Page 1

ВИСТАВКА ОСВІТА та КАР’ЄРА ОФІЦІЙНИЙ  КАТАЛОГ

15-17

ЛИСТОПАДА Ексклюзивний інтернет-партнер


ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

KARAZIN BUSINESS SCHOOL Про Каразінську школу бізнесу Поєднує у собі основні цінності найкращого університету країни та провідні інноваційні принципи сучасної бізнес-освіти. Інноваційний підрозділ є активним учасником міжнародних програм мобільності та постійно співпрацює з кращими закордонними університетами.

1

4

3

2

Академічна мобільність та програми подвійних дипломів в університетах Європейського Союзу, США, Китаю та Південної Кореї

Каразінська школа бізнесу надає платформу для проведення серій відкритих лекцій та воркшопів від керівників провідних компаній і бізнесменів, а також пропонує можливість проходження практики для найкращих студентів бізнес-школи.

Кейси та корпоративні курси від партнерів

Можливість працевлаштування у реальному бізнес-середовіщі

Серії відкритих лекцій та воркшопів від іноземних та українських бізнесменів

Міжнародні партнери Програми мобільності Спільні проекти

5 Участь у практичноорієнтованих світових челенджах

6 Комерціалізація проектів та проходження бізнес-інкубації

Корпоративні партнери

Обмін найкращими практиками

Lille University of Science and Technology (Франція) Nice Sophia Antipolis University (Франція)

Providence Group

Peregrin Capital Group

Casers

Good Logistics

Vilmate

SolBridge International School of Business (Південна Корея) SILC Business School, Shanghai University (Китай) Virginia International University (Сполучені Штати Америки)

ХОДА

ВBA MBA БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

073 МЕНЕДЖМЕНТ

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО

Денна форма 240 ECTS 16 400 грн/рік

Денна форма 240 ECTS 11 900 грн/рік

+38 (063) 1111 729 вул. Мироносицька, 1 Харків, Україна

kbs.karazin.ua

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

073 BUSINESS ADMINISTRATION

Денна форма 240 ECTS 21 500 грн/рік

073 МЕНЕДЖМЕНТ

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО

Денна та заочна 90 ECTS 19 350 грн/програма 7 160 грн/програма

Денна та заочна 90 ECTS 16 000 грн/програма 9 900 грн/програма

kbs@karazin.ua

karazinSB

@karazinbs

karazin_business_school

073 BUSINESS ADMINISTRATION

Денна та заочна 90 ECTS 24 500 грн/програма 14 160 грн/програма


Організаторам, гостям та учасникам XXХIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2018» Шановні друзі! Сердечно вітаю всіх із Днем студента та відкриттям XXХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2018»! Сьогодні більш ніж півторамільйонна студентська громада є рушійною силою ношої держави, розвитку її економіки та культури, становлення громадянського суспільства. Молодість – чудова пора, коли формуються базові життєві орієнтири, світоглядні та ціннісні орієнтири, закладається фундамент майбутніх перемог. Тисячі молодих людей реалізують себе, розробляючи перспективні стартапи, нові технології, відкриваючи свій бізнес. Вони задають темп розвитку вітчизняної економіки і сприяють засвоєнню новітніх трендів. Держава в пріоритетному порядку дбає про інтелектуальне збагачення молодих поколінь, від яких залежить добробут і процвітання українського народу та утвердження обраного нами європейського майбутнього. Зараз ми потребуємо кардинальних змін в системі професійної освіти. Нова якість освіти, учень та його професійна реалізація - пріоритет, орієнтованість на потреби роботодавців та економіки України, а також впорядкування принципів управління, які змінилися в межах децентралізації – саме ці ключові питання має врегулювати новий Закон «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Освіта визначає наше майбутнє, і ми мусимо зробити все можливе, щоб забезпечити наших дітей та молодь якісною середньою, професійною та вищою освітою. Наше завдання – створити сучасну європейську освітню систему, засновану на інноваційних підходах та технологіях. У світі, що постійно змінюється, ми повинні побудувати гнучку та ефективну освітню модель, яка забезпечуватиме потреби тих, хто навчається, та створити комфортні і гідні умови для тих, хто навчає, для учителів та викладачів. Виставка надає можливість усім закладам освіти, а також багатьом іноземним гостям продемонструвати свої здобутки. Проведені заходи сприятимуть налагодженню нових перспектив для міжнародної співпраці, нададуть можливості представникам вишів поділитися своїми досягненнями та перейняти досвід закордонних партнерів. Бажаю всім плідної роботи, нових корисних в’язків, професійних успіхів та цікавих партнерських пропозицій! З повагою, в. о. директора Доктор педагогічних наук, професор

О. М. Спірін


Учасникам, гостям і організаторам ХХХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2018»

Шановні науковці й освітяни, колеги і друзі! Від Національної академії педагогічних наук України і від мене особисто прийміть щирі вітання з нагоди проведення ХХХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2018»! Принцип людиноцентризму, на якому ґрунтується сучасна освіта, передбачає сприяння розвитку особистості, самореалізації людини в особистому та професійному житті, підвищенню її компетентності й конкурентоспроможності. Саме розвиток людини є потужним чинником розвитку суспільства й економіки, поступу країни в цілому. Сучасна епоха динамічних змін, інноваційного типу прогресу і тотальної інформатизації висуває нові виклики перед людиною, що обумовлює трансформаційні процеси в галузі освіти в різних країнах світу. У «Паризькому комюніке, 25 травня 2018 р.» Конференції міністрів освіти європейських країн – членів Болонського процесу, наголошено, що впродовж останніх 20 років підвищення якості освіти та рівня її відповідності суспільним потребам було основою як Болонського процесу, так й інших структурних реформ у цій галузі. У подальшому важливо зробити акцент на підготовці студентів і підтримці викладачів, аби вони діяли творчо у цифровому середовищі, краще використовувати цифрову і змішану освіту з відповідним забезпеченням якості. Національна академія педагогчних наук України забезпечує системне реформування усіх ланок освіти, створюючи наукове підгрунтя якісних, інноваційних, змін у галузі. І нинішня виставка є черговою сходинкою у розповсюдженні кращих досягнень вищих навчальних закладів, соціального партнерства і досвіду входження в Європейський простір вищої освіти. Зичу всім учасникам, організаторам і відвідувачам міцного здоров’я, миру та злагоди, творчого натхнення і нових звершень на благо утвердження європейської України! Президент Товариства «Знання» України, Президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень


ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

Заснований в 1817 році. Рівень акредитації: IV

Спеціальності: середня освіта (за освітніми програмами: музичне мистецтво; хореографія; образотворче мистецтво; трудове навчання та технології; фізична культура; історія; українська мова і література; мова і література (російська); мова і література (англійська); мова і література (китайська); мова і література (турецька); математика; фізика; інформатика); музичне мистецтво; хореографія; образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво); професійна освіта (дизайн); спеціальна освіта; журналістика (реклама та зв`язки з громадськістю); психологія; політологія; право; публічне управління та адміністрування; менеджмент (управління навчальним закладом); філософія; музеєзнавство, пам'яткознавство; менеджмент соціокультурної діяльності; соціологія; дошкільна освіта; філологія (переклад з англійської, китайської українською); початкова освіта; соціальна робота; культурологія; прикладна фізика та наноматеріали.

www.pdpu.edu.ua e-mail: pdpu@pdpu.edu.ua

Спеціальності за освітньо-науковим ступенем доктора філософії: дошкільна освіта; середня освіта (за предметними спеціалізаціями); фізична культура і спорт; професійна освіта (за спеціалізаціями); образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; філософія; філологія; політологія; психологія; прикладна фізика та наноматеріали. Довузівська підготовка: тел.: +38 (048) 731-17-91; термін навчання - 8, 6, 3 міс. Термін навчання: за освітнім ступенем бакалавра – 4 роки; магістра – 1,4 роки і 2 роки; за освітньо-науковим ступенем доктора філософії – 4 роки.

Адреса: вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, 65020 Телефон: +38 (048) 723-40-98. Факс: (048) 732-51-03; Телефон приймальної комісії: +38 (048) 732-48-02


1

Організатор: Товариство «Знання» України За підтримки: Міністерства освіти і науки України Національної академії педагогічних наук України


1

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2018» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ . .............................................................................3 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» . ..........4 ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» ...............5 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. ПИРОГОВА ........6 ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» . .......................................................................................7 ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ..................................................................9 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» .............11 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ..................................................................................................7 ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ....................................................8 ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ....................................................................10 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ . ...........................................12 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...............................12 КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНИЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» .......................................................................................13 КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ . ........................................................................15 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА .......................14 ДП«КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ» . ....................................................................16 МАЛИНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ .............................................................................16 «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» .........................................17 МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» . ..........................................................................................18 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ . .................................................................19 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ . ..................................... 20-22 НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .....................................................................25 НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ . ............................................................................................................23


2

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ........................................................................24 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА . ....................................................................................................26 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..................................................27 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ........................................................28 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ» .................................................................................27 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» . ..............................29 ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ....................................................30 ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ......................................31 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ . .................................................32 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імен0і ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» ......................................................................33 ТОВ «РОБОТА ПЛЮС УСПІХ» . .....................................................................................................34 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ...........................................................37 УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА ..................................................................................34 УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ . ..................................................35 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ......................36 УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ . ..................38 УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ..................................................................................................................38 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ...................................................39 УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ............................................................................................40 ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

..................................41

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ . .........................................42 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ . ..........................43


3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 01135, Київ, проспект Перемоги, 10 Тел. (044) 486–24–42 Факс (044) 236–10–49 E-mail: ministry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України (МОН) — центральний орган виконавчої влади, забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з надання таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. МОН відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, що належать до його компетенції, з неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів; визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом життя, інших сфер, що належать до його компетенції; розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України; провадить аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні напрями розвитку вищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти; розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти, розробляє державні стандарти освіти, а також стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; організовує діяльність державної психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти; розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів; здійснює в установленому порядку ліцензування закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності; формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, зокрема керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує їх атестацію щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікації; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти схвалює порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України; за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджує положення про акредитацію освітніх програм; формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для навчальних закладів, у тому числі схвалює їх видання для загальноосвітніх навчальних закладів; подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, а також пропозиції щодо віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання; забезпечує ведення та функціонування


4

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

Єдиної державної електронної бази з питань освіти, інших державних електронних баз та реєстрів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції; здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції. МОН з метою організації своєї діяльності: забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; здійснює добір кадрів в апарат МОН, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління. МОН для виконання покладених на нього завдань має право в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видавати накази, організовувати, та контролювати їх виконання. Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані навчальні заклади.

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Україна, 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 Тел./факс: (044) 248–25–13 www.imzo.gov.ua

Інститут модернізації змісту освіти — це провідна державна науково-методична установа Міністерства освіти і науки України. Метою діяльності Інституту є реалізація державної політики у галузі освіти щодо задоволення її потреб у науково-методичному забезпеченні, модернізації змісту і методів навчання та виховання молоді на всіх рівнях і в усіх ланках національної системи безперервної освіти. Завдання ІМЗО: оновлення змісту освіти і виховання у сучасному освітньому середовищі; запровадження інноваційних педагогічних технологій; всебічний розвиток творчих здібностей молоді; ергономічне проектування навчально-освітнього середовища. Наукова діяльність: • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері освіти, педагогіки, психології; • аналіз світових освітніх систем і тенденцій розвитку кращих систем освіти; • оптимізація навчально-виховного процесу шляхом запровадження й поширення інноваційних інформаційних технологій; • поширення результатів наукових досліджень шляхом публікацій, оприлюднення під час наукових та методичних заходів; • видання науково-методичних журналів «Проблеми освіти», «Нові технології навчання». Методична діяльність: • участь у розробленні змісту освіти; • організація експертизи навчально-методичного забезпечення змісту освіти; • розроблення професійних освітніх стандартів; • розробка програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників;


5

• стандартизація засобів навчання та обладнання навчально-виховного процесу. Інноваційна діяльність: • запровадження, організація та супровід інноваційних освітніх проектів; • координування дослідно-експериментальної роботи в усіх ланках освіти; • сприяння розвитку інноваційних форм і методів навчання; • забезпечення закладів освіти навчальною і навчально-методичною літературою, формування переліків такої літератури; • проведення виставок, презентацій навчально-методичних і наукових видань. • Інститут приділяє значну увагу роботі з обдарованою талановитою молоддю, проведення масових, творчих заходів (олімпіад, наукових конкурсів, турнірів тощо), створенню навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивченню та поширенню вітчизняних і зарубіжних педагогічних інновацій, новітніх освітніх технологій, впровадженню в навчально-виховний процес прогресивних педагогічних проектів, технологій, проведенню науково-практичних конференцій і семінарів з проблем освіти.

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Україна, 03115, Київ, вул. Львівська, 23 (метро Житомирська) Телефони приймальної комісії: (044) 409–27–62, 424–70–08 E-mail: pkuu@vmurol.com.ua Web-сайт: uu.edu.ua

Статус: недержавний. Рівень акредитації: IV (ліцензія: АЕ № 636816 від 19.06.2015 р.). Дата заснування: 07.05.1999 р. Керівник навчального закладу: Президент Таланчук Петро Михайлович — перший міністр освіти незалежної України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України Студентів: 14000. Викладачів: 1400, із них 131 професорів і докторів наук, 563 кандидатів наук Аспірантура, докторантура, пiдготовче вiддiлення, військова кафедра: наявні У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут права та суспільних відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут філології та масових комунікацій, Інженернотехнологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Факультет біомедичних технологій, Коледж «Освіта». З метою розширення доступу молоді до вищої освіти Університет «Україна» започаткував програму «ТВІЙ ШАНС», що дає можливість отримати два дипломи — європейського та українського зразків. Навчальний процес базується на методології дистанційного навчання та інтенсивному використанні Інтернет-технологій. Університет «Україна» пропонує одні з найнижчих цін на навчальні послуги в Україні — від 5 200 до 15 000 грн./рік. При цьому діє унікальна система знижок, наприклад, при оплаті наперед, студентам з однієї родини, відмінникам, активістам студентського самоврядування тощо. За свою нетривалу 20-річну історію Університет «Україна» здобув як всеукраїнське, так і світове визнання. На сьогодні підписано 123 угоди про наукове співробітництво між Університетом «Україна»


6

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

і провідними науковими організаціями світу. Особливо плідна співпраця єднає університет із Інформаційно-аналітичним центром Посольства США в Україні, Програмою ООН «ПРООН-Україна», Корпусом Миру США, громадською організацією «Зірки Миру» з Японії, Асоціацією українськокитайської співдружності, провідними навчальними закладами США та країн Європи — Німеччини, Данії, Швеції, Польщі, Литви, Угорщини, Румунії, Словенії, Росії, Білорусії. Університет поглиблює дружні стосунки із Представництвом Європейської комісії в Україні. Згідно останнього консолідованого рейтингу ВНЗ України, що виводиться двічі на рік Інформаційним ресурсом «Освіта.ua», Університет «Україна» посідає 5 місце серед приватних навчальних закладів України, а базова структура університету — 20 місце серед 68 вищих навчальних закладів столиці, які потрапили до рейтингового списку.

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. І. ПИРОГОВА Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Тел.: (0432) 66–02–23 Факс: (0432) 67–01–91 E-mail: admission@vnmu.edu.ua www.vnmu.edu.ua Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова акредитований за ІV рівнем. На 6 факультетах навчається майже 9000 студентів. Науково-педагогічний колектив складає понад 80% докторів та кандидатів наук. В університеті діє аспірантура та докторантура, а також 12 наукових шкіл. Впродовж 97-річної історії підготовлено майже 50 тисяч лікарів, з них 14000 іноземних громадян зі 116 країн світу. Університет має розвинену матеріально-технічну базу, у тому числі науково-дослідний центр з клінікою-віварієм, стимуляційні і тренінгові центри практичної підготовки лікарів, навчальні, наукові та профілактично-лікувальні комплекси.

VINNYTSYA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY AFTER N.I. PIROGOV Address: 56 Pirogov St., Vinnytsya, 21018, Ukraine Тel.: +38 0432 66–02–23 Fax: +38 0432 67–01–91 E-mail: admission@vnmu.edu.ua www.vnmu.edu.ua Vinnytsya National Medical University after Pirogov is accredited by the IV level. At the 6 faculties studies nearly 9,000 students. Research and teaching staff of more than 80% of doctors and candidates of sciences. The university has postgraduate and doctoral studies, as well as 12 scientific schools. During the 97-year history has prepared almost 50 000 doctors, including 14 000 foreign students from 116 countries. The University has developed material and technical base, including a research center with clinics — vivarium, stimulation and training centers for practical training of doctors, educational, scientific and prophylactic medical complexes.


7

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ» Україна, 03150, Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, к. 314 Тел.: (044) 287–41–45, 239–23–28 E-mail: znannya-real@ukr.net www.znannia.info

Директор — Харлан Анатолій Андронович. Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик. Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури. Акцент — повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі строки.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В (ст. м. «Святошин») Тел.: (044)450–64–90 Факс (044) 452–35–68 Е-mail: admission@e-u.in.ua www.e-u.in.ua

Рік заснування — 1991. Рівень акредитації — IV.

Ліцензія ВО № 00228–022801 від 15.05.2017 року. В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школадитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій. У Європейському університеті працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; інститут шоу-бізнесу; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; Міжнародний освітньо-підготовчий центр, а також філії по всій Україні. У Європейському університеті здійснюється навчання за такими спеціальностями: Факультет інформаційних систем і технологій: Комп’ютерні науки; Інженерія програмного забезпечення; Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізації: «документознавство та інформаційна діяльність» «бібліотечний та архівний менеджмент»); Системний аналіз. Факультет економіки та менеджменту: Фінанси, банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; Економіка; Маркетинг; Менеджмент; Екологія. Спеціалізації з менеджменту: «менеджмент організації та адміністрування"; «менеджмент зовнішньо-економічної діяльності"; «менеджмент організації охорони здоров'я"; «менеджмент безпеки»,«менеджмент інноваційної діяльності», «управління інноваційною діяльністю". Факультет безпеки підприємств: Кібербезпека; Менеджмент (спеціалізація: безпека підприємств). Юридичний факультет: Право. Інститут шоу-бізнесу: Хореографія; Музичне мистецтво. Випускники університету отримують диплом Європейського університету державного зразка. За 27 років існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю «Визнання досконалості в Європі» та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. — переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 2011 рік — нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у використанні інформаційнокомунікаційних технологій в освітньому процесі». Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!


15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

8

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26 Тел.: (061) 224–64–69 Тел. приймальної комісії: (061) 233–01–49, 233–65–55 Факс: (061) 233–60–07 E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua www.zsmu.edu.ua

Запорізький державний медичний університет — сучасний, багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з правом автономного управління. В університеті навчається понад 12700 студентів, магістрів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, курсантів. За кадровим складом університет входить в трійку кращих державних медичних навчальних закладів України. Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю 764 особи, з яких 125 — доктори наук, професори та 475 — доценти, кандидати наук. В структурі університету 8 факультетів: 1–3 медичний (спеціальності: медицина, стоматологія, технології медичної діагностики та лікування, ерготерапія), два фармацевтичних факультети (денної та заочної форми навчання за спеціальністю фармація та технології парфумернокосметичних засобів), два міжнародних факультети, факультет післядипломної освіти; 61 кафедра, медичний коледж, науково-навчальний медичний центр «Університетська клініка". Університет співпрацює з визнаним мовним центром Каплан-коледж (Ванкувер, Канада) з удосконалення англійської мови у он-лайн режимі, Казахстанським державним університетом ім. Марата Оспанова, Андижанським державним медичним інститутом (Узбекистан), Державним університетом Акакія Церетелі (Грузія), університетом Давіда Твілдіані (Грузія), Вроцлавським медичним університетом (Польща), університетом Палацького (Оломоуц, Чехія), університетом Нікосії (Кіпр). Запорізький державний медичний університет відомий в Україні та світі: першою в Україні трансплантацією серця і печінки (академік НАН України, проф. О. С. Никоненко); першим вітчизняним ендопротезом колінного суглоба «Мотор Сич ЭПК‑1»; низкою вітчизняних оригінальних лікарських препаратів («Тіотріазолін», «Тіоцетам», «Тіодарон», «Левотил», «Аміотрил», «Індотрил», «Карбатрил» (Заслужений діяч науки і техніки України, проф. І. А. Мазур); сучасними технологіями дистанційного навчання абітурієнтів та дистанційно-очного підвищення кваліфікації лікарів, провізорів та викладачів медичних і фармацевтичних установ України; науково-практичні журнали ЗДМУ «Запорожский медицинский журнал», «Патологія» та «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» включені в міжнародні наукометричні бази, репозитарії, електронні бібліотеки США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, Польщі, Індії, Марокко.


10

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 Тел.: (061) 228–75–08 E-mail: znu@znu.edu.ua www.znu.edu.ua Приймальна комісія: Адреса: вул. Жуковського, 66 б, навчальний корпус № 2, ауд. 114, 115 Тел.: (061) 764–67–53, 764–18–75 http://web.znu.edu.ua/pk/ Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування: Адреса: вул. Жуковського, 66 б, каб. 204, 209 Тел.: (061) 289–12–96 Ректор: Фролов Микола Олександрович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України. Запорізький національний університет — відомий і престижний вищий навчальний заклад України державної форми власності, який продовжує найкращі освітні традиції, тісно пов’язані зі славетним минулим запорізького краю, його багатою історією. Лідер освітніх послуг нашої держави. За рейтинговими показниками ЗНУ традиційно посідає високі місця. Зокрема, згідно з рейтингом світових університетів за рівнем їхньої присутності в інтернет-мережі від Webometrics Ranking of World's Universities у 2018 році Запорізький національний університет посів 11 сходинку; за рейтингом показників вступної кампанії серед вітчизняних вишів у січні 2018 року ЗНУ посів 11 позицію із 392 можливих та ін. До структури ЗНУ входить 14 факультетів — математичний, економічний, філологічний, біологічний, історичний, юридичний та факультети журналістики, іноземної філології, соціології та управління, менеджменту, соціальної педагогіки та психології і фізичного виховання, а також відокремлені структурні підрозділи — Криворізький факультет та Економіко-гуманітарний факультет у м. Мелітополі; 2 коледжі — Економіко-правничий і Торговий, Центр післядипломної освіти із сектором бізнес-освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов та інші мовні освітні центри, Гете-інститут, Школа Конфуція, потужна Наукова бібліотека та ін. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за 14 спеціальностями в коледжах, за ступенями «бакалавр» (68 спеціальностей) і «магістр» (57 спеціальностей). Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі та докторантурі. У виші функціонує 7 спеціалізованих вчених рад, з них — 4 докторські (з історичних, юридичних, економічних і педагогічних наук), 3 — кандидатські (з фізикоматематичних, філологічних і філософських наук). На міжнародному рівні ЗНУ підтримує партнерські зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами за межами України. Студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах обміну ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, MEVLANA та навчатись у вищих навчальних закладах Франції, Італії, Польщі, Естонії, Болгарії, Румунії, Туреччини та ін. ЗНУ забезпечує освітню євроінтеграцію для студентів завдяки програмі подвійного диплома, за якою магістранти можуть водночас отримати освіту та другий диплом Університету дю Мен (Франція) та ін. Запорізький національний університет має потужну матеріально-технічну базу та розвинену інфраструктуру для комфортного навчання, проживання та дозвілля студентів: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс, 4 гуртожитки, наукову бібліотеку (книжковий фонд — понад 1 млн. примірників), електронну бібліотеку, музеї, редакційно-видавничий відділ, пресслужбу, Інтернет-радіо «Університет», локальну телевізійну мережу «Юніверс-ТБ», інтернетпортал «Пороги», два оздоровчі пункти, спортивно-оздоровчий табір «Славутич» на узбережжі Азовського моря та біостанцію-профілакторій на острові Хортиці. В університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів і до творчих конкурсів.


Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Україна, 49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19 Телефон (056) 744-73-39 Приймальна комісія: (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57 E-mail: nmu@nmu.org.ua http://www.nmu.org.ua Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – результат трансформації Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1636 від 20.12.2017 р.). Політехнічний тренд розвитку університету сформувався за рахунок розширення спектра спеціальностей, запропонованих для здобуття вищої освіти за всіма ступенями. «Дніпровська політехніка» має широкі можливості для здійснення закордонного стажування студентів, отримання міжнародних грантів і дипломів європейських університетів-партнерів, а також паралельного навчання за іншою спеціальністю з метою здобуття другої вищої освіти. Університет провадить діяльність відповідно до стандартів європейського науково-освітнього простору за пріоритетним державним фінансуванням. Університет був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Навчання в «Дніпровській політехніці» – це поєднання багаторічного досвіду ( майже за 120 років існування) підготовки висококваліфікованих фахівців і новітніх технологій освіти. Університет готує фахівців більш ніж за 50 спеціальностями, серед яких інженерні, комп’ютерні, філологічні та економічні.

ДЕСЯТКИ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ

СОТНІ НАУКОВИХ ПРОЕКТИВ

10 ЛІНГВІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

ПОНАД 50 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЛЯ

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

РОЗВИНУТА ІНФРАСТРУКТУРА

ПОНАД 10 000 СТУДЕНТІВ

Сьогодні загальна кількість студентів «Дніпровської політехніки» перевищує десять тисяч. У структуру університету входять п’ять інститутів і сім факультетів; три коледжі; аспірантура й докторантура. Університет – визнаний і відомий не тільки в Україні, а й за її межами, як навчальний і науковий центр. Міжнародну діяльність «Дніпровської політехніки» спрямовано на досягнення головної мети – світового визнання наукових шкіл закладу та високого рівня підготовки фахівців. Університет є членом багатьох престижних міжнародних освітніх організацій. За оцінкою міжнародної групи експертів UNESCO і центру «Євроосвіта», що визначають академічний рейтинг «Топ-200 Україна» (2018), НТУ «Дніпровська політехніка» восьмий рік поспіль входить у десяток кращих серед 200 університетів країни.


12

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КОЛЕДЖ РСІТ НУХТ) Україна, 76014 м. Івано-Франківськ, вул. О. Сорохтея, 43 Тел/факс (0342) 53–10–75 E-mail: iftrsit@ukr.net http://iftrsit.if.ua Івано-Франківський коледж РСІТ НУХТ здійснює підготовку молодших спеціалістів • н а базі кваліфікованого робітника: Маркетинг, Харчові технології, Туризм, Готельно-ресторанна справа; • на базі 9-го класу з наданням повної загальної середньої освіти: Маркетиг, Готельно-ресторанна справа. Відділення кваліфікованих робітників: на базі 11 класу: Майстер ресторанного обслуговування, Офіціант –бармен, Кухар (IVрозряду), кондитер (III розряду), Кондитер (IVрозряду), Агент з постачання (менеджер), Кухар (IVрозряду), бармен (IVрозряду), Кухар (Vрозряду), Продавець продовольчих і непродовольчих товарів, Агент з організації туризму, покоївка; Майстер готельного обслуговування. на базі 9-го класу: Кухар (IVрозряду), офіціант (IVрозряду), бармен (IVрозряду); Продавець продовольчих товарів (IVрозряду), агент з постачання. Навчання в коледжі це: • ґрунтовна теоретична та професійно-практична підготовка • оволодіння навичками конкурентної поведінки в ринковому середовищі • виробнича практика на кращих підприємствах сфери послуг Івано-Франкіської області • можливість стажування в Німеччині, Польщі, Словаччині, Болгарії. До послуг студентів — вокальний, танцювальний та драматичний гуртки; спортивні секції з волейболу, настільного тенісу, баскетболу, футболу.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ІФНМУ) Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2 Тел/факс: (0342) 53–32–95, 78–41–94 Е-mail: rektor@ifnmu.edu.ua

Рік заснування 1945. Ректор — Рожко Микола Михайлович, професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України. В університеті функціонує 5 факультетів: медичний, стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти, підготовки іноземних громадян; підготовче відділення для іноземців. 56 кафедр, 110 доктор, 521 кандидатів наук, 93 професорів, 396 доцентів. Спеціальності: лікувальна справа, стоматологія, фармація, педіатрія, сестринська справа, стоматологія ортопедична, фізична і психологічна реабілітація. Факультет післядипломної освіти — інтернатура / резидентура з 22 спеціальностей.


13

IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY (IFNMU) Ukraine, 76018, Ivano-Frankivsk, 2, Halytska Str. Tel./fax: (0342) 53–32–95, 78–41–94 E-mail: rektor@ifтmu.edu.ua Foundation year‑1945 Rector- Mykola Rozko, professor. 5 faculties function in the university: medical faculty, faculty of dentistry, pharmaceutical faculty, postdiploma faculty, faculty of foreign students training; preliminary training department for international students. There are: 56 departments, 110 Doctors of Medical Sciences, 521 Candidates of Medical Sciences, 93 professors, 396 associate professors. Specialities: General Medicine, dentistry, pharmacy, pediatrics, nursing, orthopedic dentistry, rehabilitation. The post-diploma faculty: internship / residency course on 22 specialities.

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3 (ст. метро «Олімпійська») Tел. приймальної комісії: (044) 287–37–86 Tел. підготовчих курсів: (044) 287–37–86 Е-mail: znannya_koledg@ukr.net www.umk.edu.ua

ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ на базі 9–11 класів за спеціальностями: • Право — 4 р., (3 роки) • Фінанси, банківська справа та страхування — 3 р., (2 роки) • Журналістика — 4 р., (3 роки) Студенти, які вступили на базі 9 класу отримують атестат про повну загальну середню освіту. Діють підготовчі курси до ЗНО та до вступу у Коледж! Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком Випускники Коледжу зараховуються за співбесідою до Університету сучасних знань на ІІІ курс. Приходьте навчатись до Київського коледжу Університету сучасних знань і Ви гарантовано отримаєте якісну освіту за найкращими методиками та прийнятними цінами!


15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

14

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 60 Тел. (044) 239–33–33 Факс (044) 239–33–88 E-mail: office.chief@univ.net.ua www.univ.kiev.ua Рік заснування — 1834 р. Рівень акредитації — IV. Ректор — Леонід Васильович Губерський, академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, доктор філософських наук, професор. Структура: в Університеті освітній процес і науково‐ дослідницьку діяльність забезпечують 14 факультетів (географічний; економічний; історичний; механікоматематичний; радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; комп'ютерних наук та кібернетики; психології; соціології; інформаційних технологій; фізичний; філософський; хімічний; юридичний, факультет військової підготовки ВІКНУ), 7 навчальних інститутів (філології, військовий, міжнародних відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної освіти, управління державної охорони України), Навчально-науковий інститут «Інститут геології», Навчальнонауковий центр «Інститут біології та медицини», 2 коледжі (геологорозвідувальних технологій та оптико-механічний), Український фізико-математичний ліцей, 181 кафедра на яких навчається 26,5 тисячі студентів. Професорсько-викладацький склад університету: понад 600 докторів наук, із них 48 академіків і членкореспондентів Національних академій наук України, та більше як 1700 кандидатів наук. Київський університет готує фахівців за наступними освітніми програмами: філософія; політологія; культурологія; релігієзнавство; публічне управління та адміністрування; історія; американістика та європейські студії; сходознавство; історія України, етнологія та джерелознавство; історія мистецтв; східноєвропейські історичні студії; археологія та преісторія; музеєзнавство, пам’яткознавство; філологія (середня освіта (теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі); середня освіта (зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання); середня освіта (гагаузька мова і література та англійська мова); етнокультурологія та іноземна мова; українська мова і література та західноєвропейська мова; літературна творчість та українська мова і література; кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад; білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова; болгарська мова і література та українська мова і література; польська мова і література та українська мова і література; сербська мова і література та українська мова і література; російська мова і література та англійська мова; англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови; переклад з англійської та другої західноєвропейської мови; шведська філологія, англійська мова та нідерландська мова; переклад з німецької та англійської мов; німецька філологія та переклад, англійська мова; французька мова та переклад, англійська мова та друга романська мова; іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова; переклад з французької та з англійської мов; переклад з іспанської та з англійської мов; переклад з італійської та з англійської мов; переклад із португальської та з англійської мов; арабська мова і література та переклад, французька мова; в’єтнамська мова і література та переклад, французька мова; мова

і література гінді та переклад, англійська мова; індонезійська мова і література та переклад, західноєвропейська мова; китайська мова і література та переклад, англійська мова; корейська мова і література та переклад, англійська мова; перська мова і література та переклад, англійська мова; турецька мова і література та переклад, англійська мова; японська мова і література та переклад, англійська мова; класична філологія та англійська мова; новогрецька філологія та переклад і англійська мова; фольклористика, українська мова і література та іноземна мова; прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова); соціологія; соціальні технології; психологія; соціальна робота; соціальна педагогіка; міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні комунікації; міжнародні економічні відносини; міжнародний бізнес; країнознавство; журналістика та соціальна комунікація; реклама та зв’язки з громадськістю; видавнича діяльність і медіа редагування; медіапродюсування; ведучий програм телебачення; кіно- та телеоператорство; сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення; звукорежисура; економіка та економічна політика; підприємництво та біржова діяльність; економічна кібернетика; міжнародна економіка; економіка підприємства; економічна аналітика та статистика; торгівля, логістика та екологічне підприємництво; фінанси і кредит; облік і аудит; маркетинг; менеджмент організацій; хімія; біологія; екологія; біотехнологія; ландшафтний дизайн та озеленення; лабораторна діагностика; дієтологія; медицина; геологія; геофізика; геоінформаційні системи та технології; оцінка землі та нерухомого майна; географія; природнича географія; економічна географія; геодезія та землеустрій; картографія; гідрологія; метеорологія; ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування; геоморфологія та природничий туризм; туризм; урбаністика та міське планування; математика; комп’ютерна математика, комп’ютерна механіка; статистика; фізика; оптотехніка; астрономія; нанофізика та наносенсорика; фізика нанорозмірних та низьковимірних систем; хімія (високі технології), біологія (високі технології); прикладна математика; інформатика; системний аналіз; комп’ютерні науки; аналітика даних; прикладне програмування; кібербезпека; мережеві та інтернет-технології; прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології; електроніка та інформаційні технології в медицині; програмні технології інтернет речей; програмна інженерія; інженерія програмного забезпечення; інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж; інженерія комп’ютерних систем і мереж; еконофізика; право. Форми навчання: денна, заочна. Здійснюється підготовка для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук. Міжнародні зв’язки: на сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 315 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 64 країн світу .


Київський міжнародний університет IV рівень акредитації, Ліцензія МОН України про надання освітніх послуг Адреса: 03179 м. Київ, вул. Львівська, 49 Тел: (44) 594-0304, 068-920-3689, 063-935-1928 Е-mаіІ:info@kymu.edu.ua, www.kymu.edu.ua Освітньо-кваліфікаційні рівні: БАКАЛАВР, МАГІСТР МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ; МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ; ПОЛІТОЛОГІЯ; ТУРИЗМ; ФІЛОЛОГІЯ ( ПЕРЕКЛАД); ПСИХОЛОГІЯ; ПРАВО;

СЕРЕДНЯ ОСВІТА; ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА); МЕНЕДЖМЕНТ; ЕКОНОМІКА; ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ; ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ; ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ; ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ; МЕДСЕСТРИНСТВО; СТОМАТОЛОГІЯ; БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ; АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ; КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ; ЖУРНАЛІСТИКА; АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО; СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО.

СПІЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ З УНІВЕРСИТЕТАМИ ПОЛЬЩІ, ЛАТВІЇ, ФРАНЦІЇ, МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ДИПЛОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст) Напрями:

право; журналістика; економіка; туризм; фармація; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; сценічне мистецтво; будівництво та цивільна інженерія. ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Навчання (5-11 класи) за профілями:

гуманітарний, медико-фармацевтичний; театральний; журналістика. АСПІРАНТУРА, ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА, ГУРТОЖИТОК УНІВЕРСИТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТУДЕНТІВ БАЗАМИ ПРАКТИКИ РОБОЧІ МОВИ - УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА

Форми навчання: денна, заочна. Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 2 роки Загальна площа власних приміщень Університету – 40,000 м2, спеціалізовані кабінети з сучасною технічною базою: зала судового засідання; психологічна лабораторія; лінгафонні та комп’ютерні кабінети; навчальні теле- та радіостудії; кабінети стоматології, фармації; хореографічні зали; студентський театр; спортивний і тренажерний зали; бібліотека та читальна зала з найсучаснішою фаховою літературою; безкоштовний доступ до мережі INTERNET, WI-FI, 2 гуртожитки на 1500 місць.


16

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

ДОЧЕРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ» Україна, 01030, Київ, вул. Володимирська, 57 Україна, 03058, Київ, вул. Борщагівська, 204-Г Тел.: (044) 234–6169, 408–10–51 E-mail: college_horeograf@ukr.net Http://balletkiev.com ВНЗ І-го рівня акредитації (ліц. АД № 034582, серт.про акредит. КП № 11003141). Готує молодших спеціалістів і бакалаврів зі спеціальностей «КЛАСИЧНА і СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ». Кваліфікації для випускників молодшого спеціаліста відділення «Класична хореографія» — артист балету, викладач хореографії, керівник хореографічного колективу; • для відділення «Сучасна хореографія» — артист ансамблю сучасного танцю, викладач хореографії, керівник хореографічного колективу. Кваліфікація для випускників бакалавра: балетмейстер-постановник, репетитор з балету, артист балету (соліст), хореограф. Навчання — платне. Форма навчання — денна, заочна. Є гуртожиток, студентський автобус.

МАЛИНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Україна,11645, Житомирська обл., Малинський р-н., с. Гамарня Тел.: (04133) 6–85–13, 9–72–23 E-mail: mltk2010@gmail.com www.mltk.org.ua

Малинський лісотехнічний коледж готує фахівців лісової галузі з 1927 року. Коледж здійснює підготовку студентів за денною та заочною формами навчання за спеціальностями: «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Геодезія та землеустрій», «Агроінженерія», «Облік і оподаткування». Відділення професійної освіти здійснює первинну професійну підготовку та професійнотехнічне навчання за професіями: лісник, лісоруб, озеленювач, верстатник деревообробних верстатів, офісний службовець, слюсар-ремонтник, водій категорії «В» та «С». Коледж розташований в мальовничому куточку — на високому березі р. Ірша в колишньому маєтку родини М. М. Миклухо-Маклая. Має 3 сучасних навчальних корпуси, студентські гуртожитки, їдальню та весь комплекс побутового забезпечення, бібліотеку з багатим книжковим фондом, читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В коледжі діє відкритий доступ до мережі Internet.


17

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 Тел.: (044) 490–95–05, 494–47–47 Е-mail: iapm@iapm.edu.ua www.maup.com.ua

МАУП — найбільший приватний ВНЗ України. Ліцензії МОН України АЕ № 458585 від 28.07.2014 р., АЕ № 270527 від 05.06.2013 р. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована у 1989 році як недержавний вищий навчальний та науково-дослідний заклад. МАУП готує фахівців з 22 спеціальностей та 115 спеціалізацій. Академію акредитовано за всіма ліцензованими спеціальностями з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка, в тому числі на надання освітніх послуг іноземним громадянам. Міжрегіональна Академія управління персоналом — це найбільший приватний ВНЗ України, у складі якого діють Президентський університет (м. Київ); Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення в усіх регіонах України, а також Інститут дистанційного навчання); зарубіжні відокремлені структурні підрозділи, представництва і НКЦВО. Випускники Академії отримують диплом про вищу освіту державного зразка з присвоєнням ступеня вищої освіти бакалавра та магістра. Навчальний процес в Академії забезпечують понад 2300 викладачів, 70% з яких — доктори і кандидати наук. Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює навчання за денною та заочною (у тому числі дистанційною) формами. Спеціальності: менеджмент; міжнародне право, економіка, фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування; маркетинг, право, правоохоронна діяльність, психологія, соціальна робота, філологія, туризм, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки та інформаційні технології; публічне управління та адміністрування, фармація, промислова фармація. Також в Києві відкрито навчально-виховний комплекс «Міжнародний ліцей МАУП» та навчально-виховний комплекс «Престиж», Деснянський інститут МАУП та Деснянський економіко-правовий коледж, Економіко-правовий технікум та Підготовче відділення. У структурі Академії працює Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр імені Ярослава Мудрого. Для бажаючих отримати науковий ступінь діють аспірантура та докторантура.


18

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» Україна, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 8 Тел. (048) 725–15–74 Факс: (048) 729–36–98 Тел. приймальної комісії: (048) 729–47–47 Тел. заочного відділення: (048) 734–21–60 E-mail: omu.marinesko@gmail.com; omu@ukr.net www.marinesko.org.ua Начальник училища — Сабуров Олександр Іванович, «Заслужений працівник освіти України», кандидат технічних наук, доцент. Рік заснування училища –1898 р. Навчальний заклад І рівня акредитації. Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст Акредитовані спеціальності: • 271 «Річковий та морський транспорт»: • спеціалізація «Судноводіння на морських шляхах»; • спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок» • 275 «Транспортні технології (річковий та морський транспорт)»: • спеціалізація «Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті» • 133 «Галузеве машинобудування»: • спеціалізація «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» Морехідне училище імені О. І. Маринеска НУ «ОМА» — один із найстаріших навчальних закладів України, якому у червні 2017 року виповнилось 120 років. За час існування училище підготувало понад 70000 фахівців для морської галузі. До училища приймаються юнаки та дівчата на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з української мови та літератури і математики. Форми навчання: денна, заочна.


19

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1 Тел. (044) 246–94–91 Тел. приймальної комісії: (044) 520–06–66 Е-mail: post@naiau.kiev.ua Веб-сайт: naiau.kiev.ua Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458568 від 28.07.2014. Форма власності — державна. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія», ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також ступенів доктора філософії та доктора наук за науковими спеціальностями «Право», «Психологія» та «Філософія». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням — для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, на умовах окремого договору — для інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ, а також фахівців за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. У виші на денній та заочній формах навчається понад 18 тис. здобувачів вищої освіти. У його структурі — докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та кримінально-виконавчої служби, факультет, юридичний ліцей. Освітній процес і наукову діяльність забезпечують 29 кафедр і п’ять профільних наукових лабораторій, у яких працюють 42 доктори наук і професори, у тому числі чотири академіки і члени-кореспонденти галузевих академій наук, 201 кандидат наук і доцент. На базі НАВС функціонує п’ять спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, забезпечено випуск п’яти фахових наукових видань. Сформувалися та успішно розвиваються авторитетні наукові школи. Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн. Науково-педагогічні працівники, науковці, здобувачі вищої освіти й ліцеїсти академії є постійними учасниками, переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента України та Уряду, НАН України, МОН і МВС України, Київського міського голови, Спілки юристів України. Особовий склад академії — резерв МВС і надійний партнер столичного гарнізону поліції у забезпеченні охорони публічного порядку під час масових заходів у Києві та області. Таким чином, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог МВС України, академія нині розвивається у всіх напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації правоохоронців.


20

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових стрільців, 52-А Е-mail: info@naps.gov.ua www.naps.gov.ua Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992 р. № 124 як Академія педагогічних наук України (АПН України). Ураховуючи провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259  АПН України надано статус національної. Президентом Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий — перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря, доктор педагогічних наук, професор; член-кореспондент Олег Михайлович Топузов — віце-президент, доктор педагогічних наук, професор. Члени НАПН України об'єднані в п'ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академіксекретар — Світлана Олександрівна Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар — Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академік-секретар — Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар — Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академік-секретар — Петро Юрійович Саух, доктор філософських наук, професор). У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України. Наукові дослідження здійснюють 851 науковий, 155 науково-педагогічних і 54 педагогічні співробітники, які працюють у штаті підвідомчих установ Академії. У складі НАПН України 70 дійсних членів, 85 членів-кореспондентів, 35 іноземних членів і 17 почесних академіків. В інститутах і наукових центрах НАПН України працюють на штатних посадах 190 докторів наук і 489 кандидатів наук. Наукові співробітники підвідомчих установ Академії виконують 98 досліджень за 31 науковим напрямом. Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджена на теоретикометодологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи освіти, психологопедагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється нормативний і навчально-методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційнокомунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання.


21

За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці її підвідомчих установ лише у 2017 році підготували 2105 праць: монографій, концепцій, збірників наукових праць, посібників, методичних рекомендацій, навчальних, методичних посібників, підручників, навчальних програм, довідкових, аналітичних матеріалів тощо. Ученими НАПН України організовано та проведено 158 масових науково-практичних заходів. Періодичними виданнями НАПН України є «Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України» та «Педагогічна газета». Загалом НАПН України та її підвідомчі установи є засновниками/ співзасновниками понад 50 наукових фахових періодичних видань у галузях педагогічних, психологічних, філософських наук і державного управління. Серед наукової періодики НАПН України: «Український педагогічний журнал», «Проблеми сучасного підручника», «Актуальні проблеми психології», «Технології розвитку інтелекту», «Психологічний часопис», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Comparative Professional Pedagogy», «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», «Мистецтво та освіта», «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», «Проблеми політичної психології», «Вища освіта України», «Філософія освіти», «Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Освіта та розвиток обдарованої особистості», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Теорія та методика управління освітою», «Вісник післядипломної освіти» (за серіями) та ін. В Академії створено цілісну систему підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка здобувачів вищої освіти в НАПН України здійснюється у десяти підвідомчих установах відповідно до нового переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Зокрема, за п’ятьма спеціальностями у галузі знань «01 Освіта/педагогіка», однією спеціальністю у галузях знань «05 Соціальні та поведінкові науки», «23 Соціальна робота» і «28 Публічне управління та адміністрування». Водночас продовжується підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів, прийнятих на навчання до 1 вересня 2016 року в галузях педагогічних, психологічних, філософських, економічних наук. У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь 16 спеціалізованих учених рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології. У 2017 році Міжвідомча рада розглянула та затвердила 695 тем докторських і кандидатських дисертаційних досліджень з педагогічних і психологічних наук, із яких 596 було узгоджено та скориговано. Освітня діяльність Академії здійснюється через підготовку фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. НАПН України співпрацює з науковими установами, начальними закладами зарубіжних країн і міжнародними фондами та організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.


15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

22

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНІ УСТАНОВИ НАПН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових стрільців, 52 д Тел.: (044) 481–37–72 Е-mail: nauk_org_undip@ukr.net www.undip.org.ua Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/ukr.institute.of.pedagogy ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ Україна, 01033, Київ, вул. Паньківська, 2 Тел.: (044) 288–33–20 Е-mail: kostiukinst@ukr.net, 2883320@gmail.com www.inpsy.naps.gov.ua ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел.: (044) 440–62–86 Факс: (044) 440–62–86 Е-mail: ipood2008@ukr.net www.ipood.com.ua ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел.: (044) 455–53–38, Факс (044) 440–25–25 Е-mail: ipv_info@ukr.net www.ipv.org.ua ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел.: (044) 440–42–92 Е-mail: isenaesu@gmail.com www.ispukr.org.ua ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04070, Київ, вул. Андріївська, 15 Тел.: (044) 416–33–82 Факс: (044) 425–45–56 Е-mail: info@ispp.org.ua www.ispp.org.ua ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 01014, Київ, вул. Бастіонна 9 Тел./факс: (044) 28–66–804 Е-mail: ihed@ukr.net www.ihed.org.ua

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9 Тел.: (044) 453–90–51 Факс: (044) 453–97–09 Е-mail: iitlt@iitlt.gov.ua www.iitlt.gov.ua ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, пров. Віто-Литовський, 98 а Тел.: (044) 252–72–75 Факс: (044) 259–45–53 Е-mail: ipto_info@ukr.net www.ipto.kiev.ua ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 52 д Тел.: (044) 481–27–27, Факс (044) 483–14–67 Е-mail: iod@iod.gov.ua www.iod.gov.ua ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових стрільців, 52 а Тел./факс: (044) 484–10–96 Е-mail: rector@umo.edu.ua www.umo.edu.ua УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, пров. Віто-Литовський, 98 а Тел.: (044) 252–70–11 Е-mail: UCAP@ukr.net www.psyua.com.ua ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського Тел./факс (044) 239–11–03 Е-mail: dnpb@i.ua www.dnpb.gov.ua НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ Україна, 03045, Київ, Столичне шосе, 98 а Tел./факс: (044) 259–41–58 Е-mail: nnc_pto_apn@ukr.net www.nnc.kiev.ua


23

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ Україна, 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13 Тел./факс: (044) 234–92–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–49, 454–49–83, 235–31–45 E-mail: nmu@nmu.ua Http://nmu.ua/ Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 636498 від 19.06.2015р. Форма власності: державна. Сьогодні Університет — високопрофесійний науково-педагогічний колектив, найпотужніший у вищій медичній школі України, який об’єднує 10 факультетів, 3 інститути, 87 кафедр, з яких 50 є опорними, Навчально-науковий центр — Український тренінговий центр сімейної медицини. В НМУ працює понад 1320 викладачів, з яких 24 (двадцять чотири) академіка та член-кореспондента державних академій, 30 (тридцять) лауреатів Державної премії України, 68 (шістдесят вісім) заслужених діячів науки та техніки, заслужених лікарів України, 210 (двісті десять) мають вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук, 870 (вісімсот сімдесят) — вчене звання доцента або науковий ступінь кандидата наук. За роки існування Університет підготував близько 90 тисяч фахівців, в тому числі, близько 4 тисяч — з числа іноземних громадян, які представляють 68 держав! Наші випускники працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні — випускник НМУ. НМУ є головним закладом з питань навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України. Розгалужена система доуніверситетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах. Заклад має близько 120 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями. Спільно з Каролінським інститутом (Швеція) НМУ бере участь у програмі підготовки Ph D. Також НМУ бере участь в програмі ЄС Erasmus

+ та є членом Консорціуму з глобального здоров’я. За рейтингом проекту ЮНЕСКО «ТОП‑200 Україна» (2017р.) Університет другий рік поспіль посідає VІІ місце серед ВНЗ України. НМУ — перший серед вищих медичних навчальних закладів України отримав 3 (три) зірки якості QS Stars University Rankings (Велика Британія, Лондон) за результатами проведеного Міжнародного аудиту. Матеріально-технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тис. місць, наукову бібліотеку з Інтернет-центром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, портретну галерею видатних вчених Університету, 7 корпусів гуртожитків, оздоровчо-спортивний табір «Медик» на 407 місць. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань, бюджетної та контрактної форми навчання за спеціальностями: • «Стоматологія», термін навчання 5 років; • «Медицина», термін навчання 6 років; • «Медицина» факультет підготовки лікарів для Збройних сил України, термін навчання 6 років; • «Медична психологія», термін навчання 6 років; • «Фармація, промислова фармація», термін навчання 5 років; • «Фармація, промислова фармація», освітня програма «технологія парфумерно-косметичних засобів», термін навчання 5 років; • «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання), термін навчання 5,5 років; • «Педіатрія», термін навчання 6 років; • «Фізична терапія, ерготерапія», термін навчання 4 роки (лише бакалавр). При НМУ працює Медичний коледж з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Стоматологія ортопедична».


15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

24

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Тел. приймальної комісії: (057) 707–66–34 www.kpi.kharkov.ua | vstup.kpi.kharkov.ua | events.kpi.kharkov.ua

Рівень акредитації — IV. Сертифікат РД-IV № 2158945; термін дії до 1 липня 2023 р. В НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: відділені; • Ліцензійний обсяг прийому на перший курс: денна форма навчання — 8115, заочна форма • Можливість перейти на бюджетну форму навчання — 1820; навчання за умови складання 2 сесій на «відмінно» і «добре» та при наявності • Кількість бюджетних місць на 1 курсі — вакантних місць; понад 1700; • Упорядковані гуртожитки; cпортивно• 42 спеціальності та 170 спеціалізацій; оздоровчий табір на березі Сіверського • Військова кафедра; Дінця, санаторій-профілакторій, медичний • Можливість отримати другу спеціальність центр; Палац студентів, сучасний спортивний на заочному факультеті, навчаючись за комплекс «Політехнік». основною спеціальністю на денному ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ +380 (57) 707–63–81: екологія; прикладна механіка; матеріалознавство; галузеве машинобудування; гідроенергетика; цивільна безпека; автомобільний транспорт. ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ +380 (57) 707–65–86: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; енергетичне машинобудування; теплоенергетика; електроніка; залізничний транспорт. ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ +380 (57) 707–60–58: прикладна фізика та наноматеріали; комп'ютерні науки; мікро- та наносистемна техніка. ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ +380 (57) 707–60–11: хімічні технології та інженерія; біотехнології та біоінженерія; харчові технології; нафтогазова інженерія та технології. ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ +380 (57) 707–68–46: економіка; журналістика; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; міжнародні економічні відносини. ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ +380 (57) 707–69–56: комп'ютерна інженерія; кібербезпека; автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; телекомунікації та радіотехніка. ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ +380 (57) 707–69–26: прикладна математика; інженерія програмного забезпечення; комп'ютерні науки; системний аналіз; інформаційні системи і технології; видавництво та поліграфія. ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ +380 (57) 707–63–98: науки про освіту; фізична культура і спорт; філологія; психологія; соціологія; публічне управління та адміністрування. ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ +380 (57) 707–64–69, +380 (57) 707–62–35. Проводиться підготовка по заочній формі навчання. КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ (КТК) +380 (57) 707–68–37: Обслуговування програмних систем і комплексів; Розробка програмного забезпечення; Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів; Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів; Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації; Обслуговування та ремонт електропобутової техніки.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Один із провідних ВНЗ України IV рівня акредитації державної форми власності, що здійснює підготовку бакалаврів та магістрів, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється проведення освітнього процесу на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти денної форми навчання: • дизайн • електроніка* • інформаційна бібліотечна та архівна справа • комп’ютерні науки; • філологія • комп’ютерна інженерія* • економіка • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка • психологія • енергетичне машинобудування* • соціологія • автоматизація та комп'ютерно• міжнародні відносини, суспільні комунікації інтегровані технології* та регіональні студії • метрологія та інформаційно-вимірювальна • міжнародні економічні відносини техніка • журналістика • мікро- та наносистемна техніка* • облік і оподаткування • хімічні технології та інженерія* • фінанси, банківська справа та страхування • біотехнології та біоінженерія* • менеджмент* • біомедична інженерія • маркетинг • телекомунікації та радіотехніка* • підприємництво, торгівля та біржова • авіоніка* діяльність • видавництво та поліграфія • право* • архітектура та містобудування • міжнародне право • будівництво та цивільна інженерія*В • екологія* • геодезія та землеустрій • прикладна фізика та наноматеріали • соціальна робота • прикладна математика • туризм • інженерія програмного забезпечення* • цивільна безпека • кібербезпека • авіаційний транспорт*В • авіаційна та ракетно-космічна техніка* • транспортні технології (на повітряному транспорті)*В * за спеціальностями підготовка проводиться українською та англійською мовами (В) – проводиться підготовка військових фахівців Форми навчання: денна, заочна, у т. ч. заочна з використанням інформаційних технологій. Курси підготовки до ЗНО з навчальних дисциплін: українська мова та література, історія України, основи журналістики, математика, біологія, англійська мова, фізика, хімія, географія, рисунок та композиція. Форма навчання: щосуботня, вечірня, заочна (у дні шкільних канікул), дистанційна. Термін навчання: 8 місяців (01.10-30.06); 4 місяці (15.01-30.06). Тел.: (044)406-79-08, 406-72-09, 406-72-02, E-mail: nnino2@nau.edu.ua Післядипломне навчання: підготовка фахівців освітнього ступеня магістр, отримання другої (наступної) вищої освіти за всіма спеціальностями Університету, паралельне навчання (отримання вищої освіти в НАУ за іншою спеціальністю), підвищення кваліфікації, стажування, тренінги, семінари, підготовка та екзаменування авіаційних фахівців відповідно до вимог Part-66, державних службовців, навчання громадян із числа безробітних, осіб з особливими потребами, соціально незахищених осіб, військовослужбовців, звільнених в запас та учасників АТО. Тел.: (044)406-70-34, 406-71-20, 406-71-09, 406-73-49 E-mail: kpk@nau.edu.ua, magics@nau.edu.ua Адреса: 03058, Україна, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1. Тел.: (044)497-52-84; (044)406-74-04. E-mail: nnino@nau.edu.ua, web-сторінка: www.nnino.nau.edu.ua


15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

26

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені АДМІРАЛА МАКАРОВА Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9 Тел./факс приймальні ректора: (0512) 42–46–52 Тел. приймальної комісії: (0512) 47–97–47 www.nuos.edu.ua

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства з наступних напрямів (спеціальностей): Кораблебудівний навчально-науковий інститут: Суднобудування (кораблі та океанотехніка, суднокорпусобудування; суднові машини і механізми, яхтинг та малі судна, міжнародна технічна інформація у морський діяльності, кораблебудування); Матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття); Авіаційна та ракетно-космічна техніка (проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів); Прикладна механіка (інжиніринг зварювання та споріднених процесів); Машинобудівний навчально-науковий інститут: Теплоенергетика (турбіни, газотурбінні установки і компресорні станції, холодильні машини і установки, технологія машинобудування, двигуни внутрішнього згоряння, суднові енергетичні установки та устаткування); Експлуатація суднових енергетичних установок; Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика; Електротехніка та електроенергетика; Електротехніка та електротехнології; Електронні системи; Телекомунікації (Комп’ютеризовані системи зв’язку); Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки; Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики; Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами: • Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерні науки (інформаційні управляючі системи та технології; управління інформаційною безпекою; управління проектами); • Системний аналіз; Інформаційні системи та технології; Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). • Навчально-науковий гуманітарний інститут: Дизайн; Прикладна лінгвістика; Фізична культура і спорт (менеджмент у спорті); Факультет морського права: Право; • Факультет економіки моря: Фінанси, банківська справа та страхування (менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент транспортних систем і логістика, менеджмент готельного і туристичного бізнесу); Облік і оподаткування; Економіка підприємства; міжнародна економіка; Бізнес та приватне підприємництво; Публічні закупівлі; • Факультет екологічної та техногенної безпеки: Екологія; Технології захисту навколишнього середовища; • Факультет морської інфраструктури: Комп’ютерна інженерія; Метрологія та інформаційновимірювальна техніка (енергетичний менеджмент; системотехніка об’єктів морської інфраструктури, логістика); Інститут заочної та дистанційної освіти: здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямів (спеціальностей) без відриву від виробництва. Здійснюється прийом на навчання студентів за інтегрованими навчальними планами на другий-третій курси після технікумів.


27

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68 Тел. приймальної комісії (044) 287–96–36 Тел. підготовчого відділення (044) 287–94–92 Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» — єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра — за 23 спеціальностями і 57 спеціалізаціями для високотехнологічних галузей промисловості. В університеті нема «штучно створених» спеціальностей. Кожна з освітніх програм відкривалась, як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для випускників університету проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 21000. Національний університет харчових технологій — єдиний представник України в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про академічну мобільність із багатьма зарубіжними ВНЗ. Здійснюється навчання іноземних студентів. Істотну допомогу у підготовці до складання ЗНО та вступу до вишів майбутнім студентам надає Підготовче відділення, система підготовки в якому включає підготовчі курси та профорієнтовані класи.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ» Україна, 03115, Київ, вул. Депутатська, 16/8 Тел.: (044) 221–38–65 E-mail: info@unionba.com.ua www.unionba.com.ua

Всеукраїнська громадська організація «Спілка автоматизаторів бізнесу» об’єднує професіоналів, зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних технологій, їх популяризації, кадровому забезпеченню та ефективному використанню в різних галузях економіки. Одна із ключових задач Спілки — це навчальна та просвітницька діяльність, яка передбачає тісну співпрацю з системою освіти у різних напрямках. Компанії, що входять до Спілки, а це близько 500 провідних ІТ-підприємств, спільно з навчальними закладами прикладають чимало зусиль для підготовки кваліфікованих кадрів; понад 15 років сприяють впровадженню в навчальний процес спеціальних програмних продуктів для студентів, викладачів та співробітників.


15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

28

ALL-UKRAINIAN PUBLIC ORGANIZATION «UNION OF BUSINESS AUTOMATION" Address: Deputatska St., 16/8, Kyiv, 03115, Ukraine Тel.: (044) 221–38–65 E-mail: info@unionba.com.ua www.unionba.com.ua

All-Ukrainian public organization «Union of business automation» brings together professionals, which are interested in the development of modern information technologies, popularization of it, staffing and effective use in various branches of the economy. One of the key tasks of the Union is educational and enlightening activity, which provides for close cooperation with the education system in different directions. Companies that are part of the Union, which is about 500 leading IT companies, are working hard with training institutions to train highly qualified personnel; more than 15 years have been helping to introduce special software for students, teachers and employees into the educational process.

Рік заснування — 1805.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 Тел. приймальної комісії: (057) 706–30–68 Call-center: (057) 341–51–61 E-mail: abitur@nuph.edu.ua www.nuph.edu.ua Skype: abitur.abitur

Рівень акредитації — IV. Ліцензія МОН України серії ЛВ № 00201–000251 від 28.12.2016 р. Національний фармацевтичний університет (НФаУ) — вітчизняний центр розвитку фармацевтичної освіти та науки, який посідає провідне місце у реалізації державної політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців і виконання конкурентоспроможних наукових розробок для наукоємної фармацевтичної галузі. Національний фармацевтичний університет є провідним фармацевтичним вищим навчальним закладом України з багатими науковими традиціями та історією. Високий рівень підготовки забезпечують висококваліфікований професорсько-викладацький колектив; сучасні навчальні програми, які відповідають усім міжнародним стандартам та на 100% забезпечені навчальною літературою та базами практики; сучасна матеріальна база; виконання наукових студентських робіт на базі хімічної, технологічної, біологічної, мікробіологічної науково-дослідних лабораторій. Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. НФаУ є почесним членом EAFP Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів, FIP Міжнародної фармацевтичної федерації, MCU Великої Хартії університетів, EAU Євразійської Асоціації Університетів, IAU Міжнародної Асоціації Університетів і стабільно підтримує ділові відносини більш ніж з 83 закладами вищої освіти та науковими установами з 42 країн Європи, Азії, Африки. Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра, магістра за освітніми програмами: • спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Технології парфумерно-косметичних засобів»; • спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»: «Лабораторна діагностика»; • спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»: «Біотехнологія»; • спеціальності 051 «Економіка»: «Економіка»;


29

• • • •

спеціальності 073 «Менеджмент»: «Менеджмент», «Логістика», «Якість, стандартизація та сертифікація»; спеціальності 075 «Маркетинг»: «Маркетинг»; спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»: «Педагогіка вищої школи» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»: «Адміністративний менеджмент»; Форми фінансування: за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, аспірантура, докторантура Коледж НФаУ здійсню підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» До уваги абітурієнтів! Для отримання оперативної інформації щодо вступу на навчання пропонуємо пройти реєстрацію на сайті університету — www.nuph.edu.ua у розділі «Абітурієнту»/«Анкета абітурієнта» Система управління якістю НФаУ сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 ФАРМАЦІЯ — ОДНА З НАЙБІЛЬШ ПРИБУТКОВИХ ТА СТАБІЛЬНО ПРАЦЮЮЧИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» (НУ «ОМА») Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8 Тел/факс: (048) 777–57–74 Тел. приймальної комісії: (073)-758–18–58, (096)-758–18–58 Е-mail: info@onma.edu.ua www.onma.edu.ua

Рік заснування — 1944. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія: МОНУ ВО № 016101 від 15.05.17 р. Спеціальності НУ «ОМА» акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технології (IMarEST), а також Морським інститутом (Nautical Institute NI) (Великобританія). Система підготовки плавскладу приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків і несення вахти, з урахуванням Манільських поправок 2010 р. Система підготовки та дипломування моряків в Україні схвалена Міжнародною морською організацією (IMO) та Європейською агенцією з безпеки на морі (EMSA), що дозволяє випускникам університету працювати в різних іноземних компаніях, в тому числі, на суднах під прапорами країн Європейського Союзу. Факультет автоматики Факультети НУ «ОМА» • Спеціальність — автоматизація та комп’ютерно• Судноводійний факультет інтегровані технології. • Спеціальність — річковий та морський Факультет електромеханіки та радіоелектроніки транспорт. • Спеціальність — річковий та морський Факультет морських перевезень та технологій транспорт. • Спеціальність — річковий та морський • Спеціальність — телекомунікації та транспорт. радіотехніка. Судномеханічний факультет Факультет морського права і менеджменту • Спеціальність — річковий та морський • Спеціальність — право. транспорт. • Спеціальність — менеджмент.


30

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

Матеріально-технічна база: 7 навчально-лабораторних корпусів з сучасним лабораторним та тренажерним обладнанням, навчальне вітрильне судно «Дружба», водна станція, курсантське містечко (екіпаж) з 4 житловими корпусами, де функціонують: спорткомплекс, басейн олімпійського класу, стадіон для міні-футболу, медико-санітарна частина, столова на 1200 місць з сучасним обладнанням, кафе, клуб. Структурні підрозділи НУ «ОМА»: Інститут Військо-Морських Сил, Азовський морський інститут в Маріуполі, Дунайський інститут в Ізмаїлі, Морехідний коледж технічного флоту, Морехідне училище ім. О. І. Маринеска, Центр підготовки та атестації плавскладу, навчальнотренажерні центри, видавничий центр. В університеті діє навчально-методичний центр довузівської підготовки, до складу якого входять підготовчі курси. В університеті функціонує кафедра військової підготовки, яка готує офіцерів запасу.

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Адреса приймальної комісії: Україна, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, каб. 101 Тел.: (0482) 32–67–57, 32–67–64 Факс: (0482) 32–67–64 E-mail: abitur@odeku.edu.ua, info@odeku.edu.ua odeku.edu.ua Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові — тодішній столиці України як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. Сьогодні Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) є унікальним, єдиним в Україні вищим спеціалізованим навчальним закладом IV рівня акредитації з підготовки фахівців в галузі гідрометеорології, екології, моніторингу навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, рибоохорони, водних біоресурсів та аквакультури, менеджменту та економіки довкілля і природних ресурсів, геоінформаційних систем і технологій, комп'ютерного еколого-економічного моніторингу. До складу структурних підрозділів ОДЕКУ входять: навчально-науковий гідрометеорологічний інститут, чотири факультети (природоохоронний, еколого-економічний, комп'ютерних наук, магістерської і аспірантської підготовки), центр післядипломної освіти, навчальноконсультаційний центр, підготовче відділення (довузівська підготовка громадян України та іноземних громадян), Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми, Одеський коледж комп’ютерних технологій. Підготовка, перепідготовка фахівців в ОДЕКУ, включаючи одержання другої вищої освіти за денною, заочною, дистанційною формами навчання та екстерном, здійснюється за таким переліком спеціальностей: Освітня програма підготовки бакалаврів: Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Екологія; Туризм; Науки про землю; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Технології захисту навколишнього середовища; Водні біоресурси та аквакультура. Освітня програма підготовки магістрів: Економіка; Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; Право; Екологія; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Науки про землю; Технології захисту навколишнього середовища; Водні біоресурси та аквакультура.


31

В структурі Одеського державного екологічного університету працюють міжвідомчі навчально-науково-виробничі комплекси «Український центр гідрометеорологічної освіти» у складі шести вищих навчальних закладів України, «Екології» у складі п'яти вищих навчальних закладів, «Фізики довкілля» (разом з Інститутом теоретичної фізики й Інститутом магнетизму НАН України), «Океанології і морського природокористування» (разом з Одеським філіалом Інституту біології південних морів НАН України), «Екології і раціонального природокористування» із підготовки й перепідготовки фахівців для Міністерства екології та природних ресурсів України. В ОДЕКУ активно працює аспірантура, ад'юнктура та докторантура, діє спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Серед випускників є 2 лауреати Нобелівської премії миру (2007). Ліцензія МОН України серія АЕ № 527694 від 23 грудня 2014 р.

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112 Тел.: (0482) 724–28–75, 712–41–30 Факс: (0482) 722–80–42, 714–86–72 E-mail: postmaster@onaft.edu.ua www.onaft.edu.ua Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) — сучасний інноваційний науковонавчальний центр підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємств. До складу академії входить 4 інститута, 10 факультетів денної та заочної форм навчання, 4 коледжі, 42 кафедр, сучасна науково-технічна бібліотека з загальним бібліотечним фондом понад 1 млн. примірників, наукові та виробничі підрозділи. В академії навчається близько 10 тисяч студентів за 41спеціальністю, функціонує аспірантура та докторантура, 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Освітньо-наукову діяльність академії забезпечує висококваліфікований склад науковопедагогічних працівників, серед яких 94 — доктори наук, професори, понад 360 кандидатів наук, доцентів, 17 заслужених діячів науки, освіти і культури, 14 лауреатів Державних премії України в галузі науки і техніки, два члена-кореспондента НААН України. З метою сприяння працевлаштуванню випускників в академії двічі на рік провадяться Ярмарки вакансій. Наукова діяльність академії, яка є лідером із впровадження готових інноваційних розробок в агропромисловому комплексі, сконцентрована у Науково-дослідному інституті ОНАХТ. Високий науковий потенціал Академії забезпечує діяльність 16 наукових шкіл, визнаних міжнародною професійною спільнотою. Міжнародне визнання Академії підтверджується договорами про співпрацю із зарубіжними університетами та грантами на проведення наукових досліджень. Діяльність Академії визнана європейськими освітніми та науковими центрами. Академія є дійсним членом 12 міжнародних асоціацій. Одеська національна академія харчових технологій єдиний ВНЗ в Україні, який вперше отримав сертифікат ISO 9001: 2008 від представника компанії «TUV» з німецької акредитацією.


32

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2 Тел.: (048) 723–33–24 Факс: (048) 723–22–15 E-mail: office@odmu.edu.ua onmedu.edu.ua Одеський національний медичний університет є одним із провідних вищих медичних навчальних закладів України, членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. В університеті працювали Видатні вчені, засновники багатьох наукових шкіл, які здобули університету всесвітню славу. ОНМедУ має сучасну базу для учбової, наукової і лікувальнодіагностичної роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки. За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи: НДІ регенеративної і реконструктивної біомедицини, НДІ клінічної біофізики, НДІ валеології. Закінчено будівництво університетської стоматологічної клініки, створена перша в Україні багатопрофільна університетська клініка. Створення в університеті видавницько-поліграфічного комплексу дозволило вирішити безліч проблем, пов'язаних з видавничою діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали, що мають ліцензію ВАК України, підручники і навчальні поcібники. Виданo більшe 100 наймeнувань книг українcькою, російcькою, англійcькою і фpанцузькою мовами. Одеський національний медичний університет — визнаний лідер медичної освіти в Україні.

ODESSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY Address: Valikhovskiy lane, 2, Odessa, 65082, Ukraine Теl.: (048) 723–33–24 Fax: (048) 723–22–15 E-mail: office@odmu.edu.ua onmedu.edu.ua Odessa National Medical University is one of the leading medical educational institutions in Ukraine, a member of International and European Associations of Universities. The famous scientists —founders of many scientific schools — worked in it, they brought worldwide fame to the University. The University has a modern base for educational, scientific and medical diagnostic work that facilitates the introduction of new medical advances science. Unique scientific and medical departments were created: Research Institute for Regenerative and reconstruction biomedicine, Research Institute of Clinical Biophysics Research Institute valeologii. Successfully operating jointly created with public health medical and diagnostic centers. The construction of university dental clinic is completed, the first in Ukraine university multidisciplinary clinic is established. Creating the university publishing, complex helped to solve many problems associated with publishing. We publish four scientific journals that have a license of HAC Ukraine, textbooks and training aids. Published more than 100 books, in Ukrainian, Russian, and in English and French languages. The Odessa Medical University is a recognized leader of reformation of medical education in Ukraine.


33

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Україна, 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 Тел./факс: (04567) 5–63–94 Тел. приймальної комісії (04567) 5–66–96 E-mail: phdpu.edu@gmail.com www.phdpu.edu.ua Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. В університеті функціонує 6 факультетів: педагогіки і психології, педагогічний, історичний, природничо-технологічний, філологічний, фізичного виховання та фінансово-гуманітарний. На факультетах навчається понад 5 тисяч студентів за 30 напрямами підготовки та спеціальностями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі — 90% студентів, на заочній — 75%. Підготовка магістрів здійснюється за 23 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 11-ма та докторантура за 4-ма спеціальностями. Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 28 кафедр, у складі яких понад 80% науковопедагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями. Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філософії та філології, економіки, початкової освіти, психолінгвістики. Університет розташований у мальовничому куточку міста. Має три сучасних навчальних корпуси, два студентських гуртожитки, бібліотеку з багатим книжковим фондом, 4 читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 12 комп'ютерних класів з відкритим Інтернет-доступом. До послуг студентів Internet-кафе, сучасна копіювальна техніка, відповідно обладнані лабораторії та навчальні кабінети, актовий зал на 600 місць, дискотечний зал, їдальня, кафе, стадіон, спортивний, гімнастичний та тренажерний зали. Функціонує замкнута комп'ютерна, телекомунікаційна мережі та студія навчального телебачення. Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.


34

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

ТОВ «РОБОТА ПЛЮС УСПІХ" Україна, 02125, Київ, вул.Шимановського, 2/1, оф. 512 Тел./факс: (044) 537–37–17, 451–42–22 E-mail: post@jobs.ua www.jobs.ua, www.pro-robotu.ua Компанія «Робота Плюс Успіх» — лідер на ринку працевлаштування з багаторічним досвідом. Ми пропонуємо Вам швидко та якісно з мінімальними затратами часу та коштів вирішувати питання з пошуку персоналу. Пропонуємо Вам найефективніші інструменти з підбору персоналу: Jobs.ua — всеукраїнський портал безмежних можливостей пошуку роботи та підбору персоналу! Місячна аудиторія порталу www.jobs.ua понад 1 700 000 користувачів, 250 000 резюме і 25 000 вакансій від кращих роботодавців. Тижневик «Пропоную роботу» — щотижня надає понад 9 000 вакансій для фахівців, корисні поради та інформаційно-аналітичні матеріали висвітлені на 112 сторінках. «Срочно требуются!" — щоденна газета з працевлаштування. З нами швидко, економно, якісно! Ми працюємо для ВАС!

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Україна, 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 Тел.: (032) 242–23–40 Факс: (032) 252–71–68 Моб. тел.: 067 274 8252 E-mail: uad_wiz@ukr.net www.uad.lviv.ua До складу Української академії друкарства входять 4 факультети денної та заочної форм навчання та Львівський поліграфічний коледж. Академія готує фахівців для забезпечення галузі редакторами, художниками, технологами, механіками, рекламістами та журналістами. В рамках угод про міжнародну співпрацю наші студенти навчаються за програмою подвійного диплому в Краківському педагогічному університеті, в Познанському університеті та Українському Вільному Університеті в Мюнхені. Сьогодні УАД підтримує тісні зв'язки з такими навчальними закладами як Лейпцизький і Берзький університети (Німеччина), технічні університети Дортмунда та Штутгарта (Німеччина), Варшавська політехніка, Педагогічний університет у Кракові (Польща) та університет Артивельде (Бельгія) та ін. Укладено угоди про співпрацю з виробниками поліграфічного обладнання «Гейдельберг», «Ман-Роланд», «Укрпол», «Памібро», «Color Graf» та ін.


35

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел.⁄факс (0532) 60–20–51, 60–84–77 Е-mail: mail@umsa.edu.ua www.umsa.edu.ua Приймальна комісія: тел. (05322) 50–25–66 Е-mail: pricom@umsa.edu.ua Підготовче відділення (курси) для громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: Тел. (05322) 2–90–05 Підготовче відділення для іноземних громадян: Тел. (0532) 60–84–52 Рік заснування — 1921. Рівень акредитації — IV. Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних студентів; медичний коледж: медичне та фармацевтичне відділення, навчально-науковий інститут післядипломної освіти. Відповідно до наказу МОН України від 05.10.2018 № 1499-л академія проводить набір абітурієнтів на навчання: • за другим (магістерським) рівнем за спеціальностями: «Стоматологія» (221, термін навчання — 5 років), «Медицина» (222, термін навчання — 6 років), «Педіатрія» (228, термін навчання — 6 років); • на рівні молодших спеціалістів: «Медсестринство» (223, термін навчання: 3 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 4 роки — для осіб з базовою загальною середньою освітою), «Фармація, промислова фармація» (226, термін навчання: очна форма — 2 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — для осіб з базовою загальною середньою освітою; заочна — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти); «Стоматологія» (221, термін навчання: 2 роки — на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки — для осіб з базовою загальною середньою освітою). Академія здійснює: • підвищення кваліфікації (спеціалізація) за базовими напрямами (спеціальностями); • підготовку фахівців у клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів); • підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація); • підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями). Навчально-виховний процес на 55 кафедрах здійснює висококваліфікований науковопедагогічний колектив: докторів наук — 92, кандидатів наук — 408; осіб, які мають учене звання професора — 82, учене звання доцента — 226. Серед науково-педагогічного персоналу — 5 лауреатів Державної премії України, 9 Заслужених лікарів України, 5 Заслужених діячів науки і техніки України, 1 Заслужений працівник охорони здоров’я України, 1 Заслужений раціоналізатор України, 1 Заслужений працівник освіти України. Нині в академії здобувають освіту понад 5000 студентів, у т. ч. 1051 — іноземні громадяни із 41 країни світу. Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе.


15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

36

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Україна, 49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8 Тел. приймальної комісії: (0562) 47–34–49, (096) 651–73–94 Е-mаіl: udhtu@udhtu.edu.ua; prk_udxtu@ukr.net www.udhtu.edu.ua Єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад у галузі хімії та хімічної технології, акредитований за найвищим ІV рівнем. На семи факультетах Університету (технології неорганічних речовин; технології органічних речовин та біотехнології; обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв; технології високомолекулярних сполук; механічний; комп’ютерних наук та інженерії; економічний), проводиться підготовка висококваліфікованих фахівців за 39 освітніми програмами широкого спектру кваліфікацій хімічної, харчової, екологічної, механічної, енергетичної, комп’ютерної та економічної галузей.

стажувань, участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах. Сьогодні ДВНЗ УДХТУ є учасником декількох міжнародних проектів: Erasmus+, Water Harmony Eurasia, NATO Science for Peace and Security Program, Горизонт 2020. У рамках цих проектів побудовано освітній процес і наукові дослідження, пов’язані з сучасними проблемами водоочищення та управління водними ресурсами, а також розробкою високоефективних літієвих джерел струму.

Університет співпрацює з понад 35 закордонними навчальними закладами та установами США, Китаю, Шрі-Ланки, Великобританії, Ізраїлю, Норвегії, Швейцарії, Франції, Німеччини, Польщі, Болгарії, • 051 Економіка 072 Фінанси, банківська справа та Білорусі, Молдови, Казахстану, Таджикистану та страхування Киргизії тощо. Результатом такої співпраці є також навчання студентів за програмами подвійних • 073 Менеджмент 123 Комп’ютерна інженерія дипломів (Університет м. Ле Ман (Франція), Південно• 075 Маркетинг 122 Комп’ютерні науки та Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова інформаційні технології (Казахстан)). • 101 Екологія 133 Галузеве машинобудування В університеті працює орган студентського самоврядування — Комітет студентської молоді, що • 131 Прикладна механіка 151 Автоматизація та дбає про захист прав і законних інтересів студентів, комп’ютерно-інтегровані технології вдосконалення освітнього процесу, сприяє організації • 143 Атомна енергетика 152 Метрологія та громадських ініціатив, цікавого та насиченого інформаційно-вимірювальна техніка дозвілля. • 144 Теплоенергетика 161 Хімічні технології та Умови для всебічного розвитку студентської молоді інженерія забезпечують: танцювальний колектив «Фантазія»; • 181 Харчові технології 186 Видавництво та «Вокальна студія УДХТУ»; «Радіо ХімТех»; гурток поліграфія поетів і декламаторів («Літературник УДХТУ»); більше ніж 10 спортивних секцій і команд, учасники яких є • 226 Фармація 162 Біотехнології та біоінженерія переможцями змагань європейського та світового Університет має високий потенціал науковорівнів. педагогічних кадрів, що включає 443 викладачі, серед Відпочити від студентських буднів можна яких 60 професорів і докторів наук, 200 кандидатів в університетському спортивно-оздоровчому таборі наук. Університет має: 9 навчальних корпусів; «Дубовий гай» на березі річки Самара серед столітніх 5 гуртожитків; власний інформаційно-комп’ютерний дубових гаїв. Щоденно до послуг відпочиваючих — центр; два науково-дослідні інститути, проблемну триразове харчування, комфортабельні кімнати, та науково-дослідні лабораторії; науково-технічну цікаві конкурси, спортивні змагання, концерти, бібліотеку; видавничо-поліграфічний комплекс; дискотека, «бібліотека на колесах». Веселі друзі спортивний комплекс з 3-ма спортивними залами, з сусідніх студентських таборів урізноманітнять тренажерними залами у гуртожитках та водною літній відпочинок. У складних життєвих ситуаціях станцією. студентам допомагає психолого-педагогічний центр Університет зорієнтований на обмін досвідом, університету. співпрацю з закордонними університетами, фірмами, Запрошуємо до знайомства, навчання, співпраці! фондами та іншими організаціями, проведення спільних наукових досліджень, організацію


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» заснований 18 жовтня 1945 року. Сьогодні наш заклад вищої освіти - це класичний університет, акредитований за IV рівнем.

Ректор – Смоланка Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор. РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ ДВНЗ «УЖНУ» СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 11/2018

10 місце серед кращих класичних університетів; 12 місце в рейтингах «Scopus»; 17 місце в рейтингу «Webometrics»; 25 місце в консолідованому рейтингу університетів України. Державне фінансування наукових проектів у 2018 р. становить більше 8 млн. грн.

ПРІОРИТЕТИ УНІВЕРСИТЕТУ: •

• •

Формування освіченої національної еліти, яка за своїми духовними, інтелектуальними, професійними вимірами була б осередком українського суспільства. Особистостей, які могли б слугувати для кожного з нас фаховими та моральними авторитетами і забезпечувати економічні, політичні та суспільні інтереси України в умовах гострої світової конкуренції. Підвищення результативності фундаментальних досліджень та конкурентоспроможності на основі інновацій, трансферу знань та їх впровадження в економіку країни. Ефективне впровадження наукових розробок та їх виведення на український та європейський ринок. Координація цієї роботи забезпечена науковим парком «УжНУ», центром трансферу технологій та інновацій. Реалізація програми УжНУ із залучення вітчизняних та іноземних студентів, розвиток програм академічної мобільності. Розвиток дієвого співробітництва з університетами Європи, Північної Америки, Азії та збільшення обсягів інвестиційних та наукових грантів, залучених з метою розвитку університету.

Реалізація зазначених пріоритетів здійснюється на основі впровадження положень Концепції інноваційного розвитку УжНУ на 20152025 рр., в якій сформовано базові пріоритети та концептуальні принципи трансформації традиційного університету в інноваційний і обґрунтовано інноваційну модель розвитку закладу вищої освіти. Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3 Тел.: + 38 (03122) 3-33-4, факс: + 38 (03122) 3-42-02 E-mail: official@uzhnu.edu.ua, inst-euroint@uzhnu.edu.ua

w w w. u z h n u . e d u . u a


38

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ Тел.: (044) 287–27–38, 289–79–76 Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–49 E-mail: uml_nmu@ukr.net www.uml.ua

Рівень акредитації: Загальноосвітній навчальний заклад з медично-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою. Державна ліцензія: видана Головним управлінням освіти та науки м. Києва. Серія ЗОД-П № 111098 від 11 червня 1997р. на здійснення освітньої діяльності за рівнем «загальна середня освіта». Кількість ліцеїстів: 285 особи. Кількість професорів: 7, докторів наук: 8. Кількість доцентів: 5, кандидатів наук: 16. Кількість викладачів: 90. Матеріально-технічна база: Український медичний ліцей для забезпечення навчальновиховного процесу користується матеріально-технічними базами Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та медичної гімназії № 33 Голосіївського району м. Києва. До Ліцею зараховуються учні, які закінчили 8–9 класів загальноосвітньої школи і пройшли конкурсний відбір. У Ліцеї конкурсний відбір здійснюється на підставі фахових випробувань: українська мова та література (письмове тестування), біологія (письмове тестування). Іспити проводяться в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в терміни, що визначені приймальною комісією. Термін навчання в ліцеї для учнів, що вступають після 8 класу — 3 роки (9–11 класи), для учнів, які вступають після 9 класу — 2 роки (10–11 клас).

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2 Тел./факс: (04744) 3–45–82 Тел. приймальної комісії: (04744) 4–05–20 E-mail: post@udpu.edu.ua www. udpu.edu.ua УДПУ імені Павла Тичини — найбільший сучасний заклад вищої освіти європейського рівня на Черкащині, який забезпечує ринок праці висококваліфікованими та конкурентоздатними фахівцями за широким спектром педагогічних, інженерно-технологічних та економічних спеціальностей. Ректор — Безлюдний Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. До складу університету входять 11 факультетів (фізики, математики та інформатики; історичний; дошкільної та спеціальної освіти; іноземних мов; мистецтв; інженерно-педагогічної освіти; соціальної та психологічної освіти; української філології; фізичного виховання; початкової освіти; природничо-географічний) та Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти. На денній та заочній формах навчання вищу освіту здобувають понад 9 тисяч студентів за всіма освітніми ступенями.


39

Матеріально-технічна база університету включає: 5 навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, два студентські гуртожитки, агробіостанцію, бібліотеку, сучасні читальні зали для студентів, викладачів та аспірантів, 3 лінгафонні кабінети, дві студентські їдальні, спортивний комплекс, вільний доступ до мережі Інтернет. Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад 550 осіб, з них 62 доктори наук, 57 професорів; 319 кандидатів наук, 213 доцентів. Діє аспірантура і докторантура, 2 спеціалізовані вчені ради. Університет надає освітні послуги іноземним громадянам за акредитованими спеціальностями, здійснює підготовку громадян України до вступу у заклади вищої освіти. Для осіб з особливими освітніми потребами в університеті створені необхідні умови для навчання, участі у суспільному та культурному житті, психологічної підтримки, саморозвитку та самореалізації. УДПУ імені Павла Тичини видає 5 збірників та наукових журналів, що входять до переліку фахових видань України та наукометричного каталогу GoogleScholar. Партнерами освітнього і наукового обміну УДПУ є заклади вищої освіти Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Росії, Білорусі, Туреччини, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції та ін. В університеті діють проекти академічної мобільності «Mobile+3», «Mobile+2», програма «Erasmus+», а також програми подвійного дипломування, орієнтовані на підтримку ініціатив у галузях освіти, культури та спорту.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ Україна, 04053, Київ, вул. Січових стрільців, 52 а Тел./факс: (044) 484–10–96 Е-mail: rector@umo.edu.ua www.umo.edu.ua Ректор Університету — Микола Олексійович Кириченко, доктор філософії, член-кореспондент Академії вищої освіти України. Заснований у 1952 році як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти. У 2007 році на основі злиття Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України та Донецького інституту післядипломної освіти інженернопедагогічних працівників утворено ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Університет — єдиний в Україні заклад вищої освіти, що функціонує у системі НАПН України, провадить інноваційну освітню діяльність за усіма ступенями вищої освіти і є провідним науковим та методичним центром у галузі післядипломної освіти в Україні. Університет здійснює підвищення кваліфікації, підготовку й перепідготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти та працівників органів державної влади й місцевого самоврядування за напрямами: управління персоналом, економіка праці, менеджмент організацій, психологія, педагогіка вищої школи тощо. У складі Університету діють 3 інститути (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти). Навчальний процес в Університеті забезпечують 116 науково-педагогічних працівників, об’єднаних у 12 кафедр, з яких 77 мають науковий ступінь доктора та кандидата наук,


40

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

63 — вчене звання професора та доцента. Серед науково-педагогічних працівників Університету — дійсні члени та члени-кореспонденти, провідні вчені НАПН України. До читання лекцій та участі у науково-практичних конференціях запрошуються зарубіжні вчені та викладачі. У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти щороку здійснюють підвищення кваліфікації близько 3000 слухачів за державним замовленням. У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології здобувають вищу освіту понад 1000 студентів за освітньокваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» (денна та заочна формами навчання) за 18 напрямами / спеціальностями; проходять підготовку до вступу у заклади вищої освіти України іноземні громадяни. У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти навчається близько 100 студентів. В Університеті здійснюється підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі за науковими спеціальностями: «011 — Науки про освіту»; «053 — Психологія»; «074 — Публічне управління та адміністрування». Працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Університет є засновником й співзасновником семи наукових періодичних видань, серед яких фахові наукові видання (науковий журнал «ScienceRise», що входить до 35 наукометричних баз даних, «Вісник післядипломної освіти» (серії «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування»), електронні збірники наукових праць «Теорія і методика управління освітою», «Інформаційні технології і засоби навчання» (співзасновник), «Науковий вісник УМО» (серії «Педагогіка», «Економіка та управління»), а також науковометодичні журнали «Післядипломна освіта в Україні», «Простір арт-терапії» (співзасновник). Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науковопедагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій. До послуг слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, докторантів і студентів — наукова бібліотека, комфортабельний гуртожиток, кафе.

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 ст. метро «Олімпійська» («Республіканський стадіон") Тел. приймальної комісії: 050–352–57–12 Тел. підготовчих курсів: (044) 287–37–86 Тел./факс: (044) 287–37–86, (050) 352–57–12 Е-mail: priyom@umk.edu.ua www.umk.edu.ua Університет сучасних знань засновано в 2002 році Товариством «Знання» України — громадською організацією з 70-и річним досвідом науково-просвітницької та освітньої діяльності. Університет має розгалужену мережу регіональних підрозділів та представництв у різних регіонах України: м. Київ, м. Вінниця, м. Кропивницький, м. Житомир, м. Жмеринка, м.Олександрія, м.Первомайськ, м. Мирноград. Спеціальності: Право; Фінанси, Банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; Філологія; Психологія; Менеджмент, Дизайн (Кропивницький), Журналістика (Київський коледж).


41

Рівні підготовки: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії (Право, Психологія, Економіка). Форми навчання: дена та заочна (дистанційна). Студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Діє підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства.. Щорічно провадиться набір на підготовчі курси до ЗНО і до вступу в коледжі Університету для учнів 9–11 класів. В Університеті сучасних знань до навчального процесу активно залучаються викладачіпрактики, впроваджуються сучасні освітні технології, ефективно поєднується аудиторне та дистанційне навчання. Студенти Університету проходять практику в провідних компаніях України, діє програма працевлаштування випускників та студентів «Кар'єрний гід»©.

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58 Тел. (057) 711–35–56 Факс (057) 711–80–25 Е-mail: office@med.edu.ua www.med.edu.ua Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення з понад 100 спеціальностей. Здійснює навчання в клінічній ординатурі, готує докторів філософії та докторів наук як громадян України, так і іноземних громадян. Надає другу вищу освіту (магістр) за спеціальністю 073 «Менеджмент» в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» — менеджер з охорони здоров’я. Здійснює підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів за спеціальністю «Медсестринство» як громадян України, так і іноземних громадян.


42

15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Україна, 61022, Харків, проспект Науки, 4 Тел./факс: (057)700–41–32, Тел: (057)707–73–80 E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua www.knmu.kharkov.ua Володимир Миколайович Лісовий — ректор, професор, доктор медичних наук. Витяг щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 09.02.2018 р. Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1804 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів. З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 7587 студентів, з них вітчизняних 3985 та більш ніж 3602 — іноземні громадяни з 79 країн світу. Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 70 кафедрах університету. Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр»: • Медсестринство. • Технології медичної діагностики та лікування. • Фізична терапія, ерготерапія. • Соціальна робота. «Магістр»: • Медицина (в т. ч. для іноземних громадян) (термін навчання 6 років). • Cтоматологія (в т. ч. для іноземних громадян) (термін навчання 5 років). • Технології медичної діагностики та лікування. • Медсестринство. • Публічне управління та адміністрування. • Освітні, педагогічні науки. «Молодший спеціаліст»: • Медсестринство. Післядипломна освіта проводиться за напрямками: • первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання 1–3 роки); • клінічна ординатура — термін навчання 2–4 роки; • аспірантура — термін навчання 4 роки; • підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян: • Підготовчі відділення — термін навчання 1 рік; Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитками.


43

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ХНУРЕ) Україна, 61166, м. Харків, проспект Науки, 14 Тел.: (057) 702–17–20, Факс: (057) 702–17–20 E-mail: abitur@nure.ua www.nure.ua ХНУРЕ — потужний науково-освітній центр України, спеціалізований IT- університет, в якому зосереджена підготовка за 17 спеціальностями, пов'язаними з інформаційними технологіями, інформаційною безпекою, біомедичними, видавничо-поліграфічними, телекомунікаційними, інформаційно-вимірювальними, радіотехнічними системами та економічною кібернетикою — весь спектр найсучасніших, добре оплачуваних спеціальностей для сучасного ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIO ELECTRONICS (NURE) 14, Nauka ave., Kharkiv, 61166, Ukraine Тel.: (057) 702–17–20, Fax: (057) 702–17–20 E-mail: abitur@nure.ua www.nure.ua KhNURE — is an IT oriented powerful REC of Ukraine which provides trainings on 17 specialties connected with Information Technologies, IT-security, biomedical, publishing, telecommunication, measuring, radio technical systems and Economic Cybernetics — the full range of the most up-to-date and well-paid careers for modern work market both in Ukraine and abroad.


15-17 ЛИСТОПАДА Український дім

44

ДЛЯ НОТАТОК

Офіційний каталог виставки «Освіта та Кар'єра» 2018 11  
Офіційний каталог виставки «Освіта та Кар'єра» 2018 11  
Advertisement