Методологія дослідження прозорості та публічності комунальних підприємств 2020

Page 1


Методологія дослідження розроблена для представників неурядових організацій, службовців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад для допомоги у визначенні рівня прозорості та публічності комунальних підприємств.. В тексті описані індикатори, інструменти та алгоритми для оцінки прозорості та публічності комунальних підприємств. Також в додатках ви можете знайти зразок проекту рішення сесії ради, звернення та запити на інформацію. Для контактування з розробниками звертайтесь за електронною адресою : ngocma.te@gmail.com Методологія складена українською мовою, представлена в друкованому та електронному форматах. Текст з посібника дозволяється поширювати з посиланням на джерело. Методологія розроблена українською мовою, представлена в друкованому та електронному форматах. Методологія розроблена за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program» і видана в рамках проекту “Дослідження та адвокація прозорості та публічності комунальних підприємств”, який виконує Інститут висвітлення війни та миру (IWPR) за підтримки МЗС Королівства Норвегії. Інформація, викладена в цьому матеріалі належать виключно авторам і можуть не співпадати з позицією Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії, Інституту висвітлення війни та миру, Міністерства закордонних справ Чеської республіки та NGO «People in need».

«Методологія дослідження прозорості та публічності комунальних підприємств» - Тернопіль , ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики», проект «Центр громадського контролю «ДІЙ!», проект “Дослідження та адвокація прозорості та публічності комунальних підприємств”, 2019 р.


Авторський колектив: Тарас Случик – експерт Інституту політичної освіти, консультант муніципального компоненту EUACI Максим Макар – юрист ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики” Редактори – Василь Томчишин, Марія Іщенко Дизайн та складання – Михайло Чернецький


ЗМІСТ Розділ І......................................................................................................................... 05 1.1. Що таке комунальне підприємство .............................................................. 05 1.2. Законодавство, яким керуються комунальні підприємства щодо публічності у своїй діяльності................................................................................ 05 Розділ ІІ «Методологія дослідження»................................................................. 07 2.1. Короткий опис..................................................................................................... 07 2.2. Індикатори для дослідження............................................................................ 08 2.3. Алгоритм використання методології............................................................. 15 Розділ ІІІ «Зразки документів»............................................................................. 21 3.1. Запити на інформацію....................................................................................... 21 3.2. Звернення............................................................................................................. 24 3.3. Зразок проекту рішення сесії ради................................................................. 25 Таблиця для дослідження...................................................................................... 30

4.


РОЗДІЛ І 1. ЩО ТАКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО Комунальне підприємство (КП) - це підприємство, яке діє на базі відокремленої частини комунальної власності, без поділу її на частини, створюється рішенням сесії місцевої ради. Комунальні підприємства можуть виконувати різні функції для міста: ■ надання послуг; ■ виконання робіт; ■ управління комунальним майном. Майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство). Комунальні підприємства часто є природними монополістами, наприклад, надають послуги водопостачання та водовідведення чи централізованого теплопостачання. Тобто, вони надають життєво важливі послуги чи виконують роботи для громади. Від ефективності їх діяльності залежить якість життя сотень тисяч жителів громади.

2. ЗАКОНОДАВСТВО, ЯКИМ КЕРУЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ПУБЛІЧНОСТІ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ Ключові законодавчі акти та норми, які визначають процедури інформування про діяльність комунальних підприємств: ■ ч. 8 ст. 78 Господарського Кодексу України визначає перелік інформації, яку зобов’язані публікувати комунальні підприємства; ■ Закон України “Про відкритість використання публічних коштів” визначає, яку інформацію щодо публічних фінансів комунальні підприємства зобов’язані публікувати на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (www.spending.gov.ua); ■ Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 5.


централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" визначає особливості доступу до інформації про встановлення цін/тарифів, заходи з енергозбереження, формування та виконання інвестиційних програм у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення; ■ Закон України “Про доступ до публічної інформації” в частині отримання будь- якої інформації про діяльність комунального підприємства як відповідь на інформаційний запит; ■ ч. 4 ст. 21 Закону України “Про інформацію” щодо того що відомості про діяльність комунальних підприємств не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом; ■ Постанова КМУ №835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” визначає набори даних які зобов’язані публікувати КП у форматі відкритих даних. Органи місцевого самоврядування для унормування і стандартизації процедур оприлюднення інформації щодо діяльності комунальних підприємств ухвалюють рішенням сесії ради окремий Порядок інформування про діяльність таких підприємств. Зокрема, приклад тексту проекту рішення розроблений авторським колективом Інституту Політичної Освіти та Українським Незалежним Центром Політичних Досліджень і оприлюднений в розділі “Зразки документів”.

6.


РОЗДІЛ ІІ. «МЕТОДОЛОГІЯ» 1. КОРОТКИЙ ОПИС Низький рівень публічності та підзвітності комунальних підприємств призводить до неефективного використання публічних коштів (коштів платників податків та власних доходів підприємства), високих корупційних ризиків та неякісного виконання робіт чи надання послуг громадянам. У зв’язку з тим, що питання публічності та підзвітності КП регулюють різні законодавчі акти, переважно в органів місцевого самоврядування відсутній єдиний локальний нормативно-правовий акт, який стандартизує оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств. Станом на сьогодні відсутня об’єктивна інформація про стан виконання комунальними підприємствами ключових норм законодавства та впровадження кращих практик публічності їхньої діяльності. Методологія оцінки публічності та прозорості КП складається з систематизованих індикаторів, розроблених на основі чинних законодавчих норм та кращих практик щодо публічності, підзвітності та організації управлінського процесу. Об’єктом дослідження є діяльність комунальних підприємств, а предметом дослідження - рівень їхньої публічності та підзвітності. Особливістю методології є загальнодоступність та універсальність, що дозволяє використовувати її по всій території України. Для роботи з даною методологією необхідно ознайомитись з нормами ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ЗУ «Про інформацію», оскільки частина критеріїв базується на отримані інформації шляхом інформаційного запиту. Комунальне підприємство за визначеними індикаторами оцінюється бальною системою відповідно до отриманої інформації шляхом аналізу офіційного веб-сайту КП та органу місцевого самоврядування, нормативноправових актів, відповідей на запити на інформацію та моніторингу державних веб-сайтів (www.spending.gov.ua та www.prozorro.gov.ua). 7.


2. ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 1. Інформація для комунікації з КП: 1) контактний номер телефону КП; 2) електронна пошта; 3) поштова адреса; 4) сторінка у соціальних мережах. Індикатор вимірює, якими зручними способами громадянин може зв’язатись із підприємством чи його керівництвом. Для цього варто проаналізувати офіційні веб-сайти міської ради та комунальних підприємств. 2. Оприлюднено цілі діяльності КП та стан їхнього досягнення. Індикатор вимірює, чи чітко визначено цілі діяльності комунального підприємства та чи є можливість відстежувати їх досягнення. Цей індикатор частково вимірює якість та ефективність налагодження управлінських процесів. Оприлюднювати відповідну інформацію на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування чи веб-сайті підприємства зобов’язує ч.8. ст. 78 Господарського кодексу України. 3. Оприлюднено повний перелік послуг та робіт, які надає та виконує КП. Індикатор вимірює, чи можна в мережі Інтернет отримати інформацію про вичерпний перелік послуг чи робіт, які надає та виконує підприємство, не вивчаючи копію його Статуту чи інформації з державних реєстрів. 4. Оприлюднена біографічна довідка керівництва КП. Індикатор вимірює, чи мають можливість жителі громади в зручний спосіб отримати інформацію про досвід та професійні якості керівництва підприємства. Оприлюднювати відповідну інформацію на офіційному вебсайті ради чи КП зобов’язує ч. 8. ст. 78 Господарського кодексу України 5. Оприлюднено річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) КП. Індикатор вимірює, чи можуть жителі громади отримати офіційний документ про конкретну діяльність керівника підприємства, досягнення ним поставлених цілей та завдань перед підприємством. Варто звернути увагу, що звіт про діяльність керівника підприємства та звіт про діяльність підприємства - це різні документи. Відповідний звіт керівника комунальне 8.


підприємство зобов’язане оприлюднювати на офіційному веб-сайті ради чи веб-сайті підприємства на виконання ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України 6. Є можливість надіслати скаргу/звернення/пропозицію в електронному форматі. Індикатор вимірює, чи мають можливість жителі громади зручно та просто надіслати офіційне звернення до підприємства в мережі Інтернет та відстежити його статус on-line. Переважно такі інтернет-приймальні функціонують на офіційних веб-сайтах комунальних підприємств 7. Оприлюднено штатний розпис та штатний розклад КП. Індикатор вимірює, чи оприлюднює підприємство детальну інформацію про структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Для визначення цього індикатора слід проаналізувати офіційні веб-сайти підприємства та місцевої ради 8. Оприлюднено опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП, і заходи щодо управління такими ризиками. Індикатор вимірює якість управлінських кадрів у комунальному підприємстві та частково визначає, чи запроваджені найкращі практики управління для реалізації в корпоративному секторі. Відповідна інформація обов’язково повинна бути оприлюднена на офіційному веб-сайті ради чи веб-сайті підприємства на виконання ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України 9. Оприлюднено чинну редакцію статуту КП. Статут є основним документом, яким керується підприємство у своїй діяльності. Цей документ може змінюватись рішенням сесії ради. Відповідно, легкий та зручний доступ до чинної редакції документу на офіційному вебсайті громади чи підприємста є вимогою ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України.

9.


10. Керівник КП призначається на конкурсних засадах. У випадку, якщо голова громади призначає керівника підприємства за результатами публічного та чесного конкурсу, зменшується ризик політичної корупції та зростає ймовірність відбору найкращого претендента на відповідну посаду. Для організації відповідного конкурсу органи місцевого самоврядування переважно затверджують чи ухвалюють відповідний нормативно-правовий акт, який детально описує процедуру конкурсу. Варто надіслати запит на інформацію до органу місцевого самоврядування для того, щоб отримати достовірну інформацію про засади призначення керівника підприємства. Зокрема, керівники КП Київської міської ради призначаються за підсумками проведеного конкурсу. 11. В КП утворено наглядову раду за участі незалежних членів. Наглядова рада - колегіальний орган управління комунальним підприємством, який можуть утворювати органи місцевого самоврядування. Утворення наглядових рад за участі незалежних членів є одним із етапів запровадження корпоративного управління на комунальних та державних підприємствах. Для отримання достовірної інформації про склад наглядової ради надішліть запит на інформацію до органу місцевого самоврядування. Утворення відповідних колегіальних органів управління передбачено ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України 12. Оприлюднено структуру, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням. Індикатор визначає прозорість формування винагороди керівника комунального підприємства. Відповідну інформацію зобов’язані оприлюднювати комунальні підприємства на офіційних веб-сайтах місцевих рад чи на офіційних веб-сайтах підприємства на виконання ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України 13. Визначено ключові показники результативності/ефективності КП. Чітко визначені ключові показники ефективності/результативності дозволяють вдосконалити управління підприємством та його підзвітність. 10.


Щоб дізнатись, чи визначені такі показники в підприємстві громади, потрібно надіслати запит на інформацію чи вивчити офіційні документи органу місцевого самоврядування та комунального підприємства 14. Запроваджена система управління ризиками в КП. Індикатор визначає запровадження одного з принципів корпоративного управління, який передбачений в “Guide to Corporate Governance Practices in the European Union” та принципах корпоративного управління в G20. Можна дізнатися, чи система запроваджена, надіславши запит на інформацію органу місцевого самоврядування або комунальному підприємству. 15. Оприлюднено план діяльності комунального підприємства на поточний рік. Індикатор визначає чи оприлюднено план діяльності комунального підприємства на сайті органу місцевого самоврядування чи сайті комунального підприємства на поточний рік в якому проводиться аналіз. План діяльності підприємства як правило розглядається на засіданні виконавчого комітету. Підготовка та затвердження плану діяльності підприємства забезпечує можливість контролю за діяльністю комунального підприємства, покращення умов для подальшого розвитку підприємства та підвищення ефективності його діяльності. Оприлюднення плану діяльності КП дозволяє керівництву міста, депутатам ради та жителям міста проаналізувавши фінансові звіти, звіт керівника підприємства та звіт про виконання плану діяльності підприємства визначити виклики з якими стикається підприємство та вжиті заходи для їх мінімізації. Відповідні плани мають бути оприлюднені на веб-сайтах КП або в окремих розділах на веб-сайті ОМС. 16. Оприлюднено річні фінансові плани підприємства в машиночитному форматі на поточний рік . Індикатор визначає чи оприлюднює КП у форматі відкритих даних (машиночитному форматі) фінансові плани підприємства на поточний рік в якому проводиться аналіз. Підприємства зобов’язані оприлюднювати свої фінансові плани на виконання Постанови КМУ №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних". Оприлюднення фінпланів у машиночитному форматі дозволить їх швидко та зручно порівнювати окері показники в планах та звітах, плани та звіти підприємств з інших міст у відповідній галузі. 11.


Відповідні документи мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті ОМС, КП та державному веб-порталі відкритих даних www.data.gov.ua. 17. Оприлюднено річні фінансові звіти КП в машиночитному форматі. Індикатор визначає, чи оприлюднює КП у форматі відкритих даних (машиночитному форматі) фінансові звіти, зокрема звіт про фінансові результати та балансовий звіт. На виконання ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України підприємства зобов’язані оприлюднювати копії звітів на своєму офіційному веб-сайті або на веб-сайті місцевої ради 18. Проведено зовнішній незалежний аудит консолідованої фінансової звітності КП за минулий рік та за результатами оприлюднено звіт і висновок Проведення зовнішнього незалежного аудиту та оприлюднення звіту за підсумками - це єдиний інструмент, який дозволяє визначити реальний стан справ у підприємстві. У разі здійснення такого аудиту, підприємство або місцева рада зобов’язана оприлюднити його результати на офіційних вебсайтах на виконання ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України 19. КП підключене до системи моніторингу закупівель DoZorro. Підключення до системи забезпечує реакцію замовників на зворотній зв’язок від учасників та ефективний громадський контроль за проведенням закупівель. Перелік замовників, які підключені до системи моніторингу, можна знайти на веб-порталі https://dozorro.org. На порталі зареєстровані десятки замовників з різних сфер 20. Продаж та оренда майна КП відбувається через систему ProZorro. Продажі. Система ProZorro.Продажі дозволяє продавати чи здавати в оренду майно через електронні аукціони, що сприяє збільшенню доходів через забезпечення конкуренції. Для того, щоб визначити бал по цьому індикатору варто надіслати запит на інформацію, проаналізувати отримані документи та систему “ProZorro.Продажі”

12.


21. КП створило кабінет користувача і регулярно звітує на www.spending. gov.ua На виконання ч. 1 ст. 3 ЗУ "Про відкритість використання публічних коштів" комунальні підприємства зобов’язані звітувати на веб-порталі про використання публічних коштів. Для визначення балів потрібно знайти кабінет розпорядника коштів та проаналізувати, чи звітує підприємство 22. Оприлюднено детальний звіт про використання коштів статутного капіталу КП. Органи місцевого самоврядування регулярно збільшують статутний капітал комунальних підприємств. Для ефективного контролю за використанням коштів, переданих до статутного капіталу, місцеві ради можуть розглядати на сесії детальний звіт про використання коштів із такого капіталу. Для визначення балів потрібно надіслати запит на інформацію щодо того, чи такий звіт розглядається на сесії місцевої ради 23. Оприлюднено інформацію про операції та зобов’язання КП з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства у машиночитному форматі. На виконання п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ "Про відкритість використання публічних коштів" підприємства громади зобов’язані публікувати інформацію про всі операції та зобов’язання КП з державним чи місцевим бюджетом у своєму кабінеті на веб-порталі використання публічних коштів https://spending. gov.ua. Для визначення балів слід проаналізувати кабінет відповідного КП на веб-порталі використання публічних коштів 24. Орган місцевого самоврядування/структурний підрозділ в підприємстві регулярно проводиться внутрішній аудит та контроль діяльності КП, оприлюднюється звіт/висновок за його результатами Індикатор визначає чи впроваджена система внутрішнього аудиту та контролю на підприємстві або зі сторони виконавчих органів ради. Ефективна та результативна діяльність внутрішнього аудиту мінімізує корупційні ризики в діяльності КП, підвищує ефективність використання публічних коштів та забезпечує досягнення результатів відповідно до мети 13.


діяльності підприємства. Оприлюднення звітів та результатів аудитів дозволяє проводити громадський контроль, підвищує довіру до внутрішніх аудиторів та свідчить про спроможність відповідного підрозділу. Для визначення балів слід проаналізувати офіційний веб-сайт ОМС та КП на предмет оприлюднення відповідних звітів, висновків та результатів проведених аудитів. 25. Оприлюднено реєстр боргових зобов'язань КП у машиночитному форматі. На виконання Постанови КМУ №835 підприємства зобов’язані оприлюднювати відповідний реєстр на веб-порталі www.data.gov.ua. Для визначення балів потрібно проаналізувати інформацію на веб-порталі www. data.gov.ua чи оприлюднений відповідний реєстр Результати проведення дослідження Аналіз комунальних підприємств міста, згідно Методології, дозволить отримати об’єктивну інформацію про виконання ними ключових норм законодавства та впровадження кращих практик публічності в їхній діяльності. На основі результатів дослідження аналітики зможуть розробити конкретні пропозиції для органів місцевого самоврядування, які дозволять підвищити рівень публічності та підзвітності підприємств. Результати дослідження також можуть використати керівники підприємств, депутати місцевих рад та службовці виконавчого комітету для прийняття управлінських рішень щодо посилення контролю та підзвітності за діяльністю КП.

Машиночитаний формат* - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати і отримувати конкретні дані без участі людини; (CSV, JSON, та ін.)

14.


3. АЛГОРИТМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ 1) З чого розпочати? 1. Надіслати інформаційний запит у ваш орган місцевого самоврядування (міську раду) з проханням надати інформацію про перелік створених міською радою комунальних підприємств у вашому місті (важливо: у запиті необхідно запитати коди ЄДРПОУ комунальних підприємств, оскільки в подальшій роботі з методологією ця інформація буде необхідною. Зразок даного запиту є у третьому розділі методології «Зразки документів» (Дод. 1) 2. У той же час рекомендуємо розпочати підготовку інформаційних запитів, які необхідні для оцінки індикаторів. Це описано у наступній главі. 3. Після отримання відповіді на інформаційний запит описаний у пункті 1, можна розпочинати підготовку робочої таблиці, у якій безпосередньо буде проводитись аналіз комунальних підприємств. 2) Як і де шукати інформацію? У робочій таблиці методології у стовпці «Механізм отримання інформації», навпроти кожного індикатора визначено, де шукати інформацію для виставлення оцінки. У більшості індикаторів - це сайт міської ради вашого міста (орган місцевого самоврядування – далі ОМС). Також інформація може бути розміщена на сайті комунального підприємства, якщо такий існує. Для ряду індикаторів необхідно перевірити нормативно-правові акти ОМС. Під це визначення підлягають усі докумети, які створені органом місцевого самоврядування (рішення сесії, профільних комісій, розпорядження міського голови і т.д.) Також для ряду індикаторів необхідно надіслати інформаційні запити, а саме: індикатори № 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25. Взірці інформаційних запитів Ви зможете знайти у третьому розділі Методології «Зразки документів» Додатки 2 та 3, а також завантажити електронні версії цих запитів. 3) Як користуватись “data.gov.ua”, “dozorro.org” та “spending.gov.ua” Для визначення оцінки за індикатором 23 необхідно перевірити наявність інформації на сайті https://spending.gov.ua. Потрібно зайти на сайт та 15.


натиснути на кнопку «Пошук за розпорядниками» та ввести код ЄДРПОУ підприємства, яке ви оцінюєте. Далі обираємо наше підприємство.

Далі обираємо наше підприємство.

16.


Для індикатора № 22 обираємо розділ «Звіти» та у розширеному пошуку обираємо «За всі роки». Якщо звіти не оприлюднені або оприлюднені без звітів за попередній рік, оцінка за індикатор «0».

Для індикатора 24 необхідно обрати розділ «Договори» та визначити період пошуку за кожен рік. Якщо інформація відсутня, оцінка за індикатор «0».

17.


Для визначення оцінки за індикатором “25” необхідно проаналізувати портал data.gov.ua. Для цього у верхній панелі обираємо розділ «Розпорядники» та натискаємо на розділ “Місцеві”.

Потім обираємо свою область та назву комунального підприємства і шукаємо необхідні нам набори даних.

18.


Якщо інформація відсутня, оцінка за індикатор «0». Оскільки вищезгаданий сайт оновили, значна частина наборів даних розміщена на старій версії порталу за посиланням old.data.gov.ua. Для пошуку необхідної інформації у відповідному полі потрібно ввести назву комунального підприємства, яке досліджується, та обрати розділ пошуку “Розпорядники інформації”.

У списку знайти потрібне КП та продовжити пошук інформації серед оприлюднених наборів даних.

19.


Для визначення оцінки за індикатором “20” необхідно перейти за посиланням dozorro.org/community/customers та переглянути список членів спільноти «Дозоро».

Якщо вашого комунального підприємства там немає, оцінка за індикатор «0».

20.


РОЗДІЛ ІІІ. «ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ» 1. ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ 1. Запит на інформацію про перелік діючих комунальних підприємств, заснованих органом місцевого самоврядування (Додаток 1)

«назва органу місцевого самоврядування» ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені наступну інформацію: - перелік діючих, станом на 13.06.2018 рік, комунальних підприємств, заснованих «назва органу місцевого самоврядування» - перелік господарських товариств, де частка активу права розпорядника «назва органу місцевого самоврядування» становить 50% і більше %. Відповідь на інформаційний запит прошу надати на адресу ________ та на електронну адресу: ________________.

Голова громадської організації «___________________»

_______________.___.___

21.


2. Запит на інформацію для визначення індикаторів № 11, 12, 14, 15, 17, 19. (Додаток 2)

«назва органу місцевого самоврядування» ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», прошу надати мені наступну інформацію: 1. Перелік комунальних підприємств, заснованих «назва органу місцевого самоврядування», керівник яких призначався на конкурсних засадах. 2. Перелік комунальних підприємств, заснованих «назва органу місцевого самоврядування»,, в яких утворена наглядова рада. 3. Перелік комунальних підприємств, заснованих «назва органу місцевого самоврядування»,, для яких визначено ключові показники результативності або ключові показники ефективності діяльності. 4. Перелік комунальних підприємств, заснованих «назва органу місцевого самоврядування»,, для яких проведено зовнішній незалежний аудит консолідованої фінансової звітності за 2016 або 2017 роки. 5. Перелік комунальних підприємств, заснованих «назва органу місцевого самоврядування»,, у яких запроваджено систему ризик індикаторів для публічних закупівель. 6. Перелік комунальних підприємств, заснованих «назва органу місцевого самоврядування»,, у яких запроваджено систему ризик менеджменту. Відповідь на інформаційний запит прошу надати на адресу ________ та на електронну адресу: ________________.

Голова громадської організації «___________________»

_______________.___.___

22.


3. Запит на інформацію для визначення індикаторів № 18, 21, 23. (Додаток 3)

«назва органу місцевого самоврядування» ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», прошу надати мені наступну інформацію: 1. Чи звітують щорічно комунальні підприємства про використання коштів статутного капіталу та чи оприлюднюється копія звіту на офіційному веб-сайті міської ради? 2. Якими комунальними підприємствами «назва органу місцевого самоврядування», проводяться процедури закупівель товарів, робіт і послуг із використанням електронної системи публічних закупівель "ProZorro" для здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт для укладення договору, що не перевищують очікувану вартість встановлену ч.1 ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі"? Чи ухвалювався виконавчим комітетом, сесією міської ради нормативно-правовий акт що регулює відповідні процедури? 3. Чи відбувається продаж та оренда майна комунальних підприємств міської ради через електронну торгову систему "ProZorro.Продажі"? Відповідь на інформаційний запит прошу надати на адресу ________ та на електронну адресу: ________________.

Голова громадської організації «___________________»

_______________.___.___

23.


Звертаємо вашу увагу на наступне: для того, аби не спричинити блокування роботи органу місцевого самоврядування шляхом надсилання інформаційних запитів по даній методології, рекомендуємо надсилати їх роздільно та з перервою у 5 днів. Оскільки інформаційні запити вимагають надання обширної інформації, термін відповіді може бути продовжений до 20 робочих днів. Також рекомендуємо надсилати інформаційні запити у такій послідовності: 1 - 3 - 2, оскільки термін розгляду та відповіді на 3 інформаційний запит з великим шансом може бути продовжено.

2. ЗВЕРНЕННЯ Зразок звернення до органу місцевого самоврядування

ЗВЕРНЕННЯ Шановний ________________________! 1.На виконання ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" та Постанови КМУ №835 “Про затвердження положень про набори даних які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” пропонуємо оприлюднити на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради: - Річні звіти керівників комунальних підприємств; - Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунальних підприємств, та заходи щодо управління такими ризиками; - Річні фінансові звіти комунальних підприємств у машиночитному форматі; - Реєстри боргових зобов’язань комунальних підприємств. 2. На виконання ч. 1 ст. 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" пропонуємо забезпечити реєстрацію та регулярне звітування КП “Масив”, ЖЕКП “Сонячне”, КП "Підприємство матеріально-технічного забезпечення", КП "Еней", КП "ФК "Тернопіль" на державному веб-порталі використання публічни коштів www.spending.gov.ua 3. На виконання рішення сесії Тернопільської міської ради №7/13/225 від 20.12.2016 р. “Про Наглядові ради комунальних підприємств” пропонуємо скликати засідання відповідної робочої групи для підготовки та внесення у проекті рішення сесії ради переліку виключних компетенцій наглядових рад та вимог до незалежних членів наглядових рад.

24.


4. На виконання п. 302 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” підготувати та внести на найближчу сесію ради Положення про проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності комунальних підприємств, в якому визначити: - критерії віднесення комунальних унітарних підприємств, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці зовнішнім незалежним аудитором; - критерії відбору зовнішнього незалежного аудитора; - порядок проведення перевірки; - порядок залучення незалежного аудитора. 5. На виконання абзацу 2 ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України пропонуємо внести на найближчу сесію ради Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств (зразок проекту рішення сесії ради Додаток 1). Прошу завчасно проінформувати про час та місце розгляду звернення, надіславши лист на електронну адресу ___ або здійснивши дзвінок на номер мобільного телефону ___ . З повагою, ______________

3. ЗРАЗОК ПРОЕКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств 1. Мета: 1. Метою порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств __________ міської ради та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію. 2. Основними завданнями є: 2.1. Інформування мешканців міста про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську 25.


діяльність; 2.2. Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючих органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств; 2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності. 3. Предмет та основні засади інформування: 3.1. Предметом інформування є господарська та інша діяльність комунальних підприємств; 3.2. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті ради в мережі інтернет, зазначений в Додатку 2; 3.3. Оприлюднення інформації на виконання цього Порядку проводиться державною мовою. 3.4. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію, у тому числі з числа тих, що представлені фракціями, або групами в Рівненській міській раді. 4. Механізм, форма та терміни подання інформації для розміщення її на офіційному веб-сайті ради: 4.1. На офіційному веб-сайті ради створюється окремий розділ з цілодобовим та безоплатним доступом «Комунальні підприємства» з підрозділами по кожному комунальному підприємству ради; 4.2. Уповноважена особа визначена наказом директора комунального підприємства подає адміністратору офіційного веб-сайту для розміщення інформацію про діяльність підприємства в електронному форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами (машиночитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування); 4.3. Адміністратор офіційного веб-сайту забезпечує захист розміщенної інформації від несанкціонованої модифікації. За зверненням уповноваженої особи вказаної в п.4.2. надає письмове підтвердження про факт отримання інформації для оприлюднення. Адміністратор зобов'язаний розмістити та актуалізувати дані на сайті не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Уповноваженої особи і може бути притягнутий до 26.


дисциплінарної відповідальності за порушення цього строку; 4.4. Оновлення інформації відбувається не пізніше, ніж через 5 робочих днів по кожному пункту переліку зазначеному в Додатку 2 з моменту створення такої інформації або зміни відомостей/даних, які оприлюднені відповідно до Переліку в Додатку 2. 5. Відповідальність та контроль: 5.1. Керівник підприємства несе персональну відповідальність за своєчасність надання, оновлення і розміщення інформації на офіційному веб-сайті. Порушення цього рішення є підставою для скасування нарахування премій та доплат керівнику у тому періоді, в якому було вчинено/виявлено порушення умов цього рішення. 5.2. Контроль за своєчасністю надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті здійснює постійна депутатська комісія з питань _____. Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті ради. 1. Загальна інформація по кожному підприємству: 1.1. Повне найменування, код, контактні дані (адреса, індекс, телефони та час роботи і прийому керівника), в тому числі електронна пошта. 1.2. Цілі діяльності комунального підприємства; 1.3. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками; 1.4. Статут комунального підприємства у чинній редакції 1.5. Чинний штатний розпис. 1.6. Існуючі вакансії, порядок та умови подачі документів на них або вказівку про відсутність вакансій. 1.7. Відомості про майно, яке може бути надано в оренду та або відчужене з вказівкою його характеристики та фотографій майна. 1.8. Інформація про основні види діяльності, послуги комунального підприємства для фізичних та юридичних осіб, ціни, порядок формування тарифів та умови і порядок оплати послуг, в тому числі реквізити для сплати коштів за послуги. 2. Інформація про фінансовий стан по кожному підприємству: 27.


2.1. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування; 2.2. Аудиторські висновки та звіт щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством; 2.3. Річний план закупівель, включно зі змінами та додатками у разі наявності; 2.4. Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства; 2.5. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками; 2.6. Перелік об’єктів комунального майна, які знаходяться у розпорядженні комунального підприємства. 3. Інформація про керівництво кожного комунального підприємства: 3.1. Керівник підприємства (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта), його біографічна довідка (включаючи професійну характеристику), декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 3.2. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним; 3.3. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємства; 3.4. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства (в разі її утворення), вміщуючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час 28.


виконання посадових обов’язків, та/або у зв’язку із звільненням, а також загальна сума посадового окладу, доплат та всіх видів надбавок та інших виплат, що включені до складу заробітної плати; 3.5. Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта); 3.6. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства.

29.


ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ № критерію

Джерело визначення індикатора

Індикатор

Механізм отримання інформації

Інформування 1

Інформація для контактування з КП 1) конт. номер телефону КП 2) електронна пошта 3) поштова адреса 4) Сторінка у соціальних мережах

www.vodokanal.cv.ua/contacts

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

2

Оприлюднено цілі діяльності КП та стан їхнього досягнення

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

3

Оприлюднено повний перелік послуг та робіт, які надає та виконує КП

http://www.vmr.gov.ua/ MunicipalEnreprise/Lists/ RoadAdministration/ ShowContent.aspx?ID=13

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

4

Оприлюднена біографічна довідка керівника КП

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

5

Оприлюднено річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) КП

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

6

Є можливість надіслати скаргу/ звернення/пропозицію в електронному форматі

https://vodokanal-zt.org.ua/ kontakti/internet-prijmalna

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

7

Оприлюднено штатний розпис КП

http://www.vodokanal.te.ua/ pro-nas/struktura-pidpriemstva/ shtatnyi-rozpys

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

30.


ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Посилання на інформацію для оцінки

Оцінювання 0

2

3

Кількість балів

опубліковано 3 або 4 пункти з визначених критерієм пунктів інформації

---

2

1 Інформування

---

Відсутня інформація з контактами

опубліковано лише 1 або 2 з визначених критерієм пунктів інформації

---

Не оприлюднено

---

Оприлюднено

---

2

---

Не оприлюднено перелік послуг

оприлюднено перелік послуг та робіт, які надає КП без зазначення вартості

оприлдено перелік послуг та робіт які надає КП із зазначенням вартості

---

2

---

Не оприлюднено

Оприлюднено

---

---

1

---

Не оприлюднено

---

---

Оприлюднено

3

---

немає можливості

Функціонує окремий розділ на сайті КП для отримання скарг та пропозицій

Функціонує окремий розділ на сайті КП для отримання скарг та пропозицій, який дозволяє відстежити статус скарги чи пропозиції

3

---

Неоприлюднено

Оприлюднено штатний розпис КП

---

2

є контактна електонна пошта КП

---

31.


№ критерію

Джерело визначення індикатора

Індикатор

Механізм отримання інформації

Інформування 8

Оприлюднено опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП, та заходи щодо управління такими ризиками

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

9

Оприлюднено чинну редакцію статуту КП

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

Кадри та управління 10

Керівник КП призначається на конкурсних засадах

https://old.kyivcity.gov.ua/ content/konkursnyy-vidbirna-posady-kerivnykivkp-pidporyadkovanyhdepartamentu-komunalnoivlasnosti-m-kyieva.html

Аналіз нормативноправових актів ОМС (розпоряджень голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії ради) та офіційна відповідь на запит на інформацію

11

В КП утворено наглядову раду за участі незалежних членів

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України

Аналіз нормативноправових актів ОМС (розпоряджень голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії ради) та офіційна відповідь на запит на інформацію

12

Оприлюднено структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП

32.


Посилання на інформацію для оцінки

Оцінювання 0

1

2

3

Кількість балів

---

2

---

1

Інформування ---

Не оприлюднено

---

Оприлюднено

---

Не оприлюднено

Оприлюднено

---

Кадри та управління ---

Керівник призначався без конкурсу

---

---

Керівник призначався на конкурсних засадах

3

---

Наглядова рада не утворена

---

---

Наглядовара рада утворена за участі незалежних членів

3

---

Не оприлюднено

---

---

Оприлюднено

3

33.


№ критерію

Джерело визначення індикатора

Індикатор

Механізм отримання інформації

Кадри та управління 13

Визначено ключові показники результативності/ключові показники ефективності КП/ окремий порядок оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств,

http://www.namvk.if.ua/ dt/233259/

Аналіз нормативно-правових актів ОМС (розпоряджень голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії ради) та офіційна відповідь на запит на інформацію

14

Запроваджена система управління ризиками в КП

Методологія оцінки запровадження принципів корпоративного управління G20 та пункт 6.6. в "A Guide to Corporate Governance Practices in the European Union"

Аналіз нормативно-правових актів ОМС (розпоряджень голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії ради) та офіційна відповідь на запит на інформацію

15

Оприлюднено план діяльності КП на 2019 р.

http://www.namvk.if.ua/ dt/342770/

Аналіз нормативно-правових актів ОМС (розпоряджень голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії ради), офіційного веб-сайту ОМС та офіційного веб-сайту КП

Фінанси 16

Оприлюднено річні фінансові плани (бюджет) КП в машиночитному форматі на 2019 рік

Постанова КМУ №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП, офіційного веб-порталу відкртих даних www.data. gov.ua, міський веб-портал відкритих даних

17

Оприлюднено річні фінансові звіти КП в машиночитному форматі за 2018 рік

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України, Постанова КМУ №835

Аналіз веб-сайту ОМС, веб-сайту КП, аналіз www. spending.gov.ua, аналіз www. data.gov.ua

34.


