Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 december 2015. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 28 november 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 november binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl Regelmatig krijgen wij bestanden aangeleverd in een pdf bestand. Voor de Bân kunnen wij hier niks mee. Dus graag aanleveren in een word bestand. Ook zou het voor ons prettig zijn als het bestand wordt aangeleverd in lettertype Arial 11.

Bijdrage voor versierde wagens vanuit het Dorpsbudget In 2016 viert het dorpsfeest haar 20 jarig jubileum en om die reden wordt de optocht met versierde wagens een jaar naar voren geschoven. De werkgroep dorpsbudget juicht dit initiatief van harte toe en heeft besloten om vanuit het dorpsbudget 2016 een bijdrage van € 100,- per versierde wagen toe te kennen. Om in aanmerking te komen voor deze premie zijn een aantal

voorwaarden opgesteld. Welke voorwaarden dat zijn leest u in het bericht van de dorpsfeestcommissie, elders in deze Bân. Wij hopen met deze bijdrage een steentje bij te kunnen dragen aan een prachtige optocht in een leefbaar Wijnjewoude. De werkgroep dorpsbudget.

1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 www.drukkerijpool.nl In 2014 waren we energieneutraal! Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Dorpswinkel Kamminga verleden tijd Michiel en Sippie Postma hebben besloten hun winkel per 7 november te sluiten. Na maar liefst 36 jaar ondernemerschap, is dat ongetwijfeld geen simpele beslissing geweest. We zullen deze zeer karakteristieke dorpswinkel met z’n gezellige bloemrijke uitstallingen op de stoep gaan missen. Michiel en Sippie danken we voor het vele dat zij, in al die jaren met hun winkel voor ons dorp betekend hebben. Ze hebben een grote sociale rol vervuld, ook met hun service aan huis en sponsoring van dorpsactiviteiten. We wensen hen toe dat zij samen nog heel veel gezonde en goede jaren voor de boeg hebben.

inwoners, om eens achter de schermen van het gemeentelijk bestuur te komen kijken. We werden als echte gasten onthaald door drie raadsleden, de griffier en de burgemeester, die elk een toelichting gaven op een onderdeel van het gemeentelijke bestuurlijke proces. We kregen vip plaatsen bij de oriënterende raadsvergadering die deze avond tot ca half twaalf duurde. Er waren negen insprekers over het hete hangijzer De Skâns. Ook in de pauze en na afloop zeer gastvrije aandacht. Kortom, een uiterst leerzame en plezierige avond. Dit kunnen we iedereen aanbevelen. Grootste leerpunt was de bewustwording van de belangrijke rol van de raad. Zoals de burgemeester het verwoordde: de raad bepaalt wat er moet gebeuren, B&W beslist over hoe het gebeurt. Reflecterende huisnummers afhalen Als u uw bestelde nummer nog niet heeft afgehaald, dat kan tegen betaling bij Janny Copeland. (De Twa Bûken) Duerswâld 9. Tel 0516-541862 janny.copeland@gmail.com

Toeristische promotie 3 Provinciën gebied Voor alle toeristische ondernemers in het gebied rond Bakkeveen is het volgende interessant: Er komt een gratis toeristische folder uit waarin uw onderneming of activiteit onder de aandacht gebracht kan worden. Zie het artikel verderop en reageer voor 14 november als u uw accommodatie of activiteit vermeld wilt zien! Gast van de raad Op maandag 5 oktober waren we te gast bij de gemeenteraad. Aanleiding was de uitnodiging in de gemeentegids aan alle

Staatsbosbeheer bij PB Tijdens zijn bezoek aan PB vertelde boswachter Roel Vriesema dat zorgorganisatie Reik de nieuwe gebruiker zal zijn van het campingterrein De Ikenhiem en de werkschuur. Reik biedt ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij helpt hen bij de ontwikkeling van hun talenten. Waarschijnlijk gaan de cliënten van Reik bijdragen aan het onderhoud van het terrein. Plaatselijk Belang zal contact opnemen met Reik om te zien wat dorp en Reik voor elkaar kunnen betekenen. Voor wat betreft een grote opknapbeurt van de fietspaden door de bossen, daarvoor heeft SBB niet voldoende 3


financiële ruimte. Het lijkt gewenst om in samenwerking met de gemeente, aanliggende dorpen, commissie Koningsdiep en evt. ondernemers een financieringsaanvraag te doen bij de provincie. Tenslotte hoorden we dat het Friese Wandelpadennetwerk ook in Opsterland en omliggende gemeenten vorm krijgt. Dit wordt een knooppuntennetwerk, waarmee de gekleurde wandelroutes in het gebied komen te vervallen. Verder heeft SBB ook aandacht voor de ontwikkeling van mountainbike en

ruiterroutes en zoekt men een investeerder voor het verder ontwikkelen van Sparjeburd en de bijbehorende blokhut. Buurtbus 104 Mede door de inzet van drie nieuwe vrijwillige chauffeurs en een administratieve ondersteuner uit Wijnjewoude kan Buurtbus 104 blijven rijden. In de advertentie hieronder leest u meer over de tijden, tarieven, route, kosten etc.

Buurtbusnieuws van de Gemeente Opsterland QBuzz Buurtbus 104  Route Tijnje – Gorredijk – Allardsoog v.v.  Rijdt van maandag tot en met vrijdag  Tussen 7.15 uur tot 19.20 uur (in vakanties van 9.28 uur tot 18.42 uur)  Zie voor exacte tijden en stop plaatsen QBuzz lijn 104  Zeer voordelige tarieven:  10 rittenkaart vol tarief € 15, dus € 1,50 per rit  Enkeltje vol tarief € 2  Vol tarief geldt voor 12 tot 65 jaar  10 rittenkaart reductie tarief € 10, dus € 1 per rit  Enkeltje reductie € 1,20  Reductie geldt voor 4 tot 11 jaar en 65 plus  Jonger dan 4 jaar is gratis  Vriendelijke behulpzame “vrijwilligers” als chauffeur De Buurtbus rijdt voor iedereen, ook voor u !

4


Andries Monderman bedankt In de Bân van oktober hebben we kunnen lezen dat met ingang van 2016 de contributie voor Plaatselijk Belang via een automatische incasso wordt geïncasseerd. De leden worden nog nader geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Achttien jaar lang is de contributie van Plaatselijk Belang opgehaald door Andries Monderman. Hij weet precies wat voor soort deurbellen er zijn en welke geluiden hierbij horen. Er is waarschijnlijk geen dorpsbewoner te vinden die op zoveel deurbellen heeft gedrukt. Maar om gezondheidsredenen is hij in maart 2014 gestopt met het ophalen van de contributie. Achttien jaar terug waren er bij Plaatselijk Belang 460 leden en in 2014 waren er 602 leden. Andries Monderman vertelt dat hij precies weet wie er lid zijn van Plaatselijk Belang. Maar het gaat niet alleen om deze 602 adressen. Elk jaar verhuist ook een behoorlijk aantal inwoners/leden uit Wijnjewoude naar een andere woonplaats. De nieuwe bewoners worden dan benaderd om lid te worden. Ook probeerde hij de vaste inwoners van Wijnjewoude lid te maken. En zo lukte het Andries elk jaar weer om 30 tot 40 nieuwe leden te winnen. Petje af. Andries Monderman ging altijd systematisch te werk. Hij kreeg de kwitanties per straat aangeleverd. Als het een mooie dag was ging hij op pad naar een bepaalde straat en dan ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Drie maal is scheepsrecht. Dan resteerden er nog een paar adressen maar die werden meegenomen in een laatste ‘veegronde’. Alles gebeurde lopend of op de fiets, met name buiten de bebouwde kom met de fiets en binnen de bebouwde kom lopend. Dit was goed voor de conditie zo was zijn reactie. Op zeker moment resteerden er, na alle straten bezocht te hebben, nog 35 adressen. Deze adressen lagen verspreid over het hele dorp, dus ook buiten de bebouwde kom. Hier trok hij een mooie zaterdag voor uit.

De hele zaterdag op pad en drie keer bij de adressen langs. Er is meestal wel een moment dat de mensen thuis zijn. De meeste contributie was toen binnen en aan het eind van de middag stond er 60 km op de teller van zijn fiets. In principe gaf hij geen gehoor aan de vraag voor koffie en thee, want als je daar aan begint dan kom je nooit door de 600 adressen heen. Maar er waren uitzonderingen en dan nam hij tijd voor een gesprekje. Plaatselijk Belang was voor Andries Monderman bekend terrein. Hij heeft zelf ook negen jaar meegedraaid als bestuurslid van Plaatselijk Belang. Hij vertelt dat dit voor hem de meest aansprekende bestuursfunctie was. De reden hiervan was dat het een vereniging van en voor het dorp is, met elkaar de schouders er onder met mensen vanuit verschillende achtergronden. Met elkaar iets voor het dorp realiseren is prachtig. Andries Monderman is een echt dorpsmens. Hij heeft zich voor verschillende verenigingen in en buiten het dorp ingezet. Maar het is begonnen toen 5


hij 19 jaar was en in het bestuur kwam van de ‘jongerein’. In het winterseizoen kwamen ze zes keer bij elkaar. Er werd dan een inleider gevraagd om over een bepaald onderwerp iets te vertellen. Andries vond dat erg interessant. Hij werd dan ook voorzitter van de ‘jongerein’ en zo is hij begonnen met het functioneren in een bestuur. Ik kan me

heel goed voorstellen dat de heer Monderman gevraagd werd als voorzitter, want hij praat heel gemakkelijk op een heel gezellige en plezierige manier.

