Page 1


2


OBSAH: str. 02 - NABÍDKA VYDAVATELE str. 03 - OBSAH str. 04 - MODULOVÉ BYDLENÍ str. 05 - POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU Z PŘEDEŠLÉ STRANY str. 06 - ANUET - STAVĚT PRO ČLOVĚKA, STAVĚT PRO RADOST – 20 LET NA TRHU str. 07 - POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU Z PŘEDEŠLÉ STRANY str. 08 - TEPLO Z PŘÍRODY PRO VÁŠ DŮM ŠETŘETE PŘÍRODU A VLASTNÍ PENÍZE! str. 09 - POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU Z PŘEDEŠLÉ STRANY str. 1 0 - POCTIVÉ KOVÁŘSKÉ VÝROBKY PRO VAŠI STAVBU str. 11 - MODERNÍ KONSTRUKCE DŘEVOSTAVEB V CHKO str. 1 2 - KOMÍNY PRO VAŠE DŘEVOSTAVBY str. 1 3 - METODA DESIGN & BUILD - VYPROJEKTUJ A POSTAV str. 1 4 - HYBRIDNÍ OSTROVNÍ ELEKTRÁRNY - ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST PRO RODINNÉ DOMY str. 1 5 - POSTAVTE SI ZDRAVOU DŘEVOSTAVBU V TECHNOLOGII INSOWOOL str. 1 6 - ZÁSADY PRO ZALOŽENÍ A ÚDRŽBU TRÁVNÍKU str. 1 7 - DROBNÉ STAVBY ZE DŘEVA JAKO PŘÍJEMNÝ DOPLNĚK V ZAHRADĚ str. 1 8 - STĚNOVÉ PANELY PRO EXKLUSIVNÍ INTERIÉR str. 1 9 - EUROOKNA DO DŘEVOSTAVBY str. 20 - REKONSTRUKCE - NADKROKEVNÍ ZATEPLENÍ S PIR IZOLACÍ PUREN A STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ IZOLACÍ MEZI KROKVEMI str. 21 - MOBILNÍ A MODULÁRNÍ DŘEVOSTABY WoodCon = DOSTUPNÉ BYDLENÍ DO 2 MĚSÍCŮ A KDEKOLIV str. 22 - COOL SERVIS S.R.O. MÁ PRO VÁS ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ ČI CHLAZENÍ VAŠEHO DOMU str. 23 - NÍZKOENERGETICKÉ DŘEVOSTAVBY str. 24 - ENERGIE PRO VÁŠ ŽIVOT - ELEKTŘINA ZE SLUNCE str. 25 - MOBILNÍ DOMY A JEJICH VÝHODY str. 26 - POŘIĎTE SI OVLADAČ VRAT VE SVÉ OBLÍBENÉ BARVĚ str. 27 - NÁTĚROVÉ HMOTY NA BÁZI OLEJŮ str. 28 - MINIJEŘÁBY JSOU IDEÁLNÍM POMOCNÍKEM PRO STAVEBNÍKY str. 29 - DŘEVO VYTVÁŘÍ ATMOSFÉRU - VRATA TRIDO PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU str. 30 - ZDRAVÝ DOMOV, PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ KAŽDÝ DEN str. 31 - DOKONALÉ SOUZNĚNÍ TECHNIKY A DESIGNU str. 32 - DUBOVÉ PODLAHY: KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM str. 33 - KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY str. 34 - FOTOVOLTAIKA NA STŘEŠE ČI FASÁDĚ RODINNÉHO DOMKU str. 35 - SPARTHERM MODERNÍ KRBOVÁ KAMNA S NEJVYŠŠÍ KVALITOU PROVEDENÍ, DOKONALÝM HOŘENÍM A DESIGNEM str. 36 - ZDRAVÉ BYDLENÍ Z JINÉHO POHLEDU str. 37 - BETON, CO SE LÍBÍ str. 38 - PROČ KOUPIT FLAMEN? str. 39 - DESIGNOVÉ I KLASICKÉ RADIÁTORY LAURENS str. 40 - TERMOIZOLAČNÍ, LEHČÍ, PEVNĚJŠÍ A EKOLOGICKÁ KRYTINA NOVÉ GENERACE str. 41 - LEHKÁ A MĚKKÁ VÍŘIVKA? TICHÝ RELAX - JAK HO NEZNÁTE str. 42 - SEKERY Z HULTS BRUKU - TRADIČNÍ RUČNÍ VÝROBA str. 43 - POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU Z PŘEDEŠLÉ STRANY str. 44 - TYPOVÉ PROJEKTY PRO STAVBY ZE DŘEVA

3

MODULOVÉ BYDLENÍ str. 35

TEPLO Z PŘÍRODY PRO VÁŠ DŮM str. 8

BETON, CO SE LÍBÍ str. 37


MODULOVÉ BYDLENÍ Modulové bydlení nabízí v současné hodu však vidím v rychlosti výstavby. době, kdy narůstá i v České republice výstavba dřevostaveb, alternati- VÝHODY: vu trvalého bydlení. Také řeší problémy v případě živelných katastrof, kdy • vysoká rychlost stavby – v porovnání je možné velmi rychle vystavět nové s tradičním stavěním se zkrátí výstavba byty pro postižené rodiny. Jsou to až o 2/3 stavební doby, což velmi domy budoucnosti, které v sobě skrý- zefektivní celý projekt. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé moduly vyrábí vají velký potenciál. a montují v hale, je možné stavět Modulové domy mohou být na první po- celoročně. hled k nerozeznání od tradičních staveb. • variabilita – možnost měnit dispoziční Základní stavební jednotkou jsou modu- řešení - stavbu je možné navrhnout ly o velikosti 4 x 8 m, ze kterých je mož- podle aktuálních požadavků klienta né skládat nekonečné množství variant a následně za provozu libovolně podle individuálních požadavků klienta. rozšiřovat nebo zmenšovat podle toho, Moduly jsou otevřený systém, který jak potřeby mění umožňuje kdykoliv připojit nebo odpojit • mobilita - objekt je možno kdykoliv některý z modulů, tak aby objekt vždy na místě rozebrat, převézt na jiný vyhovoval měnícím se požadavkům uži- pozemek a tam následně složit ve stejném, nebo libovolně upraveném vatele.

provedení, včetně možnosti jej rozšířit, což tradiční způsob výstavby nemůže nabídnout. • cenová dostupnost – výroba modulů probíhá v hale, samotná montáž u zákazníka je velmi krátká a snižují se tím celkové náklady na stavbu. • nízké náklady na provoz a údržbu – moduly jsou navrženy jako energeticky úsporné • šetrnost k životnímu prostředí • recyklovatelnost • moderní design

ROSTOUCÍ DŮM Rostoucí dům je ideálním řešením pro mladé rodiny, které se nechtějí na celý život zadlužit, ale touží po vlastním bydlení. Na začátku si pořídí za 589 000 Kč základní modul o velikosti 4 x 8 m, kde

Využití modulů je velmi široké. Jsou ideálním řešením pro mladé rodiny, pro seniory, kteří touží strávit důchod v přírodě nebo jim odrostly děti a velký dům již nemohou sami využít, pro lidi postižené živelnou katastrofou, studentské koleje či sociální bydlení. Dají se využít jako bydlení trvalé i dočasné, jako kanceláře, obchody, restaurace, mateřské školy, sklady nebo garáže. Výrazná změna oproti běžným stavbám spočívá v tom, že nevznikají v místě realizace, ale vyrábějí se v hale. Moduly tvoří dřevěná rámová konstrukce vyztužená ocelovými prvky. Konstrukce je vyplněna tepelnou izolací a opláštěná dřevěnými palubkami nebo jiným obkladovým materiálem. Dále jsou provedeny veškeré dokončovací práce včetně všech vnitřních rozvodů, instalací, obkladů a podlah. Hotové moduly přepravíme kamionem na stavbu, kde jsou poskládány a propojeny v jeden celek. Následně se stavba připojí na připravené přípojky a poté je již připravená k nastěhování.

Základní modul domu velikosti 1 +KK

V základní verzi jsou moduly koncipovány jako stavby s plochou střechou, tak aby bylo možné využít všechny stěny k napojení dalších modulů. Na smontovanou stavbu je však možné položit sedlovou či pultovou střechu. Velká výhoda této nové technologie výstavby je, že není závislá na počasí, neovlivňuje životní prostředí těžkou stavební technikou, prašností a hlukem. Největší vý-

Půdorys základního modulu 1 +KK

4


je koupelna i kuchyňská linka, a umožňuje tak plnohodnotné bydlení. Jakmile začne být prostor jednoho modulu nevyhovující, dá se základ snadno rozšířit o jeden či dva další moduly a vytvořit tak ve velmi krátkém čase z domku 1 +KK domek 4+KK. Cena za rozšiřující modul je 490 000 Kč.

BYTOVÝ DŮM

Rostoucí dům složený ze dvou modulů velikosti 3+KK

Systém modulové výstavby nenabízí řazení modulů jen vedle sebe, ale taky na sebe. Díky tomu můžeme z modulů vystavět 2 až 3 podlažní bytový dům. V něm buď každý modul tvoří samostatnou bytovou jednotku 1 +KK o velikosti 25,2 m 2 nebo propojením dvou modulů vznikne byt 3+KK o velikosti 50,9 m 2 Tyto dvě velikost bytů, lze v objektu libovolně kombinovat. Do přízemí modulů můžeme umístit nějakou doplňkovou funkci (jako např. obchod, kadeřnictví, kavárnu,Y) a vytvořit tak polyfunkční dům. Pokud vás naše nabídka zaujala, rádi vás přivítáme v naší obchodní kanceláři:

PROFESTA s.r.o. Vestec u Prahy, Vídeňská 340 jenicek@profesta.cz www.adomy.cz Ing. Jiří Jeníček 773 060 660 Ing. arch Lenka Divišová 773 900 890 Půdorys 3+KK

Bytový dům sestavený z modulů.

5


ANUET - STAVĚT PRO ČLOVĚKA, STAVĚT PRO RADOST – 20 LET NA TRHU Po roce se vracíme navštívit Ing. Pavla Melichera v jeho studiu. Na soukromém stavebním trhu je 20 let. Za tuto dobu projektování, dozorů a realizací staveb, nasbíral množství zkušeností a postřehů z výstavby zvláště rodinného bydlení. O stavění ze standardních i přírodních materiálů s ním hovoříme. Slavíte kulaté výročí, na stavebním trhu jste již dvacet let, to je velké množství zkušeností i zážitků. Stavební řemeslo má své neopakovatelné kouzlo. Nový dům, nové bydlení, se rodí z přání zákazníka a jeho rodiny, z několika prvních nápadů a čar. Postupně se prolíná odborná práce našeho týmu s představami stavebníka a jeho rodiny, s vnímáním pozemku a krajiny a vzniká výsledek, zázemí, domov. V tomto duchu se odvíjela a odvíjí naše práce od začátku našeho působení na trhu. Vzhledem k tomu, že nejraději řešíme stavbu komplexně, od architektury, přes projekt a inženýring až po realizaci či dozor nad stavbou, zážitků a zkušeností je skutečně mnoho. Jsou úsměvné, veselé i vážnější.

Vrátíme se k nim, povězte nám nyní ale o pracovní náplni vaší i vaší společnosti více, citoval jste většinu oblastí stavebního trhu rodinnými domy, kterými z nich se zabýváte? Za dobu našeho působení na trhu jsme si ověřili, že má-li se dílo podařit, je třeba nést počáteční myšlenku celou cestou přípravy i realizace stavby. Za dobu našeho působení jsme vytvořili tým lidí – odborníků tak, že jsme schopni poskytnout komplexní servis v oblasti staveb pro bydlení, od prvního nápadu až po kolaudaci hotového domu. Služby se prolínají a dílo roste, jako živý

organizmus. Komplexní péče je potřeba, zvláště v této době. Na stavebníka se valí množství informací ze všech segmentů stavebního trhu a bez jejich setřídění, pochopení důležitosti a vysvětlení souvislostí, může docházet k chybnému či zbytečnému použití ve stavbě.

je využívána jeden až dva dny v týdnu, nelze mluvit o optimálním využití či o efektivně vynaložených nákladech.

Celý systém stavby je třeba citlivě vyladit a dát novostavbě podobu kvalitního a vyváženého celku. To je jedním z našich hlavních cílů. Průběžným sběrem Říkáte chybné či zbytečné použití, jak informací a zkušeností, stejně, jako stuje to možné? Vždyť jednotlivé výrob- diem nových materiálů a technologií, si ky a technologie nabízejí většinou udržujeme a rozvíjíme schopnost poskyodborníci ve svém oboru. tovat takto naší službu. Zákazník má tak jistotu, že prostředky vynaložil optimálAno, a o to právě jde. Odborník na ně. izolace, nezná mnoho o větrání, odborník na vytápění nezná často funkce přírodního materiálu a podobně. Často se ve své praxi setkávám se situací, kdy si zákazník například pořídí do domu několik špičkových topenářských technologií. Je jistě skvělé jít s dobou a technickým pokrokem, ale pokud každá z těchto technologií bude mít výslednou reálnou účinnost 20-25 %, tedy v souhrnu

6


Celostní přístup ke stavbě vyžaduje pečlivou přípravu již ve fázi projektu. Dnes je doba šetření, zákazník poptává služby a často vybírá z nejlevnějších nabídek. Pokud však platí, že cena více či méně odráží kvalitu, potom u projektů a staveb to platí dvojnásob. Pamatujte, že investice několika tisíc navíc do řešení projektu, přípravy a dozoru stavby, ušetří investorovi několik desítek i stovek tisíc při vlastní realizaci stavby.

Ve vašich projektech a stavbách využíváte často i dřevo a ostatní přírodní materiály. Je zde nějaká odlišnost od "běžného" stavění? V principu ne. Veškeré materiály a technologie lze zpracovat do stavby pečlivě nebo naopak. Prioritou je přístup dodavatele a znalost technologií. Přírodní materiály navíc vytvoří příjemnější klima v objektu a jsou šetrné k přírodě – plně recyklovatelné. V naší tvorbě používáme běžně dřevěné konstrukce včetně takzvaného "lunárního dřeva", jílové omítky prováděné na rákosové rohože. Často lze použít pro investora jíl z výkopu na vlastním pozemku. Jako tepelné izolace do základů používáme štěrk z pěnového skla, ve stěnách a krovech vyžíváme nejčastěji izolaci z dřevitého vlákna nebo konopí. Dokážeme použít také balíky slámy, máme i takové realizace. Lidé dnes stále více inklinují k materiálům bez chemie, jako jsou také len, ovčí vlna, juta, expandovaný jíl a podobně. U povrchových úprav používáme pro výmalbu kaseinové barvy, přírodní napouštěcí oleje na dřevo, marocký štuk (tadelakt).

strom táhne vodu přirozenými cestičkami a kanálky z kmene do koruny. Tím se dřevo zklidní a dřevní vlákna zůstanou neporušena; větve a koruny ještě vykonají důležité životní funkce a "pumpují" vodu z kmenů. V našem případě se vše takto povedlo a důkazem pro nás byla rozhodující věta řidiče, který vezl dřevo z lesa na pilu. Byl překvapený a nechápal, jak je možné, že i přes plný návěs má pocit, jako by vezl pouhou polovinu fůry. Tento způsob odčerpání vody může zredukovat vlhkost dřeva ze sta na zhruba čtyřicet až padesát procent. Je to nejpřirozenější sušení. Zvýšená pracnost a včasná příprava se bohatě vrátí v kvalitě dřeva.

