Page 1

2970zomer Vrijetijdsaanbod Schilde en ‘s-Gravenwezel

Zomervakantie › jeugdactiviteiten sportkampen

Zomerpret verzekerd !


In deze

vakantie­ brochure...

… vindt u onze activiteiten en kampen waaraan uw kind kan deelnemen deze zomer.

Om te kunnen deelnemen aan een activiteit moet er een account worden aangemaakt. Dit kunt u doen van thuis uit. Via uw account kunt u zich dan online inschrijven voor de sport- en jeugdactiviteiten. De account is persoonlijk en moet per deelnemer worden aangemaakt. Schrijft u uw zoontje bijvoorbeeld in voor de kleutersportdriedaagse en uw dochter voor knutselen, dan dient u twee accounts aan te maken. Eén op naam van uw zoon en één op naam van uw dochter. De account is beschermd met een zelf te kiezen paswoord. U kunt altijd de gegevens van uw accounts raadplegen en de basisgegevens wijzigen. Bovendien kunt u steeds uw inschrijvingen nakijken en data of uren checken. Let op: • Heeft u al een account, blijf deze dan gebruiken. • Bent u geen internetheld? Neem dan contact op met de organiserende diensten. • U kunt de kostprijs van al onze activiteiten voor een groot deel terugbetaald krijgen via het OCMW (laagste inkomens). Informeer u voor deze tegemoetkomingen bij het OCMW, Turnhoutsebaan 67, 03 383 62 18. Jeugdactiviteiten • Voor de speelpasactiviteiten en Kadee heeft u een speelpas 2013 nodig. Dit geldt niet voor de sportkampen. • De speelpas 2013 kunt u online of bij de dienst gezin en welzijn aankopen. • De speelpas 2013 is geldig voor alle vakanties in 2013. • Deelnemers dienen zich op voorhand in te schrijven. • Een annulatie is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest. Bij andere annulaties wordt de inschrijvingsprijs en een administratieve toeslag aangerekend. Alle annulaties moeten op tijd verwittigd worden. • Het volledige reglement kunt u raadplegen op www.schilde.be/vrijetijd.


Online inschrijven via www.schilde.be/vrijetijd Meer info over

Meer info over

sportkampen

jeugdactiviteiten

dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24 Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be

dienst gezin en welzijn Eugeen Dierckxlaan 24 Schilde 03 380 07 47 jeugddienst@schilde.be

Inschrijven kan onmiddellijk

(deze inschrijvingen lopen al 2 maanden)

Inschrijvingen starten op maandag 13 mei 2013 om 10 uur

Inhoud 3

Kinderopvang Kadee

4 Speelstraat 4 Speelpleinen 5

Stratenplan Schilde

5

Stratenplan ‘s-Gravenwezel

6 Jeugdactiviteiten 6

Speelpas 4-12 jaar

17 Lummelhoek 12-15 jaar 22 Sportkampen

3 2


Kinderopvang

Kadee

Tijdens de zomervakantie zorgt Kinderopvang Kadee voor dagopvang van kinderen vanaf 4 jaar (geboortejaar 2009) tot 12 jaar. De kinderen worden opgevangen door bekwame begeleiding die een pedagogische opleiding volgen of gevolgd hebben. Uw kind moet een speelpas 2013 hebben om naar Kadee te komen. Deze kost 5 euro en kunt u online kopen of bij de dienst gezin en welzijn.

Inschrijven voor Kadee U kunt voor de kinderopvang niet op voorhand inschrijven. Heeft u ingeschreven voor een speelpasactiviteit die bereikbaar is via Kadee? Dan dient u tijdig aanwezig te zijn op de opvang (één uur voor de aanvang van de activiteit). Voor deze speelpasactiviteiten moet u op voorhand inschrijven.

Eten op Kadee

Kadee voorziet een gezond vieruurtje en een drankje. Boterhammetjes voor ’s middags moet u zelf meegeven in een brooddoos. Op Kadee is er een koelkast waar alles fris gehouden wordt.

Waar is Kadee Kadee vindt u in de lokalen van basisschool Vennebos, Kasteeldreef, Schilde. De ingang bevindt zich aan de Hoevedreef.

Wanneer is Kadee open Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus kunt u er terecht voor opvang. We openen de deuren om 8 uur en sluiten stipt om 18 uur. U kunt er op elke moment van de dag uw kind(eren) afzetten. Ophalen kan enkel tussen 12.30 en 13.30 uur en tussen 17 en 18 uur. Let op: Kadee is gesloten op donderdag 11 juli, donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus 2013.


Wat kost Kadee? U hoeft niet ter plaatse te betalen voor de opvang. Deze wordt geregistreerd en na de vakantie aan u doorgefactureerd. Hiervoor dient u het inschrijvingsformulier duidelijk in te vullen en te tekenen voor akkoord. Vergeet ook niet de medische fiche van uw kind na te kijken of in te vullen!

Tarieven Hele dag

halve dag

Eerste kind

12 euro

8 euro

Tweede kind

10 euro

6 euro

Kinderopvang Kadee levert fiscale attesten af. Ze worden automatisch opgestuurd in het voorjaar van 2014.

5 3


Wilt u graag uw kinderen buiten zien spelen, zoals u vroeger zelf kon? Lekker met de go-cart crossen, pannenkoeken bakken met de buren … Organiseer dan een speelstraat!

Een speelstraat in mijn wijk Hoe aanvragen? U kunt op de dienst gezin en welzijn een aanvraag indienen voor een speelstraat. Dat wil zeggen dat uw straat tussen bepaalde uren wordt afgesloten en enkel plaatselijk verkeer (bewoners) nog toegang heeft. Zo hebben de kinderen een hele straat om te spelen, ravotten, krijttekeningen te maken …

Voorwaarden? Er zijn wel een paar voorwaarden waar uw straat aan moet voldoen: • De huidige snelheidsbeperking is max 50km/uur. • De straat heeft overwegend een woonkarakter. • Er is geen ziekenhuis, politiekantoor of brandweerkazerne, e.a. in de straat. • De straat is geen verkeersas. • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.

Wat na uw aanvraag? De dienst gezin en welzijn vraagt een verkeertechnisch advies aan bij de politie. Dit wordt door het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd of verworpen. Hierna is het weer aan u. U doet een bewonersenquête (formulieren beschikbaar op de dienst gezin en welzijn). Hiermee bewijst u dat minimum de helft van uw buren akkoord gaat met het inrichten van een speelstraat. Daarnaast zorgt u voor een aantal meters en peters, die mee toezicht houden op de speelstraat. Zij ondertekenen mee de afsprakennota. U bezorgt ten laatste 30 dagen na het bekrachtigen van uw aanvraag uw enquête binnen op de dienst gezin en welzijn. Na een finaal advies van de politie en de dienst gezin en welzijn (we bekijken de spreiding in tijd en plaats, of er evenementen in uw buurt zijn …) keurt het gemeentebestuur uw aanvraag tot speelstraat al dan niet goed. De dienst gezin en welzijn zorgt ervoor dat er speelstraatnadars geleverd worden voor aanvang van de speelstraat.


Speelpleinen Waar?

De Jeugddienst organiseert speelpleinen op twee plaatsen: • Speelplein Schilde Lokaal De Wip Speelhofdreef 4 • Speelplein ’s-Gravenwezel Scoutslokalen ’s-Gravenwezel Gilles de Pélichylei 30A

Voor en door Een team bestaat uit een hoofdanimator en 2 tot 4 animatoren. Zij steken de gekste spelen en de fantasierijkste activiteiten in elkaar. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen zich volledig komen uitleven! Opgepast, want hier spelen we graag buiten. Dus als uw kleine bengel vuil maar tevreden thuis komt, hebben de animatoren hun taak volbracht.

Wanneer

Het speelplein is elke weekdag open van maandag 8 juli tot en met vrijdag 23 augustus. Op die dagen zijn de kinderen welkom tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur. Het speelplein is gesloten op donderdag 11 juli en op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus. Elk kind met een speelpas 2013 is welkom. Behalve de uitstappen, is het speelplein verder gratis.

Speelpleinuitstappen Deze zomer staan er enkele uitstappen op het programma: • donderdag 18 juli: De Ster, Sint-Niklaas (provinciaal recreatiedomein) • donderdag 1 augustus: De Nekker, Mechelen (provinciaal sport- en recreatiecentrum) • donderdag 22 augustus: Het Zilvermeer, Mol (provinciaal recreatiedomein) Voor elke uitstap betaalt u 5 euro per deelnemend kind. We vertrekken om 10 uur en komen terug aan op het speelplein omstreeks 17 uur.

4


Wat is waar Plattegrond Schilde AT RA

ST

L

PE

HO

ELEI

KERK

H

D EEN

G

EU

NC ES TR

D

AN

3

4

RE

ED

V OE

M

EELDREEF

3

PI

LD EG

W

FO

NT

RT

RE

FO

E

NT

EGD

VE

W

H

LD

RE

RT

7

7

NT

DE

PA

SC

VE

DE

KA

EF

RE

JD

RI

O ST

M

H

SC

PI

H

KE

S PA EF STEELDRE

KAST

PU

EF

RE

IJD

R TO

AN

FLA

HO

N TTE

OEK

EF

KE

OE

H

4

ENH

R

D VE

AN

FLA

HO

TEN

T PU

ROZ

F EE

OEK

R

TU

ENH

TR

D

ROZ

ES

CIE

NC

NS

CIE

CO

NS

5

AN

XLA

CK

IER

2

BA

SE

UT

O NH

LINDENSTRAAT

AN BA SE ATRKELEI HAKE

AN

BA

SE

AT CO

EB

TS

OU

NH

R TU

N AA

RN

TU

SC

HA H

2

N AA

EB

S UT

HO

11 LINDENSTRAAT

AS

SC

RN

TU

AN XLA CK N IER BAA D N SE GEE OUT EU H RN TU

N

AA

EB

TS

U HO

S UT

TR N LS TUR

PE

KA

BR

11

AS

BR

KA

N

AA

EB

T AA

PO

NT

6

DE

PO

6

1

2

3

Sporthal Vennebos (SH) 4 Gemeentehuis - conferentiezaal (GH) Hoevedreef z/n, Schilde Schilde 30, atsebaan Brasscha Sporthal Vennebos (SH) 4 Gemeentehuis - conferentiezaal (GH) 1 Hoevedreef z/n, Schilde (LH) oek Lummelh 't Parkske (TP)Brasschaatsebaan 30, Schilde 5 66, Schilde an Nuyensla Pater welzijn dienst gezin en Lummelhoek (LH) (TP) Parkskeeid 'tgezondh en 5 dienst sport 2 Oranjerie (OR) Pater Nuyenslaan 66, Schilde en welzijn 6 gezin Schilde dienst an 24, Eugeen Dierckxla De Pont 45, Schilde dienst sport en gezondheid Oranjerie (OR) 6 Schilde Kinderopvang Kadee 24, an Eugeen Dierckxla e Vrienden (VVV) Verenigd Vrije 45, Schilde eorkest De Pont Harmoni Schilde 9, 7 eef Hoevedr langs Vennebos, ingang ek z/n, Schilde Rozenho lm, Notenga lokaal Kinderopvang Kadee 3 Harmonieorkest Vrije Verenigde Vrie 7 Vennebos, ingang langs Hoevedreef 9, Schilde


schaal ± 1/16.000

Plattegrond 2 s-Gravenwezel ` C 2 1

2

Jeugdatelier Ons Huisje (JA) Turnzaal - De Wingerd (TZ) Wijnegemsteenweg z/n (inrit naast nr 18) ‘s-Gravenwezel Rinkven Golfclub Sint-Jobsteenweg 120, 's-Gravenweze l F8

F12

AED

S

F10 S

F13

F11

F7 G

KERKSTRA

I

LEI

VEL

KASTE

ELPAD

I

DE PELI

DLE

F6

AED

GILLES

DLE

EN

VEL

EIK

1

PAUFRANS WE LSL EI

AT

D

AED

WE SINT-JOBSTEEN

S

S

I

CHYLE

Legende van plaats­afkortingen (bij de activiteiten vermeld) Locaties jeugd:

Locaties sport:

• TP: ‘t Parkske, jeugd ontmoetingscentrum • – Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde • JA: jeugdatelier ons huisje – Wijnegemsteenweg (inrit naast nr 18), ‘s-Gravenwezel • OR: Oranjerie, De Pont 45, Schilde • GH: gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde • GHW: ’t gasthuis Wijnegem, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem • Z: zwembad Wijnegem, Kasteellei 67, 2110 Wijnegem • LH: lummelhoek – Pater Nuyenslaan 66, Schilde – jeugdhuis ‘t District • KADEE: Vennebos, Kasteeldreef z/n, ingang langs Hoevedreef 9, Schilde • SBW: Speelbos Wijnegem, Kasteellei 67, Wijnegem

• dienst sport en gezondheid: Eugeen Dierckxlaan

2

3

1

Jeugdatelier Ons Huisje (JA)

24, Schilde

• SH Vennebos: Sporthal KA Vennebos, Hoevedreef 9, Schilde

• TZ De Wingerd: Turnzaal De Wingerd, • • •

Wijnegemsteenweg (inrit naast nr 18), ’s-Gravenwezel TC Brabo: Tennisclub Brabo, Riemstraat 76, Schilde Oranjerie: De Pont 45, Schilde Netekanaal: Netekanaal Nederviersel (Zandhoven) – begin van het jaagpad richting Duffel (rechteroever net voorbij sluis Nederviersel en voorbij metalen autosnelwegbrug) Rinkven Golfclub: Sint-Jobsteenweg 120, ‘s-Gravenwezel

4

5 9 5


Jeugdactiviteiten


Speelpas 4 - 12 jaar

Zomer­-

programma 2013

hema WEEK 1 TNS FEEST MEXICAA maandag 8 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Feest: speelfeest

gratis

TP

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Feest: speelfeest

gratis

TP

9-12j

Feest: speelfeest

gratis

TP

6


i Waliltb t, Drakenboo on Terror, Cobra, Da , reuzenrad, keverbaannd tapijt … het vliege racties in zoveel att alibi! pretpark W Dikke fun!

dinsdag 9 juli 2013 hele dag 8.30 - 18 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Uitstap: Walibi

18,50 euro

TP

9-12j

Uitstap: Walibi

18,50 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + regenjas / zonnebescherming

woensdag 10 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Mexicaanse kostuums

3 euro

TP

6-8j

Koken: Mexicaanse lekkernijen

3 euro

JA

Benodigdheden Schort namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Knutselen: Mexicaanse kostuums