Andere bestuursfuncties waren o.a.: voorzitter oudercommissie, schoolraad, onderwijscommissie, voorzitter Friese Mij van de Landbouw, buurtvereniging, VVV en het Anbo bestuur en verder heeft hij jarenlang de contributie opgehaald voor Vrienden van Nij Smellinghe. Maar het zullen er zeker meer zijn geweest. Andries Monderman is nu 83 jaar en heeft de bestuursfuncties aan de kant gezet. De heer en mevrouw Monderman hebben vijf kinderen, drie dochters en twee zonen. Een van de dochters woont in Canada. Ze zijn daar inmiddels elf keer geweest. Dit waren prachtige reizen. Ook zijn ze vaak op reis geweest naar andere vakantiebestemmingen. Ook dat was genieten. Als slot: De heer en mevrouw Monderman, bedankt voor alles wat jullie voor Wijnjewoude hebben gedaan. Klaske

DaghapKalender Iedere donderdag vanaf 17:00 uur staat de daghap voor je klaar. In buffet vorm. Je mag opscheppen wat je wil, zo vaak je wil als je plaatsneemt in ons Swingel restaurant. We kiezen het menu met de meeste zorgvuldigheid en veelzijdigheid. Mocht jij een gerecht hebben wat je graag als daghap zou willen, geef dat dan door. Dat mag door te bellen, mailen of dat door te geven aan de bar. We laten de laatste donderdag van de maand vrij voor jouw suggestie. 12 november 19 november 26 november 03 december

Hachee. Met aardappelpuree en rode kool Karbonade. Met aardappelschijfjes en verse groente Keuze Wijnjewoude Schnitzel. Met aardappelschijfjes en verse groente

Iedere donderdag dus vanaf 17:00 uur. Ook om af te halen. Hiervoor kun je ook gebruik maken van de Swingel bestellijn, 0516 480 741

6

Zangdienst met medewerking van “IT LJOCHTBEAKEN” uit Haulerwijk


Coöperatie WEN is een feit Op 16 oktober hebben Grietje Rooks (namens PB) en Frans Pool de oprichtingsakte ondertekend. Een gedenkwaardig moment voor ons dorp dat nog niet eerder een eigen coöperatie had. Het ledental staat inmiddels op 71. Het kenmerk van een coöperatie is dat er leden zijn die allen een belang hebben bij het doel van de coöperatie. De kern is: Wij (de leden) willen samen iets ONDERNEMEN. In ons geval is dat: zoveel mogelijk energie besparen en gezamenlijk nadenken hoe we voldoende duurzame energie op kunnen wekken. Bij coöperatief organiseren heeft iedereen een stem en die stem wordt gehoord. Je onderneemt samen iets, jij bent belangrijk. En dat is precies wat we voor ogen hebben: De leden zijn de baas van de organisatie, zij bepalen wat er gebeurt. Het bestuur stimuleert iedereen om actief deel te nemen. Besparing en subsidie Tijdens de inspirerende WEN bijeenkomst op 15 oktober heeft energetisch adviesbureau Invent het één en ander verteld over energiescans en besparingsmaatregelen. Ook is de speciale ISV subsidieregeling voor Wijnjewoude kort toegelicht. Deze zeer lucratieve regeling geldt helaas uitsluitend voor huiseigenaren binnen de bebouwde kom. Zie voor meer voorwaarden en andere informatie het gemeentelijke artikel hieronder. Vervolgens gingen de aanwezigen actief aan de slag met de vraag: Hoe gaan we samen duurzame energie opwekken? Een uiterst interessante vraag, zo bleek. Onder leiding van Haryt Dijkman (Provinsje Fryslân) hebben de enthousiaste aanwezigen in groepjes bedacht hoe we als dorp met de huidige technieken in 10 jaar energieneutraal kunnen worden. Na wat informatie over kosten, opbrengsten en ruimtebeslag etc. werd er druk gefilosofeerd over zonnepanelen op daken of zonneveld, over nok- en andere windturbines, vergisters en zelfs over een dorpsmolen. Per groep werd bedacht op welke locaties de diverse opwekkingstechnieken ingezet zouden kunnen worden waarna ze met gekleurde

stickers op de kaart van Wijnjewoude werden geplakt. De 6 groepskaarten lieten zien dat er heel verschillend gedacht wordt over hoe de energieneutraliteit van Wijnjewoude het best behaald kan worden. Tijdens de volgende bijeenkomst op 12 november krijgen we via virtuele beelden van Wijnjewoude en buitengebied een indruk hoe de door de zes groepen bedachte maatregelen er in de werkelijkheid uit zouden komen te zien. Dat zou wel eens heel verrassend kunnen zijn. Het is die avond de bedoeling dat we samen inzicht krijgen in de landschappelijke consequenties van de diverse opties. Zodat ook dat element kan worden meegenomen bij de coöperatieve besluitvorming over hoe we samen voldoende duurzame energie gaan opwekken. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op donderdag 12 november dit tweede deel van de workshop mee te maken. Ook al ben je de eerste keer niet geweest, je krijg zo wel duidelijk hoe diverse maatregelen er in de praktijk uitzien. Dit is zeker ook interessant voor agrarische en andere bedrijven met grote daken. 7


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

8

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Ben je nog geen lid van de WEN coöperatie, dat kan op 12 november, maar binnenkort ook op de website van de coöperatie. Het lidmaatschap is voorlopig gratis en maakt dat jij mee bepaalt hoe Wijnjewoude in 10 jaar Energie Neutraal wordt. Bovendien kun

je dan delen in voordelen van eventueel collectieve inkoop etc. Gemeente Opsterland heeft een folder uitgegeven over de ISV besparingssubsidie. De belangrijkste inhoud vind je hieronder.

Energiezuiniger wonen in Wijnjewoude Subsidieregeling Vanaf 1 oktober 2015 kunnen particuliere eigenaren van een woning in Wijnjewoude – wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden – op basis van de subsidieverordening ‘Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude 2015’ subsidie krijgen voor het energiezuiniger maken van hun woning. De subsidie bedraagt 75 % van de gemaakte kosten voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen met een maximumbedrag van € 5.000,- per woning. Voorwaarden Particuliere eigenaren van een woning in Wijnjewoude kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: - De WOZ-waarde van de woning mag niet hoger zijn dan € 250.000; - de woning moet gelegen zijn binnen de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Romte Fryslân. Wanneer uw woning is gelegen in dit gebied kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Raadpleeg: www.ruimtelijkeplannen.nl. - het energielabel van de particuliere woning dient lager te zijn dan C (dus D, E, F of G) op basis van een voorlopig energielabel of een definitief energielabel. Raadpleeg www.zoekuwenergielabel.nl - met het treffen van de energiebesparende maatregelen dient er gestreefd te worden naar een verbetering met minimaal 2 labels. Subsidiabele maatregelen De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:  Energiescan bij een BRL9500-02 gecertificeerd bedrijf  Gevelisolatie  Dakisolatie  Vloer- en bodemisolatie  HR 107 ketel  HR ++ beglazing  Zonneboiler met collector  Lage temperatuurverwarming  PV panelen  Het aanbrengen van een slimme meter

9


Subsidieplafond Voor de subsidieregeling geldt een subsidieplafond. Het subsidieplafond voor Wijnjewoude is € 144.000,-. De subsidietoekenning en de verdeling van het beschikbare subsidiebedrag worden bepaald aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanvraag. “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. Na 1 oktober 2017 kunnen geen aanvragen om subsidie meer worden ingediend. Stapeling van subsidies is niet mogelijk Bij gebruikmaking van de subsidieregeling ‘Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude’ kan voor dezelfde energiebesparende maatregelen geen subsidie worden ontvangen op grond van de provinciale ‘Friese energiepremie voor woningeigenaren’. Voor een zonneboiler

geldt daarnaast dat ook geen stapeling mogelijk is o.g.v. de “Verordening Zonneboilers gemeente Opsterland 2012’. Hoe kunt u subsidie aanvragen? Om de subsidie aan te vragen vult u het Aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen particuliere woningen Terwispel en Wijnjewoude in en stuurt dit op naar de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van de gemeente: www.opsterland.nl U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen via grondverkoop@opsterland.nl of door te bellen met Jan René van der Hoek, medewerker afdeling Ontwikkeling, telefoon (0512) 386 340.

Benefietconcert Pinksterfeest Wijnjewoude op 22 november 2015 Op 22 november om 15.00 uur wordt in de Gereformeerde kerk in Wijnjewoude aan de Merkebuorren een benefietconcert gehouden met als thema: Speciaal voor jou! Het programma bestaat uit: - Kindertheater ‘speciaal voor jou’ o.l.v. Greethilda v.d. Velde-Rozema - Combo Wyn - Spreker is ds Joost van der Brink. De opbrengst en collecte van deze middag is ter bestrijding van het financiële tekort van het afgelopen (seizoen) Pinksterfeest. Verder worden de gasten enthousiast gemaakt om mee te werken aan het organiseren van het Pinksterfeest in 2016. Hiervoor zijn nog enkele bestuursleden nodig. De doelstelling van Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude is de zendingsopdracht die Jezus zijn discipelen gaf: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich 10

moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs

28:19 en 20).

Komt deze zendingsopdracht binnen in jouw hart en heb je capaciteiten als voorzitter, penningmeester of secretaris of ken je iemand die daar geschikt voor is, dan horen we dat graag. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Daniela Donker, tel.nr. 06-11795777.


Schitterende lichtjesavond op begraafplaats Indrukwekkend en ontroerend beleefden de ongeveer tweehonderd bezoekers het zaterdagavond op de begraafplaats van Duurswoude. Langs weerszijden van de paden stonden de verzamelde lichtjespotjes te stralen. Ze weerkaatsen in glanzende grafstenen. Hier en daar op het gras tussen de graven een grote fakkel en in het centrum van het kerkhof een prachtig verlicht, groot wit hart met rode rozen. Rustig liep jong en oud met een brandende rode grafkaars richting het graf van hun dierbaren om daar, op deze prachtige avond, in liefde en respect hun licht achter te laten. Voorafgaand had men bij de ingang van het kerkhof, tussen kaarsen en vuurkorven, mogen genieten van de prachtige zangstem van Henriette Droogh, begeleid door Leny Visser aan de piano. Daarna vertelde Baukje Koolhaas een ontroerend verhaal over een oude man en zijn bijzondere ontmoeting bij het graf van zijn vrouw. Henriette besloot de korte ceremonie met een troostrijk lied. De organiserende Uitvaartvereniging Eert De Doden is bijzonder verheugd dat deze eerste lichtjesavond zo'n groot succes is gebleken. Zij wil hierbij haar grote dank uitspreken aan al die dorpsgenoten die voor deze bijzondere gelegenheid de potjes hebben ingebracht en verzameld en aan allen die zaterdag hebben geholpen bij de voorbereiding op de begraafplaats. En vooral ook aan onze dorpsgenoten Henriette Droogh, Leny Visser en Baukje Koolhaas die geheel belangeloos hun

grote talent hebben ingezet. Tevens gaat onze dank uit naar De Twa Bûken, Hytex en garage van der Wal voor het sponsoren van de koffie en cake, de EHBO’ers en aan de mensen van het dorpssteunpunt en de hervormde gemeente voor hun luisterend oor na afloop in de kerk. Bij de organisatie van deze eerste lichtjesavond waren ook de stichting begraafplaatsen, plaatselijk belang en de hervormde gemeente betrokken. Tevens mochten we een subsidie ontvangen van Monuta. Volgend jaar hopen we de lichtjesavond te houden op de begraafplaats bij de kerk van Weinterp. Met een dankbare groet, Uitvaartvereniging Eert De Doden

11


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

12

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Een berichtje van de werkgroep www.wijnjewoude.net Het actueel houden van de informatie op onze dorpssite vinden we erg belangrijk. Soms krijgen we een signaal dat informatie verouderd is. Daarom ons verzoek om weer eens te kijken of de informatie op de www.wijnjewoude.net over jouw vereniging of bedrijf nog klopt. Log eens in en kijk wat er over jou, je buurt-, sportvereniging, initiatief of bedrijf wordt vermeld. Als er iets gewijzigd moet worden, kan je dit eenvoudig aan de redactie doorgeven via het contactformulier op de website. Zelf aanpassen kan natuurlijk ook. Misschien is het dan een idee om eens binnen te lopen bij de (opfris) workshop voor gebruikers van www.wijnjewoude.net. Deze workshop die wordt gehouden op dinsdag 10 november a.s. is bedoeld voor verenigingen, bedrijven en personen die een pagina hebben op www.wijnjewoude.net. Een aantal van jullie maakt al regelmatig gebruik van de mogelijkheid om de eigen pagina aan te passen of om nieuwsberichten en agendapunten op onze dorpssite te plaatsen. Anderen hebben wel toegang maar maken daar nog weinig gebruik van. De werkgroep www.wijnjewoude.net heeft signalen dat er bij deze gebruikers behoefte bestaat aan een opfriscursus: hoe maak ik een (nieuws)bericht, hoe plaats ik foto’s, hoe hou ik mijn pagina up to date, hoe kan mijn informatie ook op facebook komen, hoe plaats ik een evenement op de dorpsagenda? Ook onze sponsoren zijn op deze avond van

harte welkom. We zijn erg blij met jullie bijdrage en informeren je op deze avond ook graag over de extra mogelijkheden die jullie hebben en hoe jullie hoog kunnen komen bij de zoekmachines. De workshop wordt gehouden in de vorm van een inloopavond in het voormalige WAW-lokaal in De Swingel. Jan Lammert Sijtsema en Arne de Waard zijn van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur aanwezig om jullie vragen te beantwoorden en je kennis op te frissen. Ook als je nog geen gebruiker bent van de website, maar dit wel overweegt voor jouw club, bedrijf of initiatief, loop gerust binnen. Of misschien ben je alleen maar nieuwsgierig? Ook dan ben je welkom. Er zijn computers, maar je eigen laptop meenemen kan ook. Deelname is uiteraard gratis.

13


Lieve kinderen van Wijnjewoude, Graag wil ik jullie uitnodigen om samen met mij en mijn lieve Pieten een prachtig feest te vieren in jullie mooie dorp. Op 21 november om 10.00 uur zal ik jullie komen bezoeken. Staan jullie mij dan weer zo prachtig feestelijk op te wachten op het grasveld bij ’t Wâldhûs op de Te Nijenhuiswei? Ik ben zo nieuwsgierig wat jullie later eigenlijk zouden willen worden, komen jullie dit jaar verkleed als je favoriete beroep? We gaan dan met z’n allen zingend en dansend door het dorp, zodat iedereen in Wijnjewoude kan meegenieten van een vrolijke optocht van ons allemaal. We gaan via de Merkebuorren, langs bakker van der Molen naar De Swingel, waar de Pieten weer een prachtig feest voor jullie hebben bedacht! Ik ben ook weer zo benieuwd naar jullie creatieve talenten. Maken jullie weer zo’n prachtig gekleurde, geverfde of geknutselde kleurplaat voor mij? Uit al jullie inzendingen kies ik dan weer een paar prachtexemplaren die wordenDaghapKalender beloond met een mooi cadeau!

Iedere donderdag uur staat voor je klaar. In Mijn Pieten zullenvanaf de 17:00 kleurplaten op de dedaghap scholen, buffet vorm. Je mag opscheppen je wil,Van zo vaak Peuterspeelzaal, bij de Spar en wat Bakkerij der je wil als je plaatsneemt in onsLeveren Swingel restaurant. Molen brengen. jullie ze We dan kiezen voor het 18 menu met de meeste zorgvuldigheid en veelzijdigheid. Mocht jij een gerecht november op een van deze plekken weer in? hebben wat je graag als daghap zou willen, geef dat dan door. Dat mag door te bellen, mailen of dat doorallemaal! te geven aan de bar. We laten de laatste donderdag van de maand Tot 21 november vrij voor jouw suggestie. Lieve groet, Sinterklaas 12 november Hachee. Met aardappelpuree en rode kool 19 november Karbonade. Met aardappelschijfjes en verse groente Vrijwillige bijdrage 26 november Keuze Wijnjewoude "per abuis ontbreekt het retouradres op de enveloppen voor de vrijwillige bijdrage. De 03 december Schnitzel. Met aardappelschijfjes en verse groente enveloppen kunnen worden gebracht naar Martijn Ruis, Hagerank 13 te Wijnjewoude. Dank voor jullie bijdragen en 17:00 excuses Iedere donderdag dus vanaf uur.voor Ookhet omongemak." af te halen. Hiervoor kun je ook gebruik maken van de Swingel bestellijn, 0516 480 741

Zangdienst met medewerking van “IT LJOCHTBEAKEN” uit Haulerwijk D.V. zondagavond 15 november is er om 19.00 uur een zangdienst in de Hervormde kerk van Weinterp. Voorganger tijdens deze dienst is Michel van Heijningen. Er is samenzang, een overdenking en het interkerkelijk mannenkoor “It Ljochtbeaken” uit Haulerwijk zal voor ons zingen! Welkom!!

14

Workshop middenkaderkaart

Op dinsdag 10 november en woensdag 25 november geef ik een workshop


Ut ‘e skoalle klapt De beide scholen zijn weer bevolkt met uitgeruste kinderen na een heerlijke herfstvakantie. De landerijen worden weer kaler na het hakselen van de maïs en ’s morgens komen we op school aan in de mist. De herfst heeft zijn intrede gedaan. Een mooie tijd van geur en kleur. Wat een voorrecht om vakantie te hebben en hierna zo in alle vrede en vreugde schoolgaand te zijn. Zeker als je kijkt naar de vluchtelingenproblematiek om ons heen. Net voor de vakantie is er een bijeenkomst gehouden in het kader van Wijnjewoude Energie Neutraal. Een zeer interessant project waar ook de scholen mogelijk hun steentje aan bij kunnen dragen. Het is in elk geval zeker de moeite waard om te onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn. Uiteraard is het een geweldig onderwerp met kansen gericht op educatie. Er zijn hierover al contacten gelegd en die leiden vast tot mooie processen. Het is immers uniek om in zo’n dorpsproject de kinderen mee te kunnen nemen. We zijn benieuwd wat voor noviteiten hieruit kunnen komen want qua creativiteit verbazen de kinderen ons menigmaal.

In de voorbereiding rondom de Kinderboekenweek hebben de beide teams op een goede manier van elkaars inventiviteit gebruik kunnen maken. Dit is ook gebleken tijdens de boekenweek en dan vooral tijdens de opening en afsluiting hiervan. De presentaties waren geestig en ‘raar maar waar’. Kinderen en ook leerkrachten zijn nu heel wat weetjes wijzer. Leuk om zo te sneupen in de boeken naar weetjes en watjes. De beide directieleden Anky Kerkstra en Paul Mooij hebben ook weer overleg gehad over de onderdelen die gezamenlijk aangepakt gaan worden. Eén van deze onderdelen is de ontmoeting van de beide teams. Zo staat er in november een gezamenlijke vergadering gepland voor de teams. Hierin bespreken we verschillende onderwerpen. Dit gaat van het ‘continurooster’ tot ‘Koningsspelen’ maar ook over ‘WEN’ en ‘Sinterklaas’. Over de laatste gesproken; ook dit jaar zal de Sint met zijn Pieten de scholen weer komen bezoeken, en wel op vrijdag 4 december. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

15


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 16


DaghapKalender Nieuws van De Telle

Iedere donderdag vanaf 17:00 uur staat de daghap voor je klaar. In buffet vorm. Je mag opscheppen wat je wil, zo vaak je wil als je De peutergroep plaatsneemt in ons Swingel restaurant. We kiezen het menu met de meeste zorgvuldigheid Mocht jijWeeen gerecht Bij de peutergroep wordtener veelzijdigheid. gewerkt met thema’s. hebben wat je graag als daghap zou willen, geef dat van dan door. Dat mag door te bellen, zijn nu druk met de herfst bezig, mat mooie blaadjes mailen of dat door te geven aan de bar. We laten de laatste donderdag van de maand de bomen en eikels op de grond. In de groep hadden we vrij voor jouw suggestie. een echt slakkenhotel welke zeer in trek was bij de peuters. Allemaal kijken waar ze zitten en wie durfde 12 november Hachee. Metlaten aardappelpuree rode kool mocht hem over zijn hand kruipen. Zelfenhebben de 19 november Karbonade. Met aardappelschijfjes en verse groente peuters een slak gemaakt van klei en een bakje voor hun slak geverfd. 26 november Keuze Wijnjewoude De peuters leren en ontdekken zo allemaal leuke en voor hun nieuwe dingen. Als er nog 03 december Met aardappelschijfjes en verse groente peuters zijn dieSchnitzel. dit ook graag willen kom gerust een keer langs om te kijken.

Iedere donderdag dus vanaf 17:00 uur. Ook om af te halen. Hiervoor kun je ook gebruik maken BSO van de Swingel bestellijn, 0516 480 741 De eerste aanmeldingen voor de BSO zijn binnen en zodra er voldoende voor een middag zijn gaan Zangdienst met medewerking van we open. De BSO biedt professionele opvang na school voor “IT kinderen van 4-12 jaar. Heerlijk vrij uit Haulerwijk LJOCHTBEAKEN” spelen of met zijn allen een leuke activiteit doen. Er is een ruim aanbod van spelmateriaal voor binnen D.V. zondagavond 15 november is er om 19.00 uur een zangdienst in de Hervormde en buiten. kerk van Weinterp. Voorganger tijdens deze dienst is Michel van Heijningen. Er is samenzang, eeninformatie overdenking het interkerkelijk mannenkoor Vragen of meer bel en of mail met Kinderopvang Esther:“It Ljochtbeaken” uit Haulerwijk zal voor ons zingen! Mail: kinderopvangesther@outlook.com of bel: 06-30283189

Welkom!!

Op zoek naar nieuwe bestuursleden Workshop middenkaderkaart Heb jij net zoveel plezier beleefd aan de Op dinsdag 10 dan november woensdag 25 november geef ik een workshop laatste Willedei wij als en bestuursleden? middenkaderkaart. U bent vanaf 20.00 uur van Vind jij ook dat dit straatfestival niet harte welkom. Er is een ruime voorraad 3d plaatjes welke al geknipt en geplakt zijn, zodat ze direct te uit Wijnjewoude mag vertrekken? Een verwerken zijn op de kaart. evenement voor jong en oud dat bekend is in Voor één kaart, koffie en en wat betaalt u de wijde omgeving ooklekkers veel bezoekers €naar 5,-.het Voor de tweede of meerdere kaarten die u dorp trekt. maakt betaalt u € 1,25. Om dit voort te kunnen zetten zijn we op zoek Het is Mounleane 11 te Wijnjewoude. naaradres nieuwe bestuursleden. Wil je graag Opgave uiterlijk maandag november of dinsdag helpen om dit evenement te9 laten bestaan, neem dan contact op met info@willedei.nl. 24 november via: Mail: antjevanbruggen@kpnmail.nl Tel.: 06 21 938 527

Mocht u met een groepje van vier personen zijn, dan is er de mogelijkheid om op andere data de workshop te volgen.

17


SwingelNieuws!! Het seizoen is weer in volle gang en 2016 komt in volle vaart op ons af. We zijn achter de schermen samen met het bestuur van de Swingel heel hard aan het werk om de activiteiten te plannen voor dit najaar en het voorjaar van 2016. En kijken we nadrukkelijk naar de zomer. Daarbij kijken we naar de activiteiten op en rond het terras. Het terras wat afgelopen zomer in gebruik is genomen en wat een redelijk succes kan worden genoemd. We gaan de komende weken gebruiken om het terras verder op te knappen en ook de entree. Ook wordt de zijde aan de kinderspeelzaal opgeknapt. Ook de binnenkant van de Swingel is aan een update toe. Hier zijn we ook druk mee bezig. De bezoekers van de Swingel vragen we wat hun wensen zijn. Hoe moet de Swingel er uit gaan zien volgens jou? Deze informatie gaan we verzamelen en hopen straks tot een besluit te komen waarbij iedereen zich straks nog meer thuis gaat voelen in de Swingel. Vernieuwde Website. Samen met de Kreaasje uit Ureterp zijn we de laatste weken bezig geweest de website opnieuw in te richten. Daarbij is plaats vrij gemaakt om de buffetten en het aanbod van het cafetaria te vermelden. Door de toenemende vraag naar onze buffetten vonden we het tijd worden om ons aanbod online aan te bieden. Het cafetaria is nu bijna een jaar open en we hebben al heel veel patat gebakken. Logisch gevolg is dat we dit door gaan zetten en mogelijk nog uitbreiden. In de maand november hebben we weer een actie. Kijk straks maar op de achterzijde van de B창n. 13 november Kinderdisco. We hopen op een grotere opkomst dan de vorige keer. Leendert en Christiana doen heel erg hard hun best om hier wat van te maken. We merken dat de opkomst niet fantastisch is en we vragen ons af waar dat van komt. Wat moeten wij doen om 18

de kinderen weer bij de disco te krijgen? Danswedstrijden? Karaoke? Zeg het ons. Als het zo doorgaat moeten we stoppen met de kinderdisco omdat het zo nog weinig zin heeft. En dat willen we niet. Jij toch ook niet?! Er zijn zoveel kinderen in Wijnjewoude die eens per maand wel een vrijdagavond even een leuke avond willen hebben? Kom op, geef ons de informatie en wij gaan er mee aan de slag. 21 november de intocht van Sinterklaas. Als alles goed gaat (je weet het maar nooit) komt Sinterklaas op 21 november aan in Wijnjewoude. De intochtcommissie is heel erg druk bezig dit samen met Sinterklaas te regelen en gaat er weer voor zorgen dat dit weer een fantastisch feest wordt voor de kinderen. 28 november hebben we live muziek, met Hijack, olv Sip Visser. Hijack is een allround band die muziek speelt die geschikt is voor iedereen. Van 8 tot 80. Hijack speelde onlangs nog in de Swingel tijdens het open podium. Verderop in de B창n lees je meer over Hijack. 19 december ook live muziek. Alanis Morissette tribute. Dit wordt een show. De unplugged show zoals ze die speelde voor MTV. In de volgende B창n een uitgebreide aankondiging Kom langs in de Swingel. Als je iets wil organiseren, als je een idee hebt, iets jou leuk lijkt. Als je over iets bestaands nog iets toe wil voegen, verbeteren. Kom langs. We willen het graag samen doen, met elkaar. De Swingel is van Iedereen. Groet! Eric en Trientsje


SwingelAgenda!!! 13 november 17 november 21 november 28 november 05 december 06 december 11 december 19 december 01 januari 09 januari 06 februari 13 februari

Kinderdisco Ledenvergadering Longa Sinterklaasintocht Live muziek met Hijack (met Sip Visser) Receptie (geopend vanaf 16:00 uur) Receptie (Swingel gesloten voor publiek) Kinderdisco Live muziek met Alanis Morissette Tribute, unplugged Oud&Nieuw Feest Winter Wandeltocht Bingo Darttoernooi

We zijn nog bezig met een solex tourtocht, een comedy avond en een kerstfair. Mocht je daar ideeĂŤn bij hebben dan ben je welkom mee te denken. Verder zijn we bezig om het waw lokaal weer wat actief te gaan gebruiken. Ideetjes hierbij zijn een cursus klein vaarbewijs, Engelse les, workshop kerststukjes maken, breihaakclub, kaarten (klaverjassen/bridge) Er zijn nog een paar weekenden beschikbaar om iets te organiseren. We nodigen Wijnjewoude uit om zijn of haar suggesties door te geven. Wat wil jij graag in de Swingel? Wil je weer eens een editie van Wijnjewoodstock? Of iets compleet anders? Kom langs en we gaan er mee aan de slag!

Swingel Voetbal Agenda Welke wedstrijden kun je allemaal weer live volgen in de Swingel? Altijd de keus uit gewoon TV of groot scherm. 07 november 08 november 21 november 25 november 28 november 05 december

Twente-Heerenveen Feyenoord-Ajax AZ-Heerenveen Manchester United-PSV Heerenveen-Roda jc Ajax-Heerenveen

Als er een wedstrijd is die hier niet tussen staat en wordt wel uitgezonden? Kom gewoon langs dan regelen we het.

19


Dorpsfeest 2016 1996 -2016 15 t/m 18 juni 2016 In 2016 vieren we het feit dat we voor de 20ste keer het dorpsfeest hebben. De invulling van de dagen is bijna rond. Voor de donderdagochtend, een activiteit met beide scholen en peuters, hier zijn we nog mee bezig. In principe is dit rond, maar moet nog even definitief op de eerst volgende vergadering worden vastgelegd. Ook de zaterdagmiddag is nog niet klaar. Met andere partijen zijn we bezig met een invulling. Voor de rest is alles ingevuld en wij kunnen nu al zeggen: Er zit muziek in. Vanaf de Bân van januari gaan we sluier langzamerhand oplichten en onderdelen aan u presenteren promoten. Voor 1 onderdeel vragen nu uw aandacht.

de de en we

Versierde wagens.

Het thema is: ALL around the World.

Het is de bedoeling dat er een land/continet wordt uitgebeeld. Een land/continent kan maar een keer worden gekozen. Heeft een buurt dus Nederland dan kan een ander buurt deze niet meer krijgen. Geef uw keuze op via SDWW@LIVE.NL. Hierbij geldt wel: Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

20

Werkgroep dorpsbudget wil in 2016 graag dit onderwerp en de buurten, i.v.m. 20 jarig jubileum en omdat het bijdraagt aan een dorpsactiviteit, financieel ondersteunen. Ze doen dit via het Dorpsbudget (zie ook het bericht van dorpsbudget, elders in deze Bân) Voor buurten die meedoen is een startpremie van € 100,-, per versierde wagen, beschikbaar. Aan deze premie zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn: 1. De wagen moet beslist zelf worden gebouwd ( wagens die van andere dorpen c.q. feesten worden geleend tellen dus niet mee). Hier wordt op gecontroleerd! 2. Opgave van de wagen(s) moet plaatsvinden voor 1 maart 2016 3. Premie wordt t.z.t uitbetaald via dorpsfeest. Mochten er nog vragen of suggesties zijn schroom niet en mail het ons. Bestuur Dorpsfeest


Feestmiddag van de Zonnebloem met het shantykoor de Piipegaeltsjesjongers De zaal van de Wier loopt tussen één en half twee al vol, zo kan men onder het genot van koffie/thee en gebak nog even bijpraten voor het programma begint. Onze voorzitter Albert de Vries opent deze middag en kondigt het mannenkoor aan. Het shantykoor dankt zijn naam aan een kruiwagentje, wat gebruikt werd voor het vervoer van turf. Het kruiwagentje had rechte pijpen (handvaten) van essenhout en was verder van iepenhout gemaakt. Het "shanty" komt van een lied wat vroeger werd gezongen bij eentonig en zwaar werk aan boord van de zeilschepen. De sjongers uit Rottevalle e.o. zongen een potpourri van liedjes om ons in de stemming te brengen. Na de verschillende shantys was het de beurt aan "Johannes, de allerbeste kok". Hij liet ons het refrein meezingen: Joep hai die Joep hai da, Rum is goed voor de cholera. Rum werd er in de pauze nog niet genuttigd wel advocaat met slagroom en andere drankjes. Mevrouw Punter uit Bakkeveen die deze dag haar verjaardag vierde werd op deze middag toe gezongen door 150 man. Zij ontving uit handen van de Piipegaeltjesjongers een CD. Mevrouw Punter beloonde de gulle gever met een kus en ook de leider van de band werd niet vergeten.

