Page 1

ПРОЕКТ

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА (сьоме скликання) РІШЕННЯ “___” ____________ 201_ року

№ _____

«Про створення Управління муніципальної варти виконавчого комітету Рівненської міської ради»

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади міста Рівного в сфері благоустрою, торгівлі, реалізації тютюнових та алкогольних напоїв тощо, шляхом здійснення контролю в цих напрямках, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, міська рада вирішила 1. Створити у системі виконавчих органів Рівненської міської ради Управління муніципальної варти у кількості 25 штатних одиниць. 2. Затвердити загальну чисельність виконавчих органів Рівненської міської ради у кількості 525 штатних одиниць. 3. Затвердити положення про Управління муніципальної варти виконавчого комітету Рівненської міської ради, що додається. 4. Виконавчим органам привести власні нормативно-правові акти (положення) у відповідність із цим положенням в 30-денний термін з моменту прийняття цього рішення. 5. Контроль за виконанням рішення покласти доручити всім постійним комісіям Рівненської міської ради та секретарю міської ради С. Паладійчуку.

Міський голова

В. Хомко


Додаток до рішення Рівненської міської ради “Про створення управління Муніципальної варти виконавчого комітету Рівненської міської ради” від _____. _______. 201____ ПОЛОЖЕННЯ про управління Муніципальної варти виконавчого комітету Рівненської міської ради Це положення регулює відносини діяльності управління Муніципальної варти виконавчого комітету Рівненської міської ради щодо здійснення контролю на території міста Рівне в сфері благоустрою, торгівлі, реалізації тютюнових та алкогольних напоїв, паркування, належного утримання території міста Рівного, використання її за призначенням, контролю за озелененням, його збереженням та відновленням, з метою створення сприятливого для життєдіяльності членів територіальної громади міста Рівного навколишнього середовища. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Управління Муніципальної варти виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Рівненської міської ради. 1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові. 1.3. Управління здійснює діяльність на території міста Рівного. 1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, має право відкривати і закривати рахунки в органах Державного казначейства, установах банків, печатку зі своїм найменуванням із зображенням герба України, інші необхідні печатки та штампи, бланки зі своїм найменуванням, інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України, а також виступати позивачем або відповідачем в судах від свого імені. 1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, використовує в роботі бланки, штампи та печатку з зображенням Державного Герба України та власним найменуванням. 1.6. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України з урахуванням функціональної специфіки, рішеннями Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами. 1.7. Положення про Управління затверджується міською радою.


1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Управління. Управління володіє і користується майном, переданим йому міською радою, на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства України. ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 2.1. Метою діяльності Управління є забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади міста Рівного у сферах благоустрою, торгівлі, реалізації тютюнових та алкогольних напоїв тощо, шляхом здійснення контролю та профілактики порушень у цих напрямках, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. 2.2. Для досягнення мети своєї діяльності Управління реалізує наступні завдання: 2.2.1. У межах наданих повноважень забезпечувати виконання рішень міської ради та її виконавчих органів на території міста Рівного. 2.2.2. Здійснення контролю за дотриманням на території міста Рівного: 2.2.2.1. Юридичними та фізичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста Рівного, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, прибережно-захисних смуг водних об'єктів, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами організаціями територій. 2.2.2.2. Правил паркування автотранспорту. 2.2.2.3. Правил утримання тварин у місті Рівному. 2.2.2.4. Правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю. 2.2.2.5. Правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. 2.2.2.6. Правил торгівлі на ринках (у тому числі торгівля з рук у невстановлених місцях). 2.2.2.7. Правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями. 2.2.2.8. Правил куріння тютюнових виробів. 2.2.2.9. Охорони довкілля. 2.2.3. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою у місті Рівному. 2.2.4. Контроль ходу виконання робіт з відновлення благоустрою та закриття дозволів (ордерів) на земельні роботи, що пов’язані з плановими або аварійними роботами з прокладання, перекладання, ремонту інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням територій тощо.


2.2.5. Вживання заходів щодо зупинення земельних робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста. 2.2.6. Забезпечення відшкодування збитків, пов’язаних з пошкодженням об’єктів благоустрою та приведенням їх до належного стану. 2.2.7. Забезпечення охорони пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників тощо. 2.2.8. Захисту законних прав та інтересів покупця чи замовника в сфері торгівлі (обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг). 2.2.9. Забезпечення повідомлення відповідних державних органів про аварії, пожежі та інші надзвичайні ситуації, вживає невідкладних заходів для їх ліквідації, рятування людей. 2.2.10. Сприяння архітектурно-будівельній інспекції у здійсненні контролю за якістю та додержанням підпорядкованими організаціями стандартів, норм і правил під час виконання будівельно-монтажних, ремонтних реставраційних робіт та утримання об’єктів, елементів благоустрою. 2.2.11. Забезпечення дотримання суб’єктами господарювання, установами, організаціями, незалежно від форм власності та громадянами, вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами. 2.2.12. Здійснення контролю за виданими паспортами прив’язки на тимчасові споруди відповідності умов видачі та схемі розміщення тимчасових споруд. 2.2.13. Здійснення виявлення та демонтажу незаконно встановлених споруд, тимчасових споруд чи інших самовільно встановлених об’єктів на території міста. 2.2.14. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету про демонтаж самовільно встановлених або з порушенням розташованих об’єктів, тимчасових споруд чи інших об’єктів згідно з чинним законодавством на території міста. 2.2.15. Здійснення профілактики правопорушень, реагування на які відноситься до повноважень Управління. 2.2.16. Вживання невідкладних заходів для усунення виявлених порушень адміністративного законодавства у сфері, що відноситься до компетенції Управління за поданням керівників виконавчих органів Рівненської міської ради. 2.2.17. Інформування громадян про виконання покладених на Управління завдань. 2.3. Управління може виконувати і інші завдання, які випливають з мети його створення та відповідають законодавству України.


ІІІ. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 3.1. Відповідно до покладених завдань Управління реалізує наступні функції: 3.1.1. Контроль та сприяння у забезпеченні виконання Правил благоустрою міста Рівного та інших нормативних актів у сфері благоустрою території, правил торгівлі, утримання тварин тощо. 3.1.2. Контроль та реагування на адміністративні порушення, віднесенні до компетенції Управління. 3.1.3. Складання приписів про усунення порушень законодавства, актів обстеження місця порушення та протоколів про адміністративні порушення реагування на які відноситься до повноважень Управління. 3.1.4. Проведення прийому та розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій щодо питань, які належить до компетенції Управління. 3.1.5. Проведення, в межах своїх повноважень та з дотриманням вимог чинного законодавства перевірок на території міста. 3.1.6. Вживання заходів у відповідності до чинного законодавства щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно або порушують стан благоустрою міста Рівного чи з порушенням чинного законодавства. 3.1.7. Внесення пропозицій щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою міста Рівного, удосконалення Правил благоустрою міста. 3.1.8. Ведення профілактичної роботи щодо порушень законодавства, реагування на які відноситься до повноважень Управління. 3.1.9. Інформування Рівненської міської ради та її виконавчих органів про результати роботи Управління. 3.1.10. Забезпечення подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої об'єктам благоустрою, внаслідок порушення законодавства про благоустрій. 3.1.11. В межах своєї компетенції проведення розробки та експертизи нормативно-правих актів (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), що готуються Управлінням або іншими виконавчими органами Рівненської міської ради. 3.1.12. Організація проведення засідань, координаційних рад, комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції Управління; 3.1.13. Ведення обліку суб’єктів, які притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення, контроль яких належить до функцій Управління. 3.1.14. Забезпечення наповнення актуальною інформацією офіційного веб-сайту Рівненської міської ради з питань, що відносяться до компетенції Управління. 3.1.15. Надання та реалізація пропозицій по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.


3.1.16. Залучення в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) та інших осіб для розгляду питань, що належать до компетенції Управління. 3.1.17. Здійснювати інші повноваження, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства. IV. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УПРАВЛІННЯ 4.1. Управління у своїй діяльності, в межах компетенції та у порядку, передбаченим чинним законодавством має право: 4.1.1. Вимагати від громадян та службових осіб, які вчиняють адміністративні порушення, реагування на які віднесенні до компетенції Управління, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Управління виносити на місці усні попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог, застосовувати передбачені заходи адміністративного примусу. 4.1.2. Надавати приписи громадянам, посадовим та службовим особам суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності, щодо усунення виявлених порушень законодавства, реагування на які віднесено до компетенції Управління та контролювати їх виконання. 4.1.3. Організовувати та проводити рейди та перевірки території, об'єктів міста щодо виявлення, припинення та профілактики адміністративних порушень, реагування на які віднесенні до компетенції Управління. 4.1.4. В межах наданих повноважень та у порядку передбаченому чинним законодавством, складати протоколи про адміністративні правопорушення, вимагати надання усних або письмових пояснень та проводити опитування зазначених осіб та можливих свідків, провадити заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, складати акти обстеження місця порушення. 4.1.5. Здійснювати, відповідно до чинного законодавства, фотовідеозйомку, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання та фіксування адміністративних та інших порушень, реагування на які віднесенні до компетенції Управління. 4.1.6. Встановлювати особу порушника, якщо особа не відома, за допомогою органів поліції та інших органів виконавчої влади або доставляти осіб, які вчинили адміністративні порушення, реагування на які віднесенні до компетенції Управління, до органів поліції, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці вчинення порушення. 4.1.7. Залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ організацій (за погодженням з їх керівниками) та інших осіб для розгляду питань, що належать до компетенції Управління, для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відповідно до покладених на Управління завдань.


4.1.8. Надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання та громадянам у поліпшені стану території та об'єктів благоустрою населених пунктів територіальної громади Рівненської міської ради. 4.1.9. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об'єктів міста, удосконалення Правил благоустрою міста Рівне. 4.1.10. Вносити відповідним державним органам, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям і суб’єктам господарювання для розгляду інформацію та пропозиції про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень. 4.1.11. Брати участь, у межах своєї компетенції, у роботі комісій, утворених Рівненською міською радою, її виконавчими органами, міським головою. 4.1.12. Брати участь в обговоренні проектів технічної документації з питань благоустрою, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, житлового, технічного та іншого призначення і вносити відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та суб’тів господарювання. 4.1.13. Звертатися до суду з питань відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства з питань віднесених до компетенції Управління. 4.1.14. Бути позивачем та відповідачем в суді як особисто, так і за дорученням, від імені міської ради та її виконавчого комітету по питаннях притягнення до матеріальної відповідальності правопорушників щодо відшкодування збитків, завданих суб'єктами підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами, а також громадянами за порушення Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою міста Рівного та з інших питань. 4.1.15. Передавати, у випадках передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, протоколи про адміністративні порушення на розгляд тих органів, які мають на це право. 4.1.16. Одержувати, у встановленому порядку, від посадових осіб виконавчих органів Рівненської міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань. 4.1.17. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міським головою, міською радою та її виконавчими органами. 4.1.18. Скликати, у межах своєї компетенції, дотримуючись встановленого порядку, наради, засідання, комісії.


4.1.19. Залучати, на договірних засадах, підприємства, установи і організації, суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, до виконання покладених на управління завдань, в тому числі для участі та проведення демонтажів та інших дій у відповідності до законодавства. 4.1.20. Виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та у порядку, встановленому законодавством, вносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки з метою уникнення вчинення правопорушень. 4.1.21. Повідомляти, з метою профілактичного впливу, державним органам, громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи, про факти вчинення нею адміністративного правопорушення. 4.1.22. Використовувати службовий транспорт. 4.1.23. Мати інші права для виконання зазначених у даному Положенні функцій. 4.2. При здійсненні своїх повноважень Управління зобов'язане: 4.2.1. Забезпечувати дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, Статуті територіальної громади міста Рівного. 4.2.2. Забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи. 4.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 4.2.4. Відповідно до вимог чинного законодавства надавати інформацію щодо своєї діяльності. V. ВЗАЄМОДІЯ 5.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє: 5.1.1. з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян; 5.1.2. з органами національної поліції. VІ. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 6.1. Загальна структура Управління затверджуються міською радою. 6.2. Управління складається з наступних структурних підрозділів: - відділ протидії стихійній торгівлі; - відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста; - відділ демонтажів.


6.3. Положення про структурні затверджуються начальником Управління.

підрозділи

(відділи)

Управління

VІІ. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ 7.1. Управління очолює начальник Управління (далі – Начальник), який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. 7.2. Начальник має одного заступника, який за його відсутності виконує обов’язки Начальника Управління. 7.3. Кандидати на посади начальника та заступника начальника Управління проходять співбесіду з депутатами Рівненської міської ради – членами постійної комісії з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики, яка, за результатами співбесіди, надає відповідні рекомендації стосовно кандидата міському голові. 7.4. Начальник Управління: 7.4.1. Без доручення діє від імені Управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами. 7.4.2. Відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України здійснює загальне керівництво діяльністю Управлінням, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, несе за це персональну відповідальність. 7.4.3. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни. 7.4.4. Планує роботу Управління, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи. 7.4.5. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису Управління. 7.4.6. Забезпечує додержання працівниками Управління правил внутрішнього розпорядку, здійснює розподіл обов'язків між працівниками і контролює їх виконання, сприяє підвищенню їх кваліфікації. 7.4.7. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Управління. 7.4.8. В межах своїх повноважень видає накази, контролює їх виконання. 7.4.9. Візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції Управління. 7.4.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства та посадових обов’язків.


7.5. В підпорядкуванні начальника Управління знаходяться працівники Управління. 7.5.1. Працівники Управління діють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Управління. 7.5.2. Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до вимог, передбачених для оплати праці працівників самостійних управлінь виконавчого комітету міської ради. 7.5.3. Працівники Управління, для виконання покладених на них посадових обов’язків, забезпечуються службовими посвідченнями, нагрудними знаками, форменим одягом встановлених зразків. 7.6. Начальник Управління не рідше ніж один раз на шість місяців зобов’язаний звітувати перед депутатами міської ради про роботу Управління. 7.7. Начальник Управління не рідше ніж один раз на рік зобов’язаний оприлюднювати публічний звіт про свою роботу, в тому числі вказавши цілі та види використання Управлінням коштів та отримані результати роботи. У разі не оприлюднення вказаного звіту у строк до 1 лютого року наступного за звітним, начальник Управління не має право на нарахування доплат та премій до усунення вказаного порушення. VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 8.1. Працівники Управління несуть відповідальність за належне виконання, покладених на Управління цим положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Управління розподіляються між начальником, керівниками та працівниками структурних підрозділів Управління та закріплюються у посадових інструкціях. 8.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 9.1. Припинення діяльності Управління (ліквідація, реорганізація) здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 9.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Секретар міської ради

С. Паладійчук

Profile for Четверта влада

Проєкт рішення про створення муніципальної варти в Рівному  

Проєкт рішення про створення муніципальної варти в Рівному  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded