Page 1

10/22/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНА

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ

ПЛАТНИЙ ЗАПИТ

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ЗАПИТ ДЕРЖ. ОРГАНІВ

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ

ІНФОРМАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Особливості роботи

Безкоштовний запит

з метою захисту ЄДР, перед кожним пошуком необхідно підтверджувати, що з системою працює людина за допомогою спеціального тесту системи reCAPTCHA; захист за методом

Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

reCAPTCHA має функції для

Безкоштовний пошук у ЄДР відрізняється від надання відомостей з реєстру на платній основі,

використання особами з

детальніше про критерії пошуку та інформацію, що включається до безкоштовного пошуку, можна

вадами зору;

ознайомитись на сторінці "Інформація".

кількість сторінок, що відкриваються з кожної IP-

Шукати ще

адреси за певний проміжок часу та максимальна кількість результатів пошуку

Детальна інформація про юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

1/9


10/22/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

обмежена, що обумовлено

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН

запобіганням

наявності

ХЛІБПРОМ"

перевантаження бази даних

(ПРАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ")

ЄДР запитами. Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва юридичної особи

"КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

05511001

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків 79035, Львівська обл., місто Місцезнаходження юридичної особи

Львів, ВУЛИЦЯ ХЛІБНА, будинок 2 ВСЬОГО АКЦІОНЕРІВ В КІЛЬКОСТІ 283 ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 163545780.54

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ

батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування,

ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 2/9


10/22/2018

,

щ

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ф

;

у

,

місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи,

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ -

якщо засновник – юридична особа

АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛ, ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.КОЗИН, ВУЛ.СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.63/75

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 163545780.54 Дата закінчення формування: 01.06.2012 Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельнокруп'яної промисловості; Код КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (основний); Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

3/9


10/22/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; Види діяльності

Код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб; Код КВЕД 80.20 Обслуговування систем безпеки; Код КВЕД 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки; Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

виробами борошняними та

4/9


10/22/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у

АВЕРЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ

правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право

АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з

вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому

01.09.2012 (згідно статуту)

числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Дата державної реєстрації: 27.05.2003 Дата запису: 17.11.2004 Номер запису: 1 415 120 0000 001974

5/9


10/22/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення Назва установчого документа Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

6/9


10/22/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди Управління державної Місцезнаходження реєстраційної справи

реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 14.04.1994 ОФIС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ: Ідентифікаційний код органу: 39440996; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та

Дата взяття на облік:

ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного

31.07.1996;

фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

Номер взяття на облік: 02136 ОФIС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

7/9


10/22/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ: Ідентифікаційний код органу: 39440996; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 23.10.1991; Номер взяття на облік: 07/030801 Код КВЕД 10.71 Виробництво Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності

хліба та хлібобулочних

юридичної особи, визначений на підставі даних державних

виробів; виробництво

статистичних спостережень відповідно до статистичної

борошняних кондитерських

методології за підсумками діяльності за рік

виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання Дані про реєстраційний номер платника єдиного

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

внеску: 07/03-0801; Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 21

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

8/9


10/22/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

місцезнаходження юридичної особи Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою

Телефон 1: 80322977270 Факс: 80322977270

Шукати ще

Технічна підтримка

Розробник

Call-центр: 0-800-508-584

Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр"

E-mail: reestry@nais.gov.ua

http://irc.gov.ua

Служба підтримки платежів UAPAY.UA

Служба підтримки платежів PORTMONE.COM

Тел: 0 800 21 44 64

Тел: 044-200-09-02

E-mail: pay@uapay.ua

E-mail: support@portmone.com

Copyright © 2018, МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

9/9

Profile for Четверта влада

Витяг з ЄДР «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»  

Матеріал до публікації: https://4vlada.com/investigations/35631

Витяг з ЄДР «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»  

Матеріал до публікації: https://4vlada.com/investigations/35631

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded