22-01-22

Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 27ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1311 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣΑΒΒΙΔΗΣ :

Προσφέρει καθοδήγηση σπουδών σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό ( Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γερμανία )

PELICAN

Για ραντεβού

ΤΗΛ. 26220533

RESTAURANT & CAFE

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Δεκάδες παράπονα συνεχίζουν να καταγράφονται καθημερινά σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζει το Γενικό Σύστημα Υγείας, τα οποία αφορούν κυρίως στην μη διευθέτηση άμεσα ραντεβού σε γιατρούς, κλινικές, ακτινολογικά και άλλα κέντρα, αλλά και στις συχνές αναβολές τους λόγω φόρτου εργασίας ή απουσίας γιατρών. Σύμφωνα με καταγγελίες, ασθενείς στους οποίους διευθετούνται ραντεβού μετά από περίοδο τριών και τεσσάρων εβδομάδων, την τελευταία στιγμή ενημερώνονται ότι αυτό τους θα πρέπει να αναβληθεί λόγω απουσίας του γιατρού και ως εκ τούτου καθορίζεται νέο μετά από την παρέλευση άλλων 10 ή 15 ημερών και όταν φτάσει η μέρα του και λίγες μόνο ώρες πριν από αυτό, οι ασθενείς ενημερώνονται εκ νέου ότι το ραντεβού τους για τον ίδιο λόγο θα

πρέπει να αναβληθεί. Πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται την ώρα που τις έχουν ανάγκη, αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε νοσοκομεία και γιατρούς άλλων επαρχιών προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και πέραν της ταλαιπωρίας στην οποία υποβάλλονται, επιβαρύνονται και με επιπλέον οικονομικό κόστος, προκειμένου να μπορέσουν να εξεταστούν και να θεραπευτούν. Το πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο στην Πάφο, λόγω του μικρού αριθμού γιατρών, κλινικών και ακτινολογικών κέντρων σε σχέση με τις άλλες επαρχίες, στα οποία καταφεύγει πλέον μετά την λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας η πλειοψηφία των πολιτών. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 14

ΣΕ ΠΟΛΥ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Απαράδεκτη εικόνα ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 9


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Χορηγία για αντικατάσταση του ταρτάν του σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» Πρωτίστως, σας εύχομαι μία καλή, δεν προσελκύει τους νέους μας να δημιουργική χρονιά με υγεία όπου οι ασχοληθούν με τον κλασικό αθλητιδοκιμασίες που περνά ο τόπος μας σμό, αντιθέτως τους απωθεί. να φτάσουν στο τέλος τους. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το Αναφερόμενος στο πιο πάνω γεγονός ότι το στάδιο χρησιμοποιείται θέμα, επιθυμώ με την παόχι μόνο από ενήλικες αλλά ρούσα επιστολή μου να σας και από μικρά παιδιά του μεταφέρω τις ανησυχίες και δημοτικού που συμμετέχουν τα παράπονα των αθλητών σε διάφορα προγράμματα μας που χρησιμοποιούν για όπως, Αθλητισμός για όλους τις καθημερινές προπονή(ΑΓΟ) και άλλα εκπαιδευτικά σεις τους το στάδιο «Στέλιος προγράμματα του ΥπουρΚυριακίδης» (πρώην Παφιαγείου Παιδείας, Πολιτισμού, κό) στη Πάφο, όπως και των ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Αθλητισμού και Νεολαίας ΠΑΖΑΡΟΥ* όσων επαγγελματικά απαπου εφαρμόζει σε συνεργασχολούνται στον χώρο του σία με την Κυπριακή Ολυμπικλασσικού αθλητισμού. ακή Επιτροπή και τις Αθλητικές ΟμοΤο ταρτάν του σταδίου της Πάφου σπονδίες. είναι καταστραμμένο και ακατάλληλο Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυγια χρήση εδώ και κάποια χρόνια. Σε πριακής Δημοκρατίας, όλα τα στάδια της Κύπρου έχει γίνει Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο σωαντικατάσταση του ταρτάν τους, πλην ματική καλλιέργεια. Ο αθλητισμός αυτών στα στάδια Πάφου και Λάρνα- προσφέρει οφέλη στην ψυχολογία του κας. Παρά τις προσπάθειες των αρμό- ατόμου, καλλιεργεί τον χαρακτήρα του, διων φορέων της επαρχίας Πάφου και συντείνει στην πνευματική, βιολογική, του ιδίου του ΚΟΑ για αντικατάστασή κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του, μέχρι σήμερα αυτό δεν κατέστη του αθλούμενου. Ο αθλητισμός γεννά, εφικτό, κυρίως λόγω του υψηλού κό- εκπαιδεύει, διαμορφώνει μία κοινωνία στους αντικατάστασης του. Από πρό- με υγιή μέλη. σφατη προσωπική επικοινωνία που Λαμβανομένου αυτά και ειδικά της είχα με τον ίδιο τον Πρόεδρο του ΚΟΑ επιβεβαίωσης εκ μέρους του ΚΟΑ ότι κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη μου επιβεβαιώ- δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για θηκε ότι ο ΚΟΑ εξακολουθεί να μην δι- τον σκοπό αυτό, είναι θερμή μου πααθέτει τα αναγκαία κονδύλια για αντι- ράκληση όπως ασκήσετε την διακρικατάσταση του ταρτάν του σταδίου της τική σας εξουσία και δώσετε οδηγίες Πάφου, ούτε και μπορεί με βεβαιότητα όπως άμεσα γίνει αντικατάσταση του να υπολογίσει πότε θα υπάρχουν δια- ταρτάν του σταδίου «Στέλιος Κυριακίθέσιμα κονδύλια για τον σκοπό αυτό. δης» (πρώην Παφιακό) και το κόστος Η παρούσα κατάστασή του είναι ν’ αναληφθεί είτε μέσω κρατικών κοντέτοια που θέτει σε κίνδυνο την ασφά- δυλίων, είτε από κονδύλια του προελεια των αθλητών μας, ούτε και ευνοεί δρικού. Η αντικατάσταση του ταρτάν την σωστή προετοιμασία τους για τους του σταδίου της Πάφου είναι κατεπείαγώνες τους. Είναι κρίμα να αφιερώ- γουσα για την ασφάλεια των αθλητών νουν τόσο πολύ χρόνο, κόπο και έξο- μας αλλά και για την προαγωγή των δα για τις προετοιμασίες τους και το ωφελημάτων του αθλητισμού και του κράτος το οποίο εκπροσωπούν, να αθλητικού επιπέδου της χώρας μας. μην τους παρέχει τις κατάλληλες και Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ασφαλή υποδομές. και είμαι πεπεισμένος πως για άλλη Αρκετοί αθλητές μας, λόγω της κα- μία φορά θα σταθείτε αρωγός σε αυτά κής συντήρησης των υποδομών και τα παιδιά και στους προπονητές τους ειδικά του ταρτάν και των συνεπακό- που καθημερινά δίνουν τον καλύτελουθων συχνών τραυματισμών τους ρο τους εαυτό για να προβάλουν την από την ακαταλληλότητα του, παρά Κύπρο μας στο εξωτερικό και για την την αντίθετη επιθυμία τους, εγκαταλεί- προαγωγή του αθλητικού μας επιπέπουν τον αθλητισμό. δου ευρύτερα. Επιπλέον, η κακή κατάστασή του,

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΦΟΣ

Ο ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ έχει κάθε δικαίωμα και είναι απόλυτα φυσιολογικό να προστατεύει τα συμφέροντά του. Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να θυσιάζει τα συμφέροντα μιας πόλης για τα δικά του συμφέροντα και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εδώ στην Πάφο η

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών λειτουργούν και συμπεριφέρονται πρώτα ως Παφίτες και ύστερα ως άτομα. Η εξαίρεση, όμως, του κανόνα μπορεί να είναι μία και μοναδική, ακόμη ίσως και μοναχική, αλλά πρέπει και αυτή να εκλείψει.

Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο τάδε ή ο δείνα να έχει το θράσος και να απειλεί Θεούς και δαίμονες όταν ο άλφα ή βήτα παράγοντας της πόλης σε κάποιες από τις παρεμβάσεις του δεν τον εξυπηρετεί. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να βρίζει και να απειλεί δημάρχους και βουλευτές, γιατί προωθούν έργα που

δεν τον εξυπηρετούν προσωπικά και το αντίθετο. Και όλοι αυτοί μαζί δεν έχουν κανένα δικαίμα να τον ανέχονται και να τον κουβαλούν στο σβέρκο τους, γιατί στο τέλος μόνο ζημιά θα προκαλέσει η συμπεριφορά του. Τουλάχιστον, εσύ δήμαρχε έχεις μια σχετική μαγκιά για να το ξαποστείλεις την επόμενη φορά.

*Βουλευτής ΔΗΣΥ Πάφου

ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ κανένας ποιος φταίει για την στασιμότητα που παρατηρείται από το 1996 για το διαχειριστικό σχέδιο του Ακάμα. Φταίνε οι κυβερνήσεις, τα αρμόδια όργανα, οι κάτοικοι της περιοχής, οι περιβαλλοντιστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αρχαιοτήτων; Ποιος φταίει ρε παιδιά και για τόσα χρόνια το θέμα βρίσκεται στο ψυγείο και κανένας δεν τολμά να το βγάλει έξω; Λέτε να φταίει ο Χ’’ Πετρής; Ποιος ξέρει;

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (κατά νόμο υπεύθυνος) Μιχάλης Μούντης ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αναστασία Ιωάννου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ Αμβρόσιος Προδρόμου Ανδρέας Κωνσταντινίδης Ιουλία Μαϊμαρη Παναγιώτης Βορκάς Γρηγορία Ευριπίδου

Χρύσανθος Σαββίδης Δημήτρια Κουρίδη Έλενα Γιάγκου Χριστίνα Χριστοφή Μαρία Μασούρα

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο PROTEAS ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy Ιστοσελίδα και ηλεκτρονική έκδοση: foni.online

Προσοχή στις διεκδ ικήσεις μα φυγή λαθώ ς και απο ν του παρελ θόντος σε ρά τα μεγά ότι αφολα ζητήμα τα της επα Επειδή μπ ρχίας μας. ήκαμε στη ν νέα χρο περιμένου νιά και θα με δράσει ς και αντιδ ναι καλά να ράσεις, είγνωρίζουμ ε ότι οι πα νταγές έχο λιές συυν αποδειχ θεί ελλειμμ λανθασμέν ατικές και ες. Καμία κυβέρνηση μας δώσει δεν θα όλα όσα ζη το ύμε. Τουλά να ιεραρχ χιστον, ήσουμε τα προβλήμα θέσουμε π τα και να ροτεραιότη τες.04 ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Οι δρόμοι και η ιστορία τους

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Επειδή το ΚΡΙΝΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ

10 είναι για τους άριστους

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

9

ΕΝ ΕΤΕΙ 2022 ΜΙΛΟΥΜΕ για δρόμους στην Πάφο, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν κατασκευαστεί πριν από δυο και τρεις δεκαετίες και να είχαν προηγηθεί κατά πολύ της όποιας ανάπτυξης συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την επαρχία. Δρόμος Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, δρόμος Κάτω Πάφου – αεροδρομίου, δρόμος Τάφοι των Βασιλέων – Αγίου Γεωργίου Πέγειας και δυτικός παρακαμπτήριος από το «Βιοφώς» μέχρι την παραλιακή περιοχή Χλώρακας. Έργα τα οποία θα ενίσχυαν αφάνταστα την υποδομή και θα αποτελούσαν σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΠΩΣ και όλα τα υπόλοιπα μεγάλα έργα έμειναν στο ψυγείο και σήμερα τα βρίσκουμε όλα μπροστά μας ως ένα βαθμό και δεν ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουμε. Για να μην πούμε και για το οδικό δίκτυο της υπαίθρου ή τον περιβόητο δρόμο Πάφου – ορεινών θερέτρων. Κάποιοι λένε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, γιατί και αυτός στο παρά πέντε έγινε. Με την κατάσταση ως έχει και τα σημερινά δεδομένα είναι ηλίου φαεινότερο ότι μας περιμένει αρκετή δουλειά στο οδικό δίκτυο, αφού ο κάθε δρόμος έχει και την δική του ιστορία.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ σε αρκετές υπηρεσίες και σε κάποιους οργανισμούς του δημοσίου στην πόλη μας είναι πολύ γνωστή και δικαιολογημένα προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των πολιτών, αφού προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και εννοούμε ασφαλώς τους υπαλλήλους που δεν εργάζονται καθόλου, αυτούς που δεν απαντούν τηλέφωνα κι αυτούς που για να σε εξυπηρετήσουν πρέπει να πάρουν δωράκια. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ και κάποιοι άλλοι οι οποίοι οικειοποιούνται και την περιουσία του δημοσίου όπως αυτοκίνητα και μηχανήματα και τα χρησιμοποιούν για τις καθημερινές τους ανάγκες και λοιπές δραστηριότητες. Με λίγα λόγια, μνημονεύουν με ξένα κόλλυβα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Φωνή της Πάφου και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση foni.online Για τις μικρές σας αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

9

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Ανάπτυξης Πάφου βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση και δεν σταματά ούτε λεπτό να προσπαθεί για την ανάπλαση της τουριστικής βιομηχανίας της επαρχίας μας. Με δράσεις και παρεμβάσεις στο εξωτερικό, αλλά και στην Κύπρο έθεσε στόχους και προτεραιότητες και δίνει κυριολεκτικά σκληρή μάχη για να στεφθεί με επιτυχία η κάθε εκστρατεία της. Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα και τα προβλήματα βουνό ενώπιόν της, εντούτοις δεν το βάζει κάτω και προχωρά ακάθεκτη κοιτάζοντας πάντα μπροστά. Οι άνθρωποι της φαίνεται ότι δεν λογαριάζουν χρόνο και κόπο και αντιλαμβάνονται πλήρως τα δεδομένα που ισχύουν ώστε να πετύχουν την πολυπόθητη ανάκαμψη. Μπράβο τους και καλή δύναμη.

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ στον δημόσιο βίο της χώρα μας και παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία οργανισμών και υπηρεσιών αδικούν την Πάφο όταν παρατηρούμε κάτι θετικό πάντοτε το καταγράφουμε και το επικροτούμε. Έτσι και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να συγχαρούμε τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών που έκανε πράξη την υπόσχεσή του και άνοιξε γραφείο στην Πόλη Χρυσοχούς για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων αγροτών της περιοχής και της Τηλλυρίας. Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ της μετάβασης στην Πάφο τερματίζεται και πλέον η εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής θα είναι πιο εύκολη και ομαλή. Το νέο γραφείο θα στεγάζεται στο κτίριο του Τμήματος Γεωργίας Πόλεως Χρυσοχούς. Το καλό να λέγεται.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

...Και

αυτά να λέγονται

Με σκληρή δουλειά

Κάτι ψήνεται

Πολλά τα τρεξίματα, αλλά και μεγάλη η διάθεση για προσφορά στην πόλη του και στους συνδημότες του τόσο στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ο δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ και καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο Νεάπολις Γιώργος Δημητριάδης συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης με το ήθος και την εργατικότητά του.

Παρότι νέος στην ηλικία και χωρίς προηγούμενη πείρα σε τέτοιο πολιτειακό αξίωμα, εντούτοις τα πάει πάρα πολύ καλά και δείχνει άτομο αφοσιωμένο πλήρως στην δύσκολη αποστολή που ανέλαβε. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος Φακοντής αποτελεί σήμερα μια εξαιρετική μονάδα στο κόμμα του, αλλά και στην πολιτική ζωή της επαρχίας και σίγουρα το μέλλον του ανήκει.

Με πολλά επιχειρήματα

Συνέπεια και γνώση

Η μάχη για την διάσωση του δήμου Γεροσκήπου είναι συνεχής και πολυεπίπεδη και τα επιχειρήματα που προβάλλονται αιτιολογούν πλήρως το αίτημα της Επιτροπής, ώστε να παραμείνει εν ζωή ο δήμος και να συνεχίσει την προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Νίκος Παλιός, πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας και Πολιτιστικός Λειτουργός του δήμου, είναι ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της πρωτοβουλίας και διακρίνεται για την σοβαρότητα των λόγων και των πράξεών του

Είτε διαφωνεί κάποιος είτε συμφωνεί μαζί του, σέβεται πάντοτε τον τρόπο και την σοβαρότητα με την οποία παραθέτει τις απόψεις, τις διαφωνίες και τις προτάσεις του. Ο λόγος για τον δημοτικό σύμβουλο της Κίνησης Σωτηρίας στον δήμο Γεροσκήπου Αντώνη Τρακκίδη, ο οποίος συνηθίζει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και κερδίζει τον σεβασμό των συνδημοτών του.


ΣΧΟΛΙΑ 05

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ; ■ Το γνωρίζατε ότι σε κάποια κυβερνητικά τμήματα της Πάφου υπάρχουν συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν συστηματικά από την εργασία τους και διερωτόμαστε τι κάνουν οι υπεύθυνοί τους;

Περασμένα μεγαλεία Κάθε χειμερινή περίοδο δίνεται η ευκαιρία σε αρκετούς επαγγελματίες να προχωρήσουν σε ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις των επιχειρήσεών τους, εκμεταλλευόμενοι την μειωμένη κίνηση, αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε ότι αφορά τις τιμές. Αυτή την χειμερινή περίοδο το μοναδικό πράγ-

μα που βλέπουμε είναι να κατεβαίνουν ρολά και να μπαίνουν λουκέτα. Σε αρκετά μάλιστα υποστατικά ρίχνουν και την ταμπελίτσα «Πωλείται» ή «Ενοικιάζεται». Αυτή είναι η πραγματικότητα που επικρατεί στην πόλη μας και ο Θεός βοηθός. Περασμένα μεγαλεία, που λέει και ο λαός μας. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Τους γνωρίζουμε καλά Υπάρχουν στιγμές που διερωτάται κανείς εάν κάποιοι συμπολίτες μας, κυρίως επώνυμοι, έχουν αντιληφθεί σε ποιο περιβάλλον ζούνε και σε ποιους απευθύνονται. Μπορεί τα εκάστοτε κέντρα εξουσίας να μας θεωρούν ιθαγενείς και πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αλλά εμείς μεταξύ μας γνωριζόμαστε πολύ καλά και καταλαβαίνουμε πολλά. Προς τι, λοιπόν,, αυτό το θέατρο και η υποκρισία, την στιγμή που η κοινωνία μας είναι τόσο μικρή και κλειστή; Η πρόκληση μάλιστα γίνεται μεγαλύτερη όταν προέρχεται από ανθρώπους που γνωρίζουμε και την κούνια και την σκούφια τους. Τι θέλουν δηλαδή; Να τους ξεμπροστιάσουμε και να τελειώνουμε; Άιντε, λοιπόν, σοβαρευτείτε, γιατί αρκετά έχει υποφέρει αυτή η πόλη από ειδήμονες και παντογνώστες του είδους σας. ΑΓΝΩ-ΧΙ

■ Το γνωρίζατε ότι στην τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου αυτή την περίοδο συναντάς τουρίστες μόνο με την βοήθεια τηλεσκοπίου, γεγονός που αποδεικνύει την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τουριστική βιομηχανία;

Εξευτελισμός των πτυχίων

■ Το γνωρίζατε ότι αυτές τις γιορτές πιάσαμε κυριολεκτικά πάτο σε ότι αφορά την τουριστική κίνηση προς την πόλη μας τόσο σε ξένους, όσο και σε ντόπιους και μαύρα φίδια άρχισαν να ζώνουν τους εκατοντάδες επαγγελματίες; ■ Tο γνωρίζατε ότι τα τελευταία χρόνια σε κάποιες περιοχές της πόλης μας παρατηρείται το φαινόμενο οι περίοικοι να φοβούνται να κυκλοφορήσουν τις βραδινές ώρες και διερωτόμαστε γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα αστυνόμευσης, αφού η Πάφος ολόκληρη μια υπογειτονιά μεγάλης πόλης είναι; ■ Το γνωρίζατε ότι σε αρκετές κοινότητες της επαρχίας Πάφου επικρατεί έντονος προβληματισμός σε σχέση με την τάση φυγής που παρατηρείται από ξένους μονίμους κατοίκους, οι οποίοι όπως και να το κάνουμε δίνουν ζωή με την παρουσία τους;

Τα τελευταία δύο χρόνια στην Πάφο παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου συνειδητή υπόσκαψη και αποδυνάμωση των νέων επιστημόνων, οι οποίοι επιστρέφουν από τις σπουδές τους και αναζητούν επαγγελματική στέγη. Τα παιδιά αυτά τα οποία κάνουν όνειρα για το μέλλον τους βρίσκονται απότομα ενώπιον της σκληρής πραγματικότητας και πέφτουν κυριολεκτικά από τα σύννεφα όταν ακούνε για μισθούς 500 και 600 ευρώ το μήνα. Οι εργοδότες έχουν την δικαιολογία στο στόμα και μιλάνε για την οικονομική κρίση που μαστίζει την επαρχία μας. Ισως να έχουν δίκιο, ίσως και άδικο, όμως τους νέους ανθρώπους είναι υποχρεωμένη η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος να τους προστατεύσει, να τους στηρίξει και γιατί όχι να μεριμνήσει για την επιβίωση τους. ΑΓΝΩ-ΧΙ

■ Το γνωρίζατε ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου Πάφου καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καθαρίσουν την πόλη, αλλά εάν και οι πολίτες δεν ευαισθητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, τότε μιλάμε για μια τρύπα στο νερό; ■ Το γνωρίζατε ότι η επιμονή αρκετών συμπολιτών μας να νυxτοξημερώνονται στα καζίνο και να καταθέτουν ένα σεβαστό ποσό πρέπει επιτέλους να τερματιστεί, αφού τέτοιες ενέργειες μόνο κακές υπηρεσίες προσφέρουν στην οικογένεια και στην κοινωνία ; ■ Το γνωρίζατε ότι όσο και αν φαίνεται παράξενο κάποιοι συμπολίτες μας συνεχίζουν να παραγνωρίζουν τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντικές οργανώσεις στην πόλη μας και μάλιστα φτάνουν στο άλλο άκρο, δηλαδή να κατηγορούν κάποιους παράγοντες εθελοντικών οργανώσεων ότι βρίσκονται εκεί για προσωπικά και οικονομικά οφέλη;


