Aadum Nyt april 2012

Page 1


GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 17. april kl. 18.00 i Forsamlingshuset.

Spisning, derefter generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. På valg er: Lis Andersen (modtager ikke genvalg) Aase Hedevang Janni Andreasen, tidligere Ådum-pige vil herefter fortælle om sit arbejde som fængselsbetjent i Sdr. Omme. Husk, der er mulighed for at forny medlemskortet. Vi håber, I sætter X i kalenderen med det samme og glæder os til at se jer. Absolut sidste tilmelding af hensyn til indkøb tirsdag den 10. april på tlf. 97376065 - 97376248 - 97376170-97376203-97376185. Med venlig hilsen BESTYRELSEN Kommende arrangementer 2012: Juni: 28. Indre Mission: Fællesspisning og frit samvær, 18.00. Aug.: 7. Medborgerklubben: Udflugt til Jenle. Okt.: 17. Lokal Arkivet: Foredrag om stednavne v/lektor P. Gammeltoft Husk at bruge kalenderen. Henvendelse Dagmar Vestergaard, tlf. 97376035 Mail djvestergaard@bbsyd.dk Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer.


        

  

  

                     

   

  


Else Chemnitz Privatpraktiserende familie og psykoterapeut, MPF Tarmvej 16, 6870 Ølgod Tlf. 8813 0973 Mobil 2856 6880 www.e-chemnitz.dk E-mail: kontakt@e-chemnitz.dk

Ådum Nyt er trykt af:

  Ungegruppen kalder. Til samvær den 21. april ved bål hytten kl. 13.00 • • • •

Har du lyst til aktivitet Har du lyst til socialt samvær Har du lyst til at hygge dig Har du lyst til at møde andre unge

Så kom og vær med til det du har lyst til. PS: til dig, der læser dette, sig det til de unge, du møder, som går i 6. klasse og op til 20 år. At være medlem af ungegruppen koster 100,kr., som du betaler over nettet = aadum.com og aadum i & u – ungegruppen. Derudover koster det 25,- kr. at være med til de forskellige arrangementer, som holdes. Vi ses. Hilsen ungegruppen i Aadum I & UTanholmvej 3 – Aadum – 6880 Tarm • Privat stald med avl og opdræt af DV-heste • Salg af DV-heste. • Opstaldning af heste og ponyer. • Sommergræs. • Mulighed for undervisning (privatheste) • Hestetrailer udlejes. Gitte Tlf.: 25 77 92 03 el. Laust Tlf.: 28 40 62 51 Mail: staldtanholm@bbsyd.dk

www.staldtanholm.dk

    


                

 


Ådum Medborgerklub Generalforsamling afholdes torsdag den 26. april kl. 14.00 i dagligstuen på ”Hjemmet”. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandsberetning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Valg til bestyrelse: På valg er Birgit Vestergaard og Evald Lynggaard. Begge modtager valg. 5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Eventuelt. Efter generalforsamling og kaffe er der bankospil. Venlig hilsen Bestyrelsen

  


  



  

        

  

������������������������������������������ 


     

FORÅRSTILBUD Så sker der igen noget hos købmanden!

Lørdag den 14. april fra kl. 9.00-12.00 . For foråret er på vej, derfor er bestyrelsen klar til at gøre en god handel med dig. •

Vi har et godt udvalg i udplantningsblomster fra Den grønne Butik samt blomsterkrukker.

Vi har spagnum, blomstermuld, havekalk, gødning og græsfrø.

Kniber det med at transportere det hjem, står vi klar til at hjælpe dig hermed den dag. VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG HOS KØBMANDEN HILSEN BESTYRELSEN SAMT KAREN OG HELLE


Aadum Kirke Gudstjenester April/maj Palmesøndag 1. april kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, Skærtorsdag 5. april kl. 19.30, Hans Petur Kirkegaard, Langfredag 6. april kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard, Påskedag 8. april kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard, Søndag 15. april kl. 9.00 Peder-Henning Søderstjerna, Pilgrimsgudstjeneste fra Egvad Kirke Søndag 22. april kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, St. Bededag 4. maj kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, Søndag 6. maj kl. 9.00, Svend Nygaard, Søndag Konfirmation 13. maj kl. 10.00, Hans Petur Kirkegaard, Søndag 20. maj kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard, Pinsedag 27. maj kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard, 2. pinsedag 28. maj kl. 10.30 Peder-Henning Søderstjerna, Fælles friluftsgudstjeneste fra Lønborg Borgbanke Sognepræst Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1, Hoven, tlf. 9737 6008, træffes efter aftale, mandag fri. Kirkens Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk www.tarmpastorat.dk Kirkekontoret Engvej 4, Tarm, tlf. 9737 1370, træffes bedst mandag-onsdag-fredag kl. 10-13.
Næste Aadum Nyt udkommer i uge 17. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/4-12 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.