Page 1

Des de 1995

Nº 553

|

D.L.CS-242-04

|

31 de juliol de 2015

|

1,70 €uros

|

Nº 1.025

Benicarló ha de pagar

més de mig milió d’euros per la depuradora

Campus

Entrevista

Celebració dels

Piscina Municipal

Alex Brau

Quintos de 1965


EDITORIAL

Bústia: Pots fer-nos arribar: · Fotos · Cartes d'opinió setdiesbenicarlo@ gmail.com K&A C/ València, 31 baixos, Benicarló

Anuncia’t:

K&A C/ València, 31 baixos 12580 Benicarló (Castelló) info@kapublicitat.com

Tel: 964 46 52 53

L'equip:

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

Un importante desajuste presupuestario Consell de El Dissabte

En una entrevista concedida a 7 Dies Benicarló / El Dissabte, el nuevo concejal responsable del Área de Hacienda, Carlos Flos, insinuó que se habían encontrado con dos sorpresas que iban a dificultar la elaboración del próximo presupuesto. Aquella insinuación la han concretado la alcaldesa y el propio concejal de Hacienda en una rueda de prensa que se publica en este mismo número de la revista. La sorpresa convertida en números significa que el ayuntamiento de Benicarló tiene pendientes de pago 1.500.000 euros sin consignación presupuestaria. Es una sorpresa desagradable para los ciudadanos benicarlandos que, de entrada, se preguntan quién es el responsable de este problema y, claro está, el anterior concejal de Hacienda, José María Serrano, está en estos momentos explicando en una rueda de prensa su punto de vista ante las declaraciones de la alcaldesa Xaro Miralles y el concejal Flos. No podemos publicar por la premura de tiempo las declaraciones del Sr. Serrano, lo haremos en el próximo número, pero sí que podemos decir que hay matizaciones y discrepancias significativas. En fin, queremos saber que hay de lo nuestro. Que den sus explicaciones unos y otros, los que han gestionado y van a gestionar el dinero con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos benicarlandos. Después de saber seremos nosotros, los ciudadanos, los que juzgaremos.

L’acudit José María Fibla

Ojeo playero

Editor: Pablo Castell Consell de Redacció: Coordinador: Vicente Jovaní Beltran. Joan Ferré, José Mª Fibla, Francisco Gallego, Pedro Manchón, Teudo Sangüesa y Gregorio Segarra. Col·laboradors: Gregorio Segarra, Juanma Beltrán, Jaume Rolíndez, Manuel Ferrer, J. R. Ferreres, Patxi Pérez, Dani Beltrán, Juanvi Gellida, Patricio Abad, Javier Angosto, José Manuel Ávila, Ricardo Bayarri, Aleix Castellnou, J.Mª Domínguez, Paco “el Flare”, Eduard Gómez, Julio López, Manuel Milián, Javier Palau, Alberto Segarra, Jaume Rolíndez, Daniel San Nicolás, Antonio J. Tomás. Disseny i maquetació: Alba Andiñach Edita: Editorial Antinea Tel: 964 45 00 85 - Fax: 964 45 2012 Publicitat: Juanjo Cornelles Imprimix: A.G.Castell Impresores S.L.

facebook.com/setdies.benicarlo Esta publicació no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors ni les accepta com a seues. Com a setmanari independent, estem oberts a qualsevol opinió sempre que es mantinguen unes mínimes normes de respecte i educació. Els escrits no poden superar les 500 paraules i les imatges hauran de ser com a mínim d'1 Mb. No s’acceptaran les aportacions si no estan signades i amb fotocòpia del DNI. De la mateixa manera, la direcció es reserva el dret de publicar tot el que li arriba. 2

Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación PEÑÍSCOLA Centro Sanitario inscrito en el Registro Oficial de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la C.V.. Núm. 8946

C/ Jaume I, 17 · 12598 PEÑÍSCOLA · Tel. 964 46 76 19 clinicafisioasun@gmail.com

GABINETE DE PSICOLOGÍA NOEMÍ SIMÓ PITARCH Psicóloga nº Col. CV10687

Centro de Psicología General Sanitaria autorizado por la Consellería de Sanidad. Num. de Registro 11706. Máster en Psicología Clínica y de la Salud.

Cita previa Servicio comarcal de psicología de DKV seguros Tel. 659 121 374 • spnoemi@gmail.com C/ Mare de Déu del Pilar, 8 12580 BENICARLÓ


ACTUALITAT

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

L’Ajuntament té pendents de pagament 1,5 milions d’euros sense consignació pressupostària L’estat de comptes de l’Ajuntament de Benicarló a 23 de juliol de 2015 reflecteix una situació econòmica complicada per la gran quantitat de pagaments pendents sense consignació pressupostària. En concret, estan pendents d’abonar 610.000 euros corresponents de la urbanització del Sector 7 (per unes obres executades el 2012), 334.000 euros que corresponen a una revisió de preus que exigeix l’empresa concessionària de recollida de brossa i 510.000 euros procedents d’una sanció imposada els anys 2013 i 2014 per la Conselleria de Medi Ambient per no tindre en marxa l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals). Paral·lelament, s’han comptabilitzat fins a 200.000 euros de factures sense consignació pressupostària i pendents de pagament. Aquestes factures corresponen a àrees de l’Ajuntament que a hores d’ara tenen les partides completament esgotades (Obres i Serveis, Cementeri, Festes i Falles, Agricultura o Òrgans de Govern, entre d’altres). L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, acompanyada del regidor d’Economia i Hisenda, Carlos Flos, ha explicat l’estat de comptes de l’Ajuntament i ha reconegut que «els comptes que ens hem trobat dificulten el funcionament del consistori almenys fins a finals d’any. I, evidentment, també condicionaran el pressupost de 2016». «No sabem ara mateix com acabarem l’any -ha assenyalat el regidor-. Intentarem fer algunes modificacions pressupostàries però serà complicat». «I de cara a l’any que ve, treballarem sobretot el capítol d’ingressos, que no vol dir pujar impostos, sinó reclamar els deutes pendents i racionalitzar les despeses». «I haurem de posar molta imaginació», ha sentenciat Flos. Miralles ha assenyalat que serà prioritat del nou equip de govern «solucionar la situació

d’insolvència actual de l’Ajuntament, millorar la liquiditat i apostar per la implantació de l’administració electrònica». «Tenim una administració arcaica i necessitem posar en marxa la firma electrònica, la factura electrònica i la gestió electrònica d’expedients. Això ens ajudarà a estalviar i, a més, ho hem de fer per tal de complir amb la llei». L’alcaldessa ha assegurat que la intenció de l’equip de govern és afrontar les inversions amb recursos propis «no com fins ara, que s’havien fet sempre amb operacions de crèdit». En aquest sentit, Miralles ha anunciat que, a banda de treballar per estalviar al màxim, sol·licitarà a la Generalitat que abone els pagaments que té pendents amb l’Ajuntament, com ara el lloguer del solar on estan ubicades les aules prefabricades del CEIP Ángel Esteban. «No volem fer una auditoria de comptes -ha dit Xaro Miralles- perquè pensem que tenim tècnics molt preparats que controlen perfectament l’estat de comptes de l’Ajuntament, però sí que estem pensant de fer una auditoria de contractes per comprovar si, efectivament, s’estan complint totes les condicions dels contractes firmats amb les empreses concessionàries. Respecte d’aquest tema, Miralles ha constatat que «a més, s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament té molts contractes pendents de licitar, com el de la recollida selectiva, la ludoteca, la recollida d’escombraries o el contracte de la Piscina Municipal, amb la qual cosa estem incomplint la llei de contractació de l’estat». Pel que fa al deute municipal, l’Ajuntament arribarà a finals de 2015 amb un deute de 7.415.000 euros, generat al llarg dels anys per les operacions de crèdit contractades per a realitzar les inversions. Tant l’alcaldessa com el regidor han confirmat que a partir del mes d’agost, «començarem

/ccportalmediterraneo

a elaborar del pressupost de l’any que ve per tal de presentar-lo dins dels terminis que marca la llei».

Revisió de la taxa per vessament d’aigües al mar La intenció de l’alcaldessa de Benicarló és sol·licitar a la Direcció General de l’Aigua a través del seu director, Manuel Aldeguer, una revisió d’aquesta taxa anual de manera que l’Ajuntament puga assumir-ne el seu pagament, que actualment ascendeix als 510.000 euros. En concret, l’Ajuntament demanarà que la Generalitat reduïsca la taxa al valor que li tocaria abonar a Benicarló en cas de disposar d’EDAR o que l’administració autonòmica la compense a través de subvenció directa per inversió en infraestructures hidràuliques. L’elevat import de les taxes és conseqüència del retard en la posada en funcionament de l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals), unes obres que depenen de la Generalitat i que en els últims anys s’han aturat en diverses ocasions per manca de finançament. Segons les últimes previsions, l’EDAR podria començar a depurar aigües a finals de l’estiu.

@portalmedite 3


ACTUALITAT

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

Aprenent a cuinar a l’OACSE

Les cuines del Centre Geriàtric i del Centre de Dia i Residència El Collet tindran durant les properes setmanes dos alumnes en pràctiques del Curs d’operacions bàsiques de cuina que organitza el Servef. Les pràctiques tenen una durada total de 80 hores, que es realitzen de dilluns a divendres durant cinc hores cada dia. Amb les pràctiques, supervisades pel personal dels centres, els alumnes aprenen a elaborar menús adaptats a les necessitats dietètiques de les persones residents. Així, aprenen a preparar dietes astringents, hipocalòriques, dietes per a persones amb diabetis, dietes per al tractament

d’hiperlipèmies (presència de nivells elevats o anormals de lípids), així com diferents textures (dieta sòlida, triturada, líquida, etc.). Les pràctiques s’emmarquen en el conveni de col·laboració que l’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats) té subscrit amb el Servef per a la realització de pràctiques no laborals d’empresa. De fet, durant l’any, els centres socials acullen alumnes del Curs d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Aquesta és la primera vegada que es duen a terme pràctiques d’alumnes de cuina.

Depuración de aguas versus depuración de responsabilidades Enric Moya. Portavoz Canviem Entre Tots

Según las últimas noticias de nuestro Ayuntamiento, anunciadas por la alcaldesa en rueda de prensa, a Benicarló se le ha impuesto una elevada tasa (anteriormente se le denominó “multa” por la propia Xaro Miralles) por verter a la Mar Xica las aguas residuales sin depurar. Esta tasa, hoy en día pendiente de liquidar, asciende a la friolera de 500.000 euros por las anualidades 2013 y 2014, y sin consignación presupuestaria. Los actuales gobernantes responsabilizan de la situación a la incompetencia del anterior gobierno municipal del PP. Después de varios retrasos, las últimas previsiones -¡toquemos madera!-, son que la EDAR entrará en funcionamiento este año 2015. Es decir, nada menos que 24 años después de publicarse la Directiva 271/91/CEE de la Unión Europea, y diez años después de concluirse el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) aprobado por el Consejo de Ministros a principios de 1995. Todo un record para Benicarló, que en pleno siglo XXI todavía carece de una instalación que ya disfrutan casi todos los pueblos costeros del Mediterráneo. No es nuevo en nuestra ciudad que las necesarias infraestructuras y servicios públicos se demoren más que en ningún otro lugar, es una especie de mal endémico que venimos sufriendo los benicarlandos desde los inicios de la democracia. La construcción de la EDAR se ha paralizado en diversas ocasiones y por diversos motivos: ya sea por su cambio de ubicación, por los cambios en el trazado de los colectores, por retrasos en las expropiaciones de los terrenos, por la paralización de los trabajos por parte de la UTE constructora ante los impagos de la Generalitat, etc… Retrasos y demoras en las obras, solo imputables a la pésima gestión de la Generalitat y del Ayuntamiento. Nunca imputables al ciudadano de a pie, ciudadano que, desde el año 1993, viene pagando religiosamente, con la factura del agua, el Canon de Saneamiento de la Generalitat Valenciana, destinado a sufragar precisamente este tipo de instalaciones. Llevamos dos décadas pagando a la Generalitat por un servicio que no recibimos y encima ahora nos multan por carecer de una instalación de la que ellos son los responsables. Todo un despropósito que a buen seguro apenas merecerá una explicación y una depuración de responsabilidades de nuestros políticos, o quizás alguno se despachará con la típica excusa fútil a la que nos tienen acostumbrados. Y mientas tanto el ciudadano… ¡a pagar y tragar! 4


` VINAROS

ACTUALITAT

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

PLAZA DE TOROS

Monumental Corrida de Toros mixta

Fotos: Jordi Juárez

Verano 2015

PADILLA FANDI VAREA Ganadería

en vivo Venta de entradas: Bar Plaza de toros y peña “Pan y Toros” desde el 24 de JULIO.

Taquilla: Desde el 7 de AGOSTO. Información y precios: www.taurolaplana.com / Telf: 675 707 712

´ ´ GARCIA JIMENEZ TAURO LA PLANA

5


ACTUALITAT

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

Benicarló dóna la benvinguda als voluntaris dels camps de treball socials

Els 20 voluntaris dels camps de treball de discapacitat i persones majors han conegut les instal·lacions on duran a terme el seu projecte de voluntariat social. L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, acompanyada de la regidora de Joventut, Susana Pérez, i de la presidenta de l’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats), Filomena Agut, donaven dilluns 27 de juliol la benvinguda oficialment al grup de joves, que han fet la primera presa de contacte amb els usuaris del Centre Geriàtric i de la Residència Sant Francesc, amb qui treballaran durant dos setmanes donant suport a les activitats diàries que es realitzen en els dos centres. L’alcaldessa ha destacat la importància de tornar a tindre, per tercer any, un programa de voluntariat com aquest i ha volgut agrair als joves «el seu compromís i les ganes de treballar en favor de projectes socials». Miralles ha qualificat de «molt lloable» la tasca dels voluntaris en aquests programes «que fomenten la convivència, la tolerància i la interculturalitat».

Els voluntaris, que han rebut un record per la seua estada al municipi, es repartiran entre els dos centres, 10 s’estaran a la Residència Sant Francesc i 10 treballaran en el Centre Geriàtric, amb tallers i activitats diferents, en funció de les necessitats dels usuaris: tallers de manualitats, de fisioteràpia, de memòria i càlcul i, aprofitant l’estada dels voluntaris, es faran sortides fora dels centres, com ara excursions turístiques o visites a centres d’oci. Concretament, els usuaris de la Residència Sant Francesc visitaran el parc d’atraccions PortAventura, un projecte amb el qual estan molt il·lusionats. Els 20 joves, procedents de tot Espanya, s’allotgen a l’Escola de la Mar Irta i aprofitaran la seua estada a Benicarló per a conèixer la zona i els seus atractius turístics i per interrelacionar-se amb altres joves amb les mateixes inquietuds. Els camps de treball, una iniciativa de l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) amb la col·laboració de l’OACSE, suposen una experiència enriquidora tant per als voluntaris com per als usuaris dels centres.

Les preguntes ciutadanes al Ple, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana A partir del ple ordinari del 30 de juliol, els ciutadans i ciutadanes de Benicarló podran formular preguntes d’interés municipal a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, que posarà veu a les preguntes dels ciutadans fins que no s’aprove el reglament orgànic de funcionament dels plens municipals que ha de regular la participació ciutadana en els plenaris i que permetrà que els veïns i veïnes de Benicarló puguen formular directament les seues preguntes al Ple. Per a poder formular una pregunta al Ple, caldrà presentar una sol·licitud al Registre d’Entrada de l’Ajuntament adreçada a la Regidoria de Participació Ciutadana fins a un màxim de 5 dies anteriors a la celebració del Ple. La Regidoria de Participació Ciutadana, en la veu de la regidora Susana Pérez, assumirà les preguntes, que s’adreçaran directament a l’alcaldessa o al 6

regidor corresponent. Les preguntes que arriben fora de termini establert (menys de cinc dies abans de la celebració del plenari) s’incorporaran al següent ple ordinari. L’objectiu de la Regidoria de Participació Ciutadana és que la participació de la ciutadania en els plens de l’Ajuntament s’incorpore al portal de transparència, que es preveu que es pose en marxa en breu. D’aquesta manera, les preguntes dirigides al ple es podran gestionar a través del web municipal. Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la regidora de Participació Ciutadana, Susana Pérez, els dijous de 9 a 14 hores en l’edifici de Ferreres Bretó (segona planta) o a través del correu electrònic correu.participacio.ciutadana@ajuntamentdebenicarlo.org


ACTUALITAT

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

Joventut presenta els eixos de treball per al curs 2015-2016 La regidora de Joventut, Susana Pérez, ha presentat les línies de treball que centraran la programació de la seua regidoria de cara al proper curs 2015-2016. Unes línies on conflueixen els programes dels dos partits que conformen l’equip de govern i que tindran dos grans objectius: combatre l’atur juvenil i donar als joves les eines necessàries per tirar endavant. El treball que s’ha preparat per a tota la legislatura serà progressiu i inclou la creació d’un Consell de la Joventut, un Pla Local de la Joventut i un Casal de la Joventut, que s’aniran perfilant en els propers mesos. Mentre tot això va prenent forma, durant el proper curs, la Regidoria treballarà sobre quatre grans línies: el voluntariat, la formació, els recursos que ofereix l’IVAJ i la prevenció. Pel que fa al voluntariat, la Regidoria de Joventut s’ha adherit la proposta UJI Voluntària que arriba de la Diputació i la Universitat Jaume I i va destinada a universitaris amb ganes de participar en voluntariats socials o culturals. Per a Susana Pérez, aquest tipus de programes «ens aporten un augment del voluntariat, que fa molta falta, i

a més incideixen en la conscienciació dels joves i en la seua formació complementària, ja que el voluntariat es tradueix en crèdits. Sobre el CIAJ (Centre d’Informació i Atenció Juvenil), la regidora ha explicat que es durà a terme una renovació total de la línia de treball i que es treballarà perquè els cursos de formació per a joves estiguen adaptats a les seues necessitats. El treball conjunt amb l’IVAJ serà la tercera línia de treball de la Regidoria. En aquest sentit, es continuaran alguns projectes ja iniciats en l’anterior legislatura, com el programa d’intercanvi juvenil amb estudiants de Saint Pol de Léon (municipi de la Bretanya francesa agermanat amb Benicarló), s’iniciaran cursos de formació a l’estranger i es mantindran els camps de treball de voluntariat com els que començaran la setmana que ve a Benicarló en el Centre Geriàtric i la Residència Sant Francesc. Un projecte conjunt amb l’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats) i la Regidoria de Benestar Social. Finalment, la Regidoria de Joventut tindrà també una línia de treball interna, independentment dels programes que s’ofereixen des de

fora. Serà una línia basada activitats que fomenten la inclusió social, la salut i la prevenció i la lluita contra violència de gènere, on es treballarà amb els estudiants però també amb les famílies, amb les quals es durà a terme un important treball de conscienciació. Susana Pérez ha anunciat també que la Regidoria crearà una Xarxa Jove que incloga informació sobre habitatge, ajudes socials, beques i que genere intercanvi d’informació entre els joves.

