ÅBF sommerblad 2022

Page 1

INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

p

SOMMERAVIS 2022

SOMMERBLAD 2022 SOMMERAVIS 2022

0


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

INNHOLD INFO FRA LEDELSEN 01 INFORMASJON FRA DAGLIG LEDER 03 HMS & PERSONAL 05 ÅBF HAR FYLT 30 ÅR PROSJEKTER 08 PÅGÅENDE PROSJEKTER 33 AVSLUTTEDE PROSJEKTER 42 KOMMENDE PROSJEKTER ANNEN INFO 45 ANBUDSINFORMASJON 46 LAGERET & SERVICETØMRERE 47 SPONSORSTØTTE 48 NYANSETTELSER, SOSIALE ARRANGEMENT & RUNDE DAGER 49 QUIZ MED PREMIER

1


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Informasjon fra daglig leder For de fleste i ÅBF begynner nå en velfortjent og etterlengtet ferie. Noen av oss jobber i juli og holder skuten i drift. Vi er halvveis i 2022 og er i rute på de fleste områder. Det er imponerende å se tilbake på hva alle ÅBF’ere har bidratt med til nå i år. I en hektisk og krevende hverdag blir byggeplassene påvirket av flere ukontrollerbare faktorer: materialmangel, lange leveringstider, store prisstigninger, mangel på faglært arbeidskraft, krig og pandemi. For de fleste vil en eller flere av faktorene kunne gjøre arbeidsdagen utfordrende. Fremtidsutsiktene er usikre, og flere bedrifter vil kunne få økonomiske utfordringer. I en slik tid det ekstra kjekt og veldig imponerende å se at ÅBF står sterkt i stormen.

Jeg ønsker derfor å sitere Tor-Ivar, som nylig sa:

Internkursing

«Husk at når det stormer som verst – er ÅBF best!»

For 1 år siden hadde vi et klart mål å øke kompetansen gjennom internkursing på flere områder. Pandemien satte en stopper for dette. Nå håper vi dette vil kunne gjennomføres til høsten. Kursing og kompetanseheving innenfor aktuelle tema er viktig for å lykkes i prosjektene vi påtar oss.

Det er mye sant i det. Dere imponerer meg. Aktiviteten er høy. Vi har i skrivende stund arbeid på 25-30 forskjellige byggeplasser. Disse varierer alle i størrelse og omfang. Dette er noe av det som gjør ÅBF spesiell. Uansett størrelse på oppdraget og type utfordring, har vi de rette personene til å løse oppgaven. Fra et lite spesialoppdrag for Telenor i Stavanger, til oppføring av byens største bygg for Helse Bergen, er ÅBF der og løser det på en utmerket måte. Bredden i ÅBF laget gjør oss kompetent til dette. Samlet styrke, med nærmere 300 tømrere, gjør at vi alltid er klar for nye og spennende oppdrag.

Høsten Høsten kommer raskt. Vi har som nevnt mange pågående oppdrag i tillegg til flere nye som starter. Som alltid ser vi etter nye baser og ledere som kan være med å styre våre prosjekter. Har du et ønske å prøve deg som bas og påta deg mer ansvar? Da hører jeg raskt fra deg. Ta kontakt. Omsetning Etter første halvår er vi i rute i forhold til budsjett og resultat. Omsetningen er på rundt 280 mill eks mva. Aktiviteten utover høsten gjør at vi har god tro på tilsvarende utvikling som vi hadde i 2021. Dette er veldig imponerende av dere alle. Jeg er stolt av det vi sammen klarer å oppnå, år etter år. 2

1


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

< Sikkerhet Sikkerhet er vårt viktigste fokusområde i alle prosjekter. Se egen omtale rundt dette på neste side. Sikkerhetsarbeid krever kontinuerlig fokus for å hindre ulykker, her er vi blitt gode. Dette må vi fortsette å ha fremst i pannen vår i alle valg vi tar. I sommerferien har vi 7 byggeplasser i god drift, med rundt 70 tømrere i arbeid. Tett oppfølging av prosjektene skal være lik som resten av året. Ledelsen i hvert prosjekt har ansvar for dette.

Videoer av prosjektene Nytt i årets sommerblad er at det er lagt ved linker til videoer av utvalgte prosjekter. Sommerbladet er med på å vise spekteret av oppdrag ÅBF utfører. Vi gjennomfører alle type oppdrag innen alle typer entrepriser. Let etter QR-kodene og scan disse for å få en visuell omvisning av prosjektene.

Har du som ÅBF ansatt noe på hjerte? Ta kontakt. Som dere vet er jeg alltid tilgjengelig for en god prat, enten på telefon eller på besøk. Nyt sommeren, det fortjener dere alle!

Frank Ståløy

Daglig leder

3

2


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

HMS & Personal Et år går fort, spesielt når du ser bakover i tid. I forrige utgave av sommerbladet til ÅBF var vi midt i Covid-pandemi og konsekvensene av denne var stor, både for ÅBF som bedrift og for deg som enkeltmenneske. Når pandemien etter hvert slapp taket i Norge tidlig i vår, hadde vi alle forventninger om at hverdagen skulle normalisere seg og bli slik vi kjente den for et par år tilbake. Da passer det dårlig at Russland invaderer Ukraina, og begår den største urett mot sivilbefolkning i Europa siden 2. verdenskrig. Vår sympati er med det ukrainske folket, og samtidig ser vi at denne situasjonen skaper utfordringer for oss som bedrift og for den enkelte av oss som privatperson.

Prisene stiger på alle varer og tjenester vi er avhengig av i hverdagen, og markedet for arbeidskraft og materialer har blitt enda strammere enn det har vært under pandemien. Derfor passer det å gjenta følgende setning fra fjorårets blad: Vi har vært underbemannet i mange prosjekter over tid, og dette merkes for alle som jobber hos oss. Det er utfordrende å stå i en situasjon hvor tidspress, byggherrene sine krav, arbeidsgiver sine forventninger, og ikke minst ønsket om å være en god bidragsyter i den stillingen man har i bedriften, setter oss på prøve. Takk for at dere støtter hverandre, samarbeider godt, og gir hverandre positiv energi i hverdagen. Det gjør ÅBF til en av de sterkeste og mest anerkjente aktørene i byggebransjen på Vestlandet. STATISTIKK RUH = 595 stk pr 30.mai (tilsvarende periode 2021 = 528 stk) H1 (fraværsskade) = 0 stk (tilsvarende periode 2021 = 1) Null er det eneste naturlige målet! H2 (medisinsk behandling eller tilpasset arbeid) = 4 stk (tilsvarende periode 2021 = 3 stk) Vi har god statistikk dette første halvåret, men vi vet at marginene er små og vi trenger alle sine bidrag for at ingen skal skade seg på jobb for ÅBF. Se mer om tiltak og muligheter i innlegget som vår HMS-leder Camilla har skrevet på neste side.

Når det gjelder sykefraværsstatistikk i 1. kvartal (pr. 31.03.2022), så er denne sterkt preget av at samfunnet åpnet opp og en mildere Covidvariant fikk spre seg relativt fritt i Bergensområdet i januar og februar. Totalt sykefravær endte på hele 8,55 %. Dette påvirket selvfølgelig produksjonen vår sterkt i perioden, men det ser ut til at vi er tilbake på mer normale fraværstall i 2. kvartal. Likevel vil vi alltid jobbe for å få ned sykefraværet. Vi fortsetter å gjennomføre samtaler med alle som er gjengangere, eller har unormalt høyt sykefravær. Dette gjøres for å kartlegge årsak og eventuelle tiltak som vi kan gjennomføre sammen for å redusere fraværet. Sykefravær kan også forebygges ved at du er nøye på å løfte riktig, variere arbeidsstilling og benytte de hjelpemidlene som finnes for å utføre jobben trygt og effektivt. I tillegg kan det være lurt å holde seg i form med en eller annen form for trening. Husk at vi har en avtale med Nr1 Fitness, hvor du som ansatt får en rabatt på 50 kr på månedsabonnementet. God og trygg sommer! Bengt Breivik

34


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Kursing HMS Vi har gjennomført fallsikringskurs for 15 medarbeidere i år. Neste som står på agendaen er førstehjelpskurs for alle ansatte. Her vil det bli satt opp 3-4 kurs i året med 15 deltakere per kurs. Målet er at alle ansatte skal ha gjennomført førstehjelpskurs i løpet av 3 år. Vi ønsker å gjennomføre kursene fysisk ettersom vi mener dette vil gi best utbytte. Andre kurs som gjennomføres ved behov er: liftkurs, stillaskurs, anhukerkurs, varme arbeider, verneombudskurs (her har vi hatt inne 4 stk på kurs gjennom Fellesforbundet). Er det noen kurs dere ønsker og ser dere trenger, så gi en lyd til Camilla Nikolaisen, så ser vi på dette. Motimate har blitt tatt i bruk og nesten alle våre egne ÅBF’ere har gjennomført sikkerhetsintrokurset. Godt jobbet! Oppfordrer alle til å se på kurs som ligger der inne, da det er mye nyttig man kan lære og ta til seg. «Farlig verktøy»-læringssnutter vil bli neste obligatoriske kurs på agendaen.

AMU Vi har fått 4 nye personer inn i AMU som blir med på sitt første møte i august. Dersom du leser sommerbladet på pc eller mobil, kan du trykke på følgende link for å melde inn saker fortløpende: Nye saker AMU. Eventuelt meld saker direkte til medlemmene. Vi har også hatt besøk av AF sitt hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. De besøkte alle våre byggeplasser sammen med hovedverneombudet vårt, Svein Erik Hamre, og fikk pratet med de aller fleste. Bakgrunnen for besøket er å jobbe med sikkerhetsløftet til AF med fokus på egen sikkerhet i hverdagen. Målet er at man skal bli mer bevisst på konsekvenser av de valgene man tar. Hver enkelt har et kollektivt ansvar for sine medarbeidere, når man åpenbart ser at det utføres arbeid som kan medføre fare for ulykker eller skader. Tilbakemeldingen var at de fikk gjennomført gode samtaler, og at alle tok budskapet til seg. De opplevde ikke at noen var uvillige til å delta i deres samtaler. Viktige spørsmål å stille seg selv før man starter på en ny arbeidsoppgave: 1. 2. 3.

Kan jeg skade meg selv, om jeg gjør det på den måten jeg har tenkt? Kan jeg skade andre, om jeg gjør det på den måten jeg har tenkt? Kan jeg skade utstyr, eller ferdigprodusert vare om jeg gjør det på den måten jeg har tenkt?

Oppfordrer også alle til å logge seg inn på www.itbase.aabf.no hvor det legges ut ulike maler som går på helse, miljø og sikkerhet. Om dere lurer på noe, eller ønsker å lære mer om HMS, ta kontakt med HMS-leder Camilla Nikolaisen på telefon 951 58 824 eller mail ck@aabf.no.

45


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF har fylt 30 år Historien til ÅBF strekker seg 30 år tilbake i tid. ÅBF ble etablert i november 1991, hvor 30 ansatte fra Byggmester Ådnekvam var med fra oppstarten. ÅBF utførte da utelukkende tømreroppdrag av forskjellig art. De fleste oppdrag på 90-tallet var i delte entrepriser og vi ble fort den ledende byggmesteren i Bergensregionen. Etter rundt 10 år ble det introdusert hovedentrepriser i markedet. Dette var arbeid som vi var villig til å påta oss, noe som resulterte i økt omsetning og god lønnsomhet i årene som fulgte. Fra tømmer- og hovedentrepriser gikk veien videre til generalentrepriser i 2005. På 3 år doblet bedriften den årlige omsetningen. Dette medførte økt etterspørsel etter kompetanse og vi trengte flere dyktige tømrere og ledere. Fra 2007-2008 gikk vi inn i totalentreprisemarkedet. Dette var en stor risiko som medførte nye utfordringer for bedriften. Dyktige ÅBF’ere håndterte dette på en bra måte.

Etter hvert fikk vi også god nok selvtillit til å utfordre både lokale entreprenører og riksentreprenører med lang erfaring innenfor totalentrepriser. Dette ga mersmak og i 2016 var vi kompetent nok til å påta oss alle entrepriseformer, inkludert totalentrepriser i pris og design. I samme periode gikk vi også tungt inn i rammeavtaler, et marked som i dag er et svært viktig satsningsområde for oss. Vi har per dags dato rammeavtaler med 8 byggherrer, noe som genererer arbeid til 30-40 tømrere. Nylig vant vi en ny 5-årig rammeavtale med Forsvarsbygg til en verdi på inntil 200 mill. eks. mva. I løpet av de siste 10 årene har vi også utviklet oss godt innenfor HMS-arbeid. Dette har gitt gode resultater som vi alle har bidratt godt til. Med både LAB og AF i ryggen får vi tilegnet god kunnskap som vi implementerer i ÅBF. Vi skal fortsette å være den ledende byggmesteren også innenfor sikkerhetsarbeid. De økonomiske resultatene gjennom bedriftens historie er svært gode og blant landets beste. Vi har en gjennomsnittlig inntjening på 9,5% de siste 30 årene (se egen oversikt på neste side). Det forteller om svært dyktige kollegaer i alle ledd i bedriften. Jeg kunne ikke vært mer stolt over det vi sammen har oppnådd. Fremtiden er alltid vanskelig å spå, men jeg er sikker på at ÅBF vil ytterligere befeste sin posisjon i regionen med så mange dyktige og motiverte medarbeidere som vi har.

6 Vi er økonomisk bunnsolid, har de beste folkene og tørr å satse. Fremtiden ser lys og lovende ut for ÅBF-laget.

5


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Årstall

Omsetning

Resultat

Resultatgrad

1991

1 432 294

258 861

18,07 %

1992

24 797 517

337 275

1,36 %

1993

20 235 100

(19 051)

-0,09 %

1994

29 381 129

1 447 163

4,93 %

1995

32 417 226

1 201 560

3,71 %

1996

31 891 319

1 248 358

3,91 %

1997

37 581 659

3 355 044

8,93 %

1998

55 208 000

4 243 000

7,69 %

1999

51 681 000

4 433 000

8,58 %

2000

63 879 000

5 902 000

9,24 %

2001

56 923 000

5 373 000

9,44 %

2002

60 342 000

6 904 000

11,44 %

2003

80 710 000

9 514 000

11,79 %

2004

78 509 000

10 371 000

13,21 %

2005

96 734 000

11 356 000

11,74 %

2006

111 021 000

10 452 000

9,41 %

2007

188 275 000

17 872 000

9,49 %

2008

198 319 000

33 887 000

17,09 %

2009

236 033 000

42 709 000

18,09 %

2010

249 683 000

30 312 000

12,14 %

2011

181 033 000

29 232 000

16,15 %

2012

350 919 000

35 253 000

10,05 %

2013

397 665 000

34 435 000

8,66 %

2014

335 513 000

40 448 000

12,06 %

2015

396 610 000

43 391 000

10,94 %

2016

409 144 000

42 038 000

10,27 %

2017

535 453 000

43 404 000

8,11 %

2018

470 696 000

33 305 000

7,08 %

2019

446 829 000

35 705 000

7,99 %

2020

516 274 000

37 815 000

7,32 %

2021

625 163 000

32 049 000

5,13 %

Sum

6 370 352 244

608 232 210

9,55 %

76


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Scan QR-koder for å se videoer Nytt i årets sommerblad er at du som leser kan se videoer av prosjektene våre. Alt du trenger å gjøre er å scanne QR-kodene med mobilkameraet ditt, for så å trykke på linken som dukker opp. Dette vil sende deg direkte til en video av prosjektet. Leser du sommerbladet på pc eller mobil, trykker du bare på QR-koden. Under pågående prosjekter finner du QR-koder av prosjektene: Alverparken, Bjørndalsskogen, BUS2, Fylkeshuset, Kråkehaugen, Lonsåsen og Osterøy brannstasjon. QRkoder finnes også på de avsluttende prosjektene Greenstation og Stamerhuset. For å teste at funksjonen fungerer, kan du prøve å scanne koden under. Denne vil vise deg en videosnutt av fremtidens ladestasjon, Greenstation. Vi anbefaler deg å velge 4K-kvalitet for å få den beste opplevelsen. Kos deg med årets sommerblad!

6 7


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

PÅGÅENDE PROSJEKTER

FYLKESHUSET

KRÅKEHAUGEN

LANDÅSSVINGEN

SANDSLI 360

7

LONSÅSEN

ALVERPARKEN BYGG 6-7

8


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

BUS2

DANCKERT KROHN

SAMLOKALISERING TEKNISKE TJENESTER

OLE BULL EIENDOM

SERVICEBYGG BYBANEN

SALHUSHALLEN

8

9


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

BJØRNDALSSKOGEN

NHH

NØSTEGATEN 58

RADØYVEGEN

GARDSTUNET BARNEHAGE

ROLLAND BARNEHAGE

9

10


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

BERGEN SJØFARTSMUSEUM

HÅKONSGATEN

ENEBOLIG FANA

COLOSSEUM TANNLEGEKLINIKK

RAMMEAVTALE TELENOR

RAMMEAVTALE HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

10

11


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

RAMMEAVTALE HELSE BERGEN

RAMMEAVTALE FORSVARSBYGG

RAMMEAVTALE NHH

RAMMEAVTALE VAKSDAL KOMMUNE

RAMMEAVTALE ALVER KOMMUNE

RAMMEAVTALE ISS

11

12


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

FYLKESHUSET

Fra venstre: Lukasz Panufnik, Arne Krogsrud, Christoffer Tertnes Eide, Johannes Hopland, Christer Ulsmåg, Ketil Rørtveit

Det nye signalbygget i Bergen Med sin sentrale plassering og ikoniske uttrykk vil fylkeshuset bli Bergens nye signalbygg. Fleksibelt, bærekraftig og tilgjengelig er nøkkelord som beskriver hvordan det fremtidige bygget vil bli. Målet er et nytt, moderne kontorbygg med bruksareal på 27 000 m2. Det nye fylkeshuset vil med god margin oppfylle miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent, og samtidig oppnå kravet om 20% reduksjon av klimagassutslipp. Bygget får passivhusstandard med energieffektive installasjoner. Etter planen skal prosjektet ferdigstilles vinteren 2023. På fylkesbygget har anleggsleder Ketil Rørtveit ansvar for ÅBF sitt innvendige tømmerarbeid. Rørtveit meddeler at vi skal oppføre rundt 9 000 m2 innervegger hvor det meste er sjaktvegger og toalettkjerner. Videre skal 453 dører monteres, hvor det til nå er montert 25%. Sentralt i dørmontasjen står Lukasz Panufnik. Med god erfaring fra montasje av over 2 000 dører på BUS2 prosjektet, har Lukasz sin kompetanse kommet til god nytte. ÅBF-gjengen er også i full gang med ribbing av utvendig himling, hvor 700 m2 skal plates med natureloksert himlingsplater.

Type bygg: Fylkeshus Byggherre: Vestland fylkeskommune Entrepriseform: Tømmerentreprise Areal: 27 000 m2 Byggeperiode: Høst 2021 – Vinter 2023

613


INFO FRA LEDELSEN

I fjorårets sommerblad fortalte vi hvordan unge, motiverte medarbeidere har fått ansvar som vogneiere på BUS2 prosjektet. Disse ble omtalt som minibaser, en rolle som innebar lederansvar for 2-15 tømrere og ansvar for egenproduksjon. Rørtveit forteller at en av minibasene var Johannes Nord Hopland, som i 2020 tok tømrerfagbrevet. Han er nå bas på fylkeshuset og får meget gode skussmål av vår anleggsleder. Hopland sin utvikling viser at veien fra svenn til bas er kort dersom man har gode holdninger, høyt ambisjonsnivå og ståpåvilje. Dette er et av flere eksempler på at vi i ÅBF skal utvikle de beste folkene. Historien til lærling Christoffer Tenes Eide er et annet prakteksempel som viser at det aldri er for sent å skrifte karrierevei. Eide begynte på økonomistudier, men fant raskt ut at det var heller tømreryrket han ønsket å satse på. En samtale med ÅBF sikret han lærlingplass i bedriften. Byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere og vi i ÅBF håper flere kan følge i Eides fotspor.

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Etter å ha beveget oss opp i nordtårnet ender vi i 5. etasje. Her er den storslagne fylkestingssalen plassert i selve hjertet av bygget. Med åpne flater og gjennomsyn er tanken at salen skal synliggjøre demokratiet og fylkeskommunen sine aktiviteter for innbyggerne. Salen er løftet opp og svever formelig mellom de to tårnene. ÅBF utfører her komplisert tømmerarbeid med høy presisjon. Etter sommeren starter arbeidet med oppbygging av selve auditoriet som skal kles inn med parkett og inventar fra møbelsnekker. Tett på fylkestingssalen svinger «penrosetrappen» seg rundt, en evighetstrapp som går både innvendig og utvendig. Trappen er gjort bred for å fungere som en samlingsplass for korte, uformelle møter. ÅBF har tømmerarbeid på den utvendige trappen som fører opp til de fine takhagene. Hagene skal formes som omrisset på Hordaland og Sogn og Fjordane, og vil ha store plantekasser og sittebeneker. Dette er flott tømmerarbeid som vil starte i sommer og pågå ut over høsten.

