Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Sierpień 2011 nr 8 ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Pierwszy odcinek ulicy Piłsudskiego oddany! 2 sierpnia zakończono prace na jednym z najważniejszych dla Oborniczan odcinku jezdni w naszym mieście – ulicy Piłsudskiego. Ostatni etap, czyli położenie nawierzchni ścieralnej, umożliwił otwarcie fragmentu od Rynku do Poczty. Kilkutygodniowe zamknięcie drogi, uciążliwe zarówno dla kierowców, jak i właścicieli punktów handlowych, zlokalizowanych przy tej ulicy, spowodowane było koniecznością ułożenia sieci wodociągowej. Odtworzono również lewy pas nawierzchni na ul. Ks. Szymańskiego, gdzie wcześniej położono sieć kanalizacyjną. Aktualnie trwają prace w dalszej części ulicy Piłsudskiego. Kiedy się zakończą?  Czytaj s. 3

Cieplejszy budynek i nowa hala sportowa – odmienione Gimnazjum nr 3 Już wkrótce rozpocznie się kolejny rok szkolny, w którym z nowej hali sportowej będą mogli korzystać uczniowie Gimnazjum nr 3. Zakończyła się tu również termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.  s. 2

Elektrownia oficjalnie otwarta Oficjalnie otwarto małą elektrownię wodną w Obornikach, która jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych, nieekologicznych metod pozyskiwania energii. Uroczystość odbyła się we wtorek, 26 lipca.  s. 2

Jest szansa na „Biały Orlik” w naszym mieście Gmina Oborniki złożyła wniosek  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu „Zakup i montaż składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu Biały Orlik w Obornikach”.  s. 2

Zakończył się projekt „Upgrade your mind” Od sierpnia 2009 roku do końca lipca 2011 Akademia Języków Obcych „Europa” s.c. w partnerstwie z Gminą Oborniki realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach którego przeprowadzono łacznie 4050 godzin bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z języka obcego oraz zajęć z technik efektywnego uczenia się  s. 6

Zapraszamy na Dożynki Święto plonów to tradycyjnie jedno z największych wydarzeń w rolniczym kalendarzu. Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się w niedzielę, 11 września w Niemieczkowie i połączone będą z obchodami jubileuszu 650. lecia miejscowości.  s. 8


2

Nasze ObornikiSierpień 2011

www.oborniki.pl

Częściowy odbiór „schetynówki” Cieplejszy budynek i nowa hala sportowa

– odmienione Gimnazjum nr 3

Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz inspektorzy nadzoru we wtorek, 2 sierpnia przeprowadzili częściowy odbiór „schetynówki”. Firma POL – DRÓG Piła zakończyła trwające od kwietnia prace na ulicy Czarnkowskiej i drodze

zbiorczej nr II. Inwestycja polegała na budowie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 1200 m oraz zamontowaniu oświetlenia drogowego. Łączna wartość przeprowadzonych prac wyniosła ok. 1,5 mln złotych. W odbiorze wzięli udział również mieszkańcy oraz radny Marek Lemański.

Elektrownia oficjalnie otwarta

Oficjalnie otwarto małą elektrownię wodną w Obornikach, która jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych, nieekologicznych metod pozyskiwania energii. Uroczystość odbyła się we wtorek, 26 lipca, a uczestniczyli w niej przedstawiciele spółki Enea Elektrownie Wodne, Enea S.A., Enea Operator, samorządowcy: Andrzej Okpisz – wicestarosta powiatu obornickiego i  Piotr Woszczyk – zastępca burmistrza Obornik, a także osoby bezpośrednio związane z inwestycją. Jest to 21 elektrownia wodna, której właściciel to Grupa Enea. Na realizację przedsięwzięcia spółka pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace budowlane trwały od czerwca 2009 roku. Ta nowoczesna elektrownia na rzece Wełnie jest w stanie zaspokoić potrzeby blisko 500 średnich gospodarstw domowych. Powstały obiekt nie tylko spełnia wymogi z zakresu ochrony środowiska (wyposażony w tzw. przepławkę dla ryb zapewnia swobodną ich wędrówkę w kierunku źródła i ujścia rzeki), ale i dobrze wpisuje się w środowisko w jakim się znalazł. Estetyczna budowla korzystnie wpływa na wizerunek tego wyjątkowego, lubianego przez mieszkańców zakątka miasta.

Jest szansa na „Biały Orlik” w naszym mieście 18 lipca Gmina Oborniki złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu „Zakup i montaż składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu Biały Orlik w Obornikach”. Po zaopiniowaniu będzie on przesłany do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie celem dalszej

oceny. Dofinansowanie wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych wykonanego lodowiska. Jeśli złożony wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie, to już tej zimy ogólnodostępne lodowisko stanie na terenie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, przy ulicy Obrzyckiej.

Już wkrótce rozpocznie się kolejny rok szkolny, w którym z nowej hali sportowej będą mogli korzystać uczniowie Gimnazjum nr 3. W skład obiektu wchodzą: sala  do zajęć i gier sportowych o wymiarach 28x18 m, antresola dla widzów, zaplecze socjalne z magazynem sprzętu gimnastycznego, szatniami dla uczniów oraz pokojem nauczycielskim. Wykonano również podjazdy dla niepełnosprawnych zarówno tych korzystających z obiektu, jak i przybyłych na widownię. Przedsięwzięcie o wartości ponad 2,5 mln zł realizowała firma ALSTAL z Inowrocławia, będąca

również głównym wykonawcą term maltańskich w Poznaniu oraz stadionu żużlowego w Toruniu. Zakończono już odbiór techniczny inwestycji. Straż pożarna i Sanepid przeprowadziły kontrole, będące warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, na które wniosek złożono do Starostwa. W Gimnazjum nr 3 zakończyła się również termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. W ramach wykonanych prac ocieplono stropodachy i ściany, wymieniono stolarkę okienną oraz dachówkę na najstarszej części budynku.

Przeprowadzono również modernizację instalacji centralnego ogrzewania, a na zewnątrz budynku pojawiła się gustowna elewacja. Prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany Tomasza Strońskiego z Nowego Tomyśla. Łączną wartość inwestycji oszacowano na 855 tys. zł. Jak powiedział burmistrz Tomasz Szrama: przedsięwzięcie to  pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w tym budynku, a tym samym przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem szkoły.

III etap budowy ulicy Droga Leśna Od połowy czerwca trwają prace związane z budową trzeciego etapu obornickiej ulicy Droga Leśna. Wykonawcą jest Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzego Cegłowskiego z Pobiedzisk. Odcinek nowej drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wyniesie 160 m długości i 5,5 m szerokości plus chodnik. Zakończenie inwestycji wartej ok. 265 tys. zł planowane jest na 3 października.


www.oborniki.plSierpień 2011

Nasze Oborniki

3

Pierwszy odcinek ulicy Piłsudskiego oddany! Według informacji przekazanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ulicy Piłsudskiego dobiegają końca prace związane z budową nowego wodociągu PVC o średnicy DN400. W tym miesiącu nastąpi uruchomienie nowego

odcinka, który zastąpi stary fragment rurociągu (łącznie ułożono 650 m rury). Zakończono już prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z Młyń-

ską, obecnie trwają prace na odcinku między ulicą Młyńską a Kowanowską, które zakończą się w połowie września. Ponadto do końca sierpnia zostanie wykonana warstwa wiążąca na odcinku od skrzyżowania z ulicy Kopernika do skrzyżo-

Harmonogram odtworzenia ulic po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Lp.

Nazwa ulicy Tydzień

I

sierpień

wrzesień

II III IV V I

II III IV V I

październik II III IV V

Oborniki 1.

Mickiewicza warstwa wiążąca - podbudowa

Zakończono

warstwa ścieralna 2.

Lipowa warstwa wiążąca - podbudowa

Zakończono

warstwa ścieralna 3.

Cmentarna warstwa wiążąca - podbudowa

Zakończono

warstwa ścieralna 4.

Garażowa kostka brukowa

5.

M. Kopernika - całość warstwa wiążąca - podbudowa

Zakończono

warstwa ścieralna 6.

Młyńska - przy torach warstwa wiążąca - podbudowa

Zakończono

warstwa ścieralna 7.

Bosmana Leśniaka Zakończono

warstwa wiążąca - podbudowa warstwa ścieralna 8.

K. Szymańskiego warstwa wiążąca - podbudowa

Zakończono

warstwa ścieralna 9.

Piłsudskiego, Kopernika - Kowanowska warstwa wiążąca - podbudowa warstwa ścieralna

10.

Obrzycka - droga powiatowa warstwa wiążąca - podbudowa

Zakończono

warstwa ścieralna 11.

Kasztanowa

Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej

warstwa wiążąca - podbudowa warstwa ścieralna 12.

Kowanowska warstwa wiążąca - podbudowa warstwa ścieralna

13.

Jagiellońska - Stefanowicza

Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej

warstwa wiążąca - podbudowa warstwa ścieralna

Kolejny wniosek o dofinansowanie złożony Gmina Oborniki złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej – Zespół Szkół przy ul. Obrzyckiej 88, Przedszkole Bajeczka oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach”, w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) cz. 1 zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej. Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji budynku: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów wentylowanych i niewentylowanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację instalacji w celu obniżenia zużycia energii. Ogłoszenie wyników przewidywane jest pod koniec września.

wania z ulicą Młyńską, a odcinek od skrzyżowania z ulicą Młyńską do skrzyżowania z ulicą Kowanowską zostanie wykonany do połowy października. Warstwa ścieralna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kopernika do skrzyżowania z ulicą

Kowanowską zostanie ułożona do końca października br. Przedstawiamy aktualny harmonogram odtwarzania dróg, przygotowany przez PWiK Sp. z o.o.


4

Nasze ObornikiSierpień 2011

www.oborniki.pl

Wiemy już kto zawiezie dzieci do szkół

Wraz z nowym rokiem szkolnym zmieniają się firmy i zasady przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Oborniki. 2 sierpnia w postępowaniu przetargowym wybrano firmy transportowe, świadczące usługi w ramach dowozów szkolnych 2011/2012. Busy będą woziły dzieci do szkół na 10 trasach: TRASA NR 1 – 118 KM 7:00 Dąbrówka Leśna - Nadleśnictwo Rudki - Oborniki SP 3,4 7:20 Bąbliniec - Nowołoskoniec Remiza – Oborniki nr 4,3 7:45 Dąbrówka Leśna - Oborniki SP 4, 3 12:40 Oborniki SP 3 – Dąbrówka Leśna – Oborniki SP 3 13:20 Oborniki SP nr 3,4 Nadleśnictwo – Dąbrówka Leśna 14:15 Obornik nr 2,3,4 – Nowołoskoniec Remiza – Bąbliniec 15:15 Oborniki SP 4,3 – Nadleśnictwo Dąbrówka Leśna Wybrano: Usługi Transportowe Elwira Tomczak, w cenie: 70.874,48 zł brutto.

TRASA NR 2 – 90 KM 7:15 Kowanówko Sanatorium – Kowanówko Szkoła – Miłowody Kowanówko Osiedle - SP Rożnowo - Kowanówko Osiedle – Rożnowo – Kowanowo Polna – Oborniki G 3, SP 2 12:35 Oborniki SP 2 – Rożnowo SP – Pacholewo – Rożnowo SP – Kowanówko Osiedle – Kowanówko Sanatorium - Oborniki 14:30 Oborniki G 3, SP 2 – Kowanówko Szkoła – Kowanowo – Oborniki Wybrano: Transport Autobusowy Marek Gośliński, w cenie: 89.492,04 zł brutto. TRASA NR 3 – 210 KM 6:40 Objezierze – WymysłowoObjezierze 7:00 Objezierze – Wargowo - Objezierze 7:10 Objezierze - Lulin – Górka Ślepuchowo – Objezierze –Oborniki G3 – Oborniki SP 2 7:25 Objezierze – Nieczajna- Kowalewko - Objezierze

Zostanie wdrożony model oceny Urzędu

Urząd Miejski w Obornikach uczestniczy w projekcie pt: „Europejska jakość w administracji samorządowej”. Projekt realizowany jest przez Powiat Obornicki we współpracy z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o., współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Głównym jego celem jest jakość świadczonych usług.

