Page 1

A greek boy at home 1 ΚΗΠΟΣ gramática καὶ κύκλῳ περὶ τὴν οἰκίαν ἀγροὶ μέν εἰσιν, οὕς γεωργοῦμεν, καὶ ἀλλος ἐστὶ τόπος ἐν ᾧ αἱ ἀμπέλοι, ἔστι δὲ καὶ κῆπος, ἐν ᾧ κηπεύομεν. καὶ περὶ μὲν τῆς γεωργίας ὕστερον λεκτέον ἐστί. περιέχει δὲ ὁ κῆπος τὴν οἰκίαν, ἐν δὲ τῷ κήπῳ πολλὰ καὶ ἄλλα πάρεστι βλέπειν, καὶ δὴ καὶ λάχανα καὶ πόαν καὶ ἴα καὶ ῥόδα. ἀπὸ τῆς ἀμπέλου δρέπομεν σταφυλὰς· καὶ τῶν στραφυλῶν τὰς μὲν ἐσθίομεν, τὰς δὲ ξηραίνομεν, τὰς δὲ πατοῦμεν ἐν τῇ ληνῷ, καὶ ποιοῦμεν οὕτως οἶον. δρέπομεν δὲ καὶ σῖκα ἀπὸ τῶν συκῶν, καὶ ἐλαίας ἀπὸ τῶν ἐλαιῶν. περὶ τούτων ὕστερον λεκτέον μοι· νῦν γὰρ οὐ πάρεστιν. οἴμοι· φεῦ· ὡς πολλάκις λέγω τὸ αὐτό· καὶ γὰρ οὐ γιγνώσκετε οὐτω τὴν Ἑλληνικὴν γλῶτταν. ἀλλὰ ῥᾳδία μᾶλλον δοκεῖ εἶναι καθ’ἡμέραν, ὡς νομίζω. πῶς γὰρ οὔ; ἐγώ μὲν οὐ δεινός εἰμι λέγειν, σύ δέ που δεινὸς εἶ μανθάνειν. MORFOLOGÍA NOMINAL  Adjetivo en- τέος,- τέα, -τέον Se utiliza para expresar una necesidad pasiva, lo que se debe hacer. λεκτέον ἐστί se debe hablar (lat. solvendum est). También puede aparecer en neutro plural: λεκτέα .El agente se expresa en dativo (como en latín). καὶ περὶ μὲν τῆς γεωργίας ὕστερον λεκτέον ἐστί. περὶ τούτων ὕστερον λεκτέον μοι· νῦν γὰρ οὐ πάρεστιν. οἴμοι 

Morfología Verbal

γι – γνώ – σκω : con reduplicación en presente y con sufijo ‐σκω

1ps

γι - γνώ - σκ - ω

2ps

γι - γνώ - σκ - εις

3ps

γι - γνώ - σκ - ει

1pp γι - γνώ - σκ - ομεν 2pp γι - γνώ - σκ - ετε 3pp γι - γνώ - σκ - ουσι

SINTAXIS  artículo Originalmente era un pronombre demostrativo, como se puede ver todavía en usos como:  ὁ μέν ‐ ὁ δέ: el uno ... el otro.  τὸ μέν ‐ τὸ δέ: en parte ... en parte (uso adverbial).


A greek boy at home 2 ΚΗΠΟΣ gramática  τὸν καὶ τόν (τὸ καὶ τό): ese y aquel.  πρὸ τοῦ: en el pasado, antes.  ὁ δέ, ἡ δέ, τὸ δέ: pero él / ella...  καὶ τόν: y él (en el estilo indirecto: καὶ τόν εἰπεῖν: ‘y él dijo’). ἀπὸ τῆς ἀμπέλου δρέπομεν σταφυλὰς· καὶ τῶν στραφυλῶν τὰς μὲν ἐσθίομεν, τὰς δὲ ξηραίνομεν, τὰς δὲ πατοῦμεν ἐν τῇ ληνῷ, καὶ ποιοῦμεν οὕτως οἶον.


A greek boy at a home 1 ΑΓΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ gramática

ταῦτ’ἐστί τοι δένδρα ἥμερα· ἔστι δὲ καὶ ἄγρια δένδρα ἐπί τῶν λόφων.καὶ δὴ ἐρωτᾷς, τί ποτ’ἐστὶν ἄγριον καὶ τί ἥμερον· λέγω οὖν σοι καὶ ταῦτα, καὶ μανθάνεις σὺ ἐν ᾧ λέγω. τὰ μὲν ἥμερα δένδρα ταῦτ’ἐστίν, ἅπερ φυτεύομεν ἐν τῷ κήπῳ· ὥσπερ καὶ τὰ ἥμερα ζῷα ταῦτ’ἐστίν, ἅπερ τρέφομεν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἐν τῷ χωρίῳ. ἀλλὰ τὰ ἄγρια δένδρ’ἐστὶ ταῦθ’ ἅ μὴ τρέφομεν. ἐπί οὖν τῶν λόφων ἐστί τὰ ἄγρια δένδρα, καὶ δὴ καὶ τά ζῷα τὰ ἄγρια. ποῖα δ’ἐστὶ τὰ δένδρα τὰ ἄγρια: ἔστι μὲν ἄλλα, περὶ ὧν ὕστερον· νῦν δὲ ἔνια αὐτῶν· ἔστι μὲν πεύκη, ἔστι δὲ φηγός, ἔστι δὲ καὶ ἰτὲα καὶ πτελέα· ὅπου δὲ πολλὰ δένδρα ὁμοῦ ἐστιν, ταύτην ὕλην ὀνομάζομεν· ἕκαστον δὲ δένδρον κλάδους ἔχει, ἕκαστος δὲ κλάδος φύλα. ἡ δ’ὕλη πολλὰ δένδρ’ ἔνεχει, καὶ φηγούς καὶ ἰτέας καὶ πεύκας καὶ πτελέας· καὶ τὰ δένδρα πολλοὺς ἔχει καὶ κλάδους καὶ φύλλα. ταῦτ’ ἐστὶν ὑψηλὰ τὰ δένδρα· τὰ δὲ μὴ ὑψηλά, δρυμοὺς λέγομεν. ὑψηλὰ μὲν τὰ δένδρα, ταπεινοὶ δὲ οἱ δρυμοι. Morfología nominal Declinación temática: formada por palabras que junto a la raíz tienen la vocal ε / ο.

N V Ac Gn Dt

Singular κύρι‐ο‐ς κύρι‐ε κύρι ο‐ν κυρί‐ου κυρί‐ῳ

Plural κύρι‐ο‐ι κύρι‐ο‐ι κυρί‐ους κυρί‐ων κυρί‐ο‐ις

τὰ δὲ μὴ ὑψηλά, δρυμοὺς λέγομεν. ὑψηλὰ μὲν τὰ δένδρα, ταπεινοὶ δὲ οἱ δρυμοι. καὶ τὰ δένδρα πολλοὺς ἔχει καὶ κλάδους καὶ φύλλα· ἕκαστον δὲ δένδρον κλάδους ἔχει, ἕκαστος δὲ κλάδος φύλα Palabras neutras: hay una forma común de nominativo, vocativo y acusativo (en –ον en singular y en –α en plural). ταῦτ’ἐστί τοι δένδρα ἥμερα. ἔστι δὲ καὶ ἄγρια δένδρα ἐπί τῶν λόφων ἡ δ’ὕλη πολλὰ δένδρα ἔνεχει


A greek boy at a home 2 ΑΓΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ gramática Pronombre demostrativo

ταῦτα δένδρα

τοῦτο δένδρον

Pronombre relativo τὰ ἄγρια δένδρ’ἐστὶ ταῦθ’ ἅ μὴ τρέφομεν. τὸ ἄγριον δένδρον ἐστὶ τοῦθ’ ὅ τρέφομεν ὥσπερ καὶ τὰ ἥμερα ζῷα ταῦτ’ἐστίν, ἅπερ τρέφομεν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἐν τῷ χωρίῳ. ὥσπερ καὶ τὸ ἥμερον ζῷον τοῦτ’ἐστίν, ὅπερ τρέφομεν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἐν τῷ χωρίῳ.

Morfología Verbal VERBOS EN ‐ΜΙ (CONJUGACIÓN ATEMÁTICA) εἰμί (verbos sin reduplicación ni sufijo) Presente- Indicativo εἰμί εἶ

ἐστί(ν) ἐσμέν ἐστέ εἰσί(ν) VERBOS EN Ω Presente- Indicativo παιδεύ‐ω παιδεύ‐εις παιδεύ‐ει παιδεύ‐ο‐μεν παιδεύ‐ε‐τε παιδεύ‐ουσι

Verbos en vocal φυτεύ-ομεν Verbos consonánticos ἔνεχ-ει , ἔχ-ει, λέγ-ομεν, τρέφ –ομεν


A greek boy at a home 3 ΑΓΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ gramática

SINTAXIS Sujeto – Nominativo- τίς; neutro plural con verbo singular expresa colectividad

ταῦτ’ἐστί τοι δένδρα ἥμερα τὰ μὲν ἥμερα δένδρα ταῦτ’ἐστίν, ἅπερ φυτεύομεν ἐν τῷ κήπῳ· C.Directo- Acusativo- τίνα;

ἕκαστον δὲ δένδρον κλάδους ἔχει καὶ τὰ δένδρα πολλοὺς ἔχει καὶ κλάδους καὶ φύλλα.

Complemento Circunstancial de Lugar :

ποῦ;

ἐν (+ Dat.): en, dentro.

ὥσπερ καὶ τὰ ἥμερα ζῷα ταῦτ’ἐστίν, ἅπερ τρέφομεν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἐν τῷ χωρίῳ. τὰ μὲν ἥμερα δένδρα ταῦτ’ἐστίν, ἅπερ φυτεύομεν ἐν τῷ κήπῳ·

ἐπὶ (+Gen. ): sobre (tocando) (gen ‐partitivo de la parte tocada) ταῦτ’ἐστί τοι δένδρα ἥμερα· ἔστι δὲ καὶ ἄγρια δένδρα ἐπί τῶν λόφων

ἐπί οὖν τῶν λόφων ἐστί τὰ ἄγρια δένδρα, καὶ δὴ καὶ τά ζῷα τὰ ἄγρια.


Un niño griego en casa ΖΩΙΑ gramática

1

ἄγρια οὖν ταῦτα τὰ δένδρα, ἄγριοι δὲ καὶ οἱ δρυμοί. ἐν δὲ τῇ ὕλῃ καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς μάλιστα οἰκεῖ τὰ ἄγρια ζῷα, περὶ ὧν ὕστερον. θηρεύομεν γὰρ καὶ τα ζῷα τα αγρια, καὶ ἔστιν ἅ αὐτῶν ἐσθίομεν. καὶ περὶ μὲν τῆς ὕλης τοσαῦτα. οἰκεῖ δ’ ἐν τοῖς δένδροις ζῷα ἄλλα, ἅπερ ἔχει πτερά· ταῦτα δὲ οἰκεῖ ἐν τοῖς δένδροις καὶ ἀντὶ οἰκιῶν οἰκοδομοῦσι καλῑάς, ὀνομάζομεν δὲ ὀρνίθια ταῦτα τὰ ζῷα. τὰ οὖν ὀρνίθια οἰκοδομοῦσι καλιάς, ὥσπερ καὶ οἱ ἄνθρωποι οἰκοδομοῦσιν οἰκίας· ἡ καλιὰ γάρ ἐστιν αντὶ οὶκίας ὀρνιθίῳ ἐν ᾗ οἰκεῖ τὰ νεόττια. καὶ ὥσπερ ἄνθρωποι παιδία τίκτουσιν, οὕτως καὶ τὰ ὀρνίθια τίκτει ᾠά. φανερὸν δήπου ἐστί σοι, τοῦθ’ ὃ λέγομεν ᾠόν· ἔστι γὰρ μικρὸν καὶ στρογγύλον, καὶ τὰ μέν ἐστι λευκὰ τῶν ᾠῶν, τὰ δ᾽ οὔ. τρέφομεν δὲ καὶ ἥμερα ὀρνίθια, ἅπερ τίκτει ᾠὰ ἡμῖν· ταῦτα δὲ τα ᾠὰ λευκά. και τῶν ἡμέρων ὀρνιθίων τὰ ᾠὰ ἐσθίομεν· τῶν δ’ ἀγρίων ὀρνιθίων τα μὲν ἐσθίομεν, τὰ δ’ οὔ.

MORFOLOGÍA  Nominal  Neutro plural

τὰ

N V

τὰ

A

-α -α -α

 ἄγρια οὖν ταῦτα τὰ δένδρα, ἄγριοι δὲ καὶ οἱ δρυμοί.  ταῦτα δὲ τα ᾠὰ λευκά. και τῶν ἡμέρων ὀρνιθίων τὰ ᾠὰ ἐσθίομεν·

 Pronombre Relativo

N A G D

REL

REL

REL

REL

REL

REL

ὅς-περ ὅν-περ οὖ-περ ᾧ-περ

ἥ-περ ἥν-περ ἢς-περ ᾗ-περ Singular

ὅ-περ ὅ-περ οὗ-περ ᾧ-περ

οἵ-περ οὔς-περ ὧν-περ οἰς-περ

αἵ-περ ἅς-περ ὧν-περ αἷς-περ Plural

ἅ-περ ἅ-περ ὧν-περ οἰς-περ

 θηρεύομεν γὰρ καὶ τα ζῷα τα αγρια, καὶ ἔστιν ἅ αὐτῶν ἐσθίομεν.  οἰκεῖ δ’ ἐν τοῖς δένδροις ζῷα ἄλλα, ἅπερ ἔχει πτερά·  ἡ καλιὰ γάρ ἐστιν αντὶ οὶκίας ὀρνιθίῳ ἐν ᾗ οἰκεῖ τὰ νεόττια.


Un niño griego en casa ΖΩΙΑ gramática

 Adverbios  ὥσπερ … οὔτω καί ( al igual que…así también)  ὥσπερ σύ, οὔτω καὶ ἐγὼ : al igual que tú, yo (también)

 καὶ ὥσπερ ἄνθρωποι παιδία τίκτουσιν, οὕτως καὶ τὰ ὀρνίθια τίκτει ᾠά.

 Preposiciones  ἀντὶ (ἀντ’ ἀνθ’) ἀντὶ τοῦ/ τῶν ( sólo rige Gen) “en lugar de, en contra de”  ἡ καλιὰ γάρ ἐστιν αντὶ οὶκίας ὀρνιθίῳ ἐν ᾗ οἰκεῖ τὰ νεόττια.

 ταῦτα δὲ οἰκεῖ ἐν τοῖς δένδροις καὶ ἀντὶ οἰκιῶν οἰκοδομοῦσι καλῑάς, ὀνομάζομεν δὲ ὀρνίθια ταῦτα τὰ ζῷα.

SINTAXIS  τί; (¿qué?) SUJETO  neutro plural  indica colectividad  VERBO SINGULAR  ἐν δὲ τῇ ὕλῃ καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς μάλιστα οἰκεῖ τὰ ἄγρια ζῷα,  ταῦτα δὲ οἰκεῖ ἐν τοῖς δένδροις καὶ ἀντὶ οἰκιῶν οἰκοδομοῦσι καλῑάς  τίνι ἐστιν; (¿”para quién es/existe”?) DATIVO POSESIVO: indica la persona a cuya disposición hay algo  ἡ καλιὰ γάρ ἐστιν αντὶ οὶκίας ὀρνιθίῳ ἐν ᾗ οἰκεῖ τὰ νεόττια.

2


Un niño griego en casa ΖΩΙΑ gramática

 Oracional  oraciones subordinadas adjetivas (de relativo)  tienen como nexo subordinante algún pronombre o adverbio relativo que concierta en número y género con su antecedente. El caso viene determinado por la función sintáctica que cumple

 θηρεύομεν γὰρ καὶ τα ζῷα τα αγρια, καὶ ἔστιν ἅ αὐτῶν ἐσθίομεν.

 οἰκεῖ δ’ ἐν τοῖς δένδροις ζῷα ἄλλα, ἅπερ ἔχει πτερά·

 ἡ καλιὰ γάρ ἐστιν αντὶ οὶκίας ὀρνιθίῳ ἐν ᾗ οἰκεῖ τὰ νεόττια.

3


Un niño griego en casa ΩΙΑ gramática

τὰ δ’ ᾠὰ ζητοῦμεν ἐν τῷ χωρίῳ ἡμῶν καθ’ ἡμέραν· εὑρίσκομεν δ’ οὕτως. τὰ μὲν ἄριστα τῶν ἡμέρων ὀρνιθίων τίκτει καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ᾠόν· καὶ πρῶτον μὲν τίκτει τὸ ᾠὸν ἐν τῇ καλιᾷ, ἔπειτα δὲ κλώζει μέγα. ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ κλώζει τὸ ὀρνίθιον, ἀκούομεν ἡμεῖς· και εὐθὺς ζητοῦμεν τὸ ᾠόν, καὶ ἐκ τῆς καλιᾶς λαμβάνομεν, καὶ φέρομεν εἰς τὴν οἰκίαν. ἡ δ’ Εὐρυδίκη λαμβάνει τὸ ᾠὸν εὐθύς, καὶ μετὰ ταῦτα ἕψει μετ’ ἄλλων ᾠῶν, καὶ ἡμεῖς ἐσθίομεν, τὸ δ’ ὀρνίθιον κλώζει οὐχ ἧττον. τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἡμέρᾳ τὸ αὐτὸ ποιεῖ τὸ ὀρνίθιον, τὸ δ’ αὐτὸ ποιοῦμεν καὶ ἡμᾶς· οὐδὲ θαυμάζει τὸ ὀρνίθιον, ὅπου ποτ’ ἐστὶ τὰ ἄλλα ᾠά· κλώζει δ’ ὁμοίως καὶ καθ’ ἡμέραν τίκτει. ὢ τοῦ φιλανθρώπου ὀρνιθίου· οὕτω γὰρ φιλεῖ τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε καθ’ ἡμέραν τίκτει ᾠὸν αὐτοῖς τροφήν· τοῦτο δὲ ποιεῖ δήπου ἀντὶ τῆς τροφῆς ᾗ τρέφομεν αὐτὸ ἡμεῖς. οὕτω δὴ τροφὴν μὲν παρέχομεν, τροφὴν δὲ λαμβάνομεν. λέγομεν δὲ τὸ δῶρον, ὅπερ λαμβάνομεν ἀντὶ τροφῆς, τροφεῖα.

MORFOLOGÍA  Adverbios  οὕτως/ οὕτω : por lo tanto

 τὰ δ’ ᾠὰ ζητοῦμεν ἐν τῷ χωρίῳ ἡμῶν καθ’ ἡμέραν· εὑρίσκομεν δ’ οὕτως.  οὕτω δὴ τροφὴν μὲν παρέχομεν, τροφὴν δὲ λαμβάνομεν.  Preposiciones  κατά ( rige Gen. Acc.) κατὰ τοῦ ; κατὰ τόν “ mientras, durante”  καθ’ ἡμέραν: cada día

 τὰ δ’ ᾠὰ ζητοῦμεν ἐν τῷ χωρίῳ ἡμῶν καθ’ ἡμέραν  εἰς ( rige Acc.) εἰς τόν “ a, hacia”

 καὶ φέρομεν εἰς τὴν οἰκίαν.

1


Un niño griego en casa ΩΙΑ gramática

SINTAXIS  Sintagmas Preposicionales  Πόθεν; (¿de dónde?) Ποῖ; ¿adónde? ( C.C de LUGAR) 

ἐκ (ἐξ) + Gen: de, desde - εἰς + Acc: a, hacia  και εὐθὺς ζητοῦμεν τὸ ᾠόν, καὶ ἐκ τῆς καλιᾶς λαμβάνομεν, καὶ φέρομεν εἰς τὴν οἰκίαν.

 Oracional  Oraciones Subordinadas Sustantivas  Τί; (¿qué?)  C.DIRECTO Conjuntivas (introducidas por una conjunción)

No conjuntivas Participio Infinitivo  interrogativas

indirectas

οὐδὲ θαυμάζει τὸ ὀρνίθιον, ὅπου1 ποτ’ ἐστὶ τὰ ἄλλα ᾠά  θαυμάζω: (con sustantivas) preguntarse con admiración o curiosidad qué o cómo

 Oraciones Subordinadas Adverbiales . ὥστε + indicativo o infinitivo  consecutiva

 indican la consecuencia de la acción o del estado expresado en la oración principal.

 οὕτω γὰρ φιλεῖ τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε καθ’ ἡμέραν τίκτει ᾠὸν αὐτοῖς τροφήν·

1

DONDE

interr. directo Ποῦ;

interr. indirecto ὅπου

relativo Οὖ

indefinido Που (en algún lugar)

2


Un niño griego en casa ΩΙΑ gramática

2. ἐν ᾧ + indicativo  temporal ( πότε;)

 indican las circunstancias de tiempo en el que se realiza la acción de la oración principal

 ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ κλώζει τὸ ὀρνίθιον, ἀκούομεν ἡμεῖς

3


A greek boy at home 1 ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΙΑ gramática

καὶ περὶ μὲν τῶν ἡμέρων ὀρνιθίων τοιαῦτα· περὶ δὲ τῶν ἀγρίων ἄλλος ἐστὶ τρόπος. ταῦτα γάρ, ὡς καὶ λέγω, οἰκοδομεῖ τὰς καλιὰς ἐν δένδροις ὑψηλοῖς· ἡμεῖς δὲ οὐ τροφὴν παρὲχομεν τούτοις τοῖς ὀρνιθίοις, παρέχει δ’ἡμῖν τροφὴν ταῦτα, ἀλλ’οὐχ ἑκουσίως. ὅσοι δὲ λαμβάνουσί τι οὕτως ἀπ’ἀκουσίων, κλέπται εἰσὶ καὶ κλέπτουσιν· ἡμεῖς οὖν κλέπται ἐσμὲν. ἀλλ’ὅμως οὐ σκληροί ἐσμεν τοῖς ὀρνιθίοις· λείπομεν γὰρ ἔστιν ἅ τῶν ᾠῶν ἐν ταῖς καλιαῖς ἑκάστοτε. καὶ οὖτος δή ἐστιν ὁ τρόπος τοῦ ζητεῖν τὰ ᾠὰ ταῦτα, λέγω τὰ τῶν ἀγρίων ὀρνιθίων. περιπατοῦμεν γὰρ κατὰ τὴν ὕλην· κάτωθεν δὲ σκοποῦμεν, εἴ που καλιά τίς ἐστιν, καὶ ἰδού· ὁρῶμεν ἤδη καλιὰν ἐπ’ἄκρου τοῦ δένδρου. ἀναβαίνω οὖν ἐγὼ ἐπὶ τὸ δένδρον, ἀναβαίνει δ’ὁ ἀδελφός. καὶ ἰδού· ἐπί κλάδου καλιά, καὶ ἐν τῇ καλιᾷ ᾠά· λαμβάνομεν οὒν ᾠά, καὶ καταβαίνομεν εὐθὺς κατὰ τὸ δένδρον. τὰ δ’ᾠά, ὅσα ἐσθίομεν, ὀνομάζομεν ᾠὰ ἐδώδιμα. πολλαὶ δὲ τῶν καλιῶν ἐπὶ κλάδων εἰσιν οὕτως ὑψηλῶν, ὥστε οὐ πάρεστιν ἀναβαίνειν ἐκεῖσε· ταῦτα οὐν μένει ἐν ταῖς καλιαῖς. τὸ δ’ὀρνίθιον ἐπῷζει, τοῦτ’ἔστι, καθίζει ἐπὶ τῶν ᾠῶν· οὕτως μὲν δή ἐστι θερμὰ τὰ ᾠά, εἰ δὲ μή, ψυχρά τ’ἐστὶ καὶ ἀποθνῄσκει, τὰ δὲ ᾠὰ θερμὰ μέν ἐστι, μετὰ χρόνον δ’ὀλίγον, τέκνον ἐστιν ἐν τῷ ᾠῷ. λέγομεν δὲ τὸ τέκνον τοῦ ὀρνιθίου νεόττιον. τὸ δὲ νεόττιον τὸ ἐν τῷ ᾠῷ θραύει μὲν τὸ ἔξω τοῦ ᾠου, καὶ ἰδού, ἐκπηδᾷ· τὸ δὲ ὀρνίθιον φέρει αὐτῷ καθ’ἡμέραν τροφήν. τὸ δὲ ἀνοίγει μὲν τὸ ῥύγχιον, ἐσθιει δὲ τὴν τροφήν. μετ’ὀλίγον δὲ φύει πτερὰ τὸ νεόττιον, καὶ ἐστιν ὀρνίθιον ἤδη. ἆρ’ἐρωτᾷς με, πότερον ἀναβαίνει καὶ ἡ ἀδελφὴ ἐπὶ τὰ δένδρα; ἀναβαίνει· ἀλλ’οὐκ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ δένδρα· κόρη γάρ ἐστιν αὔτη, αἱ δὲ κόραι οὐκ ἀναβαίνουσιν ἐπί τὰ δένδρα τὰ μάλιστα ὑψηλά. οὐ γὰρ οὔτως ἰσχυραί εἰσιν αἱ κόραι ὡς ἡμεῖς. οὐδ’αὖ ἡ τροφὸς ἀναβαίνει· γεραιὰ γάρ ἐστιν, αἱ δε γεραιαὶ οὐκ ἰσχυραί. ο᾿δὲ πρέπει γ’,ὡς λέγει· ἀλλ’ἔμοιγε δοκεῖ, ὅτι οὐκ ἐθέλει· νωθρὰ γὰρ ἔμοιγε δοκεῖ. ἀλλ’ οὐκ ἔγωγε νωθρός,ἀλλὰ νεανικός. αἱ δὲ κόραι καὶ αἱ γεραιαὶ ἐσθίουσι γοῦν τὰ ῷά, εἰ καὶ μὴ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὰ δένδρα· πρὸς τοῦτό γε δὴ οὐ νωθραὶ δοκοῦσιν. τί σοί δοκεῖ, ὦ φίλε; ἆρ’ἐστὶν οὕτως καὶ παρ’ὑμῖν.


A greek boy at home 2 ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΙΑ gramática Morfología nominal Declinación en ᾰ / ᾱ

Singular a. ᾱ (tras ε, ι, ρ) b. η c. ᾰ (pero gen./dat. ‐η)

N V Ac Gn Dt

ᾱ (tras ε, ι, ρ)

η

ᾰ (pero gen./dat. ‐η)

ἡμέρ-α ἡμέρ-α ἡμέρ-αν ἡμέρ-ας ἡμέρ-ᾳ

δούλ-η δούλ-η δούλ-ην δούλ-ης δούλ-ῃ

δόξ-α δόξ-α δόξ-αν δόξ-ης δόξ-ῃ

masculinos (sólo en ᾱ/ ᾱ >η) *nom. sg. –ς (voc. tema puro) y gen. sg. en –ου].

N V Ac Gn Dt

masc. (‐ᾱ)

masc. (‐η)

νεανί-ας νεανί-α νεανί-αν νεανί-ου νεανί-ᾳ

δεσπότ-ης δέσποτ-α δεσπότ-ην δεσπότ-ου δεσπότ-ῃ

PLURAL N V Ac Gn Dt

-αι -αι -ας -ῶν -αις

ταῦτα γάρ, ὡς καὶ λέγω, οἰκοδομεῖ τὰς καλιὰς ἐν δένδροις ὑψηλοῖς· ἡμεῖς δὲ οὐ τροφὴν παρὲχομεν τούτοις τοῖς ὀρνιθίοις, παρέχει δ’ἡμῖν τροφὴν ταῦτα, ἀλλ’οὐχ ἑκουσίως. λείπομεν γὰρ ἔστιν ἅ τῶν ᾠῶν ἐν ταῖς καλιαῖς ἑκάστοτε.


A greek boy at home 3 ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΙΑ gramática

πολλαὶ δὲ τῶν καλιῶν ἐπὶ κλάδων εἰσιν οὕτως ὑψηλῶν, ὥστε οὐ πάρεστιν ἀναβαίνειν ἐκεῖσε· ταῦτα οὐν μένει ἐν ταῖς καλιαῖς. αἱ δὲ κόραι καὶ αἱ γεραιαὶ ἐσθίουσι γοῦν τὰ ῷά, εἰ καὶ μὴ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὰ δένδρα· πρὸς τοῦτό γε δὴ οὐ νωθραὶ δοκοῦσιν. τί σοί δοκεῖ, ὦ φίλε; ἆρ’ἐστὶν οὕτως καὶ παρ’ὑμῖν. Pronombre personales

1ª pers

2ª pers Sg.

N Ac Gn Dt

ἐγώ ἐμέ / με ἐμοῦ / μου ἐμοί / μοι

Pl ἡμεῖς ἡμᾶς ἡμῶν ἡμῖν

Sg. N Ac Gn Dt

σύ σέ (σε) σοῦ (σου) σοί (σοι)

Pl ὑμεῖς ὑμᾶς ὑμῶν ὑμῖν

πρὸς τοῦτό γε δὴ οὐ νωθραὶ δοκοῦσιν. τί σοί δοκεῖ, ὦ φίλε; ἆρ’ἐστὶν οὕτως καὶ παρ’ὑμῖν. οὐ γὰρ οὔτως ἰσχυραί εἰσιν αἱ κόραι ὡς ἡμεῖς. ἡμεῖς δὲ οὐ τροφὴν παρὲχομεν τούτοις τοῖς ὀρνιθίοις, παρέχει δ’ἡμῖν τροφὴν ταῦτα, ἀλλ’οὐχ ἑκουσίως. ὅσοι δὲ λαμβάνουσί τι οὕτως ἀπ’ἀκουσίων, κλέπται εἰσὶ καὶ κλέπτουσιν· ἡμεῖς οὖν κλέπται ἐσμὲν. νωθρὰ γὰρ ἔμοιγε δοκεῖ. ἀλλ’ οὐκ ἔγωγε νωθρός,ἀλλὰ νεανικός τί σοί δοκεῖ, ὦ φίλε; ἆρ’ἐστὶν οὕτως καὶ παρ’ὑμῖν.

VERBOS EN ‐ΜΙ (CONJUGACIÓN ATEMÁTICA) εἰμί (verbos sin reduplicación ni sufijo) Presente- Indicativo εἰμί εἶ

ἐστί(ν) ἐσμέν ἐστέ

εἰσί(ν)


A greek boy at home 4 ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΙΑ gramática

ἡμεῖς οὖν κλέπται ἐσμὲν. ἀλλ’ὅμως οὐ σκληροί ἐσμεν τοῖς ὀρνιθίοις·

VERBOS EN Ω Verbos en vocal

Temas en ε: 1. ε + ε > ει. 2. ε + ο > ου. 3. ε + vocal larga o diptongo desaparece.

desinencias primarias ‐ω ‐εις ‐ει ‐ο‐μεν ‐ε‐τε ‐ουσι

ποιέ‐ω> ποιῶ ποιέ‐εις> ποιεῖς ποιέ‐ει> ποιεῖ ποιέ‐ο‐μεν> ποιοῦμεν ποιέ‐ε‐τε> ποιεῖτε ποιέ‐ουσι> ποιοῦσι(ν)

δοκοῦσιν; δοκεῖ; οἰκοδομεῖ; περιπατοῦμεν; σκοποῦμεν. Verbos consonánticos

κλέπτ-ουσιν, λείπ-ομεν, ἀναβαίν-ω, λαμβάν-ομεν, πρέπ-ει. FORMAS NO PERSONALES Infinitivo- Presente

‐ειν . καὶ οὖτος δή ἐστιν ὁ τρόπος τοῦ ζητεῖν τὰ ᾠὰ ταῦτα, λέγω τὰ τῶν ἀγρίων ὀρνιθίων SINTAXIS

 Sujeto – Nominativo: τίς; τίνες; ἡμεῖς δὲ οὐ τροφὴν παρὲχομεν τούτοις τοῖς ὀρνιθίοις. πολλαὶ δὲ τῶν καλιῶν ἐπὶ κλάδων εἰσιν οὕτως ὑψηλῶν, ὥστε οὐ πάρεστιν ἀναβαίνειν ἐκεῖσε· ταῦτα οὐν μένει ἐν ταῖς καλιαῖς. αἱ δὲ κόραι καὶ αἱ γεραιαὶ ἐσθίουσι γοῦν τὰ ῷά, εἰ καὶ μὴ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὰ δένδρα· πρὸς τοῦτό γε δὴ οὐ νωθραὶ δοκοῦσιν. 

Atributo – Nominativo: πῶς; ἡμεῖς οὖν κλέπται ἐσμὲν. οὕτως μὲν δή ἐστι θερμὰ τὰ ᾠά.


A greek boy at home 5 ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΙΑ gramática

C.Directo - Acusativo: τίνα;

τίνας;

ταῦτα γάρ, ὡς καὶ λέγω, οἰκοδομεῖ τὰς καλιὰς ἐν δένδροις ὑψηλοῖς· λέγομεν δὲ τὸ τέκνον τοῦ ὀρνιθίου νεόττιον.

 C. Indirecto – Dativo: τίνι; τίσι(ν); ἡμεῖς δὲ οὐ τροφὴν παρὲχομεν τούτοις τοῖς ὀρνιθίοις,  C. Circunstancial  περὶ +Gen.: movimiento en círculo hasta rodear algo περὶ δὲ τῶν ἀγρίων ἄλλος ἐστὶ τρόπος  κατά +Ac.: de arriba abajo. περιπατοῦμεν γὰρ κατὰ τὴν ὕλην·  παρὰ +Dat.: al lado de, paralelamente. τί σοί δοκεῖ, ὦ φίλε; ἆρ’ἐστὶν οὕτως καὶ παρ’ὑμῖν  ἐπὶ +Ac.: sobre (tocando) ἆρ’ἐρωτᾷς με, πότερον ἀναβαίνει καὶ ἡ ἀδελφὴ ἐπὶ τὰ δένδρα;  Artículo sustantivizador con infinitivos καὶ οὖτος δή ἐστιν ὁ τρόπος τοῦ ζητεῖν τὰ ᾠὰ ταῦτα, es muy común con el genitivo y las construcciones preposicionales: λέγω τὰ τῶν ἀγρίων ὀρνιθίων. CONSECUTIVAS: Expresan la consecuencia o efecto de la proposición principal. Son introducidas por ὥστε (en algún caso por ὥς). En la principal pueden aparecer οὕτως (tan), τοσοῦτος (tanto), etc. Normalmente el verbo de la subordinada va en indicativo (negación con οὐ), pero puede aparecer el infinitivo (negación con μή).


A greek boy at home 6 ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΙΑ gramática

οὕτως-ὥστε πολλαὶ δὲ τῶν καλιῶν ἐπὶ κλάδων εἰσιν οὕτως ὑψηλῶν, ὥστε οὐ πάρεστιν ἀναβαίνειν ἐκεῖσε· ταῦτα οὐν μένει ἐν ταῖς καλιαῖς.


Un niño griego en casa ΠΑΙΔΙΑ gramática

ἔστι τις κώμη πέλας τῆς οἰκίας ἡμῶν· ἐν δὲ τῇ κώμῃ οἰκίαι εἰσὶ πολλαί, καὶ ἐν ταῖς οἰκίαις πολλὰ παιδία· καὶ παιδίσκοι καὶ κόραι ἔνεισιν ἐν τῇ κώμῃ. οἱ δὲ παιδίσκοι καὶ αἱ κόραι παίζουσιν. ἄλλοτε δύο στίχοι εἰσίν, ἕτερος μὲν στίχος παιδίσκων, ἕτερος δὲ κορῶν. καὶ ὁ ἕτερος στίχος ἐναντίον ἐστὶ τοῦ ἑτέρου. καὶ ᾄδουσιν οἱ στίχοι. ὁ μὲν ἕτερος στίχος ᾄδει· ποῦ μοι τὰ ῥόδα, ποῦ μοι τὰ ἴα, ποῦ μοι τὰ καλὰ σέλινα; ὁ δ’ ἕτερος στίχος ᾄδει· ταδὶ τὰ ῥόδα, ταδὶ τὰ ἴα, ταδὶ τὰ καλὰ σέλινα. καὶ ἐν ᾧ ᾳδουσι, χορεύουσιν πρρὸς ἀλλήλους· προχωρεῖ μὲν ὁ ἕτερος στίχος, ἀναχωρεῖ δὲ ὁ ἕτερος. αἱ δ’ αὖ κόραι παίζουσιν καὶ ὧδε. μία μὲν καθίζει ἐν μέσῳ, αἱ δ’ ἄλλαι κύκλῳ περιτρέχουσι καὶ χορεύουσι, καὶ ᾄδουσι· χέλει-χελώνη, τί ποιεῖς ἐν τῷ μέσῳ; ἡ δ᾽ ἐν μέσῳ ᾄδει· πλέκω τὰ ἔρια καὶ κρόκην Μιλησίαν. παίζει δὲ τὰ παιδία πολλὰ καὶ ἄλλα, περὶ ὧν ὕστερον.

MORFOLOGÍA 

Nominal  Numerales ( εἷς: 1, δύο: 2) Masc. Fem. Neutro.

N

δύο

N

εἷς

μία

Ac

δύο

Ac

ἕνα

μίαν ἕν

Gen. δυοῖν

Gen. ἕνος

μίας ἕνος

Dat.

Dat.

μίᾷ

ἑνί

ἕν

δυοῖν

ἑνί

 ἄλλοτε δύο στίχοι εἰσίν, ἕτερος μὲν στίχος παιδίσκων, ἕτερος δὲ κορῶν.  μία μὲν καθίζει ἐν μέσῳ, αἱ δ’ ἄλλαι κύκλῳ περιτρέχουσι καὶ χορεύουσι, καὶ ᾄδουσι·

1


Un niño griego en casa ΠΑΙΔΙΑ gramática

 Adjetivos  ἄλλος, η, ον: otro  Τίς ; ἄλλος (¿quién? Otro)

 μία μὲν καθίζει ἐν μέσῳ, αἱ δ’ ἄλλαι κύκλῳ περιτρέχουσι καὶ χορεύουσι, καὶ ᾄδουσι·  ἕτερος, α, ον: otro de dos  πότερος; ἕτερος (¿Cuál (de dos)? Otro)

 ἄλλοτε δύο στίχοι εἰσίν, ἕτερος μὲν στίχος παιδίσκων, ἕτερος δὲ κορῶν.

