a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Festival d’arquitectura de Barcelona La pell de l’arquitectura Memòria 2017


PRESENTACIÓ Any rere any, el festival 48h Open House Barcelona es consolida com la proposta amb més seguidors per als amants del disse y i l’a uite tu a de la ciutat de Barcelona, amb una programació de més de 240 activitats en sis ciutats diferents: 220 edificis i 20 itineraris. La p og a a i d’e gua ha posat fasi e l’Ei a ple o a districte vertebrador del públic del festival, aconseguint un augment notable en programació i assistència; alhora, s’ha continuat fo e ta t l’o gull de pertinença en tots els barris de la ciutat, amb un èxit notable als dist i tes d’Ho ta i Sants-Montjuï . Ta s’ha reforçat les seccions Open Green, Open Infraestructures i Open So ial, i s’ha eat u a ova se i l’Open Kitchen. El festival s’ha su at a la celebració dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona, amb una programació que ha posat el focus en la transformació arquitectònica i urbanística soferta, aglutinant una sele i d’edifi is i auto s per mostrar-los a s desp s de la seva ea i . Vi ulat al te a, s’ha eivi di at la figu a d’Oriol Bohigas com a ideòleg de la transformació de la ciutat per adequar-la als Jo s, i s’ha ost at u a sele i de la seva o a arquitectònica prèvia i per a aquest esdeveniment. En aquesta vuitena edició, l’esl ga ha sigut: la pell de l’a uitectu a. La pell, l’òrgan més extens que tenim, un espai frontera amb el món i intercanviador de sensacions. La pell és un organisme viu que ens explica com som, des de les arrugues, els tatuatges i les ta ues. L’a uite tu a s, alho a, la o ti ua i de la pell del llo , del te ito i, de la ciutat. En la pell de la ciutat podem llegir passat i present, i en aquesta edició ho hem fet amb Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Vilassar de Dalt, Sant Joan Despí, Badalona, i l’Hospitalet de Llo regat, Ciutat Convidada 2017. El 48h Open House BCN que va ser possible gràcies a més de 1.000 voluntaris. En aquesta vuitena edició hi van i d’o tu e del participar més de 64.000 persones que van poder gaudir durant un cap de setmana, els dies 2017, més de 220 espais d’e p essi ultu al dels nostres conciutadans.


c

EL FESTIVAL 48h OPEN HOUSE BCN: MÉS DE 240 ACTIVITATS EN 48 HORES Un any més, el festival d’a uite tu a h Ope House BCN ha posat l’a uite tu a al se vei de la iutada ia, amb professionals i voluntaris que han explicat 220 edificis i 20 itineraris. • À its del festival • El festival en xifres La programació ha posat un èmfasi especial en la descentralització de la ciutat de Barcelona, aconseguint un aug e t ota le de p og a a i i d’assist ia, durant el cap de setmana del festival. També s’ha reforçat el pes de les seccions Open Green, Open Infraestructures i Open Social, amb un total de més de cinquanta activitats.

Àmbits del festival El festival continua ampliant el seu àmbit, un any més, a la i o po a i d’u a ova iutat o vidada, l’Hospitalet de Llobregat, i alhora manté i consolida la participació de les següents ciutats: Santa Coloma de Gramenet (des del 2013), Vilassar de Dalt (des del 2014), Sant Joan Despí (des del 2015) i Badalona (des del 2016), a més de tots els districtes de Barcelona.


El festival en xifres La vuitena edició del festival ha rebut més de 64.000 visites. El festival es consolida, d’a uesta a e a, com la proposta amb més seguidors pe als a a ts del disse i l’arquitectura de la ciutat de Barcelona.

Les dades de participació ciutadana desglossades per ciutats són les següents: Ciutats

Barcelona

Total de Nombre visites d’edifi is 2017 55.571 159

Activitats 2017 (BCN) 167

Visites per activitat 333

L’Hospitalet de Llobregat

2.190

14

19

Santa Coloma de Gramenet

966

14

16

60

Sant Joan Despí

2.646

9

11

241

Badalona

2.359

12

16

147

Vilassar de Dalt

1.281

7

10

128

115

Les dades de participació ciutadana per districtes a Barcelona són les següents:

Districte

Total de visites 2017

Nombre d’edifi is

Activitats 2017

Visites per activitat 369 691 159

Ciutat Vella Eixample Gràcia

11.451 15.202 1.750

29 21 11

31 22 11

Horta-Guinardó

5.781

15

15

385

Les Corts Nou Barris Sant Andreu Sant Martí Sants Montjuïc Sarrià - Sant Gervasi

2.725 610 1.501 3.752 6.636

12 10 9 18 19

12 11 9 21 20

227 55 167 179 332

6.163

15

15

411


48H OPEN HOUSE bCN 2017

ÀMbiT gEOgrÀfiC DEL fESTiVAL 2017

SANTA COLOMA DE grAMENET ViLASSAr DE DALT bADALONA SANT JOAN DESPÍ

bArCELONA

bArCELONA 158 ESPAiS

L’HOSPiTALET DE LLObrEgAT 55.571 ViSiTANTS

6 iTiNErAriS

L’HOSPiTALET DE LLObrEgAT

SANTA COLOMA DE grAMENET

14 ESPAiS

13 ESPAiS

SANT JOAN DESPÍ

bADALONA

ViLASSAr DE DALT

9 ESPAiS

12 ESPAiS

7 ESPAiS 1.322 ViSiTANTS

2.646 ViSiTANTS 2.755 ViSiTANTS 2.190 ViSiTANTS

966 ViSiTANTS 2 iTiNErAriS

5 iTiNErAriS

1 ESPAi

4 iTiNErAriS

5 iTiNErAriS

10 ESPAiS

500 ViSiTANTS

1.000 ViSiTANTS

1 iTiNErAri

2 EXPOSiCiÓNS 1 CONfErÈNCiA


48H OpEN HOUSE BCN 2017

BARCELONA

pARTICIpACIÓ CIUTADANA A BARCELONA

158 ESpAIS

55.571 VISITANTS

6 ITINERARIS

SARRIÀ - SANT GERVASI

GRÀCIA

HORTA - GUINARDÓ

15 ESpAIS

11 ESpAIS

15 ESpAIS

6.136 VISITANTS

1.750 VISITANTS

4.316 VISITANTS

NOU BARRIS 10 ESpAIS

LES CORTS 12 ESpAIS

610 VISITANTS 2.725 VISITANTS

SANT ANDREU

EIXAMpLE

8 ESpAIS

21 ESpAIS

1.501 VISITANTS 15.202 VISITANTS

1 ITINERARI

SANTS - MONTJUïC

CIUTAT VELLA

19 ESpAIS

29 ESpAIS

SANT MARTÍ 18 ESpAIS

6.636 VISITANTS 11.451 VISITANTS 3.752 VISITANTS

3 ITINERARIS 2 ITINERARIS 500 VISITANTS 1 EDIFICI

1.000 VISITANTS 1 ITINERARI


Edificis més visitats Llistat dels 25 (de 215) edificis més visitats, ordenats segons les visites totals: CLAS.

EDIFICI

Distr. Dissabte Diumenge

1

PRESÓ MODEL

EIX

1.764

2.205

Visites totals 3.969

2

ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM

EIX

995

1.759

2.754

3

TORRES VENECIANES

SMO

980

1.150

2.130

4

LABERINT D'HORTA

HG

500

1.500

2.000

5

CASA SAYRACH - CASA MONTSERRAT

EIX

890

950

1.840

6 7

EDIFICI MAS DE MIQUEL ARC DE TRIOMF

SSG CV

825 590

950 750

1.775 1.340

8

ANÍS DEL MONO

BDN

579

756

1.335

9

CASA DE LA SEDA

CV

450

875

1.325

10 11

PAVELLÓ ALEMANY MIES VAN DER ROHE MERCAT DE SANT ANTONI

SMO EIX

492 1.049

560

1.052 1.049

12

CASA PÉREZ SAMANILLO (CÍRCULO ECUESTRE)

SSG

990

990

13

PALAU MACAYA

EIX

375

505

880

14

HOTEL GRANVIA

EIX

375

475

850

15

VIL·LA URÀNIA

SSG

802

802

16

LC

770

770

17

REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES CASA DE LA CIUTAT

CV

750

750

18

AVINGUDA DE LA LLUM

EIX

300

450

750

19

BALMESIANA

CV

706

706

20

PALAU MOJA

CV

705

705

21

FABRA I COATS

SA

350

300

650

22

HOTEL TOYO ITO

L'H

182

439

621

23

MUSEU CAN FRAMIS - FUNDACIÓ VILA CASAS

SMA

250

300

550

24

DIPÒSIT DEL REI MARTÍ

SSG

195

351

546

25

FONT MÀGICA DE MONTJUÏC

SMO

545

545


Antiga Fàbrica d’Est ella Da

Casa Sayrach - Casa Montserrat - Antonio Navarro Wijkmark

- Antonio Navarro Wijkmark

Torres Venecianes - Diana Fernández

La e i t d’Ho ta - Ajuntament de Barcelona La Presó Model - Laia Vilar Crivelle


3. Principals arquitectes participants Albert Raurich Amadeu Santacana Archikubik Alfons Soldevila Anna Ribas Antoni Vilanova BAMMP Arquitectes Bam BAAS Arquitectura Bioarquitectura Mediterrània Batlle i Roig Arquitectes Carol Iborra Conxita Balcells Daniel Tigges DataAE EO Arquitectura Espinet Ubach Arquitectes Eugeni Bach Eva Damià Fidel Vázquez Flores i Prats Arquitectura Laviña de la Villa (Pilar de la Villa) Leve Projects Garcés - de Seta - Bonet El Globus Vermell Josep Maria Julià, Lavola Lola Domènech MBM Arquitectes (Oriol Capdevila) Meritxell Inaraja Natalia Ojeda NS Arquitectes OAB Arquitectura Manuel Ruisánchez Raúl Sánchez Ravetllat Ribas Arquitectes Forgas Arquitectes (Joan Forgas / Dolors Ylla Català / Cristina Goenaga / Pedro Gil) Roldán + Berengué Arquitectes Roger Such Salvador Matas Sandra Bestraten SUMO Arquitectes Territori 24 Xavier Basiana Yoos - Yolanda Bondia - Oscar Rognoni Yolanda Olmo

PERE JOAN RAVETLLAT, arquitecte del Mercat de Sant Antoni Foto: Antonio Navarro Wijkmark

RESTAURANT DOS PALILLOS, arquitecte Jordi Tió Foto: Antonio Navarro Wijkmark

Fà i a Leh a

,a

l’a uite ta Natàlia Ojeda

Foto: Antonio Navarro Wijkmark


SECCIONS DEL FESTIVAL Com els últi s a s, la p og a a i del festival s’ag upa e se io s pe desta a dife e ts activitats per temàtica, amb la finalitat tant de destacar aspectes importants pe l’a uite tu a del present i futur, com per adreçar-nos a diferents públics objectius. Les se io s d’a uesta edi i del festival ha estat: • Ope G ee • Ope I f aest u tu es • Ope So ial • Ope Kit he ovetat 2017) • A uite te de l’any: Oriol Bohigas, d’MBM Arquitectes


Open Green Se i ue eivi di a l’a uite tu a o p o esa a el medi ambient, promovent l’optimització de recursos naturals i minimitzant l’i pa te a ie tal de la construcció i dels seus habitants, un factor molt important ja que aquest sector genera el 40% de les emissions de CO2 a l’at osfe a. La programació del festival inclou edificis construïts amb ite is d’alta efi i ia e e g ti a i de ai i pa te ambiental, i ha dut a terme un itinerari amb bicicleta per reivindicar una mobilitat sostenible i saludable.

La secció Open Green ha rebut el suport de l’AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.

Itinerari Eix Besòs Un itinerari que recorre el Parc Fluvial del Besòs des de Montcada i Reixac fins al Parc del Fòrum per la llera del riu.

Total

3.839 participants

Vam explicar el riu Besòs, com a eix de relació i vida, el paisatge construït, així com la recuperació ambiental progressiva com a parc fluvial de referència.


Open Infraestructures Aquest ha estat el tercer any de la secció, estrenada el 2015, que va tenir una gran acollida i interès per part dels assistents al festival. Aquesta secció convida a visitar les infraestructures i els equipaments que han sorgit com a conseqüència de les seves traces i usos, i que donen suport al desenvolupament de la ciutat i al seu creixement econòmic i social. Enguany, ens ha acompanyat com a patrocinador oficial de la secció Port 2000, que gestiona l'àmbit del Port-Ciutat del Port de Barcelona. Per mitjà de la gestió de l'espai públic del port, Port 2000 presta servei a Barcelona i a la seva ciutadania.

Total

4.514 participants

Open Social És el conjunt d'accions que porta a terme l'Ass. 48h Open House Barcelona per a la inclusió, la integració i la participació social amb l'arquitectura com a continent i contingut, que té com a objectiu millorar la capacitat de resposta del conjunt de la ciutat davant dels desafiaments d'inclusió social, la visibilitat de les entitats i l'autoestima dels col·lectius que hi participen. El projecte Open Social és un moviment social viu, que es mou arran d'un eix transcendental, el dret a una arquitectura i a un urbanisme de qualitat, i inclourà com a novetat l'anàlisi de l'accessibilitat de 250 edificis a l'àrea metropolitana de Barcelona. Open Social té el suport de l’O a So ial ”la Caixa” i de l’IMHB. Es faran les activitats següents i es tractaran els temes següents:

Total

1.158 participants


Open Kitchen És la nova secció del Festival 48 H Open House Barcelona, patrocinada per OAK 2000, que té com a objectiu aprofundir en la relació entre arquitectura i cuina, així com entre arquitectura i percepció sensorial del menjar. A s d’u estudi a uite t i de l’espai uli a i, Ope Kitchen també és un estudi sociològic i psicològic dels condicionants, les influències i les diferències entre diversos estau a ts d’alta gast o o ia de l’à ea et opolita a de Ba elo a. Es posa à ate i e la dist i u i d’espais, llu , estil, etc.; es faran entrevistes amb cuiners, arquitectes, interioristes i usua is d’a uests espais. D’a uesta a e a, esperem acostar al públic per primera vegada dues arts funcionals en un festival: ARQUITECTURA + GASTRONOMIA.

Total

720 participants

Restaurant Dos Palillos, amb el xef Albert Raurich

P og a a ió de l’Ope Kit he : La Vinya d’e Sa ater La Cuina Domèstica Nova Escola d’Hostaleria de Torribera Restaurant Dos Palillos Restaurant Hisop Restaurant Disfrutar Restaurant Follia Restaurant Lluerna Taller - concurs Ted Talk - Lluís Nadal, arquitecte i cuiner


25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 Enguany es compleixen 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, un esdeveniment que va servir per transformar la ciutat i encarar-la cap al segle XXI. Els Jocs Olímpics van suposar una aposta per les inversions en infraestructures, desenvolupant un pla de millora dels accessos i la mobilitat. La situació de les quatre grans àrees olímpiques –Mo tjuï , Po le ou, Vall d’He o i Diago al–, als quatre extrems de la ciutat, va justificar el cinturó viari que havia d’u i -les, amb una clara voluntat de requalificar les perifèries. Un altre objectiu, a més de la millora de la mobilitat a escala metropolitana, amb la construcció de les rondes, va ser aconseguir obrir Barcelona al mar, amb la col·locació de la Vila Olímpica en terrenys industrials costaners obsolets. Així es van guanyar cinc quilòmetres de costa i platges urbanes accessibles en transport públic. És per tot això que aquesta vuitena edició, hem volgut posar el focus en el llegat arquitectònic i la transformació urbanística de la ciutat en Els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, i s’ha prog a at o a te a de l’a : una sele i d’edifi is i d’auto s pe tal d’ap ofu di e a uestes transformacions, i mostrar, passats vint-i-cinc anys, equipaments de la ciutat construïts per a la cita i comprovar si va ser un projecte concebut per a un ús permanent o només de manera temporal pels Jocs de Barcelona 92.

Total

2.544 participants

Piscina Municipal de Montjuïc - Foto: Maria Doce


A uite te de l’a y: O iol Bohigas Oriol Bohigas va dirigir la transformació urbanística de Barcelona als anys vuitanta, primer com a delegat d'Urbanisme de l’Aju ta e t, del 1980 al 1984, i després com a conseller urbanístic, fins a les Olimpíades del 1992. Si bé els primers anys es van dur a terme un seguit d'intervencions de petita escala que van dotar la ciutat de Barcelona de més de 150 nous espais públics, en el que s'anomenaria model Barcelona, la cita olímpica va servir per canviar d'escala i actuar en l'àmbit de ciutat, amb grans intervencions, com la Vila Olímpica. Amb la figura de l'arquitecte de l'any, aquesta vuitena edició del festival vol repassar les seves obres olímpiques principals, tant en l'àmbit urbanístic com e l’arquitectònic, mostrant la Vila Olímpica del Poblenou i el Centre Municipal de Vela, com també fer un repàs pels primers anys de professió, amb obres de diferent tipologia, com les escoles Thau (1972) i Costa Llobera (1976), els habitatges Illa Escorial (1955) i el Parc de la Creueta del Coll (1987).

Total

857 participants

La Casa del Pati, MBM Arquitectes – Foto: Jordi Fígols


PARTICIPACIÓ CREATIVA L’Asso ia i h Ope House Ba elo a, e el a del festival, promou la cultura arquitectònica i la creativitat individual des de la fotografia i el dibuix. En l’edi i del al festival es van dur a terme les activitats següents:

Opengram

Open Foto 2017: Premi Josep Llobet L'Ope Foto et o vida a aptu a la i atge d’u edifi i o un aspecte de qualsevol dels que s’i loue e el cap de set a a d’a uest a de l’Ope House Ba elo a. Pe esold e el o u s, el ju at esta à fo at, est e d’alt es, per fotògrafs experts en arquitectura. Hi van participar 165 fotos. Aquest concurs està patrocinat Immobiliaris de Proximitat. Foto guanyadora de l’Ope Foto

per Cafur

,

Serveis

#Opengram17 és un concurs de fotografies penjades a Instagram en què van participar més de 1.600 fotografies. El 16 de novembre, es va celebrar el lliurament de premis a l'Hotel B de Barcelona, en què el tema era La pell de l’a uitectu a; de les deu fotos finalistes amb més M’ag ada, se’ va t ia una com a guanyadora. El patrocinador va premiar la foto escollida amb una nit en un hotel de la cadena Núñez i Navarro.

:

Open Sketch A la ol·la o a i d’U a Sket he s + IED, hem rebut, en aquest edició, més de 75 dibuixos. #OpenSketch17 convida els ciutadans a remirar l'arquitectura des del dibuix. Es va fer un recorregut pel patrimoni industrial de l’Hospitalet de Llo egat pe veu e o s’està adapta t a nous usos culturals. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de l'IED Barcelona i del col·lectiu Urban Sketchers. El lliurament de premis es va fer a la Fundació Enric Miralles, juntament amb el d’Ope Foto .

Biblioteca Joan Oliver – Foto: Paolo Calarco


OPEN|XTRA Per mitjà del programa OPEN | XTRA, l'Associació 48H Open House Barcelona ofereix productes i serveis culturals tot l'any en l'àmbit arquitectònic. Des d'OPEN | XTRA creem les condicions per afavorir que les persones puguin reinterpretar l'arquitectura de la nostra ciutat, des de la interrelació entre el patrimoni arquitectònic de Barcelona, el nostre coneixement tècnic i les vivències personals de cadascú. O ga itze a tivitats ela io ades a el de l’a uite tu a i l'u a is e, a la volu tat de do a l’opo tu itat a tothom de conèixer i remirar els edificis i els llocs on treballem i vivim els barcelonins. Ap ofite l’a pli pat i o i a uite t i de Barcelona per ajudar-vos a descobrir llocs i perspectives diferents de la ciutat. Activitats fetes l’a : Rutes de l’Arquitectura: organitzades pe l’Asso ia i durant la celebració del Barcelona Building Construmat (del 23 al 26 maig del 2017). Es tracta de sis itineraris arquitectònics centrats en les tres temàtiques següents: l’ha itatge so ial, l’e gi e ia i circular economy. Gran Open Extra: Es t a ta d’u a a tivitat de fo a i i i teg a i pe al ol·le tiu de la gent gran que viu en habitatges de promoció pública, per mitjà de la ultu a i l’a uite tu a, t a ta t l’edifi i d’ha itatges on viuen com a tema i contingut cultural i social. Després d’u treball previ de capacitació dels habitants, es converteixen en els guies de les visites, durant el festival. Tot el projecte, ue s’ha dut a te e a l’edifi i Rei a A àlia I, es va enregistrar i forma part del projecte videogràfic Grans arquitectes, realitzat per Jep Brengaret. Amb la ol·la o a i del Pat o at Mu i ipal de l’Ha itatge. Arquitectes a les Aules: activitat de formació arquitectònica per a infants de 6è de Primària. Els alumnes de centres escolars de la ciutat participen en uns tallers p evis i e pli ue , els dies del festival, l’a uite tu a de la seva es ola. És un programa d’i tegració i participació social, per mitjà de la ultu a i l’a uite tu a. Aquesta activitat es va fer e t es es oles de l’a uitecte Xavier Valls, a Santa Coloma de Gramenet. Amics: Amb la identificaci d’Amic del festival, és tenen avantatges especials tot l'any. Pel festival, se’ls lliu a el pack de benvinguda, amb una bossa i el catàleg oficial del festival. Al llarg de l’a y, es van oferir visites exclusives als nostres Amics: a la Casa Lleó i Morera, a El Molino, a Bellesgua d, a l’IED (per als lliuraments dels Premis OpenSketch i Opengram) i a l’Hospital de Sa t Pau (per a la presentació del llibre 354 maneres de viure (a) Barcelona). Emma uem l’a uitectu a: cicle de vídeo documental per explicar què és l’arquitectura, gràcies al testimoni dels arquitectes autors i d’u recorregut espacial per cada edifici. Hi trobem tots els restaurants de la secció de l’Ope Kit he , tres edificis del Gran Open Extra i edificis destacats dels darrers anys. Consulta en nostre canal de Vimeo aquí.


COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ L’Asso ia i h Ope House Ba elo a p o ou l’a uite tu a des dels seus diferents canals de comunicació, durant el festival i la esta de l’a : continua creixent en nombre de seguidors a les xarxes socials, com a referent informatiu anual d’a uite tu a als itja s de comunicació. • Co u i a i e a a • Mà ueti g, o u i a i i esdeve i e ts • P es ia als itja s • A i s, pat o i ado s i ol·la o ado s

Comunicació en xarxa ▪ ▪ ▪ ▪

Un 20% del trànsit generat al web prové dels nostres perfils a les xarxes. Les xarxes són una eina de comunicació efectiva: una part de la comunitat del festival les t o a a al d’i fo principal. Durant el festival, les xarxes són elements clau en la presa de decisions del públic per triar les activitats. L’evolu i del o e de seguido s o followers des de la creació dels perfils ha estat:

15.384

seguidors

Increment (respecte al 2016): 13.815

a i

5.608 seguidors

9.816 seguidors

1.370.533 pàgines visites

Increment (respecte al 2016): 4.518

Increment (respecte al 2016): 6.756

Trànsit mitjà octubre del 2017

+10.500 subscriptors BBDD

DHUB - Dídac Guxens


Màrqueting, comunicació i esdeveniments Presentacions i reunions prèvies al festival

Organització d’esdeve i e ts

Creació de peces audiovisuals

Eines, materials i recursos de comunicació online

Eines i materials de comunicació off-line

Elaboració de dossiers de presentació, planificació, desenvolupament i execució de projectes ad hoc per als stakeholders de l’Asso ia i Seguiment i avaluació de resultats Acte de formació de voluntaris al CaixaForum P ese ta i de l’Ope Kit he a l’edifi i Fo do, amb show cooking + concurs Presentació i programació a Santa Coloma de Gramenet, en el ma de l’Ho e atge a Xavie Valls 2 de juny: p ese ta i del lli e i l’app 345 maneres de viure (a) Barcelona 21 d’o tu e: acte per stakeholders del festival 22 d’o tu e: Festa dels Voluntaris, a l’A tiga Fà i a Estrella Damm 10 de novembre: lliurament dels Premis #Opengram17 i #OpenfFoto17 24 de novembre: lliurament dels Premis OpenSketch Al llarg de l’a : visites e lusives pe a i o e e es i ol·la o ado s (Auditori i Fundació Miró) Durant la Set a a de l’Arquitectura, ealitza i de Músi a L’a uite tu a Vídeo de crida a la participació de voluntaris Enregistrament de la jornada de formació al CaixaForum E egist a e t i edi i de i vídeos e u els a uite tes auto s e pli ue l’arquitectura des de l’e pe i ia Ope House des de l’edifi i atei Infografies per a la programació i la captació de voluntaris Fo ula is d’i s ip i Xarxes socials App del festival We de l’Associació Packs de difusió per a universitats, col·laboradors i edificis participants 15.000 postals + . guies PVP € 20 pòsters del Gran Open Extra + 20 pòsters Open Pro 150 banderoles dobles penjades durant vint dies a Barcelona 50 cartells de la ciutat convidada, l’Hospitalet de Llo egat Circuit de banderoles + pantalles de LED a Badalona to etes a l’Hospitalet de Llo egat 10 pòsters dels micromecenes als punts de venda de la guia 250 vinils a terra com a senyalística dels edificis 10 tòtems 48h Open House BCN 200 cartells de senyalística als edificis participants

Identificadores i de marxandatge

2.300 polseres 1.200 armilles per als voluntaris 300 bosses 50 samarretes 150 welcome packs per a micromecenes 40 welcome packs per als voluntaris de proximitat

Estratègia amb mitjans i accions de RP

Elabora i d’u ale da i d’a tivitats Ela o a i d’u dossier de pre sa i d’u a nota de premsa Ela o a i d’u document amb els highlights per a mitjans Fo e t d’e t evistes du a t les dues set a es prèvies i durant el festival Orientació del discurs als mitjans i dels espais que cal potenciar/cobrir/destacar


Patrocinador per a cada secció del festival

Referent informatiu consolidat a ual d’a uite tu a

63.985 visites en tots els àmbits geogràfics del festival

169 impactes amb una valoració econòmica de 1.105.863 euros

+ de 1.100 voluntaris

+ visibilitat en premsa i articles d’opi i e itja s de referència (mínim de 3 impactes cadascun)

+240 activitats (increment del 8%)

+ 38% en volum d’i g essos de l’Asso ia i

+ % d’altes a la BBDD d’u total de 10.000 registrats

+ presència en mitjans tècnics o especialitzats

Alta qualitat dels impactes en diaris i reportatges en prime time

120

7%

entitats amigues

creixement de visitants


PRINCIPALS IMPACTES EN PREMSA 169 informatius . . € valo a i e o i a 58.320.536 impactos audiència En línia publica el 77% de les informacions sobre Barcelona Open House 2017 El d’o tu e s el dia ue s i fo a io s o e t a, a e io s Internet i premsa reuneixen el 76% de la valoraci e o i a i uasi el % de l’audi

En línia

ia


Televisió i Ràdio

Premsa


Articles destacats. Mitjans impresos de referència.

El Punt Avui

El PaĂ­s


Time Out BCN

El Periรณdico


Diari Ara


La Vanguardia


PRINCIPALS IMPACTES PREMSA ESCRITA RECOLLITS DEL 04 AL 29 D'OCTUBRE Títol article

Publicació

Programa / secció

La Vanguardia

Vivir

Godó

ESP

10/23/2017

608000

10

La Vanguardia

Vivir

Godó

ESP

10/17/2017

562000

39

La Vanguardia

Vivir

Godó

ESP

10/24/2017

562000

La Vanguardia

Vivir

Godó

ESP

10/22/2017

24527000 25-26

El Periódico de Catalunya

Local

Zeta

ESP

10/23/2017

533000

EL RENACER DE SANT ANTONI

El Periódico de Catalunya

Local

Zeta

ESP

10/22/2017

498000 12-13

LA CASA DE LOS ORANGUNTANES TRIUNFA EN EL OPEN HOUSE L'HOSPITALET SE INCORPORA COMO CIUDAD INVITADA AL 48H OPEN HOUSE LA CÁRCEL MODELO HA SIDO EL ESPACIO MÁS VISITADO DURANTE EL FESTIVAL OPEN HOUSE SANT ANTONI REINA EN LA NUEVA EDICIÓN DEL OPEN HOUSE LA MODELO, EL RECINTO MÁS VISITADO DEL OPEN HOUSE

Grup

Dist.

Data

Nº lectors

Pàg.

9

LA MANSIÓN PLAYBOY

El Periódico de Catalunya

Local

Zeta

ESP

10/22/2017

498000 14-15

DÍA DE TALLERES ABIERTOS EL OBSERVATORI FABRA ME HA DADO LA VIDA RÉCORD DE ESPACIOS ABIERTOS EN EL FESTÍN DE LA ARQUITECTURA

El Periódico de Catalunya

Local

Zeta

ESP

10/22/2017

498000 16-17

El Periódico de Catalunya

Contraportada

Zeta

ESP

10/22/2017

498000

17

El Periódico de Catalunya

Local

Zeta

ESP

10/20/2017

440000

30

FANTASMAS EN EL SUBSUELO 10 NOVETATS DEL 48H OPEN HOUSE BARCELONA

El Periódico de Catalunya

Local

Zeta

CAT

402000

27

Ara

Cultura

Ara

CAT

92000

29

10/20/2017


Comentaris del públic i els participants del Festival: Des de l’Asso ia i

BaM

ue va

o st ui i

Nos pareció muy buena la actividad, aunque por las

gestionem a l’Espai T e a us vole ag ai l’esfo ç d’o ga itza i ue feu ada a . Pe a osalt es, les visites d’e gua va se olt ag ada les i la col·laboració de les voluntàries excel·lent. Us animem a continuar, i no cal dir que ens tindreu sempre a la vostra disposició.

características del edificio se quedó mucha gente fuera, porque (a pesar de que muchas visitas las terminamos nosotros) era muy difícil que el guía pudiera cumplir con el tiempo estimado de cada visita. Pero estamos muy agradecidos y felices de haber participado. Felipe, Casa Fàbrica Ateneu el Raval.

Estic molt contenta que la vostra programació hagi

Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb els

tingut molt d’èxit, ja que és un projecte força interessant, i crec que, alhora, també necessari, per tal d'acostar l'arquitectura que forma part de la nostra cultura a la ciutadania. Torre del Baró.

ha itatges del Pat o at Mu i ipal de l’Ha itatge de Barcelona, un cop més, per a l’edi i d’e gua del festival. Ha estat un plaer i esperem continuar col·laborant-hi en pròximes edicions. Habitatge per a gent gran Cibeles.

Celebrem que tot anés molt bé, i, encara que ens

Des de Betevé us volem agrair que ens acolliu dins el

consta que molta gent no va poder arribar a entrarhi, per les llargues cues que es van arribar a fer, això ens indica el gran èxit de la jornada. Esperem tornar a treballar amb vosaltres ben aviat. Can Serra, Diputació de Barcelona.

festival. Fa dos anys que hi participem i ens encanta mostrar casa nostra i què fem als visitants. Es tracta d'un públic molt agraït, que ens ensenya molt amb el que ens pregunta i ens diu. Com a mitjà públic que som, creiem que és d'aquelles coses que hem de fer i les fem de gust. Betevé

Moltes gràcies pel correu. Realment, va ser una

Com cada any, és un plaer poder participar en l'Open

experiència molt interessant participar en l'Open Kitchen. I creiem que la gent en va sortir molt contenta. Restaurant Disfrutar.

House. L’e pe i ia ha estat olt positiva i a tracte fantàstic. Institut Botànic de Barcelona.

u

Nuestra segunda participación en 48 OPEN HOUSE ha sido una muy buena experiencia. La organización funcionó a la perfección y las voluntarias dirigieron el acceso al piso de forma muy profesional. Finalmente, animarles a trabajar para la próxima edición, pues es una iniciativa que ayuda a comprender la arquitectura como el principal legado material que dejamos a las futuras generaciones. P opieta i d’u habitatge al carrer de Provença.

Gràcies als

s de .

volu ta is ue s’ha dei at la Pell pe l’a uite tu a’

48h Open House Barcelona


GrĂ cies a les segĂźents entitats pel seu suport:

Profile for 48H Open House Barcelona

Memoria 2017  

Festival de arquitectura de Barcelona www.48hopenhousebarcelona.org @48hOpenHouseBarcelona #OpenHouseBcn La pell de l'arquitectura

Memoria 2017  

Festival de arquitectura de Barcelona www.48hopenhousebarcelona.org @48hOpenHouseBarcelona #OpenHouseBcn La pell de l'arquitectura

Advertisement