Page 1

Åbne Døre

Tjener verdens forfulgte kristne

VANDRING PÅ

HÅBETS VEJ

Støtte til kristne i de sammenbrudte stater i Mellemøsten side 4-7 Jeg sender jer ud som får blandt ulve side 3

”Hun begyndte at gå, da jeg læste fra Bibelen” side 8-9

Pas på familien i Peshawar side 10

Fokus på Rusland side 12

Nr. 6 • Juni 2014


”Stå stærk i stormen” seminar i Irak

Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne.

2

Åbne Døres blad • Nr. 6 • Juni 2014

Udgiver

Åbne Døres Blad

Åbne Døre Danmark Postboks 1062, 7500 Holstebro Tlf.: 9740 7781 Fax 9740 7783 E-mail: denmark@od.org Reg. 1551 Kontonr. : 389 4622 Giro: 389-4622

Ansvh. redaktør: JBK Redaktør: SF AD: SH Oplag: 9.000 Eftertryk og citat er tilladt med tydelig kildeangivelse. Forsidefoto: Syrisk flygtning i Libanon Næste blad udkommer ca. 1.7. 2014


leder

Jeg sender jer ud som får blandt ulve Jesus har ikke lovet os noget let liv her på jorden. ”Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer”, siger han et sted. Som du kan læse om i hovedartiklen, er de kristne i Mellemøsten under et voldsomt og brutalt pres i disse år. Mange er allerede flygtet fra deres land. Dem, der bliver tilbage, er bogstavelig talt som får blandt ulve. Som du nok kan forestille dig, er det ikke en ønskelig situation at være i som får. Ulve er glubske rovdyr og fåret en lækkerbisken for dem. De jager, dræber og spiser fåret. Sådan oplever de kristne i Irak (og mange andre steder) deres situation; som får blandt ulve. De fleste ville nok se at komme væk derfra hurtigst muligt. Det kan jo være livsfarligt, og det er det også, både for fåret og for de kristne i Irak. Da jeg besøgte landet for cirka et år siden, mødte jeg mennesker, hvis hele familier - forældre, søskende, onkler, nevøer og tanter m.fl. - var flygtet og nu bor i USA, Canada eller Skandinavien. Selv var de blevet. En af dem jeg mødte, en præst, gjorde det meget klart for mig, at det var livsfarligt for ham at være i landet. Især når han skulle ind til Mosul i et officielt ærinde. Jeg var nødt til at spørge ham:

Hvorfor bliver du så? Hvorfor flygtet du ikke lige som de fleste andre? Hans svar var kort og ligetil: ”Hvem skal så tage sig af kirken her i min by? Hvem skal døbe, undervise, begrave og øve sjælesorg? Jeg kan ikke forlade min menighed”. Så han bliver i Irak, til de slår ham ihjel. Sikke en helt, tænkte jeg, men han så nu ikke særlig helteagtig ud. En spinkel og ydmyg mand, som havde gjort sig klart, hvad Gud ville med hans liv, og så gjorde han det. Ja, der var risici, endda store risici, men han var i Guds plan med sit liv. For ham var det vigtigere end den tryghed, et andet land kunne tilbyde. Du kan hjælpe præsten i Irak, først og fremmest ved at bede for ham og andre i samme situation, i Irak og i de mere end 50 lande verden over, hvor kristne forfølges. Vores forbøn bærer dem igennem og gør dem i stand til at holde ud. Men der er også andre måder, du kan gøre noget på. Du kan bl.a. give penge til vores projekter, du kan rejse ud og besøge nogle af disse kristne eller skrive postkort til dem for at lade dem vide, at de ikke er glemt. Du kan stå sammen med dine søstre og brødre midt i forfølgelsen, selv om du ikke er der rent fysisk. De lider, de er en del af Kristi legeme. Kan du mærke smerten?

JBK | Generalsekretær

www.forfulgt.dk www.åbnedøresunge.dk facebook.com/AabneDoere twitter.com/ADDanmark youtube.com/opendoorsdk

www.forfulgt.dk

3


fokus • Irak & Syrien

VANDRING PÅ HÅBETS VEJ Støtte til kristne i de sammenbrudte stater i Mellemøsten “Vort land er som vor mor: Hvordan kan vi forlade hende, når hun er syg?” Skønt faren ved at være kristen i Mellemøsten får mange til at flygte, bliver nogle tilbage for at vise Guds kærlighed til deres lidende landsmænd. Koret rømmede sig nervøst i den tætpakkede kirke. Så stemte de i, og den stille, melankolske musik fyldte bygningen. Mere end musik: tårer og klager. Det var trods alt en begravelse. De var kommet langvejs fra. ”Vi græd alle den dag, selv biskoppen,” sagde én af deltagerne. Kristne i Mosul i Irak var i sorg, fordi Fader Iskander var død. 4