06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η Σεισμική Θωράκιση του κτηριακού αποθέματος στην Κύπρο Ο ισχυρός σεισμός που έγινε πολύ αισθητός στην Κύπρο και στην γύρω περιοχή δεν προκάλεσε -ευτυχώς- ουσιώδη προβλήματα στις κατασκευές. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 6.3 της Κλίμακας Ρίχτερ και προκλήθηκε σε μεγάλη απόσταση από την ξηρά και σε μεγάλο εστιακό βάθος. Εξού και δεν προκλήθηκαν ζημιές στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. Το φυσικό αυτό φαινόμενο έφερε ξανά στο προσκήνιο την ανθεκτικότητα των κτηρίων και των έργων που αφορούν ιδίως τους πολιτικούς μηχανικούς. Ειδικά μετά την εισβολή του 1974, λόγω της άμεσης ανάγκης για στέγαση των προσφύγων, σημειώθηκε ταχεία και μαζική ανέγερση οικοδομών για κάλυψη των οικοδομικών αναγκών της εποχής. Η εξάπλωση της οικοδομικής βιομηχανίας έγινε με ταχύς ρυθμούς, χωρίς ελέγχους και θεσμοθετημένο πλαίσιο για διασφάλιση της ποιότητας των οικοδομών. Υπήρχε επίσης έλλειψη ελεγχόμενων δομικών υλικών αφού έκλεισαν τα λατομεία που Πενταδακτύλου. Τα δεδομένα αυτά προκάλεσαν ανησυχίες. Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1978 στην Θεσσαλονίκη, το 1979 ιδρύθηκε η Κυπριακή Επιτροπή Αντισεισμικών Μέτρων (ΚΕΑΜ). Για πρώτη φορά τέθηκε επί τάπητος, η αντιμετώπιση των οριζόντιων δυναμικών φορτίων που προκαλούν οι σεισμοί στις κατασκευές. Μετά από αρκετή δουλειά των κοινωνικών εταίρων της ΚΕΑΜ και του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, εφαρμόστηκαν το 1986 τα πρώτα αντισεισμικά μέτρα στις οικοδομές. Αυτό ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα ώστε να αρχίσει η αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο σχεδιασμού έργων πολιτικού μηχανικού. Μετά την ίδρυση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) το 1990, τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή το 1992 ο πρώτος Κυπριακός Αντισεισμικός Κανονισμός. Το 1993 εγγράφεται επίσημα ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) αφού η ανάγκη για εκπροσώπηση του

κλάδου ήταν χρονικά όσο ποτέ άλλο, και κυρίως η στατική μελέτη που δημιουργεί τα δομικά στοιχεία ενός μεεπιτακτική. Το 1994 ήταν έτος σταθμός στην ταλλικού ή οπλισμένου σκυροδέματος όλη πορεία αφού από την 1η Ιανουαρί- φορέα, αφορούν την πρωταρχική και ου, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην ουσιαστική ασφάλεια του, αφού ο φέρον Κύπρο ο πρώτος επίσημος Κυπριακός οργανισμός -σκελετός- της οικοδομής είναι αυτός που θα παραλάβει Αντισεισμικός Κώδικας. Από τα σεισμικά φορτία κατά την τότε οι κατασκευές γίνονται σεισμική διέγερση. κατά τρόπο ώστε να αποκτούν Παράλληλα η πείρα που τις πρώτες τους ουσιαστικές αποκτούσαν οι Μηχανικοί της αντιστάσεις κατά των σεισμών, Κύπρου από την συνεχή οικοπαρέχοντας προστασία τόσο δομική ανάπτυξη, μέσα από στους χρήστες και επισκέπτες την αύξηση των απαιτήσεων των οικοδομών όσο και στην ΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ των κατασκευών, την απαίτηδημόσια ασφάλεια. ΦΑΚΟΝΤΗ* ση της αγοράς για σχεδιασμό Ο τεχνικός κόσμος της Κύπρου εξελίσσεται! Οι προβληματισμοί ψηλών κτηρίων, τη διασφάλιση ποιοτιτων σκεπτόμενων Μηχανικών, του κού ελέγχου των δομικών υλικών, τον ΕΤΕΚ, του ΣΠΟΛΜΗΚ και της πολιτεί- εκσυγχρονισμό και την ποικιλία των ας οδηγούν το 1999 στην θεσμοθέτηση κατασκευαστικών υλικών της αγοράς, της υποχρεωτικής επίβλεψης στα έργα οδήγησαν τους συναδέλφους μηχανιΠολιτικού Μηχανικού. Με τον όρο «υπο- κούς να αναζητούν λύσεις. Λύσεις στα χρεωτική επίβλεψη» εννοούμε την επί έργα τους, που θα έχουν διάρκεια και τόπου επιθεώρηση των έργων πολιτι- θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια έναντι κού μηχανικού κατά την φάση της κατα- των σεισμικών φορτίων. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το έργο του ΣΠΟΛσκευής.

Στόχος της υποχρεωτικής επίβλεψης είναι η απαίτηση από τον Πολιτικό Μηχανικό να εφαρμόζονται στην πράξη οι στατικές μελέτες, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ορθολογιστικές μεθοδολογίες κατασκευής που εκπονούνται και κατατίθενται στις αρχές του κράτους. Οι προδιαγραφές, οι μεθοδολογίες

ΜΗΚ και του ΕΤΕΚ και τις προσπάθειές τους για παροχή τεχνογνωσίας, επιμόρφωσης και εμπέδωσης κουλτούρας στους κύκλους των Μηχανικών. Η ευγενής άμιλλα μεταξύ των Μηχανικών καλλιεργούσε τον επαγγελματισμό με αποτέλεσμα τα έργα να σχεδιάζονται σε ποιοτικότερη, πιο λεπτομερή και οικονο-

μικότερη διάσταση. Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ η χώρα μας καλείται να εναρμονιστεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αντισεισμική προστασία των κτηρίων. Η εφαρμογή του Ευρωκώδικα στον σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού υιοθετείται το 2012. Ο νέος Ευρωκώδικας παρουσιάζεται βελτιωμένος σε σχέση με τον Κυπριακό Αντισεισμικό Κώδικα αφού αυξάνει τις σεισμικές επιταχύνσεις και εισάγει παραμέτρους που δεν ήταν δυνατό να μελετηθούν στο παρελθόν. Σήμερα ζούμε στον απόηχο ενός σεισμικού φαινομένου, που ευτυχώς δεν προκάλεσε ζημιές. Μεγάλο κτηριακό απόθεμα της Κύπρου έχει κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα και χωρίς να έχει εφαρμοστεί η υποχρεωτική επίβλεψη. Η έλλειψη συντήρησης σε έργα Πολιτικού Μηχανικού δημιουργεί κατασκευαστικά προβλήματα και τα κτήρια είναι τρωτά στα σεισμικά φορτία. Καλούμαστε λοιπόν ως κράτος να πάρουμε μέτρα. Η τακτική επιθεώρηση κτηρίων τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια κτήρια μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει κατασκευαστικά προβλήματα πριν επηρεαστεί η ασφάλεια των κτηρίων. Επιπρόσθετα η σεισμική αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων (σχολεία, νοσοκομεία, χώροι λατρείας, χώροι ψυχαγωγίας κ.α) που δεν έχουν αντισεισμική προστασία είναι μείζονος σημασίας. Η αξιοποίηση του σχεδίου «Εξοικονομώ & Αναβαθμίζω» στα ιδιωτικά κτήρια, μπορεί να συμβαδίσει μαζί με την βασική αντισεισμική αναβάθμιση των γηραιότερων οικοδομών. Όλα τα πιο πάνω μέτρα, καθώς και άλλα πολλά, μπορούν να αξιοποιηθούν από την πολιτεία με σκοπό την θωράκιση του οικοδομικού αποθέματος της Κύπρου. Γι΄αυτό ως πολιτεία έχουμε χρέος να τρέξουμε μπροστά από τα γεγονότα, να λειτουργήσουμε προληπτικά και όχι πυροσβεστικά με στόχο την δημόσια υγεία και την ασφάλεια του δομημένου περιβάλλοντος και των πολιτών. Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου Πολιτικός Μηχανικός

Αντίθετο το ΑΚΕΛ στην ανέγερση Καθεδρικού Ναού στο Δημόσιο Κήπο To Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, στη χθεσινή συνεδρία (Δευτέρα 17/1/22) με τις ψήφους του Δημάρχου και της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε την προώθηση της αίτησης της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για κατ’ εξαίρεση αδειοδότηση του Καθεδρικού Ναού στο Δημόσιο Κήπο. Η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ επανέλαβε την αντίθεση της στην ανέγερση Καθεδρικού Ναού στο Δημόσιο Κήπο. Ως ΑΚΕΛ αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου για ανέγερση Καθεδρικού Ναού για εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών των πιστών. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε στην ανέγερση του Ναού εντός του Δημοσίου

Κήπου, αφού αυτή η εξέλιξη δεν συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο, τα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ιστορικού πυρήνα της πόλης μας. Πέραν τούτου ο Δημόσιος Κήπος αποτελεί τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης μας, ενώ όπως καταγράφεται και στη σχετική έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος που είχε ενώπιον του το Δημοτικό Συμβούλιο η ανέγερση ενός τέτοιου οικοδομήματος θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον. Είναι για αυτό τον λόγο που το αρμόδιο τμήμα, έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση αδειοδότησης του Ναού την δραστική μείωση του εμβαδού τόσο για τον εσωτερικό όσο και για τον εξωτερικό χώρο, αφού προκαλείται «όχληση στο τοπίο». Καταγράφουμε επίσης ότι

το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν «συστήνει την υλοποίηση του έργου ως έχει εκτός και αν ικανοποιηθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις». Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής οι αιτητές δεν έχουν εξασφαλίσει τις απόψεις της Επιτροπής Αισθητικού Ελέγχου επί των σχεδίων που έχουν καταθέσει. Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε ότι στο παρελθόν θεσμικά όργανα όπως το ΕΤΕΚ, το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως τάχθηκαν στη βάση επιστημονικών κριτηρίων ενάντια στην ανέγερση Ναού στο Δημόσιο Κήπο. Ως ΑΚΕΛ, θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνουμε ανάλογα προς το συμφέρον της πόλης, των δημοτών της και του περιβάλλοντος.


Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το νέο Midea Το καινοτομικό Twin Flap με 7.928 μικρο-οπές προσφέρει καλύτερη διασπορά του αέρα, οι S-Wing πλευρικές έξοδοι αέρα 360° προσφέρουν δροσιά που αγκαλιάζει, ενώ η τεχνολογία Speedy Cool Fan χαρίζει ιδανική θερμοκρασία μέσα σε 40 δευτερόλεπτα! - Διαθέτει Φίλτρο Ιονισμού & Βιολογικό Φίλτρο για καθαρό αέρα κάθε στιγμή! Διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ηλεκτραγορές της Κύπρου από 01.07.2020!


08 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΣ ΣΕ ΣΕΠΙΑ

Τέλη... Ο ήλιος καθρεφτισμένος στα δειλινά τζάμια. Η υγρασία να αποχωρίζεται νωχελικά στ’απάτητο πράσινο της γης. Το φρεσκότατο σάλιο των αργοκίνητων σαλιγκαριών. Τα πολύχρωμα κι αποχρωματισμένα φτερά πια, μιας κάποιας παράκμαιας νιότης... Οι εικόνες αρκετές να γεμίσουν τη γήινη μνήμη. Παρόλο που οι ημέΤΗΣ ρες σταθερά φωτίζοΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ νται, η πορεία προς το τέλος μοιάζει να’χει ήδη βαρέσει την κλεψύδρα πιότερο απ’το ήμιση... Ο χρόνος οδεύει προς τα τέλη του... μα ο σκοπός και πάλιν ένα αλλιώτικο πρόσταγμα... Η επιλογή μονόδρομος: όσο γερνάει και τελεύει της ψυχής το κύρος το ατέρμονο, τόσο ατελεύτητα γαληνεύει η ιριδίζουσα φρεσκάδα της, υπό το φως της έναστρης Βασιλείας των ουρανών!

Εκστρατείες αστυνομίας

Πολύ καλές και ουσιαστικές οι κατά καιρούς εκστρατείες της αστυνομίας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων είτε αυτές αφορούν το αλκοόλ, είτε το τηλέφωνο και την ζώνη, είτε το όριο ταχύτητας και άλλες παραβάσεις του οδικού κώδικα. Είναι τοις πάσοις γνωστό ότι οι Κύπριοι οδηγοί δύσκολα συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς και εύκολα προκαλούν ατυχήματα, εκ των οποίων αρκετά είναι θανατηφόρα. Παρόλα αυτά, όμως, υπάρχουν δυνατότητες και περιθώρια βελτίωσης της οδικής μας συνείδησης ειδικά εδώ στην Πάφο με μια απλή παρουσία της αστυνομίας σε οδικές αρτηρίες και άλλα κομβικά σημεία. Δεν είναι ανάγκη να κρατούν το εξώδικο στο χέρι οι συμπαθείς αστυφύλακες για να συμμορφωθεί ο κόσμος. ΜΙ-ΧΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Όλα κάτω

Επιστροφή στην ρουτίνα Επιστροφή στην ρουτίνα της καθημερινότητας μετά την ανάπαυλα των εορτών. Αν το φιλοσοφήσουμε λίγο το πράγμα, εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι η επιστροφή στα καθ’ ημάς δεν είναι τελικά και τόσο κακό πράγμα. Σκεφτείτε, αλήθεια, πώς θα ήταν η ζωή μας εάν υπήρχε πάντοτε γιορτή. Μάλλον ανούσια και πιθανώς βαρετή θα ήταν. Άντε, λοιπόν, καλό κουράγιο και καλή χρονιά να έχουμε.

ΣΟΚ

Αγορά και σουβενίρ Κάποτε η δημιουργία καταστημάτων πώλησης αναμνηστικών δώρων στους τουρίστες ήταν πολύ της μόδας και οι μισοί επαγγελματίες ασχολούντο με αυτό το είδος επιχείρησης. Τον τελευταίο καιρό η κρίση που μαστίζει τον τουρισμό οδηγεί αρκετούς από αυτούς σε απόγνωση και δηλώνουν έτοιμοι να εγκαταλείψουν για πά-

ντα το επάγγελμα. Πιο τραγική είναι η κατάσταση στην δημοτική αγορά της πόλης μας, όπου όλα τα καταστήματα που προϋπήρχαν (κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, μανάβικα κ.α) εξαφανίστηκαν και έδωσαν τη θέση τους στα σουβενίρ. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί «τραβούν τα μαλλιά τους» και εναποθέτουν τις ελπίδες επιβίωσης στον ύψιστο. ΣΟΚ

Αυτοί που τρώνε ακόμα Όσοι φάγαμε, φάγαμε. Τώρα υπάρχει η ανώμαλη προσγείωση και όποιος αντέξει. Και για να μην παρεξηγηθούμε, εννοούμε το φαγητό στην διάρκεια των εορτών και όχι το άλλο το γνωστό «φαγητό» που τρων οι συνήθεις ύποπτοι.

ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το δεύτερο «φαγητό» θα υπάρχει και τώρα στις δύσκολες μέρες που περνούμε και αυτοί οι κύριοι θα συνεχίσουν να τρώνε είτε υπάρχει κρίση, είτε όχι. Έτσι, λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και διερωτόμαστε πώς θα βγάλει αυτή την χρονιά ο κοσμάκης. Δεν επιθυμούμε να γίνουμε μάντεις κακών, αλλά θα υπάρξουν αρκετές ανεπιθύμητες καταστάσεις, οι οποίες θα ταρακουνήσουν κυριολεκτικά τον κοινωνικό μας ιστό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, τα πάντα είναι κάτω αυτή την περίοδο. Κάτω οι μισθοί, κάτω τα ταξίδια, κάτω ο τουρισμός, κάτω οι αξίες των ακινήτων, κάτω οι πωλήσεις αγαθών, κάτω τα πάντα. Διανύουμε περίοδο «κάτω», εκτός από κάποια βασικά αγαθά, τα οποία όλως παραδόξως είναι πάνω. Με τον ρυθμό που πάμε θα έχουμε με μαθηματική ακρίβεια σημαντικές εξελίξεις και στην σεξουαλική μας ζωή, που αν και αυτή πάει προς τα κάτω τότε ζήτω που καήκαμε. Φυσικά, με όλα αυτά που γίνονται δεν είναι καθόλου παράξενο να επηρεαστούν όλα τα ανθρώπινα όργανα μηδενός εξαιρουμένου. ΜΙ-ΧΙ

ΤΑΔΕ ΕΦ Η... «Προ

σπαθούμε να επεκτείνουμε τη ν τουριστική περίοδο μ ε στόχο τη ν καθιέρωση της επαρχ ίας ως ολόχ ρονου τουρ ιστικού προ ορισμού κα ι στην αναβ άθμιση τω ν δημόσιων σ υγκοινωνιώ ν, στην ανά του αθλητικο πτυξη ύ τουρισμο ύ, στην πρ κυση πανε οσέλπιστημιακώ ν ιδρυμάτω και στην ανα ν αλλά βάθμιση τω ν παραλιών. σης να συντ Επίονιστούμε ω ς επαρχία γι υλοποίηση α την του προγρα μματισμού κών και δη ιδιωτιμοσίων έργω ν υποδομή ανάπτυξης ς και που εκκρεμ ούν».

ΣΟΚ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΡ ΟΥΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΠ ΠΑΦΟ Υ

Βροχές και οδικό δίκτυο

Καλές οι βροχές και ιδιαίτερα σημαντικές για την γεωργία, την κτηνοτροφία και τον εμπλουτισμό των υδροφόρων στρωμάτων, αλλά για να μην δημιουργούνται προβλήματα πρέπει να λαμβάνονται και όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά οι καταρρακτώδεις βροχές μας έπιασαν στον ύπνο με αποτέλεσμα κατοικίες και καταστήματα να πλημμυρίσουν, δρόμοι

να μετατραπούν σε χείμαρρους, πλατείες να θυμίζουν λίμνες και δεκάδες οδηγοί να παγιδευτούν στα αυτοκίνητά τους. Και πάλι τη νύφη πλήρωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κλήθηκε αρκετές φορές για να προσφέρει την βοήθειά της και κάποιοι λιγοστοί υπάλληλοι τοπικών αρχών, οι οποίοι έτρεχαν μέσα σε αυτή την θεομηνία να καθαρίσουν σχάρες και να ξεβουλώσουν υπονόμους. ΣΟΚ

Τουρισμός

► Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να μειώσουμε το έργο της αρμόδιας υπηρεσίας, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, διότι το πρόβλημα με τις λακκούβες είναι αρκετά σοβαρό και επηρεάζει την οδική ασφάλεια. ΜΙ.ΧΙ

Η χειμερινή περίοδος για τον τουρισμό στην Πάφο χάθηκε και τίποτε δεν μπορεί να καλύψει την ζημιά και τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Αυτό που μένει πέραν από την κλάψα και την γκρίνια είναι να προγραμματιστεί σωστά η επόμενη καλοκαιρινή περίοδος, ώστε να καλυφθεί μέρος της χασούρας και να ξεκινήσει μια αντεπίθεση διαρκείας, ίσως βγει κάτι καλό. Πάντως, οι κρατήσεις για το καλοκαίρι δεν είναι ικανοποιητικές και χρειάζεται δουλειά . Ας αφήσουμε, λοιπόν, τον

άσχημο χειμώνα και ας επενδύσουμε ελπίδες στο καλοκαίρι. ΣΟΚ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 09

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΣΕ ΠΟΛΥ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Απαράδεκτη εικόνα ΓΡΑΦΕΙ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Η περίπτωση της Χλώρακας που αφορά στην διαμονή μεγάλου αριθμού αλλοδαπών υπό άθλιες συνθήκες σε συγκρότημα διαμερισμάτων φαίνεται να μην είναι η μοναδική και σύντομα μία δεύτερη αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς τις αρμόδιες αρχές, αλλά και την κοινή γνώμη. Η υπόθεση αφορά σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην τουριστική περιοχή, που παλαιότερα λειτουργούσε ως τουριστικό, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες διαμένουν γύρω στους 250 αιτητές πολιτικού ασύλου. Ήδη, η Υγειονομική Υπηρεσία του δήμου Πάφου έχει διενεργήσει τον απαραίτητο υγειονομικό έλεγχο στον χώρο, στο πλαίσιο του οποίου διαφάνηκε το μέγεθος του προβλήματος. Συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε από το κλιμάκιο, οι αλλοδαποί που διαμένουν στο εν λόγω συγκρότημα ζουν υπό τριτοκοσμικές συνθήκες και στοιβαγμένοι ο ένας επάνω στον άλλο, ακόμα και στον χώρο που παλαιότερα λειτουργούσε ως χώρος υποδοχής/reception, με ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία,

αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Οι κακές συνθήκες διαβίωσής τους φέρονται να εγκυμονούν κινδύνους για την διασφάλιση τόσο της ασφάλειας και της υγείας των ιδίων, όσο και της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την στέγαση των εν λόγω ατόμων ο ιδιοκτήτης λαμβάνει γύρω στις 25 χιλιάδες ευρώ τον μήνα από την κυβέρνηση ως

Πάφος - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ο κόσμος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε εκταφές των δικών του ανθρώπων όταν παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο κοιμητήριο της πόλης παραμένουν μόλις 20 τάφοι κενοί, οι οποίοι εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα συμπληρωθούν. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν στο κοιμητήριο καταγράφηκαν εικόνες χάους με τους νεκρούς να θάβονταν ο ένας επάνω στον άλλο σε οικογενειακούς τάφους, αλλά και σε διαδρόμους και κοινόχρηστους χώρους/πλατείες, εξαιτίας της απουσίας κενών χώρων για την ταφή τους. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου Δημοτικής Ομάδας Κ.Σ. ΕΔΕΚ

ενοίκιο. Έχοντας στα χέρια του τα αποτελέσματα του υγειονομικού ελέγχου, ο δήμος Πάφου θα προχωρήσει άμεσα στην επιστολή αποστολής προς την ιδιοκτησιακή πλευρά, απαιτώντας άμεσο κλείσιμο του συγκροτήματος, τερματισμό της εκμετάλλευσης αλλοδαπών και επαναφορά του νόμου και της τάξης.