Využil jste tento způsob i na jiných stavbách? Jsem rád, že na vlastním příkladu mohu

Citoval jste "Lunární dřevo", můžete ukázat, že to opravdu funguje. Dřevo potento termín blíže vysvětlit? kácené v zimě vykazuje jiné složení obsažených látek než dřevo poražené v léKdyž jsem před několika lety kupoval tě. Přirozená odolnost dřeva poraženého knihu s názvem „Viděl jsem tě růst“, v zimě proti houbám a hmyzu, je z tohojejímž autorem je Erwin Thoma, tak jsem ještě netušil, jaký na mě bude mít vliv. Shodou okolností jsme v té době s rodinou chystali rekonstrukci staré chaty na domek pro bydlení. Rozhodli jsme se vyzkoušet kácení dřeva podle lunárního kalendáře. Záleží zde na několika dodržených pravidlech, kde každé z nich směřuje k přirozenému snížení obsahu vody ve dřevu. Kácí se v zimních měsících, fáze Měsíce musí ubývat, dále lze najít konkrétní dny (zemské znamení), kácet nejlépe v severním svahu a neodvětvené stromy položit korunami dolů ze svahu na několik týdnů. Tak 7

to důvodu daleko vyšší. V letošním roce máme již dva naše zákazníky, kteří si nechali tímto způsobem pokácet dřevo a budou z něj stavět. Jeden dům vyroste u Prahy, druhý u Liberce. V naší společnosti se již těšíme na další realizace. Závěrem bych rád popřál stávajícím i novým stavebníkům šťastnou ruku, trpělivost a nadhled při přípravě i stavbě nových domů, vždyť většinou tvoří originál. Na jejich volbě a přístupu záleží, zda se z tohoto jejich díla budou radovat i další generace.

Ing. Pavel Melicher Anuet - studio spokojeného a zdravého bydlení Zázvorkova 1 997, 1 55 00 Praha 5 603 41 2 723 info@anuet.cz www.anuet.cz


TEPLO Z PŘÍRODY PRO VÁŠ DŮM ŠETŘETE PŘÍRODU A VLASTNÍ PENÍZE! Již od pradávna se lidé snažili lidé zkrotit oheň pro zlepšení komfortu bydlení v jeskyních, chatrčích a postupně v domech, hradech a na zámcích. Rostoucí náklady za fosilní zdroje energie a sílící ekologické povědomí vedou ke stále větší poptávce po regenerativních zdrojích energie. Vytápění dřevem je vhodnou alternativou k olejovému nebo plynovému vytápění, zodpovědný přístup k životnímu prostředí ale není jediným argumentem, proč využívat tuto přírodní surovinu. Dřevo jako domácí palivo je cenově atraktivní a výkyvy ve vývoji cen jsou velmi malé. Díky pokrokové technice dodávané firmou E-Shops CZ – divize tepelné techniky je navíc vytápění dřevem efektivní a komfortní. Kdo dnes investuje do nového vytápěcího zařízení, měl by si jeho doplnění solárním systémem naplánovat ihned. Takto může profitovat z nízké spotřeby Kachlový krb, ideální jako doplňkové topidlo v přechodných obdobích - možnost napojení tepla a kromě toho se každý měsíc na stávající teplovodní topení

Těžká akumulační kamna s vytápěnou pecí zabezpečují stabilní tepelnou pohodu v objektu

Kachlový sporák spojený s elektrickým sporákem a troubou - výjimečná dominanta každého interiéru

8


Kachlový sporák K3 Country na zděném soklu - dokonalý solitér chalupářské kuchyně

Kachlová kamna Amarela, kachlový sokl – možnost s teplovodním výměníkem 8 kW

Tepelné čerpadlo Vitocal 300

může radovat ze snížených účtů za tosti je možnost vytápění tepelným čerpadlem, kde tepelné čerpadlo dokáže energii. efektivně využívat teplo z okolního vzduInstalací solárních kolektorů kromě to- chu, vody či země. Firma E-shops CZ ho signalizujete vaše ekologicky šetrné divize tepelné techniky je vám připravechování, a to tím, že emise CO 2 sni- na navrhnout optimální řešení vytápění žujete trvale udržitelným způsobem. Na a tím harmonizovat komfort vytápění to poskytuje firma E-shops CZ optimální včetně realizace a následného servisu. souhru všech komponentů a perspektivní techniky od předních renomovaných V další nabídce nechybí: světových výrobců špičkové techniky. Argument, který by se při investici do • Kachlová kamna a sporáky solární techniky neměl podcenit, je rov- • Krbová kamna něž zvýšení ceny vaší nemovitosti. Ne- • Tepelná čerpadla dílnou možností vytápění vaší nemovi- • Solární systémy 9

• Plynové kotle • Komíny • Přenosné kachlové sporáky • Kachlová krbová kamna • Kachlová krbová kamna s výměníkem

E-shops CZ spol. s r.o. Vamberk, Žamberecká 45 494 541 777 info@vamberecka-kamna.cz www.vamberecka-kamna.cz


POCTIVÉ KOVÁŘSKÉ VÝROBKY PRO VAŠI STAVBU Hezká stavba potřebuje vhodné kovářské doplňky. Kov a dřevo k sobě neodmyslitelně patří a proto je tady firma Jiří Hudec – kovářství a zámečnictví, která se zaměřuje na poctivou kovařinu. Firemní motto je: „Naším cílem je uspokojit zákazníka širokým spektrem kovářských výrobků s dlouhodobou životností a kvalitním řemeslným zpracováním, které ozdobí váš domov“ . Proč si vybrat právě nás? V našem výrobním sortimentu naleznete širokou nabídku kovaných výrobků, které ozdobí nejen váš interiér, ale také exteriér. Vše je kováno ručně, žádné náhražky, žádné kupované polotovary. V našem stylu je kladen důraz na dřívější pojetí kovářského řemesla, kdy neměl výrobek zbytečné „kudrlinky“, ale byl dlouhodobě funkční a řemeslně hodnotný. Takové výrobky se dříve používaly ve starých chalupách a roubenkách, proto chceme zákazníkům dopřát, aby nejen stavba, ale i kované doplňky vypadaly dobově a dotvářely atmosféru celého domu. Díky našemu stylu a kvalitě si nás vybraly nejen firmy, které staví roubenky, sruby, dřevostavby, zděné venkovské chalupy, ale také památkáři k rekonstrukcím historických objektů. Máme již mnoho spokojených zákazníků a i vy se k nim můžete připojit.

Co nabízíme? Na našich stránkách máme již zavedené výrobky, vhodné zejména do dřevostaveb – např. kované kliky, nábytkové úchytky, panty, garnýže, držáky madel, krbová nářadí, zámky „myšáky“ – které již zákazníci znají a jednoduše si je mohou objednat. Toto jsou doplňky, které by vám neměly chybět.

dle našeho návrhu, který vám zhotovíme nebo dle vašeho požadavku - kované brány, ploty, zábradlí, mříže, domovní čísla, vývěsní štíty, svícny, poštovní schránky, koše na dřevo ke krbu, dvířka ke krbu, k udírně, věšáky, držáky květin na okna. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a snažíme se mu Co jsme schopni dále vyrobit? vyjít vstříc. Fotky již realizovaných prací Jsme schopni vyrobit jakýkoliv výrobek najdete na našich stránkách.

10

Jiří Hudec – kovářství a zámečnictví Lhota 95 592 45 Lísek 605 96 97 70 hudec.jiri@seznam.cz www.kovovedekorace.cz


MODERNÍ KONSTRUKCE DŘEVOSTAVEB V CHKO Jak postavit moderní dřevostavbu ve stylu podhorských domů? Příběh mladé rodiny, která toužila po bydlení v rodné vesnici a přitom dost věděla o tom, jaké jsou energetické a konstrukční požadavky na současnou dřevostavbu. Potíž byla v tom, že ji musí vzhledově začlenit do krásné architektury v CHKO. Sen se podařilo splnit a celý příběh má šťastný konec. Trendem dnešní doby je snaha o snížení energetické náročnosti budov. Proto je správně kladen důraz na zateplení domu, kvalitní okna a v neposlední řadě neprůvzdušnost domu. Dosažení posledního parametru nepředstavuje velký problém, pokud se zvolí správné konstrukční detaily za použití nejlépe deskových materiálů. Stropní konstrukce skončí před vzduchotěsnou rovinou a pak se řeší jen dotěsnění rohů. Komplikace nastávají, když stropní konstrukce vystupuje před fasádu domu a tvoří ozdobný přesah společně s konstrukcí krovu. S tímto detailem se můžeme setkat právě u podhorských domů, kde ve většině případů existují i požadavky na architektonický ráz stavby ze správy CHKO. V minulosti se dotěsnění domu v podstatě neřešilo a stropní trámy prostupovaly vzduchotěsnou rovinou. V našem případě jsme zvolili certifikovanou rámovou prefabrikovanou konstrukci, kde se vnitřní stropnice připojí do ocelových třmenů. Ozdobný přesah byl vytvořen falešnými trámy zachycenými do obvodového panelu a konstrukce krovu. Výsledkem byl požadovaný vzhled domu a bez problému dosažená neprůvzdušnost pro nízkoenergetický dům. Firma VAZNÍKY D.N.K. s.r.o. je výrobcem certifikovaného systému pro výstavbu nízkoenergetických dřevostaveb. V našem výrobním areálu jsme schopni provést takový stupeň prefabrikace, aby čas strávený na stavbě byl co nejmenší. V daném případě naše firma dodala částečně zateplený panel s nosnou konstrukcí střechy a zajistila zakrytí proti nepřízni počasí. Klient si dle zkonzultovaných detailů stavbu dokončil svépomocí. Výsledkem se stal dům splňující vzhled podhorské architektury v dané oblasti za použití nejmodernějších poznatků při výstavbě nízkoenergetických domů.

VAZNÍKY D.N.K. s.r.o. Hrotovická – průmyslová zóna 1 69 674 01 Třebíč - Střítež mpekarek@vaznikydnk.cz www.drevene-vazniky.info 11


KOMÍNY PRO VAŠE DŘEVOSTAVBY Společnost ROKA Ráža spol. s r.o. Teplice je na trhu již od roku 1 994. Svou činnost zaměřuje především na výrobu a montáž komínů a komínových komponentů, ocelových a nerezových konstrukcí, interiérových prvků a součástí zemních strojů. Nerezové třívrstvé komíny jsou dnes již neodmyslitelnou součástí výstavby nových a rekonstrukce starších rodinných domů, chat a občanských staveb. Jejich univerzální použití podporuje realizaci požadavků moderního vytápění, které není závislé jen na jednom zdroji tepla. Dokonalé provedení nerezových třívrstvých komínů řady RS umožňuje umístění uvnitř i vně objektu. Systémově zvládnutými prostupy hořlavými konstrukcemi jsou splněny požadavky bez- • Komínové systémy řady RS 3000 pečného provozu. obsahují celou řadu tvarových dílů, s jejichž pomocí lze bez mechanických Firma při stavbě nového nebo úprav smontovat libovolné komínové rekonstrukci stávajícího komínu těleso.

nabízí:

• Odborné posouzení stávajícího stavu komínového tělesa • Bezplatné vyhotovení tepelnětechnického výpočtu komínu a kouřovodu • Architektonický návrh komínu včetně začlenění do prostoru - CAD • Dodávka a montáž komínu ze systémů řady RS 3000, případně též kouřovodu

RS 3000 - konstrukce nerezového třívrstvého komínového systému • Komínový systém RS 3000 představuje moderní komínový stavebnicový systém pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. • Progresivní řešení zajišťuje tepelnou dilataci každého dílu samostatně. • Komínové díly sestávají z vnitřní vložky z nerezové oceli tloušťky 0,6 a 1 ,0 mm. Ta je opatřena izolací z bio vláken tloušťky 25 - 50 mm a opatřena nerezovým pláštěm tloušťky 0,5 mm s vysoce lesklým povrchem. Povrch komínu je rovněž možné dodat s nástřikem práškové barvy v odstínu palety RAL. • Výrobek je díky jedinečnému řešení montážního spoje předurčen pro široké použití a umožní provádět montáž i začátečníkům.

Přednosti komínu systému RS 3000 jsou zejména: • Rychlé ohřátí kouřové cesty • Hladký povrch a symetrický průřez komínové cesty • Jednoduchá montáž třívrstvého komínu, pro stavbu komínu není potřeba zpevněný základ • Vysoká životnost • Malá potřeba místa a nízká hmotnost • Okamžitá připravenost k provozu • Použitelnost pro všechny druhy paliv • Dokonale vyřešená tepelná dilatace

Možnosti použití • komínová tělesa pro novostavby, rodinné domky, chaty a chalupy • odtahy od krbů, pecí a kachlových kamen • rekonstrukce komínů v průmyslových objektech • průduchy pro volně stojící komíny • prvky pro realizaci kouřovodu • prvky pro izolované vzduchotechnické rozvody

Stručný výtah z další produkce: Nerezové zábradlí, schodiště, interiérové prvky, reklamní panely. Volně stojící komíny ROKA Ráža. Ocelové a nerezové konstrukce. 12

Povrch komínu je rovněž možné dodat s nástřikem práškové barvy v odstínu palety RAL

Firma je od roku 2001 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 , od roku 2005 i svařovacího certifikátu ČSN EN ISO 3834. Komínové systémy splňují přísné normy EU a u každého je dokládáno prohlášení o shodě CE.

ROKA Ráža, spol. s r.o. E. Dvořákové 886 41 5 01 TEPLICE 41 7 577 296 724 870 326 firma@roka-teplice.cz www.roka-teplice.cz


METODA DESIGN & BUILD - VYPROJEKTUJ A POSTAV Zní vám název článku poněkud krkolomně a nevíte, co byste si měli pod tímto titulkem představit? Důvodem bude zřejmě to, že se jedná o poměrně nový a průlomový systém ve výstavbě rodinných domů, který firma Stamaco nabízí svým klientům. Myšlenka je ale mnohem jednodušší než název samotný a na západ od nás je již prověřená a vyzkoušená. V západní Evropě v současné době zaujímá již polovinu všech zakázek. Design & Build můžeme volně přeložit do češtiny jako „Vyprojektuj a postav“ a hlavním rysem této myšlenky je partnerství mezi investorem a zhotovitelem po celou dobu výstavby - od konzultace investičního záměru až po kolaudaci. Investor má jasnou představu, jaký dům si chce nechat postavit, stanoví výchozí parametry stavby a již na začátku stanoví maximální cenu. Vše pak nechá na schématu A - k objednateli směřují 2 šipstavební firmě – zhotoviteli. ky, což je často znakem zdlouhavých, neefektivních a stresujících jednání mezi Zhotovitel stavby tedy odpovídá za pro- oběma těmito stranami. jekt i dílo samotné! Schéma B představuje systém Design & Výhody Design & Build: Build – objednatel je v přímém partnerství pouze se zhotovitelem! • Partnerství – přímá vazba mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Díky přímé komunikaci je eliminován potenciální vznik sporů mezi projektantem a stavitelem, kdy se prostředníkem v tomto sporu nutně stává objednatel a dostává se tak často mezi „dva mlýnské kameny“.

