Page 1

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА восьмого скликання РІШЕННЯ 24 грудня 2020 року

№ 31

Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік (17564000000) код бюджету Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА: 1. Визначити на 2021 рік: – доходи бюджету Рівненської міської територіальної громади у сумі 2 536 789 629 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, в тому числі: – доходи загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 2 451 161 229 гривень; – доходи спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 85 628 400 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 23 000 000 гривень; – видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади в сумі 2 581 370 429 гривень, у тому числі: – видатки загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 2 433 048 979 гривень; – видатки спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 148 321 450 гривень; – повернення кредитів до бюджету Рівненської міської територіальної громади в сумі 400 000 гривень, у тому числі до спеціального фонду бюджету – 400 000 гривень; – надання кредитів з бюджету Рівненської міської територіальної громади в сумі 3 470 700 гривень, у тому числі: надання кредитів із загального фонду бюджету – 3 000 000 гривень, надання кредитів із спеціального фонду


2

Продовження рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

бюджету – 470 700 гривень (з них за рахунок повернення відсотків до спеціального фонду – 70 700 гривень); – профіцит загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади в сумі 15 112 250 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); – профіцит спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади в сумі 5 148 500 гривень, напрямком використання якого визначити погашення кредитів Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), що отримувалися на фінансування інвестиційного проєкту "Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне" та на фінансування інвестиційного проєкту "Впровадження енергозберігаючих технологій у навчальному закладі м. Рівне", згідно з додатком 2; – дефіцит спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади в сумі 67 912 250 гривень (бюджет розвитку (спеціальний фонд)), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 15 112 250 гривень; коштів кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для реалізації інвестиційного проєкту "Впровадження енергозбереження в закладах та установах, що належать до комунальної власності м. Рівне та модернізація вуличного освітлення" в сумі 52 800 000 гривень; – оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021рік у сумі 1 000 000 гривень, що становить 0,04 відсотка від видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом; – резервний фонд бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік у розмірі 20 000 000 гривень, що становить 0,82 відсотка від видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом. Затвердити у складі видатків головного розпорядника коштів – Управління бюджету і фінансів видатки на реалізацію заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій, з наступним спрямуванням на цілі, передбачені Програмою соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2020– 2022 роки, в сумі 266 199 310 гривень. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 (розподіл видатків) та 4 (кредитування) цього рішення.


3

Продовження рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення, в тому числі трансферти з бюджету Рівненської міської територіальної громади місцевим / державному бюджетам: – відповідно до статей 96, 99 Бюджетного кодексу України – реверсну дотацію з бюджету Рівненської міської територіальної громади державному бюджету в сумі 63 844 100 гривень; – відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України – "Іншу субвенцію" із загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади в сумі 9 375 000 гривень: – обласному бюджету Рівненської області – 8 975 000 гривень, у тому числі: – 975 000 гривень – на обслуговування осіб Рівненської міської територіальної громади з обмеженими фізичними можливостями в Рівненському обласному центрі комплексної реабілітації інвалідів; – 8 000 000 гривень – на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області; – районному бюджету Рівненського району – 400 000 гривень. Доручити управлінню бюджету і фінансів вносити зміни в розпис Рівненської міської територіальної громади за доходами та видатками, які фінансуються за рахунок субвенцій, дотацій з державного і обласного бюджетів, інших місцевих бюджетів, у міжсесійний період, з наступним затвердженням цих змін Рівненською міською радою, в разі: – внесення змін до розпису Державного бюджету в частині дотацій та субвенцій, які надаються бюджету Рівненської міської територіальної громади або передаються з нього до державного бюджету; – внесення змін до обласного та інших місцевих бюджетів щодо обсягів субвенцій (збільшення або зменшення річної суми доходів та видатків, перерозподіл між видами субвенцій, встановленні інших видів субвенцій), які надаються бюджету Рівненської міської територіальної громади. 4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. 5. Затвердити розподіл витрат бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік на реалізацію місцевих / регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення. 6. Установити, що в загальному фонді бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік: 1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 1032, 1033,


4

Продовження рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

1036, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України); 2) джерелами формування в частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо бюджету Рівненської міської територіальної громади; 3) джерелами формування в частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік: 1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України; 2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71, статтею 15 Бюджетного кодексу України та (в разі використання) залишки коштів спеціального фонду місцевого бюджету (частина 2 статті 72); 3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України . 8. Установити, що в 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади, спрямовуються згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства, а кошти, отримані до спеціального фонду бюджету відповідно до підпункту 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла. 9. Визначити станом на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу бюджету Рівненської міської територіальної громади в сумі 58 920 000 гривень. 10. Визначити на 2021 рік перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади відповідно до частини 2 статті 55 Бюджетного кодексу України, в тому числі: – оплата праці працівників бюджетних установ; – нарахування на заробітну плату; – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; – забезпечення продуктами харчування; – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; – обслуговування державного (місцевого) боргу; – поточні трансферти населенню (соціальне забезпечення); – поточні трансферти місцевим бюджетам. 11. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" доручити начальнику Управління бюджету і фінансів розміщувати тимчасово вільні


5

Продовження рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

кошти бюджету Рівненської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю. 12. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати виконавчому комітету Рівненської міської ради право отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання бюджету Рівненської міської територіальної громади, в частині фінансування захищених статей видатків загального фонду (в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами та з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду). 13. Відповідно до статті 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України доручити начальнику Управління бюджету і фінансів здійснювати місцеві запозичення, в тому числі місцеві зовнішні запозичення, шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення, в межах, визначених рішенням про бюджет Рівненської міської територіальної громади. 14. Надати Управлінню бюджету і фінансів право приводити доходи, видатки і фінансування бюджету Рівненської міської територіальної громади у відповідність із змінами та доповненнями до бюджетної та відомчої класифікацій. 15. Установити, що в процесі виконання бюджету Рівненської міської територіальної громади у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, Управління бюджету і фінансів здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету. 16. Головним розпорядникам коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади забезпечити: 1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних


6

Продовження рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих до місцевого бюджету; 4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; оприлюднити паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період у триденний строк із дня затвердження таких документів (на власних вебсторінках); 5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету (розпорядники коштів місцевого бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету у 2021 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, у межах бюджетних асигнувань, встановлених їм кошторисом, з дотриманням помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету (крім коштів субвенції з державного та обласного бюджету), а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету); 6) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. 17. Установити, що відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету Рівненської міської територіальної громади у 2021 році здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів та окремі напрямки видатків, які до 01 січня 2021 року проводились із бюджетів інших рівнів, згідно з додатком 8 до цього рішення.


7

Продовження рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

18. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. 19. Додатки 1–8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 20. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Управлінню бюджету і фінансів оприлюднити це рішення в газеті "Сім днів" не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття. 21. Інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету: 1) Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 2 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв. Зміни до спеціального фонду бюджету, що вносяться розпорядниками коштів місцевого бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ по надходженнях і видатках, обов’язково надаються Управлінню бюджету і фінансів для їх попереднього погодження. 2) Установити, що пропозиції постійних комісій міської ради, управлінь, відділів, інших служб виконавчого комітету, інші пропозиції про надання пільг щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб або виділення додаткових асигнувань з бюджету розглядаються лише за умови, що вони одночасно подають пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків місцевого бюджету. 22. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним комісіям міської ради і секретарю Рівненської міської ради В. Шакирзяну, а організацію його виконання – начальникам управлінь, що є головними розпорядниками коштів місцевого бюджету.