Αναζητείται τεμάχιο

των δεύτερων έχει ήδη προχωρήσει στην καταβολή του υπόλοιπου ποσού που υπολειπόταν για μόνιμη αγορά των τάφων, αφού ενημερώθηκε από τον δήμο ότι πλησιάζει η ολοκλήρωση της χρονικής αυτής περιόδου. «Στην υφιστάμενη προέκταση του κοιμητηρίου υπάρχει χώρος για την δημιουργία οστεοφυλακίου, όπως θα υπάρχει και στην καινούργια. Παράλληλα, στο παλαιό κοιμητήριο υπάρχουν τάφοι, οι οποίοι αν και έχουν πωληθεί μόνιμα από τη Μητρόπολη, παραμένουν εγκαταλελειμμένοι και σε άθλια κατάσταση εδώ και 50-60 χρόνια και οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την ταφή νεκρών, εάν βεβαίως συναινέσει η Μητρόπολη. Το θέμα που τίθεται όμως είναι κατά πόσο

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ*

Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ζούμε σε μια δύσκολή εποχή, με ραγδαίες εξελίξεις που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους πολίτες, ειδικά στις ομάδες που δεν «τρέχουν» με την ίδια ταχύτητα της νέας εποχής της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της τεχνολογίας. Η πανδημία του Κορωνοϊού στην ουσία «επέβαλε» μερικώς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Μια ηλεκτρονική διακυβέρνηση με τα θετικά και τα αρνητικά της. Στα θετικά επιδιώκετε η ταχύτητα, η μείωση της γραφειοκρατίας, η άμεση εξυπηρέτηση, η δημοκρατικότερη αντιμετώπιση των πολιτών και η δικαιότερη επίλυση των προβλημάτων τους. Στα αρνητικά συναντούμε την αποξένωση, την αδικαιολόγητη κατάργηση θέσεων εργασίας, αλλά και την αφάνταστη ταλαιπωρία που βιώνουν οι πολίτες οι οποίοι δεν είναι ακόμα καλοί γνώστες της διαχείρισης του διαδικτύου. Η Πάφος μπήκε για τα καλά στην πορεία της μετατροπής της σε μια σύγχρονη, αναπτυσσόμενη, έξυπνη πόλη. Σύντομα, ευελπιστούμε όλοι μας ότι θα πρωτοπορεί και στα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πόσο έτοιμοι αλήθεια είναι οι συνδημότες μας να συμβαδίσουν με αυτή την πορεία και στην ουσία να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τα οφέλη που απορρέουν από αυτή την θετικότατη εξέλιξη; Ως Δήμος Πάφου έχουμε υποχρέωση κανένας πολίτης να μην στερηθεί αυτών του των δικαιωμάτων. Ως Τοπική Αρχή θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συνδημότες μας θα μπορούν να χαίρονται τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται ορθά την εφαρμογή των έξυπνων συστημάτων και να ελαχιστοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τυχόν αρνητικά επακόλουθα. Πρόταση μου είναι ο Δήμος Πάφου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε όσοι περισσότεροι πολίτες το επιθυμούν, να μπορούν να εκπαιδευτούν σε προγράμματα τα οποία θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες, έτσι ώστε να μπορούν μόνοι τους να εξυπηρετούνται: να γεμίζουν φόρμες, να αποκτήσουν ταχυδρομική διεύθυνση, να μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, να χρησιμοποιούν τις νέες εφαρμογές στην πόλη μας. Γενικά, να μπορούν να είναι ανεξάρτητοι από τρίτους και να μπορούν από μόνοι τους να λαμβάνουν μέρος στην νέα εποχή. Φανταστείτε μια ειδική ομάδα του Δήμου Πάφου που να ονομάζεται Ομάδα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης Δήμου Πάφου. Αν το οραματιστούμε σε μεγαλύτερο βαθμό, ο Δήμος Πάφου θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα Κέντρο Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης Δημοτών. Ονομάστε το όπως θέλετε. Στόχος είναι να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε όσο περισσότερους συνδημότες μας μπορούμε, στα θέματα νέας τεχνολογίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θέματα εφαρμογών Smart City και νέων προγραμμάτων που θα εγκαταστήσουμε και θα λειτουργήσουμε στην πόλη μας. Ο Δήμος Πάφου θα μπορούσε να ξεκινήσει την εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στα διάφορα ΣΚΕ ή να δημιουργήσει ειδικό τμήμα εκπαίδευσης για όσους το επιθυμούν στο Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Πάφου. Παράλληλα, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη που σύντομα θα λειτουργήσει στο Δήμο Πάφου, θα μπορούσε να εργοδοτήσει ορισμένα άτομα τα οποία θα βοηθούν τους πολίτες στο συμπλήρωμα αιτήσεων και γενικά να βοηθούν όσους το επιθυμούν να συμβαδίσουν με την τεχνολογική ανάπτυξη της πόλης μας. Επίσης, συνεργασία με διάφορους άλλους φορείς, πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σε μια πόλη που θέλει και διεκδικεί, που αλλάζει και βελτιώνεται, σε μια πόλη που πια απογειώνεται, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι οι πολίτες να μπορούν να ζουν, να συμβαδίζουν, να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη αυτής της θετικής πορείας, η οποία τρέχει με γρήγορη πια ταχύτητα. Σε μια πόλη που εξελίσσεται, οι πολίτες της θα πρέπει όλοι να είναι κοινωνοί, συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι. Σε μια πόλη που αναπτύσσεται και πρωτοπορεί, κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει πίσω.

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σε προχωρημένος στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις του δήμου Πάφου με ιδιώτη για την αγορά τεμαχίων γης για σκοπούς περαιτέρω επέκτασης του κοιμητηρίου, η προέκταση του οποίου προτού κλείσει πενταετία από της λειτουργίας της έχει σχεδόν κορεστεί. Σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο του ΔΗΣΥ Γιώργο Τσέλεπο, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η σύναψη της οποίας όπως όλα δείχνουν αποτελεί θέμα χρόνου. Οι συζητήσεις από πλευράς δήμου διεξάγονται από τον δήμαρχο, ο οποίος έχει λάβει εξουσιοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσέλεπος, μελετάται και το θέμα της δημιουργίας οστεοφυλακίου για την τοποθέτηση των οστών των νεκρών μετά από εκταφή τους, αφού βεβαίως οι συγγενείς δώσουν την συγκατάθεσή τους. Όπως εξήγησε, στην υφιστάμενη προέκταση του κοιμητηρίου υπάρχουν δύο ειδών τάφοι, αυτοί που αγοράζονται για μόνιμη ταφή των νεκρών και αυτοί που αγοράζονται για περίοδο πέντε χρόνων σε χαμηλότερη τιμή. Ωστόσο, το 95%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Δ. ΣΥΜΕΟΥ*

Δημόσιος Κήπος Πάφου Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου σε συνεδρία του που έγινε στις 17 Ιανουαρίου 2022 αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να εισηγηθεί την κατά παρέκκλιση έγκριση πολεοδομικής άδειας οικοδομής για ανέγερση καθεδρικού ναού στον «δημόσιο κήπο» της Πάφου, που είναι ιδιοκτησία της Μητρόπολης Πάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες τίθεται σαν όρος ο ναός να ανεγερθεί σε μέρος του «κήπου» και η υπόλοιπη έκταση να παραχωρηθεί στον Δήμο Πάφου. Η απόφαση έχει διχάσει την κοινή γνώμη, αφού από κάποιους θεωρείται ένας αναγκαίος συμβιβασμός για να κλείσει μια πληγή δεκαετιών, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η τυχόν ανέγερση καθεδρικού ναού στον συγκεκριμένο χώρο θα είναι καταστροφική για το περιβάλλον και τον χαρακτήρα της Πάφου. Οι προσπάθειες της Μητρόπολης Πάφου για ανέγερση νέου καθεδρικού ναού χρονολογούνται εδώ και κάποιες δεκαετίες. Ο πρώην Μητροπολίτης και νυν Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ προτιμούσε ο ναός να ανεγερθεί στην πλατεία Μουσαλλά, η οποία διαθέτει απεριόριστη θέα προ την θάλασσα, προφανώς για να δεσπόζει της περιοχής και να είναι ορατή από τα διερχόμενα πλοία. Η πρώτη επίσημη αίτηση έγινε το 1997 και με αυτή εζητείτο μέρος της πλατείας, έκτασης 1400 τ. μέτρων, σε αντάλλαγμα με ισάξιο μέρος του «δημοσίου κήπου», ιδιοκτησίας της Μητρόπολης. Σε χρόνο ρεκόρ, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 1998, (πολύ σύντομα μετά τις Προεδρικές εκλογές) ενέκρινε, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, την αίτηση. Όταν έγινε γνωστή η απόφαση υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από τον Δήμο Πάφου, ο οποίος κατέθεσε και σχετική προσφυγή καθώς και από το Πολεοδομικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εξάλλου, με σχετική γνωμάτευση του, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 1999, (μετά από έκθεση και σχετική εισήγηση του γράφοντος) επεσήμανε σοβαρά νομικά κωλύματα στην έγκριση της ανταλλαγής και εισηγήθηκε ανάκληση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, πράγμα του οποίο έγινε με νέα απόφαση του, ημερομηνίας 28 Απριλίου 1999. Ο Μητροπολίτης Πάφου επανήλθε στις 29 Ιανουαρίου 2003, (19 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές), με νέο αίτημα του, από κοινού με τον τότε Δήμαρχο Πάφου Φειδία Σαρίκα και ζήτησαν την παραχώρηση ολόκληρης της πλατείας Μουσαλλά με σκοπό την ανέγερση καθεδρικού ναού, βυζαντινού μουσείου, δημοτικής βιβλιοθήκης, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και κυλικείου. Η αίτηση για άγνωστο λόγο απεσύρθη στη συνέχεια. Ο Μητροπολίτης Πάφου επανήλθε δριμύτερος στις 4 Νοεμβρίου 2004 με νέα αίτηση του, με αίτημα την παραχώρηση ολόκληρης της πλατείας Μουσαλλά για ανέγερση καθεδρικού ναού καθώς και βυζαντινού μουσείου. Σε αντάλλαγμα παραχωρούσε και πάλιν ισάξιο μέρος του «δημοσίου κήπου». Όταν διεφάνη ότι η αίτηση δεν είχε περιθώρια επιτυχίας, ο Μητροπολίτης Πάφου, εγκατέλειψε την ιδέα ανέγερσης καθεδρικού ναού στην πλατεία Μουσαλλά και εστράφη στην ιδέα ανέγερσης του στον δημόσιο κήπο. Την ιδέα αυτή προώθησε μετά πολλού ζήλου και ο νέος Μητροπολίτης Γεώργιος, μετά την εκλογή του Χρυσοστόμου Β’ στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον Νοέμβριο του 2006. Ο «δημόσιος κήπος» είχε ενοικιαστεί μακροχρόνια από την Μητρόπολη στον Δήμο Πάφου από το 1908. Στις 17 Ιουλίου 1945 έγινε συμφωνία για πώληση του χώρου στον Δήμο Πάφου για το ποσό των Λ.Κ.1.980, με δόσεις, φαίνεται όμως ότι η συμφωνία, αρκετά χρόνια μετά και αφού είχαν πληρωθεί αρκετές δόσεις, ακυρώθηκε για άγνωστους για τον γράφοντα λόγους. Μπορώ να υποθέσω ότι οι λόγοι ήσαν «εθνικοί», δηλ. για να παραμείνει η ιδιοκτησία στην Ελληνοκυπριακή χριστιανική κοινότητα και να μην έχουν οποιοδήποτε δικαιώματα οι Τουρκοκύπριοι μουσουλμάνοι ως δημότες του Δήμου Πάφου. Το 1955 εκδόθηκε για πρώτη φορά τίτλος στο όνομα της Μητρόπολης Πάφου και με απαίτηση του τότε μητροπολίτη Φωτίου ο χώρος περιεγράφηκε σαν «κήπος γνωστός ως δημόσιος κήπος» και όχι σαν «δημόσιος κήπος». Λόγω της αλλαγής των πολεοδομικών ζωνών και μηδενισμό του συντελεστή δόμησης του χώρου, η Μητρόπολη απετάθη στο Δικαστήριο και εξασφάλισε αποζημιώσεις ύψους περί τα €7.8 εκατομμύρια για ουσιώδη μείωση της αξίας της περιουσίας λόγω πολεοδομικών περιορισμών. Σημειώνεται ότι ο χώρος, σαν εκκλησιαστική περιουσία, δεν μπορεί, με βάση το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, να απαλλοτριωθεί. Σαν αποτέλεσμα της ακύρωσης του πωλητηρίου, της λήξης της ενοικίασης και των διαφορών αναφορικά με το θέμα του καθεδρικού ναού ο «κήπος γνωστός ως δημόσιος κήπος» παρουσιάζει, εδώ και πολλά χρόνια, μια θλιβερή εικόνα εγκατάλειψης. Πολύ φοβούμαι ότι, λόγω του πείσματος των εκκλησιαστικών αρχών και της αδυναμίας εξεύρεσης μιας ευρέως αποδεκτής λύσης, η θλιβερή αυτή εικόνα θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα. *Επισκέπτης Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ, ΘΕΤΟΝΑΣ ΟΜΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ναι στο ναό, υπό όρους ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Το «πράσινο φως» για την ανέγερση καθεδρικού ναού εντός του δημόσιου κήπου άναψε εκ νέου από μέρους του το δημοτικό συμβούλιο Πάφου, με 12 ψήφους υπέρ, 7 κατά και μία αποχή, θέτοντας ωστόσο αυτή την φορά προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, το δημοτικό συμβούλιο αξιώνει τιτλοποίηση στον δήμο του μέρους του τεμαχίου που δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανέγερσης του ναού, το εμβαδό του οποίου ανέρχεται περίπου στις 12.480 εκ των 14.382 τετραγωνικών μέτρων, ώστε να μπορέσει να το αναπτύξει ως πνεύμονα πρασίνου, αλλά και παραίτηση της Ιεράς Μητρόπολης από την καταβολή αποζημίωσης ύψους €7.739.000 πλέον έξοδα, που αποφάσισε πριν από ένα χρόνο το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Η θετική άποψη του δημοτικού συμβουλίου ήταν τυπική, αφού η αίτηση της Μητρόπολης για κατ’ εξαίρεση αδειοδότηση του καθεδρικού ναού εντός του συγκεκριμένου τεμαχίου με μηδενικό συντελεστή δόμησης θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων και όχι από τον δήμο Πάφου ως πολεοδομική αρχή. Με την θετική του άποψη το Δ.Σ ουσιαστικά εισηγείται προς το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων την παραχώρηση άδειας στην Μητρόπολη για την ανέγερση

Λευκωσία. «Το ποσό που επιδικάστηκε στην απαίτηση της Μητρόπολης είναι διαχειρίσιμο και το κράτος μπορεί να το χειριστεί με απόδοση συντελεστή σε άλλα κατάλληλα τεμάχια της Μητρόπολης ή με παραχώρηση γης στον δήμο για να την ανταλλάξει με την Μητρόπολη ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά . Υπενθυμίζεται ότι η εκκλησία στράφηκε στις 8 Ιουνίου 2010 νομικά κατά του Γενικού Εισαγγελέα, του δήμου Πάφου και του Υπουργικού Συμβουλίου, αξιώνοντας μέσω της δικαστικής οδού αποζημιώσεις ύψους €26.125.000, πλέον τόκους, για τον εκμηδενισμό στις 7 Αυγούστου 1981 του συντελεστή δόμησης του τεμαχίου λόγω αλλαγής της πολεοδομικής του ζώνης και ως εκ τούτου και της οικονομικής του αξίας. Τι έλεγε το Τμήμα Περιβάλλοντος Στην γνωμάτευσή του για έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση του τοπικού σχεδίου Πάφου πριν από τρεις μήνες, το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέφερε ότι

και τα γύρω οικοδομήματα με ιστορική και πολιτισμική σημασία. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε την μείωση της έκτασης/εμβαδού της επιφάνειας του κυρίως κτιρίου του ναού στο μέγιστο τα 400 τ.μ και του ύψους του κατά το ελάχιστο δυνατόν ώστε να μην προκαλέσει οπτική παρέμβαση στο χώρο και να μην υπερβαίνει το ύψος του δημοτικού μεγάρου και της έκτασης/ εμβαδού της επιφάνειας που θα καλύπτεται από τους εξωτερικούς διαδρόμους/προαύλιο περιμετρικά του ναού στο μέγιστο τα 160 τ.μ. Τα σχέδια της Μητρόπολης Τα υφιστάμενα σχέδια αφορούν στην ανέγερση διώροφου καθεδρικού ναού (Τρίκλιτη Βασιλική) χωρητικότητας 350 ατόμων, ύψους 11.73 μέτρων, με εμβαδό κτιρίου 699,30 τ.μ, καλυμμένης βεράντας (νάρθηκα) 73,55 τ.μ, καλυμμένης βεράντας (κωδωνοστασίου) 25,59 τ.μ, χώρων υγιεινής 38 τ.μ και εξωτερικών διαδρόμων για τις λιτανείες 1063,75 τ.μ. Για σκοπούς προτεινόμενης ανάπτυξης καθίσταται αναγκαία η χρήση

ναού στον δημόσιο κήπο. Ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου τέθηκε και δεύτερη πρόταση, αυτή του δημοτικού συμβούλου της Κίνησης Σωτηρίας Μιχάλη Χατζημιτσή, σύμφωνα με την οποία το Σώμα θα έπρεπε να τοποθετηθεί αρνητικά προς το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων και να προχωρήσει σε αποζημίωση της Μητρόπολης, με συνδρομή του Κράτους, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις στην Κύπρο, όπως αυτή του παλαιού ΓΣΠ στην

δεν συστήνει την υλοποίηση του έργου ως έχει, εκτός μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με απώτερο σκοπό - όπως ανέφερε - την αποφυγή ένταξης μιας μεγάλης σε κλίμακα ανάπτυξης σε μια περιοχή διαφορετικής χρήσης γης, την μείωση των επιπτώσεων στην υφιστάμενη βλάστηση, την προστασία της χρήσης του δημόσιου κήπου, καθώς και την αποφυγή της μέγιστης σφράγισης του εδάφους και της όχλησης στο τοπίο, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους

1.900,19 τ.μ εκ των 14.382 τ.μ του συνολικού εμβαδού του τεμαχίου. Προνοούν, παράλληλα, την δημιουργία χώρου στάθμευσης 26 θέσεων σε υφιστάμενο χώρο πλησίον του ιερού ναού του Αγίου Θεοδώρου. Για την κάλυψη των αναγκών του ναού τα υφιστάμενα σχέδια ορίζουν ότι θα χρησιμοποιείται και ο δημόσιος χώρος στάθμευσης που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου, χωρητικότητας 30 θέσεων.


11

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πήραν φόρα με σχολές ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σε έργα ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαρχία μας φαίνεται να καταφεύγουν ιδιώτες, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου πυλώνα οικονομικής δράσης στην επαρχία, ο οποίος πέραν της οικονομικής προόδου, θα συμβάλει και στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξή της. Ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος βρίσκεται η σχετική μελέτη για την ανέγερση κολεγίου Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών στον δήμο Γεροσκήπου, συμφερόντων γνωστού μεγαλοπαράγοντα της επαρχίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην τουριστική βιομηχανία. Το έργο, το κόστος του οποίου υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει σε συνολικό αριθμό 300 φοιτητών. Σύμφωνα με την μελέτη, η ανάπτυξη προτείνεται να υλοποιηθεί σε τεμάχιο εμβαδού 35.579 τ.μ, το

ΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ ΦΑΚΟΝΤΗ*

Ιατροσυμβούλια Μετά την αναφορά στο Ανώτατο από τον ΠτΔ, της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ και άλλων κοινοβολευτικών κομμάτων, με την οποία εισάγονταν ρυθμίσεις σε σχέση με την επαναξιολόγηση της αναπηρίας σε μεταγενέστερο στάδιο σε περίπτωση που κατά την πρώτη αξιολόγηση άτομο είχε πιστοποιηθεί με μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία, το ΥΕΠΚΑ κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο. Με την πρόταση νόμου των κοινοβουλευτικών κομμάτων ικανοποιούνταν πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος και διασφαλίζονταν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ενώ επί του κυβερνητικού νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, διατυπώθηκαν έντονες διαφωνίες τόσο από την ΚΥΣΟΑ, όσο και από κοινοβουλευτικά κόμματα.

οποίο εμπίπτει σε Γεωργική Ζώνη και το οποίο δεν έχει υψομετρικές διαφορές και ως εκ τούτου οι χωματουργικές εργασίες θα είναι οι ελάχιστες δυνατές. Στο τεμάχιο δεν υπάρχουν κτίρια ώστε να απαιτούνται κατεδαφίσεις, εκτός

από τις απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες για την ετοιμασία του χώρου κατασκευής. Πέραν των έξι αιθουσών και του αμφιθεάτρου διδασκαλίας, το κολέγιο σύμφωνα με τα σχέδια θα περιλαμβάνει εργαστήρια, διώροφη βιβλιοθήκη έκτασης 780 τ.μ, καφετέρια, γυμναστήριο (629 τ.μ),ανοικτό χώρο αθλοπαιδιών έκτασης 3000 τ.μ, φοιτητικές εστίες εμβαδού 4.643 τ.μ, οι οποίες θα είναι χωρισμένες σε τρία διώροφα κτίρια 96 διαμερισμάτων, χώρους πρασίνου και χώρους στάθμευσης για 171 αυτοκίνητα. Η περίοδος εκτέλεσης των εργασιών εκτιμάται στα δύο χρόνια.

ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ ΠΡΟΧΩΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Σε ένδειξη εκτίμησης Σειρά δράσεων για ανάδειξη της συμβολής και του πολύχρονου έργου του αείμνηστου τέως δημάρχου Μιχάλη Παυλίδη, προχωρά ο δήμος Γεροσκήπου, με απόφαση της τελευταίας συνεδρίας της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε σε πρώτο στάδιο την μετονομασία δρόμου σε οδό Μιχάλη Παυλίδη, την μετονομασία του πάρκου γλυπτικής το οποίο είχε αποτελέσει έμπνευση του εκλιπόντος σε Πάρκο Γλυπτικής Μιχάλη Παυλίδη, όπως και την καθιέρωση ημέρας αιμοδοσίας, αφιερωμένη στη μνήμη του. Η λήψη περαιτέρω μέτρων για απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τον θανόντα, θα αποφασιστεί σε κατοπινό στάδιο σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, της οποίας ο Μιχάλης Παυλίδης υπήρξε δραστήριο μέλος. Ο Μιχάλης Παυλίδης απεβίωσε στις 11 Ιανουαρίου σε ηλικία 67

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Υπηρέτησε την Γεροσκήπου και την τοπική αυτοδιοίκηση για 17.5 χρόνια, εκ των οποίων τα δέκα ως δήμαρχος και τα υπόλοιπα ως δημοτικός σύμβουλος. Μέσω της πολύχρονης ενασχόλησής του με την τοπική αυτοδιοίκηση συνέβαλε στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Γεροσκήπου.

Έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για την βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Γεροσκήπου. Υπήρξε πρόεδρος ή μέλος διοικητικών οργάνων σωματείων του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναπτύσσοντας μέσω αυτών πλούσια κοινωφελή δράση. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μετά από κοινωνικό διάλογο επήλθε τελικά σύγκληση απόψεων τόσο από το αναπηρικό κίνημα, όσο και από το ΥΕΠΚΑ. Σήμερα ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια της Βουλής το σχετικό νομοσχέδιο, αντιμετωππίζοντας σε μεγάλο βαθμό στην αχρείαστη ταλαιπωρία στην οποία υποβάλονταν τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία παρόλο που κρίνονταν ως άτομα με μόνιμη και μη αναστρέψιμη αναπηρία, καλούνταν σε επαναξιολόγηση της αναπηρίας τους. Επίσης, πλέον τα άτομα που συγκροτούν την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας οφείλουν να ενημερώνουν τον αιτητή για το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα τους πριν από κάθε αξιολόγηση. *Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου

Σ

ΣΚΕΨΕΙΣ

Κλάδος γεωπονίας Μετά από αίτημα κοινοταρχών της επαρχίας μας και ως αποτέλεσμα των ενεργειών μου, το Υπουργείο Παιδείας, τηρώντας το περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής του που μου απέστειλε στις 23/7/21 ότι η γραπτή εισήγηση που τους έθεσα στις 21/4/21 αντιμετωπίζεται θετικά και θα τροχοδρομηθεί άμεσα, ανακοινώθηκε και επίσημα η λειτουργία Κλάδου Γεωπονίας στο Λύκειο και την Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΚ) Έμπας από την νέα σχοΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ λική χρονιά 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές ΠΑΖΑΡΟΥ* μπορούν από τώρα να πάρουν πληροφορίες και τον κλάδο Γεωπονίας από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου τους. Σημειώνεται πως τα εργαστηριακά μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Γεωργικού Τμήματος Αχέλειας και πως ο κλάδος θα λειτουργήσει νοουμένου ότι θα εκδηλωθεί το ανάλογο ενδιαφέρον από τους μαθητές μας. Η λειτουργία του κλάδου Γεωπονίας είναι μία θετική εξέλιξη για την Πάφο αφού ο πρωτογενής τομέας παραγωγής απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην επαρχία μας, η λειτουργία της θα βοηθήσει τους νέους μας από νωρίς να θέσουν τις απαραίτητες βάσεις που απαιτούνται για μελλοντικές σπουδές τους στον συγκεκριμένο κλάδο. *Βουλευτής ΔΗΣΥ ΠάφουWinter Sale JANO CORNER 300x260cm

BEDS WITH LIFT AND STORAGE ANNETA CORNER SOFA

BEDROOM SET CLAUDIA 180Χ200

ATHENA CORNER SOFA

JANO 3+2 SET

GOYA 3+2

Galatea Recliner

Back in stock!

-60% on the CoolMax mattresses

Karibian Descanso


14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΚΙΔΗ*

Απολυτήριο, Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και Σπουδές

Για σκοπούς εξασφάλισης Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης διεξάγονται Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης, γνωστές ως εξετάσεις τετραμήνων. Η εξέταση του Α’ τετραμήνου διεξάγεται τον Γενάρη και του Β΄ τετραμήνου εντός Μαΐου. Αυτές οι δύο εξετάσεις καθορίζουν σε μεγάλο ποσοστό τους βαθμούς στο Απολυτήριο. Το Απολυτήριο είναι η βασική προϋπόθεση διεκδίκησης θέσης σπουδών σε πανεπιστήμια ανά το παγκόσμιο, αλλά και διεκδίκησης θέσεων εργασίας που δεν απαιτούν πανεπιστημιακό δίπλωμα, τουλάχιστο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ). Ο Μάρτης είναι καθοριστικός μήνας για τους τελειόφοιτους μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέση για σπουδές στα κυπριακά ή/και τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου που διεξάγονται κάθε Ιούνη. Αυτές οι εξετάσεις ακολουθούν δηλαδή τις εξετάσεις του Β’ τετραμήνου. Οι εκδόσεις: «Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης» και «Επιστημονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας» αποτελούν βασικά βοηθήματα των υποψηφίων. Διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης του Ιούνη είναι σημαντική η επιλογή πρώτα του Πλαισίου Πρόσβασης, βάσει του οποίου θα μπορεί κάποιος υποψήφιος να διεκδικήσει θέση σε κλάδο σπουδών της αρεσκείας του. Τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης ανακοινώνονται τον Ιούλιο. Ακολουθεί η κατανομή των θέσεων των Κυπριακών Δημόσιων Πανεπιστημίων ενώ αμέσως μετά, όσοι ενδιαφέρονται συμπληρώνουν σχετική αίτηση για τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια, για τα οποία η κατανομή θέσεων γίνεται τον Αύγουστο. Για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που παρακάθεται ένας υποψήφιος εξασφαλίζεται και ένας διαφορετικός Βαθμός Κατάταξης που ισχύει μόνο για το έτος διεξαγωγής των εξετάσεων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να διεκδικήσει θέση σε όλα τα υπάρχοντα Πλαίσια Πρόσβασης για την Κύπρο, ενώ για την Ελλάδα, από τα υπάρχοντα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, μόνο στο ένα. Με λίγα λόγια: Όποιος επιθυμεί να εξασφαλίσει μόνο Απολυτήριο παρακάθεται μόνο στις εξετάσεις τετραμήνων, όποιος από την άλλη επιθυμεί να σπουδάσει σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή της Ελλάδας πρέπει να παρακαθίσει και στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης. Εάν κάποιος τώρα επιθυμεί να σπουδάσει σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, είτε της Κύπρου είτε της Ελλάδας αρκεί το Απολυτήριο. Το Απολυτήριο μαζί με εξετάσεις GCE, αναλόγως πανεπιστημίου και κλάδου σπουδών, είναι αναγκαία για όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Αγγλία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για κάποιες χώρες εντός της ΕΕ, όπως η Γερμανία. Για την παραχώρηση θέσεων σπουδών στη Γερμανία απαιτείται, εκτός του Απολυτηρίου και ο Βαθμός Κατάταξης των Παγκύπριων Εξετάσεων του Ιούνη στον κλάδο σπουδών που ενδιαφέρει κάποιον υποψήφιο. Αγγλόφωνοι κλάδοι σπουδών προσφέρονται σε πανεπιστήμια πολλών ευρωπαϊκών χωρών με σχετικά χαμηλό κόστος. Για τον ιατρικό κλάδο τα δίδακτρα μπορεί να ανέρχονται όμως μέχρι και τις 20 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, ενώ ποικίλει ο βαθμός δυσκολίας των διεξαγόμενων εισαγωγικών εξετάσεων. Για σπουδές στα αγγλόφωνα ιατρικά πανεπιστήμια της Ιταλίας διεξάγονται πανευρωπαϊκές εξετάσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Ιδιαίτερα απαιτητικές είναι επίσης οι γραπτές εξετάσεις για τα αγγλόφωνα τμήματα της 1ης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα της Τσεχίας, όπου ενδεικτικά για την Κύπρο, από τις ανά έτος 15 προσφερόμενες θέσεις Ιατρικής/Οδοντιατρικής, υπάρχει επιτυχία κατά μέσο όρο μόνο για 5 υποψήφιους! *Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Ταλαιπωρία και αναμονή ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σε αφάνταστη ταλαιπωρία θέτοντας πολλές φορές την υγεία αλλά και την ίδια την ζωή τους σε κίνδυνο εξακολουθούν να υποβάλλονται καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς, οι οποίοι προσπαθούν απεγνωσμένα να διευθετήσουν ραντεβού σε ειδικούς γιατρούς, κλινικές ακτινολογικά και άλλα κέντρα μέσω ΓΕ.Σ.Υ, χωρίς αυτό να γίνεται κατορθωτό άμεσα και μάλιστα πολλές φορές τα ραντεβού αναβάλλονται το ένα μετά το άλλο, λόγω απουσίας γιατρών ή φόρτου εργασίας. Σύμφωνα με σωρεία παραπόνων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, στις πλείστες των περιπτώσεων οι διαθέσιμες ημερομηνίες για διευθέτηση ραντεβού είναι τρεις – τέσσερις βδομάδες αργότερα, αν και σχεδόν όλες οι περιπτώσεις χρήζουν άμεσης εξέτασης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ασθενούς, που περίμενε τέσσερις βδομάδες για την διενέργεια εξέτασης σε ακτινολογικό τμήμα και έλαβε μία μέρα ενωρίτερα τηλεφώνημα, με το οποίο του ανακοινώθηκε ότι λόγω απουσίας του γιατρού το ραντεβού θα έπρεπε να αναβληθεί και να διευθετηθεί μετά την παρέλευση 10 ημερών. Αφού, λοιπόν, ο ασθενής περίμενε άλλες δέκα μέρες για το

ραντεβού του, έλαβε δύο ώρες πριν από αυτό νέο τηλεφώνημα με το οποίο ενημερώθηκε ότι το ραντεβού θα έπρεπε να αναβληθεί εκ νέου, λόγω φόρτου εργασίας και αδυναμίας του γιατρού να ανταποκριθεί στον αυξημένο όγκο εργασίας. Μετά και την εξέλιξη αυτή, ο ασθενής αναγκάστηκε να μεταβεί σε κλινική στην Λεμεσό, όπου διενήργησε την εξέταση την επόμενη κιόλας μέρα, λαμβάνοντας μάλιστα την ίδια ώρα τα αποτελέσματα. Σε άλλη περίπτωση, ασθενής ο οποίος κάλεσε σε ιδιωτικό νοσοκομείο για να διευθετήσει ραντεβού για συγκεκριμένη εξέταση, ενημερώθηκε ότι αν και αυτή περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΓΕ.ΣΥ, την δεδομένη στιγμή δεν μπορούσε να διενεργηθεί μέσω αυτού, καθώς ένας μόνο γιατρός εργοδοτείτο στην εν λόγω κλινική. Ωστόσο, ο ασθενής ενημερώθηκε ότι εάν επιθυμούσε να κάνει την εξέταση ιδιωτικά, θα έπρεπε να καταβάλει στην κλινική ποσό 65 ευρώ, αντί των 10 που θα πλήρωνε μέσω ΓΕ.ΣΥ. Οι παρουσιάζονται αγανακτισμένοι, καθώς κάθε μήνα αποκόπτεται χρηματικό ποσό από τον μισθό, τις συντάξεις και τις καταθέσεις τους ως συνεισφορά στο Σύστημα, χωρίς ωστόσο να μπορούν

να εξυπηρετηθούν άμεσα την ώρα που το έχουν ανάγκη και αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε άλλες επαρχίες και πέραν της ταλαιπωρίας την οποία υφίστανται, επιβαρύνονται και με επιπλέον οικονομικό κόστος για καύσιμα ή σε μη εγγεγραμμένους στο σύστημα γιατρούς και να πληρώνουν επιπλέον ποσά προκειμένου να εξεταστούν και να θεραπευτούν. Το πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο στην Πάφο, λόγω του μικρού αριθμού γιατρών, κλινικών και ακτινολογικών κέντρων σε σχέση με τις άλλες επαρχίες, στα οποία καταφεύγει πλέον μετά την λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας η πλειοψηφία των πολιτών.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΘΑ ΑΝΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ 2.000.000 ΕΥΡΩ

Αξιόλογη πρωτοβουλία Η ανέγερση εκκλησίας στην κοινότητα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχους βρίσκεται στους άμεσους στόχους της Γεωργιανής Αποστολικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου της Γεωργίας, με εκτιμώμενο κόστος € 1.800.000 – 2.200.000. Η έκθεση πληροφοριών του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμού και αναψυχής, βρίσκεται ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η εκκλησία θα έχει εμβαδό 208 τ.μ και προτείνεται να ανεγερθεί σε τεμάχιο εμβαδού 12.995 τ.μ. Το καμπαναριό θα έχει εμβαδό 29.5 τ.μ, ενώ η πλατεία, οι χώροι στάθμευσης και δρόμος πρόσβασης εντός του τεμαχίου 2.358.5 τ.μ. Ο ναός θα είναι χωρητικότητας 100 ατόμων, ενώ καθημερινά υπολογίζεται ότι θα προσελκύει γύρω στα 20 άτομα για προσκύνημα. Θα λειτουργεί Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί και παράλληλα σε θρησκευτικές εορτές και θρησκευτικά μυστήρια. Εκτιμάται ότι

η λειτουργία της εκκλησίας θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής της περιοχής, αφού αναμένεται ότι θα προσελκύσει αριθμό τουριστών και επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο τεμάχιο με υψόμετρο 67 - 90 μέτρων από την στάθμη της θάλασσας σε περιοχή με λιγοστές αναπτύξεις, η οποία κυριαρχείται από καλλιέργειες, θα φυτευτούν φυτά χαμηλής βλάστησης και δέντρα της περιοχής, ενώ παράλλη-

λα θα παραχωρηθεί και δημόσιος χώρος πρασίνου συνολικού εμβαδού 1.950 τ.μ. Το υπό μελέτη τεμάχιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την περιοχή Natura 2000 – Δάσος Πάφου και 950 μέτρων από την κοινότητα Αγίας Μαρίνας. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίοδο 12 μηνών από της έκδοσης όλων των απαραίτητων αδειών. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΝΝΙΑΣ

Στροφή προς το glamping ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού φαίνεται να στρέφεται η Κύπρος μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία αφορά το glamping (συνδυασμός camping και glam), δηλαδή το πολυτελές κάμπινγκ/κατασκήνωση για μοναδικές eco-friendly εμπειρίες. Ήδη, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ανάψει το «πράσινο φως», υπό προϋποθέσεις, για την δημιουργία πολυτελούς κατασκηνωτικού χώρου στην Ίνια. Κατά την διαμόρφωση της θέσης της η Περιβαλλοντική Αρχή έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα από επιτόπια επίσκεψη εκπροσώπων της, όλες τις πληροφορίες που της είχαν υποβληθεί με βάση τον σχετικό νόμο, αλλά και τα κριτήρια του παραρτήματος των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 έως 2021. Μάλιστα, για λόγους που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά, την τοποθεσία, αλλά και τον τύπο και τα χαρακτηριστικών των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή του έργου, δεν κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης. Για τα χαρακτηριστικά του έργου αναφέρεται ότι αυτό αφορά στην κατασκευή και λειτουργία κατασκηνωτικού χώρου πολυτελείας

εντός των διοικητικών ορίων της Ίνιας. Για την τοποθεσία του αναφέρει ότι το έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας και σε απόσταση περίπου 500 μέτρων νοτιοδυτικά από τον οικιστικό της πυρήνα και εμπίπτει εντός Πολεοδομικής Ζώνης Δα31 (γεωργική ζώνη). Για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον, σημειώνει ότι αυτές κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου είναι διαχειρίσιμες υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Το έργο αφορά στην κατασκευή τριών τριγωνικών ξύλινων ανεξάρτητων σπιτιών δυνατότητας φιλοξενίας δύο ενηλίκων και δύο παιδιών σε τεμάχιο εμβαδού 1673 τ.μ. Το κάθε σπιτάκι θα έχει εμβαδό καλυμμένων χώρων 51 τ.μ και ακάλυπτων 29 τ.μ. και για σκοπούς διασφάλισης της ιδιωτικότητας των ενοίκων τους, αυτά θα διαχωρίζονται με δέντρα. Τα

σπιτάκια θα έχουν κοινόχρηστο καθιστικό με ξύλινο κατάστρωμα (deck) και πέργολα, με εμβαδό 45 τ.μ. περίπου. Στην είσοδο του κατασκηνωτικού χώρου θα τοποθετηθεί πλακόστρωτο με πέτρες της περιοχής και θα φυτευτούν θαμνόφυτα της περιοχής, ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή. Για σκοπούς ύδρευσης θα παραχωρείται νερό από το δίκτυο υδατοπρομήθειας της κοινότητας και για σκοπούς άρδευσης νερό από την κοινοτική βρύση. Το τεμάχιο εμπίπτει εντός πολεοδομικής ζώνης Δα31, δηλαδή γεωργικής ζώνης. Απέχει 1700 περίπου μέτρα από τον οικιστικό πυρήνα των Κάτω Αρόδων και 650 μέτρα από την περιοχή του Δικτύου Νatura 2000 και ΖΕΠ ‘Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα. Το κόστος του έργου αναμένεται να ανέλθει στις 30 χιλιάδες ευρώ. Εκτιμάται ότι αυτό θα είναι έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 20ΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Χρειαζόμαστε βροχές Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για την βροχόπτωση και τα αποθέματα νερού στα φράγματα κατά την τελευταία 20ετία. Σύμφωνα με αυτά, ο πιο βροχερός χρόνος ήταν το 2020, με τους υδατοφράκτες της επαρχίας να συγκεντρώνουν 3.100.023 κυβικά μέτρα νερού (ε.κ.μ) και ο πιο «στεγνός» το 2008 με μόλις 273.996. Στην δεύτερη θέση έρχεται το 2012 με 2.907.363 ε.κ.μ. Ακολουθούν το 2019 με 2.893.521 (ε.κ.μ), το 2004 με 2.767.842 (ε.κ.μ), το 2013 με 2.592.984 (ε.κ.μ), το 2003 με 2.111.201 (ε.κ.μ), το 2005 με 2.099.216 (ε.κ.μ), το 2010 με 1.985.050 (ε.κ.μ), το 2011 με 1.828.001 (ε.κ.μ), το 2015 με 1.696.181 (ε.κ.μ), το 2002 με 1.595.472 (ε.κ.μ), το 2014 με 1.375.743 (ε.κ.μ), το 2006 με 1.217.708 (ε.κ.μ), το 2016 με 1.030.026 (ε.κ.μ), το 2009 με 975.895 (ε.κ.μ), το 2017 με 729.623 (ε.κ.μ), το 2018 με 638.953 (ε.κ.μ),

το 2007 με 624.231 (ε.κ.μ), το 2001 με 524.237 (ε.κ.μ) και το 2000 με 413.846 (ε.κ.μ). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πιο βροχερός μήνας των τελευταίων 20 χρόνων ήταν Απρίλιος του 2020. Συγκεκριμένα τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αναφέρουν ότι την 1η Μαΐου τα αποθέματα νερού στα φράγματα ανήλθαν στα 288.207 ε.κ.μ. (1η Απριλίου 2020: 287.518 ε.κ.μ, 1 Μαρτίου 2020: 285.541 ε.κ.μ, 1η Ιουνίου 2020: 283.371 ε.κ.μ, 1η Φεβρουαρίου 2020: 283.113 ε.κ.μ). Οι χαμηλότερες πληρότητες των φραγμάτων στην επαρχία καταγράφηκαν τον Νοέμβριο του 2008, με αυτά να δηλώνονται την 1η Δεκεμβρίου μόλις στα 12.994 ε.κ.μ νερού (1η Νοεμβρίου 2008: 13.439 ε.κ.μ, 1η Οκτωβρίου 2008: 14.818 ε.κ.μ, 1η Ιανουαρίου 2009: 15.720 ε.κ.μ). Τα φράγματα της επαρχίας έχουν χωρητικότητα 102.171 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νε-

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Θύτες και θύματα Η πανδημία πέραν των δραματικών αλλαγών που έφερε στην ζωή και την καθημερινότητα μας, έφερε και στην επιφάνεια ζητήματα που μέχρι σήμερα ήταν ταμπού. Σε πολλές περιπτώσεις ενίσχυσε επιθετικές συμπεριφορές, έδωσε ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ όμως και τεράστια δύναμη στα ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ* θύματα να αντιμετωπίσουν τους θύτες αλλά και την κοινωνία που έχει την τάση να τα θυματοποιεί ακόμη περισσότερο. Πρόσφατα έγινε γνωστή ακόμη μια υπόθεση βιασμού μιας 24χρονης γυναίκας, μια υπόθεση που όσο ξεδιπλώνεται φαίνεται πως έχει παρακλάδια και δράση μέσα στα πλαίσια ενός κυκλώματος. Για ακόμη μια φορά όμως παρά την στήριξη του θύματος από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, η κοινωνική κατακραυγή κι η διαπόμπευση του θύματος δεν τελειώνουν ποτέ. Οι φερόμενοι ως θύτες με την στάση τους, αφού έχουν ως δεδομένο την κοινωνική τους θέση και την οικονομική τους επιφάνεια, κοροϊδεύουν τις διαδικασίες. Αυτό είναι απότοκο της διαχρονικής συστηματοποιημένης ευκολίας που αναδεικνύεται ξανά και ξανά, στην αποφυγή οποιασδήποτε ευθύνης και ποινής από την πλευρά των ενόχων. Ενώ παράλληλα το σύστημα, με τις αδυναμίες και την άγνοια του, βοηθά στην διαιώνιση της κατάστασης. Αυτό προκαλεί τρόμο, όχι λύπη. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον θύτη, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την κοινωνία που δεν αντιδρά αλλά δακτυλοδειχτεί το θύμα αφήνοντας τον θύτη στο απυρόβλητο, δεν υπάρχει δικαιολογία για το σύστημα που υστερεί και στις αναχρονιστικές διαδικασίες που ευνοούν τους θύτες. Εκφράσεις όπως «ναι αλλά μήπως προκαλούσε;», «μα δεν είδατε τι φόραγε;», ή «Εγώ τους είδα που φλέρταραν, απλώς το μετάνιωσε και τώρα τα λέει για να τη γλυτώσει» εκτός από αναληθής κι προσβλητικές, είναι αηδιαστικές και δυστυχώς παραμένουν συχνότατες. Ως γυναίκα και ως μητέρα ενός κοριτσιού, βλέπω όλα όσα συμβαίνουν με διαφορετικό μάτι, μπαίνω στην θέση του θύματος και ξέρω πως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Δεν φοβάμαι με όλα όσα συμβαίνουν. Θυμώνω και πεισμώνω περισσότερο γιατί αυτή η κοινωνία πρέπει να αλλάξει. Ξέρω πως πρέπει να θωρακίσω το παιδί μου να αντιμετωπίσει τα πάντα ακόμη και την κοινωνία που με τις δήθεν ηθικολογίες της είναι ο μεγαλύτερος θύτης. * Πολιτικός Επιστήμονας, Επικοινωνιολόγος

ρού. Συγκεκριμένα το φράγμα του Ασπρόκρεμμου, που είναι και το μεγαλύτερο της επαρχίας, είναι χωρητικότητας 52.375 ε.κ.μ νερού, της Ευρέτου 24.000 ε.κ.μ, της Κανναβιού 17.168, της Αρμίνου είναι χωρητικότητας 4.300 ε.κ.μ νερού, του Μαυροκόλυμπου 2.180, της Αργάκας 0.990, του Πωμού 0.860 και της Αγίας Μαρίνας 0.298. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Για μικρές αγγελίες, τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 26953743 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy


16 ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ατυχείς και άκρως άστοχες αναφορές Ένα δημόσιο πρόσωπο που υπήρξε Πρώτη Κυρία, Βουλευτής, Ευρωπαία Επίτροπος για σειρά ετών και μετά από πορεία δεκαετιών στα κοινά του τόπου διορίζεται πρόσφατα ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα περίμενε κάποιος να ζυγίζει τα λεγόμενα και τα γραφόμενά του. Η δήλωση της κυρίας Ανδρούλλας Βασιλείου σε σχέση με την υπόθεση στην Ελλάδα και τις καταγγελίες γυναίκας ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* για βιασμό, με αναφορές μάλιστα για κύκλωμα που εμπλέκει και την Κύπρο, ήταν τουλάχιστο ατυχείς και άκρως άστοχες. Η διατύπωση που αφήνει να νοηθεί πως το θύμα «τα ήθελε και τα έπαθε» αφήνει εκτεθειμένη την κυρία Βασιλείου, όπως επίσης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου που προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση του, αλλά είναι το ίδιο το ίδρυμα που διά της Πρυτανείας του πρότεινε την κυρία Βασιλείου για διορισμό στο Συμβούλιο του πρώτου ακαδημαικού ιδρύματος του τόπου. Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι πότε κλείνει ο κύκλος σου, για να μπορείς να φύγεις με το κεφάλι ψηλά, καταλήγεις να ακυρώνεις στο τέλος και την όποια προηγούμενη προσφορά σου. *Γενετιστής Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Σ. ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

Επισκέψεις Βαλεντίνου Φακοντή Στα πλαίσια των επισκέψεων του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις σε δήμους και κοινότητες, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου, κ. Βαλεντίνος Φακοντής, θα επισκεφθεί τη Δευτέρα 24/1/2022 τις κοινότητες Τραχυπέδουλα, Μέσσανα, Αρμίνου, Άγιος Ιωάννης και Σαλαμιού με σκοπό την προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα, ο κ. Φακοντής θα επισκεφθεί τα καφενεία της κοινότητας Τραχυπέδουλα στις 3:30μ.μ., της κοινότητας Μέσσανα στις 4:30μ.μ., της κοινότητας Αρμίνου στις 5:15μ.μ., της κοινότητας Αγίου Ιωάννη στις 6:00μ.μ. και της κοινότητας Σαλαμιού στις 6:30μ.μ.

