Мамографія грудних залоз

Page 1

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «МАМОГРАФІЯ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ» Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта: 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності). 2. Проведення проекційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проекціях для діагностики патологічних змін молочних залоз і прилеглих анатомічних структур. 3. Аналіз та опис результатів досліджень, що проводиться лікарем-рентгенологом.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.