3 euro

TP

9-12j

Koken: Mexicaanse lekkernijen

3 euro

JA

Benodigdheden Schort

vrijdag 12 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Mexicaans mannetje

3 euro

TP

9-12j

Knutselen: Mexicaanse piñata

3 euro

JA

Prijs

Locatie

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit


6-8j

Spelen: Mexicaanse volkssporten

gratis

TP

9-12j

Spelen: Mexicaanse volkssporten

gratis

TP

hema WEEK 2 T CIRCUS

eek W a e r C n e Kooknd maken we iets sudepenrlaemkkidedrsagen Elke ochte eten we dit op. In m mee te ‘s middags we er op los. Zin o knutselenn knutselen? smullen e

maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli 2013 hele dag 10 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Kook en Crea Week

20 euro

JA

Benodigdheden Schort

maandag 15 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Spelen: hoe word ik een clown?

gratis

TP

6-8j

Film: Madagascar 3

1 euro

TP

9-12j

Film: Madagascar 3

1 euro

TP

namiddag 14 - 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

9-12j

Spelen: kaartspelen

gratis

TP

7


Recreatieedr omein Zilverme rondje met de

en een Een potje minigolfenvoor jullie klaar. Verder al an sta ts fie water te speeltuin en een is er uiteraard een gro n. me em zw te in om meer

dinsdag 16 juli 2013 hele dag 9 – 17.30 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Uitstap: Recreatiedomein Zilvermeer

7 euro

TP

9-12j

Uitstap: Recreatiedomein Zilvermeer

7 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + sportieve kledij + zwemgerief + regenjas / zonnebescherming

woensdag 17 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Goochelhoed maken

3 euro

TP

9-12j

Koken: circustenttaart

3 euro

TP

Benodigdheden Schort namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Spelen: hoe word ik een clown?

gratis

TP

9-12j

Spelen: hoe word ik een acrobaat?

gratis

TP

Alleseels–e voorstelling wl;oerdenjezemlfieenggeezonogmeennin In deze sp reld van “De” Charetoont ... dat hij net de leefwe graag z’n kunsten  trucs niet altijd op artiest die l verliefd wordt, z’n iets te sne orden onthaald applaus w n niet z’n en verliezeliteit is, leert hij a


beste k nfrontatie met z’ door de co publiek. 

donderdag 18 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Film: Dumbo

1 euro

TP

6-8j

Voorstelling: Alles!

2 euro

GH

9-12j

Voorstelling: Alles!

2 euro

GH

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Knutselen: jongleerballekes

3 euro

TP

9-12j

Knutselen: jongleerballekes

3 euro

TP

vrijdag 19 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Koken: Circuspannekoeken

3 euro

TP

Benodigdheden Schort 6-8j

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

9-12j

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Zwemgerief namiddag 14 - 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Bosspel: Alarm in het circus

gratis

OR

9-12j

Bosspel: Alarm in het circus

gratis

OR

8


wboy Ken jij com Billy Boeestoers?te cowboy unitg hvoetor

hema WEEK 3 TS EN INDIANEN COWBOY

is d jn ba Billy Boemsten. Alle boeven zivangen! Maar, e te W l a e a ild m at W eet ze alle reesd ... La hem, hij w stens even onbev de wereld mpelen in neel, maken wij zijn min al onderdo chte je helemawboys: we spelen to als enkel e van de co leren bewegen zo muziek endat kunnen. cowboys

velende Het werW ten Wilde s naearseen westerngfialman al een u! We Heb je zelfWel, nu is het aan joelen en ? sp n , n ke nke geke , zelf bede dig gerust uitbeeldenmenspel maken. Nog start om n im lli h te sc rs o een uit, onze vo je familie . 0 3 u 11

maandag 22 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Spelen: Western avontuur

gratis

TP

9-12j

Workshop: Het wervelende Wilde Westen

4 euro

GH

namiddag 14 - 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Workshop: Ken jij cowboy Billy Boem?

4 euro

GH

9-12j

Knutselen: Pijl en boog

3 euro

JA

en eeltuin? Of leef Lilse Bvoetterg sp n in een mega ttractie? Kom Hou je van ra op een spannende sporta je je liever uit op deze dag! dan zeker mee

6-8j

x, minigolf ... en muur, speleobo im kl y, ph ro st Mini bo veel meer!


9-12j

ten ottentocht, pira ours, piraten vl rc pa en uw to Een el meer! bosspel ... en ve

dinsdag 23 juli 2013 hele dag 8.45 – 16.45 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Uitstap: Lilse Bergen

10 euro

TP

9-12j

Uitstap: Lilse Bergen

10 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + reservekledij + zwemgerief + regenjas / zonnebescherming

ij Magical murskicesbt Harmonieo renigde de Vrije Ve Vrienden? nten kwijt!!! Dus

en en zijn muzika De dirigent is lf een instrument vastpakkhelpen ze ee e m w jij n m te . Ko moe zelf een zien te krijgen er muziek uit terug samen te stellen en st ke or t he om leren spelen? muzieknoot te ie over het orkest op at rm fo in r ee M ievvvschilde.be www.harmon

woensdag 24 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Indiaans hoofddeksel

3 euro

TP

6-8j

Film: Toy Story 2

1 euro

TP

9-12j

Film: Toy Story 2

1 euro

TP

namiddag 14 - 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Knutselen: Indiaans hoofddeksel

3 euro

TP

9-12j

Magical music bij Harmonieorkest de Vrije Verenigde Vrienden

gratis

VVV

9


ma? prokkelaar is hard. Ekenhzaardamvan. Barbaineva-nReea oo ss n sprookjeard zijn. Je wordt er ers aangetoond m h

Het besta aar je moet soms nderzoek heeft im n groot en hard, mwetenschappelijk okjes berusten op éé Met liefde, jaaaa Jarenlang d als al onze sproo waarheid zeggen. Maar iemand dat zo goend. Iemand moet deg zijn zoals het was.elukkig? misversta Hierna zal niets no en nog lang! Maar g ... LIEFDE! zeggen. Ja, ze leefd moet het

donderdag 25 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Stokpaard

3 euro

TP

6-8j

Voorstelling: Barbie-Rama

2 euro

GHW

9-12j

Voorstelling: Barbie-Rama

2 euro

GHW

namiddag 14 - 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Koken: Cowboy dessert

3 euro

JA

gratis

TP

Benodigdheden Schort 9-12j

Spelen: Wildstier rijden

vrijdag 26 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Koken: Cowboy dessert

3 euro

JA

Benodigdheden Schort 6-8j

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

9-12j

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Zwemgerief namiddag 14 - 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Bosspel: De bomen veroveraar

gratis

SBW

9-12j

Bosspel: De bomen veroveraar

gratis

SBW


hema WEEK 4 TLDEN SUPERHE maandag 29 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Superheld placemats

3 euro

TP

6-8j

Knutselen: Superheld outfit

3 euro

JA

Benodigdheden Slechte T-Shirt namiddag 14 - 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Knutselen: Superheld placemats

3 euro

TP

1 euro

TP

Benodigdheden Foto van jezelf 9-12j

Film: The Incredibles

Uranijdiaeen? s de sterrennvahnoediconhzetbij

Heb je alt jken? Wil je wete p de maan is? willen bekiit ziet en hoe het o ogelijk in en ruimte eru je je best zo snel m Dan schrijfoor de ruimte. reis mee d

dinsdag 30 juli 2013 hele dag 9 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Uitstap: Urania

8 euro

TP

9-12j

Uitstap: Urania

8 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket

10


ij Magical murskicesbt Harmonieo renigde de Vrije Ve Vriendzijen mnuz?ikanten kwijt!!! Dus en en

De dirigent is lf een instrument vastpakkhelpen moeten we zezien te krijgen. Kom jij mee zelf een er muziek uit terug samen te stellen en om het orkest leren spelen? muzieknoot te ie over het orkest op Meer informatievvvschilde.be www.harmon

woensdag 31 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Spelen: Waar is de superheld?

gratis

TP

6-8j

Koken: Gekleurde superhelden cupcakes maken

3 euro

JA

Benodigdheden Schort namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Magical music bij Harmonieorkest de Vrije Verenigde Vrienden

gratis

VVV

9-12j

Koken: Gekleurde superhelden cupcakes maken

3 euro

JA

Benodigdheden Schort

Twincokstea lhe–eft de enigeasukkpeenrmvoalrkgetld.