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Η έκταση 14,382 τμ απέναντι από το Α΄Λύκειο Μακαρίου Γ΄ ιδιοκτησίας της Μητρόπολης Πάφου είχε καθιερωθεί από την κοινωνία της Πάφου να ονομάζεται “ Δημόσιος Κήπος “ Η ονομασία αυτή και το ότι ανήκε στην εκκλησία της Πάφου απέτρεψε τους Άγγλους να μας έχουν φυτέψει κανένα κυβερνείο, ή καμμιά κατοικία Άγγλου Επάρχου. Το 1955 η Μητρόπολη Πάφου παραχωρεί τον χώρο που είναι χτισμένο το Δημαρχείο Πάφου. Σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμα στον αριθμό 4 του Δημόσιου Κήπου, γίνεται παραχώρηση με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Μητρόπολης και Δήμου Πάφου. Στην συμφωνία αυτή καθορίζεται το τεμάχιο 1 για κτίσιμο καθεδρικού ναού και Μητροπολιτικού Μεγάρου. Τα τεμάχια 2 ,3 παραχωρούνται για 50 χρόνια στον Δήμο Πάφου σύμφωνα με την υπογραφήσα συμφωνία της 17ης Ιουνίου 1955. Για οικονομικούς λόγους τότε δεν προχώρησε η ανέγερση ναού και Μητρόπολης στον χώρο της έκτασης 14,382 τμ. Η επιθυμία της μητρόπολης Πάφου για ανέγερση μητροπολιτικού ναού χρονολογείται από πολυ παλιά αλλά έγινε πολύ έντονη την εποχή που μητροπόλης Πάφου ήταν ο νυν Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Ο τότε μητροπολίτης έκφρασε έντονη επιθυμία για ανέγερση ναού στον Μουσαλλά. Τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες απέτρεψαν τα σχέδια του τότε και νυν Αρχιεπισκόπου. Ίσως να ακολούθησε και ο ναός την τύχη της άμοιρης Πάφου για την δημιουργία κάποιου μεγάλου έργου, όπως λιμανιού, μαρίνας, δρόμου προς Χρυσοχού κλπ. Η ανέγερση καθεδρικού ναού στον ιδιόκτητο χώρο του Κήπου ετέθη επιτακτικά από τον νυν Μητροπολίτη τα

Η αρχαιότερη εκκλησία της Ευρώπης χωρίς καθεδρικό τελευταία χρόνια. Στις αντιδράσεις των λίγων πολιτών που σκίζουν τα ιμάτια τους ότι θα καταστραφεί ο κήπος ο Μητροπολίτης Πάφου εκφράστηκε δημόσια με δηλώσεις. “Πρώτος εγώ έχω τέτοιες ανησυχίες. Ούτε το περιβάλλον θέλω να θίξω, ούτε και να φορτώσω την περιοχή με ένα κτίριο που δεν αρμόζει στην πόλη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, ούτε από τους περιβαλλοντιστές, ούτε από κανέναν.» Ο φίλος μου ο Χαλικιόπουλος έχει κολλήσει στο ότι ο ναός θα καταλάβει μεγάλη έκταση. Η απάντηση δίνεται άμεσα από τον ίδιο τον Μητροπολίτη σε δηλώσεις του που έχουν γίνει σε εκείνη την περιβόητη συνεδρία του Δήμου Πάφου.«Σε μια τεράστια έκταση 14,382 τμ. ζητούμε στο 5% να χτίσουμε ένα ναό, που δεν θα περιφραχθεί. Θα είναι ελεύθερος για όσους χρησιμοποιούν τον κήπο. Μάλιστα, τον τελευταίο λόγο για το πώς θα είναι το κτίριο θα τον έχει η Πολεοδομία του Δήμου. Αυτοί θα καθορίσουν το πώς θα είναι». Ακόμη ο Μητροπολίτης Πάφου τότε, εξήγησε παράλληλα πως ζητούν μέσα στην περιουσία τους, την άδεια να χτίσουν ένα ναό γιατί αυτό είναι η ανάγκη της πόλης. Όπως δήλωσε, αρχικά ο Καθεδρικός Ναός της πόλης βρισκόταν

στο χωριό Μούτταλος. Ο μητροπολιτικός ναός έγινε τζαμί και έτσι κατέληξαν στον σημερινό ναό του Αγίου Θεοδώρου που βρίσκονται σήμερα. Είναι πολύ παράδοξο που η πρώτη πόλη της Ευρώπης που δέχτηκε τον Χριστιανισμό από τον Απ. Παύλο και Βαρνάβα δεν έχει καθεδρικό ναό. Σε πόλεις που πολύ αργότερα είχε διαδοθεί ο Χριστιανισμός σήμερα έχουν μεγάλους ναούς που ξεχωρίζουν. Μεγά-

Συμβάλλοντας στη σωστή χρήση της γλώσσας μας Ο Χρυσόστομος Ρουσής M.Ed., πρώην γυμνασιάρχης, καταγράφει συνηθισμένα γραμματικά και συντακτικά λάθη, τα οποία γίνονται από άγνοια βασικών κανόνων της γραμματικής. «Kάθε ποιότητα γλώσσας είναι ποιότητα σκέψης και ποιότητα βίωσης του κόσμου. Το να προσέξω αυτό που λέω ή που γράφω σημαίνει να προσέξω τη σκέψη μου να τη διατυπώσω όσο γίνεται πιο καλά». (Γ. Μπαμπινιώτης, Λευκωσία 2020). Σήμερα, όμως, νέοι και ενήλικοι, αδιαφορούμε για τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, με αποτέλεσμα να αγνοούμε βασικούς κανόνες της Νεοελληνικής Γραμματικής. Ακούμε τα πιο κάτω λάθη στον τονισμό των επιθέτων, τα οποία τείνουν, δυστυχώς, να γίνουν αποδεκτά:

Ποιο είναι το προφίλ των “ανήλικων παραβατών” σήμερα στην Κύπρο; (και όχι: το προφίλ των ανηλίκων παραβατών) Το Συμβούλιο τής ΠΑΣΥΔΥ συζήτησε τα προβλήματα τών “εργαζόμενων μητέρων”. (και όχι: τα προβλήματα τών εργαζομένων μητέρων) Τα ήθη και έθιμα των βάρβαρων λαών. (και όχι: των βαρβάρων λαών) Αλλά, «Και τώρα τι θα γενούμε χωρίς βαρβάρους» (Καβάφης) Ν.Β. (Σημειώστε): Τα επίθετα, σχεδόν πάντοτε, διατηρούν τον τόνο στην ίδια συλλαβή, π.χ. ο ανήλικος παραβάτης, του ανήλικου παραβάτη / οι εργαζόμενοι φοιτητές, των εργαζόμενων φοιτητών. Κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα, όταν χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά, π.χ. «το προφίλ των

ανηλίκων» ή σε τυπικό ύφος, π.χ. Η ανακάλυψη πλουσίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ. Όμως, σε λαϊκό, οικείο ύφος, ο τόνος δεν μετακινείται, π.χ. “η ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων”. Διαγράφω το λάθος: Οι πρόνοιες καθορίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων/εργαζόμενων φοιτητών στα ξενοδοχεία. / Συζήτησαν τα προβλήματα των εργαζόμενων/εργαζομένων. Η εκτόξευση κρουσμάτων προκάλεσε ανησυχία στους αρμοδίους/αρμόδιους. Ν.Β. (Σημειώστε): Τα τρισύλλαβα ουσιαστικά στην ονομαστική του πληθυντικού, σε λαϊκό, οικείο ύφος, μετακινούν τον τόνο στην παραλήγουσα, π.χ. οι δημάρχοι, αντί οι δήμαρχοι. Οι πολυσύλλαβες λέξεις (ουσιαστικά), όταν χρησιμοποιούνται σε οικείο

λες πόλεις της Ευρώπης σήμερα είναι γνωστές από τους περίφημους ναούς τους. Η Ρώμη από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου, ναός της Παναγίας των Παρισσίων το Παρίσσι, Πάτρα ναός του Αγίου Ανδρέα, Θεσσαλονίκη ναός του Αγίου Δημητρίου, Αθήνα ναός του... Παρθενώνα, Κωνσταντινούπολη Αγιά Σοφιά, Παναγία του Σουμελά στον Πόντο. Οι Σέρβοι είναι περήφανοι γιατί έχουν το μεγαλύτερο ναό του Αγίου Σάββα στα Βαλκάνια, Οι Σαντορινιοί περηφανεύονται ότι έχουν τους περισσότερους ναούς (380) από τα νησιά της Ελλάδας. Οι ναοί σήμερα αποτελούν σύμβολο για τους χριστιανικούς λαούς αλλά και για τις χαμένες πατρίδες ανεξίτηλοι μάρτυρες του Ελληνισμού. Ακόμη και οι αρχαιοελληνικοί ναοί μαρτυρούν την παρουσία των Ελλήνων στα πέρατα του κόσμου. Στα κατεχόμενα οι μόνοι μάρτυρες της ελληνικής παρουσίας χιλιάδων χρόνων είναι οι ρημαγμένες εκκλησίες. Στην Γεροσκήπου η ελληνική παρουσία από αρχαιοτάτων χρόνων, αποδεικνύεται από τους ναούς. Ερείπια βυζαντινής βασιλικής του 6ου αιώνα βρίσκεται στους Αγίους πέντε. Η Αγία Παρασκευή του 9ου αιώνα είναι ο αρχαιότερος ναός που βρίσκεται σε λειτουργία στην Κύπρο . Η Πάφος σήμερα για εθνικούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς, και θρησκευτικούς χρειάζεται έναν καθεδρικό ναό σε χώρο που να βρίσκεται κοντά στο κέντρο και την μητρόπολη. Αυτός ο χώρος είναι ιδιοκτησία της Μητρόπολης Πάφου και έχει κάθε νομικό δικαίωμα να τον αξιοποίησει. Ο ναός με την συμφωνία Μητρόπολης και Δήμου Πάφου θα καταλαμβάνει το 5% σε μια τεράστια έκταση 14,382 τμ. Ακόμη και 13,000 να μείνουν για αξιοποίησει σαν Δημόσιος Κήπος είναι πάρα πολλά για να δημιουργηθεί ένας πράσινος πνεύμονας. Ο μεγάλος αριθμός των Παφιτών είναι περήφανος για την πόλη του και την καταγωγή του και επιθυμεί να έχει έναν μεγαλοπρεπή ναό σύμφωνα με την ιστορία του. Κανένας νεοεμφανιζόμενος πολίτης, και δήθεν περιβαλλοντιστής δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει την Πόλη της Πάφου από το δικαίωμα να έχει καθεδρικό ναό.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ύφος, δεν κατεβάζουν τον τόνο στη γενική, π.χ. του αντίκτυπου/ανήφορου, του Παπαδόπουλου, του Χρυσόστομου. Ο τόνος στην προπαραλήγουσα προσδίδει οικείο ύφος, ενώ τόνος στην παραλήγουσα τυπικό ύφος, π.χ. «του δάσκαλου η δουλειά δεν πληρώνεται με τίποτε». (οικείο, λαϊκό ύφος) «η ανακάλυψη πλουσίων κοιτασμάτων».(τυπικό ύφος) «πλούσιων κοιτασμάτων» (οικείο ύφος) Πηγές: Αναγνωστοπούλου Ι. & Μπουσούνη-Γκέσουρα Λ., Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; 2005 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας, Αθήνα 1993. Τριανταφυλλίδη Μ. , Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα 19852.


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 17

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ (Κ.Ι.Σ)

Διαδυκτιακή διδασκαλία ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. ΣΑΒΒΙΔΗ*

Το Κυπριακό Ινστιτούτο Στατιστικολόγων μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του μεταξύ των ημερομηνιών 10-12 Ιανουαρίου 2022 διεξήγαγε έρευνα με αντικείμενο το ποιό πάνω θέμα. Η έρευνα που διεξήχθει αφορούσε άτομα ηλικίας 35 και άνω (γονείς με παιδιά στο Γυμνάσιο/Λύκειο) και κάλυπτε ολόκληρη την επικράτεια με μέγεθος δείγματος 476 άτομα και με την μέθοδο της απλής τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας καθορίστηκε το δείγμα. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με την μέθοδο της σημειακής εκτίμησης. Όπως έχει λεχθεί το βασικό αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το ερώτημα κατά πόσο οι μαθητές προσπάθούν το ίδιο στα διαδυκτιακά μαθήματα εν σχέση με την φυσική παρουσία.

Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι το 69% δεν προσπαθούν το ίδιο στα διαδυκτικά μαθήματα και ότι μόνο το 31% καταβάλουν την ίδια προσπάθεια. Ερώτημα 1.Το παιδί σας καταβέλει την ίδια προσπαθεια στα διαδυκτιακά μαθήματα εν σχέση με την φυσική παρουσία στο σχολείο. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδία τους θα έχουν

ανέρχεται στο 73% και μόνο το 27% ότι θα έχει την ίδια βαθμολογία με το να παρακολουθούσε τα μαθήματα με φυσική παρουσία. Συμπέρασμα: Υπάρχει μεγάλη ανησυχεία απο τους γονείς μαθητών γυμνασιακού/ Λυκειακού επιπέδου ότι τα διαδικτυακά μαθήματα δημιουργούν μαθητές που γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. Το διαδυκτικό σχολείο μειώνει την προσπάθεια των μαθητών για κατάκτηση γνώσης και οι μαθητές

Προσπαθούν το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα εν σχέση με την φυσική παρουσία στο σχολείο Δεν προσπαθούν το ίδιο στα διαδικτυακά μαθήματα εν σχέση με την φυσική παρουσία στο σχολείο χαμηλότερες βαθμολογίες τα παιδία τους στις εξετάσεις λόγω των διαδυκτιακών μαθημάτων. Το ποσοστό που πιστεύει στην άποψη αυτή

31%

69%

έχουν λιγότερες προσδοκίες. *Πρόεδρος (Κ.Ι.Σ)

Ο ΣΙΚΑΠ ζητεί ενημέρωση για το είδος των σκιαδίων Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα αναψυχής στην Πάφο είναι το είδος των σκιαδίων και οι ανεμοθώρακες, που θα τοποθετηθούν στις επιχειρήσεις. Μετά από συνάντηση που είχε το ΔΣ ΣΙΚΑΠ με το δήμαρχο Πάφου, ενημερωθήκαμε πως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο Σύνδεσμος θα ενημερωνόταν για τις σχετικές διαδικασίες. Αυτή την περίοδο τα περισσότερα κέντρα αναψυχής στην Πάφο δεν βρίσκονται σε λειτουργία και θέλουν να προχωρήσουν στην τοποθέτηση σκιαδίων, αλλά η δημοτική Αρχή φαίνεται πως ακόμη δεν είναι έτοιμη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ενη-

μερώσουμε τα μέλη μας για να αναπτυχθεί περαιτέρω η Πάφος και από την άλλη να το θέμα αυτό. Καλούμε το δήμαρχο και επιλύονται τα προβλήματα το δημοτικό συμβούλιο του των συναδέλφων μας, μιας Δήμου Πάφου να εξετάσουν και η πανδημία στην κυριοεδώ και τώρα το συγκεκριμέλεξία έχει γονατίσει τα κέντρα αναψυχής της πόλης και νο ζήτημα για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, ώστε να Επαρχίας. προσχωρήσουν τις διαδικα- ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Αναμένουμε από το Δήμο σίες άμεσα, πριν επαναλει- ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ* Πάφου να ανταποκριθεί στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που τουργήσουν. Αν η απόφαση καθυστερήσει να αντιμετωπίζουμε και να μας ενημερώληφθεί θα έχουμε σοβαρότατο πρό- σει ακόμη και αύριο για το είδος των βλημα. σκιαδίων και τους ανεμοθώρακες, που Το ΔΣ ΣΙΚΑΠ από την πρώτη μέρα θα μπορούν να τοποθετήσουν οι επιτης εκλογής του, δήλωσε προθυμία σε χειρήσεις των κέντρων αναψυχής. συνεργασίες και συζητήσεις με αρμό*Πρόεδρος ΣΙΚΑΠ διους φορείς, ούτως ώστε, από τη μια

ΕΠΩΝΥΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αποτύχατε παταγωδώς Άραγε η βροχή, που το τελευταίο διάστημα πέφτει με το τσουβάλι, να ξεπλύνει μαζί με τους δρόμους και την κοινωνία, να καθαρίσει την βρωμιά, τη μπόχα, την ανισότητα και την αδικία που συντελούνται σε αυτό τον τόπο; Καθαρίζουν οι σκέψεις με την βροχή. Κάθεσαι και περνάς από κόσκινο όλα όσα σχιζοφρενικά διαδραματίζονται γύρω σου και καταλήγεις για άλλη μία φορά στο συμπέρασμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτό τον τόπο. Το ζεις καθημερινά άλλωστε. Να μιλήσεις για την υγεία που πάει από το κακό στο χειρότερο; Για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που παλεύουν ενάντια στην covid με πενιχρά μέσα και δίνουν άνισο αγώνα; Για όλες τις υπόλοιπες αρρώστιες που έχουν ξαφνικά εξαφανιστεί από προσώπου γης και το μόνο που υπάρχει είναι ο κορονοϊός; Να πεις για την οικονομία που αιμορραγεί; Για τους μικρομεσαίους που πασχίζουν να επιβιώσουν όσοι βέβαια δεν έχουν αναγκαστεί να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους; Για τις εκατοντάδες κόσμου που έχουν χάσει τις δουλειές τους; Να ασχοληθείς με την παιδεία, που παραπαίει με διατάγματα ότι να ‘ναι και όπως να ‘ναι, τα οποία όπως όλα δείχνουν οδηγούν αφενός σε περαιτέρω εξάπλωση της νόσου και αφετέρου στην μη μόρφωση των παιδιών; Να αναφερθείς στις τράπεζες που δείχνουν τον πραγματικό κακό εαυτό τους, καραδοκώντας να αρπάξουν τις περιουσίες του κοσμάκη, αφήνοντάς τον στον δρόμο, χωρίς να έχουν την παραμικρή ευαισθησία ή ενοχή; Να σχολιάσεις τους Ιεράρχες, που κυκλοφορούν με πανάκριβα οχήματα την ώρα που ο κόσμος πεινά και μιλούν για αγάπη και ταπεινότητα και κηρύσσουν τάχα τον λόγο του Θεού; Να με συγχωρεί η χάρη σας, αλλά δεν είναι με αυτό τον τρόπου που ‘χε συμπεριφερθεί ο Χριστός. Για αυτόν που απειλεί τους υφιστάμενούς του με απόλυση εάν δεν εμβολιαστούν και τους δίνει και τελεσίγραφα, την ώρα μάλιστα που ο εμβολιασμός επίσημα δεν είναι υποχρεωτικός; Ο Θεός είναι αγάπη και ο Χριστός από αγάπη ήρθε στην γη και σταυρώθηκε για μας και κάποιοι από αυτές τις θέσεις μιλούν με τόσο μίσος για τους ανθρώπους. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ποτέ. Να αναφερθείς στον διαχωρισμό του λαού και τον φασισμό που επικρατεί σε όλες τις πτυχές της ζωής; Για την ελευθερία μας που δεν είναι πλέον ούτε δεδομένη, ούτε αυτονόητη και ας έχουν χυθεί ποταμοί αίματος από την αρχαιότητα μέχρι και τα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας; Σε ένα κράτος που συμπεριφέρεται σαν καρναβάλι και σαν δικτάτορας μαζί, να μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι εσείς που κρατάτε την μοίρα μας στα χέρια σας και μας κουνάτε με σχοινιά σαν μαριονέτες έχετε αποτύχει παταγωδώς.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ποιος λογαριάζει την υπόσχεση στον αδύνατο; Μια φορά και ένα καιρό, στο ζωικό βασίλειο ξέσπασε ένα δυνατό κύμα από κακαρίσματα. Οι κότες, επιτακτικά ζητούσαν να συναντηθούν με τα λιοντάρια, καθώς, τελευταίως, απειλείτο πιο πολύ από ποτέ η ακεραιότητά τους. Τα λιοντάρια, όσο και αν μοιάζει περίεργο, δεν άργησαν να πλησιάσουν τις κότες, με κάποια ιδιαίτερη μάλιστα προσήνεια. «Αγαπητά μου πτηνά», είπε μειλίχια ο αρχηγός τους, «με περίσσιο ενδιαφέρον θα επιθυμούσα να μάθω τον λόγο που τα επίμονα κακαρίσματά σας ξεσήκωσε και που κάποια τόσο μεγάλη ταραχή προκάλεσε στο βασίλειό μας». Οι κότες, φανερά ευχαριστημένες με την τόσο άμεση ανταπόκρισή τους, υποκλίθηκαν με σεβασμό στο λιοντάρι. Έπειτα, κάποια από αυτές πήρε θαρρετά τον λόγο. «Άρχοντά μας, υποβάλλουμε τα σέβη μας, μπροστά στην τόση σας ευγένεια να σπεύσετε άμεσα κοντά μας. Μην πιστέψετε πως τα ουρλιαχτά μας από κάποιο θράσος και αγένεια εξαπολύσαμε. Η πιο βαθιά αγανάκτιση οδήγησε