Dzięki włączeniu się Obornik w realizację tego projektu wdrożony będzie Powszechny Model Oceny – CAF, który pozwoli określić mocne strony urzędu i obszary wymagające usprawnienia. Zostaną również zaproponowane plany udoskonalenia instytucji. Powszechny Model Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

7:25 Objezierze – Ślepuchowo – Górka – Lulin - Objezierze 7:45 Objezierze – Kowalewko – Kowanówko Szkoła Specjalna Objezierze 11:55 Objezierze – Kowalewko – Wargowo – Nieczajna – Objezierze 13:20 Objezierze – Ślepuchowo Górka- Lulin - Objezierze 13:30 Objezierze – Kowalewko – Objezierze 13:45 Objezierze – Kowalewko – Wargowo – Nieczajna – Objezierze 13:55 Objezierze – Wymysłowo – Objezierze 14:20 Objezierze – Kowalewko – Nieczajna – Lulin – Górka – Ślepuchowo – Objezierze Wybrano: Przedsiębiorstwo Usługowe Przewozy Autokarowe Bogdan Mejer, w cenie: 168.317,35 zł brutto.

TRASA NR 6 – 100 KM 7:10 Oborniki – Kowanówko Os. – Rożnowo SP – Pacholewo – Rożnowo SP – Kowanowo – Oborniki G 3, SP 2 12:40 Oborniki SP 2 – Kowanówko Szkoła – Kowanowo – Rożnowo SP - Kowanówko Osiedle – Oborniki 13:50 Oborniki G 3, SP 2 – Kowanówko – Rożnowo – Pacholewo – Rożnowo – Kowanówko Osiedle – Kowanówko Szkoła – Kowanówko Sanatorium Wybrano: Transport Autobusowy Marek Gośliński, w cenie: 88.387,20 zł brutto.

TRASA NR 4 – 94 KM 7:00 Bąblin – Kiszewo Szkoła – Podlesie – Wypalanki - Kiszewo Szkoła – Stobnica - Kiszewo 14:45 Kiszewo Szkoła – Podlesie – Wypalanki – Kiszewo – Stobnica – Kiszewo-Bąblin Wybrano: Usługi Transportowe Elwira Tomczak, w cenie: 54.571,06 zł brutto.

TRASA NR 7 – 105 KM 7:00 Oborniki – Uścikowo Folwark – Uścikowo szosa – Oborniki G 3, SP 2, SP 3, SP 4 7:50 Oborniki SP 2 – SP Miłowody 12:35 Oborniki - SP 2,3 – Bogdanowo – Ocieszyn – Maniewo – Gołaszyn – Maniewo – Ocieszyn - Oborniki 14:20 Oborniki SP 4, SP 3, SP 2, - Uścikowo – Oborniki 15:20 Oborniki SP 4, SP 3, SP 2 – Uścikowo Folwark – Oborniki Wybrano: Transport Autobusowy Marek Gośliński, w cenie: 99.134,28 zł brutto.

TRASA NR 5 – 46 KM 7:15 Uścikówiec – Oborniki ul. Lipowa – Oborniki SP 2 12:30 Oborniki SP 2 – Uścikówiec 14:20 Oborniki SP 2 – Oborniki ul. Lipowa – Uścikówiec Wybrano: CARPE – DIEM Firma Usługowo – Handlowa Jolanta Sadowska, w cenie: 26.797,39 zł brutto.

TRASA NR 8 – 80 KM 7:00 Oborniki – Żerniki – Łukowo-Rożnowo 7:25 Rożnowo SP - Żerniki - Łukowo – Rożnowo - Kowanówko Osiedle - Oborniki SP 2 13:00 Rożnowo - Łukowo – Żerniki – Rożnowo 14:45 Rożnowo – Łukowo – Żer-

niki – Oborniki Wybrano: Usługi Transportowe Elwira Tomczak, w cenie: 73.923,84 zł brutto. TRASA NR 9 – 61 KM 7:05 Oborniki OOK – Pływalnia Oborniki – Osiedle Leśne - Słonawy - SP Kowanówko Miłowody 13:50 SP Kowanówko Miłowody – Słonawy - Osiedle Leśne – Pływalnia Oborniki – OOK 14:30 Oborniki - Dołęga – Oborniki Wybrano: CARPE – DIEM Firma Usługowo – Handlowa Jolanta Sadowska, w cenie: 51.465,46 zł brutto. TRASA NR 10 – 115 KM 7:05 i 14:25 Oborniki - Bogdanowo – Ocieszyn - Ocieszyn n/ż –Wargowo Świerkówki – Maniewo - Gołębowo - Gołaszyn – Oborniki ul. Lipowa – Ocieszyn w. – Bogdanowo - Oborniki ul. Lipowa Oborniki SP-2, SP-3 7:05 i 14:25 Oborniki - Gołaszyn – Gołębowo – Maniewo - Świerkówki – Wargowo - Ocieszyn n/ż Ocieszyn - Bogdanowo – Oborniki ul. Lipowa SP-2, SP-4 13:50 SP Miłowody – Oborniki SP-2 Bogdanowo – Ocieszyn – Kowalewko – Objezierze – Oborniki Wybrano: CARPE – DIEM Firma Usługowo – Handlowa Jolanta Sadowska, w cenie: 138.607,20 zł brutto. Umowy z wykonawcami będą podpisane już niebawem.

Prace geologiczne w Stobnicy i Podlesiu Geofizyka Toruń sp. z o.o. Grupa Sejsmiczna P85, którą kieruje Jerzy Spica prowadzić będzie prace geologiczne na terenie gminy Oborniki. Obejmą one obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – „Puszcza Notecka”. Specjaliści w Stobnicy i Podlesiu pojawią się od sierpnia do połowy listopada.  Z właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, na których będą wykonywane prace zawarte zostaną porozumienia w sprawie wstępu. Podczas badań geofizycznych wykorzystana będzie  metoda  drgań sejsmicznych z zastosowaniem wibratorów, bez użycia materiałów wybuchowych. Za ewen-

tualne szkody wyrządzone podczas prac przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art. 88-

100 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawa geologicznego i górniczego.

Gmina wspiera najmłodszych Już wkrótce nasza gmina przystąpi do realizacji projektu, pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Oborniki”. Jego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dzieci, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych. W projekcie tym bierze udział ok. 160 uczniów z 7 szkół podstawowych z Gminy Oborniki. Łączna wartość wynosi 334.661,20 zł. Zajęcia rozpoczną się już 1 września i potrwają do 30 czerwca 2012 r.


www.oborniki.plSierpień 2011

Nasze Oborniki

5

Oborniccy harcerze Centralne Święto Policji na Grunwaldzie

Dziesięć dni, od 7 do 17 lipca, młodzież z 88 Grunwaldzkiej Drużyny Starszoharcerskiej „Róża Wiatrów” i 17 GWKDH „Bezimienni” uczestniczyła w III Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim oraz XL Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim. W tych dwóch imprezach wzięło udział ponad 1700 harcerzy z całej Polski. W ich przygotowanie zaangażowali się harcerze z 88, którzy organizowali jedną z 5 tras rajdu: IX trasę rowerową „Wszystkich Ziem Pogranicza”. Uczestnicy przebyli w ciągu pięciu dni ponad 250 km pokonując dystans od Płocka przez Sierpc, Rypin, Brodnice, Nowe Miasto Lubawskie, Lidzbark, aż do Pól Grunwaldu. Na trasie rajdu nie zabrakło dodatkowych atrakcji m. in.: zajęć z ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego, technik linowych, strzelectwa. Harcerze mieli okazję zwiedzić także: zamek w Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Bodnicki Park Krajobrazowy, We-

lski Park Krajobrazowy, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, 3 punkty archeologiczne oraz wiele obiektów sakralnych m. in. klasztor franciszkanów. Po 5 dniach wyprawy rowerowej, młodzież dotarła na Zlot. Harcerze spotkali się również z premierem Donaldem Tuskiem, uczestniczyli w publicznej zbiórce na rzecz renowacji obrazu Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, obejrzeli rekonstrukcję bitwy oraz brali udział w wielu ciekawych zajęciach. Harcerze z 88 mieli swój wkład w  przygotowanie na ten zlot wędrówki specjalnościowej dla 150 osób oraz prelekcji, którą poprowadziła Julia Marchlewicz. Opowiedziała ona o swoim udziale w projekcie „Afryka Nowaka” oraz prowadziła zajęcia z języka migowego. Natomiast rogozińscy harcerze przygotowali zajęcia „malowanie na wodzie”. Na pewno wspomnienia z imprezy będą trwać do kolejnego obozu w przyszłym roku.

W Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Policji. Zainicjowała je parada pododdziałów Policji i sprzętu policyjnego, która o godzinie 12.00 rozpoczęła swój przemarsz z placu przy Kościele Wizytek i udała się na Plac Zamkowy. Wzięli w niej udział m.in. policyjni motocykliści, reprezentacje policji z 15 państw, zaproszone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, orkiestra i kompania reprezentacyjna z Komendy Stołecznej Policji, policjantki z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, dzieci uczestniczące w programach prewencyjnych, uczestnicy programu Pat, a także grupy rekonstrukcyjne. Został też zaprezentowany sprzęt policyjny,

m.in.: quady, samochody Alfa Romeo i KIA, samochód specjalistyczny „Dzik” oraz pojazdy historyczne. Podczas uroczystości w Warszawie nie zabrakło policjantów z Wielkopolski. Wśród 108 funkcjonariuszy przystępujących do promocji na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych znalazło się ośmiu Wielkopolan, w tym jeden z Obornik. Policjanci na przełomie roku 2010/2011 szkolili się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, aby uzyskać oficerskie szlify.  Po sześciomiesięcznym kształceniu Wielkopolanie  pozytywnie zdali wszystkie egzaminy. W sobotę, 23 lipca na Placu Zamkowym w Warszawie podkom.

Leszek Nowak z Obornik uczestniczył w uroczystej promocji. Akt mianowania połączony był z osobistymi gratulacjami od gen. insp. Andrzeja Matejuka Komendanta Głównego Policji. Podkom. Leszek Nowak to absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Policjantem jest od 10 lat swoją pracę zawodową rozpoczynał i kontynuuje w KPP w Obornikach, początkowo w służbie patrolowej, potem w charakterze dzielnicowego, specjalista ds. patologii nieletnich, obecnie w zespole do walki z przestępczością gospodarczą. Prywatnie: interesuje się antykami oraz starymi przedmiotami i lubi podróże.

Zawsze dla rozwoju Mezidon-Canon w Obornikach obornickiego sportu

W ubiegłym tygodniu 60. urodziny obchodził Tadeusz Ratajczak, człowiek niezwykle zasłużony dla rozwoju obornickiego sportu. Najlepsze życzenia złożył mu m.in. zastępca burmistrza Piotr Woszczyk. Tadeusz Ratajczak to doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego. Pracował m.in. w SP 2 i Rożnowie. Wychowanek trenera Jerzego Kubiaka, który spełnił się jako trener piłki nożnej i piłki ręcznej w Obornikach. Był współtwórcą sukcesów sportowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. W roku 1985 wspólnie z Jerzym Stepką awansował do finału ogólnopolskiego turnieju Piłkarska Kadra Czeka. W kadrze znaleźli się młodzi utalentowani uczniowie obornickich

szkół, którzy później bronili barw m.in. obornickiej Sparty: Mariusz Filipiak, Maciej Pytlak, Andrzej Sobkowiak, Robert Lipigórski, Maciej Maksymowicz, Grzegorz Kijek, Roman Szymot, Paweł Ratajczak, Mariusz Drewicz, Dariusz Majchrzak, Grzegorz Ziemski, Dariusz Wróblewski, Krzysztof Jaroszyk, Jarosław Nikodem, Przemysław Matuszak, Tomasz Ott, Jacek Zagrodzki, Michał Kosmowski, Robert Czarnota, Remigiusz Stawujak, Wojciech Malmur, Robert Chmielarczyk, Waldemar Rojna, Robert Zwoliński. Tadeusz Ratajczak to twórca Plebiscytów Sportowych, które stały się już tradycją w naszym mieście. Podczas, której przez te kilkanaście lat wyróżniono wielu sportowców i działaczy sportowych z terenu naszej gminy. Nazwisko pana Ratajczaka kojarzy się też z turniejem o Puchar Wielkiej Dziury, którego organizatorem jest ks. Zbigniew Urny. Ostatnio Tadeusz Ratajczak pełnił obowiązki dyrektora OCS, a na co dzień jest niezastąpionym organizatorem imprez sportowo rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Oborniki.

W pierwszych dniach sierpnia nasze miasto odwiedziła grupa Francuzów z Normandii. Wymiana między rodzinami francuskimi i polskimi ma już kilkuletnią tradycję. Ze strony polskiej wymianę koordynował ks. Ryszard Pazgrat, a ze strony francuskiej Michel Lorand. Na początku goście z Francji odwiedzili Warszawę. Następnie przyjechali do Obornik i co-

dziennie zwiedzali miejscowości w Wielkopolsce. Byli m.in.: w Poznaniu, Wronkach, Paradyżu, Międzyrzeczu, Rogalinie i Mórce, obecnej parafii Ks. Ryszarda, a także we wsiach położonych niedaleko Obornik: Jaraczu i Słomowie, gdzie odbyły się wspólne spotkania. Goście podjęci zostali przez władze powiatu i gminy w starostwie. Powiat reprezentował wicestarosta

Andrzej Okpisz, a gminę zastępca burmistrza Piotr Woszczyk. Wręczyli oni przybyłym gościom pamiątki związane z naszym regionem. Mamy nadzieję, że więzy przyjaźni polsko – francuskiej jeszcze bardziej się zacieśniły i wizyta w Obornikach pozostanie Francuzom na długo w pamięci.   


6

Nasze ObornikiSierpień 2011

Zakończył się projekt „Upgrade your mind”

Od sierpnia 2009 roku do końca lipca 2011 Akademia Języków Obcych „Europa” s.c. w partnerstwie z Gminą Oborniki realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 pod tytułem „Upgrade your mind – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Oborniki”. Adresowany był do uczniów klas II, III, IV, V (w drugim roku trwania projektu klas III, IV, V i VI) szkół podstawowych z Obornik, Maniewa, Kiszewa, Rożnowa, Chrustowa, Objezierza i Sycyna. W ramach projektu przeprowadzono łącznie 4.050 godzin bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z  języka obcego (nauczanego w danej szkole) oraz zajęć z technik efektywnego uczenia się dla 324 uczniów uczęszczających do wymienionych szkół podstawowych. Głównym celem zajęć było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów miejsko- wiejskich i wiejskich. Dobór i rekrutacja grupy docelowej projektu zgodny był z polityką równych szans. Koncepcja doboru grupy wiekowej opierała się na badaniach dowodzących, że wczesna edukacja językowa wpływa pozytywnie na rozwój zdolności intelektualnych, wspomaga opanowanie własnego języka, buduje motywację i daje fundament pod systematyczną pracę nad językiem obcym. Rekrutacja uczestników zajęć wsparta była działaniami promocyjnymi i odbywała się za pośrednictwem placówek oświatowych, w których dzieci się kształciły m.in. przez plakaty oraz ulotki. Dni i godziny zajęć zostały dostosowane do planu lekcji uczniów i odbywały się w miarę możli-

wości bezpośrednio po zajęciach szkolnych. Po zakończeniu zajęć uczniowie z innych miejscowości niż ta, w której zlokalizowana jest szkoła, odwożeni byli do domów wynajętym autobusem, pod nadzorem opiekuna. Wszystkie dzieci otrzymały darmowe podręczniki i ćwiczenia do nauki języka obcego oraz materiały szkoleniowe do nauki mnemotechnik, których zakup współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku szkolnym 2009/ 2010 przeprowadzono 810 godz. zajęć z technik efektywnego uczenia się. Założeniami osiągniętymi przez kurs metod przyswajania wiedzy było zastosowanie mnemotechnikzespołu sposobów błyskawicznego zapamiętywania, przechowywania i przypominania sobie informacji, wyrobienie w uczniach nawyków samokształceniowych oraz umożliwienie każdemu dziecku wyodrębnienia preferowanych osobiście stylów uczenia się. U wszystkich uczniów z każdej klasy i szkoły stwierdzono podniesienie poziomu umiejętności w stosowaniu mnemotechnik.  W celu sprawdzenia efektywności zajęć posłużono się testem sprawdzającym poziom umiejętności uczniów przed rozpoczęciem kursu i po jego zakończeniu. W maju 2009 zorganizowano jednodniowe mistrzostwa z mnemotechnik na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach. Wzięło w nich udział aż 54 uczniów (po 2 osoby z każdej grupy), którzy pomyślnie przeszli eliminacje wewnątrzszkolne. Konkurs stanowił formę motywacji uczestników do nauki oraz ewaluację prowadzonych szkoleń. W ramach projektu w ciągu dwóch lat przeprowadzono łącznie 3.240 godz. zajęć z języka obcego w wymiarze 2 godz. tygodniowo dla

każdej grupy. Wybór języka obcego uwarunkowany był obowiązkiem jego nauczania nałożonym przez szkołę. Lektoratem z języka angielskiego zostało objętych  21 grup szkolnych: po cztery grupy w obornickich Szkołach Podstawowych nr 2, nr 3 i nr 4, oraz w Objezierzu, trzy grupy w Rożnowie oraz dwie w Kiszewie. Języka niemieckiego nauczano w 6 grupach: w dwóch w Szkole Podstawowej w Maniewie i Chrustowie oraz po jednej w Sycynie i Rożnowie. Podczas kursów językowych dzieci kształtowały umiejętności językowe, takie jak: słuchanie, pisanie, ustne wypowiedzi w języku obcym oraz  rozbudzały w sobie entuzjazm do nauki języka obcego. Biorąc pod uwagę dużą aktywność, zainteresowanie i podejmowaną inicjatywę przez większość uczniów można stwierdzić, że skutecznie przełamali oni swoje bariery językowe. Świadczy to również o ich wysokiej motywacji do rozwijania umiejętności językowych. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, byli aktywni, uważali na lekcjach, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki osiągnięte w końcowym teście. Realizację projektu wspierali dyrektorzy szkół podstawowych gminy Oborniki, którzy dokładali wszelkich starań, aby zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywały się zgodnie z założeniami projektu. Owocna współpraca z Gminą Oborniki – Partnerem Projektu, a w szczególności z Kierownikiem Wydziału Oświaty, Edwardem Mączyńskim, zapewniła sprawną koordynację realizacji szkoleń zgodnie z wymogami projektu. Uczniowie uczestniczący w projekcie zwiększyli znajomość oraz umiejętności stosowania języka obcego  i co również istotne, wzrosła ich motywacja do nauki języków. Nabyli też umiejętności stosowania technik efektywnego uczenia się, które są przydatne podczas nauki wszystkich przedmiotów szkolnych. Co za tym idzie, kursy wpłynęły na przyspieszenie procesu uczenia się oraz zwiększenie efektywności przyswajania wiedzy u dzieci. Jesteśmy przekonani, że nabyta wiedza i umiejętności pomogą uczniom w osiąganiu sukcesów w dalszych etapach nauki.

W górce powstał plan odnowy wsi Mieszkańcy Górki, przez kilka godzin w twórczej atmosferze wspólnie opracowywali Plan Odnowy Wsi. Wszyscy skorzystali z gościnności państwa  Grabowskich, ponieważ na terenie sołectwa nie ma wiejskiej świetlicy. Zebranie robocze odbyło się w środę, 3 sierpnia, a uczestniczyli w nim: sołtys wsi Górka – Maria Przysiecka, członek rady sołeckiej Adam Maliński, Młodzieżowa Rada  w składzie: Aleksandra Grabowska, Paulina Adamczak, Tomasz Mróz, który na bieżąco zapisywał wszystkie pomysły oraz w roli konsultanta Szymon Solarski.

www.oborniki.pl

Otrzymali nominacje i medale

Oborniccy policjanci obchodzili swoje święto 22 lipca. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się uroczystość dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. Była to okazja, żeby podziękować za pracę oraz przypomnieć o randze tego zawodu. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Obornicki Adam Olejnik, Wicestarosta Andrzej Okpisz, Sekretarz Starostwa Piotr Sitek, Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, Zastępca Burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski, Wójt Gminy Ryczywół Jerzy Gacek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Włodzimierz Kowal, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach kpt. Dariusz Szrama oraz goście z niemieckiego Lüchow, Thomas Meyn Leiter Polizeikommissariat wraz ze swoim zastępcą. Podczas uroczystości Święta Policji wręczono akty mianowania na wyższe stopnie oraz medale i odznaczenia. Nominację otrzymali: Na stopnie w korpusie oficerów starszych policji: - na komisarza: Arkadiusz Bukowski. Na stopnie w korpusie aspirantów Policji: - na aspiranta sztabowego: Maciej Fabke, Jacek Desperak, Szymon Kozdęba, Dariusz Modrzyński, - na aspiranta: Ireneusz Marcinkowski, Szymon Nowacki, Jarosław Polarczyk, - na młodszego aspiranta: Robert Rak, Mariusz Radke, Katarzyna Szrama, Joanna Szreiter. Na stopnie w korpusie podoficerów Policji: - na sierżanta sztabowego: Grzegorz Knychała, Roman Krotecki,

Tomasz Łukaszewicz, Piotr Muller, Piotr Gatniejewski, - na starszego sierżanta: Mieczysław Januchowski, Radosław Michałowski, Marcin Pietrucha, Adam Zaranek, - na sierżanta: Anna Kuchnowska, Ewa Wolanowska, Paulina Szykowna, Maciej Krysiak, Patryk Pagel, Patryk Wielgosz. Odznaczenia otrzymali: - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Obornikach insp. Wojciech Spychała. - Medal Złoty za Długoletnią Służbę i Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach mł. insp. Wiesław Ptaszyński. - Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała sierż. sztab. Lucyna Szaban. - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał asp. sztab. Edmund Wegner. - Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymał Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie asp. sztab. Piotr Warnke. Komendant Wojciech Spychała podziękował wszystkim funkcjonariuszom za dotychczasową pracę. Słowa uznania skierował także w stronę zaproszonych gości, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa i wspierają pracę policji. Również w tym roku samorządy udzieliły wsparcia powiatowej komendzie. Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk przekazał dla policjantów ruchu drogowego radarowy miernik prędkości ISKRA 1 o wartości prawie 10 tys. zł, a Zastępca Burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski dla Komisariatu Policji w Rogoźnie przekazał alkotest o wartości 3.6 tys. zł.


