Page 1

Des de 1995

Nº 530

D.L.CS-242-04

20 de febrer de 2015

1,70 €uros

Nº 1.002

Exaltacions de les falles

Entrevista

David Curto

primaria

Foto: Dani Beltrán

Foto: Logan Ferrer

Foto: J.C. Gilabert

Mercat Vell i La Carrasca

CE I P M a r q u é s d e B e n i c a rl ó


EDITORIAL

20 DE FEBRER DE 2015

Bústia: Pots fer-mos arribar: · Fotos · Cartes d'opinió · Esqueles setdiesbenicarlo@ gmail.com

K&A C/ València, 31 baixos

Anuncia’t:

Publicitat: K&A C/ València, 31 baixos 12580 Benicarló (Castelló) info@kapublicitat.com

Tel: 964 46 52 53

Elecciones a cien A parte de indicar que estamos ya en plena carrera para las elecciones municipales y autonómicas, hay que resaltar que son cien los días que faltan para que podamos acudir a los colegios electorales. Cien días que van a pasar volando entre las novedades y las informaciones que deberemos darles a conocer para mantener la tradición plural de nuestras páginas. La pasada semana, y como previa de las sucesivas informaciones políticas que sin duda irán llegando, ofrecimos en estas mismas páginas una entrevista con el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, tras su anunciada decisión de dejar el cargo. Quedaron pendientes muchas cuestiones que serán motivo de una próxima entrevista. A partir de ahora esperamos publicar, en sucesivas entregas, el resultado de nuestros encuentros con todos los candidatos de los distintos grupos que van a optar al sillón municipal. Desde estas páginas siempre hemos considerado que todas las ideologías son aceptables y nadie debe ser silenciado, de la misma manera que todos los temas pueden ser motivo de interés para plantear entre votantes y representantes políticos. Con este fin, y para dar opción a que nuestros lectores puedan hacer llegar sus preguntas a los distintos candidatos, a medida que vayamos conociendo las respectivas identidades, desde hoy mismo abrimos la posibilidad de plantearles a todos y cada uno de ellos, aquellas preguntas que ustedes quisieran hacerles, con la promesa de que van a ser consideradas y publicadas, si procediera, las respuestas que ellos nos den. Para ello, deben hacernos llegar las preguntas o cuestiones que estimen interesantes a nuestra redacción, vía e-mail o correo ordinario. Para garantizar la veracidad, transparencia y la legalidad del proceso, todas las preguntas deberían ir acompañadas del nombre, apellidos, teléfono y nº de DNI del remitente, aunque luego no se les dé a conocer al entrevistado ni aparezcan dichos datos en el papel escrito. Las próximas semanas se presentan interesantes, y no nos lo queremos perder. La cuenta atrás ha empezado ya.

l’acudit José maría FiBLa

L'equip: Editor: Pablo Castell

Las primarias

Consell de Redacció: Coordinador: Vicente Jovaní Beltran. Joan Ferré, José Mª Fibla, Francisco Gallego, Pedro Manchón, Teudo Sangüesa y Gregorio Segarra. Col·laboradors: Gregorio Segarra, Juanma Beltrán, Jaume Rolíndez, Manuel Ferrer, J. R. Ferreres, Patxi Pérez, Dani Beltrán, Juanvi Gellida, Patricio Abad, Javier Angosto, José Manuel Ávila, Ricardo Bayarri, Aleix Castellnou, J.Mª Domínguez, Paco “el Flare”, Eduard Gómez, Julio López, Manuel Milián, Javier Palau, Alberto Segarra, Jaume Rolíndez, Daniel San Nicolás, Antonio J. Tomás. Disseny: Alba Andiñach Edita: Editorial Antinea Tel: 964 45 00 85 - Fax: 964 45 2012 Imprimix: A.G.Castell Impresores S.L.

facebook.com/setdies.benicarlo Esta publicació no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors ni les accepta com a seues. Com a setmanari independent, estem oberts a qualsevol opinió sempre que es mantinguen unes mínimes normes de respecte i educació. Els escrits no poden superar les 500 paraules i les imatges hauran de ser com a mínim d'1 Mb. No s’acceptaran les aportacions si no estan signades i amb fotocòpia del DNI. De la mateixa manera, la direcció es reserva el dret de publicar tot el que li arriba.

2

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

GABINETE DE PSICOLOGÍA NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga nº Col. CV10687 Máster en Psicología Clínica y de la Salud

Cita previa Servicio comarcal de psicología de DKV seguros Tel. 659 121 374 • spnoemi@gmail.com C/ Mare de Déu del Pilar, 8 12580 BENICARLÓ


20 DE FEBRER DE 2015

ACTUALITAT

Comencen els treballs de millora de l’entorn de l’ermita de sant Gregori Després de les sessions formatives, els 24 alumnes que integren el taller d’ocupació Benicarló Conserva han començat la part pràctica del programa amb l’inici de les obres de millora de l’entorn de l’ermita de Sant Gregori. Els treballs han començat amb l’enderrocament de la zona dels paellers, que es reconstruiran amb material refractari, i amb la construcció d’una vorera de llambordes per a facilitar l’accés a la zona de berenadors. Paral·lelament, s’adequaran els lavabos per tal de fer-los accessibles a les persones amb discapacitat i es folraran les taules de la zona de treball dels berenadors. Finalment, se substituiran les taules de formigó per unes de amb

una disposició més còmoda i en consonància amb l’entorn. Tots aquests treballs els duran a terme els 12 alumnes de l’especialitat d’obra, mentre que els 12 alumnes que integren l’especialitat de pintura s’encarregaran de pintar l’ermita, els lavabos i les zones comunes. El taller d’ocupació Benicarló Conserva s’allargarà fins al mes de juny i té com a objectiu principal millorar les possibilitats d’ocupabilitat de persones aturades majors de 25 anys. Es tracta d’un programa mixt d’ocupació i formació promogut per l’Ajuntament de Benicarló i cofinançat pel SERVEF, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

Benicarló aprova el pressupost per al 2015 El regidor d’Economia i Hisenda, José María Serrano, detallava el dia abans de la seva aprovació en sessió plenària el contingut del Pressupost General de l’Ajuntament, i que suma un total de 20.050.000 euros, una xifra pràcticament igual a la del pressupost de 2014. En paraules de Serrano, es tracta d’un pressupost “de subsistència i realista” que s’ha elaborat pensant en tot l’exercici, de manera que “qui vinga darrere, siga que siga, es trobe un pressupost en condicions i unes partides consignades per a poder acabar l’any”. La xifra total, ha dit el regidor “no ens permet fer grans maniobres. Si no tenim diners, no ens els podem gastar. És moment de mantindre els serveis, d’ajudar a les entitats i de pagar els crèdits pendents que tenim”. En el capítol de despeses, destaquen les de personal (8,4 milions d’euros); la despesa corrent (serveis, energia elèctrica, neteja, recollida de residus, conserges, jardineria, manteniment de clavegueram, etc.) que puja a 7,1 milions d’euros; la despesa financera (per a pagar interessos de préstecs), que suma 219.000 euros; les transferències corrents (OACSE, UNED, Cambra de Comerç, Consorci de Bombers, renda garantida, protecció civil, subvencions a entitats, etc.), que sumen en conjunt 1,1 milions d’euros; i finalment, el passius financers, que són l’1,6 milions d’euros que pagarà l’Ajuntament en concepte d’amortització de préstecs. Pel que fa als ingressos, els impostos directes (IBI, IAE, Impost de vehicles) suposen un total de 8,8 milions d’euros; els impostos

indirectes (llicències d’obres) s’han previst en 24.000 euros (quan l’any 2005 van ser de 3 milions d’euros); les taxes i preus públics (subministrament d’aigua, recollida de residus, taxes de cementeri, taxa d’expedició de documents, guals, multes, ingressos de festes, etc.) sumaran 4,1 milions d’euros; l’aportació les diferents administracions serà de 5,7 milions d’euros; i finalment, els ingressos patrimonials (cànons, zona blava, etc.) s’han previst en 144.000 euros. El capítol d’inversions inclou un total d’1,4 milions d’euros que es destinaran a temes diversos com la compra de mobiliari urbà (115.000 euros), manteniment de vies públiques (75.000 euros), manteniment de clavegueram (273.000 euros), obres al CEIP Marqués de Benicarló (25.000), obres d’accessibilitat a l’ermita de Sant Gregori (73.000 euros), millores en instal·lacions esportives (41.500 euros), obres d’accessibilitat al Mercat (35.000 euros), càmeres de tràfic (12.000 euros) o compra de material per a la Biblioteca (10.000 euros). També es destinaran 321.000 euros per al pagament de l’expropiació dels terrenys de Corts Valencianes. La inversió més alta (333.000 euros) es destinarà a la segona fase de les obres de rehabilitació de la capella del Convent, que està previst que s’executen enguany i que suposaran la recuperació definitiva i total d’un dels edificis més emblemàtics de Benicarló. L’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats) tindrà un pressupost de 2.973.930 euros, pràcticament igual al de l’any anterior. NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

3


20 DE FEBRER DE 2015

ACTUALITAT

Compromís i Esquerra republicana signen l’acord per a les properes eleccions municipals — CompromísEsquerra republicana Benicarló

Divendres 13 de febrer va formalitza-se a la seu de Compromís el pacte entre aquesta formació i Esquerra Republicana per tal de concórrer junts a les eleccions municipals del mes de maig. El pacte comporta que ambdues formacions presentaran una llista electoral conjunta, on també s’inclouran persones de caràcter independent i que donen suport al projecte. Durant el procés de signatura del pacte, a més, s’han donat a conéixer les tres primeres posicions de la llista, que estarà encapçalada per Marta Escudero, portaveu local de Compromís. El segon lloc l’ocuparà Ximo Bueno, figura emblemàtica dins la història del valencianisme polític, en especial a Benicarló on va ser el primer regidor nacionalista valencià i responsable de la implantació de les polítiques valencianistes a l’Ajuntament. A més, és actual director del CEIP Francesc Catalán. El tercer lloc queda reservat per a Josep Barberà, president local d’Esquerra Republicana, i qui va encapçalar la llista electoral d’aquesta formació a les passades eleccions municipals de 2011. En paraules de Marta Escudero, “hem aconseguit l’acord del valencianisme polític a Benicarló. Aquest pacte té un efecte molt positiu per al nostre poble, ja que estem parlant de dos partits, Compromís i Esquerra Republicana, que pensen, treballen i actuen en clau valenciana”. “Al moment actual en què ens trobem”, afegeix, “on el PP ha fet una política destructiva dirigida des de Madrid que ha deteriorat els nostres pobles, els nostres serveis i les nostres institucions, cal arribar a unions i sinèrgies que ens puguen permetre reconstruir tot allò que s'ha tombat després d’anys de mal govern. Però aquesta reconstrucció ha de ser sòlida, feta i executada per valencians, que respecten llengua, cultura i identitat. Cal un projecte ferm per a treballar amb energia. La unió entre Compromís i Esquerra Republicana representa eixa força, posicionant-nos com la millor garantia de canvi a Benicarló” conclou Escudero. Per la seua banda, Josep Barberà ha afirmat que “ens trobem davant un moment històric on, davant l'emergència política en la que el PP ha situat el nostre país i el nostre poble, es fa més necessari que mai que aquells que creiem en els canvis en profunditat i no només en un intercanvi de noms o de sigles siguem capaços de posar-nos d'acord per fer una proposta de Benicarló diametralment oposada a la que els diferents governs del PP han dut a terme. Front a l'opacitat, transparència; front als decrets, diàleg; front al sucursalisme i l'ofrenar, propostes. En definitiva, front al PP de Partido Popular, PV de País Valencià.”“A més a més” ha afegit “presentem una opció progressista sense embuts, no ens fa cap vegonya dir que som d'esquerres, ans al contrari, ja que per a nosaltres valencianisme i justícia social són indestriables.” Finalment ha conclòs que “aquest és un pacte sincer; per ideologia i per persones. I que ningú no s'equivoque, ens presentem per governar Benicarló. I per a canviar-lo”. Durant les setmanes vinents, des de Compromís-Esquerra Republicana es donaran a conéixer altres integrants de la llista així com s’aniran presentant les línies bàsiques de treball del grup de cara a les eleccions.

4

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

El Grup socialista vota en contra del pressupost de “subsistència” del PP — socialistes Benicarló

Divendres 13 de febrer l'equip de govern del Partit Popular va presentar per a la seua aprovació el pressupost general municipal per a l'exercici 2015. El grup municipal socialista va votar en contra d'un pressupost que el propi regidor d'Hisenda ha qualificat de “pressupost de subsistència”. En efecte, això és la conseqüència d'una política des de fa 24 anys duta a terme pel partit popular que ens ha portat a esta situació on els ingressos no generen recursos propis per implementar polítiques de recuperació econòmica del municipi ni per inversions importants o generadores de recursos. El fet de que l'Ajuntament de Benicarló tinga que fer-se càrrec de partides de fins a 1 milió d'euros per costos que deurien de ser assumits per altres administracions, i altres costos fruit de la negligència en la gestió municipal com és el cas ODEMIRA, ens porta a que no hi hagin recursos suficients per a temes tant importants com la generació d'ocupació i les polítiques socials. En el capítol d'ingressos, la no aprovació del PGOU, el gran fracàs de l'equip de govern, fa que els ingressos per llicències d'obres i construccions siguen pràcticament nuls. La baixada del IAE demostra que les polítiques empresarials, d'emprenedors, d'inversions productives i d'ocupació que ha portat a terme l'equip de govern no han existit. Les despeses reflexen el poc interés del Partit Popular en matèries com la promoció social, on el pressupost serà insuficient per cobrir totes les necessitats. En promoció econòmica la quantitat de 60.000 € és ridícula per fer front a la necessitat d'unes polítiques de creació d'ocupació. En Educació continuem sense tenir ajudes directes a les famílies en temes tant importants com beques menjador, llibres, viatges, guarderies etc. Ridícula l'aportació del pressupost a Joventut (15.000 €). No es fan polítiques de joventut, no s'ha apostat mai per este tema ni pel de participació ciutadana on es destinen només 2.300 € que mai es gasten. Una vegada més totes les inversions previstes es faran en operacions de crèdit. Estes són inversions que no destinen diners ni per a l'arranjament dels camins rurals ni per a la rehabilitació dels edificis de titularitat municipal com l'antic centre de salud, l'edifici dels bombers, el de la plaça Dr. Pera i altres que es podrien rehabilitar per cobrir les necessitats de les diverses associacions i entitats que ho sol·liciten. En conclusió el grup socialista a l'Ajuntament considera que després de 24 anys governant el partit Popular a Benicarló ens han portat a una situació on s'aproven uns pressupostos que no generen cap il·lusió ni que porten cap progrés al nostre poble, uns pressupostos de “subsistència” fets per un govern de subsistència.

RESTAURANTE JAPONÉS TEL. 964 474 509 Av. Méndez Núñez, 48 - BENICARLÓ


6 DE FEBRER DE 2015

ACTUALITAT

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

5


20 DE FEBRER DE 2015

OPINIÓ

la mirada crítica JosE maria DominGuEz roDriGuEz

¿ a donde vas Pedro ?

añade patetismo a la renuncia ¿Cómo podrán derogar nada, quién les va a votar si continúan por ese camino? Muchos socialistas y no sólo el ala izquierda del ¿Quién empuja al Partido Socialista hacia el de- PSOE están en contra de ese pacto firmando el día 2 sastre? Sabemos la fuerza del aparato de Estado, se de febrero del 2015. Es una cuestión de coherencia. El sabe de la fuerza de los lobbies del capital financie- PP es el partido que desde el Gobierno ha impulsado ro, como por ejemplo el lobby de la “competitividad” la “ley mordaza” contra el derecho de libertad de expresidido por Alierta, del que Felipe González se eri- presión y manifestación; es el Gobierno que ha amege como portavoz para proponer un gobierno de coa- nazado a las mujeres con impedirlas decidir sobre su lición. Se puede comprender la presión que ejercen derecho inalienable a abortar; es el Gobierno el que sobre Pedro Sánchez y su equipo quienes, utilizando ha atentado contra las condiciones de vida y trabajo a la andaluza Susana, quieren impedir por todos los de toda la clase trabajadora española, poniendo en medios que el PSOE gire siquiera un grado hacia la iz- absoluta desventaja a los sindicatos frente a los emquierda. No le van a perdonar que indicase una mar- presarios, de lo que se ha derivado la destrucción de cha atrás en la reforma constitucional de Artº. 135.3, más de tres millones de empleos y el retroceso brutal por el que se subordina todo gasto social al pago de de las rentas del trabajo; es el Gobierno el que utilila deuda y sus intereses, actuación muy bien recibida zando ideológicamente a la fiscalía, persigue y prepor las bases socialistas y los trabajadores en gene- tende encarcelar a casi 300 trabajadores, cuyo único ral. Pero Pedro Sánchez en Moncloa, firmando los delito es haber luchado por sus derechos, ejerciendo papeles de la reforma del Código Penal junto a Rajoy, la huelga (precisamente apoyándose (la fiscalía) en ha generado gran desconcierto a muchos socialistas. el Artº 315.3 de ese Código Penal reformado). Por Tras afirmar por activa y por pasiva que los socialistas otra parte, Pedro Sánchez hace el más espantoso estamos contra la cadena perpetua y la orientación de los ridículos con su formulación de “lo firmo pero represiva del Gobierno, apoya solemnemente su cuando llegue al poder lo derogo” ¿Entonces para qué aplicación. La promesa de derogar lo que firmó solo lo firmas?

a mis anchas PatriCio aBaD

¿Dondé están mis patatas verdes? Lo divertido de vivir en fechas pre-electorales, es que el esperpento resulta inagotable, y cada día hay nuevas e hilarantes sorpresas. La última, la acabo de descubrir camino de San Gregorio. Resulta, por si alguien aún no se ha dado cuenta, que aquellas patéticas patatas verdes que delimitaban el carril-bici del susodicho camino han desaparecido de la noche a la mañana.

6

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

No se qué ha pasado aunque lo sospecho. Lo curioso es que eran de plástico, por cierto de malísima calidad, y no pueden haberse ido solas. Alguien debe haberse dado cuenta de la cagada de poner una especie de seta verde, que se rompía con pisarla, en una carretera que soporta tanto tráfico como la que nos ocupa. La verdad, es que como opinión personal, podría dejarlo como está, o podría, perfectamente, decir que cada cada cual tiene derecho a hablar con dureza cuando ha perdido algo. Yo he perdido prevención. Es mi seguridad y la de otros la que está en juego. Si eso no se entiende es que algo va mal, sobre todo cuando se ha ofrecido un carril-bici con luz

Otro gran error cometido por Pedro ha sido la destitución de Tomas Gómez, un golpe de autoridad para eliminar la sombra que sobre él proyecta Susana Díaz. Pedro no sabía que Susana iba a convocar elecciones anticipadas, tal y como reconoció Pedro por la prensa. Hay, sobre todo, una dura confrontación sobre la política de alianzas del PSOE. Lo que teme Pedro Sánchez es que algunos barones regionales -como el propio Tomás Gómez, Emiliano García Page o Ximo Puig- opten por pactar con Podemos u otras fuerzas políticas para alcanzar los gobiernos regionales o locales. Eso sería lo mismo, sostienen desde la dirección socialista, que dinamitar la estrategia electoral de Pedro basada en lo que proyecta la larga mano en la sombra de Rubalcaba, al mismo tiempo que dinamitan las primarias. Algo muy molesto para algunos. Lo que no está claro es que Pedro Sánchez pueda mantener su autoridad en Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid. Ese es el objetivo final de la decisión de Pedro Sánchez: dejar bien claro que la política de pactos se decide en Madrid y no en las federaciones territoriales. Ahora, tras la destitución de Tomás Gómez y de su equipo, es más fácil. El mensaje está enviado: manda Ferraz y no los barones regionales, destruyendo toda organización federalista en la que estaba basada el partido y volviendo al antiguo cauce centralista, desoyendo a la miltancia. El tiempo no dirá quien tenía razón, si era Gómez y los federalistas, o si Pedro Sánchez es o no un cadáver político.

y taquígrafos. Y es que el problema no son las patatas verdes que nos colocaron y a las dos semanas estaban despanzurradas. No. El problema es otro, tiene que ver con la falta de exigencia, la apatía y el no quejarse por el que dirán. Nuestra eterna, contumaz e inmensa imbecilidad ciudadana. Decía un viejo político que el mejor estado anímico de un votante era una saludable incertidumbre y una santa paciencia, y quizás llevase razón. Pero tranquilos, en este caso alguien ha tomado cartas en el asunto y se ha llevado los trozos verdes rellenos de amarillo. Ya saben, ojos que no ven…Aunque si les digo la verdad casi me alegro, entre dos luces no se veían y resultaba temerario circular de vuelta a casa a según que horas; ya saben pocas luces y pequeños obstáculos. En fin. Pocas luces. Vamos a dejarlo, por hoy, estoy resfriado y no doy más de sí, otro día si les apetece, hablaremos de carriles-bici como Dios manda.


20 DE FEBRER DE 2015

OPINIÓ

a vista d’ocell Joan r. FErré QuEroL

Cent dies (i cent nits) Són els que falten per a les properes eleccions municipals. Poc més de tres mesos intensos en que es reproduirà la parafernàlia a la que assistim cada quatre anys: rumors i més rumors inicials, presentació de candidats, confecció de llistes definitives, i quinze dies de bogeria en què sembla que els candidats es juguen alguna cosa més que un seient a l’ajuntament del poble. Quinze dies on escoltarem els retrets més viscerals i les promeses més agosarades, amb la particularitat enguany de la irrupció, segons diuen, de partits de nova factura que poden revolucionar el panorama polític local, autonòmic i nacional. Sobre tot, i ja estaria be, acabar amb el bi-poli deIs dos grans partits nacionals que tan arrelats tenim a la nostra terra. Encara que siga per escoltar noves propostes, cal renovar l’aire de l’ajuntament i, al mateix temps, vore cap a on impulsen la renovació els de sempre, els que voldrien canviar alguna coseta per a que no canvie res. Tots sabem que, als pobles, són més les cares que les sigles les que es voten, però en moments de tanta insatisfacció amb la classe política, pot passar qualsevol cosa, fins a rebentar des de dintre el sistema i propiciar una nova política social i general. Entenc i alabo la gent que, pot ser per primera vegada, s’ha plantejat ocupar un

càrrec polític representant als que diuen no haver tingut veu fins ara, però em costa vore l’entusiasme en les formacions polítiques tradicionals. I és que amb la que està caient per totes bandes i a tot arreu, trobo que cal molt de valor per a oferir-se com a representant d’un partit convencional. La passada setmana vàrem fer una entrevista a l’actual alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, que ha governat l’ajuntament amb majoria absoluta pel Partit Popular aquesta legislatura que acaba, i després de parlar de passat, present i futur, li vaig preguntar una cosa que, per a molts pot ser evident i natural, però a mi em costa d’entendre: Penses que encara hi haurà més candidats que llocs per a les llistes a l’ajuntament?. Ell, amb tota naturalitat, em va contestar: “Home sí, hi ha molts que es volen presentar, de fet els primers llocs són molt desitjats i s’han de pactar”. No m’ho puc creure, vaig pensar. I és que no entenc a qui li pot abellir, actualment, posar-se en aquestes “escurandes” si no és per disciplina de partit o per voluntat de sacrifici. Però és evident que gent n’hi ha per a tots els gustos i potser siguen com el ministre WERT, quan va declarar que ell és “como un toro bravo, que se crece con el castigo”. Be, temps tindrem els propers cent dies per a conèixer persones, programes i voluntats. I també per a comparar la credibilitat de les primeres espases que són, en definitiva, els que la gent votarem per als nostres ajuntaments. Una altra cosa seran les eleccions autonòmiques, on sembla que no hi haurà prous tramussos per a tant de cacau. Però això són figues d’un altre paner, i encara no se sap tot. Temps tindrem.

camuflados como dietas, etc., etc., etc. Según se ha publicaGrEGorio sEGarra do en algunos medios, se estima que un tercio de todo el dinero que se mueve en España, lo hace en “B”. Muchas “B” en todos los ámbitos, en todos los partidos -hasta en los que van de limpios (y no sólo me refiero a los ya Sabía que había Cajas “B”; que el PP, según el juez citados)- hay ratones escondidos en los armarios y muPablo Ruz, tenía una contabilidad “B”; que le pagó en chos tertulianos que van de “hombre netol” deberían “B” a un arquitecto -un tal Urquijo- más de 800.000 hacer un poco de memoria y vigilar su pasado. euros a cuenta de trabajos de reforma en su sede de Lo que no sabía y ahora ya sé, es que también pola Calle Génova; que el Barça pagó, presuntamente, en día haber entrevistas en “B”, o parte de ellas al menos. “B”, parte de la ficha de Neymar, que Monedero tam- En la que ustedes pudieron leer en el anterior número bién había tenido cosas en “B” y tuvo que regularizar de este semanario, realizada por el Consejo de Redaccon Hacienda, deprisa y corriendo, cuando se supo; que ción a nuestro Alcalde Marcelino, una parte de la mislos fenómenos del “Gürtel” pagaban en “B” a los políti- ma fue en “B”, es decir, que no vio la luz, aunque existir, cos que sobornaban; que los que se gastaban el dinero existía. Concretamente, la parte en “B”, la que no salió, de los parados andaluces en coca y putas también lo fue prácticamente toda mi aportación a la misma. Una pagaban en “B”; que Pablo Iglesias cobraba en negro parte, seguramente de poco o nulo interés, en la que de un tal Enrique Riobó -según asegura éste- el 75% le pregunté a nuestro alcalde si, a toro pasado y con del importe de los trabajos que realizaba para una ca- la perspectiva que da el paso del tiempo, consideraba dena de TV local de la que era propietario; que acaban procedente comentar y valorar tres de sus frases más de imputar a un montón de alcaldes catalanes, de casi famosas: 1ª) “Yo nunca voy a vivir de la política”. 2ª) todos los partidos, que cobraban sobresueldos en “B” “Mientras yo sea Alcalde, en Benicarló habrá equipo

tendido del 7

Entrevista en “B”

CENTRO DE RECONOCIMIENTO CONDUCTORES PEÑISCOLA 28

de fútbol-sala”. Y 3ª) “Si sou tan valents, veniu de un en un”. Y Marcelino juzgó procedente contestarlas y valorarlas todas. Resumiendo: De la primera vino a decir que seguía diciendo lo mismo. De la 2ª, que el equipo de fútbol sala le había costado muchísimo dinero al Ayuntamiento y que llegó un momento en que ya no se pudo seguir soportando tamaña carga. Y de la 3ª, que él, en política, lo aguantaba casi todo, menos el insulto y la amenaza. Preguntas y respuestas que, a tenor del recorte, censura, omisión, o lo que fuese -que ni lo sé, ni me importa- por parte del compañero del Consejo encargado de decidir la forma y el espacio de la entrevista, no deberían tener, digo yo, el interés mínimo necesario para aparecer en la misma. En cualquier caso, mucho menos que averiguar si va a ir algún vinarocense en la lista autonómica o no, por poner un ejemplo. Y ya que vienen elecciones y van a prodigarse las entrevistas con los diferentes líderes locales que aspiran a la alcaldía, yo les recomendaría las que ya están comenzando a emitir las dos cadenas de TV comarcal. Allí no hay ni problemas de espacio, ni “cocina”, ni “pasteleo”. Yo, por mi parte, asumo mi inutilidad y me declaro formal y fulminantemente cesado/dimitido de cualquier otro experimento de este tipo. Aunque solo sea, ya saben, por aquello de “si hay que ir se va, pero ir pá ná, mejor me quedo”.

Todos T odos los días de : 11h. a 13h. y 17h. a 19h.

CONDUCTORES

ANIMALES

ARMAS

NÁUTICA

C/Peñíscola, /Peñíscola, 28 - BENICARLÓ

Tel. 964 460 470 NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

7


OPINIÓ

20 DE FEBRER DE 2015

día a día: diálogos José ramón FErrErEs

Porra — ¡No! No es “lo” que lleva la policía para “poner orden”. — ¿Lo que hacemos los amigotes cuando juega el Benicarló? — Eso, eso. Pronosticar un resultado. — Y, seguro, que del ayuntamiento estaremos hablando. — Es lo habitual. — Pero eso es muy engañoso. — ¿Por qué lo dices? — En “cierta” empresa hubo elecciones sindicales: los pronósticos eran apabullantes hacia uno de los sindicatos... — ¿A que gano el otro? ¿Y eso? — De “boquilla” la gente dice mucho, pero lo real es lo que “se mete” en la urna. Y eso no lo sabe nadie. — Pero ¿creéis que el Partido Popular hará pleno? — Difícil. Quizá prevalezca el dicho popular (valga el símil) de que en los pueblos la cara visible es la que atrae los votos. — Ósea que (según tú) Mañá lo tiene claro. — Si es verdad que Podemos (o como se vaya a llamar, que esa es otra) no se presenta. El cabreo de los ciudadanos se diluirá. Porque (dicen) que “ellos” representan el cabreo, la desilusión política... — ¿Crees?

— Los socialistas, con Charo, podrían acercarse... — ¡Una alcaldesa! Sería novedad... — Pues “ese” puede ser su problema. — ¿Qué es mujer? — No lo he dicho yo. Tú ¿crees que Benicarló está “preparado” para ese “cambio”? — Pienso que están muy “quemados” los dos partidos mayoritarios, en lo nacional. Y, es verdad que aquí se vota a las personas. Así que igual tenemos cambio. — ¿Y los demás? — Marta de Compromís, la veo muy jovencita; aunque sí parece tener “compromís” por el puesto. — Si alguien puede, que busque los resultados de las últimas elecciones municipales y verá la de partidos que se presentaron (aunque sacasen solo “uno” o “dos” votos). ¡Es curiosísimo! — Te estás desviando de la cuestión ¿hacemos porra o no? — ¿Qué nos apostamos? — ¿Pero había que apostar? — ¡Tú dirás! — Es demasiado importante el futuro de “muchos” como para tomárselo a guasa. — ¡No te pongas transcendente! ¡Que sólo es un juego! — Deberíamos esperar a las entrevistas y mítines... por cierto ¿no les entrevistas? — ¿Yo? – con cara de susto - ¿Es demasiada responsabilidad? — Pues un reto más... que te gustan los retos. — ¡Eso sí! Igual me lo planteo... ...pero se neutral... ...seré, seré... (pero no prometo nada)

dicen que han dicho PaCo EL FLarE

Formas de vivir Pido disculpas a Podemos y a Ciutadans, hoy no les toca; acontecimientos de última hora me llevan a escribir cosas más serias. Asistí el pasado viernes al Pleno Municipal donde se debatió y aprobó el presupuesto para el presente año, asunto este de vital importancia para nuestra ciudad, es la savia necesaria para el bienestar de todos los ciudadanos, de los que pagamos impuestos o no (siempre hay algún pillín). Como es sabido el tema que se debatió era tan importante que creó gran expectación en el salón de Plenos, tres jubilados y tres periodistas, vaya interés, para que después aficionados a la crítica toquen de oídas por no decir el violón. Lo digo y lo firmo, vaya comedia la que se vio y se

8

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

oyó, fue como un circo romano, o una sesión etrusca, daba la sensación de estar en la era cavernícola pero vestidos a lo Christian Dior; frases que no aparecen ni en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, tales como “este Presupuesto es de subsistencia”, ¡apaga y vámonos!, si éramos seis nos quedamos dos, ¡vaya rollo patatero! El defensor del citado presupuesto y profesor de economía “Dr. Salao” no tuvo gracia, se hartó de decir chorradas, no me las quito de la cabeza, el alcalde atravesando la barrera del “menfotismo”, su equipo de gobierno, salvo tres, durmiendo la siesta (cobran por sesión). Antes de irme llegué a la conclusión; tenemos un ayuntamiento de récord, pasará a los anales de la historia como el más nefasto de la costa. Aviso a navegantes y a aspirantes, los benicarlandos necesitamos otra cosa, pero sin coleta, nosotros

solos hemos conseguido una Denominación de Origen, una Fallas para no quemar y mantenemos entidades y tradiciones, que se vayan a vivir en otro pueblo, queremos unos nuevos inquilinos en la “Casa Gran”, que vengan de malos que no serán peores y que sean del pueblo y no “ del poble del costat”, que no hagan el indio, esto ya lo vio Cristóbal Colón cuando descubrió el Nuevo Mundo, es lo que hay, pero yo me apunto a lo que decía mi abuelo y aún está vigente, decía así : “no solo de alcachofas vive el hombre, apenas algún labrador”, reconozco que la vida es complicada, hay quien vive del cuento, hay otros que viven de la política, hay diferentes formas de vivir, pongo las manos al fuego por todos los alcaldes y concejales de mi pueblo, han sido los únicos que han ido a la política no para forrarse, son honradísimos, pero tendrán que admitir que respetando más a los ciudadanos, habría sido la mejor forma de convivir. Voy a buscar mi papeleta, no dudaré lo tengo claro a quien voy a votar, con pocas palabras basta, los de mi edad no “podemos” correr aventuras hay otras formas de vivir.


OPINIÓ

20 DE FEBRER DE 2015

la bústia d’El Dissabte Criticando que es gerundio — Daniel san nicolás mateu

De seis a dos No se trata de ningun nuevo invento de horario comercial, tampoco es el horario en el que funcionarán los autobuses, y mucho menos el horario de la zona azul (ahí se acabaría el chollo recaudatorio); los lectores en ese aspecto pueden estar tranquilos. De seis a dos, se trata de los recortes del Ayuntamiento que nos ha impuesto a los ciudadanos; Benicarló no se prodiga por tener una red de aseos públicos como ocurre en la vecina Peñíscola. De seis a dos es nada más y nada menos como han quedado los aseos públicos del Mercat, antes había dos urinarios y dos waters para caballeros y otros dos waters para señoras, y ahora han quedado en un water para señoras y un water con urinario incluído para caballeros. Eso sí que hay que decirlo (en este caso escribirlo), son amplios, cómodos, luminosos y totalmente accesibles para personas con movilidad muy reducida; es verdad que hacía falta actualizarlos y hacerlos modernos y accesibles. Cuando la población, afortunadamente, cada vez es más longeva, y empiezan los problemas de la edad, nos acortan el número de aseos públicos, máxime teniendo encuenta el número de paradas del mercado, y el número de posibles visitantes y/o clientes, según algun estudio parece ser que se calculan en 13.000 los visitantes semanales al mercado; con esas cifras ¿no es posible poner mas servicios públicos?

mejorando lo presente — José aº Varela

El conocimiento del papel que juega la nutrición en la salud humana está en constante evolución y por ende el desarrollo de los complementos dietéticos. Cada vez entendemos mejor las funciones de “viejas” conocidas como las vitaminas, es el caso de los recientes descubrimientos en relación con las vitaminas D y K. También descubrimos nuevos fitoquímicos, presentes en alimentos y especias como el orégano, la canela o el vino tinto, y empezamos a comprender la importancia de estos compuestos, que sin haberse demostrado esenciales (su ausencia en la dieta no provoca enfermedad carencial) poseen interesantes propiedades en el mantenimiento de la salud. Por otra parte, en la búsqueda de mejorar la biodisponibilidad de nutrientes aportados para suplementar la dieta, se han logrado avances importantes en cuanto a la absorción mineral y de nutrientes liposolubles. Asimismo, recientes investigaciones resaltan la importancia de un adecuado funcionamiento de la mitocondria celular (auténtica central productora de energía) como determinante para el bienestar. Todo ello marcará las tendencias actuales en el desarrollo de nuevos nutrientes, presentaciones, usos y aplicaciones. Esta sección le aportará información actualizada hacia dónde va la utilización de nutrientes para complementar la dieta, detallándose las aplicaciones de nuevas sustancias como los ácidos grasos cetilados y la astaxantina, y de superalimentos como la granada y el maíz morado. Además se describirán métodos que mejoran substancialmente la biodisponibilidad de los nutrientes, y se explicará la importancia de un adecuado rendimiento energético de la mitocondria, así como las diferentes vías para lograrlo a través de la complementación dietética.

Sin embargo, a pesar de todos estos nuevos avances, no debemos olvidar que, al igual que los cimientos son la base sobre la que se construye una casa y es vital que éstos sean sólidos para que ésta no se derrumbe, en el caso de la complementación dietética los “cimientos” de cualquier protocolo de suplementación deberían ser un multinutriente (combinación de vitaminas, minerales y, en ocasiones, otros nutrientes) que aportará la base para la “casa”. Una formulación multinutriente aportará una base de múltiples nutrientes que, aún en pequeñas cantidades, cubrirán posibles déficits marginales leves y actuarán sinérgicamente haciendo más eficaz cualquier otro tipo de recomendación y/o terapia. De hecho, se ha descubierto que los nutrientes trabajan mejor “en equipo”. Así, no es la ingesta de cualquier nutriente lo que garantiza una buena salud, sino la ingesta de una variedad de los mismos. Es interesante anotar que incluso en un estudio publicado en la Revista de la Asociación Médica Americana (JAMA) se recomienda a los adultos tomar un suplemento multivitamínico a diario. La investigación, producto de una revisión sistemática de estudios médicos y otros datos, concluyó que ésta recomendación se justifica por los efectos de ciertas vitaminas en la conservación de la salud y la prevención de importantes dolencias.

GRAN STOCK en

PRIMERAS MARCAS:

MICHELIN, PIRELLI, BRIDGESTONE... GRANDES OFERTAS EN NEUMÁTICOS ECONÓMICOS

Tel.

964 47 16 87

email: neumaticospolito@telefonica.net Av. Magallanes, 11 (Crta. N-340) 12580 BENICARLÓ NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

9


20 DE FEBRER DE 2015

SOCIETAT

Carnestoltes al CEiP Ángel Esteban La passada setmana va ser molt especial en el Ceip Ángel Esteban: el Rei Carnestoltes i Paolo ens van tornar a visitar. El motiu de les consignes ha sigut enguany Masterchef, cada un dels dies hem anat acumulant diferents d’elles, finalment portavem un davantal, un drap de cuina y un gorro de cuiner. Hem passat tres dies molt divertits, hem cantat i ballat al ritme de la música i més d’un s’ha emportat una bona “espolsà” de farina.

10

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015


20 DE FEBRER DE 2015

SOCIETAT

El CP mestre Francesc Catalán celebra Carnestoltes

L'iEs Joan Coromines esquia a la masella L'alumnat de l'IES Joan Coromines de Benicarló ha anat a esquiar a la Masella la setmana del 2 al 6 de febrer. Hem fet grup amb l'IES Violant de Casalduch de Benicàssim. L'experiència ha estat molt positiva perquè a més de fer una gran amistat amb l'altre grup, hem gaudit de la pràctica d'esquí. Els dos primers dies ens va nevar, cosa que no va impedir la pràctica de l'esquí. La neu estava inmillorable, espectacular. Tot l'alumnat va gaudir de la unitat d'activitats a la natura en la pràctica de

l'esquí alpí. Molts dels alumnes eren d'iniciació i van millorar moltíssim. I vam tindre una experiència nova per a tots: dijous a la nit vam fer esquí nocturn. Aquesta setmana ens serveix a més de fer una pràctica esportiva important a la natura, per millorar la convivència i germanor amb altres grups de l'hotel. També van gaudir de la piscina climatitzada, de les sessions de cinema a la tarde, de l'animació a les nits i de la discoteca. Una setmana per a molts inoblidable.

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

11


20 DE FEBRER DE 2015

SOCIETAT

La Consolació treballa amb tablets Ulls oberts, dits en moviment i... anem a aprendre i a jugar! La setmana passada els més petits del col·legi Ntra. Sra. de la Consolació van gaudir d’unes estonetes aprenent d’una manera diferent amb l’ús de les tablets. S’ho van passar d’allò més bé i estan esperant-les de nou. Ací us deixem unes imatges!

REPARTO DE GASOIL A DOMICILIO pedidos@calemur.es 964 40 77 77 / 964 45 00 45

Tienda online: www.calemur.es ALMACÉN CENTRAL: CTRA ULLDECONA, km 0.6 (vía de servcio) - VINARÒS

12

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015


20 30DE DEFEBRER GENER DE 2015

SOCIETAT

intercanvi iEs ramon Cid - Collège Jacques Prévert de Verson Des de fa nou anys l’IES Ramon Cid realitza cada curs un intercanvi amb el “Collège Jacques Prévert” de Verson, un municipi francès situat al departament de Calvados, a la regió de la Baixa Normandia. Aquesta activitat s'ofereix als alumnes de 2on i de 3er d’ESO. Aquest any, l’intercanvi s’ha fet de forma conjunta amb l’IES “José Vilaplana” de Vinaròs. Hi han participat un total de 17 alumnes espanyols i 30 de francesos. Durant una setmana, del 12 al 19 de gener, els nostres alumnes han rebut l'alumnat francès a les seves cases i per uns dies han passat a ser membres de la seva família, compartint menjars i costums de la vida quotidiana. Al mes de març ens tocarà a nosaltres anar a Verson i ells ens retornaran la nostra hospitalitat acollint-nos a les seves cases. Durant la seva estada van realitzar nombroses activitats a fi de fer-los conèixer el patrimoni arquitectònic i cultural de la nostra comarca. Van realitzar sortides conjuntes a Peníscola, a Vinaròs i a València. Els alumnes francesos van gaudir d’una recepció a l'ajuntament de Benicarló a càrrec de l'alcalde, Marcelino Domingo i de la regidora de Joventut, Rocío Martínez, els quals els van donar la benvinguda. Dissabte 17 de gener, el prestigiós arquitecte Vicent Guallart va oferir una conferència als alumnes per explicar el seu projecte de remodelació del passeig i de la costa nord de Vinaròs. Ens acomiadem tot sabent que només queden dos mesos perquè ens tornem a veure. Des del Departament de Francès volem agrair a la Direcció de l’IES Ramon Cid, a les famílies i als alumnes la seva ajuda i implicació. Mille merci!

alumnes del CiPFP Benicarló, d'intercanvi a França Set alumnes del CIPFP Benicarló, acompanyats per la professora Verònica Asensi, han participat en l'intercanvi amb el Lycée Professionnel Fernand Léger de Bédarieux (França). L'intercanvi, del 2 al 6 de febrer, ha tingut com a objectiu donar a conèixer com es treballa i estudia a França la formació professional, concretament els cicles formatius d'”Instal·lacions frigorífiques i de climatització”, i el de “Producció de calor”. L'institut de Bédarieux, depenent de l'Academia de Montpellier, és un cen-

tre públic on s'imparteix, com en el nostre, únicament formació professional. Tant els alumnes com la professora han valorat molt positivament l'experiència, a pesar de les inclemències del temps, on també han pogut realitzar diferents visites turístiques per conèixer la regió Languedoc-Roussillon, i participar en la setmana cultural "Grècia d'ahir a avui" del Lycée. La visita de tornada al nostre centre, dels alumnes francesos amb el seu professor d'origen espanyol Francisco Sánchez, tindrà lloc el proper mes de maig. Esperem poder acollir-los tan bé com ells a nosaltres.

Menú Junior Hamburguesa Patatas 5,50 Nuggets EUROS Refresco Yogurt para niños

Menú XXL Doble Hamburguesa Patatas Nuggets Refresco Grande

6,50S EURO

Plaza Ministro Marcelino Domingo, Local 2 - Benicarló - T. 964 471 070 NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

13


20 DE FEBRER DE 2015

SOCIETAT

Visita a l’oceanogràfic de València Dijous 5 de febrer, un grup d’alumnes de 1r ESO de l'IES Ramon Cid van fer un viatge a València per visitar l'Oceanogràfic i l'Hemisfèric. El viatge, organitzat pel Departament de Ciències Naturals, tenia com a objectiu complementar l’estudi dels organismes marins i promoure la conservació dels oceans. L’alumnat va aprendre molt amb aquesta visita i també va gaudir d’estar prop de la gran vairetat d’espècies que es troba amb aquest magnífic aquari. Per la tarde van assistir a l'Hemisfèric per veure la pel·lícula "El último arrecife" i a l'acabar tornar a Benicarló. En total el grup estava format per 55 alumnes acompanyats pels professors/res Mayte Forés, Juanfran López, Xaro Miralles i Raquel García.

Visita a l’albufera Dilluns 16 de febrer, els alumnes de 2º ESO de La Salle Benicarló van visitar l’Albufera. A través d’una passeig en barca, els alumnes van poder aplicar els coneixements treballats a classe i van observar de primera mà l’ecosistema de l’Albufera. Les activitats van ser moltes i molt variades: des d’estudiar la flora i la fauna de l’entorn fins a conèixer les tradicions ancestrals que regeixen la vida quotidiana a l’Albufera. També van conèixer la història i les activitats econòmiques, així com la vida tradicional de l’albufera. Els alumnes van gaudir d’una excursió en barca per l’aigua per acostar-se a la realitat d’animals i homes que conviuen en eixe entorn. Aquest any fins i tot van poder visitar una barraca per dins ambientada amb els estris i utensilis tradicionals dels cultius valencians. Els guies que els acompanyaven van sorprende els nostres xiquets i xiquetes amb tota una sèrie de particularitats pròpies d’aquesta forma de vida que encara conserva els seus arrels.

MAS EN GENER FOR AL RE

ALVES

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SERVICIO RÁPIDO T. 663 88 31 34 14

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

Viviendas Chalets Almacenes Comunidades Obra Pintura Aluminios Ventanas


20 DE FEBRER DE 2015

SOCIETAT

Presentació del llibret oficial de les Falles — Fotos: Logan Ferrer/Dani Beltrán

Divendres passat es va presentar el llibret de Falles 2015 al saló de plens, replet de gom a gom. L’acte el va obrir el regidor delegat de l’àrea de Festes i Falles, Alvaro Paris, per donar pas al repàs de la programació que va fer el President de la J.L.F. Luís Ezquerra, donant com a novetat unes audioguies que és posaran en funcionament la semana fallera. Al llibre están recopilats els esbossos dels monuments, les fotografíes dels quadres d´honor, programació d´actes oficials de les falles 2015, i fotografíes i saludes dels màxims representants fallers. L´alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, i les Falleres Majors de Benicarló, Carla i Marga, van convidar a tothom a gaudir de les nostres festes falleres 2015.

Carla i marga vivint el seu gran any faller

GAFA JOVEN

M

MONTURA CON LENTES ORGÁNICAS BLANCAS

P L E L P D

ANTIRREFLEJANTES

75 € 95 € DESCUENTOS MONTURAS

GAFA JOVEN MONTURA CON LENTES ORGÁNICAS BLANCAS

ANTIRREFLEJANTES

75 € 95 € DESCUENTOS SI NO OPTA POR NINGUNA DE LAS OFERTAS NI REGALO LE HAREMOS UN DESCUENTO ESPECIAL

% DTO. CLIENTE

PARA TODAS SI NO OPTA POR LAS EDADES Y NINGUNA DE LAS EN TODOS LOS ESTILOS .... OFERTAS NI REGALO PROMOCIÓN LE HAREMOS UN DESDE... DESCUENTO ESPECIAL

GAFAS DE SOL

%

40 €

DTO. CLIENTE

T. 964 474 052

C/ Juan Carlos I, nº10- BENICARLÓ GRADÚALAS

DESDE

SU SEGUN GAFA

49 €

CON SUS NUEVAS GAFAS GRADUAD LE REGALAREMO PARA LEJOS, CER SOL, CON LA MIS GRADUACIÓN

PROGRESI

PROGRESIVOS DE POR

BLANCOS ENDURE

Ofertas no acumulables e incompatibles entre sí. Válidas hasta final de existencias o hasta POR que Òptica Benavent considere retirarlos. Las normas de estas ofertas están a disposición del cliente qe las solicite. Las grabaciones de lentes serán hasta: CIL + 2,00 D; ESF. + 4,00D.

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

150

15

119


Falla mercat Vell

Quadre d’Honor 2015

La Falla mercat Vell 2015 volvió a brillar en su presentación

David y sara, F.m. 2015

— Fotos: J.C. Gilabert

El auditorio Pedro Mercader volvió a llenarse de socios y amigos de la Falla Mercat Vell en el día grande de su exaltación, el sábado 14 de febrero. La comisión que preside Carmelo Doello presentó a sus cargos 2015, entre los que destacan los Falleros Mayores Sara Cherta Pons y David López Bordes. El car-go de Falleros Mayores Infantiles lo ostentan un año más, los niños Noa Pegueroles Ruiz y Adrián Bayarri Ballester. El cuadro de honor de este año lo completan las tres madrinas. Así, como Madrina de la Falla y Madrina del Estandarte fueron distinguidas las hermanas Sara y Diana Altabella Arrufat. Por su parte, Susana Anguez Rodríguez representará a la falla como Madrina del Foc. Finalmente, el joven músico de Sant Mateu, Raúl Cabanes Tena, ejerció de mantenedor del acto de presentación, dirigiéndose con gran acierto y bellas palabras a todos los representantes falleros de esta entidad.

máxima representación del mercat

Padrinas y mantenedor de la Falla

ruth impone la banda de F.m. a sara

16

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

adrián y noa, F.m.i. 2015


20 DE FEBRER DE 2015

SOCIETAT

Cargos Fallas 2015 Carlos con las Padrinas 2014

Carla y marga, F.m. de Benicarló

Carlos y ruth, F.m.. 2014

Diana, Padrina de la Falla

raúl, mantenedor del acto

sara, Padrina del Estandarte

susana, Padrina de El Foc

sunny y marina, Presentadoras

Hernán Cortés, 48 T. 964 460 076 Benicarló NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

17


18

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015


NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

19


Falla La Carrasca

Quadre d’Honor

La Falla la Carrasca presenta els seus màxims representants per 2015

marjorie, ariadna i Bruno, F.m. i F.m.i. 2015

— Fotos: Logan Ferrer/Dani Beltrán

Diumenge 15 al matí va arribar el torn de la Falla La Carrasca per presentar els seus càrrecs 2015. La familia carrasquera va exaltar amb emoció a Marjorie Sanahuja, que complia així el seu somni de convertirse en la Fallera Major d’aquesta veterana comissió benicarlanda. Com a Fallera Major Infantil, va rebre la banda que l’acredita la xiqueta Ariadna Ciercoles, acompanyada pel President Infantil Bruno Oliva. Ángela Sanahuja i el seu tio, José Domingo, van rebre el nomenament com a Padrina de La Falla i President d’Honor 2015, respectivament. La Fallera Major de 2014, Raquel Peraire, va ser proclamada Padrina del Foc. Lorena Gallén va ser la flamant Mantenidora de La Carrasca, sota l’atenta mirada del públic present i la comissió presidida per Francisco Javier Marín. El lema de la Falla per aquest any és “A fer la mar”, i el monument gran serà obra de l’artista Rafael Ibañez Sánchez.

Lorena molt emocionada

Càrrecs Falles 2015

20

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

Presentadores de l’acte


SOCIETAT

20 DE FEBRER DE 2015

F.m.i. 2015

Lorena, mantenidora

Ángela i José Domingo, Padrina i President d’Honor

F.m. 2014 i 2015

Carla, component J.L.F.

Pleitesia reina de les Festes

MENÚ ALCACHOFA Alcachofa con Pulpo Langostinos Arroz con Sepia y Alcachofa Tarta Tres Chocolates Bebida y Café

17,00€ iva incluido

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

21


CULTURA

20 DE FEBRER DE 2015

CEIP Marqués de Benicarló

5º A Lidón Besalduch

primaria

5ª B Angels Jaro

22

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015


20 DE FEBRER DE 2015

CULTURA

5º C Celina García

Si desea adquirir alguna de estas fotografías llame al:

655 943 243 David Palau

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

23


El director de fotografía David Curto rueda un cortometraje en Peñíscola

La experiencia es muy importante, pero más aún tener ganas y actitud

El director planea la escena junto a richi mascarell

Canon international lo eligió para ser su embajador en lo tocante a vídeo y cine. David Curto es un gran profesional de la luz, ella no tiene secretos para el benicarlando afincado en Colombia que rodó a principios de año un cortometraje que trata sobre el más allá y las idas y venidas de la muerte. Familiar, cercano, Curto no duda en arremangarse para cualquier cuestión cinematográfica y por supuesto, buscar un hueco en su apretada agenda para contar a los lectores del 7 Dies las vicisitudes de su último trabajo, rodado en Peñíscola. texto y fotos: Hugo del arco

¿De qué trata la historia?

La historia trata sobre una náufraga perdida en una isla después de hundirse el barco donde navegaba, al parecer su familia se da cuenta a través de las noticias y no saben si está muerta o viva. No puedo desvelar ni contar mucho más porque es un corto y no quiero hacer spoiler. Pero he querido hablar sobre la muerte y las conexiones. ¿De quién es el guión?

La idea original de la historia es mía, pero es necesario decirlo, yo no escribo, para ello tengo a mi gran amigo Juan Ignacio Carrasco, quien se ha encargado de llevar al papel lo que yo tenía en la cabeza y me ha ayudado a darle forma. ¿Has tenido que cambiar algo o ha habido buena compenetración?

Siempre se van haciendo cambios sobre la marcha, pero lo bueno es que Juan y yo estamos muy conectados y todo fluye muy bien a la hora de escribir y moldear la historia. Peñíscola. ¿Por qué has elegido esas localizaciones?

Hace tiempo que quería rodar en la parte de La Badum y el Pebret, me parece un lugar increíble y aquí al lado de casa, se le puede dar apariencia de una isla y la verdad tiene mucho juego a nivel visual. Además escogí la época de enero porque el sol aquí en invierno es perfecto para rodar en exteriores todo el día, el punto máximo del sol en invierno es de 45 grados de altura, sin embargo en verano el sol al medio día está totalmente cenital por eso no es muy recomen-

24

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

dable rodar entre las 11 y las 14 porque la luz es muy fuerte y dura, además del calor en verano. Pero eso en esta época del año no pasa y puedes rodar todo el día sin problemas de durezas y sombras de la luz solar. Cuéntanos algo acerca de los actores.

El tema de los actores es algo que siempre es delicado de trabajar, ellos son la voz cantante de la historia y son los encargados de hacerte introducir en la trama. Hay dos personajes mujeres, que son hermanas (Raquel y Marta) y luego está Simón que es el marido de Raquel. “Marta” es Carmen Torres, “Simon” es Agustín Coles y “Raquel” es la actriz catalana Judith Secanell.


Caras conocidas y desconocidas, se dan la mano en este corto

La manta, imprescindible para rodar en invierno

román miquel continúa trabajando en los descansos

redes sociales para distribuir al público. Me Sinceramente, los actores no hicieron casting, los conozco y cuando estaba gustaría hacer una proyección en Benicarló y aprovechar para crear cultura, arte gestando la idea, pensé que serían buenos para la historia y el personaje que y así fomentar el cine en nuestro pueblo y comarca, que buena falta nos hace. A ejercen. Eso sí, hay que trabajar y hacer ensayos para lograr lo que realmente se ver si alguien se da por aludido y si necesitan cualquier ayuda, aquí estoy. quiere transmitir desde cada uno de sus personajes, una tarea nada fácil. ¿Hubo casting?

¿te gusta trabajar con gente con una mínima trayectoria o amateurs?

La experiencia es muy importante, pero creo que es más importante todavía tener ganas y actitud. Por lo general trabajo con gente con experiencia previa, pero también con gente, en este caso, que era la primera vez que trabajan en cine, pero como decía, no hay nada mejor que tener ganas y actitud, creo que con eso haces mucho más que alguien con experiencia y sin ganas. Siempre me gusta tener a gente rodando que quiera aprender y tenga ganas, porque me acuerdo de cuando empezaba en este mundillo, se agradece quien te da la oportunidad de estar en un set.

Cuéntanos qué haces en Colombia y qué diferencias ves con trabajar aquí.

En Colombia me dedico mayoritariamente a la dirección de fotografía en cine, comerciales y tv. No suelo dirigir más que mis propias historias a no ser que alguien me lo pida. La fotografía en cine y la luz es lo que más me gusta hacer en esta vida. Las diferencias que veo son que en Colombia están apareciendo bastantes oportunidades y aquí están estancadas. Colombia está empezando a crecer mucho al igual que casi toda Sudamérica, algo que se nota, no regalan nada, hay que currárselo y no parar día tras día, los que nos dedicamos al mundo del arte lo sabemos, no es nada fácil, pero creo que no hay nada imposible, todo es cuestión de actitud y ganas.

¿Y tras las cámaras?

Tras las cámaras hay mucha gente que ha colaborado y siguen colaborando, todos desinteresadamente, sin cobrar un euro, nunca mejor dicho: por amor al arte. Por eso si no amas el cine, es muy difícil que puedas aguantar el ritmo de un rodaje.

El primer día se rodó en interiores. Foto: D.C.

¿Quién colabora en este corto?

Me encanta rodar con amigos y gente a la cual te sientes muy conectada con tu forma de crear, pero no puedo dejar de nombrar a Román Miquel, Richi Mascarell, Borja Segarra, Juan I. Carrasco, Nuria Isern, Paz Buñuel, Marcos Palau, Jordi Marzá, Bruman, Gonzalo Palacios, Ivan y Soraya Gasulla, y a los que me dejo seguro y como no a mis padres, hermana y familia en general que nunca dejan de apoyarme y también estuvieron ayudándome con todo el catering y otros temas tecnológicos. Ya estáis en post producción, ¿va saliendo como tenías marcado?

Estamos en proceso de edición, luego nos meteremos con el sonido y después crearemos toda la música. De momento todo va como lo tenía en la cabeza, obviamente siempre ves cosas que puedes ir mejorando. Soy muy autocrítico en ese sentido, pero poco a poco va cogiendo forma, el sonido, la música, el color... Al final todo va sumando para hacer finalmente una bonita peli que pueda llegar a la gente. Y una vez listo, ¿festivales y concursos o distribución boca oreja?

La idea es ‘festivalear’ un poco cuando esté terminado, tengo una productora en Colombia que cada año visita diferentes festivales de todo el mundo, entonces la idea es moverlo por algunos festivales primero, después de los festivales veremos cómo ha ido y lo subiré a mis

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

25


20 DE FEBRER DE 2015

CULTURA

Renoms a Benicarló

Llebre ramon París Cerdà -ramon de Llebre- i rosa martínez Pellicer (La santa) en una imatge del seu casament

— roliFlaremanchón

Avui fem per esbrinar l’origen del renom llebre o potser llebra com acostumem a primeres embarcacions que portaven un motor de pistonada lenta i que treien per la xemedir a Benicarló. Per assolir aquest objectiu hem cercat la complicitat de Ramon París neia uns redolins de fum negre que s’elevaven rítmicament al cel. En aquelles navegacions, que podien estar una setmana fora de casa, ell havia de vigilar permanentment que el Peñaranda perquè porta aquest renom tan original. De Ramon volem dir que professa l’art de l’escultura de la paraula. Sí, Ramon es- motor funcionara correctament. Això l’obligava a dormir prop del motor, per si fallava, però tudia, reflexiona i grava en cada instant oral o escrit de l’ànima, la bellesa natural del amb un ull obert per si la màquina necessitava atenció. Quan aquell moviment i soroll vocabulari. Tot és a l’abast de la creativitat lingüística d’aquest “llebre” per generar sin- compassat del motor quedava alterat, perquè fallava alguna cosa, això el despertava. I tagmes que conformen l’espai de la paraula entre la simplicitat i la creació literària. Va ajustava una vàlvula o el que fora. Havia de tindre una son molt lleugera i obrir el ulls esculpir amb el temps un Alambor especial que va consolidar els Premis Alambor i d’Homenatge, tot un referent literari en la nostra llengua. I destacant trajectòries excepcionals en els àmbits cívic, cultural i cientíGabinete de Psicología PSICOLOGÍA CLÍNICA fic. I a dies d’ara esculpeix en paper, les exigències i els compromisos que PSICOTERAPIA PROFUNDA reivindica la poesia, la fascinació de la millor narrativa, els marbres i les xafogors incomprensibles de la història, l’art i l’aprenentatge continu de ANÁLISIS de SUEÑOS la gastronomia, les cendres i els bronzes del territori que estima, el luxe REGRESIONES i la sal autèntica de la Mediterrània... I tot sota el paraigua d’una Onada TERAPIA con ARQUETIPOS que marca miracles d’autenticitat sense fites ni terminis. Sí, Ramon París, un treballador total en favor de la cultura del llibre, és el protagonista que FLORES de BACH hem escollit per parlar-nos del renom Llebre. Depresiones, Ansiedad, Estres, ramon, abans de res, com hem de dir, llebre o llebra Trastornos del Comportamiento, S’ha d’escriure “llebre”. Però si es vol pronunciar amb la “a” final llebra, Fobias, Búsqueda Interior. no hi ha cap problema. Sóc nét per via paterna de Ramón París Cerdà, conegut amb el renom Gabinete de Psicología de “Ramon de Llebre” i de Rosa Martínez Pellicer (Rosa la Santa). I per via materna Isidoro Peñaranda i Engracia Burgos. ALMA Y PSIQUE Per què el sobrenom de “llebre”? Yolanda Muñoz Albiñana Tel. 607 397 660 El meu iaio patern sempre ha estat vinculat generacionalment a la mar. Nº Col. CV05348 Av. Cataluña, 10 1ºB - 12580 Benicarló Sempre va anar embarcat. Ell ja es va incorporar de motorista en aquelles