Willy Wa en verdient dus b g langs komt in de buurtuw Twinkel toevalli nog veel werk Tot mevro lannetje. Maar er is Twinkel! met een p kel voor mevrouw aan de win

donderdag 1 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur


Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Superheld maskers

3 euro

TP

6-8j

Voorstelling: Twinkel

2 euro

GH

9-12j

Voorstelling: Twinkel

2 euro

GH

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Spelen: Het Melkweg spel

gratis

TP

9-12j

Knutselen: Superheld placemats

3 euro

TP

Benodigdheden Foto van jezelf

vrijdag 2 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Koken: Sterrenkoekjes

3 euro

JA

Benodigdheden Schort 6-8j

Sportief spel: Zwemmen

gratis

Z

9-12j

Sportief spel: Zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Zwemgerief namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Bosspel: Op zoek naar de superheld

gratis

OR

9-12j

Bosspel: Op zoek naar de superheld

gratis

OR

11


hema WEEK 5 TOOR AFRIKA OP REIS D

het Een dag innDaniël 6 leven veean korte film ovear .het leven

we nd Eerst zien l, een kind uit Oega toneel te van Danië beren we zelf een at het leven Daarna pror hoe we denken d el interessant spelen overen in Afrika is ... He van kinde nt tegelijk! en amusa

maandag 5 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Afrikaanse savannedierenmaskers

3 euro

TP

9-12j

Koken: Mikaté - Afrikaanse beignets

3 euro

JA

Benodigdheden Schort namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Knutselen: Afrikaanse kralenkettingen en armbandjes

3 euro

TP

9-12j

Filmworkshop: Een dag in het leven van Daniël

1 euro

TP

Bloso-centru Domein Hofstm ade6 We gaan op uitstap naar dus he

vandaa t Bloso programma:g heel wat activiteiten domein, be ac hg am meten met es, boogschiop het ontdekken …atleten, de speeltuin eten,

dinsdag 6 augustus 2013 hele dag 8.45 – 16.45 uur


Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Uitstap: Bloso-centrum Domein Hofstade

7 euro

TP

9-12j

Uitstap: Bloso-centrum Domein Hofstade

7 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + sportieve kledij + zwemgerief + handdoek + regenjas / zonnebescherming

ns Afrikaordtavanaksieets uidtga ebeeld uit n In dansen w ven. Afrikaanse dans is ee l het dagelijks lewaarin mensen hun verhaa! speciale dans n. En het is ook wild-leuk kunnen vertelle

woensdag 7 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Koken: oerwoud snoepjes

3 euro

JA

4 euro

TP

Benodigdheden Schort 6-8j

Workshop: Afrikaanse dans

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Knutselen: woestijn zandlandschap in een flesje

3 euro

TP

9-12j

Workshop: Afrikaanse dans

4 euro

TP

12


okjes en o r p s k n la k fi s Kundabuafle te: van tijd en ruim n doorheen ld. Aan de hand van h is r re e n e v e p reis r-muzikant neemt jedemaenedoere kant vanr wdeinwdsterereken leer je er alles ,

en tot aan menten uit de vie Een vertelle ru der tijden het begin voorwerpen en inst verhalen, over.

donderdag 8 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Exotische dieren schilderen

3 euro

TP

6-8j

Voorstelling: Kundabuffi’s klanksprookjes en reisverhalen

2 euro

GH

9-12j

Voorstelling: Kundabuffi’s klanksprookjes en reisverhalen

2 euro

GH

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Koken: Mikaté - Afrikaanse beignets

3 euro

JA

3 euro

TP

Benodigdheden Schort 9-12j

Knutselen: Henna schilderen

vrijdag 9 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Regenbuis

3 euro

TP

6-8j

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

9-12j

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Zwemgerief namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Bosspel: Omgekeerde wereld

gratis

OR

9-12j

Bosspel: Omgekeerde wereld

gratis

OR


hema WEEK 6 TYCLING ECO-REC maandag 12 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Creativiteit met wegwerpmaterialen

3 euro

TP

9-12j

Koken: Lekker eten met een zo klein mogelijk ecologische voetafdruk

3 euro

JA

Benodigdheden Schort namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Spelen: Het grote milieuspel

gratis

TP

9-12j

Knutselen: Recy-kleren

3 euro

JA

Benodigdheden Oude of versleten kledingstukken

Kinderbo erderij

Wil jij he ontdekket dagelijkse werk confituur n, boerderijdiere van een boerde doen? Ko maken en een ri n ontmoeten, zelfrij doe-mee m dan mee naar tje op de ponyru g e boerderij ‘t Groenhen dag op de of!

dinsdag 13 augustus 2013 hele dag 8.45 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Uitstap: Kinderboerderij

9 euro

TP

9-12j

Uitstap: Kinderboerderij

9 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + regenjas / zonnebescherming

13


woensdag 14 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Koken: Gezonde fruitsates met seizoensfruit

3 euro

JA

3 euro

TP

Benodigdheden Schort 6-8j

Knutselen: Eco-instumenten

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Koken: Lekker eten met een zo klein mogelijk ecologische voetafdruk

3 euro

JA

3 euro

TP

Benodigdheden Schort 9-12j

Knutselen: Creativiteit met wegwerpmaterialen

hema WEEK 7 T AGIE CHINESE M maandag 19 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Chinese hoedjes

3 euro

JA

6-8j

Film: Kung Fu Panda 2 De geheimen van de vurige vijf

1 euro

TP

9-12j

Film: Kung Fu Panda 2 De geheimen van de vurige vijf

1 euro

TP

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Koken: Nasi Goreng

3 euro

JA

gratis

TP

Benodigdheden Schort 9-12j

Spelen: Mahjong spel


osten M e D y a D Kidsrmiddag nemen weadneteel naainndeeen

In de voo uit aan de waterk elen wij het spel spellencircIn de namiddag sp speeltuin. kers”! “spoorzoe

dinsdag 20 augustus 2013 hele dag 9 – 16.45 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Uitstap: Kids-Day De Mosten

13 euro

TP

9-12j

Uitstap: Avonturendag De Mosten

13 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + reservekledij + zwemgerief + handdoek + regenjas / zonnebescherming

Avontu De Mos rendag ten

Een da boogs g vol avont bouw chieten, tou uren! Kanor And mvakkersrace wenparcou ace, rs , tonsu ore! rfen, s , peleob ox …

