05-02-2022

Page 1

γ

ιατί η Πάφος αξίζει το καλύτερο

Η

ΦΩΝΗ της Πάφου

THE ROYAL ARTEMIS MEDICAL CENTRE

Greek & English speaking hospital

24 ΩΡΕΣ: εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών, διάθεση ασθενοφόρου και κατ’ οίκον επίσκεψη ιατρών

ΤΗΛ: 26961600

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 27ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1313 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Προχωρά και στην Βουλή η διαδικασία εγκατάστασης της σχολής του ΤΕΠΑΚ στην πόλη μας !!

PELICAN

Χρύσανθος Σαββίδης

RESTAURANT & CAFE

ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, ΠΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ Την διατήρηση του δήμου Γεροσκήπου προνοούν τα τελικά κείμενα για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία έχουν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής και τα οποία οδηγούνται στις 24 Φεβρουαρίου ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος για ψήφιση. Σύμφωνα με αυτά, στον δήμο Γεροσκήπου ο οποίος θα μετονομαστεί σε δήμο Ανατολικής Πάφου, θα συμμετέχουν οι κοινότητες Κονιών, Αχέλειας, Αγίας Μαρινούδας και Τίμης, ως ήταν και οι αξιώσεις της δημοτικής αρχής. Στον δήμο Πάφου δεν εντάσσονται νέες κοινότητες. Παράλληλα, δημιουργούνται οι δήμοι Ακάμα και Παραλιακός Πόλεως Χρυσοχούς. Στον δήμο Ακάμα θα ενταχθούν ο δήμος Πέγειας

και οι κοινότητες Κισσόνεργας, Ακουρσού, Κάθηκα, Αρόδων και Ίνιας και στον Παραλιακό Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς θα συμμετέχουν πέραν του υφιστάμενου δήμου και οι κοινότητες από το Νέο Χωρίο μέχρι και τον Πωμό. Σύμφωνα με το μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, βουλευτή Πάφου του ΑΚΕΛ Βαλεντίνο Φακοντή, δεν αποκλείεται να προκύψουν τροπολογίες, τις οποίες τόσο τα κόμματα όσο και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν, ωστόσο, εκτίμησε ότι τα νομοσχέδια θα ψηφιστούν δεδομένου ότι ο νέος χάρτης όπως έχει διαμορφωθεί ικανοποιεί όλα τα κριτήρια – γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά για την βιωσιμότητα των δήμων. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 10

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

Άφησε τη σφραγίδα του ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 14


02

2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΝΑ ΠΕΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΣ

Πρόσληψη ανέργων με το σχέδιο ΑΝΑΔ Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα Έχοντας γνώση του φόρτου εργακαι με την παρούσα επιθυμώ να σας σίας που συσσωρεύτηκε από τις αρυποβάλω πρόταση για πρόσληψη χές του 2020 που εμφανίστηκε η πανανέργων με βάση τα σχέδια της ΑΝΑΔ δημία, λόγω της παροχής έκτακτων για να καλυφθούν οι ανάγκες επιδομάτων και σχεδίων σε προσωπικό στις Υπηρεσίστήριξης επιχειρήσεων και ες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυτοτελώς εργαζομένων που για την εξέταση των εκκρεπολύ ορθά η κυβέρνηση παμούσων αιτήσεων που αφοραχώρησε στηρίζοντας την ρούν εξέταση ανεργιακού κυπριακή οικονομία και τους επιδόματος, θεσμοθετημένης πολίτες, αυτές οι δύο ευάκαι κοινωνικής σύνταξης, μέλωτες κοινωνικές ομάδες θα ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ χρι την πλήρη εφαρμογή της ΠΑΖΑΡΟΥ* έπρεπε να τυγχάνουν ιδιαίτεψηφιακής μεταρρύθμισης. ρης προσοχής. Πιστεύω πως Η καθυστέρηση στην εξέταση των οι αιτήσεις για παροχή ανεργιακού πάνω αιτήσεων που αφορούν τις κοι- επιδόματος και σύνταξης, είτε θεσμονωνικές ομάδες των ανέργων και των θετημένης είτε κοινωνικής, θα έπρεπε συνταξιούχων, προκαλεί μεγάλα οικο- να τυγχάνουν άμεσης εξέτασης για νομικά και κοινωνικά προβλήματα. Σε λόγους ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, το και οικονομικούς. φαινόμενο να υπάρχουν οικογένειες Θεωρώ πως η πρόταση μου για που να αδυνατούν να αγοράσουν τα εργοδότηση άνεργων επιστημόνων με βασικά είδη διαβίωσης τους ή να αδυ- βάση τα σχέδια της ΑΝΑΔ πως είναι νατούν να πληρώσουν λογαριασμούς απόλυτα εφικτή και πραγματοποιήσιηλεκτρισμού και υδατοπρομήθειας, μη αφού έχει δοκιμαστεί και στο παδεν περιποίει τιμήν. ρελθόν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Σε μια κατεξοχήν τουριστική χώρα Ασφαλίσεων με επιτυχία στο πλαίσιο όπου σε πολλές οικογένειες και οι δύο εξέτασης αιτήσεων πληρωμής λόγω γονείς εργοδοτούνται στη τουριστική πλεονασμού το 2013. βιομηχανία, με το κλείσιμο των ξενοΗ εκ νέου εφαρμογή της θα είδοχειακών μονάδων και των χώρων ναι προς όφελος τόσο του ιδίου του εστίασης, αυτές οι οικογένειες παρα- Υπουργείου Εργασίας αφού η πρόμένουν χωρίς εισοδήματα για μεγάλο σληψη ανέργων με τα σχέδια της χρονικό διάστημα το οποίο, σε κά- ΑΝΑΔ είναι μία οικονομική λύση που ποιες περιπτώσεις, υπερβαίνει τους θα δώσει, έστω και προσωρινά, εργατρεις μήνες. σία σε μερίδα ανέργων νέων επιστηΑν λάβουμε υπόψη ότι οι πλεί- μόνων, ενώ ταυτόχρονα, θα απαλλάστες ξενοδοχειακές μονάδες και χώροι ξει τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών εστίασης αναστέλλουν την λειτουργία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από φόρτο τους περί τις αρχές με μέσα Νοεμβρί- εργασίας. ου, σημαίνει πως το ανεργιακό επίδοΟ χρόνος που θα κερδιθεί από μα θα τους καταβληθεί στην καλύτερη τους νόμιμους υπαλλήλους θα αξιοπερίπτωση, περί τα μέσα Ιανουάριου. ποιηθεί για την εξέταση άλλων αιτήΑυτές οι οικογένειες δηλαδή θα πρέπει σεων, με αποτέλεσμα, όλες οι αιτήσεις να περάσουν τις γιορτές των Χριστου- να διεκπεραιώνονται σε πολύ πιο σύγέννων χωρίς οποιοδήποτε εισόδημα. ντομο χρονικό διάστημα απ’ ότι σήμεΕξίσου άσχημη είναι και η εικόνα ρα. Το μέτρο αυτό θα απαμβλύνει ένα να φτάνει στο όριο συνταξιοδότησης τεράστιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό ένας πολίτης και παραμένει χωρίς ει- πρόβλημα που παρουσιάζει η κοινωσόδημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, νία μας. επειδή καθυστερεί η εξέταση της αίΠαραμένω στη διάθεσή σας για τησης του για παροχή σύνταξης, είτε κατ’ ιδίαν συζήτησης της πιο πάνω αυτή είναι θεσμοθετησμένη είτε κοινω- πρότασής μου. νική. *Βουλευτής ΔΗΣΥ

ΣΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ καιρούς που ζούμε σε ότι αφορά το εθνικό μας πρόβλημα, αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα του τόπου καθημερινά είναι πολλά τα παραδείγματα ότι επώνυμοι και ανώνυμοι συνάνθρωποι μας λυγίζουν, πέφτουν και διασύρονται. ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ φθάνουν σε σημεία ιδιαίτερα επικίνδυνα για την πατρίδα, τον λαό, την ίδια την κοινωνία ακόμη και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Η πορεία στον χρόνο μας δίδαξε

πάρα πολλά, ότι δηλαδή ο κάθε ζωντανός ανθρώπινος οργανισμός κάνει και λάθη. Αλάνθαστοι είναι μόνο όσοι αποδήμησαν εις Κύριον και βρίσκονται σε μόνιμη ανάπαυση στα κοιμητήρια μας. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΤΡΟΠΗ, λοιπόν, να καταγράψει κάποιος λάθη, ελλείψεις, παραλείψεις και αδυναμίες. Λάθος είναι όμως να μην το παραδέχεται ούτε να προχωρεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της επανόρθωσης.

ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ο αρρωστημένος εγωισμός και η άκρατη φιλοδοξία μας δεν μας αφήνουν να αναγνωρίσουμε όλα αυτά τα μειονεκτήματα και να απολογηθούμε, γιατί τάχατες τέτοια ενέργεια πλήττει την αξιοπρέπεια και την περηφάνια μας. Από την στιγμή που δεχόμαστε την γνωστή λαϊκή ρήση «Ουδείς αλάνθαστος», τότε το μόνο

που έχουμε να κάνουμε είναι να μην εθελοτυφλούμε, αλλά να μάθουμε να κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια. Δυστυχώς, σήμερα έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι όσοι απολογούνται ή αναθεωρούν απόψεις και πρακτικές απομονώνονται και περιθωριοποιούνται ή ακόμη χλευάζονται και αποδοκιμάζονται.

Πάφου

ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟ κυβερνητικό στέλεχος αποκάλυψε ότι πάμε για οριστικοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου του Ακάμα και τελική διευθέτηση του πολύκροτου αυτού ζητήματος. Εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη που θέτει την Πάφο σε άλλη εποχή. Φυσικά θα αναμένουμε να δούμε εάν δικαιωθούν οι προβλέψεις, αλλά και τι σχέδιο θα είναι τελικά.

ΤΟ ΣΛΟΓ ΚΑΝ

ΕKΔOTHΣ: ΠΑΦΩΝΗ ΛΤΔ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (κατά νόμο υπεύθυνος) Μιχάλης Μούντης ΑPXIΣYNTAKTHΣ: Σωκράτης Σωκράτους ΜΟΝΙΜΟΙ ΣYNEPΓATEΣ: Tζούλη Xρίστου, Ηλίας Ηλία, Ιωάννης Ιωάννου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αναστασία Ιωάννου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣYNEPΓATEΣ Αμβρόσιος Προδρόμου Ανδρέας Κωνσταντινίδης Ιουλία Μαϊμαρη Παναγιώτης Βορκάς Γρηγορία Ευριπίδου

Χρύσανθος Σαββίδης Δημήτρια Κουρίδη Έλενα Γιάγκου Χριστίνα Χριστοφή Μαρία Μασούρα

ΕKTYΠΩΣH: Τυπογραφείο PROTEAS ΚINYPA 7 & ΓΩNIA KOPOIBOY ΣYΓKPOT. ΓAΛAΞIAΣ, ΓΡ. 304, 8011 ΠΑΦΟΣ ΤHΛ.: 26953743 / 4 ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy Ιστοσελίδα και ηλεκτρονική έκδοση: foni.online

Νιώθουμε την ανάγκ η να συγχ δημόσια το αρούμε υς λιγοστο ύς επιχειρ στην Πάφο ηματίες , οι οποίο ι στηρίζου διαφημίσει ν με τις ς και κατα χωρήσεις τοπικά ΜΜ τους τα Ε. Είναι γ νωστό ότι ενημέρωσ τα μέσα ης βασίζο νται στην ση για να διαφήμιεπιβιώσου ν και να εξ θούν να επ ακολουιτελούν το έργο τους πολίτη κα για τον ι την κοιν ωνία, ειδικ δύσκολους ά στους και χαλεπ ούς καιρο περνάμε. ύς που04 ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η μεταρρύθμιση και η κοροϊδία

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Επειδή το ΚΡΙΝΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ

10 είναι για τους άριστους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ ‘55-59

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΠΑΦΟΥ

9 ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ τις δηλώσεις που έγιναν και τις δεσμεύσεις που λήφθηκαν πριν μερικούς μήνες για το πολύκροτο θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, το πιο χαρακτηριστικό σλόγκαν που λέχθηκε κατά κόρων για την ακύρωση των δημοτικών εκλογών ήταν η επίσπευση της διαδικασίας, ώστε το νομοσχέδιο να ψηφιζόταν τέλος Νοεμβρίου. Σήμερα βλέπουμε μετά λύπης μας ότι πουθενά δεν συμφωνούν τα κόμματα, ούτε και αυτοί που ψήφισαν για την ακύρωση των εκλογών. Ο αριθμός των δήμων, η εκλογή αντιδημάρχων, ο αριθμός δημοτικών συμβούλων και τα δημοψηφίσματα βρίσκονται ακόμα στον αέρα και μπήκε ήδη και ο Φλεβάρης. ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ και διαφορές διερωτόμαστε πώς είναι δυνατό να καταλήξουν και να έχουμε μεταρρύθμιση. Στο τέλος θα δικαιωθούν όλοι αυτοί που υποστήριζαν ότι η ακύρωση των εκλογών είχε να κάνει με κομματικά προβλήματα και αδυναμίες και όχι για την έγνοια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και απ’ ότι πληροφορούμαστε, το πάρε δώσε και τα παρασκήνια δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες και νομίζουν οι κομματάρχες ότι ο λαός μας τρώει κουτόχορτο. Η κοροϊδία χτυπά κόκκινο και η απαξίωση των πολιτών έναντί τους θα ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε μυαλό σε ότι αφορά τις διεκδικήσεις μας για έργα και επίλυση προβλημάτων. Ενώ αναγνωρίζουμε άπαντες ότι η τακτική μας έχει χρεοκοπήσει εντούτοις δεν την αλλάζουμε, με αποτέλεσμα να παραμένουμε στάσιμοι και μίζεροι σε μια εποχή που η πρόοδος και η ανάπτυξη κάνουν θαύματα. Έχουμε καταντήσει κουραστικοί και επικίνδυνα ανούσιοι παπαγαλίζοντας κάθε τόσο τα ίδια και τα ίδια χωρίς κανένα αποτέλεσμα και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την αποτυχία μας με την πάγια πλέον μέθοδο της επίρριψης ευθυνών στους άλλους και στους κάθε τρίτους και στη σύγχυσή μας επάνω ξεχνούμε ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι οι άλλοι.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Φωνή της Πάφου και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση foni.online Για τις μικρές σας αγγελίες, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 26953743 & 26953744ΦAΞ: 26953745 E-mail: paphoni@cytanet.com.cy

9

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ 1955 – 59 με ανακοίνωσή τους παρεμβαίνουν στην προεδρολογία των ημερών και ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιθυμούν καμία εμπλοκή στην διαμάχη που ξέσπασε, τονίζοντας ότι ο ρόλος τους και ο σκοπός τους είναι άλλος. Η ΕΝΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ και θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο δεν βοηθά στην ηρεμία και στην ενότητα του λαού μας, αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένοι να πέσουν θύμα εκμετάλλευσης από τον οποιονδήποτε. Ξεκάθαρη τοποθέτηση με πολλούς αποδέκτες και για αυτό η στήλη δίνει ψηλή βαθμολογία για τις καθαρές τους κουβέντες.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΕΝΑ μεροκάματο ρισκάρουν ακόμη και την ίδια τους την ζωή, ιδίως όταν επικρατεί θαλασσοταραχή, παγωνιά ή ανυπόφορη ζέστη. Οι επαγγελματίες ψαράδες της επαρχίας μας δίνουν καθημερινά τον δικό τους δύσκολο και ξεχωριστό αγώνα επιβίωσης, για να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους, αλλά και για να προμηθεύσουν την αγορά με φρέσκο ψάρι. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες η κατάσταση είναι τραγική, αφού υπάρχουν περιπτώσεις που βγαίνουν για ψάρεμα με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες και κινδυνεύουν άμεσα. Όπως λένε οι ίδιοι, δεν έχουν καμία βοήθεια, ούτε ουσιαστική στήριξη και αναγκάζονται να τα παίξουν όλα για όλα για να βγάλουν τα προς το ζειν. Είναι όντως αξιοθαύμαστοι και μας αναγκάζουν να τους υποκλιθούμε.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑ (9)

...Και

Δεν αστειεύεται

αυτά να λέγονται Ανάκαμψη και κράτος

Ο Μακαριώτατος φαίνεται ότι δεν αστειεύεται σε ότι αφορά την πρόληψη της πανδημίας και κάθε τόσο παρεμβαίνει και μιλά με σκληρή γλώσσα για τους ιερωμένους αντιεμβολιαστές, αλλά και για τους πνευματικούς που καθοδηγούν τους πιστούς ενάντια στην λήψη μέτρων. Όπως φαίνεται, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος είναι έντονα ενοχλημένος.

Δεν φτάνουν μόνο οι προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα όσο φιλότιμες και αν είναι και καλά θα κάνει το κράτος να έρθει αρωγός στον αγώνα που δίνεται από τους επιχειρηματίες της Πάφου και όχι μόνο. Άλλωστε, τα προηγούμενα χρόνια που ανθούσε η τοπική οικονομία λόγω επιχειρηματικού κόσμου το κράτος παρακολουθούσε από μακριά, εξού και η έλλειψη υποδομής.

Ευχάριστη έκπληξη

Γνώση και εμπειρία

Η ομάδα του Ακρίτα Χλώρακας αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος β’ κατηγορίας και ίσως είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση του σωματείου που υπάρχουν μεγάλες ελπίδες για άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Μπράβο στον πρόεδρο Βάσο Θεοδώρου, στα μέλη του Συμβουλίου, στο τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές.

Η επί σειρά ετών παρουσία του στην θέση του αντιδημάρχου και του δημοτικού συμβούλου Γεροσκήπου αποτελούν όπλα γνώσης και εμπειρίας για την τοπική αυτοδιοίκηση και οι παρεμβάσεις του για διάφορα ζητήματα του δήμου καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη. Ο Ανδρέας Σιήκκης συνεχίζει να βρίσκεται επί των επάλξεων και η αγάπη του για την Γεροσκήπου είναι εμφανής.


ΣΧΟΛΙΑ 05

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Κρατικοί Λειτουργοί Τα κατορθώματα κάποιων λειτουργών του δημοσίου είναι γνωστά και τα συζητά σχεδόν καθημερινά ο λαός μας. Είναι το γνωστό κατεστημένο το οποίο κατατρώει σαν σαράκι την δημόσια υπηρεσία, με αποτέλεσμα ο κόσμος να έχει την χειρότερη εντύπωση. Όταν κάποιος υπουργός τόλμησε να τους βάλει

χέρι άρχισαν τα όργανα με απειλές, συκοφαντίες και ψεύδη. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί και θα είμαστε ευτυχείς μόνο όταν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι βάλουν το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο. Η σήψη έχει φθάσει σε επικίνδυνα σημεία και χρειάζεται άμεση απολύμανση. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Πολιτικοί γάμοι

Η τέλεση πολιτικών γόμων αποτελεί ένα σημαντικό έσοδο για κάθε δήμο και φαίνεται ότι εδώ στην επαρχία μας έχουν λάβει το μήνυμα οι διοικούντες. Ύστερα από τον δήμο Πάφου, ο οποίος σημείωσε σημαντική επιτυχία στον τομέα αυτό, και ο δήμος Γεροσκήπου κατέγραψε αύξηση στην τέλεση πολιτικών γάμων, με αποτέλεσμα να εισρεύσουν στα ταμεία σημαντικά ποσά. Από την στιγμή που οι ξένοι επιλέγουν τους δήμους της επαρχίας Πάφου για τον γάμο τους, καλό θα ήταν να υπάρξει καλύτερος συντονισμός, αλλά και πιο οργανωμένη προβολή στο εξωτερικό αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε ώστε με την επάνοδο στην κανονικότητα να υπάρξουν και πάλι οφέλη. ΑΓΝΩ-ΧΙ

Καθαριότητα

■ Το γνωρίζατε ότι όλα τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου της Πάφου αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, αφού η κίνηση όχι μόνο έχει μειωθεί, αλλά είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη; ■ Το γνωρίζατε ότι η κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας στην Πάφο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τους πάντες, εάν θέλουμε να μην διαταραχθεί η κοινωνική γαλήνη και να αναλάβουν δράση οι ίδιοι οι πολίτες; ■ Το γνωρίζατε ότι στην Πόλη Χρυσοχούς όλοι οι τοπικοί παράγοντες περιμένουν με αγωνία την τελική κατάληξη των προθέσεων μεγάλου επιχειρηματία για την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης, αφού πιστεύουν ότι θα αποτελέσει την απαρχή για οικονομική ανάκαμψη; ■ Tο γνωρίζατε ότι κάποιοι μεγαλοπαράγοντες της πολιτικής και οικονομικής ζωής της επαρχίας μας παρουσιάζονται αρκετά αγχωμένοι αυτή την περίοδο λόγω της κρίσης, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μάγκες στα δύσκολα φαίνονται και όχι στην εκ του ασφαλούς προβολή της μούρης τους; ■ Το γνωρίζατε ότι η ανεργία στην Πάφο καλπάζει σε ρυθμούς πρωτόγνωρους για τα δεδομένα της επαρχίας μας και ότι η χρονιά αυτή θα είναι η πιο δύσκολη των τελευταίων δεκαετιών με ανθρώπους να εξαφανίζονται οικονομικά, αφού μοναδικό τους στήριγμα ήταν ένα απλό μεροκάματο; ■ Το γνωρίζατε ότι η οικονομική κρίση έχει μετατρέψει την τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου σε νεκροταφείο κατά τις νυκτερινές ώρες;

Μάστιγα αποτελεί για την Πάφο ο τομέας της καθαριότητας και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις όλων για ευαισθητοποίηση και λήψη μέτρων, εντούτοις η κατάσταση παραμένει πολύ άσχημη. Είναι καιρός να αλλάξουμε μυαλά και τακτική εάν θέλουμε να πάμε μπροστά. Ειδικά τώρα με την πανδημία και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρμόδιοι για ανάκαμψη του τουρισμού, ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η καθαριότητα, αφού αυτή αποτελεί τον πρώτο δείκτη του πολιτισμού μας. Υπηρεσίες και φορείς κάνουν ότι μπορούν αλλά και εμείς πρέπει να αποβάλουμε επιτέλους την άσχημη νοοτροπία που δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μας και τα αφήνουμε όλα στην τύχη. ΑΓΝΩ-ΧΙ

■ Το γνωρίζατε ότι δεκάδες μικροί ντηβέλοπερς στην Πάφο βρίσκονται αντιμέτωποι με τις τράπεζες και κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα, αφού αδυνατούν να εξοφλήσουν τις δόσεις των δανείων τους, λόγω της μη ύπαρξης ρευστού από πωλήσεις ακινήτων; ■ Το γνωρίζατε ότι αρκετοί πολίτες φοβούνται τις τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις για πιθανό φακέλωμά τους και είτε δεν απαντούν στις ερωτήσεις είτε λένε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα πράξουν για ευνόητους λόγους; ■ Το γνωρίζατε ότι στο διαδίκτυο γίνονται καθημερινά μάχες με τους διάφορους υποστηριχτές των υποψηφίων προέδρων ειδικά στο facebook και ένα σερφάρισμα για χαλάρωση είναι πολύ απολαυστικό, ειδικά από τα έξυπνα και πικάντικα σχόλια ορισμένων που πραγματικά κτυπούν ρέστα;


06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ισχυρή και Δίπλα στον κάθε Πολίτη Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραματίζει και πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ένα πολύ ισχυρό ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, σε τοπικό πάντα επίπεδο, με τις πολιτικές που οραματίζεται και εκτελεί, τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί και τις εξουσίες που κατέχει και ασκεί. Οι οντότητες που την αποτελούν και στην ουσία εφαρμόζουν τον βαρυσήμαντο και πολυδιάστατο ρόλο της θα πρέπει να είναι εύρωστοι, βιώσιμοι, λειτουργικοί, να εξυπηρετούν τον κάθε πολίτη γρήγορα, ικανοποιητικά και δίκαια. Θα πρέπει να έχουν τις δομές για να βρίσκονται δίπλα στον κάθε πολίτη και στα προβλήματα του, δίνοντας λύσεις, και φυσικά να έχουν την ευθύνη για ένα ασφαλή, φιλικό, πράσινο περιβάλλον, αλλά και να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της χωροταξικής επικράτειάς τους. Οι συζητήσεις που διεξάγονται γύρω από την κυοφορούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες οδεύουν προς το τέλος, δυστυχώς φαίνεται να καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα. Με την εξέλιξη των αλλαγών που επιχειρούνται διαφαίνεται δυστυχώς, μια τάση στοχοποίησης και απαξίωσης ή ακόμα και απορρύθμισης του θεσμού και των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι συζητήσεις τελικά αντί να περιστρέφονται γύρω από τα θεμελιώδη της άριστης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς το όφελος του πολίτη, δυστυχώς έχει κομματικοποιηθεί και εμβολιαστεί με υπερβολική δόση μυρωδιάς προεδρικών εκλογών και φαίνεται ότι το τελικό αποτέλεσμα θα αποβεί μοιραίο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για τον Τόπο. Εν μέσω λοιπόν μιας περιόδου όπου καλλιεργείται σε κεντρικό επίπεδο ένα κλί-

μα αμφισβήτησης του έργου και του ρόλου ανασυγκρότηση των δημοτικών υπηρεσιών, της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να μην η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηεπιτρέψει τη λειτουργική ισοπέδωση και τη ματοδοτικών προγραμμάτων, η συνεργασία θεσμική καταρράκωσή της. Αντίθετα, θα με τοπικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, οι πρέπει να αντιδράσει όσο έχει καιρό, και να συμπράξεις με το εθελοντικό κίνημα για κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωπείσει τα κοινοβουλευτικά κόμτοβουλίες, οι διαδημοτικές συνερματα, που θα πάρουν τις τελικές γασίες, η επένδυση στην τοπική αποφάσεις, ότι η μεταρρύθμιση ανάπτυξη (τουρισμός, πολιτισμός, θα πρέπει να είναι τέτοια που να τοπικά προϊόντα κ.α.) είναι μερικοί ενισχύει ακριβώς τη θέση και το μόνο από τους τομείς, στους οποίρόλο της, δίπλα στους πολίτες και ους οι Τοπικές Αρχές πρέπει να στα πολύ μεγάλα προβλήματα επικεντρωθούν, ώστε να μπορέπου αντιμετωπίζουν, σχεδιάζοσουν να ανταποκριθούν με επάρντας και υλοποιώντας πολιτικές κεια στις ανάγκες των σημερινών που θα συμβάλλουν στην καλύπολύ δύσκολων συνθηκών. τερη εξυπηρέτηση και στην αναΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Θ. Κυρίαρχο ωστόσο μέλημα και βάθμιση της ποιότητας ζωής των βασική προτεραιότητα όλων των πολιτών, στην προστασία και την ΦΙΛΙΠΠΟΥ* φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάδειξη του πλούσιου πολιτισμού και περιβάλλοντος, στη δημιουργία ιδιαίτερα την σημερινή περίοδο, οφείλει να προϋποθέσεων οικονομικής, κοινωνικής και αποτελεί η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχωροταξικής ανάπτυξης και ουσιαστική στή- χής και αλληλεγγύης, μέσω της υποστήριξης ριξη της απασχόλησης, δημιουργώντας νέες των ατόμων και των ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από την οικονομική κρίση. θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Βεβαίως, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι οι Παράλληλα, η αντιμετώπιση των κοινωνιπερικοπές που έχουν γίνει σε οικονομικούς κών προβλημάτων που δημιουργούνται και και ανθρώπινους πόρους τα τελευταία χρό- η προώθηση και στήριξη της υγιής ενασχόνια, δημιουργούν πρωτόγνωρες συνθήκες λησης των νέων, και φυσικά η καλλιέργεια και σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της ανάλογης κουλτούρας, είναι οι δράσεις των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. αυτές που θα κρατήσουν την κοινωνία όρθια Άρα, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψην συνεπώς, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να ισχυροποι- ση να σταματήσουν, αλλά μέσω της μεταρήσει οικονομικά το θεσμό για να μπορούν ρύθμισης να τεθούν ως προτεραιότητες. Κατά την άποψη μου, θα πρέπει να ισχυοι διάφορες οντότητες να είναι βιώσιμες και να μπορούν να εκτελούν με αποτελεσματικό ροποιήσουμε τόσο την παιδεία στον τόπο τρόπο το έργο τους. Ταυτόχρονα, δημιουρ- μας, όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως γείται και η ανάγκη στροφής σ’ ένα διαφορε- θεσμούς. Για αυτό το λόγο, θα έβλεπα πολύ τικό μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας των αρνητική εξέλιξη το ενδεχόμενο οι σχολικές Δήμων σε σχέση με αυτό που επικρατούσε εφορίες να αποτελούν μια υποεπιτροπή των μέχρι σήμερα. Ο περιορισμός της σπατά- Δήμων. Οι σχολικές εφορείες θα πρέπει να λης, ο εξορθολογισμός των δαπανών, η εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

μεταρρύθμισης, καθώς η υπερ-συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στους δήμους θα τους καταστήσει δυσλειτουργικούς. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος τους και η οικονομική τους διάσταση για να μπορούν να εκτελούν καλύτερα το σκοπό τους. Τα δε συμπλέγματα και οι νέοι Δήμοι που θα δημιουργηθούν, αλλά και οι αρμοδιότητες που θα ασκούν στο μέλλον θα πρέπει να προκύψουν μέσω μελετών, τηρώντας όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις, οι οποίες τέθηκαν διαχρονικά ως η ανάγκη της μεταρρύθμισης. Για όσους λοιπόν μελετούν, καταθέτουν προτάσεις και τελικά θα ψηφίσουν διαμορφώνοντας τη μεταρρύθμιση και τη νέα λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψην τους ότι υπό τις σημερινές συνθήκες κρίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αποτελεί το προπύργιο για την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών, σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται. Αν ωστόσο η ίδια η Πολιτεία δεν αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία να στηριχθεί ουσιαστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση με νέα, σύγχρονα, οικονομικά εργαλεία, με ισχυροποίηση του θεσμικού και κοινωνικού της ρόλου, με αύξηση των εξουσιών της και με περιορισμό της κομματοκρατίας, τότε όσες πρωτοβουλίες και αν αναληφθούν για την ανασυγκρότηση του θεσμού θα αποτελούν απλά ημίμετρα, τα οποία θα αποβούν καταστροφικά για την πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα προκύψει μετά την μεταρρύθμιση θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΙΣΧΥΡΗ και να έχει ξεκάθαρη θέση ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ! *Πολιτικός Μηχανικός Δημοτικός Σύμβουλος Κ.Σ. ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ Προσφορά Κ.Σ.Κ 05/2022

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Αγορά Υπηρεσιών Εκσκαφέα Εκτάκτων Περιστατικών

Αρ. Προσφοράς: Κ.Σ.Κ 04/2022

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών ζητά προσφορές για:

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών ζητεί από Ασφαλιστικές εταιρείες οικονομικές προτάσεις για την ομαδική Ασφάλιση Οχημάτων, Κτιρίων, Εξοπλισμού και Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης. Για περισσότερες πληροφορίες να αποτείνεστε στον Γραμματέα του Συμβουλίου κ. Σπύρο Κόλιαρο στο τηλ. 26812812 και 99624968 Οι προσφορές θα κατατεθούν στο κουτί προσφορών του ΚΣ Κουκλιών αυτοπροσώπως η από εξουσιοδοτημένο άτομο, στο γραφείο του ΚΣ Κουκλιών στην οδό Αποστόλου Λουκά 16, 8500, Κούκλια – Πάφος τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00.

«Εργασίες με Εκσκαφέα για Έκτακτα Περιστατικών» για την περίοδο μέχρι και 31/12/2022 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ : €25.000 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποταθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών, τηλέφωνο 26 – 812812 (κα. Λέσλυ Τίλλεϋ 08:00 πμ μέχρι και 12:00 μμ, για παραλαβή των όρων και των εντύπων της προσφοράς. Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών είναι η 18/02/2022 και ώρα 14:00

Το Συμβούλιο δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

Η κατάθεση Προσφορών θα γίνει στο κουτί προσφορών

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών

Κούκλια – Πάφος.

του ΚΣ Κουκλιών στην οδό Αποστόλου Λουκά 16, 8500,


Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το νέο Midea Το καινοτομικό Twin Flap με 7.928 μικρο-οπές προσφέρει καλύτερη διασπορά του αέρα, οι S-Wing πλευρικές έξοδοι αέρα 360° προσφέρουν δροσιά που αγκαλιάζει, ενώ η τεχνολογία Speedy Cool Fan χαρίζει ιδανική θερμοκρασία μέσα σε 40 δευτερόλεπτα! - Διαθέτει Φίλτρο Ιονισμού & Βιολογικό Φίλτρο για καθαρό αέρα κάθε στιγμή! Διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ηλεκτραγορές της Κύπρου από 01.07.2020!


08 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΣ ΣΕ ΣΕΠΙΑ

Ελπίδα

Όσες μπότες και να προβάρω ποτέ μου, θαρρώ, δε θα εξαγοράσω τη βαρυχειμωνιά. Με καρτερά, με παγώνει με ένα και μόνο ανεμοφύσημα, ίσα που να κρατήσω του ξωπορτιού το πόμολο. Μου μαστιγώνει λυσσαλέα τους λαβυρίνθους, μη αφήνοντάς με να κλείσω μάτι. Είναι ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ σκληρή η βαρυχειμωνιά. Κι ας λέγεται ελπίδα. Μα παραξένως με κρατάει ξύπνια... με αφήνει να καρτερώ ευελπίστως μιάν επόμενη Άνοιξη. Ίσως να φταίει και κείνη η μυγδαλιά που συναντώ ανέκαθεν στο συνηθισμένο μου δρόμο τέτοια εποχή... θαυμάζω το θράσσος της. Την περίσσια γενναιοδωρία της ψυχής της... Σαν όλα να λυσσομανάνε γύρω της, κείνη εκεί. Στη φύση της... να το λέει η ψυχούλα της... μια κατάνοιξη, μια αληθινή ελπίδα στη δίνη του χειμώνα...

Βροχή από υποσχέσεις Αμέτρητες υποσχέσεις φαίνεται ότι έχουν μοιραστεί από κάποιους σε απλούς ανθρώπους για την εξεύρεση εργασίας οι οποίες πολύ δύσκολα θα υλοποιηθούν και στο τέλος θα μείνουν όλοι εκτεθειμένοι. Καθημερινά ακούμε ότι δημιουργούνται ψευδαισθήσεις στους πολίτες από δεσμεύσεις τοπικών παραγόντων και το μόνο που καταφέρνουν είναι να σκάβουν οι ίδιοι τον λάκκο τους και να πλήττουν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία τους. Καλύτερα είναι να λένε την αλήθεια στον κόσμο όσο πικρή και εάν είναι αυτή. Διαφορετικά θα φάνε ξύλο στο τέλος. ΜΙ-ΧΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Μαζική αναχώρηση

Μας παράτησαν Κάποτε η Πάφος αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη και τον τουρισμό και οι πάντες μας έδιναν σημασία και μας είχαν στις προτεραιότητές τους, ελέω εισπράξεων και λοιπών τυχερών. Σήμερα που η βρύση στέρεψε μας έχουν γυρίσει την πλάτη άπαντες οι προύχοντες και άρχοντες της κεντρικής εξουσίας. Βλέπετε δεν γε-

μίζουμε τώρα τα κρατικά ταμεία, ούτε προσφέρουμε φιλοξενίες, γεύματα και δώρα σε αυτούς τους κυρίους και έτσι δεν νιώθουν την παραμικρή υποχρέωση να κοιτάξουν προς τα εδώ. Καλά να πάθουμε, όμως, γιατί εμείς τους συνηθίσαμε έτσι. Ποτέ δεν πήραν το μήνυμα ότι ήταν υποχρέωσή τους να νοιάζονται και να προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτή την επαρχία.

ΣΟΚ

Παραμένει σε ύφεση Η αγορά των ακινήτων συνεχίζει να παραμένει σε επικίνδυνη ύφεση στην επαρχία μας και οι επιχειρηματίες κάνουν ότι μπορούν για να αλλάξουν τα δεδομένα και να επιτύχουν την πολύποθη ανάκαμψη. Αυτό που παρατηρούμε όμως μετά λύπης μας είναι ότι δεν υπάρχει συντονισμός και προγραμματισμός, ούτε καν η αναγκαία συνεργασία. Με μεμονωμένες και σπασμωδικές κινήσεις τίποτε δεν θα πετύχουν οι

συμπαθείς ντηβέλοπερς, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο και χρειάζεται η βοήθεια όλων. Υπάρχουν οργανωμένοι φορείς και συλλογικά όργανα για να αναλάβουν δράση και να δώσουν από κοινού τη μάχη για την αγορά ακινήτων. Είναι η ώρα που πρέπει να αφήσουν κατά μέρος εγωισμούς και προσωπικά συμφέροντα και να προσπαθήσουν μαζί για κάτι καλύτερο.

ΖΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΙ-ΧΙ

ΣΟΚ

Προσοχή στο πράσινο Τα τελευταία χρόνια είτε το θέλουμε είτε όχι το γκρίζο χρώμα ενισχύθηκε αρκετά στην πόλη μας και η έλλειψη πρασίνου υπήρξε πέρα για πέρα αισθητή.

Εκατοντάδες οικογένειες Ελληνοποντίων αναχώρησαν τα τελευταία χρόνια για την πατρίδα τους αφού όπως υποστηρίζουν δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν με την υπάρχουσα κρίση. Αυτοί που μένουν είναι όσοι αγόρασαν ακίνητη περιουσία κυρίως σπίτια και διαμερίσματα και όσοι έχουν παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Οι υπόλοιποι εγκατέλειψαν άρον - άρον την πόλη μας και άδειασαν κατά εκατοντάδες τα διαμερίσματα και άλλα υποστατικά που ενοικίαζαν. Φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές ανακατατάξεις και σε θέματα πληθυσμού, εκτός από την οικονομία.

Υπήρξαν λάθη και παραλείψεις, αλλά πολύ περισσότερο λανθασμένη πολιτική σε ότι αφορά την ανάπτυξη. Είναι η ώρα πιστεύουμε αυτή η εικόνα να αλλάξει με σκληρή δουλειά, αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το φυσικό περιβάλλον. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι φιλότιμες, αλλά για να πρασινίσει η πόλη δεν αρκούν μόνο αυτές. Όλοι οι κάτοικοι έχουν υποχρέωση να προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση, αφού μόνο έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και θα μιλάμε για πραγματική πρόοδο και ΣΟΚ ανάπτυξη.

ΤΑΔΕ ΕΦ Η... «Δεν

αναφέρθηκαν ζημιές μετά τη νέα σεισμικ ή δόνηση στην επαρχία Πάφου, πλη ν μίας αναφοράς στην Έμπα για ρωγμές, η οποία θα αξιολογηθεί. H Επ αρχιακή Διοίκηση Π άφου συμβ ουλεύει του κτήτες παλι ς ιδιοών οικοδομ ών να ελέγχο στατική επά υν τη ρκεια των ο ικοδομών μ σοντούχους ε π ρομηχανικούς σε περίπτω που υπάρχο ση υν κάποια προβλήματα χρονολογο που ύνται». ΜΑΙΡΗ ΛΑΜ ΠΡ ΕΠΑΡΧΟΣ Π ΟΥ ΑΦΟΥ

Κάπνισμα και παιδιά

Φαίνεται ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν αντιλήφθηκαν ακόμη ότι η νομοθεσία είναι αυστηρή σε ότι αφορά το κάπνισμα στο αυτοκίνητο όταν επιβαίνουν ανήλικοι. Κάθε πρωί βλέπουμε μπαμπάδες και μαμάδες να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να καπνίζουν σαν φουγάρα, αδιαφορώντας για τα παιδά-

κια τους, τα οποία υποφέρουν εξαιτίας της μανίας τους. Είναι πραγματικά ακατανόητο να μην αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί πόση ζημιά προκαλούν στα παιδιά τους, αλλά και στον εαυτό τους, δηλαδή χάθηκε ο κόσμος να καπνίσουν δέκα λεπτά αργότερα όταν θα είναι μόνοι ή όταν θα κατέβουν από το αυτοκίνητο τους; ΣΟΚ

Τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων

► Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεσε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάφο προκαλώντας προβλήματα και μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες.

