Page 1

adults Butlletí de les novetats de les Biblioteques Municipals de Sabadell

[Núm. 48| Maig 2014]

En aquesta obra s’analitza el paper del llibre en la cultura occidental i per ferho s’aborden qüestions candents com són el llibre electrònic, la supervivència de les biblioteques o la informatització de l’educació.

Feliu, Dolors. Manual per la independència : ara és l'hora, catalans!. Barcelona : Angle, 2013. [323.1(46.71) Fel] Dolors Feliu planteja els itineraris po ssi b les per as so li r la independència d’acord amb la legislació vigent nacional i internacional. Els camins legals i democràtics que porten a la independència de Catalunya.

Nova, Cecilia. Cómo cura el agua de mar : beber agua marina para tratar insomnio, dermatitis y otras dolencias. Barcelona : RBA, 2013. [615.8 Nov]

Siaud-Facchin, Jeanne. ¿Demasiado inteligente para ser feliz? : las dificultades del adulto superdotado en la vida cotidiana. Barcelona [etc.] : Paidós, 2014. [153 Sia] Èsser un superdotat es un do, però a la vegada pot ser un talent que crei inadaptació. Aquest llibre pot ajudar a que aquestes persones se sentin millor amb si mateixes i amb la resta.

Singh, Simon. Los Simpson y las matemáticas. Barcelona : Ariel, 2013. [51 Sin] Quina és la relació de les matemàtiques amb la sèrie de los Simpson? En cadascun dels capítols d’aquest manual descobriràs teoremes, algoritmes i diferents coneixements de la disciplina matemàtica d’una forma amena i divertida.

Guía cervezas artesanas : para descubrir las mejores. Barcelona : Geoplaneta, cop. 2013. [663.4 Gui]

En aquest llibre el lector trobarà informació sobre les propietats de l’aigua marina, un llistat de dolències que poden tractar-se amb la tècnica de René Quinton i consells sobre possibles tractaments.

Ens trobem a davant d’un mini catàleg de cervesa artesana on apareixen seleccionades les 61 millors del nostre país . S’inclou un suculent receptari i un llistat de les microcer veseries més representatives del sector amb una explicació de cada establiment.

Sunyol, Víctor. Escriptura creativa. Vic : Eumo, 2013. [80.8 Sun]

Shields, David. Salinger. Barcelona : Seix Barral, 2014. [92(Sal) Shi]

Es presenten propostes per incentivar la creativitat en l’escriptura: estratègies per generar idees, jocs de llengua i redacció, exercicis per a l’aula i propostes per a tallers literaris. Els exercicis són oberts i permeten fer-ne de nous o adaptar-los als interessos o necessitats dels usuaris.

J.D Salinger és un dels escriptors més representatius del segle XX. Aquest llibre recull material totalment inèdit fins al moment: fotos, cartes, fragments de diaris, converses i el testimoni de més de 200 persones que revelen les incògnites més importants de l’autor.

La Biblioteca de Catalunya fa 100 anys

El 28 de maig de 1914 la Mancomunitat de Catalunya atorgava a la Biblioteca de Catalunya (BC) -creada com a Biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans el 1907el caràcter de servei públic i nacional. Va ser durant aquesta època que es va obrir al públic. La seva principal missió és formar la Bibliografia Catalana amb l'adquisició dels fons bibliogràfics impresos a Catalunya. Als seus estatuts es defineix que “La fundació té per objecte una Biblioteca pública lliure on se trobin tots els elements d’estudi per a la coneixença del passat i del present en tot allò que concerneix als països de la nostra llengua i tot quant d’una manera o a l tra c on s ti tuei xi document o instrument de cultura”. S’ofereixen serveis per al p ú b li c en g en er a l : informació bibliogràfica, consulta dels fons general, etc, així com serveis per a investigadors i estudiosos , gestió del Dipòsit Legal i ISBN, assessorament en informació bibliogràfica, etc.

© Biblioteques Municipals de Sabadell

Domingo Baguer, Ignacio. Para qué han servido los libros. Zaragoza : Prensas de la Universidad de Zaragoza, cop. 2013. [028 Dom]

[La tira del mes]

art |biografies | ciències aplicades | ciències pures | ciències socials | filosofia |història| idiomes | religió | literatura

2014. Aparador adults. Maig 2014  

Biblioteca Vapor Badia. Guia de novetats adults.