www.oborniki.plPolska w posagu

Sierpień 2011

„Życie jest krajobrazem, wiele się w nim zmienia. Dziś jesteśmy razem, a jutro zostaną wspomnienia.” Hasło to przyświecało tegorocznemu spotkaniu najstarszych mieszkańców Świerkówek i Gołaszyna. We wspólnej uroczystości wzięło udział 45 seniorów z obu miejscowości. Wśród gości znaleźli się również Poseł na Sejm Stanisław Stec oraz Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał Młodzieżowy Zespół „Chludowiacy”, ponadto z cieka-

Ojciec Józefa – Stanisław Jaromir Jaxa Bykowski (1889-1986) był żołnierzem I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego i nosił pseudonim Bartek w latach 1914 -1918. Został odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych – Niepodległości. Studiował mechanikę w Liege, posiadał talenty literackie i plastyczne. Rodowód Jaxów herbu Gryf swoje udokumentowane początki miał już w XI w. Od siedziby w Bykach ród przyjął nazwisko Jaxa Bykowscy. Na przestrzeni wieków wielu przedstawicieli tego rodu pełniło ważne dla państwa polskiego funkcje publiczne, wielu też brało czynny udział w wojnach obronnych, a w okresie rozbiorów walczyło w powstaniach. Podczas II wojny światowej mężczyźni i kobiety brali czynny udział w ruchu oporu, Powstaniu Warszawskim, oddziałach partyzanckich. Wielu z nich zostało rozstrzelanych przez hitlerowców po aresztowaniach i torturach na Pawiaku lub zginęło w wyniku ran odniesionych w akcjach ruchu oporu i w Powstaniu Warszawskim. Stryj Józefa – Ludwik Ferdynand Jaxa Bykowski, był dziekanem Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Poznańskim

(1932), rektorem Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich (19411943) w okupowanej Warszawie. Został zakatowany na przełomie 1947/1948 w Poznaniu, po serii przesłuchań przez oficerów bezpieki. Matka Józefa – Leokadia Jaxa Bykowska z domu Rutkiewicz (1899-1987) również brała czynny udział w ruchu oporu podczas niemieckiej okupacji. Była łączniczką i sanitariuszką. W swoim domu ukrywała rannych podczas akcji dywersyjnych. Józef Jaxa Bykowski ur.się w 1922r, w Dąbrowie Górniczej. Podczas okupacji brał udział w ruchu oporu w Obwodzie Sosnowieckim. Był absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Był również dyrektorem Leśnego Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, z siedzibą w Murowanej Goślinie. Od 1960 r zamieszkał w Obornikach wraz z dziećmi i żoną – Haliną Bykowską, która została ordynatorem Oddziału Dziecięcego obornickiego szpitala i z pasją oraz poświęceniem leczyła wiele pokoleń dzieci z Obornik i okolic. Dzięki zaangażowaniu Józefa w Puszczy Zielonka powstał ośrodek szkoleniowy Akademii Rolniczej i Arboretum w Zielonce. Wspólnie z przyjacielem ze studiów – prof. Ryszardem Graczykiem, kierownikiem Instytutu Zoologii Stosowanej Akademii Rolniczej w Poznaniu, stworzyli od podstaw stację badawczą

7

Wspólny Dzień Seniora Gołaszyna i Świerkówek

Józef Jaxa Bykowski (1922-2006)

Józef Jaxa Bykowski zmarł w 2006r. i został pochowany obok swoich rodziców w grobowcu rodziny Jaxa Bykowskich, znajdującym się przy głównej alei obornickiego cmentarza parafialnego.

Nasze Oborniki

w Stobnicy. Prof. R. Graczyk właśnie tutaj dokonał udanej hodowli bobrów – w celu przywrócenia ich w Wielkopolsce. Potem -w tym samym celu - hodowlą objęto głuszce, cietrzewie i dropie. Obecnie w stacji hodowane są w celach naukowych wilki i inne dzikie zwierzęta. Józef Jaxa Bykowski udzielał się w pracach Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Obornikach. Nadzorował m.in. prace związane z tworzeniem zbiornika wodnego i miejskiego kąpieliska na tzw. Żwirkach, gdzie stoi wielki głaz narzutowy na pamiątkę tych prac. Zasadził również wiele drzew na terenie Obornik, jak choćby piękne jodły kalifornijskie przy kościele pw. św. Józefa oraz Dąb Papieski przy krzyżu misyjnym, na pamiątkę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową. Przechodząc przez obornicki cmentarz obcujemy z historią, najczęściej nie uświadamiając sobie znaczenia działalności tych, którzy byli tu przed nami. Zatrzymajmy się na chwilę i wspomnijmy ich w modlitwie. Pamiętajmy, że dzieła życia tych ludzi służą nam i przyszłym pokoleniom, są naszym dziedzictwem. Artykuł powstał w oparciu o dokumenty dostarczone przez rodzinę, a zwłaszcza panią Ewę Durasiewicz. Irena Najdek, Jerzy Straszewski

wym recitalem wystąpili członkowie Towarzystwa Literackiego „Poetycki Wędrowiec”: Barbara Zielińska, Zofia Pytel-Król i Czesław Karolczak. Smaczne dania dla przybyłych gości przygotowały zaangażowane w organizację święta rady sołeckie. Wspólna impreza odbyła się we ciepłej, rodzinnej atmosferze, a zadowoleni seniorzy, dziękując organizatorom, zapowiedzieli, iż koniecznie należy ją powtórzyć – najpóźniej za rok.

„Lato w Kowalewku”

Sportowa rywalizacja, kiermasz, przejażdżki bryczką to tylko niektóre z atrakcji, tradycyjnego już „Lata w Kowalewku”. Świetnej zabawie, która odbyła się w sobotnie popołudnie, 30 lipca nie przeszkodziła nawet pochmurna aura. Konkursy i zabawy sprawnościowe przyciągnęły nie tylko najmłodszych mieszkańców Kowalewka. Mecz piłki nożnej rozegrały także panie, a swoimi umiejętnościami mogli wykazać

się podczas przeciągania liny – panowie. Z zaproszenia rady sołeckiej i sołtysa Wojciecha Partyki skorzystali członkowie obornickiej Sekcji Motocykli Ciężkich „Jastrzębie Dróg”. O podniebienia mieszkańców oraz gości zadbały gospodynie z Kowalewka. Do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna pod chmurką, której oprawę muzyczną zapewnił Szymon Marszewski.


8

Nasze ObornikiSierpień 2011

www.oborniki.pl

Zapraszamy do Niemieczkowa Święto plonów to tradycyjnie jedno z największych wydarzeń w rolniczym kalendarzu. Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się w niedzielę, 11 września w  Niemieczkowie i połączone będą z obchodami jubileuszu 650. lecia miejscowości. W związku z tym z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkie sołectwa do udziału w: VII

Jarmarku Dożynkowym - jest to przede wszystkim prezentacja sołectw gminy Oborniki, której głównym celem jest promocja terenów wiejskich, integracja oraz znakomita rozrywka dla mieszkańców Ziemi Obornickiej. Zadaniem sołectw jest pokazanie swoich atutów i promocja własnej wsi, np. poprzez zaprezentowanie prac mieszkańców, prezentację

osób zajmujących się rękodziełem, małą przedsiębiorczością, agroturystyką, uprawą kwiatów, owoców i warzyw oraz zespołów folklorystycznych i amatorskich grup wokalnych. - konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, który organizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Trzech Rzek”. Tym razem komisja szcze-

gólną uwagę zwracać będzie na użycie tradycyjnych materiałów kłosów, ziaren, kwiatów i owoców oraz inspirowanie się ludowym charakterem. Dodatkowo każdy wieniec otrzyma nagrodę Burmistrza Obornik. - konkursie na najciekawiej przystrojone obejście przydomowe przyozdobione obejścia pozwolą wpisać się mieszkańcom w wyjąt-

kowy, świąteczny charakter. Konkurs dotyczy tylko gospodarstw w Niemieczkowie. Na dożynki zapraszamy również wszystkich byłych mieszkańców Niemieczkowa, którzy będą mieli niepowtarzalną okazję wpisania się do pamiątkowej księgi gości oraz zrobienia sobie wspólnego zdjęcia.


www.oborniki.plSierpień 2011

Nasze Oborniki

Niemieczkowo

Wieś maleńka, lecz atrakcyjnie położona, o ciekawej i bogatej historii. Dziś liczy tylko 68 mieszkańców, ale sto lat wcześniej było ich prawie dwa razy więcej. Dojechać tu można skręcając w prawo od szosy Oborniki – Szamotuły tuż za Popówkiem, 10 km od Obornik; w odległości 2 km od skrzyżowania zaczynają się pierwsze zabudowania wsi. Jadąc dalej dojedziemy do dworu i parku z XVIII wieku, a jeszcze dalej – do zabudowań Leśnictwa Niemieczkowo, położonego na lewym brzegu Warty, skąd rozpościera się ładny widok na prawy, wysoki brzeg rzeki. Krajobrazową atrakcyjność całego sołectwa podnosi także i to, że przepływa przez nie i kawałek dalej wpada do Warty rzeczka Samica. W źródłach nazwa tej szlacheckiej wsi występuje od 1361 roku. Jej właścicielem był wtedy Jarota Niemieczkowski herbu Przosna. W 1580 roku była własnością Bartłomieja Niemieczkowskiego; według rejestru poborowego miał on pięć łanów kmiecych, 14 zagrodników, młyn o jednym kole i karczmę. W późniejszych okresie właściciele Niemieczkowa zmieniali się kilkakrotnie. Od 1793 roku wieś należała do generała Raczyńskiego, którego syn włączył ją do majoratu obrzyckiego. Potem była własnością wnuka generała, Karola hrabiego Raczyńskiego. Majątek dzierżawił od 1921 do 1939 roku Stanisław Tomaszewski. W 1939 roku dobra zostały rozparcelowane (na podstawie ustawy o reformie rolnej II Rzeczpospolitej), a resztę

razem z dworem kupił Stanisław Kłosiński. Od 1970 roku właścicielką dworu i parku jest hrabina Józefa Kukawska. Pani Józefa od ponad 30 lat zaprasza gości na “wczasy w siodle”, bowiem prowadzi szkółkę jeździecką. Dwór, do którego dojeżdża się polną drogą, otoczony jest rowem wypełnionym wodą – pozostałością dawnej fosy. Malowniczy park zajmuje obszar 3,4 ha. Rośnie w nim wiele gatunków drzew. Najstarsze mają od 100 do 180 lat, a białodrzew – o obwodzie pnia 376 cm i wysokości 25 m – jest pomnikiem przyrody. Dwór w Niemieczkowie wraz sąsiadującym z nim folwarkiem i gruntami po wojnie przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która jednak szybko rozpadła się. Oprócz folwarku, w którym dziś nikt nie mieszka, w sąsiedztwie dworu, wzdłuż polnej drogi, stoi kilka starych i nowych domów. Jest wśród nich dawny czworak robotników folwarcznych i budynek przedwojennej szkoły, czynnej jeszcze po wojnie. Przed szkołą droga zwana białą skręca w lewo do Przeciwnicy, za szkołą zaś prowadzi prosto do lasu; można tędy trafić do starego młyna i leśniczówki. Tuż przy budynku Leśnictwa Niemieczkowo (najlepszy dojazd tutaj jest jednak z Chrustowa) rośnie dąb – pomnik przyrody, liczący około 180 – 200 lat, o obwodzie 400 cm. Na terenie leśnictwa istnieje Koło Łowieckie “Szarak”. W Niemieczkowie jest tylko sześć gospodarstw rolnych, największe z nich ma powierzchnię około 100 ha.

Uwaga byli mieszkańcy Niemieczkowa!

Niemieczkowo to wieś z ogromną tradycją i bogatą historią. W tym roku obchodzi 650 lecie istnienia, które świętować będziemy wspólnie podczas Dożynek Gminnych. Z tej okazji zapraszamy szczególnie wszystkich byłych mieszkańców tej miejscowości, którzy będą mieli niepowtarzalną okazję zrobienia sobie wspólnego zdjęcia oraz wpisania się do pamiątkowej księgi gości.

9


10 Nasze ObornikiSierpień 2011

Piłkarze ręczni zaczynają we wrześniu

www.oborniki.pl

Smak zwycięstwa jest jak narkotyk Wywiad z Agnieszką Maluśkiewicz

bo coraz więcej z tych ludzi znam osobiście. Poza tym smak zwycięstwa jest jak narkotyk. Co daje Pani uprawianie sportu? Uprawianie sportu kształtuje charakter, uczy samodzielności, wytrwałości, dyscypliny. Trzeba jednak pamiętać, że kariera też się kiedyś kończy i zadbać o wykształcenie. Wbrew pozorom można pogodzić naukę ze sportem, o co często boją się rodzice. Myślę, że jestem tego dobrym przykładem. Ponadto dzięki stypendiom sportowym z klubu i uczelni czy nagrodom na przykład od pana burmistrza Tomasza Szramy (wcześniej od pani Anny Rydzewskiej) jestem niezależna finansowo od rodziców (choć i tak czasem jeszcze dofinansowują). Sport to też poznawanie wielu nowych ludzi, a także częste wyjazdy czy to na obozy czy na zawody. Wielu z miejsc, które już odwiedziłam pewnie bym nie zobaczyła, gdyby nie sport.

W weekend 17-18 września meczem wyjazdowym z Zagłębiem II Lubin, rozgrywki w II lidze piłki ręcznej mężczyzn, rozpoczną piłkarze ręczni Sparty Oborniki. Oborniczanie prowadzeni przez trenera Michała Pietrzaka, pierwszy mecz przed własną publicznością rozegrają w ostatnim tygodniu września, a ich rywalem będzie Szczypiorno Kalisz. Pierwszą rundę rozgrywek Sparta zakończy meczem z MKS Poznań w połowie grudnia 2011 r. Rundę rewanżową Oborniczanie rozpoczną w ostatnim tygodniu lutego 2012 r. Terminarz 2 ligi mężczyzn gr B. 17/18.09.2011 - MKS Zagłębie II Lubin - SKF KPR Sparta Oborniki 24/25.09.2011 - SKF KPR Sparta Oborniki - PWSZ Szczypiorno Kalisz 30.09/01.10.2011 - LKS OSiR Komprachcice - SKF KPR Sparta Oborniki 08/09.10.2011 - SKF KPR Sparta Oborniki - UKS Olimp Grodków 15/16.10.2011 - BT Krokus Bystrzyca Kłodzka - SKF KPR Sparta Oborniki 22/23.10.2011 - SKF KPR Sparta Oborniki - MKS Żagiew Dzierżoniów 29/30.10.2011 - UKS PR 2 Polkowice - SKF KPR Sparta Oborniki 12/13.11.2011 - SKF KPR Sparta Oborniki - Śląsk Wrocław Handball Team 19/22.11.2011 - MKS Pogoń Oleśnica - SKF KPR Sparta Oborniki 26/27.11.2011 - SKS Orlik Brzeg - SKF KPR Sparta Oborniki 03/04.12.2011 - SKF KPR Sparta Oborniki - KU AZS UZ Zielona Góra 10/11.12.2011 - MKS Tęcza Kościan - SKF KPR Sparta Oborniki 17/18.12.2011 - SKF KPR Sparta Oborniki - MKS Poznań II Runda 21/22.01.2012 - SKF KPR Sparta Oborniki - MKS Zagłębie II Lubin 28/29.01.2012 - PWSZ Szczypiorno Kalisz - SKF KPR Sparta Oborniki 04/05.02.2012 - SKF KPR Sparta Oborniki - LKS OSiR Komprachcice 18/19.02.2012 - UKS Olimp Grodków - SKF KPR Sparta Oborniki 25/26.02.2012 - SKF KPR Sparta Oborniki - BT Krokus Bystrzyca Kłodzka 03/04.03.2012 - MKS Żagiew Dzierżoniów - SKF KPR Sparta Oborniki 10/11.03.2012 - SKF KPR Sparta Oborniki - UKS PR 2 Polkowice 17/18.03.2012 - Śląsk Wrocław Handball Team - SKF KPR Sparta Oborniki 24/25.03.2012 - SKF KPR Sparta Oborniki - MKS Pogoń Oleśnica 31.03/01.04.2012 - SKF KPR Sparta Oborniki - SKS Orlik Brzeg 14/15.04.2012 - KU AZS UZ Zielona Góra - SKF KPR Sparta Oborniki 21.04.2012 - SKF KPR Sparta Oborniki - MKS Tęcza Kościan 28.04.2012 - MKS Poznań - SKF KPR Sparta Oborniki Tabela: 1 MKS Poznań 2 MKS Tęcza Kościan 3 MKS Zagłębie II Lubin 4 PWSZ Szczypiorno Kalisz 5 UKS Olimp Grodków 6 MKS Żagiew Dzierżoniów 7 LKS OSiR Komprachcice 8 BT Krokus Bystrzyca Kłodzka 9 SKS Orlik Brzeg 10 MKS Pogoń Oleśnica 11 SKF KPR Sparta Oborniki 12 UKS PR 2 Polkowice 13 Śląsk Wrocław Handball Team 14 KU AZS UZ Zielona Góra

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w LA , które odbyły się w lipcu, w Gdańsku, oborniczanka Agnieszka Maluśkiewicz, broniąca barw AZS-u Poznań zajęła trzecie miejsce w konkursie pchnięcia kulą. Dziś przedstawiamy rozmowę z jedną z naszych najlepszych sportsmenek. Proszę nam opowiedzieć kilka słów o sobie, jak zaczęła się Pani przygoda z lekkoatletyką, dlaczego zdecydowała się Pani na uprawianie właśnie tej dyscypliny sportu? Mam 22 lata mieszkam z rodzicami i 2 starszymi braćmi w Popowie, choć zdecydowanie więcej czasu spędzam w Poznaniu, gdzie studiuję i trenuję. I stopień studiów mam już za sobą na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa - miesiąc temu zdałam egzamin licencjacki na kierunku politologia, a od października będę studentką studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego. Trenuję w poznańskim AZSie pod okiem specjalisty od rzutów – trenera Grzegorza Nowaka. Sport nie był mi obcy od dzieciństwa, mimo, że nikt nie uprawiał go czynnie w mojej rodzinie, mając 2 starszych braci gra w piłkę, prowizorycznego podwórkowego kosza czy też ściganie się na rowerach to była codzienność. Później w szkole (SP Chrustowo) pan Stefan Hoeft zaczął dostrzegać moje i innych atuty, takie jak szybkość czy skoczność, co kończyło się udziałem w zawodach sportowych, a więc biegałam, skakałam, pływałam, grałam w tenisa stołowego, a wszystko to sprawiało mi przyjemność. Lubiłam rywalizować, lubiłam być najlepsza. W Gimnazjum nr 3 rolę pana Stefana przejęła

pani Edyta Mysiak-Schefke przez co znowu było mnie pełno na różnego rodzaju zawodach. W gimnazjum zupełnie przypadkiem zaczęła się też moja przygoda z pchnięciem kulą. Idąc na zawody (Mistrzostwa Miasta i Gminy Oborniki Gimnazjów) nie wiedziałam nawet na czym ten sport polega. Na szczęście na miejscu się dowiedziałam. Spróbowałam zrobić tak jak inni i … wygrałam. Później były Mistrzostwa Powiatu, na których byłam druga, o ile dobrze pamiętam. To kwalifikowało mnie do etapu rejonowego „Gimnazjady” w Poznaniu, z którego z trzeciego miejsca (czyli ostatniego które dawało awans) weszłam do finału wojewódzkiego. Przez dobre 2 tygodnie przygotowywałam się do niego pod okiem innego nauczyciela z G3 (notabene karateki) pana Jarosława Kuca. Gimnazjadę w sumie niespodziewanie ale wygrałam. Później zaczęły się mną interesować kluby lekkoatletyczne : LKS Orkan Wlkp i MKS Juvenia Puszczykowo. Wybrałam ten pierwszy i przez kolejne 3 lata – okres nauki w Liceum nr II w Szamotułach trenowałam pod okiem trenera Jerzego Śwista. Pierwsze obozy, zawody, 5 treningów w tygodniu, kadra wojewódzka juniorów to właśnie był Orkan. Później była matura, a po niej studia i przejście do AZS Poznań. Wymienia Pani osoby. Czy to zatem ich zasługa, że wybrała Pani tę dyscyplinę? Wyżej wymienione osoby sprawiały, że chciało mi się to robić, wierzyli we mnie. Ponadto może nie osoby a zdarzenia. Gdy w telewizji była transmisja z ważnych imprez lekkoatletycznych czy też Igrzysk Olimpijskich – mogłam siedzieć godzinami przed ekranem. Teraz tym bardziej,

Który medal jest dla Pani najcenniejszy? Chyba ten z ubiegłorocznych Mistrzostw Polski Seniorów w Bielsku-Białej. To na pewno najwyższy rangą w moim dorobku. Osiągnięcie to zapisuje mnie też na stałe w historii polskiej lekkiej atletyki. Z drugiej strony najcenniejszy, bo kosztujący mnie najwięcej był srebrny medal Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale – dla tych zawodów zrezygnowałam z własnej studniówki. Czasem żałuję, ale nie wiem czy gdyby nie to osiągnięcie byłabym tu gdzie jestem i robiła to co robię. Czy myśli Pani już o olimpiadzie, jak ocenia Pani swoje szanse? Oczywiście, że myślę o Igrzyskach Olimpijskich - to marzenie każdego sportowca. Jeśli chodzi o Londyn 2012 to myślę, że nie zdążę się aż tyle poprawić. Natomiast Rio de Janeiro 2016 jest sprawą jak najbardziej otwartą. Może trzeba będzie wprowadzić jakieś zmiany techniczne do tego czasu, ale lepiej zaryzykować i żałować niż nie spróbować i stać w miejscu. Co chciałaby Pani powiedzieć młodym ludziom z naszej gminy? Nie będę mówić oklepanego „sport to zdrowie”. Młodzi ludzie powinni pamiętać, że sport – to nie tylko piłka nożna, a lekcje w-f to nie zło ostateczne. Powinni korzystać też z tego co oferują im szkoły, z zajęć pozalekcyjnych, z możliwości jakie daje im infrastruktura lokalna aby aktywnie spędzać czas. Mówi się, że uprawiając sport wydzielają się endorfiny czyli hormony szczęścia, a że szczęściu trzeba pomagać... Ponadto życzę im tylu życzliwych, pomocnych, zapalonych do działania ludzi ilu ja spotkałam na swojej drodze.

