Page 1

Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського Відділ електронної бібліотечно-бібліографічної інформації

«Університет 3-го віку»: дослідження складу слухачів та якості навчальних послуг Аналітична довідка Особи пенсійного, третього, віку... Здається, що ще треба: добросовісно все життя працювали, створювали сім'ї, піднімали дітей ... можна відпочивати? Але людині з активною життєвою позицією, яка все життя була у вирії подій, людей і спілкування, дуже важко і навіть шкідливо залишатися наодинці із собою. Навчання – ефективний засіб профілактики депресій у людей похилого віку. Участь в навчальному процесі допомагає літнім людям крокувати в ногу з часом, тренувати пам’ять, розвивати інтелект, а також соціально адаптуватись в скрутній економічній ситуації країни та орієнтуватись в бурхливому сучасному інформаційному просторі. З вересня 2012 року на базі Регіонального тренінгового центру (далі – РТЦ), створеного в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського за програмою «Бібліоміст»1, для цієї категорії користувачів (далі – слухачів) на постійній основі розпочали діяти безкоштовні курси з основ користування комп’ютером та пошуку інформації в мережі Інтернет в рамках «Університету 3-го віку» бібліотечної програми «Бібліотека проти самотності». Завчасно була проведена рекламно-інформаційна кампанія: підготовлено повідомлення про курси у ЗМІ (газета «На пенсии», інтернет-газета «Одесский обозреватель», обласне радіо); розміщено яскравий плакат формату А3 у вікні бібліотеки; в холі бібліотеки та у відділах розклеєно листівки; надруковано кишенькові календарики та флаєри. Запис на курси проводиться безпосередньо в приміщенні бібліотеки або за телефоном. 1

«Бібліоміст» – це партнерська роботи Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX/Україна), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і туризму України, на підтримку якої Фундація Білла і Мелінди Гейтс надала грант, в т.ч. з метою вільного та рівного доступу користувачам українських бібліотек до інформації.


Групи формуються з 5-8 осіб. Заняття проводяться двічі на тиждень по 2 години (теорія і практика) протягом місяця з можливостю подовження чи повторення курсу. Заняття проводять фахівці бібліотеки, які попередньо пройшли аналогічні навчання в РТЦ. По закінченню курсів слухачі залишали в «Книзі відгуків» свої побажання та зауваження. Тому впродовж вересня 2015 – серпня 2016 рр. було проведено дослідження складу слухачів та якості навчальних послуг з основ користування комп’ютером та пошуку інформації в мережі Інтернет для покращення навчального процесу шляхом корегування учбових матеріалів, тематики занять, графіку роботи тощо. Для дослідження було обрано метод анкетування, а саме – одержання інформації за допомогою письмових анонімних відповідей респондентів на запитання анкети. За допомогою редактору Google Форм була розроблена анкета з 15 відкритих та закритих запитань, яку було розміщено на сторінці «Универистет 3-го возраста» бібліотечного блогу «Одесский библиомостик» (http://bibliomistodessa.blogspot.com/p/blog-page_4.html). Впродовж дослідження було опрацьовано 116 анкет та узагальнено відповіді. Насамперед запитання в анкетах були спрямовані на вивчення особистих даних слухачів: стать, вік, освіта, професія, місце проживання та ін. Курси відвідали: жінки – 78,2% (86 осіб), чоловіки – 21,8% (24 особи).

2


Стать слухачів

24; 22%

86; 78%

Жінки

Чоловіки

Слухачі курсів мають освіту: вищу – 70 % (77 осіб), середню спеціальну – 23,6% (26 осіб), середню – 6,4% (7 осіб).

Освіта слухачів

Середня ; 7; 6% Середня спеціальна; 26; 24% Вища; 77; 70%

Вища Середня

Середня спеціальна

3


Слухачі курсів мають різноманітні професії, серед яких: ІТР (в т.ч. інженер-механік, інженер-технолог, інженер-будівельник) – 26 осіб; економіка та фінанси (в т.ч. економіст, бухгалтер, головний бухгалтер) – 18; освіта і наука (в т.ч. шкільний вчитель, викладачі фізики, математики, філології) – 17; культура і мистецтво (в т.ч. художник, балерина, музикант, бібліотекар, архітектор, гравер, письменник) – 8; сільське господарство (в т.ч. агроном, бджоляр) – 4; медицина (в т.ч. лікар, фельдшер, провізор, фармацевт, медсестра) – 8; сфера обслуговування (в т.ч. повар, няня) – 5; спорт (в т.ч. тренер) – 2; юриспруденція та право (в т.ч. юрист, нотаріус) – 2; військова справа – 1; робочі професії (в т.ч. апаратник, машиніст, будівельник, технік) – 3; державна служба – 2. Респонденти визначили, що серед слухачів тих, хто працює – 34,5% (38 осіб); тих, хто не працює – 65,5% (72 особи).

Професії слухачів 2

Державна служба Робочі професії Військова справа Юриспруденція та право Спорт Сфера обслуговування Медицина Сільське господарство Культура і мистецтво Освіта і наука Економіка та фінанси ІТР

1

3

2 2

5 4

0

5

8 8

17 18 10

Кількість осіб

4

15

20

26 25

30


Зайнятість слухачів працюють; 38; 35%

не працюють; 72; 65%

працюють

не працюють

5


За місцем проживання: Приморський район – 46,9% (53 особи); Малиновський р-н – 15% (17 осіб); Київський р-н – 10,6% (12 осіб); Суворовський р-н – 25,7% (29 осіб).

Місце проживання слухачів

Райони міста

Приморський р-н

53

Суворовський р-н

29

Малиновський р-н

17

Київський р-н

12 0

10

20

30

40

50

60

Кількість осіб

На запитання «Чи були Ви користувачами нашої бібліотеки до початку занять на курсах?» відповіді респондентів розділилися навпіл: «Так» – 50% (58 осіб), «Ні» – 50% (58 осіб).

Відвідування бібліотеки до початку навчання

ні; 50%

так; 50%

так 6

ні


Відповіді респондентів на запитання «З якого джерела Ви дізналися про курси?»: «Рекомендації друзів (знайомих)» – 41,7% (45 осіб), «Під час відвідування бібліотеки» – 29,6% (32 особи); «Зі ЗМІ» – 20,4% (22 особи); «Інше» – 11,1% (12 осіб). До категорії «Інше» віднесені відповіді «Об’ява у вікні бібліотеки» та «Відвідування масових заходів в бібліотеці».

Джерело інформації

Інформація про курси 12

Інше

22

Зі ЗМІ

32

Пі д час ві дві дува ння бі блі отеки

45

Рекомендаці ї друзі в (знайомих) 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Кількість осіб

Відповіді респондентів на запитання «Яка мета навчання?»: «Користувач ПК» – 73,9%; «Пошук та використання інформації з мережі Інтернет» – 65,8%; «Користування електронною поштою» – 42,3%; «Skypecпілкування» – 41,4%; «Користування соціальними мережами» – 41,4%; «Інше» – 4,5. До категорії «Інше» віднесені відповіді «Навчитися ремонтувати комп’ютер», «Навчитися скачувати програми» та «Створення власного сайту».

7


Мета навчання Навчальні напрями

Інше 5 Користування соці а льними мережа ми

46

Skype-cпі лкува ння

46

Електронна пошта

47 73

Пошук та використа ння і нформаці ї з мережі Інтернет

82

Користува ч ПК

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Кількість осіб

Відповіді респондентів на запитання «Який графік роботи курсів є зручним для Вас?»: «З 10.00 до 12.00» – 62,6%; «З 12.00 до 14.00» – 35,5%; «Інше» – 1,9%. До категорії «Інше» віднесені відповіді «Після 18.00», «Немає різниці» та «У вихідні дні».

Графік роботи курсів

3

З 10.00 до 12.00 З 12.00 до 14.00 Інше

38 67

8


Для слухачів навчальні заняття проводили фахівці бібліотеки: К.В. Бонарчук – зав. читальною залою гуманітарних наук; О.О. Бурлак – зав. відділу періодичних видань; О.М. Ласкевич – зав. сектору відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації; С.О. Чернявська – провідний бібліотекар відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації; Є.Ю Булгакова – бібліотекар відділу періодичних видань. На запитання «Як Ви оцінюєте майстерність викладача за п’ятибальною шкалою?» респонденти відповіли: «5» – 87,2% (95 осіб); «4» – 12,8% (14 осіб). Інші бали не зазначено.

Кількість осіб

Оцінка майстерності викладача 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

95 "

14 "

"

"

Оцінка

Деякі висловлювання слухачів: 

«Очень грустно, что так поздно пришлось иметь дело со столь сложной техникой. Приобрести её невозможно, живя на пенсию, поэтому страшно прикасаться и к клавиатуре, и к процессору, и к мышке. Этот страх приводит к осознанию своей никчемности и неверию в свои силы. Однако, я очень благодарна за науку и любезность администрации библиотеки». 9


 

