Page 1

Ziua lucrătorilor din învățământ — sărbătorită cu suflet la Soroca PAG. 2 

Publicitate

Tragediile ce ne unesc și politica ce ne dezbină

PAG. 4 

Observatorul de Nord

Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon mi-e prieten, dar adevãrul e mai presus ca toate. Платон мне друг, но истина дороже.

Foto: Vadim Şterbate / OdN

  |  38(955) • 12 octombrie 2018  |  Preţul  4 lei observatorul.md  |  SĂPTĂMÂNAL SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT fondat la 3 noiembrie 1998 INDEPENDENT fondat

Ion Lozan:

FESTIVALUL ETNIILOR „UNITATE PRIN DIVERSITATE”, ediția a XVIII-a

Înœprogram:œ10.00 —œ11.00 —œEvoluareaœfanfarei;œ 10.30 —œ11.00 —œExpoziţiiœdeœartizanat,œbucateœtradiţionaleœcuœparticipareaœ colectivelorœartisticeœşiœaœtuturorœetniilorœconlocuitoareœdinœraionulœSoroca;œ 11.00 —œDeschidereaœoficialăœaœFestivalului.œIntrareœliberă!œVăœaşteptăm! Duminică

14

octombrie 11:00

Palatul de cultură din municipiul Soroca

TALENTUL N-ARE ZILE DE ODIHNĂ

ANIVERSARE

PAG. 5 

Eufrosinia Pușcaș din Ocolina sărbătorește 100 de ani de la naștere

Suntețiœinvitațiœlaœunœsepctacolœœ dedicatœscriitoruluiœAurelianœSilvestru,œœ undeœvorœmaiœparticipaœinterpretulœœ MarinœGanciuœşiœsurorileœOsoianu.œœ ModeratorœMarianaœBahnaru.

Curăţătoria chimică „MAX-IS” LA DISPozIţIA DuMNEAvoASTrĂ!

Miercuri

17

octombrie 17:30

œœ œœ œœ œœ

vopsireaœconfecţiilorœdinœpiele;œ or. Soroca, str. Traian, 17 curăţareaœchimicăœaœconfecţiilorœdinœtextile,œpiele,œblănuri;œ (drumul spre baza spălatulœlenjeriei;œ turistică „Victoria”) curăţareaœşiœdezinfectareaœpernelorœcuœînlocuireaœplicurilor. Tel.: 02 3 02 95 95

 ULTIMA ORĂ: La Rublenița a fost inaugurat un Centru de Resurse pentru Tineret, una dintre trei filiale ale CRT DACIA, create în localități rurale.

Publicitate

Palatul de cultură din municipiul Soroca

oară, dar a ieșit mahala și au început a plânge, îi spuneau mamei: ”Unde te duci, te vor prinde partizanii, or să te împuște”. În 1944, odată, când eram acasă, a bătut cineva la fereastră și i-a spus mamei să deschidă ușa din față. A intrat mai multă lume și au luat tot ce au vrut. Pe mine și pe mama ne-au pus la Maria Marinescu, ungher la icoană și au împușcat de două ori în locuitoare a satului pod. Ei zic că ne-au eliCăinarii Vechi berat astfel. Multă lume Țara mea este România, nu înțelege, chiar eu am acolo sunt frații noștri. și mulți în mahală cu De când mă știu pe care nu am ce vorbi. Ei lume acolo este Țara erau învățați la sovietici mea, ea este și aici, și când se duceau pe deal acolo. Și tatăl meu este și furau torbe, iar noi înmormântat acolo, el trebuia să lucrăm. Beau s-a refugiat în România. și dormeau atunci și zic Atunci când au venit că era bine. Nouă ne-au nemții la noi în sat nu au luat pământul și cu de-a făcut rău la nimeni, eu sila m-au pus să merg țin minte. Un neamț cu la prășit, chiar dacă nu grade pe umăr a stat la am intrat în colhoz. Eu noi la gazdă și mă învăța nu am fost niciodată în unele cuvinte în ger- România, nici măcar la mană. Așa bine și liniște înmormântarea tatălui. a fost cu ei, apoi au Dar vreau să mai am venit partizanii... Prima câteva zile de trăit ca dată când au venit rușii să văd Unirea, altceva i-au dat pricaz lui tata: nu vreau nimic. Mă ”Scoate, moșule, totul din rog seara și dimineața ogradă!” și le-au luat. Au pentru Unire și îmi fac dus moara noastră peste cruce de sănătatea la râpă, unde cândva trăise toată lumea. Când l-am un boier, și l-au luat pe auzit pe Pavel Filip când tata să fie morar acolo. a spus ”prietenii noștri Și când ne-au ocupat a de peste Prut”, să fi fost doua oară se gândea el, acolo, așa bătrână cum la ce să mai șadă, cum sunt, îi dam o palmă. să trăiască aici? Și noi Cum poți spune că-s pritrebuia să plecăm când eteni, dacă-s frații noștri? au venit rușii a doua Rușii lui îs prieteni.

Ion Lozan s-a născut acum 76 de ani în dinastia unor pietrari din satul Cosăuți. De vreo trei decenii este nedespărțit de atelierul său de sculptură, unde blocurile de piatră se transformă în lucrări de artă. Nu se mulțumește cu nivelul la care a ajuns și mereu tinde spre ceva și mai sofisticat, iar lucrările sale au trecut demult Nistrul și Prutul. “Cel de Sus mă ține că mai am de lucru pentru biserici și mănăstiri”, spune Ion Lozan, convins de faptul că mai are multe sculpturi frumoase de realizat. (Vadim Șterbate)

“Piatra în ziua de azi este atât de scumpă, iar munca noastră atât de ieftină...” CALENDARUL SĂPTĂMÂNII

Mă rog seara și dimineața pentru Unire!


Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018

TAbLETA DE VINERI

Tragediile ce ne unesc și politica ce ne dezbină VICTOR COBăSNEANU SNEANU vcobasneanu@gmail.com

Faptul că Republica Moldova este iubită de Dumnezeu este incontestabil. Cu excepția unor cataclisme naturale minore, care au avut loc pe parcursul ultimilor ani (în comparație cu ceea ce se întâmplă prin alte părți), cu consecințe mai mult sau mai puțin grave, acest teritoriu nu a prea suferit de mânia Celui de Sus, iar majoritatea problemelor și nevoilor noastre sunt consecințe ale propriilor greșeli și fapte nesăbuite. În vreme ce evreii și arabii au făcut din deșert raiul pe pământ, iar japonezii renasc de fiecare dată ca pasărea Phoenix, după atâtea și atâtea inundații și cutremure, noi transformăm, încet, dar sigur, acest colț de rai, acest plai mioritic, această livadă în floare, această mică Elveție, la urma urmei, într-un loc, de unde fuge toată lumea și

,

momentele grele înseamnă foarte mult, incomensurabil mai mult decât hainele și produsele donate sinistraților. Înseamnă că nu totul este putred și că există posibilități de reabilitare și refacere a societății. Și clasa noastră politică a dat dovadă, de data aceasta, de ceva maturitate și nu s-a înghesuit să-și facă PR și să speculeze pe problemele și greutățile oamenilor. Nu am văzut, ca alte dăți, oameni politici cu armate de reporteri după ei și nu am auzit declarații sterile și promisiuni deșarte. Nu am văzut mutre de politicieni prin biserici, veniți să pună o lumânare în memoria celor decedați. Parcă tot ce s-a făcut a fost în limitele decenței, fără exagerări și derapaje de doi bani. Pe de altă parte, politica mare rămâne în continuare mărul discordiei, rămâne latura vieții noastre cu cele mai multe semne de întrebare. Nu vreau să zic că politicul se face direct vinovat de explozia de la Chișinău (Doamne ferește!), dar lupta acerbă dintre politicieni, aroganța și ignoranța

Explozia carE s-a produs zilElE trEcutE la chișinău facE partE din cEEa cE sE numEștE

prostiE omEnEască și EstE un ExEmplu ElocvEnt al caractErElor noastrE dEfEctE (în multE cazuri), al dorințEi nEsăbuitE dE a Economisi și atunci când EstE vorba dE sănătatEa și viața propriE și a cElor din jur.

unde crapă tot pe unde dai. Ba mai mult, aceiași japonezi, pe lângă problemele pe care le au, investesc în Republica Moldova zeci și sute de milioane, iar noi, ca niște bădărani, tot săraci și bicisnici rămânem. Explozia care s-a produs zilele trecute la Chișinău face parte din ceea ce se numește prostie omenească și este un exemplu elocvent al caracterelor noastre defecte (în multe cazuri), al dorinței nesăbuite de a economisi și atunci când este vorba de sănătatea și viața proprie și a celor din jur. Or, ce vină au avut copilul de patru anișori și mama lui, cu ce au păcătuit acei doi bătrâni care au plătit cu viața dorința cuiva de a fi mai breaz decât alții? Această întrebare nu are, probabil, răspuns, fiindcă noi cu dumneavoastră mereu am fost puși „pe șotii”, mereu am crezut că o tragedie se poate întâmpla oriunde, dar nu la noi. Dumnezeu însă ne dă, dar nu poate mereu să și ne pună în torbă. Trebuie să mai dăm și noi din coate și să fim, măcar cât de cât, la înălțimea vremurilor nebune în care trăim. Altfel, explozia din Chișinău ne-a demonstrat și laturile noastre pozitive, ne-a arătat că, în pofida degradării morale, mai există în analele sufletelor noastre și calități care deosebesc omul de alte ființe cu cap și picioare. Ajutorul acordat sinistraților de oamenii simpli, comportamentul voluntarilor care au putut să se mobilizeze în

politicienilor sunt, odată și odată, sancționate — nu întâmplător se zice în popor că cutare sau cutare nu face a bine. Adică, unele fapte și acțiuni ale noastre deseori prevestesc astfel de dezastre, în care suferă oameni nevinovați... Or, chiar și în aceste zile, când toată lumea trebuie să se oprească din această goană „a înarmărilor” și să analizeze la rece ceea ce se întâmplă, mai multe canale TV au continuat lupta preelectorală. Ce-i drept, până una-alta, în față este împinsă artileria ușoară, reprezentată prin ziariștii aserviți partidelor politice, dar n-a mai rămas mult și la rampă vor ieși, în toată splendoarea lor, barosanii și baronii, care s-au învățat de minune cu un ochi să plângă și cu altul să râdă... În fine, tragedia de la Chișinău nu poate fi pusă pe umerii extratereștrilor și nu poate fi considerată un blestem. Explozia din blocul cu 21 de etaje este sută la sută un produs al mânuțelor noastre, și acest lucru trebuie să-l recunoaștem fără nici o rezervă. Și dacă Dumnezeu ne iubește în continuare, aceasta nu înseamnă că trebuie să-I punem mereu această dragoste la încercare. P.S. Unii specialiști și experți afirmă că explozia de la Chișinău s-a produs nu din cauza exploatării incorecte a buteliei cu gaz, dar... Totuna deflagrația este rezultatul unei mâini criminale, dar nu a căderii unui meteorit din cer...

CENTENAR

Caravana „1918 — când toți românii au zis Da!” a ajuns și la Soroca vadiM Șterbate

Foto: Vadim Şterbate / OdN

2

caravana radio chișinău „1918 — când toți românii au zis da!” a trEcut la 3 octombriE și pE la soroca, după cE a mErs și prin altE orașE din rEpublica moldova.

Întâlnirea cu sorocenii a avut loc la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca, unde gazda evenimentului, Nicolae Bulat, le-a adus aminte celor prezenți de primul înfăptuitor al Unirii. “Noi am tins tot timpul să fim Uniți. Dar am ajuns la așa moment când noi nu putem să spunem cu toții întrun glas tare ce a spus Mihai Viteazu — “Ceea ce poftesc eu, poftește și Ardealul, și Țara Românească și Moldova  — Unirea”. Istoricul Ion Negrei le-a vorbit sorocenilor despre Marea Unire de la 1918 și a răspuns la întrebările acordate de aceștia. “Ceea ce s-a întâmplat în Basarabia acum 100 de ani,

Ion Negrei a vorbit și despre sorocenii care au votat Unirea

când s-a dat votul pentru Unire de către Sfatul Țării la 27 martie 1918, a fost un act conștient. A fost un act asumat de către intelectualii Basarabiei care alcătuiau

Olga Gherghelejiu, profesoară: “Anul 2018, știm cu toții, este Anul Centenar, care trebuie să ne unească toate puterile ca să îl marcăm așa cum l-au marcat atunci înaintașii noștri. Atunci într-adevăr ei au pus suflet, ardoare, s-au gândit la Țară și la Neam, la noi, cei care vom fi mai apoi, ca în final noi să răspundem cu aceeași putere și dragoste de țară și de neam. Aceste eveniment ne cheamă să fim uniți într-adevăr și să scriem în sufletul și inima fiecăruia “Unire, frați, Unire!” Mihai Zeamă, profesor: “Elevii trebuie să știe de ce ne numim români, ce e România, de ce spunem că Moldova sau Basarabia e România? Un lucru important a fost că după Marea Unire a avut loc “înflorirea” culturii între Prut și Nistru. Aveam atunci și multe personalități marcante, Marea Unire nu a fost făcută de oricine ar fi, în fruntea ei au stat personalități ale timpului. Chiar și cei care au anumite dubii față de acest eveniment, recunosc valoarea acelor personalități care au făcut Marea Unire”.

atunci Sfatul Țării”, a menționat în discursul său Ion Negrei. Evenimentul a fost organizat de Radio România Chișinău fiind dedicat Centenarului Marii Uniri. “Ne-am dat seama că în localități și mai ales în cele mai îndepărtate de Chișinău se ajunge destul de greu, ne-a spus Ina Guțu, coordonatoarea proiectului. Venim cu mesajul de cunoaștere a istoriei adevărate și asta pentru că prea mult timp istoria românilor a fost falsificată și trunchiată, mă refer inclusiv și la perioada sovietică. Astăzi, la 27 de ani de la obținerea independenței, ne mai este frică să zicem lucrurilor pe nume, avem foarte grave probleme la nivel de conștiință națională, identitate națională. Noi credem că presa ar trebui să joace un rol foarte important la educarea

CARITATE

O speranță pentru o viață mai bună…

O mică bucurie pentru cei mai triști...

maselor și ne bucurăm că la evenimentele noastre vin mulți tineri. Ei sunt cei care ar trebui să se formeze, dar presa se axează foarte mult pe politic și mai puțin pe cunoașterea istoriei și a limbii. Acest lucru ne propunem noi să-l facem, aducând oamenii la dialog, să se cunoască între ei, să-și pună probleme, să gândească critic. Aceasta este și o campanie de promovare a Radio România Chișinău și vrem să ajungem la tot mai mulți oameni din tot spațiul din stânga Prutului”. La final cei prezenți și-au făcut o fotografie comună ca amintire a acestei întâlniri de suflet. Puteți urmări   evenimentul integral pe   observatorul.md/?p=52196

steliana solovei, director adjunct pentru educație, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

În perioada 1-7 octombrie, în Republica Moldova a fost marcată ”Săptămâna voluntariatului”. Elevii de la IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-au implicat activ în organizarea activităților în acest sens. Elevii i-au motivat și pe profesori și împreună au pus mână de la mână și au colectat mijloace financiare, din care au procurat produse igienice și mere. Destinația pentru acțiunea de caritate a fost Azilul din s. Bădiceni. Circa 50 de beneficiari au primit din partea voluntarilor colete cu produse de primă necesitate. La fel elevii îndrumați de Alexei Podubnîi, conducătorul muzical al Colegiului, le-au prezentat beneficiarilor de la Azil și un mic program artistic, unde au cântat și recitat poezii despre țară, părinți și casa părintească. Publicul spectator a fost emoționat până la lacrimi. În final bătrânii le-au mulțumit elevilor, menționând că gestul pe care l-au făcut nu-l vor uita, or pentru ei nu mai contează bogăția materială, ci simpla atenție din partea noastră.


Observatorul de Nord PUbLICITATE POLITICĂ

38(955) • 12 octombrie 2018 profesionale interesate. Anterior, Vlad Plahotniuc a subliniat printre reformele făcute în justiție declararea averii demnitarilor, răspunderea judecătorilor, eliminarea abuzurilor la arestul preventiv și multe alte legi care puteau fi votate foarte bine și când Maia Sandu cu PLDM dețineau portofoliul justiției și am fi fost mult mai avansați astăzi. Potrivit politicianului, derapajele care mai sunt în justiție se datorează faptului că este cel mai complicat domeniu de reformat și necesită timp. „Eu sunt de acord cu aceea că justiția nu este încă pe deplin reformată, ea este în proces de reformare. Dar acest proces măcar a fost început de noi (PDM), după ani de zile în care a fost mai mult mimat tocmai de către cei din opoziția actuală, care astăzi o fac pe Alba ca Zăpada pe străzi și scandează că vor reforme, după ce ani de zile Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc au tocat banii statului și ai partenerilor de dezvoltare pe popor. „Reforma pe care poporului, nu ale politicie- reforme mimate”, a conchis o facem în acest domeniu nilor”, a declarat Vlad Plahot- președintele PDM. Sistemul de alegere a judeare menirea să întărească niuc. Propunerea legislativă independența justiției, să facă urmează să fie înregistrată în cătorilor este aplicat în Statele judecătorii să lucreze pentru zilele următoare în Parlament. Unite ale Americii, țara cu cetățeni, așa cum se întâmplă Până a fi însă supusă votului cea mai avansată democrație, în țări cu democrații avansate, în Legislativ, inițiativa va fi unde sistemul judiciar are iar controlul asupra numirii dezbătută pe larg cu socie- o influență și credibilitate judecătorilor să fie în mâinile tatea civilă și cu grupurile enormă.

Cetățenii Moldovei vor alege direct judecătorii, astfel primind puterea de a face judecata Cu inițiativa ca judecătorii să fie aleși direct de către cetățeni a ieșit în cadrul briefingului săptămânal președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, care a subliniat că în acest fel judecătorii vor fi mai independenți față de interesele politice și responsabili direct în fața cetățenilor care i-au ales. Potrivit lui Vlad Plahotniuc, în ultimii doi ani în domeniul justiției s-au făcut mai multe reforme decât în timpul tuturor guvernărilor precedente, inclusiv reforme convenite cu partenerii externi. Totuși, încă persistă percepția că justiția nu este independentă și că diferite grupuri de interese ar interveni în activitatea acesteia. De aceea, Partidul Democrat va cere Comisiei Juridice a Parlamentului să elaboreze un proiect de lege de modificare a Constituției, potrivit căruia judecătorii sa fie aleși direct de către

TURNUL bAbEL

Ştiri Declaraţii  opinii

T

rei țări membre ale Uniunii Europene, respectiv România, Italia și Germania, dețin o cotă de 69,3 la sută din exporturile Republicii Moldova pe piața europeană.

P

exporturile din Moldova sunt Portugalia (de 121 ori), Bangladesh (de 28,7 ori), Africa de Sud (de 17,5 ori), Emiratele Arabe Unite (de peste 5 ori), Serbia (de 3,2 ori), Elveția (de 2,0 ori), Olanda (de 1,7 ori), Italia (de 1,6 ori), Germania (+54,1%), Franța (+53,1%), China (+32,1%), Polonia (+30,1%) etc. Potrivit experților, diversificarea exporturilor este un lucru bun pentru economie, pentru că astfel nu depinzi de o singură piață și de capriciile politice, care anterior au lovit dur în unele sectoare ale economiei moldovenești, cum ar fi vinurile sau fructele

proaspete. Cota Uniunii Europene în exporturile Moldovei a crescut cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut și a constituit aproape 70% din totalul exporturilor. Cota CSI a scăzut de la 20 la 15%, aceste evoluții însemnând că producătorii moldoveni au devenit mai puternici și pot concura mai bine pe o piață atât de complicată cum e cea a Uniunii Europene. În același timp, exportând mai mult, întreprinderile din Moldova aduc mai mulți bani în țară și pot crea mai multe locuri de muncă, cu salarii mai mari. De altfel, doar în ultimii doi ani au fost

create circa 60 de mii de noi locuri de muncă în țară. De exemplu, la fabrica de cablaje din Orhei au fost deschise 2500 de locuri de muncă, la cea din Comrat — 2500, cea din Chișinău — 1200, fabrica de textile din Dondușeni  — 1400 și multe alte exemple, inclusiv de fabrici mai mici, dar dispersate în toată țara pentru a aduce mai aproape de oameni locurile de muncă. Din 2016 până în 2018, mărimea salariului mediu pe țară a crescut cu 30% până la 6150, iar la anul se planifică să ajungă aproape de 7000 de lei. Astfel, pentru prima dată de la Independență, salariul mediu pe economie a depășit nivelul de 300 de euro. În complex cu programele de dezvoltare a infrastructurii gen Drumuri bune, Apă bună sau de acces la finanțare pentru tinerii specialiști ce vor să-și procure o locuință, Prima Casă, aceste evoluții fac mai atractivă țara și pentru cei care au plecat sau se gândesc să plece la muncă peste hotare. Andrei MOCANU

POLITIC

Dezbateri publice despre descentralizare, autonomie locală... și nu doar vadiM Șterbate

din partea partidelor de guvernământ (PD, PPEM și La 5 octombrie, în incinta PSRM) nu a fost prezent nici sălii de ședințe a Consiliului un reprezentant. Cu toate Raional Soroca au avut loc acestea, discuția a fost una dezbateri publice cu gene- interesantă, iar cei prezenți ricul “Descentralizarea și și-au expus opinia proprie autonomia locală în prim sau a partidelor pe care le plan”. Deși evenimentul era reprezintă. Provocarea a fost menit și pentru reprezentanții acceptată și în discuții s-au administrației locale, acesta implicat Elena Bodnarenco a fost boicotat de primari și (PCRM), Alexandru Cimbriconsilieri, fiind prezent doar ciuc (PUN), Vitalie Jardan un consilier municipal. Nici (PLDM), Simion Bordian

(PAS) și Nicu Trincanu (PSP). Politicienii au vorbit despre cum văd ei descentralizarea și autonomia locală, dar și despre alte subiecte, după care au răspuns la întrebările colegilor din alte partide. Evenimentul organizat de Asociația Obștească ”Institutul de Rezolvare a Conflictelor” (INRECO) a fost moderat de jurnalistul Ion Chișlea, iar activitatea face parte din proiectul „Îmbunătățirea

relațiilor dintre locuitorii zonelor rurale și funcționarii publici aleși — reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului și Autorităților Publice Locale”, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Puteți urmări secvențe  video de la dezbatere pe  observatorul.md/?p=52273

D

atele Biroului Național de Statistică mai relevă că în ianuarie-august 2018 importurile de mărfuri au constituit 3 miliarde 707 milioane de dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 23,3 la sută.

otrivit BNS, Republica Moldova a exportat în opt luni ale acestui an mărnvestitorii străini econofuri în valoare de 1 miliard 752 milioane de dolari SUA, misesc până la 21 milidintre care 70 la sută repre- oane de lei anual urmare a zintă mărfurile autohtone. reformei facilitării obținerii permiselor de muncă și de imona Halep a fost ședere în Republica Moldova. nominalizată la titlul Datele se conțin în studiul pentru cea mai bună jucă- realizat de Corporația Finantoare a lumii, iar Mihaela ciară Internațională a GruBuzărnescu este candidată pului Banca Mondială. la „Revelaţia sezonului“. Au mai fost nominalizate Angeiroul Național de Stalique Kerber, Naomi Osaka, tistică se reorganizează Caroline Wozniacki și Petra prin fuziune (absorbție) cu Kvitova. Instituția publică „Serviciul informațional al rapoarconomia Republici telor financiare de pe lângă Moldova va înregistra o BNS". creștere de 3,8 la sută în anul 2018 și, respectiv, în 2019, n colecţionar anonim prognozează FMI în ediția a plătit 1,1 milioane din luna octombrie a rapor- de dolari pentru o sticlă tului privind perspectivele de whiskey. Licoarea a fost economiei mondiale. făcută în 1926, la distileriile Macallan din Marea Brin pod auto s-a prăbușit tanie. peste calea ferată iplomele de la FaculTrans-siberiană din Rusia. tatea de Stomatologie Incidentul s-a produs la câteva secunde după ce pe a Universității de Medisub el a trecut un tren de cină și Farmacie ”Nicolae marfă. Potrivit tvrain.ru, o Testemițanu” din Republica persoană a fost rănită în Moldova vor fi recunoscute urma prăbușirii. în statul American California. epublica Moldova este ancnotele de hârtie vor unul dintre princifi înlocuite treptat cu palii importatori de făină ucraineană, iar în ultimele cele fabricate din polimer, iar sezoane a cumpărat aproxi- primii lei din plastic ar putea mativ 8% din totalul exportat să apară în circulaţie începând cu anul viitor. Anunţul de făină din Ucraina. a fost făcut de guvernatorul p r o a p e 5 2 % d i n Băncii Naţionale, Sergiu producția de struguri Cioclea. din Republica Moldova desoldovenii vor putea tinată exportului ajunge pe piața din România. Valoarea călători în Turcia în acesteia se ridică la suma baza buletinelor de identide 3,5 milioane de dolari, tate, iar turcii în RM. Cabinumai în perioada ianuarie- netul de miniștri a aprobat iunie a acestui an. semnarea Protocolului între Guvernul RM și Guvernul n anul 2018, recolta de Republicii Turcia de modiseminţe de floarea soa- ficare a Acordului privind relui din Republica Moldova abolirea reciprocă a vizelor, va ajunge la circa un milion încheiat la Ankara la 1 de tone, ceea ce va con- noiembrie 2012. stitui un nou record pentru ţară. ra secretului bancar din Elveţia, cel mai irl With Balloon, fai- mare centru din lume care moasă lucrare sem- administrează averi offsnată Banksy, a fost licitată hore, a luat sfârșit în mod la Sotheby’s din Londra și, oficial, după ce această ţară imediat după adjudecarea a început schimbul automat contra sumei de 1,04 mili- de date ale clienţilor cu oane de lire sterline, s-a autorităţi fiscale din zeci de autodistrus. state.

I

S

B

E

Exporturile din Moldova au crescut cu 23% în opt luni, economia fiind în creștere rapidă U Exporturile de mărfuri din Moldova au crescut cu 23% în lunile ianuarie-august față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 1,2 miliarde de dolari. Creșterea exporturilor înseamnă o creștere a producției în țară, iar ultimele date oficiale disponibile, pentru trimestrul doi al acestui an, arată că economia Moldovei a crescut cu 5,2%, principalele motoare ale creșterii fiind comerțul, industria și agricultura. De altfel, și Fondul Monetar Internațional și-a revizuit prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova cu 0,3% până la 3,8% pe întregul an 2018. „Cifrele nu mint. În 2016 am stabilizat sectorul bancar, în 2017 economia și-a revenit, în 2018 construim. Asta înseamnă că motoarele economiei funcționează în ritm alert”, a apreciat această evoluție Prim-ministrul Pavel Filip. Țara în care exportăm cel mai mult este România, iar în acest an exporturile au mai crescut cu 40%. Principalele țări în care au crescut

3

R A

U

D

B

M

Î

G

E

(Surse: AllMoldova, Info-Prim-Neo, Interlic, noi.md)


4

Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018

ÎN URMA EVENIMENTULUI

Foto: Tatiana Mitrofan / OdN

ZIUA PEDAgOgULUI —

sărbătorită cu suflet la Soroca

tatiana M itrofan

IP Gimnaziul Slobozia-Cremene; Tinerelu-Negru Rodica, profesor de limba engleză, IPLT ”C. Stere”; Varvariuc Lilia, profesor de arte, IP LT ”P. Rareș”; Balanici Ion, profesor de educația muzicală, IP Gimnaziul ”D. Romanciuc” Vădeni; Braniște Liudmila — educatoare, IET nr.1 Racovăț; Indricean Oxana, șef Serviciul Asistenţă Psihopedagogică.

lucrătorii din domEniul

învățământului din raionul soroca s-au rEunit, rEcEnt, la palatul dE cultură soroca, undE au sărbătorit ziua profEsională. dascălii au avut partE dE o fEstivitatE binE organizată în carE momEntElE oficialE s-au combinat plăcut cu programul artistic prEzEntat dE talEntE mari și mici din soroca.

Cu prilejul Zilei pedagogului au ținut discursuri președintele raionului Ghenadie Muntean, șefa interimară a Direcției Învățământ Angela Mușenco, pedagogi, elevi, menționând importanța acestui domeniu pentru societatea noastră. Mai mulți dascăli au fost premiați de autoritățile publice centrale, raionale și chiar de elevi. Pentru prima dată, au fost menționați cu diplome și premii bănești și cuplurile de pedagogi din raion. Sute de flori au mângâiat brațele celor care, alături de părinți, stau la baza educației cetățenilor, iar avalanșele de aplauze veneau să confirme că merită mențiuni, atenție, respect din partea noastră, a tuturor. Ziua profesorului este marcată în fiecare an la data de 5 octombrie.

diplomE pEntru profEsorii sorocEni

D i n Pa r te a G u v e rnului: Ciuvaga Victor, profesor IP LT ”C. Stere”. Din partea Parlamentului: Baș Vasile, manager IP LT ”C. Stere”. Din partea Președintelui Republicii Moldova: C osnicean Efimia — director adjunct IP LT ”C. Stere”, Rotaru Rodica — conducător, Instituția de Educație

ElEvii din raionul soroca și-au prEmiat dascălii prEfErați

Aprecieri pentru dascălii din raion

Timpurie nr. 6, Celac Irina — învățător, Gimnaziul Zastânca, Chistol Elena — învățător, IP LT ”P. Rareș”, Drăgălin Stela — învățător, Școala Primară Redi-Cereșnovăț, Babenco Nina — învățător, Gimnaziul Bulboci. Diploma Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării: Voina Marina, profesoară LT “Ion Creangă”; Ţaulean Ema, profesoară LT Visoca; Vovc Mihai, profesor LT ”Constantin Stere”; Gumenco Svetlana, profesoară LT ”Constantin Stere”; Cojuhari Anastasia, directoare, IET nr. 13 Soroca. Cu diploma președintelui raionului au fost menționați: Vlas Diana — profesoară l. engleză, IP LT ”P. Rareș”; Gânga Sergiu — profesor de informatică, IP LT ”C. Stere”; Baș Liudmila  — profesoară de matematică, IP LT ”C. Stere”;

Elevii din comuna Vărăncău, din care face parte și Slobozia-Cremene, au parte de cel mai pregătit gimnaziu

Oprea Mariana — învățătoare, Gimnaziul Bădiceni; Ti h o n Va l e nt i n a   — director, Instituția de Educație Timpurie nr. 16;

Palamari Amalia — proAndon Spinei Marina  — fesoară de chimie, Gimnaziul profesoară de geografie, IP LT Rublenița; ”A. Pușkin”; Cebotari Diana  — profeBîcu Loreta  — director soară de l. engleză, IP LT ”C. adjunct IP LT Visoca. Stere”; Ceban Valentina — profesoară de matematică, IP LT ”C. Stere”; Pentru înaltă măiestrie profesională în promovarea educației de calitate, devotament în cultivarea valorilor general umane și cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, Direcția Învățământ a decernat Diplome și premii bănești pedagogilor: Bujor Lucia — profesor de biologie, IP LT ”C. Stere”; Țarălungă Viorel  — profesor de geografie, IP LT ”I. Creangă”; Golovatîi Serafima  — învățătoare, IP Gimnaziul Bulboci; Levco Natalia  — învățătoare, IP Gimnaziul Vărăncău; Canțer Dumitru, profesor de educația fizică, IP Gimnaziul ”N. Cornea”, Zastânca; Lisnic Svetlana — profesor de limba și literatura română, Premiul de 50 mii lei, pentru titlul de Cel mai bine pregătit liceu, va fi util pentru dotarea instituției cu materiale didactice

Pentru festivitatea dedicată Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ, organizată la 5 octombrie, cele mai active Consilii de Elevi (CE) din mediul rural au avut posibilitate să înainteze pentru premiere cadre didactice din instituţii de învăţământ. În urma sondajelor efectuate în rândul elevilor au fost înaintaţi pentru premiere „Cel mai bun profesor în viziunea elevilor”. De cea mai mare popularitate printre elevi se bucură profesoarele: Herţa Angela, profesoară de geografie, Gimnaziul Tătărăuca Veche, președinta CE Ciobanu Mihaela. Starîș Alina, profesoară de matematică, Gimnaziul Vasilcău, președinta CE Coţaga Livia. Agachi Ana, profesoară de limbă rusă, Gimnaziul Regina Maria, președinta CE Baran Luciana. Taran Galina, profesoară limbă română, LT Visoca, președinta CE Mardici Nicoleta. Doboșeriu Mariana, profesoară de limbă română, Gimnaziul Voloviţa, președinta CE Oberneac Ana Șoimu Veronica, învăţământ primar, Gimnaziul Racovăţ, președinta CE Borozan Ana. Martin Larisa, profesoară de limbă română, Gimnaziul Zastînca, președinta CE Tcacenco V.

50 mii lEi pEntru școala anului

Concursul anulai Școala anului, desfășurat printre instituțiile de învățământ școlar, și-a găsit învingătorii. În acest an, comisia de concurs a desemnat învingătoare printre gimnazii — Gimnaziul Slobozia-Cremene, iar printre licee — LT ”Petru Rareș”. În urma evaluării, aceasta au acumulat cel mai mare punctaj, fiind cel mai bine pregătite școli. Instituțiile au primit câte un premiu bănesc în valoare a 50 de mii de lei fiecare, care va fi utilizat pentru procurarea celor necesare în procesul educațional. Continuare la pag.8 


Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018

5

ANIVERSARE

Sursa foto: Primăria Ocolina

Eufrosinia Pușcaș din Ocolina sărbătorește 100 de ani de la naștere

Alături de rude și autorități

ion briGhidin

doi ani stă imobilizată la pat. În acte Eufrosinia Pușcaș are în casa mătușii Eufrosinia înscrisă ziua de naștere la pușcaș din ocolina 1 octombrie, dar din cauza duminică va fi marE diferenței de stiluri, femeia sărbătoarE. la 14 serbează în fiecare an la 14 octombriE, fEmEia va octombrie. anivErsa cEntEnarul, fiind a În prima zi a lunii curente, patra pErsoană din raionul centenara a fost vizitată și felicitată de autoritățile locale. soroca carE a ajuns la vârsta dE 100 dE ani. “Primarul comunei, doamna Valentina Ceban Eufrosinia Pușcaș a născut împreună cu angajații primătrei copii, astăzi a rămas în riei, asistentul social comuviață doar fiica mai mare, cu nitar doamna Galina Bujor, care trăiește împreună. lucrătorul social doamna Cu două clase și o viață Tatiana Purici și consilierul muncită prin colhoz și gos- local Galina Ganea au mers podărie, astăzi centenara este să aducă flori omagiatei și să-i mai mult în chinuri. ureze sănătate. De opt ani nu aude și se Autoritatea locală a venit și înțelege cu cei din jur mai cu cadouri care să o bucure pe mult prin semne, iar de vreo bătrânică.

Pe chipul bunicuței Eufrosinia puteai să citești o viață de om: cu bucurii și regrete, cu înțelepciune și bunăvoință. La cuvintele care i-au fost adresate a răspuns cu lacrimi în ochi și a urat tuturor să fie sănătoși și să ajungă la vârsta ei.Am admirat-o când mirosea cu atâta ardoare crizantemele care i-au fost aduse în dar. Cred că localitatea noastră se poate mândri că are ca sătean un astfel de om”, ne-a spus Olesea Moraru, secretarul Consiliului local al comunei Ocolina. Vizita a bucurat-o pe ea și pe fiica Elena care va face în curând 80 de ani, ele fiind recunoscătoare administrației locale pentru susținere.

“obsErvatorul dE nord”, în partEnEriat cu muzEul dE istoriE şi EtnografiE, a lansat rubrica “din istoria sorocii”, undE

vă vom prEzEnta pagini din istoria oraşului şi ţinutului nostru.

dacă avEţi fotografii dE arhivă din soroca sau ştiţi lucruri mai puţin cunoscutE din istoria locală, spunEţi-lE şi nouă ca să lE publicăm. contactaţi-nE la rEdacţiE la numărul dE tElEfon 0 (230) 84-297 sau scriEţi-nE pE adrEsa ziarului ori pE poşta ElEctronică vadim.stErbatE@gmail.com

Fapte văzute, auzite și trăite (III) GheorGhe i. lupaȘcu, fost prefect al județului Soroca în anii 1929-1940

Terminînd cu succes alegerile, am început să pun la punct administraţia. Cît a fost Hrițcu (aproape un an) prefect, n-a fost nici un buget, tot prelungea: bugetele liberale. Am făcut constituirea consiliilor populare, alegînd primari în comunele rurale mari. Am dat circulară pentru întocmirea bugetului arâtînd sursele de venituri și regulile pentru mînuirea lor. Scopul bugetelor este satisfacerea întîi a intereselor obștii: școli, spitale, poduri, drumuri etc. și apoi încasarea salariilor. Toate plăţile restante se vor face pe măsura impozitelor restante, iar încasările cuvenite se vor folosi numai pentru cheltuielile curente — și multe alte dispoziţii am dat. Bugetele noi se soldau cu venituri de milioane (2-3 milioane), iar bugetul comunei rurale Florești, pe teritoriul căreia se aflau trei gări și mai multe iarmaroace, s-a soldat cu un venit de 8 milioane lei întrecînd bugetul orașului și capitalei de judeţ Soroca, care avea numai 6 milioane lei. Aparatul administrativ nou ales s-a pus febril pe lucru. Cum s-a lucrat și ce s-a lucrat se va vedea cînd vom povesti despre inspecţia ministerială. După paradă am sosit acasă, am luat repede

masa și am plecat cu mașina, rugînd soţia să spună, dacă vor întreba la telefon de la batalion, că am plecat la vînatoare. Faptul acesta a provocat o mare stupoare la banchet. Unii spuneau că trebuia de prevăzut lucrul acesta, alţii spuneau cum sa previi, dacă a fost tot timpul atît de amabil. Aici, la Nistru, astfel de prefect nu are ce căuta. Numai amintirea acestor lucruri mă face să mai pot scrie. Să nu creadă cititorul că din născare sînt bădăran și am comis o mojicie. Această mojicie a fost impusă, de conștiinţa mea, datorită gestului celor trei generali — Rudeanu, Madărăscu și Petalla. La comemorarea a 10 ani de la Unirea Basarabiei cu Patria mumă, în 1928, ce a avut loc la Opera Română și la care am fost invitat de către guvern, au participat toate naţionalităţile, oficialităţile și ambasadele. Acești generali au părăsit ostentativ sala în momentul

cînd reprezentantul guvernului — ministrul învăţămîntului Costăchescu reproducea cuvîntarea istorică a lui C. Stere, care a determinat votul Sfatului Tării. În sală s-a produs o mare revoltă, dar s-a păstrat ţinuta festivă. Generalii, prin gestul lor intolerabil, au vrut să spună “Ce unire? Ce Sfat al Țării? Ce Stere?", noi am cucerit Basarabia! Maniu, Primul-ministru în urma acestui scandal a cerut generalului Cihoţchi — ministru de război — să-i pedepsească pe acești trei generali. Ministrul a răspuns că aceștia, avînd gradul cel mai mare în armată, nu-i poate pedepsi, Primul-ministru a cerut ca în cazul acesta să tragă el consecinţele. Ministrul de război Cihoţchi a demisionat. Generalul Petalla mai este cunoscut ca teoreticianul concepţiei despre dictatura militară. El a susţinut în scrierile sale că “Armată este însăși naţiunea”.

Bugetele noi se soldau cu venituri de milioane (2-3 milioane), iar bugetul comunei rurale Floreşti, pe teritoriul căreia se aflau trei gări şi mai multe iarmaroace, s-a soldat cu un venit de 8 milioane lei, întrecînd bugetul oraşului şi capitalei de judeţ Soroca, care avea numai 6 milioane lei.

Cândva - Palatul Administrativ al județului Soroca, astăzi - clădire în ruine

Curînd după incidentul cu Petalla, tot în luna octombrie, tot la Chișinău, am fost chemat la o conferinţă administrativă. Aici trebuia să se hotărască falimentul legii administrative întocmită de C. Stere împreună cu alţi exponenţi ai partidului. Această lege nici nu prea a avut timp să dea faliment, neavînd nici un an de existenţă și ministrul de interne nu a dat nici o circulară pentru aplicarea legii noi deoarece toţi conduceau judeţele după calapoadele vechi. Înainte de conferinţa administrativă, echipa ministerială a inspectat cîteva judeţe din sudul Basarabiei și a constatat o harababură administrativă și nemulţumiri populare. În ziua conferinţei, au luat cuvîntul întîi prefecţii, care au fost inspectaţi și recunoșteau că legea n-a dat rezultatele așteptate. Venind rîndul celor din nordul Basarabiei, Mihalache a luat cuvîntul și

a început să facă totalul dezbaterilor. Mi-a trebuit mult curaj să întrerup, cu multe scuze prealabile pe superiorul meu și am rugat să se ia în consideraţie că judeţele cele mai reprezentative ale Basarabiei n-au fost inspectate și nici reprezentanţii lor nu au vorbit. Eu, ca reprezentant al judeţului Soroca, declar aici că situaţia la noi se prezintă cu totul altfel. Lumea este foarte mulţumită și cu mare jale s-ar despărţi de această lege. Dnul Mihalache își recunoaște greșeala de a nu fi respectat și audiat judeţele din nord și că dorește să plece chiar astăzi la Soroca. Nu m-am speriat deloc și am declarat domnului ministru că îi stau supus la dispoziţie. După aceasta, dnul Mihalache a spus că ne întîlnim la ora patru la hotarul judeţului Soroca. Și așa a fost. La ora patru, primarul tîrgului Căprești, Simha Partna, cu pîine și sare, îmbrăcat

în redingotă neagră, i-a urat bun venit domnului ministru la hotarul dintre Orhei și Soroca. După un schimb de salutări, am ținut acolo la hotar o mică consfătuire despre planul de inspecţie. Dnul Mihalache a spus că el vrea să inspecteze trei comune rurale: una mare, una mijlocie și una mică. Eu am spus că o comună rurală mijlocie este Cotiujenii Mari, una mică este Văscăuţi, iar o comună mare este Florești. Am mai spus că Văscăuţi și Cotiujenii Mari sînt în drum spre Soroca, unde vom poposi și ne vom odihni, iar a doua zi vom inspecta de dimineaţă Floreștii, de unde alaiul va putea pleca spre Bălţi. Domnul Halippa, ca sorocean și bun cunoscător al judeţului, a confirmat spusele mele. (Continuare în ediţiile viitoare.)

* în text este păstrată ortografia originalului.


6

Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018

FOTbAL

FOTbAL

Campioana câștigă în fața outsiderului,

”Zimbru” bate toate recordurile negative După ce parcă apăruse soarele și pe strada Butucului, cea mai titrată echipă din capitală s-a prăbușit lamentabil și există șanse reale să termine campionatul pe ultimul loc. Astfel, depunctarea de săptămâna trecută a fost urmată de o înfrângere usturătoare la Suruceni. Și orheienii trec printr-o perioadă mai puțin fastă și nu este L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

EchipE SHERIFF MILSAMI PETROCUB-HÎNCEŞTI SPERANȚA SFÎNTUL GHEORGHE DINAMO-AUTO ZARIA ZIMBRU

exclus să piardă locul secund în fața formației din Hâncești: SPERANȚASHERIFF: 0-0; ZAREADINAMO AUTO: 1-1; FC SFÂNTUL GHEORGHEZIMBRU: 3-1; MILSAMIPETROCUB: 1-2. După 23 de etape este clar doar cine va fi noua campioană, c el el a lte ne c u no s c ute urmând încă să fie elucidate: M V E Î Gol pT 23 16 5 2 50-11 53 23 11 5 7 30-21 38 23 10 8 5 35-25 38 23 6 11 6 22-21 29 23 6 6 11 27-41 24 23 5 7 11 23-40 22 23 4 9 10 23-35 21 23 4 9 10 19-35 21

Etapa cu nr.24 va avea loc după o pauză legată de meciurile disputate de selecționata Republicii Moldova în Cupa Confederațiilor. Meciul-vedetă se va desfășura la Tiraspol, unde gazdele vor primi replica orheienilor. (Dan AOLEI)

”Codru” bate tot, iar floreștenii au revenit pe podium Revenire spectaculoasă a floreștenilor, care după mai multe etape șterse au reușit să câștige câteva meciuri importante și să revină pe podium. Victoria de la Ungheni este mai mult decât concludentă. La fel trebuie remarcată evoluția fără cusur a liderului, care în această etapă a obținut L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

EchipE CODRU FC FLOREŞTI FC SÎNGEREI VICTORIA GRĂNICERUL FC CAHUL-2005 FC SIREŢI CF UNGHENI SAXAN CSF SPARTA REAL SUCCES ISKRA

o victorie lejeră în fața echipei din Sângerei: CSF SPARTA-VICTORIA: 2-2; ISCRA-REAL SUCCES: 3-3; FC CAHUL 2005-FC SIREȚI: 3-0; CODRUFC SÂNGEREI: 4-1; FC UNGHENI-FC FLOREȘTI: 0-3. După această etapă râbnițenii au preluat ”lanterna roșie”: M V 19 13 19 10 19 9 19 9 18 8 18 6 18 6 19 5 17 6 19 4 18 5 19 2

E Î Gol pT 6 0 51-16 45 4 5 35-24 34 5 5 40-33 32 5 5 46-37 32 4 6 32-28 28 4 8 25-25 22 4 8 30-35 22 7 7 38-49 22 2 9 25-23 20 5 10 31-41 17 2 11 39-63 17 8 9 21-37 14

iar sorocenii termină campionatul cu capul plecat

dan aolei Campionatul raionului la fotbal, ediția 2018, a devenit istorie. Duminica trecută s-au disputat meciurile ultimei etape, în care s-a înregistrat și un rezultat surpriză — sorocenii nu au făcut deplasarea la Visoca și au cedat benevol locul secund formației Prietenia Agro. În celelalte partide echipele competitoare și-au respectat „statutul” și au fost răsplătite pe măsură: VISOCA-SOROCA: 3-0; RUBLENIȚA-BăDICENI: 4-2; FULGER-RULTEHCOM: 2-4; OCOLINA-STEAUA: 3-8. Așadar, o succintă privire asupra clasamentului final ne dă dreptul să afirmăm că și de data aceasta s-a demonstrat ceea ce știm cu toții — satul Racovăț a fost și rămâne patria fotbalului sorocean. STEAUA și-a permis luxul să piardă doar un singur meci (acasă), deși a avut toate șansele să parcurgă tot campionatul fără nici o înfrângere. Cel de-al doilea succes consecutiv le dă racovițenilor aripi și, deloc întâmplător, se zvonește că Steaua ar putea, din sezonul viitor, să joace în Divizia B a campionatului Republicii Moldova… După doi ani de „tatonare”, echipa RULTEHCOM (Șolcani) și-a prins la piept medaliile de

L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EchipE ”Steaua” Racovăț ”RulTehCom” Şolcani Soroca ”Prietenia Agro” Vărăncău Rublenița Bădiceni ”Fulger” Cremenciug Visoca Ocolina

argint. Este un succes meritat și este lăudabil faptul că fotbaliștii au răsplătit munca și efortul depus de primarul acestei localități, Boris Rotaru. Există speranțe că în ediția viitoare de campionat Igor Lohov și K să meargă și mai departe… Locul III, ocupat de formația din SOROCA, este, cu siguranță, un eșec al orășenilor. Pe de altă parte, insuccesul nu a venit pe loc gol, or această echipă a pus mai mult accentul pe experiență decât pe pofta de loc. Având în componență aproape toată „crema” fotbalului sorocean, echipa a fost măcinată de indisciplină și pedeapsa nu s-a lăsat așteptată… Cu părere de rău, nu pentru prima dată se oprește la doar un pas de podium echipa PRIETENIA AGRO. Cu toate acestea, efortul depus de domnul președinte Alexei Florea și, nu în ultimul rând,

M V 16 14 16 11 16 10 16 9 16 8 16 6 16 6 16 3 16 0

E Î Gol 1 1 85-21 1 4 60-35 1 5 49-26 1 6 52-35 0 8 42-44 2 8 44-38 0 10 49-48 2 11 28-94 2 14 37-102

pT 43 34 31 28 24 20 18 11 2

de antrenoarea Maria Tașnic, care duce mai departe cauza regretatului Valeriu Tașnic, a fost unul deosebit și nu ne rămâne decât să credem că va veni sărbătoarea și pe strada lor… Fără îndoială, surpriza competiției a fost echipa din RUBLENIȚA care, grație antrenorului Ilie Manea, a terminat campionatul pe un onorant loc V cu mențiunea că anul viitor avem dreptul să așteptăm de la acești fotbaliști un rezultat și mai bun. Să remarcăm și faptul că această echipă nu a făcut compromisuri și nu a înregistrat, alături de colegii din Cremenciug, nici un rezultat de egalitate… Formația din BĂDICENI a avut o evoluție pe măsura așteptărilor. Se creează impresia că acest colectiv nu are planuri mari și se conduce de principiul olimpic — important este participarea, dar nu victoria.

Luați aceasta ca o constatare, dar nu ca un reproș… Echipa din CREMENCIUG a evoluat bine, chiar dacă nu are stabilitate în joc. De altfel, compartimentul ofensiv mi se pare de foarte mare perspectivă și, dacă se va lucra nițel la compartimentul „apărare”, rezultatele nu se vor lăsa așteptate. În orice caz, domnul primar Anatolie Pânzaru are toate motivele să spere la mai bine… Evoluția echipei din VISOCA a fost una fluctuantă: a început competiția cu înfrângeri la scor de hochei și a terminat cu trei victorii la activ. Probabil, dacă acest campionat nu se termina aici, formația mergea și mai departe… Chiar dacă echipa din satul OCOLINA a ocupat ultimul loc, nu pot arunca cu pietre în fotbaliștii care au demonstrat că iubesc sportulrege și că merită tot respectul. Multe meciuri au fost pierdute la scoruri strânse și acest lucru denotă faptul că și zeița Fortuna nu a fost întotdeauna de partea echipei. Și la sfârșit încă o constatare. Toate echipele participante merită doar cuvinte de laudă și este regretabil faptul că așa sate mari și cu tradiții cum sunt Căinarii Vechi, Vasilcău, Cosăuți, Dubna, Stoicani… rămân în afara competiției.

TRITLON FORțĂ

Etapa ordinară se va disputa sâmbătă și duminică, iar floreștenii vor juca pe teren propriu, la Izvoare, cu echipa de pe locul 5, FC Grănicerul. (Dan AOLEI)

CF „Soroca” este foarte aproape să câștige medaliile de argint Dacă fotbaliștii din Drochia nu dau nici o speranță echipelor urmăritoare și, foarte probabil, ar putea câștiga competiția fără puncte pierdute, sorocenii stau la mâna proprie și doar un pas greșit i-ar putea scoate din lupta pentru medaliile de argint. În etapa de sâmbăta trecută sorocenii au învins L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EchipE SPERANŢA DROCHIA CF SOROCA FC EDINEȚ FC REZINA CRUIZ INTERSPORT FC SPORTING NATALIEVCA CF RÎŞCANI MAIAK CIOROPCANI

la Sănătăuca, iar liderul a învins cu scor de neprezentare la Rezina: MAIACFC RÂȘCANI: 0-3; FC R E Z I NA- S P E R A N ȚA : 0-3; CRUIZ-SPORTING: 2-2; INTERSPORT-CF SOROCA: 1-3. După cum vedeți, doar fotbaliștii din Camenca au putut salva oarecum onoarea gazdelor: M V 13 13 14 10 13 8 13 6 13 4 13 4 14 3 13 4 14 2

E Î 0 0 1 3 1 4 0 7 3 6 1 8 4 7 1 8 1 11

Gol 40-6 40-27 33-16 30-38 17-27 18-21 16-25 24-33 9-34

pT 39 31 25 18 15 13 13 13 7

În etapa ordinară, sorocenii sunt liberi de joc, iar formația din Edineț va câștiga la „masa verde” trei puncte, fiindcă echipa din Cioropcani s-a retras. În celelalte meciuri se întâlnesc FC Râșcani-FC Rezina, Sporting-Intersport și SperanțaCruiz. (Dan AOLEI)

Triatloniștii soroceni și antrenorul lor, Oleg Gresev (sus) și cel mai în vârstă campion, Pavel Straistar (jos)

12 medalii de aur și 6 medalii de argint au câștigat triatloniștii soroceni, la campionatele republicane la chișinău, a avut loc campionatul rEpublicii moldova la triatlonforță, la carE au avut

Parasiuc — 2 medalii de argint și discipolii Clubului sportiv „Heracles” Tudor Romașcan  — o medalie de o EvoluțiE frumoasă și aur și Pavel Straistar  — 3 sportivii sorocEni. medalii de aur. Antrenorul sportivilor, Astfel, aceștia au revenit Oleg Gresev, mulțămește acasă cu 12 medalii de aur și d i r e c t o r u l u i LT „ Io n 6 medalii de argint, inclusiv Creangă” Anatolie Iavorschi elevii LT „Ion Creangă” Ale- și directorului CTAS Conxandru Ceban — 2 medalii stantin Nesterenco pentru de aur; Ion Vlas — o medalie oferirea condițiilor optide aur și una de argint, Denis male pentru antrenament, Irimia — 2 medalii de aur și iar președintelui raionului Vlad Capițchi — 2 medalii de Soroca Ghenadie Muntean aur; elevii Colegiului Tehnic și specialistului pentru proAgricol Nikita Răilean  — o blemele tineretului și spormedalie de aur și una de tului Andrei Jitniuc — pentru argint, Nicolae Bruma  — 2 ajutorul și sprijinul acordat. medalii de argint și Denis (Dan AOLEI)

Pavel Straistar — 3 medalii de aur


Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018

ALEG INFORMAT

7

Articol realizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea instrumentelor media pentru site-ul observatorul.md și ziarul ”Observatorul de Nord”, implementat cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Viziunile din materialele din cadrul proiectului nu reprezintă opinia sau poziția Ambasadei.

Sistemul electoral mixt și votul uninominal — tatiana M itrofan La 24 februarie 2019, cetățenii Republicii Moldova vor fi chemați la urnele de vot, pentru a alege din nou deputați în Parlament. De data aceasta însă, în baza sistemului de vot mixt, ceea ce presupune că jumătate dintre deputați vor fi aleși pe liste de partid, iar cealaltă jumătate pe circumscripții uninominale, înaintați de partide politice sau în calitate de candidați independenți. Dacă cu partidele e clar: formațiunea politică întocmește lista candidaților după propriile reguli, apoi în cazul candidaților pe circumscripții uninominale, aceștia trebuie să adune semnături de la cetățenii cu drept de vot, domiciliați în circumscripția în care candidează. În cazul bărbaților care vor să candideze este necesar să adune între 500 și 1000 de semnături, în cazul femeilor care vor să devină deputate — jumătate, adică 250 — 500 de semnături. Următoarea etapă pe care trebuie să o treacă viitorii candidați este înregistrarea lor de către Comisia Electorală Centrală.

Sursa: hvg.hu

opinii despre experiența scurtă a României Votul uninominal este un tip de scrutin menționat în legislația sistemelor electorale, practicat în SUA și Marea Britanie. Acest tip de scrutin reprezintă modul de alegere direct al unor candidați individuali. Votul uninominal este un sistem de vot majoritar, se bazează pe o procedură majoritară. Sistemul de vot uninominal nu garantează însă că votul popular este bine reprezentat în rezultat. Sistemele electorale cu reprezentare proporțională, aplicat până acum în Republica Moldova, sunt caracteristice Europei de Vest și Europei Centrale și de Est. Alegătorii votează una din listele propuse de partide, iar locurile se atribuie în funcție de procentele obținute. Sistemul electoral mixt este o combinație dintre aceste două forme de sistem electoral.

Sistemul de  vot mixt într-o  democrație  șubredă

În cazul Moldovei, pe deasupra, chiar eliminând teama că sistemul mixt e costisitor și că favorizează partidele și politicienii cu bani, e limpede că în același timp sistemul riscă să penalizeze atât aleSistemul electoral mixt gătorii, cât și candidații din este util și funcțional doar stânga Nistrului, care nu au în democrațiile solide și de la dispoziție decât listele de mari dimensiuni, susține Dan partid și nu au posibilitatea Alexe. În publicația sa pentru de a vota pentru candidați Europaliberă.org, autorul opi- uninominali”, opinează Dan nează: “…sistemul majoritar Alexe. uninominal este cel în care cine câștiga cele mai multe voturi într-o circumscripție primește toate mandatele de acolo, chiar dacă nu reprezintă majoritatea absolută. Daca o formațiune primește, să spunem, 30%, procentul relativ cel mai ridicat, iar toate celelalte reunite 70%, atunci Unii experți spun însă că cea care a întrunit scorul noul sistem de vot adoptat în cel mai mare, de 30%, va lua țara noastră permite aderarea toate mandatele, chiar dacă o la putere a oamenilor “întâmmajoritate a alegătorilor din plători” pentru domeniul circumscripție nu se identifică politic, așa cum susțin unii cu programul ei. experți, că s-a întâmplat în Sistemul, este limpede, favo- România. rizează partidele mari, sau pe În 2007, anul în care cele locale, în detrimentul par- România a aderat la Uniunea tidelor mici și al candidaților Europeană, peste Prut a fost independenți”. Totodată, Alexe implementată Reforma elecmenționează că „Un efect pre- torală. Reforma electorală nu vizibil al sistemului mixt este a dat rezultatul scontat, așa că el duce aproape inevitabil încât „votul uninominal” a la eliminarea partidelor mici trebuit anulat după doar două și la restrângerea numărului cicluri electorale, România formațiunilor care intră în par- revenind la sistemul electoral lament. pe liste de partid.

reforma  electorală în  românia —  două scrutinuri

Deşi, oficial, campania electorală pentru alegerile parlamentare nu a demarat, unele partide deja îşi prezintă public candidații pe circumscripții uninominale. Cel mai des aceştia sunt actuali funcționari sau oameni/femei de afaceri bine cunoscuți în zona corespunzătoare circumscripției uninominale. Analistul politic de la București Cristian Tudor Popescu susține că sistemul uninominal a adus în Parlamentul de peste Prut personaje dubioase, care vânau imunitatea pe care le-o garanta fotoliul de deputat. Într-u interviu pentru național.md, analistul politic menționează: “La un moment dat, votul uninominal în România a părut o soluție pentru reformarea clasei politice. Chiar o soluție

ca om de societate acasă, la școală și în cercurile pe care le frecventează. Sistemul de valori pe care îl capătă până la vârsta exercitării votului este cel care îi va determina opțiunea pe care o introduce în urnă. Așa că niciun sistem de vor nu poate evita principiul din informatică, din tehnica de calcul: gunoi bagi, gunoi iese dintr-un calculator oricât de bun. Același lucru s-a întâmplat și cu sistemul uninominal. Calitatea persoanelor care au candidat fiind la fel de joasă, practic sistemul nu a putut să miraculoasă. Dar nu s-a se îmbunătățească, să opereze dovedit așa, pentru că niciun o selecție pozitivă în masa sistem de vot nu poate să înlo- de candidați. De aceea s-a cuiască, să îmbunătățească renunțat la acest sistem unisistemul de valori dintr-o țară. nominal, care era uninominal Votul uninominal a adus în mixt complicat și care ducea față, în Parlament personaje la aberații. Persoane aflate pe cât se poate de dubioase, care locul al treilea după numărul sunt rezultatul sistemului de voturi ajungeau să intre educațional și al celui de în Parlament, iar altele care valori alterat din România. câștigau într-un județ, având Votul se dă după vârsta de în vedere distribuția parti18 ani de către cetățean. Până dului pe țară, nu intrau.” la vârsta aceea, el se formează Cât privește efectul noului

sistem de vot pentru țara noastră, Cristian Tudor Popescu a opinat: “Nu cred că sistemul uninominal este o soluție, dar nici sistemul pe liste nu va aduce vreo minune în situația R. Moldova. Acolo este nevoie, după părerea mea, de a interveni cu ajutorul justiției în societate pentru a mai asana, curăța cât de cât societatea moldovenească înainte de alegeri”. La alegerile din 30 noiembrie 2008 s-a schimbat sistemul de vot. Astfel, sistemul electoral specific acestor alegeri, aplicat și scrutinului din 9 decembrie 2012, a fost considerat unul mixt, deoarece, deși sunt votate persoane, se păstrează proporționalitatea reprezentării partidelor în legislativ. Astfel, fiecare partid are în parlament un număr de reprezentanți corespunzător procentelor obținute la nivelul întregii țări, informează 1.agerpres.ro. România revine la sistemul electoral de tip scrutin de listă și reprezentare proporțională la alegerile din 11 decembrie 2016.


8

Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018 Foto: Tatiana Mitrofan / OdN

ÎN URMA EVENIEMNTULUI

INTERVIU

Foto: Vadim Şterbate / OdN

În premieră au fost premiate cuplurile de pedagogi

Ziua lucrătorilor din învățământ —

Și strungul conectat la un computer "muncește" alături de meșteri

Continuare de la pag.4

prEmii pEntru cuplurilE dE pEdagogi

Foto: Tatiana Mitrofan / OdN

sărbătorită cu suflet la Soroca

Foto: Tatiana Mitrofan / OdN

Pentru prima dată în raionul Soroca au fost prem i at e f am i l i i l e în care și soția, și soțul sunt pedagogi. Autoritățile de resort din raion au selectat cuplurile care profesează cel puțin 20 de ani. Astfel, 32 Ei împart totul, chiar și profesia de familii au fost menționate cu Diplome și premii bănești în valoare de 1000 de lei. În aplauzele colegilor de breaslă, rând pe rând, dascălii care împart viața de zi de zi acasă și la serviciu au urcat pe scenă, iar soții Zabolotnîi au încheiat această parte a ceremoniei, interpretând împreună cu cele două fiice ale lor cântecul dedicat familiei.

Înpreună la bine și la greu, acasă și la muncă

Cupluri de pedagogi premiate: Baș Vasile, Ludmila — LT „C. Stere” Hanganu Petru, Valentina — LT „C. Stere” Gînca Sergiu, Olga — LT „C. Stere”, LT „P. Rareș” Iavorschi Victor, Valentina — LT „C. Stere” Iavorschi Anatol, Maria — LT “I. Creangă”, LT “P. Rareș” Costin Iurie, Olga — LT „A. Pușkin” Fortună Leonid, Viorica — Gimnaziul „D. Matcovschi” Semendeaev Sergiu, Ala — Gimnaziul „D. Matcovschi” Bîcu Ion, Loreta — LT Visoca Garbuz Oleg, Stela — LT Visoca Grișco Constantin, Galina — Gimnaziul Bădiceni Budei Victor, Lucia — Gimnaziul Bulboci Marinescu Grigore, Elena — Gimnaziul Căinarii Vechi Vasilian Anatolii, Maria — Gimnaziul Căinarii Vechi Glijin Vladimir, Elena — Gimnaziul Cerlina Semenciuc Victor, Eugenia — Gimnaziul Holoșniţa Lozan Vladimir, Larisa — Gimnaziul Nimereuca Pahom Piotr, Raisa — Gimnaziul Nimereuca Cazac Igor, Victoria — Gimnaziul Pârliţa Popovici Artur, Liuba — Gimnaziul Pârliţa Chiriliuc Mihai, Lilia — Gimnaziul Racovăţ Tăbîrţă Vasile, Maria — Gimnaziul Regina Maria Topor Nicolae, Sabina — Gimnaziul Rubleniţa Voiniţchii Vitalii, Ludmila — Gimnaziul Rudi Creţu Gheorghe, Nadejda — Gimnaziul Rudi Ciobanu Vasile, Adelaida — Gimnaziul Rudi Haric Aurel, Ana — Gimnaziul Șeptelici Revenco Pelaghea, Nicolae — Gimnaziul Șolcani Ciobanu Dumitru, Aliona — Gimnaziul Tătărăuca Veche Muntean Tudor, Svetlana — Gimnaziul Vădeni Railean Sergiu, Maia — Gimnaziul Voloave Zabolotnîi Ruslan, Dorina — Centrul de Creaţie Autoritățile din învățământ au exprimat mulțumiri tuturor partenerilor educaționali, printre care părinții, CRT Dacia, instituții medicale și diverse servicii desconcentrate în teritoriu. Acestora le-au fost oferite Diplome de recunoștință. Printre parteneri este și redacția Observatorul de Nord, care a fost apreciată pentru promovarea imaginii pozitive a școlii.

Aici se taie blocurile masive de piatră aduse din carieră

Ion Lozan:

“Piatra în ziu iar munca no

vadiM Șterbate

− Când și cum ați îndrăgit sculptatul pietrei? − Aici, în satul Cosăuți, este o tradiție: bunelul meu a fost pietrar și tatăl meu a fost pietrar. Prin 1958, vreo 130 de oameni lucrau la cariera din Cosăuți, alți 30 munceau la cariera din Iampol. Eu aveam în sânge această plăcere de a lucra cu piatra, dar m-am apucat de sculptat din alt motiv. A fost un conflict în gospodăria sătească, când președintele colhozului a spus ”svoloci сosăuțchie” (bastarzi сosăuțeni — trad.), iar eu spun: dar ce, în Soroca sunt puțini de aceștia? Și a început conflictul. Eu mă întâlnesc uneori cu el, și am stat odată la 100 de grame și mă întreabă: ”Pentru ce bem?”. I-am zis: ”Pentru că m-ai alungat din colhoz și am devenit om. Și încă om vestit”. Deci, am plecat din gospodărie în anul 1987 și mulți se uitau la mine și spuneau: aista în colhoz nu s-a isprăvit și încă s-a apucat aici la piatră. Nimeni nu dorea să lucreze cu mine. Pe urmă abia s-a pornit totul, am câștigat vreo patru proiecte internaționale  — două de la Banca Mondială, unul de la Soros și altul de la ONU. Am făcut ateliere și îi învățam pe oameni să sculpteze în piatră, o perioadă erau câte 15 oameni — și tineri, și mai în vârstă. Majoritatea sculptorilor din Cosăuți au fost pe la mine și au învățat meseria. Dar nu la fiecare i se dă, oricum trebuie să ai un har de la Dumnezeu și trebuie să vrei. Ei învățau, plecau de la mine și deschideau firme, uite din vale până în deal câți sunt, mie nu-mi venea a crede. Eu am calculat că acum sunt nouă discuri mari de tăiere a pietrei, pe când pe timpuri în cariera din Cosăuți era doar un disc. Tata îmi povestea cum lucra, el muncea în cariera de piatră și și-a făcut un stâlp din piatră la poartă. Pe loc a venit un inspector și-l întreba, ce drept a avut să facă stâlpul? El a zis că l-a făcut pentru sine după orele de lucru, iar omul statului i-a zis că trebuie să plătească patentă pentru aceasta. A fost așa perioadă. Înaintașii noștri aduceau piatra cu căruța, când era greutatea mai mare făceau anumite osii la căruțe și le târâiau cu boii. Unele sculpturi tata cu bunelul le duceau așa până la Iași. Apoi și eu am instalat sculpturi la Mitropolia de acolo.

Logo-ul Centenarului a fost o nouă provocare pentru sculptor

Majoritatea meşterilor din Cosăuți au trecut pe aici. Și acum sunt concurenți, dar nu-mi pare rău. Este o concurență foarte dură, dar aşa este şi progresul. Eu nu vreau să cedez, dar nici ei nu se lasă. Am zis că voi merge mereu cu o treaptă mai sus. Însă această concurență ne-a dezvoltat pe noi, fiindcă toți băieții sunt sănătoşi la minte. Nimeni nu vrea să cedeze, şi astfel concurența ne-a adus la o aşa tehnologie înaltă care nu ştiu unde mai este. − De ce ai nevoie ca să fii un sculptor în piatră bun? − De la Dumnezeu trebuie să ai ceva, altfel nu se primește. Este nevoie de putere de voință și ambiție, că tu poți. Când am plecat din gospodărie, am dovedit că eu pot. Orice lucrare începe de la schițe. Eu le fac, calculez și le arăt angajaților cum trebuie de făcut. Uneori termin o

lucrare și gândesc că uite, am ajuns la apogeu, mă mai uit și spun că pot face ceva încă mai frumos. Iată așa toată vremea. Eu mă gândesc la lucrare, nu la altceva atunci când sculptez. Aici mă concentrez, la ceea ce fac, doar așa iese bine, altfel se strică. Iată, când poți să redai din piatră ceea ce dorești, este interesant. Eu din orice bucată de piatră știu ce pot să redau

doar uitându-mă la dânsa, îi găsesc locul și știu ce ar putea să iasă. − Cu lucrările dumneavoastră ați trecut demult Prutul... − Da, am fost chiar recent la Mănăstirea Sâmbăta de Sus a lui Constantin Brâncoveanu, unde trebuie să fac o intrare de piatră din două părți cu lei și lebede. Ce frumusețe


Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018

9

INTERVIU

Uneltele care i-au însoțit pe sculptori de-a lungul secolelor

Atelierul său este un muzeu în aer liber

ua de azi este atât de scumpă, oastră atât de ieftină...” Eu lucrez mai mult pentru România. Eu acolo sunt ca acasă, deja şi la vamă mă ştiu. Satul Cosăuți este vestit în toată Țara prin corul de cândva al satului şi prin pietrari. Aici este un centru de meşteri calificați, orice lucrare se poate de făcut, din deal şi până în vale găsiți meşteri buni. am văzut acolo, am rămas îndrăgostit complet. Și mă gândeam, cât sunt de frumoase pământurile României, iar noi suntem un sânge cu cei de peste Prut. După ce am fost la mai multe mănăstiri românești, le spuneam românilor de acolo că acum 500 de ani Țara aceasta a fost foarte dezvoltată. Am în vedere România, cu care eram împreună. Meșteșugul care s-a făcut acum câteva sute de ani acolo nu era făcut de un Ion sau un Vasile, dar era nevoie de mulți meșteri pentru a crea așa ceva. Capurile trebuiau să lucreze foarte bine ca să gândești așa proiecte. În ziua de azi poți găsi oriunde instrumente, cum ar fi un flex-metal, dar atunci metalul trebuia căutat și călit, era nevoie de tehnologie, înseamnă că totul era la un nivel foarte dezvoltat. Dar de ce țara a rămas în urmă? Noi suntem un popor de oameni pașnici, mândri, fuduli și lăudăroși oleacă. Ai noștri își fac mai întâi casă, au grijă să fie de toate în beci și nu se gândesc să cotropească pe cineva sau să ucidă. Dar uitați-vă cine este în jurul nostru — ungurii, austriecii și germanii, în istoria lor ei

Omagiu adus celor deportați din partea sculptorului Ion Lozan

Înaintaşii noştri aduceau piatra cu căruța, când era greutatea mai mare făceau anumite osii la căruțe şi le târâiau cu boii. Unele sculpturi tata cu bunelul le duceau aşa până la Iaşi. Apoi şi eu am instalat sculpturi la Mitropolia de acolo. Meșterul petrece mai mult timp la atelier decât acasă

mereu cotropeau, pe partea astălaltă polonezii la fel. Eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar așa a fost în istoria lor. Turcii la fel, din sud și frații ruși tot așa, au fărâmițat țara aceasta bogată. În România sunt cam toate elementele din tăblița lui Mendeleev, dar ce copaci sunt acolo! Atunci când ne cotropeau veneau călare și cu sabia. Care nu se supunea, le zbura capul. A mai trecut o vreme, ne-am mai civilizat și peste noi au venit cu tancurile. Ce putea să facă țăranul nostru cu sapa sau furca înaintea tancurilor? Nu te dai, te-au distrus. Acum vin cu mașini foarte frumoase și cu sacul de euro și întreabă: ce dorești? Mașina sau euro? Unii zic: și una, și alta, iar ei zic: îți dăm și una, și alta, dar vinde-ne pământul acesta. Omul va trăi azi bine, dar nepoții și strănepoții vor fi robii cuiva dacă vinde pământul. − C u m f a c e ț i f aț ă concurenței? − Majoritatea meșterilor din Cosăuți au trecut pe aici. Și acum sunt concurenți, dar nu-mi pare rău. Este o concurență foarte dură, dar așa este și progresul. Eu nu vreau să cedez, dar nici ei nu se lasă. Am zis că voi merge mereu cu o treaptă mai sus. Însă această concurență ne-a dezvoltat pe noi, fiindcă toți băieții sunt sănătoși la minte. Nimeni nu vrea să cedeze, și astfel concurența ne-a adus la o așa tehnologie înaltă care nu știu unde mai este. Când au venit germanii și au văzut cu ce utilaje lucrăm, nu știau ce să spună, iar eu le zic: acestea sunt “made in Cosăuți”. Mă

Sculptat de... computer

întrebau de unde am cumpărat un aparat, iar eu le spun: rulmenții de la Jiguli, valul de la combina SK4, reductorul de la incubator și tot așa, lor nu le venea a crede că utilajul lucrează. Un japonez tot așa, când a văzut cu ce lucrăm și cum lucrăm, a privit lung, a tăcut și a plecat fără măcar să zică la revedere. Era frapat. Acesta este un lucru de sezon, iar venitul cel mai mare este până la Paștele Blajinilor. Oamenii vin din deal până în vale și întreabă cu cât îl dai, și tot așa, apoi alege care-i mai calitativ sau mai ieftin. Așa-i viața. − Apropo, care-i diferența dintre piatra de Cosăuți și Egoreni? − Piatra de la Cosăuți și Egoreni este aceeași, din același strat. Dar mai este la Egoreni o carieră unde piatra se fărâmă, nu-i bună pentru așa ceva, dar agentul

economic îl dă mai ieftin și-l împinge și așa. Eu cumpăr și de la Cosăuți, și de la Egoreni, dar pe acea rea nu o iau. Cu regret, cu piatra de Cosăuți este o problemă mare. O tonă de piatră costă 55 de euro, iar într-un cub sunt cam 2 tone și 250 kilograme. Deci, cam 120130 euro cubul de un metru pe un metru. Piatra noastră este una foarte bună, se dă prelucrării. Și doar la Cosăuți găsești un centru de meșteri calificați. În Cosăuți sunt multe brațe de muncă ce lucrează acasă. Ce să caute în altă parte? La ruși sunt probleme, în Europa nu fiecare nimerește la un loc bun. Dar acasă este familia, crești ceva în grădina ta, vă spun așa: în Moldova se poate de trăit. Dacă ar merge în țară bine, se simte și la noi. Dacă oamenii au bani, sunt comenzi, dacă nu, se simte și la noi stoparea.

− În ultimii ani, pe lângă pietrari în atelierul dumneavoastră sculptează și strungurile conectate la computer. Acum aveți trei astfel de unelte... − Lucrul computerului îmi ușurează mie munca. Computerul face un fel de semifabricat, pe care noi îl cizelăm pe urmă cu mâna. Cu puținele noastre brațe de muncă altfel nu reușești să faci toate comenzile. La noi nu prea are cine lucra. Piatra în ziua de azi este atât de scumpă, iar munca noastră atât de ieftină, este o problemă mare. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge la așa ceva. Acum am nouă angajați care lucrează la mine și toți sunt din Cosăuți. Unii care veneau să lucreze se gândeau doar la bani, dar nu la faptul că ar putea să se dezvolte și să crească. Dacă va fi mai calificat ar putea lucra alături pentru el, nu pentru cineva. − Când intri în Cosăuți, ai impresia că se cioplesc doar monumente și răstigniri. Se mai face și altceva aici? − Deja s-a umplut toată Moldova cu răstigniri. Acum la noi se fac lucrări de artă. Facem intrări în mănăstiri, icoane, cornișe, capiteluri și altele. Toți care vin la mine nu vor să repete ceva care a fost făcut, toți mă roagă să gândesc ceva deosebit, ca la mine la nimeni, spun ei. Românii de peste Prut au gusturi foarte fine și vor ceva ieșit din comun, iată aceasta mă ține pe mine la suprafață. Iată, ne-au propus să sculptăm în piatră simbolul Centenarului, și meșteri care ar face

așa ceva am, dar trebuie și o idee cum să o faci. Dacă ai un proiect bun, atunci merge totul. Am făcut până acum lucrări pentru multe mănăstiri din România — Zosim, Gorovei, Vorona, Sihăstria Putna, Basaraba, Țărnă, la Iași la Mitropolie — sunt foarte multe, acum lucrez pentru mănăstirea Sâmbăta de Sus. Eu lucrez mai mult pentru România. Eu acolo sunt ca acasă, deja și la vamă mă știu. Satul Cosăuți este vestit în toată Țara prin corul de cândva al satului și prin pietrari. Aici este un centru de meșteri calificați, orice lucrare se poate de făcut, din deal și până în vale găsiți meșteri buni. − Unii semeni ai dumneavoastră sunt neputincioși sau se odihnesc la pensia bine meritată, dar dumneavoastră nu vă astâmpărați... − Eu merg și la yoga în Soroca, acolo fac exerciții și mă simt bine. Yoga, medicina populară și posturile mă țin pe mine. Țin postul și două zile pe săptămână, dar și mai mult. Cel mai strașnic este când mănânci mult. − Cui transmiteți mai departe profesia, pe lângă ucenicii care au tot trecut pe aici? − Am doi feciori, la unul sunt muștele în cap, la altul erau fiarele. Primul este doctor în științe biologice, celălalt era pasionat de tehnică, și încetișor l-am adus aici și gata, a uitat de tehnică. Acum lucrează cu mine. Am un nepot în Cehia care are talent la desen, el este super. - Mulțumim!


10

38(955) • 12 octombrie 2018

OdN PAGINI de PUBLICITATE

PLUS

Trimite anunțul tău la ziar: https://anunt.observatorul.md

UŞI, geamuri, balcoane din PVC. REDUCERI avantajoase. 023023034, 069347180

CONFECțIONAREA scauneInformații cu privire la amplasarea publicității pe paginile OdN la tel/fax.: 023 024 073 (08:00-16:00)

DE VÎNzARE:

APART. 1 CAMERĂ:

ЦЕНТР, 7/9,  36  м²,  ул.  Негруцэ,  4,  газ,  отопление,  без  ремонта.  T. 069437533,  viber  +380630344090. CENTRU, la sol, str. D. Bolintineanu, 17/4, reparație, €9000. T. 023030519, 062188992. CENTRU, apart. cu 1,5 camere, 42  m², 5/9, partea solară, gaz, încălzire,  termoizolat,  termopane,  balcon,  spațiu pentru depozitare, mobilat,  tehnică casnică. T. 069626734. FOURCHETTE, 8/9, 35 m², partea  solară,  de  mijloc,  toate  utilitățile,  balcon-loggia  6  m,  termopane,  €10600. T. 023031453, 069013571. FOURCHETTE, 1  cameră  în  cămin,  1/5,  18  m²,  str.  F.  Budde.  T. 069950958. STIL, 4/5,  все  удобства,  евроремонт,  застекленный  балкон  6 м, с мебелью. Заходи и живи!  T. 069668828. STIL, 2/5,  25  m²,  gaz,  mobilat,  partea  solară,  reparație,  termopane, termoizolare, balcon închis.  T. 069386219. STIL, 5/5, str. Viilor, 9/2, gaz, încălzire, reparat, mobilat. T. 068862527, 069915210. STIL, 3/5, str. F. Budde, 9, 16 m², fără  gaz, negociabil. T. 060820747. SOROCA NOUĂ, 5/5,  28  m²,  reparație cosmetică, mobilat, gaz  până la aragaz, €10000, negociabil.  T. 023028611, 069945607.   SOROCA NOUĂ, 3/5, str. D. Cantemir, 13, reparat, gaz până la aragaz,  negociabil. T. 060868665. SOROCA NOUĂ, 5/5,  str.  Mateevici,  17,  parțial  reparat,  urgent!  T. 067313170. SOROCA NOUĂ, 3/3,  str.  Cantemir,  12,  fără  reparație,  urgent!  T. 076065049. SOROCA NOUĂ, 1/5,  str.  Luceafărul, 7, gaze până la aragaz,  fără  reparație,  anexă  la  balcon.  T. 068540033.  

lor, meselor, scrâncioburilor, grătarelor și altor articole din metal; Piese de schimb la mașini agricole. T. 068348542

Tavane extensibile. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Preţuri accesibile. 023060777, 060504190 SOROCA NOUĂ, 5/5,  gaz,  încălzire,  reparație,  internet.  T. 068961195. SOROCA NOUĂ, 1/5,  încălzire,  mobilat, negociabil. T. 069789946.   SOROCA NOUĂ, 4/5, str. Luceafărul, 6, 37 m², toate utilitățile, balcon, de mijloc. Sau schimb pe apart.  cu 2-3 camere + plată suplimentară.  T. 060581492. SOROCA NOUĂ, 4/5,  gaz,  fără  reparație. T. 069732717, 068138378. HIDROINPEX, 1/5, str. Castanilor,  23/52, parțial reparat, termopane,  ușă  de  fi er,  încălzire  autonomă,  telefon, internet, TV cablu, subsol,  €6800,  negociabil.  T. 025071739,  069575309, 069327557.

APART. 2 CAMERE:

CENTRU, 5/5, 2 camere separate, vizavi de Modern, de mijloc, acoperis nou, gaz, incalzire, internet, balcon inchis, posibil mobilat, negociabil sau schimb pe apartament cu 3 odai (fara plata suplimentara) pe 1-3 et. in regiunea Soroca Noua. T. 069122281, 068711103

Торты, калачи SRLœ «TESTOR»œ СОРОКАœ предлагаетœ широкийœ ассортиментœкондитерскихœизделийœдляœторжеств:œсвадеб,œднейœ рожденья,œименинœсœиндивидуальнымœоформлением.œ ! НК Атью И В а НО с печ о т Тор любог ения ж к). а р и б изо тоторт (фо

г.Сорока, ул. Траян,17. 023023586, 023031153, 079443246. Продаётся 2-х комнатная квартира в центре, 1/5, все удобства, возможно под бизнес. Тел. 069340567 CENTRU, 3/5, str. Şt. cel Mare, 26, fără reparație, încălzire, €17000. T. 023030519, 062188992. ЦЕНТР, 1/2,  общий  двор,  вода,  туалет на улице, печное отопление, €6000. T. 023022915. ЦЕНТР, 1/5, все удобства, возм.  под бизнес. T. 069340567. ЦЕНТР, 2/2,  ул.  М.  Чеботарь,  10/6, подвал, гараж, евроремонт,  газ до плиты, печное отопление.  T. 023026011, 069523415. SOROC A NOUĂ , 3/5, fără reparație, urgent! T. 069254828. SOROCA NOUĂ, 3/5, str. D. Cantemir, 8, fără reparație, gaz până la  aragaz, partea solară. T. 069576111. SOROCA NOUĂ, 1/5,  gaz,  fără  încălzire,  fără  reparație,  subsol.  T. 069270260. СОРОКА НОУЭ, 5/5,  крыша  новая, газ, без ремонта, подвал,  2 лоджии застеклённые, меблирована. T. 060242782.

CENTRU, 3/5, gaz, încălzire, fără  reparație, €17500. T. 068537951.

SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Luceafărul, 5, ap. 18, mobilat, reparat, gaz, încălzire, subsol. T. 068836575.

ЦЕНТР, 5/9,  Modern,  середина  дома,  без  ремонта,  недорого.  T. 023022649, 079878782.

SOROCA NOUĂ, 4/5, str. Luceafărul, 8/16, gaz, încălzire, reparație,  52,2 m², subsol. T. 023031126.

CENTRU, str. AL.cel Bun,20 et.1/2,  repatație  capitală,  gaze  și  sobă,  sarai  nou,  curte  bine  amenajată.  T.068500990.

SOROCA NOUĂ, 3/5,  str.  D.  Cantemir,  20,  reparație  capitală,  gaz,  încălzire,  parțial  mobilat.  T. 023029680, 068044674.

CENTRU, 6/7, gaz, încălzire, parțial  reparat,  uși  blindate,  termopane,  mobilat,  2  balcoane,  vedere  spre  cetate. T. 069040501, 079211284. 

SOROCA NOUĂ, 5/5,  str.  D.  Cantemir, 8, ap. 17, acoperiș reparat,  euroreparație,  gaz,  încălzire,  mobilat, uși și ferestre schimbate,  urgent! T. 060659429, 023177032. 

CENTRU, în casă la sol, sarai, în casă  baie, WC, fără reparație, un mic lot  de pământ. T. 069734737.

СОРОКА НОУЭ, 4/5, ул. Матеевич, евроремонт,

меблирована, бытовая техника, €25000, торг. Возм. обмен на дом. T. 069163696. SOROCA NOUĂ, 4/5,  2  camere  în  cămin,  str.  Luceafărul,  4,  fără  reparație,  partea  solară,  36  m².  T. 078274874. SOROCA NOUĂ, 1/5, str. A. Mateevici, 19/35, gaz până la aragaz, subsol, negociabil. T. 069509041. СОРОКА НОУЭ, 3/9, р-н стоматологии,  общая  площадь  53  м²,  паркет, кафель, газовое отопление,  лифт,  мусоропровод,  комната для сушки белья, окна, балкон и двери пластиковые, входная  дверь железная, телефон, кабельное ТВ, звонить в любое время  023024919, 060785677. SOROCA NOUĂ, 4/5,  gaz,  încălzire,  reparație,  subsol.  Sau  schimb pe casă. T. 068928467. СОРОКА НОУЭ, 5/5,  газ,  отопление,  евроремонт,  стеклопакет, меблирована, цена  договорн. T. 069461947.  SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Luceafărul,  9,  ap.  33,  acoperiș  reparat, reparație, termopane, podele  calde, mobilat, tehnică casnică, gaz,  încălzire, subsol; Negociabil, posibil în rate. T. 023024446, 078182142. SOROCA NOUĂ, 4/5, 2 camere în  cămin, 36 m², str. Luceafărul, 4, 2 balcoane. T. 078274874. SOROCA NOUĂ, 4/5,  utilități,  camere separate, 46 m², 1 balcon  acoperit, fără reparație, str. Luceafărul,  22,  de  mijloc,  negociabil.  T. 068236885. SOROCA NOUĂ, 2/3,  utilități,  balcon,  subsol,  negociabil.  T. 069886661. SOROCA Noua, 1/3, reparatie, gaz  pîna  la  aragaz,    posibil  variante.  T. 069495079 HIDROINPEX, 5/9, str. V. Stroescu,  88, ap. 14, fără reparație, preț negociabil. T. 023029412, 068205375. HIDROINPEX, 9/9, газ, отопление,  ремонт, подвал, с капитальным 

Observatorul de Nord

Deconectări programate S.A. „RED-Nord” pentru 15-19.10.2018 Soroca: În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe energia electrică: 15 octombrie 2018: s. Cosăuți, Trifăuți, Șeptelici, Holoșnița, Racovăț (parţial) – 08:00-17:00. 16 octombrie 2018: s. Cosăuți, Trifăuți, Sobari, SloboziaVărăncău, Vărăncău, Holoșnița, Racovăț (parţial) – 09:00-17:00. 17 octombrie 2018: s. Cureșnița, Holoșnița, Slobozia-Vărăncău, Vărăncău, Holoșnița, Racovăț (parţial) – 08:00-17:00. 18 octombrie 2018: s. Slobozia-Cremene, Holoșnița, Racovăț (parţial) – 08:00-17:00. 19 octombrie 2018: s. Racovăț, Schineni, Holoșnița (parţial) – 08:00-17:00. Pentru informaţie suplimentară apelaţi la tel. (0231) 532-06, (0231) 24-201, (0231) 24-019 ConducereaœS.A.œ„REDœNord”œîşiœcereœscuzeœpentruœoriceœincomodități. гаражом  (за  гаражом  ПУЖКХ).  Продаётся дом в селе Арионешть.  T. 078890111, 069419525.

STIL, 1/5,  str.  F.  Budde,  11/5,  gaz,  încălzire,  fără  reparaţie.  T. 069838040.

HIDROINPEX, 8/9,  str.  V.  Stroescu,  77,  gaz,  apă,  fără  reparație.  T. 023047543, 069537815.

БУЖЭРЭУКА, все  удобства,  сарай, гараж капитальный, подвал, цена договорн. T. 069035663.

HIDROINPEX, 1/5,  газ,  печное  отопление.  Срочно!  Торг.  T. 023021817, 060064517.

BUJĂRĂUCA, 1/2, de mijloc, 44 m²,  încălzire autonomă, reparație, subsol, garaj. T. 068670571, 062011929.

FOURCHETTE, 5/5,  крыша  шиферная,  подвал,  балкон,  газ,  стеклопакеты, все удобства, цена  договорн.  T. 28581,  069427210,  069213566.

ÎN DEAL, 2/5, 53 m², str. Studenților, 10, ap. 20, camere separate, gaz, apă, 2 balcoane, bucătărie spațioasă. T. 023027819, 069885178.

FOURCHETTE, 5/5, str. Popovici, 4, ap. 26, gaz, încălzire, mobilat, acoperiş reparat. T. 023027630, 061087220.

ÎN DEAL, 1/2, lângă ”Alisa”, subsol,  intrare  din  stradă,  gaz,  apă,  canalizare,  47  m².  T. 023025365,  060119685.

FOURCHETEE, grădinița nr. 17, 4/5, toate utilitățile, camere separate, 39 m², balcon-loggia 6 m, termopane, uşi schimbate, fără reparație, negociabil. T. 069504440. REGIUNEA Centrului  militar,  în  casă cu 2 etaje, 50 m². T. 068353790. STIL, 5/5, str. F. Budde, 11, reparație  nefinisată,  mobilat,  gaz,  apă.  T. 068311920. STIL, 1/5, gaz, încălzire, reparație  parțială,  construcție  auxiliară,  preț  negociabil.  T. 023084893,  069707008.

ÎN DEAL, 3/5, gaz, încălzire, apă,  termopane, balcon inchis din termopan. T. 060654917. IN deal, 5/5, str. Levandovschi 20  de  mijloc,  46,5mp,  gaz,  incalzire  cu  gaze  si  sobe,  ferestre  si  usi  noi, balcon inchis extins, repartie  nefinisata,  acoperis  reparat  capital,  negociabil.  T. 078503648,  079136540,viber 0079055656714  

APART. 3 CAMERE:

STIL, 6/9, str. N. Soltuz, 10, termopane,  rețea  electrică  nouă,  partea solară, de mijloc, cu vedere la  Nistru.  T. 023026715,  068586901,  076711060, +79776099235.

CENTRU, în  casă  la  sol,  str.  Independenței, 71B, ap. 2, lângă Serviciul arhivă, apă, canalizare, sobe,  fără reparație, 12.000 euro, negociabil.  T. 023025302,069510142,  069513730.

STIL, 5/5, gaz, încălzire, mobilat,  reparaţie. T. 023028 308, 069 446  573.

CENTRU, str.  Şt.  cel  Mare,  37,  ap.  25,  gaz,  încălzire,  reparaţie.  T. 023040709, 069337624.


Observatorul de Nord

Подай свое объявление в газету: https://anunt.observatorul.md

Pentru dl EVLAMPIE CEBOTARI din s. Racovăț cu ocazia jubileului de 80 de ani din partea soției, copiilor, nepoților și strănepoților! Astăzi, când trandafirii înfloriți vin să umple cu parfumul lor casa mare a dlui Evlampie, toți cei dragi și apropiați îi doresc tot binele din lume și multă sănătate, zile senine de bucurii pline, pâine pe masă și belșug în casă, tihnă sufletească, armonie și multă bucurie! La mulți ani, dragul nostru! CENTRU, 2/2, str. Malamud, 33, fără  reparație,garaj, debara, gaz până la  aragaz, negociabil. T. 069859554. CENTRU, 5/9, Modern, reparație,  încălzire,  mobilat  partial.  T. 068644499, viber 060307445. STIL, 1/9, fără reparație, €16000,  negociabil. T. 069902011.

euroreparație, mobilat şi utilat, subsol. T. 068045612, 068212972, WhatsApp 00491755826660. SOROCA NOUĂ, 3/5,  str.  Mateevici, 15, 60 m², utilități, gaz până  la  plită,  2  balcoane,  negociabil.  T. 079017422.

euroreparaţie. 

СОРОКА НОУЭ, 3/5, 68,5 м² —  общая площадь, газ, без ремонта,  подвал. T. 023025211, 069856380.

STIL, 4/5, str. Şt. cel Mare, 119/5, 2 balcoane, 69,5 m², încălzire, reparație, parțial mobilat. T. 023028227, 068958784.

SOROCA NOUĂ, 2/4,  gaz,  încălzire,  reparație,  subsol.  T. 061186978.

STIL, 7/9,  T. 069091298.

STIL, 2/5, str. Șt. cel Mare, 119, ap.  49, parțial reparat. T. 069590420. STIL, 9/9,  str.  N.  Soltuz,  10,  gaz,  încălzire,  reparație,  mobilat.  T. 069103928. FOURCHETTE, 5/5, 62 m², fără reparație, gaz până la aragaz, balcon închis, privelişte spre Nistru, €15500. T. 069478141. SOROCA NOUĂ, 4/5, str. Luceafărul, 9, ap. 45, gaz, încălzire, mobilat.  T. 068206786. SOROCA NOUĂ, 1/5, str. Luceafărul,  22,  stare  bună,  încălzire,  reparație, este și garaj. T 069208884,  023031719 (după ora 17.00). СОРОКА НОУЭ, 6/9, газ, отопление. T. 023029581, 060231136.

HIDORINPEX, 3/5,  газ,  отопление,  ремонт.  Или  меняю  на  1-комн. + доплата. T. 023026619,  068777570. HIDROINPEX, 4/5, газ, отопление. T. 023030644, 068509488. HIDROINPEX, 4/5, gaz, încălzire,  termopane,  reparație,  mobilat,  utilat,  subsol.  T. 023026792,  068399532, 069534057. HIDROINPEX, 3/9, str. V. Stroescu,  88/5, gaz, parțial reparat, 2 logii, 2  debarale. T. 023021996, 069032489. ÎN DEAL, 2/5, Monolit, euroreparație, partea solară, 2 balcoane, beci, garaj. T. 060226886, 069381405.

СОРОКА НОУЭ, 6/9, газ, отопление, без ремонта. T. 060231136.

ÎN DEAL, 2/4, str. Studenților, 13,  gaz,  încălzire,  apă,  reparație,  62  m²,  urgent,  €24000,  negociabil.  T. 062186086.

SOROCA NOUĂ, 4/5, str. A. Mateevici, 17, gaz, încălzire,

ÎN DEAL, 5/5, str. M. Costin, 2/43,  gaz, apă, canalizare, fără reparație, 

Pentru CIOBANU ANATOLIE şi CIOBANU LIUDMILA din partea familiei Lucaș și familiei dobrovolschi! Cu această deosebită ocazie, vă dorim din toată inima multă sănătate, că-i mai scumpă decât toate, bucurii și împliniri, bunăstare și optimism, voie bună și multă fericire, ani lungi încununați de succese și tot ce vă doriți să se împlinească întocmai. Fie-vă viața lungă și frumoasă, Lucrul să vă meargă din plin, Pace, dragoste și bucurie-n casă, Sub un cer albastru și senin! Organizaţia veteranilor din raionul și municipiul Soroca îi felicită cu prilejul jubileului și zilei de naștere pe veteranii CHIRIȚA MARIA - Cremenciug; SPOIALĂ LUCIA - iarova; MÎȚU RAISA, MÎȚU CLAUDIA — s. Zastânca; LISNIC ECATERINA — s.  Egoreni; CEBOTARI MARIA, CEBAN COZMA — s.  Racovăț; CERENHOVA PARASCOVIA, GANEA VERA, MARTÂNIUC NINA — Soroca 3; PUŞCAŞ PARASCOVIA — Soroca 4; LEAHU PAVEL, CEMCO NICOLAI, RUSU VALENTIN, CĂRUNTU ZINA, SOCHIRCA EUGENIA — Soroca 6! Cu această ocazie vă dorim o enormă rezervă de sănătate, pace și liniște sufletească. Cu stimă și respect, Claudia ivanova, președintele OV din raionul și municipiul Soroca €15000, negociabil. T. 060120583. ÎN DEAL, 7/9,  gaz,  încălzire,  euroreparație,  încălzire  separată  a camerelor, pardoseală încălzită,  termopane.  T. 069632513,  068299904.   CENTRU, 5/5, str. Şt. cel Mare, 26/69, reparație, gaz până la aragaz, €18000. T. 023030519, 062188992. ÎN DEAL, str. V. Stroescu, 26, ap.  95, Colegiul Tehnic, utilități, posibilitate de conectare la gaz, balconloggia 6 m, fără reparație, negociabil. T. 023025933, 068922255. COLEGIUL cooperatist,  1/5,  str.  Levandovschi,  20,  gaz,  încălzire,  debara,  subsol,  balcon,  garaj.  T. 068399532, 023026792.

APART. 4 CAMERE:

STIL, 5/5, косметический ремонт, газ, отопление, 2 балкона, стеклопакеты, общ. площадь 79 м². T. 060213979.

CENTRU, apartament cu 2 nivele,  et. 7 și 8, str. Independenței, 79, ap  54, toate utilitățile, 100 m², termopane, 3 balcoane, spațios, vedere  spre  Nistru,  debara,  negociabil,  urgent. T. 069113059. STIL, 3/5, ул. Солтуз, 6, газ, 75,1  м²  —  общая,  53,2  м²  —  жилая,  кухня — 8,3 м², 2 балкона. Продается гараж, подвальное помещение с металлическими стеллажами. T. 069848478.

CASE:

BUJĂRĂUCA, 2 case:  baza Victoria, cu teren pt livadă —  19 ari și în centru, regiunea sinagogii, gaz, apă, utilități. Posibile variante. T. 023027182, 069574258. BUJĂRĂUCA, casă bătrânească, regiunea cafenelei „Tри шампура”, 11 ari, beci din piatră,apă, gaz alături, loc drept,foarte liniştit şi frumos. T. 068240157.

II"Noviţchii Andrei", (firmă autorizată) Acordă servicii de

REPARAŢII INTERIOARE ȘI EXTERIOARE.

060504190, 023060777

Se vând 3 HECTARE DE PĂDURE TÂNĂRĂ de salcâm, lângă oraș.

069194884

Credite Agro de la Moldova Agroindbank Susţinere. Încredere. Succes. Eşti producător agricol, te bucuri de o roadă bogată şi doreşti să o păstrezi în depozit până la un preţ mai bun. Totuşi, ai nevoie de bani aici şi acum? Moldova Agroindbank îţi este, ca de obicei, alături. Beneficiază de cele mai convenabile credite, până la 15 decembrie, în cadrul campaniei promoţionale „Cu noi ideile tale dau roadă” şi îţi poţi spori profitabilitatea afacerii. Creditele se acordă, pe o perioadă de până la 9 luni, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni la rambursările sumei principale, cu o rată a dobânzii avantajoasă şi fără comision pentru evaluarea gajului. Limita creditului pentru întreprinderile mici şi mijlocii este de până la 5 mln lei, iar pentru microîntreprinderi este de până la 3 mln lei. Producătorii agricoli pot obţine resurse financiare pentru completarea capitalului circulant, finanţarea activităţii curente, refinanţarea datoriilor de la alţi creditori, gajând inclusiv cu stocuri de produse agricole. Sucursalele Moldova Agroindbank îţi stau la dispoziţie pentru a-ţi răspunde la toate întrebările, iar Serviciul Call Center (022 268 999) este întotdeauna la dispoziţia ta.

СРОЧНО! Продается 2-этажный дом, район завода Hidroinpex, все удобства, меблирован, 12 соток, €115000, торг. Т. 069784438.

De vânzare

2 gherete,

situate alături la piața de la autogară. Tel.: 068498997 Se dau în chirie spații-birouri în fosta clădire Asito

mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 20. Tel. 069393077, 060584000

38(955) • 12 octombrie 2018

11

Nasc şi la Soroca… copii! Alţi bebeluși au mai văzut lumina zilei în aceste zile, fericitele mămici ale nou-născuţilor soroceni sunt: Leşco Liliana, Slobozia-Cremene, 2 octombrie, fată Buruian Ina, Soroca, 2 octombrie, fată Dichii Ludmila, Soroca, 3 octombrie, fată Tcaci Ana, inundeni, 3 octombrie, băiat Mutu Lilia, Vasilcău, 3 octombrie, fată Cojocari Cristina, Rublenița, 4 octombrie, fată Cecan Tatiana, Soroca, 4 octombrie, băiat Palamarciuc Angela, dărcăuți, 5 octombrie, băiat Eftodii Daniela, Vasilcău, 5 octombrie, băiat Naclițchii Aliona, Soroca, 6 octombrie, băiat Lîcîi Ana, Zastînca, 6 octombrie, băiat Şvițchii Victoria, Zastînca, 7 octombrie, băiat Informaţia este oferită de Сentrul Perinatal Soroca BUJĂRĂUCA, casă cu 2 et, acareturi. Posibil schimb pe apartament.  T. 069165854. BUJĂRĂUCA, casă,  str.  Dr.  Svirschi,  22,  sarai,  garaj,  beci,  acareturi, gaz, apă, canalizare, 12 ari. Sau  schimb  pe  apart.  cu  2-3  camere.  T. 079850172, 069354936. БУЖЭРЭУКА, дом, ул. Паршина,  2, сарай, погреб, 8 соток, деревья,  виноградник. T. 023031235. БУЖЭРЭУКА дом, ул. А. Лупан, 4, сарай, можно зайти и жить, меблирован, водопровод, паровое отопление, хозпостройки. Срочно, цена договорн.! T. 060718674, (ukr)0974937937. БУЖЭРЭУКА, дом район скорой  помощи, 7 соток, летняя кухня,  сарай,  подвал,  вода,  удобства,  частичный ремонт, газ до ворот,  торг  уместен.  T. 023030497,  060532138, 060532095.  BUJĂRĂUCA, casă,  2  niveluri,  sarai,  beci,  acareturi,  pomi,  vie,  11 ari,  apă  și  canalizare,  gaz,  încălzire. T. 023022879, 060497783. БУЖЭРЭУКА, дом, ул. Кокорилор, 20, газ, отопление, 6 соток.  Возможен обмен на квартиру с  доплатой и участок в тов-ве Строитель-1,  10  соток.  T. 023026924,  069762278, 069610314. BUJĂRĂUCA, casă, str. V. Sacară, 5, comodități, sarai, pomi fruct., acareturi, mobilată, negociabil. T. 25325, 31012, 060588762, 069925813. БУЖЭРЭУКА, дом, сарай, погреб,  гараж,  газ,  вода,  виноградник, 

деревья, 10,5 сотки. T. 023028755,  069918125. BUJĂRĂUCA, jumatate de casă,  str. Cocorului, 2 camere și verandă,  sarai, beci, 6 ari, € 9 500, negociabil.  T. 023031459, 069852149. BUJĂRĂUCA, casă, str. Tiraspol,  4/3, liceul ”P. Rareș”, 145 m², 6 ari,  toate  utilitățile,  2  garaje,  pomi  fruct., încăperi auxiliare, canalizare,  gaz,  telefon,  încălzire  pe  gaz  și  sobe,  negociabil.  T. 068770357,  060107867, după 14.00.   STIL, casă  bătrânească,  0,79 ari,  gaz,  apă,  sarai,  beci,  acareturi,  fundație pt garaj. T. 069103928. CENTRU, casă,  str.  Pârcălabilor,  regiunea  cetății,  9 ari,  privatizați.  T. 069950958. CENTRU, strada  Decebal,  lângă  piața centrală, toate utilitățile, curte  bine amenajată. Posibil pentru ofi ciu sau depozit. T. 068500990. CENTRU, casă  cu  2  et.,  str.  Maiacovschi,  13,  2  garaje,  gaz,  sarai,  acareturi,  pomi,  €16000,  negociabil.  T. 079015225,  069863767,  023026188. CENTRU, toate  comoditățile,  încălzire,  mobilată,  utilată,  curte  bine amenajată, garaj, sarai. Sau se  dă în chirie. T. 069510062.   CENTRU, casă, apă, beci, WC, pomi,  vie, 9,5 ari. URGENT! Preţ negociabil.  T. 023026871, 069448515. CENTRU, jumătate  de  casă,  str.  Decebal,  30,  intrare  separată,  2  camere,  bucătărie,  coridor,  sarai,  beci,  apă,  gaz.  T. 069213263,  067320888.

CARITATE

Jumătate din drum este parcurs —

să-l ajutăm pe Nicolae să ajungă la finalul fericit!

Ursachi, mama lui Nicolae, ne-a comunicat că recent fiul ei a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar rezultatul este unul îmbucurător. Cu ajutorul oamenilor buni la suflet, care au donat bani pentru Nicolae în cadrul campaniei desfășurate de o fundație de caritate, familia a achitat 40 de mii de euro, adică jumătate din costul întregului tratament. Acum, la jumătate de drum, familia nicolaE haralampov tânărului roagă toată lumea din rublEnița, raionul care vrea să-i ajute, să-i soroca, arE 27 dE ani. susțină prin donații pe contul În prezent, tânărul se tra- lui Nicolae. “Le mulțumim tează de leucemie acută la tuturor pentru susținere! Mă o clinică din Turcia. Costul adresez la toată lumea să-mi tratamentului este de 90 mii întindă o mână de ajutor euro, mult prea mare pentru să-mi salvez băiatul!”, a spus familia tânărului. Zinaida doamna Zinaida. Persoanele care vor să facă donații o pot face pe aceste conturi bancare: IBAN: MD41MO2259ASV30606907100 HARALAMPOV NICOLAE *** BC “MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale” S.A., Moldova, Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 81 A BIC: MOBBMD22XXX Societe Generale, New York, USA BIC: SOGEUS33XXX The Bank of New York Mellon, New York, USA BIC: IRVTUS3NXXX


12

38(955) • 12 octombrie 2018

Trimite anunțul tău la ziar: https://anunt.observatorul.md

ГОРОСКОП НЕДЕЛИ ОВЕН: Можно начинать поиски любимого дела. Нет сомнений,  оно будет найдено! Перестаньте предъявлять к людям слишком  высокие требования, иначе около вас никого не останется. Будьте  проще и старайтесь как можно чаще делать первый шаг. В этот  период надо отдавать, а не брать. ТЕЛЕЦ: Хорошая новость для тех Тельцов, кто ждал перемен  в жизни, — они наступят. Для большинства представителей знака  перемены окажутся благоприятными. Самое время строить планы  и думать о том, как их реализовать. Будьте аккуратны с бытовыми  приборами. БЛИЗНЕЦЫ: Близнецам  на  этой  неделе  представится  возможность реализовать давние задумки. Только не спешите  просить на стороне помощи в решении финансовых вопросов:  вас могут обмануть. Лучше обратитесь за поддержкой к родным  или друзьям. Они вам не откажут. РАК: Пока  чувствуете  себя  на  гребне  волны,  постарайтесь  сделать все по максимуму — это будет вашим «вложением» в  благополучное будущее. В дальнейшем жизненная ситуация будет  быстро меняться, то создавая вам проблемы, то помогая с ними  успешно справиться. ЛЕВ: Все ваше время и внимание будут посвящены личной  жизни. Бурлящие и кипящие страсти — вот, что вас ждет. Обо  всем остальном придется забыть. Важно отбросить все чувства  при решении важных вопросов. Если не знаете, как поступить,  лучше обратитесь за советом к родным. ДЕВА: Если хотите продвинуться вверх по карьерной лестнице,  займитесь  этим  вопросом  сейчас.  Начальство  настроено  по  отношению к вам благосклонно. Домашние дела на время придется  забросить. Остается надеяться, что близкие отнесутся к этому с  пониманием. Объясните им все. ВЕСЫ: На  работе  перед  вами  поставят  сложные  задачи.  Беритесь за их решение с холодной головой и без фанатизма,  иначе удачи не видать. Сейчас в вашей жизни могут происходить  странные вещи. Научитесь видеть в них знаки и следуйте им. Судьба  подскажет вам верный путь. СКОРПИОН: На  этой  неделе  вам  понадобится  стрессоустойчивость. Ситуаций, в которых ваши нервы будут на  пределе, окажется предостаточно! Позаботьтесь о том, чтобы хотя  бы дома вас ждали тишина, уют и любимые люди. Будьте осторожны,  период травмоопасен для тех, кто будет безрассуден. СТРЕЛЕЦ: Не время грустить! Безусловно, забот сейчас хватает:  работа, семья, быт. Но если не возьмете себя в руки, преодолевать  трудности будет гораздо сложнее. После долгого дня старайтесь  отдыхать и высыпаться, тогда сил хватит на все — и с большим  запасом. КОЗЕРОГ: Финансовые вопросы будут решаться не так легко,  как вам хотелось бы. Если денег станет не хватать, умерьте гордость  и попросите в долг. В конце недели вас ожидает дальняя поездка.  Возьмите  с  собой  семью.  Придумайте,  как  провести  время  с  пользой. ВОДОЛЕЙ: Лишних трат в этот период вам не избежать. И  хоть они и поднимут настроение, но уменьшат бюджет. Придется  затянуть пояса. В личной жизни вас ожидают одни лишь радости.  Любимый будет рядом, готовый выполнять все ваши прихоти. Не  забудьте отблагодарить его за это! РЫБЫ: Готовьтесь  к  тому,  что  вас  ждет  много  контактов.  Общения будет столько, что дома с близкими разговаривать уже  не захочется. На работе могут возникнуть спорные ситуации. Ради  своего же блага оставайтесь в стороне. А если вам будут поступать  советы — прислушивайтесь!

CASE:

CENTRU, gospodărie,  regiunea  Colegiului  ”M.  Eminescu”,  str.  Malamud,  40.  Casă  cu  1,5  et.,  construcții  auxiliare,  beci,  garaj,  23 ari  de  pământ,  toate comoditățile. T. 023023642,  022564222, 022568884, 069026556,  069175342. ЦЕНТР, полдома,  ул.  Дечебал,  9/1, 2 комнаты, кухня, коридор,  вода в доме, печное отопление,  годен  для  жилья,  возможность  подключения к газу. T. 023021152,  079702362. CENTRU, casă, regiunea catedralei, str. Comuna din Paris, 18, negociabil. T. 24358, 068097339. ЦЕНТР, дом, ул. Виeру, 5, 90 м²,  желательно обмен на 2 комнаты.  T. 023030563, 068004056. CENTRU, casă, recent renovată, 2  intrări, 3 camere, bucătărie, termopane, gresie, faianță, gaz, încălzire,  canalizare, curte cu pavele, garaj,  serai  cu  comodități,  beci,  apă  de  izvor.  Posibil  schimb  pe  apart.  cu  1  cameră  +  plată  suplimentară.  T. 023026082,  068575738,  068026878. CENTRU, jumătate  de  casă,  2  camere, bucătărie, baie, WC, coridor, verandă, gaz, apă, canalizare,  loc liniștit, aproape de piață. Curte  mică cu intrare separată, preț negociabil. T. 023026178, 060775259.

CASĂ nouă, 15 ari, grădină, garaj —  de la cerc spre Iorjnița lângă drum  pe stânga a treia casă, ruta nr. 3.  T. 023032086, 069222698. ÎN DEAL, casă  cu  2  niveluri,  strla Busuiocului, 10, toate utilitățile,  reparație, camere spațioase, sarai,  pomi  fruct.,  negociabil.  T. 25129,  069310873, 068331496. ÎN DEAL, casă,  str.  Grădinarilor,  3, sarai, beci, garaj cu groapă, fără  reparație, pomi, 6 ari T. 023050037,  068850904. 

ПРОДАЕТСЯ

ДОМ,

каменный, Бужэрэука, газ, гараж, сарай, колодец, теплица, 17 соток, €25000, торг.

Тел. 069784438.

URGENT!

De vânzare APARTAMENT cu 4 camere, centru, cu 2 niveluri, 7/8, 100 m2, toate utilitățile, 3 balcoane, vedere spre Nistru. Preț negociabil. Tel. 069113059.

VINDEM

BRichETE BRICHETE pentru foc de la producător.

T.: 069577846

CUMPĂR COTE de pământ în s. Cosăuți, la preț avantajos. Tel. 068496077

pentru foc din biomasă pentru sobe și cazane de la producător.

T.: 069391834

Кишинэу, ул. Мунчешть, 271A Тел.: 022507660, 069007599

Новые

sarai, acareturi, 4 ari, negociabil. T. 29368, 068577649.

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

НАГОРН. ЧАСТЬ, дом,  пер.  Кока,  4,  сарай,  погреб,  гараж,  вода, 7 соток + 7 соток напротив.  Или  МЕНЯЮ  НА  КВАРТИРУ.  T. 069236371.  

ПЕРЕМОТКА ЭМАЛЬ ПРОВОД

ÎN DEAL, casă  cu  2  et.,  mansardă nefi nisată, 6 ari, negociabil.  T. 023040709, 069337624. ÎN DEAL, casă cu 2 et., după barul  Alisa,  mansardă,  beci,  garaj  pt  2  mașini, serai locuibil, gaz, apă, fântână, 9 ari, acareturi. T. 060920282. ÎN DEAL, casă,  str.  Merarilor,  13,  2 saraie, acareturi, 2 beciuri, apă,  canalizare,  4,5 ari,  ruta  2/4  sau  schimb pe apartament cu 2 camere  +plată suplimentară,sau 3 camere.T.  068132579. ÎN DEAL, casă nouă la cheie, Şcoala cooperatistă, str. Neculce, 7, negociabil. T. 060169981. ÎN DEAL, casă  nefinsată,  str.  Nedovschi, 72, 10x12 m, uși și ferestre, 8 ari, ieftin. T. 023024386. ÎN DEAL, casă, str. Muncii, uzina  Monolit,  comodități,  sarai,  garaj,  beci,  9 ari,  €16000.  T. 023022176,  069177526. PLANUL NOU, casă  nefinisată,  4,2 ari,  pomi.  T. 023042532,  069578379. PLANUL NOU, casă cu 2 et., str. Zmeurii, 2, finisată, cu toate comoditățile, beci, garaj, 6 ari. Intră şi trăieşte! T. 069922316, 068510510. LA stadion, casă, str. Z. Arbore, 8,  apă, gaze, beci, garaj, negociabil.  T. 068386798.

однофазные, трёхфазные

OCOLINA, gospodărie  cu  construcții auxiliare, beci, fântână în  curte, apă centralizat, gaze naturale,  pomi,  vie,  40 ari,  drumul  central,  asfaltat,  preț  negociabil.  Urgent!  T. 025222212, 079815789.  OCOLINA, casă,  14 ari,  apă  centralizat, beci, sarai, pomi fruct.,  €4000,  posibilă  achitarea  în  rate.  T. 023061328, 060066544.  COSĂUȚI, casă,  6  camere,  sarai  locuibil,  beci,  fântână,  vie,  pomi,  15 ari. Sau schimb pe apart. în or.  Soroca. T. 023025893, 060004472.

Oriunde te vei afla: la mare, la ţară sau peste hotare în siguranţă este proprietatea ta numai cu „Servicii Pază” al MAI. Cele mai moderne mijloace de semnalizare, la cele mai adecvate preţuri: 1. INSTALAREA mijloacelor de semnalizare: apartamente, obiecte, depozite, garaje, blocuri, oficii. 2. BUTON de alarmă: apartamente, magazine, gherete, diferite obiecte. 3. PAZĂ cu gardieni publici. 4. SERVICII de care puteţi beneficia: însoţirea și protecţia oamenilor de afaceri și a membrilor familiilor lor; escortarea mărfurilor, hârtiilor de valoare, obiectelor de preţ pe întreg teritoriul ţării; asigurarea și menţinerea ordinii publice în cadrul manifestărilor culturale; instalarea sistemului de pază-incendiu autonomă în satele raionului.

ÎNTOTDEAUNA LA SOLICITĂRILE şI PREFERINţELE DUMNEAVOASTRĂ

023022212, 023026030, 023022553, 024624900, 080088003, 079706493 Adresa noastră: or. Soroca, str. Vasile Alexandri, 6

Stimaţi contribuabili!

Serviciul Fiscal de Stat reamintește, că data de 15 octombrie 2018 este ultima zi, prevăzută de legislaţia în vigoare, în care contribuabilii pot achita impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar aferente perioadei fiscale a anului 2018. Totodată, menţionăm că, în condiţiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întîrziere se va aplica penalitate. Pentru informații suplimentare, rugăm să Vă adresați la numărul de telefon 080001525, apel gratuit, sau la direcția deservire Fiscală Soroca — 23022213. EGORENI, casă, beci, apă, gaz până  la poartă, 15 ari, stână cu 70 de ari.  T. 023071372, 069853289. EGORENI, casă,  lângă  magazin,  beci,  17 ari,  pomi  fruct.,  vie,  apă,  lumină, €5500; loc de casă, 10 ari,  apă,  acte  în  regulă,  lângă  traseu.  T. 023071266, 067217477. ŞOLCANI, casă,  lângă  traseu,  4  odăi,  mobilă,  beci,  24 ari.  T. 023028990, 069970109. ŞOLCANI, casă,  9x10,  24 ari,  beci,  subsol,  gard.  T. 023028990,  069976109.

LOTOS, casă, garaj, subsol, 6 ari,  pământ  privatizat;  „LG”,  divan,  dulap cu 3 uşi şi antresol, antreu,  uşi,  ferestre  din  lemn  şi  termopane, sticlă pt geamuri 0,90x1,25.  T. 23022803,076039736.

CUREŞNȚA Veche, casă, sarai, beci,  garaj, fântână, acareturi, pomi, vie,  25 ari. T. 023070174.

ТОВ-ВО Lotos,  дом,  18  соток,  приватизированы. T. 023030644,  068509488.

VASILCĂU, casă nouă, acoperită,  uși și ferestre, situată lângă primărie.  Negociabil, urgent! T. 023048556,  069818017.

ÎNTOV. Constructrul, casă cu 2 et. gata de locuit, parțial mobilată, fântână, apeduct în casă, canalizare, sobe, 8 ari cu vie, bucătărie de vară, gard, negociabil. T. 023026009, 076716068.

BUJĂRĂUCA, casă nefi nisată cu  uși și ferestre, 4 ari. T. 023024868,  069096115.

Р-Н стадиона,  дом,  10  соток,  спальный  район,  €20000.  T. 023022912, 079244480.

RACOVĂȚ, casă,  sarai,  garaj.  T. 025923401, 068244740.

ÎN DEAL, casă, 6 camere, termopane, euroreprație, toate utilitățile,  mobilată,  acareturi,  beci,  garaj,  ogradă, terasă, acareturi, 6 ari, str.  Păcii,  1.  Sau  schimb  pe  apart.  cu  2-3 camere + plată suplimentară.  T. 023024898, 069372953.

ZASTÂNCA, casă,  ruta  2/4,  gaz,  apă,  canalizare,  beci,  18 ari.  T. 023033394, 069379175.

ÎN DEAL, casă, str-la Renaşterii, 16, toate comoditățile, gazoductul la stradă, reparație,

PAZĂ

COSĂUȚI, casă  cu  condiții  de  oraș, utilată și mobilată, dotată cu  curent electric, apă curentă cu ajutorul pompei, apă caldă cu boiler,  încălzire cu sobă și  calorifere. Casa  este spațioasă, zona linistită.  Anexe:  sarai, magazie, coteț pentru păsări,  pivniță. Satul este situat  pe malul  râului Nistru, distanța până în orașul  Soroca este de 7 km. T. 069793380,  069708483.

RUBLENIȚA, casă,  teren  aferent  10 ari,  la  trasul  central  vizavi  de  brutărie.  Vânzător  —  Asociația de Economii și Împrumut  Soroca. T. 023033565, 069307331,  069123113.

ÎN DEAL, casă, regiunea rețelelor  electrice, 4 camere, toate utilitățile,  euroreparație, beci, sarai, fântână,  apeduct, canalizare, str. Țăranilor, 2.  Sau schimb pe apart. cu 2 camere.  T. 023033043, 060304982.

Servicii

VOLOAVE, casă, centru, 12 ari, fântână, sarai, garaj. T. 060718193, viber  89776779289.

STADION, casă  cu  1,5  etaje,  2  garaje,  beci,  acareturi,  încălzire,  apă de izvor, vie, pomi sau schimb  pe  apartament  cu  2-3  camere.  068571853, 068877790.  

ZASTÂNCA, casă  1,5  etaje,  Candeba,  euroreparație,  fântână,  beci,  apă  și  canalizare,  pomi,  vie,  20  de ari,  urgent,  negociabil.  T. 023093060, 068600906. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

COSĂUȚI, casă, centru, regiunea  școlii, sarai, beci, 14 ari, negociabil.  T. 023061265, 069090364.

НАГОРН. ЧАСТЬ, дом,  ул.  В.  Строеску, 65А, возле Legеnda, 2  комнаты, коридор, кухня, летняя  кухня, колодец, цена договорн.  T. 069957478.

RUBLENIȚA, casă, lângă punctual medical, fântână, apeduct, comodități, 18 ari. T. 068529607. RUBLENIȚA, casă  nefi nisată  cu  2 et., acoperită, 5 ari, €8000, preț  negociabil. Urgent. T. 023050780,  069856930. 

Observatorul de Nord

ÎNTOV. Lotos,  Candeba,  casă,  6 ari, 5 camere + mansardă, parțial  reparată,  încălzire.  T. WhatsApp  060981648,  +40736425502  (România). 

SPAţII / ÎNCĂPERI:

AFACERE în or. Soroca — 3 depozite, utilaj producere fortan, forme. Posibil arenda, vânzarea doar a încăperilor. €35000. T. 069777913. DEPOZIT pt  produse  cerealiere,  peste  200  m²,  Zastânca,  spre  or.  Soroca + teren 0,5 ha + 3 locuri de  casă vizavi de depozit a câte 12 ari;  cote  de  pământ  arabil  2  ha,  preț  negociabil. T. 069141025.

LOTURI / TERENURI / SECTOARE:

Planul nou, 9 ari, fundament, beci,  gard, apă, materiale de construcție,  €6000,  negociabil.  T. 023021262,  060860547.  3 loturi, ~20 ari la Constructorul 2, este fântână, privatizat. T.068399359. LOT de pământ, 6 ari, Planul Nou.  T. 023059276. TEREN pt construcţie, 2 ari, centru,  str.  Bolintineanu,  12a,  fundaţie  construită.  T. 023046072,  0079262628259 (Moscova). 7 ARI pt constructive, Hidroinpex, cu fundație, apă, gaze, privatizat, acte în ordine, urgent! T. 069381405, 060226886. TEREN pt construcții, 6 ari, s. Zastânca. T. 060605443, 068977567. 6 ARI pt construcție, cu fundație,  regiunea  Maternității,  str.  Purici.  T. 025146279, viber 37369098848.@ TEREN pt construcție, 6 ari, centru, lângă primărie. T. 060786719. 32 ARI, Cureșnița Veche, în vecinătate râuleț, izvoare cu apă cristalină.  T. 023070219, 068080884. 6 ARI, lângă  maternitate;  6 ari  lângă fabrica Stil. T. 069167971. SECTOR 13 ari, la maternitate, str.  Voluntarilor, 3, cu fundație, pt casă  și  beci.  Schele  pt  construcție  în  arendă. T. 060039880, 069340060. COTĂ, 1,5  ha,  s.  Cosăuți.  T. 079627901. 2 cote teren agricol, s. Cobâlnea,  r-nul Șoldănești, 2 ha, negociabil.  T. 068928467. 30 ARI, în deal,  drumul  spre  Rublenița,  lângă  biserica  în  construcție.  T  023032086,  069222698. 

ZASTÂNCA, casă, lângă fosta brigadă de tractoare, sarai, beci, garaj,  apă,  canalizare,  pomi,  vie,  25 ari.  T. 023021376, 068199619.

PARCANI, casă  mobilată,  sarai,  beci,  garaj,  acareturi,  pomi,  vie,  fântână,  apă  în  casă,  28 ari.  T. 023053050, 060582265.

BIROU SERVICII DE RITUAL REGiUNEA AUTOGĂRii

OCOLINA, 2 case într-o curte, sarai,  beci, acareturi, fântână, pomi, vie,  38 ari. T. 061036968.

IORJNIȚA, casă, sarai, beci, acareturi, 13 ari, vie, pomi. T. 023051379,  069058911.

(granit, marmură, turnate). PORTRETE ÎN PiATRĂ ş.a. Asigurăm transport. Soroca, str. independenţei, 12. Tel. 069696111.

CONFECŢIONĂM MONUMENTE

Elevii clasei a Viii-a ”A” din iP Gimnaziul Stoicani sunt alături de diriginta clasei, Florea Zinaida, în aceste zile de grea despărțire pentru totdeauna de sora EUFROSiNiA. domnul s-o aibă în paza Sa.

Colectivul Primăriei comunei Schineni exprimă sincere condoleanțe consilierului Belous Oleg în legătură cu decesul fratelui BELOUS VALENTiN. dumnezeu să-l ierte.

Sincere condoleanțe familiei Burlacu Ana și Radu din partea vecinilor în legătură cu decesul tatălui COȘCiUG iACOB. dumnezeu să-l ierte.

Cu profundă tristețe, colectivul de profesori din iP Gimnaziul Stoicani este alături de profesoara de matematică Florea Zinaida în aceste zile când își petrece pe ultimul drum sora EUFROSiNiA. Păcat, era destul de tânără. domnul s-o aibă în paza Sa.

Colectivul Primăriei comunei Schineni exprimă sincere condoleanțe dlui Marcu Andrian în legătură cu decesul tatălui MARCU SEMiON. dumnezeu să-l odihnească cu drepții.

Colectivul pedagogic al Gimnaziului ”d. Matcovschi” este alături de învățătoarea claselor primare Stangrit Angela în legătură cu decesul tatălui STANGRiT VASiLE. dumnezeu să-l ierte.


Observatorul de Nord

Подай свое объявление в газету: https://anunt.observatorul.md

2 iepe  și  căruță,  s.  Holoșnița.  T. 023070230,  023070231,  069342328. 

SCANER-COPIATOR-IMPRIMANTĂ color, Canon Pixma MP250 inkjet, f/f. T. 069521005.

BALOTURI de  lucernă  —  40  lei/buc.,  a  treia  coasă,  Volovița.  T. 023046165, 068196972.

LOT cu  construcție  nefinisată,  Lotos, 6 ari, 100 m de la traseu, preț  negociabil. T. 060451355. SECTOR 12 ari  pt  construcție,  s.  Egoreni, planul nou. T. 069980001. SECTOR 12 ari, Bujărăuca şi 6 ari la maternitate. T. 069254828. 6 ARI pt construcție, Planul Nou,  aproape  de  drumul  central.  T. 069186815. 

GARAjE:

GARAJ capital  cu  mansardă, 6x10, Hidroinpex, subsol 6x10, acte în regulă, cu acareturi. T. 32112, 060592213. GARAJ metalic  la  Soroca Nouă,  10x5. T. 068140859, 060752710. GARAJ, ospătăria  nr.  9.  T. 079784076. GARAJ capital, cu subsol și groapă  pt  repararea  mașinii,  ospătăria nr. 9, str. Automobiliștilor, 423.  T. 023028207, 068418923. GARAJ capital cu beci de piatră,  construcție auxiliară și un mic lot  de pământ, Hidroinpex, str. Garajelor. T. 060436915. 

AUTO:

NISSAN Sentra, 2002,  6-7 l/100 km, 1,8, caroserie sedan,  cauciucuri  noi,  baterie  nouă.  T. 069305818.  КУПЛЮ автомобили  срочной  продажи,  любой  марки,  в  любом состоянии. T. 068289622,  079773066. VAZ-21115, 2004,  stare  bună,  culoare sura 88000 km. 023022882  T. 069672037. VAZ-21099, sedan, 1994, culoare  albă, stare bună, preț negociabil.  T. 060451355, 069258691. GAZ-53, basculantă, €1700; GAZ52,  8000  lei;  VAZ  2107,  8000  lei.  T. 079520775. VAZ 21091 — a.p. 1996, culoare  roșie,  mașina  în  stare  bună,  acte  în  regulă,  preț  negociabil.  T. 060822548. DACIA Logan,  2009,  1,5  Diesel;  Dacia  Logan,  2008,  1,4  benzină,  recent  aduse  din  Germania.  T. 023050345, 060262221.

ELECTRONICĂ:

CUMPĂR notebookuri şi computere la piese (ieftin). T. 060272007. NETBOOK Aspire One (2900 lei). Notebok DELL (4900 lei). Telefoane mobile. T. 079707540.

MObILĂ:

2 divane, sofa. Reparăm  și  cumpărăm  divane  vechi.  T. 023023430, 069963666.

ДВУСПАЛЬНАЯ кровать с новым матрасом, холодильник, трюмо с зеркалом. Срочно, недорого! T. 079377788.

ŞIFONIER cu 3 uși și cu 2 uși, masă,  2 fotolii, bucătărie, frigider, divan,  antreu,  mașină  de  spălat,  covor  2x3, oglindă mare, f/f, în stare bună.  T. 023025792, 069042279.

UŞI 2,1x1,3; 2,1x0,8, ferestre 1,5x1,5,  Zil-130,  servant,  dulap,  frigider,  masă, scaune, tumbă pt televizor,  măsuță pentru reviste. T. 069089765,  068923638, 023026278.

ГАРДЕРОБ, стол письменный,  2  ковра  4,5х2  и  3х2  (персидские),  тумба  под  ТВ,  проволока  оцинкованная  диаметр  4  мм.  T. 023025211, 069856380.

ARAGAZ în stare bună, f/f — 500  lei; poartă din metal — 2000 lei;  cazan pe lemne și cărbune; calorifere. T. 069887558.

2 divane, canapea, antreu, dulap,  canapea  cu  2  fotolii  extensibele  ș.a.  T. 023026602,  069302507,  069048424.

DIVERSE:

ВАГОН, 9 м длиной, поделен на 2 комнаты. T. 069122281 ДВП 2,15x1,25, placaj 4 cm; covor pt  podea 5,5x3,0 m, borcane de 3litri,  10 litri, patuc pentru copii,televizor  stare f.bună, cămin electric pe ulei,  cumpăr divane vechi, reparaţia divanelor  şi  scaunelor,  pian  Belarusi  T. 023025474, 068218444. 2 персидских ковра, 3x2м. Один  новый, другой б/у. T. 023027528,  068683339. БРЕЗЕНТЫ, разные  размеры,  на заказ, для тока и транспорта.  T. 068202220. SOBĂ din fi er, moară, țevi din metal  de diferite mărimi, stelaje și polițe  pentru garaj, butelii de gaz, furtun pt  apă, seif metalic, stachete din lemn,  foaie din aluminiu, portbagaj, ușă pt  Volga, țeavă azbest pt hogeag, 3 m,  cotileț și cărămidă f/f, covor moldovenesc, lăicere, set croșetat pt divan  și fotolii — 4 unități, canapea, coasă.  T. 023033521, 060360585. PIAN, cisternă  nouă  45  tone  pt  ambalarea cimentului, profi l metalic pt construcția frigiderelor, depozitelor,  acoperișurilor,  cisternă  30  tone pt apă, cazane din metal pt  încălzirea încăperilor, serelor, cazan  pt saună cu boiler, aparat de sudat  de 380 kW. Prețuri rezonabile! Casă  s.  Volovița,  lângă  traseul  central.  T. 069708519. CADĂ pt  vin  din  aluminiu,  calorifere  din  fontă,  fotolii,  piese  de  schimb  pt  VAZ-2101,  VAZ-2109,  dulap.  T. 023023848,  069811515,  060553891. BALOTURI de T. 068551409.

lucernă.

BUTOAIE din fi er de 30 tone —  1 buc; 10 tone — 3 buc.; stâlpi de  electricitate  —  4  buc.;  depozit  800 m²; spălătorie auto; betonieră.  T. 069222698, 023032086. CONTAINERE, 30 buc., 240 kg/buc;  cabină mică ЮМЗ. T. 069206699.

13

HOROSCOPUL SĂPTĂMÂNII

ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT „SOROCA” În  temeiul  hotărârii  Consiliului  Asociaţiei  de  Economii  și  Împrumut „Soroca” din 10 octombrie 2018, se anunţă convocarea  Adunării Generale extraordinare a membrilor Asociaţiei de Economii  și Împrumut „Soroca”. Adunarea va avea loc la data de 27 octombrie  2018 în localul Palatului de Cultură Soroca, str. Independenţei 74.  Începutul înregistrării — ora 10:00; începutul adunării — ora 11:00. Ordinea de zi: Cu privire la aprobarea raportului anual al consiliului privind activitatea sa și activitatea asociaţiei, inclusiv privind  executarea bugetului pe a.2017; Cu privire la aprobarea raportului  directorului executiv, însoţit de raportul fi nanciar anual al asociaţiei  pe a. 2017; Cu privire la aprobarea raportului anual al comisiei de  cenzori, însoţit de raportul acesteia privind controlul anual obligatoriu pe a. 2017; Cu privire la alegerea membrilor comisiei de cenzori;  Cu privire la aprobarea statutului în redacţie nouă al AEÎ „Soroca” în  conformitate сu noua Lege a Asociaţiilor de Economii și Împrumut;  Cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta asociaţia în  procesul înregistrării de stat; Cu privire la aprobarea Regulamentului  Adunării Generale; Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului  Asociaţiei;  Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  Comisiei  de  Cenzori; Cu privire la confi rmarea societății de audit, Cu privire la  aprobarea raportului de audit pentru a. 2017; Diverse. Membrii Asociaţiei de Economii și Împrumut „Soroca” pot lua  cunoștinţă de materialele pe ordinea de zi a adunării începând cu  12 octombrie 2018 între orele 8:30-12:30 și 13:30-17:30 la ofi ciul  Asociaţiei de Economii și Împrumut „Soroca”, pe adresa or. Soroca,  str. M. Malamud, 12. Sniţcaia Alla, director executiv LIVADĂ de mere din 2007, 1,5 ha,  în Baxani. Preț negociabil. Se vinde  pădure  de  salcâm  din  a.  2004.  Preț  negociabil.  T. 069820961,  023077215.

38(955) • 12 octombrie 2018

БАРАБАН для  обмолота  подсолнуха, всех бобовых и зерновых культур; культиватор КПС-4,2;  прицеп 2ПТС-4; электродвигатель  7 кВт, 700 об., новый; компрессор  Т-40,  новый;  гидрораспределитель Т-25; цапфа ЮМЗ; радиатор  ЮМЗ; водяная помпа Т-150; трактор ЮМЗ. T. 068081567. COSITOARE E302 (posibil schimb  pe tractor); remorcă 1PTS-2; vuc 5  m; osie de la 2PTS-4. T. 069820961,  023077215. PĂTUC pt copii și cărucior fetiță,  stare  bună,  preț  negociabil.  T. 061039771, 023031233. CĂȚEI de  pechinez,  de  3  luni.  T. 060608042. GR ĂUNȚE . T. 079756111,  060382466, 060181894. SOI de fasole ce scade nivelul zahărului în sânge. T. 069985796. COPACI decorativi:  Smarag,  înălțimea  0,6-0,8  m;  Catalpa  –  1,5-2,0  m;  Luxus  –  0,3-0,7  m.  T. 069817278.

ANIMALE:

14 capre  tinere,  de  2  ani.  Urgent!  T. 067640144,  067121961.

CUMPĂR: DEMONTĂM utilaje și cumpărăm  fier  vechi  și  resturi  de  metale  nefi eoase  (colorate),  la  preț  bun;  colectăm  maculatură  și  resturi  de  polietilenă  și  masă  plastică.  T. 023032689, 069346412.   TERENURI agricole  (cote)  în  satele  din  apropierea  or.  Soroca.  T. 060855136,  e-mail  anirccrina@ gmail.com КУПЛЮ кинескопные ТВ на запчасти, ТВ электроника 23 ТВ-316 В.  T. 061164404. GRÂU; grăunțe  de  porumb;  oi;  lopată  și  anvelope  pt  tractor  MTZ-82;  armă  pneumatică;  binoclu.  Angajăm  lucrători  la  fermă.  T. 060209393.

SCHIMb: 2-Х комнатную квартиру в г. Бендер на г. Сорока. T. 060432088.

CHIRIE: CAMERE de locuit, condiţii hoteliere. T. 068418881 SPĂLĂTORIE auto,  hotel  şi  bar.  Posibil  împreună  sau  separat.  T. 068418881. CENTRU, casa  cu  toate  comoditățile,  încălzire,  mobilată,  utilată, curte bine amenajată, garaj,  sarai. T. 069510062.   2 garaje, centru. T. 069236371. SPAȚIU, 34 m² (posibil pt magazin, frizerie…), centru, lângă Mugurel, toate utilitățile. T. 023023280,  069167971. APART. cu 2 camere, Soroca Nouă,  4/5, gaz, fără mobilă, sobă, pe termen lung, pt familie. T. 068044674. APART. cu 1 cameră, Soroca Nouă,  încălzire, apă caldă, mobilă, electrocasnice. T. 068607067, 068147873. APART. cu 2 camere, Soroca Nouă,  parțial mobilat, reparație cosmetică,  încălzire. T. 060837757.

SERVICII: CURĂŢARE umedă  şi  uscată  a  penelor  şi  pufului  (la  alegere),  cu  dezinfectare  după  tehnologiile  sovietice.  T. 32687,  29563,  069383685. SPĂL covoare la preț convenabil.  T. 023026982.   PREGĂTESC pachet de documente pentru depunerea actelor la cetățenia română. T. 068188926.

CONSTRUCTII:

REPARAȚII interioare şi exterioare. Dispunem de schele (леса). Prețuri avantajoase. T. 068411543. ВСЕ виды строительных работ,  натяжные  потолки,  чистка  котлов.  Выезд  в  сёла.  T. 078317947,  078917904. Н АТ Я Ж Н Ы Е T. 068494104.

п о т о л к и . 

CONSTRUCȚIA sobelor de teracotă,  căminelor,  mangalelor  ș.a.  T. 068104347, 079276154. ВСЕ виды  работ,  отделка  внутренняя и наружная. T. 060784553. TOATE tipurile  de  reparații  ”la  cheie”, interior și exterior, garantăm  calitate. T. 023025753, 060969518. РЕМОНТ квартир, домов, утепление, фасад, шпаклёвка, плитка. T. 069555583.

BERBEC: Este foarte posibil să nu te simți în formă, la începutul  acestei săptămâni, pentru a reuși să duci cu bine la îndeplinire anumite  acțiuni. Te poți aștepta la surprize neplăcute venite din partea colegilor, a colaboratorilor apropiați. La mijlocul perioadei analizate te poți  aștepta la unele discuții clarifi catoare, în relația de cuplu sau de parteneriat, de afaceri. Spre sfârșitul acestei săptămâni sunt binevenite acțiunile  legate de rezolvarea unor aspecte ale unei eventuale moșteniri, taxe și  impozite sau un credit bancar. Te simți oarecum favorizat, atunci când  vine vorba despre bani și/sau încheierea de (noi) contracte. TAUR: Este acum momentul oportun să te debarasezi dintr-o relație  care nu mai corespunde dorințelor tale. Poate că ai tolerat prea mult  atitudinea unei persoane iar acum ai realizat că nu are rost să te mai  lupți cu „morile de vânt”.ert este că ai ocazia să îmbini utilul cu plăcutul  și astfel să-ți împlinești un ideal, în plan profesional. Primești susținere  venită din partea partenerului de viață pentru a reuși să concretizezi  o idee, un proiect. La sfârșitul perioadei analizate este binevenită o  plimbare, alături de persoana iubită. GEMENI: Această săptămână debutează cu o stare destul de tensionată, la capitolul obligații care țin de casă, gospodărie, familie. Este  recomandat să eviți activitățile care te pot expune la răniri, căzături,  arsuri, fracturi pentru că ești predispus la astfel de accidentări. În partea  secundă a perioadei ai șansa de a te bucura de mai multă atenție venită  din partea sexului opus. Este posibil să ajungi acum la concretizarea  unei relații de amor. Te gândești foarte serios să te înscrii la un (nou) curs  de perfecționare. Se îndesesc acum călătoriile pe care le faci în interes  de serviciu,Cert este că te gândești foarte serios să „schimbi macazul”  și să o iei pe un alt drum, în plan profesional. RAC: Relația cu rudele apropiate este destul de tensionată acum.  Nu stai prea bine la capitolul comunicare interpersonală. Ai, poate,  prea multe în minte reușind cu mare greutate să te concentrezi pe  momentul prezent. Încerci să rezolvi cât mai multe probleme în timpul  cel mai scurt iar aceasta te face să ai difi cultăți în a fi naliza cu succes o  anumită activitate. Cert este că poți să primești vești grozave, legate de  copil fi ind mulțumit de realizările acestuia. Ai șanse sporite, în această  perioadă, să îți exprimi propria creativitate. Putem să vorbim și despre  noroc, venit prin intermediul unei relații sentimentale. LEU: Ești destul de stresat, atunci când vine vorba despre cheltuieli, plata facturilor și/sau a chiriei. Nu poți să stai locului, permanent  ai ceva de făcut, fi e că vorbim despre călătorii în interes de serviciu  sau pentru rezolvarea unor probleme care țin de casă, familie, fi e te  decizi să urmezi (noi) cursuri de perfecționare sau, pur și simplu, te  întâlnești cu prietenii. Ai ocazia să înveți lucruri noi, utile și care te vor  ajuta pe termen îndelungat. În partea a doua a acestei săptămâni sunt  favorizate negocierile care țin de achiziția sau vânzarea unei case, a unei  proprietăți. La sfârșitul perioadei analizate ai ocazia să porți discuții  constructive cu părinții, în ceea ce privește investițiile pe termen lung. FECIOARĂ: Începutul de săptămână este oarecum tensionat, la  capitolul relații. Este posibil să ai sentimentul că „bați pasul pe loc”, în  privința unor acțiuni din zona banilor dar și în relația de cuplu. Sunt  favorizate  acum  studiile,  semnarea  de  contracte,  demararea  unor  activități care țin de relația cu parteneri afl ați în străinătate, colaborări care îți pot asigura succesul pe termen îndelungat. După data de  14 octombrie ești mult mai deschis, dornic să socializezi. La sfârșitul  acestei săptămâni te poți bucura de realizări venite prin intermediul  rudelor apropiate. BALANȚĂ: Ești recunoscut ca fi ind o persoană capabilă să judece  corect situațiile având grijă să ai mai multe direcții de interpretare astfel  că, la debutul acestei săptămâni, ai ocazia să rezolvi într-un mod foarte  efi cient o problemă în care este implicat un coleg de serviciu sau chiar  un prieten. În partea secundă a perioadei sunt favorizate negocierile  care țin de un nou contract de muncă sau de obținere a unor avantaje  fi nanciare. Este momentul potrivit pentru a dezvolta anumite relații care  vizează cariera. Pentru tine este sufi cient să știi că ești apreciat, susținut,  că primești ajutor de la prieteni, atunci când ai cea mai mare nevoie. SCORPION: În perioada supusă atenției aici te simți de-a dreptul  epuizat  din  cauza  atâtor  obligații,  sarcini  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinești la locul de muncă. Nici relația cu prietenii nu este prea  grozavă, la începutul acestei săptămâni. În partea secundă a perioadei  analizate te poți implica într-o relație sentimentală dar pe care preferi  să o păstrezi secretă. Spre sfârșitul acestei săptămâni este posibil să afl i  unele vești neplăcute, legate de sănătatea unei persoane apropiate, un  părinte sau un bunic care poate trece printr-o perioadă de răscruce. La  sfârșitul perioadei în discuție încerci să te aduni, să îți regăsești starea  de liniște în solitudine. SĂGETĂTOR: În prima parte a acestei săptămâni pot să aibă loc tot  felul de discuții cu prietenii apropiați. Este posibil să primești o mulțime  de îndrumări, oportunități legate de un loc de muncă. Te poți aștepta  la unele propuneri de colaborare cu persoane afl ate în străinătate. Va  trebui să dai dovadă de prudență, atunci când vine vorba despre relația  cu noi prieteni, colaboratori. Spre sfârșitul acestei săptămâni ai ocazia  să intri în posesia unor informații secrete, pot fi  aduse la suprafață  anumite bârfe care te vor lămuri ce anume ai de făcut, de fapt, în zona  carierei. Este recomandat să îți asculți intuiția și să nu te lași infl uențat  de vorbele venite din partea invidioșilor. CAPRICORN: Chiar dacă ai parte de multe idei și dorința de a  te implica în cât mai multe activități, este recomandat să-ți canalizezi energia către o direcție foarte clară, fără să te abați de la propriile  obiective. Începutul de săptămână se poate dovedi destul de agitat, la  capitolul călătorii îndepărtate sau relația cu persoane afl ate la distanță.  De la jumătatea acestei săptămâni începi deja să te reorientezi în plan  profesional încercând să găsești o cale mult mai efi cientă pentru a  rezolva anumite restanțe care țin de zona carierei. La sfârșitul perioadei  analizate te simți bine, alături de prieteni.  VĂRSĂTOR: Începi această săptămână într-un mod destul de  neplăcut, la capitolul bani, mai ales dacă ai de plătit facturi, taxe și  impozite. Putem să vorbim despre o perioadă în care ești mult mai  deschis către latura spirituală și abstractă a vieții. Ai ocazia să demarezi acum un (nou) curs de specializare, poți învăța o limbă străină, te  implici într-o relație sentimentală cu cineva afl at în străinătate sau de  altă naționalitate. Spre sfârșitul acestei săptămâni îți creezi noi strategii  legate de carieră. Se preconizează o perioadă destul de favorabilă, în  plan profesional. Ai ocazia să obții jobul, postul mai bine plătit în care  ai ocazia să îți pui în valoare calitățile de lider. PEŞTI: Putem să vorbim despre un început de săptămână agitat,  la  capitolul  relație  de  mariaj  și/sau  parteneriat.  Este  posibil  să  fi i  nedreptățit, să ți se aducă tot felul de acuzații false. Este o perioadă în  care preocupările tale se îndreaptă mai mult către lucrurile ascunse,  misterioase ale vieții. Ești acum mult mai atras de ocultism. Viața sexuală  poate crește în intensitate astfel că există ocazia de a te implica într-o  aventură erotică pasională. Va trebui să dai dovadă de precauție, atunci  când vine vorba despre impozite, taxe, procese sau banii altora. La  sfârșitul perioadei analizate sunt favorizate călătoriile îndepărtate și/ sau studiile. Se poate naște un nou țel în mintea și sufl etul tău și pe  care vrei să-l atingi, cu orice chip.


14

Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018

Fabrica de conserve ”Alfa-Nistru” ANGAJEAZĂ: -INGINER ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, cerințe: studii medii,ori superioare în domeniul tehnologiei produselor alimentare. -ŞOFERI CATEGORIA - E

ICS ”MARITAN SOR” SRL angajează: − cusătorese; − femei la lucru manual, vârsta 20-45 de ani.

0230 23422

Tel. 069844291

Aviz! Pe data de 14.10.18, orele 17.00, în locul obişnuit va avea loc Adunarea Generală a membrilor ÎP „Lotos” COOP. Ordinea de zi: Lichidarea ÎP; Diverse.

”ZiPiS-GROUP” SRL angajează

ANGAjĂM: ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. T. 068968118, 068418881. LUCRĂTORI în  construcţie  în  Germania,  cu  acte  UE.  T. +491625382282,  Viber,  WhatsApp. VÂNZĂTOARE cu experiență de cel puțin 1 an în magazin alimentar, regiunea Bujărăuca. T. 067128398. MAGAZINUL „Avangard”  angajează  casier,  consultant-specialist  pentru mărfuri de uz casnic, vânzător consultant, hamal.T. 023026270,  060222261. CASIER. T. 023026270, 060222261. VÂNZĂTOR- CONSULTANT. T. 023026270, 060222261. FRIZER de  dame,  centru.  T. 069305818. ПРОДАВЕЦ в продовольственный  мини-маркет,  Бужэрэука.   Предлагаем  хорошие  условия,  соц. пакет и хорошую зарплату  T. 068418881.

CUSĂTORESE Salariu — de la 5000 lei;

pachet social; program individual de lucru.

Tel.: 068989911 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продовольственный магазин. Привлекательная зарплата, хорошие условия работы. Т.: 068218282, 068901230 ŞOFERI, tractoriști,  ingineri,  electrician, hamal, sudor, lăcătuș.  T. 069788662, 069018904.  ТРЕБУЮТСЯ автомойщики.  T. 068929890. HAMAL T. 023026270, 060222261. CAUT persoană pt îngrijirea unei  bătrânele, s. Zastânca. T. 023024832. DOAMNĂ pentru îngrijirea unei  bătrâne  care  nu  este  țintuită  la  pat, câteva ore pe zi, în s. Racovăț.  T. 023060472, 069243671. CONSTRUCTORI și  lucrători  la  strânsul  roadei.  T. 060382466,  060181894, 079756111. MUNCITORI la  spălătorie  auto  (mașini mari și mici). T. 069185352,  062121111.  VÂNZĂTOARE, magazin alimentar, centru, cu experiență de lucru, 

„Magistrala-Nistru” angajează ŞOFERI şi EXCAVATORIST

Cerințe: să dețină toate categoriile. Salariu mediu: 7000 lei/lunar. Adresa: or. Soroca, str. Ocolirii, 2 B. Tel.: 023023037, 069112313, 062153333

Nou!

Compania ”Liveriana Clothing” SRL cu sediul în cartierul Soroca Nouă angajează cusători cu şi fără experiență, ucenici. Pachet social deplin + salariu decent. Relații la tel. 061104609 pachet  social,  salariu  atractiv.  T. 069218980. CAFENEAUA ”Olto”  angajează  chelneri,  bucătar,  dereticătoare.  T. 069185352.  DERETICĂTOARE, magazin  alimentar, centru, pachet social, salariu atractiv. T. 069218980. VÂNZĂTOR-BUCĂTAR, centru Soroca — femeie 18-40 de ani, energică, amabilă, responsabilă, fără vicii. T. 068611822. MAGAZINUL Fourchet te  angajează  casier-operator.  T. 068422263.  CAUT persoană pentru îngrijirea  unui bărbat de 42 de ani după ictus  cerebral. T. 068187139. AVEM nevoie de văcar, se poate  familie, la ferma din Zastânca, se  oferă cazare. T. 069514705. ТРЕБУЕТСЯ на работу в Москву  человек, занимающийся сантехникой,  электричеством  и  другими  работами.  Без  вредных 

Uzina ”Hidroinpex” SA

angajează

FREZORI Tel.: 023022522, 023023202 привычек,  с  техническим  складом ума. T. 060431494. CONTABIL-CASIER la  SRL  ”Agropiese  Tgr  Grup”,  str.  V.  Stroescu, 75A. Cerințe: cunoașterea  la  perfecție  a  computerului,  aparatului de casă. Condiții și salariu  bune. T. 023093019, 023033664. 

CAUT DE LUCRU: ИЩУ работу сиделкой, няней, помощницей. T. 060765072.

S-A PIERDUT: DOCUMENTELE pentru apartament situat pe adresa: or. Soroca,  str. V. Stroescu, nr. 23/2, ap. 1 Rugăm  să fi e întoarse contra recompensă.  T. 023023077. CONTRACTUL de vânzare-cumpărare  nr.  5010  din  23.07.2012  pentru  imobilul  cu  nr,  cadastral  7801110452. Rugăm să fi e întoarse  contra recompensă. T. 023023077.

SRL “Confezioni Andrea MdV” ANGAJEAZĂ

CUSĂTORESE

Pentru angajare se pot adresa cusătorese calificate și necalificate. Pachet social inclus, transport în oraș și sate. Tel.: 0(230)23186

Sunteți în căutarea unui loc de muncă? Compania CSM UNIFORM a deschis fabrică de confecții în mun. Soroca şi angajează: − cusătorese; − tehnolog în linie de confecție; − mecanici pentru utilaj de confecții. Noi oferim: * salariu mediu lunar între 5000-7000 lei; * angajare oficială în câmpul muncii cu grafic de muncă stabil; * premii pentru productivitate; * compensarea cheltuielilor de transport; * condiții de muncă la nivelul standardelor europene. Pentru mai multe detalii scrieți-ne sau apelați la nr. de telefon 067562965, 069590420 PERMISUL de conducere, cat. B pe  numele Bisericanu Iurie. Rog să fi e  restituit contra recompensă. PORTMONEU cu toate documentele pentru automobil și buletin de  identitate  pe  numele  Morărescu  Anatolii Alexei. Rog să fi e returnat  contra recompensă. T. 023025265,  060822548.

CITAţII: JUDECĂTORIA Soroca, în conformitate cu art. 108 CPC al RM, solicită  prezentarea cet. Mîţu Damian, a.n.  14.11.1989, IDNP (2008032019724)  pentru data de 20.11.2018, ora 10.30  (or. Soroca, str. Independenţei, 62,  sala nr. 4) în calitate de pârât la procesul civil înaintat de către Mîţu Ecaterina împotriva lui Mîţu Damian cu  privire la desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului minor.  Judecător Gh. Purici JUDECĂTORIA Soroca  (sediul  central)  solicită  prezentarea  cet.  Mocrițcaia Elena, a.n. 09.11.1991, la 

ședința judiciară care va avea loc  pe data de 05.11.2018, ora 10.00 (or.  Soroca, str. Independenţei, 62, sala  nr. 8), în calitate de pârâtă în procesul civil intentat de Reșcenscaia  Galina privind revocarea contractului de donație. Judecător Cristina  Botnaru. JUDECĂTORIA Soroca (sediul central) solicită prezentarea cet. Ciuntu  Vsevolod, a.n. 07.05.1962, la ședința  judiciară care va avea loc pe data de  13.11.2018, ora 14.00 (or. Soroca, str.  Independenţei, 62, sala nr. 8), în calitate de pârât în procesul civil intentat de Ciuntu Lidia privind desfacerea  căsătoriei.  Judecător  Cristina  Botnaru.

MATRIMONIALE: BĂRBAT dorește cunoștință cu o  doamnă în vârstă de până la 58 de  ani. T. 068775605. BĂRBAT, 50 de ani, dorește să facă  cunoștință cu o femeie suplă, cu greutate de până la 50 kg. T. 079520775.

Schimbările în acționariatul Moldova Agroindbank aduc noi oportunități pentru clienții și partenerii băncii

Noul acționar al Moldova Agroindbank – compania HEIM Partners Limited - a intrat în posesia pachetului de 41,09% de acțiuni, asta însemnând o nouă etapă de dezvoltare pentru bancă și deschiderea mai multor oportunități valoroase pentru clienții MAIB. HEIM Partners Limited este un consorțiu internațional de investitori format din Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare, Horizon Capital și AB Invalda INVL.

În context, Serghei Cebotari, Președintele Comitetului de Conducere al MAIB, a declarat: ”Semnarea contractului de achiziţie este unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Moldova Agroindbank. Odată cu venirea noilor acționari banca intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Achiziţia acţiunilor de către instituţii financiare internaţionale cu o reputaţie ireproșabilă va aduce beneficii tuturor clienţilor și partenerilor băncii și va avea un impact favorabil asupra imaginii băncii atât pe plan local, cât și internaţional.” Francis Malige, director executiv al Departamentului Instituții Financiare BERD, a menţionat recent într-un interviu: ”Moldova Agroindbank poate privi cu îndrăzneală spre viitor, fără să-și facă griji cine sunt proprietarii ei. Pentru management, aceasta este o oportunitate ca, într-o atmosferă transparentă, să fii încrezut în gestionarea corectă a băncii. Transparența acționarilor asigură calmul și încrederea necesare pentru a continua funcționarea normală a băncii. Ca acționari, vom încerca să facem ce este mai bine, ca să ajutăm banca să creeze o valoare suplimentară”. La o întrevedere desfășurată la Moldova Agroindbank, șeful Biroului BERD în Republica

Moldova, Angela Sax, a subliniat că Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare este mândră să fie parte a celei mai mari bănci din Moldova. ”În continuare, vom lucra împreună cu MAIB și partenerii noștri pentru ca banca să devină și mai bună, să aibă și mai mult succes”, a menționat Angela Sax. Transparența acționariatului și principiile înalte de guvernanță corporativă implementate vor fi valorificate în perioada imediat următoare pentru clienții băncii, atât persoane fizice, cât și juridice, prin: - lansarea noilor linii de creditare, inclusiv în cadrul parteneriatelor cu băncile internaționale; - diversificarea produselor, a serviciilor bancare și inclusiv creșterea competitivității portofoliului actual; - proiecte noi de susținere a afacerilor clienților, dar și de dezvoltare a proiectelor personale; - un nivel înalt de stabilitate și siguranță. Amintim că la 2 octombrie a.c., în cadrul licitației ”cu strigare”, Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Agenției Proprietăți Publice a vândut 426 365 acțiuni emise de BC ”Moldova Agroindbank” SA, ceea ce constituie 41,09% din capitalul social al băncii.


Programe Tv

Joi, 18 octombrie

Miercuri, 17 octombrie

Marți, 16 octombrie

Luni, 15 octombrie

Observatorul de Nord MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.5 Rapsodia satului 6.55, 7.1, 7.35, 8.15  Bună  dimineaţa 7., 7.3, 8., 13., 21. Ştiri 9.1 F/d 9.4 Spectacol 11. Bună  seara! 12. naţională Festivalui 13.15, 19.4 Pur şi  simplu 13.3, 18.5 Cine vine la noi! 14.2 JAZZ`n  Chişinău International Festival 16. Magazinul  copiilor 16.3 Purtătorii de cultură 17.55 Chişinău:  ieri şi azi 19. Mesager 19.55 Vector european 2.25 Focus. Europa 21.2 Săptămâna sportivă 22.1 Ştiri Externe 21.35 cântec, dor şi omenie

6., 9., 12., 15., 21.  “Primele  Ştiri”  (rom.) 7., 4.2  “Prima  Ora” 9.2  Teleshopping 9.45 “Модный приговор» 1.55  “Жить здорово!» 12.2 «DA sau NU» 13.55, 19.55  «Пусть  говорят» 15.2  «Непутевые  заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15, 2.3 «Давай поженимся!» 17.1  «Мужское  /  Женское» 18., 23.55  «Primele  Ştiri»  (рус.) 18.2  Принципы 19., 3.3 «Vorbeşte Moldova» (rom.) 21.55  Т/с «Операция «Сатана» .15 «Познер» 1.1  «Вечерний Ургант» 1.4 «На самом деле»

6., 12., 2.  Ora  Expertizei 7., 15., 3.  Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW la Jurnal FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15 Veranda, reluare 11.15, 2. Documentar:  Uimitoarele anotimpuri 13. Reţeta lui Traian 13.15, 23. Jurnalul săptămânii 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 17., 19.  Jurnalul  orei 17.15  Paparazzi  -  Colecţia  de  aur 18., 1.  Veranda 21.  DCI  BANKSInspectorul Banks 22. Jurnalul de noapte 5.  Ora Expertizei, reluare

MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.55, 7.1, 7.35, 8.15  Bună  dimineaţa 7., 7.3, 8., 13., 21. Ştiri 9.1, 22.1 Ştiri Externe 9.4 Vector european 1.1  F/d 11. “Tezaur” 11.15 Rapsodia satului 12. O  seară în familie 13.15, 19.4 Pur şi simplu 13.3, 18.5 Cine vine la noi! 14.2 M. Vişniec în Chişinău 15.15 La noi în sat 15.55 Săptămâna sportivă 16.3  Unda bugeacului 17.15 Festivalul “Crizantema de  argint” 19.  Mesager 19.55  Moldova  în  eter  direct 21.2 Dialog social 21.5 Chişinău: ieri şi  azi 22.35 Ansamblul “Hora noastră-i din batrâni”

6., 9., 12., 15., 21. “Primele Ştiri”  (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Модный приговор» 1.55 “Жить здорово!» 12.2, 19., 3.3 «Vorbeşte Moldova»  (rom.) 13.1, 21.55 Т/с «Операция «Сатана» 15.2 «Непутевые заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15, 1.35 «Давай поженимся!» 17.1, 2.2  «Мужское / Женское» 18., 23.55 «Primele Ştiri»  (рус.) 18.2 Принципы 19.55 «Пусть говорят» .15 «Вечерний Ургант» .45 «На самом деле»

6. Jurnalul săptămânii 7., 3. Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW  la  Jurnal  FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12., 2., 5. Ora Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15, 23. Patrula Jurnal TV 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 15. Барышня-крестьянка 16. Documentar:  Uimitoarele anotimpuri 17., 19. Jurnalul orei 17.15, 2.  Paparazzi  -  Colecţia  de  aur 21.  DCI BANKS-Inspectorul Banks 22. Jurnalul de  noapte

MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.5 La noi în sat 6.4, 21.2 F/d 6.55, 7.1, 7.35, 8.15  Bună  dimineaţa 7., 7.3, 8., 13., 21. Ştiri 9., 17., 22.  Ştiri (rus.) 9.1, 22.1 Ştiri Externe 9.4 Unda  bugeacului 1.1 Concert 11. Moldova în eter  direct 12. Locuinţa mea 12.3 Focus. Europa 13.15, 19.4 Pur şi simplu 13.3, 18.5 Cine vine  la noi! 14.2 Spectacol TV pentru copii 15.15 Cuvintele credinţei 16. Fii tînăr! 16.3 Svitanok 17.15  Festivalul “Crizantema de argint” 19. Mesager 19.55 Butonul roşu 22.35 Prin muzică în Europa

6., 9., 12., 15., 21. “Primele Ştiri”  (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Модный приговор» 1.55 “Жить здорово!» 12.2, 19., 3.3 «Vorbeşte Moldova»  (rom.) 13.1, 21.55 Т/с «Операция «Сатана» 15.2 «Непутевые заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15, 1.35 «Давай поженимся!» 17.1, 2.2  «Мужское / Женское» 18., 23.55 «Primele Ştiri»  (рус.) 18.2 Принципы 19.55 «Пусть говорят» .15 «Вечерний Ургант» .45 «На самом деле»

6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 3.  Acasă Devreme 8.45 Pop Corn SHOW la Jurnal  FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12., 2., 5. Ora Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15 Ora de ras, retrospectivă 14., . Lampa fermecată la Jurnal FM! 15.  Барышня-крестьянка 16. Documentar: Planeta  Albastră 17.15, 2. Paparazzi - Colecţia de aur 21. DCI BANKS-Inspectorul Banks 22. Jurnalul  de noapte 23. Ora de ras

MOLDOVA 1 6.5, 12. F/d 6.35 Abraziv 6.55, 7.1, 7.35, 8.15  Bună  dimineaţa 7., 7.3, 8., 13., 21. Ştiri 9., 17., 22. Ştiri  (rus.) 9.1, 22.1 Ştiri Externe 9.4 Svitanok 1.1 Spectacol «Nunta lui Tândală» 11. Butonul  roşu 12.3 Artelier 13.15, 19.4 Pur şi simplu 13.3, 18.5 Cine vine la noi! 14.2 Youth orchestra 15.5  Lecturi a la carte 15.2 Art club 15.5 Erudit cafe 16.3  Petalo  romano 17.15  Spectacol  muzical  «Poveşti la telefon» 17.5 Chişinău: ieri şi azi 19.  Mesager 19.55 Moldova în eter direct 21.2 Fii  tînăr! 21.5 Povestea terapeutică 22.35 Slovenia  mea 23.35 Europa în concert

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6., 9., 12., 15., 21.  «Primele  Ştiri»  (rom.) 7., 4.2  «Prima  Ora» 9.2  Teleshopping 9.45 «Модный приговор» 1.55  «Жить здорово!» 12.2, 19., 3.3 «Vorbeşte  Moldova» (rom.) 13.1, 21.55 Т/с «Операция «Сатана» 15.2  «Непутевые  заметки» 15.4  «Хочу знать» 16.15, 1.35 «Давай поженимся!» 17.1, 2.2 «Мужское / Женское» 18., 23.55  «Primele  Ştiri»  (рус.) 18.2  Принципы 19.55  «Пусть говорят» .15 «Вечерний Ургант» .45  «На самом деле»

6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 2.  Acasă Devreme 8.45 Pop Corn SHOW la Jurnal  FM 1., 16.45  Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12.  Ora  Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15 DORA Show 14., .  Lampa fermecată la Jurnal FM! 15. Барышнякрестьянка 16. Documentar: Planeta Albastră 17.15 Paparazzi - Colecţia de aur 2., 4.  Cabinetul  din  umbră 21., 5.  Cealaltă  Basarabie 22. Jurnalul de noapte 23. ORA  DE RAS - Colecţia de aur

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME 6., 9., 12., 15., 21., 3.3  “Primele Ştiri” (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Модный приговор» 1.55 “Жить здорово!» 12.2 «Vorbeşte Moldova»  (rom.) 13.1 Т/с «Операция «Сатана» 15.2  «Непутевые заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15, 2.5  «Давай  поженимся!» 17.1  «Мужское  /  Женское» 18., .1  «Primele  Ştiri»  (рус.) 18.2 Принципы 19. «Человек и закон» 2.  «Поле чудес» 21.55 «Голос. Перезагрузка» .3  «Вечерний Ургант» 1.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!»

JURNAL TV 6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 15., 2.  Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW  la Jurnal FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1. Veranda 12., 5. Ora Expertizei 13. Reţeta lui Traian 13.15 Asfalt de Moldova 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 17.15 Paparazzi - Colecţia de aur 2., 4. 6  de minute cu Vasile Năstase 21. DORA Show 22.  Jurnalul  de  noapte 23.  Documentar:  Uimitoarele anotimpuri

Sâmbătă, 20 octombrie

Vineri, 19 octombrie

MOLDOVA 1

Duminică, 21 octombrie

38(955) • 12 octombrie 2018

6.5 F/d 6.55, 7.1, 7.35, 8.15  Bună  dimineaţa 7., 7.3, 8., 13., 21. Ştiri 9., 17., 22. Ştiri (rus.) 9.1, 22.1 Ştiri  Externe 9.4 Petalo romano 1.1 Podul de crizanteme 11.5 Moldova în eter direct 12.5 Moldovenii de pretutindeni 12.3 Destinele 13.15, 19.4  Pur şi simplu 13.3, 18.5 Cine vine la noi! 14.2  Spectacol 17.15 Europa în concert 19. Mesager 19.55 Bună seara! 21.2 Trăieşte fără durere 21.35  Şt. Neaga. Sonată 22.35 Concert

15

TV8 6.3 «Cutia  neagra» 7.3  «Punct  şi  de  la  capăt» 8.3 «Egoist» 9.3 «Регионалы» 1.3  «Бoцaн+Попов» 11.3 «Правосудие» 12.3 «С  христианской точки зрения» 13.25 «Новости.» 13.3  «Topshop» 13.45  «Ждем  в  гости» 14.  «Бизнес-план» 15. «Topshop» 15.15 «Новости.» 15.25 «Ждем в гости» 16.55 «Новости.» 17.  “Drive it” 17.3 “Ждем в гости» 18. “Бизнесплан» 18.55 “Новости.» 19. “Primetime news  ro” 19.45 “Cutia neagra” 21. “Primetime news ru” 21.3 “Politika” 22.3 “Primetime news ro” 23.  “Contracultura” . “Вечер» TV8 6.3 «Politika» 7.3  «Primetime  news  ru» 8.  «Drive  it» 8.3  «Primetime  news  ro» 9.  «Вечер» 1.  «С  христианской  точки  зрения» 11. «Рожденные после СССР» 11.3  Mediascaner 12.3 «Археология» 13.25 «Новости.» 13.3 «Topshop» 13.5 «Ждем в гости» 14.  «Бизнес-план» 15. «Topshop» 15.15 «Новости.» 15.25 «Ждем в гости» 16.55 «Новости.» 17.  «Check in» 17.3 «Ждем в гости» 18. «Бизнесплан» 18.55 «Новости.» 19. «Primetime news  ro» 19.35 Dezinfaketarea 19.45 «Egoist» 21.  «Primetime  news  ru» 21.3  «Politika» 22.3  «Primetime news ro» 22.55 Dezinfaketarea 23.  «Punct şi de la capăt» . «Вечер» TV8 6.3 «Politika» 7.3  «Primetime  news  ru» 8.  «Check  in» 8.3  «Primetime  news  ro» 8.55  Dezinfaketarea 9.5  «Вечер» 1.  «Археология» 11.  «С  христианской  точки  зрения» 11.3 «Cutia neagra» 12.3 «Рожденные  после СССР» 13.25 «Новости.» 13.3 «Topshop» 13.55 Dezinfaketarea 14. «Бизнес-план» 15.  «Topshop» 15.15 «Новости.» 15.25 «Ждем в гости» 16.55 «Новости.» 17. «Arts 21» 17.3 «Ждем в  гости» 18. «Бизнес-план» 18.55 «Новости.» 19. «Primetime news ro» 19.45 «Altfel spus» 2. «Регионалы» 21. «Primetime news ru» 21.3 «Politika» 22.3 «Primetime news ro» 23.  «Egoist» . «Вечер» TV8 6.3 «Politika» 7.3 «Primetime news ru» 8.  «Arts 21» 8.3 «Primetime news ro» 9.5 «Вечер» 1. «Рожденные после СССР» 11. Te testez 11.3 «Регионалы» 12.3 «Свобода в клубах» 11.2  «Contracultura» 12.3 «Свобода в клубах» 13.25  «Новости.» 13.45 «Ждем в гости» 14.1 «Бизнесплан» 15. «Topshop» 15.15 «Новости.» 15.25  «Ждем в гости» 16.55 «Новости.» 16.45 «Tomorrow  today» 17.3  «Ждем  в  гости» 18.  «Бизнесплан» 18.55 «Новости.» 19. «Primetime news  ro» 19.35 Dezinfaketarea 19.45 «Бoцaн+Попов» 21. «Primetime news ru» 21.3 «Politika» 22.3  «Primetime news ro» 22.55 Dezinfaketarea 23.  «Optmart SRL» . «Вечер» TV8 7.3 “Primetime  news  ru” 8. “Tomorrow  today” 8.3 “Primetime news ro” 8.55 Dezinfaketarea 9.5 “Вечер» 1.1 “Бoцaн+Попов» 11.2 “Egoist” 12.3 “Правосудие» 13.25 “Новости.» 13.3 «Topshop» 13.55 Dezinfaketarea 14.  «Бизнес-план» 15. «Topshop» 15.15 «Новости.» 15.25  «Ждем  в  гости» 16.55  «Новости.» 17.15  “Kino” 17.3 “Ждем в гости» 18. “Бизнес-план» 18.55 “Новости.» 19. “Primetime news ro” 19.45  “Internetul graieste” 21. “Primetime news ru” 21.3 “Mediascaner” 22.3 “Primetime news ro” 23. “Egoist” . “Вечер»

MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.5, 12.45, 17.45, 19.4 F/d 6.35, 23.25 Ştiri  Externe 7. Ciupercuţa Balerină 8. Bună  dimineaţa 1. Magazinul copiilor 1.3 Copiii  baletului  din  Moldova 13., 21.  Ştiri 13.15  Ansamblul folcloric de la liceul “Spiru Haret” 15.35  Acasă  la  D.  Matcovschi 16.15  Romanţe 17., 22.55 Ştiri (rus.) 17.15 În ritmul dansului 18.15 La  noi în sat 19. Mesager 19.55 O seară în familie 21.2 Lecturi a la carte 21.35 Concert solo. Igor  Podgoreanu 23.1 “Zapovednik” 23.5 Concert  simfonic

6., 12., 21. “Primele Ştiri” (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9. “Слово пастыря» 9.15  “Видели  видео?» 9.55  Teleshopping 1.15, 12.25  Т/с  «Чудо по расписанию» 14.3  «Хочу  знать» 15., 18., .55  «Primele  Ştiri» (рус.) 15.25 «Теория заговора» 16.1 Х/ф  «Я худею» 18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 2., 21.45 «DA sau NU» 21.25 «Cronica  lui Bogatu» 22.5 «Сегодня вечером» 1.15 Х/ф  «Жизнь впереди» 2.35  Х/ф  «Женитьба Бальзаминова»

6. Jurnalul orei 7., 2. Acasă Devreme 9.  KIDS  FLIX 1., 15.45  Teleshopping 1.15, 23.  Documentar:  Spion  în  natură 11., 4. Cabinetul din umbră 12., 5.  Cealaltă  Basarabie 13., 3.  Documentar:  Tribal Bootcamp 14. Бойкая кухня, LIVE 16.  DCI  BANKS-Inspectorul  Banks 19.  Jurnalul  săptămânii 2., . Dora Show 21. Ora  de Ras 22. Doctor Foster 1. Veranda

MOLDOVA 1 6.5, 12.3, 17.45 F/d 6.35 Ştiri Externe 7.15  Cuvintele credinţei 8. Bună dimineaţa 1.1  Ring star 11. Erudit cafe 11.4 Abraziv 12.  Moldovenii  de  pretutindeni 13., 21.  Ştiri 13.15 Discuţii 13.45 Lecturi a la carte 14. Rapsodia satului 14.45 «Tezaur” 15.3 Festivalul “Crescendo” 17., 23.2 Ştiri (rus.) 17.15 Purtătorii  de cultură 18. Evantai folcloric 19. Mesager 19.4 Povestea terapeutică 19.45 «Spectacolul  vieţii mele”. I. Ungureanu 21.2 Lidia Botezatu.  La  vârsta  împlinirilor.  Spectacol  jubiliar 23.35  “Zapovednik” 23.5 Box. Campionatul RM

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

TV8

6., 18. Jurnalul săptămânii 7., 14., 2.  Acasă  Devreme 9.  KIDS  FLIX 1.3, 15.45 Teleshopping 1.45, 23. Documentar:  Spion  în  natură 11.4  Să  vorbim  corect! 11.5  Leacuri pentru neamuri 12. 6 de minute cu  Vasile Năstase 13., 4. Documentar: Tribal  Bootcamp 16. Paparazzi - Colecţia de aur 17., 1. Veranda 19.  Patrula  Jurnal TV 2., . Dora Show 21., 5. Ora de Ras 22.15  Doctor Foster

6.3 «Смотри  в  оба» 7.5  «Правосудие» 8. «С христианской точки зрения» 9.  «Свобода в клубах» 1. Dw 1.3 «Бизнесплан» 11.  Dw 11.15  «Бизнес-план» 12.  «Egoist» 13.25 «Новости.» 13.3 «Topshop» 13.45  «Contracultura» 15. «Topshop» 15.15 «Новости.» 15.2 «Punct şi de la capăt» 16.3 «Правосудие» 17.3 «Свобода в клубах» 18.3 «Ждем в  гости» 19.3 Dw 2. «Cutia neagra» 21. «Te  testez» 22. «Optmart SRL» 23.15 «Punct şi de la  capăt» .15 «Смотри в оба»

AdRESA REdACţiEi: str. Independenţei, 75, or. Soroca, MD3006; email: odn.soroca@gmail.com tel/fax: 0230 24073; https://observatorul.md

P – Materiale înserate în baza acordurilor bilaterale PE – Publicitate Electorală BP – achitat din banii publici

6., 12., 21. “Primele Ştiri” (rom.) 7., 4.2 “Prima  Ora” 9. Teleshopping 9.2  “Здоровье» 1.25 “Непутевые заметки» 11.25, 12.25, 15.25  Т/с  “Гроза над Тихоречьем» 15., 18., 1.5 “Primele Ştiri” (рус.) 16.3  “Эксклюзив» 18.2  “Видели  видео?» 19.  “Replica” 2. “1 de moldoveni au zis” 21.55  “Лучше всех!» 23.3 “Три аккорда» 1.25 Х/ф  “Ширли-мырли»

Redactor-şef: (0230 842 98) Victor COBĂSNEANU Reporteri: (0230 842 97) Săptămânal independent de informare şi atitudine. Membru API (Asociaţia Presei Independente), afiliată WAN (Organizaţia Internaţională a Ziarelor)

ZiAR MEMBRU

Tatiana MITROFAN, Vadim ŞTERBATE Web-redactor, reporter: Doina ALEXEI

Director: (0230 240 73) Elena COBĂSNEANU Contabil: Galina ZAVOROTNÂI Redactor literar: Marcela BENCHECI Designer-machetator: Victor ŞEMEACOV

Ziarul este Înregistrat la Camera Înregistrârii de Stat Ministerul dezvoltării informaţionale al Republicii Moldova cu numărul de identificare de stat 1003607150830

TV8 6.3 “Cutia  neagra” 7.3 “Primetime  news  ru” 8. Dw 8.3 “Primetime news ro” 9.5  “Вечер» 1. “Ждем в гости» 11. “Бизнесплан» 12. “Contracultura” 13.25 “Новости.» 13.3  «Topshop» 13.5  Dw 14.  «С  христианской  точки  зрения» 15.  «Topshop» 15.15  «Новости.» 15.2 «Археология» 16.3 «Рожденные после СССР» 17.3 «Новости.» 17.35 «Ждем  в гости» 18.55 «Новости.» 19. Dw 19.3 «Свобода в клубах» 2.3 Dw 21. «Optmart SRL» 22. «Бoцaн+Попов» 23. «Регионалы» .15  «Смотри в оба»

Redacţia nu corespondează cu cititorii Materialele publicate în «OdN» nu întotdeauna corespund opiniei redacţiei. Ziarul este tipărit la Tipografia iM "Edit TiparGrup" SRL. «OdN» apare vineri în limbile română şi rusă. Tirajul 5079 ex. Comanda nr. 1137


Observatorul de Nord

38(955) • 12 octombrie 2018

Șezătoare cu bunei și nepoței grijulii dan aolei

ai proiectului “Bunicii grijulii”, membri ai Asociației Obștești cu același nume din Soroca. Totodată, au luat parte la șezătoare doi nepoței grijulii și 10 lideri ai sectoarelor de ”Supraveghere de Vecinătate”. În cadrul evenimentului, șeful adjunct al IP Soroca, comisar principal Dumitru Batog, a înmânat certificat de voluntar celor mai activi voluntari care fac parte din proiectul ”Bunici grijulii” și ”Supraveghere de Vecinătate”, comunică Inspectoratul de Poliție Soroca. Săptămâna națională a volunt ar iatului s-a desfășurat între 1 și 7 octombrie.

în cadrul ”săptămânii naționalE a voluntariatului 2018”, la gimnaziul ”alExandru lupașcu” din comuna volovița a avut loc o șEzătoarE ca pE timpuri. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul de Poliție Soroca, de comun acord cu autoritățile publice locale. Sub genericul “Meșteșuguri populare și promovarea tradițiilor naționale locale”, participanții s-au implicat activ în activități practicate pe timpuri de săteni. La eveniment au participat și 10 voluntari

CUMPERI, VINzI, CAUţI UN LOC DE MUNCĂ SAU ANGAjEzI? Sau, poate, îţi cauţi perechea inimii?

Plasează un anunţ în ziarul „Observatorul de Nord”!

Acumœoœpoţiœfaceœdeœoriunde,œuşorœşiœcomod,œiarœachitareaœseœfaceœcuœcardul. Acceseazăœsite-ulœobservatorul.mdœdeœlaœcalculatorœsauœtelefonulœmobil,œ selecteazăœbutonulœANUNŢURIœOnlineœşiœcompleteazăœformularul. Preţul anunţurilor pentru o lună: 40 lei — caractere simple; 50 lei — caractere evidenţiate; 60 lei anunţ încercuit. Anunţulœtăuœamplasatœînœziarœesteœpublicatœgratuitœşiœpeœsite.

SĂ PUNEM MINTEA ÎN MIşCARE

Sudoku – simplu, dar... compus 5

3

2

6

7

8

9

1

4

7

9

4

1

3

5

8

6

2

1

6

8

3

9

2

4

6

2

5

4

7

8

1

8

9

1

7

3

6

5

4

2

7

5

2

3

6

8

4

9

5

1

4

9

6

1

3

REGULAMENT: Umpleţi toate pătrăţelele din grilă cu cifre de la 1 la 9, astfel încât fiecare linie (pe orizontală) şi fiecare coloană (pe verticală) să nu aibă decât o singură dată aceeaşi cifră. Această regulă se aplică şi pentru pătratele 3x3, căsuţe delimitate de liniile îngroş ate din grilă. Fiecare pătrat 3x3 trebuie să conţină toate cifrele, de la 1 la 9, fără repetiţii.

9

7

8

2

7

3

1

5

4

3

8

7

5

9

2

2

6

8

4

1

5

6

3

9

7

Rezolvareaœcorectăœaœsudocuœdinœnumarulœtrecut

4

7

9

5

1

2

6

8

3

8

6

3

7

9

4

1

2

5

2

3

1

5

6

7

9

1

8

4

9

5

2

3

5

6

7

2

1

8

4

6

1

3

4

2

9

8

3

7

2

8

4

6

5

8

9

5

6

7

3

1

9

4

8

7

3

5

2

4

5

6

3

9

1

7

7

2

9

1

8

4

6

Atenţie! Nu este vorba de un concurs, ci de un simplu antrenament al minţii.

ÎN URMA EVENIMENTULUI Foto: Gimnaziul Volovița

Sursa — IP Soroca

16

Ziua Profesorilor a fost sărbătorită altfel la Volovița Lilia Nitrean, părinte (pentru o zi a fost în calitate de profesor): În acest an am avut ocazia ca pentru 45 de minute să fiu și eu în calitate de profesoară în clasa a treia, alături de elevii acestei clase am avut niște emoții ce mi-au copleșit sufletul și mi-au adus aminte de anii frumoși petrecuți în același gimnaziu. A fost o experiență frumoasă și foarte interesantă, cred că am făcut față acestei provocări și m-am convins încă o dată câtă responsabilitate și răbdare stă pe umerii acestor bravi pedagogi. La mulți ani, dragii noștri profesori! Ana Oberneac, președinta Consiliului de Elevi (pentru o zi a fost în calitate de director): În rolul de director m-am simțit bine, dar am înțeles că, de fapt, un om ce deține această funcție este o persoană cu foarte multe responsabilități. Nu este atât de ușor pe cum pare, un director trebuie să aibă mereu pregătit un bagaj de răspunsuri pentru diferite întrebări și rezolvare pentru orice situație apărută. Timp de o zi a fost ușor să mă aflu în această funcție, am avut mii de emoții, teamă ca nu cumva să greșesc, dar am înțeles cât de frumos este să fii profesor. De aceea vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor care depun o muncă enormă zi de zi pentru a ne educa și învăța pe noi, copiii. Sunteți demni de toate laudele, iubiți profesori!

Z`mbi\i, v= rog! Un tip, mai în vârstă, naufragiază pe o insulă pustie. După 10 ani, o blondă coboară din cer şi-i spune: Buna, bătrâne!... De cât timp n-ai mâncat, aşa, ceva mai ca lumea? − De 10 ani!... Nu-mi spune că ai ceva de mâncare! Blonda scoate şi-i dă câteva pateuri: Dar de cât timp n-ai băut ceva, aşa, mai ca lumea? − De 10 ani!... Nu-mi spune că ai şi ceva de băut! Blonda scoate şi-i dă o sticlă de Jack Daniel`s: Dar de când n-ai mai tras o partidă? − Vai de mine şi de mine!... Nu-mi spune că ai şi crose de golf, acolo!...      

La 4 octombrie, în Gimnaziul ”Alexandru Lupașcu” din Volovița a fost sărbătorită Ziua Profesorului. În această zi orele au fost predate de către părinți și elevi, iar pedagogii au fost în rol de elevi, formând pentru o zi clasa a X-a și avându-l ca diriginte pe Dorin Coțaga, elev al clasei a VIII-a. Cei nouă părinți care au predat câte o oră în fiecare

clasă spun că s-au pregătit intens pentru a ieși în fața elevilor, accentuând faptul că munca unui profesor presupune un efort considerabil și cunoștințe temeinice în domeniu. Sărbătoarea a culminat cu evoluarea orchestrei prezidențiale ”Doina Armatei”, concert organizat pentru toate cadrele didactice din comună de către Primăria Volovița.

Cei nouă părinți care au predat câte o oră în fiecare clasă spun că s-au pregătit intens pentru a ieşi în fața elevilor, accentuând faptul că munca unui profesor presupune un efort considerabil şi cunoştințe temeinice în domeniu. Sărbătoarea a culminat cu evoluarea orchestrei prezidențiale ”Doina Armatei”. Acest articol este realizat în cadrul Centrului de Jurnalism al gimnaziului ”A. Lupașcu” (Volovița) și rezultă din proiectul „Jurnalismul cetățenesc — curaj și implicare, dorință și responsabilitate”. Acest proiect este implementat de IREX Europe în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

"Radioul şi TV nu vor înlocui nicicând ziarul, deoarece cu acestea nu poţi... omorî o muscă"

Un maniac a stropit banii cu otravă și i-a donat unui azil de bătrâni. Au murit 5 deputaţi, primarul și asistenta sa. Niciun bătrân nu a avut de suferit!    Un bărbat întreabă o doamnă ce vârstă are. Ea flirtează: Ghiciţi! Vă dau un indiciu — fiica mea merge la grădiniță... − Lucrează ca educatoare?    Bunica, pe patul de moarte, își cheamă nepotul la căpătâiul ei și îi spune: - Nepoate, vreau ca tu să moștenești averea mea. Vila, ferma, herghelia de cai, tractorul și toate animalele de casă plus cele 22 de milioane, toate vor fi ale tale! − Excelent!, exclamă

nepotul. Mulţumesc, bunico, nu știam că ai așa o avere. Unde este ferma? Bunica răspunde, dânduși ultima suflare: Pe Facebook...    Într-o zi, la uşa unei bătrâne bate un domn: Aş dori să vă prezint cel mai performant aspirator... În timp ce vorbea, aruncă pe covorul din holul casei o cantitate considerabilă de bălegar, explicând: Staţi liniştită, dacă acest aspirator nu curăţă TOT ce se află pe covor, promit că mănânc eu ce rămâne! După ce ascultă toata povestea, bătrâna zice: Sper să ai poftă, că nu am curent de azi-dimineaţă!    La Burger King, doi soţi în vârstă împart același

burger și o porţie de cartofi. Un camionagiu se oferă să-i cumpere doamnei o porţie separată. − Nu-ţi face griji, zice soţul, noi împărţim totul. după câteva minute, camionagiul vede ca soţia nu a luat nicio îmbucătură. − Chiar mi-ar face plăcere să-i cumpăr o porţie de mâncare, insistă el. − O să mănânce și ea, zice soţul. Noi împărţim totul. Mirat, camionagiul o întreabă: de ce nu mâncaţi? − Printre altele, împărţim și dantura, răspunse acru femeia.    Un motan se plimba pe camp. O vaca il intreaba: -Asa mic si deja ti-a crescut mustata ? -Si tu asa mare si tot fara sutien?

38(955)2018  

38(955)2018; Observatorul de Nord; OdN; Soroca; ziarul; газета; newspaper

38(955)2018  

38(955)2018; Observatorul de Nord; OdN; Soroca; ziarul; газета; newspaper

Advertisement