Page 1


Van de redactie Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05 48 14 57

Een praatje bij het plaatje " Te Plak komt al aardig van de grond" .

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 maart. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 22 februari 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 20 februari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Als lezer van de Bân bent u gewend om aan het begin van het nieuwe jaar terug te blikken wat betreft het weer naar het voorgaande jaar. Dit was altijd een mooi overzicht, soms verrassend hoeveel regen er in een bepaalde maand was gevallen en hoe koud dan wel warm het was geweest. Lammert Bouma maakte jaarlijks het weeroverzicht samen met Feite Feenstra. Als gevolg van ziekte van Feite Feenstra is het dit jaar niet gelukt een weeroverzicht te maken. Wij wensen Feenstra van harte beterschap en jopen volgend jaar de traditie van het weeroverzicht te hervatten. Op 24 februari vindt de automatische incasso van de vrijwillige bijdrage plaats. In de loop van februari/maart komen wij langs bij degenen die geen machtiging hebben afgegeven of niet zelf de betaling hebben geregeld. Ook voor deze Bân wensen wij u veel leesplezier. De redactie.

Vriezende januari, natte februari, droge maart, regen in april, is de boeren hun wil.

3


Praktijk KEI, advies en begeleiding bij: * Leerproblemen * Huiswerkbegeleiding * Faalangst * Motivatieproblemen

Praktijk Kei werkt ook op Antje van den Berg, Boerestreek 7, Ureterp, locatie! tel. 06 20149301 www.praktijkkei.com Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

4


Berichten van Plaatselijk Belang Uit de januari vergadering kunnen we nog weinig concrete resultaten melden omdat diverse aandachtspunten nog volop in ontwikkeling zijn. Wel melden we u alvast dat de jaarlijkse ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 15 april. Terugkijkend kunnen we constateren dat het carbid schieten met gratis snert, oliebollen en warme chocolademelk met koek een heel gezellig en gewaardeerd evenement was. De knallers hadden veel aandacht en het weer was ons welgezind. Onze grote dank gaat uit naar restaurant De Stripe, bakker Van der Molen en Spar voor hun sponsoring. Op de website staan leuke foto's. In overleg met onder

andere de dorpsfeestcommissie willen we plannen maken voor een vervolg van deze opzet. Ondertussen is de inrichting van Te Plak geplaatst en wordt er al flink gebruik van gemaakt. Een officiële opening zal in het voorjaar plaatsvinden. U leest er meer over. Het bestuur.

hotel Restaurant Duerswâld 23 - 9241 GW Wijnjewoude

Afhaalmaaltijden van “de Stripe”, lekker, gezond en betaalbaar! Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk eten af te halen bij hotel & restaurant “de Stripe”. Er is een speciaal afhaalmenu met hierop diverse (h)eerlijke maaltijden. Gemakkelijk, overheerlijk en betaalbaar dat is waar wij voor staan. Op onze website of in het restaurant zijn de diverse afhaalmenu's te vinden. Keuze en het gewenste tijdstip even doorbellen en wij zorgen ervoor dat het klaar staat. Van botermalse spare-ribs tot een overheerlijk stuk zalm, onze menu's kenmerken zich door het gebruik van verse ingrediënten en een ambachtelijke bereidingswijze. Ook voor kinderen hebben wij een ruim assortiment. Om iedereen kennis te laten maken krijgt u in februari 10% korting op de gehele rekening van de afhaalmenu's. Kijk op www.destripe.nl onder het kopje restaurant of bel met (0516) 54 12 15 voor meer informatie, of om gelijk te bestellen!

5


6


Uitnodiging Uitvaartbeurs

100 jaar uitvaartverenigingen in Bakkeveen, Wijnjewoude en Frieschepalen/ Siegerswoude Ter ere van het 100 jarig bestaan van onze drie uitvaartverenigingen organiseren wij op 8 maart 2014 een uitvaartbeurs. Plaats: Hotel & restaurant “De Stripe” te Wijnjewoude, Duerswâld 23. Van: 11.00 tot 14.30 uur Afscheid moeten nemen van het leven of afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, is een ingrijpende gebeurtenis. Je er op voorbereiden is moeilijk. Ook dient er veel geregeld te worden. Uitvaartverenigingen zijn opgericht om haar leden hierbij behulpzaam te zijn. Misschien krijgt u op deze beurs antwoorden op uw vragen en/of wensen. Onderstaande informatie stands zullen aanwezig zijn: Uitvaartverenigingen Uitvaart ondernemer Notaris Gedenk sierkunst Drukkerij Begraafplaats beheerder Crematorium Steenhouwer Bloemsierkunst Hospice / thuiszorg Deze beurs is ook toegankelijk voor niet leden!!!!

Februari zacht en stil dan komt de noordenwind in april.

7


8


VVV Wijnjewoude Op 11 januari was er weer een geslaagde winterwandeltocht georganiseerd door VVV Wijnjewoude. Er kon gestart worden om 13.30 uur maar de buienradar liet niet veel goeds zien. De meeste wandelaars startten in de regen met een positieve blik vooruit. Bij melkveehouder Bouma konden de wandelaars genieten van heerlijke chocolademelk met krentenbrood of sui-

kerbrood, aangeboden door Bakkerij Van der Molen. Daarna brak zelfs nog heel even de zon door zodat het laatste stuk over de heide prachtig liep. Aangekomen in restaurant de Stripe stond erwtensoep klaar en roggebrood met spek. Na een wandeling van 5 of 10 km wil dat er bij iedereen wel in. Verdere activiteiten van VVV Wijnjewoude voor 2014 1. Ledenvergadering De jaarlijkse ledenvergadering van VVV Wijnjewoude is maandag 3 maart 2014 om 20.00 uur in CafĂŠ Van der Weij in Wijnjewoude 2. Rommelmarkten Ook deze zomer worden er maandelijks weer rommelmarkten georganiseerd. Hierbij alvast de data: 2 april, 7 mei, 4 juni, 18 juni (avondmarkt), 2 juli, 16 juli (avondmarkt), 6 augustus, 20 augustus (avondmarkt), 3 september en 1 oktober. 3. Avondfietsvierdaagse Steeds meer fietsers doen mee aan de avondfietsvierdaagse. Hierbij alvast de data: 8, 9, 10 en 11 juli. Informatie over starttijden volgen later. 4. Ringsteken Op zaterdagavond 2 augustus is het ringrijden over de Merkebuorren. Hierbij de samenstelling van het bestuur van VVV Wijnjewoude. Anne van der Veen, voorzitter Ympe Stoker, secretaris Pieter Rooks, penningmeester Griet van der Veen, notulist Germa van der Wal, bestuurslid Joop Miedema, bestuurslid Geesje de Haan, bestuurslid 9


De 75 jarige Middenstand vereniging (3)

Het dorp heeft dan nog een sterk agrarisch karakter. Het is daarom ook een goed idee om de jaarlijkse regionale vee10

i ijnje woude - Hemr

k

W

rneme rsverenigi e d n

ng

Als in februari het besluit is genomen moet alles in gang worden gezet. Alle verenigingen, scholen en organisaties in het dorp worden gevraagd een bijdrage te leveren. Het bestuur loopt zich in die maanden voor de tentoonstelling het vuur uit de sloffen. In augustus vergadert men om de 14 dagen. Om de hele organisatie goed te laten verlopen worden er vier commissies benoemd. Hierin werken mee voor de tentindeling stands: J. Hielkema, U. Dijkstra, R. Duursma, reclame: Tj. Reitsma, Roel de Jong, N. Klooster, omlijsting: J. v.d. Wal, S. Loopstra, J. Koopstra en het terrein: U. Bekkema, J. Spiekhout, Tj. Reitsma. Even een opsomming uit het draaiboek wat er geregeld moest worden; terrein, uitnodigingen, vergunningen, verzekeringen, bewaking, kranten, programmaboekjes, kaartverkoop, elektriciteit, krachtstroom, stands, palen voor versiering, brandweer, muziek, veekeuring, entree, fietsberging geluidswagen, openingsceremonie, artiesten enz. Met eigen vakmanschap komt men een heel eind. Zelfs de brandweer neemt een stand en komt bij een eventuele brand direct in actie. Het terrein ligt ongeveer ter hoogte van de huidige Welfingstrjitte. Met de ingang aan de Loksreed (Loksleane). Met toestemming van de gemeente komt er een dam in de sloot.

O

De tweede ANETO op 15-16-17 september 1960. Weet u nog iets van de Aneto van 1960? De herinneringen aan deze tentoonstelling zijn ver weggezakt, het antwoord is meestal; dat is zolang geleden, dat zou ik niet meer weten. Daar hebben wij ook aan mee gedaan, ik weet er niet veel meer van, we hebben nog wel een foto van de stand, het was een enorme drukte. Of een andere reactie: 'De mensen zaten er vol van, het was één groot feest, iedereen was er mee bezig'. Met deze opmerkingen en een paar schriften met enkele gegevens komen we toch heel wat aan de weet over het dorp van toen.

keuring samen te laten vallen met de Aneto. De keuring is een grote publiekstrekker. Met de voorman J.J. Sijtsema lukt dit ook. Voor de boeren is het goed zaken doen op ANETO 2. Naast de Boerenleenbank zijn aanwezig de Zuivelfabriek, de Werktuigen Coöperatie, CAV, Foeragehandelaren Duursma en Mulder, U. Bekkema met landbouwmachines en smederij Groen. Aan de voorbereidingen doet de bevolking vol overgave mee. Men zorgt o.a. voor de versiering van de straten of is er via de één of andere vereniging al bij betrokken. De schoolkinderen krijgen weer geraniumstekjes uitgedeeld of waren het fuchsia's? Ook de ondernemers worden steeds enthousiaster, sommigen willen de opgegeven standruimte nog uitbreiden. Voorop de Zuivelfabriek maar ook Linstra, Koopstra en van der Wal. Nu blijkt de bestelde tent te klein te zijn maar verhuurbedrijf fa. Oord uit Frieschepalen kan de tent nog uitbreidden tot de gewenste grootte. Een ander probleem steekt nu de kop op, het buitenterrein wordt bijna te


11


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

12

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Gorredijk kan J. v.d. Wal een paar nieuwe auto's in zijn stand zetten. Zo doen de kleine ondernemers grote zaken. De commissie voor de omlijsting weet grote namen naar de Aneto tent te lokken. Vrijdagavond: De Johan Willem Friso Kapel uit Assen. Zaterdagmiddag: de Dames Liewes uit Roodeschool met paardendressuur en op zaterdagavond Henk Stuurop uit Sneek, zanger, pianist, humorist, conferencier. Waarschijnlijk is de donderdagavond ingevuld met zang en muziek uit eigen dorp en Longa die een perfecte show gaf. De JWF Kapel eist naast de gestelde afmetingen van het terrein dat het zoda-

nig verlicht is dat de muziek behoorlijk gelezen kan worden. Tj. Reitsma is daar maar druk mee. Voor de bekende Stuurop moet een piano gehuurd worden in Gorredijk. Het is leuk om te lezen dat voor de officiële juryleden van de veekeuring: 'voor tussen de middag een warme maaltijd is besteld bij café Tj. Dijkstra'. Het is een tijd vol van nieuwe ontwikkelingen waarin de trekker het paard verdringt, elektrische apparaten opgang maken, Heit een solex of brommertje heeft, kinderen houten blokjes op hun trappers hebben en je bij de achterdeur struikelt over hun klompjes. Donderdagmiddag is de toegang vrij, vrijdagmorgen vanaf negen uur ƒ 0,50 voor de tentoonstellingstent. Zaterdagmiddag 14.00 uur treden de dames Liewes op. Voor beide evenementen is de toegang ƒ 1,50. Het duurste kaartje is zaterdagavond ƒ 2,00 voor beide tenten is het ƒ 2,50. De totale verkoop aan toegangskaarten bracht ƒ 3.971,40 op. Het lijkt er op dat men aan het eind van de rekening ƒ 19,32 over heeft. De neringdoenden moesten een contract ondertekenen: voor de tekortkomingen van de gehele tentoonstelling moet elk zijn aandeel bijdragen. Tussen 12 en 1 en `s avonds 6 en 7 is de tent gesloten. J. Kats zorgt voor de bewaking. 's Nachts waken er twee man, en op zondag vullen de ondernemers de bewaking per uur zelf uit. Zaterdagavond om 12 uur is het zo gezellige feest afgelopen.

Binne en Pieter de Vries.

Annie.

Komt februari met goed weer, dan vriest het in het voorjaar des te meer.

13


Thee Schaap, internationaal fokker van springpaarden Het lijkt zo gewoon, het bedrijf van Thee Schaap aan de Merkebuorren, maar het is heel bijzonder, uniek zelfs want er is in Nederland niet een zelfde soort bedrijf te vinden. Het bedrijf van Thee en Pytsje Schaap was vroeger een melkvee- en vleesveehouderij met als hobby een paar fokmerries. Naast het werk als agrariër werd gefokt met veulens. Met de fokkerij werden internationale successen behaald, relaties opgebouwd en de kennis van de fokkerij verbreed. Hierdoor ontstond internationale bekendheid. Thee merkt op dat in de internationale paardenfokkerij 'de wereld gelijk is aan een dorp', iedereen kent elkaar. De interesse voor de fokkerij boeide Thee enorm met als gevolg dat er nu circa 80 paarden op het bedrijf aan de Merkebuorren zijn die voor circa 90% een buitenlandse eigenaar hebben waarmee gefokt wordt. Als deze fokproducten klaar zijn voor de springsport gaan ze terug naar de eigenaren of, zoals nu er ook 6 paarden door Friese ruiters in de sport worden uitgebracht. Zelf hebben ze circa 10 paarden. Omdat het om een internationaal bedrijf gaat vroeg ik naar het land van herkomst van al deze paarden. Thee Schaap gaf aan dat de paarden onder andere komen uit: Zweden, Ierland, Engeland, België, Frankrijk, Italië, Turkije, Amerika, Griekenland, Saoedi-Arabië, China, Afrika en Argentinië. Dan is het maar goed dat paarden alleen maar kunnen hinniken, anders ontstond er zeker een Babylonische spraakverwarring. Thee Schaap vertelt dat het destijds niet een bewuste keus was om het melkveebedrijf om te zetten in een paardenfokkerij, maar dat dit gebeurde, hobby werd bedrijf. Ook is Thee jaren bestuurlijk actief geweest in het stamboekgebeuren van de springpaarden. Dit laat hij nu graag aan 14

anderen over. Er is genoeg werk te doen op het bedrijf aan de Merkebuorren. Het verzorgen van de paarden vraagt zeker 60 – 70 uur per week. De paarden en veulens aan de Merkebuorren zijn verzekerd van zorg en aandacht. Naast het verzorgen van de paarden is er regelmatig contact met de eigenaren. Zowel telefonisch als via mail wordt advies gegeven en informatie uitgewisseld. Dit gebeurt allemaal in het Engels. Maar het gaat niet alleen om een zakelijk contact, er is ook belangstelling voor het wel en wee van elkaar. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en niet met contracten met alle mogelijke bepalingen. Dat is heel bijzonder in een tijd waar alles tot in de perfectie juridisch geregeld moet worden. Tijdens het interview hebben we niet gesproken over foklijnen, moederlijnen, afstammelingen, het gebruik van indexen, namen van bekende fokmerries of hengsten. Wie specifiek iets wil weten over dit soort zaken moet dit zelf vragen aan Thee Schaap. Wel hebben we gesproken over de eigenaren van de paarden, verspreid over de hele wereld. Volgens mij is hier wel een boek over te schrijven. Thee Schaap is volgens eigen zeggen geen schrijver, dat kan zo zijn, maar hij is wel een verteller. Hij kan boeiend vertellen over de paarden, de eigenaren van de paarden, het land van herkomst van de paarden, de geschiedenis van dit land en wat zich er verder allemaal afspeelt. Ik noem een voorbeeld. Drie eigenaren wonen in Saoedi-Arabië. Een van de eige-


naren is een prins, zijn grootvader heeft het Koninkrijk Saoedi-Arabië (1932) gesticht. Deze prins werkt in SaoediArabië voor het ministerie van buitenlandse zaken. En dan is het heel uniek als deze prins een bezoek brengt aan het bedrijf van Schaap in Wijnjewoude, na een werkbezoek te hebben gebracht aan de toenmalige Minister President Balkenende en Koningin Beatrix, en je samen door de landerijen loopt en door de stallen langs de paarden. Je krijgt dan een kleine inkijk in het leven van deze persoon, zo vertelt Thee. Dat is boeiend. Samen gaan Thee en Pytsje naar de kampioenschappen en naar de concoursen. Zo ook reeds 4 keer op uitnodiging van deze Prins naar het concours van Hickstead in Engeland, logerend in het kasteel van deze Saoedische prins. 's Avonds werd daar een Arabisch buffet gegeven voor de Engels adellijke sportpaarden eigenaren en hun ruiters. In Ierland werd zo het springconcours van Dublin bezocht. Ook is er op het bedrijf een paard van een Turkse eigenaar die woont nabij de Turks – Syrische grens, waar regelmatig onlus-

ten zijn. Via de televisie krijgen wij het een en ander te zien wat daar allemaal gebeurt. Daarom hebben Thee en Pytsje hem een mail gestuurd en gevraagd hoe het met hem gaat en met zijn bedrijf. Zij kregen een mail terug waarin de Turkse eigenaar aangaf hoogst verbaasd te zijn dat Nederlanders interesse en belangstelling hebben voor hun situatie in Turkije. Maar de aandacht werd zeker gewaardeerd. En zo is er over en weer regelmatig mailcontact. Ik vroeg Thee of er tijd is om op vakantie te gaan. Hij gaf aan dat daar op dit moment niet zoveel tijd voor is. Ze gaan wel naar internationale kampioenschappen, keuringen enz. maar zijn meestal niet langer dan een paar dagen, hooguit een week weg. De paarden worden dan verzorgd door Folmer, de zoon die hier in Wijnjewoude woont. Het ligt wel in de planning dat als er meer tijd komt er een bezoek wordt gebracht aan Engeland en Ierland. De bedoeling is dan om een rondtour te maken langs de eigenaren van paarden waarmee contact is. Die eigenaren zitten verspreid over Engeland, dus moet er wel een paar weken worden vrijgemaakt.

15


Is er ruimte voor andere hobby's? Thee geeft aan dat er op dit moment weinig tijd overblijft, alles draait om de paarden. Het bedrijf en alles er om heen is zo bijzonder dat het ook niet erg is dat er weinig tijd overblijft. Het bedrijf is niet in geld en niet in woorden uit te drukken, het bedrijf is uniek en heel bijzonder. Maar zo nu en

dan is er even tijd om een boek te lezen. Het laatst gelezen boek is 'Geen Gezeik' van Jan Boskamp. Maar dit boek viel tegen en dat is dan weer jammer. Het levensmotto van Thee is: 'Sta open en eerlijk in het leven'. Klaske.

Trainingsgroep Survival Bakkeveen 'Nil volentibus arduum', 'Niets is onmogelijk voor hen die willen' Onze trainingsgroep is opgericht om samen sportief bezig te zijn in ons survivalterrein. Het hele jaar kan er worden getraind in de buitenlucht. Dat dit populair is, bewijst het ledenaantal wat maandelijks stijgt. Momenteel staat de teller op 80 leden, waarvan 50 kinderen tussen 6 en 14 jaar en 30 leden vanaf 15 jaar en volwassenen. Door training krijg je de juiste techniek en bouw je conditie en kracht op. Maar net zo belangrijk is het mentale aspect, het creÍren van doorzettingsvermogen als het moeilijk wordt en tegenzit. Als je er aan toe bent, kun je de uitdaging aangaan door het lopen van een survivalrun. Deze runs zijn er in verschillende afstanden op recreatief niveau, maar het is ook mogelijk een licentie aan te vragen voor de landelijke competitie. De runs zijn door heel Nederland. Als het nu al begint te kriebelen kunt u in overleg met ons komen proeftrainen. Neem daarvoor even contact met ons op. Voor meer info: www.survivalbakkeveen.nl of info@survivalbakkeveen.nl Nieuw: Woensdagmiddag van 16.00-16.50 uur training voor de 6-8 jarigen! Momenteel is er al een groep van 9 jongens en meiden die door weer en wind komen trainen. Uitdagend en zeer goed voor de motoriek en zelfvertrouwen! Trainingstijden: er is de mogelijkheid om 1x of 2x per week te trainen. Woensdag 16.00 - 16.50 uur mini's van 6-8 jr 17.00 - 18.00 uur wedstrijdgroep jeugd 18.00 - 19.00 uur jeugd van 8 – 14 jr 19.00 - 20.15 uur volwassenen (> 15 jr)

Zondag 10.00-11.00 uur jeugd van 8 - 14 jr 11.00- 12.15 uur volwassenen (> 15 jr)

Gaan de mieren al aan het garen, in de tweede maand van de jaren, Zeker moogt ge vast verwachten, late vorst en koude nachten.

16


SwingelNieuws Wat hadden we een vreselijk gezellige start van 2014! Oud&Nieuw feest was zeer geslaagd. Mooi ontspannen sfeer. Grandioos hoe Jos en Eddie speelden en zo het publiek vermaakten met vele hits. Eind april komt Jos wederom naar de Swingel, dan met zijn band Rock Allround. Dan het nieuwe jaar. Grootste nieuws is dat Trientsje per 01 januari volledig is gestopt met werken bij Zuid Oost zorg om mee te gaan helpen in de Swingel. We hebben deze stap gezet vanwege de toenemende drukte en zo ruimte te maken voor uitbreiding van de activiteiten . Wat dat precies gaat worden komen we hopelijk in de volgende Bân al op terug. Het nieuwe jaar gaan we in met een nieuwe laptop en beamer, ons aangeboden door de werkgroep website Wijnjewoude. Om misverstanden te voorkomen, deze zijn en blijven het eigendom van het dorpshuis. We zijn als beheerders uiteraard heel erg blij en dankbaar voor dit mooie gebaar. We hopen dan ook dat het vaak gebruikt zal gaan worden tijdens vergaderingen, want dat is de bedoeling. Dan wat er verder komen gaat: 8 februari komt DJ DREWES zijn kunsten laten zien en vooral horen. Enthousiaster dan ooit te voren gaat hij de plaatjes aan elkaar draaien. Op dezelfde avond komen er een aantal gast gitaristen waaronder Rik en Jasper Dijkstra. Deze multi talenten spelen écht alles, en hoe! Dit duo is zeer ervaren en spelen eigenlijk al hun hele leven samen. Op 8 maart komen Wijma en van der Werf naar de Swingel. Dit duo is zeer vooraanstaand en speelt meer dan 300 keer per jaar voor volle zalen. In de volgende Bân meer nieuws over dit fantastische duo. Wil je alvast een voorproefje kijk dan op www.wijmavdwerf.com

26 april komt Rock Allround naar de Multi. Frontman Jos Hartevelt heeft vuurwerk beloofd. Dat het een spectaculaire rock avond wordt is nu al duidelijk. Alle stevige hits komen dan voorbij. Dan nog de dagelijkse dingen: Longa, bijna elke dag trainen ze in de hal. Binnenkort staat de uitvoering op het programma. We hopen dat er dan vele mensen zullen komen kijken. DWS traint twee dagen in de hal en speelt op donderdag haar competitiewedstrijden. We zien nu dat de trainingen steeds drukker bezocht worden en zien sinds de start van dit jaar ook een aantal nieuwe gezichten, vooral bij de dames. Hardloopclub: bijna elke dinsdagochtend vertrekken we vanuit de Swingel voor een tochtje. Eerst koffie en dan gaan we ongeveer een uurtje naar buiten. Tempo ligt echt niet hoog en we stoppen regelmatig om even op adem te komen. Wil je een keer mee? Kom dan gewoon naar de Swingel. Kost € 2,50 per keer, koffie inbegrepen. We verzamelen 9.15 uur in de Swingel. Wij zien de komende jaren met heel veel enthousiasme en vertrouwen tegemoet, en hebben nog heel veel plezier in wat we mogen doen in en voor Wijnjewoude, daar zijn we dankbaar voor. In de volgende Bân meer Swingelnieuws!

17


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 18


19


Longa Ouder en kind gym; dinsdagochtend van 8.45 uur tot 9.30 uur. Samen met je kind van 1,5 jaar tot 4 jaar gezellig een klein uurtje plezier maken. Lekker bewegen, spelletjes doen, liedjes zingen. Kom een keer meedoen in de Swingel. Voor meer informatie: Sigrid Hof, tel. 0516481159 of b.hof11@home.nl Voor meer informatie zie op: www.longawijnjewoude.nl Kleutergym; donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur Voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Lekker een uurtje bewegen, nieuwe dingen leren, heel veel materialen leren kennen en gebruiken, liedjes zingen, spelletjes doen en vooral veel plezier maken en van elkaar leren. Kom een keer meedoen in de Swingel. Voor meer informatie: Sigrid Hof, tel. 0516-481159 of b.hof11@home.nl Voor meer informatie zie op: www.longawijnjewoude.nl Longa derde van Nederland Gymnastiek vereniging Longa heeft onlangs meegedaan aan het maken van een promotiefilmpje voor een tumbling (opblaasbare lange mat). Speerstra gymnastics, leverancier van allerlei turnmaterialen heeft deze prijsvraag uitgeschreven. De prijsvraag was voor alle gymnastiekverenigingen van Nederland, in totaal werden er ongeveer 100 filmpjes ingezonden. Groot was de verassing dan ook dat het filmpje van onze gymnasten met een derde prijs werd beloond! Met name de creativiteit werd als zeer goed beoordeeld. Een mooie opsteker voor de club!

Ook op acrobatiek niveau heeft Longa goede zaken gedaan. Het trio team bestaande uit Berber Akker, Anouk van der Heide en Marrit Post deed dit jaar voor het eerst in deze samenstelling mee. Ze lieten een goed verzorgde oefening zien, hetgeen tot een bronzen medaille leidde. Super trots mochten de meiden op het ereschavot klimmen. Qua activiteiten zijn er alweer twee data om in de agenda te schrijven: Op vrijdag 21 februari zal er een open les zijn voor alle basisschoolkinderen. Op die dag wordt een gymparcours klaar gelegd. Er zal onder ander een opblaasbare tumbling liggen, waar iedereen allerlei kunsten op uit kan proberen. Tijdstip: 15.30 - 17.00 uur in de Swingel. Tot slot zijn de voorbereidingen voor een uitvoering alweer in volle gang. Deze zal gehouden worden op zaterdag 28 juni, met een middag- en een avond voorstelling. Voor overige nieuwtjes kunt u gerust een kijkje nemen op de site van Longa: www.longawijnjewoude.nl

Als in februari de hagen likken, zullen de hooiwagens kwikken.

20


Volleybalvereniging DWS Beste volleyballers De Balsponsors voor februari 2014 - Michella Hamstra Fotografie uit Wijnjewoude - Taxi Van der Wal uit Wijnjewoude Namens volleybalvereniging D.W.S. hartelijk bedankt !! Wedstrijdschema DWS: 13-2 19:15 VCS HS 2 – DWS HS 1 19:15 DWS MB 1 – De Roeken/DVC MB 1 20:15 DWS DS 1 – Trochsetters DS 1 20-2 20.15 DWS HS 2 – SC Veenwouden HS 1

Surventohal Surhuisterveen de Swingel de Swingel De Hoanserid Feanwalden

Wedstrijd data C.M.V. 8 februari 2014 in de Fûgelkamp in Harkema Mededelingen Vanaf 3 februari t/m 30 maart 2014 mag onze volleybalvereniging DWS weer mee doen met de Poiesz jeugd sponsor actie !!! Dit keer worden er clubpasjes uit gedeeld. Er kunnen uitsluitend sponsorpunten worden gespaard voor de vereniging. Naam van de vereniging staat op de pas. De voordeel clubpas kan in elke Poiesz supermarkt worden gescand. Hoe meer sponsorpunten een club verzamelt, hoe meer sponsorgeld ze aan het einde van de actie van de Poiesz krijgen uitgekeerd. Wilt u de jeugd van DWS steunen maar heeft u nog niet een sponsorclubpas? Bel Bertha Langhout 481772 of Ypie Dijkstra 481850 en zij zorgen dat u een pas krijgt! Bestuur D.W.S

De goede doelen loods In 2013 heeft de goede doelen loods € 705,- opgebracht exclusief een gift van de Hervormde kerk. Hierdoor zijn 10 goede doelen zijn gesteund o.a: Stichting Kinderhulp, Vluchtelingen Syrië, Hulp Kenia, vliegvervoer, kachelhout enz. er is zoveel NOOD in de wereld. We willen alle kopers en brengers heel hartelijk bedanken en iedereen een gezegend en liefdevol 2014 toewensen. Nog nooit de loods in Duerswâld gezien? Kom eens langs. Fokke en Renske Donker Hendrik en Renny Rozema 21


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

22

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Nieuws dorpsfeest Wijnjewoude Even weer een update over het dorpsfeest van dit jaar wat gehouden zal worden van woensdag 18 juni t/m zaterdag 21 juni. We hebben inmiddels al best een hoop aanmeldingen voor de versierde wagens binnen. Super! We hopen dat er nog meer bij zullen komen. Ook de opgave voor de beide playbackshows zien we graag tegemoet. Aanmeldingen voor beide onderdelen kunnen naar ons mailadres worden gestuurd.

Inmiddels is het programma voor een groot gedeelte klaar. De onderdelen die vast staan zijn als volgt. Woensdagavond zal Teake van der Meer samen met Griet Wiersma een optreden verzorgen. Donderdagavond is de optocht van de versierde wagens. Daarna zal in de tent de prijsuitreiking zijn met muzikale omlijsting van de Troubabroers. Vrijdagochtend hebben we een bingo, vrijdagmiddag en -avond playbackshow en aansluitend een gezellige dansavond. Zaterdagochtend hebben we wederom de optocht waar iedereen nog een keer

Do

rpsfeest

Postbus 3 9240 AA Wijnjewoude E-mail: SDWW@LIVE.NL

zijn versierde wagen aan het dorp kan laten zien. 's Middags komt Wout Zijlstra (sterkste man) naar Wijnjewoude om de Highlandgames te organiseren. Hier kun je als team aan mee doen. Verdere informatie hierover volgt. Daarnaast zal hij een spectaculaire demonstratie geven. Dat belooft een spannende middag te worden. 's Avonds sluiten we het dorpsfeest af met de band Alice Springs! We zullen uiteraard ook weer iets organiseren voor de schoolkinderen en kijken we of het mogelijk is om op de woensdagavond de WK wedstrijd NederlandAustraliĂŤ uit te kunnen zenden. Hierover later meer. Tot zover de update. Mochten er vragen, opmerkingen, suggesties etc. zijn dan horen wij dat graag. U kunt dit mailen naar sdww@live.nl. Groetjes, Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude

Soos Wijnjewoude Woensdag 19 februari om 14.00 uur is er in gebouw de Driehoek een gezellige spelletjesmiddag. We hopen op een goede opkomst. Namens het bestuur Joke Nust.

23


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

24

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Landelijke collecte

Geef om vrijheid!

In december 2013 overleed Nelson Mandela. 'Als een wereldleider die weigerde onrecht te aanvaarden, hielp Nelson Mandela's moed de wereld te veranderen', aldus Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International. Nelson Mandela zei over Amnesty: 'Net als Amnesty International heb ik gestreden voor gerechtigheid en mensenrechten. Na vele jaren heb ik me nu teruggetrokken uit het openbare leven. Maar zolang onrechtvaardigheid en ongelijkheid voortduren, kan niemand van ons echt rusten. We moeten nog sterker worden'. Voor die strijd vragen we vaak uw tijd en uw aandacht: ĂŠĂŠn keer per jaar vragen we om een gift. Van 2 tot en met 8 februari 2014 wordt de landelijke collecte georganiseerd. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze col-

lecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op giro 454000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Ook beveel ik van harte de zogeheten stopperadvertenties aan. Deze vindt u op de site van Amnesty International: http://www.amnesty.nl/stopperadvertenti es-collecte-2014 Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,

Vanaf 2014 is Fitaal Wijnjewoude de nieuwe naam voor Fysiotherapie Wijnjewoude Fitaal De Sportlaan is met ingang van 1 januari de nieuwe naam voor het Trainingsinstituut BAG De Sportlaan. Niet alleen het trainingsinstituut aan de Sportlaan wordt voorzien van een nieuwe naam en nieuw logo. Ook de fysiotherapiepraktijken behorend bij Fitaal De Sportlaan, te weten Fysiotherapie Mulder, Fysio- en Manuele therapie Verhoeven, Fysiotherapie Rottevalle en Fysiotherapie Wijnjewoude krijgen deze naam op hun gebouw. Herkenbaarheid is de belangrijkste reden om te kiezen voor de nieuwe naam Fitaal, een samenvoeging van de woorden Fit en Vitaal. Alleen de naam verandert. Onze kwaliteit en dienstverlening blijven gelijk vertellen de eigenaren Oedo Mulder en Kees Verhoeven. Wij willen hiermee duidelijk maken dat er vijf praktijken onder deze naam vallen. In alle praktijken kunnen mensen dezelfde aanpak en kwaliteit verwachten. Bij Fitaal Wijnjewoude is fysiotherapeut Marnix du Bois op maandag en donderdag de gehele dag aanwezig op de praktijk in Mfc de Swingel. 25


Praktijk KEI Antje van den Berg heeft een eigen praktijk voor remedial teaching en coaching in Ureterp. Echter: indien wenselijk werkt zij ook op locatie, bijvoorbeeld bij u thuis of in overleg op scholen. Door haar kennis en ervaring kan zij voor veel mensen van betekenis zijn. Remedial Teaching is een vorm van pedagogische en didactische hulpverlening. Antje van den Berg heeft naast Massage haar opleiding en ervaring als (gediplomeerd) remedial teacher en onderwijzeres zichWellness gespecialiseerd op het gebied van o.a.: kinderen jeugdcoaching, oplossingsgericht werken, Gardenmindfulness, faalangstreductie, hulp bij beelddenken, begeleiding bij motivatie- en concentratieproblemen en 'ik leer leren' traiEven tijd voor uzelf. ner. Dat kan bij ons Bij de begeleiding in de praktijk mogen de U kunt bij ons terecht voor diverse massages. ouders hierbij, indien wenselijk, aanweKijk voor behandelingen, acties en prijzen op: zig zijn. Antje onderzoekt door haar manier van werken watwww.massagewellnessgarden.jimdo.com de mogelijke oorzaken van het probleem kunnenTjalling zijn. Zij Harkeswei 104 laat mensen vooral kijken naar datgene, Wijnjewoude waar men goed in is. Voor scholen, instelmassagewellnessgarden@outlook.com lingen en verenigingen verzorgt Antje ook lezingen en informatiebijeenkomsten. Zelfacceptatie, roeien met de riemen die je hebt (of hebt ontdekt bij Antje) is de weg naar succes. Haar praktijk heeft de naam KEI en dat staat voor: Kennis, Eigenheid en Inzicht. Iedereen is wel een werkboek, zodat de ouder/begeergens een kei in! leider/leerkracht op een prettige manier Naast het geven van advies, het begelei- het kind kan begeleiden. Deze methode is den en coachen is Antje van den Berg geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en ook auteur. In juli 2013 verscheen haar de brugklas van het voortgezet onderwijs. boek: 'Geart Jabiks, dichter, natuurmens Informatie over praktijk KEI vindt u op: en historicus'. En binnen enkele maan- www.praktijkkei.com . Voor een gratis en den wordt bij een educatieve uitgeverij vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u 'KEI-brugklastraining' uitgegeven. Dit bellen: 06 20149301, Antje van den Berg, boek geeft informatie over o.a. faalangst, Boerestreek 7, Ureterp. motivatieproblemen, leerstijlen en bevat

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

26


Geef de pen door. Hallo dorpsgenoten, En dan staat er in de Bân dat je de volgende keer een stukje mag schrijven. Bij deze ben ik maar in de pen gekropen. Ik ben Bareld de Haan en woon al 22 jaar aan de Merkebuorren in Wijnjewoude. Als kind ben ik naar de basisschool Eben Haezer in Ureterp geweest. Daarna heb ik de kader beroepsopleiding op het Liudger afdeling landbouw gevolgd. Vervolgens ging ik naar de praktijkschool in Oentsjerk. Daar heb ik de opleiding 'vakbekwaam medewerker veehouderij' gedaan volgens een werk- en leertraject. Na afronding van de school ben ik als 'boerenarbeider' gaan werken. Dat doe ik nu nog steeds bij maatschap Geerlings in de Wilgen. Ik ben daar elke dag te vinden tussen de koeien. Als hobby voetbal ik bij onze mooie dorps-

club ODV, waar ik in het weekend vaak ben te vinden als keeper van het zondagsvoetbal. Hier vind ik dan ook mijn ontspanning en heb veel plezier in het spel. Mijn andere grote passie gaat uit naar Zetor trekkers waar ik dan ook elk vrij uurtje in de week mee bezig ben. U ziet mij ongetwijfeld wel eens door het dorp rijden met één van mijn trekkers. Wouter lachte mij uit, omdat ik een stukje moest schrijven voor de Bân. Daarom geef ik de pen nu door aan Wouter Overzet. Bareld de Haan.

Activiteiten Witte Kerk Hemrik Zondagmiddag 2 februari 15.00 uur Gurbe en Chris Spylje Friersk Gurbe Douwstra en Chris Kalsbeek entree €10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,Zondagmiddag 9 februari 15.00 uur Pianist Wiebe Kaspers virtuoos allround pianist entree € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,Zondagmiddag 16 februari 15.00 uur Ars Musica klassiek Bernd (slagwerk) en Wytske Holtrop (cello) met pianist Frans Douwe Slot entree € 10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-

Woensdagavond 19 februari 20.00 uur Filosofisch-literair café: Max Havelaar, zuivere koffie en literair hoogtepunt Frans Teitler en Roel Alkema (neerlandici) entree € 6,- inclusief koffie of thee bij aanvang Zondagmiddag 2 maart 15.00 uur The Lucky Daltons Rockabilly, country (het rauwe soort), Afro-Amerikaanse gospel, stokoude folk en rock-'n-roll entree € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,Meer informatie en reserveren via www.wittekerkhemrik.nl

27


28


boerderijtje te klein van omvang was om van te bestaan en deze vertrokken naar Lippenhuizen. Het gezin Tobias Zijlstra werd de nieuwe eigenaar maar na verloop van tijd vertrokken ook zij en na een aantal jaren was het nog opslagplaats en onderkomen van vee. Toen Staatsbosbeheer eigenaar werd was het restant van het huis op een dag zomaar verdwenen. Het volgende huis stond in dezelfde lijn weer een drie tot vierhonderd meter naar achteren. Hier woonden Sieger en Betsje Rinsma en na hen Aldert de Jong met zijn vrouw Grietje, de dochter van de Rinsma's. Over deze Aldert heb ik in de Bân van december 2002 al eens een stukje geschreven onder de titel 'âlde Aldert'. Zijn vrouw Grietje overleed op 75-jarige leeftijd in 1938 te Duurswoude en Aldert 88 jaar oud in 1949 te Gorredijk. Hun zoon Johannes was jarenlang de 'skuonlapper' van Duurswoude. Het huis is afgebroken en het land waarop het stond is nog steeds landbouwgrond. Weer ongeveer in dezelfde lijn achterwaarts, maar minder ver stond het huis waar de familie Cornelis Zijnstra woonde. Sietse Zijnstra en zijn broer Gerrit waren evenals hun vader bosarbeiders, die mid-

den in het veranderen van het heidegebied naar bosgebied hebben gestaan en er aan meegewerkt hebben. Het huis stond schijnbaar niet op een goede plek want er voor in de plaats is het eerst beschreven huis gebouwd, daar waar Sietse en Sjoukje Zijnstra heel hun werkzame leven hebben gewoond. Na hun pensionering verhuisden ze naar de eerste nieuwbouw woningen aan de Loksleane. Een hele verandering was het voor hen om van het verre achteraf wonen naar het bijna centrum van het dorp te gaan. Terug naar voren daar waar het pad naar links afboog staat rechts een huis dat momenteel opnieuw opgebouwd wordt, naar het lijkt weer in de oorspronkelijke stijl, door de familie Barends. Dit huis was ooit de woning van Pier Jansma die schaapherder was bij boer Wiebe de Boer. Jan v/d Tuin en Trijntje Jansma woonden er later. Willem Buzaan die trouwde met de dochter van de naast wonende Klaas en Wietske Stelma, Trijntje, werden de volgende bewoners maar zijn geëmigreerd. Sietse en Andriesje Leffring hebben er gewoond en daarna Riemer en Tjitske Tel. Anne en Trien de Vries-Kamminga waren de laatste boeren op het kleine woudboerderijtje. Daarna maakte tandarts Van der Zee uit Drachten er een recreatiewoning van en nadien zijn er nog een paar eigenaren de revue gepasseerd onder wie een wat verwarde student die zijn haar waste met tandpasta en de tanden poetste met zeep. Durk

29


30


31


32


33


34


Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen

Voor al uw:

gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

35


Prikbord Bedankt

VTC Boerestreek Voor maar € 17,50 kun je een heel jaar je uitleven op je eigen deel van VTC Boerestreek. Eerlijk, heerlijk en als je wilt onbespoten, je weet wat er met je eigen groenten is gebeurd. Info en aanmelden voor een volkstuinperceel: Mariëlle Smeerdijk tel: 06-40595052 www.wijnjewoude.net/verenigingen.

Stadsboer Stadsboer van Leeuwarden en oud dorpsgenoot, Gosse Haarsma geeft een presentatie over zijn stadstuinen. Hij verbouwt daar een keur aan groenten, kruiden, bloemen en kleinfruit, uiteraard zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hij is de man die u alles kan vertellen over zijn stadstuin en tevens alle vragen en problemen, welke u zelf tegenkomt, voor u zal beantwoorden en oplossen. U bent allen van harte welkom deze avond. De presentatie is op 18 februari om 20.30 uur in MFC de Swingel. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Ook voor de steun en belangstelling die Jantje thuis van jullie mocht ontvangen onze hartelijke dank. Andries en Jantje Monderman.

HM Haarmode Deze hele maand Biosilk 50 ml. voor maar €15,HM Haarmode, Meester Geertswei1, Wijnjewoude 0516-850885, hmhaarmode.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen

Voor al uw:

gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

36

Tel.: 0516 - 481383

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


37


Giet ze af en laat ze uitlekken. Breng de room (crème fraîche) aan de kook en laat tot de helft inkoken.Roer de lavas en het halve bouillonblokje erdoor.

Breng op smaak met peper en schep vervolgens de scheuten erdoor, laat nog even warm worden. Sybo.

Let op, Let op, Let op, Let op, Let op. Rein Spoelhof, aardappelveredelaar uit St. Annaparochie gaat geheel onverwacht voor drie maanden naar Australië en dus is het niet mogelijk dat hij een presentatie komt geven in Wijnjewoude. We hebben, oud dorpsgenoot en de stadsboer van Leeuwarden, Gosse Haarsma gevraagd zijn plaats in te nemen. Gosse Haarsma verbouwt daar een keur aan groenten, kruiden, bloemen en kleinfruit, uiteraard zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hij is de man, die u alles komt vertellen over zijn stadstuin en tevens alle vragen en problemen, welke u zelf tegenkomt, zal beantwoorden en oplossen. U bent allen, VTC-lid of niet, van harte welkom deze avond. De presentatie is op 18 februari om 20.30 uur in MFC de Swingel. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Basketballvereniging Five Pack Februari = basketballmaand bij Basketballvereniging Five Pack De enige basketballvereniging in Opsterland www.5pack.nl Wanneer je eens bij ons mee wilt trainen, dan ben je van harte welkom. De hele maand februari 2014 kan dit gratis. Neem dan vooral je sportkleding en sportschoenen mee. Een kijkje komen nemen, kan natuurlijk ook. Kijk op onderstaand schema voor de trainingstijden. Trainingsschema op elke dinsdagavond: (met uitzondering van 4 en 18 februari. Deze zijn verplaatst naar 5 en 19 februari vanaf 18.30 uur) 18.45 – 20.15 uur U16 (14 - 16 jaar) Trainingsschema op elke woensdagavond: 17.00 – 18.00 uur U12 (8 - 12 jaar) 17.00 – 18.30 uur U14 (12 - 14 jaar)

18.30 – 19.30 uur Heren 2 (vanaf 16 jaar) 18.30 – 19.30 uur Heren 3 (vanaf 16 jaar) 21.30 – 22.30 uur Recreanten (volwassenen) De trainingen vinden plaats in de zaal van MFC de Wier in Ureterp. Voor vragen kun je contact opnemen met: Richard de Vries 06-12317084 Maarten de Boer 06-54254901 Graag tot ziens!

38


Schaakclub Bakkeveen Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra Bakkeveen 2 wint van Hynste Sprong In de Doniahal in Sint Nicolaasga behaalde Bakkeveen 2 dinsdag 7 januari de eerste overwinning van het seizoen. Het werd een knappe zege tegen de Hynste Sprong in de 5e klasse van de FSB. Met de 1½ - 2½ treedt Bakkeveen de middenmoot binnen. Massage waardoor wit de zwarte dame kon slaan. Jelle Bergsma haalde met zwart het eerWellness Een toren werd in ruil gretig door wit inste punt binnen tegen Hashemie Sediq. Garden Jelle zette gelijk druk op de witte stelling geleverd. Ondertussen gebaarde teamEvenprotijd voor uzelf. leider Jelle Bergsma in niet mis te verstaen hield dat de gehele partij vol. Na neons woorden de tussenstand aan Siebolt motie was de partij bekeken. Aan bord 2 bij Dat kan speelde Berend Joustra een zware partij en bood hij ondanks winstkansen zwart U kunt bij onsmaakterecht voor diverse massages. remise aan. Met ½ - 2½ was Bakkeveen 2 met wit tegen Piet Keestra. Berend Kijk voor behandelingen, acties en prijzen de op: winst. te het verschil al in de 5e zet met een vork al zeker van www.massagewellnessgarden.jimdo.com van een paard tegen dame en toren. Met Frits 104 Hoogvorst speelde aan bord 4 met dit voordeel kon hij achteloos een Tjalling remiseHarkeswei aanbod weigeren en doorgaan voor de 0- zwart om des keizers baard in zijn welbeWijnjewoude kende, ondoorgrondelijke stijl tegen Thijs 2 via een promotie van de h-pion. massagewellnessgarden@outlook.com de Jong. Frits, zo halsstarrig als maar Het eerste bord was toebedeeld aan kan, weigerde een dameruil en moest dat Siebolt Visser. In zijn witte stelling had hij tenslotte met een echec bekopen. De na het middenspel twee pionnen minder feestvreugde was er niet minder om, want dan zijn opponent Sjef de Leijer. Tot ver- de eerste punten voor Bakkeveen 2 wondering van de speler van Bakkeveen waren gescoord. Siebolt Visser voerde Sjef een dubbele afruil van dame Bakkeveen 2 en toren in de verkeerde volgorde uit,

39 Massage Wellness Garden


Kerkdiensten Hervormde Kerk

Februari 2 9.30 uur 9 9.30 uur 13.45 uur 16 9.30 uur 13.45 uur 23 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Weinterp Weinterp Duurswoude Geref Kerk Weinterp Weinterp

dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorber. Heilig Avondmaal Ds. L. H. Voschezang, Bergambacht, Viering HA dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankzegging HA Ds. W.L. Dekker, Kampen Dhr. H.J. Brouwer, Rouveen, gezamenlijke dienst Dr. A.A.A. Prosman, Nijkerk Kand. J.H. van Wijk, Zwolle

Maart 2

Duurswoude

dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1e Lijdenszondag

9.30 uur

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik Februari 2 9.30 uur 9 9.30 uur 13.45 uur 16 9.30 uur 13.45 uur 23 9.30 uur 13.45 uur

Ds. E.J. van den Brink; Heilig Avondmaal Mw. R.C. de Vries-Martini, Drachten Dienst Herv. Kerk Ds. F. de Jong, Heerenveen Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen, Gezamenlijke dienst Geref. Kerk Ds. W. Bloemendaal, Heerenveen Ds . E. J. van den Brink, kinderdienst

Maart 2

Ds. E. J. van den Brink

9.30 uur

Elly & Rikkert schaapjesfeest Alle kinderen van de basisschool zijn welkom op 23 februari a.s. om 14.00 uur in de kerk aan de Merkebuorren in Wijnjewoude. Dan is er een schaapjesfeest met het thema: Je hoort erbij! Er worden liedjes van Elly & Rikkert gezongen en ds. Joost van den Brink vertelt een mooi verhaal. Neem je speelgoed- of knuffelschaap maar mee! Daar doen we dan iets leuks mee en die mag natuurlijk na een uurtje ook weer mee naar huis. Voor limonade en iets lekkers wordt gezorgd en ook klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes en vaders en moeders zijn van harte welkom. -Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel.

40


Dorpsagenda Februari 2 - 8 Collecte Amnesty International 7 Schutjassen ODV kantine 11 Zonnebloemdiner in de Stripe 17 Algemene Ledenvergadering EDD Wijnjewoude om 20.00 uur in de Swingel 18 Klaverjassen bij café Van der Wey 18 Presentatie stadsboer Gosse Haarsma om 20.30 uur in de Swingel 19 Soos: spelmiddag in gebouw de Driehoek 19 LET's café: de Ynrin in Ureterp van 19.00 – 21.00 uur 21 Open les Longa van 15.30 – 17.00 uur voor alle basisschoolleerlingen 23 Schaapjesfeest met Elly en Rikkert, 14.00 uur in de Gereformeerde kerk Maart 3 7 8 11

Ledenvergadering VVV Wijnjewoude om 20.00 uur bij Café Van der Wey Schutjassen ODV kantine. Uitvaartbeurs in De Stripe van 11.00 – 14.30 uur Klaverjassen bij café Van der Wey

Toaniel Waskemar mei 'Firma list en bedroch' Toanielselskip De Wâldploech út Waskemar spilet dit jier it stik: 'Firma list en bedroch'. It stik hat 3 bedriuwen. Hjir alfêst in koarte ynhâld. De bruorren Willem en Tinus Klep hawwe al jierren in wat tsjustere autosloperij wêr't it nedige bart wat it deiljocht eins net ferdrage kin. No komme der allegearre nije ûntwikkelingen. Tinus sjocht oeral 'handel' en der komme ynienen froulju yn alle soarten op 'e lappen. En dan net allinnich om it húshâlden in bytsje op 'e rit te krijen. Hoe't eltsenien dêr mei om giet sille jo dizze jûn mei in soad wille meimeitsje. Nim wol wat ekstra bûsdoekjes mei foar de triennen. Fan it laitsjen fansels.

Ik ben puur boos grote klootpude

autohannel tinus klep

De spyldatums binne freed 21 en sneon 22 febrewaris. En freed 28 febrewaris en sneon 1 maart. Dizze lêste jûn hawwe wy 'live' muzyk. De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshus 'It âld leger' te Waskemar. Kaarten binne te keap by Jannie v.d. Veen, de Kromten 11, Waskemar. Fan 1 febrewaris ôf, nei 16.00 oere.

Als de kat in februari in de zon ligt, moet zij in maart achter de kachel.

41


42


De ban februari 2014  
De ban februari 2014  
Advertisement