Åbne Døres blad • Nr. 6 • Juni 2014

Syv år efter det brutale mord på ham blev der holdt en gudstjeneste for at ære Iskanders minde. Rufaidah* var én af de mange kristne, der deltog i mindegudstjenesten. Han voksede op i Mosul og blev døbt af Iskander. ”Det var et stort chok for mig, da jeg hørte om hans kidnapning”, siger han. ”De opfordrede ham til at konvertere til islam og ville lave et stort show ud af hans konvertering. Men han ønskede ikke at fornægte Jesus, så de halshuggede ham og skar hans tunge ud. Jeg græd meget og tænkte på det store spørgsmål: Ville jeg også være stærk nok til at dø for min tro, hvis jeg skulle?” Mindegudstjenesten viser, hvor meget tingene har ændret sig for Iraks kristne gennem de sidste syv år. Selv om mange af de samme mennesker er der og

synger de samme sange, er de ikke længere i Mosul. De er flygtninge. ’Internt fordrevne’, som de officielt betegnes. Nu mødes de i en flygtningekirke i en landsby en times kørsel fra byen. Nu ’synger de deres sange i et fremmed land’. Ved gudstjenesten fortæller den lokale biskop, hvordan den myrdede præst altid har været en kilde til inspiration for ham. Han tilskynder folk til at blive i landet på trods af den voldelige situation: ”Vort land er sygt,” siger han, ”men vi elsker det stadig, fordi vort land er som vor mor: Hvordan kan vi forlade hende, når hun er syg?” Død og tilbagegang I fjor var det blodigste af mange år i Iraks senere historie. Mere end 8000 civile døde i Irak i 2013. Men 2014 ser ud til at blive endnu blodigere med næsten 100 døde i januar


Børn i Syrien og Irak går en usikker fremtid i møde

alene. Gennem de sidste 10 år er mindst 15 kirkeledere blevet kidnappet, og 10 af dem blev myrdet. Over 70 kirker er blevet angrebet eller bombet, overvejende i Bagdad og Mosul. Tilbagegangen er rystende: Antallet af kristne i Irak er faldet fra 1,3 millioner til omkring 300.000. Tre ud af fire kristne i Irak har forladt landet. De få tilbageværende kristne møder et intenst pres, og de arbejder under et voksende antal strenge, islamiske regler. Et af de sidste dødsofre er Laith Dakama, en kristen mekaniker, der blev dræbt, da han nægtede at fremstille lyddæmpere til den lokale terrorgruppes våben. Én af hans efterladte er en 16-årig søn. Undertiden er det nok bare at arbejde for kristne. Ved slutningen af år 2013 blev tre ikke-kristne buschauffører dræbt, fordi de transporterede kristne studerende til universitetet i Mosul. I denne sammenbrudte stat er kristne stort set ubeskyttede af politi og retssystemer. De er en minoritetsgruppe, underlagt lovløse militser og bøller. Hele samfund er blevet revet ud af deres historiske hjem. Der er ikke rigtigt nogen infrastruktur. Borgerne møder tomme hylder i forretningerne og lange køer

Åbne Døre hjælper nu over 8000 familier om måneden i Syrien.

ved benzinstationerne. Kun sortbørshandlen trives. Så det er ikke mærkeligt, at mange kristne vælger at rejse. Dybt rodfæstet tro ”Tager de godt hånd om de irakiske kristne ude omkring? Har de kirker til dem?” Zimraan* er præst i en lille, kristen landsby i Nordirak. Han og hans landsby tager hånd om hundrede familier. Det plejede at være halvt så mange, men mange kristne er flygtet fra den sekteriske vold i Mosul, så hans menighed er vokset til det dobbelte, og flere kommer til hver uge.

”Vi bliver sårede helbredere, og vi vandrer ad håbets og genoprettelsens vej sammen med dem, der lider” Det er vanskeligt at tilpasse sig landsbylivet, og mange forlader landet helt. ”Folk spørger mig: Kan du

love mig et bedre liv, hvis jeg bliver?” siger Zimraan. ”Jeg kan ikke besvare det spørgsmål med et ’ja’. Jeg ønsker bare, at sikre mig, at de holder sig tæt til kirken, hvor de end er.” Men Zimraan bliver. Og med hjælp fra Åbne Døre tilbyder han støtte til flygtninge og gør det muligt for kristne at blive i området. Idet solen er ved at gå ned i dalen, og kvinderne skynder sig tilbage til deres hjem for at lave mad, peger pastor Zimraan mod bjergene, hvor små lys kaster et gyldent skær over et århundredgammelt kloster. ”Det viser, hvor dybt rodfæstet kristendommen er i dette land,” siger han: ”Og jeg gør en målbevidst indsats for, at den bliver”. Sårede læger Hvis nogen vil blive i dette område, må de leve med det mørke, der har sænket sig overalt omkring dem. Syrien, som er det seneste land i området, der er brudt sammen, er nabo til Irak. Når et land kastes ud i en krig, er det dybt traumatiserende. De fleste af dem, der er flygtet fra områder med intens konflikt, bærer frygt og mareridt som en del af deres begrænsede bagage. Så www.forfulgt.dk

5


fokus • Irak & Syrien

Mere end 15.000 illustrerede Bibler er blevet distribueret i Syrien

en stor del af Åbne Døres arbejde i disse områder er at hjælpe mennesker med at komme til rette med det, de har været vidner til, idet de bliver mindet om Guds evige kærlighed og trofasthed. Åbne Døres traumarådgivning begyndte faktisk med irakiske flygtninge, der var flygtet til Syrien. På det tidspunkt var der ingen, der var klar over, at Gud sørgede for noget, som syrerne selv ville få behov for. Kyra* er én af vore rådgivere i Syrien. Hun hjælper deltagere i workshops med at lære, hvordan man kan tale om sorg, hvordan man lytter, og hvordan man forstår virkningen af et trauma, såsom søvnproblemer eller fysiske reaktioner. ”Introduktionen gør dem opmærksom på, hvad et trauma gør ved mennesker”, forklarer hun. ”For nyligt mødte jeg en 19-årig mand. Hans far var blevet dræbt af en snigskytte to måneder før. Jeg så på ham, og jeg så et bedrøvet ansigt hele tiden, men alligevel spurgte han, hvordan 6

Åbne Døres blad • Nr. 6 • Juni 2014

han kunne tjene, så han så ikke kun på sit eget problem, men han så også udad”. Selv om hendes arbejde konfronterer mørke og hæslighed, møder Kyra skønhed. ”Det skønne, jeg ser i Syrien, er den stærke længsel efter Gud og ønsket om at tjene. Folk råber ud til Gud, og en del mennesker bliver frelst. Kirken er i brand, mirakuløse tegn sker. Det, at vi tillader Gud at føre os gennem helbredelsesprocessen, får os til at hjælpe andre til at blive helbredt. Vi bliver sårede helbredere, og vi vandrer ad håbets og genoprettelsens vej sammen med dem, der lider”. ”Ejeren beskytter os” ”Mennesker behøver ikke kun hjælp i deres fysiske behov, men også i deres åndelige behov,” siger Robert*, én af Åbne Døres medarbejdere. ”Vi ser mange muslimer, der stiller spørgsmål ved deres religion på grund af volden mellem sunnimuslimer og alawitter [en sunni-muslimsk sekt].De ser også, at kirker hjælper dem, hvad

moskeerne ikke gør”. Takket være jeres bønner og gaver støtter Åbne Døre i samarbejde med den lokale kirke hver måned omkring 8000 syriske familier med mad og anden hjælp. Vi har også distribueret mere end 50.000 bibler og kristne bøger. Imad*, en af Åbne Døres partnere i Homs, fortalte os: ”Det er ikke let at levere bøgerne. På vej til byen måtte vi passere checkpoint efter checkpoint. De stiller en masse spørgsmål, og vi er altid på vagt over for kidnappere. Jeg var meget bekymret over at være på vejen med en så stor mængde bøger og penge”. Én af dem blev givet til en 9-årig dreng. Senere gik han på gaden sammen med sin mor, da der blev åbnet ild, og folk omkring dem begyndte at gå i panik og skrige. Drengen så op på sin mor, knugede sin bibel og sagde: ”Mor, hvorfor er du så bange? Ved du ikke, at ejeren af denne bog beskytter os?” Ham, som giver håb I Syrien og Irak vandrer kirken på håbets vej. Bed for dem. Gå sammen med dem. For bag bomberne og volden, der fylder vore tv-skærme og vore aviser, lever der almindelige kristne, der holder ud i ekstraordinære omstændigheder. Og på disse lovløse, ængstelsesfulde og usikre steder skinner Kristi kærlighed igennem; i de såkaldte ’sammenbrudte stater’, finder kirken nye måder at demonstrere Guds sejr. ”90 % af deltagerne ser ikke noget håb for fremtiden”, siger Kyra om sine traumaworkshops. ”Vort mål er at lytte og vandre sammen med dem, vise dem hen til Ham, der giver håb. Ingen anden kan give dette håb”.

b

Navnene er ændret af *sikkerhedshensyn.


Verdensranglisten 2014

3

5

4 n

ie

r Sy

Afghanistan

Irak

8

Pakistan

10 n

al So m

2

ia

e Yem

Vidste du…

Seks af de ti øverste lande på Verdensranglisten 2014 er fejlslagne stater, hvor militante islamiske bevægelser trives, og regeringen har lidt eller ingen kontrol:

#2.

Somalia – troende med muslimsk baggrund møder modstand fra familien og autoriteterne, og islamistgruppen al-Shabaab angriber kristne.

#3.

Syrien – borgerkrigen har ramt alle dele af samfundet, men de kristne har

betalt en særlig høj pris, ofte forårsaget af udenlandske jihadister.

#4.

Irak – siden Irak blev invaderet i 2003 er niveauet af vold fra militante islamister mod kirken hele tiden øget.

#5.

Afghanistan – landet er stadig ustabilt, og islamiske ekstremistgrupper vinder stadig mere magt. Kristne konvertitter holder deres tro hemmelig, fordi enhver forbindelse til kristendommen er farlig.

#8.

Pakistan – kristne angribes rutinemæssigt af militante, islamiske organisationer, og en islamiserende kultur holder dem isoleret fra resten af befolkningen.

#10.

Yemen – efter det Arabiske Forårs oprør har militante al-Qaedafolk grebet anledningen til at sprede sig til områder, hvor regeringen tidligere opretholdt en slags orden. Det har ført til en øget undertrykkelsen af kristne.

www.forfulgt.dk

7


”Hun begyndte at gå, da jeg læste fra Bibelen” Hvordan radioen giver håb til isolerede kristne i Afghanistan.

D

en dag, Saif * fik et eksemplar af Bibelen med sig hjem, oplevede han et mirakel: Hans handicappede datter begyndte at gå. Saif bor i Afghanistan, som er et af de lande, hvor kristne undertrykkes mest. Han stillede ind på en kristen radiokanal og hørte evangeliet. Derefter lykkedes det ham at skaffe et eksemplar af det Nye Testamente – på arabisk kaldet ’injil’– via en ven. Han tog den dyrebare injil med sig hjem. ”Jeg har syv børn”, fortæller Saif. ”Et af børnene var handicappet og kunne ikke gå, men da jeg tog det Nye Testamente med hjem, begyndte min datter at bevæge sig. Da jeg begyndte at læse højt fra Bibelen, begyndte hun at gå!” Det er et mirakel. Det er glædelige nyheder. Men i Afghanistan var der ingen, han kunne dele sin oplevelse med. Det var for farligt. I stedet greb han telefonen. LYT REGELMÆSSIGT, VOKS ÅNDELIGT Kirken i Afghanistan er en af de mest skjulte kirker i verden. Vi ved, den findes, men ingen ved nøjagtig, hvor stor den er. Nogle få kristne danner fællesskaber i små grupper, men mange lever isolerede og sårbare og ved ofte ikke, hvem de kan stole på. Hvis afghanere konverterer til kristendommen, vil deres familie

8

Åbne Døres blad • Nr. 6 • Juni 2014

føle sig nødsaget til at redde fami- du vokse åndeligt”. Bagefter bad liens ære ved at tvinge dem til at de sammen. Men det er svært at holde konvertere tilbage til islam. Hvis de kristne ikke kan tvinges til- mirakler hemmeligt. Nogle få bage til islam, bliver de i stedet dage senere ringede Saif igen: gjort arveløse, udstødt, mishand- ”Naboerne i landsbyen vil vide, let, kidnappet eller ligefrem slået hvordan min datter er blevet rask. Hvad skal jeg sige til dem? ihjel. Kristne får ingen hjælp fra Vi har gået hos så mange læger, myndighederne, og de er endnu men ingen har været i stand til at mere udsatte over for islamiske hjælpe hende. Og nu kan hun gå”. “Mirakler sker til Guds ære”, ekstremister. Det er forbundet med ekstrem fare at kontakte sagde vejlederen. ”Del din opleog hjælpe kristne, og derfor arbejder Åbne Døre gennem partnerorganisationer ved at sponsorere kristne radioudsendelser og følge op med telefonsamtaler. Gennem disse radioudsendelser bringer Gud nyt liv til et af de mest lukkede lande i verden. Radiosignalet trænger ind i selv de fjerneste afkroge i det utilgængelige Afghanistan. Og når lytterne ikke har nogen at tale med, kan de ringe til de vejledere, som står bag radioudsendelserne. Det var en af disse vejledere, som tog imod telefonopkaldet fra Saif den dag, velse med Jesus”. “Men jeg er så bange”, sagde hans datter begyndte at gå. Efter at have lyttet til Saifs historie Saif. ”Både min kone og jeg tror på opmuntrede vejlederen Saif til at Jesus nu, men jeg er stadig nødt til blive ved med at lytte til radioen. at gå i moské fem gange om dagen Han forklarede Saif: “Hvis du lyt- for at bede”. “Hvis du er nødt til at gå i moské, ter til evangeliet regelmæssigt, vil