«Спасибо большое за организацию таких мероприятий. Очень нужные и важные для всех, кто желает идти в ногу со временем, самосовершенствоваться и развиваться, брать пример с лучших, быть в курсе окружающих событий. Спасибо руководству библиотеки и особенно Карине Владимировне Бондарчук». «Очень хорошее преподавание: доступное, основное, индивидуальное. Большое спасибо Лане Чернявской». «Наш преподаватель Елена Бурлак – очень эрудированная, приятная, терпеливая, доброжелательная, очень хорошо владеет знаниями для работы с компом и умеет эти знания передавать другим. Доходчиво, методом "пряника" обучает "чайников". И это весьма- весьма хорошо у нее получается. Оканчиваем курсы с умением обращаться с компьютером на "ты"». «Мне очень понравились эти курсы. Наш преподаватель Е.М. Ласкевич очень внимательная; с пониманием относится к нашему возрасту – десять раз повторяет, чтобы до нас дошло. Терпеливая, спокойная, добрая, заботливая. Спасибо Вам большое, Елена Михайловна».

На запитання «Чи бажаєте Ви в подальшому відвідувати бібліотечні заходи та отримувати інформацію про них?» респонденти відповіли: «Так» – 76,2% (80 осіб); «Ні» – 23,8% (25 осіб). Для отримання інформації про заходи респонденти мали обрати з варіантів: а) повідомлення на електронну пошту чи б) на номер телефону.

10


Бажання отримати інформацію про бібліотечні заходи

ні; 25; 24%

так; 80; 76%

так

11

ні


За підсумками проведеного анкетування та аналізу відповідей респондентів можна зробити наступні висновки:  Ініціатива бібліотеки покликана вирішити, по-перше, проблему, через яку особи пенсійного віку припиняють діяльність – нездатність працювати з попередньою віддачою, яка обумовлена застарілістю отриманих раніше знань та необхідністю їх якісного оновлення: володіння ПК та користування Інтернетом; по-друге, фінансову обмеженість для навчання на аналогічних платних курсах; по-третє, розкрити потенціал представників старшого покоління, поліпшити їх психологічний стан, допомогти їм отримати необхідну інформацію, розширити кордони спілкування, реалізувати творчі плани.  Беззаперечна зацікавленість громади в подальшому існуванні курсів.  Слід регулярно поширювати інформацію про роботу курсів у ЗМІ, під час масових бібліотечних заходів, промоакцій, використовувати рекламні плакати у вікнах бібліотеки та будь-які інші можливості.  Визначено, що слухачами курсів є в рівній долі мешканці всіх районів міста. Для поширення інформації слід повідомити про курси Територіальні центри соціального обслуговування міста.  Визначити термін дії курсів з вересня по червень. Запис проводити протягом двох тижнів з моменту оголошення про черговий набір слухачів безпосередньо в бібліотеці чи за телефонами (048) 784 04 52; 725 82 82. Записувати на курси не більш ніж 100 осіб на рік.  Визначити зручним графік роботи курсів з 10.00 до 12.00, тому що більшість слухачів не працюють. Сформувати «резервну» групу з графіком роботи з 12.00 до 14.00. Слід заздалегідь попереджати слухачів, що комп’ютери, які надані у вільне використання, знаходяться в читальній залі, де практично щодня після 12.00 проводяться культурномасові заходи. Є недоцільним створювати групи з графіком роботи після 18.00 та у вихідні дні.  Слід формувати групи за рівнем підготовки слухачів, в залежності від цього корегувати тривалість та тематику навчальних занять.  Заздалегідь попереджати слухачів, що пройти повторний курс можна в порядку «живої черги». Запровадити індивідуальні консультації.  Підготовити шаблон «Свідоцтва» про закінчення курсів, надавати їх слухачам в електронному вигляді (за їх бажанням).  Сформувати БД електронних адрес бажаючих відвідувати бібліотечні заходи та надсилати їм листи-запрошення. Телефонування є недоцільним.  На жаль, до анкети не було включено запитання щодо віку слухачів, тому ця інформація залишилась за межами дослідження. 12


«Університет 3-го віку» : дослідження складу слухачів та якості навчальних послуг: аналіт. довідка / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібліотеч.-бібліогр. інф. ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса , 2016. – 11 с. ; 15 х 21 . – 45 прим. : б. ц.

Ксерокс ОУНБ. Зам. № 32 від 30.08.2016 р. Тираж 45 прим.

13


14

Profile for Ольга Булгакова

«Університет 3-го віку» : дослідження складу слухачів та якості навчальних послуг: аналіт. довідка  

«Університет 3-го віку» : дослідження складу слухачів та якості навчальних послуг: аналіт. довідка / Упр. культури, національностей, релігій...

«Університет 3-го віку» : дослідження складу слухачів та якості навчальних послуг: аналіт. довідка  

«Університет 3-го віку» : дослідження складу слухачів та якості навчальних послуг: аналіт. довідка / Упр. культури, національностей, релігій...

Profile for 944237
Advertisement