Agnieszka Maluśkiewicz, ma 22 lata, mieszka w Popowie 2008 - 2011 studia licencjackie - politologia, specjalizacja dziennikarstwo na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, od października studentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym, Osiągnięcia w pchnięciu kulą: - 2m Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w LA 2008 r. - w latach 2009-2011 medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w LA : 2009 srebro, 2010 złoto, 2011 brąz - 3m. Mistrzostw Polski Seniorów w LA 2010r - 3m. w Meczu Lekkoatletycznym POL-GER U23 - Akademicka Mistrzyni Wielkopolski w LA w latach 2009 - 2011 - Akademicka Mistrzyni Polski 2009 r., srebra w latach 2010, 2011 Ponadto: - Akademicka Mistrzyni Polski w ergometrze wioślarskim na dystansie 1000 m w roku 2009, Wicemistrzostwo 2010, - Akademicka Mistrzyni Wlkp w ergometrze wioślarskim w latach 2008 - 2011 na dystansach 500 i 1000m - Akademicka Wicemistrzyni Wlkp w bowlingu 2011


www.oborniki.plW życiu trzeba zakładać najwyższe cele Rozmowa z Jackiem Okpiszem - dyrektorem OCS ski Juniorów w Piłce Ręcznej (od października 2007r.) - Trener zespołu ekstraklasy piłki ręcznej mężczyzn Chrobry Głogów (od 01.11.2009 do 15.06.2010) - Awans z zespołem Kadry Narodowej Juniorów do Finałów Mistrzostw Europy 21-23.05.2010 - 10-miejsce w Finałach Mistrzostw Europy Juniorów w  Czarnogórze 12-22.08.2010 6-miejsce w Otwartych Mistrzostwach Europy Juniorów w Geteborgu 4-8.07.2011 Jacek Okpisz o sobie: Studiowałem w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jako zawodnik grałem od najmłodszych lat w Obornikach i tu zakończyłem swoją zawodniczą przygodę z piłką ręczną , a jako trener pracowałem w Obornikach, Wągrowcu, Legnicy, Głogowie, z Kadrą Wielkopolski Juniorów oraz Kadrą Narodową Juniorów. - Trener zespołu piłki ręcznej młodzików UKS „Czwórka” Oborniki (1995/1996) – Mistrzostwo Polski. - Trener zespołu piłki ręcznej młodzików UKS „Czwórka” Oborniki (1996/1997) – V miejsce Mistrzostw Polski. - II trener zespołu piłki ręcznej juniorów młodszych „Metalplast” Oborniki (1996/1997) – Mistrzostwo Polski. - Asystent trenera zespołu II ligi piłki ręcznej mężczyzn „Metalplast” Oborniki (1997/1998) – awans do ekstraklasy. - Trener kadry Makroregionu Północno-Zachodniego (1997/1998) (I miejsce w Turnieju Finałowym Kadr Makroregionów). - II trener zespołu piłki ręcznej juniorów młodszych „Metalplast” Oborniki (1997/1998) – Mistrzostwo Polski. - Trener zespołu piłki ręcznej juniorów „Metalplast” Oborniki (1998/1999) – wicemistrzostwo Polski. - Trener zespołu piłki ręcznej juniorów „Metalplast” Oborniki (1999/2000) – wicemistrzostwo Polski. - II trener zespołu ekstraklasy piłki ręcznej mężczyzn „Metalplast” Oborniki (1999/2000). - Trener zespołu II ligi piłki ręcznej mężczyzn „Nielba” Wągrowiec (2000/2001). - Trener zespołu II ligi piłki ręcznej mężczyzn SKF KPR „Sparta” Oborniki (2002/2003). - Trener zespołu II ligi piłki ręcznej mężczyzn SKF KPR „Sparta” Oborniki (2003/2004) – awans do I ligi. - Trener zespołu I ligi piłki ręcznej mężczyzn SKF KPR „Sparta” Oborniki (2004/2005) – drugie miejsce w tabeli rozgrywek. - Trener kadry Wielkopolski Juniora Młodszego (1999-2005 ) - Trener zespołu I ligi piłki ręcznej mężczyzn SKF KPR „Sparta” Oborniki (2005/2006) – drugie miejsce w tabeli rozgrywek. - Trener zespołu I ligi piłki ręcznej mężczyzn „Miedź” Legnica (2006/2007) – awans zespołu do ekstraklasy. - Trener zespołu I Ligii piłki ręcznej mężczyzn Nielba Wągrowiec (2008/2009 ) - awans zespołu do ekstraklasy. - Trener główny Reprezentacji Pol-

Który sukces sportowy zajmuje najważniejsze miejsce w Pana dorobku trenerskim? Zdobycie V-ce Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Ręcznej w 1999 roku w Kwidzynie i rok później również V-ce Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Ręcznej w Zabrzu, awans do Mistrzostw Europy Juniorów Kadry Narodowej w 2010 roku. Jaka jest Pana wizja rozwoju sportu w naszym mieście? Przede wszystkim chciałbym, żeby obornickie szkoły, kluby i stowarzyszenia miały szansę rozwoju w ramach możliwości finansowych naszego miasta jak i własnych. Uważam, że powinny się znaleźć jeszcze większe środki, by propagować i rozwijać  wśród dzieci młodzieży oraz dorosłych ideę sportu i  zdrowego stylu życia, zarówno w ośrodkach miejskich, jak i wiejskich. Posiadamy od niedawna kilka nowych obiektów na których mieszkańcy mogą uprawiać sport, ale mamy również jako mieszkańcy naszej gminy, wspaniałe tereny, gdzie sport też może być uprawiany w różnych formach i to trzeba wykorzystać. Jak ocenia Pan bazę sportową w Obornikach? Moim marzeniem jest hala sportowo-widowiskowa wraz z hotelem zlokalizowana przy obornickim stadionie. Jednak patrząc na dzisiejsze realia uważam, że na ten moment baza sportowa jest wystarczająca tylko trzeba w nią jeszcze wiele zainwestować. Takie obiekty jak: stadion, pływalnia czy kąpielisko miejskie mają już swoje lata

i wymagają dużo większych nakładów finansowych w celu poprawy ich wizerunku, a przede wszystkim lepszego funkcjonowania. Mamy też nowo powstałe obiekty, takie jak: boiska wielofunkcyjne przy ulicy ks. Szymańskiego, orlik przy ul. Obrzyckiej, czy boisko przy ulicy 25 Stycznia, o te obiekty też trzeba należycie zadbać, aby ich funkcjonowanie było jak najdłuższe. Co OCS może zaproponować mieszkańcom amatorsko uprawiającym sport? Przede wszystkim możliwość korzystania z boisk sportowych przy ul. Obrzyckiej, 25-go Stycznia, ks. Szymańskiego oraz innych atrakcji znajdujących się na tym obiekcie. Do dyspozycji mieszkańców jest również hala sportowa przy ul .Obrzyckiej oraz w  Objezierzu, pływalnia przy ul. Czarnkowskiej, a w okresie letnim tzw. Żwirki, gdzie można uprawiać sporty wodne oraz plażowe. W zanadrzu mamy kilka propozycji i pomysłów, na razie nie będę ich zdradzać. Na jakim poziomie Pana zdaniem powinny znajdować się obornickie kluby sportowe? Na najwyższym!! Takie cele trzeba sobie w życiu zakładać. W naszym mieście jest wiele klubów, w których trenują zawodnicy i zawodniczki osiągając bardzo dobre wyniki sportowe . Wszystko zależy jednak od środków finansowych, jakimi kluby będą dysponowały i w jakim stopniu pomogą im w ich działalności miasto oraz sponsorzy. W tym roku kluby otrzymały duże wsparcie od miasta, ale zdaję sobie sprawę, że każdy chciałby jeszcze więcej. W tym celu kluby muszą poszukiwać sponsorów, którzy pomogliby w prawidłowym funkcjonowaniu ich działalności. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że miasto obok klubów sportowych musi wspierać wiele stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz mieszkańców oraz utrzymywać i rozwijać już istniejącą bazę sportową.

Sierpień 2011

Nasze Oborniki

11

Piłkarska jesień 2011 Znamy już terminarz tegorocznej piłkarskiej jesieni. Rozgrywki klasy okręgowej piłki nożnej ruszają w sobotę 20 sierpnia. Sparta Oborniki rozpocznie rundę jesienną meczem z zespołem Lechita z Kłecka. 20.08. SPARTA Oborniki – LECHITA Kłecko 27.08. KŁOS Zaniemyśl – SPARTA Oborniki 03.09. SPARTA Oborniki – KOTWICA Kórnik 10.09. CONCORDIA M Goślina – SPARTA Oborniki 17.09. SPARTA Oborniki – PIAST Kobylnica 24.09. WEŁNA Rogoźno – SPARTA Oborniki 01.10. SPARTA Oborniki – VITCOVIA Witkowo 08.10. STELLA Luboń – SPARTA Oborniki 15.10. SPARTA Oborniki – WIELKOPOLSKA Komorniki 22.10. SPARTA Oborniki – KS Łopuchowo 29.10. HURAGAN Pobiedziska – SPARTA Oborniki 05.11. SPARTA Oborniki – WARTA Śrem 12.11. WINOGRADY Poznań – SPARTA Oborniki

LKS Orkan Objezierze

Terminarz rozgrywek Klasa A gr. 2 20.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 05.11 13.11

Arka Kiekrz ORKAN Objezierze ORKAN Objezierze Rakieta Głuponie ORZEŁ Słopanowo ORKAN Objezierze ROKITA Rokietnica ORKAN Objezierze ORKAN Objezierze LKS Kicin KŁOS Gałowo ORKAN Objezierze ORKAN Objezierze GKS Golęczewo WARTA Wartosław ORKAN Objezierze ORKAN OBJEZIERZE ZŁOCI Złotkowo CZARNI Kaźmierz ORKAN Objezierze ORKAN Objezierze Jurand Koziegłowy SUCHARY Suchy Las ORKAN Objezierze ORKAN Objezierze RZEMIEŚLNIK Kwilcz

15:00 11:00 14:00 12:00 14:00 14:00 11:00 16:00 11:00 15:00 11:00 14:00 11:00

Nowy sezon szczypiornistek Sparty Meczem z AZS PWSZ Jutrzenka Płock, rozpoczną sezon 2011/2012 piłkarki ręczne Sparty Oborniki w I lidze kobiet. Mecz rozegrany zostanie w Płocku w ostatnim tygodniu września. Pierwsze spotkanie w Obornikach, szczypiornistki rozegrają w pierwszy weekend października, kiedy to podejmować będą Start II Elbląg. Rozgrywki grupowe Oborniczanki zakończą w ostatnim tygodniu lutego 2012 meczem z Słupią Słupsk. Wiosną 2012 r. Spartanki przystąpią do fazy play – off rozgrywek o mistrzostwo I ligi, w zależności od miejsca, które zajmą w tabeli na koniec fazy grupowej. Miejmy nadzieję, że podobnie jak w tym sezonie szczypiornistki z Obornik walczyć będę o czołowe lokaty w I lidze, dające realną szansę na awans do ekstraklasy piłki ręcznej kobiet.

Terminarz I ligi kobiet gr. A 24/25.09.2011 - AZS PWSZ Jutrzenka Płock - Sparta Oborniki 1/2.10.2011 - Sparta Oborniki - Start II Elblą 8/9.10.2011 - AZS AWF Poznań - Sparta Oborniki 15/16.10.2011 - Lis Kościerzyna - Sparta Oborniki 29/30.10.2011 - Sparta Oborniki - Latocha Sambor Tczew 5/6.11.2011 - MKS MOS Gniezno - Sparta Oborniki 12/13.11.2011 - Sparta Oborniki - Słupia Słupsk 19/20.11.2011 - Sparta Oborniki - AZS PWSZ Jutrzenka Płock 3/4.12.2011 - Start II Elbląg - Sparta Oborniki 10/11.12.2011 - Sparta Oborniki - AZS AWF Poznań 21/22.01.2012 - Sparta Oborniki - Lis Kościerzyna 28/29.01.2012 - Latocha Sambor Tczew - Sparta Oborniki 11.02.2012 - Sparta Oborniki - MKS MOS Gniezno 25.02.2012 - Słupia Słupsk - Sparta Oborniki Mecze o miejsca 1-4 i 5-8 III runda: 03/04.03, 17/18.03, 24/25.03.12 r. IV runda: 14/15.04, 21.04, 28.04.12 r Tabela: 1 MKS Sambor Tczew 2 MKS Słupia Słupsk 3 SKF KPR Sparta Oborniki 4 EKS Start II Elbląg 5 KS AZS AWF Poznań 6 MKS MOS Gniezno 7 AZS PWSZ Jutrzenka Płock 8 UKS PCM Kościerzyna


12 Nasze ObornikiSierpień 2011

POMAX zwycięzcą Lepiko Developer Cup 2011

Muzyczna Warta Wielokulturowo i radośnie, pomimo deszczowej aury wyglądała ulica Nadbrzeżna w Obornikach. W piątkowy wieczór dla mieszkańców przygotowano koncert pn. Muzyczna Warta. Impreza odbyła się w ramach projektu Polish Guitar Academy, który realizowany

14 i 15 sierpnia były w Bogdanowie świętem piłki nożnej. W tych dniach odbył się turniej Lepiko Developer Cup 2011. Zwycięzcą rozgrywek została drużyna POMAX Oborniki. W finałowym meczu pokonała zespół Sweden z Bogdanowa 4:2 (1:2). W meczu o 3. miejsce lepsi okazali się Blacharze Połajewo, którzy zwyciężyli Full Mocnego 1:0. Uroczyste zakończenie LDC 2011 rozpoczęło się w poniedziałek, 15 sierpnia. Na uroczystość przybyli m.in. Prezes Lepiko Developer Krzysztof Dybizbański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Krzysztof Hetmański oraz Andrzej Majkowski (sołtys Bogdanowa, radny Rady Miejskiej). W pierwszej kolejności podziękowania, wraz z drobnymi upominkami, od organizatorów otrzymali sędziowie: Zbigniew Małachowski, Waldemar Jastrząbek i Błażej Jastrząbek. Wyróżniony został również Eugeniusz Gacek, który przez 2 dni czuwał nad bezpieczeństwem uczestników turnieju.

Każda z drużyn z  rąk Prezesa Krzysztofa Dybizbańskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej, Krzysztofa Hetmańskiego otrzymała pamiątkowe dyplomy i upominki. Dodatkowo miejsca II i III uhonorowane zostały pucharami, a zwycięzca zespół Pomax otrzymał od właściciela Lepiko okazały puchar i bluzy sportowe. Wszystkim uczestnikom przekazano pamiątkowe smycze z logo turnieju. Imprezę zorganizowano dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia Bogdanowo – Zawsze Aktywni. Turniej nie odbyłby się, gdyby nie ofiarność firm. Głównym sponsorem Pucharu była firma Lepiko Developer. Rozgrywki wspierali także: Kaczmarek Nieruchomości, Elplast, Gwarant Inkasso, Zakłady Mięsne Zbigniew Cyrulik, Tydzień Obornicki i Restauracja Zamkowa. Sprzęt nagłaśniający wypożyczył na potrzeby imprezy OCS Oborniki. Źródło: www.bogdanowo.net

www.oborniki.pl

jest w Wielkopolsce od 2008 roku. Gitarowe brzmienia w wykonaniu adeptów oraz Witolda Żuromskiego zabrzmiały nad obornicką rzeką. Wszyscy mieli okazję poznać kroki i wspólnie zatańczyć w rytmie salsy. Na zakończenie w muzyczną podróż zabrał wszystkich

zespół De Jacaranda w składzie, którego zagrali m.in.: Brazylijczyk, Peruwiańczyk, Meksykanin. Podczas imprezy prowadzona była zbiórka na rzecz dzieci z wielkopolskich hospicjów i ich rodzin.

„Zielone Wakacje” w Wargowie

Już po raz ósmy specjalnie dla najmłodszych mieszkańców Wargowa zorganizowano „Zielone Wakacje”. Inicjatorami była rada sołecka oraz sołtys Irena Magdziarek. Z tej wakacyjnej propozycji skorzystało 31 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Pierwsze 5 dni spędziły w Regionalnym Centrum Profilaktyki dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Miały tam zapewnioną fachową opiekę wychowawczą, a także bogaty program wypełniony zabawą, warsztatami i pogadankami o tematyce profilaktycznej czy możliwością kąpieli w pobliskim jeziorze. O najmłodszych troszczyła się dyrektor Beata Matelska i panie z Wargowa: Halina Lerczak, Beata Kosmowska, Joanna Koralewska, Marzena Czachańska. Pełni wrażeń, przygód i wiedzy najmłodsi wrócili do Wargowa, aby przygotować się do Festynu Rodzinnego. W niedzielę, 7 sierpnia teren rekreacyjny przy Wiejskim Domu Kultury wypełnił się

po brzegi. Z zaproszenia skorzystał również zastępca burmistrza Piotr Woszczyk wraz z małżonką. Tradycyjnie dla wszystkich przygotowano wiele atrakcji , zadbano, by nie zabrakło konkurencji, które dostarczyły mnóstwa dobrej zabawy, radości i śmiechu. Największą frajdę sprawiły nietypowe zmagania sprawnościowe: przechodzenie przez ścianę kółek, rodzinny

wyścig na nartach, hula-hop oraz przewóz drużyny taczkami, natomiast do koła fortuny ustawiła się niekończąca kolejka dzieci. Zawody, które polegały na jak najszybszym obraniu ziemniaków, kabaczka i cebuli pozwoliły na przygotowanie lokalnej potrawy: wargowskich plędzy. Przysmak ten wyszedł wyśmienicie i cieszył się dużym powodzeniem. Wśród kulinarnych rarytasów nie zabrakło też grillowanych kiełbasek. Najmłodsi przygotowali sołtys Irenie Magdziarek miłą niespodziankę i po wypiciu przez nią szklanki soku z cytryny nadali odznakę „Przyjaciela Dzieci”. O oprawę muzyczną imprezy zadbali: Mirosław Buszkiewicz i Maciej Hnat, a dobrej zabawie nie było końca. Tegoroczne „Zielone Wakacje” i Festyn Rodzinny zaliczyć należy do udanych, dzięki zaangażowaniu i wsparciu mieszkańców m.in. sponsorowi rodzinnej imprezy Patrykowi Sztulpie.


www.oborniki.plSierpień 2011

Nasze Oborniki

13

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) Burmistrz Obornik ogłasza przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę na okres trzech lat lokalu użytkowego położonego w: w Obornikach przy ulicy Objezierskiej 2 (lokal na terenie Obornickiego Centrum Sportu) o pow. użytkowej 11,50 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, Cena wywoławcza 8,00 zł za m2 netto +VAT płatne miesięcznie Wadium w wysokości – 200,00 zł. Umowa dzierżawy od września 2011 r. w Obornikach przy ulicy Zamkowej 5 o pow. użytkowej 28,28 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, Cena wywoławcza 8,00 zł za m2 netto +VAT płatne miesięcznie Wadium w wysokości – 200,00 zł. Umowa dzierżawy od września 2011 r. Przetarg odbędzie się 7 września 2011 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Miejskim w Obornikach, ul. M. J. Piłsudskiego 76 (sala 110). Wadium za lokal należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu na konto nr 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955. Nie podpisanie przez licytanta umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu powoduje utratę wadium. Do przetargu w myśl § 3 Regulaminu przetargu na dzierżawę lokali użytkowych może przystąpić osoba nie prowadząca działalności gospodarczej i o ile w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy udokumentuje zgłoszenie prowadzenia działalności, w przeciwnym razie umowę uważa się za nieważną. Przed przystąpieniem do przetargu można dokonać oględzin lokalu tj. do 6.09.2011 r., zapoznać się z regulaminem przetargu i warunkami umowy najmu (informacja pok. 226 tel. 061 65 59 150 dot. lokalu na Zamkowej 5, lokal przy ul. Objezierskiej 2 tel. 061/ 2960906 ). Zwrot wadium nastąpi po zakończonym przetargu na wskazane konto przez uczestnika przetargu.

Zapraszamy osoby pracujące w mikro i  małych przedsiębiorstwach oraz właścicieli do udziału w projekcie „@kademia IT”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Kursy prowadzone są w pięciu kategoriach: WEBMASTER – PROJEKTOWANIE STRON WWW program (144 godziny): projektowanie stron www w języku HTML, XHTML, CSS, Java Script, DHTML i PHP.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 położonych w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zmianami oraz uchwały Nr XLIII/353/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 czerwca 2009r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 109/1, 109/2, 123/2, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 53 położonych w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBSŁUGA PAKIETU MS OFFICE program (104 godziny): obsługa komputera, obsługa programów: Word, Excel, PowerPoint, Access, komunikacja w Internecie. BEZPIECZEŃSTWO IT program (72 godziny): pokonywanie zabezpieczeń, atakowanie i ochrona systemów operacyjnych i aplikacji webowych, bezpieczeństwo sieci lokalnej, wykrywanie ataków, analiza powłamaniowa, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, audyt bezpieczeństwa.

w dniach urzędowania od 05 września 2011r. do 05 października 2011r. ul. Marsz. J. Piłsudskiego nr 76, (pokój nr 225, II piętro) w godzinach od 800 do 1500 . Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2011 roku o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego nr 76, (pokój 225, II piętro). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Obornik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2011r.

BURMISTRZ OBORNIK TOMASZ SZRAMADla właścicieli lasów Uwaga właściciele lasów prywatnych, które zostały uszkodzone w wyniku m.in. ulewnych deszczy i huraganów! Uprzejmie informujemy, iż odbudowa lasów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, które niedawno nawiedziły Polskę, będzie możliwa w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013. Finansowaniu będą podlegać: - odnawianie lasu wraz z pielęgnacją i ochroną założonych upraw, pielęgnacja i ochrona uszkodzonych drzewostanów oraz cennych obiektów przyrodniczych, - udostępnianie terenów leśnych dla wypełniania funkcji społecznych lasu, - wzmacnianie systemu ochrony przeciwpożarowej. O  pomoc finansową w    ramach  ww. działania na realizację

ADMINISTROWANIE BAZ DANYCH MySQL program (104 godziny): pliki serwera MySQL, skrypty startowe, konfiguracja i bezpieczeństwo serwera MySQL, system uprawnień, zarządzanie kontami użytkowników, konserwowanie oraz naprawa baz danych, ustawienia lokalne, pliki dziennika serwera, uruchamianie kilku serwerów MySQL na 1 maszynie, tworzenie kopii zapasowej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji 64-800 Chodzież, ul. Zwycięstwa 23 tel./fax: (67) 215 27 04, tel. kom. 504 346 366, e-mail: biuro.chodziez@ac-expert.pl

Wymiana dowodu osobistego

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach,ADMINISTROWANIE SYSTEMEM LINUX program (128 godzin): wybór dystrybucji Linuxa, posługiwanie się konsolą, instalowanie oprogramowania, administracja użytkownikami, grupami, systemami plików, tworzenie backupu systemu, konfiguracja i zabezpieczanie systemu, programowanie w powłoce, administrowanie sieci TCP/IP oraz serwerami usług (DHCP, SSH, FTP, DNS, Samba, Apache, Squid, Postfix).

operacji w lasach pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz lasach prywatnych będą mogły ubiegać się Nadleśnictwa w ramach kompleksowych wniosków składanych w ARiMR. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani odbudową uszkodzonych lasów, prosimy o skontaktowanie się z Nadleśnictwem właściwym dla położenia Państwa lasu oraz odwiedzenie strony internetowej www.arimr.gov.pl.

Burmistrz Obornik przypomina, że 1 stycznia 2011 roku minął termin ustawowej wymiany dowodów osobistych. Dowód, którego okres ważności upłynął jest nieważny. Podlega unieważnieniu z urzędu, z dniem oznaczonym w dowodzie osobistym. Nie można się nim posługiwać. Zobowiązani jesteśmy do jego wymiany. Obowiązek taki wynika z przepisów prawa - z art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (Dz. U. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384). O wymianę dowodu osobistego, z powodu utraty ważności należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

O wydanie nowego dowodu osobistego występujemy do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Organem wydającym dowód jest Burmistrz. Wykroczenie Warto również wiedzieć, że uchylanie się od obowiązku wymiany dowodu osobistego jest wykroczeniem. Osoba nie dopełniająca obowiązków z tym związanych podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.


