Page 1

TAPASIMME

Arthur Collingsworthin NINA DODD

Professori ideoi "Suomen Nobelin" ~ Filantrooppi, yliopistomies, yhteiskuntavaikuttaja Arthur Collingsworthista on kaytetty monta nimitysta. "Suuri Suomen ystava" on nimitys, jota amerikkalainen itse kayttaa mielellaan. Kansainvalisissa humanitaarisissa tehtavissa, muun muassa YK-yliopistossa ja Kelloggsaatiossa toiminut Collingsworth on seurannut pienen

pohjoisen maan kehitysta liki nelja vuosikymmenta, Suomen poliittinen historia heratri 1960-luvulla silloisen kansainvalisten suhteiden opiskelijan mielenkiinnon. Yli sadalla Suomen-visiitilla han on saanut laajan verkoston ystavia ja kattavan tuntemuksen maan asioista. Nyt professoria vetaa Suo-

Arthur Collingsworth vuosina.

seuraa

mielenkiinnolla,

luovutetaanko

ensimmiiinen

"Linux -kayttoj arjestelma, geeniperiman kartoitns, Benecol", han luettelee humaaneja arvoja dt ltivUi suornalatsia in-

Ideaan suhtautuivat myonteisesti niin elinkeinoelaman kuin valtioneuvoston edustajat, mutta miljoonan dollarin, sittemmin euron, suuruinen palkintosumma on tahan saakka pyyhitty budjetista. Palkinnon tulevaisuus nayttaa lupaavalta. Nailla nakymin ehdokkaat nimettaisiin ensi vuonna ja ensimmainen palkinto luovutettaisiin vuonna 2004. Kuten rauhanpalkinto-Nobel Norjalle, Millennium-palkinto olisi Collingsworthin mukaan Suo melle tilaisuus nostaa maan kansainvalista nakyvyytta. "Suomalainen vaatimattomuus menee joskus liiankin aarlmmai yyksiin", han hy-

U(lV,\,\I loll ..

m,'I1l;;',

meen toiminta vaihto-oppilasYouth for Understanding -yhdistyksessa seka hanen esittamansa idea "Suomen Nobel- palkinnosta". jarjesto

Kolme vuotta sitten Collingsworth ehdotti perustettavaksi Millennium-palkinnon, jonka Suomi myontaisi vuosittain yritykselle, hankkeelle tai henkilolle, joka edistaa teknologian inhimillisia sovelluksia ja eettisia ratkaisuja. . Innovatiivinen Suomi oli Collingsworthin mielesta luonteva isantamaa palkinnol-

Ie.

"Mlllonnlum palklnto

oil I

111I111'111111 111,1,111.11,1111,\,1)11111(111. :11111111111 III 1I11,I,dl ,IH'lIl.! 1111.11 I pdlllllll"ll III II I.ldll' •• II 11111 I 111111,1"

V Ihto-oppll olmlnt v 1111,,1111.1111,1,11I ('Illllll~ wnrl h tll'lIl ,,\1111111 II VIlli 1111, Ylulv tli

III

11111111'

1

IlIltil

1111

Millennium-palkinto

jo lahi-

Understanding -JafJeston yhteisen senaattoriohjelman, joka tuo kesaisin 14 amerikkalaisnuorta stipendimatkalle Suome en. Tana kesana zo.tta kertaa jarjestettavan apurahaohjelman kaltaiset hankkeet ovat Collingsworthin mukaan tarkeita niin suomalaisten kuin amerikkalaisten nuorten kansainvalistymiselle, "Amerikkalaiset veivat o11a valitettavan ylimielisia suhteissaan muihin kulttuureihin. Usein toivon, etta maanmieheni katsoisivat vahemrnan televisiota ja sivistaisivat itseaan myos muilla keinoin." Suomalaiset ovat Collingsworthin mukaan ihailtavan 10jaaleja ystavia. "Mutta kirjeenvaihtoaan he sai ivat hoiraa ahkcrammin. '~hk8polltlvl Rt i !l;'kin huo111,1,1, 1 dlllllill

II,

lyltyl itYVI ",

J

It.

,II 1.111111 II, II II ;\"

nn , rv n

on

Professor of Ideas  

Helsingin Sanomat, Sept. 22, 2002, interview with Arthur Collingsworth and photo

Professor of Ideas  

Helsingin Sanomat, Sept. 22, 2002, interview with Arthur Collingsworth and photo

Advertisement