Page 1

24.03.10

nr. 5

PROB WKA Życie na streecie

Drodzy Czytelnicy!

W numerze:

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

1

Karta praw osoby bezdomnej str. 2 Preambuła do regulaminu placówek+ komentarz str.3 Liczyliśmy i byliśmy liczeni str.4 Minął rok… str.4 Wydajemy zupę na podjeździe w Sopocie str.5 Wiadomości ze Świata

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

Po bardzo długim czasie trafia w Paostwa ręce kolejny numer gazetki Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych; znajdziecie w nim Paostwo przedruk jednego z najważniejszych dorobków Rady; kartę praw Osoby Bezdomnej, a także artykuły, które z pewnością przybliżą trochę nasze bieżące sprawy… W imieniu P.R.O.B. życzę owocnej lektury! Zuza Rosioska


Jednym z najważniejszych dorobków Rady jest Karta Praw Osoby Bezdomnej ustalona w pierwotnym kształcie przez jej Członków i zaakceptowana po nieliczynych zmianach i poprawkach przez Grupę Polityki Społecznej z PFWB.

Karta Praw Osoby Bezdomnej przygotowana przez Pomorską Radę Osób Bezdomnych Osoba bezdomna też jest człowiekiem i wymaga by traktowano ja zgodnie z zasadami ujętymi w Karcie Praw Człowieka, a ponadto: “Człowiek znajdujący się w sytuacji bezdomności, w związku z jej doświadczaniem nie staje się bezosobowym „bezdomnym”. Pozostaje w dalszym ciągu człowiekiem wraz z całym bagażem doświadczeń i ludzkich potrzeb oraz sferą emocjonalną, duchową i fizyczną, która wymaga szacunku oraz zrozumienia.” – Standard Etyczny – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 1.)

Ludzie doświadczający bezdomności mają prawo do godności i godnego traktowania.

2.)

Ludzie Bezdomni mają prawo do zachowania prywatności i intymności (np. normą powinno być pukanie do drzwi przed wejściem do pokoju w placówce).

3.)

Ludzie Bezdomni mają prawo do tego, by odnosić się do nich z należytym szacunkiem i zachowaniem odpowiedniej kultury osobistej (nie zwracanie się na „TY”).

4.)

Niedopuszczalne jest stosowanie wulgaryzmów oraz jakiejkolwiek formy przemocy względem Osób Bezdomnych.

5.)

Ludzie Bezdomni mają prawo do samostanowienia i podejmowania własnych wyborów.

6.)

Ludzi Bezdomni mają prawo do odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz uszanowania prawa do korzystania z niej. Osoby pracujące z ludźmi bezdomnymi powinny szanować zalecenia lekarskie i dbać o zdrowie Ludzi Bezdomnych.

7.)

Osoby Bezdomne mają prawo do własności prywatnej i do traktowania ich prywatnej własności z należytym szacunkiem.

8.)

Osoby Bezdomne mają prawo do otrzymania pełnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji związanych z udzielaniem im pomocy i wsparcia. Prawa, obowiązki oraz sankcje wobec ludzi bezdomnych muszą być spisane i zawarte np. w regulaminie.

9.)

Ludzie bezdomni mają prawo do otrzymywania profesjonalnej i dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb pomocy. Osoby Bezdomne powinny mieć swobodny dostęp do informacji dotyczących placówki, w której przebywają lub pomocy, którą się oferuje.

10.)

12.)

Ludzie bezdomni mają prawo do przedkładania wysiłków na rzecz wyjścia z bezdomności, ponad każdą inną aktywność, np. na rzecz utrzymania porządku w placówce. Osoby Bezdomne nie mogą być wykorzystywane w żadnej formie.

13.)

Ludzie bezdomni mają prawo do planowania, wybierania i współuczestniczenia w procesie

11.)

