Page 1

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА (34 сесія, 7 скликання) РІШЕННЯ 22 серпня 2019 року

№ 6437

Про затвердження Комплексної програми заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Рівному на 2020 – 2024 роки Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" та "Про Національну поліцію", Кодексу про адміністративні правопорушення України., на виконання вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, з метою уповільнення темпів зростання злочинності на основі чітко визначених пріоритетів, вдосконалення організації, засобів, методів запобігання і розкриття злочинів Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Комплексну програму заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Рівному на 2020 – 2024 роки (далі – Програма), що додається. 2. Доручити відділу бухгалтерського обліку Виконавчого комітету Рівненської міської ради (Л. Сива) щорічно передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів. 3. Розподіл обсягів фінансування між громадськими формуваннями, які надають допомогу працівникам поліції, здійснювати згідно з розділом 7 "Фінансування програми" (пункт 2, рядок 1 таблиці) в такому відсотковому співвідношенні: Громадське формування з охорони громадського порядку "Рівненський загін сприяння поліції "СОМ" – 65 %; Громадське формування з охорони громадського порядку в м. Рівне "Сокіл" – 23 %; Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Козацька самооборона" – 12 %.


2

Продовження рішення Рівненської міської ради від 22.08.2019 № 6437

За поданням начальника Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області відсотковий розподіл між громадськими формуваннями може бути змінений. 4. Здійснювати фінансування Громадського формування з охорони громадського порядку "Рівненський загін сприяння поліції "СОМ" згідно з розділом 7 "Фінансування програми" (пункт 2, рядок 2 таблиці) для виконання заходів щодо сприяння посадовим особам – затвердженим рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради уповноваженим на складання адміністративних протоколів за статтями 152, 160 Кодексу про адміністративні правопорушення України – у виконанні своїх посадових обов’язків. 5. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2020, рішення Рівненської міської ради від 25.02.2016 № 197 "Про затвердження Комплексної програми заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" (зі змінами). 6. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики, секретарю міської ради С. Паладійчуку, а організацію його виконання – начальнику відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Л. Сивій, начальнику Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області та керівникам громадських формувань з охорони громадського порядку.

Міський голова

В. Хомко


ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Рівненської міської ради 22.08.2019 № 6437 КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Рівному на 2020 – 2024 роки 1. МЕТА ПРОГРАМИ 1. Метою Комплексної програми заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Рівному на 2020 – 2024 роки (далі – Програма) є забезпечення активної протидії злочинності, створення належного рівня безпеки в місті, поступове нарощування зусиль національної поліції спільно з громадськістю щодо вдосконалення організації, засобів і методів запобігання злочинам та їх розкриття, попередження і профілактики правопорушень, заохочення громадян до участі у зміцненні громадського порядку та дотримання законності, сприяння виконавчим органам Рівненської міської ради у складанні адміністративних протоколів. 2. Основними завданнями Програми є реалізація вимог Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", Кодексу про адміністративні правопорушення України, сприяння захисту інтересів держави та громадян від злочинних посягань, надання допомоги національній поліції в забезпеченні громадського порядку, формування правосвідомості, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень з боку неповнолітніх, участь у рятуванні людей і майна при виникненні надзвичайних ситуацій. 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З РІВНЕНСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ І ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

1. Спільно з Рівненським відділом поліції проводити перевірки кандидатів у члени громадських формувань. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (далі – Рівненський відділ поліції); штаби громадських формувань з охорони громадського порядку: Громадського формування з охорони громадського порядку "Рівненський загін сприяння поліції "СОМ", Громадського формування з охорони громадського порядку в м. Рівне "Сокіл", Громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Козацька самооборона" (далі в тексті – штаби громадських формувань з охорони громадського порядку).


2

Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 22.08.2019 № 6437

2. Спільно з Рівненським відділом поліції розробити методичні рекомендації щодо порядку несення служби з охорони громадського порядку членами громадських формувань та працівниками поліції. Строк виконання: протягом ІІ півріччя 2020 року. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 3. Налагоджувати ділові стосунки з керівниками підприємств та організацій міста і вищих навчальних закладів з метою впровадження запобіжних заходів щодо профілактики правопорушень. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання – штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 4. На базі Рівненського відділу поліції проводити семінари, навчання членів громадських формувань з правової та спеціальної підготовки. Розробити тематичний план проведення занять. Строк виконання: щоквартально. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 5. Раз на місяць проводити наради з керівниками штабів громадських формувань, на яких аналізувати стан правопорядку в місті. На основі цього аналізу розробляти та вживати необхідних заходів. Строк виконання: щомісяця. Відповідальні за виконання – штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 6. Проводити інструктажі для членів громадських формувань у ході спільних заходів з Рівненським відділом поліції. Строк виконання: при потребі. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 7. Узагальнювати і вивчати досвід та впроваджувати на практиці зразкові методи діяльності в роботі працівників поліції, в питаннях співпраці з громадськими формуваннями, роботі з населенням та з правопорушниками. Строк виконання: щорічно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку.


3

Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 22.08.2019 № 6437

8. Спільно з працівниками поліції, членами студентських молодіжних загонів проводити перевірки в гуртожитках вищих навчальних закладів з метою запобігання правопорушенням, дотримання правил реєстрації, паспортного обліку. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 9. Для підвищення ефективності роботи громадських формувань, забезпечення громадського порядку в житловому секторі, максимального охоплення патрулюванням територій житлових масивів, навчальних закладів та районів зі складною криміногенною обстановкою встановити графіки і маршрути спільних патрулювань. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 10. Створити консультативні комітети при громадських пунктах охорони порядку (за участю дільничних офіцерів поліції відділу превенції Рівненського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненський області, членів громадських формувань, працівників житлово-комунальних служб, освітніх та медичних установ, інших організацій, окремих громадян) з метою визначення головних проблем мікрорайонів та шляхів їх вирішення спільними зусиллями, координації роботи з охорони порядку та профілактики правопорушень. Строк виконання: І півріччя 2020 року. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 11. Запровадити спільні чергування членів громадських формувань з охорони громадського порядку та дільничними офіцерами поліції відділу превенції Рівненського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненський області на територіях загальноосвітніх навчальних закладів під час проведення масових заходів, здійснювати обхід закріпленої за опорними пунктами території, проводити перевірку кафе, барів та інших громадських місць. Строк виконання: при потребі. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку.


4

Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 22.08.2019 № 6437

12. Забезпечити взаємний обмін інформацією з національною поліцією для спільного вирішення завдань з охорони правопорядку, профілактики та попередження злочинів і правопорушень. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 13. Взаємодіяти з Рівненським відділом поліції в питаннях проведення підготовки кандидатів на службу в системі Національної поліції України з числа членів громадських формувань, які виявили таке бажання, підходять за віком, морально-діловими якостями та станом здоров’я. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 14. Впродовж трьох робочих днів з моменту видачі Рівненською міською радою посвідчення члену громадського формування з охорони громадського порядку керівникам штабів громадських формувань надавати до Рівненського відділу поліції поновлені списки людей, які перебувають у складі цього формування. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань. 15. Сприяти посадовим особам – затвердженим рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради уповноваженим на складання адміністративних протоколів за статтями 152, 160 Кодексу про адміністративні правопорушення України – у виконанні своїх посадових обов’язків. Строк виконання: постійно. Відповідальне за виконання – Громадське формування з охорони громадського порядку "Рівненський загін сприяння поліції "СОМ". 3. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В МІСТІ 1. Надавати Рівненському відділу поліції та працівникам поліції допомогу шляхом спільного патрулювання на визначених маршрутах з метою забезпечення громадського порядку та запобігання вчиненню злочинів і правопорушень. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку.


5

Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 22.08.2019 № 6437

2. Спільно з керівним складом Рівненського відділу поліції вдосконалити систему єдиної дислокації (щодо забезпечення охорони громадського порядку на діючих маршрутах патрулювання). Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 3. Надавати Рівненському відділу поліції інформацію про злочини, що готуються або вчинені. Активізувати роботу членів громадських формувань у цьому напрямку. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання – штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 4. Керуючись нормами чинного законодавства, доставляти до Рівненського відділу поліції осіб, які вчинили злочини або адміністративні правопорушення. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 5. Щомісячно надавати до Рівненського відділу поліції письмові звіти про показники спільної роботи членів громадських формувань і працівників поліції та пропозиції щодо покращення цієї співпраці. Строк виконання: щоквартально. Відповідальні за виконання – штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 6. За клопотанням керівництва Рівненського відділу поліції або керівника виконавчого органу виключати зі складу громадських формувань членів громадських формувань з охорони громадського порядку, які несумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, порушують громадський порядок або з’являються в громадських місцях у нетверезому стані. Строк виконання: при потребі. Відповідальні за виконання – штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 4. СПІВПРАЦЯ З ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Надавати допомогу працівникам виконавчих органів Рівненської міської ради (Службі у справах дітей; Рівненському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Управлінню торгівлі,


6

Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 22.08.2019 № 6437

громадського харчування та побутового обслуговування; іншим органам) при здійсненні ними рейдів та перевірок, проведенні в місті масових заходів. Строк виконання: при потребі. Відповідальні за виконання: Штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 5. УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У РЯТУВАННІ ЛЮДЕЙ І МАЙНА ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

1. Надавати допомогу мешканцям міста, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень, у разі виникнення надзвичайних ситуацій (повені, пожежі, землетруси, замети та інше). Брати участь у заходах Управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради. Строк виконання: при потребі. Відповідальні за виконання – штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

1. Забезпечити фінансування діяльності штабів громадських формувань з охорони громадського порядку для виконання заходів Програми щодо організації роботи громадських формувань та подальшого зміцнення громадського порядку в місті Рівному на 2020 – 2024 роки. Строк виконання: щорічно. Відповідальний за виконання – Виконавчий комітет Рівненської міської ради. 2. Висвітлювати в засобах масової інформації позитивні приклади роботи членів громадських формувань. Строк виконання: щоквартально. Відповідальні за виконання: Штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. Рівненський відділ поліції. 3. На підставі подання штабів громадських формувань заохочувати членів громадських формувань, які відзначились під час охорони громадського порядку та виконання покладених на них завдань. Строк виконання: постійно. Відповідальні за виконання: Рівненський відділ поліції, штаби громадських формувань з охорони громадського порядку. 7. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з кошторисом або за рахунок інших джерел, не заборонених законом, а саме: на заробітну плату, винагороду (інші виплати) та благодійну


7

Продовження додатка до рішення Рівненської міської ради від 22.08.2019 № 6437

(матеріальна нецільова) допомогу фізичним особам, додаткове благо, заохочення членів формування, нарахування; на оренду, утримання (в тому числі комунальні платежі), поточний ремонт службових приміщень; на придбання спорядження індивідуального захисту та засобів активної оборони, засобів зв’язку та фото і відео фіксації, металошукачів, форменого одягу, спортивного інвентарю, інструменту, обладнання, автомобільних запчастин, шин та інших матеріально-технічних засобів; на придбання витратних матеріалів, канцелярських виробів та оргтехніки тощо. Таблиця. Кошторис на утримання громадських формувань з охорони громадського порядку на 2020 – 2024 роки № пор.

Виконавці Програми

Громадське формування з охорони громадського порядку "Рівненський загін сприяння поліції "СОМ"; Громадське формування з охорони громадського порядку в м. Рівне "Сокіл"; Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Козацька самооборона" 2 Громадське формування з охорони громадського порядку "Рівненський загін сприяння поліції "СОМ" Всього 1

Секретар міської ради

Обсяги фінансування у гривнях (щорічно) 2020 2021 2022 2023 2024 Всього рік рік рік рік рік 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 6 500 000

Згідно з кошторисом

Згідно з кошторисом

Згідно з кошторисом

Згідно з кошторисом

Згідно з кошторисом

Згідно з кошторисом

1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 6 500 000

С. Паладійчук

Profile for Четверта влада

Про затвердження Комплексної програми заходів з організації роботи громадських... 2020-2024  

Про затвердження Комплексної програми заходів з організації роботи громадських... 2020-2024  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded