Page 1

jaa

0

17

2

0

d l a b voor Wi s p r o d s jnjew jk i l e d o n u a d a

e

M

de Bân

rga

ng

Nr. 212

A

l2 i r p


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25

Een praatje bij het plaatje " Pasen"

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 6 mei 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot 18.00 uur zaterdag 29 april 2017. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 april binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: email lbouma@online.nl

Wat klein is mag je niet vergroten en wat groot is, mag je niet verkleinen.

1


Recreatie in en rond Wijnjewoude Het is een voorrecht om als Wijnjewoudsters in zo’n prachtig en gevarieerd landschap te wonen. Nu de lente ons uitnodigt om er weer lekker van te genieten, gun je dat des te meer ook aan anderen. Gelukkig ontdekken steeds meer mensen de grote schoonheid van Zuidoost Friesland. In onze directe omgeving vormt Bakkeveen de basis van de recreatie. Hier heb je immers de meeste verblijfsaccommodaties en dus ook de meeste drukte. Maar hoe mooi is het dat wij in Wijnjewoude een toename van recreanten zien die houden van rust, natuur en landelijkheid. Rond en in ons dorp komen niet alleen steeds meer wandelaars en fietsers, maar straks hopelijk ook meer ‘bootjesmensen’. Hoog tijd dus om de recreatieve kwaliteiten van Wijnjewoude goed ‘op de kaart’ te zetten en zo de economische betekenis van de sector te versterken. Dat gaan we doen in samenwerking met het Toeristisch Informatie Punt van de regio 3-provinciënland, waarvan Bakkeveen het centrum is. Namens Wijnjewoude is Michiel Postma bereid om zitting te nemen in het TIP bestuur. We zijn onze actieve betrokkenheid gestart met een promotieartikel in de recreatiekrant Bakkeveen Actief, dat binnenkort wordt uitgegeven voor de recreanten. Je kunt het artikel vinden op onze dorpssite en binnenkort ligt de krant in de winkels. Plannen voor Klein Groningen Tijdens de Ledenvergadering van PB op 28 maart jl. heeft de projectgroep Klein Groningen de plannen voor de locatie

2

van de oude melkfabriek gepresenteerd. Het gaat om een speelplaats en aanlegsteiger met diverse faciliteiten. Het is na te zien op www.wijnjewoude.net. De buurtschap is direct bij de plannen betrokken. Eigendom Muziekkoepel PB officieel geregeld De vernieuwde muziekkoepel is, net als de oude, eigendom van Plaatselijk Belang. De koepel staat echter op gemeentelijke grond. In de ledenvergadering op 28 maart jl. is unaniem akkoord gegeven om de eigendomsrechten van koepel en grond nu definitief en officieel vast te leggen, zodat rechten en plichten voor altijd duidelijk zijn. De gemeente betaalt de notariskosten. Paaltjes De komende tijd kunt u opmerken dat de gemeente, om veiligheidsredenen, diverse paaltjes midden op de fietspaden weg haalt. Fietsinformatiedag voor senioren De gemeente nodigt iedereen van 65 tot 75 jaar uit voor een leerzame en gezellige cursusdag op 9 mei in Frieschepalen. Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers. Opgave is mogelijk tot 15 april. Zie het bericht in de vorige Bân. Groenbrengpunt Ureterp Deze is in april alle dagen geopend van 9.00 – 13.00 uur. Inloopspreekuur PB: dinsdag 11 april van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel, telefoon: 0516-480562


Dorpsbudget 2017 Uw aanvraag voor een bijdrage kan weer worden ingediend. Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt uw de aanvraag indienen? Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. De werkgroep dorpsbudget, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Janny Copeland en Grietje Rooks, zullen de aanvragen beoordelen vanuit de vastgestelde criteria van de gemeente en middels de richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Er wordt gewerkt met een standaard aanvraagformulier. Voor 2017 heeft Wijnjewoude een bedrag van € 4.133,60 ontvangen van de gemeente: dit bedrag is op gebouwd uit een basisbedrag van € 2.500,00 verhoogd met een bedrag van €0,80 per inwoner. Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage ? U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang. Daar vindt u onder het kopje dorpsbudget het (standaard) aanvraagformulier. Hierop kunt u in het kort omschrijven voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Wanneer moet de aanvraag binnen zijn De aanvraag moet uiterlijk 15 april 2017 binnen zijn. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Grietje Rooks, telefoon: 0516-491350. Namens de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude Janny Copeland en Grietje Rooks Dorpsbudget 2016 ONTVANGEN 2016 Gemeente opsterland Over Dorpsbudget 2015 Retour Dorpsfeest SCW

Totaal in kas TOTAAL TEGOED Nog openstaande aanvragen: Boekenkast dorpssteunpunt

UITGAVEN 2016 Musical Esther € 4.165,60 Speeltuin Russchenreed € 3.395,07 Speeltuin Twaspan € 100,00 Schema Muzikaal koningsmaal € 600,00 Dorpsfeest Aanleg jeu de boules High koffie € 8.260,67 € 200,08 € 165,00

Project X Totaal uitgaven

€ 3.000,00 € 500,00 € 500,00 € 1.197,75 € 1.700,00 € 500,00 € 80,95 € 581,89 € 8.060,59


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Nieuws van WEN Geduld voor postcoderoosproject Dorpsgenoten met belangstelling voor een zogenaamde postcoderoos waren op donderdag 2 maart jl. bij elkaar om samen te besluiten waar ze het eerste postcoderoosproject willen realiseren. Het betreft hier een project om gezamenlijk zonnestroom op te wekken. De naam postcoderoos gaat over de regel dat deelnemers binnen -of direct aansluitend aan- het postcodegebied waar de panelen komen, 15 jaar lang geen energiebelasting hoeven te betalen over de door hen gebruikte zelf opgewekte stroom. Dit is een fiscale regeling om collectieve zonnestroom te stimuleren voor huishoudens, bedrijven en verenigingen die geen panelen op hun eigen dak kunnen hebben. De belangstellenden maakten de afweging tussen een postcoderoos op een bedrijfsdak of op eigen grond. In het laatste geval kan de eigendomslooptijd van de panelen wel 25 jaar zijn, wat de businesscase flink gunstiger maakt. Ook is het juridisch eenvoudiger omdat er geen sprake is van opstalrecht etc. Echter, een postcoderoos op een bedrijfsdak is direct realiseerbaar, terwijl de mogelijkheid van een grondgebonden project op de beoogde rioolzuiveringslocatie aan de Tolleane nog bepaald niet zeker is. De aanwezigen besloten dat ze graag het hopelijk positieve besluit van It Wetterskip hierover afwachten.

Michel Scherpenzeel nieuw bestuurslid WEN Als een verrijking zo ervaren de actieve WENners het feit dat de enthousiaste dertiger Michel Scherpenzeel is toegetreden tot het bestuur. Michel brengt zijn eigen energie, ervaringen, ideeĂŤn en netwerk in. Zo wil hij zich inspannen om jeugdige dorpsgenoten te ondersteunen bij energiebesparing. Hou hem dus in de gaten, die Michel! WEN en ODV in de publiciteit De afgelopen tijd verscheen een artikel over de WEN wensen voor een Energiepark in de Sa! van 15 februari. Ook in het recente magazine Dichterbij van de Rabobank is een uitgebreid artikel verschenen over Wijnjewoude Energie Neutraal. En in de Sa! van 22 maart stond een leuk artikel over de duurzaamheidsacties van ODV. Deze artikelen en het verslag van 2 maart zijn te lezen op www.wen.frl onder Nieuws. Zit je op facebook? Geef Wijnjewoude Energie Neutraal een like en volg het duurzame dorpsnieuws op de voet.


Een terugblik op bijna 20 jaar redactiewerk. Na bijna 20 jaar heb ik besloten aan het eind van dit jaar te stoppen als redactielid van de Bân. Als je dan zo eens terugdenkt is er veel veranderd in die tijd. Hoe het begon: het begon op Votum Nostrum waar ik samen met andere moeders de schoolkrant in elkaar zette. Dit gebeurde toen nog met een stencilmachine. Typen op heel dun papier waar kort gezegd gaatjes in werden geslagen. Dan moest dit dunne papier op de stencilmachine worden gezet en worden doorgedraaid. De inkt ging door de getypte gaatjes en zo verscheen vel na vel de schoolkrant. Dan rondjes rond de tafel lopen om van elke stapel een vel op te pakken en daar een boekwerk van te maken, nietjes erin en klaar. Omdat onze drie kinderen de “toen nog lagere” school hadden verlaten ben ik ook gestopt met de schoolkrant. Toen er in de Bân “oude stijl” die vier keer per jaar verscheen een oproep stond of er mensen waren die de Bân nieuw leven wilden inblazen heb ik mij daar voor aangemeld. Het heeft nog wel bijna drie jaar geduurd voordat men daar op terugkwam, maar in 1998 zijn we gestart met een groep vrijwilligers en een afvaardiging van de middenstand. We zijn toen in plaats van vier keer per jaar overgegaan naar elf uitgaven per jaar. De meeste kopij kwam geschreven op papier bij ons binnen en dat betekende dat wij alles moesten uittypen. Later kwam een deel ook binnen op diskettes die we dan ook nog weer terug bezorgden bij degene die de kopij had aangeleverd. In die tijd ging de computer bij ons over de telefoonlijn, als je de computer gebruikte kon je niet tegelijkertijd bellen of gebeld worden. Maar voor mijn man zijn werk moest de telefoon wel bereikbaar zijn dus kon ik niet te lang achter elkaar achter de computer. De verzamelde kopij werd weer op één of meerdere diskettes gezet en die brachten we dan naar drukker Frans Pool.

Later werd de kopij op een cd gezet. Dit was al een vooruitgang omdat daar grotere bestanden op gezet konden worden. De vergaderingen waren bij de redactieleden aan huis. Ik herinner mij nog de vergadering bij Jelke en Iekje Rozema die toen in het huis woonden waar onze oud huisarts Prummel nu woont. Later hadden we een vaste stek bij Haaije Bruinsma in de kantine van de zaak. Nu hebben we al jaren onze vaste stek in de Swingel. Maar de vooruitgang ging door, in maart 2002 werden wij aangesloten op het internet en konden gebruik maken van email. We kregen minder typewerk want er werd steeds meer kopij aangeleverd via de mail. Nu is het een kwestie van selecteren, kopiëren en plakken. We krijgen nu nog maar één, hooguit twee briefjes in de bus die we nog moeten uittikken. Ik heb altijd met veel plezier mijn bijdrage aan de Bân geleverd, maar vind het na twintig jaar wel tijd om het stokje aan iemand anders over te dragen. Klaasje van der Woude


Nieuws van uitvaartvereniging EDD De jaarlijks algemene ledenvergadering van EDD was op 6 maart 2017. Er waren circa 30 leden aanwezig. De jaarrekening 2016 is door de leden vastgesteld. De kascommissie bestaande uit de heren Heida en Bouma hebben de cijfers gecontroleerd en goed bevonden. Vervolgens is de ledenkorting door de vergadering vastgesteld op € 950,- met ingang van 2018, dit was € 900,-. Tjitske van der Mei - Bouma was aftredend maar is opnieuw gekozen als bestuurslid. Na de pauze was het woord aan mevrouw Nicole ter Doest, die vertelde over de Natuurbegraafplaats Friesland in Nieuwehorne. Het betreft hier een gebied van 12 hectare waar ruimte is voor 1200 begraafplaatsen. Een enkelgraf heeft een ruimte van 25m², een urnengraf 10 m². Het is mogelijk om bij het leven al een graf te reserveren en zelf een plek uit te zoeken. Er is geen sprake van verlenging van de grafrechten. Net zomin is er sprake van verplicht onderhoud: de natuur verzorgt het graf en de natuurbegraafplaats beheert de natuur. Het is mogelijk om een gedenkteken te plaatsen. Er kan gekozen worden voor een zwerfkei (niet een eigen zwerfkei), een houten boomschijf of het planten van een boompje. Een belangrijk kenmerk van een natuurbegraafplaats is eeuwige grafrust. De graven in Nieuwehorne worden niet geruimd. Voor meer informatie zie de website: http://www.natuurbegraafplaatsfriesland.nl/wat-is-natuurbegraven/ Bestuur EDD afsluiting v


