Витяг з ЄДР про «Офісно-торговий центр»

Page 1

4/17/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНА

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ

ПЛАТНИЙ ЗАПИТ

ЗАПИТ ДЕРЖ. ОРГАНІВ

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Особливості роботи

Безкоштовний запит

з метою захисту ЄДР, перед кожним пошуком необхідно підтверджувати, що з системою працює людина за допомогою спеціального тесту

Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

системи reCAPTCHA;

Безкоштовний пошук у ЄДР відрізняється від надання відомостей з реєстру

захист за методом

на платній основі, детальніше про критерії пошуку та інформацію, що

reCAPTCHA має

включається до безкоштовного пошуку, можна ознайомитись на сторінці

функції для

"Інформація".

використання особами з вадами

Шукати ще

зору; кількість сторінок, що відкриваються з

Детальна інформація про юридичну особу

кожної IP-адреси за

ТОВАР

певний проміжок

ОБМЕ

часу та максимальна кількість результатів пошуку обмежена,

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності

ВІДПО "ОФІС ЦЕНТ

що обумовлено

(ТЗОВ

запобіганням

ТОРГО

перевантаження бази https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською 1/7


4/17/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

р

даних ЄДР запитами.

у

р

мовою у разі їх наявності ТОВАР Організаційно-правова форма

ОБМЕ ВІДПО

Назва юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

"ОФІС ЦЕНТ 35963

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків 43000 Місцезнаходження юридичної особи

місто Л СТУСА ТОВСТ ВІТАЛ Адрес Волин Луцьк ГУЩА кварти Розмір статут 11000 ТОРЧИ ВОЛО Адрес м.Київ район будин

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі

71

частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по

Розмір

батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування,

статут

місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо

11000

засновник – юридична особа https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

2/7


4/17/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

зас ов

юр д

а особа

БЕНЕФ ВЛАСН В'ЯЧЕ УКРАЇ ВОЛИ ЛУЦЬК ГУЩА 3А, КВ БЕНЕФ ВЛАСН ВАДИ УКРАЇ ВОЛИ ЛУЦЬК ВІДРО 18, КВ Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір

Код К інших комер у.; Код К Орган

Види діяльності

відпоч Код К оренд власн нерух (основ

Відомості про органи управління юридичної особи

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які

ТОВСТ

обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи,

ВІТАЛ

уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з

(ЗГІДН

третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені

юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори

ТОВСТ

і

і

б

і і

і

В А3/7


4/17/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені

ВІТАЛ

юридичної особи

(ЗГІДН

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли

Дата з

державна реєстрація юридичної особи була проведена після

Номер

набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію

0000 0

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців" Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення Назва установчого документа Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

4/7


4/17/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди

Місцезнаходження реєстраційної справи

Викон Луцьк ГОЛОВ РЕГІО СТАТИ Іденти органу Дата в 25.06. ЛУЦЬК ВОЛИ Іденти органу Відом реєстр облік

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та

подат

ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного

Дата в

фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

26.06. Номер 12153 ЛУЦЬК ВОЛИ Іденти органу Відом реєстр облік внеску Дата в

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

26 06

5/7


4/17/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

26.06. Номер 03190

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності

Код К

юридичної особи, визначений на підставі даних державних

оренд

статистичних спостережень відповідно до статистичної методології

власн

за підсумками діяльності за рік

нерух Дані п номер внеску

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас

Дані п

професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за

профе

основним видом його економічної діяльності

вироб єдино основ еконо

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень) Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою

Телеф

Шукати ще

Технічна підтримка

Розробник

Call-центр: 0-800-508-584

Державне підприємство "Інформаційно-

E-mail: reestry@nais.gov.ua

ресурсний центр" http://irc.gov.ua

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

6/7


4/17/2018

Безкоштовний запит | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Служба підтримки платежів UAPAY.UA

Служба підтримки платежів PORTMONE.COM

Тел: 0 800 21 44 64 E-mail: pay@uapay.ua

Тел: 044-200-09-02 E-mail: support@portmone.com

Copyright © 2018, МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

7/7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.