kan du bede til Jesus, når du er der”, foreslog vejlederen. Snart blev situationen værre. Ikke længe efter blev Saif så bange, at han flygtede til Indien. Vejlederne fra den kristne radiostation hjalp ham med at få kontakt til en afghansk flygtningelejr i Indien, men her oplevede Saif, at livet ikke var spor nemmere. Han rejste derfor hjem til Afghanistan og blev ved med at lytte til radioudsendelserne og tale med sine venner på radiostationen. Pludselig en dag hørte al kommunikation fra Saif op. DE BAD FOR HANS LIV Personalet på radiostationen var bekymrede for Saif, og det lykkedes dem at få kontakt til hans kone. Hun havde chokerende nyt: Saif var blevet kidnappet. Den lille gruppe kristne, som hørte om hans forsvinden, bad for hans overlevelse i flere dage. Så ringede telefonen igen. Det var Saif. “Jeg blev bortført af ekstremister”, fortalte han. ”Mændene tvang mig ind i en bil og kørte af sted. Pludselig stødte vi ind i en patrulje. Soldaterne og ekstremisterne begyndte at skyde mod hinanden, og kuglerne fløj om ørerne på mig. Jeg kunne ikke flygte. Jeg blev ramt i benet af en kugle, og så stak mine kidnappere af”. Da soldaterne spurgte Saif, hvorfor han var blevet bortført, kunne han ikke fortælle dem den egentlige årsag: hans kristne tro. I stedet fortalte ham dem, at han var blevet bortført, fordi han støttede regeringen. Saif blev kørt på hospitalet og senere genforenet med sin kone. Afghanistan er et land i oprør. Efter angrebene d. 11. september trængte internationale styrker ind i landet med det formål at fordrive Taleban, som på det tidspunkt styrede landet. I løbet af de seneste 10 år er tusindvis af mennesker blevet dræbt i Afghanistan, og landet er stadig faretruende ustabilt. De internationale tropper er i gang med at forlade landet, men Taleban truer og angriber fortsat Afghanistans indbyggere. Al-Qaeda og andre islamistiske ekstremister er stadig aktive. Kriminaliteten stiger; kriminelle bander er meget aktive, og mange krigsherrer venter på at få muligheden for at tilrane sig magt. Livet er farligt for almindelige borgere, og for kristne er det endnu mere utrygt. Fremtiden for Afghanistan er usikker. Præsidentvalget i april kan enten bringe landet mere stabilitet eller mere konflikt. Livet for kristne som Saif er også usikkert. De følger stadig Jesus, selv om de ikke har nogen kirke eller smågruppe at mødes med. Det eneste, de har, er deres radioer, deres telefoner og det håb, at de en skønne dag vil få mulighed for at lovprise Gud i frihed. *Saif er et pseudonym. Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige årsager.

Bed!

Vær med til at bede for Afghanistan – brug månedens bedekalender.

Afghanistan PLACERING PÅ VERDENSRANGLISTEN: #5 Leder: Igangværende valg Befolkning: 35,6 mio. (tusinder af kristne) Hovedreligion: Islam Statsstyre: Islamisk republik Kilder til forfølgelse: ’Islamisk ekstremisme’ og ’stammefjendtligheder’ www.forfulgt.dk

9


Pas på familien i Peshawar Hvor er din familie lige nu? Når du ser eller læser de internationale nyheder, er det muligt, at dine brødre og søstre i Kristus er involveret. Det var tilfældet den 22. september 2013, da en dødbringende massakre på pakistanske kristne fandt sted efter en gudstjeneste. Klokken var 12:15, og omkring 500 kristne var ved at forlade gudstjenesten i All Saints Kirken i Peshawar. Nogle ventede på, at deres børn skulle komme fra søndagsskolen. Andre familier sad på græsplænen og spiste middagsmad. Pludselig ødelagde to eksplosioner samlingen. Kuglelejer, stumper af søm og andre fragmenter fløj med stor kraft gennem luften. De ødelagde alt, hvad der var på deres vej. Øjenvidner så to unge mænd detonere selvmordsveste, mens de af deres lungers fulde kraft skreg “Allahu Akbar!” (“Gud er stor” på arabisk). Mange fra søndagsskolen og koret var blandt de sårede - heriblandt kvindelige lærere. Mindst syv børn døde. En familie mistede seks medlemmer. I alt blev mere end 120 mennesker dræbt. 10

Åbne Døres blad • Nr. 6 • Juni 2014

“Her på grænsen til Afghanistan, Men kristne var ikke blot ofre i dette angreb. Åbne Døres partnere hvor de nyvalgte Taleban-sympagik med det samme i aktion. To tisører har magten, har der været dage efter bombeangrebet besøgte en voksende fjendtlighed mod kirkens præst, Ejaz Gill, og en kri- kristne”, sagde en anden præst. sten ven de sårede på hospitalet. “I et brev udsendt af Taleban står Et af ofrene som de mødte var der, at angrebet var organiseret og Nussrat. Hun kunne kun meget udført for at få kristne i Pakistan svagt huske, hvad der skete. Pastor til at forstå, at de ikke er velkomne Gil spekulerede på, om hun mon i landet”. I kølvandet på bombningen havde indset, at hendes familie brød der protester ud over hele kunne have været dræbt. landet. Protestesterne var drevet af sorg og beskyldninger om, at regering gør for lidt for at beskytte religiøse mindretal i det muslimskdominerede land. Seks måneder senere hjælper hold fra Åbne Døres samarbejdskirker fortsat familier, hvis slægtninge er blevet dræbt eller lemlæstet for livet. De yder sundhedspleje og medicinsk hjælp samt løbende krisehjælp. “Vi minder disse lidende tro“Jeg håber, jeg kan finde nogle slægtninge, som vil komme og ende om, at de er elsket af en besøge hende og hjælpe os med bedende, troende familie i Kristus at fortælle om hendes familie”, rundt om i verden”, sagde en af sagde han. “Det er en vigtig del af holdenes rådgivere. “Vi er en del håndteringen af posttraumatisk af en krop, en evig familie, og når stress, at hun kan genkende et vi lider, så lider resten af kroppen familiemedlem, som giver hende med os” disse nyheder”.