14


helenneer de goochelaar n. c o o G : p o h Works een verwonderde btrlikuckednoewt!aHnet is mooioopmhteet zimeoment

tigheid elste … wat nende grenthuld worden. Stap Goochelen workshop zijn zove o n ontwape tijdens zijnstorten zich met ee , en hen alleen, zal reld van de magie. eren Kinderen t geheim voor hen in de wondere we elaar. Omdat ze zwoit waarop heworden ze ingewijd lf een kleine gooch magische cirkel no voor stap rhand worden zij zerklappen, wordt de Langzamecs nooit te zullen ve om de tru n. doorbroke

woensdag 21 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Chinese tempel

3 euro

TP

voormiddag 9 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

9-12j

Workshop: Goochelen

4 euro

GH

namiddag 14 – 17 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Workshop: Goochelen

4 euro

GH

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

9-12j

Knutselen: Chinese lantaarntjes

3 euro

TP

Frits Frigo Koelkastp en de rins

De slimm van zijn e Frits Frigo be samen mleven. Zijn oude leeft het avond de koelk et Viswis, de b rs zijn de deur uje echt lukkast een raket m abysitter, wil hij it en aken. Za van en? En w Koelkastp l rins in h ie zijn Oppermohet hem emelsna p en de am?

donderdag 22 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur


Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Koken: Gelukskoekjes

3 euro

TP

Benodigdheden Schort 6-8j

Voorstelling: Frits Frigo en de Koelkastprins

2 euro

GHW

9-12j

Voorstelling: Frits Frigo en de Koelkastprins

2 euro

GHW

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Spel: Het Draakspel

gratis

TP

hele dag 10 – 17 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

9-12j

Antwerp City Games

10 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + zakgeld (drankje en/of snacks) + regenjas / zonnebescherming

mes Antwerp City Ga

an on dagje. We gae nd zomaar een gewo t ille ch nie rs ar ve ma in n, t verdeeld Antwerpe Een dagje naar el spelen aan het MAS. Je wordeling is dat de dief zoveel een vet GPS-sp ms en één diefteam. De bedoar de politie zal hem op de teams: politietearpen in Antwerpen steelt, ma spel. mogelijk voorwen zeer leuk en spannend GPShielen zitten. Ee

vrijdag 23 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Draken

3 euro

JA

6-8j

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

9-12j

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Zwemgerief namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Bosspel: Het onzichtbare ei

gratis

SBW

9-12j

Bosspel: Het onzichtbare ei

gratis

SBW

15


hema WEEK 8 TUS EGYPTE MYSTERIE maandag 26 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Scarabee

3 euro

JA

6-8j

Knutselen: Egyptische boekenlegger

3 euro

TP

namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Spelen: Egyptische estaffete

gratis

TP

9-12j

Knutselen: Egyptische boekenlegger

3 euro

TP

Efteling

e pretpark waar all De Efteling is het komen en waar er tal en lev en. sprookjes tot s zijn voor iedere van super attractie

dinsdag 27 augustus 2013 hele dag 9 – 17.45 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Uitstap: Efteling

18 euro

TP

9-12j

Uitstap: Efteling

18 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + regenjas / zonnebescherming

woensdag 28 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Knutselen: Piramiden

3 euro

TP

6-8j

Koken: Egyptische hapjes voor de farao

3 euro

JA

Benodigdheden Schort


namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Knutselen: Farao’s hoofddeksel

3 euro

TP

9-12j

Film: De Prins van Egypte

1 euro

TP

Frolijke Friende n

Saaie ziekte!Emma kan n Confet Ze heeft eeiet lachen...e schlag ti! Wat een “Bn afspraak b en vreselijke hilaris erzanger in iZzarre” praij dokter en eenche klusjesmeen bloempo ktijk! Een bende aangebran an, een spre t, een d Emma k weer vkieken! Zal d ende klok e rolijk k unnen ze koddige maken ?

donderdag 29 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Voorstelling: Frolijke Frienden

2 euro

GWH

6-8j

Voorstelling: Frolijke Frienden

2 euro

GWH

9-12j

Koken: Egyptische hapjes voor de farao

3 euro

JA

Benodigdheden Schort namiddag 14 – 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

6-8j

Spelen: Het labyrint van de mummy

gratis

TP

9-12j

Spelen: Egyptische estaffete

gratis

TP

16


doe e b b a d e b Jabeest van de zomervaasekas,ntikae.mDeitlen,

Het slotf we voor farao’s, o mee naar het jaar gaan , mummies … Kom pyramidenuze Egypte”! “mysterie

vrijdag 30 augustus 2013 hele dag 10 tot 16 uur Leeftijd

Activiteit

Prijs

Locatie

4-5j

Jabbedabbedoe

5 euro

TP

6-8j

Jabbedabbedoe

5 euro

TP

9-12j

Jabbedabbedoe

5 euro

TP

. n o z e d n i r e m m Sli Hoe doe ik dat TIP 1:

tussen e dit zeker o D . p o w hadu Z  oek de sc er. nte en zom ur in de le u 5 1 n e 12 e kledij. chermend Draag bes . elemaal in de 2 uur h m o je r e e Sm ndt. niet verbra Zorg dat je

TIP 2: TIP 3: TIP 4:


Lummel-­ hoek 12 - 15 jaar

Lummel­ werking Zomer Voor wie Iedereen tussen 12 en 15 jaar is welkom.

Wat

Tieners kunnen terecht bij de lummelwerking voor een toffe, uitdagende vakantie. De lummelhoek is een heerlijke hangplek voor tieners waar ze zelf beslissen wat ze doen. Elke dinsdag staat er een uitstap op het programma en op donderdagsnamiddag is er een activiteit gepland. De andere dagen is de keuze aan de lummels. Een of twee ervaren animatoren staan een hele week klaar om mee de coolste dingen te begeleiden. Zorg ervoor dat je met de fiets komt als dit vermeld staat in het programma. Heb je een Buzzy Pazz, breng deze dan ook zeker mee. Voor heel wat activiteiten komt deze goed van pas.

Waar

Je vindt de lummelhoek in jeugdhuis ’t District, Pater Nuyenslaan 66, Schilde. Ook de lummelactiviteiten starten daar. Voor uitstappen wordt er verzameld aan de dienst gezin en welzijn in ‘t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde.

Wanneer

Op maandag, woensdag en donderdag is de lummelhoek open van 14 tot 17 uur en van 19 tot 21 uur. Op vrijdag is de lummelhoek geopend van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Dinsdag zijn er geplande uitstappen, deze uren verschillen naargelang de uitstap. Er is geen werking op donderdag 11 juli, donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus 2013.

Kostprijs

Om naar de lummelhoek te komen heb je een speelpas nodig. Een speelpas kost 5 euro en kan je aankopen via www.schilde.be/vrijetijd. De kostprijs van uitstappen en activiteiten wordt op het overzicht vermeld. Voor elke activiteit moet je je steeds op voorhand inschrijven. Een annulatie is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest. Bij andere annulaties wordt de inschrijvingsprijs en een administratieve toeslag aangerekend. Alle annulaties moeten op tijd verwittigd worden. Als je op de lummelhoek nog andere activiteiten doet die geld kosten, betaal je deze zelf. Neem dus een zakcentje mee!

33 17


Zomer­activiteiten lummels

12 - 15 jaar

Deurne aven Luche otnhboard”! Kom metheavvoeonr eeneneen “Welcom leiding op de luch en! grote rond r heeeeeel Antwerp vlucht ove

dinsdag 9 juli 2013 hele dag 9 – 16.15 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Uitstap: Deurne Luchthaven

30 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + zakgeld en paspoort

Strandsporten aan de kust rdbal, dhockey, reuzeaa Een partijtje stran voetbal, tjoekbal, s an ilia az lekker flingo, Br en ... Nadien nog zandkastelen bouw ten van het strand. zwemmen en genie


dinsdag 16 juli 2013 hele dag 7.30 – 18.30 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Uitstap: Strandsporten aan de kust

30 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + sportieve kledij en schoenen + zwemgerief + zakgeld (drankje, gezonde snack) + regenjas / zonnebescherming + reservekleren en schoenen + douchegerief

donderdag 18 juli 2013 hele dag 14 – 17 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Minigolf

5 euro

LH

Activiteit

Prijs

Locatie

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Busabonnement

vrijdag 19 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur

Benodigdheden Zwemgerief

18


Walibi Cobr

a, Dalton reuzenrad, he Terror, Drakenboot, keve attracties! Di t vliegend tapijt … zove rbaan, el kke fun!

dinsdag 23 juli 2013 hele dag 8.30 – 18 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Uitstap: Walibi

18,50 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + regenjas / zonnebescherming + zakgeld (drankje)

donderdag 25 juli 2013 namiddag 14 – 17 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Lasershooting

15 euro

LH

Activiteit

Prijs

Locatie

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Fiets, zakgeld (drankje)

vrijdag 26 juli 2013 voormiddag 10 – 12 uur

Benodigdheden Zwemgerief

Avontuur in de bomen


Geen hoogtevrees? Spring je graag van boom naar boom? Dan ga je vandaag best met ons mee. We gaan naar een touwenparcours en leven ons helemaal uit.

dinsdag 30 juli 2013 hele dag 11.30 – 19.30 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Uitstap: Avontuur in de bomen

20 euro

TP

Activiteit

Prijs

Locatie

Zwemmen in Brasschaat

5 euro

LH

Benodigdheden Lunchpakket + zakgeld + sportieve kledij

donderdag 1 augustus 2013 namiddag 14 – 17 uur

Benodigdheden Fiets + zwemgerief (geen losse shorts) + zakgeld voor drankje

vrijdag 2 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Sportief spel: Zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Zwemgerief

19


Bloso-ce Domein Hntrum ofstade

Er is gee Klaar omn betere plek o kajakke vandaag te m m te sporten. n? Schri jf je danountainbiken e n te snel in!

dinsdag 6 augustus 2013 hele dag 8.45 – 16.45 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Uitstap: Bloso-centrum Domein Hofstade

12 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + sportieve kledij + zwemgerief + handdoek + regenjas / zonnebescherming

Donderdag 8 augustus 2013 namidddag 14 – 17 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Graffiti-jam

5 euro

LH

Activiteit

Prijs

Locatie

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Kleren die vuil mogen worden.

vrijdag 9 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur

Benodigdheden Zwemgerief


ein Recreatiedeom De Schorrontuurlijke dag op een oor or een av Kom mee vo parcours, klimmuur, outde … te id og hr ho at de or et indo via ferrata m klautermuur, ! ijk el ng Ba

dinsdag 13 augustus 2013 hele dag 8.30 – 18 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Uitstap: Recreatiedomein De Schorre

25 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + sportieve kledij + regenjas / zonnebescherming + zakgeld (drankje)

Raften i n Gent Kom me

waar w e op een leuk centrume onder anderee daguitstap n aa gaan ra ften! in het historisc r Gent, he

dinsdag 20 augustus 2013 hele dag 8.30 – 17.30 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Uitstap: Raften in Gent

15 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + reservekledij + regenjas / zonnebescherming

20


Games AntwearrAnptwerCpeitn, myaar nietnzohemtaaMrASee. Jen geworwdtoonvedardelgjeeine.gldisin Een dagje na vet GPS-spel spelen aa één diefteam. De bedo maar We gaan een teams: politieteams en n in Antwerpen steelt, nd spanne verschillende veel mogelijk voorwerpe n zeer leuk en elen zitten. Ee dat de dief zo hi de op m he de politie zal GPS-spel.

donderdag 22 augustus 2013 hele dag 10 – 17 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Antwerp City Games

10 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + zakgeld (drankje en/of snacks) + regenjas / zonnebescherming

vrijdag 23 augustus 2013 voormiddag 10 – 12 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Sportief spel: zwemmen

gratis

Z

Benodigdheden Zwemgerief

Efteling De Ef

teling is sprookjes tot het pretpark waar alle van super at leven komen en waar er tracties zijn vo ta or iedereen. l

dinsdag 27 augustus 2013 hele dag 9 – 17.45 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Uitstap: Efteling

18 euro

TP

Benodigdheden Lunchpakket + regenjas / zonnebescherming


T-Dafeystival waar je zeker moet bijzijn! Het tiener

woensdag 28 augustus 2013 hele dag 9 – 18 uur Activiteit

Prijs

Locatie

T-Day

gratis

LH

Benodigdheden Fiets + lunchpakket en regenkledij / zonnebescherming. Zakgeld voor een tussendoortje.

Lummelfuif

Sluit de zom er af

met een knal fuif!

woensdag 28 augustus 2013 avond 19 – 22 uur Activiteit

Prijs

Locatie

Lummelfuif

2 euro

LH

Benodigdheden Zakgeld

21


Sportkampen

aanden en om de zomerm meer tijd te schenk ers iten in de on ite tiv inw ac ze ort on Om ingen voor de sp rijv ch ins de r al vlot op n zij hie , en in te plannen Veel ouders hebb in maart gestart. al t. e nti lze ka vo rva en mp me zo le sportka n dan ook al enke ingespeeld. Er zij ar er nog ortkampen. Kijk wa erzicht van de sp ov n ee n! u jve jgt hri kri Hieronder l niet om u in te sc baar zijn en twijfe plaatsen beschik


Afspraken • De dienst sport en gezondheid organiseert verschillende sportkampen voor kleuters, kinderen en jongeren. • Al onze kampen worden begeleid door professionele sportmonitoren. • Het kamp start en eindigt op de afgesproken uren. Zorg dat u op tijd bent! • Algemene benodigdheden -- Sportieve kledij -- Hele dag op kamp: lunchpakket, gezonde tussendoortjes en voldoende drank -- Halve dag op kamp: een gezond tussendoortje en voldoende drank

• Warm en droog in combinatie met sporten: Tijdens de zomermaanden is het belangrijk om voldoende te drinken. Geef daarom zeker een fles water of gevulde drinkbus mee. Op de meeste locaties kunnen lege drinkbussen met leidingwater worden gevuld. • Verhoogde UV-index, verminderde luchtkwaliteit in combinatie met sporten: Onze begeleiders houden hier rekening mee en passen het tempo aan waar nodig. Ze zorgen ook voor voldoende afwisseling zon/ schaduw. Toch blijft het belangrijk om u goed te beschermen. Zorg altijd minstens voor bescherming van het hoofd (hoed/pet) en zorg voor zonnecrème met hoge beschermingsfactor.

Viasano iedereen fit en gezond! Vind je een fitte en gezonde levensstijl ook zo belangrijk? Op onze sportkampen kan je dit verwachten. Hier wordt op een actieve manier plezier gemaakt. Een gezond tussendoortje helpt je dan weer om je energie op peil te houden.

Voor- en naopvang (enkel bij de sportkampen waarbij dit specifiek vermeld staat) g: 16 – 16.30 uur Als het kamp van 9 – 16 uur is: vooropvang: 8.30 – 9 uur en naopvan g: 12 – 12.30 uur naopvan en uur 9 – 8.30 ng: vooropva is: uur 12 – 9 van kamp het Als g: 16 – 16.30 uur naopvan en uur 13 – 12.30 ng: Als het kamp van 13 – 16 uur is: vooropva

22


Avonturendag: Survival dinsdag 2 juli

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

dienst sport en gezondheid

9 tot 17 uur

°2003-°1998

20 euro

Omschrijving: We beginnen de dag met een oriëntatieloop in het avonturenpark en proberen dan recht te blijven op het hoogteparcours, waarna we een hindernissentocht doorlopen. Dan wanen we ons soldaten en proberen we de paracommandopiste (leeuwenkooi, Japanse ladder, …) te overleven. Afsluiten doen we met een verfrissende vlottentocht! Het is duidelijk: een dag vol avontuur. Benodigdheden: Buitensportschoenen met goed geprofileerde zolen Reservekledij en -schoenen, handdoek Bescherming tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met hoge beschermingsfactor

WAAR

T E Z L O V

dienst sport en gezondheid

Avonturendag : Combi Boogschieten BMX-parcours

woensdag 3 juli

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

9.15 tot 16 uur

°2003-°1998

20 euro

Omschrijving: Wie van een stevige portie spektakel houdt, kan zich vandaag uitleven. We starten met boogschieten en zullen met verschillende bogen leren schieten. Dan gaan we met de fiets op tocht naar het BMX-parcours. Hier krijgen we door professionele BMX-trainers initiatie op deze spectaculaire omloop. Benodigdheden: Fiets en fietshelm Lange broek, shirt met lange mouwen, handschoenen, stevige sportschoenen. Opgelet: zonder lange broek of lange mouwen mag je niet BMX-en!

Avonturendag : Surfers Paradise donderdag 4 juli


WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

dienst sport en gezondheid

8.30 tot 18 uur

°2003-°1998

20 euro

Omschrijving: Golfsurfen in combinatie met stand up paddle boarding, beachkiten, kayak, mountainbiketocht door het Zwin, …? Een enorme variatie aan zee- en strandsporten! Vandaag moet je zeker mee. Welke sporten we gaan uitproberen hangt af van het weer. Zwembrevet 200m is noodzakelijk. Benodigdheden: Zwemgerief, handdoek en schoenen die nat mogen worden, regenkledij. Bescherming tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met hoge beschermingsfactor

Kleutersport-driedaagse

maandag 8 juli – woensdag 10 juli

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd

9 tot 16 uur

°2010-°2007

50 euro

Omschrijving: Tijdens de kleutersport-driedaagse leert uw zoon of dochter, op een speelse manier, creatief omgaan met lichaam, ruimte en ritme. Door het aanbieden van uitdagende, thematische bewegingsvormen (circus, dieren, piraten, …) wordt de basis gelegd als voorbereiding tot een latere meer gerichte sportbeoefening. Deze sportieve activiteiten worden afgewisseld met rustigere momenten zoals knutselen en voorlezen. Benodigdheden: Binnensportschoenen of turnpantoffels

T E Z L O V

Circus

maandag 15 juli – vrijdag 19 juli

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd

9 tot 16 uur

°2007-°2000

80 euro

Omschrijving: Onder leiding van een ervaren circusartiest leer je verschillende circustrucjes zoals jongleren, acrobatie, ballopen, eenwieleren, enz. Wil je je graag verdiepen in de wondere wereld van het circus, dan moet je zeker deelnemen aan dit sportkamp! Vrijdag om 15 uur is er een toon- en probeermoment. Ouders, grootouders en vrienden zijn van harte welkom!

T E Z L O V

Benodigdheden: Binnen- en buitensportschoenen

23


Tennis 1

maandag 22 juli – vrijdag 26 juli WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TC Brabo

10 tot 12 uur

°2008-°2005

30 euro

Omschrijving: Wil je graag de sfeer opsnuiven in de tenniswereld, dan is dit het ideale kamp! De belangrijkste tennistechnieken worden op een speelse manier aangeleerd. Dit sportkamp gaat volledig in openlucht door. Bij regenweer neem je best contact op met de club op het nummer 03 384 07 09. Lessen die niet kunnen doorgaan omwille van de weersomstandigheden proberen we, waar mogelijk, in te halen. Benodigdheden: Sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden Buitensportschoenen met vlakke zool Bescherming tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met hoge beschermingsfactor

Tennis 2

maandag 22 juli – vrijdag 26 juli

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TC Brabo

14 tot 16 uur

°2004-°2000

30 euro

Omschrijving: Wil je graag de sfeer opsnuiven in de tenniswereld, dan is dit het ideale kamp! De belangrijkste tennistechnieken worden op een speelse manier aangeleerd. Dit sportkamp gaat volledig in openlucht door. Bij regenweer neem je best contact op met de club op het nummer 03 384 07 09. Lessen die niet kunnen doorgaan omwille van de weersomstandigheden proberen we, waar mogelijk, in te halen. Benodigdheden: Sportieve kledij aangepast aan de weersomstandigheden Buitensportschoenen met vlakke zool Bescherming tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met hoge beschermingsfactor

Golf en Omnisport

maandag 22 juli – vrijdag 26 juli

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd Vrijdag: Rinkven Golfclub

9 tot 16 uur

°2007-°2000

80 euro


Omschrijving: Op dit kamp leer je golfen aan de hand van verschillende, leuke spelvormen. De termen grip en swing zullen niet langer onbekend zijn. Het golfen wordt afgewisseld met omnisport. Op vrijdag sluiten we af met een unieke uitstap naar Rinkven Golfclub, waar we door een echte ‘pro’ begeleid worden. Benodigdheden: Binnen- en buitensportschoenen

Balsporten

maandag 29 juli – vrijdag 2 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

9 tot 12 uur

°2007-°2000

35 euro

Omschrijving: Gedurende deze week zullen allerhande balsporten aan bod komen. Bekende, maar ook verschillende minder bekende balsporten zal je leren kennen. Als je graag sport en beweegt, dan is deze afwisseling zeker iets voor jou! Benodigdheden: Binnen- en buitensportschoenen

Oriëntatieloop en bosspelen

maandag 29 juli – vrijdag 2 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

13 tot 16 uur

°2007-°2000

35 euro

Omschrijving: Vind je niet altijd je weg terug? Dan is dit de ideale manier om je oriëntatievermogen te testen en te verbeteren. Op een speelse manier ga je op zoek naar schatten. Aan de hand van verschillende opdrachten kan je tips en/of letters verzamelen, waardoor je de weg naar de schat kan vinden. Tijdens deze week worden verschillende varianten van oriëntatieloop afgewisseld met leuke bosspelen! Benodigdheden: Binnen- en buitensportschoenen

24


Combi : Balsporten - Oriëntatieloop en bosspelen maandag 29 juli – vrijdag 2 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

