Page 1


Aadum Husholdningsforening Syng julen ind Søndag den 15. december synger vi julen ind. Vi mødes i kirken kl. 19.00. Derefter er der julehygge i Forsamlingshuset med fælles kaffebord, luciaoptog, sang og amerikansk lotteri. Pris: Entrè + kaffe 30 kr. for voksne. Entrè + sodavand 10 kr. for børn. Alle er meget velkomne, så mød op og lad os få en god start på julen. Aftenen er i samarbejde med Menighedsrådet. ♥♥♥♥♥♥♥ Bestyrelsen for Husholdningsforeningen ønsker alle en glædelig jul. Tak for jeres opbakning i det år, der er gået. Vi glæder os til at se jer i 2014. ‫٭٭٭٭٭٭٭٭٭‬ Fællesmøde: Torsdag den 30. januar 2014 foredrag med Brunhilde Sørensen, Spjald. Sammen med Medborgerklubben. Sæt allerede nu X i kalenderen.


Borgerforeningskontingent Borgerforeningen siger tak til alle som har indbetalt medlemskontingent og dermed støtter vores arbejde med forskellige arrangementer i sognet. Næste begivenhed som Borgerforeningen står for er opsætning af julebelysning og juletræ i byen samt juleoptog – se annonce her i Ådum Nyt. Borgerforeningens bestyrelse har været rundt i sognet, bortset fra enkelte steder, hvor vi vil komme i løbet af de næste par uger. Du kan stadig indbetale/overføre kontingent på konto til Ringkøbing Landbobank reg.nr. 7670 konto nr. 0002051501. Pensionister:.………. 40 kr. Øvrige medlemmer… 75 kr. – Par/husstand..........125 kr. –

**************************************

ÅDUM BORGERFORENING ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG HÅBER AT SE SOGNETS BØRN OG VOKSNE TIL JULEOPTOGET DEN 22. DECEMBER!


Lukket fra og med 23.12. til og med 1. januar

jul og et godt nytår!

Kørelærer Hans Buchholtz 60 14 62 16  Buchholtz-Køreskole.dk


Juleoptog Kom til årets juleoptog søndag den 22. december kl.14.00 Julemanden kører rundt i byen og håber, der kommer en masse nisser og følger ham. Vi starter på p-pladsen ved købmanden, hvor juletræet står klar til at blive pyntet fra kl. 13:45 af sognets børn.

Tag på juleindkøb hos Ådum Købmand Søndag den 22. december fra 08.00 til 16.30 Mellem kl. 14.00 og 16.00 serverer vi gløgg og æbleskiver i julebagbutikken. Hilsen Karen og Bestyrelsen


Ungegruppe datoer 13/14 Alle gange er fra 19-21 med undtagelse af d. 12 Dec!!!!!!!!!

Torsdag d. 12 Dec. Vi skal fejre ”midtvejsjuleaften” denne aften vil være fra 18-21 Vi skal spise julemad, julehygge, spille pakkespil og evt. spise lidt juleknas  Nærmere info følger! ALLE SKAL MEDBRINGE EN GAVE TIL 30 KR! Efter nytår starter vi ud igen på et nyt spændende år i ungegruppen! Det gør vi fra: Tirsdag d. 14 Jan. Torsdag d. 30 Jan. Hilsen Ungegruppe udvalget, Julie Jensen og Sarah Pontoppidan


Aadum Nyt er trykt af:


Tanholmvej 3 – Aadum – 6880 Tarm • Privat stald med avl og opdræt af DV-heste • Salg af DV-heste. • Opstaldning af heste og ponyer. • Sommergræs. • Mulighed for undervisning (privatheste) • Hestetrailer udlejes. Gitte Tlf.: 25 77 92 03 el. Laust Tlf.: 28 40 62 51 Mail: staldtanholm@bbsyd.dk

www.staldtanholm.dk


Aadum Kirke Gudstjenester december/januar Søndag 1. december kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. Søndag 15. december kl. 19.00, Hans Petur Kirkegaard. Syng julen ind. Søndag 22. december kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. Juleaften 24. december kl. 15.00, Hans Petur Kirkegaard. Juledag 25. december kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard. Søndag 29. december kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. Nytårsdag 1. januar kl. 14.00, Hans Petur Kirkegaard. Søndag 5. januar kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. Søndag 12. januar kl. 9.00, Birgitte Nør Jahn. Søndag 19. januar kl. 9.00, Hans Petur Kirkegaard. Søndag 26. januar kl. 10.30, Hans Petur Kirkegaard. Sognepræst Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1, Hoven, tlf. 9737 6008, træffes efter aftale, mandag fri. Kirkens Hjemmeside: www.aadum-kirke.dk www.tarmpastorat.dk Kirkekontor/kordegn: Lone Marcussen Skolegade 27, 6880 Tarm, tlf. 9737 1540 LOBM@KM.DK


Aadum I & U At drive en idrætsforening er et stort arbejde, der kræver mange frivillige hænder. I Aadum I & U er vi heldige at have mange frivillige som bidrager både på træner/leder side og i udvalgene. Desværre har vi i bestyrelsen fået henvendelser fra nogle af vores udvalg, der har svært ved at få kontingent ind. Det er vi kede af at høre, for når man går til en aktivitet enten man er barn eller voksen, er det nødvendigt, at man også betaler for det, ellers hænger foreningen ikke sammen økonomisk. Derfor kære bruger af foreningens aktiviteter, efter to prøvegange skal man betale kontingent hvis man vil fortsætte på holdet. Gå ind på aadum.com derefter idrætsforeninges hjemmeside, find din aktivitet og betal. Er det ikke muligt, kan man aflevere pengene i en kuvert med alle relevante oplysninger til lederne. Med venlig hilsen P.b.v Jytte Bjørslev


Kommende arrangementer 2014: Febr.: 27. Gundesbøl Indre Mission: Møde Henning Hollesen, Aulum. Marts: 11. Hushf.: Eftermiddagstur til Mariehaven 14.00. 12. Luthersk Mission: Kredsgeneralforsamling. 27. Gundesbøl Indre Mission: Møde Heri Eltør, Aulum. April: 9. Luthersk Mission: Møde Hans Iversen. 10. Hushf.: Generalforsamling 18.00. Maj: 1. Gundesbøl Indre Mission: Møde Oda Mølgaard, Ølgod. 7. Luthersk Mission: Møde Philip Bach-Svendsen. 22. Gundesbøl Indre Mission: Møde Jørn Steengaard, Videbæk. Juni: 13. Luthersk Mission: Udflugt. 20. Gundesbøl Indre Mission: Grillaften 18.00. Husk at bruge kalenderen. Henvendelse Dagmar Vestergaard, tlf. 97376035 Mail djvestergaard@bbsyd.dk Se også kalenderen og nyheder på www.aadum.com Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer.

Else Chemnitz

Privatpraktiserende familie og psykoterapeut, MPF Tarmvej 16, 6870 Ølgod Tlf. 8813 0973 Mobil 2856 6880 www.e-chemnitz.dk E-mail: kontakt@e-chemnitz.dk


Indlevering/omdeling af Aadum Nyt 2014: Sidste frist for indlevering: Januar 20. december Februar: 24. januar Marts: 21. februar April: 21. marts Maj: 16. april: Juni 23. maj Juli 20. juni

Omdeling fredag/ lørdag: uge 52-1 uge 5 uge 9 uge 13 uge 17 uge 22 uge 26


Ådum sogns Spare- og Lånekasses almennyttige fond Fondens årlige nettoindtægt anvendes til almennyttige formål i sparekassens oprindelige virkeområde. Ansøgningsskema kan afhentes hos: Anders Jensen, Rosendalvej 5a, Ådum, eller bestilles via mail: Rosendam@mail.tele.dk. Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 31. december 2012.


Tusind TAK Valget til kommunalbestyrelsen for de næste fire år er overstået. Jeg er meget glad for den fine opbakning, jeg fik i Ådum. Tak for god støtte fra bestyrelsen i Venstre og tak for alle de mennesker, som anbefalede mig. 209 personlige stemmer blev det til, heraf 126 i Ådum. Valget blev ikke den ønskede støtte til Venstre generelt, specielt syd for Skjern Å, hvor partiet nu slet ikke er repræsenteret. Det er klart, vælgerforeningerne nu skal finde en måde at ændre dette til næste valg. Der kom mange yngre kræfter til, dem må vi håbe på vil se på hele kommunen. Hans Laurids Pedersen


Ådum vindmøllefond Uddeling af fondsmidler, der er givet tilsagn til følgende:

Ansøger

Søger om

Ådum Borgerforening

Julebelysning

Ådum Børneunivers

Annonce ifb. Anders Agger

Ådum I&U

Etablering af udendørs fitness

Ådum Daglivarebutik

støtte ifb. med ansættelse af ny købmand

Ådum Borgerforening

Sti

Hilsen bestyrelsen

Jul hos Lynggaard

Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer  Pyntegrønt  Juletræer  Dekorationsmaterialer  Lys m.m.  Kaffe på kanden! Åbent:

Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november til 23. december eller efter aftale på tlf. 97 37 62 48. Desværre ingen dankort.


