Цистоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)

Page 1

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «ЦИСТОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)» Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта: 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження. 2. Діагностична цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів без проведення ендоскопічних маніпуляцій. 3. Цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження). 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження. 5. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час цистоскопії. 6. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.