Page 1

Додаток 6 до №10 від 25 червня 2019 року Додаток 7 до постанови Центральної виборчої комісії від 14 червня 2019 року № 1010 форма № 4

ЗВІТ про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №__155__ _____кінцевий____________ (вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "01" до "25" липня 2019 року __________________Яницький Василь Петрович___________________ (прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати)

_____________КБ ПриваБанк, 21099787, №26436054700420___________ (назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)

_____________________________________________________________ Код статті

2 3 10

11

4 10

11

9 12

Найменування статті

Сума (грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду Власні кошти кандидата 352374,00 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 50000,00 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами Помилкові надходження коштів

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 402374,00 (2 + 3 + 4 + 9+ 12) 2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): -


Код статті

2100

2300

3000

3110

3120

3210

3230

4000 5000 6000

Найменування статті

Сума (грн)

Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник поточного рахунку Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня повторного голосування) Перерахування коштів до Державного бюджету України (3110 + 3120 + 3210 + 3230)

-

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати відповідні внески

-

Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі неможливості їх повернення відповідним особам Перерахування до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня повторного голосування), у разі неможливості їх повернення банком відповідним особам Банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям рахунку та його функціонуванням Повернення помилкових надходжень коштів Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих засобах масової інформації

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) Загальний розмір виборчого фонду (2 + 3 + 4+ 12) – (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 3. Використання коштів виборчого фонду 1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 1100 (1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації (плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 1120 виготовлення відеозаписів 1130 виготовлення аудіозаписів 1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації 1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220):

-

-

-

-

-

402374,00

402374,00 80305,00 80305,00 229215,74


Код статті

1210 1211 1212 1220 1300 1310

1320

1330 1340 1350

1360 1361

1362 1400

Сума (грн)

Найменування статті

оплата ефірного часу (1211 + 1212): оплата ефірного часу на телебаченні оплата ефірного часу на радіо публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших предметів і матеріалів, пов’язаних із передвиборною агітацією) оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо) Послуги зв’язку (1361 + 1362): послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо) послуги поштового зв’язку Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку тощо)

1184,40 228031,24 85853,26

84653,26 1200,00

7000,00

-

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду (2 + 3 + 4 + 9 + 12 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 1000) 9

у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами

-

Звіт подано "25"липня 2019 року Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду

___________ (підпис)

______Слободзян М.М___ (прізвище та ініціали)


Додаток 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 14 червня 2019 року № 1010

РОЗШИФРОВКА до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №155 (форми № 4) ________кінцевий______ (вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з «01» до «25» липня 2019 року ________________ Яницький Василь Петрович ____________________ (прізвище, грн’я, по батькові кандидата в депутати)

______________ КБ ПриваБанк, 21099787, №26436054700420________ (назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)

09. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів

кандидата в народні депутати України (код статті 2) Код статті

Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн.)

2 2 2 2 Усього

02.07.2019 04.07.2019 09.07.2019 15.07.2019

1 2 1 1

50000,00 102374,00 150000,00 50000,00 352374,00

1. Відомості про надходження на поточний рахунок добровільних внесків юридичних осіб (код статті 3) Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Наймену-вання платника

Місцезнаходження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

3 3 3 Усього

-

-

-

-

-

-

2. Відомості про надходження на поточний рахунок добровільних внесків фізичних осіб (код надходження коштів 4)

Код статті

4 Усього

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім’я, по батькові платника

01.07.19

@2PL409100

Слободзян Михайло Михайлович

Місце проживання платника (область, район, населений пункт)

Рівненська обл..Дубровиц ький рн.м.Дубровиця

Адреса житла платника

м.Дубровиця вул..Артеменка 32б

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта

3015409778 СР 591477

Сума (грн)

50000,00

50000,00


4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески (код статті 10) Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Найменування платника

Місцезнаходження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

10 10 10 Усього

-

-

-

-

-

-

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески (код статті 10) Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім’я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт)

Адреса житла платника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта

Сума (грн)

10 10 10 Усього

-

-

-

-

-

-

-

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (код статті 11) Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Найменування платника

Місцезнаход-ження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

11 11 11 11 Усього

-

-

-

-

-

-

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (код статті 11)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім’я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт)

Адреса житла платника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта

Сума (грн)

11 11 11 Усього

-

-

-

-

-

-

-


8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами (код статті 9) Код статті

9 9 9 Усього

Дата перерахування штрафних санкцій

-

Номер розрахункового документа

-

Виконавець (повна назва)

Код виконавця (ЄДРПОУ)

-

-

Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору)

-

Призначення платежу

-

Сума (грн)

-

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок від юридичних осіб (код статті 12) Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

Найменування платника

Місцезнаходження платника

Код платника (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

12 12 12 Усього

-

-

-

-

-

-

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок від фізичних осіб (код статті 12)

Код статті

Дата надходження внеску

Номер розрахункового документа

12 12 12 Усього

-

-

Прізвище, ім’я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт)

-

-

Адреса житла платника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта

Сума (грн)

-

-

-

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам (код статті 2100, 2300) Код статті

Усього

Дата повернення внеску

Номер розрахункового документа

Отримувач (повна назва)

Місцезнаходження отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

-

-

-

-

-

-

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам (код статті 2100, 2300) Код статті

Усього

Дата повернення внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім’я, по батькові отримувача

Місце проживання платника (область, район, населений пункт)

-

-

-

-

Адреса житла платника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта отримувача

Сума (грн)

-

-

-


13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб до Державного бюджету України (код статті 3110, 3120, 3210, 3230)

Усього

Номер розрахункового документа

Дата перерахування внеску

Код статті

-

Найменування платника

-

-

Місцезнаходження платника

-

Код платника (ЄДРПОУ)

-

Сума (грн)

-

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб до Державного бюджету України (код статті 3110, 3120, 3210, 3230)

Код статті

Усього

Дата перерахування внеску

Номер розрахункового документа

Прізвище, ім’я, по батькові платника

Місце проживання платника (область, район, населений пункт)

-

-

-

-

Адреса житла платника

-

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта

-

Сума (грн)

-

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов’язаних з відкриттям і закриттям рахунку та його функціонуванням (код статті 4000) Код статті

Дата оплати послуг

Номер розрахункового документа

Найменування банку

Місцезнаходження банку

Код банку (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

4000 4000 4000 Усього

-

-

-

-

-

-

16. Відомості про повернення юридичним особам помилкових надходжень коштів (код статті 5000) Код статті

Дата повернення коштів

Номер розрахункового документа

Отримувач (повна назва)

Місцезнаходження отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

5000 5000 5000 Усього

-

-

-

-

-

-

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів (код статті 5000) Код статті

Дата повернення коштів

Номер розрахункового документа

5000 5000 5000 Усього

-

-

Прізвище, ім’я, по батькові отримувача

Місце проживання платника (область, район, населений пункт)

-

-

Адреса житла платника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта отримувача

Сума (грн)

-

-

-


18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих засобах масової інформації (код статті 6000) Код статті

Дата перерахування коштів

Номер розрахункового документа

Найменування отримувача

Місцезнаходження отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Сума (грн)

6000 6000 6000 Усього

-

-

-

-

-

-

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України (код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1361, 1362, 1400) Номер одноманда тного виборчого округу (в порядку зростання)

155

155

155

155

155

Код статт і

1400

1220

1220

1220

1220

Дата платежу

02.07.19

02.07.19

02.07.19

02.07.19

02.07.19

Номер розрахункового документа

164728765

092431168

122641512

091322306

092134363

Отримувач (повна назва)

ФОП Лопачук О.І

ТОВ Володимирецький Вісник

ФОП Логвиненко газета «Вітрина міста»

ФОП Логвиненко газета «Вітрина міста»

ТОВ Володимирецький Вісник

Місцезнаходження отримувача

м.Рівне

смт.Володим ирець

м.Вараш

м.Вараш

смт.Володим ирець

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Призначення платежу

Сума (грн)

2997418715

Рекламні та маркетингові послуги в мережі інтернет згідно до.№ 020719/1 від 02.07.19.без ПДВ

1000,00

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№214 01.07.2019 р.без ПДВ

1440,00

2854816184

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№39 від 02.07.2019 р.без ПДВ

2500,00

2854816184

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№38 від 01.07.2019 р.без ПДВ

38184974

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№210 від 01.07.2019 р.без ПДВ

38184974

5000,00

6804,00


155

155

155

155

155

155

155

155

155

1220

1220

1220

1400

1220

1330

1400

1212

1110

02.07.19

02.07.19

02.07.19

04.07.19

04.07.19

05.07.19

08.07.19

09.07.19

09.07.19

091740946

090737358

143838343

123925938

200443535

093255925

101030064

142627372

113827944

КП,РГ,Дубровицьк ий Вісник

ПП газета «Полісся»

ФОП Красниця Т.В

ФОП Губеня М.В

ФОП Ванчура В.Л.

КП АН «Перспектива»

ФОП Лопачук О.І

ТОВ «ТРК Клас»

ФОП Красниця Т.В

м.Дубровиця

смт.Зарічне

м.Тернопіль

м.Тернопіль

м.Тернопіль

м.Вараш

м.Рівне

м.Сарни

м.Тернопіль

21084403

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№9 від 01.07.2019 р.без ПДВ

10557,00

30563142

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№74 від 27.06.2019 р.без ПДВ

11154,00

1962702237

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№74 від 27.06.2019 р.без ПДВ

41520,00

3084404639

Інші витрати на передвиборчу агітацію згідно з рах.№ 60 від 04.07.019,без ПДВ

5000,00

2206007438

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.р/ф СФ-0000026 03.07.2019 р.без ПДВ

14700,00

33467090

Оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації зг. рах.№61 від 04.07.19р.без ПДВ

1500,00

2997418715

Розміщення реклами на сайті в інтернеті;зг.рах.№ 020719/2 від 08.07.2019р. без ПДВ

1000,00

24821055

Оплата ефірного часу на радіо зг.рах.№СФ0000140 від 09.07.19р.у т.ч.ПДВ 197,40грн.

1184,40

1962702237

Виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітаціїзг.рах.№73 від 08.07.19р.без ПДВ

18500,00


155

155

155

155

155

155

155

1220

1220

1110

1220

1220

1220

1110

09.07.19

09.07.19

10.07.19

10.07.19

10.07.19

10.07.19

11.07.19

113920877

114213453

161910781

120100633

120517121

122313962

173726671

КП,РГ,Дубровицьк ий Вісник

ПП газета «Полісся»

ФОП Ванчура В.Л.

ТОВ Володимирецький Вісник

ФОП Логвиненко газета «Вітрина міста»

ПП «Новини Рокитнівщини»

ФОП Красниця Т.В

м.Дубровиця

смт.Зарічне

м.Тернопіль

смт.Володим ирець

м.Вараш

смт.Рокитно

м.Тернопіль

21084403

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№14 від 03.07.2019 р.без ПДВ

26755,00

30563142

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№81 від 02.07.2019 р.без ПДВ

35882,00

2206007438

Виготовлення друкованих матеріалів передвибончої агітаціїзг.рах.№С Ф-0000031 від 10.07.19р.без ПДВ

3525,00

38184974

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№235 від 10.07.2019 р.без ПДВ

8911,00

2854816184

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№42 від 10.07.2019 р.без ПДВ

34132435

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№118 від 10.07.2019 р.без ПДВ

1962702237

Виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітаціїзг.рах.№85 від 10.07.19р.без ПДВ

155

1110

16.07.19

141922469

ТОВ Джура

м.Тернопіль

22604709

Виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації зг.РФ000009 від 12.07.19р. в т.ч. ПДВ 1960,00 грн.

155

1220

17.07.19

121141780

ФОП Логвиненко газета «Вітрина міста»

м.Вараш

2854816184

Публікування агітаційних матеріалів у

10500,00

24084,20

46520,00

11760,00

3750,00


друкованих засобах інформації зг.рах.№42 від 16.07.2019 р.без ПДВ

155

155

155

155

155

155

1220

1220

1220

1220

1340

1330

17.07.19

17.07.19

17.07.19

17.07.19

19.07.19

19.07.19

ПП газета «Полісся»

174634941

ТОВ Володимирецький Вісник

174040949

120718834

КП,РГ,Дубровицьк ий Вісник

115822013

Відділ культури і туризму Дубровицької РДА

ФОП Драган М.В

161657045

5126,00

34132435

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№130 від 17.07.2019 р.без ПДВ

5407,14

38184974

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№259 від 17.07.2019 р.без ПДВ

5567,00

21084403

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№21 від 15.07.2019 р.без ПДВ

8374,00

02230069

Орендна плата зг.рах №1 від 08.07.19р. в т.ч. ПДВ 20%

1200,00

2775702975

Оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації зг. рах.№1 від 19.07.19р.без ПДВ

83153,26

смт.Зарічне

ПП «Новини Рокитнівщини»

175036186

30563142

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах інформації зг.рах.№94 від 15.07.2019 р.без ПДВ

смт.Рокитно

смт.Володим ирець

м.Дубровиця

м.Дубровиця

м.Дубровиця

Усього

402374,00

20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям (код статті 8) Код статті

Дата повернення коштів

Номер розрахункового документа

Виконавець (повна назва)

Місцезнаходження виконавця

Код виконавця (ЄДРПОУ)

Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору)

Призначення платежу

Сума (грн)

8

-

-

-

-

-

-

-

-


8 8 8

-

-

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду

-

-

___________ (підпис)

-

-

-

_______Слободзян М.М____ (прізвище та ініціали)

-

Profile for Четверта влада

Остаточний звіт+розшифровка Василя Яніцького. Округ №155  

Остаточний звіт+розшифровка Василя Яніцького. Округ №155  

Advertisement