Page 1

Åbne Døre

Nr. 7 - Juli 2013

Tjener verdens forfulgte kristne

Egypten:

Gud taler gennem stormen Det begyndte med ’A’ side 3

Børnene er glade her på stedet side 8

side 4-7

Landet er som et fængsel side 10

Anklaget for kidnapning, løsladt mod kaution side 12


Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne. Open Doors International Grundlægger: Broder Andreas International leder: Jeff Taylor Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062, 7500 Holstebro Tlf.: 9740 7781 Fax 9740 7783 E-mail: denmark@opendoors.org Hjemmeside: www.forfulgt.dk www.åbnedøresunge.dk Reg. 9674 Kontonr. : 389 4622 Giro: 389-4622 Generalsekretær: JBK Ungdomssekretær : MS Journalist: SF Informationssekretær: SH Informationssekretær: GG Rejse- og Women2Women koordinator: IBK Mødeplanlægger og ambassadørkoordinator: SB Sekretær: SK Bestyrelse: NA, PH, HKH, MB, HM. Åbne Døres Blad Ansvh. redaktør: JBK Redaktør: SF AD: SH Oplag: 10.000 Eftertryk og citat er tilladt med tydelig kildeangivelse. Open Doors Sverige Generalsekreterare: PP Telefon: 019-31 05 00 Box 48 701 40 Örebro E-mail: sweden@opendoors.org www.open-doors.se Kontonummer: 1220 01 20427 Svensk bankgironummer: 5951-8464 Open Doors Finland The account number for Open Doors in Finland is 800007-10032254 Forside: Egyptisk kristen Næste blad udkommer ca. 1.8. 2013


Det begyndte med ’A’ Hvem ville have troet, at 19-årige Amal i dag ville være, hvor hun er? For bare tre år siden kunne hun hverken læse eller skrive, og som så mange andre kvinder i Egypten kendte hun ikke sit værd. Hun var i bunden af den sociale pyramide, uden skolegang og et formål for fremtiden – udover en dag at blive gift og passe hus, børn og mand. Hendes forvandling startede den dag, da hun på et Åbne Døre-kursus begyndte at lære alfabetet fra dets begyndelse… ”Viden er magt”, siges det – og større er magten for de lærde, når store dele af befolkningen er analfabeter. Manglende læsekundskaber holder mange i uvidenhed, ikke mindst når det gælder Bibelen. I nogle muslimske lande bliver de, der kan læse, da også advaret mod at studere andre religioner. Og med god grund: Bibelen er en farlig bog. Jeg hørte om en højtuddannet muslimsk kvinde fra den arabiske halvø, der fik fat i Bibelen. Efterhånden som hun læste i den, voksede vreden i hende. Hun havde lært om en Gud, der kræver, mens Bibelens Gud er en Gud, der giver. Hendes barndomstro føltes pludselig tom; hun følte sig ført bag lyset. På samme måde blev mødet med Bibelen forvandlende for unge Amal i Egypten. Den var hendes lærebog på læsekurset, og her fandt hun sin egen værdi og den største skat af alle, Jesus. Snart fandt hun også ind i en meningsfyldt tjeneste i kirken. Men som mundheldet lyder: ”Når man har sagt A, må man også sige B” - sådan er også kristentroens virkelighed, hvor både lidelsen og herligheden er del af vores ”arv” i Kristus (Rom 8,17). Det gælder enhver, uanset køn, men for de egyptiske kvinder er risikoen større: I moskeerne lærer mænd, at de må behandle ”vantro” kvinder præcis, som de har lyst til. Alligevel vælger kristne mænd og kvinder at blive i Egypten, trods øget forfølgelse og en uvis fremtid. De mest privilegerede har endda en udvej, men nogle vælger i stedet udfordringen. Hvorfor? ”Fordi Gud ikke har forladt landet. Gud ønsker, at vi skal være her, fordi Han gør mægtige ting”, fortæller Midhat, en lokal Åbne Døre-medarbejder. I dag, hvor stormen er på sit højeste hidtil. I en tid, hvor det naturligste i verden for en presset kirke ville være at fokusere på sit eget ve og vel, vælger kristne i Egypten en anden fremgangsmåde: ”Det er tid til helhjertet at vise Kristi kærlighed til nationen”. Gennem kærlighed, frimodighed og Guds Ord bliver Egypten forvandlet et liv ad gangen. Bed for Egypten – og for at vi må lære lektien fra Egypten herhjemme.

SF, Redaktør

3


Egypten:

Gud taler gennem stormen

H

vorfor vælger nogle kristne at blive i Egypten, mens skyerne samler sig over kirkerne? Usikkerheden er stor, men ”Gud har ikke forladt Egypten”, forklarer en kristen egypter. Derfor bliver han og mange andre. Der er noget tungt i luften - som en ulmende vulkan. Frygtens mørke er her; det er som at svømme i havets dyb. ”Vi ved ikke, hvilken retning landet er på vej i”, siger Midhat, en Åbne Døre-medarbejder i Egypten, og han sætter dermed ord på den usikkerhed, kristne står i, mens det Arabiske Forårs torden buldrer videre. Ikke desto mindre er der solstråler midt i stormen. I de seneste to år har den egyptiske kirke bedt – og set en ny åbenhed overfor Guds Ord, både fra kristne og muslimer. Det Arabiske Forår begyndte ganske vist med forhåbninger om demokrati, men Det Muslimske Broderskabs stigende magt og salafisternes ekstreme synspunkter har sat kristne i en situation med forøget diskrimination og misbrug. Kristne piger er særligt sårbare, da muslimske mænd ofte får at vide af lederne i deres moskeer, at de kan gøre, hvad de har lyst til med de ’vantro’. Piger, som sendes til at

arbejde i marken, er i fare for at blive voldtaget af muslimske mænd. ”I islamisk kultur ses kvinder kun som en krop”, siger Warda, som arbejder med unge piger i Øvre Egypten. ”De får ingen uddannelse og udelukkes fra samfundet. Deres eneste værdi er, hvis de bliver gift, og der gives medgift. De har ingen chance for at komme på arbejdsmarkedet, og samfundet har et dårligt syn på piger, som ikke bliver gift”. På landet er pigens opgave at passe dyrene. Dyrene vægtes højere end pigerne selv; de tilbedes endda, fordi de er en indtægtskilde.

Det Nye Testamente er lærebog

Amal er 19 år og bor i Øvre Egypten. Hun er fra en nominel kristen familie, men blev som mange unge piger i Egypten ikke sendt i skole. Skolen lå for langt væk, hendes familie havde ikke råd til det, og de troede alligevel ikke på uddannelse til piger.


”Analfabetisme er en pest, som tilbageholder folk i blindhed,” udtaler Midhat. Som 16-årig lærte Amal at læse, modsat mange andre. Indtil da hørte hun blandt de 40% af egyptere, der er analfabeter (i landområderne er det op mod 60 %) – hvilket er grunden til, at Åbne Døres strategi om at støtte kirken i Egypten begynder med at lære folk at læse. Amals liv tog en fantastisk drejning, da hun begyndte at deltage i lokale læse- og skrivekurser ledet af Åbne Døre-medarbejdere. Ved disse kurser mødes man hjemme hos folk, så man kan dele evangeliet om Kristus med familier, som ikke går i kirke. Hver gruppe har omkring ti studerende, som tre gange om ugen mødes i 2,5 time for at lære grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Som kurset skrider frem bruger de studerende Bibelen som tekst og lærer at læse og skrive Det Nye Testamente. Deres lektie bliver efterhånden at skrive hele Det Nye Testamente rent i hånden! De lærer også kapitler fra Bibelen, som de kan gemme i deres hjerter. Ved fuldførelsen af kurset modtager de studerende et indbundet Nyt Testamente ved en særlig ceremoni.

”Jeg er nødt til at læse i Bibelen”

Da Amal fuldførte kurset, delte hun sit vidnesbyrd med en flok på 60-70 mennesker: ”Jeg har lært, hvordan man læser Bibelen. Jeg er stolt af mig selv, og jeg føler, jeg har værdi”.

ringen i at læse, at de bliver i stand til at forstå buskøreplanen, læse en etiket på medicin korrekt eller hjælpe børnene med deres lektier. De kan nu alle læse Bibelen og deltage aktivt i kirkelivet.

”Analfabetisme er en pest, som tilbageholder folk i blindhed” ”Nu er jeg en del af en tjeneste: Jeg drager omsorg for cellegrupper i forskellige hjem og arbejder nu fuld tid i kirken”, fortæller Amal. Hvad hun ikke fortæller er, at hun hjælper Åbne Døre med at nå op på 100 læse- og skrivegrupper! ”Hvordan har dette kursus ændret mit liv? Nu da jeg er ansvarlig for sådan en stor tjeneste, beder de mig om at notere en masse information. Hvordan skulle jeg kunne gøre det uden læse- og skrivekurset? Og da jeg er ansvarlig for familier, er jeg nødt til at læse i Bibelen før og have stilletid med Herren, og hvordan skulle jeg kunne gøre dette uden læse- og skrivekurset?” Forvandlingen af unge kvinders liv som Amals betyder, at Gud kan tale til dem gennem stormen, gennem sit ord. ”Kvinder har næsten ingenting i livet,” fortæller Midhat, ”men vi kan introducere den kraftfulde undervisning fra Bibelen: Gud er med dig”.