 Pronombre Recíproco  ἀλλήλων (el uno al otro)

 καὶ ἐν ᾧ ᾳδουσι, χορεύουσιν πρρὸς ἀλλήλους·

Masc. Ac ἀλλήλους G ἀλλήλων D ἀλλήλοις

Fem. ἀλλήλας ἀλλήλων ἀλλήλαις

 no tiene nominativo

 Adverbios  ἐνατίον ( rige Gen.) “en presencia de, en frente de”

 καὶ ὁ ἕτερος στίχος ἐναντίον ἐστὶ τοῦ ἑτέρου. καὶ ᾄδουσιν οἱ στίχοι.  puede preceder o seguir a la palabra que rige

Neutro. ἀλλήλα ἀλλήλων ἀλλήλοις

2


A greek boy at home 1 ΚΑΛΙΑΙ gramática ἆρ’ ἀγνοεῖς ὅτι ἀναβαίνω πολλάκις ἐπὶ τὰ δένδρα, καὶ ζητῶ τὰ ᾠὰ τῶν ὀρνίθίων; αὖθις οὖν λέγω σοι ταῦτα· λήθη γὰρ ἔχει τοὺς ἀνθρώπους ῥᾳδίως. Λέγω αὖθις καὶ τοῦτο· ὅτι οἰκοδομεῖ τὰ ὀρνίθια καλιὰς, ἐν ταῖς καλιαῖς ἐστι τὰ ᾠὰ ἅ ζητῶ. Τὰς δὲ καλιάς οἰκοδομεῖ τὰ ὀρνίθια, τὰς μὲν ἐπὶ τῶν δένδρων τῶν ὑψηλῶν, τὰς δὲ ἐν τοῖς δρυμοῖς τοῖς ταπεινοῖς , τὰς δὲ καὶ ἐν τῇ πόᾷ· τὰ δὲ ἐν τοῖς δρυμοῖς ᾠὰ εὐρίσκει καὶ ἡ ἀδελφή, ἀλλ`οὐκ ἀναβαίνει ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ δένδρα ὥσπερ ἐγώ ἀναβαίνω· αὖθις γὰρ λεκτέον ὅτι οὔτ’ἰσχυραί εἰσιν αἱ κόραι οὐτ’ ἀνδρεῖα, ὥστε διὰ τοῦτο οὐκ ἀναβαίνουσιν οὐδαμῶς· πῶς γὰρ δή; γεραιὰ γάρ ἐστι.

MORFOLOGÍA NOMINAL Declinación en ᾰ / ᾱ καλιὰς, ἐν ταῖς καλιαῖς , ἡ ἀδελφή, ἰσχυραί, αἱ κόραι, ἀνδρεῖα, ἐν τῇ πόᾷ· Declinación temática τῶν ὀρνίθίων, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ ὀρνίθια, τὰ ᾠὰ, τῶν δένδρων, ἐν τοῖς δρυμοῖς. Pronombre demostrativo αὖθις οὖν λέγω σοι ταῦτα, Λέγω αὖθις καὶ τοῦτο Pronombre relativo ὅτι οἰκοδομεῖ τὰ ὀρνίθια καλιὰς, ἐν ταῖς καλιαῖς ἐστι τὰ ᾠὰ ἅ ζητῶ. Adverbios pronominales cοmo: ὥσπερ καὶ ἡ ἀδελφή, ἀλλ`οὐκ ἀναβαίνει ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ δένδρα ὥσπερ ἐγώ ἀναβαίνω MORFOLOGÍA VERBAL VERBOS EN ‐ΜΙ (CONJUGACIÓN ATEMÁTICA) εἰμί (verbos sin reduplicación ni sufijo) Presente- Indicativo πῶς γὰρ δή; γεραιὰ γάρ ἐστι. αὖθις γὰρ λεκτέον ὅτι οὔτ’ἰσχυραί εἰσιν αἱ κόραι οὐτ’ ἀνδρεῖα, ὥστε διὰ τοῦτο οὐκ ἀναβαίνουσιν οὐδαμῶς VERBOS EN Ω Presente- Indicativo Verbos en vocal temas puros χορεύουσιν temas contractos:


A greek boy at home 2 ΚΑΛΙΑΙ gramática οἰκοδομεῖ; ζητῶ Verbos consonánticos λέγω, ἀναβαίνω,

SINTAXIS 

Sujeto – Nominativo: τίς; τίνες;

ἆρ’ ἀγνοεῖς ὅτι ἀναβαίνω πολλάκις ἐπὶ τὰ δένδρα, καὶ ζητῶ τὰ ᾠὰ τῶν ὀρνίθίων; αὖθις οὖν λέγω σοι ταῦτα (ἐγώ)

 Atributo – Nominativo: πῶς; · αὖθις γὰρ λεκτέον ὅτι οὔτ’ἰσχυραί εἰσιν αἱ κόραι οὐτ’ ἀνδρεῖα, ὥστε διὰ τοῦτο οὐκ ἀναβαίνουσιν οὐδαμῶς·

 C.Directo - Acusativo: τίνα; τίνας; λήθη γὰρ ἔχει τοὺς ἀνθρώπους ῥᾳδίως. Λέγω αὖθις καὶ τοῦτο·  C. Circunstancial ποῦ; ἐν ταῖς καλιαῖς ἐστι τὰ ᾠὰ ἅ ζητῶ τὰς δὲ ἐν τοῖς δρυμοῖς τοῖς ταπεινοῖς , τὰς δὲ καὶ ἐν τῇ πόᾷ· τὰ δὲ ἐν τοῖς δρυμοῖς ᾠὰ εὐρίσκει καὶ ἡ ἀδελφή. ποῖ; ἀλλ`οὐκ ἀναβαίνει ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ δένδρα ὥσπερ ἐγώ ἀναβαίνω· ARTÍCULO sustantivizador es muy común con genitivo y construcciones preposicionales: Τὰς δὲ καλιάς οἰκοδομεῖ τὰ ὀρνίθια, τὰς μὲν ἐπὶ τῶν δένδρων τῶν ὑψηλῶν, τὰς δὲ ἐν τοῖς δρυμοῖς τοῖς ταπεινοῖς , τὰς δὲ καὶ ἐν τῇ πόᾷ· SUBORDINACIÓN ADVERBIAL consecutivas expresan la consecuencia o efecto de la proposición principal. Son introducidas por ὥστε αὖθις γὰρ λεκτέον ὅτι οὔτ’ἰσχυραί εἰσιν αἱ κόραι οὐτ’ ἀνδρεῖα, ὥστε διὰ τοῦτο οὐκ ἀναβαίνουσιν οὐδαμῶς