hotel Restaurant

Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Ut ‘e skoalle klapt Elke ochtend als ik vanuit Drachten hier naar toe kom rijden kan ik genieten van de stukken natuur die hier langs de route liggen. Vaak zie je ter hoogte van de Koningsdiep aan de westzijde een groep reeĂŤn staan en kom je bijna standaard een witte buizerd tegen die op de paal staat in afwachting of er een prooi te verschalken valt. Ik zat even te denken hoe dit er twee jaar geleden voor stond. Wat wen je snel aan de nieuwe situatie. De N381 staat erbij alsof het nooit anders is geweest, alhoewel dit natuurlijk voor enkele omwonenden anders kan voelen. De investering die gedaan is door hekwerken te plaatsen en wildtunneltjes in te graven blijkt een compensatiemaatregel te zijn voor de mogelijke verkeersslachtoffers onder de dieren. Toch is aan de looppaden naar deze duikers te zien dat er gebruik van wordt gemaakt. Bent u dan ook nieuwsgierig naar wat er doorheen gaat? Maar even genoeg over de autoroute naar de scholen. In deze periode is het voor de achtstegroepers duidelijk geworden welke vervolgschool ze hebben gekozen en wordt er een spannende tijd afgesloten. Dit geeft aan de ene kant wat rust. Maar aan de andere toch niet helemaal. De eindtoets, die midden april gemaakt gaat worden komt er nog aan en het zou wel mooi zijn als de uitslag hiervan de keuze bevestigt. Vanaf deze plek wensen we de kinderen uit groep 8 dan ook veel succes toe. De groepen 5 en 6 van de beide scholen mochten de afgelopen periode IMV volgen. Dit hield in dat de kinderen vanaf de kerstvakantie les kregen om op een muziekinstrument te spelen. Voor alle ouders en belangstellenden was hiervan op donderdag 23 maart de eindpresentatie van in Mfc. de Wier. Mooi dat de kinderen op deze manier een stukje muzikale vorming mogen ontvangen. En de waardering voor deze prestatie werd na afloop van de presentatie geuit door een daverend applaus van alle aanwezigen. Ook op sportief gebied zijn de beide scholen weer actief. Zo zullen de beide scholen een team laten deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi

zal plaatsvinden op woensdag 5 april op de sportvelden van Wijnjewoude. Het regelmatige overleg wat de directeuren van de scholen doen, vindt nog steeds zijn doorgang en op 13 april zullen we als teams weer bij elkaar komen. Tijdens dit overleg zullen we onder andere de organisatie rond de Koningsspelen kortsluiten. Vrijdag 21 april zal dit evenement weer gaan plaatsvinden in samenwerking met de scholen en Kinderopvang Esther. We zullen deze dag starten op de eigen locatie met een gezond ontbijt waarna de bovenbouwgroepen naar It Twaspan zullen gaan en de onderbouwgroepen naar het plein van Votum Nostrum. Natuurlijk bent u deze dag van harte welkom om de activiteiten mee te maken. Het is altijd weer een genot om de kinderen te zien spelen en bewegen en vooral om te zien hoeveel plezier ze hieraan beleven. Tot ziens! Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum


ODV energie neutraal 3 Stand van zaken ODV energie neutraal. Het clubje harde werkers is zo stug doorgegaan met de werkzaamheden dat al in maart het werk afgerond kon worden. Het isoleren van het gebouw, vervangen elektriciteit en verlichting, monteren van dubbel glas waar dit nog niet was en het plaatsen en aansluiten van 112 zonnepanelen. Het zelf opwekken van groene stroom is reeds begonnen en aan de voorwaarden van de subsidieverleners is dus voldaan. Het plaatsen van vier voorzieningen voor het verwarmen van het douchewater moet nog gebeuren. Hiervoor kan nog opnieuw een subsidiebedrag aangevraagd worden. De kosten van deze voorzieningen zitten al in het totale plan.

Er zijn een kleine vierhonderd van de totaal vierhonderd tachtig certificaten geplaatst tot dusver. De vooraf met het bestuur afgesproken verwachting dat elk senior lid drie certificaten zou kopen, of doorverkopen is nog niet uitgekomen. Wanneer deze verwachting nog even door het bestuur gepromoot wordt dan voorspellen wij, als commissie, dat ODV aan de vooravond staat van een succesvol en zonnig tijdperk. De commissie ODV.E.N.

10


Geef de pen door Wij, Marco (29) en Jeltje (26), wonen sinds twee jaar in Wijnjewoude op de Noormanstrjitte 53. We hebben elkaar leren kennen toen wij beide werkzaam waren bij de Poiesz in Bakkeveen. Marco is geboren is Waskemeer en opgegroeid in Bakkeveen. Vanaf zijn 24ste zijn we samen gaan wonen in Drachten, ik was destijds 20 jaar. We hebben daar drie jaar gewoond. Ikzelf ben geboren in Wijnjewoude en ben na drie jaar weg geweest te zijn dus weer terug in Wijnjewoude. Na het afronden van de studie Maatschappelijk werk en Dienstverlening is Marco aan het werk gegaan als ambulant jongerenbegeleider in Leeuwarden. Dit heeft hij iets meer dan twee jaar gedaan. Sinds december 2016 is Marco werkzaam als persoonlijk begeleider bij SpatiePlus te Heerenveen. SpatiePlus is een 24uurs instelling die begeleiding biedt aan (jong) volwassenen, met enkel- of meervoudige problematiek en/of (licht) verstandelijke beperking. Een zeer afwisselende baan met veel leuke en spannende uitdagingen.

Omdat ik het erg leuk vind om te koken en te bakken ben ik na de middelbare school de opleiding tot banketbakker gaan volgen. Deze opleiding heb ik afgerond maar kwam er daarna al snel achter dat ik door wilde leren. Omdat ik het fijn vind om met mensen te werken en om mensen te helpen heb ik gekozen voor de opleiding ‘MBO Maatschappelijke Zorg’. Na het behalen van mijn diploma heb ik ervoor gekozen om nog door te studeren om ook mijn HBO diploma te halen. Ik volg nu de opleiding ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ in Zwolle. Momenteel zit ik in het derde leerjaar. Eén dag in de week ga ik naar school en daarnaast ben ik vier dagen in de week werkzaam als trajectbegeleidster bij Stap naar Werk te Drachten. Stap naar Werk biedt cliënten werkervaringplekken aan in het kader van sociale activering, dagbesteding en re-integratie. De doelgroep waarmee ik werk zijn cliënten met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Dit kunnen bijvoorbeeld cliënten met een (licht) verstandelijke beperking of gedragsproblematiek zijn. Marco heeft jarenlang gevoetbald bij vv Bakkeveen. Sinds duidelijk werd dat we in Wijnjewoude zouden gaan wonen is hij lid van ODV geworden. Hier is hij aanvoerder van het eerste -en enigeelftal op zondagmiddag. Wij geven de pen door aan: Peter van der Bij.


Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl

Handelsonderneming

Eize Linstra

Voetbaldoelen

Te koop:

uien (2,5 of 5 kg. per zak) en aardappels (5, 10 of 15 kg. per zak).

voor particulieren.

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: 0516 - 48 13 05

Voorzitter:

J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Manuel & Jannie Boer Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 23 00 55 05


Afscheidswaden Bij deze koptekst zullen vele inwoners denken ‘wat hebben we nu’. Maar één van onze dorpsbewoners, die erg creatief is maakt afscheidswaden. Wie is deze bijzondere vrouw? Dat is Yvet Post zij en woont aan de Hagerank. Yvet heeft drie kinderen en is inmiddels oma van een kleinzoon. Daarnaast heeft ze ook nog een hele bijzondere baan. Zij begeleidt ex-gedetineerden. Het is een intensieve baan maar een hele mooie baan om mensen weer op weg de maatschappij in te helpen. Ik zou daar vast en zeker een prachtig en interessant verhaal over kunnen schrijven. Maar voor informatie over die baan ben ik niet bij Yvet op bezoek. Het gaat om haar creativiteit wat betreft het maken van afscheidswaden. Yvet is creatief en geeft aan graag bezig te zijn met draad en naald. Maar hoe kom je dan op het idee om afscheidswaden te maken. Yvet geeft aan vroeger gewerkt te hebben bij een Uitvaartvereniging en ook wekelijks een nachtdienst gedraaid te hebben in het Hospice van Leeuwarden. Zo kreeg ze van verschillende kanten te maken met mensen in de laatste levensfase en met de rituelen van het overlijden. Er is tegenwoordig veel meer mogelijk bij het laatste afscheid dan voorheen. Kijk maar naar de uitvaartbeurzen die er worden georganiseerd. Yvet vertelt dat een lijkwade meestal bij het leven worden besteld. Mensen denken hier bewust over na en kunnen dan doorgeven wat voor soort lijkwade zij willen hebben, welke stof en welke kleur.

Wat is een afscheidswade Een afscheidswade is een grote, rechthoekige doek van ruim 2 meter breed en bijna 3,5 meter lang, gemaakt van natuurlijke materialen. Yvet werkt met de stof linnen en molton. De reden is dat dit plezierige stoffen zijn om mee te werken. Linnen is een duurzame stof, flexibel en sterk. De stof heeft een eigen, herkenbare uitstraling. Een wade van molton is een hele zachte doek. Het ziet er wollig uit en nodigt uit tot aanraken. Waden van crèmekleurig molton en linnen in de kleur naturel zijn op voorraad aanwezig. Als gekozen wordt voor één of meerdere kleuren krijgt de wade een eigen uitstraling, maar moet dan wel speciaal worden gemaakt. Dit vraagt een langere levertijd. Voor meer informatie zie www.afscheidswaden.nl.

13


Wettelijke regels De regels ten aanzien van een begrafenis zijn verruimd. In de Wet op de Lijkbezorging uit 1991 wordt het de nabestaanden niet verplicht de overledene te begraven of te cremeren in een kist. Er gelden wel regels voor het omhullen van het lichaam tijdens de uitvaart. Al deze voorwaarden staan op internet. Overlijden In geval van overlijden kunnen nabestaanden de overledene zelf in de wade leggen en de wade dichtvouwen. Dit gebeurt op een speciale manier. Dichtvouwen van de wade kan in één keer maar het is ook mogelijk de wade elke dag een stukje dicht te vouwen. Dit is heel bijzonder en persoonlijk. De overledene wordt dus opgebaard in een wade en vervolgens begraven of gecremeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kist of een draagbaar.

Waarom een afscheidswade In Oosterse culturen is het gebruik van een lijkwade heel gewoon. In Nederland is dit vrij nieuw. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er maar een stuk of tien adressen in Nederland zijn waar lijkwaden worden gemaakt. Veel mensen willen hun kinderen of de familie er niet mee belasten dat zij zaken rond het laatste afscheid moeten regelen en daarom doen ze, indien mogelijk, dit zoveel mogelijk zelf. Ze kiezen zelf voor een afscheidswade in de kleur die bij hen past. Tot slot Yvet is een bijzondere vrouw, een creatieve vrouw met als levensmotto ‘geniet van elke dag’. Klaske

Kruis en Kroon Cantate voor Passie en Pasen In de stille week kunt u genieten van een korte cantate voor passie en pasen met als titel “Kruis en Kroon’. In deze cantate wisselen koor, orgel, spreekstem en enkele, in samenzang gezongen, koralen elkaar af. Aan de hand van de verteller volgen we in grote lijnen het verhaal van Jezus’ lijden dat uitmondt in het eeuwige rijk van vrede. Zo wordt de doornenkroon tot een erekroon. Deze prachtige, recent hertaalde, cantate van Herman de Wolff, wordt gezongen door het koor Looft den Heer, onder de bezielende leiding van dirigent Annejaap Soldaat. Aan het orgel het 19-jarig talent Jaap de Kok uit Diever. De spreekstem is van Oeds van der Mei. Van de uitvoering wordt een dvd gemaakt. De uitvoering op woensdag 12 april begint om 19.30 uur en duurt circa 45 minuten. Gereformeerde kerk Wijnjewoude. Gratis entree. Collecte bij de uitgang en koffie toe. Info: 0516 480562.