Посилання на інформацію для оцінки

Оцінювання 0

1

2

3

Кількість балів

Кадри та управління ---

Не визначено

---

Не запроваджено

---

Не оприлюднено

---

---

---

Запроваджено

визначено ключові показники ефективності/ ключові показники результативності/ окремий порядок оцінювання роботи та преміювання керівників комунальних підприємств

3

---

2

Оприлюднено

3

Фінанси ---

Не оприлюднено

Оприлюднено форматі JPEG, PDF, чи іншому подібному форматі

---

Оприлюднено в машиночитному форматі

3

---

Не оприлюднено

Оприлюднено форматі JPEG, PDF, чи іншому подібному форматі

---

Оприлюднено в машиночитному форматі

3

35.


№ критерію

Індикатор

Джерело визначення індикатора

Механізм отримання інформації

Фінанси 18

Проведено зовнішній незалежний аудит консоліованої фінансової звітності КП за 2018 рік та за результатами оприлюднено звіт і висновок

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України

Аналіз офіційних веб-сайтів ОМС та веб-сайту КП, відповідь на інформаційний запит

19

КП підключене до системи моніторингу закупівель DoZorro

www.dozorro.org/ community/customers

Аналіз системи моніторингу закупівель DoZorro, актів ОМС, актів КП, відповідь на запит на інформацію до ОМС та КП

20

Продаж та оренда майна КП відбувається через систему ProZorro.Продажі

https://bi.prozorro. sale/#/publicutilities

Аналіз нормативно-правових актів ОМС (розпоряджень голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії ради) та офіційна відповідь на запит на інформацію

21

КП створило кабінет користувача і регулярно звітує на www.spending.gov.ua

ч. 1 ст. 3 ЗУ "Про відкритість використання публічних коштів"

Аналіз веб-порталу www. spending.gov.ua

22

Оприлюднено детальний звіт про використання коштів статутного капіталу КП за 2018 р.

http://mvk.if.ua/zvkp

Аналіз веб-сайту ОМС та веб-сайту КП

23

Оприлюднено інформацію про операції та зобов’язання КП з державним та/ або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства у машиночитному форматі

ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України та п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ "Про відкритість використання публічних коштів"

Аналіз веб-сайту ОМС, аналіз веб-сайту КП, аналіз веб-порталу www.spending. gov.ua

24

Орган місцевого самоврядування/структурний підрозділ в підприємстві регулярно проводиться внутрішній аудит та контроль діяльності КП, оприлюднюється звіт/висновок за його результатами

https://kyivaudit.gov. ua/vr/ka/index.nsf/ (documents)/D21EEA3 8F2C65D31C2257EB30 039F399

Аналіз нормативно-правових актів ОМС (розпоряджень голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії ради), офіційна відповідь на запит на інформацію від ОМС та КП, аналіз веб-сайту ОМС. аналіз веб-сайту КП

36.


Посилання на інформацію для оцінки

Оцінювання 0

1

Кількість балів

2

3 Зовнішній аудит проведено та не оприлюднено звіт і висновки за результатами

3

---

2

Фінанси ---

Не проводився

---

Зовнішній аудит проведено, але не оприлюднено звіт та висновки

---

Не підключено до системи

---

Підключено до системи

---

Не відбувається

---

---

Відбувається

3

---

Не звітує

---

---

Регулярно звітує

3

---

Звіт не оприлюднено

---

Звіт оприлюднено

---

2

---

Не оприлюднено

Оприлюднено в машинночитному форматі

Оприлюднено

---

2

---

Внутрішній аудит та контроль не проводиться

Внутрішній аудит та контроль проводиться, проте звіт/и чи висконовок/ки за результатами не оприлюднюються

внутрішній аудит та контроль проводиться, звіт/и чи висновок/ки за результатами оприлюднюються

---

2

37.


№ критерію

Індикатор

Джерело визначення індикатора

Механізм отримання інформації

Фінанси 25

Оприлюднено реєстр боргових зобов'язань КП у машиночитному форматі

Постанова КМУ №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (https://data. gov.ua/dataset/84efb1cf54ce-489f-aa0865355823536b)

38.

Аналіз веб-сайту ОМС, вебсайту КП, міського веб-сайту відкритих даних, www.data. gov.ua


Посилання на інформацію для оцінки

Оцінювання 0

2

3

Кількість балів

Оприлюднено в машиночитному форматі

---

2

1 Фінанси

---

Не оприлюднено

Оприлюднено не в машиночитному форматі

- Індикатор, визначений законодавством

- Індикатор, визначений практикою

Дану таблицю ви можете завантажити за посиланням: bit.ly/MethodologyMC

39.

Максимальна загальна кількість балів

60

Максимальна загальна кількість балів за виконання норм законодавства

30Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.