στην εξέγερσή μας, καθώς το τελευ- γνωστή του αγένεια ξεκίνησε να μιλά, ταίο διάστημα οι αλεπούδες όλο και πιο «θα σας εγγυηθώ πως ουδέποτε εγώ αδυσώπητες περικυκλώνουν την κάθε και η οικογένειά μου θα πολιορκήσουμε μία από εμάς. Η κατανάλωσή μας έχει τη θέση σας. υπερβεί κάθε προηγούμενο. Φυσικά, με κάποιο αντάλΘα επιθυμούσαμε, λοιπόν, λαγμα, τόσο δα μικρό: τελευως άρχοντες και προστάτες ταίως, συνεργαζόμαστε στεμας, να μάς προφυλάξετε από νώς με τις φίλες αλεπούδες, τα ανεξέλεγκτα αυτά πλάσμαπροκαλώντας κάποιες ασήτα», είπε, με αξιοπρέπεια. μαντες καταστροφούλες στο Το λιοντάρι έτεινε τότε το βασίλειο. Εάν, λοιπόν, συμάκρο του και συμφώνησε με φωνήσετε να μας αφήσετε την κότα πως θα απαγόρευε ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ ανεξέλεγκτα τις επιθυμίες μας ρητώς στις αλεπούδες ακόμη ΚΟΥΡΙΔΗ να πραγματοποιούμε, παραικαι από κάποια απόσταση να τούμαστε από τις συνεχείς τις προσεγγίσουν. «Ακόμη και οι τρί- μας ενστάσεις για ό,τι πράττετε και από χες της κάθε μίας από εσάς είναι πλέον τη διεκδίκηση όσων σας ανήκουν». ασφαλείς», εγκάρδια τούς είπε προτού Το λιοντάρι δε χρειάστηκε πολύ αποχωρήσει. για να συλλογιστεί τα λόγια του λύκου. Κάποιο βράδυ, όμως, πυκνά σύν- «Σύμφωνοι», μεγαλόπρεπα του ανακοίνεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό. Ένα σι- νωσε και ο λύκος ευχαριστημένος απεγανό ουρλιαχτό έπειτα ακούστηκε. Και χώρησε, ακόμη πιο θρασύς. πράγματι, κάποιος λύκος επιθυμούσε Ωστόσο, κάποια λιοντάρια με φανεμυστικά να μιλήσει στα λιοντάρια. ρή κατάπληξη ατένιζαν το λιοντάρι. «Μα «Έφτασα μέχρι εδώ, διότι κουβαλώ άρχοντά μας», του είπαν με ταραγμένη ένα δωράκι για την αφεντιά σας», με τη φωνή, «δεν πέρασαν παρά κάποια λε-

πτά, από τότε που υποσχεθήκατε στις κότες προστασία. Με τη νέα συμφωνία που πραγματοποιήσατε, αναιρείτε αυτομάτως την πρώτη. Είναι σαν να εξαπολύετε ο ίδιος τις αλεπούδες πάνω τους». Το λιοντάρι τούς γέλασε κατάμουτρα. Έπειτα, με το πιο επιτιμητικό ύφος τούς κοίταξε. «Ποιος νοιάζεται, ανόητοι, για μία συμφωνία με τα πλέον ασήμαντα όντα; Ποιος λογαριάζει στο βασίλειό μας τις κότες, που μοναχά κάποια αβγουλάκια ξέρουν πώς να παράγουν και σε κάποια ανόητα κακαρίσματα να επιδίδονται; Ιδίως αφού η αναίρεσή της, αν και δεν αντιλέγω πως μάς καθιστά κομματάκι αφερέγγυους απέναντί τους, μας δίνει ωστόσο ένα τόσο μεγάλο δώρο, όπως ορθώς το χαρακτήρισε ο λύκος», με αλαζονεία είπε. Και πράγματι, τα λιοντάρια δεν απειλούνταν πια από τους λύκους. Οι κότες δεν κακάρισαν ποτέ ξανά, καθώς κατάλαβαν πως τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει την καταστροφή τους...


18 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Η παρθενιά όσων συμβαίνουν στην Κύπρο, με τρελαίνει!! Ας μην μου πει κανείς ότι είναι παρθενική «Μου αρέσει» που όλα τάχα μου – τάχα μου, του φορά που ακούει ότι η ύπαιθρος δεν έχει νοστην Κύπρο όλα μας συμβαίνουν για πρώτη σοκομεία, δεν έχει φαρμακεία, δεν έχει γιατρούς, φορά! Και καταλήξαμε να είμαστε σαν τις μωρές δεν έχει ιατρική φροντίδα, δεν έχει ασθενοφόρα παρθένες οι οποίες δεν μερίμνησαν εξ αρχής να και πως οι άνθρωποι αναγκάζονται να εκμισθώέχουν λάδι για τα καντήλια τους και δεν έφτανε σουν ταξιά και ότι άλλα μεταφορικά μέσα βρουν αυτό τις πήρε και ο ύπνος και μετά είχαν και την για να έρθουν σε νοσοκομεία της πόαπαίτηση να τους δώσουν οι άλλοι λης και πολλές φορές πεθαίνουν στο λάδι για να υποδεχτούν τον Κύριο! δρόμο, γεννούν στα μισά της διαδροΠαρθένοι όσο αφορά τα προβλήμής και ότι άλλο προκύψει! ματα που ανάμεσα τους ζούμε, πρώΤώρα, άλλος μπελάς μας έχει τη φορά το κράτος ακούει για τα προβρει όλους με την πανδημία και τα ράβλήματα κτιρίων, αυλών, πανδημίας, πιτ τεστ που και πάλι ταλαιπωρείται ο δρόμων, αεροδρομίων, λεωφορείων, κόσμος και έχει δυο χρόνια ταλαιπωξενοδοχείων που κλείνουν κατά τα ρίας και η παρθενιά δεν έσπασε, ούτε άλλα κάθε χρόνο αφήνοντας σημάδια καν δεν τσάκκισε ολίγον τι και δεν ανεργίας σε όλους μας, αφού είναι δόθηκαν λύσεις καίριες και εφικτές και αλυσίδα αυτό και μας πιάνει όλους το σωστές! κολάνι! Μαζευόμαστε όλοι σαν τα πεΔρόμων χωρίς φωτισμό, ταμπεταξούμενα στοιβαγμένα σακκιά σε λών που τα δέντρα τις έχουν καλύψει ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ* γραμμές περιμένοντας πολλές φοκαι ορατότης μηδέν! ρές και δύο ώρες στα όρθια, χωρίς Το 2022 μπήκε γεμάτο ελπίδες νερό, καρέκλα, μέσα σε ήλιο και βροχή για την και αναπτέρωση ηθικού, με χαρές και ελπίδα ότι ανίχνευση… Αντιγόνου μίσιη μου, με τον κίνδυνο θα έρθουν για όλους μας καλύτερες μέρες! να ελλοχεύει να μας κορονέψει όλους αφού μέχρι Αντί γι’ αυτό καθημερινά σκοτώνονται στους αποδείξεως του αντιθέτου όλοι είμαστε … ένοχοι δρόμους νέα παιδιά, πολύ νέα σε ηλικία εξ αιτίας τον ιό φέροντες!! Πάλι υπάρχει τρελλή ταλαιπωδιαφόρων προβλημάτων στους δρόμους αλλά ρία και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. και από την υπερβολική ταχύτητα, και παραβίαΕίναι πολύ λυπηρό που τα παθήματα δεν ση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ας μην το έγιναν μαθήματα και μια ζωή οι κρατικές υπηξεχνάμε κι αυτό ρεσίες, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, υπουργεία, Η ύπαιθρος πάντα σε χειρότερη μοίρα από υπηρεσίες, πολιτική σκηνή δεν βλέπουν την όλους μας αφού πάντα υπάρχουν τα ίδια προκολοσυρμαθκιά της κουφής και περιμένουν να βλήματα αλλά και νέα που εμφανίζονται και δυμας φάει η κουφή για να γίνει και αν γίνει που σκολεύουν την ζωή των κατοίκων στην ύπαιθρο! δεν γίνεται(!) ποτέ κάτι μόνιμο και σωστά παρά Δεν είναι σίγουρα η παρθενική φορά που μόνο όλο υποσ – χέσεις όση ώρα είναι αναμμένα ακούει το κράτος ότι ο δρόμος που περνά από τα φλας και οι κάμερες της δημοσιότητας. Απλά περιοχές Γιόλου έως Πόλη Χρυσοχούς θέλει εδώ για να γεμίζουν τον κόσμο φρούδες υποσχέσεις, και τώρα φτιάξιμο και συντήρηση. Επίσης, δεν λόγια και φούμαρα! είναι η παρθενική φορά που γίνεται λόγος για Είναι γελοίο αντί να γίνονται διορθώματα και θέρμανση, αφού οι άνθρωποι εκεί ζούν σε πολύ επιλύσεις των προβλημάτων να γίνονται μάχες πιο χειμωνιάτικες καταστάσεις από ότι εμείς στις και καυγάδες μεταξύ τους για ΤΗΝ καρέκλα αντί πόλεις και πάντα γίνεται λόγος για την ακρίβεια να κάτσουν κάτω και να μελετήσουν για λύσεις στο πετρέλαιο. Επαναλειμένα λόγος γίνεται και και τερματισμό των προβλημάτων που ταλανίγια την μόρφωση των μαθητών που στερούνται ζουν το κοινό! Νέους και γέρους! ευκαιρίες μόρφωσης από ότι τα παιδιά των πόΧωριά και πόλεις! λεων. Ότι και να πει κανείς είναι λίγο, μου θυμίζει Αντιμετώπιση προβλημάτων χρόνια τώρα, την ιστορία με την παρθένα που ήταν παρθένα αντιμετωπίζουν και με τα τραπεζικά ιδρύματα μόνο από τ αφτιά στην τελική! Άσε που σε αυτή που κλείνουν ένα – ένα αφήνοντας ολόκληρα την περίπτωση τα περήφανα αυτιά εθελοκωφεύχωριά και πολιτείες στο έλεος του Θεού. ουν. Πιάστε δουλειά Κύριοι τζαι κανεί να είστε σε Το κράτος έχει κουφαθεί πλήρως και ίσως θέσεις και σε κρατικά πόστα που τα καταντήσατε εθελοτυφλεί αφού όλος αυτός ο κόσμος, οι πονα βρίσκονται σε λήθαργο ενώ οι πολίτες έχουν λίτες που φορολογούνται για να πληρώνεται το καταντήσει ζητιάνοι των δικαιωμάτων τους και κράτος και να πληρώνονται οι… κράτος! των κεκτημένων τους! Περισσότεροι δε, είναι ηλικιωμένοι και συ… και μην κάνετε σαν να είναι η παρθενική νταξιούχοι που ζουν σε κατάσταση εκτάκτου φορά που ακούτε όλα όσα αναφέρω! Γιατί δεν ανάγκης αφού δεν έχουν πρόσβαση σε τράπεζες το νομίζω, κι αν επιμένετε ότι πρώτη φορά σας στα χωριά τους ή στα διπλανά χωριά και πλέον είναι, μάλλον πρόκειται για… παρθενοραφή και πρέπει να έρχονται στην πόλη αντιμετωπίζοντας μούφα παρθενιά και είναι κρίμα η Κύπρος και ο άλλα προβλήματα και ταλαιπωρία μετακίνησης, Λαός της!! μεταφοράς και αναγκάζονται να ξεσηκώνονται για μπορέσουν να βρούν τράπεζες. Όπως και νοσοκομεία. *Δημοσιογράφος

Παλεύοντας με τις ενοχές Εάν είστε ένας άνθρωπος που συναισθήματα. • Είναι φυσιολογικό κάποιες νιώθει συχνά ενοχές, και οι ενοχές αυτές καθορίζουν τη συμπεριφορά φορές, όταν αλλάζουμε κάτι, τον πρώσας και κατά συνέπεια τη ψυχική σας το καιρό οι ενοχές να αυξάνονται. Δώυγεία, τα παρακάτω ίσως σας αφο- στε τους χρόνο. • Θέστε τα όριά σας και μείνερούν. τε σε αυτά. Όταν αισθανόμαΟι «ενοχικοί» άνθρωστε υπεύθυνοι για ένα άλλο ποι συχνά δίνουν προτεάτομο, τα όριά μας μπορεί να ραιότητα στις ανάγκες και παραμορφωθούν, δημιουργώτις επιθυμίες των άλλων ντας έναν ανθυγιεινό δεσμό έναντι των δικών τους. Εάν μεταξύ μας. χαρακτηριζόμαστε από • Πείτε όχι, ενώ πααυτό τον τρόπο λειτουργίραμένετε ευαίσθητοι στα συας, μπορεί να αισθανόμαναισθήματα των άλλων. στε ότι είναι «εγωιστικό» να ΤΗΣ • Σταθείτε στη θέση φροντίζουμε τον εαυτό μας, ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ* σας ήρεμα αλλά σταθερά. αλλά η αυτοφροντίδα είναι Γνωρίζω ότι όλα αυτά μπορεί να απαραίτητη για την ψυχική και σωματική υγεία. Μας επιτρέπει να επανα- ακούγονται δύσκολα, και είναι αν έχετε φορτιστούμε, να κάνουμε ένα βήμα μεγαλώσει και ζήσει για μεγάλα χρονιπίσω και να ανασάνουμε, ακόμα και κά διαστήματα σε περιβάλλοντα που να συνομιλήσουμε με τον εαυτό μας, καλλιέργησαν ένα ενοχικό τρόπο σκένα αναγνωρίσουμε τις ανάγκες και τις ψης και συμπεριφοράς. Πάντα όμως μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από επιθυμίες μας. Αν λοιπόν ταλαιπωρείστε από ενο- ένα εξειδικευμένο ψυχοθεραπευτή. χές κάθε φορά που λέτε ή θέλετε να Πηγή: ubility.gr πείτε «όχι», κάθε φορά που διαφωνείτε με κάποιον κοκ., μπορεί τα ακόλουθα σας βοηθήσουν: • Αναγνωρίστε ότι οι δικές σας επιθυμίες είναι εξίσου σημαντικές με αυτές των άλλων. Μην τοποθετείτε τον εαυτό σας χαμηλότερα από κανέναν άλλον. • Μην παραμελείτε ή μην θυσιάζετε τη δική σας υγεία για τους άλλους. Όταν χρειάζεται, αφιερώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να ανακτήσετε ενέργεια. • Να είστε ευγενικοί και συμπονετικοί με τον εαυτό σας. Οι αλλαγές που κάνετε για να ξεπεράσετε *Ψυχολόγος τις ενοχές μπορεί να αυξήσουν την (MSc in Clinical psychology) αυτοκριτική. Υπενθυμίστε στον εαυτό Ψυχοθεραπεύτρια (Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία) σας ότι είναι εντάξει να έχετε αυτά τα

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Εμείς οι άνθρωποι και η πολιτική ωριμότητα Σε πολλές χώρες η οποιαδήποτε μορφή μόρφωσης είναι η κουλτούρα του λαού η οποία βοηθά τις νέες γενιές να πειραματιστεί πιο γνωστικά με πολιτικοκοινωνικά συστήματα άλλων λαών που επιδρούν στην ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ εξέλιξη τους. Αν η ΕΥΘΥΜΙΟΥ πολιτική αντίληψη των πραγμάτων είναι σε επάρκεια υπάρχει μια αισιοδοξία για επιλογές που οδηγούν σε επάξιες πολιτικές διεξόδους. Αν οι άνθρωποι δεν βάζουν στερεά θεμέλια στη πολιτική κρίση και επίκριση τότε η επιλογή στην εξουσία, του ικανού ηγέτη σε όλα τα στρώματα της κοινωνικής, πολιτικής, συνδικαλιστικής, θρησκευτικής κορυφής γίνεται ορθολογικά και αυτό θα φέρει τις πρέπουσες αλλαγές στα υποστρώματα της κοινωνικής ζωής. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙ-

ΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΕΜΟΥΜΕ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΑ. Ποιόν πραγματικά θέλουμε να μας κουμαντάρει στη πολιτική ζωή, στη κοινωνική, την εργασιακή και σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας. Η πολιτική είναι ίσως το πιο σοβαρό μέρος της ζωντανής συμμετοχής του ατόμου και που αφορά τον άνθρωπο, την προστασία του και την ευημερία του. Σίγουρα μια πανεπιστημιακή, ίσως εξειδικευμένη, μόρφωση βοηθάει πολύ τη νέα γενιά αλλά και την μεγαλύτερη να αποκτήσει μια πλήρη εμπειρική και γνωστική άποψη από την ανάμιξη της με πολιτικοκοινωνικά συστήματα κι άλλων χωρών, όμως θα πρέπει να αναλογιστούν όλοι τις ιδιαιτερότητες κάθε πολιτικού συστήματος και να τολμούν να κάνουν πολιτικές και ιδεολογικές υπερβάσεις. Ο ηγέτης, ο μπροστάρης, που θα αντιπροσωπεύει ένα λαό, ένα λαό καταπονημένο από πολλές αναδιατάξεις στη ζωή του, θα πρέπει να έχει την ικα-

νότητα πέρα από την σοβαρή παρουσία, την ακεραιότητα, την εντιμότητα, πρέπει να έχει την ικανότητα να φέρει την αλλαγή και την αποφασιστικότητα να απαλλάξει από το παλαιοκομματικό κατεστημένο συνυφασμένο με τις παλιομοδίτικες πρακτικές του παρελθόντος. Θα πρέπει να είναι ο σύγχρονος πολιτικός που έχει όραμα για το μέλλον ενός λαού, συγκροτημένη σκέψη και ανοικτό μυαλό για νέες καινοτόμες ιδέες. Ένας σχετικά νεαρός πολιτικός ηγέτης που θα αντιλαμβάνεται περισσότερο από όλους τους άλλους το καταλληλότερο περιεχόμενο της λύσης του όποιου εθνικού προβλήματος που θα γίνει αποδεκτό από τη συντριπτική πλειονότητα του λαού. Ανάγκη για ένα χαρισματικό ηγέτη που θα πείσει με τις πράξεις και τις ενέργειες του, με τον ορθολογικό τρόπο σκέψης και την ηθικό υπόβαθρο όπου θα κινηθεί μαζί με αξιόλογους και ικανούς συμβούλους, που θα νοιάζεται και θα προσφέρει χέρι αλληλεγγύ-

ης στους συμπολίτες. Αποφασισμένο άτομο που θα εισαγάγει καινοτόμες προτάσεις στην εσωτερική διακυβέρνηση και θα πατάξει την αναξιοκρατία, την αυθαιρεσία και την ευνοιοκρατία. Πολυσυλλεκτικός υποψήφιος που θα αγκαλιάζει όλα τα στρώματα του λαού, ανεξάρτητος από κομματικές παρεμβολές και δεσμευμένος να αξιοποιήσει τα καλύτερα μυαλά για συνεργάτες του. Να έχει ξεκάθαρες θέσεις, το ήθος και τη εντιμότητα, τη θέληση και το πείσμα, με όραμα για μια καλύτερη πατρίδα. Όχι τετριμμένες παλαιοδοκιμασμένες κοσμοθεωρίες και πρακτικές που πλάνεψαν τον λαό. Η πολιτική ωριμότητα του λαού, που αποτελείται από καλλιεργημένους και μορφωμένους ανθρώπους με τη δική τους άποψη και κρίση, θα γύρει την πλάστιγγα για την ανάδειξη του καλύτερου καθοδηγητή και χειριστή όλου του μηχανισμού που θα οδηγήσει στην ελευθερία και ευημερία ενός ολόκληρου λαού.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 19

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΕΤΑΠ ΠΑΦΟΥ

Χρήση τεχνολογίας για την αναβάθμιση και ανάδειξη των προσφερόμενων εμπειριών Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συνεχίζοντας τις προσπάθειες αναβάθμισης της τουριστικής εμπειρίας και υλοποίησης δράσεων που συμβάλουν στην μετατροπή της επαρχίας Πάφου σε έξυπνο προορισμό (SMART destination) έχει αυτό το διάστημα σε εξέλιξη σωρεία δράσεων. Όπως επεσήμανε ο διευθυντής της ΕΤΑΠ Πάφου, Νάσος Χατζηγεωργίου, οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την αναβάθμιση της εμπειρίας μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιοποίηση πληροφόρησης. Μεταξύ άλλων όπως επεξήγησε ολοκληρώνεται σύντομα, η έξυπνη εφαρμογή για ανάδειξη του Μύθου της Αφροδίτης η οποία περιλαμβάνει όλες τις περιοχές, σημεία και στοιχεία που συνδέονται με τον μύθο, τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, φιλμάκια, φωτογραφικό υλικό, ακουστική ξενάγηση κ.α. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ετοιμασία υλικού και τοποθέτηση επιπρόσθετων “έξυπνων” πινακίδων σε διάφορες περιοχές της επαρχίας παρέχοντας στους επισκέπτες μια καινοτόμο, πλούσια, έξυπνη και διαδραστική πληροφόρηση. Παράλληλα υπάρχει σε τελικό στάδιο παρουσίαση αρκετών σημείων ενδιαφέροντος μέσω περιήγησης

360 μοιρών, ακουστικής ξενάγησης σε 5 γλώσσες, βιντεάκια, φωτογραφικό υλικό κ.α. Τις επόμενες βδομάδες ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του υλικού των οθόνων αφής και της έξυπνης εφαρμογής στο αρχαιολογικό πάρκο κάτω Πάφου, ενώ καιρού επιτρέποντος θα συνεχίσει η λήψη υποθαλάσσιων πλάνων για καλύτερη παρουσίαση των καταδυτικών σημείων της επαρχίας. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις θα γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους τόσο εντός των Δήμων της επαρχίας όσο και σε αρκετές κοινότητες που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος. Η αναβάθμιση των έμπειρων και η χρήση τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα αναγκαία για την μελλοντική πορεία του προορισμού. Οι τάσεις και οι ανάγκες σημείωσε ο κος Χατζηγεωργίου είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες. Oλο και περισσότεροι μεμονωμένοι επισκέπτες έρχονται πλέον στο νησί, η χρήση της τεχνολογίας στον τουρισμό είναι εκ των ων ουκ άνευ και η ανάγκη για προσφορά διαδραστικών και δημιουργικών εμπειριών ολοένα κορυφώνεται. Οι προορισμοί οι οποίοι αφουγκράζονται τα μηνύματα των καιρών και δρουν άμεσα αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις είναι αυτοί που θα αντέξουν τον σφοδρό ανταγωνισμό και θα πορευτούν δυνατοί και κερδισμένοι τα επόμενα χρόνια.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Αυθαίρετο έτσι λαλεί και γράφει ο ΝΟΥΣ μου Περί 1963 Αγαπημένοι μου, ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΟΥ Με τις ευλογίες των μιάλων Δυτικών Στο περίπου τα γραφόμενα. Τα δίποδα (ανθρωποι) και η ιστορία τους Δυνάμεων να φάνε το νεογνό, τη Κυπριακή Δημοκρατία με όπλα «απαγορευμέστον αιώνα μας. να», πόμπες Ναπαλμ αμερικανικές. Περί 1922 και κάτι τις Περί 1967 Σκοτωμούς εκατομμυρίΦασισμός στη Ελλάδα με ων και προσφυγοποίηση ποτην βοήθεια των Δυτικών Δηλιτισμένων ανθρώπων για μοκρατικών και των εντός των «προφύλαξη» των δυνατών αλητάμπουρες! καρεκλοκενταυρων οι οποίοι Περί 1974 πείνανε τσάϊ στο κατάστρωμα Εισβολή και κατοχή Κύβλέποντας τους σκοτωμούς! Ο πρου. Αμερικανος πρόξενος: «ντρέΤΟΥ 2022 πομαι διότι ανήκω στο αν- ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΪΖΑ Εμείς εδώ στη πάλη για θρώπινο γένος!» Ο «Τρόσκι» Παιδεία, Ελευθερία, Ψουμί και αρχιστράτηγος του Αττατούρκ: μερικοί για ΑΤΑ- ΦΑΤΑ κλπ. Είμαστε ζωΛένε! Περί 1935 και κάτι στη μικρή (ΜΕ- ντανοί αγαπημένοι μου. Κουτσα, κουτσα! Ρήγας, Σολωμός, ΓΑΛΗ) Ελλάδα ολίγο φασισμό. Εμείς στις αρχές της ιδέας. Ενωση και μόνον Παπαδιαμάντης, Σεφερης, Ελύτης, Ρίένωση και κάπου αυτοδιάθεση – ένωση. τσος, Παπαβασιλείου, Παπαδημητρίου, Περί 1940 ένα ΟΧΙ του Ελληνικού Παπαιωάννου, Μακρυγιάννης, Ελευθέλαού στους φασίστες. Φεύγοντας οι ριος Βενιζέλος, Παπανικολάου, ΜητρόΝαζιστές, Φασίστες, Δυτικοί «φίλοι» και πουλος, Σκαλκωτας, Παξινου, Μινωτης, οχτροί φάγανε εξαφανίσανε χωριά. Γιατί Κάλλας, Κάλβος, Σικελιανός, Μόντης, τόσο μίσος; Μα ο Φασισμός είναι ένας Καβάφης, Παπαδιαμάντης, Εμπειριμε βοηθους τους εγχώριους ολίγους και κος, Καζαντζάκης, Μιχαηλίδης ο δικός μας της Ρωμιοσύνης. Το πιο γνωστό πιερωμένους. τραγούδι μουσική στον κόσμο είναι τα Περί 1945 και κάτι Εμφύλιος Πόλεμος: Ο λαός πονά «Παιδιά του Πειραιά»! Κάποτε κάποιος μιάλος πρότεινε το οι καρεκλοκένταυροι διασκεδάζουν με τη βοήθεια των φίλων (κουφή να τους τραγούδι «τζιβαέρι» να γίνει ο ύμνος του φιλήσει) δυτικών, ανατολικών, γειτονων! ΟΗΕ. Σας καλημερίζω.Το φώς αρέσκει Περί 1953 και κάτι Ο λαός την πληρώνει για την ΚΟ- μου οπως και η αλήθεια. Στο Λιμανάκι τι γίνεται με τις ελαΡΕΑ. Ειπαγε οπίσω μου σατανά. φριές σαν φτερό στρουθοκαμηλου καΠερί 1955 ΕΟΚΑ ο λαός αγωνίζεται και πλη- τασκευές; Ακου Μαρία μου θα ξεκινήσω τα στέρώνει τα σπασμένα των ειδικών στο γαστρα των μωσαϊκων τωρα το 2022. φάγωμα. Μην εππέεις χαμέ με τούτην την Η Πόλη, Ιμβρος, Τένεδος από 500.000 εγιναν 3000 – 5000 κόσμος, κουβέντα. Τελειώνει και η γέφυρα που ενώνει λαός υπομονής! τα δύο «νεκροταφεία» με σταθμό το Περί 1959 Ανεξαρτησία Κυπριακής Δημοκρα- «Ψαροχώρι» σαν την Σκαρίνου! τίας.

Δήμος Πάφου και προσωπικά δεδομένα Χορηγίες Δήμου Πάφου σε αθλητές Ο Δήμος Πάφου σε μια προσπάθεια στήριξης αθλητών της πόλης μας, ηθικά αλλά και οικονομικά προτίθεται να παραχωρήσει χορηγίες, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, σε αθλητές της πόλης μας. Οι χορηγίες θα παραχωρηθούν σε αθλητές οι οποίοι διαμένουν στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου και που έχουν την έχουν κάνει γνωστή με τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους. Δικαίωμα για χορηγία έχουν οι αθλητές που έχουν πετύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις ή προετοιμάζονται/προπονούνται για εξασφάλιση

συμμετοχής τους σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα. Οι αθλητές θα πρέπει να αποταθούν στο Δήμο Πάφου, υποβάλλοντας βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία για τις επιτυχίες/διακρίσεις τους. Για υποβολή αιτήσεων αλλά και για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου, στην αρμόδια Υπηρεσιακό κ. Α. Χριστοδουλίδου, στο τηλ. 26822854.

Ο Δήμος Πάφου προκειμένου να εναρμονιστεί με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέβη στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 σε ανοικτή προκήρυξη για την αγορά υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), με σκοπό τη συμμόρφωση του Δήμου Πάφου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679. Στις 14 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία A. & E. C. Emilianides, C. Katsaros & Associates, η οποία αναδείχθηκε ως επιτυχούσα της διαδικασίας. Μιλώντας κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο Δήμαρχος Πάφου ανέ-

φερε πως αναμένει από την Εταιρεία να παρακολουθεί την συμμόρφωση του Δήμου Πάφου ως δημόσια αρχή με τον Κανονισμό, και να εκτελεί πιστά τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν ώστε ο Οργανισμός να τηρεί όλες τις προδιαγραφές για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία μετά από την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την συμμόρφωση του Δήμου Πάφου με τον ΓΚΠΔ, θα κάνει εισηγήσεις όπου κριθεί αναγκαίο, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για 24 μήνες.


20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Το Πετρίδειο Ίδρυμα είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς πολιτιστικής δράσης στην Πάφο, είπε ο Καθηγητής Dr.Γεώργος Γεωργής Το Πετρίδειο Ίδρυμα έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις με την χρηματοδότηση μιας μεταπτυχιακής μελέτης/ έρευνας του Πανεπιστημίου Νεάπολις με θέμα « Εφημερίδες και Περιοδικά της Πάφου κατά την διάρκεια της Αγγλοκρατίας». Χρονολογικά καλύπτει την περίοδο από το 1878 μέχρι το 1960. Ο Dr. Γιώργος Γεωργής Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, μέλος του Συμβουλίου και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιστορίας του ίδιου Πανεπιστημίου αναφέρθηκε στην συνεργασία του με το Πετρίδειο Ίδρυμα χαρακτηρίζοντας το Πετρίδειο Ίδρυμα έναν από τους σημαντικότερους φορείς πολιτιστικής δράσης στην Πάφο. Το Πετρίδειο Ίδρυμα είπε, πρωτοστατεί στην διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος , που ξεκινούν από την διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων και φτάνουν μέχρι τις εκδηλώσεις στη μνήμη του Χριστόδουλου και Μαρίας Πετρίδη, των ευεργετών του Πετριδείου Ιδρύματος. Πρόκειται συνέχισε, για σειρά διαλέξεων πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου που γίνονται κάθε χρόνο. Όσον αφορά τους Μακαριστούς Χριστόδουλο και Μαρία Πετρίδη ο Dr. Γεωργής ανέφερε πως το ζεύγος Πετρίδη σημάδεψαν, ουσιαστικά μεταθανάτια, τη ζωή της πόλης σε όλα τα επίπεδα στο κοινωνικό, στο πνευματικό, και στο πολιτιστικό. Επιπρόσθετα ο Καθηγητής αναφέρεται και στη σχέση του Σεφέρη με την πόλη μας, άγνωστη εν πολλοίς στο ευρύ κοινό, που αναδεικνύει στη μελέτη του “Γιώργος Σεφέρης: Τα παφιακά ποιήματα. Μυθολογικές και μεσαιωνικές προεκτάσεις”. Στη σχέση του νομπελίστα Γιώργου Σεφέλη με την πόλη μας.Συνοπτικά σημειώνει πως τη σχέση αυτή συνθέτουν η επίσκεψη του επιφανούς λογοτέχνη και διπλωμάτη στην Πάφο τον Νοέμβριο του 1953 και τα δύο “παφιακά” ποιήματά

του που τιτλοφορούνται είναι τα “Επικαλέω τοι την θεόν” και “Νεόφυτος ο ΄Εγκλειστος μιλά”. Ερ.: Από πότε ξεκίνησε η συνεργασία σας με το Πετρίδειο και ποιός ήταν ο απώτερος σκοπός αυτής της συνεργασίας σας; Απ.: H συνεργασία μας με το Πετρίδειο Ίδρυμα ξεκίνησε από επαφές πολιτιστικού περιεχομένου στην αρχή, συναντήσεις και λοιπά. Καθήσαμε λοιπόν, και συζητήσαμε μια συγκεκριμένη συνεργασία. Πέραν από τις δράσεις ποικίλου περιεχομένου που συνεργαζόμαστε, εκθέσεις και λοιπά, αποφασίσαμε να έχουμε και μια συγκεκριμένη δράση που είναι η προβολή της τοπικής ιστορίας, κάτι που είναι μέσα στη γενική κατεύθυνση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Ιστορίας του Νεάπολις, δηλαδή να καλλιεργήσουμε και να προβάλλουμε την τοπική ιστορία. Έτσι λοιπόν με το Πετρίδειο Ίδρυμα, κάναμε διάφορες σκέψεις για διάφορα προγράμματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για αυτόν τον σκοπό. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα για τις τοπικές εφημερίδες , τα τοπικά περιοδικά και λοιπά που κυκλοφόρησαν στην Πάφο κατά την διάρκεια της Αγγλοκρατίας, καλύπτοντας την περίοδο από το 1878 μέχρι το 1960. Αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα, και έχουμε σκοπό στην συνέχεια να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό και τα αθλητικά Σωματεία στην Πάφο . Ακόμη με την καλλιτεχνική κίνηση στην Πάφο. Αυτό είναι άλλο πρόγραμμα . Όλα λοιπόν αυτά τα προγράμματα παίρνουν σειρά για να υλοποιηθούν. Ερ.: Πως εκτιμάτε κύριε Καθηγητά την δράση του Πετριδείου Ιδρύματος στον ευρύτερο χώρο του Πολιτισμού; Απ.: Νομίζω ότι αυτή την στιγμή είναι, αν όχι ο σημαντικότερος, ένας από τους σημαντικότερους φορείς πολιτιστικής δράσης στην Πάφο. Μιας δράσης που έχει αδρανήσει μετά την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2017. Υπάρ-

χουν ένας με δύο φορείς μόνο που διοργανώνουν κυρίως μουσικές εκδηλώσεις, ωστόσο το Πετρίδειο Ίδρυμα πρωτοστατεί στην διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος, που ξεκινούν από την διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων και φτάνουν μέχρι τις εκδηλώσεις στη μνήμη του Χριστόδουλου και Μαρίας Πετρίδη, των ευεργετών του Πετριδείου Ιδρύματος που είναι ουσιαστικά μια σειρά διαλέξεων πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου που γίνονται κάθε χρόνο. Ερ.: Σχετικά με το βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει πόσο θα συμβάλει στο μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο της Πάφου; Απ.: Νομίζω ότι θα φέρει μια γενικότερη γνώση γύρω από την ιστορία της Πάφου. Είναι καιρός να μάθουμε πρώτα την τοπική μας ιστορία . Σήμερα διεθνώς θεωρείται ότι η τοπική ιστορία είναι η αφετηρία για την κατανόηση της ευρύτερης ιστορίας. Ερ.: Στόχος του Πετριδείου είναι όπως μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια μέσα από την συνεργασία αυτή να εκδοθούν δέκα βιβλία που να αναδείξουν τον πλούτο της Πάφου στα θέματα Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού...Μιλήστε μας λίγο για αυτό Απ.: Περίπου πέντε με δέκα βιβλία αναμένεται να εκδοθούν. Ο στόχος μας είναι κάθε δύο με τρία χρόνια να κυκλοφορεί ένας τόμος με ένα θέμα. Ερ.: Μεγάλη η πολιτιστική σας προσφορά ... σ’ αυτό τον τόπο και στην Πάφο ιδιαίτερα. Ποια μηνύματα στέλνετε μέσα απ’ αυτήν; Απ.: Ο στόχος είναι να αναβιώσουμε και να προβάλουμε τις πολιτιστικές και ιστορικές σχέσεις και τα επιτεύγματα της

Πάφου. Η Πάφος υπήρξε μια περίοδος, όχι το 2017 μόνο. Στην διάρκεια του μεσοπολέμου υπήρξε η πολιτιστική συμπρωτεύουσα της Λευκωσίας . Μπορεί να έβγαινε στην Λευκωσία ένα σπουδαίο περιοδικό τα “κυπριακά γράμματα”, έβγαινε όμως και στην Πάφο το περιοδικό “Πάφος” του Λοίζου Φιλίππου μιας κορυφαίας φυσιογνωμίας που η δράση του, η προσφορά του ακτινοβολούσαν όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και Πανελλήνια. Έχουμε μάθει για παράδειγμα να προβάλλουμε τα δύο ποιήματα του Σεφέρη για την Αγία Νάπα. Κάπου όμως, δεν προβάλαμε όσο πρέπει τα δύο Σεφερικά ποιήματα «Επικαλέω τοι την θεόν» και «Νεόφυτος ο Έγκλειστος μιλά» που είναι καθαρά Παφιακά ποιήματα. Επίσης πρέπει να πω , πως αυτό που πρόβαλε η Πάφος για πάρα πολλά χρόνια τη σχέση της με τον Παλαμά, τις Παλαμικές εορτές έχει αδρανήσει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να επανατοποθετηθεί σαν δραστηριότητα και να πάρει ξανά την αίγλη που είχαν οι παλαμικές εορτές. Ερ.: Πως θα χαρακτηρίζατε την μακρόχρονη προσφορά του Χριστόδουλου και της Μαρίας Πετρίδη...αποτελούν φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση; Απ.: Δεν είναι μόνο φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Σημάδεψαν, ουσιαστικά μεταθανάτια τη ζωή της πόλης σε όλα τα επίπεδα στο κοινωνικό, στο πνευματικό, στο πολιτιστικό. Είναι δύο φάροι πολιτισμού και ιστορίας. Ερ.: Τι θα μας λέγατε για την συνεργασία σας με το Πετρίδειο Ίδρυμα κ. Καθηγητά; Απ.: Είναι άψογη η συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πετριδείου Ιδρύματος. Έχουμε μια συναντίληψη για τα θέματα και η συνεργασία μας είναι άψογη.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληθωρισμός – και πάλι προς την Δόξα τραβά…

Για μια ακόμη φορά αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις της πανδημίας, όχι φυσικά σε ιατρικό επίπεδο αφού αυτά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και τις γνώσεις μας, αλλά όσον αφορά μια σειρά από οικονομικά θέματα τα οποία έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινότητα μας. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία από διάφορους οργανισμούς, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αλλά και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) δείχνουν ΤΟΥ ΔΡ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* κάποια σημαντικά δεδομένα και τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στην παγκόσμια οικονομία. Δεδομένα τα οποία είναι σε κάποιες περιπτώσεις εξαιρετικά σημαντικά, και κτυπούν καμπανάκι για λήψη σημαντικών μέτρων ούτως ώστε να μην διαταραχθούν οι μακροοικονομικοί στόχοι, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ανακοινώσεις της Eurostat σχετικά με την συνεχή αύξηση του Πληθωρισμού, οι οποίες αφορούν μέχρι και το τέλος του Δεκέμβρη του 2021, δεν μπορούν παρά να αποτελούν πονοκέφαλο τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρομεσαίες, οι οποίες δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή αλλά και οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο πρόβλημα. Κατά τον Ιανουάριο του 2021 ο Πληθωρισμός στην Ευρωζώνη βρισκόταν στο οριακό 0.9% και μέχρι το τέλος του χρόνου το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 5%, δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες

στην παγκόσμια αγορά, δεδομένης και της δυναμικής της οικονομίας της Ευρωζώνης. Το πλέον ανησυχητικό είναι η τάση αφού μόνο τον Ιούνη παρατηρήθηκε μικρή μείωση (από 2 στο 1.9%). Επιπλέον, το γεγονός ότι το ποσοστό έχει ξεφύγει κατά πολύ από το οικονομικά αποδεκτό επίπεδο του 3%, είναι ξεκάθαρο ότι ο Πληθωρισμός έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην οικονομία της Ευρωζώνης, και θα απαιτηθεί σκληρή προσπάθεια για να μπορέσει η Οικονομία να πάρει μπρος και οι πολίτες να δουν ξανά την αγοραστική τους δυνατότητα να ανεβαίνει, μαζί φυσικά με το βιοτικό τους επίπεδο. Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση του Δείκτη Πληθωρισμού Τροφίμων, ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο αφού τα Τρόφιμα, όπως φυσικά και τα υπόλοιπα αγαθά τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο του Πληθωρισμού. Από το οριακό 0% του Απριλίου, ο Δεκέμβρης έχει βρει τον συγκεκριμένο Δείκτη στην Ευρωζώνη στο 2.2%. Φυσικά, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει να ιδωθεί η συνεχής αυξητική τάση μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο. Δεδομένου ότι η παραγωγή και διάθεση των τροφίμων εξαρτάται από μια σειρά άλλους παράγοντες, όπως π.χ. η Ενέργεια, όπου και εκεί υπάρχει μια σημαντική αύξηση των τιμών, αλλά και η εφοδιαστική αλυσίδα η οποία τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, παρόλο που υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Παρόμοια είναι και τα προβλήματα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ακόμη πιο δύσκολα προβλήματα όσον αφορά τον Πληθωρισμό. Το 1.4% του Ιανουαρίου έχει μέχρι το τέλος του 2021 φτάσει στο τεράστιο ποσοστό του 7%. Ποσοστό το οποίο είναι ένα από τα

χειρότερα της νεότερης ιστορίας της χώρας, ακόμα και από αυτό της τεράστιας οικονομικής και τραπεζικής κρίσης του 2008. Η πανδημία η οποία στην κορύφωση της βρήκε την χώρα να αλλάζει ηγεσία, έχει καταφέρει σοβαρό πλήγμα στην οικονομία αφού ο Τζο Μπάϊτεν δεν έχει καταφέρει ακόμα να δώσει αυτό που επιζητούσαν οι πολίτες της χώρας. Πολλοί είναι αυτοί που αναπολούν τις οικονομικές πολιτικές του Ν. Τραμπ, και έχει ήδη ξεκινήσει η ονοματολογία για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Παρόμοια είναι και τα προβλήματα με τον Δείκτη Πληθωρισμού Τροφίμων στις ΗΠΑ, αφού και αυτός σκαρφάλωσε σε παρόμοιο επίπεδο, δηλαδή την άνοδο στο 6.3%. Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρόλο που η κατάσταση είναι καλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο Πληθωρισμός καλπάζει και έχει ήδη φτάσει στο 4.82%, κάτι το οποία συνιστά αύξηση 6.4% από την αρχή του έτους όπου υπήρχαν αποπληθωριστικές τάσεις που έφτασαν στο 1.6%. Το αυξανόμενο κόστος της Ενέργειας μαζί με άλλους παράγοντες, όπως είναι η σμίκρυνση της Οικονομίας λόγω της πανδημίας έχουν οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και κλείσιμο επιχειρήσεων οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο. Είναι για αυτό ακριβώς τον λόγο που έχουμε εξ αρχής διαφωνήσει με το όποιο κλείσιμο της Οικονομίας, έστω και μιας επιχείρησης, έστω και για ένα λεπτό. Άλλο είναι το να λαμβάνεις μέτρα για την δημόσια υγεία και άλλο το να λαμβάνεις μέτρα καταστροφής των επιχειρήσεων. Όλα αυτά τα βρίσκουμε τώρα μπροστά μας, με τις επιπτώσεις να είναι μακροχρόνιες και να μην μπορούμε να τις αντιληφθούμε. Ο Πληθωρισμός αποτελεί σημαντικό

πρόβλημα και δεν θα φύγει τόσο εύκολα από την ζωή μας ενόσω συνεχίζονται παράλογα και φασιστικού περιεχομένου μέτρα τα οποία δεν οδηγούν σε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Η ισορροπία μεταξύ της Οικονομίας και της Υγείας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Όσο σκληρό και αν ακούγεται, χωρίς Οικονομία δεν μπορούμε να έχουμε Υγεία, για αυτό τον λόγο οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιτέλους να αφεθούν να δουλεύουν απερίσπαστα. Όταν η ατμομηχανή της Ένωσης, η Γερμανία έχει Πληθωρισμό 5.3% και το Ηνωμένο Βασίλειο 5.1%, πέντε και οκτώ φορές υψηλότερο πριν από ένα χρόνο αντίστοιχα, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ξανά το τι κάνουμε και που θα οδηγηθούμε εάν δεν αλλάξουμε τακτική. Όσοι έχουν βάλει όλα τους τα αυγά στο καλάθι που λέγεται Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τότε ας πουν στον λαό την πραγματικότητα. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα Μνημόνιο 1008 σελίδων το οποίο βάζει όρους και προϋποθέσεις για να μπορέσουν να εκταμιευτούν τα λεφτά. Λεφτά τα οποία είναι απλά ένα είδος δανειοδότησης, απλά με κάποιους καλύτερους όρους. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα τα οποία θα οδηγούν προς την ορθή κατεύθυνση και τα οποία θα αμβλύνουν το θέμα του Πληθωρισμού και βοηθήσουν τους πολίτες σε μια καλύτερη εποχή. Η Ένωση έχει και την δυνατότητα αλλά και την υποδομή να τα καταφέρει, απλά κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνονται μέσα από μια πιο συγκροτημένη πολιτική προσέγγιση. Ακαδημαϊκός – Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων press@premiercbc.com


ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Εξάδα...

Ο γερμανός επιθετικός Αλ Χανταουί ήρθε στην ομάδα της Πάφου ως ο ποδοσφαιριστής που θα λύσει το επιθετικό πρόβλημα. Έκανε ντεμπούτο απέναντι στον Ολυμπιακό και αναμένεται να κάνει την επανεμφάνισή του απέναντι στον Απόλλωνα.

ΚΟΝΤΑ σΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΕΞΑΔΑΣ η ΠΑΦΟΣ FC

Καθοριστικός και κρίσιμος ο αγώνας με τον Απόλλωνα Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου και η Πάφος fc διεκδικεί μια θέση στην πρώτη εξάδα. Τα βαθμολογικά δεδομένα είναι υπέρ της, ωστόσο για να ολοκληρώσει τον πολυπόθητο στόχο πρέπει να κερδίσει και τους πέντε αντιπάλους που απομένουν, καθώς και τον εξ αναβολής με τη Δόξα. Αρχή γίνεται με τον Απόλλωνα στο Στέλιος Κυριακίδης και ακολουθούν ΠΑΕΕΚ εκτός, Ανόρθωση εντός, Άχνα εκτός, Δόξα εντός και τέλος με τον Άρη στην Πάφο. Όπως γίνεται αντιληπτό, η παφιακή ομάδα έχει ένα βατό πρόγραμμα και αν εξαιρέσουμε τον Απόλλωνα, εύκολα ή δύσκολα μπορεί να κάμψει την αντίσταση των άλλων ομάδων και να πάρει τα χρυσά τρίποντα. Ο αγώνας με τον Απόλλωνα είναι καθοριστικός. Εάν η παφιακή ομάδα καταφέρει και πάρει το τρίποντο θα κάνει ίσως το πιο καθορι-

στικό βήμα, ωστόσο, τίποτα δεν θα κριθεί. Όλα θα κριθούν στο τέλος. Κατά τ’ άλλα, η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση με τους ποδοσφαιριστές να αντιλαμβάνονται τη σημασία των τελευταίων αγώνων και να «πεθαίνουν» στο γήπεδο. Απέναντι στον Απόλλωνα ο Ντάρκο Μίλανιτς (φώτο) θα έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του σε σύγκριση με τον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς επιστρέφουν όσοι απουσίασαν με κόβιτ. Κακά τα ψέματα, ο Απόλλωνας που κυνηγά την πρώτη θέση, είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Από την άλλη η ομάδα της Πάφου που έχει αποδείξει πολλάκις ότι δεν φοβάται κανένα, παρά μόνο τον κακό εαυτό της, αργά ή γρήγορα αναμένεται να επιβάλει τον ρυθμό της και να παίξει στα ίσα τον μεγάλο αντίπαλο. Κάτι τέτοιες αναμετρήσεις κρίνονται στα λάθη και όποια

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18η αγωνιστική Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 17:00 Πάφος FC - Απόλλων 19:00 ΑΕΛ – Εθνικός Άχνας Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 16:00 ΑΠΟΕΛ – Άρης 19:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Ολυμπιακός Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 16:30 Ομόνοια - ΠΑΕΕΚ 19:00 ΑΕΚ – Ανόρθωση

ομάδα κάνει τα λιγότερα θα πάρει το πολυπόθητο τρίποντο. Τέλος, αν και επίσημα δεν έχει διαρρεύσει οτιδήποτε, δύο ποδοσφαιριστές πρέπει να διαγραφούν από το ρόστερ της ομάδας. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τους Μπαμπαγιάν και Μπεριγκό οι οποίοι μετρούν ελάχιστες συμμετοχές και μηδαμινή προσφορά.

Όλα ρευστά πλέον για μια θέση στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Τέσσερις ομάδες, Ανόρθωση, Πάφος, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ διεκδικούν τα τρία τελευταία εισιτήρια για να συμπληρωθεί το γκρουπ των ισχυρών που θα διεκδικήσουν κατά κύριο λόγο το πρωτάθλημα, αλλά και ένα από τα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια. Πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε και όπως όλα δείχνουν οι τρεις πρώτες θέσεις είναι κατειλημμένες από τον πολύ καλό φέτος Άρη Λεμεσού, την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα. Απ’ εκεί και πέρα, η Πάφος προσπαθεί να μπει σφήνα στους μεγάλους, αφήνοντας εκτός έναν από αυτούς. Η παφιακή ομάδα έχει ελαφρύ προβάδισμα, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Άλλωστε, οι ομάδες είναι πολύ κοντά και αγωνιστική με αγωνιστική θα έχουμε ανατροπές. Η 18η αγωνιστική είναι ίσως η πιο δύσκολη από τις εναπομείναντες για την Πάφος fc, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τον φορμαρισμένο Απόλλωνα στο Στέλιος Κυριακίδης. Με νίκη κάνει το πιο καθοριστικό βήμα για την εξάδα. Απ’ εκεί και πέρα, θα περιμένει τα άλλα αποτελέσματα για να κάνει απολογισμό. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι από τους τελευταίους αγώνες ευνοείται η Πάφος, καθώς οι άλλες ομάδες που κυνηγούν θέση στην εξάδα αναμετρώνται μεταξύ τους. Η αγωνία αναμένεται να κρατήσει έως τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, καθώς υπάρχουν τα ντέρμπι Άρης - Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ, Απόλλων - Ανόρθωση, Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ, Πάφος - Άρης κλπ.

Προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Ανόρθωση Προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Ανόρθωση μετά την εκτός έδρας νίκη της με 3-1 επί της Πάφος F.C. Ο επαναληπτικός θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου. Η Πάφος προηγήθηκε με αυτογκόλ του Αντωνιάδη στο 42’. Η Ανόρθωση ισοφάρισε με απευθείας φάουλ του Πόποβιτς στο 51’, πήρε προβάδισμα με τον Αμπαρτζουμιάν στο 70’ ενώ ο Χριστοδουλόπουλος στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Η Πάφος αγωνίστηκε με 10 ποδοσφαιριστές από το 47’ λόγω αποβο-

λής του Ρούτκο (απευθείας κόκκινη) ενώ στις καθυστερήσεις, με απευθείας κόκκινη αποβλήθηκε και ο Παλάσιος. Ανοικτούς λογαριασμούς άφησαν στο ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακός αφού ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη του ΑΠΟΕΛ με 2-1. Ο επαναληπτικός θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου. Ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε στο 18’ με τον Κβιλιτάια, ο Κυριάκου με πέναλτι ισοφάρισε στο 45’ και στο 75’ ο Εφραίμ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

21

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ Ανεβασμένη παρουσιάζεται η Πάφος fc στα τελευταία παιχνίδια, κάτι που τις δίνει προβάδισμα για την εξάδα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές κλειδιά όπως οι Ζαϊρό, Πάντσεον, Κβίντα κλπ έχουν ανεβάσει αισθητά την απόδοσή τους συμβάλλοντας στην προσπάθεια που κάνει όλη η ομάδα για το τρίποντο. Όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικό να έχεις έναν εξαιρετικά αλάνθαστο Κβίντα στην άμυνα, έναν μάγο στον χώρο του κέντρου και έναν δαιμόνιο Ζαϊρό στην επίθεση. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και τα νέα αποκτήματα, τα οποία πήραν χρόνο συμμετοχής και δηλώνουν πανέτοιμα για να βοηθήσουν άμεσα. «Βουίζει» η ποδοσφαιρική πιάτσα τις τελευταίες ημέρες από τα πολλά και οφθαλμοφανέστατα λάθη της διαιτησία εις βάρος της Πάφος fc... Κάποιοι κάνουν λόγο για σκόπιμες ενέργειες μερικών έτσι ώστε να ευνοηθεί άλλη ομάδα και να τερματίσει αυτή στην εξάδα. Στην Πάφο τους πήραν μυρωδιά και ήδη καταγγέλλουν διαιτητές σε ΚΟΠ και Ουέφα. Άκουσον - Άκουσον... Θα αλλάξουν λέει τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, διότι Άρης και Πάφος χαλούν τα σχέδια των μεγάλων και μένουν εκτός εξάδας. Εάν ευσταθούν τα όσα διαδίδονται τότε οι αρμόδιοι πρέπει να παραιτηθούν και να αναλάβουν άλλοι. Δεν μας έφταναν τα στημένα στο ποδόσφαιρο, τώρα έχουμε και στην καλαθόσφαιρα. Κάποιοι που ως δια μαγείας σε ένα τόσο «μεγάλο» νησί παραμένουν πάντα άγνωστοι, πόνταραν να κερδίσει η μια ομάδα την άλλη με περισσότερους από 27 πόντους... Το τελικό +29 αποκάλυψε τα σχέδιά τους, ωστόσο, δεν ανησυχούν, καθώς, όπως πάντα, δεν τιμωρείται κανείς.


22

το άλλο ρεπορτάζ ΣΧΟΛΙΑZONTAΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ο κορονοϊός, τα κρούσματα, τα τεστ, οι νέες οδηγίες και όλα τα παρελκόμενα της πανδημίας παρελαύνουν για άλλη μία εβδομάδα στα μέσα ενημέρωσης εν μέσω σύγχυσης και ερωτηματικών για το τι μέλλει γενέσθαι. Σημασία έχει ότι η οικονομία και η δημόσια υγεία μετρούν πληγές και θα υπάρξει μεγάλη προσπάθεια για την επούλωσή τους. Στα υπόλοιπα θέματα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στρέφεται στο Κυπριακό διά μέσου του αγωγού φυσικού αερίου και στην προεδρολογία, χωρίς να υπάρχουν ακόμη ξεκάθαρες τοποθετήσεις και το σκηνικό να παραμένει ομιχλώδες. Στον τουρισμό οι ακυρώσεις κρατήσεων πέφτουν βροχή αυτή την περίοδο και ο Θεός να βάλει το χέρι του ώστε να μην χαθεί άλλη χρονιά. Στα τοπικά ζητήματα κυριάρχησε η απόφαση του δήμου Πάφου για τον καθεδρικό ναό στον κήπο με την πλειοψηφία να τάσσεται και πάλι υπέρ, ενώ διαφωνίες και αντιδράσεις καταγράφονται για τα σκιάδια στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... Στην Πολιτική Άμυνα Πάφου που συνεχίζει την εντατική εκπαίδευση των μελών της, ώστε να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τον πολίτη. Με αφορμή και τον πρόσφατο σεισμό η Υπηρεσία επιθυμεί να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο και να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να είναι ετοιμοπόλεμη. Και όλα αυτά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

+

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ...

Όλα μπορούν να γίνουν Σε μια ευνομούμενη και ευαίσθητη πολιτεία όλα πρέπει να γίνονται σε ότι αφορά έργα υποδομής και προσφορά καλών υπηρεσιών προς τους πολίτες χωρίς το ένα να λειτουργεί εις βάρος του άλλου. Ακούμε συχνά από κάποιους να ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να αγοραστούν οπλικά συστήματα και τα λεφτά αυτά να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας με ανέγερση σύγχρονων νοσοκομείων και λοιπών ιατρικών κέντρων. Άλλοι υποστηρίζουν πως δεν χρειάζεται νέο κτίριο η Βουλή και η τεράστια αυτή δαπάνη να δοθεί για ανέγερση σχολείων. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι πλέον αρνητές, οι οποίοι μόλις ακούσουν για την εκτέλεση κάποιων μεγάλων έργων θα αντιδράσουν και θα προτείνουν κάτι άλλο. Εμείς πιστεύουμε ότι ένα κράτος έχει υποχρέωση και ευθύνη να τα κάνει όλα. Και οπλικά συστήματα να αγοράζει και νοσοκομεία και σχολεία να κατασκευάζει και δημόσια κτίρια να ανεγείρει και τους πολίτες να προστατεύει και να στηρίζει στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας και ευημερίας. Αυτό επιβάλλει η σύγχρονη εποχή και τέτοια διλήμματα είναι εκ του πονηρού και για τα πνεύματα της αντιλογίας.

Που αρκετοί συμπολίτες μας αγνοούν και γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια οδηγίες και αποφάσεις για την πρόληψη κατά του κορονοϊού με όλα τα αρνητικά επακόλουθα για την κοινωνία και την δημόσια υγεία. Φαίνεται ότι ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος και παίζουν την ζωή τους κορώνα γράμματα. Ούτε τα πρόστιμα τους φοβίζουν, ούτε τους συνετίζουν.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

Συναντήσεις με νόημα στην Πάφο

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Μανώλης Ευάγγελος Αριστοτέλη Σάββα 49 Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη Αναβαργός 26930599 26943628 ΚΥΡ. 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Διομήδους Στέφανος Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου Γεροσκήπου 26961999 99683122 ΔΕΥ. 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα Λεωφ. Ελλάδος 11 Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου Πάφος 26100292 97743242 ΤΡΙΤ. 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Δημητρίου Κωνσταντία Ελευθερίου Βενιζέλου 29 Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος Πάφος 26935133 26653809 ΤΕΤ. 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Χατζηχαραλάμπους Δώρα Ελλάδος 104 Έναντι πάρκου Δασούδι Πάφος 26822627 70008181 ΤΕΤ. 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου Πάφος 26949219 26945762 ΠΕΜ. 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727 ΠΑΡ. 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Σαββίδης Πανίκος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61 Δίπλα από Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου Πάφος 26933568 26934034

Ποιος είπε ότι στις επαρχίες δεν γίνεται δουλειά για τις προεδρικές εκλογές, παρά το γεγονός ότι η ηγεσία των κομμάτων ως είθισται βρίσκεται στην Λευκωσία; Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες της «Φωνής», στην Πάφο έγιναν και συναντήσεις μεταξύ αντιπροσώπων επαρχιακών επιτροπών με θέμα τις προεδρικές εκλογές και τους υποψηφίους προέδρους. Τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων κοινοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία με την παράκληση να λάβουν υπόψη τις εισηγήσεις τους. Σε μια μάλιστα συνάντηση οι δυο αντιπροσωπείες ήταν έντονες ως προς την υποστήριξη συγκεκριμένου πολιτικού και αυτό προκάλεσε σχετική αμηχανία στα κεντρικά γραφεία των κομμάτων τους. Έτσι είναι όταν μιλάμε για δημοκρατία. ΟΙ αποφάσεις λαμβάνονται από την βάση ή τουλάχιστον η βάση έχει τον πρώτο λόγο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ συνεχίζει την συνεργασία της και με την εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στον εμπορικό τομέα. Για εμπορικές διαφημίσεις, ισολογισμούς και εκθέσεις, ανακοινώσεις, κοινωνικά, γνωστοποιήσεις και προσφορές, καθώς και μικρές αγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας: Κινύρα 7, Γαλαξίας Κορτ, 3ος όροφος Γραφ. 304 Τηλ: 26953743 και 99669744 email: paphoni@cytanet.com.cy


23

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επιτακτική ανάγκη η θεσμοθέτηση Τακτικής Επιθεώρησης Kτηρίων στην Κύπρο Αναγκαία η Σεισμική Θωράκιση τους σε συνδυασμό με την Ενεργειακή Αναβάθμιση των παλιών κτηρίων Η ασφαλής στέγαση αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να στερείται αυτού του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος. Δυστυχώς όμως, μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της Κύπρου έχει σχεδιαστεί με λιγότερο απαιτητικούς κώδικες ή και καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς και έχει ανεγερθεί σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες δεν είχε θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπρόσθετα, η έλλειψη κουλτούρας συστηματικής επιδιόρθωσης και συντήρησης των οικοδομών, που υπάρχει γενικά στη χώρα μας, έχει δυστυχώς

εντείνει τα υπάρχοντα προβλήματα του ρίων. Ταυτόχρονα, θα βοηθήσει στη διγηρασμένου μας κτηριακού αποθέμα- ασφάλιση της θωράκισης του κτηριακού αποθέματος της Κύπρου στην περίπτωτος. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ πως η ση ενός μεγάλου σεισμού. Τόσο το Κράτος όσο και η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση Βουλή έχουν υποχρέωση να της επιθεώρησης οικοδομών σταθμίσουν τα δεδομένα και σε τακτική βάση έχει καταστεί να προωθήσουν άμεσα σχέδια πλέον επιτακτική. Η θεσμοδράσης για την πρόληψη και θέτησή της θα συμβάλει στο την αντιμετώπιση των κινδύνα καθιερωθεί η Τακτική Επινων που ελλοχεύουν από το θεώρηση των Κτηρίων και θα γηρασμένο κτηριακό απόθεαποτελέσει το εργαλείο που θα ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ μα στο νησί, αλλά και από τα διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ* ετοιμόρροπα και τα επί μακρόν απαραίτητα μέτρα για την άρση της επικινδυνότητας και για την κατά το ασυντήρητα και εγκαταλελειμμένα κτήδυνατόν ασφαλέστερη χρήση των κτη- ρια. Οφείλουν, επίσης, να προωθήσουν άμεσα τη νομοθετική ρύθμιση της Τακτικής Επιθεώρησης των Κτηρίων, και την εφαρμογή των ορθών μέτρων και επιχορηγήσεων για την σεισμική ενίσχυση και θωράκιση των κτηρίων. Επίσης, οφείλουν να ενθαρρύνουν τους πολίτες μέσω της παροχής κατάλληλων κίνητρων, για να προβαίνουν σε ολιστικές εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και δομοστατικής αναβάθμισης αλλά και σε μελετημένες και ασφαλείς δομικά ενεργειακές αναβαθμίσεις των περιουσιών τους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε έτσι σαν κράτος και στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η Ευρω-

παϊκή Ένωση μέχρι το 2050 για κλιματική ουδετερότητα (Climate neutrality by 2050). Το ΕΤΕΚ, ως ο Επιστημονικός και ο Τεχνικός σύμβουλος της Κύπρου, για να βοηθήσει τους πολίτες αλλά και τους Μηχανικούς της Κύπρου, έχει οργανώσει σειρά σεμιναρίων και έχει ετοιμάσει αριθμό τεχνικών εγχειριδίων πρωτοβάθμιου ελέγχου για το θέμα αυτό, τα Ε.Ο.Ε., Ε.Ο.Ε.Σ.Ε.Κ., Ε.Τ.Α.Υ.Κ. και Ε.Γ.Ο.Ε.Κ., τα οποία έχουν αποσταλεί σε όλες τις αρμόδιες Αρχές για ενημέρωση και χρήση και έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ για ελεύθερη χρήση από τους Μηχανικούς. Στην ίδια βάση το ECCE (European Council of Civil Engineers) είχε κηρύξει το 2020, ως το έτος του 3S Approach (Safe, Sound and Sustainable, για Ασφάλεια, Ακεραιότητα και Αειφορία) ενώ έχει ετοιμάσει ανάλογο position paper για την ταυτόχρονη ολιστική προσέγγιση με στόχο τη θωράκιση των κτηρίων τόσο Σεισμικά όσο και Ενεργειακά, το οποίο έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και έχει προωθηθεί σε διάφορες χώρες και οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. *Γενικός Γραμματέας ΕΤΕΚ, ECCE Vice President / President Elect.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & CO LLC

A. KASIOULIS ESTATE AGENCY LTD

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Cyprian Star Estates

Το Δικηγορικό Γραφείο Σωτηρούλα Σταυρή Σωκράτους & CO LLC ζητά για άμεση πρόσληψη γραμματέα με καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και αγγλικής γλώσσας. Πείρα σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 99527009

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε αύριο Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Γεροσκήπου το τέταρτο ετήσιο μνημόσυνο του προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού

ΣΟΦΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από την Αμαργέτη)

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΦΟΥ Οι Εφημερεύοντες Οδοντίατροι Πάφου για το Σαββατοκύριακο 22-23 Ιανουαρίου 2022 είναι :

Αρ. Άδειας: 405/Ε - Αρ. Μητρώου 858

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1. Πωλείται αγροτεμάχιο 13.713 τ.μ. στο χωριό Κρήτου Τέρρα. Βρίσκεται δίπλα από όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και υδατοπρομήθειας. Κατάλληλο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Τιμή 65.000 ευρώ. 2. Πωλείται μεζονέτα δύο υπνοδωματίων στην περιοχή Μέλανος στη Χλώρακα. Τιμή: 105.000 ευρώ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1/2022 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛ 97671117

3. Πωλείται κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στην Τρεμιθούσα. Τιμή 300.000 ευρώ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1/2022 ΤΣΙΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 99603235

4. Πωλείται διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων 160τ.μ. σε άριστη κατάσταση στην περιοχή Άγιος Κόνωνας Κισσόνεργας με απρόσκοπτη θέα τη θάλασσα. Τιμή 155.000 ευρώ. 5. Πωλείται οικόπεδο στα Πετρίδια - Έμπα 1371τ.μ και με συντελεστή δόμησης 60%. Τιμή 250.000 ευρώ.

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Κωνσταντίνα Σαράφη Παιδιά: Βασίλης και Δημήτρης Κωνσταντίνου Μητέρα: Κυβέλη Αγαθοκλέους Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Property Sales - Rentals - Consulting

Για μικρές αγγελίες, τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 26953743

Τάφοι των Βασιλέων 26 - Γραφείο 7 - τ.κ 8046 - Κάτω Πάφος Τηλ: 99632223 - 26947700 Φαξ: 26947701 website: www.cyprianstarestates.com Email: info@cyprianstarestates.comTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.