A greek boy at home ΚΩΜΗ gramática

Τὸ χωρίον ἐν ᾧ οἰκοῦμεν ἐγγύς ἐστι κώμης· ἆρα γιγνώσκεις ὅ τι ἐστὶ κώμη; λέγω δή. ἐν τῇ κώμῃ οἰκίαι εἰσιν, οἱ δὲ ἐν τῇ κώμῇ ἄνθρωποι, κωμεταί. Καὶ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ κώμη ἀγορά ἐστιν· μικρὰ μὲν ἡ κώμη, μικρὰ δὲ καὶ ἡ ἀγορα· καὶ δὴ τὸ χωρίον ἡμῶν μικρόν, καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀγοράζουσιν μὲν οἱ ἀγορασταί, πωλοῦσι δὲ οἱ πωληταί. ἐγώ δέ, ὅς λέγω, μικρός εἰμί· ἀλλ’ἡ τροφός μου οὔκ ἐστι μικρά. Οὔδὲ οἱ λόφοι μικροί, οἵ περιέχουσι τὸν τόπον κύκλῳ· ὑψηλοὶ γάρ εἰσιν οἱ λόφοι. ἀλλὰ οἱ ὑψηηλοὶ λόφοι μικρὰ κώμην περιέχουσι. Λέγω δὴ πολλάκις τὰ περὶ τῆς κώμης. ἡ μνήμη γὰρ ἡ τῶν ἀνθρώπων οὐ ῥᾳδίως κατέχει τοῦτο, ὅ λέγομεν ἅπαξ. Οὕτως λέγει ὁ διδάσκαλος. Οὐ δήπου νῦν ἀγνοεῖς οὖτε τὰ περὶ τῶν λόφων οὔτε τὰ περὶ τῆς κώμης, οὔθ’ὅπως ὀνομάζομεν τὴν τροφὸν ἡμῶν, οὐθ’ ὅτι Ἑλένη ἡ ἁδελφή μου,οὐθ’ὅτι ἐγώ υἱός εἱμι τοῦ τε Θρασύλλου καὶ τῆς Εὐρυδίκης. τίς δῆτα ἁγνοεῖ;

ADJETIVOS Se clasifican por los nominativos distintos que tengan y su declinación 1. Tres terminaciones (los femeninos siempre por la 1ª) a. 2ª (masc.), 1ª (fem.), 2ª (neutros): ἀγαθός, ‐ή, ‐όν. // χρυσοῦς, χρυσεῖα, χρυσοῦν μικρὰ μὲν ἡ κώμη, μικρὰ δὲ καὶ ἡ ἀγορα· καὶ δὴ τὸ χωρίον ἡμῶν μικρόν, Οὔδὲ οἱ λόφοι μικροί, οἵ περιέχουσι τὸν τόπον κύκλῳ· ὑψηλοὶ γάρ εἰσιν οἱ λόφοι PRONOMBRE RELATIVO Masculino

Femenino

Neutro

N

ὅς

οἵ

αἵ

Ac

ὅν

οὕς

ἥν

ἅς

Gn οὗ

ὧν

ἧς

ὧν

οὗ

ὧν

Dt

οἷς

αἷς

οἷς

Puede usarse reforzado por περ: ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ.

SUBORDINACIÓN ADJETIVA (‚DE RELATIVO‛) realizan una función similar a la del adjetivo introducidas por un adjetivo o pronombre relativo (el más común en ὅς, ἥ, ὅ, pero también encontramos compuestos como ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (‘el que precisamente’), ὅστις, ἥτις, ὅτι (‘cualquiera que’) y relativos correlativos: οἷος (cual), ὅσος (cuanto)... El relativo tiene en la proposición principal un antecedente con el que concierta en género y número, pero no en caso, porque tiene una función propia en la subordinada:

Οὔδὲ οἱ λόφοι μικροί, οἵ περιέχουσι τὸν τόπον κύκλῳ· ἐγώ δέ, ὅς λέγω, μικρός εἰμί· ἀλλ’ἡ τροφός μου οὔκ ἐστι μικρά. ἡ μνήμη γὰρ ἡ τῶν ἀνθρώπων οὐ ῥᾳδίως κατέχει τοῦτο, ὅ λέγομεν ἅπαξ


A greek boy at home ΚΩΜΗ gramática

Τὸ χωρίον ἐν ᾧ οἰκοῦμεν ἐγγύς ἐστι κώμης ARTÍCULO sustantivizador con construcciones preposicionales:

Οὐ δήπου νῦν ἀγνοεῖς οὖτε τὰ περὶ τῶν λόφων οὔτε τὰ περὶ τῆς κώμης, οὔθ’ὅπως ὀνομάζομεν τὴν τροφὸν ἡμῶν, οὐθ’ ὅτι Ἑλένη ἡ ἁδελφή μου,οὐθ’ὅτι ἐγώ υἱός εἱμι τοῦ τε Θρασύλλου καὶ τῆς Εὐρυδίκης. FORMACIÓN DE PALABRAS Derivación

ἡ ἀγορά- ἀγοράζουσιν- οἱ ἀγορασταί ἡ κώμη – οἱ κωμεταί πωλοῦσι - οἱ πωληταί 

Preposiciones impropias- adverbios preposicionales. Casi todas rigen genitivo:

ἐγγύς,: cerca. Τὸ χωρίον ἐν ᾧ οἰκοῦμεν ἐγγύς ἐστι κώμης SINTAXIS 

Sujeto – Nominativo: τίς; τίνες;

Οὔδὲ οἱ λόφοι μικροί, οἵ περιέχουσι τὸν τόπον κύκλῳ · καὶ δὴ τὸ χωρίον ἡμῶν μικρόν, καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀγοράζουσιν μὲν οἱ ἀγορασταί, πωλοῦσι δὲ οἱ πωληταί.  Atributo – Nominativo: πῶς; · Ἑλένη ἡ ἁδελφή μου  C.Directo – Acusativo- subordinación sustantiva : τίνα; τίνας; introducidas por ὅτι, ὡς, ὅπως

. Οὐ δήπου νῦν ἀγνοεῖς οὖτε τὰ περὶ τῶν λόφων οὔτε τὰ περὶ τῆς κώμης, οὔθ’ὅπως ὀνομάζομεν τὴν τροφὸν ἡμῶν, οὐθ’ ὅτι Ἑλένη ἡ ἁδελφή μου,οὐθ’ὅτι ἐγώ υἱός εἱμι τοῦ τε Θρασύλλου καὶ τῆς Εὐρυδίκης.


A greek boy at home ΚΩΜΗ gramática

UN NIÑO GRIEGO EN CASA  

GRAMÁTICA CAPÍTULO III

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you