Un nou gimnàs per als usuaris d’AFA Benicarló i Ateneu

Els usuaris de la Unitat de Respir per a Malalts d’Alzheimer i els de l’Associació Ateneu per a persones amb dany cerebral sobrevingut disposen d’un gimnàs amb nous elements per a millorar la seua mobilitat. Els aparells adquirits s’utilitzen en la rehabilitació i recuperació funcional dels usuaris, supervisada en tot moment pels professionals que treballen per a les dos associacions. Amb aquesta última adquisició, l’Ajuntament continua amb la seua aposta de facilitar el treball de dos entitats molt actives, com són AFA Benicarló i Ateneu. De fet, des de la cessió de l’Escola de la Mar Irta per part de la Fundació Caixa Castelló, el desembre de 2013, l’Ajuntament ha invertit 20.832 euros en la millora de les instal·lacions. La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, reitera la voluntat del nou equip de govern de continuar donant suport a les dos entitats i agraeix a les anteriors regidores de l’àrea, Sarah Vallés i Rocío Martínez, la seua implicació en el projecte. «Vull donar les gràcies també a la Brigada d’Obres del nostre Ajuntament, pels treballs realitzats. I com no, a la Fundació Bancaixa, per la cessió de l’espai Escola de la Mar Irta, on aquestes i altres associacions poden dur a terme la seua labor social».

RESTAURANTE JAPONES SUSHI KANG

COMIDA PARA LLEVAR

T. 964 474 509

AV. MENDEZ NUÑEZ, 48 BENICARLÓ 7


OPINIÓ

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

la bústia d’El Dissabte Pensaments d’un cristià

¿Quién acierta? Javier Palau

Las personas, los seres humanos, estamos compuestos de cuerpo y espíritu, y unos miran al suelo y otros caminan hacia el cielo. ¿Quién acierta? Es curioso pero los pobres, los sencillos, los ignorantes, aciertan más. Como no saben, les es fácil confiar en el que lo sabe todo. Los muy sabios también en su mayoría aciertan porque, por cada camino que descubren, se les abren mil. Y se percatan de que hay ‘alguien’ que les lleva mucha delantera. Los que peor lo tienen son los entremedios, que saben pero no bastante. Cuentan que hablaban un sabio y un listillo, y el listillo, espabilado él, replicaba a todo, la mitad de las veces a bulto. Hasta que el sabio se echó

Criticando que es gerundio

Arreglo urgente Daniel San Nicolás Mateu

Efectivamente, es muy urgente esta reparación para evitar un atropello a los peatones. Avenida Marqués de Benicarló, dirección a la playa del Morrongo, una vez pasado el cruce de Cristo del Mar y el monumento al Marqués de Benicarló, hay un paso de peatones sin visivilidad de los peatones hacia los vehículos y estos a los peatones, y todo por la desidia de los servicios municipales o contratas. Junto a dicho paso peatonal, hay un jardín

8

p´adelante y se atrevió a advertirle: “A ti, o te falta aprender mucho, o te sobra todo lo que sabes”. San Pablo, que era de oficio curtidor y había ido predicando por todo el mundo la Buena Nueva, presumía que nunca había comido a costa de nadie. Allí donde iba, trabajaba y se ganaba su sustento. Si Eugenio viviera, a buen seguro nos preguntaría: “¿Saben la historieta del que estaba sentado a la sombra de un árbol, y pasa uno y le dice: “Oye, tengo trabajo para ti”, y el buen hombre responde rápido: “¿Trabajo para mí? ¡Si ya he comido!”. Parece la exclamación propia de un carota, o quizá no. Quizá había trabajado de lo lindo, comido y ahora descansaba. Y mañana vuelta a lo mismo, Dios mediante. ¿Cabe imaginar que a un pajarito le preocupe qué comerá mañana? ¿O a un lirio cómo vestirá? A la postre concluimos que no es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita.

También está comprobado que saber un poco aleja de Dios y, saber mucho, acerca. El muy sabio se admira a cada momento y abre los ojos como platos. ¿Que hay excepciones?, desde luego; el demonio y la soberbia se encargan de encontrarlas. Tomás, el apóstol, dijo que si no veía, no creía. Vió y creyó. A Jesucristo le pudo ser complaciente con él. Cada uno podríamos exigir el mismo trato. Luego, ¿no creemos lo que vieron nuestros ascendientes? Muchos de nosotros nunca hemos estado en Japón, ni en su capital, Tokio. ¿Existe Tokio? Dicen que sí, y lo creemos, pero... A cualquiera que haya estado en Tokio, este ‘pero’ le da derecho a suponer: “Este tío está loco”. Y la pregunta propia es: “¿Más loco que los que no creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, quiso venir a este mundo y vivió aquí, con nostros, durante treinta y tres años y murió crucificado para redimirnos y abrirnos las puertas del cielo, o menos?

con tres yucas sucias y abandonadas, además de un matorral con flores que mide casi dos metros, lo que impide totalmente la visivilidad, eso necesita de manera urgente, podar los matorrales cuya altura máxima ha de ser de medio metro (50 centímetros), y tener las yucas podadas, limpias de hojas secas y en condiciones que permitan verse mutuamente peatones y conductores. Eso no es difícil, sólo hace falta tener responsabilidad en el trabajo (la imagen es muy explícita). Yo me pregunto ¿para qué necesitamos un técnico de tráfico, más de 50 policías y una empresa exterior de jardinería? Absolutamente nadie se preocupa de la seguridad en el tráfico en una cosa tan sencilla, como cumplir cada uno con su

obligación, porque la situacion de ese jardicillo viene de lejos, es decir, meses o incluso un año o más. No le arriendo la ganancia al nuevo equipo de gobierno, para poner las pilas a funcionarios y contratas que no cumplen son su obligación, porque... ¿ninguna patrulla de policía se ha dado cuenta del estado de ese jardín? La semana que viene más...


OPINIÓ

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

Punto de vista

El hambre en el mundo Enrique Gómez

El hambre ha sido la compañera de la humanidad desde que el ser humano apareció sobre la Tierra. Otros “compañeros” han sido los desastres naturales, como terremotos, inundaciones, epidemias, las enfermedades y la guerra. Solo hace 10.000 años que el hombre aprendió a cultivar la tierra y a domesticar animales y ello significó un paso gigantesco hacia el objetivo de producir alimentos. A pesar de ello, la alimentación siguió siendo, salvo para una minoría, la gran preocupación de la humanidad. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, en Gran Bretaña, se produce un fenómeno de gran repercusión económica y social conocida como la Revolución Industrial. Desde el punto de vista social se produjo un éxodo masivo de campesinos hacia las ciudades y, así, el agricultor se convirtió en obrero. Desde el punto de vista económico permitió el desarrollo del capitalismo y del comercio internacional. El desarrollo tecnológico permitió aumentar cualquier tipo de producción y facilitó el trasporte de mercancías. Los efectos de la revolución industrial se extendieron hacia los países del norte de Europa y América y se ha puesto de manifiesto que aquellas regiones del mundo que no subieron al tren de la industrialización se mantienen aún en la economía agraria y su nivel de vida está cercano a la mera subsistencia. Pero, no obstante los beneficios de la Revolución Industrial para la población en general el problema de las condiciones precarias de gran parte de la población mundial no ha desaparecido y el hambre continúa siendo una mala “compañera” de la humanidad. La Iglesia Católica y los sistemas político – económicos consolidados o surgidos en el siglo XIX y XX, liberalismo, socialismo, comunismo, han intentado mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Pero unos más que otros han fracasado en el intento. Hoy, en pleno siglo XXI todavía 800.000.000 de personas pasan y mueren de hambre.

iva no incluido

Paseo Marítimo

Domingo: de 10 a 16h

iva no incluido

9


OPINIÓ

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

Tendido del 7 Gregorio Segarra

Ser puta y pagar la cama No creo que, a estas alturas, tenga que explicar el significado metafórico de la frase que encabeza. Baste con decir que tenemos que pagar (nuestro Ayuntamiento, o sea, todos los benicarlandos/as) 510.000 € por una sanción impuesta los años 2013 y 2014 por la Consellería de Medio Ambiente por no tener en marcha la E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Una depuradora que hemos pagado y repagado con creces desde que, todavía

en el siglo pasado, esa misma Consellería que ahora nos denuncia nos impuso una sobre tasa del 50% sobre nuestro consumo de agua con la que financiarla. Una depuradora que debería haber hecho y puesto en funcionamiento hace años esa misma Consellería que ahora nos denuncia. Una depuradora que tenía que haberse inaugurado “antes del 31 de diciembre de 2014” (Marcelino dixit). Otro escándalo que añadir a la interminable lista con que nos han venido obsequiando desde hace décadas. Y todavía no se explican por qué la gente está dejando de quererles. Pues está más que claro: porque la puta se ha cansado de serlo, de pagarse la cama y de reírle las gracias al chulo.

A vista d’ocell Joan R. Ferré Querol

Saint Pol de Leon Fa poques setmanes una delegació del nostre ajuntament va viatjar fins a Saint Pol de Leon, la població francesa amb qui ens vàrem decidir agermanar via carxofa. Sembla que la rebuda va ser magnífica, tal com es mereixia la nostra representació, vore les fotos parla molt be del nostre poble, i tal com els hem rebut cada any ací. Hem de seguir així, cal treballar les relacions i practicar l’amistat, ja que és qüestió de bona educació i no costa diners. Al món cap el que anem serà important treballar les aliances i els interessos comuns. I els ajuntaments ofereixen una dimensió de col·laboració que no trobem en àmbits territorials superiors. La proximitat entre persones i institucions resulta més real quan podem parlar cara a cara. I les relacions guanyen quan s’acurten les distàncies. Pot ser es tractaria de crear un Mercat Comú a nivell local, i millor quan més lluny els socis, perquè ens voriem obligats a crear una bona xarxa de comunicacions i d’influències sobre el territori de cadascú, que moltes vegades res tindrà a

vore amb el propi. Mantenint les particularitats que ens diferencien, però aprofitant i potenciant allò que ens agermana. El doctor Google ens informa que Saint Pol és un poble més menut que Benicarló, i que va perdent efectius. En els darrers vint anys ha passat de més de vuit mil habitants a menys de set mil, poc més o menys de la mida d’Ulldecona o de Peníscola a l’hivern. Aquesta dinàmica poblacional pot ser siga el que més ens diferencia. En canvi tenim un tret cultural comú, més estrany a França que a Espanya, i és que mantenen una llengua pròpia a part del francès: el bretó, i que l’ensenyament és bilingüe per al 20% dels alumnes de la població. Tot i que el seu idioma no s’assemble en res al valencià, ja tenim un motiu per engegar un nou pont d’enteniment: la potenciació dels elements culturals propis. Feina per a Josep Barberà i el seu equip, que estic segur que ho faran amb molt de gust. Segons la crònica del viatge, Benicarló ha de crear un comitè d’agermanament per treballar totes les possibilitats que puga oferir aquesta experiència, una mena de win win en que totes les parts ixquem guanyant. Pot ser mancaria

CENTRO DE RECONOCIMIENTO CONDUCTORES PEÑISCOLA 28

Ni Picasso pintó jamás en su vida nada más surrealista; ni Buñuel, en sus más delirantes sueños, hubiera sido capaz de imaginar nada siquiera parecido; ni el genio demente de Dalí hubiera logrado estar a la altura, caso de habérselo propuesto. Hasta Kafka, en sus más desbarrados delirios, habría tenido serios problemas para acercarse a la realidad que nos golpea. Lo de la denuncia de marras solo tiene una explicación que no sobrepase el umbral de la locura: alguien, en las alturas, está realizando un estudio sociológico para determinar, sin asomo de duda, dónde está el límite de la mansedumbre humana. Y nos ha elegido a nosotros, los dóciles y sumisos benicarlandos/ as como conejillos de indias. Como no podía ser de otra forma, siendo como somos los más mansos entre los mansos. Esperemos que vuelva la cordura a las instituciones y los que mandan ahora nos la quiten. Esperemos.

integrar Ladíspoli, la ciutat italiana que també formava part del grup des del principi. Quants mes siguem mes riurem, i segurament més aprendrem tots també. Benicarló necessita aquesta empenta, una visió diferent a l’hora de produir i, sobre tot, comercialitzar productes. Segons el cap de la delegació benicarlanda a terres bretones, Domingo Roca, el futur del nostre sector agrari dependrà de les exportacions, també nomena com a clau el consum de productes propers al lloc de producció. Entenc que el que es desprèn de les dues claus és una sola: augmentar el consum allí on es puga i no perdre ocasió de fer negoci. Si els francesos i italians ho saben fer, nosaltres també ho sabrem. I si es tracta de coordinar esforços i maneres, encara millor. Ah, i una recomanació final al comitè d’agermanament. Si es tracta de quedar be, per favor q algú resolga la ridícula i provisional situació de les plaques amb el nom de la rotonda q vam dedicar a Saint Pol de Leon. Més que un motiu d’homenatge sembla un anunci de venda o traspàs de finca. Ja que la meitat del terreny l’ocupa una sènia tradicional benicarlanda, es podria completar amb algun motiu diferencial de la tècnica agrària autòctona de Saint Pol. Ah, i una placa explicativa, escrita en valencià i bretó, del motiu de l’agermanament. I la pròxima visita dels francesos, inaugurar-ho com Déu mana.

Todos los días de : 11h. a 13h. y 17h. a 19h.

CONDUCTORES

ANIMALES

ARMAS

NÁUTICA

C/Peñíscola, 28 - BENICARLÓ 10

Tel. 964 460 470


OPINIÓ

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

A mis anchas Patricio Abad

AFARE Un año más, con la asistencia, inexcusable, de la concejala de discapacidad y Oacse, se celebró en el hotel Rosi la comida de hermandad anual. Unas 70 personas, entre padres, discapacitados, amigos y simpatizantes celebrando el triunfo del voluntariado solidario. Homero, decía: Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Lo malo. O quizás no, surge cuando el esfuerzo no es compartido y la falta de tiempo y de ayudas hace cuesta arriba cualquier iniciativa. Como ya los lectores veteranos saben esta asociación vela por el bienestar de los discapacitados psíquicos residentes en el Collet. Pero les decía que el asunto solidario se ha puesto complicadillo. O

se llega tarde. O te dicen. Ojalá pudiéramos ayudarle. Otra vez será. Todo previsiblemente lógico con esa crisis que se resiste a irse. Hace unos años, pedir una ayudita para la discapacidad, se miraba incluso con simpatía. Pero hace tiempo que no. Ya les digo la crisis pertinaz. Ahora unos te miran confusos, no sabiendo a qué atenerse, y otros con recelo, como diciendo: aquí tenemos a otro. Por eso comidas de hermandad como la del pasado domingo son tan necesarias para reconciliarse con el ser humano y su capacidad de sacrificio... No todo van a ser desánimos. Viene a ser como el refuerzo de personalidad que necesita el individuo solidario. Hay que pensar que los grandes obstáculos los fabricamos nosotros mismos con nuestra levedad y cansancio. La falta de tiempo también es democrática y quien nos

Epigrammatica Julio López

Una ruta del cambio alternativa Una aclaración: me refiero al cambio político, no al climático como alguien podría suponer por esta prolongada ola de calor asfixiante que nos tiene medio “apamplaos”. Sin esperar a que pasen los llamados cien días de cortesía la hornada de los nuevos cargos políticos con Podemos y sus adláteres a la cabeza han puesto manos a la obra de la regeneración democrática sin dilación. Tal que hace poco más de un mes Pablo Iglesias inauguraba en la hercúlea Cádiz la ruta del cambio. Para no ser menos que el Tsipras español también nosotros iniciaremos allí un itinerario particular a modo de recordatorio de noticias aparecidas en los distintos medios, sin otras consideraciones ni cronológicas ni de preferencia. Arrancamos la primera etapa en compañía del alcalde gaditano de Podemos José Mª González, Kichi para los colegas. Una de sus primeras iniciativas reformistas ha sido la de colocar en su despacho de la alcaldía el retrato del anarquista Fermín Salvochea, personaje emblemático de la ciudad, en el lugar que debería ocupar el del Rey Felipe VI. Ha explicado el porqué: quiere estar cómodo en su espacio de trabajo. Desde Cádiz, salada claridad para M. Machado, ponemos rumbo a la capital de España cuya alcaldesa, la Sra. Carmena, es el prototipo de enmendarse la plana. La septuagenaria regidora parece tener como lema la expresión popular “rectificar es de sabios”. Igual propone aplicar tasas al turismo y a los cajeros automáticos como decide suprimirlas. Hoy crea una página de la verdad VO ( versión original) a la que se puede enviar noticias dudosas para rastrear su

origen, mañana la reforma y al día siguiente sale su portavoz, Rita Maestre diciendo que naranjas de la china. La otrora asaltante despechugada de la capilla de la Complutense al grito de “arderéis como en el 36” y “el Papa no nos deja comernos las almejas” forma un dúo destacado en el consistorio madrileño junto con Zapata el Breve, concejal de Cultura por un día. Por cierto, me da que esa web de la verdad despide un tufillo sospechoso de señalar a medios y periodistas incómodos e inoportunos. En cambio, la pretensión de cambiar el callejero de Madrid nada tiene de novedoso. Es el erre que erre del izquierdismo por reescribir la Historia a su gusto. (Confío en que no invaliden los títulos universitarios expedidos en nombre de Franco por el correspondiente Ministro de Educación y Ciencia y este inexperto juntaletras pueda seguir cobrando la pensión hasta que le llegue la hora de criar malvas). Dirección norte, llegamos a la Coruña. Tras parar el tiempo justo para enterarnos de que su alcalde Julio Ferreiro de Marea Atlántica ha prohibido celebrar la tradicional feria taurina por razones de interés público, nos dirigimos a Navarra. Cuesta creerlo pero así es. Luego dirán que la ETA está derrotada. La realidad es que Mª José Beaumont de Bildu, testaferro de la banda terrorista en sentencia del TS, será la consejera de Justicia e Interior del gobierno navarro con el apoyo de Podemos. De Navarra a Barcelona. Al frente de la Ciudad Condal, Dña. Ada Colau con tan solo once concejales de los cuarenta y uno que forman el consistorio, hecho realmente bastante llamativo. La tachan de cierta inclinación anticatólica por prohibir la tradicional misa en el castillo de Monjuich en memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil, y excluir del programa de las fiestas patronales la misa solemne que se oficiaba en la

había dicho que esto sería fácil. Defender a los hijos de un dios menor siempre ha tenido sus inconvenientes Y los grandes o pequeños proyectos, sin dinero, como los sueños y las esperanzas solo sobreviven en un rincón de la mente de la gente implicada. Seguiremos esperando como todos, tiempos mejores. Gracias a los asistentes por seguir en la brega 365 días más. Y a ver si es verdad que la crisis es solo un pequeño muro entre dos jardines. basílica de la Virgen de la Merced desde 1714. Ella, sin embargo, apela al respeto debido a las demás religiones y al carácter laico de su gobierno. Por la Monarquía, simpatías ninguna. Sus convicciones republicanas se lo impiden, razón más que suficiente para retirar del salón de plenos un busto de D. Juan Carlos y el retrato del Rey Felipe VI. Eso sí, sería faltar a la verdad no reconocerle la preocupación por el bienestar de los suyos. Ha nombrado a su pareja, Adrià Alemany, responsable de Relaciones Políticas e Institucionales del ayuntamiento barcelonés. Claro que, como en el caso de su homónima madrileña con el marido de su sobrina, tampoco se puede hablar de nepotismo ni nada que se le parezca. No podemos marcharnos de la ciudad a la que el emperador Augusto honró con su nombre sin destacar la notabilidad de dos de sus ediles. Me refiero a la Directora de Comunicación del ayuntamiento barcelonés, Águeda Bañón, activista post-porno que se hacía llamar “Miss Bragas”, aficionada a orinar abierta de piernas la mar de contenta en medio de la vía pública, y al concejal independentista radical de la CUP, partidario de la liberación de Otegui, Josep Garganté i Closa, fácilmente identificable: un tatuaje en los dedos de la mano izquierda con la palabra odio. La última etapa de esta peculiar ruta pasa por nuestra región valenciana, con permiso del concejal de Cultura de Benicarló por Compromís, el de los “trossos de fusta”, para quien el territorio levantino ha pasado a llamarse Països Catalans. Un conmilitón suyo de Cabanes, candidato a senador territorial, ni cree en la Constitución ni en la figura del Rey. Y en Alicante, final del recorrido, Marisol Moreno “La Roja”, concejala de Juventud y Protección animal por Guanyar Alacant no tiene pelos en la lengua, más bien, sapos y culebras. Desde insultar a los componentes de la familia real tachándoles de “estafadores, vagos, borrachos y asesinos” hasta no importarle tirar una bomba en la plaza de toros de Pamplona. Estas son algunas de las novedades del cambio. A la vista, mucha extravagancia y esperpento. Ocultos, puede que revanchismo, resentimiento y odio. 11


SOCIETAT

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

Els Cremats en plena flama: bunyols, paelles i rock La falla Els Cremats no es dona massa temps per al descans, i tot i fer calor ha aprofitat les últimes setmanes per a convocar als socis i als amics de l’entitat. El casal de l’associació va ser l’escenari escollit per fer lliurament dels distintius que atorgats per Junta Central Fallera de València reconeixen el treball per la festa dut a terme per les falleres i es fallers. En absència de Maria José Marí, fallera major d’Els Cremats, i acompanyades pel president de la falla, Juan Francisco Moya, uns quants components de la comissió van rebre el bunyol d’argent de mans de Rosa Rillo, Fallera Major de l’any 2014 i de Bea Esteller, qui serà la següent fallera en representar l’entitat des del mateix càrrec d’honor. El president de la falla dels darrers cinc anys, Daniel Roca, va ser l’encarregat d’imposar el mateix bunyol distintiu a l’estendard, que reconeix el treball col.lectiu.

Paelles per als socis

El bunyol d'argent col·lectiu ja està a l’estendard de la falla

Uns quants cremats van rebre el bunyol d’argent

12

Després d’unes bones paelles una bona partida

La següent convocatòria reunia als socis a l’ermita de Sant Gregori. Un dia magnífic beneït pel sol va concregar la massa social del mocador morat amb la intenció de passar una jornada d’agermanament. Res millor per fer-ho possible que unes bones paelles que alguns dels companys de la comissió amb més bona mà i experiència amb la paleta es van encarregar de preparer per a tots. Si es tractava de fer possible un diumenge de bona convivència, el corresponent campionat de guinyot va rematar les aspiracions de tots els assistents. Van passer-ho bé els majors, però especialment els més menuts, que es van poder fer un fart de jugar amb les atraccions que es van disposar per a que xalaren la gana. L’objectiu es va complir sobradament.

El quadre d’honor va fer lliurament del pernil de la rifa


SOCIETAT

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

Els Cremats Rock a la plaça Constitució va ser un èxit

Cremats Rock a la plaça Si alguna cosa no es podia quedar en el tinter era un dels actes que cada any no pot restar fora de l’agenda de la falla: el Cremats Rock. Aquesta cita musical que complia 17 edicions tenia lloc el passat dissabte a la plaça de la Constitució. A l’emplaçament on cada any s’alcen els dos monuments, Aigua Xirla, Methana i Animalistic van fer les delícies de tots els amants de la bona música rock feta a casa. Les tres formacions van satisfer amb les seus propostes des de l’escenari, les ganes de festa que esperava la nombrosa gent que es va aplegar al concert. El mes d’agost tampoc donarà treva i la falla pren forces per a participar de les activitats que conformaran la programació de les Festes Patronals. La colla de diables d’Els Cremats ja es disposa a prerarar el correfoc que tindrà lloc a la ciutat el dijous 27. La flama segueix encesa. Els càrrecs 2016 es van fer la primera foto

13


SOCIETAT

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

Animal Rescue Center. Protectora de animales para Benicarló Este proyecto empezó en septiembre de 2014 gracias a la labor altruista de un particular, Jürgen Seemann, que ya había acogido a más de 60 perros, cuando falleció repentinamente el 20 de enero de 2015. A partir de ahí, Patricia Dippl y Cora Terry decidieron continuar su legado fundando esta asociación registrada y gracias al apoyo de muchos protectores de animales y amigos, ya han podido salvar a casi 100 peludos, de los cuales a más de la mitad les han podido encontrar y colocar en muy buenas familias. Aún así, el número de animales abandonados continua aumentado

14

sin parar. Por desgracia, hay más en verano debido a la irresponsabilidad de sus antiguos dueños. Un animal abandonado se enfrenta a una muerte segura por atropello de vehículos o a una larga agonía por inanición y/o deshidratación. Para acoger a todos estos animales, la asociación necesita vuestra ayuda. Hay muchas maneras de colaborar: bien apuntándoos como socios, donando material o dinero, o simplemente siendo voluntario. Podéis poneros en contacto con Patricia Dippl, al teléfono 964 40 19 61 / 639 52 76 36.


31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

SOCIETAT

II Km Solidario El campus de la piscina municipal de Benicarló ha celebrado el II Km Solidario, en el que han participado todos los niños y se han aportado alimentos no perecederos para colaborar con Cruz Roja de la localidad. Los alimentos fueron recogidos por los propios miembros de Cruz Roja Benicarló. 15


SOCIETAT

Campus Piscina Municipal El viernes día 24 de Julio se celebró la fiesta fin de curso en el que se llevaron a cabo diferentes talleres y actividades en las instalaciones municipales de la piscina. Taller de pintura, diana con pistola, toro mecánico, toboganes acuáticos en la piscina, juegos de agua, taller de chapas y fotografías en el photocall “welcome to far west”. Una mañana muy divertida para todos los niños con variedad de actividades para todas las edades. Ha sido una experiencia del verano 2015 para todos los niños que nunca olvidarán. 16

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE


31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

SOCIETAT

17


CULTUR A

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

Cases del poble n° 20 José Manuel Gilabert Senar

Casas originales (4ª parte) La Academia de peluquería He pasado muchas veces delante de este edificio, sin prestarle atención. Acabo de mirarlo con ojos más críticos y encuentro que tiene algo de original. Como el lector podrá ver, las fotos las hice durante la campaña electoral, de ahí la publicidad que aparece en la calle. Esta Academia de peluquería hace esquina con la calle Hernán Cortés y la avenida Yecla. Vista su utilización, pienso que el arquitecto concibió este edificio sobre todo para usos comerciales. No creo que se utilize como vivienda, ¿o tal vez sí ? En ese caso, la vivienda podría situarse en el primer piso. La originalidad la veo sobre todo en los volúmenes, rectangulares y redondos, y en la gran superficie acristalada. La luminosidad debe ser excelente. La planta baja dispone de un techo muy alto y es de forma rectangular; está truncado en la esquina de las dos calles, donde se sitúa la entrada principal. Todos los bajos están decorados con un papel o plástico rosa con ondulaciones, que representa los útiles del peluquero. Tal vez se puso para protegerse del sol o de los curiosos (?). Los mismos motivos están representados en el rótulo de la Academia. En el primer piso, bajo un techo cuadrado aparece un ventanal redondo acristalado, de muy buen gusto. Todo el edificio está sostenido por columnas redondas, que le dán un aspecto aéreo. Existe una prolongación de la construcción hacia la Avenida Yecla, que podría tratarse de la casa de habitación. Las rejas de ese primer nivel, pintadas de negro, son sencillas y estéticas al mismo tiempo. Las columnas están pintadas de azul y los acabados de la fachada y bordillos de los pisos disponen de una decoración con elementos redondos (me hacen pensar en los bordillos de madera del jardín). Todo eso da al conjunto un aspecto estético, a mi modo de ver.

La Academia vista desde la calle Hernán Cortés, mayo 2015

Vista de la Academia desde la Avda. Yecla

Los pisos de los televisores Un edificio como este no deja indiferente al paseante, porque salta a la vista su decoración. Esta está hecha de cuadrados o rectángulos de color granate con los ángulos interiores redondeados. Es lo que yo llamo “televisores” y que no son todos del mismo tamaño. Este edificio está situado al principio de la calle Hernán Cortés. Está flanqueado a su derecha por otro edificio moderno y de misma altura; su decoración es azul claro y el aspecto exterior es bonito. A su izquierda, existe una casa benicarlanda con balcón cerrado de obra, que es bastante corriente en Benicarló. El edificio tiene la particularidad de disponer de una planta baja equivalente a dos pisos, y los bajos están iluminados por grandes “ojos de buey”. Al menos una tienda de informática y de telefonía, así como una Academia de Idiomas ocupan los bajos. Por encima de esa planta baja se elevan tres niveles y la azotea. Por comparación, el inmueble de la derecha, dispone de planta baja, cinco pisos y azotea. El inmueble visto de frente; se aprecian los ojos de buey, mayo 2015

18

Vista lateral del inmueble, mayo 2015


CULTUR A

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

Música aèria a Alcanar Diumenge 26 de juliol a la ciutat d’Alcanar i a l’ermita del Remei es va gaudir d'una composició reorquestrada i variada a partir de la "Música aèria" que es va estrenar a Benicarló l'any 2013. Aquesta música va ser interpretada per l'agrupació de Bombos i Tabals de Benicarló, la banda de bombos i cornetes d'Alcanar i un grup de músics format per Roger Oliver, Albert Sancho, Òscar Juan, Andreu Gil, Rosa Gil, Rosa Juan, Alba Reverter, Emilio Cabello i Fàtima Hidalgo. L'acte va estar patrocinat pel Museu de les Terres de l'Ebre i fou el quart dels actes previstos dintre el cicle Música i Patrimoni on es volen posar en valor els jaciments de la zona a través de l'organització de visites nocturnes seguides d'activitats musicals pensades específicament per l'acte. "Música del vent" va ser l'acte que l'Ajuntament d'Alcanar va proposar i que va ser organitzat per l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. La peça va ser escrita per Juanjo Villarroya.

Coses de Rolin Jaume Rolíndez

Depressió Diuen els diccionaris que la depressió és una malaltia mental que altera l’estat anímic del pacient amb la tristesa com a símptoma principal. Poca broma doncs, amb la depressió. He fet aquesta introducció perquè no saps mai per on eixiran les persones amb les quals comentes temes cadufers. Resulta que hi ha la plaça de Sant Vicent, magnífica, acollidora i pacífica amb dues acàcies que socorren el vianant sobretot en aquests dies de tanta xafogor. A l’ombra d’una de les mimosàcies, en molts matins, hi ha els veïns José i Tonica, tots dos d’edat gran, seguts en cadires de braços amb els coixins corresponents, que gasten moments d’estiu i de paraula pacífica i entenedora al voltant de qualsevol tema. De tant en tant, si vaig via pel carrer de la Mare de Déu del Carme, m’hi apropo a saludar-los per fer una

estoneta de pau i frescor. I així ho vaig fer ahir. Vaig apropar-me a la parella i vam iniciar la conversa patrocinada pel mes de juliol amb els clàssics: “que si fa calor” “que si no es pot aguantar” “que si el canvi de regidors a l’Ajuntament” “que si la ciutat” “que si...” I en eixes que fa Tonica: — Saps que li he manat a l’home? — Ai, no... Si m’ho vols dir... — I tant que sí... Li he dit que ha d’anar al metge perquè li recepte antidepressius. Resulta que el panorama que tenim en aquesta plaça no es pot aguantar de cap manera. Tenim depressió i sabem els tres motius i el remei per guarir-la. Però no podem fer-ne res, perquè és una vergonya el que passa. Guaita, i fixa’t. I Tonica, amb paraula decidida assenyala els tres motius: solar que fa cantonada entre els carrers de Sant Vicent i el de Santa Càndida; solar on hi va ser la tenda de mobles Machordom; i solar corresponent al nº 45 del carrer de la Mare

de Déu del Carme. Tots tres habitatges els han enderrocat i els han tapiat sí, però llueixen totes les parets interiors plenes de forats, badalls, colors esgrogueïts, ferros, fustes, fang sec, materials de construcció de tota mena, pals deformats, cables elèctrics penjats de qualsevol manera i brutícia i brutícia i brutícia que enlletgeixen la visió i l’estètica urbana des de qualsevol lloc de la plaça de Sant Vicent. Comprenc el desassossec de la parella de benicarlandos. I entenc la depressió incurable que pateixen. Però, no n’hi ha més... Avant amb els antidepressius... De moment, vaja.

19


ENTREVISTA

Llega

Hugo del Arco, Benicarló

Música, dibujo, cine… de un tiempo hasta ahora, es difícil hablar de proyectos culturales en Benicarló sin mencionar a Alex Brau. Viejo conocido de esta casa, el cineasta vuelve a ponerse tras las cámaras para traer a estos lares un poco de suspense. Brau nos cuenta “cinco céntimos” de lo que será su segunda película: Ruth.

Ruth el nuevo cortometraje de

Alex Brau

Siempre estamos hablando de que aquí hay gente muy potente en varios ámbitos, que es absurdo no aprovecharlo

Tan benicarlando que sin horchata, no concede entrevistas

¿De dónde surgió la idea? La idea surgió por un ejercicio de clase, en el Instituto de Cine de Madrid. En la clase de cortos teníamos que escribir uno y el de Ruth fue el seleccionado. Háblanos del guión. El guion lo escribí en octubre del año pasado y fue corregido por Arturo Ruiz Serrano, ganador de varios Goyas. Lo miró al mínimo detalle, lo más perfilado posible y se le terminó de dar forma a principios de año. Es una historia de una chica que se levanta un día con una súper resaca terrible. Se da cuenta que su pareja no está en la cama y que ha perdido la alianza. En principio incluso le da vergüenza preguntarle al marido, pero el hombre no le hace mucho caso, está viendo la tele, pasando de ella. Ella le sigue llamando, empieza a mosquearse, entra en una histeria muy grande, hasta que se cabrea mucho y hasta aquí puedo leer. ¿Habla de relaciones, de causas y consecuencias? Habla mucho de las relaciones y las dependencias que podemos tener de una persona, dentro de una relación. Hay mucha gente que se vuelca demasiado en la persona fuerte de la relación y la fuerte, a veces, se deja mimar también, o a veces

tiende a desvincularse o pone pruebas de alguna manera para que el otro coja fuerza o acaba huyendo.

Habla mucho de las

relaciones y las dependencias que podemos tener de una

persona,dentro de una relación

En redes sociales se han barajado muchas posibilidades, ¿de dónde viene el nombre? Mucha gente me ha preguntado por qué se llama Ruth. Todas las personas que se llaman Ruth hicieron algún comentario en la página de Facebook. En principio iba a llamarse El viaje de Mar y luego El anillo porque también aparece uno, pero no quería crear un Macguffin y al final decidimos Ruth entre todos por ser un nombre fuerte. ¿Y solo dos personajes? Sí, Esther Añó, que ha estudiado en el Instituto de Teatro de Barcelona. Estuvimos haciendo alguna cosita para promocionar la campaña y yo no la había visto actuar más que en un par de si-

tuaciones y al verla en vivo fue algo espectacular. El otro actor es Antonio Ruiz, que es más conocido como músico, aunque también trabajó en mi anterior corto, fue el presentador de las noticias. Está muy emocionado con el papel y seguro que lo va a bordar. ¿Los dos son de Benicarló, ha sido queriendo? Es lo típico, siempre estamos hablando de que aquí hay gente muy potente en varios ámbitos, que es absurdo no aprovecharlo y pensando salieron varios nombres. Esther dijo enseguida que sí y después Ramón y Carlos (Zaragozá y Manzanares). La música es de Dani Tejedor; el arte de Irene Furió, el montaje de Mireia Avila; Eva Menacho hace las fotos del making off, el maquillaje es de Nuria Isern… Demostraremos, a nosotros mismos al menos, que en Benicarló hay gente muy capaz. Capaces y serios. Sí, el anterior fue más un divertimento entre colegas y lo hicimos con mucha calma, pero este va muy en serio, ya hay un timing, tenemos las fechas de rodaje y postproducción 100% aseguradas. Y por supuesto, estaría muy bien que el estreno fuera el 31 de octubre, el sábado de Halloween, una fecha idónea para el suspense y el terror.

GRAN STOCK en

PRIMERAS MARCAS:

MICHELIN, PIRELLI, BRIDGESTONE... GRANDES OFERTAS EN NEUMÁTICOS ECONÓMICOS 20

Tel.

964 47 16 87

email: neumaticospolito@telefonica.net Av. Magallanes, 11 (Crta. N-340) 12580 BENICARLÓ


ENTREVISTA

Estaría muy bien que

el estreno fuera en Halloween, fecha idónea para el suspense y el terror

¿Cómo se te ocurrió hacer el Verkami? El año pasado estaba en una distribuidora y el responsable tiene una productora, hablé con él y me dijo que con 2.500 euros, se podía hacer algo presentable. Ahora la intención es recaudar ese dinero para el material. Ya hemos visto algo de promoción por redes sociales y creo que habrá más. ¿Cierto? Durante el rodaje queremos hacer un micro corto que pasaremos antes de Ruth y para promocionar tampoco paramos, porque nos interesa que la gente nos vea, que sepan que va en serio y estamos grabando muchas cosas. ¿Y qué recompensas tendrán los inversores? Pronto enseñaremos las camisetas, las chapas y los posters para que se vaya viendo. Otro de los premios es un dvd que llevará la película, escenas del making off y otro cd con la banda sonora. Obviamente cuanto más dinero se ponga, mayor recompensa habrá. La inversión más grande es ser coproductor de la película y se tendrá derecho a casi todo, será uno más del equipo. De momento la aportación más grande es la de 100 y la gente está utilizando mucho la de 25. Depende de los recursos de cada uno. Todos los inversores tendrán el agradecimiento en los créditos garantizado y una entrada para el día del estreno, para que puedan ver en qué se ha convertido la inversión. Desde 7 Dies, le deseamos mucha suerte a Alex y su equipo en este nuevo proyecto que, sigue dando testimonio de los grandes profesionales en muchos ámbitos, que habitan Benicarló.

Pronto tendremos suspense en Benicarló

Hernán Cortés, 48 T. 964 460 076 Benicarló 21


ESPORTS

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

Blanca Coll, nueva Miss Velocidad de la Unión Ciclista Benicarló El pasado sábado, en el marco de una cena celebrada en el Parador de Turismo, la Unión Ciclista Benicarló procedió a proclamar a Blanca Coll Rodríguez como Miss Velocidad 2015/16, en un acto que contó con la presencia del nuevo concejal de Deportes, Carlos Flos. La Miss Velocidad saliente, Brenda Martina, le impuso a su sucesora la banda acreditativa, a la vez que recibía de la Unión Ciclista Benicarló dos obsequios en recuerdo de su doble faceta de dama de la entidad y de las Fiestas Patronales de la ciudad. Tras agradecer y felicitar a Brenda por su excelente labor como representante de la Unión Ciclista durante toda la temporada, se dio la bienvenida a Blanca, como nueva Miss Velocidad, deseándole un feliz y divertido reinado en la Unión Ciclista. La entidad también quiso agradecer al anterior concejal de Deportes, Ximo Pérez Ollo, todas las atenciones y su dedicación durante su mandato como concejal entregándole un álbum fotográfico, realizado por el miembro de la Unión Ciclista Francisco Rillo, dedicado por todos los componentes del club, con imágenes de los últimos actos organizados por el club en los participó en representación del Ilustrísimo Ayuntamiento. Ximo, en un emocionado parlamento tuvo también palabras de agradecimiento para la Unión Ciclista Benicarló y le ofreció a su sucesor toda la ayuda y colaboración que pudiera necesitar de su persona. Carlos Flos cerró el acto deseando a la Unión Ciclista y a la nueva Miss Velocidad una temporada llena de éxitos y agradeciendo a Ximo su ofrecimiento y la excelente labor realizada durante su etapa como concejal en el área de deportes del Ayuntamiento.

22


ESPORTS

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

tenis / Circuito Provincial 2015 en La Coma de Castellón Esta vez tocó ir de nuevo al Club de Tenis La Coma de Castellón para el torneo semanal del Circuito Provincial de tenis 2015, donde se jugaban las categorías benjamín e infantil. En benjamín tan solo contábamos con la representación de Ausiàs Domènech, que consiguió acceder a los cuartos de final. Donde sí contábamos con más presencia fue en infantil. Empezando por las chicas, tenemos a Amaia Yoldi que llegó hasta los octavos de final, y a Iratxe Serrat que de nuevo consiguió acceder a la final pero quedó como subcampeona del torneo al no poder superar a su rival. En el cuadro masculino, contamos entre otros, con Uriel Domènech que accedió hasta los octavos de final; Gerard Guimerá llegando hasta las semifinales y perdiendo en el super tie-break ante el que sería, a la postre, finalista Miguel Medina. Y como va siendo habitual, el campeón y por cuarto torneo consecutivo, fue Jarmo Pérez, que tras deshacerse fácilmente de Álvaro Fuster (6/2 6/2), acabó venciendo por un contundente 6/1 6/3 al anteriormente citado Medina, siguiendo como líder indiscutible en la clasificación general tras no haber perdido un solo partido.

Champions Bowl en Murcia Para aprovechar al máximo las vacaciones escolares de verano, el fin de semana del 18 y 19 de julio hasta tres furgonetas de las Escuelas Grip 2 se desplazaron a la ciudad de Murcia para jugar el torneo internacional que poco a poco va ganando adeptos y está siendo cada vez más reconocido: la Champions Bowl. Por categorías, en la sub-10 tanto Ausiàs Domènech como Víctor Velasco consiguieron llegar hasta los cuartos de final. En sub-12, Pablo Konwerski alcanzó los octavos, Josep Salom y Nicolás Perpiñán accedieron a los cuartos y Xavi Calduch quedó como finalista ya que no pudo superar a su rival, Eneko Rios, cayendo 6/3 6/0. En sub-14, Uriel Domènech llegó hasta los cuartos, Jarmo Pérez consiguió llegar hasta las semifinales, donde se le impuso el que posteriormente sería subcampeón, Alejandro García; y Gerard Guimerá se alzó con el título

al vencer a Alejandro en un apretado partido (3/6 6/2 9/11). Recordemos que Gerard ya accedió el año pasado al Masters que se jugó en Francia tras haberse clasificado en éstos torneos. A ver si este año lo volvemos a conseguir. Por último, en sub-16, María Velasco se apeó en cuartos de final, y las otras dos representantes femeninas, Iratxe Serrat y Anabel Arán, quedaron como finalista y campeona, jugando entre ellas pero llevándose el gato al agua Anabel al vencer por 6/3 6/1 a su compañera. En el cuadro masculino, Javier García perdió ante su compañero Carlos Calduch en semifinales (10/6 para Carlos en el super tie-break), al igual que Albert Alberich, que también en semifinales cedió ante el que sería finalista y posteriormente campeón, frente a Carlos Calduch. Esta semana, el circuito Champions Bowl se juega en Castellón, donde esperamos igualar, sino superar, los resultados obtenidos.

23


ESPORTS

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

bÀsquet / Finaliza el Torneo Memorial Víctor Pratsevall

Club Baloncesto Benicarló

El viernes 24 de julio se disputó la final de este tradicional torneo veraniego, disputada entre los equipos “Calabazas” y “Hotel Los Delfines”. La victoria se decantó por éste último, con un 48-37 final. En el sección femenina, se proclamaron campeonas las componentes del “ZZ Team”, al vencer en la final al DPA, por un ajustado 29-27 en un emocionante partido. Y en el apartado individual, Joel Sabaté Prats venció en el concurso de triples; mientras Angel Aparicio y Cristina Beltrán destacaron como máximos anotadores masculino y femenina. Podéis consultar los resultado detallados en: http://www.cbbenicarlo.com/torneo-verano. Sin embargo, lo más importante ha sido la deportividad imperante todo el torneo. La competitividad no ha impedido que todos los jugadores, aunque dieran lo máximo en cada partido, respetaran a sus rivales y amigos. A destacar también la gran afluencia de público que, noche tras noche, nos ha acompañado. Les calurosas veladas se hacían más amenas en agradable compañía, comentando cada jugada, o las anécdotas diarias. Queremos agradecer, de nuevo, la cesión de las intalaciones por el IES José Coromines; el patrocinio de Transportes Santos Campos, y la inestimable colaboración del Ayuntamiento. También la imprescindible participación de los equipos, la desinteresada ayuda de los amigos que se han prestado a arbitrar, y la asistencia del público han permitido el ya habitual éxito de este Torneo. Os esperamos a todos el año próximo. 24


31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

ESPORTS

atletisme / Carla Masip, or en l’Autonòmic Absolut de 1.500 m Club Atletisme Baix Maestrat

La benicarlanda Carla Masip Gimeno s'ha penjat la medalla d'or en els 1.500 metres del Campionat Autonòmic Absolut a l'aire lliure, celebrat dissabte 11 de juliol a les pistes d'atletisme de Castelló. L'atleta, del C. Esportiu Vinaròs, ha competit de forma molt intel·ligent, controlant les altres rivals i superant-les en l'última volta, millorant en el seu primer any de júnior el Rècord Autonòmic de la seua categoria, al parar el crono en 4'32"24, que és mínima per al campionat d'Espanya absolut. La setmana passada va ser tercera en el campionat d'Espanya júnior, prova en què també va batre el rècord autonòmic de la categoria. Per a finalitzar la temporada, Carla participarà l'1 d'agost en el Campionat d'Espanya Absolut a Castelló.

Carla Masip bronze en el Campionat d’Espanya Junior de 800 metres llisos La benicarlanda Carla Masip Gimeno s’ha penjat la medalla de bronze en els 800 metres del Campionat d’Espanya Júnior a l’aire lliure, celebrat el passat cap de setmana a Valladolid. L’atleta del C.E. Vinaròs, ha tingut una brillant actuació; el dissabte imposant-se còmodament en la seua semifinal i el diumenge pujant al tercer lloc del pódium i millorant la seua marca personal amb 2’09”90, nou Rècord Autonòmic Júnior; quedant-se tant sol a un segon de la mínima per al campionat d’Europa. Carla, és l’actual campiona d’Espanya de 800 en pista coberta, i en el recent campionat autonòmic júnior, es va penjar l’or en el 400. En les pròximes setmanes participarà en els campionats Autonòmic i Nacional Absoluts.