Міський голова

О. Третяк


Додаток 1 до рішення Рівненської міської ради 24.12.2020 № 31 ДОХОДИ БЮДЖЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК 17564000000 код бюджету

Код

(гривень) Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

1 2 10000000 Податкові надходження 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11020000 Податок на прибуток підприємств 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

Всього

Загальний фонд

3 4 1 850 050 100,00 1 849 681 900,00 1 286 796 800,00 1 286 796 800,00 1 286 293 300,00 1 286 293 300,00 1 102 441 100,00 1 102 441 100,00 153 160 000,00

153 160 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 692 200,00

15 692 200,00

503 500,00 503 500,00

503 500,00 503 500,00

Спеціальний фонд в тому числі бюджету всього розвитку 5 6 368 200,00


2 Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

1 2 13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13030000 Рентна плата за користування надрами 13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14021900 Пальне 14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 14031900 Пальне 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 18000000 Місцеві податки 18010000 Податок на майно 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

Продовження додатка 1 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

Всього

Загальний фонд

3 41 100,00

4 41 100,00

41 100,00 41 100,00

41 100,00 41 100,00

139 790 000,00 13 500 000,00

139 790 000,00 13 500 000,00

13 500 000,00 48 500 000,00

13 500 000,00 48 500 000,00

48 500 000,00 77 790 000,00

48 500 000,00 77 790 000,00

423 054 000,00 134 422 600,00 863 600,00

423 054 000,00 134 422 600,00 863 600,00

5 303 500,00

5 303 500,00

8 886 000,00

8 886 000,00

Спеціальний фонд в тому числі бюджету всього розвитку 5 6


3 Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

1 2 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 18010500 Земельний податок з юридичних осіб 18010600 Орендна плата з юридичних осіб 18010700 Земельний податок з фізичних осіб 18010900 Орендна плата з фізичних осіб 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 18030000 Туристичний збір 18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 18050000 Єдиний податок 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 19000000 Інші податки та збори 19010000 Екологічний податок 19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

Продовження додатка 1 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

Всього

Загальний фонд

3 29 312 900,00

4 29 312 900,00

28 450 000,00 46 896 000,00 3 290 000,00 10 187 000,00 600 000,00 633 600,00 641 400,00 190 500,00 450 900,00 287 990 000,00 59 055 800,00 228 871 700,00 62 500,00

28 450 000,00 46 896 000,00 3 290 000,00 10 187 000,00 600 000,00 633 600,00 641 400,00 190 500,00 450 900,00 287 990 000,00 59 055 800,00 228 871 700,00 62 500,00

Спеціальний фонд в тому числі бюджету всього розвитку 5 6

368 200,00 368 200,00 238 200,00

368 200,00 368 200,00 238 200,00

106 500,00

106 500,00


4 Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

1 2 19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 20000000 Неподаткові надходження 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 21080000 Інші надходження 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22010000 Плата за надання адміністративних послуг 22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

Продовження додатка 1 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

Всього 3 23 500,00

117 440 700,00 1 030 000,00 830 000,00 330 000,00 500 000,00

Загальний фонд 4

55 180 500,00 830 000,00 830 000,00 330 000,00 500 000,00

200 000,00

Спеціальний фонд в тому числі бюджету всього розвитку 5 6 23 500,00

62 260 200,00 200 000,00

200 000,00

51 150 500,00

51 150 500,00

21 775 000,00 1 100 000,00

21 775 000,00 1 100 000,00

19 475 000,00 1 130 000,00

19 475 000,00 1 130 000,00

70 000,00

70 000,00


5 Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

1 2 22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22090000 Державне мито 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 24000000 Інші неподаткові надходження 24060000 Інші надходження 24060300 Інші надходження 24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 24110900 Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 25000000 Власні надходження бюджетних установ 25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Продовження додатка 1 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

Всього

Загальний фонд

3 29 005 500,00

4 29 005 500,00

29 005 500,00

29 005 500,00

370 000,00 280 000,00

370 000,00 280 000,00

90 000,00

90 000,00

3 275 700,00 3 205 000,00 3 200 000,00 5 000,00

3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Спеціальний фонд в тому числі бюджету всього розвитку 5 6

75 700,00 5 000,00 5 000,00

70 700,00 70 700,00

70 700,00 70 700,00

61 984 500,00 61 984 500,00

61 984 500,00 61 984 500,00

52 873 710,00

52 873 710,00


6 Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Продовження додатка 1 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

Всього

Загальний фонд

1 2 3 4 25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 5 384 490,00 діяльності 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 3 695 800,00 відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 30 500,00 порядку майна (крім нерухомого майна) 30000000 Доходи від операцій з капіталом 23 000 000,00 31000000 Надходження від продажу основного капіталу 3 000 000,00 31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці 3 000 000,00 Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 20 000 000,00 33010000 Кошти від продажу землі 20 000 000,00 33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 20 000 000,00 призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим Разом доходів 1 990 490 800,00 1 904 862 400,00 40000000 Офіційні трансферти 546 298 829,00 546 298 829,00 41000000 Від органів державного управління 546 298 829,00 546 298 829,00 41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 528 732 700,00 528 732 700,00 41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 528 732 700,00 528 732 700,00 41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11 205 000,00 11 205 000,00 41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 11 205 000,00 11 205 000,00 державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Спеціальний фонд в тому числі бюджету всього розвитку 5 6 5 384 490,00 3 695 800,00

30 500,00 23 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

23 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

85 628 400,00

23 000 000,00


7 Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Продовження додатка 1 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

Всього

Загальний фонд

1 2 3 4 41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6 361 129,00 6 361 129,00 41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 5 425 789,00 5 425 789,00 у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в тому числі: - на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 403 531,00 403 531,00 інклюзивно-ресурсних центрів - на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 353 758,00 353 758,00 приватних шкіл - на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 4 668 500,00 4 668 500,00 Квасилівського професійного ліцею 41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 935 340,00 935 340,00 особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуваннями) Всього доходів 2 536 789 629,00 2 451 161 229,00

Секретар міської ради

Спеціальний фонд в тому числі бюджету всього розвитку 5 6

85 628 400,00

В. Шакирзян

23 000 000,00


Додаток 2 до рішення Рівненської міської ради 24.12.2020 № 31 ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК 17564000000 код бюджету

(гривень)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

1

2

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд у тому числі усього бюджет розвитку 5 6

3 4 Фінансування за типом кредитора 0,00 - 15 112 250,00 0,00 - 15 112 250,00

15 112 250,00 15 112 250,00

15 112 250,00 15 112 250,00

0,00

- 15 112 250,00

15 112 250,00

15 112 250,00

0,00 47 651 500,00 47 651 500,00

- 15 112 250,00 0,00

15 112 250,00 47 651 500,00 47 651 500,00

15 112 250,00 47 651 500,00 47 651 500,00

52 800 000,00 - 5 148 500,00 62 763 750,00

52 800 000,00 -5 148 500,00 62 763 750,00

200000 Внутрішнє фінансування 208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) з них за рахунок: - доходів загального фонду 300000 Зовнішнє фінансування 301000 Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 301100 Одержано позик 301200 Погашено позик х Загальне фінансування

52 800 000,00 - 5 148 500,00 47 651 500,00

- 15 112 250,00


2 1 400000 401000 401200 401201 402000 402200 402202 600000 602000 602400 х

2

Продовження додатка 2 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

3 4 Фінансування за типом боргового зобов’язання Фінансування за борговими операціями 47 651 500,00 0,00 Запозичення 52 800 000,00 Зовнішні запозичення 52 800 000,00 Довгострокові зобов’язання 52 800 000,00 Погашення - 5 148 500,00 Зовнішні зобов’язання - 5 148 500,00 Середньострокові зобов’язання - 5 148 500,00 Фінансування за активними операціями 0,00 - 15 112 250,00 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 - 15 112 250,00 Кошти, що передаються із загального 0,00 - 15 112 250,00 фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Загальне фінансування 47 651 500,00 - 15 112 250,00

Секретар міської ради

5

6

47 651 500,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 - 5 148 500,00 - 5 148 500,00 - 5 148 500,00 15 112 250,00 15 112 250,00 15 112 250,00

47 651 500,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 -5 148 500,00 -5 148 500,00 -5 148 500,00 15 112 250,00 15 112 250,00 15 112 250,00

62 763 750,00

62 763 750,00

В. Шакирзян


Додаток 3 до рішення Рівненської міської ради 24.12.2020 № 31 РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

1 0200000

(гривень)

Код Типової програмної класифікації

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

видатків та кредитування місцевого бюджету

17564000000 код бюджету

2

3

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

4

усього

5

Загальний фонд видатки з них видатки спожиоплата кому- розвитку вання праці нальні послуги та енергоносії

6

7

43 092 900 43 092 900 28 124 600 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні

8 764 600

9 0

усього

10 4 500

Спеціальний фонд у тому видатки з них видатки числі спожи- оплата кому- розвитку бюджет вання праці нальні розвитку послуги та енергоносії

11 0

12 4 500

13

14 0

15 0

РАЗОМ

16 0 43 097 400


2 1

2

3

0210000

0210150 0150 0111

0210180 0180 0133 0213242 3242 1090

0216090 6090 0640

0217680 7680 0490

0218230 8230 0380

4

5

6

7

державні адміністрації (управління, відділи) Виконавчий комітет 43 092 900 43 092 900 28 124 600 Рівненської міської ради 39 112 900 39 112 900 28 124 600 Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 540 000 540 000 Інша діяльність у сфері державного управління 100 000 100 000 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 300 000 300 000 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 250 000 250 000 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1 790 000 1 790 000 Інші заходи громадського порядку та безпеки