ΜΙ.ΧΙ

Εδώ και μερικά χρόνια οι πάντες ασχολούμενοι με τον τουρισμό κατανοούν πλήρως την ανάγκη εξεύρεσης τρόπου προσέλκυσης τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων, όπως είναι ο θρησκευτικός, ο συνεδριακός και ο πολιτιστικός τουρισμός. Μπορεί όμως να το λέμε και να το αναλύουμε, αλλά στην ουσία κανένα σχέδιο δεν υπάρχει ούτε οποιαδήποτε συντονισμένη ενέργεια γίνεται στις ξένες αγορές. Ίσως είναι η ώρα να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα είδη του τουρισμού, καθώς ο ήλιος, η θάλασσα και η φιλοξενία μας κάπου έχουν αρχίσει να ξεφτίζουν επικίνδυνα. ΣΟΚ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 09

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

Έρχονται νέες αυξήσεις ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες συνεχίζουν την ανιούσα και δεν προβλέπεται να μειωθούν σύντομα. Ήδη, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων έχει αγγίξει το 1.39 το λίτρο και ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει μέχρι που θα φτάσει. Οι νέες αυξήσεις έρχονται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τους πλείστους πολίτες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να βάλουν ακόμη πιο βαθειά το χέρι στην ήδη άδεια τσέπη τους. Ενδεικτικό της όλης κατάστασης, σύμφωνα με τον πρατηριούχο Ανδρέα Κόμματο, είναι το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί εφοδιάζουν τα οχήματά τους με καύσιμα, πληρώνοντας ακόμη και με κέρματα που σε πολλές των περιπτώσεων δεν ξεπερνούν τα 4 ευρώ, ίσα ίσα δηλαδή για να μπορεί να κινείται το όχημά τους, σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές, που γέμιζαν τα ντεπόζιτα των οχημάτων τους με καύσιμα. Κατά τις βραδινές δε ώρες οι χρηματοδέκτες είναι σχεδόν άδειοι, με τα χρήματα να μην ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ποσά τα οποία δεν αρκούν να καλύψουν ούτε καν το κόστος φωτισμού. Το ίδιο σκηνικό καταγράφεται και σε ότι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με τους πλείστους καταναλωτές να περιορίζονται στην αγορά 200-300 λίτρων σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές που γέμιζαν το ντεπόζιτο χωρητικότητας 1000 περίπου λί-

τρων (κόστος με τα σημερινά δεδομένα περίπου 1000 ευρώ). Αν και η επαρχία Πάφου φέρεται ως η ακριβότερη όλων των επαρχιών, με την μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων να ανέρχεται στο €1,39 το λίτρο (Λευκωσία €1,348, Λεμεσός €1,357, Λάρνακα €1,357, Αμμόχωστος €1,358), του πετρελαίου κίνησης στο €1,442 (Λευκωσία €1,425, Λεμεσός €1,431, Λάρνακα €1,43, Αμμόχωστος €1,432) και του πετρελαίου θέρμανσης στο €0,978 (Λευκωσία €0,968, Λεμεσός €0,971, Λάρνακα €0,971, Αμμόχωστος €0,972), εν τούτοις όπως εξήγησε ο κ.Κόμματος η διαφορά στην τιμή οφείλεται στον αθέμιτο ανταγωνισμό. Εξήγησε ότι σε Λάρνακα και Λευκωσία πρατηριούχοι διατηρούν αριθμό πρατηρίων ο κάθε ένας και δικά τους μεταφορικά μέσα, γεγονός που μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και ως εκ τούτου μειώνει και την τιμή πώλησης των καυσίμων. «Το 80% των πρατηρίων της Πάφου ακολουθούν τις τιμές που δίνουν οι εταιρείες, προσθέτοντας μηδαμινό κέρδος και λογικές τιμές», δήλωσε. Οι τιμές, όπως είπε, δεν εξαρτώνται από τους πρατηριούχους, αλλά από την τιμή του αργού πετρελαίου στην διεθνή αγορά, καθώς την επιβάρυνση της τιμής του βιοκαυσίμου (biodiesel), το οποίο σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία πρέπει να αναμειγνύεται

με τα συμβατικά καύσιμα.. Χαρακτηριστική είναι η εκτόξευση της τιμής του μπρεντ (Brent Oil) στα 89 δολάρια το βαρέλι, σε σύγκριση με μόλις 48 τον Φεβρουάριο του 2021. Η ανοδική πορεία των τιμών αναγκάζει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να καταφεύγει σε άλλες λύσεις, όπως αυτές της προμήθειας καυσίμων τουλάχιστον κίνησης από τα κατεχόμενα. Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή ο κ.Κόμματος ανέφερε ότι πέραν του γεγονότος ότι με αυτό τον τρόπο χρηματοδοτείται το ψευδοκράτος και δίνονται τα εχέγγυα στην Τουρκία να πολεμά την ελληνοκυπριακή πλευρά, τίθεται και θέμα ελέγχων και διασφάλισης της ποιότητας των καυσίμων, οι οποίοι στις ελεύθερες περιοχές διενεργούνται από το Υπουργείο Εμπορίου και εταιρείες.

ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Τρέχουν και δεν φτάνουν Ζημιές στο οδικό δίκτυο της πόλης έχει προκαλέσει η παρατεταμένη κακοκαιρία του τελευταίου διαστήματος, επιβαρύνοντας την μη ικανοποιητική εικόνα που παρουσιάζεται σε πολλά σημεία. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού έχουν αφαιρέσει και παρασύρει κομμάτια της ασφάλτου, δημιουργώντας λακκούβες ή αφήνοντας εκ νέου ανοικτές τις μεγάλες τρύπες, που είχαν κλείσει πρόσφατα. Η ύπαρξη των λακκούβων προκαλεί ζημιές σε οχήματα και δυσφορία των οδηγών, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα, προειδοποιώντας για την ενδεχόμενη πρόκληση ατυχημάτων για οδηγούς, αλλά και πεζούς. Από πλευράς του δήμου, ο δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ Γιώργος Τσέλεπος ανέφερε ότι δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο η

πρόκληση ζημιών σε περιόδους έντονης πολυομβρίας, όπως αυτής που καταγράφηκε τον Ιανουάριο. Οι καιρικές συνθήκες, όπως είπε, δεν μπορούν να ελεγχθούν. Για να τονίσει ότι η δημοτική υπηρεσία ανταποκρίνεται άμεσα επιδιορθώνοντας τις όποιες ζημιές εντοπίζονται είτε από το δημοτικό συμβούλιο, είτε από δημότες. Όπως ανέφερε, το ειδικό συνεργείο του δήμου προχωρά σε τοποθέτηση νέου ασφαλτικού σκυροδέματος στα προβληματικά σημεία, όπου εντοπίζονται και αφορούν δρόμους που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του. «Τα συνεργεία του δήμου προσπαθούν να επιδιορθώνουν τις ζημιές όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο δήμος διαθέτει ειδικά μηχανήματα για το κλείσιμο των τρύπων στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κάνει σημαντικές τομές σε ότι αφορά την

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΥΡΙΑΘΝΟΥΣ

Προβλήματα στελέχωσης και εξοπλισμου του νοσοκομείου Πάφου Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.113, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους. «Στο νοσοκομείο Πάφου παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα τόσο σε ό,τι αφορά τη στελέχωσή του όσο και σε ό,τι αφορά τις κτιριακές και υλικοτεχνικές του ανάγκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένοι, να αντιμετωπίζουν σοβαρή ταλαιπωρία στην εξυπηρέτησή τους. Συγκεκριμένα, οι ελλείψεις που παρατηρούνται ως προς τη στελέχωση του νοσοκομείου σε καθημερινή βάση αφορούν τις ειδικότητες του νευρολόγου, ενδοκρινολόγου και ογκολόγου. Πέραν τούτου, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα κτιριακής υποδομής στη Νεφρολογική Μονάδα, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης, αλλά και προβλήματα στην Καρδιολογική Μονάδα από την έλλειψη εξοπλισμού. Με βάση αυτά, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα ποιος σχεδιασμός και ποια χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για την επίλυση των προβλημάτων αυτών». Απάντηση ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.113, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους «Η απάντηση στο ερώτημα που εγείρετε στην επιστολή ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020 από τον αρμόδιο Οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι η ακόλουθη: 2. Το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα Ιατρός Ογκολόγος, ο οποίος σύμφωνα με τον αριθμό των ασθενών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 3. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιατρό Ενδοκρινολόγο, ο οποίος επισκέπτεται το Νοσοκομείο μία φορά την εβδομάδα. 4. Σχετικά με τον ιατρικό εξοπλισμό σε όλες τις Κλινικές του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένης και της Καρδιολογικής Κλινικής, έχουν υποβληθεί τα αιτήματα, έγινε η ιεράρχηση αναγκών και προωθούνται για αγορά. 5. Για τη Μονάδα Αιμοκάθαρσης, οι εργασίες άρχισαν και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σε 15 μήνες. 6. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας».

Έρανοι και φυλλάδια βελτίωση του οδικού δικτύου και σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια η διαφορά είναι εμφανής», ανέφερε χαρακτηριστικά. Απηύθυνε έκκληση προς τους δημότες όπως ενημερώνουν τον δήμο στις περιπτώσεις που εντοπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα στους δρόμους, ώστε το ειδικό συνεργείο να μπορεί να επιλαμβάνεται του θέματος. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ έρανοι από σπίτι σε σπίτι και η ανεξέλεγκτη διανομή διαφημιστικών εντύπων προκαλούν την έντονη αντίδραση του κόσμου της Πάφου, με αποτέλεσμα να πλησιάζει η ώρα που κάποιοι θα πληρώσουν ακριβά αυτή την δραστηριότητα τους. ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να μπει ένας φραγμός, γιατί η παρουσία αυτών των ατόμων μόνο νεύρα και οργή προκαλεί σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους. Διερωτόμαστε τι κάνουν οι αρχές και πόσο θα περιμένουμε ακόμα την νομοθετική ρύθμιση αυτών των ζητημάτων.


10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ ΦΑΚΟΝΤΗ*

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έχει κλείσει και επίσημα ο δημόσιος διάλογος για την Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχουμε καταλήξει σε πάρα πολλά θέματα μετά από συνεργασία ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχουν ισοζυγισμένες παράμετροι και άρθρα που συνθέτουν τα νέα νομοσχέδια ώστε η μετάβαση στην επόμενη μέρα να είναι ομαλή και αποδεκτή από όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχουν βασικές αρχές στην φιλοσοφία του νομοσχεδίου που προάγουν την ποιοτικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος. Η νέα συνεργασία ανάμεσα σε Δήμους και Δήμους, κοινότητες με κοινότητες και ανάμεσα σε Δήμους και Κοινότητες έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων, ισχυρών, βιώσιμων και ανθεκτικών οντοτήτων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σκοπός που τέθηκε από την αρχή είναι οι τοπικές αρχές να είναι διοικητικά αυτοτελής, οικονομικά ανεξάρτητες απογαλακτισμένες από το κεντρικό κράτος, όπου θα πρεσβεύουν οι βασικές αρχές τις διαφάνειας, της ισονομίας και της χρηστής διοίκησης. Πέραν τούτου, και μέχρι να οδηγηθούν τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια τα ακανθώδη θέματα - που διαφαίνεται ότι είναι και σημεία τριβής μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων- όπως η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων και οι αριθμοί των Δήμων, είναι υπό την αίρεση των τροπολογιών που μπορούν να καταθέσουν τα κόμματα και οι βουλευτές. Για τον αριθμό των Δήμων ως ΑΚΕΛ πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αρκεστούμε μόνο στους οικονομικούς δείκτες και στους αριθμούς, αλλά να δούμε πολύπλευρα το ζήτημα λαμβάνοντας υπόψη πέραν από τον οικονομικό παράγοντα, την βούληση των τοπικών κοινωνιών, γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτικά κριτήρια. Ας ελπίσουμε ότι μετά το τέλος Φεβρουαρίου, ο Νέος Χάρτης της Μεταρρύθμισης να δώσει την ώθηση που όλοι περιμένουμε ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίξει ακόμα πιο ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, των αστικών κέντρων, όσο και της υπαίθρου. *Μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών. Βουλευτής ΑΚΕΛ, Πάφου

Επέμβαση του Δήμου Πέγειας για σκουπίδια στον Ακάμα Άμεση ήταν η αντίδραση του Δήμου Πέγειας μετά την καταγγελία μας για σκουπίδια στον Ακάμα, τη Δευτέρα 31/01. Την ίδια μέρα ο Δήμαρχος Πέγειας κ. Μαρίνος Λάμπρου, επικοινώνησε μαζί μας ενημερώνοντάς μας πως θα προχωρούσε με καθαρισμό της παραλίας αλλά και του παρακείμενου ρυακιού, ούτως ώστε να αποφευχθεί μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή. Στην περιοχή μετέβη συνεργείο όπου καθάρισε την περιοχή από τα πλαστικά και τα σκουπίδια που έφεραν τα νερά κάτω στην παραλία. Παρόν ήταν και ο Δήμαρχος. Από την πλευρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Πέγειας για την άμεση ανταπόκριση του στην καταγγελία μας και για τον καθαρισμό της περιοχής. Έτσι θα πρέπει να λειτουργούν τα αντανακλαστικά σε όλες τις δημοτικές αρχές όταν μια καταγγελία φτάνει κοντά τους. Γι’ ακόμη μια φορά τονίζουμε πως όσο καθυστερεί η προστασία του Ακάμα και όσο συνεχίζονται οι παρανομίες και η ατιμωρησία, τόσο θα την πληρώνει το περιβάλλον και η φύση μας. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΦΕΡΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Συμφωνία για τέσσερις ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Οι συνεχείς προσπάθειες του δήμου Γεροσκήπου, των οργανωμένων συνόλων και των κομμάτων για διατήρηση του δήμου και μη συγχώνευσή του από αυτόν της Πάφου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, φαίνεται πως έχουν επιφέρει καρπούς. Τα τελικά κείμενα τα οποία οδηγούνται, κατόπιν ολοκλήρωσης του πολύχρονου διαλόγου, ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση περιλαμβάνουν την δημιουργία δήμου Ανατολικής Πάφου με έδρα Γεροσκήπου και την συμμετοχή των κοινοτήτων Κονιών, Αχέλειας, Αγίας Μαρινούδας και Τίμης, τον Δήμο Πάφου ο οποίος παραμένει ως έχει, τον δήμο Ακάμα με έδρα την Πέγεια και τον υφιστάμενου δήμο και την συμμετοχή των κοινοτήτων Κισσόνεργας, Ακουρσού, Κάθηκα, Αρόδων και Ίνιας και τον Παραλιακό Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, ο οποίος θα εκτείνεται στο τόξο του κόλπου Χρυσοχούς, ξεκινώντας από την κοινότητα Νέου Χωρίου και καταλήγοντας στον Πωμό (περιλαμβανομένου). Σύμφωνα με το μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, βουλευτή Πάφου του ΑΚΕΛ Βαλεντίνο Φακοντή, ο νέος χάρτης τοπικής αυτοδιοίκησης έχει συ-

γκεντρώσει την πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Τα εν λόγω κείμενα οδηγούνται στις 24 Φεβρουαρίου ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής και αναμένεται ότι θα ψηφιστούν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βαλεντίνο Φακοντή, το κάθε πολιτικό κόμμα και ο κάθε βουλευτής έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τροπολογίες. «Σίγουρα θα προκύψουν κάποιες τροπολογίες. Υπήρχε η τάση για μείωση του αριθμού των δήμων, όμως σαν ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι όπως έχει διαμορφωθεί ο

χάρτης πληρούνται όλα τα κριτήρια – γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά. Εάν δεν ψηφιστούν τα νομοσχέδια, τότε η μεταρρύθμιση θα ναυαγήσει, ωστόσο αυτό το θεωρώ δύσκολο να γίνει, δεδομένου ότι έχει ήδη προκύψει η ανάγκη για μεταρρύθμιση κατά τρόπο που οι νέοι δήμοι να είναι βιώσιμοι, να εξοικονομούνται κονδύλια και να εξυπηρετείται ο δημότης και όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω των τελικών κειμένων», κατέληξε ο Βαλεντίνος Φακοντής.

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο Μ. ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ

Στέγαση φοιτητών

Την πρότασή του για εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης αναφορικά με το ενδεχόμενο αγοράς γης και ανέγερση φοιτητικών εστιών στην περιοχή της εκκλησίας Παναγίας Παντάνασσας, όπου θα ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ, επαναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Σωτηρίας Μιχάλης Χατζημιτσής, μετά και το θέμα που έχει προκύψει με τον ΣΟΔΑΠ, ο οποίος θα αναλάμβανε την ανέγερση των εστιών, τις οποίες και θα ενοικίαζε στην συνέχεια στο ΤΕΠΑΚ. Σύμφωνα με την πρόταση Χατζημιτσή, η τεχνοοικονομική μελέτη θα καταδείξει όλα τα δεδομένα για την ανέγερση εστιών με κονδύλια του Ταμείου Συντάξεως των Υπαλλήλων του δήμου, σε περίπτωση που οι ίδιοι δώσουν την συγκατάθεσή τους. Όπως εξήγησε, σε μια τέτοια περίπτωση η επένδυση θα αποτελεί ιδιοκτησία των υπαλλήλων του

δήμου, η οποία θα τους αποφέρει κέρδος της τάξης του 4%, σε αντίθεση με σήμερα που τα χρήματα βρίσκονται κατατεθειμένα σε τράπεζες με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. «Το εν λόγω ταμείο διαθέτει 17 εκατομμύρια κατατεθειμένα σε τράπεζες, οι οποίες δίνουν αρνητικά επιτόκια, δηλαδή απομυζούν τους εργαζομένους. Είναι γνωστό πλέον πόσο ασφαλές είναι να έχει κάποιος καταθέσεις στην Κύπρο και επίσης πολύ νωπές είναι οι μνήμες του κουρέματος του 2013», σημείωσε. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν ανάψουν το «πράσινο φως» ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το όλο ζήτημα, τότε η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην παραχώρηση κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα για ανέγερση των εστιών, είτε μέσω αύξησης του

συντελεστή, είτε μέσω χαλαρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Χατζημιτσής έστρεψε τα πυρά του κατά των συντεχνιών, οι οποίες όπως είπε δεν συμβουλεύουν τους εργαζόμενους αναφορικά με τον διασκορπισμό του ταμείου όχι μόνο σε τραπεζικές καταθέσεις, αλλά και σε επενδύσεις σε ακίνητα. «Οι τράπεζες είναι αυτές που κατέστρεψαν τον κόσμο και συνεχίζουν να ρημάζουν τον πολίτη, με βάση τα όπλα που τους έχουν δώσει στην Βουλή ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ, ψηφίζοντας σχετικά νομοσχέδια», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Μιχάλης Χατζημιτσής εισηγείται την ανέγερση εστιών στα πρότυπα αυτών που έχει ανεγείρει η Αρχιεπισκοπή στην Λεμεσό, εξασφαλίζοντας στέγη με κόστος μόλις 250 ευρώ σε φοιτητές. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


11

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ ΠΑΦΟΥ

Με γοργούς ρυθμούς ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Mε γοργούς ρυθμούς και με χρονικό ορίζοντα αποπεράτωσής τους έξι μηνών, προχωρούν οι εργασίες για ανάπλαση του πλατειακού χώρου της εκκλησίας Αγίου Κενδέα και της δημιουργίας σύγχρονου πάρκου στην περιοχή, έργο το οποίο σε συνδυασμό με την ανάπλαση του άλσους Ήβης Μαλιώτη επί της Γλάδστωνος και την ανάπλαση του νότιου τμήματος του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου θα ολοκληρώσει την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Την κατασκευή του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία «ΓΑΣΠΕ Εταιρεία Τεχνικών Έργων Λτδ» με συνολική δαπάνη €390.000. Οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του ναού αφορούν σε φωταγώγησή του και αφαίρεση του κάγκελου, για σκοπούς δημιουργίας ενιαίου πλατειακού χώρου, ο οποίος μέσω του παρακείμενου χώρου στάθμευσης, θα ενοποιηθεί με τον νέο παιδότοπο που θα κατασκευαστεί επί της Μακαρίου. Το πάρκο σε τεμάχιο το οποίο ο δήμος έχει ενοικιάσει από ιδιώτη, θα περιλαμβάνει παιδική χαρά και εκτιμάται

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ

Γιατί η Χλώρακα πρέπει να συνενωθεί με τον δήμο Πάφου Μια πόλη εν συγκρίσει με μια κοινότητα, έχει περισσότερες δυνατότητες να προσφέρει διευκoλύνσεις στους πολίτες καθώς έχει περισσότερα έσοδα και περισσότερες υπηρεσίες. Σε μια πόλη ζουν επιστήμονες, μεγάλοι επιχειρηματίες και μεγαλοαστοί, καθώς προσφέρονται κίνητρα αλλά και κτίζονται ανώτερα σχολεία και πανεπιστήμια.

ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους ντόπιους και ξένους κατοίκους, αλλά και επισκέπτες. Πιο αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφιστάμενων οδοστρωμάτων, την κατασκευή νέων πλακόστρωτων και υποβάσεων, την κατασκευή δικτύων φωτισμού, αποχετεύσεων και διαχείρισης ομβρίων, νέων χώρων στάθμευσης, την τοποθέτηση προπαρασκευασμένων χώρων υγιεινής, καθώς και την παροχή άλλων σύγχρονων διευκολύνσεων. Τα σχέδια για την ανάπλαση του άλσους, το οποίο θα γίνει προσβάσιμο για το κοινό, προνοούν

μεταξύ άλλων, τοπιοτέχνηση του χώρου, ανάδειξη και ενίσχυση της υφιστάμενης δεντροφύτευσης και δημιουργία κιόσκι. Το έργο ανάπλασης του νότιου τμήματος του εμπορικού και ιστορικού κέντρου (περιοχή ΠΕΟ) αφορά μεταξύ άλλων στην δημιουργία οργανωμένων θέσεων στάθμευσης σε ζώνη παράλληλα με τη ροή της κυκλοφορίας οχημάτων. Η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία παρουσιάζει στενό οδικό δίκτυο και ανύπαρκτους σχεδόν ανοικτούς χώρους και πράσινο, συνδυάζει παλαιά και εγκαταλελειμμένα νέα κτίρια με καινούργια.

Σε μια πόλη από αρχαιοτάτων χρόνων, από τον καιρό του Ομήρου, οι κάτοικοι θεωρούνταν περισσότερο εκπολιτισμένοι καθώς σε αυτές ζούσαν και μεγαλουργούσαν φιλόσοφοι, συγγραφείς και άλλοι μεγάλοι άνδρες. Η ιστορία σπάνια αναφέρεται σε γεγονότα

που

έλαβαν χώρα σε χωριά, αλλά πλείστως σε γεγονότα που έλαβαν σε πόλεις, όπου εκεί παίρνονταν οι αποφάσεις που καθόριζαν τη ζωή σε ολόκληρες χώρες. Μια πόλη προσφέρει περισσότερα κίνητρα για μόρφωση, σπουδές και ανέλιξη, σε μια πόλη υπάρχουν οι Αστοί, και σε ένα χωριό οι χωριάτες. Με λογικούς συλλογισμούς, ο κάθε κάτοικος χωριού θα προτιμούσε να ανήκει σε μια ανώτερη τάξη, να είναι κάτοικος πόλης, να είναι αστός. Γι αυτό βλέπουμε τους περισσότερους όσους από χωριά μετοικούν σε πόλεις, να αναφέρουν ως τόπο καταγωγής τους την πόλη που ζουν και όχι το χωριό που γεννήθηκαν. Φυσικά αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει γιατί ο κάθε άνθρωπος θέλει η καταγωγή του να έλκει ευγενική και ανώτερη. Τώρα, με τις συνενώσεις των Κοινοτήτων σε Δήμους κατόπιν αποφάσεως της Κυβέρνησης, θα έπρεπε σε κοινότητες που γειτνιάζουν με πόλεις, όλοι να επιθυμούν την συνένωση τους με αυτές. Η Χλώρακα είναι ενωμένη με την πόλη της Πάφου, και το τελευταίο σπίτι ενός Χλωρακιώτη, το χωρίζει μια αυλή από το σπίτι ενός Παφιτη. Είναι απόλυτα φυσιολογικό η συνένωση να γίνει μεταξύ των δύο, και όχι όπως προτείνει η Κυβέρνηση με την μακρινή Πέγεια που απέχει από τη Χλώρακα πάρα πολλά χιλιόμετρα. Θα έπρεπε ο κάθε κάτοικος χωριάτης από τη Χλώρακα να επιθυμεί να γίνει ένας αστός, δηλαδή κάτοικος πόλεως. Στη πλειονότητα των κατοίκων υπάρχει αυτή η επιθυμία, αλλά δυστυχώς όπως και παντού ο απλός λαός άγεται από τους επιτήδειους προεστούς και πολιτικούς. Στη Χλώρακα κάποιοι εργολαβικά -για αλλότριους σκοπούς- ανέλαβαν να παρουσιάζουν τα πράγματα αλλιώς και μέσω του Facebook να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι θα καταστεί η κοινότητα δορυφόρος της Πάφου, και ότι θα δημιουργήσουν έναν υπερκυβερνήτη, εννοώντας το Δήμαρχο Φαίδωνα, αντιστρέφοντας και παρασύροντας τοιουτοτρόπως το συλλογισμό κάποιων απλοϊκών κατοίκων. Αυτά είναι ευτελή επιχειρήματα, και θα πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για συνένωση μας με την Πάφο, και όχι με την Πέγεια η οποία εδώ και καιρό στεντορείως δηλώνει σε συλλαλητήρια και συναθροίσεις ότι δεν επιθυμούν την συνένωση τους μαζί μας. Άς μείνουν λοιπόν αυτοί χωριάτες, και εμείς ας αγωνιστούμε να αποκτήσουμε τον τίτλο του αστού κάτοικου της πόλεως της Πάφου με την πιο αρχαία και μακροβιότερη ιστορία.Winter Sale JANO CORNER 300x260cm

BEDS WITH LIFT AND STORAGE ANNETA CORNER SOFA

BEDROOM SET CLAUDIA 180Χ200

ATHENA CORNER SOFA

JANO 3+2 SET

GOYA 3+2

Galatea Recliner

Back in stock!

-60% on the CoolMax mattresses

Karibian Descanso


14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΚΙΔΗ*

Υγρομονώσεις και θερμομονώσεις με λίγα λόγια Η απομόνωση ενός χώρου από υγρά καλείται ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ή στεγανοποίηση, η απομόνωση από θερμότητα και ψύχος ονομάζεται ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. Παρόλο που το φάσμα εφαρμογών είναι τεράστιο, θα επικεντρωθούμε στα κτήρια. Οι έντονες αλλαγές στη θερμοκρασία των δομικών υλικών που αποτελούν το σπίτι μας, μπετόν, τούβλα, σουβάς, μπογιά κλπ προκαλούν ρωγμές στο κέλυφος, ειδικά στην οροφή. Έτσι, υγρασία και νερό της βροχής που εισχωρούν, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο κτήριο και να επηρεάσουν την ασφάλεια του, αλλά και την άνεση μας. Μια πληθώρα υγρομονωτικών υλικών διατίθενται στο εμπόριο για τη στεγανοποίηση των κτηρίων, ειδικά των ταρατσών. Είναι κοινή η διαπίστωση ότι, για επίλυση προβλημάτων στεγανότητας, χρειάζονται πολλές φορές συχνές και δαπανηρές διορθωτικές επεμβάσεις. Η χρήση επαλειφόμενων στεγανωτικών υλικών, αποτελούν μεν σχετικά φτηνές λύσεις, αποδεικνύονται όμως λύσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Η χρήση κατρόχαρτου (ασφαλτόπανου), είτε ο συνδυασμός ελαφρομπετόν και κατρόχαρτου σε ταράτσες, χωρίς συχνή συντήρηση, μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά, τόσο στην ασφάλεια του κτηρίου όσο και στην τσέπη μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λύσεις με συστήματα πολυουρεθάνης πάνω στο υφιστάμενο κατρόχαρτο, μπορούν να δώσουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός ακρυλικών προϊόντων με πολυουρεθάνη, τα λεγόμενα υβριδικά προϊόντα, είτε η τσιμεντομόνωση, που συνδυάζει δίκτυ, ειδικό κονίαμα και επάλειψη με ακρυλική μπογιά, αποτελούν μια καλή προσφερόμενη λύση για υγρομόνωση ταρατσών, δεδομένου ότι διενεργούνται εργασίες συντήρησης κάθε λίγα χρόνια. Ιδιαίτερης αντιμετώπισης χρήζει το πρόβλημα της «ανερχόμενης υγρασίας» από τα πιο χαμηλά προς τα ψηλότερα σημεία ενός τοίχου. Ειδικότερα, για προβλήματα που προέρχονται από τη θεμελίωση του κτηρίου, απαιτούνται λύσεις και επέμβαση από εξειδικευμένο προσωπικό. Η θερμομόνωση κτηρίων αποτελεί πολύ βασικό συστατικό θερμικής άνεσης στο χώρο διαβίωσης και χωρίζεται σε θερμομόνωση ταράτσας και θερμοπρόσοψη (θερμομόνωση όψεων κτηρίου). Ο βαθμός θερμομόνωσης ενός κτηρίου, αποτελεί επίσης βασική παράμετρο περιγραφής της ενεργειακής του απόδοσης, μέσα από μια κλίμακα από το Α μέχρι το Η. Όσο πιο κοντά στο Α βρίσκεται ο βαθμός θερμομόνωσης, τόσο πιο καλά θερμομονωμένο και άνετο για διαβίωση, είναι το κτήριο. Είναι γνωστό ότι η θερμότητα μεταδίδεται από το σώμα με την ψηλότερη θερμοκρασία προς εκείνο με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Έχουμε δηλαδή τον χειμώνα, διαφυγή θερμότητας από το ζεστότερο εσωτερικό του σπιτιού μας προς τον πιο κρύο εξωτερικό χώρο. Έχουμε αντίθετα το καλοκαίρι, διείσδυση θερμότητας από τον ζεστότερο εξωτερικό χώρο, προς το εσωτερικό του σπιτιού μας. Και τα δύο συμβαίνουν μέσα από τα δομικά στοιχεία του κτηρίου μας, μπετόν, τούβλα, σουβάς, κουφώματα κλπ. Και για τις δυο περιπτώσεις, για να σταματήσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τη διαφυγή/ διείσδυση θερμότητας, πρέπει να θερμομονώσουμε το κέλυφος του κτηρίου μας. Πολυστερίνη, πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας, αποτελούν τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα για θερμομονώσεις κτηρίων, μαζί και ο αφρός πολυουρεθάνης, που είναι εξίσου καλός και σαν υγρομονωτικό υλικό. Ειδικά για ταράτσες, είναι σοφό, μιας θερμομόνωσης να προηγείται μια σωστή υγρομόνωση, αφού η ταράτσα ενός κτηρίου αποτελεί τον πρώτο στόχο για να εισχωρήσει η υγρασία και το νερό, αλλά και για διείσδυση ή διαφυγή θερμότητας. Σαν κατάληξη, συστήνεται όπως όλα τα υλικά για τα συστήματα υγρομόνωσης και θερμομόνωσης, διαθέτουν το σήμα CE (συμμόρφωσης με ευρωπαϊκά πρότυπα) και άλλα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας από διαπιστευμένα εργαστήρια. *Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Συνέχεια στην ανάπτυξη ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τον δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο ανάπλασης της πλατείας της εκκλησίας Παναγίας Χρυσοαιματούσης Χλώρακας και του περιβάλλοντα χώρου, το οποίο θα υλοποιηθεί με την συνεργασία της Επαρχιακής Διοίκησης και την οικονομική συνεισφορά της Κυβέρνησης, η οποία θα παραχωρηθεί σταδιακά. Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει ήδη προχωρήσει στην προκήρυξη των προσφορών για την εκτέλεση του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως Οικοδομικό Γ΄ Τάξης. Ως τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 18η Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν θα υποβάλλονται σε φάκελο, αλλά μόνο μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Η ανάπλαση της πλατείας της εκκλησίας ουσιαστικά θα ενοποιεί τον χώρο του ανοικτού αμφιθεάτρου και τους δρόμους νότια της οδού Ελευθερίας (β’ φάση ανά-

πλασης πυρήνα). Η δε αίθουσα της εκκλησίας θα αναβαθμιστεί και θα χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για σκοπούς διενέργειας μαθημάτων. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στις 474 χιλιάδες ευρώ. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, σε συνδυασμό με σειρά άλλων, θα ενισχύσει τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και προσέλκυση επισκεπτών, αφού θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις χρήσεις, τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του πυρήνα της κοινότητας.

Στο μεταξύ, το κοινοτικό συμβούλιο έχει προχωρήσει στην προκήρυξη των προσφορών και για την μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση οκτώ συμπιεστών οικιακών σκυβάλων σε ξενοδοχειακές μονάδες και το άδειασμά τους στον Χ.Υ.Τ.Α. Οι συμπιεστές θα είναι χωρητικότητας 8 - 12 κυβικών μέτρων. Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί στο πλαίσιο της διαδικασίας θα έχει και την ευθύνη συντήρησης, καθαρισμού και απολύμανσης των συμπιεστών μετά από κάθε μεταφορά και άδειασμα. Το κόστος υπολογίζεται στις 160 χιλιάδες.

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

Άφησε τη σφραγίδα του Για την γειτονιά των αγγέλων «πέταξε» στις 27 Ιανουαρίου, λίγες μόνο μέρες μετά τον θάνατο του γιου του Οδυσσέα, ο πρώην διευθυντής του γενικού νοσοκομείου Πάφου Δημήτρης Πογιατζής. Ο Δημήτρης Πογιατζής υπήρξε άνθρωπος με ακεραιότητα χαρακτήρα και ευθύτητα γνώμης, ο οποίος διακρινόταν για την αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Εύκολα δεν εξέφραζε ότι τον στενοχωρούσε, αλλά με ισχυρό ηθικό κώδικα. Διέκρινε αμέσως το ουσιώδες ανάμεσα στα ανούσια. Είχε άποψη και την υπερασπιζόταν. Ήταν, όμως, ανοικτό μυαλό και μπορούσε να αναθεωρήσει όταν πειθόταν από τα επιχειρήματα. Οι χιλιάδες των ασθενών του, οι συνάδελφοί του, αλλά και η κοινωνία της Πάφου γενικότερα θα θυμούνται πάντα την ευγένεια και την σεμνότητά του, όπως και τις ικανότητές του ως γιατρός. Ο Δημήτρης Πογιατζής γεννήθηκε 1942 στην Παναγιά της Πάφου, ως το μεγαλύτερο παιδί εξαμελούς αγροτικής πολύτεκνης οικογένειας προσφυγών από την Σμύρνη της Μικράς Ασίας, του Γιώργου και της Φωστήρας. Αποφοίτησε από το εξατάξιο γυμνάσιο Πάφου και σπούδασε ιατρική στην Αθήνα, πραγματοποιώντας μετεκπαιδεύσεις σε Ισραήλ και

Αγγλία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάστηκε ως γιατρός στον δημόσιο τομέα σε διάφορα νοσοκομεία, όπως το Ιατρικό κέντρο Παναγιάς, το γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας, το νοσοκομείο Κυπερούντας, το νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχόους και για αρκετά χρόνια ως ανώτερος ιατρικός λειτουργός και διευθυντής του γενικού νοσοκομείου Πάφου, θέση από την οποία και αφυπηρέτησε. Είχε ενεργό εμπλοκή στα ιατρικά δρώμενα για την δημιουργία του γενικού νοσοκομείου Πάφου και του Γενικού Συστήματος Υγείας, με αποκορύφωμα την εκλογή του ως προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου. Στη ζωή του συμπορεύτηκε με την σύζυγό του Μαρία και τα παιδιά τους Γιώργο και αείμνηστο πλέον Οδυσσέα. Όντως γαλουχημένος από την οικογένειά του με αρχές για την ελευθερία, την δημοκρατία και την δικαιοσύνη, ο Δημήτρης Πογιατζής είχε ενεργό δράση στην αντίσταση κατά του προδοτικού πραξικοπήματος στο πλευρό του Εθνάρχη Μακάριου, του οποίου υπήρξε και προσωπικός γιατρός μέχρι τον θάνατό του στις 3 Αυγούστου 1977. Για την αντιστασιακή ενεργή δράση του συνελήφθη από πραξικοπηματίες και φυλακίστηκε.

Είχε, παράλληλα, ενεργό ρόλο και εμπλοκή στην Ένωση Αγωνιστών Πάφου και στο Παγκύπριο Εθνικόλαϊκό Απελευθερωτικό μέτωπο (ΠΕΑΜ). Στο επικήδειο ο γιος του αδελφού του Κωνσταντίνος Πογιατζής εξήρε τον σπάνιο χαρακτήρα, αλλά και την προσφορά του και τον αποχαιρέτισε με τον δικό του τρόπο. «Έφυγες νωρίς και όχι δεν θα σου πω αντίο, γιατί δεν έφυγες ποτέ. Πεθαίνει κάποιος μόνο όταν τον ξεχάσουμε κι εσύ έχεις φωλιάσει στις καρδιές όλων εμάς που σε αγαπήσαμε και θα ζεις εκεί παντοτινά. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρος θείε Δημήτρη. Μας χαμογελάς γεμάτος περηφάνια από εκεί ψηλά. Σε βλέπω... πάντα θα σε βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου. Καλή αντάμωση», ανέφερε χαρακτηριστικά. ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 15

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΦΟΝΤΑΝΑ ΑΜΟΡΟΖΑ ΓΙΑ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ

Για την ασφάλεια όλων ΓΡΑΦΕΙ: ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος βρίσκεται η περιβαλλοντική μελέτη για την βελτίωση του δρόμου Λουτρά Αφροδίτης - Φοντάνα Αμορόζα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Το έργο αφορά στην β’ φάση (εργασίες οδοστρωσίας) του οδικού δικτύου, που περιλαμβάνει βελτίωση του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου μήκους 6.235 χιλιομέτρων εκ των οποίων τα 3.420 αποτελούν δασικό δρόμο, τα 200 μέτρα δημόσιο δρόμο, τα 2.770 χλμ δημόσιο μονοπάτι και τα 310 μέτρα μη εγγεγραμμένο δρόμο. Ο δρόμος υφιστάμενος δρόμος έχει πλάτος 3-6 μέτρων με μέσο όρο 4.1 μ. Ο σχεδιασμός βελτίωσής του εφαρμόζει κυρίως οδόστρωμα πλάτους 0.4 μ. και έρεισμα 0.5 μ. εκατέρωθεν. Όπου υπάρχει ανάγκη κατασκευής αυλακιού το έρεισμα αντικαθίσταται με αυλάκι πλάτους 0.7 μέτρων και όπου απαιτείται στηθαίο ασφαλείας κατασκευάζεται επιπλέον έρεισμα 0.75 μ. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμο πλάτος εφαρμόζεται οδόστρωμα πλάτους 3.5 μ. και έρεισμα 0.4 εκατέρωθεν. Όπου υπάρχει ανάγκη κατασκευής αυλακιού, το έρεισμα αντικαθίσταται με αυλάκι πλάτους 0.6 μ και όπου απαιτείται στηθαίο ασφαλείας κατασκευάζεται επιπλέον έρεισμα 0.6 μ. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ψηλές εκσκαφές προτείνεται όπως το τοιχαράκι στο προτεινόμενο αυλάκι να ψηλώνει κατά 1-1.5 μ για κατακόρυφη τομή των ορυγμάτων και στην συνέχεια το όρυγμα να έχει κλίση 3:1. Συνοπτικά έχει καταγραφεί η ύπαρξη ορυγμάτων στα 400 μ περίπου από τα 6.235 χλμ του δρόμο, μέσα από το «φρύδι» του πρανούς. Κατά το στάδιο κατασκευής

θα χρησιμοποιηθούν συνήθεις μέθοδοι κατασκευής οδικών έργων (χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές/επιχωματώσεις για την στρώση έδρασης του οδοστρώματος). Οι δρόμοι θα συνεχίσουν να ακολουθούν την υφιστάμενη όδευση και υψόμετρα και γι’ αυτό δεν αναμένεται να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες χωματουργικών. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα είναι το διαβαθμισμένο μείγμα υλικό τύπου 1 και το σκυρόδεμα. Με την υλοποίηση του έργου θα βελτιωθεί η υφιστάμενη πρόσβαση προς την θέση Φοντάνα Αμορόζα και η καθοδήγηση των επισκεπτών προς τον κόμβο διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών που θα δημιουργηθεί στη θέση αυτή. Στον δρόμο θα επιτρέπεται η χρήση μόνο από οχήματα αρμοδίων υπηρεσιών, οχήματα του πάρκου και ιδιώτες περίκλειστων τεμαχίων, πεζούς και ποδηλάτες. Το κόστος του έργου εκτιμάται στα 2.5 εκ.ευρώ. Αμελητέες οι επιπτώσεις Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου δεν θα επηρεαστούν, σύμφωνα με την μελέτη, οι φυσικοί τύποι οικοτόπων σε μεγάλα μήκη

της, αφού οι εργασίες θα αφορούν την υφιστάμενη κατάληψη του δρόμου ή/και παρόδια λωρίδα χωρίς βλάστηση λόγω, κυρίως της υφιστάμενης χρήσης από τροχοφόρα οχήματα. Κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, δεν αναμένεται να υπάρχει αρνητική επίπτωση, αφού η αύξηση των οχημάτων δεν θεωρείται ότι είναι μεγάλη που να προκαλέσει επιπτώσεις από καυσαέρια, ενώ είναι βέβαιη η μείωση των εκπομπών σκόνης που επικάθεται στα παρακείμενα φυτά από διερχόμενα αυτοκίνητα με την παρούσα κατάσταση. Σύμφωνα με την έκθεση, τα ερείπια του αρχαίου οικισμού και νεκροταφείο που χτίστηκαν στους χώρους του Αγίου Γεωργίου δεν επηρεάζονται, ούτε και έχουν εντοπιστεί στοιχεία γεωλογικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του έργου. Παράλληλα, οι περιοχές των νερών κολύμβησης, των Ζωνών Ευπρόσβλητων στα Νιτρικά και οι ευαίσθητες σε απόρριψη αστικών λυμάτων περιοχές στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του έργου δεν επηρεάζονται.

Πρωτοβουλία για τη διάσωση του Δημόσιου Κήπου Ως γνωστό, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάφου, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, υπερψηφίστηκε με πλειοψηφία 12 υπέρ, 7 κατά και 1 αποχή, η αποστολή θετικής άποψης του Δήμου Πάφου προς το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, αναφορικά με το αίτημα της Μητρόπολης Πάφου για ανέγερση ναού, εντός του Δημοσίου Κήπου της πόλης. Είναι λοιπόν προφανές, ότι με το ψήφισμα του αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αγνοεί ακόμη και τους ουσιώδεις όρους που έθεσε η Περιβαλλοντική Αρχή. Υπενθυμίζουμε ότι η Περιβαλλοντική Αρχή τον περασμένο Οκτώβριο απέρριψε την πρόταση της Μη-

τρόπολης, όπως αυτή κατατέθηκε, αντιπροτείνοντας μια ουσιωδώς μικρότερη κατασκευή. Ως Ομάδα Πρωτοβουλίας θεωρούμε ότι ούτε μια μικρότερη κατασκευή είναι αποδεκτή και ότι η Περιβαλλοντική Αρχή όφειλε να παραμείνει στην αρνητική γνωμοδότηση της του 2010, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις αναπλάσεις οι οποίες έχουν γίνει στην περιοχή και την οριστική αλλοίωση που θα επιφέρει η ανέγερση ενός ναού οποιουδήποτε μεγέθους. Επιπρόσθετα, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λήφθηκε υπόψιν ούτε η διαφοροποίηση στα δεδομένα της δικαστικής διαδικασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και Μητρόπολης Πάφου. Το τελικό

ποσό που επιδικάστηκε, ήταν αρκετά μικρότερο από της αρχικές αξιώσεις της Μητρόπολης και σαφώς πιο διαχειρίσιμο. Από την πλευρά μας παραμένουμε σταθεροί στη θέση ότι η ανέγερση ναού στο Δημόσιο Κήπο θα αλλοιώσει ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα της ιστορικής αυτής περιοχής του κέντρου της πόλης. Ο Κήπος πρέπει να παραμείνει χώρος πρασίνου και να παραχωρηθεί στην τοπική αρχή για ανάπλαση. Στην Μητρόπολη Πάφου μπορεί να δοθεί είτε χρηματική αποζημίωση είτε άλλος χώρος πιο κατάλληλος για την ανέγερση ναού. Πρωτοβουλία για την Διάσωση του Δημόσιου Κήπου Πάφου

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Οπαδική βία Μπορεί ο λόγος που έμαθα το ποδόσφαιρο να είναι ο πατέρας μου και αργότερα ο σύζυγος μου, πλέον όμως το απολαμβάνω γιατί κάθε φορά που βρίσκομαι στο γήπεδο ανακαλύπτω μια διαφορετική εκδοχή των λέξεων πάθος, ένταση, ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ θαυμασμός, χαρά, σεβασμός, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ* μαγεία. Αγαπώ το ποδόσφαιρο γιατί όση ώρα διαρκεί ένας αγώνας ανήκεις κάπου, έχεις να περιμένεις κάτι, ταυτίζεσαι. Ο αθλητισμός γενικότερα, ως φιλοσοφία αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα για όποιον τον βάλει στην ζωή του. Προσφέρει πειθαρχεία, ενισχύει το αίσθημα της συμμετοχής, το ομαδικό πνεύμα, γυμνάζει το σώμα και το μυαλό. Δυστυχώς όμως σε Κύπρο και Ελλάδα αθλητισμό καταλήξαμε να θεωρούμε τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα στα γήπεδα, τα υβριστικά συνθήματα, τα τεράστια κάγκελα που χωρίζουν την κερκίδα από τον αγωνιστικό χώρο, την αστυνομία και την βίαιη συμπεριφορά. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν αν γίνουν η αθλητική μας κουλτούρα που οδηγεί σε όλες αυτές τις αψυχολόγητες ενέργειες κάποιων οπαδών που προσθέτουν θύματα στο όλο σκηνικό. Πριν από λίγες ημέρες ακόμη ένας νεαρός δολοφονήθηκε γιατί αγαπούσε μια ομάδα, δεν έχει σημασία ποια, δεν έχει σημασία γιατί και πόσο. Σημασία έχει πως δολοφονήθηκε γιατί στήριζε μια ομάδα. Μιλάμε πια για οπαδούς / Hooligans με χαρακτηριστικό την τυφλή υποταγή στην ομάδα τους και αποδεικνύονται πρόθυμοι να φτάσουν στο έγκλημα όταν κάποιος θίγει την ομάδα τους και βασίζονται κυρίως σε βίαιες συμπεριφορές. Η κατάληξη αυτή έχει να κάνει καθαρά με την απάθεια με την οποία τόσο η πολιτεία όσο και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και απλά περιμένουν να διορθωθεί από μόνο του το μόνο του. Η παιδεία και η εξειδίκευση μπορούν να βάλουν τις βάσεις για μια υγιή προσέγγιση και η αυστηρότητα στις ποινές και όχι μόνο να βάλει ένα τέρμα. Τα ίδια τα σωματεία οφείλουν να λάβουν τα μέτρα τους για να αποτρέψουν και να αποβάλουν όλους όσους δημιουργούν προβλήματα. Σεμινάρια σε σχολεία, κοινές εμφανίσεις και διαφημίσεις παικτών αντίπαλων ομάδων για προώθηση του φίλαθλου πνεύματος, ενέργειες που ενώνουν μαθαίνουν το μαζί και την ουσία του αθλητισμού. Για να μπει ένα τέλος χρειάζονται βαθιές, συντονισμένες και σταθερές τομές, αποφασιστικότητα και σύμπνοια όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων. Εύχομαι και ελπίζω να μην υπάρξουν άλλα θύματα οπαδικής βίας γιατί οι ενέργειες αυτές πληγώνουν βαθιά και ανεπανόρθωτα ολόκληρη την κοινωνία. * Πολιτικός Επιστήμονας, Επικοινωνιολόγος

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη για ΚΟΑ «Καταψήφισα τον προϋπολογισμό που αφορά σε κονδύλια του ΚΟΑ (Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού), καθώς έκρινα ότι η κατανομή των κονδυλίων αδικεί κατάφωρα την πόλη και επαρχία μου! Ως βουλευτής Πάφου έχω τονίσει πολλές φορές ότι δεν γίνεται η Πάφος να είναι ο φτωχός συγγενής του κράτους. Αυτή ήταν μια πρώτη μορφή αντίδρασης για την αδικία που υφίσταται η πόλη μου και δηλώνω ότι δεν θα διστάσω να προχωρήσω και σε δυναμικότερα μέτρα αντίδρασης, αν χρειαστεί. Η Πάφος δικαιούται πολύ περισσότερα από αυτά που το κράτος της δίνει».


16 ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ

Και πάλι αναγωγή Από τις πρώτες ενδείξεις σε σχέση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετράμηνου διαφαίνεται πως η τελική εικόνα θα είναι αποκαρδιωτική. Τα μαθησιακά κενά των μαθητών από τα 2 χρόνια κουτσουρεμένης εκπαίδευσης λόγο της πανδημίας και η έκταση των γραπτών, μεταξύ άλλων, οδήγησαν και πάλι στην αποτύπωση μιας απογοητευτικής εικόνας για το επίπεδο της παιδείας στον τόπο μας. Όπως και σε κάθε παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν, ο από μηχανής θεός για να κρύψουμε το πρόβλημα ΤΟΥ είναι η αναγωγή, που δίνει ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΚΑ* μια ψευδαίσθηση αποδεκτών αποτελεσμάτων έτσι ώστε να πάμε παρακάτω. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ενδελεχής ανάλυση των δεδομένων και επιπρόσθετα να εφαρμόζονται εκείνες οι προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης και γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε επιτέλους από τη διαχρονική αυτή καταγραφή αποτυχιών και χαμηλών αποτελεσμάτων πως χρειάζεται ανασχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τρόπο που να καλλιεργεί στους μαθητές την αγάπη για μάθηση. Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι μαθητές μας να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν την καλλιέργεια κριτικών προσεγγίσεων και όχι αντανακλαστικών και μηχανικών χειρισμών και διαβάσματος χωρίς αφομοίωση. Είναι πραγματικά κρίμα και άδικο, ο χρόνος και η προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές μας, στο τέλος να μην έχει το ανάλογο αντίκρισμα σε επίπεδο αποτελεσμάτων και κάθε φορά να συζητάμε για αναγωγές και πλασματικές λύσεις ενώ στην πραγματικότητα εθελοτυφλούμε.

*Γενετιστής Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Σ. ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Τελικά ο νόμος της σιωπής που επικρατούσε τόσα χρόνια και τόσες κυβερνήσεις δεν ήταν αρκετές για να σταματήσουν την χιονοστιβάδα των εξελίξεων σε όλες τις βαθμίδες της κυπριακής κοινωνίας. Τα τελευταία 20 χρόνια ζήσαμε πράματα και θαύματα. Τα πακέτα με τα κολλαριστά από τα πεσκέσια με τους παχουλούς φακέλους, πήγαιναν και ερχόντουσαν αλέ μαύρα και ρετούρ άσπρα δηλ. αλέ ρετούρ.Να σας θυμίσω το χρηματιστήριο που έν γνώσι των κυβερνόντων που οι εταιρείες φούσκες γινόντουσαν “γιάομα”. Το αποτέλεσμα ήταν τα κομποδέματα των απλών ανθρώπων να εξανεμιστούν και να καταλήξουν στους λογαρισμούς των επιτήδειων στο εξωτερικό. Μετά βρήκαν άλλο κόλπο οι καλλιτέχνες της ραδιουργίας και της πολιτικής. Τα αξιόγραφα, που οι τράπεζες δελέαζαν τον αξιόμοιρο καταθέτη με επιτόκια, ή έπρεπε, να είσουν χαζός για να μην δεχτείς ή πολύ πονηρός. Δεν έφτανε η ληστεία που έγινε στον μικρομεσαίο καταθέτη τώρα ήρθε η σειρά και των ανθρώπων που θυσίαζαν την ζωή τους στην μαύρη ξενιτειά για να μαζέψουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αφού λοιπόν άρμεξαν τις τράεζες και αφαίμαξαν την Λαική φτάσαμε στην πτώχευση. Η Ε.Ε πλέον αναγκαστικά μας υποχρέωσε να μπούμε στον μηχανισμό στήριξης. Αντί να μας δώσουν δανεικά για να σώσουμε το τραπεζικό σύστημα μας επέβαλαν το κούρεμα. Έτσι η Λαική Τράπεζα

Σύγχρονες ασθένειες της Δημοκρατίας επήεν παγκρούτο και τα λεφτουδάκια των καταθετών πάνω από εκατόν χιλιάδες έκαναν φτερά. Με την μίλλα μας έκαψαν το φλατζίν μας. Ήταν φανερό ότι το απόστημα που πλημμύρισε την διαπλοκή των σκανδάλων σε όλα τα φάσματα της εξουσίας έσπασε και κάλυψε όλο τον πολιτικό κόσμο. Η εκμετάλλευση της Δημοκρατίας από την πολιτική εξουσία έκθρεψε ένα τρόπο νόμιμης ληστείας των πολιτών από τις διάφορες κυβερνήσεις. Φυσικά τα λάφυρα της ασύδοτης πειρατείας της πολιτικής εξουσίας έχουν επωφεληθεί όλοι οι πολιτικοί απ΄όλους τους κομματικούς χώρους. Αυτό έγινε μέσω δανείων που έχουν διαγραφεί, η κόκκινων δανείων που είναι δανεικά και αγύριστα ή ακόμη και της διαχρονικής μίζας. Αφού λοιπόν είπαν ότι η Δημοκρατία μοιάζει με την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού πρέπει να ξέρουν ότι τα κύτταρα σ ένα οργανισμό δεν είναι τα ίδια. Εκτός από τα εξειδικευμένα κύτταρα που δημιουργούν τα διάφορα όργανα έχουμε και τα καρκινογόνα . Αν ανατρέξουμε στα γεγονότα πολλές φορές βρεθήκαμε στην δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι τα κόμματα λειτούργησαν με καρκινογόνο διάθεση. Η ξαφνικά εμφανίζονται τα παράσιτα οι ιοί και όπως καλή ώρα ο κορονοιός. Τα Παράσιτα της δημοκρατίας είναι φυσικά οι κυφήνες της εξουσίας. Η παιδική ασθένεια της σύγχρονης δημοκρατίας είναι η κομματοκρατία. Η κομματοκρατία εξασθενεί την πρωτοβουλία και περιορίζει την ατομική ελευθερία. του πολίτη. Η επιλογή ενός υποψηφίου δεν γίνεται με τις αρχές της αξιοκρατίας αλλά με τις αρχές και το συμφέρον των κομμάτων. Πολλάκις στο παρελθόν ετύγχαμε μάρτυρες να λειτουργεί πάνω απ όλα το κομματικό συμφέρον. Πολλές φορές θύμα των κομ-

Συμβάλλοντας στη σωστή χρήση της γλώσσας μας Ο Χρυσόστομος Ρουσής M.Ed., πρώην γυμνασιάρχης, καταγράφει συνηθισμένα γραμματικά και συντακτικά λάθη, τα οποία γίνονται από άγνοια βασικών κανόνων της γραμματικής. «Kάθε ποιότητα γλώσσας είναι ποιότητα σκέψης και ποιότητα βίωσης του κόσμου. Το να προσέξω αυτό που λέω ή που γράφω σημαίνει να προσέξω τη σκέψη μου να τη διατυπώσω όσο γίνεται πιο καλά». (Γ. Μπαμπινιώτης, Λευκωσία 2020). Σήμερα, όμως, νέοι και ενήλικοι, αδιαφορούμε για τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, με αποτέλεσμα να αγνοούμε βασικούς κανόνες της Νεοελληνικής Γραμματικής. Ακολουθούν παραδείγματα με τη σωστή/λανθασμένη χρήση των ρημάτων “εισάγω” , “διαρρέω” και “αυξάνω”: Λέμε και γράφουμε: Η Κύπρος “εισάγει” αυτοκίνητα από τη Γερμανία. (κάθε χρόνο, πολλές φορές) (και όχι:

η Κύπρος εισαγάγει αυτοκίνητα) Η εταιρεία μας “θα εισ-αγάγ-ει” αυτοκίνητα από την Ιαπωνία. (μόνο φέτος, μία φορά) (και όχι: η εταιρεία μας θα εισάγει/εισάξει αυτοκίνητα) Την “εισήγαγαν” στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου για θεραπεία από τον κορωνοϊό». (και όχι: την εισήξαν/εισήγαν στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου) Ν.Β. (Σημειώστε): Α. Το ρήμα “εἰσάγω” (εἰς + ἄγω) (να/θα εισαγάγω, εισήγαγα) σημαίνει: 1. «φέρνω από ξένη χώρα» (προϊόντα) 2. «βάζω μέσα»: θα εισαγάγουν τον ασθενή στην Εντατική. 3. «καθιερώνω»: εισήγαγαν ξένα έθιμα/κουλτούρα 4. (μεσοπαθ.) «εισέρχομαι»: εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο. 5. «επιτυγχάνω»: o εγγονός μου εισήχθη στην Ιατρική Σχολή. Β. Ο διπλασιασμένος τύπος με το “αγαγ-“ (εισ-αγάγ-ει) χρησιμοποιείται για

πράξη που γίνεται μία φορά: έχουμε “εισαγάγει” τον κορωνοϊό από την Κίνα. Ο αδιπλασίαστος τύπος με το “αγ-“ (εισ-άγ-ει) χρησιμοποιείται για πράξη που γίνεται πολλές φορές: “εισάγουμε” πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία. Ο δημοσιογράφος τού Al Jazeera “άφησε να διαρρεύσει” η πληροφορία για τα “χρυσά” διαβατήρια. (και όχι: o δημοσιογράφος διέρρευσε την πληροφορία) Τα τέλη κυκλοφορίας “αυξάνονται” στα ρυπογόνα οχήματα. (και όχι: τα τέλη αυξάνουν) Ν.Β. (Σημειώστε): Το ρήμα “διαρρέω” (διάρρευσα) 1. (αμετβ.) «δημοσιοποιούμαι»: διέρρευσε ότι… 2. «διαφεύγω» (για υγρά/αέρια): διέρρευσε υγραέριο. 3. «περνώ» (για χρόνο): διέρρευσε πολύς χρόνος από τότε. 4. (μετβ.) «διασχίζω» (για ποταμό): o Πεδιαίος διαρρέει τη Μεσαορία. Το ρήμα “αυξάνω» (παθ. αυξάνομαι)

ματικών επιλογών είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Υποψήφιοι Δήμαρχοι εγκλωβίζονται από κόμματα μέσα από την υποστήριξη για αναρρίχηση τους στην εξουσία και πουλούν και την ψυχή τους στον διάβολο. Εκεί όμως που γίνεται το τερατούργημα εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η συμφωνία για υποστήριξη κάποιου υποψηφίου από 2-3 κόμματα. Η διαπίστωση από τις εμπειρίες που έχουμε είναι ότι όσο περισσότερα κόμματα υποστηρίζουν έναν υποψήφιο τόσο λιγότερο ικανός είναι. Ο λόγος είναι πασιφανής. Ο πρώτος και καλύτερος είναι ότι για να το αποδεχτούν 3 κόμματα πρέπει να είναι σίγουροι το καθένα ότι δεν θα ελέγχεται από τους άλλους 2. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι και τα τρία κόμματα είναι πεπεισμένα ότι δεν είναι τόσο έξυπνος ούτως ώστε να μην μπορεί να ελέγχεται. Τρίτος το κάθε κόμμα νομίζει ότι μπορεί να τον ελέγχει. Με την αλυσιδωτή παρέμβαση των κομμάτων φτάνουμε στο τέλος να εκλέξουμε και τον ανώτατο άρχοντα της Δημοκρατίας.. Φυσικά η συμφωνία έπέρχεται εφόσον το αλίσβερίσι μεταξύ των αρχηγών έφερε τα καλύτερα ανταλλάγματα στον υποστηρικτή. Από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους.. Αγαπητέ αναγνώστη τελικά ποιος είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την εκμετάλλευση της εξουσίας και της άνισης μεταχείρισης των πολιτών …Ποιός είναι αυτός που έχει την εξουσία της εκλογής ενός ακέραιου και ικανού Δημάρχου; ποιος είναι εκείνος που θα χαράξει την πορεία της χώρας του για ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα έχει πάντα προτεραιότητα το συμφέρον της πατρίδας του; Πολίτη ψηφοφόρε της κυπριακής δημοκρατίας σκέψου ώριμα και βγάλε από το μυαλό σου εκείνο το γέριμο “ ψηφίζω τον τάδε για να με βοηθήσει).

ΕΛΕΥΘΕΡΑ (# ελαττώνω): τα κέρδη αυξάνονται όταν μειώνεται το κόστος. (και όχι: τα κέρδη αυξάνουν) – Αυξάνονται οι νοσηλείες με “όμικρον”. Ο νέος Πρωθυπουργός της Αυστρίας (εισήξε/εισήγαγε) νέα ήθη στην πολιτική ζωή του τόπου. Το Πολυτεχνείο έχει (διεξαγάγει/διεξάγει) ήδη μία τέτοια μεγάλη έρευνα. Οι τιμές των τροφίμων/λαχανικών συνεχώς (αυξάνουν/αυξάνονται). Ο τιμάριθμος (αυξάνεται/αυξάνει) με ταχύ ρυθμό. Πηγές: Αναγνωστοπούλου Ι. & Μπουσούνη-Γκέσουρα Λ., Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; 2005 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Παπαζαφείρη I. , Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας, Αθήνα 1993. Τριανταφυλλίδη Μ., Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα 19852. Philenews.


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 17

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Η. ΣΑΒΒΙΔΗ*

Με επιστολή που απέστειλα στον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη, γνωστοποίησα την έντονη δυσαρέσκειά μου για τη μη έναρξη της λειτουργίας της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Πάφου. Τις τελευταίες μέρες έχω γίνει δέκτης έντονων αντιδράσεων από την ομάδα ειδικών Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Πάφου αλλά και από αρκετούς γονείς μαθητών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, η ομάδα εκπαιδευτών έχει υπογράψει συμβόλαιο εργοδότησης στις αρχές Νοεμβρίου 2021, παράλληλα με άλλους συ-

Προπαρασκευαστική Μαθητεία Πάφου ναδέλφους τους από άλλες τρεις (3) επαρχίες, ενώ παρακολουθήσαν και τα υποχρεωτικά σεμινάρια του Προγράμματος. Οι υπόλοιπες 3 επαρχίες βρίσκονται ήδη τον τρίτο μήνα λειτουργίας τους ενώ η Προπαρασκευαστική Μαθητεία Πάφου δεν έχει καμία ενημέρωση για τη χρονική στιγμή έναρξής της. Στην επιστολή μου, τόνισα στον κ. Μαρκάτζιη ότι προκύπτουν ανισότητες σε πολλαπλά επίπεδα. Αρχικά, υπάρχει εξόφθαλμη διάκριση των μαθητών της επαρχίας Πάφου, έναντι των άλλων μαθητών των άλλων επαρχιών. Εν συνεχεία, υπάρχει διάκριση μεταξύ των υπόλοιπων εκπαιδευτών και ειδικών με τη μη ταυτόχρονη έναρξη και των τεσσάρων επαρχιών. Επισημαίνω επίσης, στην επιστολή ότι σε καμιά περίπτωση

δεν θα έπρεπε να επιτραπεί κάτι τέτοιο αφού με την κίνηση αυτή δημιουργούνται μαθητές αλλά και εκπαιδευτές δύο ταχυτήτων. Για ακόμη μια φορά η Πάφος αδικείται, σε ένα όμως πολύ σοβαρό τομέα αυτή την φορά, την Παιδεία. Τέλος, έθεσα στον κ. Μαρκάτζιη δύο ερωτήματα. Συγκεκριμένα, πότε υπολογίζει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να καθορίσει την έναρξη της λειτουργίας της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Πάφου και ποια είναι η θέση της Διεύθυνσης, ως προς την απώλεια εισοδημάτων των συγκεκριμένων εκπαιδευτών και ειδικών. Αναμένω σύντομα να διευθετηθούν όλα τα προβλήματα και να αρχίσει άμεσα η λειτουργία της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Πάφου. *Βουλευτής ΔΗ.ΚΟ Πάφου

Συνάντηση με δήμαρχο Γεροσκήπου Σε συνάντηση παρακάθισαν χθες ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Χρύσανθος Σαββίδης, ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ, Γιώργος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ, Ανδρέας Καλός και ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗ.ΚΟ στον Δήμο Γεροσκήπου, Ανδρέας Παπαχριστοδούλου, μαζί με τον Δήμαρχο Γεροσκήπου. Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πώς θα διασωθεί ο Δήμος Γεροσκήπου. Άπα-

ντες συμφώνησαν ότι με μια καλή συνεργασία με τις ανατολικές κοινότητες της Πάφου, μπορεί να δημιουργηθεί ένας Δήμος που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατολική περιφέρεια Πάφου. Ο κ. Σαββίδης επεσήμανε ότι ουσία των Νομοσχεδίων κρύβεται στο να γίνει μια σωστή μεταρρύθμιση με σκοπό την πρόοδο και την

εξέλιξη για το καλύτερο μέλλον των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το έργο που αφορά τον δρόμο Πάφου – Αεροδρομίου και αναλύθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Γεροσκήπου. Τέλος, συμφωνήθηκε όπως άπαντες να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας προς επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που προκύπτουν. Χρύσανθος Σαββίδης Βουλευτής ΔΗ.ΚΟ Πάφου

ΕΠΩΝΥΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΖΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χάσαμε την ανθρωπιά μας Εάν έχει ένα μόνο θετικό αυτός ο ιός που μας ταλαιπωρεί εδώ και δύο χρόνια είναι ότι έριξε τις μάσκες, φανέρωσε τον πραγματικό εαυτό όλων μας και έβγαλε στην επιφάνεια τον φασίστα. Ο κόσμος πλέον έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα και όλοι τα έχουν με τους άλλους. Εχθρός πλέον δεν είναι ο Τούρκος, αλλά ο ανεμβολίαστος και ο εμβολιασμένος, ο θεοσεβούμενος και ο άθεος, ο επαναστάτης και ο μη. Όλοι θεωρούν ότι οι άλλοι ευθύνονται για την σημερινή άθλια εικόνα της πανδημίας και την αποτυχημένη διαχείρισή της, εκτός από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Γνωστός στρέφεται κατά γνωστού. Άγνωστος καταγγέλλει άγνωστο. Γείτονας τα βάζει με γείτονα. Πάει η άλλη σε κατάστημα και χαλά τον κόσμο, επειδή οι εργαζόμενοι που δουλεύουν για 3 και 60, τους ζητάνε τα απαραίτητα έγγραφα. Τα παράπονά σας στον πρόεδρο και στον υπουργό υγείας να τα κάνετε και όχι στους υπαλλήλους, οι οποίοι κινδυνεύουν να απολυθούν εάν κάνουν του κεφαλιού τους και να φορτωθούν και το πρόστιμο σε περίπτωση που εντός του χώρου εντοπιστεί άτομο χωρίς τα σχετικά πιστοποιητικά. Εκτός και εάν είστε διατεθειμένη να πληρώνετε τα ποσά αυτά. Την όρεξη να δουν τα στοιχεία σας έχουν οι άνθρωποι. Σε κανένα μας δεν αρέσει η κατάσταση που ζούμε, πόσο μάλλον ο έλεγχος των στοιχείων μας για να εισέλθουμε σε συγκεκριμένους χώρους. Οι υπάλληλοι, όμως, δεν φταίνε. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Έστω και εάν δεν σας αρέσει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τον εαυτό του. Μάθετε επιτέλους και οι μεν και οι δε να σέβεστε. Σταματήστε να προσπαθείτε να επιβάλετε με το έτσι θέλω την δική σας άποψη, την οποία δεν την ζήτησε κανείς. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει και σε όποιον Θεό θέλει και ο καθένας έχει δικαίωμα να μην πιστεύει πουθενά. Ο καθένας δικαιούται να ακούει τις γνώμες των ειδικών ή να μην τις θεωρεί αξιόπιστες, δεδομένων των αποτελεσμάτων τους. Ο καθένας δικαιούται να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί. Όταν, όμως, προσπαθούμε να επιβάλουμε στους άλλους τι να κάνουν ή τα βάζουμε με τον απλό υπάλληλο, γινόμαστε γελοίοι. Συγνώμη που σας χαλώ το όνειρο, αλλά όλοι είμαστε μικροί και ασήμαντοι και ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω μας. Αντί να ασχολείστε με τον ένα και τον άλλο και να τον κρίνετε, ασχοληθείτε με τον εαυτό σας πρώτα και φροντίστε να τον διορθώσετε και ταυτόχρονα ρωτήστε τον διπλανό σας εάν έχει ένα πιάτο φαί. Λυπάμαι, αλλά χάσαμε την ανθρωπιά μας. Να θυμάστε, όμως, ότι όταν όλα αυτά τελειώσουν κανένας δεν θα ξεχάσει πως του συμπεριφερθήκαμε και πώς τον κάναμε να νιώθει.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ποιος θέλει να τον έχεις στο χέρι; Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα κοντινό μέρος, γεννήθηκε το πιο πανούργο γεράκι. Μάλιστα, με τη δεξιοτεχνία που το χαρακτήριζε, κατάφερε να αποσπάσει με το ράμφος του κάποιο έγγραφο, που αν γινόταν γνωστό θα στερούσε από τον άρχοντά του τη βασιλεία. Το λιοντάρι, με ανακούφιση δέχτηκε τη βοήθεια του ικανού πτηνού. Με επισημότητα τού έτεινε μάλιστα τον ώμο, ώστε μεγαλόπρεπα να κουρνιάσει πάνω σε αυτόν. «Από εδώ και στο εξής, πολύτιμό μου πτηνό, η θέση σου βρίσκεται πλάι μου. Τίποτα δε θα μπορεί να σε αποτινάξει από τον σφριγηλό μου ώμο. Επιπλέον, καθώς με έσωσες, δεν υπάρχει αγαθό στην πλάση που να το ζητήσεις και να μη σπεύσω με ευχαρίστηση να σου το προσφέρω», βρυχήθηκε μειλίχια στο γεράκι. Με βαθιά ικανοποίηση, το πτηνό υποκλίθηκε στον άρχοντά του. «Σεβαστέ μου άρχοντα, με τη σειρά μου σας βεβαιώνω, όπως και το απέδειξα, πως δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορώ να πράξω για το όφελός σας», διαβεβαίωσε το λιοντάρι. Ωστόσο, το γεράκι όχι μονάχα δεν αποσιώπησε το κατόρθωμά του, μα φρόντιζε συχνά-πυκνά να υπενθυμίζει στο

περήφανο λιοντάρι πόσο υποχρεωμένο μαντικές επιπτώσεις στη θέση σας. Μα, σας ρωτώ: είναι αλήθεια πως ήταν απέναντί του. Κάποιο βράδυ, σκούρα σύννεφα μα- δίχως εμένα, όχι μονάχα άρχοντάς μας ζεύτηκαν στον ουρανό. Το γεράκι, άνοι- δε θα ήσασταν, μα και σε κάποιο ζοφερό κελί θα περνούσατε την υπόξε τα μεγάλα του φτερά για να λοιπη ζωή σας;». «Είναι αλήπροστατεύσει τη χαίτη του άρθεια», αποκρίθηκε ανόρεχτα το χοντά του, από τα νερά που λιοντάρι. έπεφταν. Με κάποια αλαζονεία, «Χαίρομαι, άρχοντά μου, ξεκίνησε έπειτα να μιλά στο λιοπου αναγνωρίζετε την τόσο ντάρι. «Άρχοντά μου, θαρρώ καθοριστική μου συμβολή στην πως επιδοθήκατε σε ένα μεπορεία σας και που εκτιμάτε γάλο ατόπημα εις βάρος μου», την πίστη και την αφοσίωσή είπε, τρίζοντας μάλιστα τα δόμου», είπε με νόημα το πτηνό. ντια. ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ «Γι’ αυτό και σκέφτηκα κάποια «Απεναντίας, πιστό μου ΚΟΥΡΙΔΗ ακόμη οφέλη, που θαρρώ πως πτηνό», αποκρίθηκε μεγαλόδικαιούμαι. Καταρχάς, απαιτώ πρεπα το λιοντάρι, «τελευταίως έχω χάσει κάθε μέτρο με τα «δωράκια» να μη μου εξακοντίζεται ουδεμία παραπου σου παρέχω. Αδυνατώ μάλιστα και τήρηση ή τιμωρία για τυχόν παρατυπίες να μετρήσω τις φορές που με το επίμο- μου, είτε αυτές αφορούν τετράποδα είτε νό σου βλέμμα μού υπενθύμιζες για άλλη πτηνά. Ζητώ επιπλέον, να μπορώ να παρίμία φορά πως δε θα ήμουν ο άρχοντάς σταμαι στα μυστικά συμβούλια που τα σας, χωρίς τη συμβολή σου». Το γεράκι τού έριξε ένα βαθύ βλέμ- λιοντάρια πραγματοποιείτε. Και, το σημαντικότερο: είναι καιρός να μα και έπειτα άνοιξε το ράμφος του, που εξακόντιζε με μένος τις λέξεις: «Καθώς με χρίσετε και επίσημα ως δεξί σας χέρι βλέπω, άρχοντά μου, με κάποια ειρωνεία και να μου παραχωρήσετε το δικαίωμα να αναφέρεστε στη βοήθειά που σας παρεί- εξαπολύω από το ράμφος μου όσες επιχα κλέβοντας το έγγραφο που θα είχε ση- θυμώ διαταγές».

Το λιοντάρι ικανοποίησε όλα τα αιτήματα του συμβούλου του, καθώς δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Τα λιοντάρια, έκθαμβα ατένιζαν το πανούργο πτηνό να χαίρει τόσων δικαιωμάτων και με κάποια απαξίωση ξεκίνησαν να βλέπουν τον άρχοντά τους. Εκείνος την αντιλήφθηκε και στα μάτια του έλαμπε η πιο μεγάλη αποστροφή για το γεράκι. Μάλιστα, από το μίσος του για αυτό, εξαπέλυε κάποιους άγριους βρυχηθμούς που ταρακουνούσαν το δάσος. Ώσπου μια μέρα, φώναξε το γεράκι, που με επιμέλεια κάθισε στον ώμο του. «Άρχοντά μου, σας έχω πολλάκις αναφέρει πως δε θέλω να με ξυπνάτε τόσο πρωί. Παρακαλώ να μην επαναληφθεί», τού είπε με αλαζονεία και το λιοντάρι κούνησε απολογητικά το κεφάλι. Μόλις όμως απομακρύνθηκαν από το δάσος, το λιοντάρι γράπωσε δυνατά το πτηνό και με ένα δυνατό πάτημά του το έκανε λιώμα. Η πιο μεγάλη αγαλλίαση έλαμψε τότε στα μάτια του. Έκτοτε, βασιλεύει πιο ανέμελα από ποτέ, καθώς κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πια πως υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να κάψουν τη μεγαλειότητά του.


18 KOINΩΝΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Ανοικτή επιστολή στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη Έντιμε κύριε Πρόεδρε, με πικρία και όπως οι άλλες χώρες. θλίψη όλοι οι εργαζόμενοι στην ξενοδοχειαΑυτό κύριε Πρόεδρε της Κ.Δ. δεν είναι κή βιομηχανία ζούμε αυτούς τους ευημερία του λαού. Αυτό είναι μήνες, αλλά και τους επόμενους προσβολή και εξαθλίωση του που θα έρθουν μέχρι να ανοίξουν λαού. Ο οποίος ήδη έχει μιζεριάκαι πάλι οι εργασιακοί μας χώροι. σει και ήδη όλοι οι εργαζόμενοι Είναι γελοίο και τραγικό να στην ξεν. βιομ. Δεν ξέρουν πως ακούμε στις ειδήσεις για ανεκπαίνα επιβιώσουν και να πορευτούν. δευτο ή/και μη επαρκές προσωΤο ίδιο και οι συνταξιούχοι. Και πικό στις Δημόσιες Υπηρεσίες. πολλές άλλες μερίδες ανθρώΠράγμα που γίνεται η αιτία να μην πων, οι οποίοι είμαστε απλήρωεξυπηρετείται ο πολίτης και τριτοι και περιμένουμε πάνω από τα σχειρότερα να μην καταβάλλονται e-mails πέρκι έρτει κανένα από ΤΗΣ τα επιδόματα ανεργίας. ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΟΥΡΑ* τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αφού Πριν μερικά χρόνια, εσεις ο έχει μειωμένο προσωπικό γιατι ίδιος κάνατε λόγο και παράπονο δεν προσλαμβάνει η Κ.Δ. υπαλότι δεν σας έφτανε ο μισθός(!) σας για τα λήλους σε όλα τα πόστα και σε όλες τις φακελάκια των γάμων. Και φαντάζομαι δεν υπηρεσίες; αμειβόμαστε τον ίδιο μισθό, εμείς παίρνουΟι νέοι της Κύπρου είναι μορφωμένοι με τον κατώτατο χαμηλό μισθό, εάν δεν το και σωστοί επιστήμονες και είμαστε πεξέρετε και από αυτόν καλούμαστε να επι- ρήφανοι γι αυτούς αλλά στην Κύπρο δεν βιώσουμε, να αγοράσουμε φαγητά, ρούχα, υπάρχει καμμιά ελπίδα ζωής, επιβίωσης παπούτσια, να αναγιώσουμε παιδιά με ότι και ανέλιξης οπότε και καταλήγουν στα ντεαυτό συνεπάγεται, να αγοράσουμε φάρμα- λίβερι, ή στα ξενοδοχειακά. Αντίθετα, όλοι κα, γιατρούς, ενοίκια, κοινωνικές υποχρε- αυτοί που έχουν κατσικωθεί εις βάρος των ώσεις, απρόοπτα που συμβαίνουν, δόσεις Κυπρίων μια χαρά δικαιώματα έχουν και δανείων, φόρων και λοιπών υποχρεώσεων μια χαρά και δυο τρομάρες παίρνουν τα που αντιλαμβάνεστε. επιδόματα και τα λεφτά που αδειάζουν τα Δεν ξέρω αν το όνειρο σας ήταν να κα- δικά μας ταμεία αφού τα ταμεία από τους ταλήξουμε «αττική οδός», αλλά βλέπω με κυπρίους γεμίζουν. θλίψη ότι οδηγηθήκαμε σε αυτό. Πως είναι Δεν ξέρω πόσο περήφανο είναι το κράδυνατόν οι Υπηρεσίες του Κράτους ειδικά τος για όλους αυτούς τους χειρισμούς αλλά οι Αρμόδιες να μην γνωρίζουν (τάχα) για- σας λέω έντιμα, δεν μπορούμε να επιβιώτί εγώ αυτό το θεωρώ κοροϊδία και δεν το σουμε άλλο έτσι. Πάρτε την απόφαση να δέχομαι, ποιοι εργοδοτούνται που, πόσα σταλούν τα επιδόματα, να παγοποιηθούν αμείβεται ο καθένας, αφού μια χαρά πλη- τα δάνεια μας και κάντε και κάτι για απάρώνουμε και τις κοινωνικές ασφαλίσεις και λυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίτο ΓΕΣΥ, και όλους τους φόρους συνάμε- ζει ο λαός. νους κουνάμενους. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο μήΕίναι αδιανόητο να ακούμε στις ειδή- κος και πλάτος του πλανήτη ζουν οι πολιτισεις ότι δεν έχει αρκετό προσωπικό ή ανεκ- κοί της Κύπρου και δεν συναντιούνται ποτέ παίδευτο και για 4-5 μήνες μας αφήνετε με τον απλό λαό. Αλήθεια! Άσε που αντί να χωρίς χρήματα και στο έλεος των δανεικών λύσουν τα προβλήματα μια ζωή έχουνε κοαπό την οικογένεια ή τους φίλους. Ευτυχώς κορομαχίες μεταξύ τους, βασικά ποιος θα δηλαδή, που στην Κύπρο καλά κρατεί ο καρπωθεί περισσότερα! Απαράδεκτον και δεσμός και ο θεσμός της οικογένειας αλ- λυπηρό! Αλήθεια, μας έχετε γονατίσει και λιώς και οι Κύπριοι μέσα στους κάλαθους αν αυτος ήταν ΣΤΟΧΟΣ, επιτεύχθηκε στο θα ήταν να έψαχναν για φαγητό και άστεγοι έπακρο! θα ήταν, άσε που δεν έχουμε και … πάρκα, *Δημοσιογράφος

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΓΟΝΕΑ Δυστυχώς πολλοί γονείς, χωρίς να των μεταξύ των οποίων οι διαταραχές το αντιλαμβάνονται καμία φορά, ανα- άγχους και άλλες ψυχικές νόσοι. Συζητούν στα παιδιά τους στήριξη και νεπώς, ανεπαίσθητα ίσως, τα παιδιά βοήθεια σε δύσκολες περιόδους της θυματοποιούνται. ζωής τους και σε διαφορεΩς γονείς, υποστηρίζουμε τικές καταστάσεις. Οι κατακαι καθοδηγούμε τα παιδιά στάσεις ποικίλουν… ασθέμας προς τη συναισθηματική νεια, πένθος, χωρισμός, σταθερότητα και την ψυχική ψυχική νόσος κοκ. υγεία και όχι το αντίστροφο. Αυτό μπορεί να συμΈνα παιδί δεν έχει ποτέ την βαίνει για πολλούς και διάευθύνη να θεραπεύσει τις πληφορους λόγους μεταξύ των γές ενός γονέα ή να φροντίσει οποίων, η απουσία υποστηγια τις συναισθηματικές ανάΤΗΣ ρικτικού περιβάλλοντος, η ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΪΜΑΡΗ* γκες ενός ενήλικα. αδυναμία αναζήτησης εξωΕάν αντιλαμβάνεστε ότι για τερικής βοήθειας, αλλά και τον οποιονδήποτε λόγο σας συγκεχυμένη αντίληψη του ίδιου του συμβαίνει κάτι παρόμοιο, αναζητήστε γονιού για τον ρόλο του. άμεσα βοήθεια από έναν ειδικευμένο Δεν είναι όμως δουλειά ενός παι- ψυχοθεραπευτή. Πρώτα για εσάς και διού να θεραπεύει τις πληγές του μετά, εάν και εφόσον χρειαστεί για το τραυματισμένου γονέα. Δεν είναι δου- παιδί σας. λειά του να καταπραΰνει τα συναισθή- Πηγή: upbility.gr ματα ενός γονέα ή να υποδύεται τον θεραπευτή ή τον κηδεμόνα του. Η δουλειά ενός παιδιού είναι να είναι παιδί. Η δουλειά ενός γονιού είναι να είναι γονιός. Το παιδί για κανένα λόγο δεν είναι υπεύθυνο για την ψυχική ευημερία του γονιού. Δεν μπορεί άλλωστε να αναλάβει τέτοια ευθύνη και δεν έχει γεννηθεί γι’ αυτό. Όταν οι γονείς χρησιμοποιούν ακατάλληλα τα παιδιά για θεραπεία, οι ρόλοι αναμειγνύονται και οδηγούν σε «αντιστρο*Ψυχολόγος φή ρόλων», η οποία είναι εξαιρετικά (MSc in Clinical psychology) επιζήμια για τα παιδιά, προκαλώντας Ψυχοθεραπεύτρια πληθώρα μακροχρόνιων προβλημά(Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία)

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Εμείς οι άνθρωποι οι παραπονιάρηδες Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο γίνονται περισσότερο αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι και ανήσυχοι, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα. Ίσως αποδειχθεί ότι οι Έλληνες , γενικά, είναι οι πιο στρεσαρισμένοι άνθρωποι του πλανήτη από ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ κάποια στιγμή και ΕΥΘΥΜΙΟΥ μετά. Ο Έλληνας είναι μια ανεξερεύνητη και ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει αντιστάσεις που έχουν διαφορετικότητα. Εκεί που τον βλέπεις να συμφωνεί μαζί σου εκεί τον βλέπεις σε λίγο να στήνει ολόκληρο σενάριο αντιθέσεων, αντικρούσεων και εκρήξεων. Στα «Πολιτικά» ο Αριστοτέλης θεώρησε τις γυναίκες υποτελείς στους άντρες και ότι ήταν πιο συναισθηματικές, πιο συμπονετικές, πιο παραπονιάρες και πιο πονηρές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έκφρασης παραπόνου

όταν επιλέγουμε πολιτειακούς άρχοντες χωρίς σωστά κριτήρια θεωρούμε ότι μας καταπιέζουν σε όσα έχουμε συνηθίσει και τότε αρχίζει ο παραπονιάρικος λόγος. Το παράπονο δεν έχει νεύρα ούτε είναι φωναχτό.. Προσδιορίζει μια ανήσυχη φωνή με λίγα μουτράκια . Επιζητεί λίγη προσοχή και αυτό το επιζητεί ή το διεκδικεί με πείσμα. Δεν απαιτεί αλλά αντίθετα ζητά. Είναι αυτή η μορφή μομφής, αυτή η έκφραση της δυσαρέσκειας ή της απογοήτευσης, της μη ικανοποίησης. Πολλές φορές είναι η έκκληση για προσοχή, για λίγη φροντίδα και στοργή, για ένα φιλί ή χάδι. Πολύμορφος ο τρόπος της έκφρασης του παραπόνου . Μπορεί ακόμη να γίνει μια έκφραση προσώπου. Μια γραμμή συνοφρυωμένη ανάμεσα στα φρύδια, μια καμπύλη που κυρτώνει το χαμόγελο και μετατρέπεται σε φατσούλα μουτρωμένη. Μπορεί να γίνει ένα δάκρυ που θα παλέψει να μην κυλήσει και θα παραμείνει βούρκωμα στα μάτια. Ή ένα δάκρυ που τελικά κύλησε και παρέσυρε μαζί του ένα

λυγμό πνιγμένο. Μπορεί ακόμη και να γίνει σιωπή. Σιωπή εκκωφαντική. Θα είναι ψέμα κάποιος να ισχυριστεί πως ποτέ στη ζωή του, έστω για μια φορά, δεν τον πήρε το παράπονο. Πως μια φορά δεν απογοητεύτηκε, δε ζήλεψε, δεν ένιωσε λιγάκι παραμελημένος, πως δεν έκανε έκκληση για λίγη παραπάνω σημασία. Είναι στη φύση την ανθρώπινη να είμαστε λιγάκι άπληστοι, λιγάκι κτητικοί, λιγάκι ανικανοποίητοι. Είναι ακόμη στη φύση μας συχνά να θέλουμε να περάσει λίγο ή πολύ το δικό μας, να μας κάνουν έστω μια φορά το χατίρι. Να μας νταντέψουν , να μας δώσουν την αίσθηση της τρυφερότητας. Μπορεί πολλές φορές να μιλάμε για ανικανοποίητους, απαιτητικούς και γκρινιάρηδες. Ίσως αυτό είναι το παράπονο μέρος της γοητείας του παραπονούμενου. Είναι μια γλυκιά εκδοχή της γκρίνιας. Μια έκφραση αγάπης. Μια κίνηση που δείχνει περισσότερα από όσα διεκδικεί. Δεν είναι το μέσο μιας διαπραγμάτευσης . Είναι ο τρόπος να αποδειχθεί πως για κάτι υπάρχει ενδιαφέρον υπερ-

βολικά πολύ για να αφεθεί να περάσει απαρατήρητο. Επιζητείται η προσοχή των άλλων και να δείξουν πόσο και τι ενοχλεί. Την ίδια στιγμή γινόμαστε και μέρος του θέματος για το οποίο παραπονιόμαστε. Εμείς οι ίδιοι πολλές φορές δεν συμμορφωνόμαστε με όσα απαιτούνται και καταλήγουμε μετά, επειδή βαίνει εις βάρος μας, να έχουμε το παράπονο της δήθεν αδικίας. Τρόποι να δώσουμε μια «παρηγοριά» στον παραπονεμένο είναι να συμφωνούμε μαζί του σε σημεία και να εξηγούμε τις αντιθέσεις μας. Ακόμη , αν είναι εφικτό σε λύση ή είναι δίκαιο το παράπονο , φροντίζουμε στο μέτρο του δυνατού να καλύπτουμε το κενό της δικαιοσύνης για τον παραπονούμενο. Κάθε φορά που θα τον πάρει το παράπονο, τον στριμώχνουμε στην αγκαλιά μας. Του κρατάμε το χέρι πιο σφιχτά. Του δείχνουμε και του λέμε πόσο σημαντικός είναι. Ας κάνουμε πραγματικότητα κάποια χατίρια. Δεν είναι δύσκολο αλλά είναι ευεργετικό και καταλυτικό για τον παραπονιάρη.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 19

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΠΟΠ – ΠΕΤΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Η ιστορία του Α.Π.Ο.Π. μέσα από την “ψυχή” και τα μάτια του Γιώργου Στενιώτη Το Σωματείο Α.Π.Ο.Π.(Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Πάφου) ιδρύθηκε στις 9.9.53 κατόπιν πρωτοβουλίας αγνών φιλάθλων και παραγόντων της Επαρχίας Πάφου για να συμπληρωθεί ένα κενό που υπήρχε στα αθλητικά δρώμενα της Επαρχίας μας. Σε σχετικό δελτίο του Πετριδείου Ιδρύματος ο επί σειρά περίπου 60 ετών Γραμματέας του Α.Π.Ο.Π. Γιώργος Στενιώτης αναφέρεται στο ιστορικό του Σωματείου από το 1953, στον ρόλο που διαδραματίζει αλλά και στο γεγονός ότι ένα ποσοστό το 85% των αθλητών τους, καταφέρνουν να κερδίσουν θέση στα Πανεπιστήμια της επιλογής τους μιας και δεν νοιάζονται σημείωσε μόνο να κτίσουν καλούς αθλητές, αλλά και πειθαρχημένους και σωστούς ανθρώπους. Ο κ. Στενιώτης ανέφερε πως η ίδρυμα του Σωματείου έγινε ύστερα από τον αποκλεισμό του Συλλόγου «Κινύρας» από τις αθλητικές διοργανώσεις με απόφαση της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Κύπρου. Ταυτόχρονα είπε, επανιδρύθηκε από τον Δήμαρχο Πάφου Χριστόδουλο Γαλατόπουλο ο Γυμναστικός Σύλλογος “Κόροιβος” το 1948 ο οποίος πήρε την θέση του “Κινύρα”. O κ.Στενιώτης σημείωσε πως από το πρώτο έτος ίδρυσης του το Σωματείο Α.Π.Ο.Π. δημιούργησε ποδοσφαιρική ομάδα και γράφτηκε στη δύναμη της ΚΟΠ ως ομάδα Β’ Κατηγορίας με πρώτο προπονητή τον αείμνηστο Χρυσόστομο Χαμπιαουρίδη. Το Γήπεδο συνέχισε, στο οποίο αγωνιζόταν η ομάδα ήταν το Ιακώβειο Στάδιο μέχρι το 1982 το οποίο χρησιμοποιόταν για προπονήσεις και αγώνες και μετά οι αγώνες διεξήγαντο στο Παφιακό Στάδιο. Πρόσθεσε πως το πρωτάθλημα διεξαγόταν βάση περιφερειακού συστήματος Λεμεσού – Πάφου στο οποίο ελάμβαναν μέρος οι ομάδες του Άρη Λεμεσού, η Τουρκική ομάδα Τογάν Τιούρκ Πιρλιγή, ο Ανταίος Λεμεσού, ο Πανελλήνιος Λεμεσού, η Αμαθούς και ο Α.Π.Ο.Π.. Στην ομάδα τόνισε, του Α.Π.Ο.Π. υπήρχαν και αρκετοί Τουρκοκύπριοι όπως ο Ali Salih, Esref Arif, Mehmet Nail, Hasan Ahmet και άλλοι. Το Σωματείο είπε ο κ. Στενιώτης ύστερα από επίπονες προσπάθειες , κατάφερε το 1966 για πρώτη φορά στη Α’ Κατηγορία και για 19 χρόνια αγωνιζόταν στην Α κατηγορία. Ο υποβιβασμός στη Β Κατηγορία δεν πτόησε τον Α.Π.Ο.Π. και για αρκετές περιόδους ανέβαινε στην Α’ Κατηγορία αλλά και πάλι λόγω οικονομικών δυσκολιών και ανθρωπίνου δυναμικού και πολύ άσχημων γηπεδικών εγκαταστάσεων υποβιβαζόταν στη Β Κατηγορία. Συμβολή A.Π.Ο.Π. στον αγώνα της ΕΟΚΑ O κ. Στενιώτης ανέφερε πως η ιστορία του ΑΠΟΠ δεν εξαντλείται με τις συγκινήσεις που πρόσφερε στους φιλάθλους στα γήπεδα ( Ποδοσφαιρικός, κλασσικός αθλητισμός κλπ), αλλά και με τη συμβολή του στους Εθνικούς, κοινωνικούς και απελευθερωτικούς αγώνες. Μέλη και αθλητές του Σωματείου μας είπε, “ συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ και στη μαζική εξέγερση εναντίον της αποικιοκρατίας το 1955 – 59 , πολέμησαν για την αποτροπή της Τουρκικής εισβολής το 19631964 ,αντιστάθηκαν στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 και έδωσαν

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο πρόγραμμα «The SΤΕΑΜers»

την άνιση μάχη με τον Αττίλα τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974”. Ακολούθως ο κ. Στενιώτης αναφέρθηκε σε ονόματα ηρώων μελών και αθλητών του Σωματείου όπως του Ευαγόρα Παλληκαρίδη , που ήταν αθλητής του Α.Π.Ο.Π. και απαγχονίστηκε στις 14.3.1957. Ο Ανδρέας Τσέλεπος μέλος του Α.Π.Ο.Π. που έπεσε μαχόμενος στις 14.2.1964 . Ο Δρ. Δημήτρης Μαυρογένης , μέλος του Α.Π.Ο.Π. που έπεσε στις 9.8.64, ο Κωστάκης Πενταλιώτης μέλος του Α.Π.Ο.Π.που έπεσε επίσης στις 9.8.63. Ακόμη ο Πανίκος Παστίδης μέλος του Α.Π.Ο.Π.που έπεσε στις 9.8.64 , ο Παύλος Μιχαηλάς μέλος του Α.Π.Ο.Π. που έπεσε στις 9.8.64 , ο Φειδίας Σοφοκλέους Στόκκος , αθλητής του Α.Π.Ο.Π. που έπεσε στις 15.7.74 , ο Σωτήρης Παπαλαζάρου ποδοσφαιριστής του Α.Π.Ο.Π. που έπεσε στι 20.7.74 και ο Γεώργιος Μ. Σάββα ποδοσφαιριστής του Α.Π.Ο.Π. που έπεσε στις 21.7.74. Πετόσφαιρα O Α.Π.Ο.Π. επίσης διατηρούσε πετοσφαιρική ομάδα αλλά λόγω οικονομικών δυσχερειών και αντιξοοτήτων, προς εκπλήρωση των μεγάλων στόχων και οραματισμών του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το άθλημα της Πετόσφαιρας καθότι αγωνιζόταν στην περιοχή “Δασούδι”, σε ένα ανοικτό τσιμεντένιο χώρο όσο οι διαστάσεις του γηπέδου Πετόσφαιρας με ένα μικρό και αδύνατο προβολέα, και κάτω από αυτές τις συνθήκες το άθλημα εγκαταλείφθηκε και οι Πετοσφαιριστές εντάθηκαν στην ομάδα του Παφιακού. Ο Α.Π.Ο.Π. συνέχισε, είχε αναπτύξει μεγάλες αθλητικές δραστηριότητες με αρκετές επιτυχίες κάτω από την αιγίδα της Τοπικής Επιτροπής Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κύπρου. Στις τάξεις του είχε πέραν των 100 Αθλητών/Αθλητριών. Ο κ. Γιώργος Στενιώτης ανέφερε πως ο Α.Π.Ο.Π. διατηρούσε ομάδα Μουσικής με κανταδόρους που ελάμβαναν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις όπως το Καρναβάλι κλπ. Πρώτο προπονητής ήταν ο Χρυσόστομος Χαμπιαουρίδης και το Γήπεδο που αγωνιζόταν η ομάδα ήταν το Ιακώβειο Στάδιο μέχρι το 1982 και μετά στο Παφιακό. Πήρε επίσης 5 φορές το Πρωτάθλημα Β΄Κατηγορίας το 1966,1971, 1973, 1977, και 1995 ,4 φορές βρέθηκε στα ημιτελικά Κυπέλλου το 1982, 1986, 1988 και 1998. Προπονητές Προπονητές που πέρασαν από τον Α.Π.Ο.Π. μεταξύ άλλων, ήταν ο Αρσόφ,

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει την συνέχιση των εγγραφών στο πρόγραμμα « Τhe SΤΕΑΜers» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022 σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Το πρόγραμμα “Τhe STEAMers” είναι ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, εφήβους και νέους μέχρι 35 ετών το οποίο συνδυάζει τις Τέχνες με τις Επιστήμες και τη Τεχνολογία. Τα αρχικά STEAM αναφέρονται στους τομείς ‘Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics’ και αποτελούν τη βάση των προσφερόμενων θεματικών εργαστηρίων, τα οποία είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική, ο Προγραμματισμός, η Πληροφορική, η Φωτογραφία, το Graphic Design, η Δημιουργική Γραφή, η Μουσική, ο Χορός, το Θέατρο, και η Ζωγραφική. Χρησιμοποιώντας ένα άμεσο, πρωτοποριακό και βιωματικό σύστημα ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης που βασίζεται στην ομαδικότητα και την κριτική σκέψη όλα τα θεματικά εργαστήρια του προγράμματος “ The STEAMers” στόχο έχουν να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, αλλά κυρίως δεξιότητες ζωής όπως είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η εκφραστικότητα και η αυτοπεποίθηση. Συγκεκριμένα, μέσα από τα προσφερόμενα εργαστήρια, οι εκπαιδευόμενοι θα καταφέρουν να εξοικειωθούν με τη τεχνολογία, να παίξουν, να πειραματιστούν και να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, αποσαφηνίζοντας παράλληλα τις έννοιες με πρακτικούς τρόπους. Τα εργαστήρια αναλαμβάνουν προσοντούχοι εκπαιδευτές στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του ΟΝΕΚ στις επαρχίες Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο όπου και διεξάγονται τα μαθήματα, σ’ ένα νεανικό, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον. Διευκρινίζεται ότι, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε όσα εργαστήρια επιθυμεί, αναλόγως της διαθεσιμότητας. Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων ανά εργαστήριο, είναι 30 ετησίως. Τα δίδακτρα είναι 60 ευρώ για όλη την περίοδο, ενώ ισχύουν εκπτώσεις για αδέρφια και είναι δωρεάν για λήπτες ΕΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στον παγκύπριο αριθμό 7777 7051 και για να υποβάλετε την αίτησή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.thesteamers.onek.org.cy/ Ελάτε στο «The STEAMers!» Ελάτε στο μέλλον!! Νένωφ, Άσπρου, και ο Γιάννης Μαντζουράκης. Ποδοσφαιριστές την δεκαετία του 1970 ήταν ο Βρυώνης, Σ. Στυλιανού, Κ. Ροδοσθένους, Πέτρος Ιωαννίδης, Σώζος Ανθίμου, Πούπουλος, Άνδρος Χριστοδούλου, Πολυνίκης, Μάριος Κκέλης, Χριστοφή, Ευροπίδου, Κέντρος, Αντωνάκης, Φοίβος Φωτίου, Πολυκάρπου, Αδάμος, Στελλάκης Παπαστυλιανού, Όμηρος, Πουλλαίδης, Δήμος, Μάριος, Μάνος, Σωκράτους, Ιωάννου , Πατούνας, Σελλάκης Παπαστυλιανού, Παπαντωνίου και Τσαπαλός. Στη δεκαετία του 1980 Αλαφογιάννης, Άνδρος Χριστοδούλου, Σώζος, Π. Χατζηζηνοβίου, Ζαρπετέας, Στέλιος Σοφοκλέους, Πετρόφ Μπεν, Κόκκινος. Ακόμη παίκτες του Α.Π.Ο.Π. που έπαιξαν σε μεγάλες ομάδες ήταν Δημήτρης Ιωάννου ( Απόλλων, Ανόρθωση, Λ. Χατζιηλούκας ( ΑΠΟΕΛ) Στ. Σοφοκλέους ( Απόλλων) , ενώ πιο μεγάλα ονόματα ήταν οι Σαββάκης Στυλιανού και Κόκος Ροδοσθένους. To 2000 o A.Π.Ο.Π. σεβόμενος την ιστορική του πορεία και ανταποκρινόμενος στους στόχους και σκοπούς του και την καθολική απαίτηση των παραγόντων της Πάφου και ευρισκόμενος στη Κατηγορία των Μεγάλων Α. Κατηγορία ενώνει τις δυνάμεις του με το Σωματείο “Ευαγόρας”Πάφου και ιδρύεται ένα νέο

Σωματείο με την επωνυμία “Aθλητική Ένωση Πάφος “ με έμβλημα το θυρεό του Α.Π.Ο.Π. και στο μέσο την μορφή του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Ο κ. Στενιώτης ανέφερε πως ο Α.Π.Ο.Π. συνεχίζει σαν Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Πάφου θέτοντας σαν υποχρέωση του να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στη περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών δρώμενων της πόλης και επαρχίας Πάφου. Όπως ανέφερε ο κ. Στενιώτης το Σωματείο μετά την αναστολή Ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων απεφάσισε όπως δημιουργήσει Καλαθοσφαιρικά τμήματα. Έτσι το 2003 – 2004 δημιουργεί για πρώτη φορά Ακαδημία Παίδων. Το 2004- 2005 προχώρησε στη δημιουργία παιδικών τμημάτων και το 2005 – 2006 εκτός από παιδικά τμήματα δημιούργησε και τμήμα κορασίδων. Το 2006- 2007 δημιούργησε ομάδα Ανδρών , Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων και κορασίδων. Πετρίδειο Ίδρυμα Ο κ. Στενιώτης ευχαρίστησε το Πετρίδειο Ίδρυμα για την ετήσια συνεισφορά του στον Α.Π.Ο.Π. και συνεχάρη το Πετρίδειο Ίδρυμα που μέσα από τη δράση και τις δωρεές του, προσφέρει στην κοινωνία της Πάφου, στη νεολαία, στον αθλητισμό, στην παιδεία και τον πολιτισμό.


20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία σε μαθητές του «The International School of Paphos» Δέκα συνολικά μαθητές του “The International School of Paphos” βρέθηκαν ανάμεσα σε μαθητές από όλο τον κόσμο, στους οποίους απονεμήθηκαν τα διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία του Cambridge Assessment International Education. Οι μαθητές διέπρεψαν στις εξετάσεις του Cambridge, οι οποίες διεξήχθησαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2021 και οι εξαιρετικές τους επιδόσεις επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Τα βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας του Cambridge επιβραβεύουν την επιτυχία των μαθητών που παρακάθονται στη σειρά εξετάσεων Cambridge σε περισσότερες από 40 χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Βασικός άξονας της φιλοσοφίας του Cambridge είναι να τίθενται οι μαθητές στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και να εμπνέονται από τους καλύτερους στον τομέα της εκπαίδευσης. Στους πιο κάτω μαθητές του ISOP απονεμήθηκαν τα βραβεία αριστείας του Cambridge: Xingtong Zhu – Κορυφαία επίδοση στην Κύπρο – Επιχειρηματικότητα (Business Studies) Beatrice Marro – Κορυφαία επίδοση στην Κύπρο – Πληροφορική (ICT) Arian Adeli Koodehi – Κορυφαία επίδοση στην Κύπρο – Επιχειρηματικότητα και Πληροφορική (Business and IT)

Anastasia Uskova – Υψηλή Επίδοση – Συνδυασμένες Επιστήμες (Combined Science) Ελένη Βλοτόμα – Υψηλή Επίδοση – Οικονομικά (Economics) Christine Steinberg – Υψηλή Επίδοση – Γερμανικά (Foreign Language German) Christopher Luizinho – Υψηλή Επίδοση – Οικονομικά (Economics) Νικόλας Χατζηπασχάλης – Υψηλές Επιδόσεις – Βιολογία και Χημεία (Biology and Chemistry) Ανδρέας Ταύρος – Υψηλή Επίδοση – Επιχειρηματικότητα (Business) George Kuznetsov – Υψηλή Επίδοση – Πληροφορική (IT) Η διευθύντρια του ISOP, Δρ. Λίτσα Ολυμπίου, επεσήμανε ότι τα βραβεία έρχονται να αναγνωρίσουν το ταλέντο, την αφοσίωση και τη δέσμευση τόσο των εκπαιδευομένων όσο και του προσωπικού του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε τα εξής: «Είμαι πραγματικά συγκινημένη από τα επιτεύγματα των μαθητών μας, οι οποίοι έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν το σχολείο μας και τις οικογένειές τους περήφανες. Οι εξαιρετικές τους επιδόσεις στις εξετάσεις, αντανακλούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, τις οποίες και αναπτύσσουν με συνέπεια. Ένα θερμό ευχαριστώ και στους εκπαιδευτικούς μας,

που κάτω από πρωτόγνωρες και συνάμα αντίξοες συνθήκες, διατήρησαν την αφοσίωσή τους και την αίσθηση επαγγελματισμού που τους διακατέχει». Ο Νίκολας Άρτεμης, Υποδιευθυντής του ISOP, συμπλήρωσε: «Είμαστε στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να συγχαίρουμε τόσο τους μαθητές που αρίστευσαν στις εξετάσεις του Cambridge όσο και τους εκπαιδευτικούς μας. Αμφότεροι έχουν εργαστεί σκληρά προκειμένου να επιτύχουν τις εξαιρετικές αυτές επιδόσεις στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν το τεράστιο ταλέντο που υπάρχει στο The International School of Paphos, όχι μόνο μεταξύ των μαθητών αλλά και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές του ISOP έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά τους και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον». Οι μαθητές που πέτυχαν κορυφαίες επιδόσεις, θα λάβουν τα βραβεία τους σε σχολική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2022 στο The International School στην Πάφο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ευρώπη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σε πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για το θέμα το εξαιρετικά σημαντικό θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή του 2000 για να φτάσει στην απόλυτη απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας μέχρι το 2050. Ένας στόχος απόλυτα εφικτός ένα όλα τα κράτη, ειδικότερα τα μεγάλα που έχουν και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και τη τεχνογνωσία και ΤΟΥ ΔΡ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ θα πρέπει να παράΠΡΟΔΡΟΜΟΥ* σχουν την απαραίτητη βοήθεια στους υπόλοιπους. Ως βασική αρχή, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ έχουν πολλαπλά οφέλη όπως οικονομικά, ανάπτυξη νεών τεχνολογιών, καινοτομία, αλλά κυρίως οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, ένα θέμα το οποίο αποτελεί σημείο τριβής σε πολλά επίπεδα, κυρίως πολιτικά ανάμεσα στα ισχυρά κράτη του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το 2019, η οποία αποτελεί ίσως το σημαντικότερο ορόσημο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο το πλανήτη, είναι βασισμένη πάνω σε συγκεκριμένους Πυλώνες όπως: • Καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια • Βιομηχανική στρατηγική για μια καθαρή και κυκλική οικονομία • Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

• Οικολογικός προσανατολισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής / Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» • Διαφύλαξη και προστασία της βιοποικιλότητας • Προς έναν φιλόδοξο στόχο μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες • Ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ • Η ΕΕ ως παγκόσμιος ηγετικός παράγων • Συνεργασία για ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα Όλοι οι πιο πάνω Πυλώνες είναι εξαιρετικά σημαντικοί και δεδομένου ότι έχουν επιτευχθεί με την συναίνεση όλων των κρατών-μελών, η επικέντρωση στο στόχο της πλήρης απεξάρτησης από τις συμβατικές πηγές ενέργειας είναι αδιαπραγμάτευτη παράμετρος, και ήδη πολλές χώρες έχουν προ πολλού ξεπεράσει τους στόχους που είχαν τεθεί με ορόσημο το 2020. Τα δεδομένα της Έκθεσης της Eurostat δίδουν πλέον σαφή ένδειξη για τα αποτελέσματα της Ένωσης στο σύνολο της αλλά και για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν από αυτούς που θα πρέπει να παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις και να κατανέμουν τους κατάλληλους πόρους, ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνολογικούς για την επίτευξη των δεσμεύσεων. Η Ένωση έχει καταφέρει να φτάσει στο 22.1% όσον αφορά τις ΑΠΕ, ένας στόχος ο οποίος υπολείπεται ελάχιστα από τον αρχικό στόχο που είχε εξ’ αρχής τεθεί, κάτι το οποίο δείχνει ότι σε γενικές γραμμές η Ένωση κινείται μέσα στα πλαίσια που έχει θέσει, και έχει ως ορίζοντα το 2050. Αυτό είναι το θετικό της όλης υπόθεσης, αλλά παράλληλα θα πρέπει να εξεταστούν τα δεδομένα για την