• Jistota dohodnuté maximální ceny za

dílo na základě projektové dokumentace ve fázi přípravy.

• Rychlost výstavby díky překrývání fáze přípravy projektové dokumentace a výstavby. Pro zahájení stavby postačí projekt pro stavební povolení a v průběhu stavby samotné se dotvoří v projektu detaily díla.

• Volba technologie stavby je na zhoto-

viteli, což se pozitivně projevuje na ceně díla. Důvodem je to, že zhotovitel není odkázán na nabídnuté univerzální technická řešení, které je projektant zvyklý používat, aniž by zvážil například umístění stavby. Pro ještě lepší orientaci přidáváme dvě malá schémata. Jak můžete vidět na 13

STAMACO – stavební materiály a consulting s.r.o. Ostrava - Vítkovice, Rudná 30a 596 636 220, 734 245 241 martin.lech@stamaco.cz www.stamaco.cz


HYBRIDNÍ OSTROVNÍ ELEKTRÁRNY - ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST PRO RODINNÉ DOMY Již od roku 2000 realizujeme fotovoltaické elektrárny s připojením do rozvodné sítě (GRID-ON), ale i ostrovní (GRID-OFF) pro místa, kde není dostupná elektrická síť. Pro stavbu FVE připojené do sítě běží poslední půlrok, kdy bude FVE podporována formou zeleného bonusu 2,44 Kč/kWh do výkonu 5 kWp a 1 ,88 Kč/kWh od do 30 kWp. V režimu zelený bonus je proplácena veškerá vyrobená elektřina a to i tehdy, když si ji sami v domě spotřebujete. Běžný RD dokáže ušetřit pouze 20-30 % z vyrobené energie, ve firmách je to 80-1 00 %. Vzhledem k růstu cen elektřiny bude po deseti letech platba za zelený bonus od distributorů (ČEZ, EON, PRE) méně důležitou a hlavní přínos bude spočívat v úspoře energie, kterou neodeberete ze sítě, ale sami si ji vyrobíte. Má-li být tento způsob úspěšný, neobejde se bez akumulace elektřiny. Pro maximální efekt je vhodné kombinovat FV panely s malou větrnou elektrárnou, která může dobíjet akumulátory i v noci a především v zimním období, kdy je sluneční záření slabší. Tato kombinace se nazývá hybridní a při optimalizaci spotřeby rodinného domu a dobře navrženém systému téměř nepotřebuje zálohu pro případ výpadku ze sítě nebo záložního generátoru. Tento způsob bude od příštího roku nejvýhodnější a budeme ho zákazníkům nabízet v ryze ostrovním, nebo kombinovaném zapojení se sítí.

káte výhradně s kvalitními komponenty od evropských firem Schueco, SMA, Studer a japonské Kyocera. Pokud nechcete donekonečna platit za médium, které jste si schopni sami z velké části vyrobit, kontaktujte nás.

Ing. Ctirad Prokeš – WATTSUN Vrahovická 5 796 01 Prostějov 608 887 574 info@wattsun.cz www.wattsun.cz

Ať již budete chtít realizovat FVE s připojením do sítě, nebo v ostrovním provedení v kombinaci, můžete počítat s našimi zkušenostmi z instalací o výkonu 2,1 MW, což představuje 1 45 FV elektráren v ČR i zahraničí. Ostrovní systémy jsme dodávali v desítkách instalací do rovníkové Afriky a vlajkovou lodí je realizace ostrovní FVE 2,22 kWp na Chatě pod Rysmi ve Vysokých Tatrách, kterou jsme dodali Klubu Slovenských turistů a Slovenskému horolezeckému spolku SHS-JAMES jako sponzorský dar. Síťové elektrárny jsme budovali téměř výhradně na střechách RD a průmyslových halách. V našich instalacích se set14


POSTAVTE SI ZDRAVOU DŘEVOSTAVBU V TECHNOLOGII Snaha o zdravé bydlení vede investory čím dál tím více k používání ekologických materiálů a ke změnám v oblasti samotné konstrukce budov. • Myšlenka konstruování tzv. dýchajících fasád , čili konstrukcí obvodových plášťů dřevostaveb (stěn a střech), umožňujících difúzi plynů a vodní páry, je jedním z trendů v posledních přibližně 1 0 letech. Tato cesta je protikladem pojetí, kdy se projektanti snaží budovy co nejvíce utěsnit, vedeni myšlenkou naprostého zamezení prostupu vodní páry konstrukcí. • Stěny a střechy budov jsou tedy v rámci filosofie dýchajících fasád koncipovány tak, že musejí přenos vlhkého vzduchu umožnit. Toto pojetí samozřejmě znamená, že všechny materiály, které jsou vkládané do konstrukce, nutně musejí být pro vodní páru prodyšné. • Koncepce difúzně otevřených konstrukcí vylučuje používání pro páru nepropustných fólií a vrstev, které se obecně nazývají parotěsné zábrany. Použití těchto materiálů do konstrukcí vede k pravému opaku – vede na vytvoření hermeticky uzavřených prostor v interiérech budov. Difúzně otevřené konstrukce plášťů staveb používají tzv. parobrzdné materiály, které průchod vodní páry přibrzdí a regulovaně propustí jen určité množství vodní páry. Toto množství bez problémů projde konstrukcí ven, aniž by byla rizikem kondenzace zasažena jakákoliv (zejména nosná dřevěná) vrstva. První několikaleté zkušenosti ukazují, že se jedná o cestu správným směrem. • Je prokázáno, že například mnoho pelné stabilitě uvnitř budovy. Dřevoalergických problémů obyvatel „těs- vláknité desky s velkou tepelnou akumuných“ objektů po přestěhování do bu- lací dodávané společností Insowool jsou dov s difúzně propustnými fasádami toho zárukou. mizí. Zároveň se touto koncepcí vyhý- • Použít materiály, které jsou zdravotně báme řadě problémů s vlhkostí, které nezávadné. s sebou konstrukce hermeticky zatěsně- • Realizaci dřevostavby svěřit stavebných budov přináší. ní firmě, která prokáže, že obvodový příp. střešní plášť dřevostavby splňuje Jak docílit zdravé dřevostavby? principy „dýchající fasády“ a přitom ne• Pomocí difúzně otevřené konstrukce, která zajistí vlhkostní rovnováhu mezi interiérem a exteriérem , což výrazně přispívá ke kvalitě ovzduší v interiéru. • Použít materiály, které přispějí k te-

dochází ke kondenzaci vodní páry v konstrukci . Firmy, které se výrobou

těchto systémů zabývají, zaznamenávají v porovnání s jinými stavebními firmami růst objemu výroby. Prokazatelně roste společenská poptávka po tomto typu „zdravých“ budov. 15

Foto a realizace : VITTORE s.r.o.

Společnost Insowool nabízí dřevovláknité desky i hotová ucelená řešení realizačním a projekčním firmám včetně technické dokumentace a katalogu systémových konstrukčních detailů.


ZÁSADY PRO ZALOŽENÍ A ÚDRŽBU TRÁVNÍKU

Aneb několik tipů a rad společnosti AROS-osiva jak založit kvalitní trávník. Příprava půdy Základem kvalitního trávníku je dokonalá zahradnická příprava půdy před výsevem osiva. Z půdy odstraníme kameny a jiné nežádoucí organické zbytky. Pozemek urovnáme tak, abychom mohli následně půdu řádně prokypřit do hloubky 1 00 až 1 50 mm, případně ji můžeme vylehčit středně jemným pískem. V předseťové přípravě rovněž půdu zásobně vyhnojíme zapravením potřebných živin v podobě kvalitního trávníkového hnojiva v dávce cca 20 až 45 g/m 2 (vhodné je použít hnojivo AROS STARTER®). Připravený pozemek k výsevu osiva necháme cca 2 až 3 týdny tzv. odležet. Následně po vzejití plevelů (plevele z půdní zásoby) provedeme mechanické nebo chemické odplevelení pozemku, které je vhodné ještě jednou před výsevem osiva opakovat.

Výsev osiva

vanou výšku, dle typu trávníku a pří- regeneraci všech typů trávníků, které růstku travní hmoty v průměru jedenkrát během 3 až 4 týdnů dokonale obnoví, prořídlá místa zaplní a vytvoří zátěži Vhodný výběr travní směsi určuje vlast- za týden. odolný trávník. nosti a charakter budoucího trávníku. Proto výběr travní směsi v žádném pří- Výživa a hnojení AROS-osiva s.r.o. padě nepodceňujte. Výsev provádíme Praha 8, Trousilova 1 od března do poloviny listopadu vždy Základem dokonalého trávníku je vyrov284 681 652 s přihlédnutím k půdně klimatickým pod- naná a dostatečná výživa, která ovlivinfo@aros.cz mínkám. Osivo vyséváme secím stroj- ňuje kvalitu travního porostu a jeho odolwww.aros.cz kem nebo ručně – na široko, v dávce 1 0 nost vůči zátěži, chorobám, letním či až 30 g osiva na 1 m 2, v závislosti na zimním stresům. Především často kokvalitě přípravy půdy, druhu travní směsi sené, okrasné či zátěžové trávníky jsou a technice výsevu. Před výsevem je na výživu velmi náročné. Potřebné vhodné osivo travní směsi promíchat a množství živin stanovíme nejlépe rozrozdělit na dva stejné díly. První díl osiva borem půdy, vizuálním posouzením trávvyséváme podélně a druhý díl kolmo na níku a doporučenými dávkami hnojiv. první. Tím docílíme rovnoměrného výse- Společnost AROS-osiva nabízí »komvu. Po výsevu osivo lehce zapravíme plexní systém hnojení trávníku« v průhráběmi do hloubky 2 až 3 mm a povrch běhu celého vegetačního roku. Trávnípůdy utužíme např. zahradním válcem. kové hnojivo aros starter® je určeno Zavlažujeme pravidelně v ranních a ve- především pro zakládání a obnovu černích hodinách až do vzejití travních travních ploch v průběhu celého verostlin. Dle zvolené travní směsi osivo getačního období. Trávníkové hnojivo aros power® slouží pro dokonalou vývzchází za 20 až 35 dní. živu od jara až do příchodu podzimu. Podzimní výživu pro zdárné přezimování Sečení vám zajistí trávníkové hnojivo aros Sečení nově založeného trávníku prová- winter®. díme při výšce cca 80 až 1 00 mm a to zásadně ostrými nástroji (kosa, srp, žací NÁŠ TIP nůž). Výšku snižujeme postupně maximálně o jednu třetinu z celkové délky Vyzkoušejte unikátní travní směs rostlin. Po třetí seči nově založený tráv- OBNOVA® 2 in 1 s trávníkovým hnoník můžeme začít kosit již na požado- jivem. Tato travní směs je určená pro 16


DROBNÉ STAVBY ZE DŘEVA JAKO PŘÍJEMNÝ DOPLNĚK V ZAHRADĚ K rodinnému domu nebo rekreačnímu objektu patří zahrada. Naštěstí je mezi námi spousta lidí, kteří zahradu vnímají jako součást obytného prostoru, kde se dá báječně pobývat a regenerovat mysl. Kromě udržované nízké, střední a vysoké zeleně, zpevněných ploch, skalek, skalních skulptur a dalších přírodnin, nám zahradu oživují zahradní stavby. Jelikož se jedná o přírodní prostředí, k výrobě těchto staveb se nejvíce hodí dřevo a jako podpůrné či výplňové materiály pak kámen, režná cihla nebo kov. Souhrn drobných a doplňkových staveb a prvků je velmi široký, v prvé řadě jsou to terasy a pergoly, dále dřevěné přístřešky a altány, dělící stěny a ploty, zahradní domky na nářadí a další různé varianty dřevěných doplňků do zahrady. Zcela specifickým výrobkem je například nízká rozhledna či posed ve stromech a vyhlídkové terasy v místech, kde to umožní terén. Pro instalaci takové dřevostavby je možné vybrat typový výrobek od celé řady výrobců. Fajnšmekr a esteticky založený člověk však o věci dlouho přemýšlí – odkud jde slunce, jak se chránit před větrem, jaký rozměr a výšku zvolit, aby dřevostavba přesně padla do zahrady – pak se obrátí na architekta s žádostí o vytvoření návrhu a poté společně najdou zručného tesaře či truhláře, se kterým dílo zrealizují. Měli bychom opět do zahrad vrátit tu jemnost drobných doplňků a staveb. Na fotografiích můžete vidět některé návrhy a realizace našeho atelieru: - altán Měchenice - vyhlídková plošina Měchenice - posilovna Slapy včetně pohledu do krovu

KZK Group, spol. s r.o. Ing. arch. Petr Kříž Praha 4, Budějovická 3a 261 1 23 201 kzk.group@seznam.cz www.kzkgroup.cz

17


STĚNOVÉ PANELY PRO EXKLUSIVNÍ INTERIÉR Chcete exklusivní interiér ve vašem rodinném domku nebo bytě? Jak ho vytvořit? A co využít sortimentu interiérových panelů - ekologického a přírodního výrobku s rychlou a hlavně jednoduchou montáží, kterou zvládnete sami. Rádi bychom vám představili produkty norské skupiny Byggma, výrobců interiérových panelů s využitím pro povrchovou úpravu stěn a stropů. Podstatně jednodušší a hlavně rychlejší než sádrokarton. Suchá montáž bez zdění a broušení, bez znečištění prostor. Panely mají již definitivní povrchovou úpravu, od nátěru vodou ředitelnými barvami až po exklusivní povrch tvořený vinylovou tapetou, nebo vysokotlakou laminátovou folií, která zabezpečí vodovzdornost panelu.

Fibo-Trespo - vodovzdorné nástěnné

panely vám pomohou velice snadno a hlavně rychle vybudovat nový interiér koupelny a ostatních sociálních prostor. Sedmivrstvá vodovzdorná překližka s povrchem tvořeným HPL folií s výběrem atraktivním barev a rozmanitých designů. Koupelna s atmosférou relaxace a komfortu. Jste limitování jenom vlastní představivostí.

HUNTONIT – ekologické panely pro

finální úpravu stěn a stropů, čistě přírodní produkt. Dřevovláknitá deska s povrchovou úpravou pětinásobným nátěrem akrylátovými barvami až po různé dekory vytvořené digitálním tiskem. Vynikající protihlukové vlastnosti, hodí se hlavně pro úpravu stěn v ložnicích a dětských pokojích. Fotografie kotěte, nebo kamenné stěny vytvoří velice příjemný interiér.

Forestia Walls4you – dřevotřískové

stěnové panely s povrchem tvořeným různými tapetami s moderními vzory a barvami udělají z vašeho interiéru opravdu záviděníhodný prostor. Jsou vhodné pro interiér obývacího pokoje stejně jako ložnice. Ale také komunikační prostory, stejně jako interiér restaurace nebo baru v hotelu. Takže vybírejte, nic vám nestojí v cestě. My vám dodáme materiál dle vašich požadavků, a pokud budete potřebovat, zajistíme pro vás i montáž.

