Aadum Nyt august 2014

Page 1


Aadum Husholdningsforening

UDFLUGT Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.15 Turen går til Ribe-egnen, hvor vi drikker formiddagskaffe ved Storkesøen. Derefter går turen ind til Ribe, hvor vi skal se Sct. Catharinæ Kirke med den tilhørende intakte klostergård. En guide vil fortælle lidt om kirken, Klostergården og munkeordnerne. Middag på DEN GAMLE DIGEGREVES GÅRD i Ballum. En gammel gård, der oprindelig blev opført i 1857. Efter middagen fortsætter vi i bussen sammen med en naturvejleder, der vil føre os ud i marsken og fortælle om den enestående natur, der nu er kommet på UNESCOs Verdensarvsliste. (tag evt. kikkert med). Vi drikker vores medbragte eftermiddagskaffe ved Kammerslusen før turen igen går hjemad. Pris for bus, formiddagskaffe, middag (excl. drikkevarer), guider og eftermiddagskaffe: Medlemmer

kr. 385,-

Ikke medlemmer

kr. 410,-

Forventet hjemkomst ca. 18.30 Tilmelding senest 20/8 på: 23240211, 29298687, 22550033. Med venlig hilsen Bestyrelsen


Tanholmvej 3 – Aadum – 6880 Tarm • Privat stald med avl og opdræt af DV-heste • Salg af DV-heste. • Opstaldning af heste og ponyer. • Sommergræs. • Mulighed for undervisning (privatheste) • Hestetrailer udlejes. Gitte Tlf.: 25 77 92 03 el. Laust Tlf.: 28 40 62 51 Mail: staldtanholm@bbsyd.dk

www.staldtanholm.dk


Kørelærer Hans Buchholtz 60 14 62 16  Buchholtz-Køreskole.dk


Ungegruppe datoer: Alle klubaftener er fra 19-21 Torsdag d. 14 Aug. (Opstarts aften- kom og vær med  ) Tirsdag d. 26 Aug. Torsdag d. 11 Sep. Tirsdag d. 23 Sep. -

Så er sommerferien ved at være slut og Ungegruppen starter op igen! Kom og vær med for blot 100 kr. pr. halvår Når man er medlem af Ungegruppen mødes man hver anden tirsdag/ torsdag 2 gange i måneden og hygger med de andre unge fra sognet. Vi laver alt fra at spille bold, brætspil, Wii, afholde arrangementer, overnatninger og meget, meget mere! Til hver klubaften vil der være en forfriskning. Så alt i alt er de 100 givet rigtig godt ud! Vi ses torsdag d. 14 Aug. 2014 kl 19-21! 

Hilsen Sarah Pontoppidan


Nyt fra Ådum forsamlingshus Efter endt renovering af loft i jagtstuen og gangene, vil vi gerne takke Vindmøllefonden for støtten og alle frivillige der har givet en hånd med ved rengøring m.m. Tak til Bent Albertsen for godt samarbejde. Skal I holde fest, kan vi henvise til medhjælpere. Kaffebord efter begravelse kan også klares. Ring og spørg på tlf.nr.

97376065 eller mobil 23240211 Hilsen

Bestyrelsen for Ådum Forsamlingshus

HUSK familiejulefrokost i forsamlingshuset fredag den 14. november.


Aadum Nyt er trykt af:


Kommende arrangementer 2014: Sept.: 3. Luthersk Mission: Alm. møde v/Jeppe Haahr Nielsen 11. Ungegruppen klubaften 23. Ungegruppen klubaften 25. Hushf.: Høstmaked 19.00 26. Luthersk Mission: Høstfest v/Bent Kjøller Hansen Okt.: 29.: Hushf.: Modeshow 19.00 Nov.: 1. Tyrolerfest 5. Luthersk Mission: Alm. møde v/Kristian Andersen 7. Støttef. Børneunivers: Welnesaften 8. Arkivernes dag jubilæum 11. Hushf.: Julehygge 19.00 Dec.: 5. Luthersk Mission: Adventsfest v/Anders Kronborg 14. Hushf. og kirken: Syng julen ind. 19.00 Jan.: 15. Hushf.og Medborgerkl.: Fællesmøde 14.00 16. Støttef. Børneunivers: Whisky aften Marts: 12. Hushf. og Jagtf.: Aftentur 19.00 April: 9. Hushf.: generalforsamling 18.00 Husk at bruge kalenderen. Henvendelse Dagmar Vestergaard tlf. 97376035 Mail djvestergaard@bbsyd.dk Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer.


Aadum Kirke Gudstjenester Juli/august

Søndag 3. august kl. 19.30, Hans Petur Kirkegaard Søndag 10. august kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard Søndag 17. august kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard Søndag 24. august kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard Sognepræst Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1, Hoven, tlf. 9737 6008, træffes efter aftale, mandag fri.

Kirkens Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk www.tarmpastorat.dk Kirkekontor/kordegn: Lone Marcussen Skolegade 27, 6880 Tarm Tlf. 9737 1540, LOBM@KM.DK


LOF-Højskoledage i Aadum Forsamlingshus. Vi mødes kl. 9.30, og starter med kaffe/te og rundstykker. Kl. 10.00 – 12.00 er der foredrag med fællessang fra højskolesangbogen. Kaffe/te og rundstykke koster 25,- kr. Ledere: Dagmar Vestergaard, tlf. 97376035/23869786 og Johanne Olesen tlf. 97376163 Dag:

Onsdag kl. 9.30-12.00

Pris:

595,- kr. pr. deltager.

2014 8. oktober: Historiker og naturguide Gert Ravn, Oksbøl. Om de tyske flygtninge i Oksbøllejren 1945-49. 22. oktober: Højskoleforstander Else Mathiassen, Velling. Musikforedrag: ”Grundtvig og kvinderne”. 5. november: Fhv. borgmester, folketingsmedlem, rejseleder mm Jonna Grønver, Ry. Et liv med musik og politik. 19. november: Højskolelærer Niels Ole Frederiksen, Middelfart. ”Født i Horsens tugthus – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn”. 2015 7. januar: Lærer, pianist og komponist Rasmus Skov Borring, København. Musikforedrag: ”Den danske Sang”. 21. januar: Forfatter Nasi Habibi, Fabjerg. Fra Afghanistan til Vestjylland – på flugt fra ydmygelser og misbrug. 4. februar: Foredragsholder og præst Flemming Rishøj, Esbjerg, ”Plusalderen”, der er et liv efter 60 år. 18. februar: Sognepræst Torill Kristensen, Blåkilde. Om Sigrid Undset og hendes forfatterskab.


I løbet af august postomdeles LOF-kataloget med tilmeldingsblanket. Men du kan allerede nu gå ind på LOF’s hjemmeside: rksk.lof.dk/foredrag/ og tilmelde dig. Vil du have hjælp til tilmelding, kan du henvende dig til Dagmar Vestergaard.


Næste Aadum Nyt udkommer i uge 35. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 22/8-14 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.