Page 1

Baixada en processó

Santíssim Crist de la Mar

del A C T U A L I TAT D E B E N I C A R LÓ

foTo: JESÚS MAESTRO

Nº 686 | DL CS 242-04 | ISSN 2530-3767 | 30 de març de 2018 | 1,70 €

Diumenge de Rams

Benicarló presenta un pressupost de 26,7 milions d’euros


AGENDA

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

El lector opina Pots fer-nos arribar: · Fotos · Cartes d'opinió setdiesbenicarlo@ gmail.com K&A C/ València, 31 baixos, Benicarló

Anuncia’t:

K&A C/ València, 31 baixos 12580 Benicarló (Castelló) info@kapublicitat.com

Tel: 964 46 52 53

L'equip: Editor: Pablo Castell Consell de Redacció: Cap de redacció: Joan Ferré José Mª Fibla, Francisco Gallego, Pedro Manchón y Gregorio Segarra. Col·laboradors: Juanma Beltrán, Jaume Rolíndez, Jesús Maestro, Irene Pitarch, Manuel Ferrer, J. R. Ferreres, Patxi Pérez, Patricio Abad, José Manuel Ávila, Aleix Castellnou, J.Mª Domínguez, Eduard Gómez, Julio López, Manuel Milián, Alberto Segarra, Daniel San Nicolás, Antonio J. Tomás. Edita: Editorial Antinea Tel: 964 45 00 85 - Fax: 964 45 2012 Publicitat: Juanjo Cornelles Imprimix: A.G.Castell Impresores S.L.

facebook.com/7diesbenicarlo Esta publicació no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors ni les accepta com a seues. Com a setmanari independent, estem oberts a qualsevol opinió sempre que es mantinguen unes mínimes normes de respecte i educació. Els escrits no poden superar les 500 paraules i les imatges hauran de ser com a mínim d'1 Mb. No s’acceptaran les aportacions si no estan signades i amb fotocòpia del DNI. De la mateixa manera, la direcció es reserva el dret de publicar tot el que li arriba. 2

L'OPINIÓ DE

Setmana Santa : religió, oci i cultura Els propers dies viurem a Benicarló una intensa activitat que ens manté units amb les tradicions més ancestrals del poble. La baixada del Crist de la Mar, del passat diumenge, va suposar el començament d’un seguit d’actes religiosos que per coneguts no els lleven protagonisme ni actualitat. Ben al contrari, el clero i les distintes confraries locals es preparen per a viure la seua setmana gran, i els centenars de benicarlandos absents i els molts visitants que arriben estos dies tindran la oportunitat de conèixer la nostra forma particular de viure la pasqua. Paral·lelament, la regidoria de turisme i la de cultura del nostre ajuntament han programat tot un seguit d’activitats d’oci i cultura com són la musica, teatre, mercat artesanal, parc infantil, visites guiades pel poble i al poblat iber, exposicions, etc, amb la finalitat manifesta d’aconseguir reunir el suficient potencial per demanar la qualificació oficial de “festa d’interès turístic” per a la nostra Setmana Santa. En els temps que vivim, i vist l’èxit assolit amb la carxofa com a producte D.O., hem d’intentar potenciar i combinar tots els valors que puguem entre les distintes manifestacions culturals, religioses i lúdiques del nostre poble per a que les institucions es fixen en elles. I estan molt bé els reconeixements oficials. Però per atreure públic, no hem d’oblidar que la gent cerca els destins turístics més pels comentaris a les xarxes socials que per la propaganda institucional. El “boca-Orella” virtual, per mitjans tecnològics, és fonamental, i cada dia ho serà més, per atreure i convocar un públic que ja sap allò que ve a buscar, i que es mostrarà exigent amb la qualitat dels actes i serveis que s’ofereixen. Ara resulta molt fàcil opinar , comparar i influir sobre les opinions d’altres persones, possibles clients que a la seva vegada escamparan en positiu o negatiu allò que viuran al nostre poble. Així, més important que la informació que tinguen quan arriben, serà la opinió que tindran quan se’n vagen. Cuidem el poble tant com puguem, és el nostre i el volem bonic.

l’acudit

Luna Creciente

José María Fibla


ACTUALITAT

2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

Benicarló presenta un pressupost de 26,7 milions d’euros Redacció

L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i el regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Benicarló, Carlos Flos, van detallar el contingut del Pressupost General de l'Ajuntament per al 2018, que suma un total de 26.755.447,31 euros, una xifra que suposa un increment de quasi un 3% respecte del pressupost de 2017. Segons ha explicat l’alcaldessa, «es tracta d'un pressupost atrevit que cobreix les necessitat de les àrees més importants i referma l’aposta per les polítiques socials i d’ocupació». Per la seua part, el regidor d'Economia i Hisenda ha manifestat que «el pressupost plasma els objectius d’aquest equip de govern, que són les persones». Pel que fa a les principals novetats respecte del pressupost de l’any passat, destaca l'increment d’un 5% en la partida de serveis socials, de quasi un 10% en serveis d’atenció al ciutadà (Brigada d’Obres i Serveis, Esports i Cultura) i d’un 20% en Participació Ciutadana. A més, la partida d’urbanisme també augmenta el pressupost, especialment per la partida destinada a la contractació d’una empresa tècnica que elabore els projectes relacionats amb l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), «ja que a finals d’any hem de tenir 1,5 milions d’euros contractats», ha reconegut Miralles. A més, l’alcaldessa ha recordat que «en aquest pressupost encara estan incloses les despeses del Conservatori perquè no hi ha data concreta del traspàs a la xarxa de la Generalitat, però esperem que aquesta despesa quede alliberada el 2019, la qual cosa també ens ajudarà a iniciar les obres de la nova biblioteca municipal». Pel que fa als 2.288.000 milions d’euros d’inversions, destaca l’adequació de l’edifici de l’antic parc de bombers (300.000 euros), la rehabilitació de la casa del carrer Major, coneguda com a casa de Doña Fidencia (250.000 euros), la construcció de nous nínxols al cementiri municipal (195.000 euros), l’execució de la tercera i última fase del reasfaltat del camí de la Fossa del Pastor (150.000 euros) i la peatonalització del carrer de Ferreres Bretó (350.000 euros) i del carrer del Riu i adjacents (440.000 euros). Aquest darrer projecte està previst que siga el primer a executar, gràcies a fons propis municipals, fons de la Diputació de Castelló (a través del plan Castelló 135) i de fons europeus. En l'apartat de despeses, destaca el capítol de personal (9,3 milions d'euros), que, com ha avançat Flos, «inclou la contractació del personal de l'oficina tècnica que gestionarà els fons europeus, nous agents socials i personal destinat a diferents àrees de l’Ajuntament, com la de Turisme, Tresoreria i Intervenció».Pel que fa a la despesa corrent (9,2 milions d'euros), han augmentat les partides corresponents a ajudes directes a persones en risc d'exclusió social, també s'incrementa la partida destinada als Premis Literaris Ciutat de Benicarló i a cultura en general, així com les aportacions per a Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Festes. Finalment, el capítol d'ajudes i subvencions ha augmentat en 200.000 euros, que es destinaran a ajudes per a la rehabilitació d'edificis antics i façanes (100.000 euros), serveis socials (50.000 euros) i subvencions a entitats locals (50.000 euros).

"Pel que fa als 2.288.000 milions d’euros d’inversions, destaca l’adequació de l’edifici de l’antic parc de bombers (300.000 euros), la rehabilitació de la casa del carrer Major, coneguda com a casa de Doña Fidencia (250.000 euros), la construcció de nous nínxols al cementiri municipal (195.000 euros), l’execució de la tercera i última fase del reasfaltat del camí de la Fossa del Pastor (150.000 euros) i la peatonalització del carrer de Ferreres Bretó (350.000 euros) i del carrer del Riu i adjacents (440.000 euros)." Respecte dels ingressos, Flos ha destacat que «no augmenten per una major càrrega impositiva al ciutadà, sinó que ho fan gràcies a impostos indirectes, a les revisions cadastrals, als fons EDUSI i als fons de cooperació local de la Generalitat Valenciana». Pel que fa a l’estat dels comptes de l’Ajuntament, Flos ha detallat que al final de l’any 2018 l’índex del deute es trobarà al voltant del 32,7%, amb 6,9 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un xicotet augment respecte de l’any 2017 per l’augment de préstecs destinats a inversions, però continua sent un 30% menys respecte de finals de l’any 2015. A més, respecte de la liquidació del Pressupost 2017, el regidor d'Economia i Hisenda ha manifestat la seua satisfacció per haver finalitzat l’any 2017 amb un superàvit de 2,9 milions d’euros, 500.000 dels quals es destinaran a pagar factures pendents i la resta es podran destinar a inversions i no exclusivament a amortitzar deute. L'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) comptarà per a aquest 2018 amb un pressupost de 3.681.532 milions d'euros.

3


ACTUALITAT

Els 3.000 metres quadrats del Jardí de la Mar Els alumnes del taller d'ocupació Benicarló en Verd 1 ja han començat a treballar en la parcel·la municipal on s'ubicarà el futur Jardí de la Mar. El terreny, de vora 3.000 metres quadrats, es convertirà en una gran zona enjardinada per a ús i gaudi de tota la ciutadania. Ajuntament

El regidor de Promoció Econòmica, Román Sánchez, ha visitat els treballs que des de fa unes setmanes han començat al Jardí de la Mar, una parcel·la municipal de vora 3.000 metres ubicada a la partida Solaes, just al costat de l'Hort de la Mar, un espai destinat a horts ecològics que fa més d'un any que està en marxa. El regidor ha recordat que «el Jardí de la Mar és un projecte que l'Ajuntament s'ha plantejat com una manera de recuperar un espai municipal abandonat i rehabilitar-lo per a l'ús i gaudi de tota la ciutadania». Sánchez ha destacat el treball dels alumnes i treballadors del taller d'ocupació Benicarló en Verd 1, destinat a joves menors de 30 anys, que des del passat mes de juny s'estan formant en activitats de vivers i jardineria i que seran els encarregats d'executar els treballs del Jardí de la Mar, amb el suport dels alumnes del taller Benicarló en Verd 2, que van començar a primers d'any, i dels integrants dels programes d'ocupació que actualment estan fent treballs de suport a la Brigada d'Obres i Serveis. Dels quasi 3.000 metres quadrats de la parcel·la, 2.000 metres quadrats es destinaran a zona enjardinada, que es distribuirà en 8 parterres. La resta, es distribuirà entre camins, una plaça i una caseta per a guardar ferramentes de manteniment. Tal i com ha reconegut el director del taller d'ocupació, Enrique Orero, «els treballs de dimensionament, la instal·lació del regs i l'elecció de les plantes s'han fet en col·laboració amb els departaments d'Urbanisme i Medi Ambient, tenint en compte que és una parcel·la que es troba a la vora de la mar». Orero ha confirmat que l'obra civil finalitzarà en dos setmanes i que «immediatament començarem amb el planter». Per la seua banda, la monitora del taller, Zaida Rubio, ha destacat la importància de l'adquisició de coneixements per part dels alumnes del taller. «Tenint en compte que es formaran en vivers, reg i jardineria i que també aprendran tasques relacionades amb obra civil, podem dir que aquests alumnes sortiran amb una gran preparació».

4

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ


ACTUALITAT

2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

Dia Mundial de l'Activitat Física Ajuntament

La Regidoria d'Esports, amb la col·laboració de centres educatius i entitats privades, ha coordinat una àmplia programació amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, que es commemora el 6 d'abril. L'IES Ramón Cid s'afegeix a la celebració dimarts 27 amb activitats esportives i una cursa solidària. El Dia Mundial de l'Activitat Física tindrà enguany una gran acollida a Benicarló. Nombroses entitats i empreses s'han volgut sumar a la celebració oficial d'aquesta jornada que es commemora el 6 d'abril i que té com a principal objectiu conscienciar la població de la importància de practicar esport i d'evitar el sedentarisme. El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha volgut agrair la implicació de totes les entitats privades que participen en el programa i ha remarcat que «aquest tipus d'iniciatives serveixen també per a fer visible el treball que realitzem tant des de les institucions públiques com des de les empreses privades que promouen l'esport». Flos ha destacat la importància de «promoure i crear hàbits saludables, especialment en la gent jove» i difondre el missatge que «l'esport és salut». Durant els sis dies que durarà la programació (del 3 al 8 d'abril), s'han organitzat activitats per a tots els gustos i edats: jornades portes obertes al centre Mater Pilates (3, 4 i 5 d'abril), al Club de Tenis Benicarló (del 2 al 6 d'abril), al Club de Tenis Fair Play (del 2 al 6 d'abril) i a la Piscina Municipal (6 d'abril). A més, s'ha programat una matinal de fitness per a tots els públics (7 d'abril), una masterclass solidària de spinning (7 d'abril) i una caminada popular saludable (7 d'abril). Les activitats finalitzaran amb la cursa 10k Ciutat de Benicarló (8 d'abril) i la masterclass popular de Kangoo jumps (8 d'abril), una especialitat esportiva molt de moda que comporta múltiples beneficis. Cursa solidària a l'IES Ramón Cid Complementant tota aquesta programació, l'IES Ramón Cid es va sumar a la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física amb una jornada que va tindre lloc dimarts on l'activitat central va ser una cursa solidària els beneficis de la qual es destinaran a l'associació Pulseras Candela i a la lluita contra el càncer. Maite Forés, directora del centre educatiu, ha destacat que «a part dels beneficis econòmics, també ajudarem a donar a conéixer este projecte en el qual participen tres alumnes del nostre centre». Paral·lelament, durant tot el matí es van dur a terme múltiples activitats esportives, com ara salt d'alçada, taller de TRX, habilitats sobre rodes, coreografies o pilota valenciana, entre d'altres.

BONOLOTO C

R

LUNES

19/03

4

7

20 24 26 45

46

2

MARTES

20/03

2

6

18 19 25 30

31

2

MIÉRCOLES

21/03

4

6

23 33 40 41

14

1

JUEVES

22/03

19 26 34

35 43 45

22

8

VIERNES

23/03

8

19 24 26 33 27

25

7

SÁBADO

24/03

23

27 29 39

21

3

43 48

LOTERIA NACIONAL JUEVES

20/03

26 29 37 39 44

9

11

VIERNES

23/03

5

8

11

7

11

46 50

EL GORDO DOMINGO

25/03

3

8

9

20 37

52279

2º PREMIO

70870 2

22/03

SÁBADO

24/03

X

8

2

2

X

9

1 1

4

1

11

1

1º PREMIO

90862

5

1

12

2

2º PREMIO

69524

6

1

13

2

7

2

14

1

1

2

2

4

7

PLENO AL 15

C

29

R

8

2271456

17 18 21 23 27 48

C

6

R

2

5736038

7

1

10

24 34 36 48

1

25 Marzo

X

LA PRIMITIVA JUEVES

9

46

3

REINTEGROS

5

R

4

FECHA

24 Marzo

SÁBADO

MARTES

JORNADA

1º PREMIO

REINTEGROS

EUROMILLONES

22 Marzo

LA QUINIELA

5


OPINIÓ

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

La mirada crítica José María Domínguez Rodríguez

¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando con este gobierno? Empezaré por el país. El pueblo o mejor dicho la ciudadanía esta terriblemente cansado de las mentiras de este gobierno y de la corruptela que acarrea. Corruptela que va desde los estamentos más bajos hasta las más altas esferas. Pensiones que según ellos no se pueden revalorizar, no pueden subir más allá de un mísero 0,25%, cuando la realidad nos ha demostrado que el rescate a la banca. El Banco de España calcula que no se recuperarán 60.600 millones de las ayudas a la banca, el Banco de España da por perdidos 42.590, más del 80% del dinero público destinado a sanear la banca española. Según las cifras aportadas por el Banco de España, se han recuperado a día de hoy 3.873 millones de euros y cree que todavía se puede recuperar un máximo de 10.402 millones, lo que da una suma máxima de 14.275 millones. Claro que se puede rescatar a la banca. A los pensionistas que han dejado su salud y su vida por levantar este país. ¡NO! Ellos no tienen derecho a nada, han sido “la mano de obra” donde se ha sustentado el Estado y el capital, hoy son una carga molesta que se lanzan a la calle a exigir sus derechos conseguidos con dolor y sangre. Imaginar que la ortodoxia neoliberal entre a gobernar en un estado ya acuciado a la desigualdad social, condenado por su propia dinámica social a la precariedad existencial, distribuido con gran definición a la polaridad de clases sociales y benevolentemente vehemente con las acciones

de las grandes empresas. Todo esto sazonado con la precariedad laboral, la desigualdad de géneros, la educación, la sanidad, los autónomos y un largo etc… Al pueblo le ha llegado la gota que coma el vaso. La marca España se luce cada día y huele a sangre, a robos, a saqueos, a desesperación, sufrimiento y muerte, millones de ciudadanas y ciudadanos malviven sin esperanza, con miedo a enfermar para no verse en los pasillos de cualquier hospital recortado y saqueado para beneficio de la caterva de la sanidad privada, con miedo a no llegar a fin de mes para alimentar a los chiquillos, con miedo a que la banda organizada que dice gobernar presente un nuevo paquete de recortes sanguinarios. Por todo ello el Pueblo ha dicho BASTA. Y este gobierno, que ni el mismo se cree sus propias mentiras. Una de las visiones más extendidas, es que nos hallamos ante un Estado que, en sus caracterizaciones más suaves, podría considerarse dudosamente democrático. Desde este punto de vista subsisten rémoras del pasado que han impedido una transición completa a un régimen de plenas garantías democráticas. En versiones más atrevidas de esta acusación, el Estado español es tildado como “franquista” o incluso “fallido”, y asimilado a países que en los últimos años han merecido apercibimientos internacionales por el funcionamiento de sus regímenes políticos supuestamente democráticos. De hecho nos está fallando unos de los pilares básicos de la democracia.

EL DIÁLOGO. Cuando se encarcela a un posible Presidente de una Comunidad Autónoma, es que las normas básicas de la Democracia en lo que se dice de un estado de derecho se están tambaleando. No sirviéndome para nada lo de rebelión. Rebelión fue el 23-F qué secuestraron al gobierno y entraron con armas en mano en el Congreso de los Diputados. Rebelión fue en Valencia cuando sacaron los tanques a la calle. Ha sido un error fatal meter en prisión preventiva a Jordi Turull. En este país dicen las “malas lenguas” que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, nada más lejos de la realidad, en la piel de toro, visto lo visto, todo el mundo es culpable hasta qué se demuestre lo contrario. No deberían de juzgar al Sr. Turull con los mismos argumentos que se emplearon el 23-F. No es lo mismo convocar a un pueblo a unas urnas a que manifieste su opinión, que sacar los tanques a la calle y entrar en el parlamento pegando tiros. A este Gobierno se le acaban los argumentos. Como ahora no puede disponer de “ETA” se entretiene a la opinión pública con Cataluña, nos exponen a nuestros vecinos del norte como una cortina de humo para disimular los problemas reales que tiene esta Nación. Como dice el viejo dicho “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”

actualitat en clau d’humor Benicarló inicia una campanya perquè Vinaròs s’independitze amb Catalunya Alguns benicarlandos de bé han decidit crear una plataforma a favor de què si finalment Catalunya s'independitza d'Espanya, la frontera siga Benicarló i no el poble dels llagostins. La plataforma “Aiguaoliva serà frontera” (ASF) proposarà al govern català en cas que la independència de Catalunya s’efectue que Vinaròs siga un poble català més. Aquest desig es justifica en què faran falta ments brillants com les dels vinarossencs perquè una futura Catalunya funcione. A Espanya ja han fet molt, i poc ja han d’aportar, en canvi els membres de l‘ASF consideren que a Catalunya tenen molt a oferir. És de ben conegut el seu èxit en tots els projectes que comencen i gestionen, especialment en els esportius i polítics. L’Ajuntament encara no s’ha mostrat en suport d’aquesta plataforma, però pel que hem pogut saber, no es descarta que en les pròximes setmanes es pronuncie. L’ASF també reivindica que açò portaria diners a Benicarló, ja que totes les competències que ara té Vinaròs passarien a Benicarló. Per això, tot aquell benicarlando i benicarlanda de bé ha d’estar a favor de què Vinaròs passe a ser territori català. La disputa Vinaròs – Benicarló seria internacional. Alguns veuran aquest moviment com un gest d’odi cap als vinarossencs, www.benicarlotoday.com 6

res més lluny de la realitat, segons els ideòlegs del moviment “Vinaròs i la seua gent tenen molt a aportar allí, no com els benicarlandos que sols guardem i no gastem com ells. Les ments brillants vinarossenques són moltes i de ben segur que faran créixer molt a Catalunya, com ja han fet en nombroses ocasions amb el seu poble”.

facebook.com/benicarlotoday

@BenicarloToday


OPINIÓ

2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

"Trens dignes al Maestrat" denuncia el mal servei que presta Renfe a la comarca Benicarló, 26 de març de 2018 Trens dignes al Maestrat, la plataforma cívica que es va presentar per reclamar una millora en la freqüència i servei de trens fins la comarca ha denunciat la improvisació i falta de planificació amb la que actua la companyia amb els pocs trens amb que opera al Maestrat. De nou el tren de diumenge a la tarda, que és el que fan servir majoritàriament estudiants i treballadors acabat el cap de setmana, va ser del tot insuficient i el servei penós. Per diversos motius: El primer i principal pel fet que Renfe va dur un tren de composició senzilla que és del tot insuficient pel volum d’estudiants que hi ha a la zona. El segon aspecte a lamentar és que, damunt, fora un dels models que es fan servir pels rodalies entre Castelló i València (amb tarifes més barates però amb menys comoditats) i no un Regional (més còmode i amb serveis) que és el que s’anuncia i el que paguen els usuaris. Abans d’arribar a Vinaròs, el tren ja venia pràcticament ple de Tortosa. Amb aquesta situació des de l’estació de Benicarló es va optar per mobilitzar un autobús per als que anaven directes a Castelló, amb les molèsties i retards que això els puguera ocasionar. Els que no anaven a Castelló van haver de buscar-se mitjans alternatius, com altres trens o mirar de cabre a l’interior del tren, amb el perjuí que això suposa pels usuaris de les altres poblacions del trajecte. Evidentment a l’autobús no tothom hi va cabre. Alguns familiars ens han relatat l’engoixa dels seus fills que anaven a València, algun dels quals van poder entrar a l’autobús de Castelló i van poder tornar a agafar un altre tren fins València tornant a pagar.

Sorprenentment via Twitter la companyia no reconeixia cap incidència, ni retard quan sap que si envia un tren de composició simple o senzilla, els problemes apareixeran segur. Només la UJi té 57 alumnes de Benicarló, 43 de Vinaròs, 11 de Peníscola, 8 de Sant Mateu, 7 de Alcossebre i 4 de Càlig. Com solicitar la devolució a taquilla: 1) Esperar 24 hores des de la finalització del trajecte en qüestió. 2) Sol·licitar en qualsevol de les taquilles d'Adif la devolució del bitllet, o be es torna amb efectiu o es realitza el canvi per un nou bitllet i es torna la diferencia en cas d'existir. 3) Si no tenen constància de la incidència, per que Renfe no l'ha registrada, interposar la reclamació en la mateixa taquilla. Mai encarar-se contra les persones de taquilla que desconeixen les incidències. Des de la Plataforma han manifestat el maltracte que patim a la comarca en matèria d’infraestructures, pels retrassos i mal servei amb els escassos trens que fan parada a la zona. Considerem una situació d’anormalitat evident els fets que es descriuen i les demores que pateixen a diari alguns dels trens. D’altra banda recordem que ens trobem en primavera, estació en la que el ministre de Foment va situar l’arribada de trens de rodalies -12 en concret- dels quals poc més se’n sap, ni si han negociat amb els ajuntaments i col·lectius els horaris, tarifes que tindran o la mateixa data d’arribada. Confiem en que la companyia estarà a l’alçada de les circumstàncies i de les reclamacions que hi puguen existir. De no ser així no descartem mobilitzacions.

Compte: "Cs a Benicarló celebra que s'ha començat a netejar la Basseta del Bovalar” L'edil en l'Ajuntament espera que "el parc estiga en perfectes condicions la zona abans de l'estiu” “Cs està demostrant que des de l'oposició també es pot fer una política útil en benefici de tots”, ha subratllat l'edil, qui ha instat a l'Executiu local a "mantenir Benicarló en bon estat tot l'any i no únicament en període estival". Benicarló, dimarts 27 de març de 2018. L'edil de Ciutadans (Cs) en l'Ajuntament de Benicarló Jose María Compte, després de conèixer que han començat les actuacions de neteja en el parc de la Basseta del Bovalar, ha manifestat que “després d'haver traslladat l'estat lamentable en el qual es trobava la zona al ple municipal, s'hagen començat les actuacions per a netejar el parc i revertir la situació”. En aquest sentit, Compte ha agraït que “l'equip de Govern haja tingut en compte les denúncies de Cs i espera que aquest espai estiga en perfectes condicions abans de l'estiu i contribuïsca així a l'oferta turística del nostre municipi”. “Cs està demostrant que des de l'oposició també es pot fer una política útil en benefici de tots”, ha subratllat l'edil, qui ha instat a l'Executiu local a "mantenir Benicarló en bon estat tot l'any i no únicament en període estival".

Cs Benicarló reprueba que el Ejecutivo de la ciudad licite locales municipales sin resolver sus deficiencias previamente El edil de Ciudadanos Juanjo Cornelles denuncia el bar del auditorio no puede abrir casi tres meses después de su licitación por problemas técnicos en el tecno del local. Ciudadanos Benicarló ha reprobado al Ejecutivo local que sacara a licitación el bar del auditorio sin haber resuelto previamente las deficiencias técnicas que presentaba el mismo. El local se licitó a principios de año, no obstante, los problemas en el techo han impedido que la empresa concesionaria haya podido empezar su actividad hasta el momento. El edil Juanjo Cornelles ha recordado que “para los licitadores era fundamental que les dieran la concesión lo antes posible de manera que pudieran aprovechar las fiestas falleras y ahora Semana Santa”. Sin embargo, a las preguntas del edil naranja el concejal responsable del área, Román Sánchez, explicó que “había un problema técnico que había que solventar”. “Sabían que existía este problema desde el pasado verano cuando vieron que el techo no estaba en perfectas condiciones. Aún así lo licitaron, sabiendo que había una deficiencia

que se debería solventar más tarde”, ha apuntado. En este sentido, Cornelles lamentó que esta desidia está ocasionando “pérdidas económicas” al licitador, dado que a día de hoy sigue igual, por lo que todavía no han podido abrir. El concejal de Ciudadanos ha exigido al equipo de gobierno que “para el futuro, antes de sacar las licitaciones, se haga un informe técnico para saber en qué condiciones se encuentra un edificio municipal, como es este el caso”. “La administración debe facilitar las cosas en lo posible a emprendedores o licitadores y no ponerles trabas ni obstáculos para que pueden ejercer su actividad”, ha aseverado Cornelles quien ha recordado que ésta es la segunda vez que denuncia que “un edificio municipal no está en condiciones legales”, ya que “el Mercado Central también se licitó aún cuando carecía de la licencia de actividad”. 7


SOCIETAT

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

Pregón en el Templo Parroquial de San Bartolomé Redacció i fotos: Juanvi G.

El sábado 24 de marzo tuvo lugar en el Templo Parroquial de San Bartolomé el pregón de apertura a cargo de D. José Manuel Torres Segarra y un homenaje a todos los miembros de la Junta Local de Semana Santa en estos 25 años. Ana Ciudad Gómez acompañó en el acto del Pregón siendo autora y coautora de la letra y música del álbum musical "Jesús, Tú te haces presente". Salmista y cantora en grupo eclesial en distintas iglesias de Castellón y provincia, así como en el misterio de música de la Renovación carismática católica. Catequista y colaboradora en Seminarios sobre la vida en el Espíritu, en retiros, vigilias y celebraciones. Asistieron al pregón la Alcaldesa de la Ciudad, Concejales, Consiliario, Presidenta y Junta Local de Semana Santa. También acompañan a dicho pregón los diferentes grupos locales de "Bombos i Tabals" de Benicarló.

8


SOCIETAT

2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

Diumenge de Rams Redacció / fotos: Jesús Maestro

Aquesta setmana va ser el Diumenge de Rams, que commemora l'entrada de Jesucrist a Jerusalem. Segons l'Evangeli, abans d'entrar a Jerusalem, la gent va tendir els seus mantells pel camí i van tallar branques d'arbres per tal de fer una catifa, tal com acostumaven a saludar als reis. En record d'aquell dia, el sacerdot beneeix els rams. Diumenge 25 de març, els benicarlandos es van acostar a la plaça Constitució per a rebre aquesta benedicció, que poc abans s'havia produït també, per exemple, en la parròquia de Sant Pere. En els actes també va participar el Grup de bombos i tambors Santíssim Crist de la Mar de Benicarló.

Visita la nostra hemeroteca gratuïta i veuràs la història de les Falles

9


Fotos: Jesús Maestro

SOCIETAT

10

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ


2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

GABINETE DE PSICOLOGÍA NOEMÍ SIMÓ PITARCH Psicóloga nº Col. CV10687

SOCIETAT

Centro de Psicología General Sanitaria autorizado por la Consellería de Sanidad. Num. de Registro 11706. Máster en Psicología Clínica y de la Salud.

Cita previa Servicio comarcal de psicología de DKV seguros Tel. 659 121 374 • spnoemi@gmail.com • C/ Mare de Déu del Pilar, 8 • 12580 BENICARLÓ 11


SOCIETAT

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

Baixada en processó del

Santíssim Crist de la Mar Redacció / fotos: Jesús Maestro

El diumenge 25 de març va tenir lloc la processó que acompanya a la imatge del Crist des del temple de Sant Bartolomé, on roman durant el Novenari, fins al temple de Sant Pere, la seua ubicació habitual. La processó va transcórrer amb gran solemnitat, comptant amb la participació de la banda de música Ciutat de Benicarló i del Grup de bombos i tambors del Santíssim Crist de la Mar.

12


SOCIETAT

Fotos: Jesús Maestro

2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

13


Fotos: Jesús Maestro

SOCIETAT

14

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ


SOCIETAT

2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

Falles CEIP Àngel

Esteban Redacció / fotos: Juanvi G.

El bon temps va fer que poguérem disfrutar d’un gran ambient faller. Vam començar el dia esmorzant xocolate i fogases. Després d’esmorzar vam eixir al pati per a realitzar una globotà. Una volta acabada la globotà, abans de cremar la falla, vam tindre l’honor de rebre a Ona Pallarés Sánchez, Fallera Major Infantil de la Falla La Barraca, a Patricia Mustieles, Fallera Major de la Falla La Barraca i a Javier Garriga, president de la mateixa falla. Enguany celebrem 10 anys de vida de la nostra escola i com no 10 anys de falles. La nostra falla ha volgut recordar com han sigut estos 10 anys, des del nostres inicis a l'altra escola fins a l'actualitat. Han sigut unes falles molt emotives per a la nostra escola.