LESTR , s.r.o. Praha 6, Nevanova 1 037/1 6 252 543 87 , 602 203 667 strupek@lestr.cz www.lestr.cz 18


EUROOKNA DO DŘEVOSTAVBY Stavíte roubenku, dřevostavbu, srub nebo jakýkoliv dům ze dřeva? Stojíte před rozhodnutím, jaká okna si objednat? Pokud uvažujete o dřevěných EUROoknech, ale stále nejste rozhodnuti, pak si přečtěte tento článek o výhodách, vlastnostech a kvalitě našich výrobků. Hlavním produktem výrobního programu naší firmy jsou dřevěná EUROokna v profilu IV 78 mm, která jsou vyrobena s důrazem na prvotřídní kvalitu materiálu a povrchové úpravy. Také se zaměřujeme na inovovaný způsob výroby, kdy se odlišujeme od ostatních výrobců. Nyní bychom rádi představili náš profil EUROokna IV78. Nejdůležitější část výroby dřevěných eurooken je povrchová úprava. Naše firma proto přešla na novou technologii – ADLER HighRes. Předností této technologie spočívá v eliminaci nejčastějších vad, jako je sprašování a přilnavost laku. U standardních produktů, kdy se tyto vady projevují již po několika letech a musejí se minimálně 2x ročně udržovat, se v tomto systému tyto problémy neobjevují ani po 1 0 letech. Tento systém byl vyvinut převážně pro jehličnaté dřeviny. Naše firma proto nabízí v základní ceně lepený eurohranol SMRK telefonu 604453686. Dále vás brzo rádi Cink 30+ v nejlepší kvalitě TOP bez přivítáme v naší nové vzorkovně v Koztlakového dřeva. Mnoho firem nabízí lovicích u Frýdku-Místku. hranol v nižší třídě kvality pro její nižší cenu. Díky tomu můžeme nabídnout OKNA, DVEŘE NAVRÁTIL nadstandardní záruku. U většiny firem je 739 47 Kozlovice 882 již ve standardu 5 let. Některé firmy 558 697 602 nabízejí 1 0ti letou záruku, podmíněnou 604 453 686 pravidelnými servisními kontrolami, nebo oknadverenavratil@seznam.cz údržbou ze strany zákazníka. My nabíwww.oknadverenavratil.cz zíme 1 0 let záruky na povrchovou úpravu bez nutnosti údržby. Zasklení se provádí izolačním dvojsklem či trojsklem do maximální hodnoty U-0,5W/m 2K s plastovým rámečkem TGI, kdy se prostup tepla na celém okně sníží na hodnotu U - 0,79W/m 2K, která je ideální do nízkoenergetických budov. Jedinečnost našich profilů spočívá ve vložené izolaci na spodním rámu, TROJITÉM těsnění po celém obvodu okna, utěsnění skla v prostoru zasklívací polodrážky a nově vytvořené odvětrání zasklívací drážky. Více informací o našem servisu se dozvíte na firemních internetových stránkách www.oknadverenavratil.cz nebo na 19


REKONSTRUKCE - NADKROKEVNÍ ZATEPLENÍ S PIR IZOLACÍ PUREN A STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ IZOLACÍ MEZI KROKVEMI www.puren.cz

V posledních létech zaznamenáváme výrazný nárůst cen energií. Tento stav nás vede k hledání úsporných řešení. U novostaveb to představuje použít dostatečné tloušťky tepelných izolací, mít utěsněná okna a vyřešeno větrání v interiéru. U stávajících objektů to představuje přidání další vrstvy tepelné izolace, utěsnění nebo výměnu oken a řešit větrání v interiéru. Konstrukce šikmých střech je nejčastěji tvořena krokvovou soustavou s výškou krokví 1 60 (1 80) mm. Při zateplování těchto konstrukcí byly tepelné izolace vkládány mezi krokve, obvykle na plnou výšku krokví. K tomu účelu byly nejvhodnější izolací tepelné izolace z minerálních vláken (sklo a čedič), které bylo možné vtlačit mezi krokve tak, aby nevznikaly spárové netěsnosti. Tyto tepelné izolace vykazují poměrně velkou nasákavost, a proto bylo nutné zamezit možnosti kondenzace vzduchu v tepelné izolaci. K tomu se používají na straně interiéru parozábrany, které musí být vzduchotěsně slepené mezi sebou, dále pak v prostupech a napojeních na obvodové konstrukce. Provést dokonale těsnou parozábranu je někdy téměř nemožné. Slepení spojů na měkké vrstvě tepelné izolace je velmi problematické, utěsnění prostupů taktéž. Tepelnou izolací je nutné ochránit i ze strany exteriéru pojistnou difúzně otevřenou hydroizolací proti možnosti zatečení vody a prachového sněhu pronikajícího přes skládanou krytinu a umožnění prostupu případné kondenzace vzduchu z tepelné izolace. Minerální izolace nemají uzavřenou strukturu a umožňují přijímat vlhkost

ze vzduchu tzv. vzdušnou vlhkost, kterou je nutné v průběhu roku odstranit – umožnit tak prostup do větrané mezery nad tepelnou izolací. Tloušťka tepelné izolace mezi krokvemi je nedostatečná vzhledem k cenám energie a normovým požadavkům na úsporu energií ve stavbách. V takovém případě stojíme před rozhodnutím, jak a kde přidat tepelnou izolaci a v jaké tloušťce. Můžeme izolaci přidat pod krokve nebo nad krokve. Umístění izolace pod krokve není zcela správné řešení. Ubíráme si prostor z interiéru a neodstraňujeme vliv tepelných mostů (krokví) umístěných ve studené části střechy. Lepší způsob zateplení je přidání izolace nad krokve, tzv. nadkrokevní zateplení. Abychom splnili normové požadavky pro nízkoenergetický dům se zateplením z minerální izolace mezi krokvemi o tloušťce 1 60 mm, můžeme přidat minerální izolaci nad krokve v tloušťce min. 1 20 mm nebo a ještě více minerální izolace s kombinovaným dřevěným roštem. Dalším a také bezpečnějším řešením je použití tepelné izolace s lepšími izolačními vlastnostmi z velkoformátových tuhých izolačních desek s označením puren Plus tzn. PIR izolace o tloušťce 60 - 80 mm. Při návrhu a realizaci nadkrokevního zateplení z PIR izolace s kombinací se stávající minerální izolací mezi krokvemi je třeba posoudit stávající stav.

Ing. Luděk Kovář, puren GmbH, 20


MOBILNÍ A MODULÁRNÍ DŘEVOSTABY WoodCon = DOSTUPNÉ BYDLENÍ DO 2 MĚSÍCŮ A KDEKOLIV Stále více lidí je v dnešní době nuceno přehodnocovat základní životní priority. Řada lidí díky vysokým finančním nárokům na pořízení vlastní nemovitosti hledá alternativy pro plnohodnotné, ovšem finančně dostupné bydlení. Řešením mohou být mobilní a modulární dřevostavby společnost WOOD CONSTRUCTION. Mobilní modulární dřevostavbu si představte jako klasickou dřevostavbu založenou na betonových patkách nebo zemních vrutech, kterou můžete v případě potřeby naložit na kamion a kamkoliv přemístit. Zároveň je ovšem díky modulárnímu principu garantována možnost postupného rozšiřování domu dle finančních možností investora. Základní moduly určené k trvalému bydlení mají rozměry 6,30x4,30m (27m 2/1 +kk) až 1 2,30x4,30m (52m 2/3+kk). V případě požadavku na větší plochu lze tyto moduly kombinovat do tvaru písmene T, L či U a vytvořit tak plnohodnotné bydlení až do 1 30m 2 zastavěné plochy. Ceny těchto dřevostaveb začínají na cca 1 4.000 Kč/m 2 bez DPH.

(skupina energetické náročnosti C – • Rychlost výstavby - bydlení na klíč stavba pro trvalé bydlení nebo B – do 2-3 měsíců nízkoenergetická stavba). Výstavba do • Koncept ekologického bydlení 98 % fáze dokončenosti probíhá ve vý- 1 00 % zdravotně nezávadné materiály robní hale dle typových projektů – odpadá nutnost stavebního dozoru a dalších WOOD CONSTRUCTION Skelet mobilních dřevostaveb WoodCon nákladů spojených s výstavbou přímo na WHB s.r.o. je tvořen masivní samonosnou konstruk- pozemku realizace. Sídlo: cí z dřevěných KVH profilů spojovaných Nová Paka, Plk. O. Hrubého 1 770 systémem precizně frézovaných kónic- Pokud vše shrneme, klíčovými výhoVzorový dům: kých dlabů a čepů. Na konstrukci je pro- dami konceptu mobilních modulárPraha, U Županských 1 4 váděna montáž sádrovláknitých desek ních dřevostaveb WOOD CONSTRUC603 262 672 systémem suché výstavby FERMACELL TION jsou: dvorak@wood-con.cz a ekologických tepelných izolací KNAUF www.mobilni-drevostavby.cz s technologií Ecose. Jedná se tedy • Modularita - rostoucí bydlení o sendvičový systém výstavby, který • Mobilita - možnost přesunu domu garantuje potřebné staticko-mechanické • Finanční nenáročnost - vícenásobné a zároveň tepelně-izolační vlastnosti úspory za pořízení, ale také provoz

21


COOL SERVIS S.R.O. MÁ PRO VÁS ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ ČI CHLAZENÍ VAŠEHO DOMU Chystáte se stavět a řešíte možnosti vytápění? Nebo již máte postavený dům a chcete ušetřit na topení? Firma COOL SERVIS s.r.o. vám přináší řešení v podobě tepelných čerpadel systému vzduch – vzduch a vzduch – voda. V poslední době se tyto systémy stávají nejen oblíbeným, ale i účinným a nákladově zajímavým řešením. Společnost COOL SERVIS s.r.o. působí na trhu od roku 1 991 , tedy již 22 let, a dnes patří ve svém oboru mezi nejzkušenější. Dlouhodobě se zabývá instalací a servisem tepelných čerpadel. „Našimi klienty jsou především koncoví zákazníci, kteří mají zájem ušetřit na vytápění svého rodinného domu, ale i ti, kteří dávají přednost komfortní teplotě během horkých letních dní,“ vysvětluje jednatel společnosti Milan Hájek. Dodáváme tepelná čerpadla značky Panasonic, která svou kvalitou převyšují všechny standardy. Zárukou kvality je i pětiletá garance funkčnosti motorkompresoru. Tepelná čerpadla Panasonic AQUAREA systém vzduch – voda slouží převážně k vytápění domu a k ohřevu TUV. Rychlost instalace je zajištěna díky snadné připojitelnosti na stávající otopnou soustavu. Díky využití obráceného Carnotova cyklu je maximální účinnost těchto tepelných čerpadel COP až 5,0 dle zvoleného výkonu. Díky tomu se jedná o jedno z nejekologičtějších a nákladově nejlevnějších vytápění na trhu. Panasonic ETHEREA systém vzduch – vzduch se může pyšnit účinností chlazení SEER 8,6 a účinností topení SCOP 5,4. Systém tepelných čerpadel vzduch – vzduch může být použit jak na vytápění jednotlivých místností v objektu, tak i na klimatizování, tedy zvýšení teplotního komfortu v domě. V každé místnosti je umístěna vnitřní jednotka, která je samostatně ovladatelná dálkovým ovládáním a umožňuje tedy individuální nastavení teploty v každé místnosti.

Kromě rodinných a montovaných domů lze TČ použít i do dřevostaveb, rekreačních objektů, bytů, bytových domů, kanceláří i komerčních prostor a obchodů. Tepelné čerpadlo vám ušetří peníze na vytápění, a díky komfortnímu dálkovému ovládání je i pohodlným řešením. Na našich internetových stránkách www.t-cerpadla.cz naleznete více informací o používaných systémech tepelných čerpadel nebo příklady instalace. Také zde naleznete informace o právě probíhající akci „Montáž zdarma“ na tepelná čerpadla Panasonic AQUAREA. Pro případné dotazy se na nás neváhejte obrátit, rádi vám je zodpovíme.

COOL SERVIS s.r.o. Tábor Čsl. armády 2243 381 231 000 608 231 000 www.t-cerpadla.cz www.coolservis.cz

22


NÍZKOENERGETICKÉ DŘEVOSTAVBY Společnost VIKYMONT stavby, s.r.o. se zabývá projektováním a výstavbou dřevostaveb. Nabízíme kompletní projektovou přípravu staveb a to v různých stupních. Od projektů pro stavební řízení až po prováděcí projekty. Prováděcí projekty nabízíme pro různé stavební styly výstavby. Samozřejmostí je rozmanitá skladba stavebních prvků od difúzních uzavřených konstrukcí, po difúzní otevřené systémy a to včetně kompletního výpisu materiálu pro výrobu, montáž, případně kompletního dokončení stavby. Nabízíme i výstavbu dřevostaveb. Naše nabídka je obdobná jako u projekčních prací. Stavíme rodinné domy systémem výstavby přímo na místě, nebo stylem letmé montáže přímo z kamionu (montované dřevostavby). Na našich stránkách se detailněji dozvíte vše o nabízených skladbách jednotlivých konstrukcí. Výhodou spolupráce s naší firmou je zajištění kompletního servisu spojeného s výstavbou vaší dřevostavby - od projektu po realizaci - a to jak typových domů, tak návrhu individuálního projektu.

VIKYMONT stavby s.r.o. Kopřivnice, Štefánikova 58 775 865 1 70 www.vikymont.cz

23


ENERGIE PRO VÁŠ ŽIVOT - ELEKTŘINA ZE SLUNCE Každou vteřinu vyzáří slunce asi 50 miliard kWh energie na naši matku Zemi. To odpovídá výkonu asi 1 50 miliónů atomových elektráren. Stačilo by využít jen 0,05 % této sluneční energie, aby pokryla celosvětovou spotřebu. Obracejte ke slunci svou tvář! Po nás nebude žádné Sokolovsko a Mostecko – statisíce hektarů naprosto zdevastované krajiny či riskantní jádro! Výhodou pro vás je větší samostatnost a nezávislost na distributorovi. Dlouhá životnost FV panelů přes 30 let, jejich výkonová garance na 25 let, ještě letos zákonem garantovaný výkup ve formě zeleného bonusu na 20 let. Výkupní cena za každou vyrobenou kWh na střeše je 2,44 Kč u FVE do 5 kWp (více na www.solartechnik-kropf.cz). Návratnost od 7 let pro běžné fotovoltaiky. Čím větší podíl vlastní spotřeby, tím lépe (pro předehřev TUV u bytových domů okolo 4 let bez podpory).

Přijďte se podívat na FVE na pavilónu zeber a antilop o výkonu 1 6,6 kWp vyrobí ročně cca 1 7.000 kWh solární energie šetrné k životnímu prostředí a klimatu. Zabrání úniku cca 1 0,36 tun emisí CO 2 do atmosféry. Na lávce k africkému výběhu je umístěn display, kde lze on-line sledovat výkon.

Minimální poruchovost a údržba, nosná komponentů a v případě reklamace konstrukce vám zůstane na dvě FVE. zajistíme potřebný záruční i pozáruční servis. Pracujeme ve spolupráci s naší stoletou mateřskou firmou, která přes 1 6 let staví Nabízíme vám kompletní servis: v Německu fotovoltaické i termické systémy. Pracujeme jen s osvědčenou kva- • kompletní realizaci „na klíč“, včetně litou FV panelů, měničů, nosných kon- projektů a zajištění všech formalit strukcí i baterií. • pokročilá technická řešení • elektro projekt Stejně jako dřevo roste pomocí slunce, • regulace ke zvýšení vlastní spotřeby tak do budoucna porostou vaše úspo- • monitoring systému a uchování dat ry. Budoucnost solární energie je jistá • 3D vizualizaci a výpočet rentability i vzhledem k očekávanému nástupu so- • vyřízení a podpora při zajištění formalit lární mobility. • kvalitní montáž a připojení • řešíme protibleskovou ochranu FVE Jako premium partner jednoho z našich • představíme další využití FVE: ohřev dodavatelů - velkoobchod IBC Solar (předehřev) TUV pro bytové domy vám garantujeme kvalitu dodávaných či firmy, bateriové systémy, carporty. OS Surya dostavělo v roce 2008 speciálně navrženou ekologickou školu přímo vytápěnou sluncem. Naše firma se od počátku podílí na adopci studentky školy.

24

Solární technika Kropf s.r.o. Ostrov, Klášterní 1 41 /C 353 844 347, 608 306 909 info@solartechnik-kropf.cz www.solartechnik-kropf.cz


MOBILNÍ DOMY A JEJICH VÝHODY Během našeho působení na trhu se společnost rozrostla a dostala se mezi přední dodavatele mobilních domů v České republice. Nabízíme nové či již použité mobilní domy a naším přáním je vyhovět vašim představám o dokonalém domě. Mobilheim, či mobilní dům je něco podobného jako karavan, ale na rozdíl od karavanu je větší a prostornější. Od toho se také odvíjí manipulace a přeprava, které jsou složitější a náročnější. Tento nápad se zrodil v USA a v západní Evropě přibližně před 40 lety, kde jsou dodnes velmi oblíbené. Ale oblíbenost si nalezli i v zemích jako Velká Británie, Holandsko či Francie. V poslední době narůstá oblíbenost po České republice.

Jaké jsou jeho výhody? - mobilní dům nabízí velice komfortní bydlení, a proto se mohou využít mimo rekreačního bydlení i k trvalému, dále pak jako kanceláře nebo ubytovny, což uvítají drobní podnikatelé - vybavení těchto domů se dá plně srovnat s běžným bytem a je možné v něm okamžitě po umístění přebývat - mobilní dům není ve smyslu zákona stavbou, proto nepotřebuje stavební povolení - nízké pořizovací náklady - dle přístupu lze mobilní dům dopravit kamkoliv - kompletní elektroinstalace, rozvod vody a topení

Proč mobilní domek od nás? - doprava ZDARMA po celé České Republice - rychlost dodání zakoupených mobilních domů na váš pozemek

- přestavění mobilních domů k celoročnímu užívání, což zahrnuje kompletní zateplení vnějšku – stěn a střech, dále také výměnu oken za plastová s dvojitým zasklením - modernější vybavení, výměnu spotřebičů nebo změnu dispozic - kontroly elektroinstalací, plynoinstalací a rozvodů vody v mobilních domech, popřípadě zajistíme výměnu za nové, nápodobně i se zásuvkami, které se vyměňují za euro/české zásuvky - ošetření kovové konstrukce u každého mobilního domu protikorozním nástřikem 3M

25

- dodání náhradních dílů - úvěry na pořízení mobilních domů na splátky od firmy Essox

Mobilheim Plzeň - dodavatel mobilních domů Útušice u Plzně 603 427 282 info@mobilheim-plzen.cz www.mobilheim-plzen.cz


POŘIĎTE SI OVLADAČ VRAT VE SVÉ OBLÍBENÉ BARVĚ Společnost Hörmann, přední dodavatel garážových a dveřních systémů a pohonů, představila na veletrhu BAU v Mnichově jedenáct nových krásných dekorů ovladačů HSE 2 BS. Ovladače, které slouží k ovládání vratových i bránových pohonů, pracují na frekvenci 868 MHz s frekvenční modulací a využívají 1 28 bitového šifrování. Tyto parametry zvyšují zabezpečení a rozšiřují dosah a uživatelské funkce. Ovladače HSE 2 BS lze kromě klasické černé a bílé nově pořídit také ve fialové, žluté, zelené, červené a oranžové pastelové barvě. Ovladače ve vysokém lesku se tak můžou stát módním doplňkem svého majitele, oblíbenou barvu si vybere takřka každý. Pány jistě zaujme nový atraktivní kovový či karbonový vzhled, který příjemně ladí s chromovanou horní a spodní částí ovladače. Čtyři nové dřevodekory umožní sjednotit ovladač s interiérem vozu.

LED kontrolce rychle zjistíte, zda jsou vrata zavřená (zelená) či otevřená (červená), aniž byste museli opouštět pohodlí svého domova.

Ovladače s funkcí BiSecur pro bez- Nové ovladače jsou okamžitě k dostání a jsou kompatibilní i se staršími typy pečný přenos informace Designové ovladače s obousměrným systémem BiSecur zajišťují bezpečný rádiový přenos informace mezi ním a pohonem vrat či bran. Kromě malých verzí HSE 2 BS s úchytkou na klíče a s možností nastavení dvou funkcí (otevření/zavření) nabízí společnost Hörmann i modely HS 1 BS – základní jednokanálový vysílač, HS 4 BS – čtyřkanálový vysílač a HS 5 BS, u něhož lze nastavit dokonce až čtyři funkce (i zapnutí a vypnutí osvětlení garáže). Středové tlačítko u ovladačů slouží k dotázání na polohu vrat, kdy díky barevné

pohonů. Společnost Hörmann do budoucna pro zákazníky připravuje i ovládání vrat a bran pomocí aplikace v mobilním telefonu. Více informací naleznete na www.hormann.cz

Hörmann Česká republika s.r.o. 252 68 Středokluky 31 5 Tel.: +420 233 085 770 Fax: +420 233 085 798 Zelená linka 800 1 98 1 98 www.hormann.cz

26


NÁTĚROVÉ HMOTY NA BÁZI OLEJŮ Firma Building Plast, spol. s r.o., výrobce nátěrových hmot zn. SOKRATES v roce 201 3 významným způsobem rozšířil svoji nabídku. Reagovala tak na stále vyšší požadavky spotřebitelů na kvalitu a šíři nabídky. Proto jsme se snažili dosáhnout pokud možno maximálně ucelené nabídky, která umožní udržet si zákazníka. Značka SOKRATES je známá jako specialista na povrchovou úpravu dřevěných podkladů. Olejová ochranná lazura je středně

vrstvá nátěrová hmota, vyrobená na bázi lněného oleje. Vyrábí se ve škále základních odstínů, včetně odstínů metalických. Metalické odstíny jsou unikátní v tom, že se nemusí aplikovat stříkáním, protože dokonalý metalický povrch získáte i při nátěru štětcem. Jsou dokonale světlostálé. Lazury mají biocidní účinky. Chrání podklad před napadením dřevokazným hmyzem a modráním. Lazura se vyznačuje vynikajícími penetračními vlastnostmi a vysokou odolností k povětrnostním vlivům. Je určena pro použití v exteriérech, jako jsou pergoly, lavičky, opláštění budov a podobně. Vzhledem k tomu, že je lazura vyrobena na bázi lněného oleje, pomalu zasychá. Zasychání zpomalují málo savé podklady s vysokým obsahem taninů – dub, akát a podobně. Aplikuje se zásadně ve dvou nátěrech a to proto, že jeden tlustý nátěr by zasychal velmi pomalu a nedokonale. Při aplikaci se smí nanášet pouze taková vrstva, která se dokonale vsákne. Přebytečná lazura se stále stahuje štětcem. Každá vrstva nátěru zasychá – dle teploty a vlhkosti vzduchu cca 24 hodin. Bližší údaje viz. TL.

Oleje k aplikaci na dřevo jsou určeny jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí. Pro venkovní prostředí je určen olej se stejným označením. Je také znám pod označením bankirai – dřeva, kde se nejčastěji používá. Olej ale lze použít i na ostatní druhy dřev. Unikátním olejem je vnitřní olej s baktericidními účinky. Tento olej neobsahuje žádné klasické insekticidní prostředky. Baktericidních účinků je dosaženo přítomností nanočástic stříbra. Je zejména vhodný všude tam, kde se zdržují malé děti. Školky, školy, nemocnice, dětské pokoje a podobně. Ostatní oleje jsou určeny jednak pro použití na dřevěné podlahy a schody – tvrdé oleje, nebo tvrdé oleje s vosky. Oleje na za-

hradní nábytek a oleje pro vnitřní dřevěné obložení stěn, nábytek a podobně.

Při aplikaci všech olejů je nezbytně nutné dodržovat některé zásady První, absolutně podstatný požadavek, zejména u podlah, je ten, že podklad musí být vybroušen do maximální dokonalosti. Brusný prostředek nesmí mít v konečné fázi číslo nižší než 1 80. nastavena tak, aby byl zakoupený olej pro zákazníka zpracovatelný. Podobným Aplikace. Aplikuji jenom takové množství způsobem se zpracovávají vosky – oleje, které se stačí vsáknout. Olej, který např. včelí vosk, který zanechává mise nevsákne nejpozději do 20 max. 30 mořádně příjemný a voňavý povrch. minut, musíte hadrovým tamponem, Oleje a vosky lze tónovat. který nepouští chlupy dokonale vytřít – odstranit. Pokud tak neučiníte a olej U olejů nesmíte nikdy zapomenout na zaschne, dojde k vytvoření lesklých plo- to, že hadry a piliny oleji znečištěné šek, které se vám již ručně prakticky se při skladování na hromádce zahřívají nepodaří rozetřít. Každá vrstva oleje by a mohou se vznítit. Proto je ukládáme měla zasychat 1 2 až 24 hodin. Poté je do kovové nádoby a zalejeme vodou. vhodné povrch přebrousit č. 1 80 až 220 a dokonale odstranit brusný prach. Apli- Brusné pasty na dřevo jsou vodou kujete druhou vrstvu. Podklad bude vý- ředitelné. Značka Clou je v tomto oboru razně méně sát. Proto nanášíme tenčí nezpochybnitelně č. 1 . Pasty jsou dokovrstvu. Přebytečný olej se opět do 20 nale brousitelné, hoblovatelné a podobminut tamponem snažíme vetřít do pod- ně. Pasty jsou dodávány v různých odkladu a současně přebytek stáhnout. stínech a vzájemným mísením se dosaKonečnou úpravou je při hobby použití huje požadovaný odstín. vyleštění povrchu filcovým kotoučem – tzv. padem, ruční rotační bruskou. PrakBližší informace získáte na: ticky všechny oleje obsahují sušinu kolem 50 %. To není náhoda. Výrobce www.barvy-sokrates.cz nešetřil. Není problém dodat olej 95 %. Problém je v tom, že běžný zákazník, který není vybaven speciálními leštícími stroji, tento olej nezpracuje do podkladu a výsledek bude tristní. Sušina je tedy 27


MINIJEŘÁBY JSOU IDEÁLNÍM POMOCNÍKEM PRO STAVEBNÍKY Minijeřáby jsou malé mobilní zdvihací zařízení, vyvinuté za účelem provádění zdvihů v místech, kam se běžný jeřáb nedostane. Obvykle jsou montovány na pásovém podvozku, rozsahem nosnosti jsou od 1 tuny do 6 tun, s výložníky od 5,5 do 1 7 metrů. Výložníky mohou být navíc vybaveny různými nástavci k dalšímu prodloužení dosahu anebo ke speciálním pracovním účelům. Svým vybavením odpovídají všem požadavkům na bezpečnost a jednoduchou ovladatelnost. V západní Evropě se tyto minijeřáby půjčují bez obsluhy komukoliv, podobně jako jiná stavební technika, v České republice je může ovládat jen vyškolený držitel aktivního jeřábnického průkazu. Kategorii minijeřábů uvedla v roce 1 968 japonská společnost Maeda Seisakusho, která je nyní světovým lídrem v tomto segmentu zdvihacích zařízení. Minijeřáby Maeda jsou průběžně zdokonalovány a modernizovány. Aktuální výbava minijeřábů zcela překonává klasické velké mobilní jeřáby všech značek. Minijeřáby jsou vybaveny sofistikovaným bezpečnostním zařízením, pracují v několika úrovních rychlostí funkcí, včetně mikroposuvu. Jsou ovládány na ovladači na těle jeřábu i pomocí dálkového ovládání. Velká výhoda minijeřábů je v jejich rozměrech. Malé typy jsou v jízdní poloze široké jen 60 cm, mohou tedy jednoduše vjíždět do klasických dveří a tím i jednoduše projíždět po staveništi. Velké minijeřáby stále snadno projíždějí vraty a mohou tak pracovat ve dvorech, v tunelech a jiných omezených prostorech. Minijeřáby jsou vybaveny překvapivě dlouhým lanem, které těmto strojům umožní pracovat i do značné hloubky, tedy do studny, nebo do spodních pater stavby. Maeda v letošním roce uvedla zcela nový koncept, minijeřáb s kloubovým výložníkem, který umožní práci přes pevnou překážku, typicky přes stromy nebo přes plot.

Pragotechnik spol. s r.o. Praha 1 0, Sečská 1 846/1 271 720 020 info@pragotechnik.cz www.pragotechnik.cz

Minijeřáby Maeda vám rádi představíme ve společnosti Pragotechnik. Jsme autorizovaným dovozcem a servisním centrem minijeřábů Maeda pro Českou i Slovenskou republiku a zároveň můžeme minijeřáby i zapůjčit. 28


DŘEVO VYTVÁŘÍ ATMOSFÉRU VRATA TRIDO PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU Vlastnit svůj rodinný dům je snem snad každého z nás. V dnešní době stále více získávají na popularitě domy, které jsou symbolem pohody, klidu a harmonie. Ano, mám na mysli dřevostavby. Kromě klasických roubených staveb, které často bývají shodné s původními lidovými roubenými stavbami, vznikají nové, moderní a originální kamenné stavby s roubenou fasádou, které doplňují dřevěné prvky. Dnešní architektura splňuje užitečnost s funkčností, a proto je samozřejmostí těchto dřevěných domů atypické stání pro auta a garáže. Jedním z mála českých výrobců, který vyrábí garážová vrata na míru dle přání zákazníka a splňuje konkrétní nároky na vrata, jako je bezpečnost, tepelná izolace, pohodlná obsluha a v neposlední řadě atraktivní design, je firma TRIDO, s.r.o., která působí na trhu od roku 1 995 a zaujala na trhu významné a stabilní místo.

Materiály vrat na přání Garážová vrata TRIDO jsou standardně vyráběna z oceli s tepelnou izolací z polyuretanové pěny. Zákazníci si mohou vybírat z více než dvou a půl tisíce barevných odstínů vrat, nebo desítek dekorů dřeva, které jsou neustále doplňovány podle aktuálních trendů. Pro všechny, kteří by chtěli mít garážová vrata, stejně jako dům, ze dřeva, nabízí TRIDO dřevěná garážová vrata v provedení dle přání zákazníka.

Rozměry nehrají roli Vrata TRIDO jsou vždy vyráběna na míru dle přání zákazníka. Jedním z důvodů, proč vyrábět na míru, je to, že rozměry typizovaných garážových vrat nevyhovují každé stavbě. Projekty moderních domů běžně počítají s nadrozměrnou velikostí vrat. U starších staveb se lidé při rekonstrukci naopak potýkají s nedostatečnými rozměry ostění a nadpraží pro osazení vrat nových. V takových případech je ideální využít patentově chráněná řešení TRIDO Evo a TRIDO MINI. „Nestandardní rozměry jsou pro nás výzvou. Konstrukci vrat je vždy

třeba navrhnout tak, aby vedle funkčnosti byla zachována bezpečnost a pohodlí při ovládání,“ říká majitel společnosti TRIDO Miroslav Hasa. Garážová vrata TRIDO tak uspokojí každého. S ohledem na individuální potřeby každého zákazníka vám na stránkách tohoto časopisu nemůžeme podat vyčerpávající informace. O našich produktech a službách vás budeme rádi informovat. Stačí zavolat ZDARMA na telefon 800 800 874 a my se o vše postaráme. 29

Trido, s.r.o. Na Brankách 3 Blansko 800 800 874 trido@trido.cz www.trido.cz


ZDRAVÝ DOMOV, PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ KAŽDÝ DEN Hlavním nosným programem firmy TK-THERM isolations, s.r.o. je výroba a prodej termoizolační stěrky TK-THERM (export Q-THERM), která je určena pro efektivní vnitřní zateplení. Výrobek TK-THERM se vyrábí a prodává již 5 let. Dále pro český trh je firma dodavatelem přípravku BOR-WALL a BOROSYSTÉMU. Jedná se o komplexní dlouhodobou biocidní ochranu všech druhů zdiva, stěn a omítek – BORWALL a dřeva se současným snížením rychlosti hoření a s hydrofobizační úpravou – BORO SYSTÉM. Vzhledem k použitým surovinám se jedná o velmi šetrné výrobky vůči životnímu prostředí.

a fungicidní vlastnosti vůči dřevokazným

TK-THERM je ideálním materiálem pro škůdcům, houbám a plísním. Přestože je vnitřní zateplení stěn ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, části stěn za topnými tělesy, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní a pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty, kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty stěny a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů. Provedená měření ve zkušebnách CSI a hlavně zkušenosti uživatelů dokládají, že v závislosti na typu objektu a vytápěcího režimu lze na topných nákladech ušetřit 25 i více %. Aplikační tl. je 1 mm, λ=0,02 W/mK, Ust = 0,33 W/m 2K, emisivita 0,98. Je nehořlavý A2/s2/d0, obdržel certifikát „Biokont“ o zdravotní nezávadnosti.

BORWALL je vysoce účinný přípravek na bázi aktivních sloučenin stříbra a bóru pro dlouhodobou ochranu zdiva proti houbám a plísním. Je určen ke komplexní ochraně všech druhů stěn a omítkových směsí v interiérech i exteriérech, vláken, tkaných a netkaných textilií. Ke zvýšení prevence proti plísním, lze BORWAL přidat do barvy ke konečné povrchové úpravě stěn.

BORO-SYSTÉM je složen z přípravků:

BOROWOOD, BOROHAS a BOROFOB.

BOROWOOD

je ve vodě rozpustný prášek. Jedná se o sodnoboritou sůl určenou na ošetření řeziva a ostatních výrobků ze dřeva. Má insekticidní

účinný vůči hmyzu, pro člověka není škodlivý, je bez karcinogenních a mutagenních efektů na lidský organismus. Může se použít na ošetření už napadeného dřeva, na preventivní ochranu už v existujících stavbách nebo na ošetření čerstvého dřeva během výstavby. Namíchaný ošetřující roztok vsakuje do ošetřeného dřeva difúzí přes dřevěné póry. Během sušení řeziva se dostává hlouběji do struktury dřeva. Z tohoto důvodu ošetření boritany poskytuje hlubší a dlouhodobější úroveň ochrany dřeva ve srovnání s jiným ochrannými prostředky. Ve dřevě se nerozkládá. Lze jej použít i samostatně v případě požadavku jen biocidní ochrany dřeva jak v interiéru, tak v exteriéru.

a povětrnostním vlivům zabezpečuje dlouhou životnost i bez následné úpravy povrchů organickými laky. Při aplikaci v exteriéru je možné hydrofobizační efekt zesílit aplikací silikónového laku, nebo barvy, avšak uzavřením pórů se BOROHAS jedná se o směs minerál- může výrazně snížit paropropustnost ních solí s polymery. Ošetřené dřevo ošetřeného materiálu. značně zvýší svou odolnost vůči ohni a to snížením rychlosti hoření. Klasifika- Přípravky BORWAL a BOROWOOD obce reakce na oheň: D-s1 ,d0. Aplikace se sahují bór, který je efektivní při ničení provádí nátěrem, nástřikem, popřípadě těchto škůdců: termiti, mravenci, brouci namáčením, povrch dřeva musí být (Coptotermes, Reticulitermes, Heteroteraspoň ohoblovaný, při maximálně vlh- mes, Zootermopis, Kalotermes, Incisiterkosti 1 2-1 5 %. mes, Camponotus, Bostrichidae, Anobiidae, Cerambycidae), hnědé a bílé mokBOROFOB jedná se o hydrofobizační ro-hnilobné houby. Zvýšená koncentrace přípravek na bázi silanových/silikono- je vysoce účinná ke značnému omezení vých směsí. Po ošetření dřeva přípravky šíření dřevomorky domácí, Dry rot fungi, Borowood a Borohas a po jejich vy- Serpula lacrymans. schnutí, je dřevěný materiál připraven na konečné vodě odpudivé ošetření. Po odTK-THERM isolations, s.r.o. paření vody dojde k hydrofobizaci uvnitř Vsetín, U Křivačkárny 888 pórů dřeva v návaznosti na předcháze724 448 335 jící ošetření. Paropropustnost a vzhled info@tk-therm.cz dřeva zůstávají beze změny. Odolnost www.tk-therm.cz silikonů vůči slunečnímu záření, teplotě 30


DOKONALÉ SOUZNĚNÍ TECHNIKY A DESIGNU

Oheň a jeho energie doprovází člověka po celou dobu jeho vývoje. Je přirozenou součástí našich životů. Teplovodní krbové vložky a krbová kamna Fire Energy v sobě kombinují tepelný komfort sálavého topení a potřebu člověka vidět oheň s moderním způsobem rozvodu tepla po celém domě pomocí teplovodní topné soustavy s akumulační nádrží.

Fire Energy s.r.o. Brno, Vídeňská ul. 1 06B 547 21 3 328 702 099 533 marek@fireenergy.eu www.fireenergy.eu

Ve spolupráci s předními evropskými výrobci přinášíme na český trh špičkové a inovativní produkty, které jsou vhodné pro instalaci s rozvody podlahového topení, topnými tělesy či teplostěnným vytápěním. Vyznačují se zejména řemeslným zpracováním nejvyšší kvality a do detailů propracovaným designem, který odpovídá nejvyšším nárokům uživatelů. Výkonové parametry beze zbytku splňují potřeby nových i rekonstruovaných domů rodinného typu. Topidla jsou vhodná pro jakýkoliv rodinný dům, zejména pak pro nízkoenergetické, pasivní nebo odpovídajícím způsobem zateplené objekty. Důraz klademe samozřejmě také na ekologický provoz minimálně zatěžující životní prostředí. Předností našich topidel je rovněž velmi snadná a rychlá instalace. 31


DUBOVÉ PODLAHY: KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM Dub představuje celosvětově nejpoužívanější dřevinu k realizaci podlah. Dubová podlaha je velmi odolná odolává skvrnám i vysokému zatížení. Dubové dřevo výborně odolává střídání vlhka a sucha a má tak mimořádně dlouhou životnost. Dubové podlahy jsou navíc velmi příjemné na dotek a působí hřejivě i na bosou nohu. Dubové dřevo je velmi dekorativní, proto se hodí do všech interiérů. Dubové podlahy jsou stále nejvyhledávanějším druhem dřevěných podlah a to hlavně pro svoji tvrdost, odolnost a trvanlivost. Dubová podlaha má životnost více než sto let. Dub je původní dřevina na téměř celé severní polokouli, a proto dekory dubu jsou nám tradičně esteticky příjemné. Výhodou dubových podlah je i jejich příznivá cena. Při bližším pohledu na jejich estetické a funkční kvality to není žádné překvapení. Dubové dřevo je vhodné prakticky do každého interiéru především proto, že je lze dobře mořit či barevně ladit za použití tónovacích olejů. Zároveň je dřevěná podlaha snazší pro údržbu, protože se nenabíjí elektricky a nepřitahuje prach. Je tak vhodná pro osoby se sklonem k alergiím. Kromě toho dubové podlahy zaručují spolehlivou tepelnou izolaci místnosti i akustickou izolaci – tlumení hluku. Zároveň jsou stálobarevné a nepodléhají tvarovým změnám.

Vlastnosti dubové podlahy: • životnost déle než sto let • vysoká odolnost a tvrdost • působí hřejivě • tlumí hluk • nepodléhají tvarovým změnám • ideální volba pro alergiky • výborně plní funkce tepelné izolace

Povrchová úprava dubové podlahy se provádí: • jednovrstvým olejováním • dvouvrstvým olejováním • kartáčováním Prodejem a pokládkou dubových podlah včetně povrchových úprav se zabývá firma Tomáš Bielesz.

Bielesz Tomáš Olomouc, Kanadská 1 07/8 774 666 336 bielesz@dubovapodlaha.cz www.dubovapodlaha.cz

32


KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY Letošní období topení a přitápění jako by ani nemělo skončit. Pokud vás pohled do ohně povznáší a přitom chcete i šetřit, jsou pro vás jednou z alternativ kanadská teplovzdušná kamna a krbové vložky od společností PACIFIC ENERGY, REGENCY a HAMPTON, které nabízí „pouze“ bezroštové a „pouze“ dvoustupňové spalování, nízkou spotřebu paliva, vysokou účinnost a díky efektivnímu oplachu skla poskytují nádherný pohled do ohně po celou dobu hoření a pokud spalujete suché palivo, nebudete muset vybírat popel dříve než za týden při nepřetržitém topení, u větších výkonových variant není výjimkou ani třítýdenní cyklus čistění kamen. Vzhledově můžete volit mezi černým lakem, různou povrchovou úpravou dveří a nohou, smaltovanou úpravou, některé modely i částečně v nerezu. Aby bylo vaše rozhodnutí kvalifikované, nemáte zkušenosti s topením, můžete přijet do trvale obývaného domu a na zkoušku si topit a posoudit, zda taková kamna či krbová vložka jsou pro váš domov vhodná. Je na vašem rozhodnutí, jestli požádáte o konzultaci ve vašem domově.

Technologie hoření Všechny typy kamen a krbových vložek se vyznačují účinným dvoustupňovým spalovacím systémem. Primární vzduch vstupuje do topné komory oplachem skla, je předehříván na vysokou teplotu a zamezuje usazování nečistot na prosklení. Po natopení na provozní teplotu (cca 250 °C) je vhodné zregulovat přívod primárního vzduchu, do topné komory pak proudí vzduch přes sekundární komoru, je opět předehříván na vysokou teplotu a vytváří teplotní režim pro vyhořívání energeticky hodnotných plynných částic, které u kamen s jednoduchou konstrukcí odchází bez užitku do komínového tělesa. Množství sekudárního vzduchu proudícího do topidla se děje na základě tahových a tlakových podmínek v topné komoře a komínovém systému. Vizuálně se tento stav projeví téměř naprostou absencí živelného plamene, jen tu a tam probleskne namodralý, nazelenalý či načervenalý, velmi líný plamen. Pokud kamna dokážou spálit velkou část plynů, nepotřebujete k dosažení tepelné pohody tolik dřeva a šetříte. Je vždy vhodné topit suchým pali-

vem, nemusíte překonávat odpor vlhkosti, eliminujete zvýšené zakuřování topné komory a komínového tělesa. Nic z těchto doporučení není dogma. Každý máme jiné palivo, jiný komínový tah, dům v jiném klimatickém a tlakovém prostředí. Vězte, že kamnům nemáte šanci uškodit jinak než opakovaným přetápěním nad 300 °C nebo trvalým provozováním na maximální výkon. Naučit se správně topit v kamnech není nic složitého a naučí se to jistě každý. Velkým malým pomocníkem je bimetalový teploměr, bez něj není možné spolehlivě odhadnout teplotu na plášti kamen a ve vhodný okamžik zregulovat plamen. Není problém natopit spotřebič na 400 i víc stupňů Celsia, ale kamnům to již škodí a vysoká teplota snižuje jejich životnost. Na tomto místě nelze postihnout všechny aspekty, možná i specifické nevýhody kamen a krbových vložek, které než se dostanou ke konečnému zákazníkovi, urazí velmi dlouhou cestu přes Atlantik. Pokud se rozhodnete pro výrobky z Ka-nady, získáte nadstandardní 20-ti letou záruku, topidla pro surové zacházení a rádi vám poskytneme více informací při osobním setkání.

KAMNÁŘSTVÍ KÝR Třebíč, Karlovo nám. 32 605 476731 stanislav.kyr@seznam.cz www.krby-trebic.cz

33


FOTOVOLTAIKA NA STŘEŠE ČI FASÁDĚ RODINNÉHO DOMKU Nejen úspory, ale i bezpečné uložení finančních prostředků Fotovoltaika patří k nejperspektivnějším a nejšetrnějším technologiím výroby elektřiny. I přes jistá omezení na fotovoltaickém trhu v minulém roce společnost NWT a.s. nepolevila a vybudovala v Chorvatsku, Slovensku a České republice 202 fotovoltaických elektráren na střechách budov. Instalovaná kapacita zařízení přesáhla 4045 kW. Samozřejmostí je stavba na klíč, včetně vyřízení kompletní administrativy a následné poskytování servisu instalovaným elektrárnám pro udržení maximálního výkonu. „Pro letošní rok plánujeme postavit obdobné množství elektráren a také rozšířit své portfolio o nová energetická řešení, která budou příznivá nejen pro ekonomiku domácností. Bude se jednat o akumulaci energie, tepelná čerpadla nebo přímý ohřev TUV stejnosměrným proudem“ uvedl Jakub Mráček, ředitel divize Energo. zakrýt panely, což je jak efektivní, tak V České republice aktuálně platí maximální možná velikost instalace 30 kWp (což znamená cca 1 20 panelů a 200 m 2) na jedné budově samostatně zapsané v katastru. Velikost od 5 do 1 5 kWp dokáže u rodinného domu snížit potřebu nákupu elektrické energie ze sítě o desítky procent. V praxi to znamená, že 1 0 kWp elektrárna na RD dokáže uspořit na nákupu energie cca 20 000 Kč a získat cca 1 8 000 Kč na zeleném bonusu při celkové roční spotřebě energie 1 5 MW. Celkový roční efekt je tedy 38 tisíc Kč a návratnost takového systému se pohybuje v rozmezí 8-11 let. U výrobních hal se velice často spotřebuje veškerá vyrobená energie, čímž se kromě podpory ve formě zeleného bonusu navíc zásadně sníží nákupní faktura za elektřinu a návratnost se může dostat až na 6 až 7 roků. Navíc komponenty, které jsou v současné době na trhu k dostání, jsou na takové technologické úrovni, že dokážou pracovat po několik desítek let. Tento fakt dává zákazníkovi jistotu, že se jedná o bezpečné uložení jeho finančních prostředků a dobrou investici. Ekonomiku celého projektu lze ještě zlepšit v případě zvažování výměny krytiny střechy. Fotovoltaická elektrárna může v mnoha případech plně nahradit kompletní krytinu a ušetřit tak za tuto investici. Obdobná situace nastává u fasády, kdy zejména jižní stěny lze celé

velice elegantní řešení.

Od 1 .7.201 3 vstoupila fotovoltaika do posledního období podpory ze strany státu a v rámci zeleného bonusu dostává výrobce 2,44 Kč/kWh při velikosti elektrárny do 5 kW (včetně) a 1 ,88 Kč/kWh při velikosti elektrárny do 30 kW (včetně). Tato dotovaná cena je garantována na dobu 20 let od spuštění elektrárny do provozu. Ceny veškerých komponent jsou v současné době na velmi příznivé úrovni a ekonomika celého projektu dokáže být velmi příjemná. Stačí si uvědomit původní záměr fotovoltaiky a využívat podstatnou část vyrobené energie pro vlastní potřebu. Na Slovensku jsou obdobné podmínky jako v ČR, v některých případech je ale administrativní proces komplikovanější. V případě přímého výkupu je cena 0,11 911 €/kWh. Doplatek je rozdílem výkupní ceny a ceny za ztráty, který je stanovena na 0,07 €/kWh. Od července lze na střechu nainstalovat již jen elektrárnu o maximálním výkonu 30 kWp. Od roku 201 4 se plánuje zavést nový systém podpory energie, tzv. netmetering. Proč si k instalaci vybrat společnost NWT? Díky dynamickému rozvoji společnost NWT každoročně nabízí nové služby, což platí i pro oblast obnovitelných zdrojů. Široké portfolio služeb, které na sebe vertikálně i horizontálně 34

navazuje, zkracuje dodavatelsko-odběratelský řetězec, snižuje ceny a zvyšuje kvalitu a rozkládá riziko. Svým zákazníkům nabízí společnost NWT stabilní příznivé ceny, garanci výkonu, kvalitní záruční i pozáruční servis a dodržení záručních podmínek i v případě, že výrobci použitých komponent krachnou. Cílem společnosti NWT je udržet si dlouhodobý vztah s klienty, založený na vzájemné důvěře.

NWT a.s. 800 560 560 info@fotovoltaika.cz www.fotovoltaika.cz


SPARTHERM - MODERNÍ KRBOVÁ KAMNA S NEJVYŠŠÍ KVALITOU PROVEDENÍ, DOKONALÝM HOŘENÍM A DESIGNEM Jako jednička na německém trhu ve výrobě krbových vložek, má Spartherm i zde – v sekci krbových kamen - své favority. Krbová kamna jsou neustále inovována a design se přizpůsobuje požadavkům doby. Důraz je kladen především na kvalitu zpracování, maximální účinnost a atraktivní vzhled. V nabídce naleznete širokou paletu odstínů ocelových korpusů, lze zvolit i obklad z keramických kachlů, pískovce nebo mastku. Dalším požadavkem dnešní doby je akumulace a teplovodní výměník. Samozřejmě i na toto Spartherm myslel při konstrukci a vývoji krbových kamen. Vyberte si z řady Ambiente nebo Selection a dopřejte si i u vás doma dokonalý pohled do ohně a báječnou pohodu s těmito produkty. V případě zájmu a dotazů se neváhejte obrátit na výhradního prodejce pro ČR, firmu Brula Distribution s.r.o.

Brula Distribution s.r.o. Brno, Vídeňská 1 06b 777 555 029 snidal@brula.cz www.brula.cz www.spartherm.cz

35


ZDRAVÉ BYDLENÍ Z JINÉHO POHLEDU Každý si přeje mít domov jako místo klidu, pohody a odpočinku . Když je prostor harmonický, může zásadně podpořit naše emoce, zdraví, vztahy, prosperitu, všechny vlastnosti šťastného a spokojeného života. Zdravé a harmonické bydlení se stává základní podmínkou našeho dobrého zdraví.

jakým způsobem a kde přesně ovlivňuje dům jednotlivé lidské orgány a jejich funkci, a že každý člověk je citlivý někde jinde.

Třetí metodou pro zdravé bydlení, ale co se týče významu spíše první, je tzv. Energetická geometrie staveb, zkráceně ENGES . ENGES je podkladem pro Jak docílit spokojeného a zdravého správné Feng Shui a popisuje zásadní bydlení? vliv tvaru budovy na zdraví člověka. Je výsledkem našeho dlouholetého unikátZdravý domov a prosperující kancelář ního výzkumu a tvoří základ Feng Shui. kam se na pozemku umístí bazén, jaké lze podpořit různými metodami, které Teprve s ENGES může Feng Shui plně se udělají přístupové cesty nebo garážové stání. Vždy můžeme vybrat horší jsme spolu s kolegy před lety souhrnně fungovat. nebo lepší variantu. nazvali „Stavební medicínou“. Tyto metody využívají přírodní zákonitosti a jsou Příklady úspěšného uplatnění Výhody pro naše klienty podepřeny fyzikálními principy, které fungují na naší planetě a mají vliv na V naší praxi vidíme, že využití daných člověka. metod není samoúčelné. Například jsme Uplatňujeme rozsáhlé znalosti v oblasti harmonizovali hotel Swisshouse v Ma- vlivu Feng Shui a tvarů staveb (ENGES) Mezi tyto metody zahrnujeme staveb- riánských Lázních, který dostal význam- na zdraví člověka, doplněné vlastním ní biologi i. Jde o působení materiálů né mezinárodní ocenění HolidayCheck výzkumem skupiny ALPAN, které jsou a technologií na člověka v obytném Award 201 2 jako nejlepší hotel pro páry. úspěšně ověřeny v praxi. prostoru. Důraz klademe na měření Cenu dostaly jen 3 hotely v České reelektrosmogu a omezení jeho vlivu, na publice z celkově hodnocených 325 000 Při návrhu domů, rekonstrukcích nevhodný návrh elektrorozvodů. Do sta- hotelů. Vyznamenání oceňuje jedineč- bo v interiérech používáme speciální vební biologie řadíme také Geomantii, nou kvalitu hotelu a jeho produktů, jeho pomůcky - kompas LOPAN, speciální která popisuje vliv krajiny a zemského služeb a nasazení zaměstnanců, které program Feng Shui, přesné měřicí přístroje a další. Propojujeme intuici s ropodloží na zdraví (například tzv. geo- předčí očekávání hostů. zumem . patogenní zóny). Ale jde především o domy, kde lidé Druhou metodou je tolik populární Feng bydlí. Naši klienti, kteří si postavili dům Poskytujeme komplexní řešení pro Shui , které harmonizuje vztah člověka podle našeho doporučení, se v něm cítí rodinu i firmu s důrazem na správné a prostoru . Feng Shui je platné celo- hned první týden po nastěhování, jako a účinné pořadí jednotlivých metod Feng světově a určitou alegorickou formou kdyby zde bydleli již několik let. Jsou Shui a Stavební medicíny. Speciální péči popisuje přírodní vlivy prostoru na život zdraví a prosperují. Jako vtip povídám věnujeme vlivu Elektrosmogu a pročlověka. V Číně bylo Feng Shui po tisí- na přednáškách, že to má jedinou chy- pojení našich služeb zdravého bydlení ciletí používáno jako státní filozofie a od- bu, že totiž návštěvy nechtějí odejít, s osobní léčbou člověka. tud se rozšířilo po světě. Ale i u nás byly protože se jim zde líbí. Máme dlouholetou praxi a zkušenosti. ještě v polovině minulého století lidé na vesnicích, bez jejichž rady nikdo nic V praxi jsme také řešili mnoho případů, Tvoříme spolupracující tým zkušených nepostavil, protože všichni dobře věděli, kde léčba nemocného člověka nezabí- odborníků. Osobně se zdravému bydlení že jejich rodině i jejich hospodářství se rala. Mnohdy stačily základní úpravy věnuji od roku 2000. Působíme po celé bude více dařit. především v ložnici a došlo k výraznému ČR, v Brně, Praze, ..., i v zahraničí. zlepšení. Lidé mohou jíst zdravě, sporSprávné Feng Shui pomáhá navrhovat tovat, nestresovat se, ale přesto mohou Zdravé a harmonické bydlení se stává dům a interiér tak, aby maximálně pod- být nemocní, protože je stále může jak moderním trendem, tak i nutností poroval život uvnitř. Je nutné si uvědo- oslabovat místo, kde spí, odpočívají pro spokojený život. mit, že nejde jen o uplatňování jednotli- nebo pracují. Prostor by měl člověka Ing. Petr Makeš vých symbolů dovezených z Číny, o kte- plně podporovat. 608 61 7 211 rých se píše v populárních knížkách. Po info@zdravy-domov.cz přečtení několika knih o Feng Shui mají Na základě harmonizujících metod www.zdravy-domov.cz lidé zmatek v jeho využití a neví odkud můžeme optimálně orientovat dům na začít. Při návrhu je totiž velmi důležité pozemku, zvolit vhodnou barvu střechy, zvolit správné pořadí jednotlivých metod vnitřní dispozici místností, interiérů. VyFeng Shui. Feng Shui je také úzce pro- brat, kde umístit ložnici a dětské pokoje, pojeno s čínskou medicínou a v dávné jak orientovat lůžka, jaké zvolit podlahy, minulosti s ní tvořilo jeden celek. Náš obklady, řešení kuchyňské linky, barevvýzkum a dlouholetá praxe ukázaly, né ladění a tak dále. Není také jedno, 36


BETON, CO SE LÍBÍ Nedílnou součástí každého domu jsou příjezdové cesty, chodníčky, dvorky, parkoviště a terasy. Estetické a praktické řešení zpevněných ploch nabízí anglická technologie PRESSBETON. Jde o tisk reliéfu se vzhledem kamene do měkkého barevného betonu, který dokonale imituje různě skládané, nepravidelné nebo pravoúhlé kameny či případně dřevo, cihly nebo žulové kostky v přírodních barevných odstínech. Stavební firmy provádějící ražené dlažby PRESSBETON poskytují výběr mezi 20 základními barvami betonu a více než 1 0 reliéfními vzory, které se inspirují tradičními dlažebními materiály. Nekonečná škála variací barvy a reliéfu umožňuje najít ke každému domu tu nejvhodnější kombinaci a nemovitost tak dlažbou esteticky i stylově doplnit. Plochy dlážděné technologií PRESSBETON si navíc zachovávají výhody betonového monolitu - spáry nezarůstají plevelem a celá plocha se velmi snadno udržuje. Bezbarvý uzavírací nátěr povrchu omezuje nasakování nečistot a vody, čímž snižuje jeho prašnost a zpomaluje erozi. Stejný bezbarvý nátěr je možné využít i na veškeré další betonové nebo teracotové materiály, zámkovou nebo kačírkovou dlažbu a prodloužit tím jejich životnost, usnadnit údržbu a oživit barevnost.

Bautech Brno s.r.o. 549247360 777 709648 www.pressbeton.cz

37


PROČ KOUPIT FLAMEN? Krbové vložky FLAMEN jsou odrazem současných standardů, požadovaných od moderních evropských zdrojů tepla pro vaše domovy. Jsou to bezpečné spotřebiče na vysoké technické úrovni, které se snadno ovládají a obsluhují a při správném provozu si zachovávají čisté prosklení a výstelku topeniště, která je z vysoce jakostního materiálu LACfire. Krbové vložky FLAMEN jsou ryze českým výrobkem. Dodavateli jsou výhradně české firmy. Výjimkou je německý výrobce a dodavatel keramického skla. K vývoji krbových vložek FLAMEN je přistupováno flexibilně a s ohledem na každý detail, ať jde o funkci nebo styl. Protože jsou vyráběny s důrazem na design a technické provedení, poutají pozornost v každém interiéru. Jedinečností krbů FLAMEN je efektivní systém spalování FLAMclean, který distribucí vzduchu pro hoření a systémem deflektorů přispívá k dokonalejšímu spalování v krbu, zajišťuje čisté sklo krbové vložky. Se systémem FLAMclean tak produkty FLAMEN dosahují vysoké hodnoty účinnosti, velice nízkých hodnot emisí a jsou tak šetrné k životnímu prostředí. To potvrzuje i certifikace podle evropských norem EN 1 3229, 1 5a-BVG, BlmSchV Stufe II. Kvalitu provedení potvrzuje desetiletá záruční doba na těleso krbové vložky a čtyřletá záruka na výstelku topeniště LACfire z akumulačního žárobetonu. Tým FLAMEN má dlouholetou zkušenost v oblasti vývoje, výroby a prodeje krbových vložek jak v České republice, tak v zahraničí. Společným cílem je vysoká kvalita krbových vložek, jedinečné technické parametry, vytříbený design a spokojenost zákazníků. Firma MONELI CZ s.r.o. prodává krby a kamna již sedm let. Na vzorkovně má vystaveny samozřejmě i krbové vložky FLAMEN, které se za poslední čtvrtletí staly nejprodávanějším artiklem. Funkční krbovou vložku FLAMEN si můžete prohlédnout v novostavbě nádherného srubu nedaleko její prodejny. Více se můžete dovědět na jejím e-shopu, kde

se dají krbové vložky objednat, stejně tak jako příslušenství ke krbu a materiálu pro jeho stavbu. Samozřejmostí je provedení realizace na klíč po celé ČR. Čtenáři tohoto článku dostanou od firmy MONELI CZ s.r.o. speciální neopakovatelnou nabídku, více informací na telefonním čísle 776 1 21 222.

38

MONELI CZ s.r.o. Plumlov 776 1 21 222 krby@moneli.cz www.1 23krby.cz www.krby-pro-kazdeho.cz


DESIGNOVÉ I KLASICKÉ RADIÁTORY LAURENS Ve studiu Laurens si můžete vybrat jak moderní, tak i retro modely radiátorů. Jedná se o litinové radiátory v nostalgicky zámeckém stylu z druhé poloviny 1 9. století, kterým je například model Art Deco, nebo stylový model Boston z období funkcionalismu. Retro litinové modely jsou vhodné do rekonstruovaných, historických budov, nebo i jako výjimečný solitér pro váš moderní interiér. Díky litině mají tyto radiátory, kromě stylového designu, také velice dlouhou životnost a výborné tepelně-akumulační vlastnosti. Chcete-li svůj interiér doplnit pěkným radiátorem, pomůžeme vám s jeho výběrem, poradíme vám, který z nabízených 60 modelů designových, retro litinových a koupelnových radiátorů ozvláštní váš byt či dům, je možné si vybírat ze široké škály velikostí a barev. Radiátor vám také přivezeme a nainstalujeme. Všechny modely radiátorů Laurens, včetně cen i katalogu ke stažení, si prohlédněte na internetové adrese www.laurens.cz, nebo nás navštivte osobně v některém z našich radiátorových studií Laurens.

Radiátorové studio Laurens Brno Bubeníčkova 562/1 6 61 5 00 Brno-Židenice tel. 539 030 840 mob. 730 1 52 421 brno@laurensint.com Radiátorové studio Laurens Praha Anglická 530/8 1 20 00 Praha-Vinohrady tel. 246 083 792 mob. 730 1 52 420 praha@laurensint.com

39


TERMOIZOLAČNÍ, LEHČÍ, PEVNĚJŠÍ A EKOLOGICKÁ KRYTINA NOVÉ GENERACE Stavíte nový dům nebo potřebujete jen obnovit střešní krytinu? Jednoduché a spolehlivé řešení, klasickou skládanou střešní krytinu v moderním provedení, představuje český výrobek společnosti TŘI PYRAMIDY, s.r.o. Kompozitní střešní taška, lehčí a pevnější, s nulovou nasákavostí, snadným zpracováním a nejdelší zárukou na trhu. Skládaná střešní krytina, jednoduše řečeno střešní taška, je staletími ověřený způsob pokrývání střech. Vlastnosti a životnost tašek závisely na použitých surovinách a technologii výroby. Kvalitu vstupní suroviny řeší výrobci mícháním jílů z různých lokalit. Vynález cementu umožnil výrobu betonových tašek. Vývoj zastavit nelze, keramika a beton mají nového konkurenta.

Křemičitý písek, recyklovaný PET plast, kvalitní pigment

mrazuvzdorností. Spolu se schopností odolávat ultrafialovému záření dávají tyTato kombinace surovin ve spojení s ino- to vlastnosti předpoklad pro dlouhou živativní technologií přináší na trh per- votnost jednotlivých střešních tašek i cespektivní lehkou střešní krytinu, která si lé střechy. postupně získává své místo na slunci. Při výběru střešní krytiny se vám vyplatí Snadno zpracovatelná posoudit její vlastnosti a výhody, které přináší. Balení po šesti kusech zrychluje a zjednodušuje manipulaci. Snadné vrtání i řeLehká a pevná zároveň zání bez prachu a nutnosti řezné plochy ošetřit vůči povětrnosti přispívá k vysoké Metr čtvereční váží pouhých 25 kilogra- efektivitě pokládky. mů. Spotřebujete deset tašek o rozměru 330 krát 420 mm. Ušetříte si komplikace Bez starostí s odpadem spojené s vyztužováním krovů, například u rozsáhlých zemědělských usedlostí. Společnost TŘI PYRAMIDY, s.r.o. navíc U novostaveb dokážete snížit spotřebu odřezky krytiny odkoupí zpět a znovu řeziva. Bez obav budete moci chodit po zpracuje. Surovinou pro další výrobu bucelé ploše střechy, tašky mají únosnost dou i tašky po uplynutí jejich životnosti, 7480 Newtonů. tedy za několik desítek let. Ušetříte nejen při pořízení nové střešní krytiny, ale Hladká a stálobarevná i při její výměně.

a hřebenáče, zkrátka krytinu na celou střechu. Vše v červené, červenohnědé, hnědé nebo břidlicově černé barvě. Více Kvalitní suroviny, pečlivé zpracování, pa- informací o kompletním sortimentu sporametry vysoké úrovně i snadná zpra- lečnosti TŘI PYRAMIDY, s.r.o. najdete covatelnost při vlastní pokládce umož- na www.tripyramidy.cz ňují společnosti TŘI PYRAMIDY, s.r.o. TŘI PYRAMIDY, s.r.o. poskytnout opravdu nadstandardní záruTřebíčská 1 362/85 ku. A majitel střechy se může těšit z je594 01 Velké Meziříčí jího neměnného vzhledu po desítky let. 777 003 036 Nenasákavá a UV stabilní Kromě základní posuvné tašky vyrábí aram@tripyramidy.cz společnost TŘI PYRAMIDY, s.r.o. i tašwww.tripyramidy.cz Nulová nasákavost souvisí s vynikající ky s odvětráním, půlené, zakončovací Díky technologii výroby je lehká střešní krytina probarvena ve hmotě a povrch krytiny je trvale hladký. Obtížně se znečišťuje prachem, sazemi či pylem. Mechy a další organismy tak nemají živný podklad pro jejich růst. Hladký povrch snadno udrží v čistotě pouhý déšť a sníh, střecha je samočistící.

Záruka 36 let

40


LEHKÁ A MĚKKÁ VÍŘIVKA? TICHÝ RELAX - JAK HO NEZNÁTE Vklouznout po namáhavém dni, ale i jen tak o víkendu, do vyhřáté vířivky je asi snem každého z nás. Většinou se při lákavém snění zarazíme u klasických překážek „neforemnou vířivku bych neměl kam dát“, „na terasu je příliš hlučná a těžká“. Slyšeli jste však o současném hitu – polybonovém Softubu? Moderní polybonová vířivka Softub jako by se všem těmto neduhům vyhýbala. Je lehká, tedy i snadno přenosná, vhodná materiálem do interiéru i do zahrady do jakéhokoliv počasí, a díky efektivní filtraci není třeba vodu neustále měnit. Jen za poslední rok se prodej těchto vířivek u nás zvedl skoro o 25 %. V čem tedy spočívají výhody, které ostatní již Díky systematickému uspořádání vodních znají, oproti klasickým vířivkám?

Zbavme se představ o tvrdých těžkých vířivkách Měkký, přizpůsobivý, ale zároveň odolný „kruh“ dnes vítězí. Když si totiž vzpomenete na klasickou vířivku, je většinou hranatá, tvrdá, těžká, má nákladnou instalaci, vysoké provozní náklady a její využití je tím i dost omezené. V tom všem je Softub jiný. Vířivky jsou lehké a přenosné, uvnitř měkké, zvenku stylové. Můžeme si v nich udělat příjemný romantický večer, naopak děti si mohou užít vířivku třeba jako malý bazén, a díky lehké přenositelnosti vlastně naprosto kdekoliv.

trysek dostane naše tělo ozdravnou a zároveň povzbuzující masáž.

Softub má ale soubor trysek rozmístěných v různém počtu a výškách. Lze nastavit směr a výkon a díky měkké vnitřní části si jednoduše najdeme vhodnou polohu. A tak si namasírujeme, co potřebujeme, a ne to, co vám předepsal výrobce.

Nízká hmotnost vířivky a její kulatý tvar umožňují její rychlou a jednoduchou instalaci na jakémkoliv rovném podkladu.

Filtrace namísto neustálého napouštění

V případě Softubu se o čistou vodu ve vířivce stará efektivní filtrace a ozonátor. Vířivka Softub využívá i technologií rekuperace tepla. Díky systému čerpadla, tichého motoru a ohřevu do jednotky Hydromate se zbytkové teplo z tichéVydrží lehká vířivka i tvrdé nárazy ho motoru využívá opět k ohřevu vody nebo mráz? a snižuje tak spotřebu elektrické energie Měkké tělo zhruba třicetikilové vířivky je na minimum. ze speciálního materiálu, tzv. PolyBond pěny, vnější plášť z LeatherTexu, odol- S vířivkou Softub si kupujeme radost ného materiálu, který se osvědčil u vněj- pro celou rodinu šího čalounění jachet. Díky tomu vířivce neškodí déšť, sníh ani jiné špatné po- V horké vodě nás neruší televize a máme tak možnost si odpočinout, popovíčasí. dat si se ženou či manželem, probrat novinky s dětmi. „Spousta zákazníků, Komfort pro chlapa i drobnou ženu kteří si ji již koupili, si zpětně pochvaluje, Lidé nejsou stejní, sedáky v klasic- že kromě přínosu pro zdraví jim vířivka kých laminátových vířivkách nezohled- dala možnost užit si a lépe poznat své ňují výšku či postavu. S tím souvisí blízké,“ dodává Daniel Mika, hlavní disi natvrdo rozmístěné trysky. Vířivka tributor vířivek Softub v ČR.

41

Softub je možné mít celoročně venku. Zejména v zimě je pak příjemné se ponořit do vyhřáté vířivky a sledovat, např. na chatě, okolní zasněženou krajinu.

Reest 21 s.r.o. Showroom Ústřední 1 45/30 Praha 1 0 - Štěrboholy 608 025 1 02 www.softub-spa.cz


SEKERY Z HULTS BRUKU - TRADIČNÍ RUČNÍ VÝROBA Sekery Hultafors se ručně vyrábějí ve švédském Hults Bruku tradičním způsobem již od roku 1 697. K jejich výrobě se používá kvalitní švédská ocel a dřevo hickory ze severoamerického ořechovce bílého. Kovář tváří ocel tak dlouho, dokud nedosáhne požadovaného tvaru. To zvyšuje hustotu oceli a tím i její trvanlivost. Hlava sekery má jasně patrnou zakalenou část, kterou lze bez obav ostřit. Sekery se vyrábějí ve 2 povrchových úpravách – pískované a lakované sekery pro každodenní použití a sekery Classic s přiznanou kovářskou prací – sekery pro tesaře, lovce nebo outdoorové nadšence. Na českém trhu prodává tyto sekery firma ACT servis, spol. s r. o. Sekera slouží člověku jako jeho prodloužená ruka již odnepaměti. S pomocí seker jsme budovali silnice napříč nedotčenou přírodou, stavěli si obydlí a ohrady pro chovaná zvířata. Sekery se zkrátka staly předpokladem pro přežití a nástrojem symbolizujícím svobodu a nezávislost. Člověk s dobře nabroušenou sekerou se mohl také účinně bránit. Dnes sekeru nepotřebujeme nutně k tomu, abychom přežili, ale rozhodně nám pomáhá při různých praktických úkonech každodenního života. Samozřejmě také představuje nezbytnou součást výbavy všech milovníků přírody, kteří v ní tráví svůj volný čas. Sekera je součástí našeho kulturního dědictví. To znamená, že výrobce seker

má velkou osobní odpovědnost; je nositelem řemeslné tradice a současně je jeho cílem vyrobit takovou sekeru, která přinese uživateli co nejvíce užitku a potěšení.

bět hřeby pro loděnice a železné tyče. Později byla výroba rozšířena na kotevní řetězy, ocelové desky a odlitky. Vedle toho kováři také vyráběli nářadí pro místní zemědělce a lesáky, včetně seker. Od sedmdesátých let 1 9. století se Hults Bruk vyrábí sekery už 300 let. Na výroba seker natolik rozšířila, že tehdejnásledujících stránkách vám přiblížíme, ší majitel továrny Ekelund koupil dva nojak to u nás funguje a odpovíme tak i na vé kovací lisy. otázku, proč naše sekery najdete po celém světě. Konec 1 9. století s sebou přinesl bouřlivé období. Průmyslová revoluce se Z Hultdalenu do celého světa rychle šířila celou Evropou. Ale aby došlo k realizaci snu o novém, lepším Hults Bruk byl založen v roce 1 697 světě, bylo zapotřebí energie, a proto se v Hultdalenu nacházejícím se několik stala těžba dřeva velmi důležitým odvětdesítek kilometrů severně od Norrköpin- vím. A ke kácení stromů bylo zapotřebí gu v Östergötlandu. Začaly se tam vyrá- hodně seker. Odolné sekery z malé ko-

42


várny v Hultu si velice rychle získaly výbornou pověst. Důkazem je i celá řada prestižních ocenění. Hults Bruk dnes představuje delikátní směs starého a nového, ale přístup se za ta léta nezměnil; tehdy, stejně jako dnes se každý z pracovníků v Hults Bruku snaží odvést co nejlepší práci, aby vyrobené sekery dokonale splnily kladené požadavky. Jak doma, tak ve světě. V Hults Bruku se dělají sekery na štípání, sekání nebo tesání. Sekery nikdy nepoužívejte jako kladivo a ani je nepoužívejte jako klín, do kterého byste tloukli kladivem. Mohlo by se stát, že byste si sekeru zničili.

Život v kovárně Kovárna je srdcem Hults Bruku. Jako by se v ní zastavil čas. Nemusíte mít velkou představivost k tomu, abyste si udělali obrázek, jak to tu vypadalo v minulosti. Tehdy, stejně jako dnes sálá z výhně teplo a kus oceli nabývá za rytmického chodu kovacího lisu tvaru sekery. A i když se pracovní prostředí v průběhu let mění, tradiční duch kovárny přetrvává.

aby bylo ostří sekery tvrdé a odolné. Mistr kalič zodpovídá za to, aby ostří sekery mělo požadovanou tvrdost a současně nebylo křehké. Dosáhne toho tak, že ohřeje hlavu sekery na určitou teplotu, potom ji rychle zchladí a následně popustí. Na sekerách z Hults Bruku můžete vidět, že se jedná o poctivé řemeslo. Surový povrch oceli se stopami po kovářské práci má svůj osobitý charakter a ukazuje, že každá sekera je U každého kovacího lisu pracují dva jedinečná. lidé, každý na své straně. Když jeden v kovacím lisu tváří ocel, musí ten druhý V Hults Bruku se na topůrka používá poodstoupit. Tak vzniká ránu za ranou výhradně dřevo z ořechovce bílého, ktehlava nové sekery. rý roste v Severní Americe a je znám jako hickory. Topůrko je po nasazení Pozorovat zrod sekery je velká podíva- dále fixováno dřevěným a ocelovým ná, protože jednotlivé kroky při její klínkem. Každá sekera potom dostane výrobě musí být dokonale koordinová- chránič ostří ze silné kůže. A teď už je ny podle rytmu kovacího lisu. Kovárna sekera z Hults Bruku připravena k poupředstavuje pracoviště velmi osobitého žívání. rázu, kde je třeba jak zručnosti, tak smyslu pro rytmus. Proto zde nikdo Péče o sekeru nepracuje náhodou. Sekera je odolný nástroj, který snese Od surovin po hotovou sekeru drsné zacházení. Přesto by jí měl uživatel věnovat trochu péče. Naučte se seSekera je v podstatě primitivní nástroj, keru po používání vždycky očistit a osukterý se skládá z kusu oceli a dřevěné šit ještě před tím, než ji dáte do pouzdra. násady. Její výroba ale tak jednoduchá Pokud nebudete sekeru delší dobu pounení. Zhotovit ze základních surovin žívat, namažte ji trochu vazelínou nebo kvalitní sekeru je umění, kterému se olejem, abyste zabránili rezivění. Ostří je člověk učí dlouhou dobu. částí, která se nejvíce opotřebovává. Proto je dobré ostří čas od času naZačíná se zahřáním oceli tak, aby se brousit, k čemuž nejlépe poslouží vlhký stala měkká a tvárná. Když ocel získá pískovec. Abyste zachovali dokonalou správný barevný odstín, nastává čas na funkčnost sekery, je důležité, abyste její tváření v kovacím lisu. Když je kovář udržovali původní výbrus ostří. Bruste s výsledkem své práce spokojen, vyrazí proto rovnoměrně celé ostří po obou do hlavy sekery značku HB. Důležité je, stranách. Otřepy a škrábance vzniklé 43

při broušení odstraníte ostřením. Jemný brousek navlhčete vodou nebo olejem a krouživými pohyby přejíždějte po ostří. Aby vám ostří nepoškodily částečky oceli ulpívající na brousku, pravidelně jej čistěte a otírejte. Opravdu dokonalého ostří dosáhnete závěrečným honováním na koženém pásku. Různé sekery mají různé použití. Proto je důležité zachovávat při broušení původní tvar ostří. Sekery z Hults Bruku představují prvotřídní ruční práci. Správné používání zajišťuje jejich vysokou životnost. Pokud by došlo k poškození sekery kvůli výrobní vadě, vyměníme vám ji za novou. Bez ohledu na to, kdy se případná vada projeví.

Trekking classic mini Malá praktická sekerka, kterou lze přibalit do batohu, aniž by zabírala moc místa. Řezbáři ji rádi používají na zevrubnější opracování dřeva, a lesáci zase na sondičky, když sledují, jací škůdci napadají jejich stromy. Je dodávána v kartonové krabičce, která z ní dělá zajímavý a neotřelý dárek.

ACT servis, spol. s r. o. Praha 9, Náchodská 61 281 926 244 606 735 201 kovani@actservis.cz www.actservis.cz


Roubenky a jiné stavby ze dřeva 2013 03  
Roubenky a jiné stavby ze dřeva 2013 03  

Časopis o stavbách ze dřeva

Advertisement