Page 1


Управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського Відділ літератури іноземними мовами

До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка

Т.Г. Шевченко мовами народів світу Бібліографічний список

Одеса – 2014

2


ШЕВЧЕНКО мовами народів світу [Текст] : бібліогр. список / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. обл. держ. адмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. літ. інозем. мовами ; [підгот. : С. Л. Ліщинська, В. Л. Гіпська ; ред. та комп’ют. набір В. Л. Гіпська ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич, О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2014. – 8 с.; 15х21. – 50 прим. – (До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка).

Бібліографічний список літератури "Т.Г. Шевченко мовами народів світу" складається з двох частин. Перший розділ "Твори Т.Г. Шевченка мовами світу" містить перелік видань творів Т.Г. Шевченка 25-ю мовами світу з фондів відділу літератури іноземними мовами ООУНБ ім. М. Грушевського. В другому розділі представлені "Літературознавчі матеріали про Кобзаря" Матеріал розташовано: в першому розділі – за алфавітом іноземних мов; в другому розділі – за алфавітом авторів.

Зам. № 11 від 12.02. 2014 р. Тираж 50 прим.

3


УКРАЇНА. Президент. Про проведення Всеукраїнського телевізійного Шевченківського уроку : розпорядження № 263/2013-рп від 27 серп. 2013 р. // Офіц. вісник України. – 2013. – № 22. – Ст. 739. УКРАЇНА. Президент. Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : указ № 257/2012 від 11 квіт. 2012 р. // Офіц. вісник України. – 2012. – № 29. – С. 16-17. УКРАЇНА. Президент. Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ № 928/2010 від 30 верес. 2010 р. // Офіц. вісник України. – 2010. – № 75. – Ст. 2661. УКРАЇНА. Президент. Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ № 932/2010 від 04 жовт. 2010 р. // Офіц. вісник України. – 2010. – № 28. – Ст. 906. УКРАЇНА. Президент. Про вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка : указ № 940/2000 від 01 серп. 2000 р. // Офіц. вісник України. – 2000. – № 31. – Ст. 1306. УКРАЇНА. Президент. Про Порядок призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів : указ № 1216/2000 від 09 листоп. 2000 р. // Офіц. вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 1983.

І. Твори Т.Г. Шевченка мовами світу B ШЕВЧЕНКО, Тарас. Кратък Кобзар: избрани поезии за деца, студенти и широк кръг читатели / Т. Шевченко. – О. : Маяк, 2000. – 224 с. ; 135х205. У "Малому Кобзарі" болгарською мовою зібрані поезії для учнів, студентів та широкого кола читачів-болгар, що проживають і навчаються в Україні.

E SHEVCHENKO, Taras. Selected Works: Poetry and Prose /T. Shevchenko; [translated from the Ukrainian. – First Printing. – M. : Progress Publishers, [1979]. – 536 p. : ill. ;140x205. – (Progress: Classics Series). В книзі вміщено відомі вірші та поеми великого Кобзаря, його повість "Художник", щоденник поета, а також драматичний твір "Назар Стодоля" англійською мовою

4


SHEVCHENKO, Taras. Selected Poetry / T. Shevchenko ; Illustrated with reproductions of drawings, sketches, outlines, etchings and paintings by Taras Shevchenko; [Book designer and illustration compiler: V. Yurchishin]. – K.: Dnipro Publishers, 1977. – 336 p. : ill. ; 125x207. В збірку увійшли знамениті вірші та поеми Т.Г. Шевченка англійською мовою

G ШЕВЧЕНКО Т. Г. Кобзар : [біографія та поетичні твори Шевченка укр. та груз. мовами з «Кобзаря», та «В казематі»] // Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / пер. груз., упоряд., вступ. тексти Р. Чілачави. – К. : Етнос, 2005. – С. 7-135 : іл. Видання об’єднує кращі зразки поетичної творчості найвеличніших українських поетів-класиків Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки. Поетичні тексти подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською відомого грузинського й українського поета Р. Чілачави. Збірник ілюстрований репродукціями живописних і графічних творів Т. Шевченка, а також автографами авторів і фотоматеріалами.

ШЕВЧЕНКО Т. Г. : [поетичні твори Шевченка укр. та груз. мовами] // СЕРПЕНЬ: 55 українських поетів / пер. груз., упоряд., передм. та прим. Р. Чілачави. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – С. 12-77 : іл. У виданні представлені 55 українських поетів, в першу чергу Т. Г. Шевченко, творчість яких багато в чому визначає художній рівень, стильові напрямки та спектр ідейно-тематичних пошуків української поезії XIX-XX століть. Твори подані українською мовою та в перекладах грузинською відомого грузинського та українського поета Р. Чілачави.

ШЕВЧЕНКО Т. Г. : вірші : [укр. та нім. мовами] // Тарас Шевченко, Фрідріх Шиллер, Леся Українка, Генріх Гейне. Вірші =Taras Schewtchenko, Friedrich Schiller, Lesja Ukraїnka, Heinrich Heine. Gedichte. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – С. 4-61 : іл. В збірнику вміщено лірику видатних українських та німецьких поетів Тараса Шевченка, Фрідріха Шиллера, Лесі Українки, Генріха Гейне в оригіналі та в перекладах німецькою та українською мовами.

SCHEWTSCHENKO, Taras. Katerina: ein Porm /von Taras Schewtschenko; Deutsch von Alfred Kurella. – K : Verlag "Dnipro", 1974. – 64 s. – 110x170. Видання містить поему "Катерина" німецькою мовою.

5


K ШЕВЧЕНКО, Тарас. Кобзарь: Ырлар жана поэмаламар / Тузуучу Суйеркул Тургунбаев. – К. Голов. спеціалізм. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. – 256 с. : іл. ; 125х205. – (Вінок Кобзареві мовами народів світу 1814-1861). До книги ввійшли поетичні твори класика світової літератури киргизькою мовою. Видання ілюстроване репродукціями живописних та графічних творів Тараса Шевченка. До 190-річчя від дня народження.

P CHEWTCHENKO, Taras. O sonho [Text] / T. Chewtchenko; [Traduçäo do Ucraniano Wira Selanski]. – Rio de Janeiro: Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana Curіtiba; Companhia Brasileira de Artes Gráficas,1980. – 60 p. : ill. ; 140x210. – (Serie VERTEP; № 2). Поема "Сон" Т.Г. Шевченка в перекладі на португальську мову відомим португальським мовознавцем і письменницею українського походження Вірою Селянською.

V МІРІДЖАНЯН, Левон. Мій Шевченко: переклади, вірші, виступи, статті / Л. Міріджанян. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 160 с. : іл.; 125х205 – (Вінок Кобзареві мовами народів світу). До збірки ввійшли переклади творів Т. Шевченка вірменською мовою, авторські поетичні твори, присвячені великому Кобзареві, літературні статті, розвідки про видатного сина України, що належать перу відомого вірменського письменника та літературознавця Левона Міріджаняна.

Збірники мовами світу B Шевченко Т. Г. : вірші : [укр., біл., та рос. мовами] // ТРІАДА слов’янської поезії = Трыяда слаýянскай паэзіі = Триада славянской поэзии / пер. В. В. Стрілка. – К. : Видавництво "Книга", 2008. – С. 8-31 : іл. В книзі білоруського перекладача Валерія Стрілка "Тріада слов’янської поезії" представлені окремі твори українських класиків в перекладах білоруською і російською, твори білоруських класиків в перекладах українською і російською та твори російських класиків - українською й білоруською мовами. Т. Шевченко представлений своєю непересічною поетичною творчістю.

6


ШЕВЧЕНКО, Т.Г. Хайдамаци / Т. Г. Шевченко. – О. : Маяк, 1998. – 144 с.; 130х200. Поема Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" присвячена відомій історичній події – народно-визвольному і антифеодальному повстанню на Правобережній Україні в 17681769 рр., що отримало назву "Коліївщина". Твір подано болгарською і українською мовами.

E ШЕВЧЕНКО, Тарас. Вибрані твори. Живопис. Графіка = TARAS. Selected Poems. Paintings. Graphic Works / Т. Шевченко; [вступ. ст. І. Дзюби; пер. творів Т. Шевченка і вступ. ст. "Тарас Шевченко" англ. мовою Віри Річ]. – К. : Мистецтво, 2007. – 608 с. : іл. ; 215х265. Дане видання вибраних поезій українською та англійською мовами, доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка – поета і

художника. ШЕВЧЕНКО, Т.Г. Заповіт : романо-германськими мовами / Т. Г. Шевченко. – К. : Музична Україна, 1983. – 96 с. : іл. ; 55х82. Мініатюрна книга містить знаменитий вірш Т. Г. Шевченка "Заповіт" на українській, російській, англійській, французькій, німецькій, іспанській, італійській, португальській, румунській та шведській мовах, а також ноти музики до вірша композитора Г. П. Гладкого.