La Mona de Pasqua CP. Mestre Francesc Català

Com a cloenda del segon trimestre escolar el Col·legi Públic Mestre Francesc Català hem continuat celebrant la tradició popular de fer les MONES de Pasqua. El dimarts 27 de març de bon matí cadascun dels alumnes de l’escola van començar a fer-se la mona, això sí amb la col·laboració de mares, pares i professorat que s’havien encarregat abans d’anar a buscar al forn de Montse les llandes i la pasta per a la mona.

15

Així cada alumne amb una bola de pasta, va fer-se la seua mona al seu gust( tradicional, rotllo, trena, figura,...) i amb xocolata dins, va posar un ou pintat, seguidament la va decorar, la va pintar, va posar un furgadents amb el nom de l’autor i la va deixar a la llanda. Finalment alguns alumnes acompanyats de les mares van portar les llandes amb les mones al forn de Montse per a coure-les. A migdia es van anar a buscar les mones al forn per portar-les de vell nou a l’escola i les mestres s'hi van encarregar de repartir-les als mestres obradors que a les dues se les van emportar a casa seua, segurament per a menjar-se-la abans del diumenge de Pasqua.

15


ESCOLES CEIP MARQUES DE BENICARLO

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

Prim à ria 4t B Tutora: Inma García

Fotos: Rodolfo Fotógrafos - Fotògraf: Alberto Bellés

Prim ària 4t C Tutor: Nacho Saz

16


ESCOLES

2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

Prim à ria 4 t D Tutor: Sergio Casanova

Fotos: Rodolfo Fotógrafos - Fotògraf: Alberto Bellés

Primària 5 é A Tutora: Mª Carmen Silva


CULTUR A

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

Concurs de Fotografia de les Festes Patronals L'AJUNTAMENT CONVOCA EL CONCURS DE FOTOGRAFIA PER IL·LUSTRAR EL PROGRAMA DE LES FESTES PATRONALS

La Regidoria de Festes ha convocat el XXXIV Concurs de Fotografia Premi Festes Patronals Ciutat de Benicarló. La imatge guanyadora il·lustrarà la portada del programa de Festes i els treballs es podran presentar fins al 20 d’abril. Un any més, la Regidoria de Festes ha publicat les bases del Concurs de Fotografia Premi Festes Patronals Ciutat de Benicarló per tal de triar la imatge del cartell i de la portada del programa de Festes. La temàtica obligada serà, com cada any, les Festes Patronals i s'admetran fotografies en blanc i negre i també en color, en qualsevol tècnica fotogràfica. Cada autor podrà presentar les fotografies que crega convenients, en format 19,5x19,5 cm, sense muntar. El jurat tindrà en compte diversos criteris d'avaluació, com la composició, la dificultat, la perfecció tècnica i artística, l'originalitat o la creativitat. El concurs inclou un primer premi dotat amb 300 euros i un accèssit de 100 euros. La data límit de presentació de les obres és el dia 20 d’abril de 2018, fins a les 14.00 hores, al Registre General de l'Ajuntament.

IES Ramón Cid: xerrada de Tomàs Marquès Bonet, director de l'Institut de Biologia Evolutiva: "Cosins de ximpanzés i parents de Neandertals". "Qui som?" Aquesta pregunta forma segurament la base per entendre perquè els humans som l'únic primat que ha acabat colonitzant tot el planeta terra. Les idees predominants sobre la nostra posició a la natura, la nostra unicitat i la nostra història evolutiva i cultural s’han vist radicalment modificades gràcies a grans descobertes científiques. De fet, ha estat durant els darrers 10 anys on hi ha hagut més grans canvis en la percepció dels humans com a espècie i la nostra posició dins del complicat arbre evolutiu. És en aquest context, que durant la xerrada intentarem respondre a preguntes com: "Hi ha races humanes?", “L’home ve del mico?”, “Què és el que ens defineix com a humans?”, "Som únics? “o “Per què van desaparèixer els Neandertals?”. Tomàs Marqués és llicenciat i doctor en Biologia, va estar 4 anys a Washington gràcies a una beca Marie Curie per fer un post-doctorat. Tornà a Barcelona al 2010 per iniciar el seu laboratori amb una beca Ramón i Cajal. Aquest mateix any va rebre financiació del consell Europeu d’investigació per estudiar la diversitat genètica dels grans simis. Al 2013 va ser reconegut amb el premi a l’investigador jove de l’organització Europea de Biologia Molecular. Des del 2012 va 18

ser subdirector a l’Institut de Biologia Evolutiva, centre mixt de la Universitat Pompeu Fabra i el Consell Superior d’Investigacions Científiques i des de fa ara un any és el director. Ha rebut un premi de molt prestigi internacional per part del Howard Hughes Medical Institute dels Estats Units. Ha estat seleccionat juntament amb 41 investigadors de tot el món entre un total de 1500 candidats. Fins avui, només 5 investigadors de l’estat havien rebut aquest reconeixement. L’objectiu d’aquest institut americà és detectar líders de rellevància internacional, i els dona diners perquè en la seua recerca puguin fer allò que amb altres fonts de finançament no podrien fer. Ha rebut 650.000 dòlars per dur a terme la investigació sobre la genètica dels grans simis i la seua conservació. Ha publicat molts articles en pretigoses revistes de ciència sobre el genoma dels neandertals, denisovans, bonobos, goril·les, ... No només és un excel·lent científic sinó que també té grans habilitats comunicatives, com vam comprovar, i vam disfrutar molt de la seua xerrada. Cosins de ximpanzés i parents de Neandertals. Per a finalitzar la seua intervenció va contestar a les nombroses preguntes plantejades pels alumnes. Gràcies Tomàs per haver vingut al nostre institut, per compartir el teu coneixement i part del teu temps. I gràcies a la cap de departament de Ciències, Carme Navarro, per aconseguir que l'IES Ramón Cid haja tingut el luxe de gaudir d'aquest convidat.


230DE DEMAIG MARÇDEDE2018 2018· NÚMERO · NÚMERO682 686

SOCIETAT CULTUR A

Olimpíada de Biologia GERARD SERRAT i GORKA PEÑA, DE L'IES RAMÓN CID, 1r i 3rA L'OLIMPÍADA DE BIOLOGIA El passat 2 de març va tindre lloc a la Universitat Jaume I de Castelló, l’Olimpíada de Biologia, en la qual van participar quatre alumnes de 2n. de batxillerat de l’I.E.S. “Ramón Cid” Els alumnes que van participar en l'Olimpíada van ser Gerard Serrat, Gorka Peña, Andrea Arranz i Javier Navarro, tots amb bons resultats. Gerard Serrat ha estat seleccionat en 1a posició, i Gorka Peña en 3a Gerard Serrat representarà a Castelló, juntament amb els alumnes seleccionats de València i Alacant, a la Comunitat Valenciana en la XIII Olimpíada Nacional de Biologia que tindrà lloc del 12 al 15 d’abril a Badajoz. Per tal de preparar-se per aquesta fase, assistiran a la Universitat de València a una jornada de pràctiques, els dies 22 i 26 de març. La Universitat Jaume I concedirà a Gerard i Gorka un premi al rendiment acadèmic de 100 euros, i si es matriculen el curs 2018/2019 en qualsevol titulació de la seua oferta acadèmica rebrien 850 euros. A més, aquets dos estudiants, tindran la possibilitat d’incorporar-se al programa “Estudia i Investiga a l’UJI”.