Om de zaal weer opnieuw in beweging te krijgen werd het lied "Hoog is de zolder, laag is de vloer" ingezet, waarbij de armen heen en weer werden bewogen. Vervolgens het lied van "de drunken sailer", met het refrein, wij drinken geen bier of jenever maar rum valdera, waarbij de drunken sailor her en der rum uitdeelde. De feeststemming zat er zo goed in dat de vrijwilligers van de Zonnebloem spontaan in polonaise door de zaal gingen. Al met al een geslaagde middag. Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga

Uitstapje naar de kersttuin De Zonnebloem afdeling Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude organiseert op donderdagochtend 10 december haar jaarlijkse uitstapje naar Tuindorado in Drachten. Wilt u ook lekker struinen, sfeer proeven, iets kopen of ideeën opdoen voor de kerst? Ga dan mee! Opgave kan tot 23 november bij Sietske Bouma tel. 0512302183 of Meta Falkena tel. 0512-302172. Voor een rolstoel kan worden gezorgd. De kosten bedragen € 6,- incl. consumpties, gebak en vervoer. Het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o, Antje Berga

21


woensdag

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

22


Geef de pen door Bedankt Mattie, voor het doorgeven van de pen. Ik ben Jeanette de Jong en woon samen met Menno van Houten en ons zoontje Yoran van 8,5 maand oud aan de Noormanstrjitte in Wijnjewoude. Ik ben opgegroeid in Wijnjewoude en Menno in Drachten. In 2009 is Menno hier naar toe gekomen en hebben we het huis waar we nu wonen gekocht. In februari is Yoran geboren. Na een moeilijke start, omdat hij geboren werd met Choane Atresi (volledige afsluiting van de neusdoorgang), is het nu volop genieten van de kleine man. Hij is in zijn eerste drie weekjes al drie keer geopereerd om ervoor te zorgen dat hij kon ademen door zijn neus. Deze weken verbleef hij op de neonatologie van het UMCG. Geen leuke start, maar gelukkig gaat het nu allemaal goed met hem. Na mijn verlof ben ik verder gegaan met mijn eigen bedrijf waar ik vorig jaar al mee was gestart. Ik werkte toen nog bij Verslavingszorg Noord Nederland, waar ik 8 jaar gewerkt heb als ambulant woonbegeleidster op verschillende afdelingen. Ik heb daar veel geleerd, maar was toe aan een nieuwe uitdaging en kon me niet meer vinden in het beleid wat er momenteel in de zorg gevoerd wordt. Door alle bezuinigingen waren er continue reorganisaties en werd de sfeer er niet beter op. Ik heb daarom besloten mijn vaste contract te laten ontbinden en ZZP’er in de zorg te worden. Een hele stap, maar tot nu toe heb ik er nog geen spijt van gehad. Samen met een collega ZZP’er heb ik een samenwerkingscoöperatie genaamd Stee 050 opgezet. We hebben een woonvorm in Slochteren voor maximaal 5 jongeren met een psychische beperking. Ze leren hier voor zichzelf te zorgen, om te gaan met hun problematiek en we begeleiden ze op alle levensgebieden zodat ze zo goed mogelijk mee kunnen draaien in de maatschappij. Daarnaast bieden we dagbesteding voor mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) buiten de reguliere arbeidsmarkt vallen. We hebben hiervoor een mooi pand in Leek. Hier worden meubels etc. van steigerhout gemaakt. Op onze website

www.stee050.nl staan verschillende foto’s van meubels die daar gemaakt worden. Meubels kunnen op maat gemaakt worden en geheel naar eigen wens. Aangezien mijn vader (Tjeerd) 2 jaar geleden zonder werk is komen te zitten was dit voor ons een leuke manier om hem in te zetten in ons bedrijf. Hij heeft jarenlange ervaring als teamleider in de houtsector dus wat wil je nog meer? Hij is dus sinds kort bij ons aan het werk als werkbegeleider van onze dagbesteding. Menno werkt inmiddels alweer 2 jaar als vertegenwoordiger in de zonnepanelen bij het bedrijf Solar Systemen, wat gevestigd is op de Kaden in Drachten. Nadat hij jarenlang als vrachtwagenchauffeur heeft gewerkt bij Deli XL, was ook hij toe aan een nieuwe uitdaging en kon hij samen met vrienden van hem dit bedrijf op poten zetten. Het bevalt hem prima dus die zit voorlopig wel goed! Op zondag zijn wij regelmatig te vinden op het voetbalveld om ons clubje ODV aan te moedigen. Menno doet doordeweeks aan fitness en ik heb sinds kort het voetballen bij vv Bakkeveen weer opgepakt. In februari gaan we onze favoriete bezigheid weer uitoefenen, namelijk skiën in Oostenrijk. Daarnaast zit ik sinds 2012 in het dorpsfeest bestuur. Fantastisch om met zo’n leuk team elk jaar weer een programma te bedenken waarin er voor iedereen wat leuks te doen is. In de week van het feest is het hard werken, maar vooral ook erg veel lachen en enorm genieten! Kortom: Een druk leventje, maar zo gaat dat als je jong bent en je wilt wat. We geven de pen nu door aan onze “nieuwe” buren Sandra en René.

23


3 Provinciën gebied: Ontdekken en beleven Eind 2015 wordt door TIP-Bakkeveen een royale folder uitgegeven met alle recreatieve mogelijkheden rond het 3 Provinciënpunt. Om zo compleet mogelijk te zijn roepen we inwoners van het gebied op om recreatieve gegevens door te geven. Denk hierbij aan historische en natuurlijke plekjes, mogelijkheden tot bedrijfsbezoek, overnachtingsadressen, galerieën en exposities, horeca, rustpunten, aanwezige en (geplande) evenementen, wandelroutes, etc. De folder wordt in 2016 gratis via vele distributiepunten beschikbaar gesteld aan bezoekers van het 3 Provinciën gebied. In het gebied rond het 3 Provinciënpunt waar de grenzen van Drenthe, Friesland en Groningen samenkomen is Bakkeveen het centrum van de recreatie. In andere dorpen waaronder zeker Wijnjewoude liggen mogelijkheden voor verdere recreatieve ontwikkeling: er is voor de recreant nog veel te ontdekken en te beleven. Het idee is dat in het 3 Provinciëngebied de volgende dorpen vallen: Bakkeveen, De Wilp, Donkerbroek, Een-West, Frieschepalen, Haule, Haulerwijk, Siegerswoude, Ureterp, Waskemeer, Wijnjewoude en Zevenhuizen. Het gebied wordt ruwweg begrensd door de A7 in het noorden, de N381 in het westen, Bovenloop Tjonger, recreatiegebied Norg en recreatie gebied Roden/Leek in het zuiden en oosten. Het is de bedoeling door samenwerking de recreatieve mogelijkheden beter op de kaart te zetten; de streek beter te

24

tonen aan de toerist, maar ook aan de eigen inwoners. Her en der in het gebied zijn kleinschalige recreatieve initiatieven. Door samenwerking en publiciteit willen we deze ook ondersteunen. Er wordt gewerkt aan een folder: een A5 magazine van ca 20 pagina’s waarin alles wat met recreatie te maken heeft, is vermeld. Naast deze folder wordt de informatie ook beschikbaar gesteld op de website www.3beleef.nl . Alle dorpswebsites in het gebied kunnen deze informatie overnemen voor zover relevant. TIP-Bakkeveen (Toeristisch Informatie Punt) coördineert ı één en ander. We willen geen informatie missen, daarom doen we via deze weg een oproep aan een ieder om zoveel mogelijk recreatieve gegevens aan te dragen en vergeet niet de mogelijkheid van bedrijfsbezoeken na te gaan! Ook een prachtige recreatieve foto is zeer welkom. Je kunt je gegevens inzenden tot 14 november naar info@3beleef.nl. Namens de TIP-Bakkeveen werkgroep: Vincent Veldhoen en Jan van Dalen


Soos Wijnjewoude Woensdag 18 november is er weer een soosmiddag in het gebouw De Driehoek. Aanvang 14.00 uur. De heer Westerhof uit Joure gaat de middag verzorgen met dia’s en verhalen. We hopen op een goede opkomst Namens het bestuur, Joke Nust.

Loopgroep Sparjebird Op 31 oktober vierde loopgroep “Sparjebird” haar 45 jarig jubileum. Al 45 jaar komt de loopgroep elke zaterdagmorgen om 9.00 uur bij elkaar bij de Blokhut te Sparjebird om vervolgens onder deskundige leiding een uur te gaan hardlopen. In 1970 werd onder leiding van de befaamde, helaas inmiddels overleden Peter Klos, leraar en loopgoeroe van CIOS te Heerenveen, begonnen met hardlopen onder het motto: “Wa't rint wint”. De groep mensen breidde zich in de loop der jaren uit en varieert qua grootte en leeftijd. De filosofie van de loopgroep was en is: mensen van alle leeftijden op een plezierige manier te laten sporten, zonder competitie element. Het is ook een sociaal gebeuren: tijdens het lopen ontmoet je de ander en zo zijn er hele leuke vriendschappen ontstaan. En na afloop is er altijd het koffie/thee drinken in de Blokhut, geserveerd door beheerder Arie.

De looptraining wordt inmiddels gegeven door Tracy van der Ploeg. Ieder deelnemer betaalt € 2,- per keer plus voor eventueel koffie en thee € 1,50. Een echte verenigingstructuur kent de loopgroep niet. Er zijn geen leden en iedereen kan komen wanneer hij/zij wil. Er is alleen een werkgroep die zo nu en dan bij elkaar komt als het nodig is zoals bij dit jubileum. Belangstellenden voor de loopgroep zijn van harte welkom op de zaterdagmorgen om 9.00 uur! De werkgroep

Line Dance voor Beginners gestart Na de oproep in de Bân van oktober zijn we gestart met de beginners maar er kunnen nog een aantal enthousiaste dansers bij, dus lijkt het je wat om dit de komende wintermaanden uit te proberen voor maar € 5,- per avond, geef je dan op bij Magda Landman 0516-481673 of per mail naar: pmlandman@ziggo.nl of kom op woensdagavond langs in de Swingel, boven in het laatste lokaal. We dansen van 20:00 – 21:00 uur (beginners) 21:00 – 22:00 uur (gevorderden).

25


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

26

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Volleybalvereniging DWS Voor de maand november 2015 zijn de balsponsors: - De Twa Bûken - Jansma Garage Namens D.W.S hartelijk bedankt! De eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen zijn gespeeld! Onder het kopje wedstrijdschema is o.a. te zien wanneer DWS thuis moet spelen in M.F.C. de Swingel, kom ons dan gezellig aanmoedigen! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals recreanten, heren, dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 1&2 Dames 3 Dinsdag : Jeugd Heren 1 Donderdag: C.M.V jeugd

19:00 uur – 20:00 uur 20:00 uur – 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur – 20:30 uur 20:30 uur – 22:00 uur 16:30 uur – 17:30 uur

Wedstrijdschema:

5-nov 21:15 21:15 20:15 21:15 19:15 12-nov 20:15 19:15 21:00 19:15 19:15 19-nov 20:15 19:15 20:15 21:15 19:15 26-nov 20:15 19:15 20:15 19:15

ODS DS 3 - D.W.S. DS 1 Kwiek DS 2 - D.W.S. DS 2 D.W.S. DS 3 - AVIOS DS 2 D.W.S. HS 1 - SCS HS 3 D.W.S. MB 1 - BSV MB 1

Sporthal Revalidatie Friesland de Boppeslach M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

D.W.S. DS 1 - Turfst.-Drachten DS 3 D.W.S. DS 2 - Turfst.-Drachten DS 5 VC058 DS10 - D.W.S. DS 3 ODS HS 3 - D.W.S. HS 1 AVIOS MB 1 - D.W.S. MB 1

M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Sportcomplex Rengers Sporthal Revalidatie Friesland de Boppeslach

s.v. Suameer DS 1 - D.W.S. DS 1 Wêz Handich DS 3 - D.W.S. DS 2 D.W.S. DS 3 - HVC DS 5 D.W.S. HS 1 - De Roeken/DVC HS 1 D.W.S. MB 1 - HVC MB 1

Westermar Fugelkamp M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

v.v. D.S.O. DS 2 - D.W.S. DS 1 MFC De Roeken/DVC DS 3 - D.W.S. DS 2 D.W.S. HS 1 - Dovo/Hujades HS 4 Oer 't Net MB 1 - D.W.S. MB 1

De Veste De Doelstien M.F.C. de Swingel De Doelstien

Mededeling: Competitiespeler, blijf de site van Nevobo in de gaten houden in verband met wedstrijdwijzigingen! Het bestuur 27


Longa nieuws Zin om te gymmen? Voor iedere leeftijd zit er wat tussen. Beginnend vanaf de peuteren kleutergym, waar alle basisvormen van gym op spelenderwijze aan bod komen. Voor alle jongens en meisjes ouder dan 6 zijn er verschillende mogelijkheden: springen, gymmen, turnen en voor de volwassenen nu ook een KEEP FIT groep waar aerobics, steps en conditietraining afwisselend aan de orde komen. maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

14.30 16.00 springen basisschool 16.00-17.30 acro 1 17.30-19.00 wedstrijd acro 8. 45- 9.30 peuter gym 14.30-16.30 jeugdselectie 16.30-19.30 selectie 17.30-19.00 acro wedstrijd 19.00 – 20.30 springen voortgezet onderwijs 20.30 – 21.30 KEEP FIT voor volwassenen 14.30- 15.30 kleuter gym 15.30-17.00 recreatie 1 17.00-18.30 recreatie 2 09.00-12.00 selectie

Voor alle lessen geldt dat er twee keer gratis mag worden uitgeprobeerd. Dus kom kijken of meedoen in de Swingel of ga naar de website www.longa@wijnjewoude.nl om te kijken wat er allemaal te beleven valt bij Longa!

Computercafé Het eerstvolgende computercafé zal op de dinsdagmiddag plaatsvinden: 17 november van 13.30 - 15.30 uur in het MFC De Swingel, lokaal boven. Wanneer u liever op een avond wilt, kan dat ook. Dan kunt u op 8 december van 19.00 - 21.00 uur bij ons terecht. Kosten: 5,-- Euro incl. koffie/thee. Graag tot ziens en noteer deze data in uw agenda! U kunt bij ons gebruik maken van de vaste computers of WiFi voor uw eigen laptop/tablet. Ook zonder computerproblemen bent u van harte welkom. De koffie/thee staat klaar ! Vragen? Bel Fokje Meijer: 0516-481479 of Arne de Waard: 06-15183446.

28


Ledenvergadering IJsclub Great Foarút Vrijdagavond 20 november aanstaande is de ledenvergadering van IJsclub Great Fourút in de Swingel om 20.00 uur. Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Opening Notulen Verslag secretaris Bestuursverkiezing Verslag penningmeester Benoeming keurmeesters Bespreking rijderijen Rondvraag Sluiting.

In de herfst van 2016 zal de contributie van de IJsclub niet meer worden afgehaald, maar door middel van een automatische incasso worden geïnd. We houden u op de hoogte van deze nieuwe werkwijze. Het bestuur.

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28 november. Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de instelling: Een beetje kou gaat wel weer over, MS niet! MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje rare ziekte, want waarom raakt de ene persoon met MS in korte tijd snel geïnvalideerd en een ander met MS kan nog jarenlang goed functioneren? De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. Bang voor wat de ziekte kan aanrichten. Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: genezing en verbetering! Genezing omdat we zo graag willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen. En wat je nu nog niet kunt genezen, kan

je wellicht wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt. Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma´s waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is. Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen? Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose? Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl

29


.Gratis

overnemen van klokken & museum website

Ja, u leest het goed. De website www.clockmuseums.nl mag een andere eigenaar krijgen. Ik ga deze site, inclusief hosting & domeinnaam gratis weggeven aan degene die me de meest interessante reactie kan geven waarom hij of zij deze website zou willen overnemen. De overname datum graag voor februari 2016. Dit is dus een interessante mogelijkheid voor iemand die een website wil beginnen, maar nog geen idee had voor een onderwerp, of iemand die kans ziet om hier wat mee te doen, en eventueel de website te veranderen of een uitbreiding hier aan te geven. De website, hosting en domeinnaam hebben een waarde van ongeveer €1.000,-, dus dat lijkt me meer dan de moeite waard.

Medibelconsulting persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Voor de ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen, met een beetje extra gezelligheid. Wilt u wandelen, of hulp voor een bezoek aan het ziekenhuis? Kijk voor meer mogelijkheden op mijn website. Of bel. T. 0516 471147 of M. 06-15095597 E. medibelconsulting@gmail.com W. medibelconsulting.nl Bûtewei 59, Wijnjewoude

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

30

U krijgt gratis het Programma Microsoft SharePoint Designer en clockmuseums de kosten zijn eenmalig € 29,-per jaar voor Hosting en is tot en met 22-04-2016 al betaald. Zend mij een mail dan kunnen we afspreken hoe deze website voort te zetten. Uiteraard krijgt u van mij alle instructies hoe u de website moet onderhouden en nieuwe links moet toevoegen. Peter Tilkema Bakkeveen ~ klokhus@home.nl

s Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude


Nieuws van Euphonia Op vrijdag 13 november in de schuur van J.L. Sijtsma. . . . een héél bijzonder concert van muziekvereniging Euphonia! Baukje Koolhaas heeft voor deze avond een spannend verhaal geschreven. Zij leest haar verhaal voor op vrijdag de 13e. Wie durft . . . .

Nieuws van De Telle

De peutergroep Bij de peutergroep wordt er gewerkt met thema’s. We zijn nu druk met de herfst bezig, mat mooie blaadjes van de bomen en eikels op de grond. In de groep hadden we een echt slakkenhotel welke zeer in trek was bij de peuters. Allemaal kijken waar ze zitten en wie durfde mocht hem over zijn hand laten kruipen. Zelf hebben de peuters een slak gemaakt van klei en een bakje voor hun slak geverfd. De peuters leren en ontdekken zo allemaal leuke en voor hun nieuwe dingen. Als er nog peuters zijn die dit ook graag willen kom gerust een keer langs om te kijken. BSO

Muzikale Griezel Avond Spannend verhaal geschreven en

voorgelezen door Baukje Koolhaas De eerste aanmeldingen voor de BSO zijn binnen en zodra er voldoende voor een middag zijn gaan Met muzikale omlijsting van we open. De BSO biedt professionele opvangmuziekvereniging na Euphonia school voor kinderen van 4-12 jaar. Heerlijk vrij o.l.v. Johannes Terpstra spelen of met zijn allen een leuke activiteit doen. Er is een ruim aanbod van spelmateriaal voor binnen Datum: Vrijdag 13 november 2015 en buiten. Tijdstip: 20.00 uur Waar:

Schuur van J.L. Sijtsma,

Vragen of meer informatie bel of mail met Kinderopvang Esther: 39, Wijnjewoude Merkebuorren Mail: kinderopvangesther@outlook.com of bel:Prijs: 06-30283189 Toegang is gratis!!

Op zoek naar nieuwe bestuursleden Heb jij net zoveel plezier beleefd aan de laatste Willedei dan wij als bestuursleden? Vind jij ook dat dit straatfestival niet uit Wijnjewoude mag vertrekken? Een evenement voor jong en oud dat bekend is in de wijde omgeving en ook veel bezoekers naar het dorp trekt. Om dit voort te kunnen zetten zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil je graag helpen om dit evenement te laten bestaan, neem dan contact op met info@willedei.nl. 31


32


Prikbord Verkoping Rode Kruis 25 Jaar. Op donderdagmiddag 26 november houden wij weer een verkoping van onze zelfgemaakte goederen in het Wâldhûs. Wij komen hier ook al 25 jaar samen met ouderen om te handwerken. Voor de Sint – en Kerstdagen zijn er weer leuke cadeaus, o.a: Poncho’s en stola’s. Ook is er een verloting en een grabbelton, enz. U bent van harte welkom in het Wâldhûs vanaf 13.30 tot 17.00 uur. De leiding, Janke, tel. 481495 en Froukje, tel. 481992. Gezellige kerstmarkt in landelijke sfeer. Schuurverkoop! Voor World Servants Koffie en thee staat klaar!! Wanneer:12 december van 9.00 t/m 17.00 uur Waar: Weinterp 47, 9241 HC Wijnjewoude Peuter en kleutergym Ben je 2 jaar of ouder en heb je altijd zin om te rennen, te springen en spelletjes te doen met vriendjes en vriendinnetjes? Kom dan gymmen bij Longa! De eerste twee lessen zijn gratis! Peutergym: dinsdag 8.45 – 9.30 uur, samen met je vader, moeder, pake, beppe of iemand anders die jou begeleidt. Kleutergym: donderdag 14.30 – 15.30 uur. Uitnodiging Ledenvergadering Gymnastiekvereniging LONGA Wijnjewoude. Dinsdag 17 november 2015 20.00 uur in de Swingel

Collecte De collecte van het Leger des Heils is dit jaar van 24 tot 29 november. In die week kunt u dus een collectant aan de deur verwachten. Coördinator Aukje Veenstra Opbrengst collecte De collecte van de Nierstichting heeft dit jaar €1.195.50 opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank. De Nierstichting Adreswijziging Vorig jaar heb ik het secretariaat voor de EHBO Bakkeveen/Wijnjewoude overgenomen. Ik ga echter binnenkort verhuizen en geef hierbij de adreswijziging door voor de EHBO van Bakkeveen/Wijnjewoude. Mijn nieuw adres is per 20 oktober: Nynke Stoker Noardkamp 9 9243 KV Bakkeveen Bedankt Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van onze oom en oud oom Jacob Jan Kamminga namens de familie Pianist gezocht Zangeres en tekstschrijver uit Wijnjewoude zoekt ervaren pianist uit Wijnjewoude of omgeving, om samen liedjes te maken. Ben in bezit van piano. Lijkt het je leuk en ben je enthousiast? Mijn telefoonnummer is 0516-481627 of 06-40046225. 33


Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal, beschikbaar vanaf 01-01-2015 - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar. Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67 Sanne de Ree DiĂŤtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

34


Uitslag schutjassen, 2 oktober, 22 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Jappie Nijholt & Koos Landmeter Jan van der Meulen & Koop Koopstra Jeen Posthumus & RenĂŠ Seefat Fokke van Bruggen & Jan-Jaap Kempenaar Henk Posthumus & Kees Stalenhoef Geeuwke Posthumus & Oene Veenstra

Stand: 1: Jappie Nijholt 12 punten 2: Koos Landmeter 12 punten 3: Jan van der Meulen 9 punten 4: Koop Koopstra 9 punten 5: Andries Monderman 6 punten 6: Anko van Bruggen 6 punten 7: Jeen Posthumus 6 punten 8: RenĂŠ Seefat 6 punten 9: Geeuwke Posthumus 5 punten 10: Oene Veenstra 5 punten Overige deelnemers 4 punten of minder Volgende schutjasavond: vrijdag 6 november om 20:00 uur, kantine vv ODV

Veneboer en Rabobank zetten ODV jeugd in nieuwe kleren Alle jeugdteams van voetbalvereniging ODV uit Wijnjewoude spelen sinds kort in geheel nieuwe wedstrijdkleding. Tevens heeft elk jeugdlid een trui gekregen om in stijl naar de club te komen. De kleding kon worden aangeschaft van de opbrengst van een grote Schijt-je-rijk loterij en bijdragen van Veneboer Sport 2000 uit Drachten en de Rabobank.

35


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

36

www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


Volkstuinencomplex Boerestreek Volgens mij is de wortel een van de meest bekende groenten, welke zowel rauw als gekookt kan worden gegeten. Ook kinderen zijn er, mede door de zoete smaak, doorgaans dol op. De wortel is het ondergrondse deel van de plant, waarmee deze water en opgeloste voedingsstoffen uit de bodem opneemt. Door opname van water ontstaat er een worteldruk, die bij onvoldoende verdamping door de bladeren zo groot kan worden, dat water bij de bladpunten naar buiten wordt geperst. Dit verschijnsel wordt guttatie genoemd. Ook zorgt de wortel voor de verankering van de plant in de grond. Voor een goede groei moet de grond voldoende lucht bevatten. In de directe omgeving van de wortel (niet verder dan 1,5 mm van de wortel af) is een verhoogde biologische activiteit aanwezig. Deze zone wordt de rhizosfeer genoemd. Kun je wortelen langere tijd bewaren? Er zijn mensen, die wortelen in de vriezer langere tijd bewaren, rauw of eerst even blancheren en dan invriezen. Zelf vind ik dat maar niks; de wortels worden slap en smakeloos. Wil je ze langere tijd bewaren, dan kun je ze inkuilen (in kisten). Het klinkt wellicht wat ouderwets, maar ook daar is niks mis mee. Draai het loof van de wortel, leg ze op een laag scherpzand (dit is doorgaans een rivierenzand en dus zoutloos, daardoor wordt er minder vocht aan de wortel onttrokken) in een kist, bedek ze met een laag zand en leg de volgende laag er bovenop. De wortelen kun je nu tot vijf maanden in de kisten op een droge koele plek bewaren.

Naast het gewone koken en daarna stoven met een klontje boter, wat suiker en verse peterselie, zijn er veel meer lekkere gerechten te maken met worteltjes. Denk eens aan de worteltaart of wortel/prei-schotel. Ik heb deze keer

gekozen voor een verrukkelijke wortelsoep uit IndiĂŤ met een paar stukjes Naanbrood. Wortelsoep uit India (hoofdgerecht 4 personen) 2 eetlepels arachideolie of zonnebloemolie 2 grote uien, gepeld en gesnipperd 1 teentje knoflook, geperst 3 middelgrote aardappelen 750 gram wortelen 2 eetlepels milde currypasta 1 blikje kokosmelk groentebouillontabletten 1 theelepel sambal oelek (of naar smaak) Verhit de olie in een pan en voeg de gesnipperde uien en geperste knoflook toe, bak dit vijf minuten zachtjes zonder bruin te worden. Schil de aardappelen, was en droog ze en snijd ze in blokjes. Voeg toe aan het uienmengsel en bak 6 minuten mee. Schrap de wortels en rasp ze grof. Voeg de currypasta aan het uienmengsel toe en bak dit ook nog 3 minuten mee. Voeg dan de geraspte wortel toe en 1,5 liter water. Breng dit aan de kook en voeg naar smaak 2 of 3 groentebouillontabletten toe, de sambal en de kokosmelk. Laat dit een 35 minuten zachtjes koken tot alle groenten gaar zijn. Pureer de soep met een staafmixer of wrijf hem door een grove zeef. Lekker met warm Naanbrood.

37


Naanbrood

Naanbrood Naanbrood 2 eetlepels suiker 2 eetlepels suiker 1/22zakje gist eetlepels suiker 1/2 zakje gist 60 1/2 ml warm water zakje gistwater 60 ml warm 50060 gram speltbloem ml warm water + +extra 500 gram speltbloem extra 1 theelepel bakpoeder 500 gram speltbloem 1 theelepel bakpoeder+ extra 2 theelepels zout 1 bakpoeder 2 theelepel theelepels zout 2 zout 3 eetlepels melk 3 theelepels eetlepels melk 3 eetlepels melk 250 ml Griekse yoghurt 250 ml Griekse yoghurt 250 ml Griekse yoghurt 2 eetlepels olie +extra extraom om kom kom in in te te 2 eetlepels olie + 2 eetlepels olie + extra om kom in te vetten vetten vetten 4 teentjes knoflook,zeer zeerfijngehakt fijngehakt 4 teentjes knoflook, 4 zeer fijngehakt 3 teentjes eetlepelsknoflook, fijn gesneden koriander 3 eetlepels fijnfijn gesneden koriander 3 eetlepels gesneden koriander gesmolten boter 3 eetlepels gesmolten 3 eetlepels gesmoltenboter boter Doe de gist en het suiker met het warme Doe dede gist enenhet met het Doe hetsuiker suiker met het5warme warme water ingist een kom. Laat dit zo’n tot 10 water in in een kom. ditditzo’n water een kom. Laat zo’n 5mengsel 5 tot tot 10 10 minuten staan ofLaat totdat het minuten staanofof totdat totdat het het mengsel mengsel begint te schuimen. minuten staan begint te schuimen. Zeeftede bloem en bakpoeder in een begint schuimen. Zeef de bloem bakpoeder een grote en voeg ook het zout toe. Zeef de kom bloem enenbakpoeder inin een grote kom en voeg ook het zout toe. Voeg vervolgens natte grote kom en voegalleook hetingrediënten zout toe. Voeg vervolgens allemelk, natteyoghurt ingrediënten toe: het gistmengsel, en de Voeg vervolgens alle natte ingrediënten toe: gistmengsel, melk, yoghurt en de olie. het Vervolgens de helft van de knoflook toe:olie. het gistmengsel, melk, yoghurt en de helft van de erbij.Vervolgens Kneed hetdevervolgens in knoflook 8 – 10 olie. Vervolgens de helft elastisch van deinknoflook erbij. Kneed het vervolgens 8 – 10 minuten tot een soepel deeg op erbij. Kneed het vervolgens in 8deeg – 10 minuten eenbestoven soepel elastisch op een met tot bloem aanrecht. minuten een soepel deeg op een bloem bestoven aanrecht. Leg met detot deegbal in eenelastisch met olie ingevette deLaat deegbal in een met olie ingevette eenLeg met bloem aanrecht. kom. debestoven deegbal rond gaan in de kom. Laat de deegbal rond gaan in Dit de kom, zodat hij rondom ingevet is. Leg de deegbal in een met olie ingevette kom, zodat hij rondom ingevet is. Dit zorgt ervoor dat het deeg het in rijzen kom. Laat de deegbal rond na gaan de zorgt ervoor het deeg na hetis.rijzen kom, zodat hijdat rondom ingevet Dit

zorgt ervoor dat het deeg na het rijzen

38

niet aan de kom blijft plakken. Dek af met

niet aan de kom Dek af met plasticfolie en blijft laat plakken. het minimaal 2 uur niet aan de kom blijft plakken. Dek af met plasticfolie en laat het minimaal 2 uur rijzen. plasticfolie en laat het minimaal 2 uur rijzen. rijzen.

Duw de lucht uit het deeg en kneed nog Duw de de lucht lucht uithet het kneed nog even door. Verdeel indeeg 8deeg gelijke stukken. Duw uit enen kneed nog even door. door. Verdeel 8gelijke gelijke stukken. even Verdeel inin8de stukken. Verwarm de oven op hoogste stand Verwarm de op stand Verwarm de oven oven opdedehoogste hoogste stand met een bakplaat erin. met erin. Pak bolletje deeg met een eenbakplaat bakplaat erin.en rol uit tot een Pak bolletje een ovaal plat brooddeeg op en een met bloem Pak een een bolletje deeg enrolroluit uittot tot een ovaal plat brood op een met bloem bestoven aanrecht. Bestrijk het brood ovaal plat brood op een met bloem bestoven aanrecht. Bestrijk het er met de gesmolten boter en strooi wat bestoven aanrecht. Bestrijk hetbrood brood met de gesmolten boter en strooi er wat fijngehakte knoflook en koriander over. met de gesmolten boter en strooi er wat fijngehakte knoflook koriander over. Plaats 2 broden op en een stuk bakpapier fijngehakte en koriander over. Plaats 2 broden op een stuk en bakpapier en leg op deknoflook loeihete bakplaat bak de Plaats 2 broden op een stuk bakpapier en leg opinde loeihete bakplaat en bak het de broden 5 minuten af, totdat en leg op bakplaat en bak broden in de 5opgebold minuten af, Herhaal totdat het goudbruin en loeihete is. ditde broden in en 5hetminuten totdatdithet goudbruin Herhaal met de rest vanopgebold deeg. is. af, met de rest van deeg. is. Herhaal dit goudbruin en het opgebold Siebo. met de rest van het deeg. Siebo.

Siebo.


Nieuws van de zondagsschool De zondagsschool is al weer enkele weken aan de gang. De zondagsschool is voor kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool. Wat doen we allemaal op de zondagsschool: - zingen liedjes - vertellen een verhaal uit de bijbel - bespreken het verhaal - maken een mooie kleurplaat over het Bijbelverhaal - krijgen vragen, een quiz of een puzzel over het verhaal Binnenkort gaan we weer beginnen met het leren van de kerstliederen voor het kerstfeest van de Zondagsschool, wat we hopen te vieren op tweede kerstdag in de Hervormde kerk te Weinterp. Het begint om 19.00 uur. Tijdens het kerstfeest zingen de kinderen de liederen die ze op Zondagsschool hebben geleerd, er is samenzang, het kerstevangelie wordt verteld en er is een vrije vertelling. Halverwege is er een pauze, iedereen in de kerk krijgt dan iets lekkers en voor de kinderen is er koek en warme chocolademelk. Na afloop van de dienst is er voor elk kind in de kerk een zakje met lekkers en de kinderen die op

de zondagsschool zitten krijgen ook nog een mooi boek. Lijkt het jou ook leuk om naar de zondagsschool te gaan? Kom dan eens kijken, het is elke zondag in gebouw “De Driehoek” en begint om half 10 en duurt tot half 11. Tot ziens op de zondagsschool en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Met vriendelijke groet, De zondagsschoolleiding

Wanneer: 7 november 2015 Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Waar: Gebouw de Driehoek te Wijnjewoude Wat: Tweedehands kinderkleding en speelgoed. Zelf kinderkleding en/of speelgoed verkopen? Reserveer voor 1 november een plek! Mail: kinderkledingspeelgoedbeurs@hotmail.com Bel: 06 - 20 38 74 29 / 06 – 36 33 22 66 Het gaat om de verkoop van tweedehands en/of nieuwe kinderkleding en speelgoed. De kosten bedragen € 5,- voor een tafel/plek in “De Driehoek”. 39


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Schaakclub Bakkeveen verder in Friesland Cup

Buitenpost – Op 31 oktober speelde Schaakclub Bakkeveen in de voorronde van de FSB-beker tegen De Twee Kastelen uit Buitenpost. Op het spel stond een plaats in de eerste ronde, waarin Sneek de tegenstander zou zijn. Saillant detail hierbij was dat het juist de Sneekers waren die Bakkeveen vorig seizoen uit de kwartfinale hielden. Een overwinning op De Twee Kastelen zou de weg naar een revanche openen. Bakkeveen, dat al een aantal seizoenen geen overwinning meer in de beker had kunnen boeken, had in deze wedstrijd de beste start. Op bord 3 speelde Dirk Müller met zwart een spannende partij tegen Jan Bergmans. Bergmans liet zich in op een complexe slagvariant op Müller’s koningsstelling maar kwam daarbij zelf met zijn torens op de onderste rij onder zware druk te staan. Dat liep voor hem niet goed af, zodat Bakkeveen het eerste punt kon bijschrijven; 1-0. Op bord 1 had Jorn Brouwer met zwart tegen Melle Bosma het centrum in handen gekregen. Dat gaf hem zowel op de konings- als op de damevleugel goede aanvalskansen. Toen Bosma onder de dreiging van Jorn’s pionnen stukken moest gaan terugtrekken sloeg de Bakkefeanster toe met een fraai dame-offer en een matcombinatie; 2-0. Ben de Vries bouwde zijn partij met wit op bord 4 tegen Wiebe van der Velden zorgvuldig op. In de loop van de wedstrijd won hij een kwaliteit waardoor de stelling van zijn tegenstander heel moeilijk speelbaar werd. Toen De Vries de lichte officieren van Van der Velde ook nog op één rij wist te krijgen stapelden de dreigingen

40

voor de Buitenposter zich wel érg hoog op. Opgave was hier de juiste beslissing; 3-0. Op bord 2 dicteerde Gerrit Meppelink met wit tegen Bartele Bosma de wedstrijd. Bosma ‘hing’ in de verdediging maar wist, mede doordat Meppelink zich een aantal slordigheidjes in de aanval permitteerde, regelmatig spelde-prikken aan zijn tegenstander uit te delen. Één van die acties leverde zelfs een stuk op, dat de Bakkefeanster met een fraaie tegenaanval op de koningsstelling van zwart daarna weer terug wist te winnen. Toen de kruitdampen waren opgetrokken en de dames waren afgeruild, had het eindspel van zes tegen zes pionnen Meppelink naar remise moeten voeren. Bosma verhinderde dat echter met een sterke tempo-zet en redde daarmee voor De Twee Kastelen op deze avond de eer; de eindstand werd hiermee 3-1 in het voordeel van de Opsterlanders. In het hoofdtoernooi van de FSB-beker speelt Schaakclub Bakkeveen nu wederom voor een plaats in de kwartfinale thuis tegen Sneek. Verslag van Dirk Müller.


Kerkdiensten Hervormde Gemeente November 8 10.30 uur 13.45 uur 15

9.30 uur 19:00 uur

22 29

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

December 6 9.30 uur

Ger. Kerk

Ds. E. van Beesten, Ommen, School kerk gezinsdienst Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Bediening Heilige Doop Weinterp Ds. H. van Wingerden, Bedum Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, m.m.v. Mannenkoor “It Ljochtbeaken” uit Haulerwijk Duurswoude Ds. A.D. Poortman, Veenendaal, Voorbereiding HA Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1e Advent en Viering HA Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voortzetting en dankzegging HA Duurswoude Ds. H. Poot, Oosternieland, 2e Advent

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik November 8 10.30 uur 15 11.00 uur 22

9.30 uur

29

9.30 uur

December 6 9.30 uur

Ds. E. van Beesten, Ommen Schooldienst Ds. P.W. Hulshof, Jubbega Koffiedrinken na de dienst Ds. E.J. van den Brink Laatste zondag kerkelijk jaar, Voorbereiding HA Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn 1e Advent, Heilig Avondmaal Ds. E.J. van den Brink 2e Advent, Koffiedrinken na de dienst

41


Hijack Hijack werd in 2013 opgericht. Het is een trio bestaande uit Carlijn (zangeres), Sip (gitaar) en Kees (bas).Of het nou buiten in een park of uw achtertuin is, of het nou binnen in de huiskamer of 12 hoog in de Bijlmer is, Hijack zorgt voor de perfecte muzikale -achtergrond- sfeer! Met nadruk ‘achtergrond’, want Hijack zorgt ervoor dat iedereen die wil praten, kan blijven praten en iedereen, die wil luisteren kan luisteren! Van zeer bekende evergreens tot wat minder bekend werk, Hijack speelt het allemaal!

42


Dorpsagenda November 6 Schutjassen om 20:00 uur, kantine vv ODV 7 Letscafé van 14.30 tot 16.30 uur in de Wier Ureterp 7 Kinderkledingbeurs van 14.00 tot 16.00 uur gebouw de Driehoek 10 Workshop voor gebruikers van www.wijnjewoude.net van 19.30 tot 20.30 uur in de Swingel waw lokaal 10 Workshop middenkaderkaart vanaf 20.00 uur Mounleane 11 12 Workshop WEN 19.30 uur in de Swingel 13 Concert van Euphonia in de schuur van J.L. Sijtsema 13 Kinderdisco in de Swingel 15 Zangdienst in de herv. Kerk m.m.v. it Ljochtbeaken 19.00 uur 17 Computercafé van 13.30 tot 15.30 uur in de Swingel 17 Ledenvergadering Longa 18 Soos met de dhr. Westerhof uit Joure 20 Ledenvergadering IJsclub Great Foarút 20.00 uur in de Swingel 21 Intocht Sinterklaas 22 Benefietconcert t.b.v. het Pinksterfeest 25 Klaverjassen bij van café v/d Weij 26 Verkoping voor Rode kruis in het Wâldhûs 28 Live muziek in de Swingel, met Hijack, olv Sip Visser 28 Sinterklaas en de betoverde mijter 10.00 uur de Driehoek December 2 Kookstudio Merkebuorren 43, 19.30 uur 4 Schutjassen in de ODV kantine 20.00 uur 8 Computercafé van 19.00 tot 21.00 uur in de Swingel 10 Zonnebloem uitstapje naar de kersttuin 12 Schuurverkoop t.b.v. World Servants 16 Klaverjassen bij van café v/d Weij 19 Livemuziek in de Swingel met Alanis Morissette tribute 26 Kerstfeest zondagsschool in de hervormde kerk Weinterp

43


44


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl


De ban november 2015  
De ban november 2015  
Advertisement