Page 1

Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини

Одеської обласної державної адміністрації Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського Центр європейської інформації

Діяльність Центру європейської інформації на базі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського. 2005-2015 рр. З досвіду роботи

Одеса 2015


ДІЯЛЬНІСТЬ Центру європейської інформації на базі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського. 2005-2015 рр. : з досвіду роботи / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; Центр європ. інф. ; [підгот. : Ю. С. Амельченко ; комп. набір О. А. Булгакова; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса , 2015. – 7 с.

З метою підвищення обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції України за ініціативи Міжнародного Фонду "Відродження" в 2005-2006 рр. було створено Центри європейської інформації на базі обласних універсальних наукових бібліотек у всіх регіонах України. Представлено досвід роботи ЦЄІ на базі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського за період 2005 – 2015 рр.

Ксерокс ОУНБ. Зам. № 54 від 24.12.2015 р. Тираж 40 прим. 2


Для довідки. З метою підвищення обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції в України Європейська програма Міжнародного Фонду "Відродження" навесні 2005 року оголосила конкурс щодо створення центрів європейської інформації на базі обласних універсальних наукових бібліотек у всіх регіонах України. Учасниками конкурсу стали громадські неприбуткові організації у партнерстві з обласними універсальними науковими бібліотеками України, республіканською універсальною науковою бібліотекою Автономної Республіки Крим та Севастопольською центральною міською бібліотекою. Завданням ЦЄІ було визначено: − збір, обробка, зберігання, забезпечення відкритого доступу до матеріалів з питань європейської інтеграції; − надання доступу відвідувачам та користувачам до спеціалізованої електронної бази даних, наданої МФВ на електронному носії; − створення електронних баз даних матеріалів, що містяться в інформаційному центрі, та забезпечення доступу до них через мережу Інтернет; − забезпечення роботи консультанта інформаційного центру, який працює з відвідувачами та надає телефонні консультації; − організація та здійснення заходів, спрямованих на привернення уваги громадськості регіону до інформаційного центру (прес-конференції для журналістів, круглі столи та семінари з питань європейської інтеграції тощо). За підсумками конкурсу було визначено 12 областей України, в яких упродовж листопада 2005 – березня 2006 рр. було відкрито ЦЄІ. Партнером Одеської ОУНБ стала ГО "Одеський пресклуб реформ". Розмір отриманого від МФВ гранту – 6000 доларів США. 2005 року в Одеському регіоні був відсутній будь-якій центр, в якому б акумулювалася й надавалася об’єктивна розширена інформація щодо перспектив інтеграції, впливу цього процесу на повсякденне життя, ризиків та переваг вступу до ЄС для 3


пересічного громадянина, а також питань, що стосуються історії, культури, законодавства тощо. Європейський настрій населення – реальність, яку підтвердили результати аналізу соціологічного опитування щодо ставлення користувачів бібліотеки до європейської інтеграції України, тому пріоритетом діяльності створеного в листопаді 2005 року на базі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського ЦЄІ стала допомога громадськості регіону підвищити обізнаність з питань євроінтеграції. З моменту відкриття Одеський ЦЄІ став організатором більше сотні різноманітних за формою заходів (лекцій, тренінгів, круглих столів, конференцій, семінарів, виставок, творчих конкурсів тощо) для різних цільових груп. Щороку до Центру звертається майже 1000 користувачів, 70% з яких – молодь. Отже, внесок Центру у формування європейської свідомості мешканців регіону є вельми вагомим. ЦЄІ звертає особливу увагу на збір інформаційних матеріалів (документів) та забезпечення вільного доступу до них користувачів; причому вільний доступ передбачає не лише "фізичну" досяжність, але й створення та розвиток відповідного пошукового апарату та пропагування документального фонду. Усі документи, присвячені ЄС та євроінтеграції, тепер не "розпорошені" по галузевих відділах ОУНБ, а акумулюються в ЦЄІ. В холі бібліотеки розгорнута постійно діюча 15-метрова інформаційна виставка "Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра". ЦЄІ не лише використовує документальні ресурси для власних потреб, але й поширює їх серед 25 інформаційних пунктів області, а також зацікавлених бібліотек міста, вищих навчальних закладів, громадських організацій, шкільних євроклубів через мережу Інтернет. З моменту існування Центр співпрацює з громадськими організаціями міста – "Прес-клуб реформ", Одеською обласною організацією Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України", "Демократичний альянс", "Лицом к лицу", "Молодіжна організація народних дипломатів" тощо. 4


Спільно з КВУ ЦЄІ двічі проводив конкурс творчих та пошукових робіт "Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді" серед учнівської молоді міста та області. Питанням громадянського суспільства та європейських цінностей були присвячені засідання "круглих столів": "Права людини і громадянина: практики ЄС", "Євроінтеграція: реалії та перспективи", "Толерантність як шлях до Європи", "Подолання корупції в судовій системі", "Самоврядування: погляд в Європу" тощо. Спільно з "Молодіжною організацією народних дипломатів" в бібліотеці створений кіноклуб "Я поділяю європейські цінності": всі бажаючі мають можливість подивитись фільми, в яких висвітлюються демократичні цінності "толерантність", "демократія", "свобода слова". Наприклад, фільм "Діти" режисера М. Кострова про проблеми адекватної сприйнятливості ВІЛпозитивних дітей та можливості їх усиновлення. За ініціативи КВУ в бібліотеці пройшли десятиденні XI та ХІІ Мандрівні міжнародні фестивалі документального кіно про права людини з післяпоказовими дискусіями та обговореннями. До річниці з дня народження людини-легенди ХХ століття Нельсона Мандели відбувся допрем'єрний показ авторського фільму "Серце, віддане людям" заслуженого журналіста України Марини Жуковської та обговорення унікального видання "Нельсон Мандела. Довгий шлях до свободи: автобіографія" – перший переклад українською – з Надзвичайним і Повноважним Послом ПАР в Україні паном Крістіаном Бассоном. Особливого значення набуває проєвропейське інформування молоді. Тому створення на базі загальноосвітніх середніх шкіл європейських клубів є гарантом того, що учні набуватимуть громадянських якостей та вмінь на найближчому до громадян рівні "коренів трави", і ця мета підвищує значення діяльності Центру щодо надання всілякої інформаційної та методичної підтримки цим організаціям. Одеський ЦЄІ створив БД європейських клубів міста з вказівкою назви школи, адреси, телефону, відповідальних осіб, тематичної спрямованості євроклубу. З метою отримання доступу до публікацій Європейського Союзу ЦЄІ замовило через 5


Представництво Європейської Комісії в Україні комплекти інформаційних матеріалів загальної тематики та передав до шкільних євроклубів. Видані громадською організацією "Лицом к лицу" буклети "Одеса – місто європейське"[1], "Одесса и Одесчина в европейскомизмерении"[2],"Одесса – окно в Европу" [3] також було передано в навчальні заклади міста. ЦЄІ спільно з "Демократичним альянсом" взяли участь у Всеукраїнській кампанії "Я поділяю європейські цінності", підготували питання для квесту "Подорожуємо країнами Європи" та яскраве вечірнє шоу – ліхтарики "Моє європейське бажання". Учні шкіл постійно запрошуються на заходи проєвропейської тематики: "Європейські свята"; "Європейські видатні особистості", "Музика, яку слухає молодь Європи". В бібліотеці для молоді організовано безкоштовні курси із запровадження технологій web 2.0, де вони навчаються створювати блоги, додавати текстові, фото- і відеоматеріали, а також спілкуватись та долучатись до групи українських євроклубів в соціальній мережі Facebook. Національно-культурні товариства міста є постійними партнерами традиційного свята "Мови різні – душа одна". Це – "Чеська родина", Асоціації болгар України, "Комітет Данте Аліг’єрі", Спілка поляків ім. Міцкевича. Під час заходів – вікторини, куштування національних страв, виготовлення традиційних святкових прикрас, мовний експрес, співи популярних пісень європейськими мовами, модне дефіле. З 2006 року під час проходження переддипломної практики студентами Національного політехнічного університету започатковано створення повнотекстових баз даних "Одещина на шляху до євроінтеграції" та "Програми ЄС для української молоді". Оволодіти польською та чеською мовами можна на безкоштовних курсах, організованих волонтерами. Під час проведення Днів Європи ЦЄІ виступив ініціатором створення наметів в Європейському кварталі: інформаційного – загальна інформація про ЄС, освітнього – "Хочеш здобути освіту в Європі? Запитай у нас!", експрес-школи європейських мов та артполотна "Я поділяю європейські цінності". 6


За підтримки Центру молодь ознайомилась з популярними іграми країн Європи, проведений конкурс рефератів "Проектируем Европу будущего", відбулось засідання "круглого столу" за темою "Європейський Союз: від заснування до сьогодення", підготовлена інтелектуальна вікторина "Що я знаю про Польщу"; представники Центру обрано членами журі конкурсу дитячих рисунків на асфальті "Моя Європа" та почесними гостями засідання шкільного євроклубу "Традиції європейських країн". Є впевненість, що новий проект "Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в центрах європейської інформації", започаткований 2015 року УБА, стане потужним інструментом у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України. Список літератури: 1. Одеса – місто європейське: буклет / Одес. ГО "Лицом к лицу". – Одеса, 2006. – 12с.: іл. 2. Одесса и Одесчина в европейскомизмерении: сб. ст. / МФВ; Одес. обществ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса, 2010. – 84 с. 3. Одесса – окно в Европу: буклет / Одес. обществ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса, б.г. – 8 с.: ил. Список скорочень: БД – база даних ГО – громадська неприбуткова організація ЄС – Європейський Союз КВУ – Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України" МФВ – Міжнародний Фонд "Відродження" ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека ПАР – Південно-Африканська Республіка США – Сполучені Штати Америки УБА – Українська бібліотечна асоціація ЦЄІ – Центр європейської інформації

7


8

ДІЯЛЬНІСТЬ Центру європейської інформації на базі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського. 2005-2015 рр.  
ДІЯЛЬНІСТЬ Центру європейської інформації на базі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського. 2005-2015 рр.  

З метою підвищення обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції України за ініціативи Міжнародного Фонду "Відродження" в 2005-...

Advertisement