I det vi entrer byggeplassen møter to høyreiste tårn oss. Tårnene strekker seg henholdsvis 11 og 13 etasjer over planet og er knyttet sammen gjennom fylkestingssalen. Et varmt rom som gir en kontrast til det mer kjølige ytre. Fasaden med vertikale lameller i ulike vinkler, skaper en dynamisk effekt i det skiftende bergensværet. Akkurat som det vestlandske klimaet vil varierende vær og lysforhold være med på å endre byggets karater, forklarer Rørtveit. Dette gjenspeiles i de to bildene til høyre i artikkelen. Det er lagt vekt på at bygget skal fungere som en møteplass mellom det offentlige og det private, det folkelige og det høytidelige, det lavmælte og det storslagne. Vi beveger oss inn i bygget og entrer derfor en åpen og transparent etasje med store glassflater. Grunnplanet skal invitere og stimulere til aktivitet i alle retninger. Scan QR-koden og se hvordan dette utspiller seg i videoen under.

7


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

KRÅKEHAUGEN

Fra venstre: Thomas Lauritsen, Chrisander Bugjerde, Andreas Hagenes, Henrik W Leivestad, Preben Olsen, Benjamin Abbedissen, Steinar Clausen, Bjarte Husdal

En ung og fremadstormende gjeng På Kråkehaugen skal ÅBF bygge 55 nye leiligheter fordelt på 4 punkthus i tømmerentreprise. Arbeidene inkluderer både innvendige- og utvendige tømmerarbeider i tillegg til beslagsarbeid. Kråkehaugen ligger i et hyggelig veletablert villaområde på Fantoft. Området er lokalisert mellom Paradis og Fantoft i gangavstand til bybanestopp, butikk og servicetilbud. Leilighetene er plassert høyt og fritt i vakre omgivelser, med egen skjermet park mellom fire, vakre leilighetsbygg. For lokalkjente vil tomtens beliggenhet på Øvre Fantoft vurderes som svært attraktiv. Området er naturskjønt med solrik utsikt i flere retninger. Her har man fri sikt til byfjellene, og i det fjerne skimtes byfjorden. ÅBF-gjengen med anleggsleder Steinar Clausen og bas Preben Olsen i spissen møter oss i oppkjørselen til det nye området. De forteller oss at målet er å skape et godt bomiljø på Kråkehaugen. Byggene er tilpasset områdets villabebyggelse og stedets topografi. Prosjektet ligger nemlig i kupert terreng med et relativt stort flatt platå omkranset av løvskog. Den vakre løvskogen på kollen har vært sentral i både utformingen og plasseringen av boligbebyggelsen.

Type bygg: Leilighetsbygg Byggherre: Profier Entrepriseform: Tømmerentreprise Omfang: 55 leiligheter – 4 bygg Byggeperiode: Vinter 2022 – Vinter 2023

15 8


INFO FRA LEDELSEN

Området er videre delt opp i totalt fire bygg i varierende høyder. Disse har alle gode, solrike terrasser og uterom. Under hvert av byggene er det etablert garasjeanlegg som ligger tilbaketrukket og delvis gravd ned i terrenget. Gjennom landskapstilpasninger rundt byggene utgjør uteområdene et sammenhengende landskapsdekke, som innehar både viltvoksende vegetasjon og nyetablerte uterom for opphold. Det er lagt vekt på at de ulike enhetene skal føye seg etter tomtens begrensinger. Det er en ung og fremadstormende ÅBF-gjeng som bygger de nye leilighetene på Kråkehaugen, både i administrasjonen og på utførelse. Thomas Lauritsen, Chrisander Bugjerde, Andeas Hagenes, Henrik W. Leivstand, Benjamin Abbedissen, Steinar Clausen og Fredrik Nesse er alle i 20-årene. Samlet sett har teamet en snittalder på 26 år. For å bygge kvalitetsleiligheter er det viktig for gjengen på Kråkehaugen å ha det kjekt på jobb. Trivselsfaktoren blant ÅBF'erne er høy og våre ansatte er ifølge Preben flinke til å møtes i sosiale sammenkomster. Her kan det nevnes «Pizzafredag» som Preben Olsen har videreført fra bybanen D-31 og «Bollefredag» som Steinar Clausen har tatt med seg fra BUS2. Ingen på Kråkehaugen går med andre ord sulten hjem på fredager.

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Mot nærliggende natur og bakkeplanene ved parkeringsgarasjer er bygget prydet av synlig naturstein. Dette gir området en robust og stedsnær karakter. Resterende fasader vil ha trekledning, noe som skaper en tydelig kobling til eksisterende vegetasjon og løvskogen på kollen. Byggenes beliggenhet er svært nøye tilpasset terrenget slik at viktige siktlinjer ivaretas og hver enkelt leilighet, balkong eller terrasse gis best mulig utsikts- og solforhold. Elementer fra den omkringliggende bebyggelsen forankrer byggeriet i situasjonen. Beboerne kan med andre ord glede seg til å flytte inn i det nye nabolaget på Kråkehaugen. Scan QR-koden under for å se video av de nye leilighetene på Kråkehaugen.

Fra samtaleemne om sosiale sammenkomster og teamsammensetning beveger vi oss igjen tilbake til byggets arkitektoniske uttrykk. Steinar utdyper videre at materialvalgene i fasaden er en blanding av trekledning og naturstein.

9


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

LANDÅSSVINGEN

Fra venstre: Njål Skeie, Pavel Koizol, Jonas Angeltveit, Kenneth Hope, Marian Peplinski, Glenn Mikalsen

Et pilotprosjekt for inkluderende arkitekturdesign Den gamle lærerhøyskolen på Landås skal bygges om til et inkluderingssenter. Det nye inkluderingssenteret skal samle enhetene Nygård skole, introduksjonssenteret og etat for inkludering på ett sted. Bygget er et pilotprosjekt for arkitektur og menneskerettigheter. I tillegg står ombruk sentralt i prosjektet. I 2018 vedtok Bergen bystyre at Bergen skal bli Norges første menneskerettighetsby. Dette innebærer at kommunen skal legge menneskerettigheter til grunn for sin virksomhet og sin beslutningstaking. Innenfor områdene byutvikling, byutforming og arkitektur ble ambisjonen konkretisert gjennom pilotprogrammet Building Dignity. Programmet har som formål å sette fokus på menneskerettigheter og verdighet i de bygde omgivelsene. Dette gjøres gjennom anvendelse av følgende prinsipp: menneskerettighetsstandarder skal opprettholdes, alle har muligheten til å delta på en meningsfull måte i beslutningstakinger, fagforeninger skal operere fritt og beslutninger være fri for korrupsjon.

Type bygg: Inkluderingssenter Byggherre: Bergen kommune Entrepriseform: Tømmerentreprise Byggeperiode: Høst 2021 – Høst 2023

17 10


INFO FRA LEDELSEN

Landåssvingen 15 er det første byggeprosjektet som er meldt inn i pilotprogrammet. Inkluderingssenteret skal fremstå som et internasjonalt forbildeprosjekt når det gjelder å bruke arkitektur aktivt som virkemiddel for et inkluderende bysamfunn. Her har det vært viktig å innbake prinsippene i alle prosjektets faser. Fra anskaffelse av tomteareal til planlegging og finansiering, utforming, bygging, drift og ombruk. Rammeverket som brukes kalles for verdighet i de bygde omgivelsene. Arkitektoniske valg gir viktige rammer rundt mennesker. Arkitektur kan invitere, inkludere og inspirere til å være aktive og deltakende mennesker. I programmerings- og forprosjektfasen har det vært særlig fokus på å bruke arkitektur for å skape inkluderende møteplasser og læringsmiljø. Bygningsmassen er både stor og kompleks, og består av seks ulike bygg. Den er fordelt på fire etasjer og inneholder alt fra undervisningsarealer til kontorarealer, kantine og bibliotek. Bygget har også tre gymsaler med garderober og et svømmebasseng for opplæring. For å binde de ulike bygningsmassene sammen skal det bygges en ny glassgård. Glassgården er en fire etasjers allmenning som vil invitere til uformelle møteplasser, studieplasser, kantine og forbindelsebroer. Anleggsleder Glenn forteller at dette vil være inkluderingssenteret sitt viktigste knutepunkt og fungere som selve hjertet i bygget:

PROSJEKTER

ANNEN INFO

«Glassgården vil samle bygget i et åpent og luftig møtepunkt. En ny trekonstruksjon bestående av limtrebjelker vil holde glasstaket oppe og slippe inn store mengder med dagslys. Trevirke vil gi et varmt arkitektonisk uttrykk og spille på lag med de nye fasadene på bygget. Samtidig vil nye gangbroer, tynne dekker og smale rekkverk forsterke helhetsuttrykket i glassgården. Dette sikrer rikelig med dagslys til tilstøtende rom.» Et annet sentralt moment innenfor den tidligere lærerhøyskolens arkitektoniske uttrykk er fokuset på ombruk. Tavler, designlamper, klokker, servanter og diverse løst inventar er blitt integrert i det nye interiørkonseptet. Integrerte furumøbler har blitt redesignet for å passe inn i nye omgivelser i klasserom og kontorer. Kenneth forklarer at materialer og møbler også har fått nytt liv andre steder. Auditorebenker er flyttet til Åsane Folkehøgskole, ulikt løst inventar har blitt benyttet på Bergen Offentlige Bibliotek og et gammelt orgel for lov til å leve videre ved Gustav Adolf Gymnasium i Tallin i Estland. Likevel er det den gamle glasskuppelen som skiller seg mest ut. Denne skal nå brukes som drivhus på fremsiden av inkluderingssenteret.

11


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

BUS2

Fra venstre: Paul H. Brandvik, Andreas Walaker, Roald Sandvik, Miroslav Cudrak, Erlend Fengestad, Eva Erdal Moen, Katrine Jensen, Henrik Hirth, Tommy Lie

Innspurten på BUS2 BUS2 prosjektet nærmer seg ferdigstillelse etter rundt 3 år med produksjon. Den siste perioden har i hovedtrekk bestått av kompletterende montasje, utvask og ferdigbefaringer. På et 50 000 m2 stort bygg må ferdigbefaringene deles inn i bygningsdeler og utføres etasje- og områdevis. Vi nærmer oss slutten på ferdigbefaringene som startet like etter nyttår, hvor målet er at de er fullført til sommerferien. Den siste tiden har det vært høy intensitet på mange områder, men spesielt har trykket vært høyt på dørmontasje. Det er totalt montert over 2 000 dører på bygget, de siste 1 100 er montert siden nyttår. Detaljnivået og presisjonen på montasjen er svært viktig, og det er lagt ned en imponerende innsats fra gjengen på bygget for å få dette til. Her er det mange som har grunn til å være stolte. Det samme kan sies for innredningsmontasjen og montasje av himlinger. På et bygg med så mye teknisk utstyr er det ikke enkelt å få lukket himlinger permanent, men dette arbeidet nærmer seg også komplett etter en solid innsats den siste perioden. Det gode arbeidet som er utført på BUS2 kan sees ved å scanne QRkoden til høyre.