“Vi er en del af en krop, en evig familie...”


WORLDWATCH

world watch nyheder

NYHEDER PAKISTAN: Kristent par dømt til døden for blasfemi En pakistansk domstol har kendt et katolsk par skyldig i blasfemi og idømt dem dødsstraf for at have krænket profeten Muhammed og koranen. Shafqat Emmanuel (44) og hans kone, Shaguftah (41), der bor i Gojra i Punjab, blev i juli 2013 anklaget for at sende blasfemiske sms’er. Den lokale dommer i Gojra, Mian Amir Habib, forestod retssagen og idømte parret dødsstraf den 4. april i år. Parret planlægger at appellere. S a g s ø g e r e n , Mu h a m m a d Hussain, hævder, at han var fordybet i bøn, da han angiveligt modtog de blasfemiske sms’er på sin mobiltelefon.

Politibetjenten Muhammed Nisar fra politiet i Gojra fortæller, at Hussains opkaldslog afslørede, at sms’erne blev sendt fra Shaguftahs mobilnummer. Politiet var dog ikke i stand til at finde simkortet fra Shaguftahs mobiltelefon, og ifølge Shaguftah selv havde hun mistet sin mobil en måned før hændelsen. En af Shafqat og Shaguftahs advokater, Nadeem Hassan, fortæller også, at adskillige advokater fra Lahore dukkede op i retssalen for at støtte anklageren og lægge pres på dommeren. ”Domfældelsen er blevet påvirket, og ordren afsagt under pres”, mener han.

Denne sag er en blandt mange sager i de senere år, der involverer anklager om krænkelser af islam gennem sms.

Illustrationsfoto

SYRIEN: Jesuitpræst skuddræbt i Homs Den 75-årige jesuitpræst Frans van der Lugt blev dræbt i Homs mandag d. 7. april. En eller to bevæbnede mænd trængte ind i klosteret i Homs og tog fader Frans til fange. Han blev angiveligt tævet, mens han var inde i klosteret, og derefter skudt to gange i hovedet foran bygningen. Den oprindeligt hollandske præst var kendt blandt folkene i Homs som ’Abouna Francis’, fordi han tog sig af de ældre og de handicappede i den gamle by Homs midt under krigen. Gennem hele krigen blev han hos sine folk i den belejrede gamle by, uanset hvad der skete, og hvor tæt på krigshandlingerne kom.

Tidligt i februar blev det tilladt for flere hundrede syrere at forlade den belejrede gamle by. Fader Frans var en af dem, som blev givet tilladelse, men jesuitpræsten valgte at blive. ”Selv hvis alle kristne vil rejse herfra, vil jeg blive her. Jeg er her for Syrien. Jeg ønsker at tjene alle syrere, og jeg vil tjene landet Syrien. Det land som jeg elsker”. Gennem de senere år er der i internationale medier blevet vist billeder af fader Frans, der cykler gennem Homs. Han var besluttet på at hjælpe, og han levede ligesom enhver anden syrer i den gamle by, hvor han forsøgte at få mad nok hver dag.

Ifølge en kollega blev Frans van der Lugt kaldt “fader” af de fleste mennesker. Ikke blot på grund af sin titel, men også fordi han udfyldte sin faderlige rolle overfor folkene i hans nabolag, som han hjalp med fødevarer, medicin og ved blot at være hos dem

Frans van der Lugt www.forfulgt.dk

11


Leder: Præsident Vladimir Putin

Fokus på

Befolkning: 143 mio. (82 mio. kristne)

Rusland

Hovedreligion: Kristendom (ortodoks), islam Statsstyre: Konstitutionel forbundsstat

Den nuværende krise på Krim har endnu en gang henledt verdens opmærksomhed på Rusland. De seneste begivenheder viser, at Rusland er i færd med at indtage en mere dominerende rolle i det område, som engang hørte til Sovjetunionen.

Så hvordan er det at være kristen i Rusland anno 2014? I løbet af det 20. århundrede var Rusland et af de lande, hvor kirken oplevede den mest alvorlige og langvarige forfølgelse. Men ligesom i Kina har de kristnes situation ændret sig enormt i løbet af de sidste 30 år. Siden Sovjetunionens opløsning i 1991 er antallet af evangeliske kristne i Rusland blevet tredoblet; men religionsfrihedens dage lader til at være talte. 10-15 procent af Ruslands befolkning er muslimer. Det svarer til 15-20 millioner mennesker. De fleste tilhører etniske minoritetsgrupper, som bor i det nordlige Kaukasus, f.eks. i Tjetjenien, Dagestan og landområdet mellem byerne Kazan og Ufa cirka 800 kilometer øst for Moskva. Forfølgelsen i selve Rusland kommer primært fra regeringen, der i stigende grad benytter sig af en totalitær stil. Den er dog mere akut i de centrale og sydlige områder, herunder Tjetjenien og Dagestan, hvor myndighederne og det hemmelige politi forfølger både kristne og muslimer. Kristne, som ikke tilhører den statsanerkendte russisk-ortodokse kirke, anses for at være farlige, fordi de er parate til at tale imod regeringen; de ved, at de 12

Åbne Døres blad • Nr. 6 • Juni 2014

tjener en højere magt. Muslimer er en trussel, fordi de ønsker en uafhængig islamisk stat.

10-15 procent af Ruslands befolkning er muslimer Dømt til døden I de nævnte områder udgør islamiske ekstremister også en fare for de kristne. Lokale myndigheder og familiemedlemmer holder et vågent øje med de kristne, som har en muslimsk baggrund, og de forsøger at presse dem til at vende tilbage til islam. I juli 2010 blev Artur Suleimanov, præst i en stor protestantisk kirke i Dagestan, dræbt, fordi han var for "aktiv" og konverterede etniske muslimer. Da nyomvendte Mansoor* for ikke så længe siden fortalte sin familie, at han var blevet kristen, besluttede de, at hans kone skulle sendes tilbage til sine forældre, hans børn tvangsfjernes, og Mansoor selv dømmes til døden. Det ironiske er, at det kristne etniske mindretal i Ukraine og hele regionen (hvoraf de fleste

Artur Suleimanov

er russiske), måske kan få glæde af den igangværende krise. Den russisk-ortodokse kirke har nemlig trofast støttet præsident Putin og hans nationalistiske dagsorden, så her og i hele Centralasien er russisk-ortodokse troende i relativ sikkerhed. Men for andre kristne kommer undertrykkelsen ikke fra regimet, men fra familie, venner og lokalsamfundet. For dem er forfølgelse en traditionel, religiøs og kulturel sag. Og det vil sandsynligvis ikke ændre sig fremover. I 2011 nåede Rusland lige akkurat at komme med på Åbne Døres Verdensrangliste som nummer 50. I dag befinder landet sig lige under top 50; ikke fordi situationen er forbedret, men blot fordi forfølgelsen i andre lande er tiltaget.


Skriv en hilsen

Skriv en hilsen! Kenya

Enkerne Claris og Sarah Den lørdag aften var pastor Charles Mathole alene i sin kirke, Redeemed Gospel Church i Mombasa, Kenya. Han var i færd med at forberede søndagens prædiken, da en gruppe ukendte mænd dukkede op i kirken. De skød ham. Den dag, den 19. oktober sidste år, blev hans hustru, Claris Mathole, gjort til enke. Den efterfølgende dag i en anden del af Mombasa blev også præsten Ibramim Kithaka fra pinsekirken Kilifi East Africa Pentecostal Church dræbt af ukendte gerningsmænd. Hans krop blev fundet i et buskads, og hans motorcykel få meter derfra. Han efterlod sig en kone, Sarah Kithaka, og syv børn. Livet bliver aldrig det samme igen for Claris Mathole og Sarah Kithaka. Men med din støtte kan de komme sig over tabet og sorgen. Claris har brug for hjælp og opmuntring til at bearbejde sit tab

og finde ud af sine muligheder for fremtiden. Sarah Kithaka og hendes store børn, Betty (34), Samuel (30), Paul (24), Mary (22), Rose (19), Emmanuel (16) og Isaac (14), skal også finde fodfæstet på ny. Da Åbne Døre besøgte familien en måned efter mordet, havde de stadig svært ved at erkende virkeligheden af begivenheden, der uigenkaldeligt har forandret deres liv. Du kan bringe Claris og Sarah trøst og opmuntring: Bed på deres vegne til vores fælles himmelske far. Eller send en opmuntrende hilsen til en af dem eller dem begge ved at følge nedenstående skrivevejledning. Husk at skrive hilsnerne til de to kvinder på hver sit kort. Skrivekampagnen udløber d. 15. december 2014.

Sarah Kithaka

Find flere skrivekampagner på forfulgt.dk

Brevskrivningsvejledning • Bed før du begynder • Inddrag gerne et eller to bibelvers • Nævn ikke Åbne Døre • Brug gerne farverige postkort

• Skriv en kort og opmuntrende hilsen på engelsk • Regn med at det postkort, du skriver, bliver censureret

• Skriv gerne dit navn, hvilket land du bor i, men ikke hele adressen • Send kortet i en lukket kuvert til Åbne Døres kontor.

SENDES TIL: c/o Åbne Døre, Postboks 1062, 7500 Holstebro Du kan få vores skrivekampagne: ”Du kan sende en hilsen” via kontoret: Tlf.: 9740 7781 - E-mail: denmark@od.org

www.forfulgt.dk

13


hjemmefronten

Lindholm Auto Thistedvej 121

9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

w w w. l h a u t o . d k TLF. 98 17 04 00

Salg og reparation af alle bilmærker

Murerfirmaet aps

Kjærgaard Murermester Jens Kjærgaard kjaergaardaps@dlgmail.dk

Tlf. 97 36 26 40 / 20 29 40 93

Envicon

Mariehøjvej 13 8600 Silkeborg info@envicon.dk Tlf. 41 41 51 60

www.envicon.dk - udvikler web- og SMS-løsninger

Åbne Døres Unge søger volontør! Vil du være volontør i Åbne Døres Unge i et år? #1 Du er ca. 17-30 år #2 Arbejdspladsen er i Holstebro #3 Start i august 2014 #4 Du kommer til at arbejde 5-10 timer om ugen

Er det noget for dig?

#5 Jobbet er ulønnet #6 BONUS: Hvis du er frivillig i mindst 10 mdr., så får du en Åbne Døre Rejse med alle omkostningerne betalt. (Værdi ca. 10.000 kr.)

Så kontakt ungdomssekretær Maria Skadkær på tlf.: 97 40 77 81 eller Mail: marias@od.org

14

Åbne Døres blad • Nr. 6 • Juni 2014


Johns

petroleumslamper og gamle ting Så sælges der igen gamle ting i Skagen – til fordel for forfulgte kristne! John Kristoffersen, der står bag projektet ’Gammelt og antik’, har igennem de senere år solgt petroleumslamper fra sin store samling og sælger også mange andre fine ting, som mennesker har skænket til den gode sag. Samtidig får han mange samtaler med de besøgende om forfulgte kristne. Alle pengene fra salget går ubeskåret til Åbne Døre. Du er velkommen til at kigge forbi!

Adresse: Peter Andersensvej 35, 9990 Skagen. Åbningstid: man-fre 10-16, lør 10-13, søndag lukket.

Åbne Døre • Rejser

Rejs til Egypten d. 4.-11. september nsker du en ferie, der Ø gør en forskel? Tag med på denne rejse og oplev det utroligt smukke land med den unikke kultur og historie, og mød en kirke, der trods modstand og usikkerhed om fremtiden er meget levende og har et

stort hjerte for at nå deres landsmænd med evangeliet.

også mulighed for at se og besøge forskellige turistmål.

Det bliver en tur med mulighed for fællesskab med egyptiske kristne og besøg hos nogle af de projekter, Åbne Døre støtter i de lokale kirker. Derudover bliver der

Tilmelding: Senest d. 9/6 Pris: ca. 10.000 kr. (inkl. fly, hotel, halvpension, transport i landet og diverse entreer)

www.forfulgt.dk

15


Unge beder for forfulgte Tusindvis af unge i hele verden samles i løbet af året til Shockwave for at skabe en bølge af bøn, som kan skylle over verdens forfulgte kristne med opmuntring og kraft til dem. Den sidste weekend i hhv. april og maj gik det løs i Danmark. Unge samledes i Aarhus, Odense, Hillerød og Holstebro for at bede for de forfulgte.

To iranske kristne asylansøgere delte deres vidnesbyrd. De står til udsmidning og pga. deres kristne tro dermed fængsel og tortur i Iran. Det var stærkt at stå overfor to mennesker, som fortæller, at livet som kristen er hårdt, men at det er hårdere uden Gud. Der blev også brugt god tid på lovsang og på bøn ved kreative

Åbne Døre søger... dig? Er du passioneret for unge, Gud og den forfulgte kirke? Eller brænder du for børnene? Lige nu søger Åbne Døre både ny ungdomssekretær samt frivillige til både ungdomsarbejdet og til at udvikle vores arbejde blandt børn herhjemme. Se job- og frivilligopslagene på www.forfulgt.dk – find dem under ’Om os’ og ’Ledige stillinger’.

bedestationer. Deltagerne tændte lys for dem, der forfølger kirken, i bøn om, at Gud også vil tænde sit lys i deres hjerter. ”Jeg fandt info om Shockwave på nettet og besluttede mig for at tage med. Det viste sig at Shockwave var rigtig spændende, udfordrende og rørende. Rigtig godt!”, konkluderede en deltager efter årets Shockwave.

Juni 2014  

Vandring på håbets vej - Støtte til kristne I de sammenbrudte stater I Mellemøsten.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you