8

764 600

764 600

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10

0

11

4 500

4 500

12

0

4 500

4 500

13

14

0

15

0

16

0 43 097 400

0 39 117 400

0

0

540 000

0

0

100 000

0

0

300 000

0

0

250 000

0

0 1 790 000


3 1 2 3 4 0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері

0219770 9770 0180 0600000 0610000

0610160 0160 0111

0611010 1010 0910 0611020 1020

0611021 1021 0921

засобів масової інформації Інші субвенції з місцевого бюджету Орган з питань освіти і науки Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Надання дошкільної освіти Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5 600 000

6 600 000

400 000

400 000

7

8

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 0

11

12

13

14

15 0

16 600 000

0

0

400 000

1 261 889 729 1 261 889 729 905 111 235 70 583 700

0 56 577 200 2 999 000 52 974 200 16 097 300 1 793 250 3 603 000 1 318 466 929

1 261 889 729 1 261 889 729 905 111 235 70 583 700

0 56 577 200 2 999 000 52 974 200 16 097 300 1 793 250 3 603 000 1 318 466 929

4 477 400 4 477 400 3 563 400

33 100

0

0 4 477 400

353 648 600 353 648 600 241 444 200 29 024 600

31 062 900

30 976 400 3 333 000

572 140

86 500 384 711 500

179 650 800 179 650 800 104 944 100 28 813 000

0 12 884 100

0 12 614 100 8 513 700

700 170

270 000 192 534 900

174 127 700 174 127 700 101 917 300 28 161 800

12 884 100

12 614 100 8 513 700

700 170

270 000 187 011 800


Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

4 1 2 3 4 0611025 1025 0922 Надання загальної

середньої освіти навчальнореабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку 0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0611035 1035 0922 Надання загальної середньої освіти навчальнореабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку 0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

5 6 7 5 523 100 5 523 100 3 026 800

8 651 200

519 727 858 519 727 858 426 006 465

0

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

16 0 5 523 100

0 519 727 858

505 293 458 505 293 458 414 174 965

0

0 505 293 458

14 434 400 14 434 400 11 831 500

0

0 14 434 400

35 274 100 35 274 100 27 151 500 1 500 300

1 375 000

1 319 000

750 000

90 000

56 000 36 649 100


5 1 2 0611090 1090

3

0611091 1091 0930

0611092 1092 0930

0611130 1130 0990

0611141 1141 0990

0611150 1150

4

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції Методичне забезпечення діяльності закладів освіти Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Забезпечення діяльності інклюзивноресурсних центрів

5 6 7 8 136 312 000 136 312 000 80 569 640 10 516 400

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 0 8 256 200

122 284 900 122 284 900 69 072 000 10 516 400

11

12 13 0 8 064 700 3 500 600

14 430 940

15 16 191 500 144 568 200

8 064 700 3 500 600

430 940

191 500 130 541 100

8 256 200

14 027 100 14 027 100 11 497 640

0

0 14 027 100

6 086 300 6 086 300 4 809 200

64 300

0

0 6 086 300

19 676 800 19 676 800 15 304 900

574 100

0

0 19 676 800

784 031

784 031

551 160

57 900

0

0

0

0

0

0

0

784 031


6 1 2 3 4 0611151 1151 0990 Забезпечення

5 380 500

6 380 500

діяльності інклюзивноресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 0611152 1152 0990 Забезпечення 403 531 403 531 діяльності інклюзивноресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 0611200 1200 0990 Надання освіти за 935 340 935 340 рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0613140 3140 1040 Оздоровлення та 5 244 100 5 244 100 відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

7 220 400

8 57 900

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 0

11

12

13

14

15 0

16 380 500

330 760

0

0

403 531

766 670

0

0

935 340

0

0 5 244 100


7 1 2 3 4 0613112 3112 1040 Заходи державної

0617321 7321 0443 0700000 0710000

0710160 0160 0111

0712010 2010 0731

0712030 2030 0733

0712100 2100 0722

політики з питань дітей та їх соціального захисту Будівництво освітніх установ та закладів Орган з питань охорони здоров’я Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим Стоматологічна допомога населенню

5 72 400

6 72 400

7

8

0

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10

11

12

13

14

2 999 000 2 999 000

15

16 72 400

2 999 000 2 999 000

87 338 200 87 338 200 1 882 700

40 400

0 2 487 350 2 487 350

0

0

0 2 487 350 89 825 550

87 338 200 87 338 200 1 882 700

40 400

0 2 487 350 2 487 350

0

0

0 2 487 350 89 825 550

2 380 700 2 380 700 1 882 700

40 400

0

0 2 380 700

33 256 660 33 256 660

715 000

715 000

715 000 33 971 660

4 901 100 4 901 100

0

0 4 901 100

27 527 820 27 527 820

0

0 27 527 820


8 1 2 3 4 0712111 2111 0726 Первинна медична

0712151 2151 0763

0712152 2152 0763

0717322 7322 0443 0800000

0810000

0810160 0160 0111

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я Будівництво медичних установ та закладів Орган з питань праці та соціального захисту населення Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 6 14 702 350 14 702 350

7

8

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 90 000

11 90 000

12

13

14

15 16 90 000 14 792 350

2 569 570 2 569 570

0

0 2 569 570

2 000 000 2 000 000

0

0 2 000 000

0

1 682 350 1 682 350

1 682 350 1 682 350

79 289 340 79 289 340 50 869 900

771 900

0

185 000

55 000

130 000

0

0

55 000 79 474 340

79 289 340 79 289 340 50 869 900

771 900

0

185 000

55 000

130 000

0

0

55 000 79 474 340

32 469 200 32 469 200 25 603 900

413 100

0

0 32 469 200


9 1 2 3 4 0813032 3032 1070 Надання пільг окремим

0813104 3104 1020

0813160 3160 1010

0813241 3241 1090

0813242 3242 1090

5 900 000

6 900 000

7

категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 24 409 240 24 409 240 18 588 500 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 756 300 756 300 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 9 390 600 9 390 600 6 677 500 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10 389 000 10 389 000 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10

11

12

0

205 600

153 200

13

14

15 0

130 000

130 000

16 900 000

0 24 539 240

0

0

0

0 9 390 600

55 000

55 000

756 300

55 000 10 444 000


10 1 2 3 4 0819770 9770 0180 Інші субвенції з

місцевого бюджету 0900000 Орган у справах дітей 0910000 Служба у справах дітей виконавчого комітету Рівненської міської ради 0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 1000000 Орган з питань культури, національностей та релігій 1010000 Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради 1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 975 000

6 975 000

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

3 740 000 3 740 000 2 760 200 3 740 000 3 740 000 2 760 200

25 500 25 500

3 540 000 3 540 000 2 760 200

25 500

200 000

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

200 000

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

16 975 000

0 3 740 000 0 3 740 000

0

0 3 540 000

0

0

200 000

127 507 100 127 507 100 88 015 000 2 811 000

0 7 218 900

122 400 6 492 000 3 283 600

796 200

726 900 134 726 000

127 507 100 127 507 100 88 015 000 2 811 000

0 7 218 900

122 400 6 492 000 3 283 600

796 200

726 900 134 726 000

1 954 700 1 954 700 1 514 500

12 000

0

0 1 954 700


11 1 2 3 4 1011080 1080 0960 Надання спеціальної

1014030 4030 0824 1014060 4060 0828

1014081 4081 0829

1014082 4082 0829 1100000 1110000

1110160 0160 0111

освіти мистецькими школами Забезпечення діяльності бібліотек Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Інші заходи в галузі культури і мистецтва Орган з питань молоді та спорту Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 6 7 8 69 350 400 69 350 400 55 145 200 1 170 000

