Page 1

» М І Д КИЙ

Ь С Н Ї А УКР

2013

«

14-16 ЛИСТОПАДА ОРГАНІЗАТОРИ:

МІністерство освіти і науки України Товариство «Знання» України

«Український дім»

Ексклюзивний інтернет-партнер

Інформаційна підтримка:

www.osvitainfo.com.ua


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Рік заснування – 1884. Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV. Ліцензія – АЕ № 270183 від 02.07.2013 р. Національний університет харчових технологій – єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра – за 215 освітніми програмами для харчової, фармацевтичної й інших галузей промисловості. Всього у навчальному комплексі Національного університету харчових технологій здобувають знання близько 30 тисяч студентів і слухачів. У навчальному процесі задіяні понад 150 докторів наук та професорів, більше 450 кандидатів наук. Серед них – члени НАН України та галузевих академій, лауреати Державної премії України, заслужені діячі науки і техніки та працівники освіти. До послуг студентів — науково-технічна бібліотека, їдальні та буфети, студентські спортивно-оздоровчі табори на Чорному морі та в Прикарпатті, студмістечко, навчально-спортивний комплекс із сучасним басейном, Центр культурного та естетичного виховання. В університеті створені всі умови для творчого та фізичного розвитку студентів: працюють численні гуртки художньої самодіяльності, творчі колективи, команди КВК, спортивні секції. Навчання у Національному університеті харчових технологій – гарантія якісної підготовки, яка базується на останніх світових досягненнях галузі. Заслужений авторитет університету і висока кваліфікація його фахівців – запорука стовідсоткового працевлаштування, тож випускники Національного університету харчових технологій користуються значним попитом у різних галузях господарства й успішно будують свою кар’єру. Ректор – доктор хімічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор С.В. Іванов

НАПРЯМИ, ФАКУЛЬТЕТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Напрям – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами. Спеціальність: Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси і виробництва, в т.ч. спеціалізація Автоматизоване управління бізнеспроцесами підприємств. Напрям – Комп’ютерні науки Спеціальність: Інформаційні управляючі системи та технології. Спеціальність: Комп’ютерний екологоекономічний моніторинг. ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ Напрям – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища. Спеціальність: Екологічний контроль та аудит. Напрям – Біотехнологія Спеціальність: Промислова біотехнологія. Спеціальність: Фармацевтична біотехнологія. Спеціальність: Екологічна біотехнологія та біоенергетика. ФАКУЛЬТЕТ БРОДИЛЬНИХ, КОНСЕРВНИХ І ЦУКРОВИХ ВИРОБНИЦТВ Напрям – Харчові технології та інженерія Спеціальність: Технології продуктів бродіння і виноробства,

в т.ч. спеціалізації: Технології солоду, пива і безалкогольних напоїв; Технології спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв; Технології вина. Спеціальність: Технології цукру та полісахаридів, в т.ч. спеціалізації: Технології цукру, цукропродуктів та цукрозамінників; Технології крохмалю та крохмалепродуктів. Спеціальність: Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв. Спеціальність: Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів. ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Напрям – Харчові технології та інженерія Спеціальність: Харчові технологі. Спеціальність: Технології в ресторанному господарстві. Напрям – Готельно-ресторанна справа Спеціальність: Готельна і ресторанна справа. Напрям – Туризм, в т.ч. спеціалізації: Винний туризм; Міжнародний туризм. ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Напрям – Інженерна механіка Спеціальність: Машини і технології паковання, в т.ч. спеціалізації: Діагностика і експлуатація пакувальних машин; Промисловий дизайн паковань; Логістика транспортно-технологічних систем; Інжиніринг технологій і технологічних систем пакування. Спеціальність: Машини і

ресурсозберігаючі технології переробки упаковки, в т.ч. спеціалізації: Діагностика і експлуатація потокових ліній переробки упаковки; Інжиніринг систем збирання, сортування та переробки упаковки. Напрям – Машинобудування Спеціальність: Обладнання переробних і харчових виробництв, в т.ч. спеціалізації: Комп’ютерні технології проектування; Конструювання обладнання харчових виробництв; Обладнання цукрових заводів; Обладнання хлібопекарських виробництв; Обладнання бродильних і спиртових виробництв; Обладнання виробництв з перероблення м’яса; Обладнання виробництв з перероблення молока; Обладнання виробництва біопалива; Технологічне обладнання підприємств харчування та торгівлі. Спеціальність: Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Напрям – Міжнародна економіка Напрям – Економіка підприємства Спеціальність: Економіка підприємства, в т.ч. спеціалізація Економіка і право. Напрям – Менеджмент Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування, в т.ч. спеціалізація: Інформаційні системи в менеджменті. Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, в т.ч. спеціалізація: Менеджмент митної системи.

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ Напрям – Теплоенергетика Спеціальність: Теплоенергетика. Спеціальність: Енергетичний менеджмент. Напрям – Енергомашинобудування Спеціальність: Холодильні машини і установки. Напрям – Електротехніка та електротехнології Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання. Спеціальність: Енергетичний менеджмент. ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Напрям – Фінанси і кредит Спеціальність: Фінанси і кредит. Напрям – Облік і аудит Спеціальність: Облік і аудит Напрям – Маркетинг Спеціальність: Маркетинг. Напрям – : Управління персоналом та економіка праці Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці. Спеціальність: Організація оптової та роздрібної торгівлі. ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСО-МОЛОЧНИХ ТА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ Напрям – Харчові технології та інженерія Спеціальність: Технології жирів і жирозамінників, в т.ч. спеціалізація Технологія парфумерно-косметичних виробів.

Спеціальність: Технології зберігання, консервування та переробки м’яса. Спеціальність: Технології зберігання, консервування та переробки молока, в т.ч. спеціалізація Технологія морозива. ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ І ХАРЧОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація. Напрям – Товарознавство і торговельне підприємництво Спеціальність: Товарознавство і комерційна діяльність. Спеціальність: Товарознавство та експертиза в митній справі. Напрям – Харчові технології та інженерія Спеціальність: Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення. Напрям – Хімічна технологія, Спеціальність: Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів. ФАКУЛЬТЕТ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ І КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБНИЦТВ Напрям –Харчові технології та інженерія Спеціальність: Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Спеціальність: Технології зберігання і переробки зерна.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ, КОЛЕДЖІВ, ЛІЦЕЇВ, ГІМНАЗІЙ ТА РОБІТНИЧУ МОЛОДЬ ДО НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ! Контактна інформація: м. Київ, вул. Володимирська, 68 тел./ф. приймальної комісії: (044) 289-64-00 тел. факультету доуніверситетської освіти: (044) 287-94-92, 289-67-13 www.nuft.edu.ua


ОРГАНІЗАТОРАМ, УЧАСНИКАМ ТА ГОСТЯМ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА - ДЕНЬ СТУДЕНТА 2013» ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА. РОБОТА. ПІДПРИЄМНИЦТВО» Шановні колеги! Сердечно вітаю вас з визначною подією - відкриттям виставкових заходів, які добре відомі як в Україні, так і за її межами. Освіта відтворює й нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал нації і є головним стратегічним ресурсом держави. Євроінтеграція України в освітній та науковий простір передбачає поглиблення міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, розширення участі вищих навчальних закладів у міжнародних освітніх та наукових проектах, що дає поштовх удосконаленню змісту навчально-виховного процесу, активному застосуванню нових педагогічних технологій та оновленню всіх ланок освітньої галузі. В Україні розширюється міжнародна мобільність студентів і викладачів. З метою підвищення участі студентів у спільних програмах затверджено Положення про академічну мобільність та діє програма з направлення студентів, аспірантів і науковопедагогічних працівників на навчання та стажування у провідні вищі навчальні заклади за кордоном, яка фінансується з Державного бюджету. Виставки «Освіта та кар’єра» та «Освіта. Робота. Підприємництво» відкриваються напередодні Дня студента, який відзначається 17 листопада. Підтримка інтелектуального потенціалу нашої молоді, виховання патріотизму, толерантності, лідерства, здорового способу життя, сприяння у працевлаштуванні та розвитку молодіжного підприємництва є для держави пріоритетними завданнями. Формування цих якостей у молоді потребує поєднання зусиль як науковців, освітян, так і самої студентської громади. Упевнений, що експозиція виставок, представлена на ній інформація, обмін думками, інноваціями та передовим досвідом, нові знання та враження знайдуть в подальшому достойне застосування і стануть реальним внеском у велику справу процвітання України. Зичу організаторам, учасникам виставки, усім освітянам та відвідувачам творчих здобутків, плідної праці, здоров’я і благополуччя. Міністр освіти і науки України

Дмитро Табачник


Шановні учасники, гості та організатори виставки! Щиросердно вітаю Вас із відкриттям Двадцять четвертої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2013»! Невпинний розвиток науки й соціуму, багатократне збільшення інформації надають освіті як провідній ланці трансляції знань і розвитку особистості пріоритетного статусу в суспільстві. Наша країна особливо потребує освічених, високоморальних, патріотичних і духовно багатих особистостей. Від цього великою мірою залежить утвердження України у світовому співтоваристві як держави з високим рівнем науки, технологій, демократії. Нині кожен з нас глибоко усвідомлює необхідність освіти й освіченості як визначальних факторів особистісного успіху й кар’єрного зростання. Винятково свідоме й відповідальне ставлення до власного майбутнього, а отже самозростання й самовиховання, притаманне нашому студентству. Саме тому нинішня виставка проходить під гаслом Дня судента-2013. Виставка є затребуваною у сучасному українському суспільстві, оскільки презентує інновації освіти, засвідчує найновіші досягнення, рекомендує найсучасніші напрями її розвитку. Щиро бажаю всім учасникам, відвідувачам та організаторам Двадцять четвертої міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2013» активної участі в її заходах, творчих надбань, здоров’я та благополуччя у реалізації кращих освітніх проектів!

Президент Товариства «Знання» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 270274 від 07.05.2013.

Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів. З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 5784 студентів, з них вітчизняних 3394 та більш ніж 2390 – іноземні громадяни з 74 країн світу. Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 68 кафедрах університету.

Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

• • •

Володимир Миколайович Лісовий Ректор, професор, доктор медичних наук

«СПЕЦІАЛІСТ» - лікувальна справа (в т.ч. для іноземних громадян) (термін навчання 6 років); стоматологія (в т.ч. для іноземних громадян) (термін навчання 5 років); педіатрія (термін навчання 6 років); медикопрофілактична справа (термін навчання 6 років); лікувальна справа; стоматологія для осіб, які мають освітньокваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «лікувальна справа» та «стоматологія» «МАГІСТР» - сестринська справа; лабораторна діагностика; адміністративний менеджмент; «БАКАЛАВР» - лабораторна діагностика; сестринська справа; «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» - лікувальна справа; сестринська справа; акушерська справа.

Післядипломна освіта проводиться за напрямками:

первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання 1-3 роки); клінічна ординатура – термін навчання 2-4 роки; аспірантура – термін навчання 3 роки;

Підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів Студенти, практичної охорони здоров’я інтерни Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади та слухачі курсів громадян України та іноземних громадян: забезпечуються

• Підготовчі відділення – термін навчання 1 рік

гуртожитками

Проспект Леніна,4, Харків,61022, Україна Тел./факс:+38(057)700-41-32 Тел:+38(057)707-73-80 e-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua www.knmu.kharkov.ua

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) являє собою сучасний інноваційний науково-навчальний комплекс, який готує висококваліфікованих фахівців за 38 спеціальностями та 175 спеціалізаціями. Академія акредитована на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів. До складу ОНАХТ входять 6 інститутів: Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, Навчально-науковий інститут механіки, автоматизації і комп’ютерних систем ім. П.М. Платонова, Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, Науково-дослідний інститут ОНАХТ, Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, Інститут післядипломної освіти і підвищення кваліфікації. Заняття проводять 98 про-

фесорів, докторів наук, 406 кандидат наук. Освіту молодших спеціалістів отримують студенти в Одеському технічному коледжі, Одеському механіко-технологічному технікумі, Одеському технікумі газової та нафтової промисловості та Одеському технікуму промислової автоматики, які входять до складу академії. Наукова діяльність сконцентрована в Науково-дослідному інституті, що включає Проблемну, науково-дослідні лабораторії та наукові групи при кафедрах. За рівнем кваліфікації кадрів академія посідає одне з перших місць у Південному регіоні України. В академії працюють дві спеціалізовані ради з захисту докторських дисертацій та 17 наукових шкіл.

www.onaft.edu.ua

Адреса: Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ Тел.: (048) 724-28-75, 712-41-30, Факс: (048) 722-80-42, 714-86-72 E-mail: postmaster@onaft.edu.ua або nauka@onaft.edu.ua (для Данилової)


2013 ОРГАНІЗАТОРИ: Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Товариство «Знання» України Київський молодіжний центр праці Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»


2013

3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ .................................................................................................... 6 ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ ................................................................ 6 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДІЛОВОГО ТА КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» ............................................................. 7 АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ........................................................................................... 103 БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ....................................................... 8 ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» ........................... 9 ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ............................................................................................................. 10 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І М.І. ПИРОГОВА .............. 10 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................................ 12 ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................................................... 11 ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» .............................................................................................................. 13 ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ...................................................................... 13 ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ .............................. 14 ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ .................................................................. 15 ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» ....................................... 16 ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МАКСИМА ГОРЬКОГО ............................................................................................................................ 17 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ .................................................. 17 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ .....................................................................................................................18 ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ......................................................................19 ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТРУ ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ..................................................................................20-21 ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ ....................... 22 ИНСТИТУТ РИТМОЛОГИИ ЕВДОКИИ ЛУЧЕЗАРНОВОЙ (МАРЧЕНКО) (ННОУ «ИРЛЕМ») ........................................................... 23 «ИНФОЛАЙФ КИЕВ» КОМПАНИЯ ................................................................................................................... 24 "КАМЕЛИЯ-ФЛОРИС" ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЛОРИСТИКИ ..... 25 КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА- САГАЙДАЧНОГО ................................................................................................................... 26 КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ ...................................................................................................................... 27 КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ .................................................................... 27 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ....................................................................................................... 28 ДВНЗ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ....................................................................... 29 КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦІ (КМЦП) ................................................................................ 29 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ................................. 30 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ........................... 31


14-16 ЛИСТОПАДА

4

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ....................................................................... 31 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ ............................................................................. 32-33 КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ» .......................................................................................................... 34 ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК» ............................................................................ 35 ДЗ "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ........................................................ 102 ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ................................. 36 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ................................................................... 38 МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ ...................................................................... 38 МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ .......................................................................... 39 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВНЗ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" .............................................. 40 МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О.І. МАРИНЕСКУ ОНМА .......................................................................... 41 МОСКОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ............................................................................................ 42 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ......................................................................................43 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ............................................................ 44 НАУКОВІ УСТАНОВИ НАПН УКРАЇНИ ...................................................................................................... 46-60 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ......................................................................................... 61 НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ .................................. 62 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ................................................................................................. 63 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ .................. 64 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА ........ 66 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ .................................................................. 68 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ................................................. 69 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................................................................... 70 «НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ПАТ ............................................... 70 ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ...................................................................... 72 ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..................................................... 74 ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ ...................................................................................... 75 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА .........................................76 ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ OSVITA.ORG.UA .............................................................................................................. 101 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ............................................................................................................................. 76 ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» ...................................................................................................... 78 ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА ................................................................................................................................... 73


2013

5

ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ............................................... 79 ДВНЗ "ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА" ............................................................................................................................... 80 ТИЖНЕВИК «РАБОТА И УЧЕБА», ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «СУЧАСНА ОСВІТА»........ 82-84 «РОБОТА ПЛЮС» КОМПАНІЯ ............................................................................................................................ 84 «СТІНА» ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ ... 85 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................................ 86 ДВНЗ "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" .................................................................. 87 УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА ........................................................................................................... 88 УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ............................................................................. 89 УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ...................................................................... 90 УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ .................................................................................................................................... 91 УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ........... 92 УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. КИЇВ) ......... 92 УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ...................................................................................................................... 93 «ФІРМА ЮНІСТЬ» ТОВ............................................................................................................................................... 94 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .............................................. 95 ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ ....................................... 81 ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ .................................................... 95 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................................................ 96 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ .......................................................................................................................................... 97 ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ ..................................................................................... 98 ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ............................................................................................... 99 «1С УКРАЇНА» ФІРМА ............................................................................................................................................ 100 «AVISO.РОБОТА» ВИДАННЯ ..................................................................................................................................99 «OSVITA.UA» – ОСВІТНІЙ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ ................................................................................................67 PARTA.UA - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ................................................................................. 100 UNIVER.TV...................................................................................................................................................................... 102


14-16 ЛИСТОПАДА

6

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ Україна, 01135, Київ, проспект Перемоги, 10 Тел. (044) 486–24–42 Факс (044) 236–10–49 Е-mail: minіstry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України — центральний орган виконавчої влади, який здійснює керівництво та бере участь у визначенні та реалізації державної політики в галузі освіти і науки. Міністерство розробляє програми розвитку освіти, стандарти освіти, визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів та наукових установ, забезпечує зв'язок з державними органами освіти інших країн з питань, що входять до його компетенції. Міністерство проводить ліцензування та акредитацію вищих та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, розробляє умови прийому та здійснює керівництво закладами освіти, контроль за виконанням законодавчих актів в усіх типах навчальних закладів незалежно від форм власності і підпорядкування. Забезпечує випуск підручників, навчальних посібників, методичної літератури. Організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань. Акти міністерства, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ» Україна, 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 Тел. (044) 248–91–13 http://iitzo.gov.ua Інститут інноваційних технологій і змісту освіти — провідна державна науково установа Міністерства освіти і науки України. Головне завдання Інституту полягає в реалізації державної політики в галузі освіти щодо задоволення її потреб у науково-методичному забезпеченні, удосконаленні змісту і методів навчання та виховання молодого покоління на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти, проведення наукових досліджень у цих сферах. Згідно з концептуальними засадами модернізації освіти в Україні діяльність Інституту спрямована на розробку державних стандартів освіти для різних її рівнів (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища та післядипломна), проведення експертизи


2013

7

та сертифікації сучасних дидактичних засобів навчання і шкільного обладнання, комп'ютеризації освіти і впровадження нових інформаційних технологій в навчальновиховний процес, запровадження сучасних методів і засобів автоматизованого управління закладами освіти та інформаційно-телекомунікаційне забезпечення їхнього функціонування. Головними функціями інституту є проведення наукових досліджень та експериментальної роботи у навчальних закладах щодо створення інноваційних навчально-виховних технологій, впровадження у практику роботи закладів освіти досягнень педагогічної науки, інноваційних технологій та моніторингу якості освіти. Інститут приділяє значну увагу роботі з обдарованою талановитою молоддю, створенню навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивченню та поширенню вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, новітніх освітніх технологій, впровадженню в навчальний процес прогресивних педагогічних технологій, організації та проведенню масових заходів (олімпіад, наукових конкурсів, турнірів тощо), науково-практичних конференцій і семінарів з проблем освіти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДІЛОВОГО ТА КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» Україна, 01001, Київ, вул. Хрещатик, 2 Тел.: (044) 278–33–39, 278–34–36 Факс (044) 278–33–86 E-mail: gaidey@ukrdim.gov.ua www.ukrdim.org.ua

Значний осередок культурного, громадсько-політичного і ділового життя всієї України. Наша діяльність спрямована на утвердження авторитету нашої держави, пропаганду її досягнень у сферах духовного та ділового життя. В Українському домі відбуваються офіційні заходи за участю перших осіб держав, ми співпрацюємо з посольствами та представниками іноземних країн, займаємось проведенням міжнародних, загальнодержавних та тематичних заходів ділового, культурного та освітнього спрямування. Щорічно у нас проводиться понад 2000 заходів, серед яких офіційні прийоми, бізнес-форуми, конференції та прес-конференції, виставки, презентації, майстер-класи. Багатоярусний простір Українського дому поєднує незалежні приміщення, завдяки просторовій відокремленості яких одночасно можуть проводитися декілька абсолютно різних заходів. До ваших послуг 10 залів площею від 80 до 1100 квадратних метрів, загальна експозиційна площа яких становить 8850 м2 та власний Прес-центр «Український час», розрахований на 100 осіб. Усі приміщення Українського дому оснащені комунікаційними мережами, що дозволяють підключати телефонні лінії, Інтернет, озвучувати будь-які заходи. Електромережа будівлі забезпечує під’єднання устаткування потужністю до 50 квт у будь-якій точці приміщення.


14-16 ЛИСТОПАДА

8

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

Ми надаємо повний спектр послуг, серед яких: проведення прес-конференцій, оформлення заходів (ресторан, хостес, розробка/супровід сайту, фото/відео зйомка, квіткове оформлення тощо); рекламні послуги (розміщення реклами на різних носіях, зв’язок зі ЗМІ); розміщення учасників заходів у готелях («Дніпро», «Президент-Готель», «Україна»); транспортні послуги (трансфер, пасажирські перевезення); поліграфічні послуги (друк банерів, листівок, афіш тощо); послуги перекладу (синхронний, послідовний, усний, письмовий); оренда обладнання (проектор та екран, обладнання для синхронного перекладу, ноутбуки, мобільний офіс, світлова апаратура та ін.); планування та організація заходів (написання сценарію, запрошення артистів тощо). Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» знаходиться в самому центрі Києва, де сконцентроване ділове, політичне та мистецьке життя столиці.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 09117, Київська обл., м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1 Тел.: (04563) 5–30–23, 3–11–57 Тел. приймальні ректора: (04563) 3–11–29, 3–11–73, 5–12–88 www.btsau.kiev.ua Білоцерківський національний аграрний університет — потужний регіональний навчально-методичний і науковий центр, де на 9 факультетах навчається понад дев`ять тисяч студентів. Тут працюють 14 академіків, 56 докторів та 228 кандидатів наук, 22 заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники освіти, вищої школи, сільського господарства, ветеринарної медицини, фізичної культури та спорту України. До складу університетського центру входять 8технікумів, 7 науково-дослідних та 2 навчально-науково-дослідних інститути, 16 науково-дослідних лабораторій, Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Інститут європейської інтеграції, навчально-науково-дослідний центр. Матеріально-технічну базу становлять: 10 навчальних корпусів, експериментальноклінічний блок, потужний комп`ютерний парк, наукова бібліотека, сучасний інформаційний центр, сектор оперативної поліграфії. Для проведення дозвілля студентів в університеті успішно працюють 6 самодіяльних художніх колективів, яким присвоєно почесне звання народних.


2013

9

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Україна, 03115, Київ, вул. Львівська, 23 Тел. приймальної комісії: (044) 409–27–62, 424–70–08 E-mail: pkuu@vmurol.com.ua www.vmurol.com.ua

Рівень акредитації: IV (ліцензія: АЕ № 270197 від 02.07.2013 р.) Дата заснування: 07.05.1999 р. У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут права та суспільних відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут філології та масових комунікацій, Інженерно-технологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Факультет біомедичних технологій, Коледж «Освіта». Матеріально-технічна база: комфортабельні корпуси, бібліотеки, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивні майданчики і зали, центри реабілітації. У базовій структурі м. Києва розміщено власну аудіовідеостудію «Talan-studio», видавничо-друкарський комплекс «Університет «Україна», медико-реабілітаційний центр. Підготовка фахівців здійснюється за 45 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (“молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”) на денній і заочній формах навчання. Є можливість навчатися на двох спеціальностях, отримати вищу освіту за скороченим терміном навчання та другу вищу освіту за напрямами «Правознавство», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», «Менеджмент та адміністрування», «Психологія». В Університеті функціонує аспірантура з та без відриву від виробництва за спеціальностями: 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти; 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія; 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 24.00.03 — фізична реабілітація. Довідки можна отримати за телефонами: +38 (044) 425–29–38 та +38 (044) 428–74–12. Працює відділення доуніверситетської підготовки, на якому здійснюється навчання з дисциплін: українська мова та література, історія України, математика, англійська мова, біологія, фізика, хімія, творче завдання (малюнок, живопис, композиція). Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 423–08–27. З огляду на принципи відкритості та доступності освіти для всіх верств населення Університет «Україна» пропонує одні з найнижчих цін на навчальні послуги в Україні — від 6 000 до 15 000 грн./рік. При цьому діє унікальна система знижок, наприклад, при оплаті наперед, студентам із однієї родини, тим, хто сприяє становленню та розвитку Університету тощо. Інформацію про детальні правила прийому до Університету «Україна», терміни подачі документів та перелік необхідних документів можна отримати за телефонами Приймальної комісії та на сайті vmurol.com.ua. За свою нетривалу 15-річну історію Університет «Україна» здобув як всеукраїнське, так і світове визнання. Згідно з Міжнародним рейтингом університетів за рівнем Інтернет-присутності (Webometrics) станом на січень 2013 року Університет «Україна» посідає 9 місце серед 68 ВНЗ м. Києва.


14-16 ЛИСТОПАДА

10

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32 Тел./факс (0432) 26–33–02 E-mail: info@vspu.net Тел. приймальної комісії: (0432) 27–58–46 E-mail приймальної комісії: vstup@vspu.net www.vspu.edu.ua Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського — багатопрофільний педагогічний ВНЗ, що за сучасними освітніми технологіями здійснює підготовку фахівців з 20 напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», з 17 спеціальностей — за ОКР «спеціаліст», з 18 спеціальностей — за ОКР «магістр». У складі університету 8 інститутів та факультетів, 27 кафедр, докторантура, аспірантура. Контингент студентів денної та заочної форми навчання становить понад 5 тисяч осіб. НДР здійснюється з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, зокрема з проблем нового змісту освіти та методики навчання і виховання.

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. І. ПИРОГОВА Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Тел. (0432) 57–03–60 Факс (0432) 67–01–91 E-mail: admission@vsmu.vinnica.ua Рік заснування-1921 році. Рівень акредитації — IV. Ректор — Академік НАМН України, професор Василь Максимович Мороз. Напрями підготовки: «Медицина», «Фармація». Факультети: • медичний факультет № 1 („Лікувальна справа”), • медичний факультет № 2 („Педіатрія”, „Медична психологія”), • стоматологічний („Стоматологія”), • фармацевтичний („Фармація”, Клінічна фармація”), • факультет післядипломної освіти. • підготовчий факультет для іноземних громадян В університеті навчається 6 585 студентів та 5136 інтернів та слухачів факультету післядипломної освіти.


2013

11

Для якісної підготовки студентів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів в університеті є такі структурні підрозділи: • Науково-дослідний центр; • Інститут реабілітації інвалідів — навчально-науково-лікувальний комплекс; • Науково-експериментальна клініка; • Центр нових інформаційних технологій; • Медико-психологічна клініка «Альтемедцентр»; • Навчально-науково–виробничий комплекс «Біосан»; • Гепатологічний центр; • Гастроентерологічний центр; • Центр лікування безпліддя «Ремеді»; • Науково-діагностичний центр; • Наукові лабораторії сертифіковані (7); • Наукова бібліотека; • Госпрозрахункові підготовчі курси.

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Україна, 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А (трамвай № 1, 5 — зупинка «Академіка Заболотного») Тел.: (0432) 53–62–59, 50–55–54 E-mail: rektor-vfeu@ukr.net www.vfeu.edu.ua Вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Ліцензія АД № 041162 МОНМС України від 15.06.2012 року. ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ проводить підготовку студентів на денній та заочній формах навчання для отримання диплому БАКАЛАВРА на базі 11 класів чи диплому молодшого спеціаліста (на 3-й курс), МАГІСТРА і СПЕЦІАЛІСТА на базі диплому бакалавра та надає ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ за спеціальностями: ФІНАНСИ І КРЕДИТ, ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ОБЛІК І АУДИТ. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ УНІВЕРСИТЕТУ готує МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9-го, 10-го і 11-го класів та диплому кваліфікованого робітника (на другий курс) на денну і заочну форму навчання за спеціальностями: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ І КРЕДИТ, ПРАВОЗНАВСТВО, ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА. Випускники коледжу продовжують навчання в Університеті з 3-го курсу. Оплата за навчання помірна. Іногороднім надається гуртожиток. Стажування в США.


14-16 ЛИСТОПАДА

12

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ВНАУ) Україна, 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 Тел. (0432) 46–00–03 Факс (0432) 57–45–75 E-mail: rector@vsau.org Президент — д. е.н., професор, академік НААН України Калетнік Григорій Миколайович. IV рівень акредитації, в структурі 6 навчально-наукових інститутів: технічний; аграрної економіки; менеджменту адміністрування та права; агротехнологій та екологічного природокористування; тваринництва, харчових технологій та водних біоресурсів; інститут післядипломної освіти та дорадництва; 9 факультетів, 39 кафедр та 7 коледжів. В університеті функціонує військова кафедра. Також Інноваційний центр «Поділля»: НДІ «Біопалив та біомас, ефективності їх виробництва та споживання», НДІ «Кормовиробництва, буряківництва, селекції та насінництва», Науково-дослідні господарства; відділення довузівської підготовки; Ботанічний сад «Поділля»; «Навчальна пасіка», «Навчальне рибне господарство», МТС «Модуль», ЦПК «Олімп»; 17 проблемних науково-дослідних лабораторій. Вперше в Україні, згідно постанови Кабінету Міністрів, утворений і функціонує Навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». До його структури входять Вінницький національний аграрний університет та Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України з їх дослідними, дослідно-селекційними господарствами та структурними підрозділами консорціуму, які розміщені у Вінницькій, Київській, Львівській, Полтавській та Сумській областях. Підготовка: молодші спеціалісти — 18 напрямів, бакалаври — 17 напрямів, спеціалісти та магістри — 16 спеціальностей, аспірантура — 19 спеціальностей, 78 фахових спеціальностей. Контингент студентів біля 15 тисяч. Серед 476 науково-педагогічних працівників 60 докторів наук, 56 професорів, 259 кандидатів наук, 196 доцентів, 3 члени-кореспонденти НААН та 7 академіків. Підготовка іноземних громадян проводиться за напрямами підготовки: 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування; 6.090101 Агрономія; 6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 6.030509 Облік і аудит; 6.050503 Машинобудування; 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва. Університет готує фахівців для Державної митної служби України за фаховими програмами: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Митна справа», «Контроль в митних органах», «Інформаційні системи управління та технології в митних органах», «Організація митного контролю продукції тваринництва», «Технічні засоби контролю в митних органах», «Екологічна експертиза».


13

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» Україна, 03150, Київ, вул.Червоноармійська, 57/3, к. 314 Тел.: (044) 287–41–45, 239–23–28 E-mail: znannya-real@ukr.net www.znannia.info Директор — Харлан Анатолій Андронович. Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик. Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури. Акцент — повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі строки.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Україна, 03150, МСП, Київ, вул. Горького, 180 Тел. для довідок: (044) 528–23–38, 529–42–04 Тел./факс (044) 529–43–92 E-mail: gntb@gntb.gov.ua www.gntb.gov.ua Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України). Ніколаєнко Леонід Іванович, директор. Заснована в березні 1935 р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну назву — 1992 р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної літератури та документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, авторефератів дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; організаційнометодична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламно-інформаційна діяльність; проведення тематичного патентного пошуку; надання фактографічної інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню продукцію; депонування наукових робіт; копіювання документів; надання послуг з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, зображень, електронна доставка документів та інше.


14-16 ЛИСТОПАДА

14

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Україна, 03049, Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19 Тел: (044) 591–51–89, 248–94–91, 465–42–89, 591–51–18 Факс (044) 245–46–88 E-mail: detut@detut.edu.ua www.detut.edu.ua Державний економіко-технологічний університет транспорту — сучасний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців для залізничного транспорту, підприємств та організацій України. Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 10.09.2012 р. Серія АД № 072653 Університет має право на здійснення підготовки наступних фахівців: • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»: 0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» — 6.050202 Напрям підготовки: «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» (форма навчання — денна, заочна). 0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» — 6.070101 Напрям підготовки: «Транспортні технології (залізничний транспорт)» (форма навчання — денна, заочна); 6.070105 Напрям підготовки: «Рухомий склад залізниць» (форма навчання — денна, заочна); 6.070108 Напрям підготовки: «Залізничні споруди та колійне господарство» (форма навчання — денна, заочна). 0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» — 6.050702 Напрям підготовки: «Електромеханіка» (форма навчання — денна, заочна). 0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» — Напрями підготовки: 6.030504 Економіка підприємства (форма навчання — денна, заочна); 6.030509 Облік і аудит (форма навчання — денна, заочна); 6.030508 Фінанси і кредит (форма навчання — денна, заочна). 0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування»- 6.030601 Менеджмент (форма навчання — денна, заочна). • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»: 0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» — 7.03050401 Назва спеціальності підготовки: Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (форма навчання — денна, заочна); 7.03050801 Назва спеціальності підготовки: Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) (форма навчання — денна, заочна); 7.03050901 Назва спеціальності підготовки: Облік і аудит (форма навчання — денна, заочна). 0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування» — 7.03060101 Назва спеціальності підготовки: Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності) (форма навчання — денна, заочна). 0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» — 7.05020203 Назва спеціальності підготовки: Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання — денна, заочна). 0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» — 7.05070203 Назва спеціальності підготовки: Електричний транспорт (форма навчання — денна, заочна). 0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» — 7.07010102 Назва спеціальності підготовки: Організація перевезення і управління на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання — денна, заочна); 7.07010501 Назва спеціальності підготовки: Локомотиви та локомотивне господарство (форма навчання — заочна); 7.07010502 Назва спеціальності підготовки: Вагони та вагонне господарство (форма навчання — денна, заочна); 7.07010801 Назва спеціальності підготовки: Залізничні споруди та колійне господарство (форма навчання — денна, заочна). • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»: 0305 Галузь знань: «Економіка та підприємництво» — 8.03050401 Назва спеціальності підготовки: Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (форма навчання — денна); 8.03050901 Назва спеціальності підготовки: Облік і аудит (форма навчання — денна, заочна); 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) (форма навчання — денна). 0306 Галузь знань: «Менеджмент і адміністрування» — 8.03060101 Назва спеціальності підготовки: Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності) (форма навчання — денна, заочна). 0502 Галузь знань: «Автоматика та управління» — 8.05020203 Назва спеціальності підготовки: Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання — денна, заочна). 0507 Галузь знань: «Електротехніка та електромеханіка» — 8.05070203 Назва спеціальності підготовки: Електричний транспорт (форма навчання — денна). 0701 Галузь знань: «Транспорт і транспортна інфраструктура» — 8.07010102 Назва спеціальності підготовки: Організація перевезення і управління на транспорті (залізничний транспорт) (форма навчання — денна, заочна); 8.07010502 Назва спеціальності підготовки: Вагони та вагонне господарство (форма навчання — денна, заочна); 8.07010801 Назва спеціальності підготовки: Залізничні споруди та колійне господарство (форма навчання — денна, заочна). Випускники отримують дипломи державного зразка за всіма формами навчання бакалавра, спеціаліста, магістра.


2013

15

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ (ДДМА) Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72 Тел. приймальні ректора: (0626) 41–68–09 Факс (0626) 41–66–76 Е-mail: dgma@dgma.donetsk.ua Тел. приймальної комісії: (0626) 41–69–38, 066–051–74–89 Е-mail: pk@dgma.donetsk.ua www.dgma.donetsk.ua

Ректор: Федорінов Володимир Анатолійович — професор, к. т.н. Рік заснування: 1952. Донбаська державна машинобудівна академія — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за денною та заочною формами навчання, а також підготовку кандидатів та докторів наук інженерних та економічних напрямів. До складу академії входить Дружківський машинобудівний технікум ДДМА та машинобудівний коледж ДДМА, а також 12 навчально-консультаційних центрів в 10 містах регіону. Матеріально-технічна база академії включає: 6 спеціалізованих учбово-лабораторних корпусів, 73 комп’ютерних класи, 70 лабораторій, 5 абонементних та 3 читальних зали, літературну вітальню, 3 упорядкованих гуртожитки, їдальню, 4 буфети, кафе, 3 спортивних зали, стадіон, тренажерні зали, скеледром, спортивний модуль, студентський клуб, медичний пункт, стоматологічний кабінет, психологічну консультацію, спортивно-оздоровчі табори «Тиша», «Промінь», які розташовані на березі річки Сіверський Донець. Навчальний процес забезпечує 28 кафедр, на яких працює висококваліфікований науковопедагогічний склад викладачів. ДДМА здійснює підготовку студентів на 4 факультетах за 13 напрямами підготовки: Інженерна механіка (спеціальності: Технології машинобудування, Обладнання та технології ливарного виробництва, Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування), Машинобудування (спеціальності: Металорізальні верстати та системи, Інструментальне виробництво, Металургійне обладнання, Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання), Металургія (спеціальність: Обробка металів тиском), Ливарне виробництво (спеціальність: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів), Зварювання (спеціальність: Технології та устаткування зварювання), Електромеханіка (спеціальність: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод), Системний аналіз (спеціальність: Системи та методи прийняття рішень), Комп'ютерні науки (спеціальність: Інформаційні технології проектування), Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології (спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами), Економіка підприємства (спеціальність: Економіка підприємства), Фінанси і кредит (спеціальність: Фінанси і кредит), Облік і аудит (спеціальність: Облік і аудит), Менеджмент (спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування). Створений на базі ДДМА навчально-виробничий комплекс «Спеціаліст» координує в рамках концепції безперервної освіти взаємодію провідних промислових підприємств та навчальних закладів регіону, на яких здійснюється проходження практики студентів Академії. Розроблена система «3–2–1» щодо ранньої адаптації студентів до робочого місця. Академія увійшла до складу ВНЗ України в рамках єдиного проекту «Передові комп’ютерні технології для університетів України», які використовують програмне забезпечення Delcam. Отримане академією сімейство Solution включає спеціальні засоби щодо програмних продуктів Powet проектування та виготовлення виробів складної форми. Серед них пакети для об’ємного моделювання (Powet SHAPE), розробки програм для верстатів з ЧПУ (Powet MILL), комп’ютерного дизайну (ArtCAM).


14-16 ЛИСТОПАДА

16

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» Україна, 83122, м. Донецьк, вул. Артема, 184 Тел. (062) 319–08–31 Факс (062) 319–08–31 E-mail: info@drti.donetsk.ua www.drti.donetsk.ua

Ліцензія серія АЕ № 270596 від 02.07.2013р. Директор: Володимир Йосипович Поддубняк, кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту України. Навчальний заклад III рівня акредитації. ДВНЗ «Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту» — це сучасний державний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, який здійснює підготовку інженерів та економістів для магістрального і промислового залізничного транспорту, системи транспортного будівництва та інших галузей економіки України. Інститут — єдиний вищий навчальний заклад у Донецькому регіоні, який здійснює підготовку спеціалістів-залізничників, провідний науковий центр залізничної науки. В структурі інституту функціонують 4 факультети («Управління процесами перевезень на залізничному транспорті», «Інфраструктура та економіка залізничного транспорту», заочний факультет, факультет післядипломної освіти), Центр довузівської підготовки та 10 кафедр, з яких 7 — випускаючі («Організація руху поїздів, рухомий склад», «Автоматика, телемеханіка, зв’язок та обчислювальна техніка», «Будівництво, експлуатація споруд і колійне господарство», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Економіка підприємства»). Фінансування підготовки фахівців здійснюється за кошти держбюджету, фізичних та юридичних осіб. Передбачена скорочена форма навчання для випускників технікумів. Для абітурієнтів діють підготовчі курси. Інститут сприяє працевлаштуванню своїх випускників, які навчаються за державним замовленням. Стратегічним партнером на ринку праці є ДП «Донецька залізниця», яке щорічно працевлаштовує більше 50% випускників. Інститут є дійсним членом 3 міжнародних асоціацій (Міжнародної асоціації транспортних університетів Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Російська Федерація), Євразійського економічного клубу вчених, Республіка Казахстан та Асоціації «EURNEX» (Європейська дослідницька мережа передового досвіду у сфері залізничного транспорту, Німеччина)). У 2012–2014 рр. інститут приймає участь у реалізації європейського науково-дослідного проекту NEAR2: European Rail Research Network of Excellence (Система євразійських залізничних досліджень), який фінансується Європейським Союзом в межах Сьомої рамкової програми. Загалом інститут має 14 підписаних угод про співпрацю з транспортними університетами з Росії, Казахстану, В’єтнаму, Польщі, Канади, Болгарії та інших країн. Інститут має потужну матеріально-технічну базу: 5 навчальних корпусів, залізничне депо із спеціалізованими лабораторіями, спортивні майданчики, 1 гуртожиток, наукову бібліотеку, базу відпочинку «Івушка» на узбережжі річки Сіверський Донець.


2013

17

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. ГОРЬКОГО Україна, 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16 Тел./факс (062) 344–40–01 Е-mail: contact@dsmu.edu.ua www.dsmu.edu.ua Єдиний серед медичних ВНЗ України, в якому реалізовано унікальну систему управління якістю підготовки фахівців, вперше було впроваджено стандартизовану оцінку знань-умінь студентів і який отримав сертифікат якості за стандартом ISO 9001. Навчання базується на інноваційному впровадженні кредитно-модульної організації навчального процесу у поєднанні з реалізацією компетентністного підходу. Моніторинг якості знань-умінь студентів здійснюється за допомогою власної системи оцінювання. Протягом 17 років ВНЗ є лідером за результатами ліцензійних тестових іспитів.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18 Тел.: (056) 370–36–21, (0562) 31–20–40 E-mail: abit@duep.edu www.nobel-univer.edu.ua

ШЛЯХОМ ІННОВАЦІЙ — ДО НОВИХ СТАНДАРТІВ! З 1993 року — перший на Дніпропетровщині недержавний навчальний заклад нового типу. З 2009 року — визнаний Національний лідер у галузі вищої освіти. Сьогодні — єдиний в Україні університет, в якому послідовно втілюється в життя девіз: "ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ, ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТЯ!", в якому ЛІЦЕНЗОВАНІ: довузівська підготовка, навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів, перепідготовка, підвищення кваліфікації громадян України та іноземців у сфері економіки, товарознавства, філології, права, психології, соціальної педагогіки, політології, а також підготовка за кваліфікацією "Магістр бізнес-адміністрування" (МВА), аспірантура та докторантура, і з 2009 року діє Університет третього віку (спільний соціальний проект з Дніпропетровською міською радою). 2009, грудень — університет визнано «Лідером галузі» за рейтингом, складеним за офіційними статистичними даними. У 2010 та 2011 рр. за визначенням міжнародного економічного рейтингу «Ліга» Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля отримав Національні сертифікати та статус «ПІДПРИЄМСТВО РОКУ» 2010 та 2011.


14-16 ЛИСТОПАДА

18

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

2010, жовтень — університет отримав сертифікат Європейської бізнес-асоціації «Європейська якість» за дотримання європейських стандартів у галузі освіти. 2010, листопад — на міжнародній виставці« Освіта і наука»університет отримав Золоту медаль у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази». 2012, березень — на Міжнародній виставці «Освіта і наука» Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля отримав Золоту медаль у номінації «Співпраця вищого навчального закладу з бізнесом». 2013, квітень — на Міжнародній виставці «Освіта і наука» Університет отримав Золоту медаль у номінації "Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології". 2013, травень — програма МВА Міжнародної Школи Бізнесу IBS Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля отримала міжнародну акредитацію в Європейській Раді з бізнес-освіти (ЕСВЕ), що підтверджує відповідність програми МВА всесвітньо визнаним стандартам. 2013, жовтень — рішенням Головної конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» Університет визнано Переможцем Конкурсу.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В (ст. м. “Святошин”) Тел.: (044) 537–35–00, 450–64–90, 450–99–31 Факс (044) 452–35–68 Е-mail: office@e-u.in.ua www.e-u.in.ua Рік заснування — 1991. Рівень акредитації — IV. Ліцензія АЕ № 270280 від 07.05.2013 року. У структурі Європейського університету працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; гуманітарно-природничий факультет; факультет професійної адаптації і підприємництва; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; Інститут регіонального розвитку; Міжнародний освітньо-підготовчий центр. У Європейському університеті здійснюється навчання за напрямами підготовки та спеціальностями: Документознавство та інформаційна діяльність; Правознавство; Фінанси і кредит; Банківська справа; Економіка підприємства; Маркетинг; Облік і аудит; Менеджмент; Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); Менеджмент інноваційної діяльності (магістерська програма); Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; Комп’ютерні науки; Програмна інженерія; Інформаційні управляючи системи та технології (за галузями); Програмне забезпечення систем; Системи і методи прийняття рішень; Управління інформаційною безпекою; Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації; Управління інноваційною діяльністю (магістерська програма).


2013

19

Випускники університету отримують диплом державного зразка та диплом Європейського університету. В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школадитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; спеціалізована Рада по захисту кандидатських дисертацій. За 22 роки існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю “Визнання досконалості в Європі” та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. — переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 2011 рік — нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі». Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 Тел./факс: (061) 228–75–00, 764–45–46 E-mail: sekr@znu.edu.ua www.znu.edu.ua Ректор: Микола Олександрович Фролов, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України. ЗНУ — вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації (ліцензія МОН України № АВ 529662 від 15.07.2010). Заснований у 1930 р. Запорізький національний університет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за державним замовленням та за договорами з фізичними чи юридичними особами, як денного, так і заочного відділення за багатьма спеціальностями та напрямами підготовки. До складу університету входить 13 факультетів, а також Кримський, Криворізький, Нікопольський факультети та Економіко-гуманітарний факультет у  м. Мелітополі, Економіко-правничий і Торговий коледжі, Центр вивчення іноземних мов (сертифіковані за міжнародними стандартами), Центр післядипломної освіти, до якого входить сектор бізнес-освіти. Ступеневу систему освіти у ЗНУ забезпечують понад 750 науково-педагогічних працівників (73 — професори, доктори наук та 480 доцентів, кандидатів наук). Серед них — лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. Ярослава Мудрого, а також 17 осіб мають Почесні звання. Дипломи ЗНУ є загальновизнаними в Європі. На вимогу випускників видається уніфікований додаток до диплома європейського зразка (англійською чи іншою мовою). В університеті успішно працює докторантура з 15 спеціальностей та аспірантура з 47 спеціальностей, функціонують спеціалізовані ради по захисту кандидатських дисертацій.


14-16 ЛИСТОПАДА

20

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

Сучасний ЗНУ є потужним освітньо-науковим центром національного значення, що співпрацює майже з усіма країнами Європейського Союзу, Канадою, США, Південною Кореєю, Туреччиною, Китаєм та іншими країнами. Виш підтримує партнерські зв’язки з 50 навчальними закладами й організаціями 25-ти країн світу: Німеччини, Франції, Польщі, Японії, Канади, США та ін. У рамках міжнародного співробітництва на базі університету реалізовується 26 освітніх і наукових проектів. В університеті діє 6 програм подвійного диплома з університетом дю Мен (Франція) та Вроцлавським університетом (Польща), а також 3 постійні програми міжнародних літніх шкіл. У квітні 2013 року аташе посольства Франції в Україні вручила дипломи університету дю Мен першим випускникам програми дистанційного навчання за спеціальністю «французька мова». З 2000 р. у ЗНУ впроваджується програма фінансової підтримки академічної мобільності молодих науковців від німецького благодійного фонду «Марга та Курт Мелльгаард». У 2012/13 навчальному році ЗНУ приєднався до Теллуарської асоціації університетів та програми ООН «Академічний вплив». Загалом, університет є дійсним членом 4 міжнародних асоціацій. 18 листопада 2011 р. Запорізький національний університет прийнято до складу Євразійської асоціації університетів. ЗНУ має потужну матеріально-технічну базу: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс, 4 гуртожитки, Наукову бібліотеку, видавництво, прес-центр, редакцію Обласної академічної газети «Запорізький університет», інтернет-радіо «Університет», незалежний студентський інформаційний інтернет-портал «Пороги», локальну телевізійну мережу «Юніверс-ТБ», 2 оздоровчі пункти, санаторій-профілакторій із сучасним медичним обладнанням, бази відпочинку «Славутич» на узбережжі Азовського моря та на острові Хортиця. Запорізький національний університет — класична освіта європейського рівня!

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ Україна, 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 5-й поверх Тел. (044) 285–68–36, Факс (044) 285–33–69 www.il4u.org.il/Israel/Centers/Kiev/ Ізраїльський культурний центр при Посольстві держави Ізраїль в Україні було відкрито у Києві у 1992 р. і за 20 років своєї діяльності в Україні ми стали однією з провідних структур, яка знайомить громадян України з культурою, економікою, політикою, науково-технічними досягненнями, розвитком системи освіти та іншими аспектами суспільного життя сучасного Ізраїлю. Ізраїльський культурний центр в Україні сприяє вивченню та викладанню мови іврит, як головного засобу комунікації та взаєморозуміння, що зміцнює симпатії до Ізраїлю. Ми розвиваємо дієві мережеві структури, що сприяють студентському обміну та мобільності молоді України та Ізраїлю. Центральна роль відводиться відкритим інформаційним площам, таким, як форуми, де утворюється громадська думка, читальні зали, центри вивчення івриту та центри учбовометодичної літератури. Освітні, інформаційні та культурні установи — елементи нашої мережі — репрезентують сучасну культуру Ізраїлю, синергетично посилюючи існуючий потенціал інтересу до держави та зміцнюють демократичні процеси громадянського суспільства.


2013

21

Ми впроваджуємо сучасні форми викладання і підтримуємо перспективні проекти. Ми маємо велику інформаційну базу, яка є доступною для усіх громадян України. Ми є органазітором багатьох культурних заходів: лекцій, художніх та фотовиставок, дискусій і форумів, семінарів і тренінгів, концертів і вечірок для молоді та студентів, дитячих таборів і зустрічей з видатними ізраїльськими діячами культури та мистецтв, які проводяться як у Києві, так і за його межами. Наші двері широко відкриті для усіх бажаючих познайомитися з культурою Ізраїлю! Наші програми: Курси вивчення мови іврит Незалежно від того, чи починаєте ви тільки-но вивчати іврит, чи вже добре ним володієте, чи він вам потрібен для роботи, чи для того, щоб комфортно подорожувати Ізраїлем і розуміти звернену до вас мову — курси івриту при ІКЦ допоможуть вам покращити рівень володіння івритом та набути нові знання! Слухачі оволодіють всіма мовними навичками: читанням, письмом, усним мовленням та аудіюванням. Групи займаються у зручний час, викладання проводиться російською, українською мовами та на івриті. Після завершення курсу слухачі складають іспити та отримують відповідний сертифікат. Набір початківців проводиться постійно. Пропонуємо вам просто спробувати и бажаємо успіхів! Курси є безкоштовними для всіх громадян України. «Binat Atid» — інтелектуали майбутнього» — це новий проект організації «Натів» при міністерстві Глави уряду Ізраїлю. Вас чекає знайомство з вищими навчальними закладами Ізраїлю, відвідування найбільших ізраїльських компаній, а також незабутні екскурсїі. Група формується з молоді 16–17 років, яка проявляє неабиякі таланти у навчанні. Програма «Натів — Техніон» «Точні науки та інженерія: перший рік навчання російською мовою» Представляємо Вашій увазі освітній проект тривалістю в 10 місяців для випускників шкіл і молодих людей віком до 27 років в ізраїльському технологічному інституті «Техніон». Якщо у Вас є схильність та талант до вивчення природничих наук, у Вас технічний склад розуму і Ви успішно засвоюєте математику і фізику — це унікальна можливість отримати освіту в одному з найкращих політехнічних ВНЗ світу. МАСА — освітні програми в Ізраїлі тривалістю до 1 року за напрямами:

• • • • •

Міжнародний маркетинг Засоби масової інформації та мультимедіа Індивідуальний курс дослідницьких робіт Стажування та кар’єрний рост в ізраїльських фірмах Програма по підготовці до екзамену та отримання ліцензії на роботу в Ізраїлі для лікарів та стоматологів

Програма «МАСА» відкриє перед тобою нові можливості майбутнього життя, ти отримаєш досвід навчання за кордоном, розшириш свій світогляд, побачиш і відчуєш іншу країну. Якщо ти хочеш навчатися у Ізраїлі і тобі від 18 до 40 років — «МАСА» саме для тебе! Скаутський молодіжний клуб «ЦОФІМ» запрошує друзів! В’язати будь-які вузли, розпалювати вогнище дюжиною способів, орієнтуватися на місцевості, розбивати намети — цими та іншими корисними навичками ви зможете оволодіти, якщо приєднаєтесь до нас. Головною метою «Цофім» є духовний та фізичний розвиток у поєднанні з активною участю в громадському житті. Всі скаути поділені на дві вікові групи: юнацьку (12–15 років) та старшу (15–17 років), вихованці якої у майбутньому можуть стати інструкторами. До кожної дитини ми знаходимо індивідуальний підхід, намагаємося виявити кращі якості та активізувати їх. Діяльність скаутів проводиться за трьома основними напрямками: заняття в групі, на природі та практичні заняття.


14-16 ЛИСТОПАДА

22

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ Україна, Київ, вул. Нововокзальна, 17 Тел.: (044) 239–07–98, 528–41–52, Факс: (044) 536–14–51, 536–14–85 E-mail: ipkdczy115@ukr.net www.ipk-dszu.kiev.ua Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України — державний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації. Ліцензія АД № 072898 від 16.10.2012 р. Навчальний процес в інституті організовано за новітніми освітніми програмами і технологіями, включаючи сучасні інтерактивні та діалогові форми, із використанням комп’ютерно-інформаційних та технічних засобів навчання. Навчальні плани та програми розробляються відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. Випускникам видається диплом про освіту державного зразка. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад інституту — академіки, доктори та кандидати наук, професори й доценти становлять у ньому 93,2%, що забезпечує високий рівень викладання відповідно до державних стандартів. Сучасні технології навчання, унікальні авторські курси та методики, ґрунтовні наукові праці викладачів та їхній багаторічний досвід викладацької роботи є запорукою здобуття студентами якісної сучасної освіти, всебічної теоретичної та практичної підготовки. Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр; спеціаліст; магістр. Перелік факультетів: Факультет економіки та управління; Центр підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості. Форми навчання: денна, заочна. Набір студентів на перший курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводиться за напрямами підготовки: • Менеджмент. Форма навчання — денна, зоочна. Термін навчання — 4 роки. • Управління персоналом та економіка праці. Форма навчання –очна. Термін навчання — 4 роки. • Психологія. Форма навчання — очна. Термін навчання — 4 роки. Набір студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» проводиться за спеціальностями: Менеджмент організацій і адміністрування; Управління персоналом та економіка праці; Психологія. Форма навчання — денна. Термін навчання — 1 рік. Набір студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» проводиться за спеціальностями: Психологія; Менеджмент організацій і адміністрування; Управління персоналом та економіка праці; Адміністративний менеджмент. Форма навчання — денна. Термін навчання — 1–1,5 роки. Набір слухачів для здобуття другої вищої освіти проводиться за спеціальностями: Психологія; Соціальна робота; Менеджмент організацій і адміністрування. Форма навчання — очна. Термін навчання — 2–2,5 роки. Інститут здійснює набір до аспірантури за науковими спеціальностями: 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством; 08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Форма навчання: денна — 3 роки, заочна — 4 роки.


2013

23

ИНСТИТУТ РИТМОЛОГИИ ЕВДОКИИ ЛУЧЕЗАРНОВОЙ (МАРЧЕНКО) (ННОУ «ИРЛЕМ»). ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ННОУ «ИРЛЕМ» В УКРАИНЕ: Украина, Киев, ул. Чапаева, 2/16 Тел. (044) 229–33–27, Моб. тел. (067) 901–72–50 Е-mail: kiev@irlem.ru, vp_ukraine@irlem.ru ГОЛОВНОЙ ОФИС ННОУ «ИРЛЕМ»: Россия, 125040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 9 Тел.: 495 287 87 99, 812 309 05 58, 812 309 34 79 (круглосуточно) E-mail: office@irlem.ru www.irlem.ru Институт ритмологии Евдокии Лучезарновой (Марченко) — это Негосударственное Научнообразовательное Учреждение. Создан в 2002 г. Основная задача — изучение ритмовремени, его свойств и влияния на жизнь и мозг человека. Разработки и обучающие программы ИРЛЕМ базируются на научных исследованиях Е. Д. Лучезарновой и созданном ею Ритмометоде 7Р0 ЕДЛМ. Деятельность направлена на то, чтобы научить человека ощущать время, фиксировать и регистрировать его и, главное, сохранять. Если человеку показать, где живёт время, как оно выделяется, куда исчезает и что происходит, когда он получает или теряет время, то ценность жизни как таковой возрастает тысячекратно. Новизна заключается в обосновании методических условий формирования и целостности представления о мире с позиции времени. Более того, создано обучение по освоению инструмента работы со временем под названием «Ритмометод 7Р0 ЕДЛМ». Основные направления деятельности: научно-исследовательская; образовательная; социальная. Приоритетные направления исследований: влияние ритмовремени на развитие потенциала головного мозга человека; формы взаимодействия человека и ритмовремени в процессе развития человека; ритмовремя как способ решения проблем и конфликтов. Этапы образовательного направления: 1 этап — ритмология для каждого; 2 этап — освоение Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ; 3 этап — профессиональное обучение. Программы рассчитаны на несколько целевых аудиторий: для широкого круга слушателей; для пользователей Ритмометода 7Р0 ЕДЛМ; для специалистов, преподающих ритмологию. Программы длительностью от 2-х до 7 дней. Формы обучения: очная дневная, очная вечерняя, очно-заочная. Формат обучения: стационарная, дистанционная (вебинары) и выездная (по месту приглашения). Без возрастных и социальных ограничений. Ежегодно обучение в ИРЛЕМ проходит более 10 000 человек. Социальные проекты: клубы, фотовыставки «Откуда приходит время», конкурсы «Время в зеркале науки» и «Время в зеркале искусства», ежегодные акции «Берегите воздух», «Миссия мир», «Время России», «Живите грамотно». Формирование современных актуальных знаний о ВРЕМЕНИ — жизненная необходимость для решения насущных и стратегических задач.


14-16 ЛИСТОПАДА

24

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

«ИНФОЛАЙФ КИЕВ» КОМПАНИЯ Украина, 03164, Киев, ул. Осенняя, 33, офис 1 (ст. м. «Академгородок») Моб. тел. (066) 323–69–88 Е-mail: infolifekiev@yandex.ru Координатор проекта: Овчаренко Елена www.infolifekiev.com.ua Профориентация от компании «Инфолайф Киев» Профотбор — процедура оценки профессиональной пригодности человека, изучение возможности овладения им определенной специальностью, достижения требуемого уровня мастерства и эффективного выполнения профессиональных обязанностей. Ученые разработали систему тестирования, определяющую по отпечаткам пальцев наследственные способности, интеллектуальные и физиологические особенности человека. Такое исследование особенно актуально для детей младшего и школьного возраста. Если Ваш ребенок заканчивает школу, ему пора определиться с выбором своей будущей профессии. Сделать это быстро и качественно также можно с помощью тестирования. Аппарат просканирует отпечатки пальцев и наглядно покажет, в какой области человек достигнет наилучших результатов: в гуманитарной, социально-экономической, технической или какой-то другой. Для детей оценка предпочтительного профильного образования является нагляднейшим материалом для верного выбора специальности и дальнейшего обучения в школе или ВУЗе. Биометрическое тестирование InfoLife Киев- это эффективный способ определения генетических особенностей человека в работе и учебе, в спорте и физиологии, здоровье и модели поведения по отпечаткам пальцев. Какую информацию можно получить? Тестирование можно разделить на 6 направлений: профориентация, спортотбор, физиология, здоровье, психотип и дополнительные рекомендации. Каждый из блоков содержит диаграммы и графики, пояснения и примеры, раскрывающие и описывающие ваши способности и особенности в данном направлении.


2013

25

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЛОРИСТИКИ "КАМЕЛИЯ-ФЛОРИС" Тел.: (044) 583–4–666 Моб. тел.: (050) 717–50–60, (067) 508–47–46 www.camellia.com.ua Профессиональная школа европейской флористики "Камелия-Флорис" организована корпорaцией цветов "Камелия" совместно со студией цветочного дизайна "Флорис". Корпорация «Камелия» — лидер цветочной отрасли Украины, ее деятельность охватывает все основные направления цветочного бизнеса: производство, оптоворозничные продажи, фитодизайн, ландшафтный дизайн и флористику. Приобретенный опыт и знание передовых голландских технологий позволили организовать собственное цветочное производство в Украине. Студия Цветочного дизайна «Флорис» за годы существования выпустила сотни учеников, которые успешно работают на флористическом рынке Украины и за рубежом. Программа обучения в школе отвечает высоким требованиям современного обучения, разработана на основе программ европейских школ флористики и адаптирована под украинский рынок. Преподавательский состав — высокопрофессиональные практикующие флористы, постоянно повышающие квалификацию у европейских мастеров флористики. Профессиональная школа европейской флористики "Камелия-Флорис" предлагает Вашему вниманию следующие формы обучения: основной курс (*с предоставлением диплома); экспресс курс; заочный курс; детская школа; хобби клуб; выездные сессии на природе; посещение семинаров и мастер-классов. * Основной курс включает 4 семестра обучения. По итогам сдачи экзамена выдается Свидетельство государственного образца, учащимся присваивается квалификация "флорист 3-го разряда". Для получения 4-го и 5-го разрядов студенты изучают компьютерное моделирование и дизайн, фотодело, азы ландшафта, конкурсную флористику. Учащимся предоставляется возможность принимать участие в конкурсах и выставках, организуемых в Киеве, Харькове и других городах Украины, посетить мастер-классы известных зарубежных флористов. Лучшим выпускникам — возможность трудоустройства в компании "Камелия" и в студии цветочного дизайна "Флорис". Став учениками нашей школы, вы приобретете, самые передовые знания в области трендов и тенденций флористичеческого дизайна и получите современную, перспективную специальность флориста.


14-16 ЛИСТОПАДА

26

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ імені ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО Україна, 04071, Київ, вул. Фрунзе, 9, кім. 119 (приймальна комісія) Тел. приймальної комісії: (044) 417–17–57 Е-mail: recrut@maritime.kiev.ua Тел. центру довузівської підготовки: (044) 417–17–60 Е-mail: pv.kl@yandex.ru www.maritime.kiev.ua Навчальний заклад ІІІ, ІV рівнів акредитації. Ліцензія МОНУ АЕ № 270786 від 12.08.2013 р. Ректор: Панін Владислав Вадимович, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, д. т.н., проф. Факультети академії — Спеціальності: • Судноводіння — Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок, експлуатація електрообладнання та автоматики суден. • Юридичний — Правознавство. • Економіки транспорту — Менеджмент, Облік і аудит, Економіка підприємства, Транспортні технології, Програмна інженерія. Військова кафедра. Друга вища освіта. Навчання студентів-іноземців. Магістратура. Аспірантура. Центр довузівської підготовки. Безкоштовна юридична клініка. Міжнародні зв’язки академії розвиваються на основі співробітництва між навчальними закладами, міжнародними морськими організаціями та судноплавними компаніями на основі міжнародних проектів, договорів та угод. Академія має такі відокремлені структурні підрозділи: 1. Севастопольський факультет морського транспорту КДАВТ. 2. Миколаївський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ. 3. Дунайський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ. 4. Коледж морського і річкового флоту КДАВТ. 5. Київський транспортно-технологічний коледж КДАВТ. 6. Севастопольський морський коледж КДАВТ. 7. Київське вище професійне училище водного транспорту КДАВТ. 8. Севастопольське вище професійне училище КДАВТ. 9. Ізмаїльське вище професійне училище КДАВТ. 10. Миколаївське професійно-технічне училище “Морехідна школа” КДАВТ. 11. Дунайський навчально-консультативний пункт КДАВТ. 12. Навчально-консультаційний центр КДАВТ у м. Миколаєві. 13. Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту КДАВТ. Академія є членом Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) та постійним учасником Генеральної асамблеї асоціації. ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ здійснює підготовку слухачів до незалежного тестування з дисциплін: математика, історія України, українська мова, іноземна мова. За умовами позитивного складання атестаційних контрольних робіт — додається до 20 балів до основних балів рейтингу, при вступі до академії на спеціальності: «судноводіння», «експлуатація суднових енергетичних установок», «програмна інженерія», «транспортні технології». Форми навчання: вечірня (вт, чт), суботня (суб), дистанційна (за допомогою мережі Internet). Прийом документів: протягом вересня — для 8-ми місячних ПК та протяом грудня — для 5-ти місячних ПК. Початок занять: з 1 жовтня (для 8-ми місячних ПК) та з 1 січня (для 5-ти місячних ПК).


2013

27

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ Україна, 01015, Київ, вул. Лаврська, 15 Тел. (044) 255–12–06, Факс (044) 255–12–60 E-mail: pom.rektor@bk.ru http://kdais.kiev.ua

Рік відродження семінарії — 1989 р. Рік відродження академії — 1992 р. Київська духовна академія є вищим навчальним закладом Української Православної Церкви, який готує богословів та кандидатів для прийняття священного сану. В Академії вивчаються богословські дисципліни (такі як Святе Письмо Старого та Нового Завіту, догматичне богослов’я, історія християнської Церкви) та інші (філософія, історія України, педагогіка, психологія, сучасні і стародавні мови та ін.). Всі дисципліни розділяються на наступні кафедри: • Кафедра біблеїстики; • Кафедра богослов’я; • Кафедра церковної історії; • Кафедра церковно-практичних дисциплін. Наукова праця викладачів КДА представлена в офіційному друкованому виданні «Труди Київської духовної академії», а також виданнями власних наукових досліджень. З 2008 року Академія видає студентський журнал «Академічний Літописець», в якому кожен студент має можливість опублікувати свій творчий доробок. Зарахування до Київської духовної академії відбуватиметься за результатами ЗНО (сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти) та результатами внутрішніх іспитів.

КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ Україна, 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 6 Тел./факс (044) 278–80–44 E-mail: info@kda.org.ua www.kda.org.ua Рік відродження — 1992 р. Київська православна богословська академія — вищий богословський (духовний) навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців у галузі біблеїстики, православного богослів’я, церковної історії, церковного права, літургіки, церковного співу та місіології за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» та наукових і науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, які можуть бути священнослужителями, працівниками синодальних та єпархіальних управлінь, місій, регентами церковних хорів, викладачами середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, співробітниками наукових установ.


14-16 ЛИСТОПАДА

28

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

Відділення: богословське, регентське. Форми навчання: денна, заочна, вечірня. Термін навчання: 4 роки (бакалаврат), 2 роки (магістратура), 3 роки (аспірантура), 3 роки (докторантура). Офіційне друковане видання: «Труди Київської Духовної Академії». На богословському відділенні навчання відбувається на стаціонарній та заочній формі. На стаціонарну форму приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають середню освіту, неодружені або одружені першим шлюбом. На заочній формі мають право навчатися тільки священнослужителі, що звершують богослужіння на парафіях Української Православної Церкви Київського Патріархату. Регентське відділення готує регентів та псаломщиків церковного хору. Форма навчання — вечірня. В Академії діють такі кафедри: богослів'я, Священного Писання, літургіки і церковного співу, церковної історії, церковного права, філософії, філології. В академії діє спеціалізована вчена рада із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата богословських та церковно-історичних наук. Богослужбову практику студенти проходять у храмі на честь св. апостола і євангелиста Іоана Богослова. Академія має два гуртожитки, бібліотеку з читальним залом, комп'ютерний клас із доступом до мережі інтернет, спортзал.

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Україна, 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 Тел.: (044) 278–75–73, 424–60–01 E-mail: kiti@cyfra.net www.kip.org.ua Рівень акредитації — IV. • Факультет перекладу здійснює підготовку: бакалаврів (очно), спеціалістів (очно/ заочно), магістрів (очно/заочно) — 2–3 іноземні мови. • Факультет другої вищої освіти здійснює перепідготовку: спеціалістів (очно, в денні та вечірні години) — 2 іноземні мови з першого року. Термін навчання — 2,5 роки. Прийом документів двічі на рік — в липні (початок занять з 1 вересня) та в січні (початок занять з 1 лютого). Виробнича перекладацька практика в міністерствах, відомствах, іноземних посольствах та представництвах, банках та міжнародних організаціях (67 баз практики). Підготовчі курси протягом року. Прийом документів на підготовчі курси — протягом року. Для вступу на першу освіту рівня «бакалавр» приймаються сертифікати незалежного зовнішнього тестування з української мови та літератури, історії України або всесвітньої історії та з англійської мови.


2013

29

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" Україна, 01601, Київ, вул. Івана Кудрі, 29 Тел. приймальної комісії (044) 529–24–48, Тел. (044) 529–14–23 www.kklp.kiev.ua Провідний галузевий Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж легкої промисловості» І-ІІ рівнів акредитації, що готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Заснований у 1930р. Готує фахівців за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Організація виробництва», «Виготовлення виробів із шкіри», «Швейне виробництво», спеціальність «Дизайн» спеціалізації «Дизайн одягу», «Дизайн взуття», «Комп'ютерний дизайн». Вступні іспити: українська мова (диктант), математика (усно), для спеціальності «Дизайн»: укр. мова (диктант), рисунок, живопис.

КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦІ (КМЦП) www.kmcp.kiev.ua Головний офіс: Україна, 01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-Б Тел. (044) 288–10–02, Факс (044) 278–02–29 розклад роботи та години прийому: пн-пт 9.00–18.00. обідня перерва: 13.00–13.45 Молодіжна біржа праці: Україна, 01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-Б Тел./факс (044) 278–02–29 розклад роботи та години прийому: пн-пт 9.00–18.00. обідня перерва: 13.00–13.45 Молодіжний бізнес-центр: Україна, 01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-Б Тел./факс (044) 278–02–29 розклад роботи та години прийому: пн-пт 9.00–18.00. обідня перерва: 13.00–13.45 Е-mail: kmcp@ukr.net

Київський молодіжний центр праці (КМЦП) — центр, головним завданням якого є надання різноманітної допомоги з питань тимчасового та повного працевлаштування, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді, координація та розвиток міжнародних молодіжних программ, підтримка підприємницьких та громадських ініціатив молодих людей, активізації міжнародного молодіжного та студентського обмінів тощо. Основні напрямки роботи КМЦП: працевлаштування молоді в Україні за допомогою Молодіжної біржі праці, яка пропонує різноманітні послуги щодо постійної та тимчасової зайнятості молоді, надає їй правову та психологічну допомогу з питань працевлаштування; підтримка підприємницької ініціативи молоді, шляхом надання консультацій з бізнес-планування та іншої сервісної підтримки молодих підприємців.


14-16 ЛИСТОПАДА

30

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 64 Тел. (044) 239–33–33 Факс (044) 239–33–88 E-mail: office.chief@univ.net.ua www.univ.kiev.ua

Рік заснування — 1834 р. Рівень акредитації — IV. Ректор — Леонід Васильович Губерський, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, доктор філософських наук, професор. Структура: в університеті функціонує 7 навчальних інститутів (філології, військовий, міжнародних відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної освіти, управління державної охорони України), 15 факультетів (географічний, геологічний, економічний, історичний, механіко-математичний, радіофізичний, кібернетики, психології, соціології, підготовчий, фізичний, філософський, хімічний, юридичний, навчання іноземних громадян), 1 Навчально-науковий центр «Інститут біології», 192 кафедри, на яких навчається понад 26 тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад університету 600 професорів, докторів наук, із них більше 60 академіків і член-кореспондентів Національних академій наук України та більш як 1570 доцентів, кандидатів наук. Київський університет готує фахівців за наступними напрямами: філософія; історія; філологія; соціологія; психологія; політологія; міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; міжнародний бізнес; країнознавство; журналістика; реклама та зв’язки з громадськістю; видавнича справа та редагування; кіно- та телемистецтво; економічна теорія; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; фінанси і кредит; облік і аудит; менеджмент; хімія; біологія; геологія; географія; гідрометеорологія; математика; механіка; фізика; прикладна фізика; прикладна математика; інформатика; системний аналіз; комп’ютерна інженерія; програмна інженерія; радіотехніка; оптотехніка; геодезія, картографія та землеустрій; соціальна робота; туризм; соціальна педагогіка; культурологія; правознавство; прикладна статистика; статистика; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Форми навчання: денна, заочна. Діє аспірантура і докторантура. Міжнародні зв’язки: Київський університет має 180 партнерських угод з університетами із 55 країн світу.


2013

31

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Україна, 03680, Київ, Повітрофлотський просп., 31 Тел. (044) 248–49–05 Тел. приймальної комісії: (044) 245–46–90 ww.knuba.edu.ua Рік заснування — 1930. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія МОіНУ АЕ № 270151 від 07.05.2013 р. Свідоцтво про акредитацію РД-IV № 1157363 від 02.07.2013 р. Ректор — д.ек.н., професор Куліков Петро Мусійович. Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. За всі роки свого існування університет підготував понад 65 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько 4 тисяч спеціалістів для 120 країн свiтy. В даний час в університеті навчається близько 10000 студентів. КНУБА здійснює підготовку студентів на 6 факультетах. Вища освіта надається за напрямами підготовки: «Будівництво», «Архітектура», «Менеджмент», «Геодезія, картографія та землеустрій», «Товарознавство і торгівельне підприємництво», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Образотворче мистецтво», «Машинобудування», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки», «Професійна освіта». Підготовка фахівців фінансується за рахунок: коштів державного та місцевих бюджетів України (за державним замовленням); коштів юридичних та фізичних осіб. Форми навчання: денна, заочна. При університеті працює відділення довузівської підготовки, яке здійснює підготовку молоді до зовнішнього незалежного тестування з предметів вступних випробувань та предметів творчого конкурсу для вступу до КНУБА.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА Контактна інформація для вступників (Центр доуніверситетської підготовки) Україна, Київ, вул. Тимошенка, 13Б, к. 116 Тел. (044) 428–34–07 E-mail: abiturient@kubg.edu.ua www.kubg.edu.ua Рівень акредитації: IV. Форма власності: університет належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Рік заснування: літопис університету ведеться з 16 березня 1874 р., коли було відкрито


14-16 ЛИСТОПАДА

32

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

перші педагогічні курси удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу. Ректор: Віктор Олександрович Огнев'юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Київський університет імені Бориса Грінченка — сучасний та успішний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, у якому навчається понад 7 тисяч студентів. Університет забезпечує неперервну підготовку конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами від молодших спеціалістів до докторантів та підвищення кваліфікації педагогів навчальних закладів м.Києва. У рейтингу МОН України Київський університет імені Бориса Грінченка посідає 6 місце серед педагогічних та гуманітарних ВНЗ. Структура: в університеті функціонує 6 навчальних інститутів (Інститут людини, Інститут суспільства, Гуманітарний інститут, Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут післядипломної педагогічної освіти) та Університетський коледж, що здійснюють підготовку за 39 напрямами та спеціальностями. Університет має 5 корпусів загальною площею 43,3 тис. м2 та розвинуту інфраструктуру: сучасну бібліотеку з філіями в корпусах; спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами; понад 80 SMART — аудиторій; сучасні комп’ютерні аудиторії; Wi-Fi зони; системи відеоконференцій; актові зали; телестудію та прес-центр. Одним з найважливіших напрямків діяльності університету є його інтернаціоналізація. Університет є підписантом Великої Хартії університетів (м. Болонья, Італія); членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації освіти дорослих. В університеті активно розвиваються академічні обміни, мобільність науковців та студентів; гостьові лекції — презентації міжнародних фондів, організацій, професорів закордонних університетів; міжнародні проекти Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Форми навчання: денна, заочна з використанням дистанційних технологій. Навчання: за бюджетом і на контрактній основі. Діє аспірантура й докторантура.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (КУП НАНУ)

Україна, 03142, Київ, вул. Акад. Доброхотова, 7-А Тел.: (044) 424–33–35, 424–13–79, 452–28–64, Тел./факс (044) 452–28–64 E-mail: kul@kul.kiev.ua www. kul.kiev.ua Ліцензія МОНмолодьспорт України, серія АД № 072657 від 10.09.2012. КУП НАНУ — єдиний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в системі Національної академії наук України. Університет здійснює навчання іноземних громадян. КУП НАНУ має структурні підрозділи у містах Рівному та Ужгороді. У навчальному процесі КУП НАНУ застосовуються численні методики, технології,


2013

33

педагогічні прийоми, серед яких можна виділити традиційні (лекції, дискусії, різноманітні практики, демонстрації тощо) та інноваційні методики (як то майстер-класи провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, а також державних діячів). Напрями підготовки (спеціальності): Правознавство; Міжнародне право. Освітньо-кваліфікаційні рівні: Бакалавр; Спеціаліст; Магістр. В університеті діють: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації; Кафедра військової підготовки; Аспірантура; Відділ практичного навчання та працевлаштування. Форми навчання: Денна; Заочна; Заочно-дистанційна. Спеціалізації: Цивільне та трудове право; Суд. Прокуратура. Адвокатура; Господарськоправова; Міжнародне приватне право; Міжнародне публічне право; Право міжнародної безпеки. Підготовче відділення: пропонує спеціалізовані підготовчі курси — навчання протягом семи місяців (прийом документів з 01 вересня) та інтенсивні підготовчі курси — навчання протягом одного місяця (прийом документів з 01 лютого). Форми навчання — денна та заочно-дистаційна. Викладачами профілюючих дисциплін є провідні науковці НАН України, серед яких академіки, члени-кореспонденти Національної академії наук України та Академії правових наук України, доктори наук, кандидати наук, професори та доценти. Ректор КУП НАНУ — Бошицький Юрій Ладиславович, http://kul.kiev.ua/vikladachi/boshickiy-juriy-ladislavovich.html кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Почесним ректором Київського університету права НАН України є академік НАН України та Академії правових наук України Шемшученко Юрій Сергійович — відомий вчений та організатор юридичної науки в Україні. Приймальна комісія працює протягом року.


14-16 ЛИСТОПАДА

34

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ» Украина, Киев, бул. Леси Украинки 26А, 5 этаж Тел.: (044) 537–22–60, www.kiev.itstep.org

Компьютерная Академия «Шаг» — одна из лидеров компьютерного образования в Украине, готовящая профессиональных IT-специалистов по следующим направлениям: • Разработка программного обеспечения • Сетевые технологии и системное администрирование • Компьютерная графика и дизайн. Срок обучения — 2,5 года. Возможность выбора обучения как на стационаре (занятия 4 раза в неделю + 1 день на самостоятельную подготовку), так и на полустационаре (1 раз в неделю по выходным). Обучаясь в Академии Вы можете самостоятельно выбирать время обучения: утром, днем или вечером. За 13 лет своего существования Академия открыла 15 филиалов в самых крупных областных центрах Украины, а также филиал в Казани, Праге, Минске, Астане и подготовила более 16000 квалифицированных программистов, системных администраторов, дизайнеров и web-разработчиков. Студенты Академии выигрывают множество международных конкурсов: в 2012 году выиграли один из самых престижных IT-чемпионатов — международный конкурс Microsoft Imagine Cup, в самой главной категории — Software Design (дизайн программного обеспечения). В учебном процессе используются уникальные программы и методические материалы, за разработку которых Компьютерная Академия «Шаг» получила серебряную медаль на конкурсе «Высокие технологии в образовании», организованном Министерством образования и науки Украины. В настоящее время Компьютерная Академии «ШАГ» имеет следующие статусы: • Microsoft IT Academy; • Локальная Академия CISCO; • Autodesk Training Center; • Авторизованные центры тестирования Pearson VUE и Prometric; • Авторизованный центр SUN. По окончании обучения выпускники Компьютерной Академии получают диплом на украинском и английском языках, помощь в трудоустройстве, а также международные сертификаты по программам Microsoft, Sun, Oracle, Cisco, AutoCAD, Maya, Inventor, 3D Max. При Киевском филиале Компьютерной Академии "Шаг" открыты: • Центр по трудоустройству, помогающий каждому выпускнику с выбором наилучшего места работы. • Малая Компьютерная Академия «ШАГ» для детей от 9 до 14 лет;


2013

35

• Профессиональные компьютерные курсы по различным направлениям компьютерной индустрии, в том числе для корпоративных клиентов по индивидуально разработанным программам; • Подготовительное отделение для абитуриентов Академии. Для желающих получить качественные компьютерные знания за максимально короткий срок Компьютерная Академия «Шаг» предлагает множество курсов — от «Пользователь ПК» до профессиональных. Занятия проходят как в группе, так и индивидуально. Подробно с программой курсов можно ознакомиться на сайте: www.kiev.itstep.org или посетив приемную комиссию. Для Вас всегда может быть составлена программа индивидуального обучения. Хочешь получить престижную работу завтра? Получи серьезную специальность сегодня!

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК» Україна, 03113, Київ, вул. Лагерна, 30–32 Тел.: (044) 455–57–57, 455–57–07 E-mail: krok@krok.edu.ua www.krok.edu.ua Державний диплом. IV рівень акредитації. Ліцензія МОН України АЕ 270721 від 02.07.2013 р. Університет «КРОК» — є одним з перших приватних ВНЗ України, заснований у 1992 році. В Університеті здійснюється підготовка, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за напрямами: «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Менеджмент», «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес», «Психологія», «Правознавство», «Комп’ютерні науки». У складі Університету працюють: Коледж економіки права та інформаційних технологій та Київський Коледж нерухомості. Державний заклад "Луганський державний медичний університет" Україна, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річча Оборони Луганська, 1 E-mail: kanc@lsmu.edu.ua www.lsmu.edu.ua Ректор: Івченко Валерій Костянтинович, доктор медичних наук, професор. Університет (інститут) було засновано в 1956 році. Луганський державний медичний університет, що є закладом найвищого — ІV рівня акредитації, пропонує Вам найпрестижнішу медичну освіту за світовими стандартами. Університет проводить навчання за рахунок бюджету та контракту за спеціальностями: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія», «фармація», «технологія парфумернокосметичних засобів» та «сестринська справа». До послуг студентів — сучасні мультимедійні аудиторії та навчальні класи, бібліотека із вільною Wi-Fi зоною Інтернету, відремонтовані гуртожитки, їдальня, спортивний комплекс із тренажерними залами.


14-16 ЛИСТОПАДА

36

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Україна, 79007, м. Львів, МСП, вул. Клепарівська, 35 Тел.: (032) 233–14–77, 233–05–44 Факс (032) 233–00–88 Е-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua www.ubgd.lviv.ua

Рік заснування — 1947. Ліцензія АЕ № 270539 від 05.06.2013 р. Ректор університету — заслужений працівник освіти, доктор педагогічних наук, професор Козяр Михайло Миколайович. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності — провідний вищий навчальний заклад України в галузі безпеки людини. Університет є членом Асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, що працюють у галузі безпеки людини — European Fire Service Colleges Association (EFSCA). В СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ ДІЮТЬ: • інститут цивільного захисту; • інститут пожежної та техногенної безпеки; • гуманітарний факультет; • відділ заочного та дистанційного навчання; • факультет доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти; • Вінницьке вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; • Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (у Вінницькому вищому професійному училищі): організація та техніка протипожежного захисту; радіаційний та хімічний контроль. за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: філологія (англо-український переклад); практична психологія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; транспортні технології; соціальна робота; управління інформаційною безпекою; цивільний захист; охорона праці; пожежна безпека. за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста: практична психологія; екологія та охорона навколишнього середовища; організація перевезень і управління на транспорті; організація і регулювання дорожнього руху; адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації; цивільний захист; охорона праці; пожежна безпека; управління проектами. Факультет доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти: діють курси доуніверситетської підготовки; здійснює підвищення кваліфікації та поглиблення професійних знань та вмінь фахівців різних міністерств, відомств, галузей з


2013

37

протипожежного захисту об'єктів на договірних засадах; проводить спеціальні навчання виконавців робіт протипожежного призначення; проводить заняття з пожежно-технічного мінімуму. Науково-дослідні лабораторії Університету надають такі послуги: відгуки та погодження технічних умов; випробування речовин, матеріалів на пожежну небезпеку; випробування будівельних матеріалів; випробування виробів та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки тощо. Ад'юнктура: здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів за спеціальностями «Пожежна безпека», «Управління проектами та програмами», «Теорія та методика професійної освіти». Науково-педагогічні працівники університету: навчально-виховний процес забезпечують понад 140 досвідчених докторів, професорів, кандидатів наук та доцентів. Міжнародні зв’язки: налагоджена тісна фахова та культурна співпраця з навчальними закладами 14 країн Західної Європи. Курсанти та студенти Університету проходять стажування в споріднених навчальних закладах Європи та беруть участь у міжнародних навчаннях. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 20 вересня 2013 р. підписав Велику Хартію Університетів (Magna Charta Universіtatum). Працевлаштування: • випускники денної форми навчання за державним замовленням (курсанти) отримують спеціальне звання «лейтенант служби цивільного захисту» та скеровуються для подальшого проходження служби; • випускники Університету, які навчалися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються в підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших відомствах.


14-16 ЛИСТОПАДА

38

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Україна, 80381, Львівська обл., Жовківський р-н., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1 Тел. приймальні ректора: (032) 22–42–335 Тел. першого проректора: (032) 22–42–502 Тел. проректора з НР: (032) 22–42–503, Факс (032) 22–42–919 E-mail: lnau@mail.lviv.ua, forum2009lnau@ukr.net www.lnau.lviv.ua Рік заснування — 1856 р. Ректор — академік НААНУ Снітинський В. В. Факультети: агротехнологій та екології, економічний, механіки та енергетики, землевпорядний, будівництва та архітектури, заочної освіти. В структурі університету — Інститут післядипломної освіти, Навчально-науково-дослідний центр, Новаційний центр, 5 НДІ, лабораторії, майстерні та ін. Напрями підготовки: “Агрономія”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Облік і аудит”, “Менеджмент”, “Фінанси і кредит”, “Економіка підприємства”, “Міжнародна економіка”, “Геодезія, картографія та землеустрій”, “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, “Енергетика та електротехнічні системи в АПК”, “Автомобільний транспорт”, “Машинобудування”, "Метрологія, стандартизація та сертифікація", “Будівництво”, “Архітектура”.

МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (МЕГІ) Україна, 86157, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Островського,16 Тел/факс: (0623) 22–22–27, 22–03–23 E-mail: mail@megi.com.ua www. megi.com.ua

МЕГІ — сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній, очно-заочній та заочній формах навчання за 8 напрямами підготовки. У складі Інституту 3 факультети (економічний, права і психології, гуманітарний), 13 кафедр, аспірантура. Матеріально-технічну базу Макіївського економіко-гуманітарного інституту складають три учбових корпуси, гуртожиток, спортивні споруди, приміщення громадського харчування, клубно-видовищні приміщення. Для потреб студентів в навчальних корпусах розташовані навчальні аудиторії, читальні зали, комп'ютерні класи із вільним доступом до Internet, лінгафонні кабінети, лабораторії педагогічних технологій, експериментальної психології, соціологічних досліджень, юридична клініка, консалтинговий центр, науковоконсультаційний психологічний центр, центр правової інформатизації та «зал суду».


2013

39

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ Україна, Київ, вул. Лаврська, 16 (Проїзд до станції метро „Арсенальна”) Тел. (044) 222–70–65 E-mail: migp@pa.org.ua, pa_kiev@mail.ru www.pa.org.ua Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582009 від 30.06.2011 р. Перша і єдина, на сьогодні, методично обґрунтована ліцензована програма психоаналітичної освіти в Україні. Міжнародний Інститут Глибинної Психології здійснює курс післядипломної освіти за напрямом «Практична психологія (психоаналіз)». Повномасштабна психоаналітична освіта складається з теоретичної психоаналітичної освіти, персонального аналізу та супервізорської підтримки початку практики. Після закінчення видається диплом спеціаліста державного зразка про перепідготовку за напрямом «Практична психологія (психоаналіз)». Лекційні і семінарські заняття проводять викладачі Інституту, а також спеціалісти з психоаналітичних закладів Росії, Франції, Італії, Аргентини, Німеччини та інших країн. За їх участі здійснюється консультаційна, тренінгова та супервізорська робота, створюються міжнародні науково-дослідні проекти. Міжнародний Інститут Глибинної Психології є колективним членом УАП-ЄКПП-Україна. Міжнародний Інститут Глибинної Психології акредитовано в Європейській Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій, що засвідчує рівень освіти відповідний до європейських норм і вимог. У вересні 2011 р. на базі МІГП почав роботу унікальний спільний проект Університету м. Ніцца (Франція), НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) та Міжнародного Інституту Глибинної Психології (м. Київ, Україна) «Магістратура Гуманітарних та Соціальних наук з психології. Спеціалізація: «Клінічна психологія та терапевтична медіація через мистецтво. Практика та дослідження в психоаналітичній клініці». Магістерська програма включає не тільки фундаментальне теоретичне вивчення психоаналізу та психопатологій, а й практичне оволодіння психоаналітичними методами дослідження та клінічну практику. Унікальний склад викладачів — провідних спеціалістів в галузі психоаналізу і клінічної психології з університетів Франції та України — дозволяє отримати освіту найвищого європейського рівня. Випускники магістратури отримують державний диплом Франції освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». При МІГП працює психоаналітичний консультаційний центр, на базі якого випускники інституту мають можливість проходити психоаналітичну практику. Інститут є центром проведення різноманітних профільних конференцій, симпозіумів, семінарів, навчальних тренінгів, пресс-конференцій за участю мас-медіа. Всі заходи спрямовані на постійне підвищення професійного та інтелектуального рівня слухачів, викладачів і спеціалістів Інституту.


14-16 ЛИСТОПАДА

40

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 Тел.: (044) 490–95–05, 494–47–47 Е-mail: iapm@iapm.edu.ua www.maup.com.ua

Ліцензії МОН України АЕ № 270966 від 12.08.2013 р., АГ № 508425 від 13.05.2011 р. МАУП — найбільший економіко-гуманітарний ВНЗ України. Здійснює підготовку та перепідготовку фахівців за 20 спеціальностями та 101 спеціалізацією з 10 галузей знань та 16 напрямів. Напрями підготовки: менеджмент, управління персоналом та економіка праці, туризм, фінанси і кредит, маркетинг, облік і аудит, країнознавство, прикладна математика, програмна інженерія, програмне забезпечення систем, політологія, соціологія, психологія, філологія, правознавство, правоохоронна діяльність, адміністративний менеджмент, управління навчальним закладом, управління фінансово-економічною безпекою, дизайн. Академія ліцензована та акредитована МОН України за найвищим IV рівнем з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка. Форми навчання: денна, вечірня, заочна, дистанційна (з використанням Інтернет- та мультимедійних технологій). У структурі МАУП: Ліцей, Технікуми, Підготовче відділення, Інститути, МВА, Аспірантура, Докторантура, Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр, а також інститути та філії по всій Україні та за кордоном. За результатами Рейтингу “Софія Київська” МАУП визнано кращою в номінаціях: «недержавні» та «управлінські ВНЗ України», нагороджено Дипломом Всенародного конкурсу «Бренд року –2004» (номінація «Народне визнання»). Лауреат Всеукраїнського галузевого рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «освіта» (2011р.). У 2012 році — нагорода Загальнонаціонального проекту «Флагмани освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України.


2013

41

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О.І. МАРИНЕСКА ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ Україна, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 8 Тел. приймальні начальника: (048) 725–15–74 Тел. приймальної комісії: (048) 729–47–47 Тел. заочного відділення: (048) 734–21–60 Факс (048) 729–36–98 E-mail: omu@ukr.net http://marinesko.org.ua/

Рік заснування — 1898 р. Навчальний заклад І рівня акредитації. Ліцензія: АВ № 443607. Спеціальності акредитовані. Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції по підготовці й дипломуванню моряків і несенню вахти. Спеціальності: 5.07010401 — Судноводіння на морських шляхах 5.07010403 — Експлуатація суднових енергетичних установок 5.07010105 — Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.05050213 — Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст. Структурні підрозділи: Відділення: судноводійне, судномеханічне, експлуатаційне, електромеханічне, заочне. Матеріально-технічна база: Навчальний корпус, сучасно обладнанні кабінети і лабораторії, майстерня, екіпаж (гуртожиток), водна станція, комп'ютерні класи з інтернетом та локальною мережею, механічні майстерні, спортивна зала, бібліотека, їдальня, буфет, клуб, музей. Морехідне училище ім. О. І. Маринеска ОНМА один із найстаріших навчальних закладів України, якому у липні 2013 року виповнюється 115 років. За час існування училище підготувало понад 70000 фахівців для морської галузі. У 2000 р. училище було занесено до міжнародного реєстру морських навчальних закладів світу (довідник ІМО), у 2005 р. Відбулась сертифікація училища за системою якості ISO9001–2000 компанією Bureau Veritas Certification; 2011 р. — ресертифікація за системою ю якості ISO9001–2008. У 2008 р. училище увійшло до складу Одеської національної морської академії. За термін навчання курсанти проходять ряд навчальних і виробничих практик у майстерні училища, морських портах, судноремонтних заводах, суднах морського флоту. Училище забезпечує підготовку отримання необхідних документів для роботи на суднах дальнього плавання. До училища приймаються юнаки та дівчата на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з української мови та літератури (обов'язково) та математики або фізики (на вибір). Форми навчання: денна, заочна, за держзамовленням і на контрактній основі.


14-16 ЛИСТОПАДА

42

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

МОСКОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВТУ Приймальна комісія в Україні: Україна, Київ, вул. Горького, 172, офіс 1318 Тел.: (044) 379–11–25, 379–11–85. Моб. тел. (099) 048–58–28 Центральна приймальна комісія НОУ ВПО МТІ «ВТУ» Ленінський проспект, буд. 38 а, м. Москва, 119334, Росія Тел.: +7 (495) 648–62–26, 8 800 700 33 04 Московський технологічний інститут ВТУ — лідер дистанційної освіти: бакалаврат, магістратура, професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації, друга вища освіта, ВВА, МВА. МТІ — один з найбільших московських вузів, який надає дистанційну освіту в Україні. МТІ по праву займає одне з провідних місць в холдингу сучасна освіта, який об'єднав ряд престижних навчальних закладів для спільної роботи над подальшим розвитком освітньої системи нового покоління. Висока якість освіти, використання сучасних технологій, гнучкий графік навчання, доступність з будь-якої точки світу завжди виділяли Московський Технологічний Інститут з ряду інших вузів. Московський технологічний інститут вирішив проблеми доступності та безперервності освіти, розробивши і успішно впровадивши в освітній процес власні методики дистанційного навчання. При цьому МТІ представляє собою велику міжнародну мережу філій і представництв. У вузі працює велика кількість викладачів і тьюторів, які надають підтримку в отриманні якісної освіти всім бажаючим незалежно від місця проживання, віку, стану здоров'я, соціального стану і вже наявного освітнього рівня. За 15 років освітньої діяльності МТІ «ВТУ» допоміг десяткам тисяч своїх випускників отримати гідну освіту, не відриваючись від роботи.


2013

43

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1 Тел. (044) 246–94–91 Тел. приймальної комісії: (044) 520–06–66 Е-mail: post@naiau.kiev.ua www.naiau.kiev.ua Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АД № 073175 від 30.11.2012. Рівень акредитації — IV. Форма власності — державна. Ректор — Коваленко Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, генерал-лейтенант міліції. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за напрямами підготовки та спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», а також освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальностями «Управління у сфері правопорядку» та «Судова експертиза». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням — для органів внутрішніх справ, а також фахівців у галузі права, підприємництва, психології — за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Навчально-виховний процес і наукову роботу забезпечують 41 кафедра та 7 наукових лабораторій, у яких працюють 8 академіків та член-кореспондентів галузевих академій наук України, 76 докторів наук та професорів, 497 доцентів і кандидатів наук. Почесне звання «заслужений» мають 36 науково-педагогічних працівників. В академії сформувалися та успішно розвиваються наукові школи, зокрема з проблем конституціоналізму, теоретичних основ забезпечення прав і свобод людини, адміністративного права і процесу, кримінального права, кримінального процесу, філософії права та юридичної психології, теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, кримінально-виконавчого права та кримінологічної віктимології, криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ тощо. Останніми роками на етапі формування перебувають наукові школи з проблем юридичної компаративістики та проблем економічної безпеки. Національна академія неодноразово нагороджувалася найвищою відзнакою рейтингу «Софія Київська» і визнавалась кращим вищим навчальним закладом правоохоронного спрямування. НАВС — член Асоціації Європейських поліцейських коледжів, Асоціації вищих навчальних закладів МВС державучасниць СНД, постійний учасник Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи. Академія підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, навчальними закладами та поліцейськими установами Білорусі, Вірменії, Казахстану, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, США, Туреччини, Франції та інших держав. Спеціальний миротворчий центр НАВС здійснює підготовку миротворчого персоналу МВС України до участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки. У структурі академії функціонують: докторантура та ад’юнктура, п’ять навчально-наукових інститутів, інститут післядипломної освіти, юридичний ліцей. Діють регіональні відділення навчально-наукового інституту заочного навчання у містах: Вінниці, Житомирі, Кіровограді, Луцьку, Миколаєві, Мукачевому, Полтаві, Рівному, Севастополі, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах. Матеріально-технічну базу становлять: навчальні корпуси, лекційні зали та аудиторії, ситуаційний полігон підготовки управлінських кадрів, навчальний райвідділ внутрішніх справ, комп’ютерні класи, навчально-тренувальні полігони зі смугами перешкод, стрілецькі тири, стадіони, автодром, спортивні комплекси, гуртожитки, бібліотеки, музеї тощо. Особи, які вступають до академії на основі повної загальної середньої освіти або непрофільної неповної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», мають надати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти. На базі академії працює підготовче відділення з надання освітніх послуг майбутнім абітурієнтам у підготуванні до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, історії України, іноземної мови та основ правознавства.


14-16 ЛИСТОПАДА

44

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Е-mail: info@naps.gov.ua www.naps.gov.ua Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992 р. № 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України). На виконання цього Указу 16 червня 1992 р. Значення діяльності Академії педагогічних наук України на етапі її становлення і розвитку в тому, що за максимально короткі строки одержано вагомі здобутки у розвитку педагогічної і психологічної наук, оновлено теорію навчання під кутом зору його людинотворчої функції; створена цілісна система змісту освіти в середній і вищій школі, уперше розроблені державні освітні стандарти з основних предметних галузей загальної і професійної освіти, нові українські програми і підручники, навчальні технології, орієнтовані на розвиток особистості; запропонована нова методологія виховання, яка ґрунтувалася на гуманістичних цінностях і спрямовувалася на підвищення моральності суспільства. Ураховуючи провідну роль Академії педагогічних наук України у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології, значний внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 Академії надано статус національної. Вона стала іменуватися Національною академією педагогічних наук України (НАПН України). Президентом Національної академії педагогічних наук України є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор. Академік Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент, доктор педагогічних наук, професор; академік Андрій Миколайович Гуржій – віце-президент, доктор технічних наук, професор; академік Михайло Іванович Бурда – головний вчений секретар, доктор педагогічних наук, професор. Члени НАПН України об’єднані в п’ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академіксекретар Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академіксекретар Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і

освіти дорослих (академік-секретар Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академік-секретар Микола Борисович Євтух, доктор педагогічних наук, професор). У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки, Інститут психології імені Г. С. Костюка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут проблем виховання, Інститут спеціальної педагогіки, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут вищої освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут обдарованої дитини, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти, Львівський науковопрактичний центр професійно-технічної освіти, Кримський науково-методичний центр управління освітою (м. Сімферополь), Південний науковий центр (м. Одеса), Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Педагогічний музей України, видавництво «Педагогічна думка». Наукові дослідження здійснюють 1415 осіб, які працюють у штаті підвідомчих наукових установ Академії. У складі НАПН України 63 дійсних члени, 90 членів-кореспондентів, 39 іноземних членів і 10 почесних академіків. В інститутах і наукових центрах НАПН України працюють на штатних посадах 236 докторів наук і 547 кандидатів наук. Члени Академії та наукові співробітники підвідомчих їй установ виконують 271 тему за 39 науковими напрямами. Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджена на теоретико-методологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психолого-педагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється нормативний і навчально-методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання. Зокрема, вчені Академії брали активну участь у розробленні державних стандартів початкової


2013

45

і базової та повної загальної середньої освіти (затверджені Кабінетом Міністрів України), проектів Закону України «Про вищу освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки (схвалено ІІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти), Національної рамки кваліфікацій (затверджена Кабінетом Міністрів України), Національного освітнього глосарію: вища освіта та інші. Вперше у вітчизняній літературі видано довідково-аналітичну працю «Енциклопедія освіти» та наукові видання «Біла книга національної освіти України» і «Національна доповідь про стан і розвиток освіти в Україні», в яких відображені основні результати психолого-педагогічних досліджень. НАПН України здійснюється видання наукової, навчальної та методичної літератури. Загалом у 2007–2012 рр. за кошти державного бюджету випущено 288 найменувань друкованої продукції, з них 111 монографій і збірників наукових праць, 164 посібники і підручники та 13 словників, довідників і бібліографічних видань загальним тиражем 96,4 тис. примірників. За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці підвідомчих установ щорічно публікують майже 3 тис. праць, у тому числі близько 100 монографій, понад 130 підручників і навчальних посібників, більше 140 методичних посібників і рекомендацій, майже 50 словників і довідників, близько 140 збірників наукових праць, більше 70 навчальних програм і концепцій; проводять близько 200 масових науково-практичних заходів. Основними періодичними виданнями НАПН України є «Педагогічна газета» і науково-теоретичний та інформаційний журнал «Педагогіка і психологія». Загалом Академія та її підвідомчі установи є засновниками та співзасновниками 62 періодичних видань, у тому числі 56 друкованих (26 наукових журналів і 30 збірників наукових праць) та шести електронних наукових видань. 67% найменувань є науковими фаховими виданнями у галузі педагогічних, психологічних і філософських наук. Серед наукової періодики НАПН України: «Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України», «Шлях освіти», «Проблеми сучасного підручника», «Порівняльно-педагогічні студії», «Актуальні проблеми психології», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Професійнотехнічна освіта», «Позашкільна освіта та виховання», «Мистецтво та освіта», «Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Вища освіта України», «Філософія освіти», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», «Вісник післядипломної освіти», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Наука і освіта» та ін.

В Академії створена цілісна система підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура функціонує в 12 підвідомчих установах за десятьма (з десяти) спеціальностями педагогічних, дев’ятьма (з одинадцяти) психологічних, трьома (з чотирнадцяти) філософських, однією (з одинадцяти) спеціальністю економічних наук – усього за 23 спеціальностями. Докторантура діє у десяти інститутах за десятьма спеціальностями педагогічних, вісьмома – психологічних, двома – філософських наук (усього 20 спеціальностей). У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь вісімнадцять спеціалізованих учених рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні, створена у 1995 році. У складі Міжвіждомчої ради представлені науковці всіх регіонів України. Міжвідомча рада щороку розглядає та затверджує понад 1,5 тис. тем докторських і кандидатських дисертацій. Освітня діяльність у НАПН України здійснюється через підготовку робітничих кадрів (професійнотехнічна освіта), фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у трьох підвідомчих установах Академії: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Навчальнонауковому центрі професійно-технічної освіти і Львівському науково-практичному центрі професійнотехнічної освіти. НАПН України співпрацює з комітетами Верховної Ради України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством соціальної політики, Національною академією наук та національними галузевими академіями наук України, університетами й іншими навчальними закладами, громадськими організаціями. Здійснюється плідне співробітництво з науковими установами, навчальними закладами зарубіжних країн (Білорусія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Канада, Китай, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Словаччина, США, Угорщина, Франція, Чехія, Швеція та ін.) та міжнародними фондами й організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.


14-16 ЛИСТОПАДА

46

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАУКОВІ УСТАНОВИ НАПН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-Д Тел. (044) 481–37–14 Е-mail: nauk_org_undip@ukr.net www.undip.org.ua Директор Інституту – Олег Михайлович Топузов, доктор педагогічних наук, професор. Інститут педагогіки засновано у 1926 році. У складі Інституту – 22 лабораторії, у яких працює 210 наукових співробітників. Серед них – 38 докторів і 107 кандидатів наук. Імена таких учених-педагогів, як дійсні члени НАПН України О. І. Ляшенко, М. С. Вашуленко, О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська, М. І. Бурда, члени-кореспонденти Академії Ю. І. Мальований, О. І. Пометун, почесні академіки Н. М. Буринська, О. Н. Хорошковська та багато інших, добре відомі серед фахівців освітянської галузі України та за її межами. Тематика наукових досліджень Інституту педагогіки спрямована на методологічне, теоретичне, дидактичне й методичне забезпечення функціонування та розвитку загальної середньої освіти в Україні. Основними напрямами досліджень науковців Інституту є: розвиток національної школи і педагогічної думки в історичному контексті; методологія і теорія педагогічної науки; зміст загальної середньої освіти і тенденції його розвитку; теорія і практика сучасного підручника; особистісно орієнтовані технології навчання, педагогічні інновації; інформаційні технології у шкільній освіті; методологія педагогічного оцінювання. Досягненням Інституту є створення підручників нового покоління, монографій, навчально-методичних комплектів із окремих предметів загальноосвітньої школи. В Інституті функціонують п’ять спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.09 – теорія навчання; 13.00.02 – теорія та методика навчання технології; 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни); 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література); 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни); 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія); 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). Упродовж останніх десяти років докторський і кандидатський наукові ступені здобули понад 400 осіб. Інститут є засновником і співзасновником восьми наукових періодичних фахових видань: «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова і література в школі», «Біологія і хімія в сучасній школі», «Математика в сучасній школі», «Географія та економіка в сучасній школі», «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Російська словесність у школах України», «Порівняльно-педагогічні студії»; електронного наукового фахового видання «Народна освіта» і трьох фахових збірників наукових праць: «Проблеми сучасного підручника», «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Педагогічний дискурс». Інститут підтримує творчі зв’язки з інститутами Російської академії освіти, Пекінським університетом, Шведською академією освіти, культурно-освітнім центром «Україна – Баварія» та ін.


2013

47

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ Україна, 01033, Київ, вул. Паньківська, 2 Тел. (044) 288–33–20 Е-mail: 244–19–63@mail.ru www.psy-science.com.ua Директор Інституту – Сергій Дмитрович Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України створено в 1945 році. Наукові традиції Інституту продовжуються і розвиваються в наукових школах дійсних членів НАПН України С. Д. Максименка, В. О. Моляка, Н. В. Чепелєвої, членів-кореспондентів Академії М. Й. Боришевського, Г. О. Балла, Л. М. Карамушки, М. Л. Смульсон та ін. Наукові дослідження здійснюються у 18 лабораторіях, де працюють 227 наукових співробітників, у тому числі 29 докторів і 113 кандидатів наук. Інститут проводить наукову та науково-організаційну роботу, спрямовану на отримання теоретично і практично значущих результатів із основних напрямів психологічної науки – методології та історії психології, психології особистості, психології навчання і виховання, психології творчості, економічної, організаційної, когнітивної, екологічної психології, етнопсихології, психофізіології та психодіагностики. Пріоритетом у діяльності Інституту є розроблення актуальних проблем навчання, виховання і психічного розвитку особистості в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві, зміцнення зв’язку досліджень із освітньою практикою. В Інституті функціонує аспірантура за сімома спеціальностями та докторантура за трьома спеціальностями, дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.02 – психофізіологія; 19.00.04 – медична психологія; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія. Інститут є засновником і співзасновником чотирьох збірників наукових праць: «Проблеми загальної та педагогічної психології», «Актуальні проблеми психології», «Проблеми сучасної психології» (фахові), «Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України»; електронного журналу «Технології розвитку інтелекту». Співробітництво Інституту із зарубіжними психологічними установами та організаціями охоплює світові й загальноєвропейські наукові психологічні об’єднання, дослідницькі установи та організації Франції, Туреччини, Польщі, Німеччини, Російської Федерації, Португалії, Чехії, Білорусі, Бельгії, Швейцарії, Нідерландів та інших країн. На базі визнаних міжнародних наукових шкіл Інститутом було засновано шість дослідницьких психологічних лабораторій, у яких співпрацюють психологи та психотерапевти за відповідними психологічними напрямами: Україна – США, Україна – Канада, Україна – Австралійський Союз, Україна – Республіка Польща, Україна – Австрійська Республіка.


14-16 ЛИСТОПАДА

48

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел./ факс (044) 440–62–86 Е-mail: ipood2008@ukr.net www.ipood.kiev.ua Директор Інституту – Іван Андрійович Зязюн, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих створено в 1993 році. В Україні та за її межами відомі наукові школи дійсних членів НАПН України І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренка. У восьми наукових відділах Інституту працює 83 наукових співробітники, у тому числі 27 докторів і 28 кандидатів наук. Співробітниками Інституту виконуються науково-дослідні роботи за п’ятьма напрямами: історія педагогіки, порівняльна педагогіка; психологія особистості, соціальна психологія; психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці; теоретикометодичні засади освіти дорослих; педагогічна освіта. В Інституті започатковано дослідження психолого-педагогічних проблем освіти дорослих, теоретично обґрунтовуються її зміст і напрями розвитку. Значна увага приділяється проблемам підготовки педагогів нової генерації з урахуванням особливостей і потреб різних освітньо-виховних систем, а також розвиваються ідеї педагогічної майстерності, обґрунтовані академіком І. А. Зязюном. Інститутом засновано 24 центри педагогічної майстерності на базі навчальних закладів різних типів. В Інституті функціонує спеціалізована рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Інститут є засновником і співзасновником трьох періодичних наукових видань: «Професійно-технічна освіта», «Педагогіка і психологія професійної освіти» (фахові), «Порівняльна професійна педагогіка»; трьох збірників наукових праць: «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (фаховий), «Професійно-художня освіта України», «Естетика і етика педагогічної дії». Тісні наукові зв’язки поєднують Інститут із навчальними закладами та науковими установами ряду зарубіжних країн: Комітетом педагогічних наук Польської академії наук, Люблінським університетом імені М. Кюрі-Склодовської, Вищою педагогічною школою в Кельце, Пьотркові Трибунальському, Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові, Радомською Політехнікою імені К. Пуласького (Республіка Польща), кафедрою «Гендер і культура» Центральноєвропейського університету (Будапешт, Угорщина), Центром освітніх технологій штату Айова (США), Університетом м. Веллінгтон (Нова Зе-ландія), Українським вільним університетом у Мюнхені (Німеччина) та ін.


2013

49

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел. (044) 455–53–38 Факс (044) 440–25–25 Е-mail: ipv.apnu@ipv.org.ru www.ipv.org.ua Директор Інституту – Іван Дмитрович Бех, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Інститут проблем виховання створено в 1997 році. У дванадцяти лабораторіях Інституту працює 102 наукових співробітники, із них – 11 докторів і 45 кандидатів наук. Тематика наукових досліджень Інституту передбачає розроблення фундаментальних теоретико-методологічних аспектів виховного процесу та актуальних проблем модернізації його змісту, оновлення форм і методів виховання дітей та учнівської молоді. Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження інноваційних особистісно орієнтованих технологій, спрямованих на морально-духовний розвиток особистості в дошкільний та шкільний період її життєдіяльності. Дослідження здійснюються за трьома напрямами: теорія і методика виховання, соціальна педагогіка та теоретико-методологічні основи дошкільної освіти. Співробітниками Інституту розроблено й затверджено на державному рівні «Програму виховання дітей та учнівської молоді», «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», у яких задано стратегічні напрями розвитку теорії та методики виховання, дошкільної і соціальної педагогіки. В Інституті працюють докторантура та аспірантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.05 – соціальна педагогіка, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Інститут є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Позашкільна освіта і виховання», «Мистецтво та освіта» (фахове); двох фахових збірників наукових праць: «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка», «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді».


14-16 ЛИСТОПАДА

50

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел. (044) 440–42–92 Е-mail: ukreditor@ukr.net http://ispukr.org.ua Директор Інституту – В’ячеслав Васильович Засенко, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Інститут спеціальної педагогіки створено в 1994 році. У складі восьми лабораторій Інституту працюють 8 докторів і 28 кандидатів наук. Інститут є провідною науковою установою, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами. Науковці Інституту розробляють науковотеоретичні засади навчання та виховання таких дітей, інноваційні технології і моделі їх корекційного навчання, запроваджують інклюзивну модель освіти. Серед основних наукових результатів найбільш значущими є: розроблення теоретикометодологічних засад науково-методичного забезпечення навчання дітей з особливими потребами; оновлення змісту та розроблення Державного стандарту спеціальної освіти; визначення системоутворюючих складових інклюзивної освіти та організаційнометодичних підходів до її впровадження в Україні; розроблення на цій основі її науковота навчально-методичного забезпечення; обґрунтування білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху та розроблення лінгво-теоретичних засад української жестової мови; окреслення основних напрямів психологічної допомоги дітям з особливими потребами, розроблення корекційно-реабілітаційних технологій роботи з дітьми з розладами аутичного спектра, інтелектуальними, сенсорними та комбінованими порушеннями, розроблення комп’ютерних навчально-розвивальних технологій для дітей з особливими потребами тощо. В Інституті функціонують аспірантура й докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.03 – корекційна педагогіка та 19.00.08 – спеціальна психологія. Інститут є засновником і співзасновником періодичного наукового фахового видання «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання»; електронного журналу «Спеціальна педагогіка та психологія»; семи збірників наукових праць: «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (фахові), «Жестова мова і сучасність», «Спеціальна педагогіка та психологія», «Український логопедичний вісник», «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання», «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології». Інститут співпрацює з Університетом Альберти та Коледжем Грента МакЮена (Канада), Академією спеціальної освіти імені Марії Гжегожевської (Польща), Інститутом корекційної педагогіки РАО (Росія) та ін., є незмінним учасником міжнародних проектів.


2013

51

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04070, Київ, вул. Андріївська,15 Тел. (044) 416–33–82 Факс (044) 425–45–56 Е-mail: ispp@skif.com.ua www.ispp.org.ua Директор Інституту – Микола Миколайович Слюсаревський, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук. Інститут соціальної та політичної психології створено в 1994 р. як Науково-практичний центр політичної психології АПН України, який у 1996 р. набув статусу Інституту. Науково-дослідну роботу в Інституті здійснюють 10 лабораторій, де працюють 106 наукових співробітників. У складі науковців 3 члени-кореспонденти НАПН України: М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко; 21 доктор і 41 кандидат наук. До наукової роботи залучаються докторанти, аспіранти, наукові кореспонденти і здобувачі. Інститут має розгалужену регіональну мережу інтерв’юерів для проведення всеукраїнських масових опитувань і регулярно їх здійснює. Зусилля наукового колективу Інституту спрямовані на оновлення відповідно до викликів сьогодення теоретичних засад і методичного інструментарію соціально-психологічної науки, пошук шляхів якомога повнішого задоволення нею суспільних запитів, вирішення актуальних завдань соціально-психологічного супроводу освітніх реформ, упровадження в навчально-виховний процес психологічно обґрунтованих інновацій, що враховують особливості трансформації українського суспільства, імперативи і суперечності інформаційної доби, дедалі більшу віртуалізацію соціально-комунікативних практик молоді. Істотними теоретичними надбаннями Інституту стали: концепція соціальної психології як фундаментальної, базової психологічної дисципліни, модель типологізації та актуалізації соціально-психологічних проблем у межах культурно-історичного циклу, концептуальна модель діагностики, прогнозування та коригування соціальної напруженості, концепція особистісного самоконституювання, теоретична модель спільного вчинку та онтогенетична модель розвитку інтимно-особистісної сфери людських стосунків, теорії фрактальної психології та архетипового менеджменту, концептуальна модель когнітивно насиченого спілкування, теорія групової рефлексії, теоретичні модуси автентичності особистості, нова концепція переживання людиною плину часу, інтерактивна теорія влади і модель колективного самовизначення етнолінгвістичних спільнот, модель впливу соціального научіння на політичні ставлення молоді, тезаурусна модель інформаційного впливу, соціально-психологічна модель медіаосвіти. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі та докторантурі за трьома спеціальностями. В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи та 19.00.11 – політична психологія. Інститут є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Психологічні перспективи» (фахове), «Психодрама и современная психотерапия»; трьох фахових збірників наукових праць: «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави», «Наукові студії із соціальної та політичної психології», «Психологічні науки: проблеми і здобутки».


14-16 ЛИСТОПАДА

52

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 01014, Київ, вул. Бастіонна, 9 Тел. (044) 286–65–85 Е-mail: iheapsu@gmail.com, ihed@ukr.net www.ihed.org.ua Директор Інституту – Михайло Филимонович Степко, член-кореспондент НАПН України, кандидат фізико-математичних наук, професор. Інститут вищої освіти створено в 1999 році. У шести відділах Інституту вищої освіти НАПН України працює 78 наукових співробітників, у тому числі дійсні члени Академії В. І. Луговий, М. Б. Євтух, В. П. Андрущенко, члени-кореспонденти НАПН України В. М. Ткаченко, М. Ф. Степко, О. Г. Ярошенко, І. М. Грищенко, 34 доктори і 29 кандидатів наук. Інститут здійснює фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на розв’язання актуальних методологічних, теоретичних і практичних проблем розвитку вищої освіти, розроблення та впровадження в освітню практику науково-методичного, психологопедагогічного забезпечення становлення національної системи вищої школи, її входження у світовий освітній, науковий і загальнокультурний простір. Фахівці Інституту входять до Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні і зробили вагомий внесок у розроблення «Національного освітнього глосарію: вища освіта»; Національної рамки кваліфікацій і проекту Закону України «Про вищу освіту». Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. 58 аспірантів, докторантів, здобувачів виконують дисертаційні роботи за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.10 – філософія освіти; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. В Інституті діють дві спеціалізовані вчені ради для захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі педагогічних і філософських наук. Інститут є співзасновником трьох періодичних наукових видань: «Вища освіта України», «Економіка і управління» (фахові), «Філософія освіти»; фахового збірника наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами».


2013

53

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел. (044) 453–90–51 Факс (044) 453–97–09 Е-mail: iitzn_apn@ukr.net www.ime.edu-ua.net Директор Інституту – Валерій Юхимович Биков, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання створено в 1999 році. У складі шести наукових відділів Інституту працюють дійсні члени НАПН України А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, В. В. Олійник, М. І. Шут, член-кореспондент Н. В. Морзе. Дослідження здійснюють 55 наукових співробітників, із них 14 докторів і 17 кандидатів наук. Інститут здійснює фундаментальні та прикладні дослідження актуальних теоретикометодологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та використання новітніх засобів навчання та інформаційних технологій в освіті, побудови та розвитку комп’ютерно орієнтованого середовища систем відкритої освіти й електронного дистанційного навчання, електронних освітніх ресурсів навчального призначення, управління та підтримки наукових досліджень із застосуванням технологій хмарних обчислень. Колектив Інституту бере активну участь у розробленні та виконанні державних документів із розвитку освіти, державних цільових програм. Значну увагу вчені Інституту приділяють питанням інформатизації наукової і науково-організаційної діяльності НАПН України. Упроваджено в освітню практику численні матеріали з науковометодичного забезпечення процесів інформатизації і комп’ютеризації освіти, створення новітніх засобів навчання з різних предметів для навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації. Науковцями Інституту створені та підтримуються електронні освітні ресурси (сайти, дистанційні курси, портал http://planning.edu-ua.net та ін.). У 2011 р. введено в дію програмний комплекс електронної бібліотеки НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua). В Інституті функціонує аспірантура та докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.10 – інформаційнокомунікаційні технології в освіті. Інститут є співзасновником періодичного наукового фахового видання «Комп’ютер у школі та сім’ї»; електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»; фахового збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті». Інститут співпрацює із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними освітянськими організаціями.


14-16 ЛИСТОПАДА

54

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Чапаєвське шосе, 98 Тел. (044) 252–72–75 Факс (044) 259–45–53 Е-mail: ipto_info@ukr.net www.ipto.kiev.ua Директор Інституту – Валентина Олександрівна Радкевич, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Інститут професійно-технічної освіти створено в 2006 році. У шести лабораторіях Інституту працює 111 наукових співробітників, у тому числі 13 докторів і 29 кандидатів наук. В Інституті досліджуються актуальні проблеми теорії і методики професійно-технічної освіти. Науковцями Інституту розроблено концептуальні основи професійної орієнтації учнівської молоді на робітничі професії, методику створення нових інтегрованих і укрупнених робітничих професій; опрацьовано модель професійних і освітніх стандартів, заснованих на компетентнісному підході; створено інформаційно-аналітичну систему ПРОФТЕХ для автоматизації моніторингу ефективної діяльності ПТНЗ; розроблено педагогічні технології, інноваційні методики, дидактичні комплекси, електронні підручники, системи тестового контролю навчальних досягнень учнів ПТНЗ. На базі Інституту функціонують три центри: енергоефективності, сучасних професій і технологій, здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу. Здійснюється психологопедагогічна підтримка учнівського самоврядування, профільного навчання учнів старшої школи. В Інституті функціонують аспірантура і докторантура за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання), 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Інститут є засновником і співзасновником електронного наукового видання «Теорія і методика професійної освіти»; чотирьох збірників наукових праць: «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка», «Професійне навчання на виробництві», «Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки, перспективи». Інститут бере участь у міжнародному проекті Європейського Союзу TVINING, грантовій програмі Європейського Союзу з підтримки професійної освіти і навчання в Республіці Киргизія; співпрацює із Субрегіональним бюро МОП у країнах Східної Європи та Центральної Азії, Міжнародною професійною академією «Туран-профі» (Республіка Казахстан), Республіканським інститутом професійної освіти (Республіка Білорусь).


2013

55

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03190, Київ, вул. Салютна, 11-А Тел. (044) 422–55–11 Факс (044) 400–98–69 Е-mail: iod@iod.gov.ua www.iod.gov.ua Директор Інституту – Володимир Вікторович Камишин, кандидат технічних наук. Інститут обдарованої дитини створено в 2007 році. У восьми наукових відділах Інституту працюють 186 наукових співробітників, у тому числі дійсний член НАПН України С. М. Довгий, член-кореспондент Академії А. І. Сологуб, 14 докторів і 39 кандидатів наук. Інститут обдарованої дитини НАПН України здійснює науково-методичне забезпечення створення та функціонування в Україні державної системи виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та молоді. Науковцями Інституту розроблено науково-методичні засади впровадження та використання системи технологій виявлення, діагностики, проектування розвитку та підтримки обдарованих дітей та молоді; комплекс інноваційних мережевих інформаційних освітніх технологій виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей та молоді; створено інфраструктуру державних і громадських інституцій як складових національної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей і молоді, їх науково-методичне забезпечення; всеукраїнський освітній інтернет-портал «Острів знань». Інститутом засновано 7 регіональних центрів, відкрито кабінет психолого-педагогічного консультування, який здійснює психолого-педагогічну діагностику обдарованих дітей і надає консультації. В Інституті функціонує аспірантура за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Інститут є співзасновником фахового збірника наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика». Інститут є членом Всесвітньої асоціації обдарованих і талановитих дітей.


14-16 ЛИСТОПАДА

56

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Артема, 52-А Тел./факс: (044) 484–10–96 Е-mail: rector@umo.edu.ua www.umo.edu.ua Ректор Університету – Віктор Васильович Олійник, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України створено у 2007 році. Університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації інноваційнодослідницького типу. У складі Університету функціонують: 4 навчальні інститути (Інститут менеджменту та психології, Інститут відкритої освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк); Науково-дослідний інститут післядипломної педагогічної освіти; Науковонавчальний центр міжнародної освіти; Науково-методичний центр координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків. В Університеті працюють 6 дійсних членів і членів-кореспондентів НАПН України, 25 докторів і понад 100 кандидатів наук. Університет забезпечує підготовку спеціалістів за 14 спеціальностями, в тому числі магістрів за шістьма спеціальностями (управління навчальним закладом, менеджмент організацій і адміністрування, психологія, управління персоналом та економіка праці, педагогіка вищої школи, адміністративний менеджмент), а також підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Університет є засновником науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти». Університетом започатковано Всеукраїнську школу новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі Університету здійснюється за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. В Університеті працюють дві спеціалізовані вчені ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти та 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Університет є засновником і співзасновником двох періодичних наукових видань: «Горизонти освіти» (фахове), «Післядипломна освіта в Україні»; двох електронних наукових фахових видань: «Теорія і методика управління освітою», «Інформаційні технології і засоби навчання»; двох збірників наукових праць: «Вісник післядипломної освіти» (фаховий), «Простір арт-терапії». Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науково-педагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій.


2013

57

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Чапаєвське шосе, 98 Тел. (044) 259–41–58 Е-mail: 2594158@ukr.net www.nnc.kiev.ua Директор Центру – Дмитро Васильович Гоменюк. Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти створено в 2001 році. У Центрі працюють 74 педагогічні працівники та майстри виробничого навчання. Центр формує кадровий потенціал для сфери послуг шляхом надання середньої і вищої освіти, підвищення кваліфікації та фахової перепідготовки. Фахівці Центру здійснюють науково-методичне забезпечення потреб професійно-технічної освіти. У Центрі підготовлено 7680 кваліфікованих робітників, 990 молодших спеціалістів, 1400 військових водіїв.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 10 Тел. (032) 260–16–95 Факс (032) 275–52–95 Е-mail: lnpc@ukr.net www.lnpc.com.ua Директор Центру – Григорій Петрович Васянович, доктор педагогічних наук, професор. Науково-практичний центр професійно-технічної освіти створено в 1994 р. у структурі Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. У 1995 р. Центр набув самостійного статусу. У шести наукових відділах Центру працюють 29 науковців, із яких 7 докторів і 18 кандидатів наук. Співробітниками Центру досліджуються теоретичні і методичні засади професійнотехнічної підготовки кваліфікованих робітників за професіями, що користуються сталим попитом на ринку праці. Центром розроблено моделі управління професійною підготовкою кадрів із актуальних на ринку праці професій, концепцію розвитку інформаційно-аналітичної системи управління професійно-технічною освітою на основі моніторингових досліджень ринку освітніх послуг у галузі професійно-технічної освіти. Центр є співзасновником періодичного наукового фахового видання «Педагогіка і психологія професійної освіти».


14-16 ЛИСТОПАДА

58

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Чапаєвське шосе, 98 Тел. (044) 252–70–11 Е-mail: ucap@ ukr.net www.psyua.com.ua Директор Центру – Віталій Григорович Панок, доктор психологічних наук, професор. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи створено у 1998 році. У Центрі працюють 19 наукових співробітників, у тому числі доктор наук і 8 кандидатів наук. Науковцями Центру досліджуються теоретико-методологічні засади становлення і розвитку практичної психології і соціальної педагогіки в Україні, здійснюється науковометодичне керівництво психологічною службою системи освіти України, визначаються напрями та пріоритети її розвитку. Центром розроблено нормативно-правові документи, які регламентують діяльність працівників психологічної служби системи освіти України. Організаційно-управлінське та навчально-методичне забезпечення діяльності психологічної служби, що здійснюється фахівцями Центру, спрямовано на підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАПН УКРАЇНИ Україна, 65014, м. Одесса, вул. Пушкінська, 23 Тел./факс: (048) 725–04–18 Е-mail: zve-od@mail.ru Директор Центру – Олексій Якович Чебикін, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Південний науковий центр НАПН України створено у 1996 році. У Центрі працюють 7 докторів і 4 кандидати наук. В Україні та за її межами відомі наукові школи дійсного члена НАПН України О. Я. Чебикіна та члена-кореспондента Академії М. П. Гузика. Співробітниками Центру виявлено чинники, тенденції, закономірності, стадії розвитку мовлення особистості, педагогічні умови навчання мов у різних закладах освіти; специфіку організації комунікативно-мовленнєвої діяльності в полікультурному просторі півдня України в системі неперервної освіти. Найбільш вагомими здобутками психологічних досліджень є розроблення концепції емоційної регуляції особистості та концепції емоційної зрілості особистості (О. Я. Чебикін), умов реалізації індивідуально орієнтованого підходу у навчанні (М. П. Гузик). При Центрі діють експериментальні навчальні заклади – Авторська школа М. П. Гузика, учбово-педагогічний центр «Надія» та ін. Центр є засновником періодичного наукового фахового видання «Наука і освіта».


2013

59

КРИМСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НАПН УКРАЇНИ Україна, 95007, м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського, 4 Тел./факс (0652) 54–49–30 Е-mail: csmctnu@crimea.edu Директор Центру – Галина Юріївна Богданович, доктор філологічних наук, професор. Кримський науково-методичний центр управління освітою НАПН України і Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського засновано в 1995 році. У Центрі працюють 15 наукових співробітників, у тому числі доктор і 7 кандидатів наук. Наукова проблематика Центру охоплює переважно теоретичні та методичні аспекти розвитку лінгвокультурологічної компетентності та формування навичок міжкультурної комунікації школярів в умовах поліетнічного середовища Криму. Співробітники Центру створили тримовні словники, навчальні посібники, методичні розробки, що сприяють удосконаленню мовної підготовки учнів, підвищенню майстерності вчителів української, російської та кримськотатарської мов, стимулюють їх самоосвіту.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 філія Україна, 01030, Київ, вул. Володимирська, 57 (Будинок учителя) Тел./факс: (044) 440–35–48 Е-mail: dnpb@i.ua www.dnpb.gov.ua Директор Бібліотеки – Павла Іванівна Рогова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського створена у 1999 році. У 2003 р. за вагомий внесок у втілення в навчально-виховний процес ідей видатного українського педагога-гуманіста і вченого Бібліотеці було присвоєно ім’я В. О.  Сухомлинського. Бібліотека є науково-дослідною установою, національним галузевим книгосховищем, всеукраїнським галузевим інформаційним центром, науково-методичним і координаційним центром бібліотек освітянської мережі МОНмолодьспорту України та НАПН України. У 13 наукових відділах Бібліотеки працюють 80 наукових співробітників, у тому числі 8 кандидатів наук. Бібліотека має головне приміщення та філію, розташовану в Київському будинку вчителя. У бібліотеці діє 8 читальних залів, зокрема: два загальні, дисертаційний, Фонду В. О. Сухомлинського, кабінету бібліотекознавства, документів іноземними мовами, медіацентр.


14-16 ЛИСТОПАДА

60

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

До послуг користувачів – універсальний фонд із понад 580 тис. видань українською та багатьма іноземними мовами; 50% фонду – документи з педагогіки, психології та освіти. Фонд галузевих періодичних видань налічує 1300 назв. Важливою складовою фонду є рідкісні та цінні видання з психолого-педагогічних питань ІІ пол. XVII – поч. ХХ ст., що становлять національне надбання України. Фонд періодичних фахових видань бібліотеки, хронологічні рамки якого ХVІІІ – ХХІ ст., становить 1300 назв. Доступ до фонду Бібліотеки забезпечує електронний каталог, що містить понад 150 000 записів, і традиційний довідково-пошуковий апарат обсягом понад 1,5 млн. карток. Через веб-портал Бібліотеки надається доступ до її електронного каталогу, зведених баз даних, бібліографічної та аналітичної продукції, віртуальних інформаційнобібліографічних ресурсів «Видатні педагоги України та світу», «Педагоги-новатори», «Видатні бібліотекознавці України і світу» та інших. Через веб-портал Бібліотеки надаються он-лайн послуги: віртуальна довідка, електронна доставка документів.

ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ Україна, 01030, Київ, вул. Володимирська, 57 (Будинок учителя) Тел. (044) 234–36–66 Е-mail: pedmuz@gmail.com www.pmu.in.ua Директор Музею – Володимир Павлович Малюга. Педагогічний музей України створено у 1902 році. До складу НАПН України Музей увійшов у 1992 році. У Музеї працюють 10 наукових співробітників. Місія Музею – збереження, вивчення, наукова інтерпретація історії і сучасного стану вітчизняної освіти та педагогічної думки. У фондах Музею зберігаються понад 45 тисяч пам’яток історії вітчизняної освіти: колекції підручників, посібників, фотознімків, періодичних педагогічних видань, матеріали про вчителів і вчених-педагогів України та ін. Особлива увага Музею спрямовується на збереження та популяризацію наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України», що становить національне надбання (3200 одиниць зберігання). Експозиція Музею наочно показує шлях становлення та розвитку освіти в Україні від найдавніших часів до 1945 р. За 20 років функціонування в системі НАПН України науковцями Музею організовано близько 80 освітянських виставок, 220 виставок педагогічної і просвітницької спадщини. Музей відвідало понад 300 тис. осіб.


2013

61

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19 Тел./факс (056) 744–62–11 Тел. приймальної комісії: (056) 745–05–60; (0562) 47–24–57 E-mail: nmu@nmu.org.ua www.nmu.org.ua Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (надалі НГУ) був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Перший набір становив лише 77 осіб. Сьогодні загальна кількість студентів Гірничого понад чотирнадцять тисяч. Університет готує висококваліфікованих фахівців за 31 напрямом підготовки, серед яких інженерні, комп’ютерні, економічні. НГУ — визнаний і відомий не тільки в межах України, але й у всьому світі, як навчальний та науковий центр, що підтверджено статусом дослідницького. До структури університету входять: п’ять інститутів і дев’ять факультетів; чотири технікуми; аспірантура та докторантура. Вища освіта, яку пропонує НГУ — це поєднання багаторічного досвіду, більш ніж 110-річних традицій у підготовці висококваліфікованих фахівців, і новітніх методів навчання. Інформаційне забезпечення в університеті здійснюється за допомогою підручників, навчальних посібників та через електронні ресурси. Фонд бібліотеки університету становить близько 1,5 млн. примірників. Бібліотека НГУ стала найбільшим інформаційним центром навчального закладу в країні. Студенти, які вчаться у нашому університеті, мають великі можливості і широку мобільність в європейському просторі. Важливе значення у НГУ надається міжнародному обміну і стажуванню студентів і викладачів. Студенти мають можливість отримати два дипломи — гірничого та університету, який є його міжнародним партнером. Навчальний процес забезпечують близько тисячі викладачів, більше половини з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Серед них: 20 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки України, кожний шостий — заслужений діяч науки і техніки, або відмінник освіти України. Навчання передбачає грунтовну мовну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів університету та запрошених з-за кордону. Рівень знань студентів достатній для складання екзаменів і отримання сертифікатів міжнародного рівня, наприклад, TOEFL або Zertifikat Deutsch. Міжнародна діяльність НГУ спрямована на досягнення головної мети — визнання його наукових шкіл на світовій арені у сфері науки та підготовки фахівців. Університет прийнято до ряду престижних міжнародних освітніх і наукових організацій. За оцінкою міжнародної групи експертів ЮНЕСКО і центру «Євроосвіта», які складають академічний рейтинг «Топ 200 Україна», Національний гірничий університет третій рік поспіль увійшов до десятки кращих і посів сьоме місце серед 200 університетів країни і третє місце — серед вітчизняних технічних університетів.


14-16 ЛИСТОПАДА

62

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ Україна, 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13 Тел./факс (044) 234–92–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–83, 454–49–49, 235–93–80, 235–31–45 E-mail: nmu@nmu.ua www.nmu.ua

Ректор: Віце-президент НАМН України, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Віталій Федорович Москаленко. Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 270518 від 05.06.2013 р. Форма власності: державна. Факультети: 9 — додипломної, 3 — післядипломної підготовки лікарів і провізорів. Напрями підготовки: «Медицина», «Фармація». Спеціальності: на додипломному етапі — 6, на післядипломному — 34. Сьогодні Університет — це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України. В НМУ на 79 кафедрах працює понад 1200 викладачів, з яких: 27 — дійсні члени та член-кореспонденти державних академій наук України, 31 — громадських академій наук України, 31 — зарубіжних академій, 37 — міжнародних наукових організацій та асоціацій, 66 — лауреатів Державної премії України та іменних премій, 95 — заслужені діячі науки та техніки, заслужені працівники освіти, охорони здоров’я, заслужені лікарі, заслужені раціоналізатори України тощо, 2 — члени постійних комітетів ВООЗ та ЄРБ ВООЗ. Викладання ведуть 184 доктори наук і професори, 720 кандидатів наук і доцентів. НМУ є головним закладом з питань навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України. Вперше проведено набір до Медичного коледжу НМУ з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Стоматологія ортопедична». В Університеті навчаються близько 14 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів (провізорів) -інтернів, у т. ч. 1340 іноземних громадян з 64 країн світу. За останні роки більше 100 студентів стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади та наукових конкурсів МОН України. За роки існування закладом підготовлено понад 85 тисяч фахівців, в тому числі, понад 3000 — з числа іноземних громадян з 64 країн. Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні — випускник НМУ. У 2013 р. на кафедри Університету праці влаштовано 19 найкращих випускників. Розгалужена система доуніверситетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах різної тривалості. Університет першим у державі перейшов на підготовку лікаря за новою методологією — європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) впродовж 3-х років унікальний міжнародний освітній документ — Diploma Supplement, як Додаток до диплому європейського зразка, отримали майже 2000 студентів. У 2011 р. НМУ приєднався до Magna Charta Universitatum — Великої Хартії університетів (Італія, м. Болонья). Заклад має понад 100 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями, є співзасновником Європейського міжуніверситетського центру науки та співробітництва, Східно-Європейської мережі університетів, учасником 27 освітніх, 53 наукових та 28 грантових міжнародних проектів. Університет є співвиконавцем проекту ЄС TEMPUS «Модернізація до дипломної медичної освіти в країнах Східного партнерства»; єдиний ВМНЗ України, який став партнером у програмі ЄС „Erasmus Mundus”; спільно з Каролінським інститутом, Ланчжоуським університетом та Університетом традиційної китайської медицини Ганьсу реалізуються навчально-наукові програми з підготовки молодих вчених. Матеріально-технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тис. місць, бібліотеку з Інтернет-центром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, музей історії медицини НМУ, анатомії людини, мікроскопів, ембріологічний музей, портретну галерею видатних вчених НМУ, 7 корпусів гуртожитків, 4 пункти громадського харчування, санаторій-профілакторій на 75 місць, спортивно-оздоровчий табір на 407 місць. Постійно вдосконалюється матеріально-технічне забезпечення закладу, навчальному процесі задіяно близько 1300 комп’ютерів.


2013

63

Прийом до НМУ для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем — спеціаліст проводиться на такі факультети: - медичний факультет: «лікувальна справа» (7.12010001) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; «педіатрія» (7.12010002) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; «медико-профілактична справа» (7.12010003) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; - стоматологічний факультет: «стоматологія» (7.12010005) — термін навчання 5 років, кваліфікація — лікар-стоматолог; - фармацевтичний факультет: «фармація» (7.12020101) денна форма — термін навчання 5 років, кваліфікація — провізор; «технологія парфумерно-косметичних засобів» (7.12020104) — термін навчання 5 років, кваліфікація — провізор; «фармація» (7.12020101) заочна форма — термін навчання 5,5 років, кваліфікація — провізор; - факультет підготовки лікарів для Збройних сил України: «лікувальна справа» (7.12010001) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар; - медико-психологічний факультет: «медична психологія» (7.12010004) — термін навчання 6 років, кваліфікація — лікар. Абітурієнти, які вступають до НМУ імені О. О. Богомольця подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з наступних предметів: - медичний, медико-психологічний та стоматологічний факультети: українська мова та література, біологія (профільний), фізика або хімія (за вибором абітурієнта); - фармацевтичний факультет: українська мова та література, хімія (профільний), біологія або фізика (за вибором абітурієнта). На всіх факультетах, крім фармацевтичного, передбачена денна форма навчання. На фармацевтичному факультеті діє денна та заочна форма навчання. Про умови вступу для іноземних громадян детальна інформація надається в деканаті по роботі з іноземними студентами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Приймальна комісія: Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к. 132, 135, 136) Тел.: (044) 454–96–45, 454–96–46 www.kpi.ua

НТУУ «КПІ» — найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 30 тисяч студентів, у т. ч. 337 студентів-іноземців з країн близького та далекого зарубіжжя. До його складу входять 30 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 20 факультетів), 8 навчальнонаукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро. Здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів наук (PhD), докторів наук. Відкриття в університеті нових факультетів гуманітарного профілю надає унікальні можливості студентам інженерних спеціальностей для здобуття освіти одночасно за двома спеціальностями. В НТУУ «КПІ» працює Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, який проводить перепідготовку спеціалістів на базі середньо-спеціальної, вищої та повної вищої освіти


14-16 ЛИСТОПАДА

64

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

за різними спеціальностями та центр дистанційної освіти. НТУУ «КПІ» бере активну участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм, успішно співпрацює з 165 зарубіжними ВНЗ із 47 країн світу, має 32 спільні структури з ВНЗ-партнерами, провідними міжнародними компаніями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та ін.). Ректор НТУУ «КПI», Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В. М. Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович. На сьогодні головною метою діяльності НТУУ «КПІ» є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Україна, 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 Тел.: (04597) 56–5–95, 57–5–71 Факс: (04597) 53–3–00,60–3–53 E-mail: admin@asta.edu.ua www.asta.edu.ua Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія серія АЕ № 270152 від 05.06.2013 р. Національний університет державної податкової служби України — єдиний вищий навчальний заклад, що підпорядкований Державній податковій службі України, який готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет розташований на 23 га паркової зони на відстані 25 км від Києва у мальовничому місті Ірпінь. Підготовка фахівців здійснюється на факультетах: економіки та оподаткування; фінансів та банківської справи; обліково-економічному; юридичному; підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції та заочного навчання. Фінансування підготовки фахівців здійснюється за державним замовленням; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. Університет сприяє працевлаштуванню своїх випускників, які навчаються за державним замовленням. Для абітурієнтів діють шестимісячні підготовчі курси. Професорсько-викладацький склад: 2 академіки, 37 професорів, 29 докторів наук, 219 кандидатів наук, 142 доценти. У структурі Національного університету діють: Науково — дослідний інститут фінансового права; Науково — дослідний центр з проблем оподаткування; Інститут післядипломної освіти; Видавничо-інформаційний центр; Центр інформаційних


2013

65

технологій та Київський фінансово — економічний коледж, який готує молодших спеціалістів з фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку та правознавства. Університет має спеціалізовані вчені ради з підготовки кандидатів та докторів у галузі економіки та правознавства, аспірантуру, докторантуру, ад’юнктуру. Університет уклав угоди про співробітництво з Академією фінансів у Варшаві, Університетом імені Марії Кюрі-Складовської у м. Люблін, Економічним університетом у м. Краків, Університетом Анже, Вищою школою менеджменту GSM у м. Барселона та ін. Університет співпрацює з Університетським коледжем Салесіан де Саррія (Іспанія), який є філіалом Державного університету Барселони та належить до відомої навчальної організації DON BOSCO Schools. Університет встановив зв’язки з Посольством Франції в Україні, Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX, США), Американською радою з міжнародної освіти ASTR/ACCELS (США), Офісом зв’язку НАТО в Україні тощо. Налагоджено партнерські стосунки з Вищою школою управління та адміністрації у м. Пшемишль (Польща), Ірландським інститутом з питань оподаткування (м. Дублін, Ірландія), Варненським вільним університетом (Болгарія) та Центральноєвропейським університетом (м. Будапешт, Угорщина). Візитною карткою університету є Культурно-мистецький центр «Сузір’я», який налічує понад 20 різножанрових творчих колективів і студій. На базі спорткомплексу Університету діє сучасний стадіон, манежі, ігрові та спортивні зали. Функціонує 16 спортивних секцій із різних видів спорту. Студенти університету мають можливість навчатись на військовій кафедрі. У м. Вінниці, м. Житомирі, м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області, м. Сімферополі АР Крим, м. Сторожинці Чернівецької області функціонують філії заочної форми навчання Національного університету ДПС України.


14-16 ЛИСТОПАДА

66

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9 Тел. приймальні ректора: (0512) 42–46–52 Тел. приймальної комісії: (0512) 47–97–47 www.nuos.edu.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства з наступних напрямів (спеціальностей): Кораблебудівний інститут: Морська техніка (кораблі та океанотехніка, суднокорпусобудування; суднові машини і механізми); Машинобудівний інститут: Морська техніка (суднові енергетичні установки та устаткування), Енергетика та енергетичне машинобудування (теплоенергетика, турбіни, холодильні машини і установки); Машинобудування та матеріалообробка (технологія машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння); Факультет екологічної та техногенної безпеки: Природничі науки (екологія та охорона навколишнього середовища; економіка довкілля і природних ресурсів); Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук: Машинобудування та матеріалообробка (технологія та устаткування зварювання); Металургія та матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття); Авіаційна та ракетнокосмічна техніка (проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів); Інформатика та обчислювальна техніка (інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення систем; інформаційні технології проектування); Специфічні категорії (управління проектами; управління інноваційною діяльністю). Факультет економіки моря: Економіка та підприємництво (економіка підприємства, фінанси і кредит; облік і аудіт), Менеджмент і адміністрування (менеджмент організацій і адміністрування); Гуманітарний інститут: Право (право), Гуманітарні науки (прикладна лінгвістика), Мистецтво (дизайн), Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (спорт); Інститут автоматики і електротехніки: Електротехніка та електромеханіка (техніка і електрофізика високих напруг, електричні системи і комплекси транспортних засобів, електромеханічні системи автоматизації та електропривод); Електроніка (електронні системи); Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології (прилади і системи точної механіки); Інформатика та обчислювальна техніка (спеціалізовані комп’ютерні системи); Автоматика та управління (комп’ютеризовані системи управління та автоматика); Інформаційна безпека (системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки); Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок (телекомунікації). Інститут заочної та дистанційної освіти: здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямів (спеціальностей) без відриву від виробництва. Здійснюється прийом на навчання студентів за інтегрованими навчальними планами на другий-третій курси після технікумів.


14-16 ЛИСТОПАДА

68

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68 Тел. приймальної комісії (044) 289–64–00 Тел. підготовчих курсів (044) 289–67–13 Тел. підготовчого відділення (044) 287–94–92

Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» — єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра — за 215 освітніми програмами для м’ясо-молочної, кондитерської, хлібопекарної, фармацевтичної, оліє-жирової, парфумерної та багатьох інших галузей промисловості. В університеті нема „штучно створених" спеціальностей. Кожна зі спеціальностей відкривалась, як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для наших випускників проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 28000. Національний університет харчових технологій — єдиний представник України в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про співпрацю з багатьма зарубіжними спорідненими ВНЗ харчового профілю. Здійснюється навчання іноземних студентів. Істотну допомогу нашим майбутнім студентам надає факультет доуніверситетської освіти. Система підготовки включає: підготовчі курси, підготовче відділення та профорієнтовані класи. Регіональні підготовчі курси працюють у містах: Вінниця, Лубни, Нововолинськ, Луцьк, Чернігів, Сміла, Новоград-Волинський. Профорієнтовані класи: в м. Київ — гімназія „Потенціал” (Оболонь), Технічний ліцей (Дніпровський район); Володимирецький колегіум у м. Володимирець (Рівненська обл.); спеціалізована школа І-ІІІ ст. „Ліцей” у м. Шостка, Апостолівський ліцей-інтернат у м. Зеленодольськ Дніпропетровської обл.


2013

69

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Україна, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 Тел./факс (057) 700–31–71 Факс (057) 715–63–91 Е-mail: post@nuczu.edu.ua, www.nuczu.edu.ua

Національний університет цивільного захисту України — це провідний вищий навчальний заклад ДСНС України IV рівня акредитації та один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів пожежно-рятувального профілю східної Європи. У 2012 році Міністерство освіти і науки України визнало університет Лідером національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України. Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців із вищою освітою в 4 галузях знань із 6 напрямів підготовки бакалаврів та за 13 спеціальностями спеціалістів та магістрів, такі як «Цивільний захист», «Управління пожежної безпекою», «Управління у сфері цивільного захисту», «Охорона праці у сфері цивільного захисту», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Екологічна безпека», «Природоохоронні хімічні технології» тощо. В університеті навчаються курсанти, студенти та слухачі з усіх регіонів України, слухачі та студенти з інших держав.


14-16 ЛИСТОПАДА

70

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 Тел. приймальної комісії: (057) 706–30–68, 714–25–41 E-mail: help@ukrfa.kharkov.ua www.pharm.kharkiv.edu

Рік заснування –1805. Рівень акредитації — IV. Університет здійснює підготовку фахівців на базі повної середньої освіти за освітньокваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: «Фармація»; «Клінічна фармація»; «Технологія парфумерно-косметичних засобів»; «Екобіотехнологія»; «Біотехнологія біологічно-активних речовин»; «Лабораторна діагностика»; «Технологія фармацевтичних препаратів»; «Маркетинг»; «Менеджмент організацій»; «Економіка підприємства»; «Промислова біотехнологія». Особи, які мають вищу освіту, можуть отримати другу вищу освіту за будь-якою із зазначених спеціальностей, а також за спеціальностями: «Якість, стандартизація та сертифікація»; «Педагогіка вищої школи»; «Адміністративний менеджмент». Форми фінансування: • за рахунок коштів державного бюджету; • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Термін навчання: 4–5,5 років. Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, магістратура, аспірантура, докторантура. Коледж НФаУ на базі 9, 11 класів загальної середньої школи здійснює підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальностями: «Фармація»; «Виробництво фармацевтичних препаратів»; «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» Украина, 84305, Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 5 Тел.: (06264) 3–70–80, 7–89–77, Факс (06264) 7–22–49 E-mail: ztm@.nkmz.donetsk.ua www.nkmz.com Президент публичного акционерного общества «Новокраматорский машиностроительный завод» — Скударь Георгий Маркович. Председатель правления публичного акционерного общества — Суков Геннадий Сергеевич. Площадь завода — 339 га. Количество цехов — 38. Протяженность железнодорожных путей — 105 км. Мощности механоизделий — 140 тыс. т. в год. Мощности металлургического производства — 438 тыс. т. в год. Количество работающих — 12149 человек.


2013

71

Специализация: прокатное, металлургическое и шахтно-проходческое оборудование, валки прокатных станов и детали энергетического оборудования, судостроения, кузнечнопрессовое, горное и обогатительное, подъемно-транспортное и специализированное оборудование. Официальный пуск предприятия состоялся 28 сентября 1934 г. Завод изначально был сориентирован на изготовление уникальных машин и оборудования, впервые производимых в стране, а зачастую и в мире. На ПАО «НКМЗ» спроектировано и изготовлено 105 прокатных станов, 189 миксеров для хранения и перевозки чугуна, 45 штамповочных молотов, 20 установок для наплавки конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей, 142 пресса различного назначения и усилия, 17 машин для скачивания шлака из чугуновозных ковшей, 103 горизонтальноковочные машины, более 2000 шагающих экскаваторов, свыше 2000 шахтных подъемных машин, около 3000 рудо- и углеразмольных мельниц, 18 роторных вскрышных и добычных комплексов. Сегодня доля экспорта предприятия составляет более 70%. Машины и оборудование с маркой «НКМЗ» работают в 50 странах мира, среди которых Россия, Индия, Япония, Германия, Франция, Италия, США, Канада. На предприятии разработана и внедрена система качества, охватывающая весь комплекс производства — от исследований до монтажа и технического обслуживания. Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям международного стандарта EN ISO 9001:2008 и национального ДСТУ ISO 9001:2009, что подтверждено сертификатом, выданным международным органом по сертификации TUV Thuringen (Германия) и сертификатом национального органа по сертификации НТЦ «СТАНКОСЕРТ» (Украина). Ежегодно в различные виды обучения вовлечено до 50% промперсонала. Для чтения лекций и проведения практических занятий с менеджерами различного уровня по маркетингу, экономике и менеджменту мы привлекаем специалистов научноисследовательских институтов и ведущих фирм мира. Правление акционерного общества ПАО «НКМЗ» не экономит на учебе, считая обучение самым эффективным направлением инвестирования. Богатый опыт, большой интеллектуальный и производственный потенциал, высокая квалификация специалистов, использование современных технологий проектирования, изготовления и контроля позволяют предприятию производить оборудование, превосходящее зарубежные и отечественные аналоги по многим параметрам. Сферы интересов ПАО «НКМЗ» лежат в области оснащения предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей высокопроизводительным современным оборудованием с оптимальными параметрами для каждого конкретного заказчика, а также оснащение портовых терминалов для перегрузки и переработки сыпучих грузов, оборудование для энергетического комплекса, гидротехническое оборудование и другое уникальное оборудование для тяжелой промышленности. Мы предлагаем комплексное и наиболее полное удовлетворение потребностей наших заказчиков, поставку, наладку и сервисное обслуживание оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации.


14-16 ЛИСТОПАДА

72

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Адреса приймальної комісії: Україна, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, ОДЕКУ, каб. 101 Тел.: (0482) 32–67–57, 32–67–64, Факс (0482) 32–67–64, E-mail: abitur@odeku.edu.ua www.odeku.edu.ua Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові — тодішній столиці України як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. У цей час Одеський державний екологічний університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації з підготовки фахівців в галузі гідрометеорології, екології, моніторингу навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, рибоохорони, водних біоресурсів та аквакультури, менеджменту та економіки довкілля і природних ресурсів, геоінформаційних систем і технологій, комп'ютерного екологоекономічного моніторингу. До складу структурних підрозділів Одеського державного екологічного університету входять: навчально-науковий гідрометеорологічний інститут, п’ять факультетів (природоохоронний, еколого-економічний, комп'ютерних наук, магістерської і аспірантської підготовки, заочний), центр післядипломної освіти, підготовче відділення (довузівська підготовка громадян України та іноземних громадян). Центр магістерської підготовки на базі Морського гідрофізичного інституту Національної Академії наук України (м. Севастополь), Одеський коледж комп’ютерних технологій, Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми. Підготовка, перепідготовка фахівців в ОДЕКУ, включаючи одержання другої вищої освіти за денною, заочною, дистанційною формами навчання та екстерном, здійснюється по шести напрямах вищої освіти: • 040105 «Гідрометеорологія» (галузь знань 0401 «Природничі науки»); • 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (галузь знань 0401 «Природничі науки»); • 050101 «Комп'ютерні науки» (галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»); • 030601 «Менеджмент» (галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»); • 090201 «Водні біоресурси та аквакультура» (галузь знань 0902 «Рибне господарство та аквакультура»); • «Військова гідрометеорологія» (галузь знань 0401 «Природничі науки»). В структурі Одеського державного екологічного університету працюють міжвідомчі навчально-науково-виробничі комплекси «Український центр гідрометеорологічної освіти» у складі шести вищих навчальних закладів України, «Екології» у складі п'яти вищих навчальних закладів, «Фізики довкілля» (разом з Інститутом теоретичної фізики й Інститутом магнетизму НАН України), «Океанології і морського природокористування» (разом з Морським гідрофізичним інститутом та Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України), «Екології і раціонального природокористування» із підготовки й перепідготовки фахівців для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. На базі університету працюють дві навчально-методичні комісії (по гідрометеорології та екології) Навчально-методичної ради Міністерства освіти і науки України. В ОДЕКУ активно працює докторантура, аспірантура та ад'юнктура, діє спеціалізована Вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій.


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА Ліцензія МОН України АЕ № 270718 від 27.06.2013 р.

Запрошуємо абітурієнтів здобути освіту європейського рівня у нас!

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Прийом на навчання на 2013 рік здійснюється як за державним замовленням, так і на договірній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб).

ФАКУЛЬТЕТИ, НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Напрями підготовки (бакалаврат) Економіка підприємства Фінанси і кредит Міжнародна економіка Маркетинг Управління персоналом та економіка праці Облік і аудит Менеджмент Економічна кібернетика Туризм

Спеціальності та спеціалізації (магістратура) Фінансово-економічний Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) Банківська справа Міжнародна економіка Маркетинг Менеджменту та бізнесу Облік і аудит Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Менеджмент інноваційної діяльності Менеджмент інвестиційної діяльності Бізнес-адміністрування Економічна кібернетика

Електромеханічний Автомобілі та автомобільне господарство Технології машинобудування Електромеханічні системи автоматизації та Електромеханіка електропривод Підйомно-транспортні, дорожні,будівельні, Машинобудування меліоративні машини і обладнання Інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем Інформатика Інформатика Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту Телекомунікації Телекомунікаційні системи та мережі Нафти і газу та природокористування Видобування нафти і газу Нафтогазова справа Обладнання нафтових і газових промислів Раціональне використання і охорона водних ресурсів Гідротехніка (водні ресурси) Водопостачання та водовідведення Автомобільний транспорт Інженерна механіка

Спеціальності та спеціалізації (магістратура)

Напрями підготовки (бакалаврат) Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Теплоенергетика Геологія

Екологія та охорона навколишнього середовища Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями) Теплогазопостачання і вентиляція

Будівельний Промислове і цивільне будівництво: Сільськогосподарське будівництво* Проектування і спорудження об’єктів газонафтовидобувного комплексу* Експлуатація, ремонт і підсилення Будівництво конструкцій будівель і споруд* Міське будівництво та господарство Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів Автомобільні дороги і аеродроми Геодезія, картографія та землеустрій Землеустрій та кадастр Архітектурний Архітектура будівель і споруд Архітектура Містобудування Дизайн архітектурного середовища Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво (за видами) Декоративно-прикладне мистецтво Декоративно-прикладне мистецтво (за видами) Гуманітарний Документознавство та інформаційна діяльність Здоров’я людини Філологія Державна служба

Діють підготовчі курси з математики, української мови та літератури, фізики, хімії, географії, історії України, біології, креслення та іноземної мови. Післядипломна освіта. В університеті можна отримати освіту без відриву від виробництва за всіма напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями (крім напрямів архітектурного факультету) за денною, заочною, вечірньою та очно-заочною формами навчання. В університеті діють аспірантура та докторантура, після закінчення яких аспіранти й докторанти мають можливість захищатися в 3 спеціалізованих учених радах та здобути науковий ступінь доктора і кандидата наук за 6 науковими спеціальностями. В університеті здійснюється військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу на базі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а також на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „КПІ”. Заняття проводяться протягом III – ІV курсів. Навчання платне. Після успішного закінчення військової підготовки студентам присвоюється військове звання „молодший лейтенант запасу”. Навчання за кордоном. Університет активно співпрацює з 18 країнами в рамках виконання 40 угод різного рівня. Реалізуючи програми Уряду з навчання та стажування студентів та аспірантів за кордоном, ПолтНТУ веде співробітництво з провідними ВНЗ Російської Федерації (Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет „ЛЕТІ” (СПбДЕТУ), Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів), Великої Британії (Гліндорський університет), Швеції (Королівський технологічний інститут), (Бельгії) Університет Монс, (Німеччини) Бранденбурзький університет прикладних наук, (Китайської Народної Республіки) Цюнчжоуський університет, Китайський університет нафти, Пекінський технологічний інститут, Ланджоуський транспортний університет. З вищими навчальними закладами Росії та Китаю розпочато педагогічний експеримент „програма подвійний диплом”. Матеріально-технічна база. 9 навчальних корпусів; 65 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій, оснащених натурним обладнанням; 54 комп’ютерних класів; комп’ютеризована науково-технічна бібліотека; 4 читальних залів на 478 місць для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням, WI-FI покриттям. До послуг студентів. Студмістечко з 5 гуртожитками, в кожному з них є доступ до мережі Internet; їдальня, кафе; студентський санаторійпрофілакторій; медпункт; розвинена система спортивних секцій із багатьох видів спорту, діють 4 спортзали; стадіон; спортивний майданчик; навчально-оздоровчий комплекс „Ворскла”. Функціонує Центр культури і студентської творчості, при якому діють студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, циркова та театральні студії, танцювальні колективи. Детальну інформацію Ви можете отримати в приймальній комісії університету, яка працює в робочі дні з 8-ї до 17-ї години, кімн. 123 центрального корпусу, тел. (05322) 56-16-04, (05322) 7- 38- 67, (05322) 56-98-16 Сторінка в Internet: www.pntu.edu.ua Наша адреса: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24 Телефони: (0532) 56-16-04; (0532) 56-98-16 Е-mail: vstup@pntu.edu.ua Система управління якістю сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9007:2009 (ISO 9001:2008, IDT)


14-16 ЛИСТОПАДА

74

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ОНАХТ) Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ Тел.: (048) 724–28–75, 712–41–30 Факс: (048) 722–80–42, 714–86–72 E-mail: postmaster@onaft.edu.ua або nauka@onaft.edu.ua (для Данилової) www.onaft.edu.ua

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) являє собою сучасний інноваційний науково-навчальний комплекс, який готує висококваліфікованих фахівців за 38 спеціальностями та 175 спеціалізаціями. Академія акредитована на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів. До складу ОНАХТ входять 6 інститутів: Навчальнонауковий технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова, Навчальнонауковий інститут механіки, автоматизації і комп’ютерних систем ім. П. М. Платонова, Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна, Науково-дослідний інститут ОНАХТ, Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського, Інститут післядипломної освіти і підвищення кваліфікації. Заняття проводять 98 професорів, докторів наук, 406 кандидатів наук. Освіту молодших спеціалістів отримують студенти в Одеському технічному коледжі, Одеському механіко-технологічному технікумі, Одеському технікумі газової та нафтової промисловості та Одеському технікуму промислової автоматики, які входять до складу академії. Наукова діяльність сконцентрована в Науково-дослідному інституті, що включає Проблемну, науково-дослідні лабораторії та наукові групи при кафедрах. За рівнем кваліфікації кадрів академія посідає одне з перших місць у Південному регіоні України. В академії працюють дві спеціалізовані ради з захисту докторських дисертацій та 17 наукових шкіл.


2013

75

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ (ОНМА)

Украина, 65029, г. Одесса, ул. Дидрихсона, 8 Тел. приемной ректора: (048) 777–57–74 Тел. приемной комиссии: (048) 728–25–14 Тел. учебного отдела по работе с иностранными студентами (НОРИС): (048) 732–52–30 Факс (0482) 34–52–67 E-mail: info@onma.edu. ua www.onma.edu.ua Год основания — 1944. Учебное заведение IV уровня аккредитации. Специальности ОНМА аккредитованы Институтом морской техники, науки и технологии (IMarEST), а также Морским институтом (Nautical Institute NI) (Великобритания). Система подготовки плавсостава приведена в полное соответствие с требованиями Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты. Академия включает: Азовский морской институт ОНМА в Мариуполе, Измаильский факультет ОНМА, Мореходный колледж технического флота ОНМА, Мореходное училище им. А. И. Маринеско ОНМА, Центр подготовки и аттестации плавсостава, Центр подготовки выживания в экстремальных условиях на море ОНМА, учебно-тренажерный центр ГМССБ, учебно-тренажерные центры с современным тренажерным оборудованием и Медицинский центр «АКАДЕММАРИН». В академии обучается более 12 тысяч курсантов и студентов. Факультеты: морское судовождение; судовождение на морских и внутренних водных путях, судомеханический, автоматики, электромеханики и радиоэлектроники, морского права и менеджмента, учебный отдел по работе с иностранными студентами. Форма обучения: дневная, заочная; по госзаказу и на контрактной основе. ОНМА принимает участие в международных научных программах и научных исследованиях по вопросам европейской интеграции, в рабочих проектах Международной ассоциации морских университетов. Академия является участником международных проектов, которые включают разработку курсов повышения квалификации в области менеджмента в сфере транспорта и логистики. Медицинский центр ОНМА получил признание морских администраций Нидерландов, Норвегии и ведущих страховых компаний мира: American Club (США), UK Club (Великобритания), North of England P&I Association (Великобритания). Представители академии в составе официальных делегаций Украины ежегодно принимают участие в работе Ассамблей, комитетов и подкомитетов Международной морской организации при ООН (ММО). В распоряжении курсантов ОНМА самые современные морские тренажеры и учебные лаборатории, библиотека, где сосредоточено более 500 тысяч книг с читальным залом на 250 мест. В академии ведется подготовка офицеров запаса для Военно-морских Сил Украины. В академии существует учебно-методический центр довузовской подготовки, в состав которого входят подготовительные курсы.


14-16 ЛИСТОПАДА

76

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА Україна 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2 Тел. (048) 723–52–54 Факс (048) 723–35–15 E-mail: rector@onu.edu.ua www.onu.edu.ua

Одеський (Новоросійський) національний університет засновано 13 травня 1865 р. Він посідає чільне місце у формуванні освітянської системи та розвитку наукових досліджень в Україні. Навчальний процес забезпечують 10 факультетів та 4 інститути; також Наукова бібліотека, заснована у 1817 році, яка має фонд більш 3,6 млн. томів; Ботанічний сад, заснований у 1867 році; Гідробіологічна станція, заснована в 1902 році; Петрографо-мінералогічний музей, заснований у 1865 році; Зоологічний музей, заснований на початку ХІХ століття; Палеонтологічний музей, створений 1873 р. Одеський університет відповідно до робочих програм міжнародних угод з університетами та НДІ співпрацює з 178 організаціями з понад 37 країн світу.

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 Тел./факс (04467) 5–63–94 Тел. приймальної комісії: (04467) 5–66–96 E-mail: phdpu@mail.ru www.phdpu.edu.ua Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. В 2007 році університет нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. За перемогу у номінації «Інтеграція науки і освіти — необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» дванадцятої виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2009», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відзначено золотою медаллю. В університеті функціонує 3 інститути: фізичного виховання та природознавства; мови та літератури; навчально-науковий фінансово-економічний, 4 факультети: педагогіки і


2013

77

психології, педагогічний, історичний, педагогічно-індустріальний, відділення довузівської підготовки та післядипломної освіти. В інститутах та на факультетах навчається біля 7,0 тисяч студентів за 20 спеціальностями та спеціалізаціями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі — 70% студентів, на заочній — 30%. Підготовка магістрів здійснюється за 17 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 12-ма спеціальностями. Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 29 кафедр, у складі яких понад 60% науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями. Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філології та філософії. Університет розташований у мальовничому куточку міста. Має три сучасних навчальних корпуси, два студентських гуртожитки, бібліотеку з багатим книжковим фондом, 4-ма читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 12 комп'ютерних класів з відкритим Internet доступом. Університет забезпечує перепідготовку за 12 спеціальностями педагогічного, психологічного та економічного профілю. До послуг студентів Internet-кафе, сучасна копіювальна техніка, відповідно обладнані лабораторії та навчальні кабінети, актовий зал на 600 місць, дискотечний зал, їдальня, кафе, стадіон, спортивний, гімнастичний та тренажерний зали. Функціонує замкнута комп'ютерна, телекомунікаційна мережа та студія навчального телебачення. Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.


14-16 ЛИСТОПАДА

78

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» Україна, 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26 Тел./факс приймальні: (048) 723–40–98 Тел. приймальної комісії: (048) 738–47–69 E-mail: pdpu@pdpu.edu.ua www.pdpu.edu.ua Рівень акредитації: IV. Форма власності: державна. Ліцензія АЕ № 270209 від 10.04.2013 р. Ректор: Чебикін Олексій Якович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України. Структурні підрозділи: Навчально-консультаційні центри (пункти) в м. Балті, м. Севастополі; Одеський професійний ліцей сфери послуг, Методичний центр художньоестетичного виховання дітей та молоді, Одеський професійний ліцей технологій та дизайну. Інститут мистецтв: факультет музичної та хореографічної освіти (“Музичне мистецтво”; “Хореографія”); художньо-графічний факультет (“Образотворче мистецтво”). Інститут фізики та математики: фізико-математичний факультет (“Фізика”; “Математика”; “Інформатика”); факультет післядипломної освіти і роботи з іноземними громадянами: надає можливість перепідготовки кадрів зі спеціальності “Психологія” (спеціаліст); ”Управління навчальним закладом” (магістр); підвищення кваліфікації за спеціальностями: “Інформатика”, “Управління навчальним заладом”, “Практична психологія”, “Хореографія”, “Фізичне виховання”, “Технологічна освіта”. Інститут фізичної культури та реабілітації: факультет фізичного виховання (“Фізичне виховання”); факультет фізичної реабілітації (“Корекційна освіта” — логопедія). Інститут психології: факультет психологічної освіти (“Психологія”); історикофілософський факультет (“Філософія”; “Історія”,“Богослов`я”). Інститут мов світу: факультет іноземних мов (“Філологія” — переклад з китайської, англійської, немецької, турецької, російської); “Філологія” (англійська мова і література, китайська мова і література, російська мова і література); факультет української філології (“Філологія” — українська мова та література). Інститут початкової та гуманітарно-технічної освіти: факультет початкового навчання (“Початкова освіта”; “Соціальна педагогіка”; “Технологічна освіта”). Інститут дошкільної та спеціальної освіти: факультет дошкільного виховання (“Дошкільна освіта”). Підготовчі курси: для іноземних громадян: (048) 732–09–78; для громадян України: (048) 731–17–91. До послуг студентів: 9 навчальних корпусів; інформаційно-видавничий центр; зала електронних носіїв інформації; бібліотека; спортивно-оздоровчий табір "Буревісник"; медчастина; 2 їдальні; 5 гуртожитків; археологічний і етнографічний музеї; на кожному факультеті є спеціалізовані аудиторії, освітньо-інформаційно-культурний центр Туреччини, США, Держави Ізраїль, Литви, Китаю, Росії тощо. Закінчити наш університет — означає здобути елітну освіту та універсальну професію!


2013

79

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7 Тел.: (0629) 33–34–16, 52–99–23, Факс (0629) 52–99–24 Тел. приймальної комісії: (0629) 34–30–97, 44–65–60 Е-mail: office@pstu.edu www.pstu.edu У жовтні 2011 року Приазовський державний технічний університет відсвяткував 81 річницю з дня заснування. За цей час вищий навчальний заклад зміг довести свою високу конкурентоспроможність на ринку освіти України. Своєю діяльністю університет укріплює імідж нашої держави як країни з сильним технічним інтелектуальним потенціалом. Приазовський державний технічний університет атестовано за найвищим IV рівнем акредитації в повному обсязі за всіма напрямами діяльності. Підтверджено право ПДТУ вести підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 22 напрямів і 41 спеціальності. Щорічно відкриваються 3–4 нові перспективні сучасні спеціальності та спеціалізації. До складу ПДТУ входять 10 факультетів, 5 інститутів, 3 коледжі, технікум, професійний ліцей, навчально-науково-виробничі комплекси «Приазов’я», три науково-навчальні інноваційні центри. Навчальний процес ведуть висококваліфіковані викладачі, серед них 50 докторів наук, професорів, 246 кандидатів наук, доцентів, 47 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України і зарубіжних країн. Також це заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники народної освіти України, заслужені винахідники, лауреати Державної премії України, лауреати премій Ради Міністрів України. В університеті діють три спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. ПДТУ є одним з організаторів на Донбасі Державного політехнічного музею «Український техноленд». ПДТУ добре знаний на міжнародному рівні не лише як базовий навчальний заклад з підготовки фахівців (за роки свого існування підготовлено понад 500 спеціалістів для 68 країн Азії, Африки, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу), але як і науковий центр з відомими науковими школами. ПДТУ має міцні довготривалі творчі і учбово-наукові зв’язки з провідними університетами Росії, Латвії, Білорусі, Німеччини, Угорщини, Греції, Італії, Китаю, Японії, Австрії, Єгипту, Туреччини. Розвиваються інтеграційні процеси між студентами університету і вузами країн Європи. 37 делегацій у складі 50 викладачів і науковців з 15 кафедр університету побували за кордоном. За значні успіхи, досягнуті в галузі освіти і науки, університет є лауреатом Всеукраїнського рейтингу Міністерства освіти і науки України з присвоєнням звання «Лідер національної освіти», лауреатом рейтингу «1000 кращих підприємств України» в номінації «Вища освіта — 2003», став лауреатом рейтингу «Софія Київська» 2004 і 2008 років. Згідно з рішенням науково-експертної ради Асамблеї ділових кіл національної іміджевої програми «Лідери XXI сторіччя», 2007 року ПДТУ удостоєно міжнародної нагороди «Лаври Слави». На виставці «Сучасна освіта України» університет нагороджено бронзовою медаллю і орденом «За розвиток науки і освіти». На міжнародній виставці «Освіта і кар’єра — 2011» був нагороджений золотою медаллю у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології».


14-16 ЛИСТОПАДА

80

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 Тел/факс (03422) 31–574 Е-mail: inst@pu.if.ua www.pu.if.ua Рік заснування — 1940. Рівень акредитації — IV. Історія Прикарпатського національного університету — це історія нашої державності, поступу на шляху до незалежності, національно-культурного і духовного відродження. Органи місцевої влади порушили перед урядом УРСР питання про створення в обласному центрі — місті Станіславі (з 1962 р. Івано-Франківськ) учительського інституту, і вже у січні 1940 р. розпочалася підготовка до його відкриття. В результаті 1 березня цього ж року розпочалося навчання в новоствореному закладі, директором якого став викладач педагогіки Станіславської педагогічної школи Ф. Плотницький, його заступником з науково-навчальної частини — М. Шевченко. В інституті було створено три факультети: історичний (декан Т. Великий), фізико-математичний (декан М. Король) та філологічний з двома відділеннями — української мови і літератури та російської мови і літератури (декан М. Шмулензон). У 2004 р. Університет отримав статус національного. Сьогодні університет став сучасним і потужним навчально-науковим комплексом, який об’єднує 8 навчальних інститутів (Історії і політології, Мистецтв, Педагогічний, Природничих наук, Туризму і менеджменту, Філології, Юридичний, Коломийський), 6 факультетів (економічний, іноземних мов, математики та інформатики, фізико-технічний, фізичного виховання і спорту, філософський), 4 навчально-консультаційні центри (у містах Калуші, Долині Івано-Франківської обл., Чорткові Тернопільської обл., Рахові Закарпатської обл.), 3 коледжі (юридичний — у м. Івано-Франківськ, педагогічний — у м. Коломия, туризму і готельного господарства — у смт. Верховина), школу-ліцей, 3 науково-дослідні інститути, 11 наукових центрів, Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Центр інформаційних технологій, Центр дистанційного навчання та контролю знань, навчально-методичне управління, науково-дослідну частину, 8 адміністративних відділів. Зараз навчально-виховну та наукову роботу на 68 кафедрах здійснюють 835 штатних викладачів, у тому числі 92 докторів наук, професорів, 540 кандидатів наук, доцентів. В університеті за 21 напрямом та 52 спеціальностями навчаються понад 18,5 тис. студентів, а за весь час своєї діяльності університет підготував понад 50 тис. спеціалістів.


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

Ректор

вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна Тел.: +38 (057) 336-89-79 Факс: 337-85-35 E-mail: hduht@kharkov.com http:// www.hduht.edu.ua

Студенти здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки

бакалавр, спеціаліст, магістр

Спеціальності Університету:  Обладнання переробних і харчових виробництв  Технологія харчування  Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів  Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів  Технологія зберігання, консервування та переробки молока  Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса  Товарознавство та комерційна діяльність  Товарознавство та експертиза в митній справі  Управління безпекою та якістю товарів  Організація оптової та роздрібної торгівлі  Експертиза товарів та послуг  Облік і аудит  Фінанси  Економіка підприємства  Міжнародна економіка  Маркетинг  Менеджмент організацій  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Готельно-ресторанна справа  Курортна справа

ЧЕРЕВКО Олександр Іванович,

доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України

Університет веде підготовку фахівців     

для підприємств ресторанного, готельного, туристичного господарства торгівлі, харчової промисловості митних, податкових і економічних служб фінансових установ вищих навчальних закладів

Підготовка молоді до вступу:  

Центр довузівської підготовки Навчально-методичний консультаційний центр при Навчально-науковому інституті харчових технологій та бізнесу – з наданням робочих професій Підготовче відділення для іноземних громадян

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:

  

докторантура з 4 спеціальностей аспірантура з 8 спеціальностей 3 спеціалізовані Вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій

Підвищення кваліфікації, перепідготовка, післядипломна освіта:

Інститут післядипломної бізнес-освіти

СУЧАСНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА – наукові та навчальні лабораторії; науково-навчальний центр нових інформаційних технологій, комп'ютерні класи, бібліотеки, гуртожитки, Палац студентів.

Пріоритетні напрями наукової діяльності::          

Основні напрями створення

харчових продуктів: Переробка сільськогосподарської продукції в підприємствах малого і середнього бізнесу  Продукти з використанням нетрадиційної Розробка і дослідження процесів і апаратів для харчових сировини виробництв, торгівлі, підприємств ресторанного господарства  Натуральні плодоовочеві продукти Дослідження екологічних проблем, охорони праці  Продукти швидкого приготування Експертиза харчової і сільськогосподарської продукції  Продукти, які отримані за рахунок енергоУдосконалення форм управління і методів господарювання та ресурсозберігаючих технологій в підприємствах торгівлі, ресторанного господарства  Харчові біологічно активні добавки (БАД) Розробка і впровадження нових інформаційних технологій  Імуномодулюючі продукти з Підготовка нормативної і проектної документації різноманітних використанням БАД видів товарів і послуг Розробка нових конкурентоспроможних технологій харчових продуктів для раціонального, лікувально-профілактичного, дитячого, геродієтичного харчування Удосконалення автоматизації обліку, контролю та аналізу господарської діяльності в ресторанному господарстві та торгівлі Дослідження в галузі гуманітарних наук

УНІВЕРСИТЕТ МАЄ НАЛАГОДЖЕНІ МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ з університетами, фірмами і фондами Німеччини, Іспанії, Франції, США, Польщі, Англії, Іспанії, Йорданії, Росії та іншими країнами світу.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ І СПІВПРАЦІ!


14-16 ЛИСТОПАДА

82

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

«РАБОТА И УЧЕБА» ТИЖНЕВИК Україна, Київ, вул. Молдавська, 2, офіс 1-В Тел.: (044) 453–34–90, 453–35–00 E-mail: poisk@optima.com.ua www.riu.com.ua

Тижневик «Работа и Учеба» — газета для тих, хто шукає роботу, або хоче вчитись. В 2012 році газеті виповнилось 16 років — це говорить про багато. Ми професійні, популярні, стабільні! У кожному номері більш ніж на 100 сторінках: Тисячі реальних вакансій від роботодавців. Робота для студентів і старшокласників. Робота за кордоном, сезонна робота. А також найсучасніша інформація про ВНЗ, коледжі та різноманітні курси. Ефективність роботи оголошень, розміщених в газеті, забезпечує подвоєна читацька аудиторія (читачі розділу «Учеба» і розділу «Работа» — більш ніж 80 тис. контактів в місяць), а також дублювання оголошень на сайті газети www.riu.com.ua (понад 50 тис. відвідувачів в місяць). Різноманітність рекламних можливостей видання і гнучка політика знижок дозволяє оперативно закривати навіть найскладніші позиції партнерів газети. Тираж щомісяця близько 55 тис. примірників, кольорова крейдяна обкладинка, формат А4. Реалізація — кіоски «Союздруку», точки роздрібної торгівлі преси, безкоштовне розповсюдження. Виходить щопонеділка. Передплатний індекс — 40366.


2013

83

«СУЧАСНА ОСВІТА» ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ Україна, Київ, вул. Молдавська, 2, офіс 1-В Тел. (044) 453–35–00 E-mail: poisk@optima.com.ua www.s-osvita.com.ua

Всеукраїнський журнал «Сучасна освіта» видається з 1997 року, виходить щомісяця, є лідером на ринку освітніх послуг складається з двох самостійних розділів: «Освіта в Україні», «Освіта за кордоном». Призначення журналу. Освіта — стартовий майданчик для зростання та розвитку кар’єри. Вибрати цікаву і перспективну професію, знайти цікаві курси і тренінги, стати висококласним фахівцем, отримавши другу вищу освіту або ступінь МВА, — серйозні завдання, вирішувати які доводиться кожному. Наша мета — забезпечувати читачів актуальною інформацією для прийняття рішень. Основа журналу — довідкова інформація про вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації в Україні та за кордоном, статті фахівців та експертів у галузі освіти, новини законодавства від МОНУ, практичні рекомендації. Детальна інформація про журнал, про теми майбутніх публікацій розміщена на сайті журналу www.s-osvita.com.ua (понад 39000 відвідувачів в місяць). Тираж щомісяця — 17000 тис., повнокольорові обкладинки, формат А4, друк на глянцевому папері, розповсюджується за передплатою та вроздріб. Передплатний індекс — 06222. Іміджеві та рекламні матеріали надруковані в журналі будуть працювати на Ваш успіх!


14-16 ЛИСТОПАДА

84

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ОСВІТНІЙ САЙТ WWW.S-OSVITA.COM.UA Україна, Київ, вул. Молдавська, 2, офіс 1-В Тел. (044) 453–35–00 E-mail: poisk@optima.com.ua www.s-osvita.com.ua

Освітній сайт www.s-osvita.com.ua функціонує вже 6 років. Він став надійним помічником для всіх, хто хоче і любить навчатися: • абітурієнтів (і їх батьків); • бажаючих вивчити іноземні мови; • пройти професійну перепідготовку; • отримати освіту за кордоном. На сайті зручний доступ до довідкової та аналітичної інформації про: • українські та закордонні ВНЗ; • умови вступу до них; • підготовку до ЗНО та інше. З допомогою нашого сайту ви легко можете переглянути сайт навчального закладу, що вас зацікавив, або компанії, що надає освітні послуги за кордоном. Перевагою сайту є те, що більшість матеріалів ексклюзивні, так як надаються популярним всеукраїнським журналом «Сучасна освіта». Приєднуйтесь до нас!

КОМПАНІЯ "РОБОТА ПЛЮС" ТОВ Україна, 02660, Київ, вул. Шимановського, 2/1, офіс 512 Тел./факс: (044) 537–37–17, 495–14–23 E-mail: post@rabotaplus.com.ua www.rabotaplus.ua, www.pro-robotu.com, www.ladyjob.com.ua, www.propobotu.net.ua, www.rabotaplus.mobi Компанія "Робота Плюс" успішно працює на українському ринку вже 16 років, пропонуючи широкий спектор інформаційних послуг щодо навчання та працевлаштування персоналу. Основні напрями розвитку — друковані видання, Інтернетресурси з працевлаштування, Рекрутингова компанія. Тижневик "Пропоную роботу"- понад 7000 вакансій на 140 сторінках. Газета надає оперативну практичну допомогу у вирішенні питань працевлаштування, є надійним інструментом моніторингу на ринку праці. "Пропонуємо оголошення про товари та послуги нашого міста" — щотижнева газета, яка дає змогу зорієнтуватися у безмежному просторі інформації. Читачі знайдуть пропозиції від компаній та приватних осіб у будь-якій сфері життя. Газета виходить щопонеділка накладом 30000 примірників, розповсюджується безкоштовно. "Навчання та професійні курси" — спеціалізоване видання, що виходить спільно з газетою "Пропоную роботу" і висвітлює ринок освіти Києва і України. В газеті представлені пропозиції від вищих навчальних закладів, центрів, тренінгових компаній, курсів.


2013

85

Тижневик "Робота для жінок" — містить базу, що постійно оновлюється, цікава всім жінкам (тематичні статті з працевлаштування, інтерв'ю з успішними бізнес-леді, ділові гороскопи, тести). "Срочно требуются!" — щоденна газета з працевлаштування, виходить в Києві з вівторка по п'ятницю. Найгарячіші вакансії: від вузькопрофільних фахівців до некваліфікованих працівників. Щотижневик "Робота в Києві" пропонує велику аудиторію читачів (більш ніж 20000), зручні терміни розміщення оголошень (з понеділка по п'ятницю), швидкий та якісний підбір персоналу, привабливі ціни на оголошення, доступна ціна видання, база вакансій яка постійно оновлюється.

«СТІНА» МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ МЕДІАХОЛДИНГ «ГОЛОС СЕРЦЯ»

Україна, 03133, Київ, пр-т Перемоги, 68-А, офіс 1 Тел.: (044) 456–63–18, 095–111–35–18 Засновник і президент Медіахолдингу «Голос Серця» Анастасія Правдивець. За сім років існування журналу «Стіна», наш молодіжний проект переріс у цілий культурний і духовний напрямок під загальною назвою «Школа розвиту людини «Голос Серця»». Це не школа під дахом будівлі, і не обмежене коло людей, це напрямок, що немає кордонів, це розвиток усіх, хто бажає розвиватися, це творчість і співтворчість, знання і пізнання себе і світу. Молодіжний журнал «Стіна», книги нашого медіахолдингу, різноманітні фестивалі, конкурси, майстер-класи — це лише частина великого цілого під назвою культурний і духовий розвиток людини. Наші інтернет проекти: Сайт школи розвитку людини «Голос Серця» — www.serdce.do.am Форум для творчих людей журналу «Стіна» — www.stena.easyforum.ru Сайт «Освіта України» — www.ukrosvita.at.ua Сайт для творчих дітей «Діти-індиго» — www.deti-indigo.at.ua Блогосфера, що об’єднує 30 блогів освітнього і культурологічного напрямків Наші проекти: Молодіжний журнал «Стіна». Рік заснування 2005. Рубрики журналу: Освіта, музика, кіномистецтво, пізнання себе, мудрість здорового життя, колаж, енергія каміння, творчі потоки. Школа юнкорів. Заняття проходять на базі Київського палацу дітей та юнацтва щосуботи з 12–00 до 15–00 (другий поверх, Юн-Прес). Заняття безкоштовні. Проводить координатор молодіжного журналу «Стіна», журналіст Костилєва Наталія (для іногородніх дистанційно через інтернет). Приєднатися до школи можна у будь-який час за телефоном 095–111–35–18. Серія книг для школярів та студентів: «Створення друкованого видання з нуля. Практичні рекомендації» автор Анастасія Правдивець; «Інтернет-журналістика та ІТ-технології» автор Наталія Костилєва; «Этика начинающего журналиста». Готується до друку книга для батьків і педагогів «Батькам про дітей», заснована на практичному досвіді і історіях, розказаних дітьми. А також книга «Мудрість здорового життя».


14-16 ЛИСТОПАДА

86

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 Тел. (0352) 47–50–60 E-mail: academ@tane.edu.ua

Тернопільський національний економічний університет належить до провідних вищих навчальних закладів України IV рівня акредитації. Відкриття у 1966 році в Тернополі відділення фінансовоекономічного факультету Київського інституту народного господарства — доленосна історична подія для Західної України. З часом відділення переростає у факультет (1967 рік), згодом — у Фінансовоекономічний інститут (1971 рік), Інститут народного господарства (1989 рік), Академію народного господарства (1994 рік), а 30 березня 2005 року навчальний заклад стає університетом. Нестримно час прямує у майбутнє, позначаючи віхами на шляху людської історії, пам’ятні дати. 29 вересня 2006 року Указом Президента України за вагомий внесок у розвиток національної освіти та науки університету присвоєно статус національного. Тернопільський національний економічний університет сьогодні — це творчий дух, новаторство, поєднання гуманізму, освіченості і культури, що створює неповторну атмосферу народження чогось великого і нового. Університет динамічно розвивається як освітній і науковий центр, що об’єднує 13 факультетів (фінансів, банківського бізнесу, аграрної економіки і менеджменту, міжнародного бізнесу та менеджменту, економіки і управління, обліку і аудиту, комп’ютерних інформаційних технологій, Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту, Україно-німецький економічний факультет, юридичний, факультет державного управління, Нововолинський факультет, Самбірський факультет ППЗ), 5 відокремлені інститути (Вінницький інститут економіки, Івано-Франківський інститут менеджменту, Чортківський інститут підприємництва та бізнесу, Кримський навчально-науковий інститут економіки, управління та туризму та Науково-дослідний інститут інноваційного розвитку та державотворення), 3 коледжі, Єреванську філію (Республіка Вірменія), що готують фахівців за 11 галузями знань, 19 напрямами, 25 спеціальностями. Діють аспірантура з 4 напрямів, 16 спеціальностей та докторантура з 4 спеціальностей, 3 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських та 2 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських дисертацій. Тернопільський національний економічний університет має творчі, освітянські та наукові зв'язки з університетами Канади, США, Великобританії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції, Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словаччини, Італії, Іспанії, Ірландії, Російської Федерації, Швейцарії, Австрії, Білорусії та інших країн. У 2007 році ТНЕУ вступив до Європейської Асоціації Університетів. Вагомим здобутком навчального закладу є членство ряду науковців університету в Європейській асоціації міжнародної освіти (м. Амстердам, Нідерланди, 1999). У 2008 році важливим аспектом світового визнання досягнень професорсько-викладацького колективу ТНЕУ стало приєднання вищого навчального закладу до світової університетської спільноти й підписання ректором Великої хартії університетів. У травні 2011 року Тернопільський національний економічний університет нагороджено Сертифікатом Якості Швейцарського Інституту Стандартів Якості «International Quality Certificate» (SIQS). У житті навчального закладу, як і в житті кожної людини, шлях самореалізації та самоствердження — завжди складний та непередбачуваний. І лише підтримка молоді, єдність і згуртованість колег, довіра однодумців допомагають долати труднощі та досягати успіху.


2013

87

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3 Тел. (03122) 3–33–41 Факс (03122) 3–42–02 E-mail: official@uzhnu.edu.ua www.uzhnu.edu.ua Ректор — Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД — IV № 0753932). Згідно з рейтингом Міністерства освіти і науки України за 2013 рік, УжНУ входить до числа 12 найпотужніших університетів України. Університет готує фахівців за 9 напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 36 напрямами бакалаврату, 84 спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» і «спеціаліст». В університеті поглиблено вивчається 9 мов — українська, англійська, німецька, французька, російська, угорська, румунська, словацька, чеська. Згідно з даними міжнародних наукометричних баз, УжНУ стабільно входить у десятку провідних наукових центрів України. Гордість університету — 144 доктори наук, професори, 684 кандидати наук, доценти. В університеті готують дисертації за 53 спеціальностями понад 300 аспірантів і докторантів, 400 здобувачів наукових ступенів. Діють 4 спеціалізовані учені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій — з фізико-математичних, хімічних, економічних, історичних наук. Науковці університету щорічно оприлюднюють близько 40 монографій, понад 60 підручників і навчальних посібників, більше 1,3 тисячі наукових статей (чверть із них — у зарубіжних виданнях), отримують майже 80 патентів. Університет видає 22 фахових періодичних видань — наукових журналів і збірників. Ужгородський національний університет першочергово розв’язує три завдання — зростання чисельності іноземних студентів, розвиток програми «подвійних дипломів», збільшення обсягу грантів, залучених у модернізацію університету. Університет співпрацює з 70 партнерами з 17 країн. Одночасно з дипломом УжНУ в Центральноєвропейському університеті міста Скаліца (Словаччина) можна здобути дипломи «бакалавра» і «магістра» зразка Європейського Союзу з трьох спеціальностей — «міжнародні відносини», «екологічний менеджмент», «навколишнє середовище». Університет направляє щороку в закордонні відрядження більше 400 викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів для проведення спільних досліджень, на стажування і міжнародні конференції. Стратегічна мета — здобуття статусу дослідницького університету.


14-16 ЛИСТОПАДА

88

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Україна, 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19 Тел.: (032) 242–23–40, 235–76–00 Е-mail: uad@uad.lviv.ua www.uad.lviv.ua Українська академія друкарства — єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничої справи та друкарства. За свою 80-річну історію вона випустила десятки тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які сьогодні формують інформаційний простір держави, працюючи у видавництвах, друкарнях, засобах масової інформації, поліграфічних та машинобудівних підприємствах, книгарнях, рекламних організаціях, науково-дослідних установах тощо. Академія готує фахівців за 6 галузями та 21 спеціальністю на освітньо-кваліфікаційному рівні молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр. Нині в академії здобуває освіту майже 7000 студентів усіх форм навчання. На 20 кафедрах здійснюють навчальний процес і ведуть плідну наукову роботу 35 професорів, докторів наук, 195 доцентів, кандидатів наук. Вони докладають усіх зусиль, передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід, щоб виплекати із них ерудованих професіоналів, свідомих громадян, які працюватимуть для розвитку українського книговидання. До складу академії входять Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій, Львівський поліграфічний коледж, видавництво, сучасна навчально-експериментальна друкарня. Діє навчальнодемонстраційний центр фірми «Гейдельберг», обладнання якого використовується для проведення практичних та лабораторних занять. Бібліотека академії оснащена автоматизованою системою пошуку літератури, електронним каталогом видань та бібліотечним фондом, який комплектується з найсучасніших підручників та посібників (авторами багатьох з них є науково-педагогічні працівники УАД). З кожним роком розширюється та вдосконалюється міжнародна співпраця академії. Як член Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів академія бере участь у створенні єдиного європейського освітнього простору з підготовки фахівців для видавництв і поліграфії, тісно співпрацює з провідними навчальними закладами та поліграфічними підприємствами Європи, Америки та Азії. Завдяки цьому стало можливим вперше в історії України проведення на базі академії 36 науково-практичної конференції Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів світу, у якій взяли участь представники 25 навчальних закладів видавничо-поліграфічного профілю з 9 країн світу (Великобританії, Бельгії, Німеччини, Пакистану, Польщі, Росії, Нідерландів, Узбекистану, України). Сьогодні УАД підтримує тісні зв'язки з такими навчальними закладами, як Оксфорд-Брукс університет (Велика Британія), Лейпцизький і Берзький університети (Німеччина), технічні університети Дортмунда та Штутгарта (Німеччина), Мічиганський університет (США), коледж «Річард Айві» в Торонто (Канада), Варшавська політехніка (Польща), Московський державний університет друку (Росія) та ін., укладено угоди про співпрацю з фірмами «Гейдельберг», «Ман-Роланд», «Колбус», «Донеллі» та ін. Завдяки цьому студенти академії мають можливість слухати лекції провідних учених цих навчальних закладів та компаній як за кордоном, так і в академії, побувати з ознайомлювальними екскурсіями на іноземних видавництвах та фірмах, які виготовляють поліграфічну техніку, відвідувати Лейпцизький та Франкфуртський книжкові ярмарки. Професори та доценти академії читають курси лекцій у передових європейських навчальних закладах. Важливу роль у підвищенні професійного рівня викладачів академії, вдосконаленні навчального процесу, проведенні наукових досліджень з використанням сучасних методик відіграє стажування працівників академії в зарубіжних навчальних закладах. За сприяння програми «DAAD» та фірми PrintPromotion працівники академії проходили навчальне та наукове стажування в Німеччині, а саме: в Берзькому університеті, Хемніцькому технічному університеті та у Дармштадтському університеті. Завдяки стипендіям Фулбрайта та проекту «Гармонія», що фінансуються держдепартаментами освіти та культури США, стало можливим стажування викладачів академії в Гарвардському та Мічиганському університетах (США). Запрошуємо до активної співпраці з нашим вищим навчальним закладом!


2013

89

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (УІПА) Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16 Тел. (057) 731–28–62, Факс (057) 731–32–36 Тел. підготовчих курсів: (057) 733–79–04 Тел. приймальної комісії: (057) 733–78–43, 731–25–63 Е-mail приймальної комісії: abit@uipa.kharkov.ua Е-mail: геktог@uіра.khагкоv.uа www.uіра.edu.ua

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) — провідний спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки інженерно-педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти, а також викладачів коледжів, технікумів та висококваліфікованих фахівців з інженерних спеціальностей. Галузі підготовки: машинобудування, зварювання, енергетика, легка промисловість, електроніка, економіка, електромеханіка, поліграфія, метрологія, стандартизація та сертифікація, охорона праці, комп’ютерні технології, дизайн, менеджмент, практична психологія. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР. Форма навчання — денна і заочна. Понад 10 000 студентів навчаються на 6 факультетах — енергетичному; інтегрованих технологій в виробництві та освіті; комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні; міжнародних освітніх програм; економічних, управлінських та освітніх технологій; технологічному. До складу академії входять: • Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ); • Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій. В академії працюють 3 спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Працює аспірантура за 37 спеціальностями та докторантура за 2 спеціальностями. УІПА — єдиний в Україні ВНЗ, який готує європейських інженерів-педагогів та проводить міжнародну сертифікацію викладачів. З метою підняття авторитету академії в наукових колах України та за кордоном, а також з метою інтеграції академії у світовий простір, міжнародна діяльність академії реалізується у напрямку організації стажування, навчання у ВНЗ закордонних країн на основі угод з країнами-партнерами, міжнародних програм тощо; організації системи співпраці з закордонним університетами при виконанні угод, наукових та науково-дослідних робіт за сумісними проектами. Академія співпрацює за угодами та підтримує міжнародні зв’язки з питань підготовки інженернопедагогічних кадрів з партнерами з ВНЗ Російської Федерації, Китаю, Німеччини, Чехії, Болгарії, Словаччини, Литви та інших країн. На базі академії діють: Національний моніторинговий комітет України (НМКУ) під егідою Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), Система післядипломної освіти підвищення кваліфікації, Центр підготовки іноземних громадян. Постійно діють підготовчі курси, які дають можливість поглибленого вивчення математики, української мови та літератури, фізики, хімії та малюнку і сприяють успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Матеріально-технічна база академії: обладнані навчальні корпуси, бібліотеки з читальними залами, електронна бібліотека, комп’ютерні класи, доступ до мережі Інтернет та Wi-Fi, сучасні їдальні та гуртожитки, стадіон, гімнастичні та тренажерні зали, спортивно-оздоровчій табір, медчастина. У академії діють: вокально-естрадна студія, танцювальні колективи, театр мод, команда спортивної аеробіки, команда з регбі, команда КВК. Академія має можливість проводити військову підготовку офіцерів запасу.


14-16 ЛИСТОПАДА

90

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» Україна, 36024, м. Полтава, вул.Шевченка, 23 Тел./факс: (0532) 60–20–51, (05322) 7–17–69 Е-mail: mail@umsa.edu.ua Тел. приймальної комісії: (0532) 50–25–66 Е-mail: рricom@umsa.pl.ua Тел. підготовчого відділення (курсів) для підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7–41–74 Тел. підготовчого відділення з правом підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 7–91–62 www.umsa.edu.ua Рік заснування — 1921. Рівень акредитації — IV. Ліцензія серія АД № 041116 видана 13.07.2012 р. Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, факультет з підготовки іноземних студентів, післядипломної освіти; медичний коледж: медсестринське, зуботехнічне, фармацевтичне відділення. Академія проводить підготовку фахівців за спеціальностями: • стоматологія (7.12010005, термін навчання — 5 років); • лікувальна справа (7.12010001, термін навчання — 6 років); • педіатрія (7.12010002, термін навчання — 6 років); • сестринська справа (6.120101, медсестрабакалавр, термін навчання — 3 роки); • сестринська справа (5.12010102, термін навчання — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); • стоматологія ортопедична (5.12010106, термін навчання — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти); • фармація (5.12020101, термін навчання — очна форма — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; заочна — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); Академія здійснює:

• підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України; • підготовку іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів; • підготовку іноземних громадян за базовими спеціальностями: «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична»; • підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація); • підготовку фахівців в клінічній ординатурі; • підвищення кваліфікації за базовими напрямами. Форма навчання: очна (спеціальність «Фармація» — денна, заочна), за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб. Науково-педагогічний процес на 52 кафедрах здійснюють 535 викладачів, із них: 85 докторів і 348 кандидатів наук, 74 науковці мають учене звання професора, 180 — учене звання доцента, 2 співробітники академії — лауреати Державних премій України, 13 осіб із числа професорськовикладацького складу мають звання заслужений діяч науки і техніки та заслужений лікар України. Загальний контингент студентів академії на сьогодні складає 4012 осіб, зокрема іноземних — 689 осіб. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе.


2013

91

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ Тел.: (044) 287–27–38, 289–79–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–83 E-mail: uml_nmu@ukr.net www.uml.ua Рівень акредитації: Загальноосвітній навчальний заклад з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою. Державна ліцензія: видана Головним управлінням освіти та науки м. Києва. Серія ЗОД-П № 111098 від 11 червня 1997р. на здійснення освітньої діяльності за рівнем «загальна середня освіта». Директор: Цехмістер Ярослав Володимирович — проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор педагогічних наук, професор. Кількість ліцеїстів: 395 осіб. Кількість професорів: 7, докторів наук: 8. Кількість доцентів: 5, кандидатів наук: 16. Кількість викладачів: 101. Матеріально-технічна база: Український медичний ліцей для забезпечення навчально-виховного процесу користується матеріально-технічними базами Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (7 кафедр) та медичної гімназії № 33 Голосіївського району м. Києва (10 навчальних кабінетів). До Ліцею зараховуються учні, які закінчили 8–9 класів загальноосвітньої школи і пройшли конкурсний відбір. У Ліцеї конкурсний відбір здійснюється на підставі трьох фахових випробувань: українська мова та література (письмове тестування), біологія (письмове тестування). Іспити проводяться в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в терміни, що визначені приймальною комісією. Термін навчання в ліцеї для учнів, які вступають після 8 класу — 3 роки (9–11 класи), для учнів, які вступають після 9 класу — 2 роки (10–11 клас).


14-16 ЛИСТОПАДА

92

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2 Тел./факс (04744) 3–45–82 E-mail: udpu@udpu.org.ua www.udpu.org.ua Рік заснування — 1930. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія СЕ № 270714 від 02.07.2013 р. Ректор — Побірченко Наталія Семенівна. У складі університету 4 навчально-наукові інститути, які об’єднують 12 факультетів, 39 кафедр. Основні напрями діяльності: підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів для 10 галузей знань за 24 спеціальностями, з 26 напрямів підготовки. Діє аспірантура і докторантура. Професорсько-викладацький склад — 550 осіб, з них 3 академіки та 2 членикореспонденти Академії педагогічних наук України, 1 академік Академії вищої школи; 1 член-кореспондент Національної Академії наук України, 70 докторів наук, професорів; близько 300 кандидатів наук, доцентів. Для успішного навчання та повноцінного відпочинку студентів університет має п’ять навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, агро біостанцію, наукову бібліотеку, читальні зали, два гуртожитки, спортивний комплекс, дві їдальні.

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. КИЇВ) Україна, Київ, вул. Андріївська, 1/1 Тел. (044) 462–53–10 Факс (044) 462–53–41 Е-mail: ubs@ubs.gov.ua www.ubs.gov.ua

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) — профільний навчальний заклад, лідер у підготовці фахівців для банківської сфери. Інститути Університету: 1. Інститут магістерської та післядипломної освіти м. Київ, вул. Андріївська, 1/1. Тел. (044) 230–16–03, www.impo.ubs.gov.ua; 2. Львівський інститут банківської справи м. Львів, просп. Т. Г. Шевченка, 9. Тел. (032) 297–72–01, www.lbi.wubn.net; 3. Севастопольський інститут банківської справи м. Севастополь, вул. Паркова, 6. Тел. (0692) 53–96–11, www.sibs.uabs.edu.ua;


2013

93

4. Харківський інститут банківської справи м. Харків, просп. Перемоги, 55. Тел. (057) 338–55–81, www.khibs.edu.ua; 5. Черкаський інститут банківської справи м. Черкаси, вул. Енгельса, 164. Тел. (0472) 71–99–51, www.cibs.ck.ua. Переваги: • більш ніж 70-річний досвід роботи на ринку освітніх послуг; • лідер серед українських ВНЗ за напрямом «Економіка, фінанси, управління, підприємництво» за версією МОН України; • «Кращий навчальний заклад з підготовки та перепідготовки фахівців банківської та фінансово-кредитної сфери — 2013» за версією журналу «Банкиръ»; • майже 100% працевлаштування випускників; • повноправне членство в потужних міжнародних освітніх організаціях; • сучасна матеріально-технічна база — одна з кращих у державі.

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВИШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, метро “Олімпійська” (“Республіканський стадіон”) Тел. приймальної комісії (044) 287–52–90 Тел. підготовчих курсів (044) 287-37-86, 229–89–71 Тел./факс: (044) 287–02–17 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua

Ліцензія МОНМС АД № 073602 від 14.08.2013 р. Недержавний вищий навчальний заклад України, що розташований в центрі Києва, засновано в 2002 р. на базі Товариства «Знання» України — громадської організації з 65-річним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. Університет та Коледж має розгалужену мережу регіональних підрозділів (філій та НКЦ) у різних регіонах України: м. Вінниця, м. Житомир, м. Донецьк, м. Біла Церква, м. Луцьк, м. Ковель, м. Луганськ, м. Запоріжжя, м. Красноармійськ, м. Первомайськ, м. Жмеринка. Іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Напрями підготовки: Психологія; Правознавство; Облік і аудит; Фінанси і кредит; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Філологія (англійська, німецька мова та література); Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Вступники Університету сучасних знань та Київського коледжу Вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» працюють за інтегрованими навчальними планами та одержують ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА.


14-16 ЛИСТОПАДА

94

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, метро “Олімпійська” (“Республіканський стадіон”) ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9–11 класів за спеціальностями: • Правознавство — 3 р. 10 міс., (2р. 10 міс.) • Фінанси і кредит — 3 р., (2 роки) • Видавнича справа та редагування — 4 р., (3 роки) Атестат про повну загальну середню освіту. Випускники Коледжу зараховуються за співбесідою до Університету сучасних знань на ІІІ курс Приходьте навчатись до Університету сучасних знань та Київського коледжу вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» — і Ви гарантовано отримаєте якісну вищу освіту.

«ФІРМА ЮНІСТЬ» ТОВ Україна, 03148, Київ, вул. Гната Юри, 9 Тел.: (044) 403–07–57, 407–10–39, 537–29–86, 537–29–81 Тел./факс: (044) 403–07–57,407–10–05, 407–62–83, 537–29–86, 537–29–81 E-mail: unist-reklama@mail.ru www.novarobota.ua, www.gotostudy.com.ua, t-lider.com.ua ТОВ «Фірма Юність” розпочала свою діяльність у 1998 році, працює в галузі працевлаштування та навчання. Є видавцем газети „Нова робота” та журналу «Куди піти навчатись». «Нова робота» — газета гарячих вакансій. Реалізується по м. Києву, області та частково регіонах України. Виходить двічі на тиждень: понеділок, четвер. Містить максимально оперативну та докладну інформацію про працевлаштування. Постійні рубрики: вакансії підприємств м. Києва та області, робота за кордоном, вакансії кадрових агенцій. А також поради та консультації на тему працевлаштування, юридичні поради та багато ін. Передплатний індекс — 35335. «Куди піти навчатись» — перший всеукраїнський спеціалізований журнал в галузі навчання. Реалізується по всій території України. Виходить 6 разів на рік. Містить докладну інформацію про навчання в Україні та за кордоном. Абітурієнти та спеціалісти, що прагнуть здобути освіту, змінити або підвищити свою кваліфікацію, знайдуть у виданні конкретні поради та рекомендації для досягнення поставленої ними мети, а також багато корисної та цікавої інформації. Передплатний індекс — 21927.


2013

95

Головний редактор видань — Олександр Борисович Спасіченко, також є директором тренінгового центру „Технології лідерства”. Його авторські розробки: „Технології НЛП в продажах”, „Успішний менеджер з продажу в умовах кризи”, „Особистий розвиток і техніки продажів на основі НЛП”, „Ефективні стратегії досягнення успіху”, „Підвищення мотивації та ефективності роботи персоналу”. З 2009 р. ТОВ „Фірма Юність” здійснює безкоштовне навчання тих, хто прагне стати менеджером з продажу рекламних площ і працювати у фірмі.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЧНТУ) Україна, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 Тел. (04622) 3–42–44 Е-mail: cstu@stu.cn.ua www.stu.cn.ua Чернігівський національний технологічний університет — найбільший у Чернігівській області навчально-науковий центр та єдиний у регіоні навчальний заклад з системою безперервної освіти, складовими якої є: школи, ліцей, коледж, університет, аспірантура та докторантура. Освітня діяльність університету сертифікована за міжнародною системою стандартів якості ISO 9001. У 2013 році ЧНТУ включений до Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum Observatory).

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Україна, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58 Тел. (057) 711–35–56, Факс (057) 711–80–25 E-mail: office@ med.edu.ua www.med.edu.ua Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку в інтернатурі, підготовку лікарів, провізорів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення та циклах стажування за 109 спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України, країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з отримання другої вищої освіти — менеджер в охороні здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і для далекого зарубіжжя. ХМАПО проводить підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян.


14-16 ЛИСТОПАДА

96

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61022, м. Харків, просп. Леніна, 4 Тел./факс (057) 700–41–32 Тел. (057) 707–73–80 E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua www. knmu. kharkov.ua Володимир Миколайович Лісовий -ректор, професор, доктор медичних наук. IV рівень акредитації. Ліцензія АЕ № 270274 від 07.05.2013. Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів. З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 5784 студентів, з них вітчизняних — 3394 та більш ніж 2390 — іноземні громадяни з 74 країн світу. Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 68 кафедрах університету. Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: • «Спеціаліст» — лікувальна справа (в т. ч. для іноземних громадян; термін навчання — 6 років); стоматологія (в т. ч. для іноземних громадян; термін навчання — 5 років); педіатрія (термін навчання — 6 років); медико-профілактична справа (термін навчання — 6 років); - лікувальна справа; стоматологія для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «лікувальна справа» та «стоматологія». • «Магістр» — сестринська справа; лабораторна діагностика; адміністративний менеджмент. • «Бакалавр» — лабораторна діагностика; сестринська справа. • «Молодший спеціаліст» — лікувальна справа; сестринська справа; акушерська справа. Післядипломна освіта проводиться за напрямами: • первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання — 1–3 роки); • клінічна ординатура (термін навчання — 2–4 роки); • аспірантура (термін навчання — 3 роки); • підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян: Підготовчі відділення (термін навчання — 1 рік); Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитками.


2013

97

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г. С. СКОВОРОДИ Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 29 Тел./факс (057) 700–69–09 Е-mail: rector@hnpu.edu.ua www.hnpu.edu.ua

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди — найстаріший навчальний педагогічний заклад України, а нині — провідний вищий навчальний заклад держави, основним напрямом діяльності якого є підготовка педагогівфахівців — національно свідомих громадян, патріотів і справжніх професіоналів. Головними завданнями університету є: здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає державним стандартам вищої освіти; наукової і науково-педагогічної діяльності, фундаментальних і прикладних досліджень; творчої, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; забезпечення культурного і духовного розвитку особистості; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів; підвищення освітньо-культурного рівня громадян шляхом надання другої вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, надання інших освітніх послуг; впровадження сучасних педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій; встановлення розгалужених міжнародних зв’язків у галузі освіти та науково-педагогічного співробітництва. Сьогодні на 14 факультетах і 55 кафедрах університету здійснюється підготовка понад 10 тисяч студентів, яким передають свої знання досвідчені педагоги. В університеті успішно працює аспірантура з 34 та докторантура з 16 спеціальностей, функціонує 6 спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. В ХНПУ імені Г. С. Сковороди працює Студентський парламент із широкими правами в організації навчання і побуту молоді, її участі в громадському житті, аматорській творчості, спортивних заходах. Плідно працюють студентське наукове товариство та рада молодих учених.


14-16 ЛИСТОПАДА

98

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

Україна, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20 Тел. приймальної комісії академії: (0552) 22–52–53 Тел. приймальної комісії коледжу: (0552) 26–50–92, 22–32–82 Тел. приймальної комісії ліцею: (0552) 22–52–49, 26–37–88 E-mail: kmi@kmi. kherson.ua www.kmi.kherson.ua Рік заснування: 1834. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: серія АГ № 582514, від 31.10.2011. Ректор: Ходаковський Володимир Федорович. ХДМА співпрацює з відомою в світі німецькою компанією «Марлоу Навігейшн». З нею укладено довгостроковий, який не має аналогів у світі, договір. Нині «Марлоу Навігейшн» є не тільки компанією-роботодавцем для багатьох випускників ХДМА, а й вагомим інвестором у розвиток його навчально-лабораторної та матеріальної бази. Навчання здійснюється за денною та заочною формами, за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр — за напрямами: Морський та річковий транспорт — за професійним спрямуванням: Судноводіння, Експлуатація суднових енергетичних установок, Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики. Спеціаліст, магістр — за спеціальностями: Судноводіння; Експлуатація суднових енергетичних установок; Електричні системи та комплекси транспортних засобів. Молодший спеціаліст: Судноводіння на морських шляхах; Експлуатація суднових енергетичних установок; Експлуатація електрообладнання та автоматики суден; Монтаж і проектування суднових машин і механізмів; Монтаж електроустаткування суднового електрообладнання; Суднокорпусобудування; Зварювальне виробництво; Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів. За робітничими спеціальностями: Моторист (машиніст), матрос; Матрос, електрогазозварник; Кухар, пекар; Кухар-матрос; Офіціант, бармен, буфетник; Офіціант, адміністратор; Художник розмальовування по дереву. Соціальна структура для студентів: студентський та спортивний клуби, гуртожиток, екіпаж.


2013

99

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 73000, м. Херсон, 40 років Жовтня, 27 Тел. (05752) 22–62–63, Факс (0552) 32–67–05 E-mail: office@kspu.edu www.kspu.edu Ректор: Ходосовцев Олександр Євгенович. Рівень акредитації — ІV. Форма навчання: денна, заочна, екстернатна. ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр. Бюджетна та контрактна форми фінансування. Факультети: • біології, географії і екології; • психології, історії та соціології; • дошкільної та початкової освіти; • технологій та сфери обслуговування; • економіки та менеджменту; • фізики, математики та інформатики; • іноземної філології; • фізичного виховання та спорту; • культури та мистецтв; • філології та журналістики; • перекладознавства; • юридичний. • природознавства, здоров’я людини і туризму;,

«AVISO.РОБОТА» ВИДАННЯ. ВАКАНСІЇ ВЕЛИКОГО МІСТА! Тел. редакції: (044) 200–8–555 Е-mail: job@aviso.ua Видання «Aviso.Робота» надає комплексні послуги в сфері рекрутмента компанії. Це дає можливість не тільки розмістити інформацію про вакансії своєї компанії, але і вибрати потенціальних кандидатів серед більше 2000 оголошень претендентів. День виходу: понеділок. Формат: А3. Обсяг: 16 стр. Придбати «Aviso.Робота» можна в кіосках та на розкладках продажу преси, безкоштовно видання розповсюджується в центрах зайнятості м. Києва. Кожний номер «Aviso.Робота» читають більше 30 тисяч претендентів. Також розміщуйте резюме та шукайте вакансії на www.aviso.ua www.aviso.ua — всеукраїнський портал товарів та послуг.


14-16 ЛИСТОПАДА

100

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

«1С УКРАЇНА» ФІРМА

Україна, 01019, Київ, а/с 124 E-mail: 1c@1c.ua, uz@1c.ua www.1c.ua Фірма «1С» займається розробкою, дистрибуцією, виданням та підтримкою комп’ютерних програм, баз даних ділового та домашнього призначення. Найвідомішими в Україні програмними продуктами, розробленими на платформі «1С: Підприємство 8», є 1С: Бухгалтерія, 1С: Управління торговим підприємством, 1С: Зарплата та управління персоналом, 1С: Управління виробничим підприємством та інші. Фірма «1С» приділяє велику увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів у галузі автоматизації підприємств — постійно видає навчальні версії своїх програм, розробляє сертифіковані курси, пропонує співпрацю вищим та середнім учбовим закладам на партнерських засадах. На початок 2012 року угоду про співпрацю з «1С» в Україні підписали понад 400 вищих і середніх учбових закладів. Програмні продукти та технології «1С: Підприємства» широко використовуються в учбовій, науковій, адміністративній діяльності для автоматизації управління та обліку учбових закладів всіх рівнів. Партнери «1С» — Центри сертифікованого навчання (ЦСН) гарантують якісне навчання користувачам програм та спеціалістам по впровадженню. В ЦСН читаються курси, які розроблені викладачами-методистами з досвідом впровадження програмних продуктів «1С». Методична література по платформі та прикладним рішенням "1С: Підприємство 8" дає змогу легко підготуватися до сертифікації та атестації. Повний перелік партнерів-ЦСН дивіться на сайті: www.1c.ua Для самостійного навчання користувачам пропонуються учбові версії продуктів «1С»: «1С: Бухгалтерія 8 для України» учбова версія» та «1С: Підприємство 8.2» версія для навчання програмуванню». Зазначені продукти можна придбати у партнерів фірми «1С».

PARTA.UA — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ Україна, 01013, Київ, вул. Промислова, 1 Тел. (044) 247–19–09 Моб. тел. (067) 447–00–40 E-mail: info@parta.com.ua www.parta.com.ua

Parta.ua — всеукраїнський освітній портал, на якому завжди можна знайти всю інформацію про освіту в Україні. Найбільш повний каталог ВНЗ України, курси професій, мовні центри, тисячі анкет репетиторів за більш ніж 30-а напрямами навчання — це далеко не весь список розділів, які працюють на порталі. На поточний момент портал є топ-1 серед освітніх ресурсів України. Для кожної вікової категорії, від школярів до працюючих фахівців, на сайті працюють свої тематичні сервіси. Ласкаво просимо на Parta.ua!


14-16 ЛИСТОПАДА

102

2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

WWW.UNIVER.TV Тел. (044) 223-10-00 Сайт для молодежи «www.Univer.TV» - видео-проект по освещению глазами студентов процесса образования в учебных заведениях в Украине и не только. Сайт нацелен на определение ВУЗов, обучение в которых имеет наибольшую практическую ценность и отвечает требованиям реального сектора экономики, а также гарантирует выпускникам надежные перспективы трудоустройства. В рамках проекта поставлены следующие задачи: • стимулирование повышения качества образовательных услуг с точки зрения достижения результата (подбор и выбор профессии поступающим в ВУЗы студентам, повышение интереса к выбранным специальностям, трудоустройства выпускников); • анализ особенностей учебного процесса и организации практики украинскими и зарубежными ВУЗами; • предоставление выпускникам надежных перспектив трудоустройства по окончании обучения. Более детальную информацию Вы можете увидеть на сайте www.univer.tv или получить по телефону (+38044) 223-10-00

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" Україна, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річча Оборони Луганська, 1 E-mail: kanc@lsmu.edu.ua www.lsmu.edu.ua Ректор: Івченко Валерій Костянтинович, доктор медичних наук, професор. Університет (інститут) було засновано в 1956 році. Луганський державний медичний університет, що є закладом найвищого – ІV рівня акредитації, пропонує Вам найпрестижнішу медичну освіту за світовими стандартами. Університет проводить навчання за рахунок бюджету та контракту за спеціальностями: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія», «фармація», «технологія парфумернокосметичних засобів» та «сестринська справа». До послуг студентів – сучасні мультимедійні аудиторії та навчальні класи, бібліотека із вільною Wi-Fi зоною Інтернету, відремонтовані гуртожитки, їдальня, спортивний комплекс із тренажерними залами.


2013

103

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Україна, 01042, Київ, вул. Івана Кудрі, 33 Тел. (044) 529-00-58 Факс (044) 529-05-16 E-mail: academy@amu.edu.ua www.amu.edu.ua Ліцензія МОН України АЕ № 270762 від 02.07.2013 р. Рік заснування: 1995. Ректор: Володимир Костянтинович Присяжнюк, професор, доктор технічних наук. Академія муніципального управління державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Ректор: Володимир Костянтинович Присяжнюк, доктор техн. наук, професор. Кількість студентів: 3 500 Викладацький склад: 41 докторів наук, 150 кандидатів наук. Форма навчання: денна та заочна. Умови навчання: бюджет або контракт, практика в органах державного управління та місцевого самоврядування. Академія муніципального управління належить до престижних навчальних закладів держави, який здобув міжнародне визнання і зацікавленість роботодавців. Навчання в Академії поєднує фахову освіту менеджера, економіста, юриста, психолога, документознавця, інженера з набуттям знань та навичок, необхідних для роботи в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування. Це забезпечується функціональною спеціалізацією “Державне управління та місцеве самоврядування”, а також практикою в органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях. В Академії діє 5 факультетів: економічний, юридичний, менеджменту, управління міським господарством, факультет довузівської підготовки. До складу Академії входять Київський коледж міського господарства, Науково-навчальний інститут регіонального управління та місцевого самоврядування. Створено 23 кафедри. Відкрита аспірантура: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 25.00.02 – механізми державного управління. Докторантура: 25.00.02 – механізми державного управління. Діють спеціалізовані вчені ради. Встановлені та розвиваються зв’язки із зарубіжними навчальними закладами, створена міцна матеріальна база. Академія плідно співпрацює з вищими навчальними закладами Європи і світу. Випускник Академії має змогу разом з фаховим дипломом отримати диплом магістра європейського зразка навчального закладу - партнера.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

2014

ВИСТАВКИ

10-12 КВІТНЯ

«УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 2 (СТ. М. «МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ»)

ВХІД ВІЛЬНИЙ

www.osvitainfo.com.ua www.edu-abroad.com.ua

Освіта та кар'єра 2013  

Каталог выставки «Освіта та кар'єра» которая пройдет 14-16 ноября 2013 г. в Киеве (Украина)