La Salle Somia Ciència Alumnes dels 12 col·legis de La Salle a la Comunitat Valenciana, Illes Balears i Terol van compartir el dimarts 27 de març en els seus respectius centres la jornada 'La Salle somia ciència', una iniciativa de l'equip de treball 'Projecte Natura' en què participen tots els centres educatius de La Salle d'aquestes dues comunitats autònomes i de la província de Terol. La idea sorgeix dels encarregats del Projecte Natura de tots els centres, que formen part dels diferents departaments de ciències, per celebrar "un dia de ciència experimental" en què els alumnes de cursos superiors guien experiències de "laboratori" amb companys de cursos d'Educació Primària. L'objectiu d'aquesta jornada, que enguany celebra la seva segona, és promoure les vocacions i l'interès per la ciència. En aquesta edició, els alumnes de 4t ESO i 1r de Batxillerat de les assignatures de Física i Química, Biologia i Informàtica, han guiat els alumnes de 5é del col·legi de la Consolació en diferents experiments, sobre l’extracció de l’ADN, l’anàlisi del pH i l’acidesa, les reaccions químiques en substàncies àcides, la resistència de materials, la programació en iPad, etc.

19


CULTUR A

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

El Mucbe dedicarà una exposició monogràfica a Salvador Dalí aquest estiu. La programació del Mucbe per a aquest 2018 inclou una mostra monogràfica dedicada a Salvador Dalí que es podrà visitar durant tot l'estiu. També hi haurà homenatges a Manuel de Pedrolo i Blasco Ibáñez i exposicions de Víctor Mateo, el grup Arteson, Marta Vidal o Agustín Martínez ‘Randomagus’. El plat fort de la programació del Mucbe per a aquest any serà una mostra monogràfica de l'obra gràfica de Salvador Dalí (1904-1989), que s'inaugurarà el mes de juliol i es podrà visitar fins al mes de setembre. L'exposició «Salvador Dalí. Obra Gràfica» repassa l’univers oníric i surrealista de Dalí amb una mostra de 32 gravats i litografies realitzats als anys 70 i 80 al voltant de temes con l’erotisme, la religió i el personatge de Don Quixot. Durant aquest 2018 també es podran visitar dos exposicions-homenatge. «La paraula feta imatge», que és un homenatge a l'escriptor Manuel de Pedrolo i està cedida pel Museu de Cervera, que commemora els 100 anys del naixement de l’escriptor. La mostra inclou 39 quadres, pancartes amb poemes visuals i diferents elements que ens apropen l’obra del poeta. L'altre homenatge serà a l'escriptor valencià Vicente Blasco Ibáñez, amb la primera exposició que el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana cedirà a Benicarló una vegada el Mucbe ha sigut declarat museu. «Blasco Ibáñez i el Rostre de les Lletres» està composta de 48 fotografies que mostren Blasco Ibáñez juntament amb els escriptors més notables del seu temps, a més de recollir una selecció de retrats de grans escriptors que coincidiren amb ell i que permeten descobrir la persona que hi ha darrere del personatge. Des del mes de setembre fins al de novembre es podrà visitar l’exposició «El goig de pintar», de l'artista benicarlando Víctor Mateo. En acabar, es donarà pas a la «V Mostra d’Art Contemporani», una exposició col·lectiva del grup Arteson. Paral·lelament, a la segona planta estarà exposada «L’atractiva vida dels mariners», una mostra de 25 obres de Agustín Martínez ‘Randomagus’, artista nascut a Benicarló que ha sigut l’encarregat d’il·lustrar la portada d'«Un amor», obra guanyadora del premi Nadal 2018. A més, a la Capella del Mucbe es trobarà exposada «Després del Naufragi», la mostra d’escultures de Fernando Bravo. Anteriorment, des de juliol fins a setembre, a la Capella

Presentamos skin caviar ABSOLUTE FILLER

es podrà visitar «Dios es un “árbol·a”», una mostra de l'artista Marta Vidal. Cal recordar que actualment, al Mucbe es poden visitar les exposicions «El Joc de la Vida IV» i «Dones lligades». La primera és una exposició de Cristian Arín, un jove de Benicarló que ha unit la fotografia i el col·leccionisme de figures Playmobil. L’exposició és una mostra de fotogràfica amb imatges de situacions habituals de la vida quotidiana, la història o el patrimoni de Benicarló, en la qual els protagonistes són figures de Playmobil adaptades per a simular diverses situacions reals. La mostra es podrà visitar fins al 29 d’abril. A més, fins al 8 d'abril també es pot visitar «Dones lligades», una exposició del Grup de Dones del Baix Maestrat, format per les artistes Renate Braendlein, Sònia Eva Domenech, Carme Domenech, Sali Garcia d'Araoz, Maria Llidó Vicent, Bàrbara Martinez Biot, Isabel de Lorena Oms, Isabel Serrano i Rosa Soriano Marzal. La mostra proposa un recorregut pel cromatisme, les textures, els materials, la tècnica, el contingut i els continents. Com ja és tradició cada dos anys, enguany està programada per al mes de juliol la 39a edició del Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló. La 12a edició de la Biennal, amb una gran repercussió i amb una forta consolidació a Benicarló, té l'objectiu de fomentar, desenvolupar i donar suport a la disciplina de les arts plàstiques, a banda d’aportar un magnífic fons pictòric per a l'Ajuntament de Benicarló.

Durante la semana del 9 al 13 de abril, la Consejera de Belleza de La Prairie estará a su disposición en Perfumería Yolanda en la c/Socorro, 1 VINARÒS. Llame previamente al tel.: 964 45 57 22 para concertar día y hora de su tratamiento promocional.

Pío XII, 24 - BENICARLÓ - c/Socorro, 1 VINARÒS 20

Recibirá un detalle muy especial por la compra de dos productos La Prairie


SOCIETAT CULTUR A

230DE DEMAIG MARÇDEDE2018 2018· NÚMERO · NÚMERO682 686

Otras semanas Santas: Semana Santa en Galicia José Antonio Cachafeiro Saavedra

En Galicia las tradiciones populares son eminentemente paganas, recordemos que es en esta tierra donde “as meigas habelas, hailas”, no es una región en la que la Semana Santa tenga el fervor, la tradición y la fuerza entre las gentes como en Andalucía, Castilla y León o incluso por el Levante español, siendo Murcia la región de la imaginería por tradición, no obstante el visitar Galicia en cualquier momento, y si además se hace con buen tiempo, es siempre un placer gastronómico, para el descanso, y para conocer lugares bellísimos. Ello no es óbice para que en esta región gallega no existan ciudades y pueblos que han mantenido el fervor y las tradiciones propias de las fechas, incluso en algunos casos han sido consideradas como de Interés Turístico Internacional, a saber: VIVEIRO (Lugo), población situada en A Mariña Lucense, pueblo de tradición marinera y de solaz descanso veraniego, siendo su puerto pesquero de CELEIRO muy importante en la pesca de bajura con la flota más importante del Cantábrico para la pesca de la merluza del pincho y de las especies propias del Gran Sol; en Viveiro están datadas las celebraciones de Semana Santa en el siglo XIII, siendo muy concurrida la del Domingo de Ramos por ser famosa la procesión del Ecce Homo de los franceses, (dice la tradición que ese nombre es por haber salvado a la ciudad de Viveiro de la invasión de los franceses), también es de destacar al amanecer del Viernes Santo la procesión de La Misericordia, que data del siglo XVI, siendo en la tarde de ese Viernes Santo cuando las celebraciones alcanzan el zenit con la procesión del Encuentro, en las que se muestran pasos procesionales con imágenes articuladas, destacando la de La Soledad con la imagen del Cristo que Cae del siglo XV (foto) A unos 60 Kms de Viveiro en dirección hacia el interior de la provincia, está MONDOÑEDO sede episcopal de la diócesis MondoñedoFerrol y cuna del novelista, dramaturgo, poeta y gastrónomo Álvaro Cunqueiro, considerado como uno de los grandes autores gallegos, donde la Catedral Basílica de La Asunción es un monumento de obligada visita, su construcción data del siglo XIII siendo nombrada Basílica por el Papa Juan XXIII en el año 1.959.