ET LIDT VEMODIGT FARVEL OG TAK Det er nu ca. 15 måneder siden, jeg sagde ja til tilbuddet om at starte hos Ådum Købmand. Der blev - hverken fra Spar / Supergros eller bestyrelsens side - lagt skjul på, at det var "op ad bakke" og sidste chance for butikkens overlevelse og at der ikke var økonomi til ret meget modgang. Der var dog en fælles tro på, at vi med en del tilretninger og flere nye tiltag forhåbentlig kunne løfte både omsætning og indtjening nok til at butikken kunne overleve. For at gøre en lang historie kort er denne mission jo desværre ikke lykkedes. Det kan der findes flere årsager til, men hverken den seneste Lukkelov eller nye samhandelsbetingelser med vore grossister har gjort det nemmere at være en lille landbutik. Jeg vil gerne her sige tak for den fantastiske modtagelse, jeg fik og den opbakning fra både bestyrelse, frivillige og kunder, der har været i hele perioden. Der er en del mennesker i Ådum, jeg kommer til at savne... Jeg håber det bedste for alle i Ådum fremover. Keld Skov Hansen


Til orientering: Ådum Købmand ApS’s bestyrelse vil gerne takke alle jer, som bakker os op til det sidste, og vi vil forsøge sammen med Karen at servicere jer så langt som muligt. Tak til de frivillige, som har hjulpet os samt tilbudt at hjælpe os i den kommende tid også. Vi vil gerne sige Keld tak for indsatsen – Keld er stoppet den 27. november, vi ønsker det bedste for ham i fremtiden. Da vi allerede nu er ved at tilpasse vores varelager, kan der opstå huller – men sig til, så vil vi gøre, hvad vi kan for at skaffe varen til dig. Vi vil gøre meget for at du fortsat kan finde dine almindelige dagligvarer i butikken frem til jul. Ophørsudsalg: Der vil så komme et ophørsudsalg fra den 27/12 – 31/12, og hvordan det vil forløbe vil blive annonceret i butikken samt på plakater, det er bestyrelsens ønske, at der ikke findes flere varer i butikken den 31. december til lukketid. Arbejdsgruppen Ny Købmand: Til orientering for byens borgere, kan vi meddele fra Arbejdsgruppen Ny Købmand, at det ikke er lykkedes at skaffe ny købmand til vores butik. Men kender du nogen, som bør vide lidt mere om, hvad vi kan tilbyde en selvstændig købmand, så er det bare med at sige til. Vi tror i arbejdsgruppen på, at vi kan hjælpe en ny købmand meget på vej. pbv. Niels Møller Hansen, formand for Ådum Købmand ApS


Åbningstider op til jul og mellem jul og nytår hos Ådum Købmand Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

den 15. dec. fra kl. 08.00 til 12.30 den 16. dec. fra kl. 07.00 til 18.00 den 17. dec. fra kl. 07.00 til 18.00 den 18. dec. fra kl. 07.00 til 18.00 den 19. dec. fra kl. 07.00 til 18.00 den 20. dec. fra kl. 07.00 til 18.00 den 21. dec. fra kl. 08.00 til 13.00

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

den 22. dec. fra kl. 08.00 til 16.30 den 23. dec. fra kl. 07.00 til 18.00 den 24. dec. LUKKET den 25. dec. LUKKET den 26. dec. LUKKET den 27. dec. fra kl. 07.00 til 18.00 den 28. dec. fra kl. 08.00 til 13.00

Søndag den 29. dec. fra kl. 08.00 til 12.30 Mandag den 30. dec. fra kl. 07.00 til 18.00 Tirsdag den 31. dec. fra kl. 07.00 til 12.30 Tirsdag den 31. december forventes at være sidste åbningsdag – se evt. opslag på døren.


Bon-konkurrence i december hos Ådum Købmand Skriv dit navn på dine bonner og aflever dem i den opstillede kasse i butikken senest mandag den 23. december 2013 kl. 18.00. Der bliver trukket lod blandt de afleverede bonner, og vinderen modtager en vingave til en værdi af 200,- kr. Der bliver også trukket en 2. og 3. præmie, som består af chokolade. Vinderne offentliggøres fredag den 27. december 2013 i butikken, hvor præmierne også skal afhentes inden den 30. december kl. 18.00. Så husk jo flere gange du handler - jo større chance. Personale og bestyrelse ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul. Bestyrelsen


Næste Aadum Nyt udkommer i uge 52-1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 20/12-13 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13,  9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

Aadum Nyt december 2013  
Aadum Nyt december 2013  
Advertisement