__MAIN_TEXT__

Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

19

jaa

rga

20 16

e

M

de Bân

ng

Nr. 204

a Juli/

u

tu s u g

s


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Een praatje bij het Van de redactie plaatje

Redactie "de Bân”

Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Redactie "de Bân" Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Annie Posthumus, Weinterp 40 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 Klaasje v.d. Woude, Te48 Nijenhuiswei Klaske de Vries, Russchenreed tel: 48 1310 05 Lammert Bouma, 25 tel: 48127 14 57 Durk van der Petersburg Veen, Merkebuorren Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 "Brexit" tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 27 augustus 2016. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 20 augustus 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 18 augustus binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl Naast soms nogal wat problemen om ons dorp in en uit te komen, zag je de laatste tijd gelukkig ook veel vlagvertoon. Zo zie je maar weer dat het dorpsleven met ups en downs in evenwicht blijft. Een beetje ergernis doordat er soms gelijktijdig aan het vernieuwen van de hoofdwegen wordt gewerkt en men weleens naar een onlogische route verwezen wordt. Na de vakantie breken weer betere tijden aan en is Wijnjewoude misschien bijna volmaakt wat aan- en afvoer van wegen betreft. Ondanks dit ongemak zag je bij nogal wat woningen een uitgestoken vlag met daaraan een schooltas. Dit betekende feest voor één of soms meerdere bewoners die hun studie dit jaar met succes hebben afgerond. Gefeliciteerd met het resultaat en veel succes bij werk of verdere studie. Naadloos sloot daarbij aan: de vlaggen uit voor het dorpsfeest en met de muziek die ouderwets door de ‘buorren’ ging, is dit een mooie afsluiting van het seizoen. Dit was de laatste Bân voor een welverdiende vakantieperiode. Veel leesplezier en een fijne vakantie gewenst. De redactie 1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Dorpsfeest 2016 Wat hebben wij als bestuur genoten van al het enthousiasme, inzet en vrolijkheid rondom ons dorpsfeest. Bij de optochten zagen we geweldige creaties. De playbackshows waren weer ouderwets. Mooie acts en veel opgaven. Onderstaand een beknopt overzicht van de dagen: Woensdag. Helaas kon de vrijmarkt, door de overvloedige regenval van de dagen ervoor, niet doorgaan voor de tent. Er werd uitgeweken naar het parkeerterrein bij de tennis. Dan ben je helaas wel de binding kwijt. De Friese avond was gezellig en goed in elkaar gezet. Helaas viel het aantal bezoekers wat tegen. Donderdag. De activiteit met de scholen was in onze ogen een succes. De 1e rondgang met de versierde wagens was groots. Prachtige wagens passeerden de revue. Prijsuitreiking vond plaats in de tent. 1e prijs en publieksprijs ging naar Engeland van buurtvereniging Op de Pôle, 2e prijs was voor Alaska van Mr. Geertswei/ Welfingstrjitte en de 3e prijs werd gewonnen door China van Weinterp. Onderaan dit stukje een volledig overzicht van de wagens. De beoordelingsformulieren van de eerste drie prijzen vindt u verderop in de Bân. Alle formulieren staan op de website wijnjewoude.net Na afloop was het, onder de muzikale klanken van Orange Creek, nog lang gezellig in de tent.

Vrijdag. Als van ouds, zo gezellig was de bingo. Jong en oud waren aanwezig. Om 17.00 uur gingen we met 14 deelnemers de strijd aan bij de Mini Playbackshow. 1e werd Zara Larson, als 2e eindige Douwe Bob en 3e werd Jelle B. ’s Avonds om 20.00 uur begon de strijd van de avond playbackshow. Dit werd een waar spektakel met van alles en nog wat op het podium. En…...Zink won de 1e prijs, 2e was Miss Saigon en op de 3e plaats eindigde Normaal. Na afloop was het nog lang gezellig in de tent. Muzikaal verantwoordelijk hiervoor was DJ Appie. Zaterdag. We begonnen met een herhaling van de optocht. ‘s Middags was er voor de eerste keer een door enkele dames uit het dorp een georganiseerde familiedag. Voor zover wij het kunnen beoordelen was dit een succes. Vele kraampjes en ook vele bezoekers vulden de tent. ’s Avonds werd het feest afgesloten door The Euros. Dit was een waar spektakel. Mooie show en goede muziek.

3


4


Uitslag optocht: 1e Op de Pôle met Engeland 2e Mr. Geertswei/Welfingstrjitte met Alaska 3e Weinterp met China 4e Vriendengroep Melvin met Duitsland e 5 De Draai met Zweden 6e Vriendengroep Hilco 7e Petersburg, Moskou, Leidijk met Japan 8e ’t Centrum met China 9e Heidekneuters met Finland 10e Duerswald met Nederland 11e Klein Groningen met Italië e 12 Meiinoar Ien met Evenaar 13e ’t Leantsje met België 14e Nije Buurt met Frankrijk 15e Mounleane, Finne, Skjer met Mexico 16e Ald Duerswâld met Roemenië 17e Russchenreed met Denemarken

126 punten 125,25 punten 123 punten 114 punten*** 111 punten 109,50 punten 108 punten 107 punten 106,75 punten 105,75 punten 104,50 punten 101,75 punten 100,50 punten 99,75 punten 96,50 punten 96,00 punten 89,50 punten

***Op het beoordelingsformulier van deze wagen staat dat deze niet voor de prijzen mee deed. Helaas is dat een misverstand. Omdat de versierde wagens een strijd is om de “buurten de Wissel bokaal” konden zij deze prijs niet winnen. Voor de 2e, 3e en publieksprijs deden ze gewoon mee. Ten slot nog het volgende. Bij het organiseren van een feest, midden in het dorp, ontkom je er niet aan, dat er op welke manier dan ook, wel wat overlast kan ontstaan. U zult begrijpen dat wij één en ander tot een minimum willen beperken. Wij houden ons dan ook maar vast aan het antwoord, van een ouder iemand die vlak bij het feestterrein woont, op de vraag: heeft u last gehad van het feest, waarop die persoon antwoordde: ‘welnee man het is maar 1 x per jaar feest’. Bedankt voor uw bezoek en tot volgend jaar. Het feest is dan van: Woensdag 14 juni t/m zaterdag 17 juni 2017 (noteer alvast deze data in uw agenda).

5


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

6

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


7


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

8

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


9


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

10


11


Op 5, 6, 7 en 8 juli kunt u meedoen aan de Avondfiets4daagse. Er zijn weer vier prachtige routes uitgezet door de leden van VVV Wijnjewoude. De routes variëren tussen de 25 en 30 km. Jong en oud kunnen aan deze fiets4daagse meedoen. U kunt alle vier avonden meedoen en dat is natuurlijk het mooist, maar u kunt ook één, twee of drie avonden gaan fietsen. Inschrijfgeld volwassenen € 5,- en kinderen € 3,50. U kunt zich inschrijven in hotel-restaurant De Stripe tussen 18.30 en 20.00 uur. Vervolgens kunt u starten met de fietsroute. Na het volbrengen van de tocht krijgt u op de laatste avond een mooie medaille uitgereikt. Ook kunt u genieten van een gezellige nazit op het terras van restaurant de Stripe.

VVV Wijnjewoude

12

In de woestijn is onkruid een oase.


Willedei Willedei gaat door. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Drie september gaan we los! Met de beste editie van Willedei ooit. We kunnen de volgende spetterende act bekendmaken. Naast Jelle B komt ook Johannes Rypma met band naar de Willedei. Beide acts zijn vastgelegd en komen definitief naar Wijnjewoude. Ook is het besluit genomen om deze toppers in de Sportzaal van de Swingel op te laten treden. Vorig jaar is dat uitstekend bevallen. Vooral met het oog op sfeer is hiertoe besloten. Wat we nu ook bekend kunnen maken is dat er na afloop van het programma van de Willedei nog een afterparty wordt georganiseerd door de Swingel. De band die dit gaat verzorgen is de Koffer. De Winnaar van de laatste editie van de oerrock Play Offs. We denken dat het een hele mooie aanvulling is op het programma van Willedei. De Koffer speelt direct na Jelle B. Je hoeft dus niet naar huis. In de volgende Bân zullen we je ook op de hoogte brengen van de rest van de acts die buiten op zullen treden. We zullen dan ook de indeling door het dorp met de verschillende podia bekend maken. Dat het een andere indeling krijgt was voor sommigen misschien al wat duidelijk geworden. Het podium bij de bakker komt te vervallen. Dit podium verhuist naar de muziekkoepel. Dit mede omdat op dezelfde dag de (her)opening van de koepel gevierd gaat worden. Er komt bij de koepel nu ook een groter horecaplein zodat je daar ook rustig kunt zitten met een hapje en een drankje. En er komt een podium op de kruising van de Loksleane en de Meester Geertswei. Ook daar zal een horecapunt komen. De braderie gaat natuurlijk ook gewoon door. We hopen op massale opgave door standhouders. Mocht jij nog iemand weten

die op markten of braderieën staat geef dat dan door aan diegene. Het zal voor de standhouder zeer zeker de moeite waard zijn om te komen. De prijzen van de kramen zijn erg laag en er is publiek genoeg door het aantrekkelijke programma. Spectaculair item zal ook zijn, de helikoptervluchten. Een unieke kans om Wijnjewoude van bovenaf te zien. Online kun jij je vlucht al regelen. Je krijgt dan ook een flinke korting. Je betaalt tijdens de voorverkoop € 40,Wil jij meevliegen geef je dan op via helikoptervlucht@willedei.nl In de maand juli gaat onze aandacht naar de kinderactiviteiten en de sponsoring. Kinderactiviteiten gaan we zo goed mogelijk samenstellen. We kunnen hierbij nog wel wat hulp gebruiken. Mocht je ideeën hebben dan horen we die graag. Je kan simpel een mail sturen naar info@willedei.nl met je suggestie en dan gaan we kijken hoe we dat in kunnen vullen. Het plan van aanpak wat betreft de sponsoring is klaar. De komende maand zullen we bedrijven gaan benaderen om dit plan in werking te zetten. Het mag duidelijk zijn dat Willedei niet zonder sponsoring kan bestaan. Aan de ene kant hebben we te maken met oplopende kosten en aan de andere kant worden de subsidiekranen steeds verder dichtgedraaid. Niet bepaald 13


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

14


een win-win situatie. Maar we gaan ervoor! Stichting Willedei laat in de volgende Bân weer van zich horen. Je kunt ons

volgen via Facebook en via de site, Willedei.nl. We wensen iedereen een fantastische zomer toe!!

Helikopterrondvluchten tijdens Willedei Wijnjewoude 2016 Als je ooit al eens met een helikopter hebt willen vliegen is dit jouw kans om de wereld van boven af te bekijken. Bij genoeg aanmeldingen kun je op 3 september vanaf 15.15 tot 18.00 uur vliegen met een helikopter van Rotary Wings. Voor slechts 40 euro per persoon krijg je een rondvlucht van zes minuten. Er kunnen maximaal drie personen tegelijk mee. Je kunt je apart aanmelden, maar het is het makkelijkst om je in groepjes van drie aan te melden en van te voren af te spreken waar je naar toe wilt vliegen. Het totale gewicht van een drietal mag niet meer bedragen dan 270 kg met een gewicht van maximaal 130 kg per persoon. Wees er wel snel bij want het aantal aanmeldingen is beperkt. Hoe kun je je aanmelden Je kunt je aanmelden door een e-mail naar helikoptervlucht@willedei.nl te sturen. In de e-mail dien je jouw naam, telefoonnummer en bankrekeningnummer te vermelden. Mochten er namelijk niet genoeg aanmeldingen zijn, dan kunnen wij je geld zo gemakkelijk terugstorten. Bij de aanmelding moet gelijk betaald worden anders is deze niet geldig. Je kunt 40 euro per persoon overmaken op bankrekeningnummer NL24RABO 0363945660 t.n.v. Stichting Willedei Wijnjewâld. Bij betaling dien je tevens je naam te vermelden.

15


De zomervakanties beginnen weer. De één trekt er op uit en de ander zoekt zijn of haar vertier op een rommelmarkt. Ook dat is deze zomer weer mogelijk in Wijnjewoude. De rommelmarkt vindt plaats op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. De kosten voor een standplaats op de rommelmarkt bedragen € 3,50, reserveren is niet nodig. Het terrein gaat een uur voorafgaand aan de openingstijd open voor de standhouders. Rommelmarkten zomerperiode: 6 juli van 14.00 – 18.00 uur 20 juli van 17.00 – 21.00 uur 3 augustus van 14.00 – 18.00 uur 17 augustus van 17.00 – 21.00 uur De Avondfiets4daagse is van 5 t/m 8 juli. Zie voor meer informatie elders in de Bân. Bestuur VVV Wijnjewoude

Dorpsgericht werken in 2016 Vanaf 2016 gaan de buurtsportcoaches dorpsgericht werken. Dit betekent dat de buurtsportcoaches tijdens acht opeenvolgende weken in een dorp (of een cluster van dorpen) zijn en sport en bewegen extra aandacht krijgen. Kinderen krijgen via school bijvoorbeeld extra gymles, naschoolse activiteiten en pleinspelen worden geïntroduceerd. geen passend aanbod zijn dan wordt Verenigingen krijgen de kans om hiernaar gezocht. zichzelf te presenteren tijdens de Hieronder is de planning te vinden. gymlessen door kennismakingslessen Mocht u ideeën of plannen hebben te geven en bij naschoolse sport. Er waarin we kunnen samenwerken, wordt een bijeenkomst georganiseerd neem dan contact op met Ilse voor de verenigingen met een bepaald Sjonger, i.sjonger@sportfryslan.nl. thema of om eventuele samenwerking te bespreken. Wij zullen zelf ook sportaanbieders, Voor inwoners wordt een fittest gescholen en andere partijen benaderen organiseerd met daarbij een bein de dorpen Beetsterzwaag, Hemrik, weegmarkt, zodat iedereen een Wijnjewoude van 5 september t/m 30 sport- of beweegactiviteit kan vinden oktober. passend bij zijn/haar niveau. Mocht er

16


SwingelNieuws Het is officieel zomer. Wij hebben de borden van de Swingel deels bij de weg gezet en dat betekent voor ons een druk zomerseizoen. We gaan voor de toerist die fietsend door het Friese land trekt en daarbij in Wijnjewoude terecht kan op ons terras, of in de taveerne. Vooral in de ochtend zijn er nog weinig gelegenheden waar mensen even kunnen zitten. Dus we denken dat het een hele mooie aanvulling is. Primair is het terras natuurlijk wel bedoeld voor Wijnjewoude en je bent ook meer dan van harte welkom om wat te drinken of te eten. Je kan tijdens de hele zomerperiode naast de gewone patat en snacks ook kiezen uit een paar gerechten. Zoals een schnitzel of Spare-Ribs. ‘s Avonds een borrel kan altijd. Het terras is nog niet helemaal af en de komende weken gaan we de boel nog een beetje opvrolijken met een kleurtje en wat bloemen en planten. Elke dag zijn we open vanaf 10.00 uur. We zijn nog druk bezig om het vrijdagavondprogramma te realiseren. In de volgende Bân komt een volledig programmaoverzicht. Wat je kunt verwachten is een heel erg breed aanbod aan activiteiten. Dus dat wordt echt niet alleen maar muziek. Zo hebben we een workshop pizzabakken bedacht, een bierproeverij, een beachparty, etc.. echt van alles. SwingelLive! 13 augustus staat natuurlijk al in je agenda aangevinkt. Dat je dan naar Murk&Friends gaat. Tweede editie van Swingellive. Midden in de zomervakantie. Murk Aukema is een singer-songwriter die behoorlijk aan de weg timmert. Gitaar leren spelen in Australië en nu een band om zich heen geformeerd. Murk is afkomstig

uit Hemrik dus voor hem een behoorlijke thuiswedstrijd. Alle reden om te komen kijken en luisteren naar deze live muziek. Kwaliteit gegarandeerd door Leendert en André als het gaat om licht en geluid en we laten het podium er weer erg strak uitzien. De bouwvak barbecue. Deze is op vrijdag 29 juli. De eerste aanmeldingen zijn alweer binnen. Voor € 35,- all-in kun je eten en drinken. De barbecue wordt weer verzorgd door Gerrit Meester. De enige echte bakmeester van Friesland. Alles wordt voor je verzorgd. Met verschillende salades en sauzen. De drankjes zitten bij de prijs in, kortom zorgeloos genieten van het begin van je vakantie. Willedei 2016 wordt een evenement waar je bij moet zijn. Met Jelle B, Johannes Rypma (met band) als krakers is feest gegarandeerd. De afterparty is nieuw dit jaar. Met een knallende show van de Koffer. Deze band was winnaar van de laatste editie van de Oerrock Play Offs. En speelde tijdens het Oerrock festival op het hoofdpodium. Ze weten derhalve hoe je het publiek moet vermaken. Vanaf ongeveer 19:00 uur is het showtime in de sportzaal van de Swingel. Je bent welkom in de Swingel. De hele zomer zijn we er voor je. Weer of geen weer. We wensen iedereen hoe dan ook een fantastische zomer. Bekijk ons 17


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

18

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


programma op onze website, www.swingel.nl. Je vindt daar ook onze snacklijst met daaronder de

kleine menukaart. Tevens kun je ons volgen via Facebook. Zoek op de Swingel en like onze pagina.

Maak je sterk tegen MS Collectanten gezocht! Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij je ook sterk maken tegen MS? Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coรถrdinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collectecoรถrdinator. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!

19


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

20

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Roefeldei 2016 Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen', wat 'snuffelen' of 'ontdekken' betekent. Op deze dag kunnen kinderen een kijkje nemen in de wereld van volwassenen. Een mooie gelegenheid om organisaties en bedrijven in hun buurt te leren kennen en te beleven wat volwassenen daar nou zoal de hele dag doen. De Roefeldei 2016 was op donderdag 9 juni weer een groot succes, dankzij alle deelnemende bedrijven en vrijwilligers. Dertig kinderen uit groep 8 (11/12 jaar) van de beide basisscholen bezochten zeventien bedrijven en organisaties in en rond Wijnjewoude. Het was ook dit jaar weer een boeiende en leerzame dag voor de kinderen die bij de bedrijven mee mochten helpen of daar andere nieuwe ervaringen op konden doen.

Het Roefelcomité bedankt onderstaande bedrijven en organisaties voor hun deelname: Boerderij familie Meestringa Booerderij familie Russchen Hans Meinsma fietsen Hotel-Restaurant De Stripe Kapsalon It Leantsje Kapsalon Mettie Regiopolitie Fryslân Supermarkt Spar Bloemenenkadohuis Wilma Thuiszorg De Friese Wouden De Bôge, basisschool in De Hemrik Peuterspeelzaal De Telle Natuurcamping Ikenhiem Meditatiecentrum Kirtan Jannie 4 nails and more Bakkerij Van der Molen Schoonheidssalon Anja En natuurlijk bedanken we ook Yvonne, Eelco, Mireille, Wiesje, Arnold, Jikke, Ellen en Ilse. Zij waren verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen naar en van de bedrijven. René Seefat maakte weer prachtige foto´s die te bekijken zijn op www.wijnjewoude.net. Graag tot de volgende Roefeldag. Joke Jakobs en Lydia Huisman.

De grootste leugens komen in de aantrekkelijkste verpakkingen.

21


Hynstedei Wynjewâld Op zaterdag 11 juni was het zo ver, na alle voorbereidingen konden we starten. Het terrein lag er helemaal klaar voor. Gemaaid, hekken geplaatst, tenten opgebouwd. Om 9.30 uur kwamen de eerste deelnemers, sommige hadden wat moeite om Wijnjewoude binnen te komen. Om 12.00 uur begon de eerste rubriek! Wat een prachtige dag hebben we met elkaar gehad, mooie rubrieken, enthousiaste rijders en veel publiek. De tuigpaarden, Friezen, de jongste jeugd en een kampioenschap van de boerenwagen. We hebben mooie kritieken ontvangen van de deelnemers en het publiek. Het is bijzonder dat we zo’n mooi concours in Wijnjewoude kunnen organiseren. We doen dit als bestuur met veel enthousiasme maar zeker ook met inzet van vele vrijwilligers, sponsoren en het ter beschikking gestelde weiland. Voor een ieder die een bijdrage levert aan deze dag een hartelijke dank! Voor foto’s kunt u kijken op de website van Wijnjewoude! Tot volgend jaar, bestuur van de Hynstedei

Soos Wijnjewoude 55+ 2016-2017 We beginnen weer met een etentje in Hotel Restaurant de Stripe en wel op vrijdag 9 september aanstaande. Aanvang 15.00 uur. Ontvangst met koffie of thee en gebak. Rond 17.30 uur is het tijd voor het diner. Kosten € 25.00 per persoon. Daar komen de kosten voor een drankje nog bij. Opgave voor 3 september bij Joke Nust. Tel. 0516-481077. We hopen velen van u te mogen begroeten. Het programma voor het seizoen 2016-2017 komt in de volgende Bân. Namens het bestuur. Joke Nust

22

Als je niet weet waarheen je gaat, zul je waarschijnlijk er anders terechtkomen.


Kinderopvang Esther Na de gezellige donderdagochtend met de peuters tijdens bij het dorpsfeest werd ook de zaterdag een succes. We waren aanwezig bij de gezellige Family Fair op het dorpsfeestterrein in Wijnjewoude. Kinderen konden bij ons schminken en knutselen. De foto’s kunt u bekijken op de website www.kinderopvangesther.nl. De peutergroep We werken in de groep aan het thema water. Hoe smaakt water, waar is allemaal water. We kunnen ermee verven, spelen, in plassen stampen en regendruppels vangen. Juf Geke heeft een mooi water ontdek bord gemaakt. Waar loopt het water allemaal langs? Geweldig om te zien hoe de peuters met water de wereld ontdekken. Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. Buitenschoolse opvang √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Bij genoeg aanmeldingen wordt de Telle in Wijnjewoude opengesteld voor Buitenschoolse Opvang. Aanmelden voor peutergroep of BSO kan via www.kinderopvangesther.com / kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. Kijk en like ons op facebook

23


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

24


Prikbord Kom je bij ons spelen?

Collecte

Wij hebben weer plek voor een baby en/of peuter. *kleinschalige, flexibele en vertrouwde kinderopvang in agrarische omgeving. Gastouder: Geke Meestringa, tel: 481684 Voor meer info: www.goedteplak.nl

Ondanks drukte voor avondvierdaagse en het versieren van de wagens, heeft de collecte voor het Epilepsiefonds €1.067,32 opgebracht. Collectanten en alle gevers heel hartelijk bedankt. Namens het epilepsie fonds. Aukje Veenstra Oppas

Longfonds collecte De collecte van het Longfonds heeft een bedrag van € 873,08 opgebracht. Namens het longfonds en de collecte organisatie alle gevers en collectanten bedankt voor uw giften en inzet. Douwe de Ruiter.

Hallo, ik ben Tineke Veenstra Zoekt u nog een vriendelijke, betrouwbare, attente oppasser? Ik bied mij aan. Heeft u er belang bij, zou u dan een mailtje willen sturen naar: tinekeveenstra11@gmail.com. Met vriendelijk groet, Tineke Veenstra.

Inleveren kopij septembernummer In verband met de Willedei komt de Bân een week eerder uit! Kopij inleveren uiterlijk op 20 augustus!

25


Concours Hippique Bakkeveen viert haar 3e editie in 2016! In het laatste weekend van juli (30 & 31 juli 2016) vindt de derde editie van Concours Hippique Bakkeveen plaats. Concours Hippique Bakkeveen wordt georganiseerd door Rijvereniging de Dúnruters, de rijverenging welke haar roots in Bakkeveen heeft liggen. CH Bakkeveen staat bekend om haar gezellig en gemoedelijke sfeer, prachtige locatie en terrein. En het leuke, een afwisselend programma. Natuurlijk is de paardensport een belangrijk onderdeel van een Concours Hippique. Net als vorig jaar komen op zaterdag de ponyruiters aan de start (dressuur klasse B t/m Z2 en springen klasse BB t/m ZZ). Dit jaar wordt het pony programma uitgebreid met Bixie, zodat ook de allerjongste ruitertjes aan de start kunnen komen. Daarna volgen op de zaterdagmiddag de paarden (dressuur klasse B t/m Z2 en springen BB & B). Op zondag wordt het paardenprogramma vervolgd (dressuur B t/m ZZ-licht en springen BB t/m ZZ). Ook op zondag een uitbreiding van het programma, want daar wordt de klasse ZZ-licht georganiseerd, inclu-

26

sief een kür op muziek (erg leuk voor het publiek om naar te komen kijken!). Op zondag is het springen dit jaar extra spannend, er is namelijk een finale voor de klasse L, M en Z/ZZ! De beste combinaties uit de reguliere parcoursen mogen starten in deze finale. Er zijn mooie geldprijzen te winnen en er wordt onder andere gesprongen om de ‘Grote prijs van Bakkeveen’, dus dit belooft een spannende strijd te worden! Naast het sportonderdeel is ook de zaterdag-show-avond een belangrijk onderdeel van CH Bakkeveen. In 2015 stonden al een aantal prachtige shows op het programma, helaas bracht het weer roet in het eten in 2015. Nadat de dressuur- en springwedstrijden waren gehouden blies een enorme windvlaag in één keer alles omver (hindernissen, dressuurbanen, dranghekken, etc.). Helaas moest daarom, om de veiligheid van iedereen te waarborgen, het showprogramma afgelast worden. Maar in 2016 komen we zeker terug met een spectaculaire showavond, denk aan een ponykeuring, tuigpaardrubrieken, pas de deux, kür op muziek, koetsentocht, demonstraties en dit alles wordt afgesloten met een spetterend feest in de tent!


Programma: Zaterdag 30 juli 2016 Pony's dressuur B t/m Z2 Pony's springen BB t/m ZZ Bixie Paarden dressuur B t/m Z2 Paarden springen BB & B Zaterdagavond shows & feest! Zondag 31 juli 2016 Paarden dressuur B t/m ZZ-licht (kĂźr op muziek!)

Foto: Froukje Wilming

Paarden springen BB t/m ZZ (met spannende finales) Toegang tot CH Bakkeveen is gratis! Locatie: Mjumsterwei te Bakkeveen (schuin tegenover de voetbalvelden/het zwembad) Opgave voor CH Bakkeveen per mail: chbakkeveen@hotmail.com Meer informatie: www.chbakkeveen.nl

Foto: Froukje Wilming

Kom ook langs op 3 september 2016!. De dorpen Frieschepalen, Ureterp, Hemrik, Wijnjewoude, Donkerbroek en Appelscha vieren de afronding van de gebiedsontwikkeling N381 graag samen met u! In alle dorpen worden op 3 september activiteiten georganiseerd. Na jaren van voorbereiding en uitvoering zijn de meeste maatregelen van de gebiedsontwikkeling N381 nu ook uitgevoerd. Zo zijn wegen en kruispunten, recreatiepaden en waterwegen rondom de N381 aangepakt en in een nieuw jasje gestoken. Noteer 3 september in uw agenda en houd de website www.N381.frl in de gaten voor meer informatie!

27


28


Kleurplaat

29


Dorpsagenda Juli 2 5 6 6 6 7 8 13 20

Open dag Natuurkampeerterrein Ikenhiem Avondfiets4daagse, start vanaf 18.30 uur bij de Stripe Avondfiets4daagse, start vanaf 18.30 uur bij de Stripe Autotocht met de Zonnebloem Rommelmarkt van 14.00 - 18.00 uur Avondfiets4daagse, start vanaf 18.30 uur bij de Stripe Avondfiets4daagse, start vanaf 18.30 uur bij de Stripe Klaverjassen bij café Van der Weij. Rommelmarkt van 17.00 - 21.00 uur

Augustus 3 Rommelmarkt van 14.00 - 18.00 uur 3 Klaverjassen bij café van der Weij 13 Swingel Live 17 Rommelmarkt van 17.00 - 21.00 uur

Handelsonderneming

Eize Linstra

Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude

Te koop:

uien (5 kg. per zak) en aardappels (7 en 14 kg. per zak).

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

Midgetgolf: 18 holes wedstrijdbaan Met verschillende hindernissen Uitdagend spel voor jong en oud Omringd met bankjes Kleine speeltuin

Openluchtzwembad: 25 meter bad Ondiep gedeelte Springkuil met 2 springplanken en onderwater vensters

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen - tel. 0516 541493 30


Kerkdiensten Hervormde Gemeente 3-jul

9.30 uur 13.45 uur

10-jul 17-jul

9.30 uur 9.30 uur 19.00 uur

24-jul 31-jul

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankzegging HA Duurswoude Ds M. Visser, Elburg Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Duurswoude Dhr. M. van Heijningen ,Dorkwerd, Openluchtdienst Duurswoude Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut Duurswoude Ds. J. den Admirant, Hoogeveen Duurswoude Ds. G. van Zanden, Pesse

7-aug 9.30 uur 14-aug 9.30 uur 13.45 uur 21-aug 9.30 uur 28-aug 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude

Ds. A.D. Poortman, Veenendaal Ds. W.J. Bakker, Nieuweroord-Noordscheschut Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. H. van Wingerden, Bedum

4-sep

Weinterp

Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht

9.30 uur

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 3 juli

9.30 uur

10 juli 17 juli

9.30 uur 9.30 uur

24 juli 31 juli

11.00 uur 9.30 uur

7 augustus

11.00 uur

14 augustus 9.30 uur 21 augustus 9.30 uur 28 augustus 9.30 uur

Ds. E.J. v.d. Brink Voorbereiding HA, Met medewerking van combo Wyn Koffiedrinken na de dienst Ds. J.G. Arensman, Drachten, Heilig Avondmaal Dhr. J.Y. van der Wal, De Westereen Koffiedrinken na de dienst Ds. J. Tiggelaar, Opende Ds. A. Elverdink, Eastermar Ds. P. Rozeboom, Aldeboarn Koffiedrinken voor de dienst Ds. H.J. de Groot, Burgum Ds. J. H. Verwaal, Bakkeveen Koffiedrinken na de dienst Ds. J. de Kok, Diever. Voorbereiding HA

De pen is machtiger dan het zwaard en heel wat makkelijker om mee te schrijven.

31


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250 Spoed: 0516 – 480 808 Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur spreekuur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur spreekuur 16.00 – 17.00 uur:

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur

op afspraak

Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: de assistentes bellen u zodra deze bekend zijn. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve week 52.

Als je niet weet hoe je het moet doen, doe het dan op beide manieren en zie welke het best is.

32


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


IE

NT A K A V

LAAT DIE ZON MAAR WERKEN

drukkerij

25 jaar

Drukkerij Pool gaat voor DUURZAAM! stroom: zonnepanelen

verwarmen: heatpipes

verwarming: warmtepomp

afval: recycling

papier: FSC gekeurd

Profile for Frans Pool

De ban juli 2016  

De ban juli 2016  

Profile for 9241wd
Advertisement