9 tot 16 uur

°2007-°2000

80 euro

Omschrijving: Gedurende deze week zullen allerhande balsporten aan bod komen. Bekende, maar ook verschillende minder bekende balsporten zal je leren kennen. Vind je niet altijd je weg terug? Dan is dit de ideale manier om je oriëntatievermogen te testen en te verbeteren. Op een speelse manier ga je op zoek naar schatten. Aan de hand van verschillende opdrachten kan je tips en/of letters verzamelen, waardoor je de weg naar de schat kan vinden. Tijdens deze week worden verschillende varianten van oriëntatieloop afgewisseld met leuke bosspelen! Benodigdheden: Binnen- en buitensportschoenen

Roeien

maandag 5 augustus – vrijdag 9 augustus WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

Netekanaal

9.30 tot 16.30 uur

°2003-°1998

80 euro

Omschrijving: Roeien kan het hele jaar door, maar in de zomermaanden is het extra leuk om te watersporten. Varen op het kanaal…het is een kans die je niet snel krijgt. Onder professionele begeleiding leer je wat het echte roeien allemaal inhoudt! Zwembrevet 200m is noodzakelijk. Benodigdheden: Zwemspullen, handdoek, kleding en schoenen die nat mogen worden. Bescherming tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met hoge beschermingsfactor


Trampoline en tumbling 1 1 maandag 5 augustus – vrijdag 9 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd

9 tot 12 uur

°2007-°2004

35 euro

VOLZET

Omschrijving: Als gymnast leer je tumblen op een airtrack (lange opblaasbare mat). Ook kan je je uitleven op de trampoline en de verschillende veelzijdige turntoestellen. Wil je graag eens proeven van dit leuke en kwaliteitsvolle kamp, schrijf je dan snel in! Benodigdheden: Binnensportschoenen

Trampoline en tumbling 2 1 maandag 5 augustus – vrijdag 9 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd

13 tot 16 uur

°2003-°2000

35 euro

Omschrijving: Als gymnast leer je tumblen op een airtrack (lange opblaasbare mat). Ook kan je je uitleven op de trampoline en de verschillende veelzijdige turntoestellen. Wil je graag eens proeven van dit leuke en kwaliteitsvolle kamp, schrijf je dan snel in! Benodigdheden: Binnensportschoenen

Kleutersport-driedaagse

maandag 12 augustus – woensdag 14 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd

9 tot 16 uur

°2010-°2007

50 euro

Omschrijving: Tijdens de kleutersport-driedaagse leert uw zoon of dochter, op een speelse manier, creatief omgaan met lichaam, ruimte en ritme. Door het aanbieden van uitdagende, thematische bewegingsvormen (circus, dieren, piraten, …) wordt de basis gelegd als voorbereiding tot een latere meer gerichte sportbeoefening. Deze sportieve activiteiten worden afgewisseld met rustigere momenten zoals knutselen en voorlezen. Benodigdheden: Binnensportschoenen of turnpantoffels

nog maar enkele plaatsen vrij

25


T E Z L O V

Circus

maandag 19 augustus – vrijdag 23 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

TZ De Wingerd

9 tot 16 uur

°2007-°2000

80 euro

Omschrijving: Onder leiding van een ervaren circusartiest leer je verschillende circustrucjes zoals jongleren, acrobatie, ballopen, eenwieleren, enz. Wil je je graag verdiepen in de wondere wereld van het circus, dan moet je zeker deelnemen aan dit sportkamp! Vrijdag om 15 uur is er een toon- en probeermoment. Ouders, grootouders en vrienden zijn van harte welkom! Benodigdheden: Binnen- en buitensportschoenen

Gevechtssport

maandag 19 augustus – vrijdag 23 augustus WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

9 tot 12 uur

°2007-°2000

35 euro

Omschrijving: Vorig jaar voor het eerst gelanceerd en onmiddellijk een succesvol kamp. Daarom bieden we dit graag opnieuw aan. Een mix van verschillende zelfverdedigingssporten staat op het programma. Ook laten wij je op een leuke manier kennismaken met de nobele schermsport. Veel variatie in 1 sportkamp! Benodigdheden: T-shirt met lange mouwen en broek met lange pijpen

T E Z L O V

Danssensatie

maandag 26 augustus – vrijdag 30 augustus

WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

SH Vennebos

9 tot 16 uur

°2004-°1998

80 euro


Omschrijving: Ook dit jaar bieden we graag ons danskamp weer aan. Hip-hop, jazz, clipdance en cheerleading staan op het programma! Iedere dag krijg je elke dans aangeboden voor een periode van 85 minuten. Laat je danskriebels maar komen! Vrijdag om 15u is er een toonmoment. Ouders, grootouders en vrienden zijn van harte welkom! Benodigdheden: Binnensportschoenen/dansschoenen met zachte zolen

Schaak!

maandag 26 augustus – woensdag 28 augustus WAAR

WANNEER

VOOR WIE

PRIJS

Oranjerie

14 tot 16.30 uur

°2004-°1998

15 euro

Omschrijving: Door het enthousiasme van de deelnemers van vorige jaren, organiseren we dit kamp opnieuw. Schaken is tactische flankmanoeuvres, stugge verdedigingslinies, verraderlijke offers en heel veel plezier. Een kamp voor zowel volslagen beginners als voor gevorderden.

Een portie fruit als tussendoortje!

Ik zeg het fier en luid:

Ik eet elke

dag

Verantwoordelijke uitgever:

twee keer fruit!

Meer informatie?

viasano.be Stichtende partner

Affiche Viasano Fruits NL neutre.indd 1

Uw kinderen gaan op sportkamp, nemen deel aan avonturendagen, kortom ze bewegen. Geef hen een lekkere portie fruit mee en zorg dat ze zich heel de dag goed 10/12/12 12:14

voelen! Tussendoortjes zorgen voor voldoende energie om een hele dag door actief te zijn. Probeer minstens 1 portie fruit per dag in te bouwen. Dit is 1 van de gezondste en voedzaamste tussendoortjes.

1 portie is gelijk aan • 125 gram fruit • één hand of een dessertschaaltje klein fruit (aardbeien, bessen …) • 2 stuks middelgroot fruit (kiwi, mandarijn …) • 1 stuk groot fruit (appel, peer, banaan, sinaasappel, perzik …)

26


De mobiele fitnesstoren is een compacte, complete en verplaatsbare buitenfitness met 7 verschillende fitnessapparaten waarbij alle spiergroepen aan bod komen. Op de buitenfitness kan je roeien, twisten, bankdrukken, optrekken en steppen. Ook de arm-, rug- en buikspieren kan je trainen met de fitnessoefening pulldown en met situps. Doordat de fitnesstoren voorzien is van verstelbare gewichten kan ieder op zijn niveau fitnessen, en dat allemaal op maar 6m². Perfect voor jongeren die hun spieren willen trainen, maar ook voor volwassenen en senioren die in vorm willen blijven/komen. De fitnesstoren reist tijdens de zomer door de gemeente. Kom met onze fitnesstoren kennismaken en geniet van deze uitdaging.

Planning mei

Sportpunt de Caters,Moerstraat, ’s Gravenwezel

juni ’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde

juli Buurtterrein De Wingerd, ’s Gravenwezel

augustus Omnisportvelden, Kempisch Veldweg, Schilde

september Gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

Meer informatie

dienst sport en gezondheid Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde 03 380 07 40 erbeweegtwat@schilde.be

V.U.: Dirk Bauwens, Amazonenlaan 9, 2970 Schilde

Fitnesstoren reist door de gemeente!

2970 zomer 2013  

In onze zomerbrochure '2970 zomer' vindt u alle jeugd- en/of sportactiviteiten voor uw kind tijdens de zomervakantie.

Advertisement