Type bygg: Sykehus Byggherre: Helse Bergen Entrepriseform: Hovedentreprise innvendige byggfag Omfang: 50 000 m2 Byggeperiode: Høst 2019 – Høst 2022

19 12


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

Det stilles generelt strenge lyd- og brannkrav på dagens bygg, spesielt et sykehus som skal dekke mange funksjoner. BUS2 er intet unntak. I den forbindelse er det blant annet benyttet ca. 50 000 gipsplater. Hadde man stablet disse flatt oppå hverandre fra Store Lungegårdsvannet, hadde stabelen raget like høyt som restauranten på Ulriken, 650 meter over havet!

ANNEN INFO

For å styre alle vogner og tog i rett retning, har man også hatt vogneiere: en ansvarlig som styrer personell, materiell og utstyr i hver vogn. De fleste av vogneierne hadde ikke tidligere hatt et slikt ansvar, men har vokst godt med oppgaven og tar med seg god ledererfaring. Flere er nå fullverdige baser på nye byggeplasser.

De fleste som har jobbet her, og hatt en eller annen form for ansvar, vil nok si at det har vært lærerikt på mange måter. Både med hensyn til det bygningsmessige; alle tekniske komponenter som trengs på et sykehus og måten disse er integrert og bygget inn på, samtidig som at bruken fortsatt er enkel og hensiktsmessig for brukerne, men også med tanke på det digitale. Å bygge et så avansert bygg kan i seg selv være en utfordring, ikke minst når man tar i bruk digitale hjelpemidler på flere forskjellige plattformer og prøver å få alle disse til å «snakke sammen». Her vil man nok si at man har lært mye og tar med seg mange erfaringer videre, både på godt og vondt. Dette kan nok mange byggeplasser senere høste godt av. Bygget er som kjent gjennomført etter Lean-prinsippet og fremdriften er lagt opp med tog og vogner. Prosjektet har omfattet 21 vogner og 100 områder. Det betyr at 2100 vogner er fullført av ÅBF med underentreprenører.

13 20


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

SAMLOKALISERING OSTERØY

Fra venstre: Frode Hansen, Bjarte Midtun

Tetthus på Osterøy’s samlokalisering Fredag 10. juni var en merkedag for Osterøy kommune. Grunnsteinen for samlokalisering av brann, ambulanse og tekniske tjenester ble høytidelig lagt ned av ordførar Lars Fjeldstad. Samtidig ble det gjennomført kranselag på bygget. Helse Bergen, Bergen brannvesen, deler av formannskapet, ÅBF med våre underleverandører og Osterøy kommune deltok på markeringen.

Utvendig skal plassen asfalteres og gjerdes inn. Det skal samtidig etableres elbilladere, bom med adgangskontroll til området og solceller på taket. Alle de tekniske fagene er nå i gang innvendig og over ferien kommer løfteplattform på plass. Se hvor langt vi er kommet på Osterøy ved å scanne QR-koden under.

Byggets første spadetak ble tatt 3. januar og prosjektet skal etter planen stå ferdig ved årsslutt. Det er en kort byggetid og brannvesenet, tekniske tjenester og Helse Bergen venter spent på å ta i bruk stasjonen. Prosjektet ble vunnet gjennom en prisog designkonkurranse med HLM arkitektur. Det ble gjennomført en samspillsfase før kontraktsinngåelse og oppstart av bygging startet.

Type bygg: Samlokalisering nødetater

Bygget består av garasje til brannvesen, en vaskehall, garasje til Helse Bergen samt to soverom og kjøkken. Tekniske tjenester skal ha garasje, lagerplass, møterom/kjøkken og felles treningsrom. Det skal i tillegg etableres garderober med ren/skitten sone.

Byggeperiode: Vinter 2022 – Årsslutt 2022

Byggherre: Osterøy kommune Entrepriseform: Totalentreprise Omfang: Brann, ambulanse og tekniske tjenester

14 21


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

LONSÅSEN

Lonsåsen nærmer seg ferdigstillelse Lonsåsen er et nytt boligprosjekt i Knarvik i Alver kommune. Prosjektet ligger i Langheiane og er siste utbyggingsprosjektet i dette området. Lonsåsen består av 4 bygg med til sammen 76 leiligheter. Leilighetene varierer i størrelse fra 50 m2 til 140 m2. Byggene har en flott og krevende fasade, med en kombinasjon av liggende og stående kledning samt listefrie overganger. Alle balkonger leveres med glassrekkverk i front for å ta inn utsikten. Byggeprosjektet består av 2 byggetrinn. Byggetrinn 1 med bygg C og D ble overlevert høsten 2021 og var omtalt i forrige utgave av sommerbladet. Dette er byggene til høyre i bildet over. Byggetrinn 2 hadde oppstart sommeren 2021 og skal ferdigstilles i år. Anleggsleder Frode Hansen har med seg bas Ronny Bognøy, tømrerene Tor Morten Lindelid, Gabriel Elias Kawiche, Krzystof Geburek og lærling Johnatann Østereng på prosjektet. Scan QR-koden under for å se video av Lonsåsen.

Type bygg: Leilighetsbygg Byggherre: Langheiane Utvikling Entrepriseform: Tømmerentreprise inkludert tekking, smed og beslag Omfang: 76 leiligheter – 4 bygg Byggeperiode: Høst 2020 – Høst 2022

15 Fra venstre: Gabriel Elias Kawiche, Krystof Geburek, Tor Morten Lindelid, Ronny Bognøy. Johnatann Østereng


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

BJØRNDALSSKOGEN

Fra venstre: Paal Sundby, Frode Nesse, Roald Mæle, Markus Vågenes, Andreas Henriksen, Patrick Fjerskov

De mest bærekraftige byggene finnes allerede Norge har som ambisjon å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, i tråd med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygninger spiller en viktig rolle når vi må redusere miljøbelastningen fra byggenæringen for å nå disse klimamålene. Miljømessige gevinster er store ved rehabilitering eller oppgradering av eksisterende bygninger, sammenlignet med oppføring av nybygg. Årsaken til dette er at rehabilitering gir opptil halvparten av klimagassutslippene. Klimagassutslippene som reduseres eller unngås helt ved rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg, er i hovedsak knyttet til produksjon av byggematerialer og elementer. Dette gjelder transport, bygging, utskiftning av materialer og elementer, samt avhending, såkalte bundne utslipp. Utslippene fra energibruk i driftsfasen er ofte lavere for nyere bygninger, mens de bundne utslippene er relativt sett større når man bygger nytt sammenliknet med rehabilitering. For ÅBF er derfor rehabilitering av eksisterende bygningsmasser et viktig marked i den grønne omstillingen. Et av våre pågående rehabiliteringsprosjekter er Bjørndalsskogen borettslag. Borettslaget består av 52 tomannsboliger, noe som medfører en oppgradering av 104 enheter.

Prosjektet omfatter tilleggsisolering av tak, ny tekking og nye dører og vinduer. Mer spesifikt skal taket og altanene tekkes på nytt, noe som krever at gesimsen heves tilsvarende. Luftehetter og lignende vil videre skiftes og eventuelle piper heves. Avløp fra altaner omarbeides fra dagens sluk til renne i forkant av boligene. Som følge av dette skal også rekkverket/brystningsveggene på altanene omarbeides. Avslutningsvis vil vinduer og dører også skiftes ut. Bas Paal Sundby har overtatt stafettpinnen etter Frode Nesse, som vil lede prosjektet videre til ferdigstillelse rundt juletider. Med seg på prosjektet har han Andreas Henriksen, Patrik Feijeskov, Markus Vågenes og Roald Mæle. Scan QRkoden under for å se hvor langt vi er kommet ved Bjørndalsskogen. Type bygg: Leilighetsbygg Byggherre: Bjørndalsskogen Borettslag Entrepriseform: Generalentreprise Omfang: 104 enheter Byggeperiode: Vinter 2022 –

16

Årsslutt 2022

23


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ALVERPARKEN BYGG 5,6,7

Bygg 5 ferdigstilt – Bygg 6 &7 påbegynt Alverparken har vært en årlig gjenganger i sommerbladet og har gradvis vist progresjonen til utbyggingsområdet. I sommerbladet for 2020 ble bygg 3 presentert før vi i 2021 hadde en artikkel om bygg 4. I skrivende stund er bygg 5 ferdigstilt og betongarbeidene på bygg 6 og 7 startet. Prosjektet er en videreføring av det gode samarbeidet med Reigstad Bygg og Eigedom. Alverparken som boligområde begynner virkelig å ta form. Utbygger investerer i gode kvaliteter i uteområde hvor det blant annet er blitt opparbeidet kyststi med benker og gapahuk, minigolf baner, ballbinge, lekeplasser og terrasse ved sjøen. Store, fine grøntområder stelles og klippes av roboter samtidig som beboerne kan nyte grilling og hygge rundt varme bålpanner. Bygg 5, 6 og 7 er utformet med andre planløsninger sammenlignet med de første byggene. Dette inviterer nye boligkjøpere til Alverparken. I tillegg er det bygget en felles garasje på 1 120 m2. Bekledd med kebony, store vindusflater og plassbygde balkonger med glassverk gjør at beboerne kan lene seg tilbake og nyte utsikten utover den vakre Kvernafjorden. Det kan du som leser også gjøre dersom du scanner QR-koden til høyre.