ALMA Y PSIQUE

26

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015


20 DE FEBRER DE 2015

CULTURA

Celebració familiar. De dreta a esquerra, Juan París Cerdà, mariana París Cerdà, ramon París martínez, ramon París Cerdà, maria rosa París martínez, Conchita Peñaranda Burgos amb dos amics

de seguida per arreglar el motor. Sabeu aquella dita que diu “té la son més lleugera que una llebre”. El meu iaio en aquest sentit era com una llebre. La vida era tant diferent! El meu iaio era un home d’una paciència extrema. Un sant Job. Em contava Joan Gregori, l’Almenarín, que va anar embarcat amb ell, que podia passar-se un parell d’hores per coure un ou a les cendres de la burguera. Anava girant l’ou a poc a poc, a una cocció lentíssima. Com fa ara Ferran Adrià i els grans xefs d’estrelles michelin, de la cuina d’ara, riu-te’n tu! Passades dos hores l’ou estava a punt. Certament, el temps a bord era abundant. I la relació que s’establia entre els mariners havia de ser bona a la força. En un espai tan menut com una barca que topes contínuament amb els tres o quatre companys t’obliga a fer bondat. L’Almenarín després de relatar-me l’anècdota afegia: “Ramon de Llebra, un caballero!”. Ha canviat molt la navegació Em conta el meu pare que el seu pare, cada dia, a la matinada, quan s’alçava i sortia del portal de casa, per anar al port, s’aturava uns deu minuts o un quart d’hora per observar el cel amb detall. I a partir dels senyals que li proporcionava la natura interpretava i feia un pronòstic del temps que tindríen a la mar. I segons l’oratge predeia com aniria la pesquera. I d’ací provenen les dites com ara “Cel rogenc, aigua o vent”, “Rogle a la lluna, aigua segura”, “Gregal la mou, llevant la plou”, “En gregal, ni peix ni pardal” mala pesquera i cacera. Un munt de dites que ara ja han desaparegut, en favor de la tecnologia i prediccions actuals. Però era molt important conéixer els senyals. Calia preveure els temporals. Sí. Sempre han sigut temuts els temporals. De fet, dos

germans del meu iaio, Antonio i Gori, van morir negats a la mar. Es van ofegar en temporals diferents. Va ser una tragèdia familiar. Les embarcacions i condicions de navegació han canviat radicalment. Un temporal tan brutal com el del 1911, que els va sorprendre fora, i que van morir d’allò més mariners de la nostra costa, ara no passaria. Què feien quan havia mala mar? S’encomanaven al que podien. Els temporals els combatien posant oli d’oliva al casc de la nau. I a més, assogaven per fora la precària embarcació, un ou dins d’una calça. No un ou qualsevol. Havia de ser un ou exposat al monument, durant tres dies, per Pasqua. El guardaven, i en ocasió d’un temporal el baixaven fora de la barca. Això calmava les ones. Certament, l’única manera de fer front a la mar embravida, basculava entre l’oli d’oliva i la fe. Ha continuat la tradició marinera en la família? No. El germans de mon pare, Pascual, Cristóbal, Maria Rosa i Álvaro van seguir camins diferents. Mon pare va estar vinculat a la indústria tèxtil de Foncuberta, en l’àmbit de l’administració. A més ha estat implicat activament en la vida social benicarlanda. Ha estat jutge de Pau, regidor en l’època de Ramon Cid, fundador de la Coral Polifònica, i de Càritas de Benicarló, president de l’Associació d’Antics Alumnes de la Salle... Veig que tens una relació d’afecte amb la mar. A casa sempre han relatat històries marítimes. El meu pare, amb pocs anys, als estius ajudava a treure les barques posant els pals davall la quilla. La meua besàvia Eulàlia amb el cove de peix al cap anava a vendre

La nau de cabotatge trinitat Concepció portant la imatge del Crist de la mar a Benicarló

vora la mar fins a Alcanar. Jo m’he criat vora la mar. Des de la finestra o el balcó de casa on vaig nàixer veia les barques i els mariners traginant. M’encisava la subhasta del peix. El soroll de les caixes amb aquella varietat de peix acabat de pescar, la màquina que picava el gel i una veu de fons que deia el nom dels peixos i cantava la venda. recordes alguna anècdota? Mon tio Juanito tenia molta tirada a la mar. Sempre que podia acudia a la barraca de peix, per vore com aplegaven les barques. Als estius, un dels atractius turístics preferits pels visitants era vore desembarcar el peix, en aquelles caixes de fusta arrossegades per un ganxo de ferro, per vendre’l a la llotja. Durant la subhasta es formaven uns rogles grans. Tot era ple d’ulls aspectants observant la gran varietat de peix acabat de pescar, encara viu en bona mesura, que es rebullia dins les caixes o els coves. Aleshores començava el ritual oficiat per Daniel Prats “Pardillos”. Cantava el peix. S’iniciava el compte enrere a una velocitat difícil de seguir. Amb ulls menuts i mirada penetrant, Daniel resseguia atentament tot el cercle de gent per identificar els arriers, que al mínim senyal aturaven la subhasta i adquirien el peix. En certa ocasió, un mariner que mirava la venda del peix sostenia un un polp d’enormes dimensions agafat per la bossa. Al costa tenia

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

27


20 DE FEBRER DE 2015

CULTURA

reunió familiar i de veïns amb motiu del bateig de miguel Ángel París

un turista francés vestit tot de blanc immaculat, que mirava absort aquella celebració de la subhasta. No se n’havia adonat que a la vora tenia un polp magnífic, encara viu i actiu. Mon tio Juanito, que sempre anava amb el cigarret a la mà, no se li va ocórrer una altra cosa que clavar-li la punta del cigarret a l’ull del polp. Automàticament l’octòpode va reaccionar violentament amollant tota la tinta que portava i va arruixar el gavatxo de dalt a baix. La fotesa col·lectiva i l’estampa d’aquell pobre home, que encara ara no entén què va passar, vos la podeu imaginar. una altra anècdota En un dels judicis sumaríssims obert al públic durant la Guerra Civil, que es va celebrar davant el portal de l’ermita del Crist de la Mar, i que volia ser exemplaritzant, entre la gentada que assitia com a espectador al judici es trobava mon iaio Ramon. Es veu que mon iaio s’avorria i va fer un comentari al company que tenia al costat, al marge del que allí passava. El militar que oficiava de jutge va interpretar que aquell breu comentari podria estar relacionat amb la causa que es jutjava. Va aturar de cop la seua intervenció i va dir “A ver, tómenle nombre a aquel senyor que acaba de hablar y como castigo estará una semana a la fatiga”. Ramon es va tirar una setmana fent séquia per a obres comunitàries. Fins que va acabar el judici, ja no es va sentir una mosca!! segons tinc entés, també va formar part de la tripulació del trinitat Concepció Sí. El iaio Ramon va anar embarcat amb el Trinitat Concepció, que era una embarcació de cabotatge. Un pailebot preciós. Transportaven mercaderies, com ara taronja del port de Borriana cap a Barcelona. Li agradava molt Barcelo-

ramon París Peñaranda i Pitxi alonso en una intervenció al Celler dels miquel presentant el llibre La cuina de la carxofa a Benicarló

28

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

na i anava a vore corregudes de bous i alguna vegada s’havia endut a mon pare. Això ho dic també perquè el Trinitat Concepció va ser la nau encarregada de dur la imatge del Crist de la Mar, acabada la Guerra. Van anar a buscar-la a València i mon iaio li va preguntar a mon pare si volia acompanyar-lo a portar el Crist. El va acompanyar i si l’arribada del primer Crist el 1650 en barca es va aturar davant de Benicarló per la calma absoluta, en esta ocasió van tindre un temporal brutal. Es van marejar tots. Encara se’n recorda mon pare, que és l’únic que queda viu dels que hi van anar. El món mariner és diferent del llaurador Sí. Especialment abans. En l’actitud davant de la vida i en el parlar. Una vegada vaig acompanyar mon tio Juanito al metge a Castelló. Vam matinar. Sortint de Benicarló i passant per davant d’un bar em diu “Ací de bon matí ja xorren…”. No vaig entendre res. Efectivament, xorrar és l’acció de recuperar la xarxa de pesca i abocar (la corona del bou) tot el peix a coberta. El benefici del treball, com passava al bar. Sempre s’expressava en termes marítims i a mi al principi em costava molt d’entendre’l. De vegades jo feia alguna afirmació i em mirava fixament i replicava “No sigues pagés....”. I jo pensava però si la meua iaia Rosa La Santa són de l’àmbit de la pagesia… La santa? Sí. La meua iaia Rosa està vinculada amb els “Sants”, que és un dels renoms de referència a Benicarló. Sempre m’han contat que l’apel·latiu “Santa” és perquè sant Pasqual Bailón, el patró de Vila-real, va dormir a casa dels meus avantpassats. Es veu que quan el sant va predicar a Benicarló el van acollir i es va allotjar a casa dels rebesavis.

De fet la iaia era una dona molt religiosa. Durant la Guerra Civil, que mon pare era un xiquet, acabaven de destrossar l’orgue de l’església de Sant Bertomeu. Tots els tubs de l’orgue van quedar escampats en terra. Mon pare i més xiquets van agafar els tubs més aguts i anaven pel poble fent-los sonar com a “flautetes”. Pel carrers de Benicarló se sentia l’orgue barroc tocat pels infants, fet a trossos. Quan va aplegar a casa la iaia Rosa li pregunta a mon pare ”D’a on has tret això”. El xiquet va respondre de manera innocent i natural “De missa”. Sense cap paraula pel mig li va clavar una galtada i va afegir “Ja ho estàs tornant a missa, ara mateix”. I va ser l’únic xiquet que va tornar la “flauteta”. Com es guarda la memòria de quan un era xiquet! Sí. Sobretot si hi ha fets impactants com este. O com el que em comentava el veí José Maria. Diu que va presenciar com tiraven de la façana de l’església l’estàtua de Sant Bertomeu. “Vam lligar una corda al cap de l’escultura i tirant d’un carro la va fer miques”. O com les tropes de Franco van prendre l’estació del ferrocarril de Benicarló i van fer telefonar al cap de l’estació, sogre de José María, perquè es comunicara amb el de Vinaròs. I el cap de l’estació d’allà va dir “Ací les tropes de Franco ni han entrat ni entraran”. Que conserves dels avis? Encara conservo l’hàbit de fer-me suquets de peix, amb aquell peix variat que es feia el iaio Ramon. I poder observar l’espectacle de les minves de gener. Quan la mar baixa el seu nivell i es queda calma en el recolliment de l’hivern. Són dos plaers que mantinc. Però sobretot conservo l’afecte, i intento mantindre els valors i l’exemple que m’han transmés. I fins aquí les paraules que hem guanyat amb Ramon París Peñaranda, al voltant del renom “llebre”. Hem compartit una estona de goig amb la narració d’aquest home de paraula sempre amable, mesurada i eixerida. Ha estat emotiu de veres el fet d’entendre la passió i la memòria amb que recorda els avis, les vivències d’aquelles persones dominadores de la mar, de la paraula, de la paciència, de la festa del treball diari, de les metàfores casolanes i sempre intel·ligents... Sí, llebres dormides d’un ull i amb l’altre a l’aguait, perquè el temps de les hores arriba en el moment just amb sorpreses no sempre amb colors de cirera madura... Sí, Ramon París, una “llebre” que ha aprés a fer el millor suquet de peix, i el més agraït suquet de prosa i poesia amb llibres que canten a la vida i reviscolen les goles assedegades d’estima, de justícia, de paraula. Amic Ramon, amic “llebre”, gràcies i sort i salut en tot.


CULTURA

20 DE FEBRER DE 2015

pels carrers antics de Benicarló JaumE roLínDEz FonoLLosa

La volta V I la Volta seguia i segueix el trajecte rodejant l’antiga murada de Benicarló i canviant la denominació dels carres del trajecte. En la caminada, hi ha de moment quatre vials de posat estret però plens de vida que la saluden a dreta i esquerra. I abillats amb branques de coratge perquè estan en vigor i prometen collita i tendresa de mare. Ai la memòria juganera que recorda aquella parella de xiquets que en qualsevol brancal de qualsevol d’aquests carrers, convidaven a jugar als muntonets! I usaven, els guilopos, unes cartes exageradament velles, desgastades i que usaven amb força picardia i enganys per guanyar-nos els bufos i xapes que teníem els més beneïts. Per si alguna persona no ho recorda, cal dir que un bufo era una de les parts de les caixetes de mistos que feien

servir les persones d’edat gran per provocar una combustió o per encendre un cigarret de veritat. I dèiem xapa a una manualitat feta amb dos retalls de cartes velles, o millor encara si eren noves, adequadament doblats. I com estimàvem aquells muntonets de bufos subjectats amb gometes fines! I les xapes que posàvem en columna...! Arribava i arriba la Volta fins als Quatre Cantons secundaris que forma la Volta amb el carrer Major i el carrer de Vinaròs. I dic secundaris perquè, diguem-ne que els de veritat, són els que formen el carrer Major i el de Sant Joan. I ja que hi som, insisteixo una altra vegada en la denominació del carrer de Vinaròs, un dels vials de Benicarló que des de fa segles engega direcció cap a la ciutat veïna. I no ens ha caigut mai cap anell perquè un dels carrers més importants de la ciutat

porte el nom de Vinaròs com no potser de cap altra manera. O és que som així de rars, tu! I seguia i segueix la Volta descobrint espais d’història decidida i cercant raboses amb l’ajuda de sant Sebastià. I ajudant al Doctor Fra Josep Pera a redactar el primer novenari al Crist de la Mar. I entre records de bous de vila per aquest trajecte fins arribar al carrer de la Mare de Déu del Carme. I amb les portes obertes i protegides per pals verticals que permetien l’amagament del corredors i la decepció de la vaqueta que no hi podia entrar a tossar-los. Temps era temps. I el temps és temps. I quan la Volta era la volta de veritat amb carros i matxos.

el oasis de los libros JaViEr anGosto

Don Juan tenorio Tras su éxito con La vida es sueño, Blanca Portillo lleva ahora a los escenarios a Don Juan Tenorio. Su objetivo prioritario, según declaraba estos días, es echar por tierra el aura romántica que a partir de Zorrilla pasó a tener el personaje. Pues, para ella, Don Juan no tiene nada de seductor, y no se explica cómo continúa vivo este mito. En su demolición de la figura de Don Juan, Blanca Portillo se remonta a los orígenes y prefiere quedarse con la visión del personaje que nos dejó su creador en el siglo XVII. En El burlador de Sevilla Tirso de Molina nos presenta a Don Juan como un ser sin escrúpulos y cuyo único objetivo es gozar por una noche de la mujer que se le antoja. Para con-

seguirlo, a las mujeres plebeyas les promete matrimonio, y en el caso de las mujeres de sangre azul se hace pasar por su pretendiente. Como se ve, lo suyo no es la seducción sino el engaño puro y duro. Qué poco tiene que ver esto, desde luego, con la figura de Don Juan que ha quedado en el imaginario colectivo. No olvidemos que Tirso de Molina era fraile (su nombre era Gabriel Téllez y pertenecía a la orden de los mercedarios). Por tanto, mal podía perdonar la conducta de Don Juan. Tiene Azorín al respecto un cuento, “El castigo de don Juan”, en el que recrea a Tirso de Molina escribiendo en su celda el final de la obra. Ha llegado el momento supremo para “el bur-

lador”. ¿Lo condenará Tirso…?, ¿lo salvará…? Tras muchas dudas, movido por la compasión, lo salva. Justo ese día, en una mañana fría y lluviosa, acude a la iglesia una penitente para confesarse. Esta penitente es una joven de condición humilde, que tiene un niño de cinco años cuyo padre es un galán desaprensivo que no cumplió su palabra. Madre e hijo viven ahora en la miseria. Cuando vuelve a su celda, Tirso borra con pluma iracunda lo escrito antes y condena a Don Juan al infierno para siempre.

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

29


20 DE FEBRER DE 2015

El Coromines se'n va al circ Divendres 21 de gener l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO de l'IES Joan Coromines va visitar l'exposició “El Circ”, una mostra de pintures i escultures exposada al MUCBE durant els mesos de desembre i gener. La sortida va ser molt profitosa, ja que al lloc es trobaven els artistes que van facilitar informació sobre el procés de creació, tant a nivell tècnic com de motivació i contingut.

CULTURA Els alumnes del ramón Cid estudien Peiró Coronado

Foto: La Calamanda

La sala del Mucbe que exhibeix l’obra permanent de l’artista Fernando Peiró Coronado (Alaquàs, 1932 – Benicarló, 2011) ha rebut la visita dels alumnes de segon de Batxillerat Artístic de l’IES Ramón Cid, que han pogut captar en directe l’essència de l’obra del pintor valencià. Els alumnes han tingut l’oportunitat de disfrutar d’una visita guiada a càrrec de Mamen Peiró, filla de l’artista, que els ha detallat alguns aspectes fonamentals de l’obra de Peiró Coronado: els retrats, els materials que utilitzava, les influències que va tindre, les tècniques i la composició. Prèviament, els alumnes han visionat un documental sobre la trajectòria de l’artista.

Benicarló participarà en el Festival CortoEspaña 2015 El proper mes d’abril, Benicarló es convertirà en seu del festival de curtmetratges CortoEspaña, una de les iniciatives amb més projecció i influència del panorama cinematogràfic que té com a objectiu aconseguir que el format de curtmetratge ocupe una posició rellevant dins del panorama audiovisual. El festival, ara per ara, arriba ja a 150 ciutats, un fet que suposa la promoció del curt per tota la geografia espanyola. El festival a Benicarló tindrà lloc els dies 17 i 18 d’abril, coincidint amb la projecció dels 10 curtmetratges seleccionats per l’organització, que tindran una durada total aproximada de 70 minuts. El públic assistent, a banda de disfrutar de la projecció, podrà votar el millor curt. Les projeccions tindran lloc a l’Edifici Gòtic i l’entrada serà gratuïta. Els guanyadors de cadascun dels 150 festivals es projectaran en un acte final a Madrid durant la festa de clausura de CortoEspaña. Primavera i estiu de cultura Durant els propers mesos, a part de la participació en el Festival CortoEspaña, Benicarló tindrà una intensa agenda d’esdeveniments culturals que començaran amb la segona edició del Premi d’Àlbum Infantil Il·lustrat, que es presentarà la propera setmana, la III Setmana de la Ciència (de l’11 al 17 de maig) i la tercera edició de la Nit en Vetla, una cita que ja s’ha convertit en un referent i que l’any passat va omplir la ciutat de visitants vinguts de tot arreu amb més de 8.000 persones. Precisament amb l’objectiu de promocionar al màxim aquest esdeveniment que marca l’inici de l’estiu, s’ha realitzat un documental de gran qualitat d’una hora de duració, del qual s’han extret resums que serviran per donar a conèixer les futures edicions de la Nit en Vetla.

30

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

Taller Padres e Hijos viernes 18.30-19.30 comienzo 6 de marzo

MATRÍCULA ABIERTA

ENGLISH WORKSHOP


20 DE FEBRER DE 2015

CULTURA

En memoria de sergio Blanco, autor de la escultura del Papa Luna

El fallecimiento del célebre cantante y meritorio escultor, el pasado domingo 15 de febrero, es motivo de expresión de profundo sentimiento por la lamentable pérdida, y de consideración y agradecimiento, en el presente caso, por la categoría de extraordinario escultor; sobre todo para nosotros, por la escultura sedente de bronce (de más de dos metros de altura y setecientos kilos de peso) que del carismático Benedicto XIII se ubica en las inmediaciones a la entrada al castillo peñiscolano, y que se ha convertido en auténtico icono universal, tanto del personaje como de la ciudad. Tuve el privilegio de entablar relación con Sergio Blanco, amable y amistosa, consecuencia de su humilde y responsable intención por “aproximarse” a un mayor conocimiento del Papa Luna. Con motivo del evento del emplazamiento de la estatua, el 22 de noviembre de 2007, publiqué una entrevista a Sergio Blanco (ahora en www.amicsdelpapaluna.org ). En la grata entrevista-conversación destaqué las impresiones producidas por la obra y trascribí sus palabras. Ahora, en sencillo homenaje a su memoria, me conmueve reproducir algunas de sus manifestaciones. Personalmente alegué entonces la fascinación producida por su obra de arte: la solemnidad del gesto pontificio, y sobre todo, la mirada del personaje esculturado: expresión serena y docta, penetrante y enérgica. Le argumenté mi creencia de pertenencia propia a una persona rigurosa, sobria, responsable… y que a mi manera de entender hacía justicia a Benedicto XIII.

recordant a sergio Blanco — Juanma Beltrán

Diumenge passat 15 a primeres hores del matí moria a Madrid, Sergio Blanco cantant i component de Mocedades, Sergio i Estíbaliz i darrerament integrant del grup “El Consorcio”. Sergio va visitar la nostra comarca en dos ocasions, per motius no precisament musicals, atès que la seua segona afició artística era d’escultor de figures de bronze. La primera visita va ser a Peníscola, el 22 de novembre de 2007 per a la inauguració de l’estàtua del Papa Luna que presideix l’entrada del Castell i realitzada pel mateix Sergio. Quatre mesos després, del 6 al 30 de Març de 2008, Sergio exposava al Mucbe de Benicarló una magnífica col-lecció de figures de bronze amb cavalls, genets, soldats etc. Recordarem per sempre a Sergio per ser una persona amable, bondadosa i gran professional en les seues facetes artístiques.

Festa de la Carxofa 2015 Plaza del Mercat Vell, 10 - Benicarló

MENÚ COMIDA

Crujientes de alcachofa y bacalao Vieira rellena de alcachofas y marisco Degustación de canelones de crepe relleno de alcachofas y crema de marisco Solomillo de cerdo y salsa española Bodega Vino Viejo Mundo Ribera del Duero Agua, café, pastas de la casa

28 € (IVA INCLUIDO)

MENÚ CENA

Raviolis de berenjena rellenos de alcachofa Crujientes de alcachofas Mejillones marinera y alcachofas Tallarines caseros y salsa de marisco y alcachofa Bodega Vino Viejo Mundo Ribera del Duero Agua, café, pastas de la casa

28 € (IVA INCLUIDO)

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

TEL. RESERVAS: 964 860 169 - 653 109 592

— JBsB

Sergio me aclaró: Son virtudes que admiro en la gente y que me gustaría poseer. Así lo tenemos idealizado muchos de nosotros. Así es “mi” Papa Luna. Sergio, el autor de la estatua sedente del Papa Luna, la cual ha contribuido, sin duda, al reconocimiento actual como uno de los mejores escultores figurativos de personajes históricos, añadía: He realizado otras esculturas públicas, pero el Papa Luna es algo muy especial y trascendente para mí. Cuando acometí el proyecto no era consciente de lo que podía llegar a representar. En el momento de la inauguración comencé a darme cuenta de la responsabilidad que había asumido. Sergio, con ocasión de la inauguración de su obra en Peñíscola, realizó diferentes manifestaciones a los medios de comunicación; entresaco algunas frases y adjunto las precisiones que posteriormente me comentó: • Consideraste al Papa Luna de “muy vivo, lejos de ser un personaje del pasado”. Sí, porque es ahora cuando se está haciendo un repaso de su figura. Cuando se intenta restaurar su imagen. Porque es hoy cuando, desde la distancia en el tiempo, puede ser valorada su actitud sin prejuicios. • Utilizaste, en alguna ocasión, la expresión “Mi Papa Luna”... Claro, soy consciente de que “le he puesto cara”. Esa es la responsabilidad a la que me refería. A partir de ahora la gente conocerá la imagen del Papa Luna como yo la concebí. • Afirmaste. “He pretendido representar la actitud de un hombre profundamente preocupado”. ¿Es para ti la característica mayor, la más motivadora para el artista? La actitud es la que da vida a un monumento. No me contentaba con una imagen serena. Dar fuerza, imprimir carácter… No es sencillo si se elude representar un estado de ánimo. Ahora, unos años después, debo dejar constancia, como cronista oficial, de la impronta latente y permanente que Sergio Blanco ha dejado en Peñíscola; también de la admiración suscitada en todos los muchos que paramos a contemplar su estatua del Papa Luna; con ella llegamos a comprender y estimar mejor al controvertido personaje histórico. Gracias por siempre Sergio. Descansa en paz.

31


20 DE FEBRER DE 2015

ESPORTS

BTT / nolobiker, en el open En la matinal del domingo 15 de febrero, el equipo Nolobiker se presentó en la localidad alicantina de Banyares de Mariola para tomar parte en la 2º prueba del open de la Comunidad Valenciana. En la primera salida el corredor master-30 Àlex Marrasé dio cinco vueltas al trazado terminando en segunda plaza tras una gran remontada. Es la primera carrera del año para este corredor afincado en Peñíscola. En la segunda salida Manuel Julve, el corredor benicarlando actual campeón del Open de la Comunidad (2014), salió a por todas desde el principio en un trazado técnico que nos habían preparado de unos 5km y 200m de desnivel por vuelta. Al término de las seis vueltas, terminaría en una más que meritoria 8º plaza en una categoría llena de estrellas. Este fin de semana se celebrará la tercera prueba correspondiente al Open BTT de la comunidad en la población valenciana de Chiva, donde el equipo Nolobiker se presentará un día más para dar guerra.

BÀSQUET / Visita a Badalona

Este domingo día 15, nos hemos desplazado a Badalona para presenciar el interesante encuentro entre el Fiatc Joventut y el FC Barcelona. Aunque el partido ha perdido pronto la emoción, como refleja el 61-99 final, hemos podido disfrutar de un excelente ambiente. Antes de celebrarse el partido, los jugadores de la Penya se han fotografiado con nuestros jugador@s, tal y como nos habían prometido. Incluso su Presidente, Jordi Villacampa, ha accedido a fotografiarse con alguno de nosotros. Es por ello que no queremos dejar de agradecer al Joventut su predisposición, tanto en la reserva de las entradas, como en la perfecta organización, llevándonos incluso, a todo el grupo, hasta nuestros asientos. En definitiva, una jornada para disfrutar de forma diferente de nuestro deporte, tanto en el mismo pabellón, como en los viajes de ida y vuelta, donde los más jóvenes se lo han pasado en grande. Esperamos pronto poder repetir la experiencia. Gracias a todos!

32

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015


20 DE FEBRER DE 2015

ESPORTS

ATLETISME / Curses i resultats — C.a. Baix maestrat

El passat cap de setmana els atletes del C.A. Baix Maestrat van competir en uns quants fronts. El divendres, en les pistes de la UJI de Castelló, Miriam Querol va millorar marca en perxa elevant el llistó fins a 1,95. En 60 llisos va córrer en 9"37 i Lara Albiol en 9"96. Lara també va participar en salt de longitud amb un millor salt de 3,38. El dissabte, Mariam Chelli va participar en el Campionat Autonòmic Infantil,

finalitzant quarta en salt amb perxa amb 1 metre i 75 cm. El diumenge es va disputar en el circuit del Pinar del Grau de Castelló, el Campionat Autonòmic de Cross, amb la participació en categoria infantil d'Ivone Cerdá i de Laia Roda i en cadet de Miriam Sánchez. El diumenge 22 es disputarà a les pistes d'atletisme de Benicarló el campionat escolar local de proves combinades, des de categoria mini benjamí fins a juvenil, en què podran participar els xiquets inscrits en els jocs esportius municipals en les disciplines d'atletisme i multiesport.

mariam Chelli saltant perxa en autonòmic infantil de pista cuberta

NATACIÓ / autonòmic absolut a Castelló El cap de setmana del 14-15 de febrer va tindre lloc a Castelló, en piscina de 50 metres, el campionat absolut d’hivern de la comunitat valenciana. Els millors nedadors de la comunitat, sense distinció per categories d’edat, es disputaren els llocs d’honor dintre de la natació valenciana. El Club Natació Benicarló, dirigit per Myriam Martínez va presentar un equip format per els nedadors Gemma Labèrnia, Carla Fresquet, Ester Segura, Irene Sorando, Nerea Sorando, Clàudia Barrachina, Júlia Barrachina, Marta Valdearcos i Marc Vea. Les actuacions més destacades correspongueren a: Gemma Labèrnia, la jove bracista de l’equip (13 anys) va fer la carrera més brillant de la seua vida esportiva, fins ara, aconseguint una cinquena posició absoluta als 200 braça amb uns fantàstics 2:50:76 E que, a més a més, li suposaven superar en dos segons la difícil mínima nacional d’hivern; Nerea Sorando va fer la cinquena posició als 100 esquena i va tornar a batre el seu rècord del club als 200 esquena i també va batre el dels 200 estils; Irene Sorando va ser 4ª als 100 papallona i 5ª als 200 papallona i va batre el seu rècord del club als 50 papallona; l’infantil Júlia Barrachina (13 anys) va millorar també la seua marca als 200 esquena i va estar propera de la mínima nacional dels 100 esquena. En conjunt, l’equip femení del Club Natació Benicarló va obtindre la 8ª posició absoluta entre tots els equips de la comunitat. Una molt meritòria classificació d’un equip molt jove que contava amb un 50% de nedadores de categories inferiors (infantil i júnior). Pròxima competició: Campionat aleví d’hivern de la comunitat valenciana a benicarló 21-22 febrer 2015 NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

33


20 DE FEBRER DE 2015

MISCEL·LÀNIA Fotos per al record

Envia’ns les teves fotos antigues!

Vehículo de transportistas de Benicarló años 50. Foto de Francisco Lluch

34

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015


20 DE FEBRER DE 2015

MISCEL·LÀNIA

¿Te interesa repasar lo que has hecho en Se ofrece maestra para dar clases el cole? particulares a niños de Primaria. Interesados llamar al 6 0 9 C/Prades

Diumenge 22 12.30 h Inauguració de l’Exposició dels Ninots Indultats Falles 2015 (fins al 12 de març). Mucbe. Organitza: Junta Local Fallera. Dilluns 23 17.00 h Xarrada «L’alimentació en la dona adulta: claus, canvis i recomanacions», a càrrec de la Danone. Baixos Cambra Agrària. Organitza: Assoc. de la Dona Llauradora. Dissabte 28 19.00 h Concert a càrrec del duo Solé, amb Ignasi Solé(violoncel) i Laura Zapata (violí). Obres de Beethoven, Gliere, Hoffmann, Bach, Cassado i Pau Casals entre d’altres. Magatzem de la Mar. Organitza: Duo Solé. Col·labora: Regidoria de Cultura.

B21 EXTRAORDINAIRE Devuelva a su piel la juventud original

460 762

Precio económico

c/ Socorro,1 - VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

Farmàcies de guàrdia Dia

FarmÀCia

aDrEÇa

tELÈFon

20

Jorge Cid

C/sant Joan, 33

964 470 748

21-22

Francisco santos

C/major, 1

964 471 897

méndez núñez,47

964 827 139

23

alejandro Hernández

24

Pablo sastre

avda. Cataluña, 31

964 828 766

25

Pilar san Feliu

avda. Papa Luna, 18

964 460 980

26

Consuelo Gonzalez

Hernan Cortés, 45

964 46 22 77

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

35


20 DE FEBRER DE 2015

MISCEL·LÀNIA SOCIETAT L’arca de noè celebró el Carnaval con la actuación de Pelina

mariluz al Carnaval de Vinaros

running Bló en la cursa del 10K HDoso, diumenge 15 a Castelló

nuestro más sincero agradecimento para el centro de informática noVo informo de Benicarló, que ha hecho posible que siga aprendiendo, cosa para mí muy importante sobretodo para poder manejar todo el papeleo que conlleva la dirección de una asociación como amaY, de muy escasos recursos en Benicarló. tras casi 10 años de rechazos cuando he pedido formación de este tipo, por fin estoy haciendo un curso de ofimática y me siento muy contenta. Estos son parte de mis compañeros y la profesora. manuela Chamorro.

El jueves 12 de febrero la asociación de la mujer celebró el Carnaval con mucho humor y originales vestidos. tras bailar y pasarlo bien, merendamos un delicioso chocolate, pasando una alegre y colorida tarde.

36

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015


MISCEL·LÀNIA SOCIETAT

20 DE FEBRER DE 2015

A nuestro amigo Alejandro Hernández Natural de Pozáldez (Valladolid), llegó a Benicarló en 1961, con 18 años, como maestro y profesor de Educación Física para realizar sus prácticas en el colegio Santo Cristo del Mar. Tras ampliar su formación como ingeniero técnico industrial en Valencia, vuelve a Benicarló para dedicarse a la enseñanza, hasta su jubilación como profesor del Instituto de Formación Profesional, del que fue director durante cinco años. Su vocación fue siempre la educación y formación de sus alumnos, a los que se entregaba en cuerpo y alma, prestigiando y promocionando la Formación Profesional en Benicarló y comarca. Fueron cientos los jóvenes a los que amedrentaba por su vozarrón, que traspasaba el aula por la pasión que ponía en su clase, pero a los que llegaba luego al corazón y así ha quedado en su recuerdo: “Gran profesor y gran persona” (Sergio); “gran maestro y mejor persona” (Lucas, Óscar, grupo Marca…); “¡qué momentos nos hacía pasar, era uno de los mejores!” (Marín); “el mejor maestro que he tenido, no le olvidaremos” (Rafa); “el profe del que guardo mejores recuerdos” (Miguel); “el mejor profesor que he tenido nunca” (Hilari); “descansa en paz, don Alejandro, gracias por todo” (Luis)… Se nos fue en diciembre, tiempo de luces y campanillas. Mal tiempo para irse. Nos cogió a todos por sorpresa, y nos dejó con una sensación de enorme

y profundo dolor por haber perdido a alguien muy nuestro e insustituible por entrañable. En estos días hubiéramos celebrado con él sus 72 años. Sus familiares y amigos no acabamos de despertar de este mal sueño, de esta pesadilla. Fue como un zarpazo atroz y amargo, sin retorno posible, totalmente ilógico. Debe de existir otra lógica, no convencional, y nuestro Alejandro se ha ido para poner un poco de luz y humor en ese lejano portal que necesite su estrella. Seguro que allá encontrará un descanso feliz y plácido, con perdices revoloteando a su alrededor y bebiendo en arroyos que jamás se secan. Fue cazador hasta el momento final; allá no echará de menos esa “décima” perdiz, que se posará en su mano mansamente. A nosotros nos queda el recuerdo de innumerables momentos vividos, compartidos y disfrutados con un hombre bueno y de bien, sincero y directo, que decía lo que pensaba y defendía sus ideas con pasión y tenacidad. Se ganaba el aprecio de todos porque era bondadoso de corazón y noble de sentimientos, amigo de sus amigos, sencillo, campechano, cercano, entrañable. Nunca olvidaremos su alegría, su energía y vitalidad. En estos valores, junto a su “cariño” Maite, supo educar a sus hijos, Alejandro, Maite y Noelia. Nuestro afecto y cariño para esa familia entrañable y para el “equipo” de sus cinco nietos, del que se sentía capitán. “Fui el primero en conocerle, antes incluso de que llegáramos a Benicarló. Han sido 56 años compartiendo vida y amistad. Siempre me recordaba que yo era dos días mayor que él, que no “viejo”. Sí, yo era su más antiguo amigo”. LUIS. Hasta siempre Álex. Te echamos de menos y quedarás para siempre en nuestro recuerdo y nuestro corazón. Tus amigos.

Ninfa perdida

Por la zona de la Avda. Yecla y Hernán Cortés

Se ruega que si alguien la encuentra, llame al tel. 635 84 96 13 . Responde al nombre de Tinka.

Muchas gracias. Després del passat 30 de desembre, dia que es va produir l’arribada d’un nou soci, ara la família barriera torna a augmentar. Des de diumenge dia 1 de febrer contem amb un nou soci, Darío Iruela Barreda, el soci més jove de la Falla Nou Barri fins ara. Es van desplaçar fins l’Hospital Comarcal de Vinaròs una representació de la Falla per fer entrega als seus pares Dani i Dunia del mocadoret de la falla pel naixement del seu fill Darío. Donem l’enhorabona a tota la familia IruelaBarreda i en especial als seus pares. Segur que serà un gran faller barrier! Moltes felicitats a tots dos!

NÚMERO 530 - 20 DE FEBRER DE 2015

37


Be nic ar ló v iu Daniela y Paula

Dani y rosita, bons col·laboradors de la revista

38

NÚMERO 527 - 30 DE GENER DE 2015


M is c e l·là n ia d ’i m a tg e s Homenatge a sergi, pintor del quadre de l’escenari

ARREGLOS BAJOS DE PANTALONES, FALDAS Y VESTIDOS CAMBIO DE CREMALLERAS: INVISIBLES, VAQUEROS, CAZADORAS... ROPA DE HOGAR, CORTINAS, SÁBANAS, TOALLAS Y COJINES VESTIDOS DE FIESTA, FALLEROS Y CARNAVAL

JACINTO BENAVENTE, 29 BAJOS TEL. 964 472 861 acostura.arai@gmail.com 12580 BENICARLÓ

NÚMERO 527 - 30 DE GENER DE 2015

K&A K& &A® 964 465 253

SERVICIO DE PLANCHADO

39


7dies 530redux  
7dies 530redux