Sharia skal tiltrække Guds gunst

”Stormen har aldrig været stærkere og mørkere, end den er nu”, siger Midhat.

Før kurset var Amals liv meget dårligt, forklarer hun. Som uuddannet følte hun sig som et nul i samfundet, uden en fremtid at se hen til og ude af stand til at ændre på tingene. ”Men efter jeg har færdiggjort kurset, har Herren ændret mit liv”. For de unge kvinder på kurset betyder oplæ-

Med dette mener han: Islamisk lov, valg, kvinders rettigheder. Han fortæller os om en truende e-mail, hans kone har modtaget fra anonyme salafister, som presser kvinder til at klæde sig mere konservativt på. Det er ikke længere godt nok at have en tætsiddende burka med en sprække til øjnene. Den er nødt til at være løsere, uden form og dække øjnene fuldstændigt. De vil samtidig indføre forbud mod biografer og teatre, fortæller han, og forbyde turister at ryge og drikke – hvilket vil gøre et stort indhug på turistindustrien, som er den tredjevigtigste indtægtskilde i Egypten.

5


Direktøren for Det Forenede Bibelselskab i Egypten har gjort en lignende observation:

ofte muslimske - familier, der ikke har råd til at flygte ud af landet.

“Det Muslimske Broderskab og de mere højreorienterede salafister prøver at presse på for, hvad jeg vil kalde en islamisk dagsorden; de påtvinger Sharia-lovgiving for at gøre Egypten til et land under Gud. De tror, at hvis de gør det, vil velstand følge, så vi pludselig har olie fossende under Kairos gader, og at Gud så vil velsigne Egypten. Det er derfor, de ikke retter nok opmærksomhed mod de desperate økonomiske, sociale og teknokratiske problemer i Egypten. Vi løber tør for olie, gas og penge, og pundet krakker. Men de tror, at hvis de bare påtvinger en lov, der behager Gud, vil tendensen vende, og Gud vil skride ind. Men Gud er ikke glad, så Han griber ikke ind”.

Det er derfor, at Åbne Døres læse- og skrivekurser tjener muslimer såvel som kristne. I Amals distrikt tjener kurserne 4000 mennesker, hvoraf 1000 er muslimer. At støtte en kirke under pres betyder ikke kun, at man skal prioritere at tjene og oplære kristne, men også bruge muligheden for at række ud til muslimer.

Mange er flygtet, men Gud er blevet

Midt i stormen forlader mange kristne landet og tager til Amerika. De siger, at de frygter Det Muslimske Broderskab og salafisterne, som har lagt deres hænder på landet, og der er ikke længere nogen fremtid for dem i Egypten. Til dato er omkring 100.000 kristne emigreret. Men det er ikke en mulighed for Midhat. ”Hvorfor er vi her? Fordi Gud ikke har forladt landet. Gud ønsker, at vi skal være her, fordi Han gør mægtige ting”. Og disse mægtige ting sker for de fattige – og

Lederskabskurser, bevidsthedskurser, bibelstudiekurser er alle meget nødvendige, siger Midhat, men evnen til at forklare evangeliet er også afgørende. ”Førhen var angreb på kristne svage og forekom kun engang i mellem, men nu oplever kristne hovmodige angreb. Kristne er nødt til at studere Guds Ord for at være i stand til at besvare alle muslimernes spørgsmål”.

Flyt fokus fra eget ve og vel

Langt fra alle spørgsmål er dog angreb på troen. Der er i dag en åbenhed og sult efter evangeliet: “Muslimer forstår budskabet meget hurtigere i dag”, mener Midhat. Kristne beder mere end noget andet om vækkelse, og lige nu har de en unik mulighed for at række ud. ”Vi er nødt til at blive, bede og holde fokus – at kende årsagen til, at vi er her. Vi må fæstne vores

Åbne Døres arbejde Ledere: “Vores mål er at udruste stærke troende, som kan dele deres tro med andre, som kan lede og hjælpe folk til at vokse”. Sociale medier: En bibel app (program til telefonen, red.) kaldet ’Yalla Bina’ – ledsaget af radioprogrammer, interaktion mellem grupper og store månedlige live-begivenheder - når nu mindst ud til 70.000 mennesker. Børn: Gennem konkurrencer, sommerlejre, skolegrupper. ”Vores drøm er at nå de yngste børn. Hvis Gud lægger sine hænder på dem under 12 år, vil det forandre vores samfund”. Ungdom: Gennem selvværdsgrupper for piger i landområder. ”Man forstår slet ikke, hvor meget Gud ændrer deres liv. Mødre har også brug for noget

henvendt til dem, så vi har en særskilt tjeneste for dem”. Bibelstudie: ”Vi udfordrer lederne af disse grupper til at prøve at nå de fattigste områder, som ingen kirker endnu har nået. Vi ser en masse forandrede vaner i menneskers liv”. Læse- og skrivekurser: “Slægtninge bliver jaloux på de studerende, når de ser deres evne til at læse og skrive. Derudover tilbydes kurser indenfor medicinske og hygiejnemæssige områder”. Missionsarbejde: ”Vi har så travlt med evangelisation: Dage for unge mennesker, en vildmarksdag for piger, samt mobile klinikker i landsbykirker, som tilbyder bøn og bibler”


blik på Herren og være et vidne for Ham”. Midhats bøn er, at kristne indser, at høsten er lige foran dem i Egypten – og ikke primært at fokusere på deres eget ve og vel. “Det er ikke en tid til at kæmpe for vores rettigheder. Det er tid til at søge Guds rige. Det er tid til helhjertet at vise Kristi kærlighed til nationen. Kristne, som har den klare, smukke åbenbaring af Guds kærlighed i hjertet, taler om den åbent og frit – og lever kærligheden ud, endda uden brug af ord”.

b

Navnene i artiklen er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn.

25.

Du kan

Egypten

Give

Leder: Mohamed Mursi (Det Muslimske Broderskab)

Du kan også støtte forfulgte kristne i Egypten økonomisk. Brug det vedlagte girokort og giv en gave til Åbne Døres arbejde – og hjælp på den måde med at bringe sand frihed til mennesker i Egypten.

Befolkning: 91 millioner (10 mio kristne) Hovedreligion: Sunni-islam Statsstyre: Republik Kilder til forfølgelse: ’Islamisk ekstremisme’ Revolutionen, der væltede præsident Mubarak, bragte muslimer og kristne tættere sammen, men den nyere og tættere relation varede kun kort. Den 25. november 2011 vandt radikale muslimer parlamentsvalget. Med Det Muslimske Broderskab ved magten er islam blevet mere synlig i landet. Støtten til Broderskabet og salafisterne vokser. På samme tid får fraværet af løsninger på fattigdom og arbejdsløshed mennesker til at søge tilflugt i religion; det gør dem sårbare overfor radikale udtryk af islam. Indtil videre har regeringen ikke formået at indføre den nødvendige lov og orden i landet, til skade for kirkens beskyttelse. Mange kristne har forladt landet pga. forfølgelse og bekymring for fremtiden. Samtidig kommer flere til tro. Fremtiden for kirken og for Egypten vil blive bestemt af politik. En ny grundlov kan forandre landet drastisk. I lyset af den seneste udvikling er det mest sandsynlige scenarie et, hvor kirken vil indskrænkes, til den fristes til at give op.

300 kr. kan skaffe syv nye bibler, som kan bringe Guds sandhed til søgende muslimer og styrke kristne i deres tro.

Du kan

bede •

Bed for fred i Egypten, så kristne kan tjene Herren.

Bed også for frimodighed blandt kristne til at dele deres tro; mange egyptere er sultne efter Guds ord.

Bed for frihed til at uddele bibler: ”Vi må aldrig tage dette for givet, og det er sandsynligt, at Det Muslimske Broderskab vil lukke for denne mulighed”.

7


Din billet til din familie

Åbne Døres - Rejser

Børnene er glade her på stedet af Sofie og Gabriel Den konstante varme, de voldsomme regnskyl, bjergene i horisonten, det spanske sprog, den afslappede tidsopfattelse, den tidlige start på dagen, rengøring to gange dagligt, ris, bønner og ged er blevet hverdag for os efter snart tre måneder på Åbne Døres børnehjem i Colombia. 52 børn og unge bor, spiser og går i skole her. Stedet kan sammenlignes med en dansk efterskole, dog er forskellen, at disse børn ikke selv har valgt at være her, og alderen på børnene er fra cirka 12 til 18 år. De er her, fordi det er nødvendigt. Alle kommer fra kristne familier, som på den ene eller anden måde bliver forfulgt på grund af deres tro. Nogle af børnene har været vidner til mordet på deres forældre, andre er blevet drevet fra hus og hjem, andre igen har familie i fængsel. Trods alle deres triste historier har de nu en tryg hverdag, og børnene er glade her på stedet. Vi er taget af sted for at lade os bruge af Gud. Han har

villet det sådan, at Sofie hjælper til i undervisningen i engelsk, kreativitet og sang, og Gabriel hjælper til i fysik, kemi og musik. Dog er vores vigtigste opgave her at være et vidnesbyrd om Gud, at snakke med børnene om vores fælles tro, og at have øje for deres problemer, svagheder og behov. Det er svært, når det hele skal foregå på spansk, men som tiden går, bliver det nemmere, og vores ordforråd udvides. Når børnene ikke har travlt med skole og rengøring, har vi bl.a. spillet fodbold og volleyball, lavet fitness, drama, armbånd, teambuilding, læst historier, gået ture, fanget fisk, bygget ting, lavet mad og bagt kager. Sidst men ikke mindst har vi været en del af fællesskabet i bøn, lovsang og bibellæsning. Vi takker Gud for dette sted, som han har givet til disse børn. Her kan de vokse op i fællesskab med ham og blive udrustet til deres fremtid.

Har du også lyst til at rejse så kontakt vores rejsekoordinator: tlf. 9740 7781 eller ingelisebk@od.org


De deler vores tro, men ikke vores frihed Brug din frihed til at gøre en forskel for dem

Energi! Victoria var volontør i Egypten i fire måneder med Åbne Døre. ”Hvad gjorde indtryk på dig?” spurgte vi hende: ”Jeg vil sent glemme de høje bønnekald fra moskeernes minareter fem gange om dagen. De minder én om, at man er i en helt anden verden, hvor det at være kristen er utænkeligt hårdt. Men om fredagen lægger de kristne frygten fra sig og går i kirke. Der bliver sunget, danset og snakket, og Guds nærvær er så stort, at man næsten kan tage og føle på det. Her i Herrens Hus får de energi til en ny uge! Jeg har hørt fantastiske historier, som jeg troede, kun kunne ske i fantasien. Derfor ved jeg, at Gud arbejder på den mest utrolige måde i Egypten! Men jeg vil stadig opfordre jer til at bede for de forfulgte. Vi aner ikke, hvad de går igennem hver eneste dag. Lider én legemsdel, så lider også alle de andre...” Det er i kirken, at de kristne i Egypten får energi til en ny uge. Hvad med dig? Hvor får du energi? De kristne i Egypten søger Gud midt i alt det svære – og de oplever de mest fantastiske ting. Dét kan vi også, for Jesu opstandelseskraft lever også i os. Hvis vi søger Ham, vil vi opleve, hvordan Han bruger os mere og mere. Mine kollegaer i England har samarbejdet med bandet ’Rend Collective’, som har lavet sangen ”The Cost” med en fed, upbeat og meget opmuntrende musikvideo. Den handler om, at Jesus er det hele værd! Jeg vil udfordre dig til at bruge to minutter på at lytte til den og reflektere over teksten. Find den på vores Facebook-side eller søg på YouTube. Del videoen med dine venner, og lad os leve for Ham, der er ALT værd. Lad os hente vores energi fra Ham, søge Ham og opleve Hans opstandelseskraft i os – selv midt i svære omstændigheder. Tjek det ud på facebook eller på www.åbnedøresunge.dk.

INFO

MS, Ungdomssekretær

www.åbnedøresunge.dk find os på facebook

9


BED FOR

Landet er som et fængsel “Jeg kommer fra Nordkorea. Jeg plejede at bo i en af landsbyerne på grænsen til Kina. Nu bor jeg i Sydkorea”, fortæller flygtningen Seong Min til en journalist fra CNN. Seong Min slap ud. Men millioner af hendes landsmænd bor stadig i Nordkorea, hvor livet, for Seong Min at se, ikke er så forskelligt fra det i et fængsel: ”Når jeg ser på de 23 millioner indbyggere i Nordkorea, ser jeg, at de bor i et land, hvor de ikke har basale rettigheder. De har ikke frihed til at tale åbent, til at udtrykke sig selv eller til at handle. De er tvunget til at leve på en bestemt måde af brutale diktatorer”. ”Jeg synes, at det internationale samfund burde vise større interesse for den situation, som mennesker i Nordkorea befinder sig i. Mere end 200.000 nordkoreanere holdes fanget i fangelejre, hvor nogle bliver mishandlet eller offentligt henrettet, fordi de har læst i Bibelen, set sydkoreanske tv-programmer eller har talt med en sydkoreaner”. Ifølge Seong Min er det vigtigt, at den almindelige nordkoreaner bliver informeret om, hvad der sker i

verden omkring. Det betyder meget i så lukket et land, hvor mennesker kontrolleres i alle livets aspekter: ”Det internationale samfund må give klar besked til Nordkorea og indtrængende opfordre til, at der ikke udvikles flere atomvåben”, foreslår Seong Min. ”Spændingen mellem Nordkorea, Sydkorea og det internationale samfund vokser - truslen er større end tidligere”. Men hvad gælder regimets hårde retorik og de verbale trusler, så mener hun, at det er unge Kim Jong-Uns måde at befæste sin magt overfor verden.

Vær med til at bede •

Tak Gud for at Seong Mins historie bliver fortalt til verden.

Bed Gud give visdom til det internationale samfund i deres håndtering af Nordkorea.

Bed for de nordkoreanere, der holdes fængslet og bliver mishandlet.

Bed også om, at nordkoreanerne må modtage flere informationer fra omverdenen.


Du kan skrive en hilsen Verdensranglistens farvenøgle: Absolut forfølgelse Ekstrem forfølgelse

Alvorlig forfølgelse Moderat forfølgelse

Beskeden forfølgelse

Kenya - Hellen og hendes tre sønner

e persecution persecution

ersecution

Den e Persecution

7. februar 2013 angreb ukendte bevæbnede mænd to kristne ersecution ledere ved højlys dag i Garissa i det nordøstlige Kenya. Ofrene, præsterne Ibrahim Kanunyi og Abdi Welli, blev hurtigt bragt til hospitalet, efter de var blevet beskudt, men Abdi Welli blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet. Pastor Abdi, der oprindelig har muslimsk baggrund, var gift med Hellen Welli og far til tre unge drenge. Hellen har meget svært ved at håndtere sin mands død. Hendes sorg er blevet forværret ved, at morderne umiddelbart efter deres ”sejr” hoverede ved at lægge billeder af Abdis døde krop ud på nettet. Under vores besøg kort efter begravelsen satte Hellen ord på nogle af sine frustrationer og skuffelser omkring tabet af sin mand. Hun har tænkt frem og tilbage for at prøve at finde en mening med det. Der er utallige ”hvorfor’er”. Hellen fortæller, hun havde bedt og fastet for

Abdi før tragedien, fordi han virkede urolig og rastløs. ”Herren tog Abdi, fordi han havde brug for fred, men jeg havde ikke forventet, det blev på denne måde, Gud ville løse hans problemer. Og hvorfor tillod Gud, at de skød ham? Han må have haft mange smerter, og det er ikke til at holde ud at tænke på”. En af Hellens spekulationer omhandler samfundets grundløse jalousi over Abdis forretningssucces og deres opfattelse af hans rigdom. Det faktum, at Abdi ikke havde giftet sig med en kvinde af sin egen nationalitet, betød, at hans omfattende familie ikke ville få del i hans arv. Hellen spekulerer på, om det kunne være et motiv til mordet. Der er mange andre mistænkelige og modstridende strømme af

Illustrations foto

tanker i Hellens sind. Selv det at mødes med de mennesker, Abdi underviste i discipelskab, er svært for hende lige nu. Ud over den følelsesmæssige indvirkning fra hendes tab, delte hun også sin bekymring omkring børnenes sikkerhed fremover. Det er normalt for muslimske familiemedlemmer at kræve, at faderløse børn skal opdrages i den islamiske tradition. Hellen har virkelig brug for opmuntring og bøn, og vi opfordrer kristne fra alle lande til at skrive til Hellen.

Brevskrivningsvejledning • Bed før du begynder • Inddrag gerne et eller to bibelvers • Nævn ikke Åbne Døre • Brug gerne farverige postkort

• Skriv en kort og opmuntrende hilsen på engelsk • Regn med at det postkort, du skriver, bliver censureret

• Skriv gerne dit navn, hvilket land du bor i, men ikke hele adressen • Send kortet i en lukket kuvert til Åbne Døres kontor.

Sendes til: c/o Åbne Døre, Postboks 1062, 7500 Holstebro Du kan få vores skrivekampagne: ”Du kan sende en hilsen” via kontoret: Tlf.: 9740 7781 - E-mail: denmark@opendoors.org

11


Nyt

Om forfulgte kristne Verdensranglistens farvenøgle: Absolut forfølgelse Ekstrem forfølgelse Alvorlig forfølgelse

Moderat forfølgelse Beskeden forfølgelse

1

Absolute persecution

2

Extreme persecution

Anklaget for kidnapning, løsladt mod kaution Nigeria (13)

3

Severe Persecution

4

Moderate Persecution

5

Sparse Persecution

En pastor fra Bauchi i Nigeria, arresteret for at skjule tre kristne piger på flugt, er blevet løsladt mod kaution. ”I fik mig til at se mere af Kristus og Hans kærlighed, da I gav jeres tid. Jeres tilstedeværelse og opmuntring styrkede mig meget”, sagde en glad pastor efter sin løsladelse. Pastoren er taknemmelig for Åbne Døres støtte og interesse i hans sag, hvor en Åbne Døre-medarbejder bl.a. deltog i retssagen og bistod pastoren med juridisk rådgivning.

Søgte tilflugt hos pastoren

Pastorens problemer begyndte tidligere på året, da faren til de tre piger konverterede til islam. Selvom hans kone valgte at skifte til sin mands nye tro, nægtede de tre piger på henholdsvis 15, 12 og 10 år at gøre det samme. Faren gav dem en uge til at ændre mening, men inden ugen var omme, flygtede de tre piger fra landsbyen og

søgte tilflugt hos pastoren. De frygtede, at de derhjemme ville blive tvunget til at gifte sig med muslimske mænd. Pigerne blev straks flyttet til et sikkert skjulested. En ung muslim fik imidlertid øje på pigerne uden for pastorens hus og fortalte det til familien, som han kendte. Politiet i Bauchi arresterede derfor pastoren, sigtede ham for kidnapning og sendte ham i fængsel. De gennemsøgte også hans hus, men fandt intet, der beviste hans skyld.

Behandlet som forbryder

Pastoren blev på sin første dag i varetægt ført til afhøring på fængselslederens kontor adskillige gange. Også dagen efter blev han ført til fængselslederen, men denne gang blev han slået. Af hensyn til de tre piger valgte han ikke at røbe

deres opholdssted. ”De pryglede mig med kæppe. De behandlede mig som en forbryder og truede med at dræbe mig”, fortæller pastoren. Efter tre høringer blev pastoren tilladt løsladelse mod kaution på betingelse af, at han dagligt indrapporterer sig på politistationen, indtil den sidste høring har fundet sted. Pigerne er fortsat i sikkerhed. Det pludselige tab af deres hjem har naturligvis gjort dem modløse, men Åbne Døre er blevet fortalt, at de føler sig trygge og veltilpasse.

b


Uvidende om bortførte biskoppers situation Syrien (11)

Lederen for revolutionen og Syriens Nationale Koalition ved ikke, hvor to bortførte biskopper befinder sig, og om de har det godt. Bekymrende lederskab, mener formand for kirkenetværk. Den 22. april blev to syriske biskopper kidnappet i Syrien nær den tyrkiske grænse. Siden er der blevet gisnet meget om biskoppernes velbefindende og opholdssted og om hvem, der står bag bortførelsen.

”Som I ved bliver biskoppernes opholdssted ændret dagligt eller hver uge. Så vi ved ikke præcis, hvor de er”, forklarede Sabra, der heller ikke kunne fortælle, hvem der står bag kidnapningen.

”Vi understregede [på mødet], at hvis han ikke engang kan kontrollere sit eget område, hvor biskopperne blev kidnappet, hvordan kan han så påstå, at han kan ændre Syrien til det bedre?”

”Biskopperne har det godt og bliver holdt fanget af en lille gruppe mænd i en by kaldt Bshaqtin, 20 kilometer nordvest for Aleppo”, fortalte formanden for Syriens Nationale Koalition, Georg Sabra, under et telefonmøde d. 7. maj.

”Om dette har vi forskellige oplysninger. Vi har nye informationer, som vi vil tjekke. Vi har informationer om, at de er i Aleppo. Vi ved ikke, om det er sandt, vi må efterprøve det”.

De to bortførte biskopper, Yohanna Ibrahim og Boulus Yaziji, der er overhoveder for hhv. den syrisk-ortodokse kirke i Aleppo og den græsk-ortodokse kirke, var taget til den tyrkiske grænse i et forsøg på at få løsladt to præster, som var blevet kidnappet i februar.

Udtalelsen blev givet til en lille gruppe mænd samlet hos Libanons ex-præsident og nuværende leder af Kataebpartiet, Amin Gemayel. Det skriver avisen Lebanon Star. Senere, da Åbne Døres nyhedsbureau, World Watch Monitor, talte med Georg Sabra, var udmeldingen dog en anden:

Bekymring over manglende styring Afram, der er generalsekretær for den libanesiske sammenslutning af kristne ligaer og en kendt forsvarer for de kristnes skæbne i Mellemøsten, deltog også på mødet hos Gemayel. Han mener, at Sabras manglende evne til at sikre biskoppernes løsladelse giver et urovækkende perspektiv for de kristnes fremtid i Syrien:

Deres chauffør, Fathallah Kaboud, blev dræbt – de to biskoppers skæbne er fortsat uvis. Læs hele historien – ”Koalitionsleder kender ikke biskoppers opholdssted” – på forfulgt.dk.

b

13


Nyt

På hjemmefronten

Lindholm Auto Thistedvej 121

9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

w w w. l h a u t o . d k TLF. 98 17 04 00

Salg og reparation af alle bilmærker

Møbelpolstrerfirmaet

Ønskemøbler Alt i ombetrækning udføres Tlf. 9742 0589 E-mail: upholste@post.tele.dk

Envicon

Mariehøjvej 13 8600 Silkeborg info@envicon.dk Tlf. 41 41 51 60

www.envicon.dk - udvikler web- og SMS-løsninger

Værkstedet

Dette kunne være din annonce!

v/ Max Eriksen

Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad.

Engvej 8, Gludsted, 7361 Ejstrupholm Tlf.: 7577 5670, Bil: 5050 1535

Pris pr. gang 1.600,- + moms

Rep. af alle bilmærker.

”Det lille værksted med den store service”

Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 Eller denmark@od.org


Åbne Døres Unge søger volontør! Vil du være volontør i Åbne Døres Unge i et år? Du kommer helt konkret til at gøre en forskel ved at tjene Gud og Hans kirke rundt om i verden. De vidnesbyrd du kommer til at høre, vil højst sandsynligt også opbygge og udfordre din egen tro. Du får indblik i en missions- og hjælpeorganisation og udvikler dine evner indenfor fx samarbejde, projektledelse, idéudvikling og formidling - erfaringer, som du sikkert kan bruge senere. Dine opgaver kan fx være at hjælpe med at engagere frivillige, kontorarbejde, planlægge og afvikle events og udvikle idéer. Vi snakker om, hvad lige præcis dine evner er, så du får lov at bruge dem, i den udstrækning det er muligt.

Facts: #1 Du er ca. 17-30 år. #2 Arbejdspladsen er i Holstebro. #3 Start i august 2013 #4 Du kommer til at arbejde 5-10 timer om ugen. Nogle uger færre timer, andre flere. Nogle gange aftner og weekender. Vi planlægger timerne hen ad vejen, så det passer både dig og os. #5 Jobbet er ulønnet. #6 BONUS: Hvis du er frivillig i mindst 10 mdr., så får du en Åbne Døre Rejse med alle omkostningerne betalt. (Værdi ca. 10.000 kr.)

INFO

Er det noget for dig? Så kontakt ungdomssekretær Maria Tlf.: 97 40 77 81 - Mobil: 60 60 55 51 - Mail: marias@od.org

+ Rejse!

www.åbnedøresunge.dk find os på facebook

15


dd 1

30

Dage i bøn for den muslimske verden

R AMADAN

9. juli - 7. august 2013 M A R K ER ING AF

20

Gratis!

Bestil en eller flere pjecer

{

års udvikling 1993 - 2013

}

En omfattende da glig guide til hvordan m an kan bede for den muslim ske verden. Lær mere om islam

JUBIL ÆUMSU

D G AV E

03-06-2013 14:2 4:12

Hvad skal du i ramadanen? Hjælp den muslimske verden til Kristus. Invitér din kirke, bibelstudiegruppe, familie eller dine venner til at bede for den muslimske verden sammen med dig under ramadanen. Hele verden beder med.

Ønsker du flere eksemplarer af pjecen ”30 dage i bøn”? Send din bestilling til denmark@od.org eller ring på tlf. 97 40 77 81. Både pjecer og levering er gratis. Udgiverne af 30 dage i bøn 2013:

Juli 2013  
Juli 2013  

Egypten - Gud taler gennem stormen