14 Nasze Oborniki 

Sierpień 2011

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Obornik

Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości położone na terenie Gminy Oborniki. Wykazy ze szczegółowym opisem nieruchomości zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 23 sierpnia 2011 roku do dnia 23 września 2011 roku.

Kursy dla rolników Zapraszamy wszystkich rolników lub domowników ubezpieczonych w KRUSie na bezpłatny kurs komputerowy. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Szkolenie w swym zakresie obejmuje: obsługa komputera, Word, Exel, Power Point, Internet oraz inne przydatne programy użytkowe, kurs trwa 60 godzin, poziom będzie dostosowany do umiejętności uczestników, zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w nowoczesnej sali multimedialnej, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe. Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji 64-800 Chodzież, ul. Zwycięstwa 23 tel./fax: (67) 215 27 04, tel. kom. 504 346 366, e-mail: biuro.chodziez@ac-expert.pl

www.oborniki.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie, których adresatami mogą być m.in. osoby mające status rybackości lub chcące podjąć i rozwinąć działalność gospodarczą na terenie 7 gmin: Margonin, Oborniki, Rogoźno, Skoki, Szamocin, Wągrowiec, Wyrzysk. Termin składania wniosków upływa 28.08.2011 r.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki prosimy o kontakt z Biurem LGR „7 Ryb” zlokalizowanym przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu lub drogą telefoniczną/e-mailową tel. kom. 506 256 186, tel. 67 254 74 41, e-mail stowarzyszenie7ryb@wp.pl, do dnia 28.08.2011 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.7ryb.pl Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Bądź ekologiczny –

czerp energię ze słońca! Posiadając instalację solarną, zmniejszysz wydatki na ogrzewanie wody użytkowej i ogrzewanie. Dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska, uzyskasz dotację na zakup i montaż instalacji solarnej, do 45% Program „Słoneczna Gmina” ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Obornikach, odbędzie się: W CZWARTEK 15 WRZEŚNIA,  o godzinie 18:00 W OBORNICKIM OŚRODKU KULTURY, mieszczącym się przy ulicy Armii Poznań 18. ZAPRASZAMY!!

!11

777


www.oborniki.pl

Cool-turyści na Mocnym Finale Lata Podczas Mocnego Finału Lata, 27 sierpnia odbędzie się zakończenie akcji fotograficznej cool-turyści , zorganizowanej przez Obornicki Ośrodek Kultury. Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie wyjątkowa wystawa prac nadsyłanych w trzech kategoriach: 1. Wakacyjny portret - fotografia zrobiona na wakacyjnym tle (równie dobrze może to być Wieża Eiffla, co pole rzepaku koło Chludowa) 2. Ulotne piękno – zachody słońca, letnie ulewy, itd. 3. Oj, działo się, działo – imprezy, szalone akcje, wyczyny sportowe, itp…Sierpień 2011

Nasze Oborniki

15

Mocny Finał Plebiscytu Obornicki Ośrodek Kultury nadał jeszcze jedno nowe znaczenie słowu kulturyści -> siłacze kultury -> ludzie-twórcy -> animatorzy kultury -> osoby, które w naszym mieście (powiecie) zrobiły dla kultury najwięcej. Przez miesiąc zbierano propozycje mieszkańców, pytając kto jest „najlepszym” kulturystą Obornik. Z tej sondy powstała lista nominowanych, na których głosować będzie można podczas Mocnego Finału Lata – do czego gorąco zachęcamy. W trakcie imprezy nastąpi również rozstrzygnięcie plebiscytu.

Zakończ wakacje mocnym akcentem! Już w najbliższą sobotę (27 sierpnia) odbędzie się niecodzienna impreza plenerowa w naszym mieście. Mocny Finał Lata to propozycja dla całych rodzin. Pośród zaplanowanych atrakcji znajdą się Otwarty Puchar Polski Strong Man, koncerty rockowe oraz ciekawa oferta przygotowana przez OCS i OOK. Tego dnia na Targowisku odbędzie się rozstrzygnięcie plebiscytu Kulturyści – kulturalne ramię Obornik oraz zakończenie Akcji Fotograficznej Cool –Turyści, zaś dla najmłodszych ustawiony zostanie Ogródek Małego Siłacza. Podczas imprezy będziecie mieli Państwo wyjątkową okazję wygrania wycieczki ufundowanej przez obornickie biuro podróży Hetman Travel. Wystarczy wyciąć poniższy kupon, wypełnić i wrzucić go do urny, podczas sobotniej imprezy.

Gwiazdą Mocnego Finału Lata będzie zespół OUTSIDER BLUES DRAWERS, który mieszkańcy mieli okazję poznać już podczas koncertów w 2010 roku. Bluesmani gościli podczas ubiegłorocznego Pikniku Motocyklowego oraz Dni Obornik. Wówczas największe wrażenie na Oborniczanach wywarła aranżacja utworów kultowego zespołu Dżem, których mamy nadzieję nie zabraknie i tym razem. Wystąpi również Ostatni Rejs. Zespół powstał w latach 90. z inspiracji muzyką hippisów przełomu lat 60. i 70. Jak twierdzą sami artyści: fascynacje muzyczne każdego z członków zespołu są różne, a czasem skrajnie odmienne, co odzwierciedla się w ich twórczości. Jest trochę Ray Manzarkowych organów, hippisowskiej tęsknoty za wolnością, poezji, ostrego, gitarowego grania, szarpiącego struny rocka i ciepłego bluesa.


www.oborniki.plSierpień 2011

Nasze Oborniki

16

Krzysztof Hetmański

Jaka jest Pana ulubiona bajka z dzieciństwa? Bajki Jana Christiana Andersena.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach

Jak ukształtowała Pana rodzina? Nauczyła mnie samodzielności i dążenia do realizacji celów.

Data i miejsce urodzenia 05.09.1968 Kościan Zawód/miejsce pracy Ekonomista / Gwarant Inkasso Krzysztof Hetmański Liczba głosów: 194

Trzy największe Pana zalety i wady to… Zalety: dokładność, punktualność, samodzielność. Wady: uparty w dążeniu do celu, szczery do bólu, impulsywny.

Jak wyobraża sobie Pan Oborniki za 4 lata? Nowocześnie zarządzane z zadowolonymi mieszkańcami. Potrzeba w związku z tym realizacji planowanych inwestycji i stworzenia warunków dla rozwoju firm w Obornikach, co pozwoli zwiększyć ilość miejsc pracy.

Gdy nie myśli Pan o gminie to ? Myślę o Rodzinie, pracy i nowych wyzwaniach w tej gminie.

Bycie radnym to cel czy środek? To środek do realizacji społecznych, ekonomicznych potrzeb mieszkańców Obornik. Co jest największym wyzwaniem obecnej kadencji? 1.Unowocześnienie Miasta, 2.Obwodnica dla Obornik, przecież kiedyś będzie trzeba remontować most na Wełnie. Jakie są trzy najważniejsze sprawy wg Pana stojące przed nową Radą Miejską? 1. Racjonalizacja przychodów i wydatków miasta, 2. Stworzenie warunków dla pozyskania nowych inwestorów, 3. Podejmowanie decyzji , które zapewnią realizację inwestycji potrzebnych mieszkańcom Miasta i Gminy Oborniki.

Jakie zatem są Pana pasje? Uwielbiam podróże, z tej pasji powstało biuro podróży Hetmantravel. Często śnię o… Twardo śpię po trudach dnia. Gdyby wygrał Pan milion złotych… 10% przeznaczę na cele społeczne, resztę przeznaczę na inwestycje i pewnie troszeczkę zostanie na podróż życia. Co najbardziej Pana śmieszy? Dobra polska komedia. Czy jest Pan szczęśliwym człowiekiem? Czy istnieje recepta na udane życie? Trudne pytanie. Szczęśliwym człowiekiem na pewno się bywa. Myślę, ze nie ma recepty na udane życie we wszystkich jego płaszczyznach, przecież zawsze jest coś do zrobienia.

Będzie się działo… 23.08.2011 r. – „Wakacyjne podróże niewielkie i duże” – wyjazd do poznańskiego Nowego Zoo, koszt 10 zł, 27.08.2011 r., godz. 16.00 – „Mocny Finał Lata”, Otwarty Puchar Polski Strong Man, Ogródek Małego Siłacza, Zakończenie Akcji Fotograficznej Cool-turyści, Kulturyści - kulturalne ramię Obornik, targowisko miejskie przy ul. Chłopskiej, Turniej Piłki Nożnej „Piłkarskie Zakończenie Lata” dla szkół podstawowych i gimnazjów, kompleks boisk przy ul. Ks. Szymańskiego, 28.08.2011 r., godz. 11.00 – Mecz o Mistrzostwo Klasy A: Orkan Objezierze – Rakieta Głuponie, stadion OCS Objezierze, 29.08.2011 r., godz. 21.30 – Filmowy wieczór tematyczny: „Annie Hall”, amfiteatr OOK, ul. A. Poznań 18, wstęp wolny, 30.08.2011 r. – „Wakacyjne podróże niewielkie i duże” – wyjazd do Poznań Plaza Kino, koszt 10 zł, 03.09.2011 r., godz. 17.00 – Mecz o Mistrzostwo Klasy Okręgowej: Sparta Oborniki - Kotwica Kórnik, stadion OCS Oborniki, 10.09.2011 r., godz. 9.00 – „II Turniej ORLIKA o Puchar premiera Donalda Tuska” (kat. wiekowe chłopcy urodzeni w roku 1998-1999 oraz 2000-2001). Zgłoszenia do dnia 8 września u animatora sportu p. Janusza Bartoszaka (boisko Orlik przy ul. Obrzyckiej) – liczba miejsc ograniczona. Informacje www.turniejorlika.pl lub w biurze OCS tel. 61 29 60 906, boisko Orlik przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach, 11.09.2011 r., godz. 14.00 – Dożynki Gminne Niemieczkowo 2011, 17.09.2011 r.– Turniej Wsi w Kowalewku, godz. 16.00 – Mecz o Mistrzostwo Klasy Okręgowej: Sparta Oborniki – Piast Kobylnica, stadion OCS Oborniki, 18.09.2011 r., godz. 14.00 - Mecz o Mistrzostwo Klasy A: Orkan Objezierze – LKS Kicin, stadion OCS Objezierze, 25.09.2011 r., godz. 17.00 – Spotkanie z cyklu: „Przy muzyce o…kulisach polityki”, gośćmi będą: Iwona Loranc i Witek Żuromski oraz poseł na Sejm RP Adam Szejnfeld, w programie: Loranc śpiewa Jakubczak, sala kameralna OOK, ul. A. Poznań 18, koszt 20 zł, 01.10.2011 r. – Przegląd Piosenki Turystycznej Niemieczkowo 2011, rajd dla szkół, harcerzy i wszystkich zainteresowanych.

Miesięcznik „Nasze Oborniki” dostępny w następujących punktach: Sklepy GS „Samopomoc Chłopska”, Intermarche Oborniki, ul. 11 listopada 2; Sklep Ogólnospożywczy „Kolonialka”, Oborniki, ul. Kopernika 21; Sklep rolno-spożywczy, Kowanówko – Sanatorium; Sklep rolno-spożywczy Oborniki, ul. Staszica 9; Sklep spożywczy Oborniki, ul. Szarych Szeregów 8; Kiosk na ul. Piłsudskiego (koło poczty); Sklep „Koniaczek” Oborniki, ul. Piłsudskiego 51; Sklep wielobranżowy Oborniki, ul. Armii Poznań 52; Delikatesy „Milea” Oborniki, ul. Szarych Szeregów 4.

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.50mm.com.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 5000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki sierpien  

Nasze Oborniki sierpien

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you