Campionat d’Espanya Absolut Els dies 1 i 2 d’agost, es disputarà en les recentment remodelades pistes Gaetà Huguet de Castelló, el Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme a l’Aire Lliure, la competició més important d’atletisme a nivell nacional. Serà la primera vegada que la nostra província siga la seu d’este campionat en les seues 93 edicions. En esta ocasió seran diversos els atletes vinculats a Benicarló que participaran en l’esdeveniment. Cristina Ferrando participarà en alçada el dissabte a les 20h40’. Cristina és l’actual Campiona d’Espanya Universitària i la 3a del rànquing nacional. La seua germana Beatriz també té possibilitats de participar a l’estar en el lloc 14 del rànquing. Carla Masip, vigent campiona d’Espanya Júnior de pista coberta, disputarà la semifinal de 800 metres el dissabte a les 20h55’. La final serà el diumenge a les 22h00’. Ocupa el lloc 22é del rànquing nacional. Alexis Sastre, actual campió d’Espanya promesa en pista coberta i a l’aire lliure de salt d’alçada, disputarà la final el diumenge a les 20h45’. És el 9é del rànquing absolut. Per la seua banda Meritxell Benito, que en la temporada passada va ser campiona d’Espanya cadet, podria participar en la prova de salt amb perxa el diumenge a les 20h55’. Esta situada en el lloc 12é del rànquing. 25


ESPORTS

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

natació / Jordi Bosch i Aida Bertran guanyen la XXIII Travessia Peníscola-Benicarló

Diumenge 26 de juliol es va disputar la tradicional Travessia Peníscola-Benicarló en la seua 23ª edició. La prova, que des de l’any passat es disputa en dos distàncies diferents, consta d’una prova llarga, de 8.000 metres, la clàssica, que comença des de la platja sud de Peníscola i una, més curta, de 2000 metres, que s’inicia des de la platja de la caracola. La travessia llarga era, a més, a més, la novena etapa de la I Copa d’Espanya d’Aigües Obertes. Aquesta circumstància ha incrementat, més encara, el prestigi de la prova a nivell nacional, contribuint a que enguany superara tots els registres de participació de la seua història amb 160 nadadors inscrits. La prova va tindre unes condicions marítimes prou més difícils que l’any passat, i això va provocar diversos abandonaments i també el que es necessitara més temps per a completar la travessia que anys enrrere. El pòdium de la travessia llarga, de la categoria masculina, va estar format per: 1º classificat

Jordi Bosch (CN Sant Andreu)

1:51:14

2º classificat

Xavier Bordes (CN Vinaròs)

1:54:27

3º classificat

David León (CN Vinaròs)

1:59:21

El pòdium de la travessia llarga de la categoria femenina fou: 1ª classificada

Aida Bertran (CN Mediterrani)

2:04:24

2ª classificada

Yurema Requena (CN Vilareal)

2:06:21

3ª classificada

Sandra Garcia (CN Sant Andreu)

2:13:47

Pel que respecta a la prova curta, els podiums foren: Categoria masculina: 1º classificat

David Curto (CN Benicarló)

30:11

2º classificat

Alberto Añó (CN Benicarló)

30:37

3º classificat

Sergi Saura (CN Benicarló)

30:39

Categoria femenina:

26

1ª classificada

Laura Jiménez (CN Benicarló)

30:44

2ª classificada

Marina Segura (CN Benicarló)

30:47

3ª classificada

Sara Vea (CN Benicarló)

37:08

L’entrega dels trofeus als participants va tindre lloc al jardins del parador de Turisme de Benicarló i els encarregats de fer-ho foren el regidor d’esports de l’Ajuntament de Benicarló, Carlos Flos; el regidor de gobernació de l’Ajuntament de Peníscola, Alfonso López; la dama del CNB, Noemí Anta i el president del CNB, Adolfo Saura. S’ha d’agrair el suport de tots els membres de l’organització i dels nombrosos voluntaris, dels jutges de la Federació Nacional i Valenciana de Natació, de la Diputació de Castelló, dels ajuntaments de Benicarló i Peníscola, del Gran Hotel Peníscola, del Parador Nacional de Turisme, dels patrons de les embarcacions de suport, del club GuruguKayak, del club Basiliscus, de la Confraria de Pescadors de Benicarló, del Consorci Provincial de Bombers, de Creu Roja, de SAEPLA, de Provita, de la Policia Local, de la Capitania Marítima, de la Gerència de Ports, de Protecció Civil i també dels diversos patrocinadors (Caixa Benicarló, Agua de Benassal, Frit Ravich, Nestlé Fitness, Arena, Sural, Nutriesport, Axa Giménez-Bretó consultores, Matrix Outlet, Todo Hogar, A1F Sport, Cerámicas Rillo).


31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

ESPORTS

petanca / Resumen anual del club Bolas y Bochas

El club Petanca Bolas y Bochas, a lo largo de la temporada 2015 y a falta de disputar la liga provincial, ha obtenido los siguientes resultados:

En categoría femenina

Campeona y subcampeona de la fase previa individual provincial disputada en Benicarló, obteniendo el quinto puesto en el autonómico disputado en Paterna. El subcampeonato en la fase previa provincial de tripletas disputada en la Vall d’Uixò. El subcampeonato en el clasificatorio provincial Ciudad de Alicante disputado en Vinaròs, obteniendo el octavo puesto en el campeonato nacional Ciudad de Alicante. El cuarto puesto en la fase provincial de dubletas disputada en Benicarló. El primer puesto en la liga provincial, obteniendo la tercera posición en la liga autonómica disputada en Paterna.

En categoría masculina

El subcampeonato en la fase previa provincial individual disputada en Benicarló. El quinto puesto en la fase provincial de tripletas disputada en la Vall d’Uixò. El primer puesto en el clasificatorio provincial Ciudad de Alicante disputado en Vinaròs, obteniendo el subcampeonato en el campeonato nacional Ciudad de Alicante. Segundo puesto en la liga provincial, y el tercer puesto en la liga autonómica disputada en Paterna. El tercer puesto en el torneo nacional Ciudad de Huesca. Queda por disputar la liga provincial valedera para 2016 y el torneo en San Boi (Barcelona) en categoria masculina. Estos son los resultados de este club, que a pesar de verse afectado por su cambio de terreno, ha dejado a Benicarló en muy buena posición a nivel provincial, autonómico y nacional.

27


ESPORTS

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE

GIMNASIA RÍTMICA / Festival de Fin de Curso de Mabel El 21 de junio se celebró el Festival de Fin de Curso del Mabel en el que participaron todos sus alumnos celebrando un año de enseñanza, experiencias e ilusión por la gimnasia rítmica. Brillaron con luz propia, nunca mejor dicho, en una gala en que las actuaciones especiales como fue la de la gran Pelina, la conducción de las noche de la mano de la super presentadora Juanita, la iluminación, las músicas y por supuesto sus coloristas y novedosos montajes la convirtieron en una edición de las más originales y concurridas. La colaboración de la escuela de baile urbano Muevelo que presentó alguna de sus coreografías estrenadas en su 2º Festival el día 13 de junio, nos reveló, además de la calidad y espectacularidad de sus shows de baile urbano, la creatividad, el estilo y el sentido profundo que otorgan al baile como sello Muevelo. Es un orgullo para todos que nuestros chavales desde pequeños se motiven e ilusionen con el deporte y el baile y lo practiquen con compañerismo, ilusión y esfuerzo.

Especialista en trastornos por ansiedad, motivación y comunicación. Infancia - Adolescencia - Adultos - Tercera Edad

`

ANA VENTURA . PSICOLOGA

Les atenderemos en:

C/ Moreras, 2. Bajos. Benicarló.

Col. CV8894 Visite nuestra web para conocer nuestros tratamientos: www.anaventurapsicologa.es

Tel.667 068 448

28


MISCÈL·L ANIA

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

L’Associació de Fibromiàlgia AFIVINA ha celebrat, com fa tots els anys, un dinar de germanor per a finalitzar el curs. En esta ocasió es va dur a terme el dia 25 de juliol a l’ermita de Sant Gregori. AFIVINA vos recorda que si esteu interessats a conèixer i col·laborar amb esta Associació de Fibromiàlgia, que actua en la zona de Vinaròs, Benicarló i comarca, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del telèfon 665 588 395.

Cachorros en adopción Se busca un hogar para estos dos perritos que estaban en el río abandonados y deshidratados. Son muy buenos y cariñosos. Si estás interesado, ponte en contacto al tlf: 616 18 40 85.

Subscriu-te

AL 7Dies!

Tel: 964 45 00 85

29


MISCÈL·L ANIA

Celebración de los Quintos de 1965

30

7 DIES ACTUALITAT DE BENICARLÓ - EL DISSABTE


MISCÈL·L ANIA

31 DE JULIOL DE 2015 · NÚMERO 553

Calle Mallorca, 79 Bajo 2 12580 Benicarló (Castellón) PEDIDOS Y RESERVAS Horario de verano: de 9.00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 h. Pintor Sorolla, 4. Benicentro, Local 18. 12580 Benicarló (Castelló) Tel. 964 04 40 19

964 473 690 601 316 913 31


7dies 553  
7dies 553