13 293 300 13 293 300 9 804 300

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 3 356 100

578 900

184 400

25 479 000 25 479 000 19 441 200 1 008 600

3 678 400

11 855 700 11 855 700 1 809 800

5 574 000 5 574 000

41 500

300 000

11

122 400

12 13 3 356 100 2 583 600

38 000 3 097 900

700 000

14 79 400

15

16 0 72 706 500

8 000

146 400 13 477 700

708 800

580 500 29 157 400

0

0 11 855 700

0

0 5 574 000

71 941 500 71 941 500 42 019 600 4 332 900

0

484 000

249 000

235 000

14 000

27 500

249 000 72 425 500

71 941 500 71 941 500 42 019 600 4 332 900

0

484 000

249 000

235 000

14 000

27 500

249 000 72 425 500

1 966 100 1 966 100 1 521 000

24 200

0

0 1 966 100


12 1 2 3 4 1113121 3121 1040 Утримання та

1113122 3122 1040

1113123 3123 1040 1113131 3131 1040

1113132 3132 1040

1113133 3133 1040

5 6 7 2 089 000 2 089 000 1 563 200

забезпечення діяльності центрів соціальних служб 22 000 22 000 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 50 000 50 000 Заходи державної політики з питань сім’ї 440 000 440 000 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" Утримання клубів для 10 425 400 10 425 400 7 873 500 підлітків за місцем проживання Інші заходи та заклади 1 619 200 1 619 200 494 900 молодіжної політики

8 30 900

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 0

11

12

13

14

15

16 0 2 089 000

0

0

22 000

0

0

50 000

0

0

440 000

374 500

0

0 10 425 400

36 700

0

0 1 619 200


13 1 2 3 4 1113140 3140 1040 Оздоровлення та

1115011 5011 0810

1115012 5012 0810

1115031 5031 0810

1115041 5041 0810

5 198 700

6 198 700

7

8

відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 396 000 396 000 Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 240 000 240 000 Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 37 189 450 37 189 450 25 789 100 3 630 000 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 889 100 2 889 100 2 099 000 182 400 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 0

11

12

0

16 198 700

0

0

396 000

0

0

240 000

145 000

145 000

90 000

90 000

13

14 000

14

15

22 500

0 37 334 450

5 000

0 2 979 100


14 1 2 3 4 1115061 5061 0810 Забезпечення

1115062 5062 0810

1115063 5063 0810

1117325 7325 0443

1119770 9770 0180 1200000

діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Інші субвенції з місцевого бюджету Орган з питань житлово-комунального господарства

5 6 1 827 100 1 827 100

7 491 200

8 12 100

2 325 050 2 325 050

570 800

2 264 400 2 264 400 1 616 900

0

16 0 1 827 100

4 750

0

0 2 325 050

37 350

0

0 2 264 400

0

9

10

11

249 000

8 000 000 8 000 000 249 592 700 249 592 700 9 638 500

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

12

13

14

249 000

249 000

0 892 000

0 2 898 300 2 630 000

15

249 000

0 8 000 000 268 300

0

136 500 2 630 000 252 491 000


15 1 1210000

2

3

1210160 0160 0111

1216020 6020 0620

1216030 6030 0620

1216090 6090 0640

1217310 7310 0443

4

5 6 7 249 592 700 249 592 700 9 638 500 Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Організація благоустрою населених пунктів Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

11 909 900 11 909 900 8 647 700

8 892 000

185 000

2 900 000 2 900 000

232 554 000 232 554 000

2 228 800 2 228 800

0

707 000

990 800

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 11 0 2 898 300 2 630 000

268 300

12 268 300

268 300

13 0

14 15 16 136 500 2 630 000 252 491 000

136 500

0 12 178 200

0

0 2 900 000

0

0 232 554 000

0

0 2 228 800

2 630 000 2 630 000

2 630 000 2 630 000


16 1 1600000

2

3

4

5 6 7 6 880 900 6 880 900 4 891 500

Орган з питань містобудування та архітектури 1610000 Управління містобуду- 6 880 900 6 880 900 4 891 500 вання та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради 1610160 0160 0111 Керівництво і управ6 780 900 6 780 900 4 891 500 ління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1616084 6084 0610 Витрати, пов’язані з 100 000 100 000 наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла 1617640 7640 0470 Заходи з 0 енергозбереження 1700000 3 552 300 3 552 300 2 714 700 Орган з питань державного архітектурнобудівельного контролю

8 205 800

205 800

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10 11 0 77 229 000 77 167 000

12 62 000

0 77 229 000 77 167 000

62 000

205 800

62 000

13 0

14 15 16 25 700 77 167 000 84 109 900

0

25 700 77 167 000 84 109 900

62 000

25 700

0

0

77 167 000 77 167 000 18 100

0

0

0 6 842 900

0

100 000

77 167 000 77 167 000 0

0

0

0 3 552 300


17 1 1710000

1710160

1900000

1910000

1910160

2

3

4

Управління державного архітектурнобудівельного контролю Рівненської міської ради 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Орган з питань інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Управління транспорту і зв’язку виконавчого комітету Рівненської міської ради 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 6 7 3 552 300 3 552 300 2 714 700

8 18 100

9

10

3 552 300 3 552 300 2 714 700

18 100

90 476 500 90 476 500 1 067 300

17 600

0

0

0

0

0

0

0 90 476 500

90 476 500 90 476 500 1 067 300

17 600

0

0

0

0

0

0

0 90 476 500

1 606 500 1 606 500 1 067 300

17 600

0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

0

0

16 0 3 552 300

0 3 552 300

0 1 606 500


18 1 2 3 4 1913033 3033 1070 Компенсаційні виплати

1913036 3036 1070

1916030 6030 0620

1917426 7426 0453 1917450 7450 0456 1917530 7530 0460

2700000

2710000

на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян Організація благоустрою населених пунктів Інші заходи у сфері електротранспорту Інша діяльність у сфері транспорту Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування виконавчого комітету Рівненської міської ради

5 6 2 000 000 2 000 000

7

8

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9

10

3 800 000 3 800 000

11

12

13

14

15

16 0 2 000 000

0

0 3 800 000

100 000

0

0

82 800 000 82 800 000

0

0 82 800 000

100 000

100 000

80 000

80 000

0

0

80 000

90 000

90 000

0

0

90 000

3 076 500 3 076 500 2 345 700

42 800

0

0

0

0

0

0

0 3 076 500

3 076 500 3 076 500 2 345 700

42 800

0

0

0

0

0

0

0 3 076 500


19 1 2 3 4 2710160 0160 0111 Керівництво і управ-

2700000

2710000

2710160 0160 0111

2714082 4082 0829 2717693 7693 0490

2718600 8600 0170

ління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Інші заходи в галузі культури і мистецтва Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю Обслуговування місцевого боргу

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 6 7 3 076 500 3 076 500 2 345 700

8 42 800

9

10

11

12

13

14

15

4 479 800 4 479 800 1 481 300

15 700

0

0

0

0

0

0

0 4 479 800

4 479 800 4 479 800 1 481 300

15 700

0

0

0

0

0

0

0 4 479 800

1 927 800 1 927 800 1 481 300

15 700

0

16 0 3 076 500

0

0 1 927 800

31 000

31 000

0

0

31 000

300 000

300 000

0

0

300 000

2 221 000 2 221 000

0

0 2 221 000


20 1 2700000

2

3

2710000

2710160 0160 0111

2717610 7610 0411

2717680 7680 0490

2718340 8340 0540

2717640 7640 0470 2717693 7693 0490

3100000

4

5 6 7 8 078 800 8 078 800 5 224 500

Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Управління економіки 8 078 800 8 078 800 5 224 500 міста виконавчого комітету Рівненської міської ради 6 546 800 6 546 800 5 224 500 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 850 000 850 000 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 50 000 50 000 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 0 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 597 000 597 000 Заходи з енергозбереження 35 000 35 000 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 4 913 600 4 913 600 3 154 500 Орган з питань управління комунальним майном

8 88 900

88 900

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9 0

10 983 200

0

983 200

88 900

50 400

11 0

12 610 000

13 82 300

14 240 000

15 16 373 200 9 062 000

0

610 000

82 300

240 000

373 200 9 062 000

610 000

82 300

240 000

0 7 156 800

610 000

0

0

0

850 000

0

0

50 000

373 200

373 200

373 200

0

0

597 000

0

0

35 000

54 000

54 000

0

0

0

54 000 4 967 600


21 1 3110000

2

3

4

5 6 7 4 913 600 4 913 600 3 154 500

Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради 3110160 0160 0111 Керівництво і управ4 070 600 4 070 600 3 154 500 ління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3117660 7660 0490 Підготовка земельних 0 ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 3117693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з 843 000 843 000 економічною діяльністю 3400000 22 600 900 22 600 900 15 722 100 Орган з питань надання адміністративних послуг 3410000 22 600 900 22 600 900 15 722 100 Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

8 50 400

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

9 0

50 400

10 54 000

11 54 000

12

13 0

14 0

0

0

54 000

15 16 54 000 4 967 600

0 4 070 600

54 000

0

54 000

54 000

0

843 000

610 300

0

0

0

0

0

0

0 22 600 900

610 300

0

0

0

0

0

0

0 22 600 900


22 1 2 3 4 3410160 0160 0111 Керівництво і управ-

ління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3600000 Орган з питань земельних відносин 3610000 Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради 3610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 3618311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 3700000 Орган з питань фінансів 3710000 Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 6 7 22 600 900 22 600 900 15 722 100

8 610 300

5 839 100 5 839 100 4 163 100

43 400

0

200 000

0

200 000

0

0

0 6 039 100

5 839 100 5 839 100 4 163 100

43 400

0

200 000

0

200 000

0

0

0 6 039 100

5 409 100 5 409 100 4 163 100

43 400

430 000

9

10

11

12

13

14

15

0

430 000

0

16 0 22 600 900

0

0 5 409 100

0

0

430 000

0

200 000

200 000

200 000

358 759 110 338 759 110 5 702 600

85 800

0

0

0

0

0

0

0 358 759 110

358 759 110 338 759 110 5 702 600

85 800

0

0

0

0

0

0

0 358 759 110


23 1 2 3 4 3710160 0160 0111 Керівництво і управ-

3717370 7370 0490

3718600 8600 0170 3718710 8710 0133 3719110 9110 0180

ління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій Обслуговування місцевого боргу Резервний фонд місцевого бюджету Реверсна дотація УСЬОГО

5 6 7 7 504 000 7 504 000 5 702 600

8 85 800

Продовження додатка 3 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

0

16 0 7 504 000

266 199 310 266 199 310

0

0 266 199 310

1 211 700 1 211 700

0

0 1 211 700

0

0 20 000 000

20 000 000 63 844 100 63 844 100 2 433 048 979 2 413 048 979 1 174 889 035 81 400 800

Секретар міської ради

9

10

11

12

13

14

15

0 0 63 844 100 0 148 321 450 85 763 750 60 976 000 19 477 200 3 019 150 87 345 450 2 581 370 429

В. Шакирзян


Додаток 4 до рішення Рівненської міської ради 24.12.2020 № 31 КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2021 РОЦІ

1 1600000

(гривень)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

17564000000 код бюджету

2

3

Найменування Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього головного розпорядника загаль- спеціальний Разом загаль- спеціальний Разом загаль- спеціальний Разом коштів місцевого ний фонд ний фонд ний фонд бюджету / фонд усього у тому фонд усього у тому фонд усього у тому відповідального числі числі числі виконавця, бюджет бюджет бюджет найменування розвитрозвитрозвитбюджетної програми ку ку ку згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 000 000 470 700 0 3 470 700 0,0 400 000 0 400 000 3 000 000 70 700 0 3 070 700 Орган з питань містобудування та архітектури


Продовження додатка 4 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

2 1

2

3

1610000

1618821

8821

1060

1618822

8822

1060

х

х

х

4 5 6 3 000 000 470 700 Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради 3 000 000 470 700 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /придбання житла Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла 3 000 000 470 700 УСЬОГО

Секретар міської ради

7

8

9

10

11

0

3 470 700

0,0

- 400 000

0

12

15

16

- 400 000 3 000 000 70 700

0

3 070 700

3 000 000 470 700

0

3 470 700

0

- 400 000

0

3 070 700

3 470 700

- 400 000

0

3 470 700

0

- 400 000

13

- 400 000

0

0

14

- 400 000

- 400 000 3 000 000 70 700

В. Шакирзян


Додаток 5 до рішення Рівненської міської ради 24.12.2020 № 31 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК 17564000000 код бюджету

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів (гривень) Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету 1

Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

2

3

І. Трансферти до загального фонду бюджету 41033900

41040200

17100000000 41051000

17100000000 41051200

17100000000 х х

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Державний бюджет Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету Обласний бюджет Рівненської області Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції Обласний бюджет Рівненської області Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуваннями) Обласний бюджет Рівненської області УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: загальний фонд

528 732 700,00 528 732 700,00 11 205 000,00

11 205 000,00 5 425 789,00

5 425 789,00 935 340,00

935 340,00 546 298 829,00 546 298 829,00


2

Продовження додатка 5 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (гривень) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету 1

Код Типової Найменування трансферту / програмної Найменування бюджету – класифікації отримувача міжбюджетного видатків та трансферту кредитування місцевого бюджету 2

3

Усього

4

І. Трансферти із загального фонду бюджету 3719110

9110

9770 0219770

9770

17314200000 0819770

9770

17100000000 1119770

9770

17100000000

Реверсна дотація

63 844 100,00

Державний бюджет

63 844 100,00

Інші субвенції з місцевого бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету Районний бюджет Рівненського району Інші субвенції з місцевого бюджету Обласний бюджет Рівненської області Інші субвенції з місцевого бюджету Обласний бюджет Рівненської області

9 375 000,00 400 000,00 400 000,00 975 000,00 975 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету х

х

х

х

Секретар міської ради

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: загальний фонд

73 219 100,00 73 219 100,00

В. Шакирзян


Додаток 6 до рішення Рівненської міської ради 24.12.2020 № 31 РОЗПОДІЛ КОШТІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ І РЕСТАВРАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ВИРОБНИЧОЇ, КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА ОБ’ЄКТАМИ У 2021 РОЦІ 17564000000 код бюджету Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

(гривень)

1 0600000

2

3

0610000

0617321 7321

0443

Найменування головного Найменування об’єкта будівництва / вид розпорядника коштів місцевого будівельних робіт, у тому числі проєктні бюджету / відповідального роботи виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

4 Орган з питань освіти і науки Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Будівництво освітніх установ та закладів

5

Загальна Загальна Рівень тривавартість виконання лість будівництва, робіт на будівгривень початок ництва бюджет(рік ного початку і періоду, % завершення)

6

7

8

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об’єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

9 2 999 000,00

10

2 999 000,00

2 999 000,00


2 1

2

3

4 в тому числі по об’єктах Громадського бюджету:

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5

6

7

8

9

10

Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 27 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 133 у тому числі: проєктні роботи Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового поля на території Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 9 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Марка Вовчка, 29а у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 12 художньо-естетичного напрямку Рівненської міської ради (влаштування дитячого майданчика) за адресою: м. Рівне, вул. Генерала Безручка, 8а у тому числі: проєктні роботи

2021

1 000 000,00

0,0

1 000 000,00 100,0

2021

1 000 000,00

0,0

49 900,00 1 000 000,00 100,0

2021

249 000,00

0,0

49 900,00 249 000,00 100,0

20 000,00


3 1

0700000

2

3

4

Орган з питань охорони здоров’я

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 50 екологічного напрямку Рівненської міської ради (влаштування ігрового майданчика) за адресою: м. Рівне, вул. Поповича, 15 у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 Рівненської міської ради (відновлення огорожі) за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 61а у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт благоустрою території Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 24 Рівненської міської ради (влаштування тренажерів) за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька, 15 у тому числі: проєктні роботи

6 2021

7 250 000,00

8 0,0

9 10 250 000,00 100,0

2021

250 000,00

0,0

20 000,00 250 000,00 100,0

0,0

20 000,00 250 000,00 100,0

2021

250 000,00

20 000,00 2 487 350,00


4 1 0710000

2

0712010 2010

3

0731

4 Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню в тому числі по об’єкту Громадського бюджету:

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги в тому числі по об’єкту Громадського бюджету:

0443

Будівництво медичних установ та закладів

8

9 2 487 350,00

715 000,00

90 000,00

Реновація громадських приміщень (коридору та зони очікування) АЗПСМ № 3, № 4 КНП "ЦПМСД "Північний" 0717322 7322

7

715 000,00

Облаштування інсультного центру на базі ЦМЛ реабілітаційним обладнанням 0712111 2111

6

90 000,00

1 682 350,00

10


5 1

2

3

0800000

0810000

0813242 3242

1090

4 в тому числі по об’єктах Громадського бюджету:

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5

6

Капітальний ремонт приміщень коридору та зони очікування 3-го поверху АЗПСМ № 3, № 4 КНП "ЦПМСД Північний" РМР за адресою м. Рівне, вул. Грушевського, 11 у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт відділення здорової дитини в КНП ЦПМСД "Ювілейний" РМР за адресою м. Рівне, вул. Макарова, 3 у тому числі: проєктні роботи

2021

840 000,00

0,0

840 000,00 100,0

2021

842 350,00

0,0

100 000,00 842 350,00 100,0

Орган з питань праці та соціального захисту населення Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в тому числі по об’єкту Громадського бюджету:

7

8

9

40 000,00 55 000,00

55 000,00

55 000,00

"ДВІЖ" доступний для ВСІХ

55 000,00

10


6 1 1000000

2

3

1010000

1014030 4030

0824

4 Орган з питань культури, національностей та релігій Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради Забезпечення діяльності бібліотек в тому числі по об’єкту Громадського бюджету:

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5

6

7

8

1110000

1117325 7325

0443

10

122 400,00

122 400,00

Сучасний МедіаПростір на Ювілейному для дітей та молоді 1100000

9 122 400,00

122 400,00

Орган з питань молоді та спорту Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту в тому числі по об’єкту Громадського бюджету:

249 000,00 249 000,00

249 000,00

Будівництво інклюзивного спортивно-ігрового майданчика на вулиці Є. Коновальця, 14 в м. Рівне у тому числі: проєктні роботи

2021

249 000,00

0,0

249 000,00 100,0

12 000,00


7 1 1200000

2

3

1210000

1217310 7310

0443

4 Орган з питань житловокомунального господарства Управління житловокомунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства в тому числі по об’єктах Громадського бюджету:

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5

6

7

8

9 2 630 000,00

10

2 630 000,00

2 630 000,00

Капітальний ремонт скверу з облаштуванням ексклюзивної зони відпочинку на пр. Князя Романа в районі буд. № 6 в м. Рівне у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт зовнішніх мереж освітлення та покриття прибудинкової території буд. № 12 на пр. Князя Романа в м. Рівне у тому числі: проєктні роботи

2021

2021

1 000 000,00

1 000 000,00

0,0

1 000 000,00 100,0

0,0

49 000,00 1 000 000,00 100,0

49 000,00


8 1

2

3

1600000 1610000

1617640 7640

0470

4

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 Капітальний ремонт ділянки вул. Гайдамацької з місцевим розширенням проїзної частини для улаштування вуличної стоянки автомобілів в районі буд. № 9 по вул. Академіка Грушевського в м. Рівне у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт ділянки прибудинкової території буд. № 4 на вул. Макарова в м. Рівне у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт ділянки прибудинкової території буд. № 2 на вул. Макарова в м. Рівне у тому числі: проєктні роботи

Орган з питань містобудування та архітектури Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради Заходи з енергозбереження

6 2021

2021

2021

7 250 000,00

190 000,0

190 000,0

8 0,0

9 10 250 000,00 100,0

0,0

30 000,00 190 000,00 100,0

0,0

10 000,00 190 000,00 100,0

10 000,00 77 167 000,00 77 167 000,00

- за рахунок кредиту "НЕФКО" - співфінансування з міського бюджету до кредиту НЕФКО

77 167 000,00 52 800 000,00 24 367 000,00


9 1

2

3

4 в тому числі по об’єктах:

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5

6

7

8

9

Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Рівненської міської ради на вул. Боярка, 14 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 художньо-естетичного напрямку Рівненської міської ради на вул. Б. Хмельницького, 9 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 33 Рівненської міської ради на вул. Корольова, 4А в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи

2021

150 000,00

2021

150 000,00 90 000,00

2021

90 000,00 120 000,00

120 000,00

10


10 1

2

3

4

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (спеціальний) № 35 Рівненської міської ради на вул. Гагаріна, 73 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 46 Рівненської міської ради на вул. Степана Бандери, 20А в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 57 фізкультурно-оздоровчого напрямку Рівненської міської ради на вул. Волинської Дивізії, 13 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи

6 2021

7

8

9 130 000,00

2021

130 000,00 120 000,00

2021

120 000,00 150 000,00

150 000,00

10


11 1

2

3

4

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (спеціальний) "Центр Пагінець" Рівненської міської ради на вул. Олени Теліги, 55 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 на вул. Князя Острозького, 20 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт ЗОШ І–ІІІ ступенів № 13 на вул. Гагаріна, 53 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи Капітальний ремонт ЗОШ І–ІІІ ступенів № 28 на вул. Євгена Коновальця, 19 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи

6 2021

7

8

9 130 000,00

2021

130 000,00 200 000,00

2021

200 000,00 190 000,00

2021

190 000,00 230 000,00

230 000,00

10


12 1

2

3

3100000 3110000

3117660 7660

х

х

0490

х

4

Орган з питань управління комунальним майном Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів УСЬОГО

Секретар міської ради

Продовження додатка 6 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 Капітальний ремонт Рівненського навчально-реабілітаційного центру "Особлива дитина" Рівненської міської ради на вул. Гурія Бухала, 3 в м. Рівному (термомодернізація будівлі) у тому числі: проєктні роботи

6 2021

7

8

9 130 000,00

10

130 000,00 54 000,00 54 000,00

54 000,00

х

х

х

В. Шакирзян

х

85 763 750,00

х


Додаток 7 до рішення Рівненської міської ради 24.12.2020 № 31 РОЗПОДІЛ ВИТРАТ БЮДЖЕТУ МІСТА РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЦЕВИХ / РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ У 2021 РОЦІ 17564000000 код бюджету Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

(гривень)

1 0200000

2

3

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

4 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська,

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер документа, яким затверджено місцеву / регіональну програму

5

6

Усього

7 3 580 000

Загальний фонд

8 3 580 000

Спеціальний фонд усього

у тому числі бюджет розвитку

9

10 0

0


2 1

2

3

0210000 0210180 0180

0133

0210180 0180

0133

0213242 3242

1090

0216090 6090

0640

0217680 7680

0490

4 Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) Виконавчий комітет Рівненської міської ради Інша діяльність у сфері державного управління

5

Програма соціальноекономічного розвитку міста Рівного на 2020–2022 роки Інша діяльність у сфері Міська програма розвитку державного управління міжнародної співпраці на 2019–2021 роки Інші заходи у сфері Комплексна міська соціального захисту і соціальна програма соціального забезпечення "Турбота" на 2021–2023 роки Інша діяльність у сфері Програма підтримки житлово-комунального об’єднань співвласників господарства багатоквартирних будинків у місті Рівному на 2019–2021 роки Членські внески до Програма соціальноасоціацій органів місцевого економічного розвитку самоврядування міста Рівного на 2020–2022 роки (внески в Асоціацію міст)

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6

7

8

3 580 000

3 580 000

12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

40 000

40 000

06.12.2018 № 5357

500 000

500 000

13.08.2020 № 7764

100 000

100 000

25.04.2019 № 5760

300 000

300 000

12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

250 000

250 000

9

10

0

0


3 1 2 0218230 8230

3 0380

0218230 8230

0380

0218420 8420

0830

0218420 8420

0830

0600000 0610000

0611021 1021

0921

4 Інші заходи громадського порядку та безпеки

5 Комплексна програма заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Рівному на 2020–2024 роки Інші заходи громадського Програма "Безпечне місто порядку та безпеки Рівне" на 2020–2023 роки Інші заходи у сфері засобів Міська програма розвитку масової інформації інформаційного простору на 2019–2021 роки Інші заходи у сфері засобів Міська цільова програма масової інформації "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016–2024 роки включно" Орган з питань освіти і науки Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Надання загальної Міська програма відпочинку середньої освіти закладами та оздоровлення дітей на загальної середньої освіти 2018–2022 роки (пришкільні табори)

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6 22.08.2019 № 6437

7 1 300 000

8 1 300 000

19.03.2020 № 7378 22.11.2018 № 5142

490 000

490 000

450 000

450 000

18.08.2016 № 1456 (зі змінами)

150 000

150 000

12 228 500

9 229 500

2 999 000

2 999 000

12 228 500

9 229 500

2 999 000

2 999 000

3 913 000

3 913 000

15.12.2017 № 3679 (зі змінами)

9

10


4 1 2 0613112 3112

3 1040

0613140 3140

1040

0613140 3140

1040

0617321 7321

0443

4 5 Заходи державної політики Міська програма з питань дітей та їх соціально-правового соціального захисту захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020–2022 роки Оздоровлення та Програма розвитку відпочинок дітей (крім Комунального заходів з оздоровлення підприємства "Дитячий дітей, що здійснюються за санаторно-оздоровчий рахунок коштів на комплекс "Електронік оздоровлення громадян, які Рівне" Рівненської міської постраждали внаслідок ради на період до 2024 Чорнобильської року катастрофи) Оздоровлення та Міська програма відпочинку відпочинок дітей (крім та оздоровлення дітей на заходів з оздоровлення 2018–2022 роки дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Будівництво освітніх Міська цільова програма установ та закладів "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016–2024 роки включно"

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6 12.12.2019 № 6870

7 72 400

8 72 400

12.09.2019 № 6518 (зі змінами)

1 000 000

1 000 000

15.12.2017 № 3679 (зі змінами)

4 244 100

4 244 100

18.08.2016 № 1456 (зі змінами)

2 999 000

9

2 999 000

10

2 999 000


5 1 0700000

2

3

0710000

0712010 2010

0731

0712010 2010

0731

0712010 2010

0731

0712030 2030

0733

0712100 2100

0722

4 Орган з питань охорони здоров’я Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим Стоматологічна допомога населенню

5

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6

Програма забезпечення 19.10.2017 лікувально-профілактичних № 3432 закладів міста Рівного імплантами та інструментарієм для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2017–2021 роки Міська програма "Здоров’я 18.10.2018 рівнян" на 2018–2022 роки № 5120 (зі змінами) Міська цільова програма 18.08.2016 "Громадський бюджет у № 1456 (зі місті Рівному на 2016–2024 змінами) роки включно" Міська програма "Здоров’я 18.10.2018 рівнян" на 2018–2022 роки № 5120 (зі змінами) Міська програма "Здоров’я 18.10.2018 рівнян" на 2018–2022 роки № 5120 (зі змінами)

7 87 444 850

8 84 957 500

9 2 487 350

10 2 487 350

87 444 850

84 957 500

2 487 350

2 487 350

1 000 000

1 000 000

31 971 810

31 971 810

999 850

284 850

715 000

715 000

4 901 100

4 901 100

27 527 820

27 527 820


6 1 2 0712111 2111

3 0726

0712111 2111

0726

0712151 2151

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

4 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

5 6 Міська програма "Здоров’я 18.10.2018 рівнян" на 2018–2022 роки № 5120 (зі змінами)

7 14 544 700

8 14 544 700

18.08.2016 Міська цільова програма № 1456 (зі "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016–2024 змінами) роки включно"

247 650

157 650

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

Міська програма "Здоров’я 18.10.2018 рівнян" на 2018–2022 роки № 5120 (зі змінами)

2 569 570

2 569 570

0712152 2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Міська програма "Здоров’я 18.10.2018 рівнян" на 2018–2022 роки № 5120 (зі змінами)

2 000 000

2 000 000

0717322 7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

18.08.2016 Міська цільова програма № 1456 (зі "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016–2024 змінами) роки включно"

1 682 350

0800000

Орган з питань праці та соціального захисту населення

21 490 900

21 435 900

9

10

90 000

90 000

1 682 350

1 682 350

55 000

55 000


7 1 0810000

2

3

0813032 3032

1070

0813241 3241

1090

0813242 3242

1090

0813242 3242

1090

4 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5

6

7 21 490 900

8 21 435 900

Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2021–2023 роки Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2021–2023 роки Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2021–2023 роки Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016–2024 роки включно"

13.08.2020 № 7764

900 000

900 000

13.08.2020 № 7764

9 390 600

9 390 600

13.08.2020 № 7764

10 197 000

10 197 000

18.08.2016 № 1456 (зі змінами)

247 000

192 000

9 55 000

10 55 000

55 000

55 000


8 1 2 0813160 3160

3 1010

0900000 0910000

0913112 3112

1000000

1040

4 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до само обслуговування і потребують сторонньої допомоги

5 Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2021–2023 роки

Орган у справах дітей Служба у справах дітей виконавчого комітету Рівненської міської ради Заходи державної політики Міська програма з питань дітей та їх соціально-правового соціального захисту захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2020–2022 роки Орган з питань культури, національностей та релігій

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6 13.08.2020 № 7764

12.12.2019 № 6870

7 756 300

8 756 300

200 000 200 000

200 000 200 000

200 000

200 000

14 118 000

13 995 600

9

10

0 0

0 0

122 400

122 400


9 1 1010000

2

3

4 Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради Забезпечення діяльності бібліотек

1014030 4030

0824

1014081 4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1014081 4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1014082 4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1014082 4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1100000

Орган з питань молоді та спорту

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5

6

7 14 118 000

8 13 995 600

9 122 400

10 122 400

Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016–2024 роки включно" Програма підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міське об’єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради на 2019–2023 роки Програма підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2019–2023 роки Програма розвитку культури в місті Рівному на 2019–2023 роки Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016–2024 роки включно"

18.08.2016 № 1456 (зі змінами)

250 000

127 600

122 400

122 400

20.12.2018 № 5387 (зі змінами)

5 294 000

5 294 000

20.12.2018 № 5385

3 000 000

3 000 000

06.12.2018 № 5335

5 334 000

5 334 000

18.08.2016 № 1456 (зі змінами)

240 000

240 000

17 624 050

17 375 050

249 000

249 000


10 1 1110000

2

3

1113121 3121

1040

1113121 3121

1040

1113122 3122

1040

1113123 3123

1040

1113131 3131

1040

1113132 3132

1040

4 Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

5

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6

Міська програма підтримки 06.12.2016 молоді на 2017–2021 роки № 2029 (зі змінами) Міська програма підтримки 06.12.2016 сім’ї та демографічного № 2027 (зі розвитку на 2017–2021 змінами) роки Заходи державної політики Міська програма 06.12.2016 із забезпечення рівних прав забезпечення рівних прав № 2030 (зі та можливостей жінок та та можливостей жінок і змінами) чоловіків чоловіків на 2017–2021 роки Заходи державної політики Міська програма підтримки 06.12.2016 з питань сім’ї сім’ї та демографічного № 2027 (зі розвитку на 2017–2021 змінами) роки Здійснення заходів та Міська програма підтримки 06.12.2016 реалізація проектів на молоді на 2017–2021 роки № 2029 (зі виконання Державної змінами) цільової соціальної програми "Молодь України" Утримання клубів для Міська програма підтримки 06.12.2016 підлітків за місцем молоді на 2017–2021 роки № 2029 (зі проживання змінами)

7 17 624 050

8 17 375 050

180 300

180 300

50 000

50 000

22 000

22 000

50 000

50 000

440 000

440 000

10 026 700

10 026 700

9 249 000

10 249 000


11 1 2 1113133 3133

3 1040

4 Інші заходи та заклади молодіжної політики

1113133 3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1113133 3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1113133 3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1113140 3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

5 Програма розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018–2021 роки Програма військовопатріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017–2021 роки Міська програма протидії торгівлі людьми на 2017 2021 роки Міська програма підтримки молоді на 2017 – 2021 роки

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6 16.08.2018 № 4742

7 874 000

8 874 000

06.12.2016 № 2032

40 000

40 000

06.12.2016 № 2031 (зі змінами) 06.12.2016 № 2029 (зі змінами) Міська програма відпочинку 15.12.2017 та оздоровлення дітей на № 3679 (зі 2018–2022 роки змінами)

20 000

20 000

685 200

685 200

198 700

198 700

9

10


12 1 2 1115011 5011

3 0810

1115012 5012

0810

1115061 5061

0810

1115061 5061

0810

1115062 5062

0810

4 Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

5 Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018–2021 роки Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018–2021 роки Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018–2021 роки

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6 15.12.2017 № 3680 (зі змінами)

7 396 000

8 396 000

15.12.2017 № 3680 (зі змінами)

240 000

240 000

15.12.2017 № 3680 (зі змінами)

1 577 100

1 577 100

Міська цільова програма 18.08.2016 "Громадський бюджет у № 1456 (зі місті Рівному на 2016–2024 змінами) роки включно"

250 000

250 000

2 325 050

2 325 050

Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018–2021 роки

15.12.2017 № 3680 (зі змінами)

9

10


13 1 2 1117325 7325

3 0443

1200000

1210000

1216020 6020

0620

1216020 6020

0620

4 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Орган з питань житловокомунального господарства Управління житловокомунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житловокомунальні послуги Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житловокомунальні послуги

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 6 Міська цільова програма 18.08.2016 "Громадський бюджет у № 1456 (зі місті Рівному на 2016–2024 змінами) роки включно"

Програма створення і 12.12.2019 забезпечення № 6867 функціонування системи збирання та утилізації побутових хімічних джерел струму в місті Рівному на 2019–2023 роки Програма реформування 12.12.2019 та розвитку житлово№ 6917 (зі комунального господарства змінами) міста Рівного на 2020–2025 роки

7 249 000

8

9 249 000

10 249 000

240 312 800 237 682 800

2 630 000

2 630 000

240 312 800 237 682 800

2 630 000

2 630 000

100 000

100 000

2 800 000

2 800 000


14 1 2 1216030 6030

3 0620

4 Організація благоустрою населених пунктів

1216090 6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1216090 6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1600000 1610000

1616084 6084

0610

5 Програма реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Рівного на 2020–2025 роки Програма реформування та розвитку житловокомунального господарства міста Рівного на 2020–2025 роки (технагляд) Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Рівному на 2017–2021 роки Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016–2024 роки включно"

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6 7 8 12.12.2019 232 554 000 232 554 000 № 6917 (зі змінами)

12.12.2019 № 6917 (зі змінами)

1 268 800

1 268 800

06.12.2016 № 2139 (зі змінами)

960 000

960 000

18.08.2016 № 1456 (зі змінами)

2 630 000

Орган з питань містобудування та архітектури Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради Витрати, пов’язані з Міська програма 20.10.2020 наданням та забезпечення молоді № 8110 обслуговуванням пільгових житлом на 2021–2025 роки довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію/ придбання житла

3 170 700

9

10

2 630 000

2 630 000

3 100 000

70 700

0

3 170 700

3 100 000

70 700

0

100 000

100 000


15 1 2 1618821 8821

3 1060

1618822 8822

1060

1900000

1910000

1913033 3033

1070

4 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла Орган з питань інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Управління транспорту і зв’язку виконавчого комітету Рівненської міської ради Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

5 6 Міська програма 20.10.2020 забезпечення молоді № 8110 житлом на 2021–2025 роки

7 3 470 700

Міська програма 20.10.2020 забезпечення молоді № 8110 житлом на 2021–2025 роки

-400 000

Програма компенсації 29.10.2020 за пільгові перевезення № 8162 окремих категорій громадян у міському електричному та автомобільному транспорті загального користування міста Рівного на 2021 рік

8 3 000 000

9 470 700

10

-400 000

88 870 000

88 870 000

0

0

88 870 000

88 870 000

0

0

2 000 000

2 000 000


16 1 2 1913036 3036

3 1070

1916030 6030

0620

1917426 7426

0453

1917450 7450

0456

1917530 7530

0460

2700000

4 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

5 Програма соціальноекономічного розвитку міста Рівного на 2020–2022 роки (відшкодування 50 % вартості проїзду в міському електричному транспорті учням та студентам) Організація благоустрою Програма соціальнонаселених пунктів економічного розвитку міста Рівного на 2020–2022 роки Інші заходи у сфері Програма розвитку електротранспорту міського електротранспорту міста Рівного на 2021–2025 роки Інша діяльність у сфері Програма соціальнотранспорту економічного розвитку міста Рівного на 2020–2022 роки Інші заходи у сфері зв’язку, Програма соціальнотелекомунікації та економічного розвитку інформатики міста Рівного на 2020–2022 роки Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6 12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

7 3 800 000

8 3 800 000

12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

100 000

100 000

13.08.2020 № 7763

82 800 000

82 800 000

12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

80 000

80 000

12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

90 000

90 000

331 000

331 000

9

10

0

0


17 1 2710000

2

3

2714082 4082

0829

2717693 7693

0490

2700000 2710000

2717610 7610

0411

2717640 7640

0470

4 5 Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради Програма реалізації Інші заходи в галузі транскордонного проєкту культури і мистецтва "Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного" на 2020–2021 роки Інвестиційна програма Інші заходи, пов’язані з міста Рівного на 2021–2025 економічною діяльністю роки Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради Сприяння розвитку малого Програма розвитку малого і середнього та середнього підприємництва в місті підприємництва Рівному на 2020–2021 роки Заходи з енергозбереження Програма енергозбереження та енергоефективності міста Рівного на 2020–2022 роки

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6

7 331 000

8 331 000

30.01.2020 № 6983

31 000

31 000

13.08.2020 № 7771

300 000

300 000

1 905 200

9

10 0

0

1 532 000

373 200

0

1 905 200

1 532 000

373 200

0

12.12.2019 № 6918

850 000

850 000

24.12.2019 № 6954

597 000

597 000


18 1 2 2717680 7680

3 0490

2717693 7693

0490

2718340 8340

0540

3100000 3110000

3117660 7660

0490

3117693 7693

0490

4 5 Членські внески до Програма соціальноасоціацій органів місцевого економічного розвитку самоврядування міста Рівного на 2020–2022 роки (щорічні членські внески в Асоціацію "Енергоефективні міста України") Інші заходи, пов’язані з Муніципальна програма економічною діяльністю сталого розвитку міста Рівного на 2018–2022 роки Природоохоронні заходи за Програма соціальнорахунок цільових фондів економічного розвитку міста Рівного на 2020–2022 роки Орган з питань управління комунальним майном Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради Підготовка земельних Програма соціальноділянок несільськогоспоекономічного розвитку дарського призначення або міста Рівного на 2020–2022 прав на них комунальної роки власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів Інші заходи, пов’язані з Програма соціальноекономічною діяльністю економічного розвитку міста Рівного на 2020–2022 роки

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6 12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

7 50 000

8 50 000

15.12.2017 № 3711 (зі змінами) 12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

35 000

35 000

373 200

9

10

373 200

897 000

843 000

54 000

54 000

897 000

843 000

54 000

54 000

54 000

54 000

12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

54 000

12.12.2019 № 6919 (зі змінами)

843 000

843 000


19 1 3600000

2

3

3610000

3617130 7130

0421

3618311 8311

0511

3700000 3710000

3717370 7370

х

х

0490

х

4 Орган з питань земельних відносин Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради Здійснення заходів із землеустрою Охорона та раціональне використання природних ресурсів Орган з питань фінансів Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій УСЬОГО

Секретар міської ради

5

Регіональна програма розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016–2025 роки Регіональна програма розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016–2025 роки

Продовження додатка 7 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

6

7 630 000

8 430 000

9 200 000

630 000

430 000

200 000

17.09.2015 № 5715 (зі змінами)

430 000

430 000

17.09.2015 № 5715 (зі змінами)

200 000

10 0 0

200 000

266 199 310 266 199 310 266 199 310 266 199 310

0 0

0 0

Програма соціально12.12.2019 266 199 310 266 199 310 економічного розвитку № 6919 (зі міста Рівного на 2020–2022 змінами) роки х х 759 002 310 749 761 660

9 240 650

8 596 750

В. Шакирзян


Додаток 8 до рішення Рівненської міської ради 24.12.2020 № 31 ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2021 РОЦІ, ЯКІ ДО 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ З БЮДЖЕТІВ ІНШИХ РІВНІВ 17564000000 код бюджету Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

1 0200000

2

0210000 0210150

0150

0600000 0610000 0611010

1010

0611020

1020

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету // Назва бюджетної установи, закладу та окремих напрямів видатків 3 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) Виконавчий комітет Рівненської міської ради Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Утримання апарату Квасилівської селищної ради на період реорганізації Орган з питань освіти і науки Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Надання дошкільної освіти Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету


2 1 0611021

2 1021

0611030

1030

0611031

1031

0611090

1090

0611091

1091

0611092

1092

0700000 0710000 0712111

2111

1000000 1010000 1011080

1080

Продовження додатка 8 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

3 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Квасилівський навчально-виховний комплекс "Школа – Ліцей" Рівненської районної ради Рівненської області Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Квасилівський навчально-виховний комплекс "Школа – Ліцей" Рівненської районної ради Рівненської області Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету Квасилівський професійний ліцей Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції Квасилівський професійний ліцей Орган з питань охорони здоров’я Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Структурний підрозділ комунального підприємства "Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Рівненської районної ради "Квасилівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Орган з питань культури, національностей та релігій Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради Надання спеціальної освіти мистецькими школами


3 1

2

1014030

4030

1014060

4060

1100000 1110000 1113132

3132

1115031

5031

Секретар міської ради

Продовження додатка 8 до рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 № 31

3 Квасилівська дитяча музична школа Забезпечення діяльності бібліотек Публічно-шкільна бібліотека – філіал смт Квасилів Рівненської районної централізованої системи публічно-шкільних бібліотек Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів Квасилівський Будинок культури Народні колективи Квасилівського Будинку культури: народний аматорський оркестр народних інструментів народний аматорський ансамбль народної музики народний аматорський жіночий вокальний ансамбль "Дивоцвіт" Орган з питань молоді та спорту Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Підлітковий клуб Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Відділення волейболу Відділення самбо

В. Шакирзян

Profile for Четверта влада

Рішення міськради про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік  

Рішення міськради про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded