Bli kjent med dyra | Aktivitetshefte

Page 2

HEI, KOM OG LEK MED DYRA! Aktivitetsheftet du har i hendene er laget av 4H Norge. Det er laget speielt for deg som er kløvermedlem og mellom fire og ni år. I Norge har vi kjæledyr som katt og hund, ville dyr som elg og ulv, i tillegg til hest som brukes til sport og arbeid. Vi har også produksjonsdyr som ku, gris og sau som gir oss viktige matvarer. Dette heftet inneholder aktiviteter som gjør deg bedre kjent med dyra. Gjør du mange av aktivitetene får du diplom! Diplomet finner du bakerst i heftet. Bli med på å leke og lære om dyra! Hilsen 4H Norge

Redaktør og tekstproduksjon: Beate Johansen, 4H Norge Design og konseptutvikling: Elin Iversen og Anita Myhrvold Illustrasjoner: Lina Raknes

Foto: 6, 7, 11,12 (øverst), 13, 27, 39; Frode Menes, 14; Hanne Holst, 11 (mus), 12 (nederst), 20, 21, 22, 35, 39 (føll, valp), 41, 44, 51; Shutterstock, 18; Oskar Puschmann, Norsk Folkemuseum, Øvrige foto; Anita Myhrvold og Elin Iversen

Trykk: Polinor | Opplag: 2000 2021 © 4H Norge Takk til Helle, Ulrik, Henrik, Ella, Hugo, Isabel, Lilly og Kjersti, for fine bidrag til aktivitetsheftet.