Øget Affaldssortering

Page 1

Ø GET AFFAL D S S ORTERING M E N H VORDA N?

SMÅ GÅ INDR RDE I E BY


Udgivet af Miljøpunkt Indre by Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80

Publikationen er udarbejdet af Miljøpunktet

Forfattere Anne-Mette Wehmüller (Centerleder), Mette Nielsen (Projektmedarbejder), Sabine Sørensen (Projektmedarbejder), Richard Edwards (Produktdesigner)

Billeder Peder Clement og Richard Edwards Grafisk Design Anne-Kirstine Ellern (www.akellern.com)


de . Ses eE R T b ENS falds TIL V slags af enhavns b e 3 ny som Kø psat i , o e r r a e hold mune h dre by. n m i o i k ene gård s e E. se ØJR lag til ny i H L I s r r T e o f g n t kte dsløsni n u p l Miljø tive affa e rum. lig va inno et offent d

01


UDFORDRINGER I DE SMÅ GÅRDE I INDRE BY Københavns kommune vil reducere affaldsmængden gennem mere direkte genbrug og mindre spild. Borgere skal derfor have adgang til sortering af de mest almindelige typer affald i nærheden af deres bolig. Kommunen har i den forbindelse opstillet 3 ekstra beholdere i beboelsesejendomme, så man kan sortere både elektronik, hård plast og metal, som derefter køres til genanvendelse. Da Indre by og Christianshavn har en del små baggårde, hvor der i forvejen er trang plads til renovationscontainere, bliver det nu endnu vanskeligere, og nogen steder helt umuligt, at få plads til de 3 ekstra affaldsbeholder. Den midlertidige løsning har været en dispensation i de små gårde. Det er dog blot en praktisk løsning, som ikke peger frem mod de helte nødvendige nye innovative affaldsløsninger.

02


NABOLØS 3 1206 KBH K Som man kan se på billederne, er der trang pladsforhold til de containere og affaldsbeholdere der dækker dagrenovation, hvor der skal nytænkes for at løse problemerne med at komme af med affaldet.

03


stor er en t finde t e D ga kstra rdrin udfo til de 3 e hvor , s plad espande 40 L 1 d l skra ne er pĂĽ e er r e d n n de to a L e d og 40 pĂĽ 2

04


FORSLAG TIL INNOVATIVE AFFALDSLØSNINGER I BYENS RUM Beboerne i lokalområdet har ytret ønske om, at der bliver etableret fælles opsamlingssteder i det offentlige rum med fælles beholdere for flere ejendomme på engang. For at imødekomme beboernes forslag, ønsker og behov, har Miljøpunkt Indre- by – Christianshavn udarbejdet et innovativt løsningsforslag i samarbejde med en produktdesigner.

05


MILJØPUNKTETS forslag til et innovative løsninger kombinerer flere forslag på en gang. Affaldsbeholderne fungerer både som container, bænk og skulptur der indgår som en del af byrummet, hvor form, funktion og æstetik er kædet sammen til en innovativ holdbar løsning. Formen er inspireret af en lænestol. Farverne passer til de farver der er på lågene af kommunens nye beholdere, som allerede kørt ud i de gårde, hvor pladsen er til det. Orange: elektronik- f.eks. stavblenderen eller andet elektronisk køkkenudstyr, værktøj, legesager, mobiltelefoner, opladere m.v. Lys grå: Hård plast – f.eks. flasker, beholdere og dunke fra flydende rengøringsmidler, rengjorte plastemballage og bakker fra eks. Frugt og grønt, tomme cd-hylstre, madkasser, opvaskebaljer, plastbeholdere til opbevaring af mad, legetøj m.v. Mørk grå: Metal- f.eks. gryder, pander, redskaber, dåser (f.eks. skyllede tomatdåser, postejbakker ect.), søm legetøj og værktøj uden batteri eller ledning.

06


AFFALDSLØSNINGERNE PÅ RÅDHUSPLADSEN

MÅL PÅ AFFALDSLØSNINGERNE

07


dsbe affal med s e l s Her e bag fra ik, meta n n o r r e t hold rne elek evet på kr te s n t e K, s fragm hård pla NGELS ktet E n , og u SK iljøp så DAN ISK. M som og tal , n S r a e E KIN r løsning et store d å r l l i fores der sig t komme om en henv urister, s rådet. t m io

08


ANIMATIONER AF AFFALDSBEHOLDERNE PÅ GAMMEL STRAND OG GRÅBRØDRE TORV.

09


G R A F I S K D E S I G N & L AY O U T: W W W. A K E L L E R N . C O M

Plakat fra borgerarrangement på Vandkunsten Februar 2014

Miljøpunkt Indre By - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. tv 1550 København Tlf: 33 93 21 21 www.a21.dk CVR: 31 69 00 80