κάθε χώρα ξεχωριστά, αφού η κάθε μια έχει διαφορετικούς στόχους. Βασικό στοιχείο είναι ότι η Έκθεση της Eurostat, πέραν από τις 27 χώρες της Ένωσης αναφέρεται και σε άλλα δύο κράτη τα οποία σχετίζονται με την Ένωση, την Νορβηγία και την Ισλανδία. Η Ισλανδία έχει καταφέρει να αναπτύξει τις ΑΠΕ βάσει των δικών της δυνατοτήτων, δηλαδή γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια, κάτι που έχει οδηγήσει την χώρα σε σχεδόν πλήρη απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Η Ισλανδία έχει ήδη φτάσει στο 83.7%, και αναμένεται ότι μέχρι το 2030 θα φτάσει στην πλήρη απεξάρτηση, δηλαδή τουλάχιστον είκοσι χρόνια μπροστά από τον στρατηγικό στόχο της Ένωσης. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της Νορβηγίας η οποία αν και υπολείπεται της Ισλανδίας, έχει φτάσει στο 77.4% αν και είχε θέσει ως στόχο το 80%. Τα αποτελέσματα των χωρών της Σκανδιναβίας είναι εξαιρετικά και από τις άλλες χώρες αφού η Σουηδία με στόχο το 70% έχει φτάσει το 60.1%, η Φινλανδία με στόχο το 45% έχει φτάσει το 43.8%. αν και υπολείπονται των αρχικών τους στόχων, το γεγονός ότι είχαν βάλει εξ’ αρχής τον πήχη πολύ ψηλά, και είχαν κατηγορηθεί ακόμα και χλευασθεί από πολλούς, τους έδωσε την ώθηση να πετύχουν τους στόχους τους και σίγουρα να είναι πολύ μπροστά από τους περισσότερους. Συνολικά δώδεκα χώρες έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το μέσο όρο της Ένωσης, αλλά καμιά από αυτές δεν είναι από την Μεσόγειο. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα κατά πόσο οι χώρες της Μεσογείου οι οποίες διαθέτουν και την ηλιοφάνεια διαθέτουν και την απαραίτητη βούληση να πετύχουν τους στόχους. Όσον αφορά τη Κυπριακή Δημοκρατία,

αν και τα τελευταία χρόνια είχαμε μια αύξηση κατά 3% στη χρήση των ΑΠΕ, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά, μόλις στην 20η θέση με χρήση που μόλις φτάνει το 16.9% και υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της Ένωσης. Παρόλο που είχαμε θέσει χαμηλούς στόχους, κάτι για το οποίο είχαμε υποστεί σκληρή κριτική από την Ένωση, λόγο του ότι δεν κάνουμε χρήση της ηλιοφάνειας μας, δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τον μέσο όρο. Αυτό θα πρέπει να κτυπήσει καμπανάκι για το Κράτος για να αναπτύξει τις κατάλληλες πολιτικές οι οποίες θα δώσουν ώθηση στις επιχειρήσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες. Χωρίς να μηδενίζουμε τις προσπάθειες κανενός, αλλά με εποικοδομητική κριτική, πρέπει να θέσουμε τις κρατικές υπηρεσίες μπροστά από τις ευθύνες τους. Η οικονομία του τόπου δεν αντέχει να βλέπει τους ανταγωνιστές της να μειώνουν κατά πολύ το κόστος ενέργειας και εμείς να συνεχίζουμε να περνούμε κάτω από τον πήχη και να υπερηφανευόμαστε ότι φτάσαμε τους όντως εξαιρετικά χαμηλούς στόχους που έχουμε θέσει. Η πανδημία έχει θέσει ακόμα περισσότερη πίεση στις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, με την μείωση του κόστους ενέργειας να αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Σίγουρα το Κράτος φέρει σοβαρές ευθύνες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τις επιχειρήσεις οι οποίες, τουλάχιστον αυτές που έχουν την οικονομική άνεση, να αναπτύξουν τις κατάλληλες ενέργειες οι οποίες θα τους οδηγήσουν προς καλύτερες μέρες. Ακαδημαϊκός – Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων press@premiercbc.com


ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Εξάδα...

Η ΠΑΦΟΣ FC με τη συμφωνία συνεργασίας με τον έμπειρο Κροάτη ποδοσφαιριστή Ivan Tomečak, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο στην δεξιά πτέρυγα της άμυνας και τα πρώτα δείγματα να είναι πολύ θετικά.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΔΑ

Φαβορί η Πάφος fc με νίκη επί της Ανόρθωσης Στο σενάριο που η Πάφος κερδίσει την Ανόρθωση την Κυριακή στο Στέλιος Κυριακίδης, παίρνει σαφές προβάδισμα έναντι της αντιπάλου για είσοδο στην εξάδα. Η ομάδα του Μίλανιτς πάει στους 31 βαθμούς, αφήνοντας την Κυρία στους 27 και με ένα αγώνα λιγότερο. Έτσι, με ένα «μαξιλαράκι» τεσσάρων βαθμών θα προσπαθήσει να πετύχει στον στόχο της εξάδας. Νίκη και μόνο νίκη λοιπόν το σύνθημα στην Πάφος fc στον αγώνα απέναντι στην Ανόρθωση, ομάδα η οποία έχει τους ίδιους στόχους. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται αρκετά, καθώς μόλις πρόσφατα αγωνίστηκαν δύο φορές στον θεσμό του κυπέλλου, ωστόσο, οι αναμετρήσεις του πρωταθλήματος είναι διαφορετικές. Ο Ντάρκο Μίλανιτς που θεωρείται ένας αρκετά καλός προπονητής, θα βρεθεί για τρίτη φορά

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20η αγωνιστική Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 17:00 ΑΕΚ – Άρης 19:00 Ολυμπιακός – ΠΑΕΕΚ Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 16:00 Πάφος FC – Ανόρθωση 19:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 16:30 Ομόνοια – Εθνικός Άχνας 19:00 Δόξα – Απόλλων

απέναντι στον εξίσου πολύ καλό προπονητή Τιμούρ Κετσπάγια, σε ένα παιχνίδι «τελικός», καθώς κάθε τρίποντο από δω και πέρα είναι χρυσάφι. Ο Σλοβένος προπονητής έχει ένα πλήρες οπλοστάσιο και καλείται να «στήσει» την ομάδα με ότι καλύτερο διαθέτει για να πάρει τη νίκη. Στα πιο αξιοσημείωτα ότι όλοι

οι νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές έχουν πάρει ήδη αρκετό χρόνο συμμετοχής και θεωρούνται πανέτοιμοι και διαθέσιμοι στον Ντάρκο Μίλανιτς. Παρελθόν... Κέβιν Μπεριγκό και Έντκαρ Μπαμπαγιάν αποτελούν παρελθόν από την παφιακή ομάδα, καθώς δεν πρόσφεραν τα αναμενόμενα.

Τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος και η Πάφος fc εξακολουθεί να είναι ένα απ’ τα φαβορί για την εξάδα. Οι αρχικές προβλέψεις, ότι η παφιακή ομάδα έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες που διεκδικούν εξάδα, επιβεβαιώνονται. Την ώρα που η Πάφος κέρδισε την πολύ απαιτητική στην έδρα της ΠΑΕΕΚ, Ανόρθωση και Ομόνοια έχασαν πολύτιμους βαθμούς, αφού στη μεταξύ τους αναμέτρηση εξήλθαν ισόπαλες 1-1. Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει το ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Άρη, με όλα τα αποτελέσματα να βολεύουν την παφιακή ομάδα, νοουμένου ότι θα κερδίσει την Ανόρθωση στο Στέλιος Κυριακίδης. Στο σενάριο που κερδίσει την Ανόρθωση, θα είναι πλέον ορατή και η κατάκτηση της τρίτης θέσης. Το παιχνίδι με την Κυρία, λοιπόν, είναι ίσως το πιο σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία της παφιακής ομάδας, καθώς εάν κερδίσει, τότε κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για την εξάδα. Θυμίζουμε ότι οι τελευταίες δύο αγωνιστικές περιλαμβάνουν τα ντέρμπι Άρης - Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ, Απόλλων - Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια, παιχνίδια τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα την παφιακή ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει Δόξα (εξ αναβολής), Εθνικό εκτός και Άρη εντός. Συνεπώς, εάν η Πάφος fc κερδίσει την Ανόρθωση και Δόξα και σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα, μπορεί να «καθαρίσει» ενωρίτερα με την εξάδα.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ Όχι, δεν μας προκάλεσε έκπληξη ο τερματισμός της συνεργασίας με τον Κέβιν Μπεριγκό. Ο Γάλλος μπορεί να έχει ένα ωραίο βιογραφικό και αρκετά σπουδαία τέρματα, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια κάπου τεμπέλιασε. Κακά τα ψέματα, μπάλα έπαιζε όταν έληγε το συμβόλαιό του και ήθελε να το ανανεώσει. Όπως και να έχει, κρατάμε τις ωραίες αναμνήσεις και συνεχίζουμε. Πανίσχυρη και γεμάτη σε όλες τις γραμμές η Πάφος fc μετά την τετραπλή μεταγραφική ενίσχυση Ιανουαρίου. Οι τέσσερις νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές δείχουν πως έχουν προσαρμοστεί πλήρως στα δεδομένα της ομάδας και παρουσιάζονται πανέτοιμοι για να βοηθήσουν. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και τον Ζαϊρό, ο οποίος παιχνίδι με παιχνίδι ανεβάζει στροφές και επιβεβαιώνει την ετικέτα του «παίκτη μαχητή» που τον συνοδεύει. Πολλή υποστηρίζουν και δεν έχουν άδικο, ότι η υπόθεση με τις ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη εξάδα θα ολοκληρωθεί την τελευταία αγωνιστική με τους αγώνες Πάφος - Άρης, Απόλλων - Ανόρθωση και Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ. Είναι αλήθεια ότι και οι τρεις αγώνες θεωρούνται «φωτιά» και δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν τα πιο πάνω. Όσο αφορά την Πάφο, εάν κερδίσει τα δικά της παιχνίδια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πάντως, εάν η Πάφος καταφέρει και πάρει ένα απ’ τα εισιτήρια της εξάδας, τότε η έξοδος στην Ευρώπη πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ρόστερ της είναι ένα απ’ τα καλύτερα του πρωταθλήματος.

Το βάπτισμα του πυρός για τους μικρούς κήπερ... Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές από τις Ακαδημίες της Πάφος fc, οι τερματοφύλακες Κ19 συμμετείχαν στην αποστολή της ομάδας στον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες με την Α’ ομαδα. Ο λόγος για τους Ανδρέα Κώστα και Νεόφυτο Θεοδούλου μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων Νίκο Κωνσταντινίδη.

21


22

το άλλο ρεπορτάζ ΣΧΟΛΙΑZONTAΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Εν μέσω πανδημία και αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα άρχισε για τα καλά η προεδρολογία και η παρέλαση ονομάτων με την δημοσιοποίηση σεναρίων και προβλέψεων και την έναρξη αντιπαραθέσεων, διαφωνιών και προειδοποιήσεων. Και ακόμη βρισκόμαστε αρκετά μακριά από τον Φλεβάρη του 2023. Οι πολιτικοί αρχηγοί άρχισαν σιγά σιγά, αλλά προσεκτικά να προβαίνουν σε δηλώσεις και τοποθετήσεις για τις προεδρικές και στο βάθος οι πολίτες αναμένουν την κατάληξη των διεργασιών για να μπορέσουν να αποφασίσουν. Στο μεταξύ, η οικονομική κατάσταση στον τόπο δεν είναι και η καλύτερη και ως εκ τούτου προτεραιότητα όλων είναι η επαγγελματική και προσωπική επιβίωση. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και κάποιες μεμονωμένες κινήσεις στο Κυπριακό είτε μέσω δηλώσεων, είτε μέσω ελιγμών και τακτικής χωρίς όμως να υπάρχει κάπου στον ορίζοντα, έστω και μια μικρή ελπίδα. Στα τοπικά δρώμενα συνεχίζεται η αγωνία για την κατάληξη της μεταρρύθμισης με την Γεροσκήπου να το παλεύει μέχρι τέλους. Ο ναός, τα σκιάδια στο λιμανάκι και τα έργα στο κέντρο της πόλης κρατούν ζωντανή την επικαιρότητα και στον δήμο Πάφου.

ΤΟ ΘΕΜΑ...

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ... Στην Ομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου για την πρωτοβουλία που είχε να δημιουργήσει ταμείο ευημερίας για άπορους μαθητές διεξάγοντας έρανο. Το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε θα χρησιμοποιηθεί για ασθένειες και ατυχήματα μαθητών, καθώς και για οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή σε ολυμπιάδες μαθημάτων. Για άλλη μια φορά οι οργανωμένοι γονείς μας δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο.

+

TH ΛΥΠΗ ΜΑΣ...

Στήριξη ορεινών περιοχών Πέραν από το επίδομα σε κατοίκους κοινοτήτων πέραν των 600 μέτρων για σκοπούς θέρμανσης, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο μποναμά και για τους κατοίκους κοινοτήτων που έχουν απόσταση πέραν των 40 χιλιομέτρων από τα αστικά κέντρα, ώστε να καλύπτεται μέρος του κόστους διακίνησής τους. Στην Πάφο επωφελούνται 19 συνολικά κοινότητες, των οποίων οι κάτοικοι ανάλογα με την απόσταση θα λαμβάνουν επίδομα από 400 μέχρι 600 ευρώ. Εν τω μεταξύ, εντός των ημερών αναμένεται να δοθεί από τις επαρχιακές διοικήσεις η έξτρα οικονομική βοήθεια για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, οι οποίοι διαμένουν σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων. Πρόκειται για έξτρα αύξηση κατά 50% του επιδόματος που παραχωρείται στους δικαιούχους. Συνολικά στην επαρχία Πάφου επωφελούνται περίπου 1500 νοικοκυριά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει την ύπαιθρο και να κρατήσει τον κόσμο στα χωριά του. Εάν γίνουν και κάποια σημαντικά έργα υποδομής, τότε θα ελπίζουμε σε αναχαίτιση της εγκατάλειψης και της ερήμωσης της υπαίθρου μας.

Που η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών προσλαμβάνει διαστάσεις επιδημίας στην Πάφο, κυρίως στους νεαρούς και επιβάλλει να ληφθούν μέτρα προτού η κατάσταση ξεφύγει εντελώς. Η αστυνομία κάνει ότι περνά από το χέρι της σε ότι αφορά την πάταξη της παρανομίας, αλλά η χρήση ναρκωτικών είναι θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και πρέπει να γίνει κάτι προτού να είναι αργά.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ...

Γίνονται και παραγίνονται επαφές

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΒ. 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Δημητρίου Γιώργος Κινύρα 30 Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα απο Travel Express) Πάφος 26942131 26951370 ΚΥΡ. 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Κουτέπας Βασίλειος Αμάλθειας 2 Φώτα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Πάφος 26932999 99463268 ΔΕΥ. 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι των Βασιλέων 24 300μ από MALL προς Coral Bay Κάτω Πάφος 26950073 26950778 ΤΡΙΤ. 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Ροίδη Σοφία Αγίων Αναργύρων 21 Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων Κάτω Πάφος 26221300 26931985 ΤΕΤ. 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Χαραλάμπους Πηνελόπη Ακαμαντίδος 4 Δίπλα από περίπτερο ΄Time Out΄ Πάφος 26943222 26272151 ΤΕΤ. 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Ταλιώτου Μαρία Αλεξάνδρου Παπάγου 57 Round about Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA Πάφος 26910276 26932950 ΠΕΜ. 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Πίρπα Αλεξάνδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 80 Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. Πάφος 26948222 26948222 ΠΑΡ. 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Καπουδιώτη Άντρη Θεσσαλονίκης 4 Έναντι Πυροσβεστικής Πάφος 26911313 99542075

Μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις και να ακούγονται φωνές για την εξεύρεση αριστερού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, αλλά όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον μέχρι σήμερα όλα τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι προέρχονται από την δεξιά και την κεντροδεξιά. Ακόμη και το ΑΚΕΛ καλοβλέπει την πιθανότητα στήριξης κεντροδεξιού υποψηφίου, ώστε να έχει βάσιμες ελπίδες επιτυχίας. Κατά τα άλλα, οι ζυμώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και γίνονται εντατικές επαφές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ας λένε οι πολιτικοί αρχηγοί ότι ακόμη δεν άρχισε ο διάλογος για τις προεδρικές. Εμείς γνωρίζουμε ότι μπήκαν στα βαθειά κάποια κόμματα και μάλιστα έθεσαν και όρους τόσο για το Κυπριακό, όσο και για την οικονομία, για να μην πούμε ότι μοίρασαν και υπουργεία, ημικρατικούς και διαπραγματευτή για το Κυπριακό. Από τα κόμματα στην Πάφο μαθαίνουμε τελικά πάρα πολλά.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ συνεχίζει την συνεργασία της και με την εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στον εμπορικό τομέα. Για εμπορικές διαφημίσεις, ισολογισμούς και εκθέσεις, ανακοινώσεις, κοινωνικά, γνωστοποιήσεις και προσφορές, καθώς και μικρές αγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας: Κινύρα 7, Γαλαξίας Κορτ, 3ος όροφος Γραφ. 304 Τηλ: 26953743 και 99669744 email: paphoni@cytanet.com.cy


23

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ.224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω. Δήλωση Μεταβίβασης: 6/Π/221/2022

Δικηγορικό Γραφείο Σωτηρούλα Σταυρή Σωκράτους & CO LLC

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το Δικηγορικό Γραφείο Σωτηρούλα Σταυρή Σωκράτους & CO LLC ζητά για άμεση πρόσληψη γραμματέα με καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και αγγλικής γλώσσας. Πείρα σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 99527009

P.T. THERMACO SOLAR LTD HOT WATER FROM SUN

TEL: 99-542582, 26-944217 Λεωφ. Δημοκρατίας 31 , Πάφος

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΜΦΩΝΕΣ - ΑΝΟΙΚΤΑ- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

• Πιεστικά • Ντεπόζιτα • Ηλιακές Πλάκες Ποιότητα Αξιοπιστία 5 Χρόνια Εγγύηση ● Άριστη ποιότητα ■ Όλα τα κολλήματα είναι με τεχνολογία Laser ■ H βάση είναι κατασκευασμένη από βιδωτά γαλβανισμένα μέταλλα. ● Αισθητική ■ Το εξωτερικό περίβλημα του μπόιλερ είναι πρεσαριστό χωρίς βίδες. Υλικό μπόιλερ -Χαλκός 2ΜΜ.( 120 lt -300 lt) ● Μακροζωία ■ Ίσως το μοναδικό μπόιλερ με τα πιο λίγα κολλήματα. Λόγο της ειδικής κατασκευής το μπόιλερ αντέχει 20 bar πίεση. ● Απόδοση. ■ Μηδενικές θερμικές απώλειες. Διατηρούν το νερό ζεστό περισσότερο χρόνο τον χειμώνα. Το Κλειστό κύκλωμα είναι με μανδύα και προσφέρει ζεστό νερό γρηγορότερα. Το σύστημα αυτό μένει ασφαλές από τον παγετώνα και τα άλατα.

Πωλητές (1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΑΦΟΣ (2) ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΣΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΟΡΦΟΥ 10, 2774, ΒΥΖΑΚΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αγοραστής: (1) ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΛΛΗ – ΑΛΩΝΙΩΝ, 5, 8548, ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΑΦΟΣ Ακίνητο: Aρ. Εγγραφής: 0/9077 Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ: 36/50/0/675/5 Είδος Ακινήτου: ΧΩΡΑΦΙ Εμβαδό τ.μ: 363 Γεωγραφική Περιοχή: ΠΑΦΟΣ ,ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ Τοποθεσία: ΑΛΩΝΙΑ Μεταβιβ.Μερίδιο στο Ακίν: 2/3 Ποσό Πώλησης: €10.000,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ....Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης

A. KASIOULIS ESTATE AGENCY LTD

Cyprian Star Estates Property Sales - Rentals - Consulting Αρ. Άδειας: 405/Ε - Αρ. Μητρώου 858

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1. Πωλείται αγροτεμάχιο 13.713 τ.μ. στο χωριό Κρήτου Τέρρα. Βρίσκεται δίπλα από όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και υδατοπρομήθειας. Κατάλληλο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Τιμή 65.000 ευρώ. 2. Πωλείται μεζονέτα δύο υπνοδωματίων στην περιοχή Μέλανος στη Χλώρακα. Τιμή: 105.000 ευρώ. 3. Πωλείται κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στην Τρεμιθούσα. Τιμή 300.000 ευρώ. 4. Πωλείται διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων 160τ.μ. σε άριστη κατάσταση στην περιοχή Άγιος Κόνωνας Κισσόνεργας με απρόσκοπτη θέα τη θάλασσα. Τιμή 155.000 ευρώ. 5. Πωλείται οικόπεδο στα Πετρίδια - Έμπα 1371τ.μ και με συντελεστή δόμησης 60%. Τιμή 250.000 ευρώ. Τάφοι των Βασιλέων 26 - Γραφείο 7 - τ.κ 8046 - Κάτω Πάφος Τηλ: 99632223 - 26947700 Φαξ: 26947701 website: www.cyprianstarestates.com Email: info@cyprianstarestates.comTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.