U ШЕВЧЕНКО, Тарас. Єретик: поема: слов’янськими мовами / [упоряд., авт. передм. В. К. Житник] ; худ. А. Хмара. – К. : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1991. – 124 c. :іл. ; 125х200. – Текст укр., рос., білорус., чес., словац., пол. та болг. мовами. Книжку складають оригінал і переклади російською, білоруською, чеською, словацькою, польською та болгарською мовами поеми великого українського поета Тараса Шевченка (1814-1861).

ШЕВЧЕНКО, Т. Кавказ: поема: переклади мовами народів світу / Т. Шевченко ; [упоряд. Л. Зінчук; вступ. ст. Р. Чілачави]. – К. : Голов. спеціалізов. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 160 с. : іл. ; 125х205. – (Вінок Кобзареві мовами народів світу 1814-1861). Видання безсмертної поеми Великого Кобзаря рідною мовою та в перекладах мовами народів світу: абхазькою, азербайджанською, англійською, білоруською, болгарською, вірменською, румейською (мовою греків Приазов'я), грузинською, інгуською, іспанською, каракалпатською, карачаївською, кримськотатарською, латинською, польською, російською, французькою, чеською.

7


ІІ. Літературознавчі матеріали про Кобзаря ČYŽEVS’KYJ, Dmytro, Luckyj, George S. N. A History of Ukrainian Literature (From the 11th to the End of the 19th Century with an Overview of the Twentieth Century / D. Čyževs’kyj; George S. N. Luckyj; Translated by Dolly Ferguson, Doreen Gorsline, and Ulana Petyk; Edited and with a Foreword by George S. N. Luckyj. – Second Edition.-New York and Englewood: The Ukrainian Academy of Arts and Sciences and Ukrainian Academic Press, 1997. – 832 p. ; 160x240. – (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S., Inc. Vol. 17-19. Nos. 43-46). Монографія є оглядом історії української літератури знаним вченименциклопедистом Д.І. Чижевським (1894-1977), одна із глав якої "Київський

романтизм" присвячена особистості і творчості Т.Г. Шевченка. GRABOWICZ, George G. Toward a History of Ukrainian Literature / G. G. Grabowicz.-Copyright. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, [1981]. – 110 p. ; 125x235. – (Harvard Ukrainian Research Institute:Monograph Series). Нарис є критичним оглядом монографії Дмитра Чижевського "Історія української літератури", в якому також йде мова про творчість Т.Г. Шевченка.

GRABOWICZ, George G. The Poet as Mythmaker:A Study of Symbolic Meaning in Taras Ševčenko / G. G. Grabowicz. – Copyright.-Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, [1982]. – 188 p. ; 160x235. – (Harvard Ukrainian Research Institute:Monograph Series). Монографія відомого українського та американського літературознавця Г. Грабовіча є цікавим і захоплюючим роздумом автора з його оригінальними поглядами і

переоцінками творчості Т.Г. Шевченка. NOWYTSCHENKO, Leonid. Taras Schewtchenko, Dichter, Kampfer, Mensch: Eine Studie / L. Nowytschenko ; Aus dem Ukrainischen von Hiltrud Müller und Nadija Newolina]. – K. : Verlag Dnipro, 1983. – 226 p. : il. ; 115x170 У нарисі розповідається про життєвий і творчий шлях великого сина українського народу, геніального поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Книга німецькою мовою.

RYLSKY, Maxim, Deich, Alexandr. Taras Shevchenko : A Biographical Sketch / M. Rylsky, A. Deich ; [Translated into English by John Weir]. – K. : Dnipro Publishers, 1979. – 104 p. : ill. ; 105x145. В нарисі відомого українського поета Максима Рильського (1895-1964) й українського літературознавця Олександра Дейча (1893-1972) висвітлюється життя і творчість великого Кобзаря.

8


ЗМІСТ

І. Твори Т.Г. Шевченка мовами світу………………. ...

3

Збірники мовами світу………………………….…..

...

5

ІІ. Літературознавчі матеріали про Кобзаря……….

...

7

9


10

Шевченко мовами народів світу  

Бібліографічний список літератури "Т.Г. Шевченко мовами народів світу" складається з двох частин. Перший розділ "Твори Т.Г. Шевченка мовами...

Шевченко мовами народів світу  

Бібліографічний список літератури "Т.Г. Шевченко мовами народів світу" складається з двох частин. Перший розділ "Твори Т.Г. Шевченка мовами...

Advertisement