Ledenvergadering 2017 Op 7 maart was de jaarlijkse ledenvergadering. Buiten het bestuur en de partners waren er drie leden aanwezig, waaronder twee van de kascommissie. Er is een terugblik gedaan op de activiteiten van 2016 en er is vooruit gekeken naar de activiteiten voor het komende jaar. Het was een gezellige avond. Rommelmarkt Nog even dan is het weer zo ver en beginnen we weer met de gezellige rommelmarkten, zoals altijd op en bij het evenemententerrein. Hierbij de data van de eerste rommelmarkten: 5 april van 14.00 – 18.00 uur 3 mei van 14.00 – 18.00 uur 7 juni van 14.00 – 18.00 uur 21 juni avondmarkt van 17.00 – 21.00 uur Avondfiets4daagse De avondfiets4daagse is dinsdag t/m vrijdag van 4 t/m 7 juli 2017. Start en finish bij restaurant de Stripe in Wijnjewoude. Nadere informatie over starttijden volgen te zijner tijd in de Bân. VVV Wijnjewoude

Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik Woensdagavond 5 april van 20.00 tot 22.00 uur. Pier Vellinga, emeritus hoogleraar klimaatontwikkeling. Gevolgen voor onze samenleving van de klimaatconferentie in Parijs De uitkomsten van Parijs betekenen dat we binnen dertig jaar een heel andere energieen voedselvoorziening moeten hebben. Lukt dat en wat betekent dat voor ons dagelijks leven, voor de economie en voor het Friese landschap? Entree € 6,- inclusief koffie of thee bij aanvang. Reserveren is noodzakelijk via www.wittekerkhemrik.nl

Niet is meer vernederend dan idioten te zien slagen in ondernemingen die ons niet lukten.

15


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl


Prikbord Verhuisd

Workshop Lente

Met ingang van 24 februari 2017 is ons mem verhuisd naar een appartement in de Lijte te Ureterp. Haar gezondheid liet het niet langer toe nog in het Wâldhûs te kunnen blijven wonen. Mem heeft het daar naar de zin, maar mist wel haar vertrouwde woonomgeving van voorheen. Bij deze willen we dan ook de nog lopende donateurs en lidmaatschappen van Mevr. M. NijboerHoekstra opzeggen.

Op donderdag 6 April en woensdag 12 april is er weer gelegenheid mee te doen aan de workshop Lente. Tijd: 20.00 uur. Kosten: € 22,50 inclusief alle materiaal en koffie/thee met wat lekkers.

Met vriendelijke groet M. Nijboer-Hoekstra Mede namens de kinderen

Wilt u met de buurt of een groep een avond de workshop bijwonen (vanaf 6 personen), in overleg zijn andere datums mogelijk. Opgave bij: Bloemen & Kadohuis Wilma Tel: 0516-480668 Mobiel: 06-46192236 info@bloemenkadohuiswilma.nl

Bloemenmarkt Zaterdag 13 mei is weer de jaarlijkse bloemenmarkt bij de muziekkoepel! Noteer deze datum al vast. Hartelijke groet, Janny Janssen, namens Looft den Heer Kledingactie van Longa In mei is er weer de jaarlijkse kledingactie van Longa. Meer info volgt in de Ban van mei. U kunt alvast uw gebruikte kleding ect inleveren bij familie Akker, Mounleane 13, Wijnjewoude.

Garage/stoep verkoop Op zaterdag 6 mei gaat de vlag uit op de Merkebuorren in Wijnjewoude. Buurtvereniging De Witte Zwaan organiseert een grote stoep/garageverkoop! Met brocante, boeken, kleding, snuisterijen…etc. ja er is voor elk wat wils! U bent van harte welkom van 09:00 tot 12:00 uur! Mis het niet! Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Henk van der Ploeg, tel.: 06 29297451.


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

18


In het zonnetje! Het is toch een leuke rubriek om zomaar iemand ‘in het zonnetje’ te zetten. Als redactie van de Bân zetten wij Janny Jansen in het zonnetje. Als de deadline nadert voor het aanleveren van stukken voor de Bân komt er veel informatie binnen van Janny. En een mailtje sturen is niet zo moeilijk maar al die stukken schrijven, dat is een hele klus. Janny schrijft de berichten voor Plaatselijk Belang, Wen, Lichtjesavond en doet aankondiging voor de cantate Passie en Pasen. En voor de Bân van maart leverde Janny een stukje aan en zette de vrijwilligers van ODV in het zonnetje. Deze maand staat Janny in het zonnetje. Heel erg bedankt voor alle mooie stukken die jij elke maand weer aanlevert bij de Bân. Teksten schrijven is niet zo gemakkelijk. Maar Janny schrijft heel plezierig en goed leesbaar. Wie schrijft die blijft. We hopen dat er volgende maand weer een bijdrage komt voor de rubriek ‘in het zonnetje’. Kun je het zelf niet schrijven neem dan contact op met de redactie van de Bân met Klaske. Klaske

Anbonieuws Beste mensen, vrijdagmiddag hebben we genoten van ‘Spilersnocht’ uit Drachten. Het accordeonorkest speelde vele Friese liedjes die we allemaal mee mochten zingen. Ook waren er enkele instrumentale nummers, al met al een hele gezellige afsluiting van ons winter seizoen. Nu gaan we nog een reisje met fa. Wiebenga maken op 11 mei. We hebben gekozen voor een rondvaart door de grachten van Groningen. We krijgen koffie met gebak op de boot en na de rondvaart wacht ons een diner in Niebert. Daarna rijden we via een mooie route naar Lauwersoog waar we kunnen uitwaaien en een visje kunnen kopen. U krijgt van mij voor dit reisje ongeveer 4 of 5 weken van te voren nog een uitnodiging met alle gegevens, maar de datum kunt u vast vrijhouden. 11 mei !!! Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf


woensdag

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voor al uw: * Bloemstukken * Snijbloemen Weinterp 1 * Kamerplanten 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk Mobiel: 06 - 46 19 22 36 * Grafwerk * Sfeermakers Openingstijden: Kado’s donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur * Snuisterijen *

info@bloemenenkadohuiswilma.nl

www.bloemenkadohuiswilma.nl

20

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping


Amnesty Opbrengst van de collecte Een collectant schreef op de website van Amnesty International: ‘vrijwel alle ellende op de wereld begint ermee dat basisrechten niet worden gerespecteerd’. En daar vecht Amnesty voor: respect voor mensenrechten, respect voor mensen. Dit jaar is het prachtige bedrag van € 1.373,61 opgehaald (Bakkeveen: € 575,09; Ureterp: € 324,38; Wijnjewoude: € 193,66; Siegerswoude: € 280,48). Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte. Door uw steun kan Amnesty blijven vechten voor en waken over de mensenrechten. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl. De werkgroep bedankt u heel hartelijk voor alle keren dat u aandacht aan Amnesty International heeft besteed en in het bijzonder de keren dat het om de collecte gaat. Met een vriendelijke groet Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Oorlogstaart Dit maakten ze in de oorlog wel, daarom ook wel oorlogstaart genoemd maar in de volksmond heet het nu puddingtaart. Je gebruikt een springvorm of een bord. beschuiten pudding {roomsmaak} goedkope jam Sanfrancico koekjes ook wel meelkoekjes genoemd. Je maakt de onderste laag van beschuiten: een beetje vochtig maken. Kook intussen een halve liter pudding. Over de beschuiten doe je een laagje pudding. Dit vol leggen met koekjes, daarop een laagje jam. Dan weer laagje koekjes, weer laagje jam en dan nog weer pudding. Wel een halve dag van tevoren maken en dan serveren met slagroom. Probeer het maar eens, het is gemakkelijk te maken en het is erg lekker. Je kunt het zo groot maken als je nodig hebt. Aukje Veenstra


Nieuws van het dorpsfeest De lente is in aantocht en dat betekent dat ook langzaam het dorpsfeest 2017 al in zicht komt! Ook deze maand willen we daarom alvast weer een voorproefje op het feest geven. De aftrap voor het dorpsfeest 2017 doen we met elkaar op woensdagavond 14 juni met levend tafelvoetbal! We zijn hiervoor op zoek naar teams bestaande uit 7 personen, waarvan minimaal twee vrouwen per team. Kosten bedragen ₏ 10,per team en deelname is vanaf 12 jaar. Hiervoor kun je je vanaf nu al opgeven via sdww@live.nl. En let op: vol=vol‌...dus wees er snel bij! Playbackshows

De lijnen zijn ook alvast geopend voor de opgaves voor de playbackshow! Na alle enthousiaste opgaves van vorig jaar hopen we ook dit jaar weer te kunnen genieten van jullie creatieve uitspattingen. Opgave via sdww@live.nl en ook hier geldt vol=vol!

Noodoproep van Euphonia Beste mensen van Wijnjewoude en omstreken, Via deze weg willen we een oproep doen aan een ieder die CMV Euphonia een warm hart toedraagt. We bestaan als korps al 94 jaar en hebben mooie tijden met elkaar beleefd. Muziek maken is een passie en we willen ons graag laten zien in en buiten het dorp. Zo werken we elk jaar mee aan verschillende activiteiten, zoals het dorpsfeest, kerkdiensten, de Willedei etc. Op 11 maart hebben we ons voorjaarsconcert gegeven in de Swingel, met medewerking van onze jeugdleden en Dominique Rombouts. U kunt dit nalezen op wijnjewoude.net. Wat we met jullie willen delen, is dat we het als muziekvereniging moeilijk hebben. Dat komt door ons afnemende ledenaantal en het wegvallen van de gemeentelijke subsidies. Kortom: We hebben meer leden nodig om ons voortbestaan te garanderen. U/jij wilt toch ook niet dat een dorp als Wijnjewoude in de toekomst geen korps meer heeft?


Wat zou het mooi zijn wanneer we over 6 jaar samen het 100-jarig bestaan van muziekvereniging Euphonia kunnen vieren! We weten dat er veel muzikanten in Wijnjewoude wonen en op jullie doen we een dringend beroep: Help ons verder door lid te worden van onze muziekvereniging. Dus speel jij op een instrument wat bij de fanfare hoort en wil jij ons komen versterken? Neem dan contact op met onze voorzitter, Keimpe van der Wal, 0516-463041 of 0651079150. Natuurlijk kun je ook op een dinsdagavond naar onze repetitie komen in gebouw de Driehoek, Merkebuorren 3 in Wijnjewoude. We hopen je binnenkort te zien. Hartelijke groet, bestuur CMV Euphonia

Medailles voor LONGA turnsters De 1e plaatsingswedstrijden turnen zijn geweest en alle turnsters hebben onwijs hun best gedaan. Podiumplaatsen waren er voor Grytsje Atsma (instap D3) brons, Hieke Zandstra (pupil 2 D1) zilver, Marrit Post (jeugd D1) zilver en Rixt Postma (junior G) brons. Bij acro waren Syger Swart en Brechtsje Heida oppermachtig door twee maal het goud te veroveren. Springen bij LONGA Op maandag en op woensdag heeft LONGA een springgroep. Op maandag wordt er van 14.30 tot 16.00 uur keihard getraind op o.a. salto`s, overslagen en arabieren over de kast en rechtstandige sprongen. Alle kinderen in de leeftijd 6 t/m 11 jaar zijn van harte welkom om mee te doen. Op woensdag worden de salto`s

schroeven en de kast wordt vervangen door de tafel en de pegasus. Vanaf 12 jaar kun je al instromen in deze gezellige groep die traint van 19.00 tot 20.30 uur. Kom vrijblijvend twee keer meedoen, misschien is springen wat voor jou! Turnen bij LONGA Op woensdagmiddag zijn jongens en meisjes van 6 t/m 10 jaar welkom om 23


mee te doen bij het turnen. Over de balk balanceren, slingeren in de touwen, acrobatische capriolen op de langemat en springen op de trampoline. Het kan allemaal! Ben je al 11? Dan past de vrijdaggroep bij jou. Op woensdag turnen

we van 16.00 tot 17.30 uur en op vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur. Kom je ook meedoen? Het bestuur.

Volleybalvereniging DWS Balsponsor voor de maand april: - Kapsalon ‘t Leantsje Namens D.W.S. hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals Recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur

Wedstrijdschema: 6-4

19:15 19:15 20:15 20:30 21:15

s.v. Oerterp DS 2 - D.W.S. DS 1 D.W.S. MC 1 - Turfst.-Drachten MC 1 D.W.S. DS 3 - AVIOS DS 2 De Roeken/ DVC DS 2 – D.W.S. DS 2 D.W.S. HS 1 - SC Veenwouden HS 1

De Wier M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Doelstien M.F.C. de Swingel

20-4

19:15 19:15 19:30 20:15

AVIOS MC 1 - D.W.S. MC 1 SC Veenwouden – D.W.S. DS 3 D.W.S. DS 2 - HVC-WH DS 4 D.F.S. HS 2 - D.W.S. HS 1

De Boppeslach De Hoantserid M.F.C. de Swingel Westermar

Mededelingen:  Competitiespelers, houd de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten! Het bestuur

Bezit is een valstrik. Wat we denken te bezitten, bezit ons.


Uitslag schutjassen, 03-03-2017, 22 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Durk van der Veen & Jan van der Meulen Andries Monderman & Fokke van Bruggen Henk Posthumus & Jan Posthumus Geert Post & Jeen Posthumus Geeuwke Jongsma & Oene Veenstra Douwe Oosterbaan & Kees Stalenhoef

Stand: 1. Durk van der Veen 52 punten 2. Jan Dijkstra 48 punten 3. Jappie Nijholt 40 punten 4. Andries Monderman 39 punten 5. René Seefat 38 punten 6. Anko van Bruggen 37 punten 7. Douwe Oosterbaan 37 punten 8. Fokke van Bruggen 36 punten Overige deelnemers 32 punten of minder Volgende, tevens laatste schutjasavond: vrijdag 7 april 2017.

SCHAAKCLUB BAKKEVEEN Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl

Bakkeveen 2 wint van DSC 3 uit Drachten en gaat aan kop in de vierde klasse FSB Op bord 1 speelde ons jongste lid Jack Zeilstra tegen Berend Brouwer. Berend beschikte over een hogere rating, maar Jack liet zich hierdoor niet intimideren. Hij bleef secuur en degelijk schaken. Tot het eindspel gaven ze elkaar geen millimeter toe zodat remise de enige conclusie was. ½- ½.


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

26

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Hetzelfde deed zich op bord 2 voor. Hier speelde met zwart Sieb Hazenberg tegen Ad van der Berk na een uur ontstond er een stelling waar voor beide spelers geen doorkomen aan was zodat de tweede remise was geboren. 1-1. Op bord 3 speelde Daan de Jong een goede partij tegen Albert Jan Meijer. Daan wist grote druk uit te oefenen op de zwarte koningsvleugel en creëerde hier door ruimte en overwicht na een torenruil viel een paard zowel de koning als een toren aan. Deze vork werd Albert Jan teveel en werd het 1-2 voor Bakkeveen. Op bord 4 had onze voorzitter Jelle Bergsma de strijd aangebonden tegen Jaap te Velde. Jelle kwam een kwaliteit voor wist nog een pionnetje te winnen en kwam tot de ontdekking dat al zijn eigen 8 pionnen hem eigenlijk een beetje in de weg stonden. Na veel denkwerk wist hij vakkundig in zijn voordeel af te ruilen en moest zijn tegenstander opgeven. De eindstand werd dus 1-3. Schakers Bakkeveen-1 nemen punt mee uit Steenwijk Onna – De wedstrijd tegen Steenwijk-1 op 14 maart jl. liep eigenlijk zoals de schakers van Bakkeveen-1 dat hadden gehoopt. Ondanks een flink verschil op de ranglijst tussen beide teams in het voordeel van Steenwijk, namen de Opsterlanders met een fraaie 4-4 één punt mee uit Overijssel. Daar mochten uiteindelijk gek genoeg de Steenwijkers nog het meest blij mee zijn, want het had voor hen op het einde zeker nog erger gekund. In het dorpshuis in Onna trad SC Bakkeveen in een ‘tactische opstelling’ aan. Die was aangepast aan de kracht van Steenwijk, dat qua rating in een normale opstelling op ieder bord ruim de sterkere zou zijn geweest en zo naar een eenvoudige en vermoedelijk ruime overwinning zou zijn gemarcheerd. Nu speelde bij Bakkeveen Bauke Hoogstra op bord 1 met de witte stukken tegen de sterke Dick Stavast. Stavast is recent Fries Schaak Kampioen 60+ geworden. En dat niet voor de eerste keer. Het werd een eenzijdige wedstrijd waarin Bauke ondanks zorgvuldig spel in de opening snel klem werd gezet en het punt in moest leveren; 0-1. Goed nieuws bracht Robin Baines op bord 3 eveneens met wit kort daarna binnen. Tegen Matthijs Kuijpers kreeg hij in een gesloten stelling remise aangeboden, wat hij, na kort overleg met teamcaptain Dirk Müller, accepteerde; ½ - 1 ½. Steenwijk liep verder uit toen Anne van Streun met zwart op bord 4 zijn eindspel met een pion minder en loper tegen paard tegen Henk van Dijk ondanks zeer stug verdedigen niet kon houden. Van Dijk zette Anne steeds verder tegen de onderste rij aan zodat promotie van een witte pion niet meer te verhinderen was; ½ - 2 ½ . Iets terug voor Bakkeveen deed Menno-Peter van der Meer, die op bord 2 met zwart voor de verhinderde Milan Heller speelde. Menno-Peter wist de sterke Auke van Urk in een Siciliaan op een net zo verrassende als uitstekende remise te houden; 1-3. Hiermee liepen de schakers van Bakkeveen iets voor op de eigen, tactische, planning. Al één punt uit de eerste vier borden in de wetenschap dat een aantal van de op papier sterkste Bakkefeansters nog aan hun partijen bezig waren. Op bord 7 had Jaap Weidema wit gekregen met het idee om met zijn niet-alledaagse flankopening snel voordeel te krijgen. Dat liep tegen Pieter van der Zee wederom goed en Jaap kon een vol punt bij laten schrijven; 2-3. Met 4 punten uit 5 partijen blijft hij hiermee teamtopscorer. Kort daarna bracht Ben de Vries op bord 8 met zwart Bakkeveen weer langszij. Tegen Ingrid Jansen bleef de strijd lang in evenwicht. Jansen, een vroegere Nederlandse Schaakkampioene bij de dames, bouwde haar partij zeer zorgvuldig op, maar gebruikte daarvoor zeer veel bedenktijd. Dat bracht uiteindelijk de overwinning bij Ben; 3-3.


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

w

.g w w

l fh.n

Reparatiebedrijf Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl


Twee partijen waren nu nog bezig: Op bord 5 had Bakkeveens sterkste, Dirk Müller met wit Jon Derks als tegenstander. Derks speelde de gehele partij scherp maar moest in het late eindspel toch buigen voor de met alle mogelijke risico’s aanvallende Dirk. Het was geen partij voor mensen met zwakke zenuwen. Er kwam een dame voor wit waar de Steenwijker met toren en pionnen nét niet tegen opgewassen was; 4-3. Op bord 6 speelde Gerrit Meppelink met de zwarte stukken tegen Roel Kreulen een gelijkwaardige partij. In het eindspel sloeg, met veel zware stukken nog op het bord, de vlam in de pan. Ook daar leek minstens een remise voor Gerrit nog binnen handbereik, maar in een vliegende tijdnoodfase trok de speler van Steenwijk uiteindelijk toch aan het langste einde en bracht de eindstand daarmee nog op 4-4. Hoewel flink geschrokken van het zelfverzekerde optreden van Schaakclub Bakkeveen, blijft Steenwijk goede uitzichten op de titel houden. Met een overwinning in de laatste ronde op Mid-Fryslan -2 kan men het al uitgespeelde Schaakcombinatie Leeuwarden -1 nog inhalen. In die laatste ronde van de 1e klasse FSB op 8 april a.s. in Leeuwarden kunnen de Bakkeveense schakers nog voor de 3e plaats in de stand strijden met een overwinning op het lager geklasseerde Rijs e. 0-1. Verslag: Dirk Müller.

Help de vogelstand vooruit! De laatste jaren is de vogelstand snel teruggelopen. Er zijn verschillende factoren die dit in de hand werken. Maar u kunt er wat aan doen door meer groen in uw tuin, Help vogels het hele jaar door. Zorg voor een betere en veiliger leefomgeving voor vogels . Tegel er uit, struik er in. . Biedt vogels meer schuilgelegenheid . Vaste planten en struiken leveren voedsel voor vogels. En bovendien: . U geniet meer van de vogels. . Een groen aanzicht geeft bewoners meer rust. . Het dorp krijgt een fleuriger uitstraling. Zaterdag 1 april vanaf 9.30 uur staan wij op het bedrijventerrein aan de Tolleane met een groot assortiment aan vaste planten en struiken. De 20 eerste bezoekers verrassen we met een gratis struik naar keuze. Door samenwerking van natuurorganisaties, vogelwacht en regionale kwekerijen kunt u profiteren van dit eenmalige aanbod en lage prijzen. Pia Leren


Dorpsagenda April 5 5 5 6 7 11 12 12 21 24

Rommelmarkt op het evenemententerrein 14.00 tot 18.00 uur Schoolvoetbaltoernooi op de sportvelden Witte Kerk Pier Vellinga over klimaatbeheersing 20.00 tot 22.00 uur Workshop ‘Lente’ bij Wilma 20.00 uur Schutjassen in de ODV kantine Inloopspreekuur Plaatselijk Belang van 19.00 tot 19.30 uur Kruis en Kroon Cantate voor Passie en Pasen 19.30 uur Geref. kerk Workshop ‘Lente’ bij Wilma 20.00 uur Koningsspelen op de pleinen van it Twaspan en Votum Nostrum Koffieochtend in de Swingel 10.00 tot 11.30 uur

Mei 3 6 11 13

Rommelmarkt op het evenemententerrein 14.00 tot 18.00 uur Stoep/garageverkoop Merkebuorren 9.00 tot 12.00 uur Anbo Rondvaart door de grachten van Groningen Bloemenmarkt bij de koepel

Koffieochtend in de Swingel. Maandagmorgen 24 april van 10 uur tot 11.30 uur. Na het weekend is immers de maandagmorgen maar saai? De wasmachine draait, de planten zijn voorzien van water en buiten is het stil. Vandaar ons idee van de Koffieochtend in de Swingel. Gezellig met elkaar. Jong en oud. Gratis!! Slecht ter been? We halen u en brengen u weer thuis. Iedereen is van harte Welkom! Wel even vertellen dat je komt, bel met Alie Blaauwbroek (0516-481307) of Lydia Huisman (06-37552518). Namens werkgroep Saamhorigheid en Eenzaamheid, Lydia Huisman.


Kerkdiensten Hervormde Gemeente 2-apr 9-apr 14-apr 16-apr 17-apr 23-apr 30-apr 7-mei

9.30 Weinterp Ds. C.G. Visser, Rijssen, 6e lijdenszondag 9.30 Duurswoude Dhr. A. Lowijs Noordscheschut, Palmzondag Voorbereiding HA 13.45 Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 19.00 Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Goede vrijdag viering HA 9.30 Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Paaszondag m.m.v Gelegenheidskoor 9.30 Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Paasmaandag Gez. Dienst 9.30 Duurswoude Ds. G. de Fijter, Kampen 13.45 Duurswoude Ds. N. Noorlander, Onstwedde 9.30 Duurswoude Ds. W.M. Roseboom, Oudega SWF 19.00 Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 9.30 Weinterp Ds. G. van den Berg, Ijsselmuiden 13.45 Weinterp Ds. W. van der Wind, Onstwedde

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik April 2

9.30 uur

9

9.30 uur

10 11 12 13

19.00 uur 19.00 uur 19.30 uur 19.30 uur

14 16 17 23

19.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

30

9.30 uur

Dhr E. Agterhuis, Driebergen. m.m.w. Sola Gratia, Koffiedrinken na de dienst Ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis Voorbereiding Heilig Avondmaal Dhr. M. van Heijningen Herv. Kerk Duerswâld Dhr. H.J. Brouwer, Rouveen Zangver. Looft den Heer Witte Donderdag Heilig Avondmaal Ds. D. van Ruiten, Leeuwarden Goede Vrijdag Mw. J. Elzinga-Bakker, kerk. werker 1e Paasdag, Da. C. Nicolai, Heerenveen 2e Paasdag Gez. Dienst Herv. Kerk, Dhr. M. van Heijningen Da. C.J. v.d. Beukel, Haulerwijk, Vierdienst Koffiedrinken na de dienst Ds. R.R. Maathuis, Werkendam

31


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017.


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Wist u dat wij ook rouwdrukwerk verzorgen? Een rouwbrief met daarop een eigen foto of een mooie tekening, op deze manier krijgt de rouwbrief of het bedankkaartje een heel persoonlijke tint, voor een hele mooi prijs. Rouwbrieven (A4) met (rouw)envelop 50 ex. kosten bij ons € 79,38 100 ex. kosten bij ons € 110,35

De genoemde prijzen zijn incl. BTW en opmaak!

drukkerij

Tel.: 0516 - 48 15 97 Mob.: 06 - 57 58 43 54 info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! stroom: zonnepanelen

verwarmen: heatpipes

verwarming: warmtepomp

afval: recycling

papier: FSC gekeurd

Profile for Frans Pool

De ban april 2017  

De ban april 2017  

Profile for 9241wd
Advertisement