Type bygg: Leilighetsbygg Byggherre: Reigstad Bygg og Eigedom AS

Entrepriseform: Totalentreprise Omfang: Bygg 5,6,7 Byggeperiode: Vinter 2021 – Sommer 2023

17


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

SANDSLI 360

Fra venstre: Martin Osland, Eirik Haugen, Kjartan Frøland, Trond Nepstad, Gard Legernes, Runar Sætre, Roar Hessevik, Magnus Kleppevik, Stig Helge Fjellbakk

360 graders utsikt over Sandsli På høyden over Håvardstunvannet bygger ÅBF nye leiligheter med gode solforhold og 360 graders utsikt over Sandsli-området. Tomten ligger høyt hevet i terrenget, med panoramautsikt over nærområdene. Prosjektet Sandsli 360 består av 199 leiligheter fordelt på 6 bygg. Blokkene er av type langhus og trekanthus. Langhusene er på 4 etasjer med 36 leiligheter, mens trekanthusene er på 7 etasjer med 28 leiligheter. Området skal bygges ut i 3 ulike trinn. Bygging er igangsatt for husene i trinn 1 og trinn 2: A1, A2, B1 og B2. I skrivende stund holder ÅBF på med innvendige arbeider i blokk A1 og B1. Vi jobber med lukking av vegger slik at maler kan starte på sine respektive arbeider. Innvendig er byggene bygd opp av ulike kvaliteter med stål og gips. Unntaket er korridorer i langhusene som skal kles med bjørkepanel. Utvendig er vi i gang med fasadekledning av termofuru med innslag av cembrit plater. Samtidig bygges utkragete terrasser. Vi startet også nylig på gesims i blokk B2, slik at taket kan tekkes før ferien. ÅBF-gjengen har gradvis vokst siden midten av januar. Mads Olav Flo og Magnus Kleppevik startet på dette tidspunktet arbeidet med det første langhuset. Senere kom flere innleide og lærlingen Martin Osland til. Per dags dato består teamet av 10 ÅBF’ere og 34 innleide. Martin Osland, Eirik Haugen, Kjartan Frøland, Trond Nepstad, Gard Legernes, Runar Sætre, Roar Hessevik, Magnus Kleppevik og Stig Helge Fjellbakk er alle en del av laget. Anleggsleder Trond Nepstad skryter av gjengen og ønsker spesielt å trekke frem lærlingene på prosjektet. Han er sikker på at fremtiden til ÅBF er lys med slike fremadstormende ungdommer.

ÅBF skal være ferdige med blokk A1 og i B1 slutten av oktober og blokk B2 skal ha tetthus til midten av september. Samtidig starter også arbeidene på blokk A2. Med andre ord er det nok av arbeid å gripe fatt i og Sandsli-gjengen går en hektisk høst i vente.

Type bygg: Leilighetsbygg Byggherre: Selvaag Bolig Entrepriseform: Tømmerentreprise Omfang: 199 leiligheter – 6 bygg Byggeperiode: Vinter 2022 – Høst 2023

18 25


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

PÅGÅENDE PROSJEKTER Danckert Krohn er en generalentreprise for totalrestaurering av kulturhuset Danckert Krohn, både innvendig og utvendig. Bygget er fredet, noe som innebærer at prosjektet ønsker å ivareta kulturminnet på best mulig måte. Dette er i tråd med formålsparagrafen til kulturminneloven, hvor ÅBF skal sikre et bygg som er til nytte og glede for fremtiden. Restaurering og ombygging av kulturhuset er et utfordrende og spennende prosjekt. Det kreves tett samarbeid med riksantikvar, fylkeskonservator og byantikvar.

DANCKERT KROHN

I april gikk startskuddet for etablering av ny takrestaurant i Bergen, nærmere bestemt på taket av det ærverdige Ole Bull bygget som opprinnelig ble oppført på 1930- tallet. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise.

OLE BULL EIENDOM

Dette er en utfordrende oppgave som krever allsidig kartlegging og nøyaktig prosjektering. I tillegg står logistikk høyt på agendaen. Dette for å sikre publikum og trafikale forhold i det offentlige rom. Byggearbeidet vil blant annet bestå av forsterkning av betongsøyler i det eksisterende tilbygget, nye og endrede rømningsveier, ny heissjakt og ny heis, samt ombygging av svalganger. I tillegg vil det lages et påbygg til restauranten og terrassen, samt rehabilitering av yttertak på den eksisterende bygningen. Utførelse starter med fremførsel av fjernvarme på bygget, etablering av byggegrop for infrastruktur og heissjakt til tak. Over sommeren vil klargjøring for struktur og byggearbeider på tak og mot svalganger skyte fart.

ÅBF bygger nytt servicebygg til bybanen ved Oasen senter. Servicebygget blir delt i to ulike soner. Den ene delen skal inneholde fire publikumstoaletter, hvor et av de er HCWC. Den andre delen blir et oppholdsrom for sjåfører med tre toaletter. Det er totalt 11 rom fordelt på 60 m2. Dette skaper noen utfordringer ved at flere fag utfører arbeid samtidig. Heldigvis har Åsane Byggmesterforretning sin bas, Ole Arvid, full kontroll på koordinering mellom alle fag, noe som gir best mulig arbeidsflyt for alle parter.

SERVICEBYGG BYBANEN

19 26


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF rehabiliterer fasader ved NHH i totalentreprise. Oppdraget inkluderer utskifting av store mengder skiferfasade på Servicebygget. Oppdragsgiver er Statsbygg, og ÅBF har denne gangen valgt å sette bort alt arbeidet til underentreprenører. Camilla Nikolaisen sørger for at sikker planlegging og daglig HMS på byggeplass blir ivaretatt. Prosjektet hadde oppstart i november 2021 og vil ferdigstilles innen sommeren 2022.

NHH

Nøstegaten 58 er et rehabiliteringsoppdrag som utføres i totalentreprise. Byggherren er Aberdeen Asset Management representert ved Novaform som byggherreombud. Prosjektet omfatter en stor fasade- og takrehabilitering samt innvendig ombygging av kontoreiendom. Det skal skiftes fasadeplater, vinduer og glassfasade. Samtidig får bygget ny taktekking og etterisolerte vegger. Kjartan Nordahl er bas og har god hjelp av Henry Russ. Jørgen Holm Nielsen er prosjektleder. Fasadeprosjektet startet opp i vinter, og vil stå ferdig over sommerferien.

NØSTEGATEN 58

ÅBF rehabiliterer eksisterende tak på Radøyvegen 1625 A. Vi har to prosjekter som er tilnærmet lik i størrelse. Totalt skal 4 400 m2 takflate rehabiliteres. Ny takpapp, feder, lekter, samt takstein med tilhørende renner og nedløp skal monteres. Arbeidet er i nabobygget til Solhall barnehage som vi utførte i totalentreprise for noen år siden. Oppstart av prosjektet var høsten 2021 og taket er planlagt ferdigstilt til sommerferien. Willy Hansen er prosjektleder og Øyvind Bauge er bas på byggeplassen.

RADØYVEGEN

20

27


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF utfører Gardstunet barnehage i utførelsesentreprise. Eksisterende bygningsmasse med fire avdelinger skal oppgraderes med nye overflater og tekniske installasjoner, samt tilpasses med flytting av enkelte vegger. ÅBF har kontrakt på bygningsmessige arbeider. Dette inkluderer fagene tømrer, blikkenslager, maler og gulvlegger. Arbeidene utføres mens barnehagen er i full drift, og fremdriftsplanen er stram. Det er med andre ord rikelig med utfordringer å løse for bas Krister Blindheim og prosjektleder Marlon Nyheim. God dialog og planlegging med øvrige leverandører er essensielt for å møte tidsbegrensning som hver etappe er lagt opp til. Arbeid vil pågå gjennom sommerferien og bygget skal stå klart i september.

GARDSTUNET BARNEHAGE

Ved Rolland barnehage utfører ÅBF ombygging og påbygg i totalentreprise. Oppdraget omfatter bygningsmessige arbeider. I dette prosjektet må det også tas hensyn til at barnehagen er i full drift i byggeperioden. Willy Hansen er prosjektleder mens Knut Teigland og Øyvind Natås tar seg av det praktiske for ÅBF.

ROLLAND BARNEHAGE

ÅBF har fått oppdrag å skifte teglstein, undertak og takvinduer på Bergen Sjøfartsmusem. Prosjektet gjennomføres i generalentreprise. Takflatene er drøyt 2 100 m2, og arbeidet skal pågå mens museet er åpent. Et utfordrende og krevende prosjekt med tanke på fuktsikring og sikkerhet. Det flotte museet er tegnet av arkitekten Per Grieg og har høy antikvarisk og arkitektonisk verdi. Prosjektet ledes av Willy Hansen med Kjartan Nordahl som bas og Biguzas Rolandas som hjelpebas.

BERGEN SJØFARTSMUSEUM

21

28


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF rehabiliterer Håkonsgaten 1 i riveentreprise. Håkonsgaten 1 ble bygget i 1957 og fullstendig rehabilitert på slutten av 1980-tallet. Nå er tiden inne for en ny rehabilitering, hvor hele bygget skal saneres innvendig og gjøres klart for oppbygging. Eiendommen består av 8 etasjer i tillegg til loft og kjeller. Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i betong og saltak med tresperrer. Innvendige vegger er av plasstøpt betong og teglstein. Bygningen inneholder moderate mengder bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette medfører at bygningsdelene må håndteres som farlig avfall ved riving. Prosjektet ledes av Christian Hovland.

HÅKONSGATEN

Ved Stendavatnet i Fana bygger ÅBF en flott enebolig for Nikolai Mo. Boligen er på rundt 500 m2 hvor vi utfører tømmerarbeider i tillegg til å ha med oss maler som underentreprenør. Blikkenslager Øen leverer og monterer beslag. Takstoler og precut kommer fra Sotra Takstol. Vinduer samt dører leveres av HFasader og Lyssand. Prosjektet hadde oppstart i vinter og skal ferdigstilles i september. Royne Berg har ansvar på byggeplassen og har med seg Arne Saurås, Kevin Fonnes og lærling Christoffer Borge. Steinar Knudsen er prosjektleder.

ENEBOLIG FANA

Salhushallen SA har engasjert ÅBF i totalentreprise for å rehabilitere den 60 år gamle hallen. Oppgraderingen består av tilbygg på tre etasjer med lagerfasiliteter for lagene, etablering av handicap-tilkomst og handicap-toalett. I tillegg skal det etableres møterom og kjøkkenfasiliteter til storsalen i 1. etasje. De gamle biblioteklokalene i underetasjen bygges om til klubbrom for IL Norna-Salhus. I tillegg til disse tiltakene gjøres det en grundig oppgradering med utskifting av vinduer, nytt elektrisk anlegg og brannvarslingssystem. Byantikvaren stiller høye krav til prosjektet, noe som har krevd godt samarbeid og kreative løsninger for å få prosjektet ferdigstilt. Willy Hansen er prosjektleder og har med seg de rutinerte karene Knut Teigland og Øyvind Natås. Sammen skal de gjøre bygdens storstue til et bygg man kan være stolt av. Salhushallen skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2022.

SALHUSHALLEN

22

26 29


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Ved Strandgaten 17 rehabiliterer vi Colosseum tannlegeklinikk. Byggherren er DNB med LAB som hovedentreprenør. På prosjektet monterer ÅBF vegger med Gyproc X-ray Protection plater mellom de forskjellige behandlingsrommene samt miniskjørt og Granab gulv. Innheising av materialer utføres på kveldstid ettersom det er mye folk og trafikk i sentrum på dagtid. Foreløpig er det bare Vegard Larsen som representerer ÅBF på prosjektet, men han har fått god hjelp fra Patrick Kvalstad og Are Steinbråten til å demontere vindu for innheising av materialer. Etter fellesferien starter vi med gulvmontasje.

COLOSSEUM TANNLEGEKLINIKK

I tillegg til oppføring av nybygg og rehabilitering utfører vi også rammeavtaler. Per dags dato har vi 8 ulike rammavtaler. En av disse er rammeavtalen med Høgskulen på Vestlandet. Arbeidet innbefatter vedlikeholdsarbeid av blant annet tømrer, maler og gulvlegger. Avtalen startet i 2018 og har varighet ut året. Steinar Knudsen styrer rammeavtalen.

RAMMEAVTALE HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rammeavtalen med Helse Bergen har pågått i 4 år. Her utfører ÅBF vedlikehold og ombyggingsarbeider for Helse Bergen. Hovedtyngden av arbeid utføres på Haukeland Sykehus, men vi har også arbeid på Hagavik kysthospital, Sandviken sykehus, Voss sjukehus og Nordås rehabiliteringssenter. Arbeidsoperasjoner for Helse Bergen krever at vi viser hensyn til både pasienter, ansatte og sykehusmateriell. ÅBF får gode tilbakemeldinger fra Helse Bergen på arbeidene som utføres. Aktiviteten er høy og vi er jevnt over 20 mann på rammeavtalen. Prosjektleder er Steinar Knudsen, Svein Erik Hamre er bas og Vegard Larsen har i lang tid vært med å styre de ulike oppdragene.

RAMMEAVTALE HELSE BERGEN

Rammeavtalen startet sommeren 2018 og strakk seg til sommeren 2020. Opsjonen har derimot blitt utløst to ganger og avtalen gjelder nå frem til sommeren 2022, før vi igjen må kjempe med konkurrentene våre om en ny avtaleperiode.

23

30


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Rammeavtalen med Forsvarsbygg er en kontrakt på 5 år som omfatter vedlikehold og reparasjon av forsvarets bygninger på Vestlandet. Avtalen ble vunnet høsten 2018 og har siden dette generert mye variert arbeid for oss. ÅBF leverer tømrere, malere, gulvleggere, taktekkere, murere og blikkenslagere. Jørgen H. Nielsen er prosjektleder på rammeavtavtalen og har med seg bas Morten Olsen. I skrivende stund har vi rundt 10 tømrere i sving for Forsvarsbygg.

RAMMEAVTALE FORSVARSBYGG

Åsane Byggmesterforretning har også rammeavtale med NHH. Vi utfører ombyggingsarbeider på handelshøyskolen samt andre bygg NHH disponerer. Dette er andre periode vi har rammeavtale med NHH og er inne i vårt sjette år. ÅBF’s servicefolk utfører oppdragene på rammeavtalen.

RAMMEAVTALE NHH

Den femte rammeavtalen vår er med Vaksdal kommune. Kommunen forvalter i underkant av 50 000 m2 bygningsmasse, herunder formålsbygg og boligbygg. Arbeidene på rammeavtalen gjelder i hovedsak disse byggene. I tillegg til selve tjenesteytingen omfatter avtalen materialer som medgår i tømrerarbeidet. I enkelte tilfeller er det også forventet levering av administrative tjenester på mindre prosjekter, slik som styring av leverandører. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse i inntil 2 ytterligere år. Prosjektleder er Willy Hansen som har med seg Eirik Stavenes og Alex Polkovksi på rammeavtalen.

RAMMEAVTALE VAKSDAL KOMMUNE

24

31


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Rammeavtalen med ISS ble inngått i 2020 og har en varighet på 4 år, med opsjon på 1 + 1 år. Avtalen omfatter byggearbeider/rehabiliteringsarbeider på diverse bygg i Vestland fylke. Oppdragene strekker seg fra Stavanger i sør til Sogn i nord. Avtalen omfatter tømrerarbeid og diverse underentreprenører. Byggeleder er Steinar Knudsen.

RAMMEAVTALE ISS

ÅBF er 1 av 3 rammeleverandører til Alver kommune. Vi deltar primært i minikonkurranser hvor vi har vunnet 3-4 oppdrag det siste året. Dette er fine jobber i distriktet. Vi satser på gull i flere minikonkurranser i årene fremover i Alver.

RAMMEAVTALE ALVER KOMMUNE

Den siste rammeavtalen vår er med Telenor. Denne ble inngått i september 2020 og har en varighet på 4 år. I tillegg er det inkludert opsjon på 1+1 år. Avtalen omfatter byggearbeider/rehabiliteringsarbeider for Telenor sine anlegg. Av underentreprenører har vi med oss følgende fag: Sveiser, betongarbeider, murer, elektriker, kjerneboring, maler, gulvlegger, blikkenslager, taktekker, rørlegger, stillas og brannisolatør.

RAMMEAVTALE TELENOR

25

32


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

AVSLUTTEDE PROSJEKTER ÅBF har utført tømmerentreprise for LAB på Holen skole. Prosjektet omfattet rehabilitering av et verneverdig bygg og oppføring av et nybygg. Det verneverdige bygget er oppdatert innvndig til dagens standard, mens utvendige fasader er beholdt uten større endringer. Bygget huser barnetrinnet og inneholder klasserom, garderober og et amfi. Nybygget består av 6 ulike etasjer og har fasader av kledning og plater. Her finner man alt fra verksted, skolekjøkken, bibliotek, klasserom og en stor gymsal. Holen skole er et BREEAM-Excellent prosjekt og ble gjennomført som en fossilfri byggeplass. Av tømmerarbeid kan spesielt spilearbeid, bueformede kryssfinerplater og et bjelkelag av 350 mm kerobjelker trekkes frem. Skolen er bygget for 650 elever fordelt mellom barne- og ungdomstrinn.

HOLEN SKOLE

ÅBF har bygget servicebygg til bybanen i totalentreprise. Prosjektet omfattet oppføring av tre nybygg på bybanens depot på Kokstad. Et personalbygg, en vognhall med bybaneskinner og en garasje.

ALVERPARKEN

Personalbygget inneholder garderober, toaletter og soverom. I vognhallen er det skinner med smøregrav under som gjør det mulig å reparere kjøretøy. Her har vi hatt Nettpartner som underentreprenør for å montere kjøreskinner og kjøreledning. Garasjen danner parkering for tre driftsbiler fra bybanen som skal stå på skinner. HTB har hatt ansvar for hovedkonstruksjonen på to av byggene, mens ÅBF har ført opp personalbygget. Alle bygg har fjernvarme, i tillegg til å være fullsprinklet og oppkoblet mot eksisterende bygg på bybanens depot. Byggene er kledd med fasadeplater.

BYBANEN KOKSTAD

ÅBF har utført Kalfarveien barnehage i totalentreprise. Opprinnelig var bygget en sveitservilla fra 1870 som opp gjennom årene har blitt brukt til blant annet bosted, serveringssted og i nyere tid barnehage. Innvendig har bygget blitt rehabilitert og ombygget til en funksjonell og tjenlig barnehage. Fasadeuttrykket har blitt bevart med kopier av vindusuttrykk, listverk og øvrig utsmykking. Taket er skiftet og gjenoppbygget med takstein, nye takvinduer og vedlikeholdte skorsteiner. Bærende konstruksjoner måtte også forsterkes. Utearealene har blitt opparbeidet til funksjonelle og attraktive lekearealer tilpasset barnehagens ulike aldersgrupper.

KALFARET BARNEHAGE

Kalfarveien barnehage er blitt en barnehage som både Bergen kommune og ÅBF kan være stolt av.

26 33


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF har rehabilitert Betanien Sykehus i totalentreprise. Arbeidet innebar ombygging og rehabilitering av operasjonssaler, oppvåkningsrom, spesialrom, kontorer og opprustning av inngangsparti og foaje. Prosjektet krevde nøye planlegging og samarbeid med brukerne og stiftelsen i byggefasen. Teknisk utstyr ble byttet ut og bygget om, slik at sykehjemmet har fått en oppgradert standard. Arbeidet ble utført mens sykehuset var i full drift.

BETANIEN SYKEHUS

ÅBF avsluttet ombygging av BKK’s kontorbygg i april. Prosjektet ble utført i generalentreprise. Dette har vært et spesialprosjekt som skal rigge BKK for fremtiden. Med et eldre ærverdig bygg på Solheim og anlegg i drift, har utførelse stilt tydelige krav til tett samarbeid mellom prosjekterende og utførende for å optimalisere løsninger. Ombyggingen har foregått over to hovedplan med tekniske føringer som skal opprettholde en infrastruktur i drift. I likhet med KODE 2 har det blitt stilt strenge krav til adgang og sikkerhet. ÅBF har nå fått betydelig erfaring og kompetanse på området. God koordinering og oppfølging av anleggsleder og bas bidro til et godt miljø på prosjektet. Nå kan også BKK møte fremtiden på Solheim.

BKK

ÅBF har utført utvendig og innvendig tømrerarbeid på bybanens servicebygg i Fyllingsdalen. Vognhall D31 er en del av byggetrinn 4 av bybanen, hvor det har blitt etablert et nytt anlegg for vognoppstalling av bybanevogner med tilhørende servicebygg. Servicebygget har er grunnflate på 680 m2 og strekker seg over to etasjer. Her er det rom for tekniske installasjoner, oppmøteplass for vognførere med garderober, pauserom, hvilerom, kontorplasser og rengjøringssentral. Utvendige fasader består av flotte detaljer med en kombinasjon av fasadeplater og impregnerte spiler.

BYBANEN FYLLINGSDALEN 27 34 24


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Løvstakkveien 27-29 A-E er en totalentreprise som ÅBF har utført for Bergen kommune. Prosjektet startet opp våren 2020 og ble overlevert i februar 2022. Prosjektet omfattet 4 murblokker med 50 leiligheter fra 1950-tallet. Disse ble rehabilitert med nye overflater, dører, bad og nytt kjøkken. 7 av leilighetene på loftet ble implementert med tørkeloftene og omgjort til 5roms leiligheter. Det ble også skiftet vinduer, ytterdører og lagt ny taktekking.

Det tekniske el-anlegget er oppgradert samtidig som rørsystemet er byttet. Byggene ble i tillegg utstyr med sprinkelanlegg, og fått oppgradert brannsikring med brannalarmsystem koblet til brannvesenet.

LØVSTAKKVEIEN

ÅBF har bygget et nytt pumpehus på Håkonsvern i totalentreprise. Det ble oppført et bygg for installasjoner av teknisk utsyr inkludert traverskran i taket. Tømmerarbeidet bestod av komplette yttervegger, hulldekker, isolering og tekking av tak, samt gesimser med colorcote beslag.

HÅKONSVERN

ÅBF har oppgradert Slåtthaughallen i totalentreprise. Prosjektet omfattet opparbeiding av et 150 m2 tilbygg som huser nytt teknisk rom. De gamle ventilasjonsaggregatene som betjente arealene ble fjernet. Diverse kanalanlegg ble revet, men noe også inspisert, rengjort og beholdt. Det ble utført diverse modifikasjoner på det vannbårne varmeanlegget. Arbeidene med å oppgradere inneklimaet medførte også modifikasjoner av de elektrotekniske installasjonene. Nye installasjoner for automatisering er knyttet opp mot nåværende overordnet system for sentral driftskontroll av fabrikat EM-Systemer.

SLÅTTHAUGHALLEN

28

35


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Ved Aurdalslia har ÅBF bygget om to kommunale leiligheter. Byggene er omgjort fra felles samlingsareal og kontor til leilighet og vaktgarderobe. Tømmerarbeidene har bestått av riving av vegger, ombygging av rominndelinger, nye dører, vinduer og innkassering av lister. Innvendig er det blitt malt og skiftet gulvbelegg. Arbeidene har også inkludert utskifting av ventilasjonsanlegg samt tekniske installasjoner. Bygget ble overlevert i juni til Bergen kommune.

AURDALSLIA

I Hardanger har vi bygget et tilbygg til en eksisterende smie. Oppdraget ble utført i totalentreprise med Kjartan Nordahl som bas. Smien er tilknyttet fartøyvernsenteret i Norheimsund. Prosjektet pågikk fra sommeren 2021 til desember 2021.

SMIETUNET HARDANGER

ÅBF har bygget vinterhage for Signo Konows senter i totalentreprise. Tilbygget er knyttet til senterets hovedhus. Da Konows senteret ble bygget var ÅBF utførende byggmester og det gode forholdet til byggherren har gitt oss flere oppdrag i senere tid. Kai Bakke styrte prosjektet som bas.

KONOW SENTERET

29

26 36


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

KODE er en totalentreprise som inkluderte ombygging av eksisterende arealer på Kokstad. Prosjektet omfattet krevende løsninger innenfor sikkerhet og bevaring. Dette med tanke på å løse krav og grensesnitt for å ivareta sikkerheten til uvurderlige kunstobjekter. Både anleggsleder Silje Tofting, prosjektleder Marlon Nyheim, bas Kjartan Frøland, prosjekteringsleder Velaug Valland og arkitekt Kristine Rørlien kan se tilbake på et interessant og utfordrende prosjekt.

KODE

På Mjøtveitflaten i Alver kommune har ÅBF totalrenovert en enebolig på 300 m2. Arbeidene inkluderte blant annet nytt kjøkken, bad, gulv, dører, garderobeskap, vinduer, takstein med mer. Fra ÅBF har Arne Krogsrud vært med på prosjektet.

ENEBOLIG MJÅTVEITFLATEN

30

37


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

GREENSTATION

Fremtidens ladestasjon Torsdag 9. Juni åpnet endelig fremtidens energistasjon på Straume, Greenstation. Greenstation er en pilotstasjon for hurtiglading av elbiler, hvor fokuset ligger på funksjonalitet og brukervennlighet. Ladestasjonen har derfor en enkel betalingsløsning, skiltgjenkjenning, sirkulære baldakiner som holder kundene tørre og et digitalt køsystem som skal gjøre ladeopplevelsen sømløs. På pilotstasjonen leveres det inntil 150 kW ladeeffekt på totalt seks ladepunkter, med en dynamisk effektfordeling avhengig av bilens ladekurve. Bilen får med andre ord den ladeeffekten batteriet evner å ta imot, uten å gjøre det vanskelig for kunden med flere ladepunkter med ulik effekt. Køsystemet fungerer slik at du vil få opp en digital køplass på infoskjerm med estimert tid til ladepunktet er klart. For å verifisere køplass kan kunden laste ned en tilhørende app. Se hvordan ladestasjonen er utformet ved å scanne QR-koden til høyre.

Type bygg: Elbil ladestasjon Byggherre: Greenstation Entrepriseform: Generalentreprise Byggeperiode: Vinter 2022 – Sommer 2022

31 38


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Anlegget på Sotra er gjennomført av ÅBF i generalentreprise. Oppdraget bestod av å lage tre sirkulære bygg til ladestasjonene, i tillegg til å kle inn anleggets tekniske installasjon. Anleggsleder Christian Fernandez Hovland forteller at de grønne baldakinene har bæresystem av trekonstruksjoner, søyler på Ø300 mm med minimum 80% kjerneved. Bjelkene til baldakinene er av limtre med en dimensjon på 140x315, mens pyntebjelkene er ikkekonstruktive og skrudd fra oversiden gjennom massivtredekke. Knutepunkter mellom søyler og bjelker er montert med stålplater og slisset inn i bjelker og søyler. Taket på baldakinene består av massivtreelementer, levert i tre deler og skrudd sammen for å oppnå skivevirkning. I tillegg er det frest inn spor til ledstriper som gir ladestasjonene et lekkert uttrykk når mørket melder sin ankomst. Greenstations visuelle utrykk er preget av grønne fargetoner som skal videreformidle byggherrens filosofi: Making Green Happen. Paletten bestående av RAL6024 og RAL6019 pryder alt fra dekke, til tak og spiler. I tillegg er det montert solceller på takene som skal forsyne ladepunktene med lokalprodusert energi. Anlegget på Sotra får snart følge av stasjoner i Byrkjelo, Gjøvik og Nes i Ådal. Målet er 10 stasjoner i 2022, deretter 30 stk i 2023. ÅBF ønsker å takke byggherren for et godt samarbeid og ser frem til Greenstations spennende utvikling.

32 39


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

STAMERHUSET

Fra villa til barnehage Det historiske bygget Stamerhuset har blitt totalrenovert og omgjort til barnehage av ÅBF. Stamerhuset er en gammel villa i Fana som ble oppført i 1860 av kjøpmannen Johan Stamer. Bygningen er en enetasjes tømmerbygning med hvitmalt, liggende panel, valmtak og gesims båret av lave konsoller. Fasaden mot øst domineres av en spissgavlet ark båret av to riflete søyler. Huset er fredet av Riksantikvaren og arbeidene har derfor blitt utført i tett og godt samarbeid med byggherre, fylkeskonservator og ikke minst arkitekt Hanne Klæbo fra Arkitektstudio Elfrida Bull Bene. Arkitekt og vår egen Ole Arvid Balvoll har hatt så å si daglig kontakt, og sammen har de levert en barnehage utenom det vanlige. Se den praktfulle barnehagen ved å scanne QR-koden til høyre.

Type bygg: Barnehage Byggherre: Tryllefløyten Steinerbarnehage SA Entrepriseform: Samspillentreprise Byggeperiode: Vinter 2021 – Vinter 2022

Det skulle i utgangspunktet gjøres «minst mulig», men på bygg av denne typen dukker det som kjent opp overraskelser, både av positiv og negativ karakter. Vi fant både fuktskader, manglende bæring og flotte veggmalerier da vi startet.

33 40


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF har vært totalentreprenør på Stamerhuset, hvor Ole har brukt store deler av arbeidsdagen til å finne løsninger for både tømrer og de tekniske entreprenørene. I tillegg til tekniske fag har flere av våre gode samarbeidspartnere bidratt sterkt til prosjektet. Vi nevner spesielt Minde Snekkeri AS, Inn AS og Malerfirma Monsen, som alle har utvist stor fleksibilitet og levert til høyeste karakter. Vi er stolt over resultatet, Stamerhuset har blitt en helt særegen barnehage med detaljer ÅBF aldri har sett maken til.

RAMMEAVTALE NHH

RAMMEAVTALE VAKSDAL KOMMUNE 28 3441


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

KOMMENDE PROSJEKTER ÅBF skal bygge nytt protonsenter for Helse Bergen ved Haukeland universitetssjukehus. Protonsenteret har et samlet bruttoareal på ca. 10 700 m² fordelt over 5 etasjer. Bygget består av en klinikkdel og en del for selve protonbehandlingen, denne delen omtales som «bunkeren» på grunn av de store betongkonstruksjonene den består av. Byggeprosjektet skal gjennomføres i delte byggherrestyrte entrepriser. ÅBF er tildelt to ulike entrepriser, K202 og K203. K202 entreprisen omfatter tetthusarbeid, tak og fasader. Arbeidene har oppstart 4. kvartal 2022. Tetthus forventes sommer 2023.

PROTONSENTERET K202

ALVERPARKEN

I tillegg til K202 kontrakten på protonsenteret, har ÅBF også vunnet K203 entreprisen. Arbeidene omfatter innvendig hovedentreprise med følgende fag: tømmer, murer, snekker, metall, glassarbeid, maler, gulvlegger, fast innredning med videre. Arbeidene har oppstart ved årsskifte 2022/2023 og planlegges ferdigstilt sommeren 2024. Vår erfaring fra BUS2 vil være svært nyttig å ta med seg inn i dette prosjektet.

PROTONSENTERET K203

ÅBF har fått det ærefulle oppdraget å reise et nytt publikumsbygg i Gamle Bergen. Et flott bygg hvor AART Architecture vant arkitektkonkurransen i 2017. Prosjektet har høy kvalitet, gode løsninger og et tidløst uttrykk som passer godt til de andre bygningene i museet. Gjennom dette prosjektet skal vi styrke fortellingen om museet, sette byhistorien inn i en større sammenheng og revitalisere nærområde. Dette gjøres ved oppføring av tre forbundne, men forskjøvne saltakshus i tre, innvendig rom som åpner for utstillingsrom på tvers av etasjene og uteområde med amfi som skal invitere til opphold. Gamle Bergenprosjektet blir en spennende oppgave som ÅBF ser frem til å starte på.

GAMLE BERGEN 35 42


INFO FRA LEDELSEN

Annen info

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF er tildelt oppdraget med ombygging av BIR sine lokaler i generalentreprise. Arbeidene har et kort tidsvindu og planlegges opp mot revisjonsstans av anlegget i september. Da skal vi ha på plass oppgradert kontrollrom med ny stålstruktur, vindusfasade samt nye dører og innemiljø. Med unntak av forberedende arbeider skal oppdraget utføres på under 6 uker. Dette betyr i praksis at det meste må være levert på byggeplassen før oppstart. Særlig med tanke på de utfordringer som byggebransjen har erfart med å få rettidige leveranser på plass den siste tiden. Planlegging og detaljprosjektering pågår frem til august da vi starter med fullt moment frem til ferdigstillelse i september. Prosjektleder er Marlon Nyheim og anleggsleder er Øystein Lothe.

BIR ÅBF er tildelt prosjektet bygging av nye kjemilaboratorier på realfagsbygget til UiB. Prosjektet vil gjennomføres i generalentreprise. De kjemiske laboratoriene benyttes i dag til både utdanning og for framskaffelse av forskningsbasert kunnskap. Fakultetets muligheter til å levere på disse oppgavene er betydelig begrenset som følge av dagens bygningsmessige forhold. Utfordringene er spesielt knyttet til byggets romløsninger og ventilasjonsanlegg. Det legges opp til å bygge to nye laboratorier. Laboratoriene vil lokaliseres i byggets øverste etasje hvor ventilasjonskapasitet oppgraderes til moderne standard. Tiltakene vil også innebære oppgradering av teknisk infrastruktur i bygget. Prosjektleder er Marlon Nyheim.

UiB

Årås skole skal utvides og ÅBF er tildelt totalentreprisen. Austrheim kommune skal tilpasse Årås skole for fremtidig bruk. Hele ungdomstrinnet skal fra skolestart 2022 samlokaliseres på Årås skole. Det blir behov for å omdisponere arealer i skolen for å frigjøre plass til elevene. Tiltaket innebærer et tilbygg bestående av klasserom, grupperom, garderober og gang med adkomst og tilgang til eksisterende tekniske rom. Tilpasning av eksisterende bygningsmasse vil medføre lydisolering av 57 rom. ÅBF har tidligere hatt en stor fasade- og ventilasjonsentreprise på Årås og er derfor god kjent i området. Gisle Clementsen blir ÅBF sin prosjektleder.

Årås Skole

36

43


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF er tildelt oppdraget av Bane Nord å bygge støytiltak på rundt 30 boliger. Arbeidene omfatter støyisolering av boliger mellom Bergen stasjon og Fløenbakken. Omfanget av behovet for de forskjellige adressene er utarbeidet av Cowi og vil medføre utskifting av vinduer på 17 boliger. Det skal i tillegg foretas en del innvendig støyisolering i form av montasje av gipsplater på vegger og skråtak. Videre vil vi etablere støyskjerming i form av glassrekkverk med oppgitt mengde på 16 lokale skjermer, samt montere balansert ventilasjon.

I forbindelse med fasadearbeidene skal det også skiftes og monteres nye veggventiler med støyreduserende funksjon. Prosjektleder er Jørgen Holm Nielsen.

BANE NOR STØYTILTAK BOLIGER

For Helse Bergen har vi fått tildelt to nye oppdrag. Det første prosjektet er et tilbygg på Helse Bergen sitt vaskeri. Prosjektet er en totalentreprise med oppstart høsten 2022. Det andre prosjektet er en permanent mannskapsrigg/kontorrigg som skal bygges på taket av Haukeland universitetssjukehus. Bygget er på ca. 250 m2 og skal benyttes i forbindelse med rehabiliteringen av sykehuset. Rehabiliteringen vil pågå over en tiårsperiode.

HELSE BERGEN

ÅBF har vunnet rammeavtale med Forsvarsbygg for perioden oktober 2022 til oktober 2027. Vi er i innspurten av nåværende rammeavtale med Forsvarsbygg som har vart i 4 år. Rammeavtalen strekker seg fra Stord i sør til Nordfjordeid i nord. Hovedtyngden av arbeid er i Bergensområdet.

RAMMEAVTALE FORSVARSBYGG

6

44


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Anbudsinformasjon I ÅBF har vi vår egen kalkulasjonsavdeling bestående av Trygve, Ove og Gro. Bengt har kontroll på all dokumentasjon som leveres med tilbudene, mens Frank kontrollerer samtlige tilbud. På flere av tilbudene har vi fått god hjelp av Christian Fernández Hovland med fremdriftsplaner. Til høsten kan vi også meddele at Kim Johannessen blir en del av kalkulasjonsgjengen. Dette ser vi frem til! I 2021 ble det levert 85 tilbud med en totalsum på 1,45 milliarder kroner ekskl. mva. Det er ca. 46 arbeidsuker i året, vi leverer altså i snitt rett under 2 tilbud i uken. Fordelingen av leverte anbud er som følger: • • • •

4 tilbud på over 100 mill. 9 mellom 40 og 100 mill. 21 mellom 8 og 40 mill. 33 mellom 0,2 og 8 mill.

I tillegg leverte vi en del rammeavtaler og kostnadsoverslag. Så langt i 2022 er det levert rundt 40 tilbud. I sum har kalkulasjonsavdelingen regnet for 600 millioner i år.

20202021 ANBUD

85 STK

TOTALSUM

1,45 MRD

Hovedtyngden av anbudene leveres til offentlige aktører som Helse Bergen HF, Bergen kommune og andre omegnskommuner. Ellers regner vi en del tømmerentrepriser for LAB, samtidig som vi får flere henvendelser fra private aktører som Reigstad Eigendom og Novaform. I tillegg til pris er det ulike kriterier som vektes. Kalkulasjonsavdelingen bruker derfor mye tid på å lage oppgaveforståelser og gjennomføringsplaner. Samtidig blir vi vurdert på kompetansen til tilbudt personell. Det gjelder da å sette sammen det rette teamet. Vi får stort sett gode tilbakemeldinger (karakterer) på de kvalitative delene av tilbudet. Dette viser at ÅBF har tatt ytterligere steg med hensyn til totalentrepriser. Det har vært noen tøffe år med mange og store prisøkninger. Vi konkurrerer i et bredt marked, både mot de store riksentreprenørene i tillegg til de mindre og mellomstore tømmerbedriftene.

Sommerhilsen fra kalkulasjonsgjengen,

2022

ANBUD

40 STK

TOTALSUM

600 MILL

4534


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Lageret

Lageret ledes fremdeles av Odd som har med seg gode kollegaer i Frode og Torfinn. Lagergjengen har travle dager. 25-30 byggeplasser med 300 tømrere skal hver uke ha utstyr, service, brakker, verktøy, reparasjoner og lignende. De er derfor helt avhengig av god planlegging fra byggeplassene.

Servicetømrere Vi har som kjent også 4 faste servicetømrere: Ole, Henry, Kai og Knut utgjør superlaget her. Det siste året har flere av de vært låst på prosjekter som har gått over mange måneder. Det gjør at kapasiteten har vært noe mindre enn behovet vårt. Skulle det være en motivert ÅBF’er som kunne tenkt å prøve seg på servicelaget, må du ta kontakt. Servicebil følger med. Våre servicetømrere er svært gode ÅBF-ambassadører og møter mange ulike byggherrer.

35 46


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Sponsorstøtte ÅBF tar aktivt samfunnsansvar gjennom bidrag til idrettslag og organisasjoner. Vi har valgt å være en synlig bedrift innenfor idrett med reklame på blant annet drakter, klær og arenareklame. Både innenfor bredde- og toppidrett innenfor fotball, håndball og friidrett. Noen av lagene vi støtter er: Bergen Nord, Åsane, Arna Bjørnar, Fyllingen, Norna Salhus, Kvernbit, Nordhordland ballklubb, Tertnes, Marikollen, Gneist, Brann, Hordalandsfotballen, Salhusfjellets venner med mer.

47 36


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

Nyansettelser 2022 Vi har så langt i år ansatt 12 nye medarbeidere i ÅBF. Noen er alt godt i gang med sin karriere hos oss, mens andre må vente til august for å bidra. Velkommen alle sammen, vi skal ta vare på dere og gi dere alle muligheter til å bli en del av ÅBF familien. I tillegg er det gledelig å melde at to av våre flotte lærlinger, Chrisander Bugjerde og Johnatann Østereng har takket ja til fast stilling som tømrer hos oss fra august. De er begge klar for fagprøven senere i sommer.

Startdato 03.01.2022 10.01.2022 24.01.2022 02.05.2022 20.06.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022

Fornavn Benjamin Are O. Martin V. Andreas Nils-Frode Finn L-M. Ragnar Sander Gediminas Marius Martin T. Martin

Etternavn Abbedissen Steinbråten Osland Hagenes Haugro Vabø Vabø Gravdal Staigvilas Samuelsen Sundby Tysse

Stilling Tømrer Lærling Lærling Tømrer Anleggsleder Lærling Lærling Lærling Lærling Lærling Lærling Lærling

Sosiale aktiviteter Etter noen år i dvale er det viktig at vi treffes igjen og har det kjekt sammen. Neumann sin grillfest var en suksess, over 60 ÅBF’ere deltok. Fredag 1 juli var det lagerfest med grillmat, live musikk, og bytur. Rundt 90 er påmeldt. Fredag 26. august har vi leid Harbour i Sandviken. Alle ÅBF’ere er invitert. Fredag 2. desember drar vi på julebord til Kviknes hotel i Balestrand. Vi vil ta båt fra Bergen, med retur søndag 4. desember. Her har vi vært flere ganger før med stor suksess. I tillegg oppfordrer vi byggeplasser til å finne på kjekke aktiviteter sammen. Vi har også egne samlinger med lærlingene 2 ganger i året, med både faglig og sosial del på agendaen.

Runde dager 20 år

40 år

60 år

Chrisander Bugjerdet – 13.01 Jonas Angeltveit – 24.01 Henrik Waahle Leivestad – 14.03 Johnatann Østereng – 15.06 Sebastian Rolland – 15.08

Ina Catrin Grimstad – 16.03 Camilla Nikolaisen – 21.09

Marian Peplinski – 08.01 Svein Solsvik – 30.11

30 år Silje Tofting – 15.02 Katrine Jensen – 13.07

50 år Gisle Clementsen – 17.04 Trond Lien – 28.04 Velaug Valland – 11.05

48 37


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

ÅBF QUIZ Vi har også i år en liten sommerquiz hvor vinneren blir premiert med en «Harman Kardon Onyx Studio 6» høyttaler. Scan QR-koden under og svar på 20 spørsmål. Svarene finner du i sommerbladet.

Dersom flere får like mange rette, vil vi trekke en av disse som vinner. Kun ansatte i ÅBF kan delta. Svarfrist 01.08.2022

38

49


INFO FRA LEDELSEN

PROSJEKTER

ANNEN INFO

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.