Page 1

HVAD ER... VIRTUAL REALITY? Kasper Guldager Jørgensen

ARKITEKTEN 4 2008


Teknisk tema: Visualiseringer

HVAD ER VIRTUAL REALITY?

Kommunikation med alle sanser Ud over at åbne for nye markeder giver Virtual Reality arkitekter mulighed for at kommunikere vores budskaber anderledes, end tilfældet er i dag. Traditionelt set formidler vi arkitektur gennem plan, snit, opstalt og perspektiv. I dag laver de fleste

og tilbage i luften. Den kan blandt andet bruges til sportsspil, hvor man f.eks. svinger den som en ketsjer, eller til en form for udvidet karaoke, hvor den tages i brug som en guitar.

Ingen tyngdelove Netop Second Life har været gen-

tegnestuer også små animationer af deres projekter. Men det er de færreste, der benytter sig af interaktive præsentationer. De nyeste Virtual Reality-miljøer er primært visuelle oplevelser, vist enten på en computerskærm eller gennem specielle stereografiske briller. Nogle simulatorer inkluderer ekstra sensor-information, såsom lyd gennem højttalere eller hoved-

peger på nye designmuligheder med interaktivt design. Ved hjælp af motion capture tegner de møbler i luften, som derefter bliver produceret. Motion Capture er en teknik, der oversætter bevægelse til tredimensionelle data – en teknik der oftest bruges til animation af film og spil. Front bruger teknikken til at optage spidsen af en pind, som de bruger til at tegne forskellige møbler frit i

kelig, kan gøre alt lige fra at få et arbejde til at tjene penge, købe hus,

stand for megen opmærksomhed, fordi det ikke fungerer som et klas-

telefoner. Enkelte avancerede, haptiske

luften. Ved at tegne f.eks. en stol i luf-

få husdyr og blive gift. Cyper Town er blot én blandt mange virtuelle verdener, hvor ens avatar (den computerfigur man skaber) kan gå på opdagelse i imponerende bymiljøer fyldt med virtuel arkitektur: Skyskrabere, koncertsale

sisk computerspil, men derimod bruges som en ny medieplatform af både professionelle og private. På den virtuelle markedsplads omsættes der hver måned for millioner af Linden Dollars, Second Lifes egen valuta, der kan veksles til virkelige

systemer inkluderer følingsinformation, generelt kendt som force feedback. Brugere kan virke gensidigt i det virtuelle miljø enten gennem brug af standard input som et keyboard og mus eller gennem mere komplekse anordninger som hand-

ten bliver bevægelsen digitaliseret og derefter produceret med Rapid Prototyping, en teknik der materialiserer digitalt input i løbet af få timer (se „Hvad er Rapid Prototyping“,

og andre byggerier. Her findes et sta-

penge.

sker og dufte.

digt voksende marked for de kommende generationer af arkitekter. Virtual Reality er ikke noget nyt

Den virtuelle verden har ingen tyngdelove eller bygningsreglementer. I det virtuelle rum er arkitekten

Myvu Corporation introducerede sidste år deres Virtual Reality-brille, der kan kobles sammen med iPod,

Augmented Reality Hollywood har længe blandet virkelige filmoptagelser sammen med

fænomen. Det har eksisteret siden begyndelsen af 90erne, men på grund af tekniske begrænsninger

ikke bundet af økonomi og statik, for det er en verden, hvor man kan teleportere sig fra den ene ende af klo-

bærbar dvd eller MP4-afspillere. Derved kan man se sin yndlingsmusikvideo eller podcasts som levende

i processorkraft er det først blevet

den til den anden med et museklik.

billeder, mens man køber ind eller

tilgængeligt for alle gennem de seneste år. Konceptet er at skabe et virtuelt tredimensionalt univers, der

Computerworld, IBM og Innovation Lab lancerede sidste år deres hus på Second Life ’House of Horizons’,

løber en tur. Nintendos nye spillekonsol ’Wii’ er et eksempel på nye måder at

giver oplevelsen af at være til stede,

tegnet af Arkitema. Inspirationen til

interagere på i det virtuelle rum.

og som tillader interaktion i et computersimuleret miljø. Overordnet set er der tale om to kategorier inden

de runde former er hentet fra menneskelige celler og sæbebobler, der kan udvide sig og forandre sig. Hvis

Den kombinerer det traditionelle spilunivers med virkelige, fysiske aktiviteter. Her er det ikke kun et

for Virtual Reality:

f.eks. IBM vil holde et møde væk fra

spørgsmål om at begå sig skær-

egentlig? Hvis man har set filmen „Minority Report“ får man – på godt

– Simuleringer af virkelige miljøer,

de andre i huset, kan en af boblerne frigøre sig selv fra huset og svæve

men. Man skal også holde tungen lige i munden i den fysiske verden,

og ondt – et indtryk af de teknologiske perspektiver, der er inspireret

dvs. gengivelser af bygninger, inte-

mod himlen.

når man svinger controlleren frem

af augmented reality. Det er en

Af Kasper Guldager Jørgensen

riør eller et cockpit i forbindelse med præsentationer eller træningsformål.

„Hvad er?“ omhandler nye terminologier i arkitektfaget, som afspejler nyvindinger i teknikkens og naturvidenskabens verden. Det er hensigten at skabe et overblik over nye materialer og teknologier ved at

– Simuleringer af konstruerede miljøer, typisk inden for spilleindustrien eller netbaserede virtuelle universer som Second Life.

redegøre for historien bag og tage pulsen på udviklingsområder, som mange refererer til, men kun få kender baggrunden for. „Psst – Wanna escape from Earth?“ Sådan introducerer Mina sig på hjemmesiden www.cypertown.com. Mina er din personlige vært i et stort konstrueret univers, hvor man, hvis virkeligheden ikke er tilstræk-

68

A R K I T E K T E N 4 2008

Virtual Reality Modeling Language er et programmeringssprog og filformat, som bruges til at specificere regler for interaktion i ’virtuelle verdener’, og som fungerer godt til at komprimere geometrier. De fleste 3D programmer kan gemme objekter og scener i VRML-format.

Nye designmetoder Den svenske designgruppe Front

ARKITEKTEN 14-06).

blue screen-animationer og andre computergenerede special effects. I biografen ses det endelige resultatet på et fladt filmlærred i behørig afstand. Man kan se, men ikke deltage. Augmented Reality (forstærket virkelighed) blander fiktion og virkelighed sammen live – her er man selv fysisk til stede i en computerskabt kontekst. Men hvad er augmented reality


Den svenske designgruppe Front peger på nye designmuligheder med interaktivt design. Ved hjælp af motion capture tegner de møbler i luften, som derefter bliver produceret.

A R K I T E K T E N 4 2008

69


Myvu Corporations Virtual Reality-brille kan kobles direkte sammen med iPod, så man kan se film, mens man køber ind eller løber en tur.

Forskere ved University of Washington arbejder med at integrere computerskærme i kontaktlinser, der indeholder elektroniske kredsløb og lys.

type af systemer, der på forskellig vis supplerer den fysiske verden

konstant er til stede i sit respektive virtuelle univers og så videre. Dog

med virtuelle, computergenererede objekter, der fremtræder, som om de er til stede i den fysiske verden. Et augmented reality-system kombinerer virkelige og virtuelle objekter i et virkeligt fysisk rum. Systemerne

skal det siges, at linserne indtil nu kun er afprøvet på kaniner.

kører interaktivt og i realtid og retter fysiske og virtuelle objekter ind efter hinanden. Det danske firma Mind Storm arbejder med interaktivt multi-touchinventar. De laver med andre ord gulve, vægge og borde, der reagerer på ens bevægelser – inventar hvor bevægelse registreres og starter en række dynamiske videoafspilninger, der løbende forandres i forhold til

cyber space til at skabe interessante og rummelige universer. Det danske IO Interactive, som er firmaet bag den internationale blockbuster ’Hitman’, har allerede en mindre tegnestue af arkitekter. Den virtuelle verden har brug for arkitekter, men arkitekter har i høj grad også brug for Virtual Reality. I en verden, hvor vores kommunikation er blevet mere levende og

bevægelserne, f.eks. en natklub hvor alle flader ved berøring begyn-

interaktiv, er arkitekter nødt til at bruge andre medieformer end den

der at lyse op i levende mønstre. Overfladerne kan kommunikere mellem flere brugere uden brug af trykskærme eller tastaturer.

trykte planche. De tegnestuer, der først kan kommunikere deres ideer interaktivt med lyd og bevægelse, løber med opmærksomheden og opgaverne.

Digitale kontaktlinser Den fuldstændige sammensmeltning mellem det synlige og digitale er at integrere computerskærme i kon-

Arkitektur i Cyber Space Én ting synes sikkert: At der er et fremtidigt marked for arkitekter i

LITTERATUR „Utraditionelt virtuelt hus til Computerworld“, Computerworld 15. dec 2006.

taktlinser. Dette arbejder forskere

„Contact lenses with circuits“, University

ved University of Washington på. De har udviklet en tidlig prototype på en kontaktlinse, der indeholder elektro-

of Washington Office of News and Infor-

niske kredsløb og lys. Formålet er at udvide virkeligheden, så bæreren af linsen kan få

Artikelserien ”Hvad er?” har dækket føl-

digitale informationer direkte i syns-

(14-06), Intelligente Tekstiler (01-07),

feltet, samtidig med at man agerer i den virkelige verden. Det vil kunne anvendes til augmented reality, hvor

Nanoteknologi (03-07), Digital Arkitektur

mation 17. jan 2008.

gende emner, som blevet bragt i tidligere numre af ARKITEKTEN : Rapid Prototyping

(06-07), Biomimicry (14-07) og Virtual Reality (04-08).

digitale lag lægges oven på virkeligheden. Derved vil kontaktlinsen kunne erstatte computerskærmen. Dette åbner for en lang række af

Kasper Guldager Jørgensen er uddannet

mulige scenarier: Instrumentbrættet i bilen der vises direkte på hornhinden, eller computerspilleren, der

„New Materials and Technologies“.

70

A R K I T E K T E N 4 2008

fra Arkitektskolen Aarhus og arbejder som afdelingschef for 3XNs udviklingsafdeling


i]nXdb#Y` Blossom Chair/designer Charlotte Friis

Fjordal trægulve

A r k i t e kt u r d e r r e f l e kt e r e r d e n m o d e r n e e k s i stens. En fuldendt arkitektonisk perle. Et dristigt formeksperiment. Eller gennem før te standardløsninger. Fjordal er designprægede løsninger. Vilje til miljømæssige hensyn og ansvarlighed i produktionsfasen.

Ask 3 stavs lamelparket hvid mat lak

Massiv fyr hvidolieret antismuds

Eg lamelplank mat lak

Træet i vores Fjordal sor timent kommer fra de svenske skove, Asien og Østeuropa. Uanset oprindelse lever det op til Fjordal mærkets strenge kvalitetskontrol. Se sortimentet eller rekvirer vores nye katalog på fjordal.dk

Niels Finsensvej 17 DK-7100 Vejle T +45 76 43 63 63 www.ccvejle.dk

Hvad er Virtual Reality?  

Kasper Guldager om virtuel virkelighed i Arkitekten 4, 2008. Artikelen er en af flere i artikelserien "Hvad er?"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you