Tiene en su interior un museo olvidado pero espectacular. Como no podía ser de otra manera, en Mondoñedo hay mucha tradición conmemorativa de la Semana Santa, (foto) nucleo religioso muy importante dependiente de Santiago de Compostela FERROL es otra de las ciudades gallegas que han mantenido más tradición religiosa durante la Semana Santa, siendo esta ciudad conocida por ser desde el siglo XVI Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico por la privilegiada situación estratégica de la Ría de Ferrol, estando vigilada la entrada por mar, a lado y lado, por dos fortificaciones emblemáticas que son el Castillo de San Felipe y el Castillo de La Palma, construidos en el siglo XVI, ambos castillos se pueden visitar resultando muy agradable el recorrer sus interioridades. Asimismo es una ciudad conocida por los astilleros, el militar Bazán y el civil Astano que después se fusionaron y dieron lugar al actual Navantia. Ferrol también se distingue por las edificaciones señoriales de los siglos XVIII y XIX e iglesias y conventos muy significativos. En Ferrol aún se mantiene la tradición de que en varias de las procesiones intervienen fuerzas de la Armada Española dando escolta y acompañamiento a las imágenes, como la Banda de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina, y otro dato muy significativo es que en la procesión que se celebra en la noche del

Martes Santo llevan la imagen de La Virgen de La Esperanza el Tercio de Portadoras de la Virgen, son las mujeres costaleras (foto), esta es una de las procesiones más tradicionales de la ciudad, no obstante todos y cada uno de los días de la semana hay celebraciones religiosas y procesiones en las que destaca el fervor con el que los miles de fieles acuden a estos acontecimientos. Es de señalar que en solo esa semana hay en Ferrol veinticuatro desfiles procesionales organizados por las cinco cofradías de la ciudad. La procesión de Os Caladiños (Los callados, en gallego) que se celebra en la noche del Viernes Santo, quizás sea la más famosa y multitudinaria de todas, pero sin desmerecer a ninguna. En el resto de capitales, ciudades y pueblos gallegos también hay celebraciones que conmemoran las fechas religiosas.

21


ESPORTS

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

Ciclismo / Presentación Equipo Isabel Balaguer Equipo Isabel Balaguer

El 18 de marzo se presentó el equipo ciclista de féminas FRIGORIFICOS COSTA BRAVA / IMEC / CATLIKE de Santa Cristina D’Aro Gerona, del cual forma parte la benicarlanda Isabel Balaguer Arrufat. Está formado por tres cadetes, dos junior y doce élites las cuales han hecho un entrenamiento con sesión de fotos, para finalizar haciendo la dura subida del Coll del Masnou de 1,5 kms a 14% de media. Después de la ducha, una buena comida para finalizar con la presentación de las corredoras y el cuerpo técnico.

AtLetismo / Medalla de Bronce El benicarlando Sergio Ruiz del club Urban Running (Castellón) ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de España de Cross Master 45 en Candeleda (Ávila). El veterano corredor ya había sido campeón de España Master 40 de Cross.

RESTAURANTE JAPONES SUSHI KANG

COMIDA PARA LLEVAR

T. 964 474 509

AV. MENDEZ NUÑEZ, 48 BENICARLÓ

22


ESPORTS

2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

NATACIó /6ª jornada de la lliga de promeses Control Provincial 4 a Castelló Club Natació Benicarló

Dissabte 24 de Març, a la piscina municipal de Benicarló, es va disputar la 6ª jornada de la lliga de promeses, de les categories aleví i benjamí. Participaren 129 nedadors de 4 clubs de la província. 6ª JORNADA DE LA LLIGA PROMESES A BENICARLÓ 24.03.2018 El club Natació Benicarló, dirigit per Lucia Vicente i Carla Cornelles, va presentar un nombrós equip format per 37 nedadors: Gerard Labèrnia, Houssain Fertil, David Balaguer, Óscar Balaguer, Alejandro Rodríguez, Bruno Moliner, Joana Bel, Alicia Harris, Elsa Martínez, Ainhoa Baró, Yasmine el Khattab, Henar Àvila, Maria Verge, Noemí Verge, Alejandra Oroian, Laura Beltrán, Paula Nutu, Sara el Khattab, Álvaro Fernández, Adam Ortiz, Jesús Martín, Alejandro Sastre, Paul Bodescu, Adrián Jiménez, Dino Buttice, Yeray Ibáñez, Alba Rodríguez, Sara Martín, Julia Roca, Llum Segarra, Noa Pereira, Elsa Roig, Yusra Laalioui, Maitane Lacalle, Bianca Ralea, Daniela Valdearcos i Paula Alcaraz. Amb molt bon ambient i davant l’afició local, els joves benicarlandos, s’esforçaren en millorar marques i en agradar als pares i entrenadores. Els resultats més destacats foren els de Gerard Labèrnia, segon, als 400 estils i als 100 lliures i el d’Henar Àvila, tercera, als 400 estils.

TROFEU DE PRIMAVERA A TERRASSA 24.03.2018 El nedador del Club Natació Benicarló, Albert Astor, de 22 anys, va participar al trofeu de primavera organitzat pel Club Natació Terrassa, sobre piscina llarga, dissabte 24 de Març. Dintre de la seua preparació per a la copa autonòmica de clubs del proper mes d’abril, Albert va participar en 3 proves: 50 lliures, 50 papallona i 100 lliures. A l’esmentat trofeu, va coincidir amb un altre bon nedador benicarlando Dídac Saura, de 19 anys, que, enguany, per motiu d’estudis, competeix per Club Natació Lleida. Tots 2, tingueren una bona actuació, tenint present que era una competició preparatòria.

Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación PEÑÍSCOLA Centro Sanitario inscrito en el Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la C.V.. Núm. 8946

C/ Jaume I, 17 · 12598 PEÑÍSCOLA · Tel. 964 46 76 19 clinicafisioasun@gmail.com

23


ESPORTS

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

basquet / Crónica y Resultados del Fin de Semana 6ª JORNADA DE LA LLIGA PROMESES A BENICARLÓ 24.03.2018 PC BOX INNOVA MUTXMAEL 73 VS 71 CB BENICARLÓ Primer partido de la liga ascenso a EBA donde se notó primero el largo desplazamiento y, en los momentos finales, los nervios cuando veíamos la posibilidad de la victoria. El partido empezó mal para nosotros con un parcial de 15-4 en 6’ con el equipo dormido y falto de ideas. Rápidamente supimos reaccionar y con mejor defensa y transiciones más rápidas moviendo el balón buscando la mejor opción, parcial de 13-5 para llegar al final del primero 20-17. Segundo (14-21) y tercer (12-18) período estuvieron dominados por nuestra defensa e ideas más claras en ataque todo y fallando opciones claras de canastas liberadas, para llegar al final del tercero con el marcador 46-56.

En el último período (27-15) varios errores ofensivos y defensivos nuestros y el acierto en el triple rival les permitieron acercarse en el marcador, 61-66 a falta de 3 minutos. Aparecen los nervios y errores dan opciones de canastas fáciles al rival, que jugó con más oficio los últimos minutos, pero entramos en el último minuto delante del marcador (70-71). Los nervios y la falta de acierto los últimos ataques no nos permiten anotar, y a falta de 5 segundos el Mutxamel anota un triple que les pone por delante (73-71). Tenemos un tiro para ganar, pero no entra. Al final derrota en un partido que lo teníamos en las manos y donde los nervios no nos permitieron tomar las mejores decisiones. Servirá para crecer y a seguir luchando y disfrutando del momento y situación en la que estamos, la liga de ascenso a EBA.

La próxima semana hay descanso (Semana Santa) y la siguiente el domingo 8 de Abril a las 18:30 nuevo desplazamiento a la pista del Alginet, único equipo invicto en los 23 partidos de liga que ha jugado esta temporada. Será difícil, pero nada es imposible. Cadete 2°zonal: C.B.Benicarló 65 VS 58 C.B.Onda Partido ganado en la defensa y en las ganas que han puesto los jugadores. Se han demostrado a sí mismos que si ellos quieren pueden. Partido igualado , al tercer y cuarto tiempo nos hemos ido de 14 puntos, pero el último cuarto se han puesto a 5 puntos, hemos sabido los 2 últimos minutos y la victoria ha llegado.

RESULTADOS Senior 1ª nacional: Playoffs ascenso a EBA Box Innova Mutxamel 73 VS 71 C.B.Benicarló Senior Preferente : C.B.Benicarló B 58 VS 70 Adade Segorbe Amics Junior Preferente: C.D. Don Bosco VLC 55 VS 64 C.B.Benicarló Cadete 1ªzonal: C.B.Benicarló 58 VS 62 C.B.Betera Negro Cadete 2ª zonal : Tanatorio San José E.B. Vilareal B 55 VS 54 C.B.Benicarló B

Cadete 2ªzonal: C.B.Benicarló 65 VS 58 C.B.Onda Infantil Femenino 1ª zonal : C.B.Onda 11 VS 51 C.B.Benicarló Infantil Preferente: C.B.Escolapias A 78 VS 31 C.B.Benicarló A Infantil 2ª zonal: C.B.Benicarló 50 VS 43 IAG Ingenieros Almassora Infantil 2ª zonal : C.B.Castellón Negro 63 VS 22 C.B.Benicarló B

www.kapublicitat.com

24

Alevín Negro Patronato: C.B.C Herrero 40 VS 46 C.B.Benicarló Alevín Blanco Patronato: C.B.Benicarló 32 VS 42 C.B.C Andrés-Carles Salvador Alevín Rojo Patronato: Salesianos de Burriana Mixto 27 VS 67 C.B.Benicarló

Pedidos y consultas por WhatsApp

696 521 233


2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

ESPORTS

Atletismo / El C.A. Baix Maestrat vuelve a Ladíspoli tras 17 años El Grupo Atlético Millepiedi de la ciudad de Ladíspoli (Italia), hermanada con Benicarló, organizó el pasado 18 de marzo la 36 edición de la histórica carrera que transcurre por el litoral del Lazio. Este año el Club d´Atletisme Baix Maestrat respondió a la invitación del club italiano tras 17 años de ausencia en su emblemática prueba. Se desplazaron hasta el lugar un grupo de atletas del C.A. Baix Maestrat formado por Rosa Gilabert, Anna Prats, Regina Martínez, José Antonio Castell y los hermanos Marc y Eric Gellida Martínez. A Rosa la organización tuvo la deferencia de otorgarle el dorsal número 1, honor reservado habitualmente al ganador del año anterior. Rosa se convirtió así en la primera mujer a la que se le adjudicaba el dorsal número 1, ella correspondió cruzando meta en el puesto treinta y cinco de la general y sexta de su categoría. En lugar destacado se clasificó el pequeño Eric Gellida Martínez ocupando la segunda posición de su categoría. La prueba de 10000 metros transcurrió por los jardines del Bosque de Palo y Marina de San Nicolás y, pese a la climatología adversa, gracias a la buena sintonía y organización conjunta entre los miembros históricos de la Asociación Ciempiés Franco Lannilli y Tonino de Biaggio y la del nuevo presidente del Grupo Millepiedi, Adolfo Macolino, la prueba transcurrió sin problemas. En la misma participaron más mil atletas pese a coincidir con cuatro eventos más en la zona. Para los atletas benicarlandos quedará la experiencia vivida en tierras italianas como un hermoso recuerdo. En la entrega de trofeos se realizó un intercambio de regalos entre el alcalde “Sindaco” de Ladíspoli, Alessandro Grando y el Ayuntamiento de Benicarló. Durante los cinco días pasados por los atletas benicarlandos en la ciudad de Ladíspoli los anfitriones les colmaron de atenciones,

haciéndoles partícipes en las actividades programadas, entre otras cabe destacar la entrevista en la radio de la “Ciudad Centro Mare Radio” dónde se estuvo promocionando y dando información sobre el evento deportivo de la ciudad. Aparte del intercambio de obsequios entre los dos clubs, en todo momento las gentes del Grupo Millepiedi y sus familias acogieron a los integrantes del Club d’Atletisme Baix Maestrat abriendo sus hogares y haciendo todo lo posible para que estos se sintieran como en sus casas, disfrutando de unas estupendas y agradables veladas. La prueba solidaria estaba destinada a ayudar al Salón Rosa para un proyecto de apoyo a las familias de mujeres afectadas por el cáncer de mama.

25


MISCEL·L ÀNIA

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ

ó.

te resultado y una gran profesionalidad la quema de las fallas de Benicarl

Los bomberos y los miembros de la Cruz Roja cubrieron con un excelen Foto: Juanvi Gellida

Taller de activismo en Benicarló. Foto

: Manela Chamorro

Nota aclaratoria:

Mascletà Manual, evento organizado y patrocinado por la falla el Campanar. En el número anterior se hace referencia a la mascletà manual realizada el viernes 16 en la plaza de la Constitución. Se hace referencia a que dicho evento fue a cargo de pirotecnia Tomás, por lo cual expongo lo siguiente: Este evento está organizado y patrocinado por la falla el Campanar exclusivamente, el cual lleva realizándose 17 años. Pirotecnia Tomás actúa en este evento como coordinador, ya que es el pirotécnico que contratamos. No es una crítica sino una aclaración para que se pueda reconocer el trabajo de las comisiones falleras, de la cual el Campanar es bastante activa, a la hora de organizar eventos de cara a la ciudad. Aprovecho para felicitarles, tanto a redacción como a los colaboradores por su revista. Atentamente, Manuel Martín Sánchez, presidente de la falla el Campanar.

26

edios de ado con los m iz al re o aj ab el buen tr ga por todo to: Juanvi G. Felicitar a Mar cio fallero. Fo ci er ej el e nt dura comunicación


2 DE MAIG DE 2018 · NÚMERO 682

13 estudiants procedents del College Saint-Ursule de Saint Pol de Léon van visitar l'Ajuntament de Benicarló Un grup de 13 estudiants procedents del College Saint-Ursule de Saint Pol de Léon van visitar el 26 de març l'Ajuntament de Benicarló i van estar rebuts per l'alcaldessa de la ciutat, Xaro Miralles. Els alumne s, d'entre 14 i 15 anys, es troben de visita a Benicarló en el marc d'un intercanvi amb alumnes del col·legi La Salle. L'alcaldessa ha reiterat la voluntat de l'Ajuntament de reforçar els llaços d'unió amb Saint Pol de Léon i ha aprofitat per detallar-los el calendari festiu de la ciutat, especia lment les Falles, atés que una de les visites que realitzaran aquests dies serà a un taller faller. A més, els joves visitaran Peníscola, la llotja, la Serra d'Irta i assistiran a algunes classes de castellà amb els seus companys benicarlandos. L'alcaldessa ha entregat a cada alumne un llibre sobre les Falles de Benicarló i a les dos professores un llibre de receptes de la Carxofa de Benicarló.

I Jocs Castellonencs per a persones majors Foto: Juanvi G.

una Els I Jocs Castellonencs Adults Majors és a cada enfo iniciativa de la Diputació de Castelló . íncia prov fomentar l'envelliment actiu en tota la fase La trobada tindrà dos fases: una primera en deu que es desenvoluparà simultàniament carló, i Beni s inclò , íncia prov municipis de la maig a de 24 el lloc à una fase final que tindr rar celeb va es da troba Benicàssim. A Benicarló, la el 23 de març.

27


7dies beni 686  
7dies beni 686