2

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych


pomocy. Ostateczny kształt Karty Praw:

Preambuła do regulaminów placówek dla ludzi bezdomnych Prawa Ludzi Bezdomnych Każda osoba bezdomna wymaga by traktowano ja zgodnie z zasadami ujętymi w Karcie Praw Człowieka, a ponadto:

“Człowiek znajdujący się w sytuacji bezdomności, w związku z jej doświadczaniem nie staje się bezosobowym „bezdomnym”. Pozostaje w dalszym ciągu człowiekiem wraz z całym bagażem doświadczeń i ludzkich potrzeb oraz sferą emocjonalną, duchową i fizyczną, która wymaga szacunku oraz zrozumienia.” – Standard Etyczny – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Ludzie doświadczający bezdomności mają prawo do godności i godnego traktowania, co oznacza że: 

Ludzie Bezdomni mają prawo do zachowania prywatności i intymności.

Ludzie Bezdomni mają prawo do tego, by odnosić się do nich z należytym szacunkiem i zachowaniem odpowiedniej kultury osobistej.

Ludzie Bezdomni mają prawo do samostanowienia i podejmowania własnych wyborów, także ponoszenia konsekwencji tych wyborów.

Osoby Bezdomne mają prawo do własności prywatnej i do traktowania ich prywatnej własności z należytym szacunkiem.

Osoby Bezdomne mają prawo do otrzymania pełnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji związanych z udzielaniem im pomocy i wsparcia.

Ludzie bezdomni mają prawo do otrzymywania profesjonalnej i dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb i możliwości pomocy.

Ludzie bezdomni mają prawo do niewykorzystywania ich trudnej sytuacji życiowej

Ludzie bezdomni mają prawo do współplanowania, wybierania i współuczestniczenia w procesie pomocy, mają także prawo odmówić przyjęcia pomocy.

Szczegółowe prawa, obowiązki oraz sankcje spisane i zawarte są w regulaminie funkcjonowania placówki dla ludzi bezdomnych. Krótki komentarz Członka P.R.O.B Pół rok zajęło członkom grupy eksperckiej Polityki społecznej opracowywanie Karty Praw....Początkowo PFWB odrzuciło nasz projekt w całości ,używając przy tym argumentów z piaskownicy-”nie bo nie”. Sam byłem tym zaskoczony ,myślałem że nasz pomysł ułatwi współpracę z pracownikami socjalnymi,marzył mi się nawet początek partycypacji , ale klasyczny „ beton.”To co zostało zapisane w Preambule jest na razie jedynym osiągalnym kompromisem. Preambuła będzie wstępem do regulaminów placówek ,już teraz proszę naszych czytelników o zgłaszanie propozycji odnośnie regulaminów ,szczególnie katalogu kar i nagród.Projekt regulaminów będzie opracowywany przez grupę ekspercką Polityki społecznej której członkami są m.in..Janusz Witkowski i Krzysztof Iwanow z PROB. Nie zawsze mamy wpływ ,ale mamy głos, to też się liczy

3

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych


LICZYLIŚMY I … BYLIŚMY LICZENI W dn.04.12.2009 po raz piąty odbyło się badanie socjodemograficzne realizowane przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W badaniu ,potocznie zwanym „liczeniem”, po raz pierwszy uczestniczyli członkowie Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych:Zuza Rosińska,Janusz Witkowski i Krzysztof Iwanow.Doszło do paradoksalnej sytuacji:Janusz i ja jako bezdomni najpierw sami składaliśmy „zeznania” do ankiety,dopiero potem „męczyliśmy” innych.Zuza i Janusz w Gdyni ,ja w Sopocie.Było to naprawdę ciekawe doświadczenie,a myślałem że życie już mnie niczym nie zaskoczy.Kilka przykładów:Szczególne wrażenie wywarł na mnie człowiek który niczym Harry Potter zamieszkiwał komórkę pod schodami,naprzeciwko, w jego byłym mieszkaniu mieszkałi ludzie którzy wykorzystali jego słabosci i podstępnie przejeli mieszkanie.Codziennie mieli czelność patrzeć jak „chłop”się męczy .Na ul.Kraszewskiego w malowniczym otoczeniu ,bez dewelopera wyrosło mini „osiedle”W pomysłowy sposób jedyny w tym miejscu fragment rur ciepłowniczych został obudowany niczym gniazdami remiza.Co ciekawe zamieszkiwali tam przybysze z Pelplina.Opuszczone działki; 10 min.drogi od „monciaka”.Para staruszków niczym w filmie”Siedlisko”,otoczenie zadbane ,w piecu się pali,gdyby nie nadchodząca zima to wygłądało to bardzo romantycznie.Pozatym stereotypowo:komórki .altany na działkach.Co ciekawe,brak bytności bezdomnych w sopockich wieżowcach.Sam korzystając kiedyś z takich możliwości spenetrowałem ich wiele ,od maszynowni dźwigu po piwnice.I nic, czyżby brak gościnności sopocian.Patrol kończy się ok 2:00 w nocy na sopockim dworcu ,i tutaj nikogo nie widać. Czuję pewien niedosyt ,wiem że nie dotarliśmy do wszystkich. Podsumowanie wyników badania w następnym numerze.

MINĄŁ ROK... (próba podsumowania) 4

Nie chce się wierzyć ,ale to już rok jak na zamku w Krokowej ukonstytuowała się nasza Pomorska Rada Osób Bezdomnych. Plany i zamierzenia były ambitne. Rozpoczęliśmy z impetem. Po cyklu spotkań w placówkach w Styczniu i Lutym ilość deklaracji członkowskich rosła lawinowo. Od początku część członków zaangażowała się w kampanię „Werbel Demokracji”, prowadzoną przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.Kol. Bolek Kawka członek Rady Medialnej był współautorem głównego hasła kampanii ”Jestem bezdomny ,chcesz wiedzieć dlaczego?”W kolejnych miesiącach odbyły się walne spotkania członków Rady. Niestety nie udało się wypracować wspólnej koncepcji działania. Zgłaszane problemy miały charakter jednostkowy i interwencyjny. Dopiero na Walnym w Słupsku pojawił się pomysł opracowania „Karty Praw Osób Bezdomnych”. I to było to, strzał w dziesiątkę ,nareszcie temat który zainteresował wszystkich ,wszyscy mieli coś do powiedzenia. Po dopracowaniu konspekt „Karty Praw...” trafił do oceny Pomorskiego Forum....O jego dalszym losie piszę w innym miejscu. Lipiec i Sierpień przebiegł pod znakiem „Werbla Demokracji” Duża część członkow PROB zaangażowała w uliczne happeningi rozdając na ulicach naszych miast egzemplarze „PROBÓWKI” i inne materiały związane z przełamywaniem stereotypów postrzegania Osób Bezdomnych.Za aktywny udział nasza Rada dostała wyróżnienie przyznane przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomości,wręczone przedstawicielom Rady podczas podsumownia Kampanii w Urzędzie Marszałkowskim. W Październiku przedstawiciele Rady (Bolesław Kawka, Krzysztof Iwanow i Janusz Witkowski)wzięli udział w konferencji FEANTSY(Europejska Sieć Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi) 11 Listopada członkowie PROB uczestniczyli w obchodach Dnia Niepodległośći w Gdyni. Również w Listopadzie członkowie PROB przyczynili się (przy wsparciu sponsorów)do otwarcia w Sopocie punktu wydawania posiłków dla osób bezdomnych i potrzebujących,który to punkt prowadzą cały czas. 14 Grudnia, Zuza Rosińska ,Krzysztof Iwanow ,Janusz Witkowski i Piotr Olech

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych


PFWB wzięli udział w obieździe gdąńskich placowek.Zostawiliśmy tam informacje o PROB i egzemplarze PROBÓWKI.Przy okazji złożyliśmy życzenia świąteczne. Od początku powstania członkowie PROB biorą aktywny udział w pracach grup Eksperckich PFWB I tak minął rok.Czas zastanowić się co zostało zrealizowane z naszych planów .Było już nas blisko 60,zostało praktycznie kilkoro.To wcale nie znaczy że nasze problemy zostały rozwiązane,jest ich paradoksalnie coraz więcej.Tylko jak zwykle -ponarzekamy w gronie kolegów, jak to nam jest źle, nie lubią nas ,szykanują ,cały świat przeciwko nam,i rozstaniemy się utwiedzając się w przekonaniu ,że przecież nic nie da się zrobić.A recepta jest prosta: Gdańsk ul Zator-Przytockiego 4 PROB .Największym plusem powstania PROB jest to że nas słuchają.Słuchają pracownicy socjalni i ludzie odpowiedzialni za politykę społeczną .Na razie może niewiele z tego wynika ale z czasem.. Nadchodzi czas partycypacji,czy się to komuś podoba czy nie ,i będzie obowiązek kosultacji społecznych. Bądźmy do tego gotowi

jesteś głodny- przyjdź Opinie jak zwykle są różne. Coraz częściej dzieje się tak: "ja Ci mogę pomóc, ale...". No właśie, niestety sš ludzie, którzy nie spełniają żadnych warunków, ale to dalej człowiek. Początkiem każdej pomocy, jest nakarmić. Niestety nie dla wszystkich jest to takie oczywiste. Myślę, że takich punktów powinno być więcej. Marzeniem byłoby takie miejsce, gdzie nie tylko możnaby zjeść, ale również wykompać się i zmienić ubranie, ale póki co; to abstrakcja...

WYDAJEMY ZUPĘ NA PODJEŹDZIE W SOPOCIE.

To była naprawdę sroga, mroźna zima. W każdą środę i sobotę o godzinie 13.00 na ten ciepły posiłek czekało około pięćdziesięciu osób. Nie stawiamy żadnych warunków;

5

ODWIEDZILIŚMY SCHRONISKO I NOCLEGOWNIE W SŁUPSKU 18 marca wybraliśmy się w czwórkę z wizytą do mieszkańców ośrodków w Słupsku. Jako reprezentacja Rady

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych


zabraliśmy ze sobą wszystkie numery PROBówki oraz kilka deklaracji, gotowych do podpisów nowych członków Rady. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci, tak przez kierownika jednej z placówek, jak i przez samych jej mieszkańców. Omówiliśmy działania Rady na dzień dzisiejszy,

podsumowaliśmy co się wydarzyło od ostatniego spotkania z mieszkańcami i zaprosiliśmy do wspólnych działań na przyszłość. Pogłowie chodzą nam kolejne wizyty w placówkach, tym razem na terenie Trójmiasta. Tu również planujemy zachęcać do przyłączenia się do nas nowych członk

WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA

Książe William, wnuk Elżbiety II spędził noc z bezdomnymi - by, jak twierdzi poznad z własnego doświadczenia, co to znaczy nie mied dachu nad głową. Spędził noc przy moście Blackfriars. Nie udał się tam jednak samotnie. Towarzyszył mu szef organizacji charytatywnej zajmującej się bezdomnymi. - To było przerażające doświadczenie napisał Seyi Obakin, organizacji szef Centrepoint. - Z dala od mojego wygodnego łóżka. Noc była wyjątkowo zimna, temperatura spadła do minus czterech stopni.

Adres redakcji: Biuro PFWB Ul. Księdza Józefa Zator Przytockiego 4 80-245 Gdaosk e-mail: prob@pfwb.org.pl 6

Redakcja: Redaktor naczelny: Zuza Rosioska Autorzy artykułów: Krzysztof Iwanow Janusz Witkowski

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

Probowka nr 5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you