Page 1

Meerjarenplan 2014-2019 Ademruimte voor jong en oud Duurzaam investeren in openbare ruimten Breed sociaal, cultureel en sportief aanbod Schildenaars mogen meedenken en mee-doen Welzijn van alle inwoners in elke levensfase Kwaliteitsvolle dienstverlening

Zorgvuldig omgaan met groene en open ruimte


Samen werken aan een kwaliteitsvol leven in een groene en dynamische omgeving Gemeenschapscentrum levendig, voor iedereen, activiteitencentrum, verenigingen, meerdere functies 2017 8 miljoen euro

Herinrichten containerpark (Diftar)

Renovatiepremie voor jonge gezinnen 2014-2019: 1 miljoen euro Ruimtelijk uitvoeringsplan voor de dorpskernen in Schilde en ‘s-Gravenwezel 2015 90 000 euro Masterplan Lodewijk de Vochtplein 2015 30 000 euro Herinrichten dorpsplein Schilde 2015-2017 500 000 euro

2

2016

eerlijke prijzen de vervuiler betaalt

Sporthal 2018 5,6 miljoen euro

810 000 euro

2015 1,2 miljoen euro

2014

Aantrekkelijke en aangename dorpskernen

Lokaal Chirojongens

2015

Participatie bevorderen Samenstellen gebruikerspanel: wat verwacht u van de gemeentelijke dienstverlening? 2014 Relatie gemeente adviesraden duidelijk omschreven 2015 Kindergemeenteraad 2015

2016

Duurzame mobiliteit Behouden en creëren van trage wegen op het ganse grondgebied 2014-2019 Herinrichten openbare weg ‘s-Gravenwezel (Kerkstraat en stuk Gillès de Pélichylei tot aan de Veldlei) 2017-2019 300 000 euro 2,4 miljoen euro Aankoop trajectcontrole 2015 110 000 euro Aanleggen en verbeteren van fietspaden: Klein Waterstraat - Moerhoflaan 2014

200 000 euro

255 000 euro

Sint-Jobsteenweg 2014-2017

620 000 euro

1,3 miljoen euro

Bethaniëlei 2015

140 000 euro

Verbinding tussen dorpskern Schilde en ‘s-Gravenwezel (Brasschaatsebaan - Gillès de Pélichylei) 7,5 miljoen euro 2015-2017 100 000 euro


Dienstverlening op uw maat meer open, aangenaam, logisch, efficiënt, deskundig Gebruiksvriendelijke website geschikt voor mobiele toepassingen 2015 30 000 euro

Bibliotheek als totaalervaring uitnodigend door activiteiten, meer open door automatisering, klantvriendelijk door vakkundigheid, toegankelijk door bib aan huis, … 2014-2018 400 000 euro

Gemeentehuis aangepast voor de toekomst 2018 700 000 euro

2017

Andere interessante projecten In dit overzicht zijn projecten opgenomen die relevant zijn voor de meeste inwoners. Vanzelfsprekend zijn er nog heel wat specifieke acties die ook op de planning staan (werken aan een skatepark, nieuwe brandweerkazerne, uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren, ...). Het volledige overzicht vindt u op de gemeentelijke website: www.schilde.be/bestuursnota.

2018

2019

Schilde blijft financieel gezond gedurende de hele legislatuur

Blijf op de hoogte De gemeente informeert u over deze en andere projecten via de website, 2970 info of de sociale media. Bovendien kunt u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief (www.schilde.be/nieuwsbrief). Dan krijgt u het belangrijkste gemeentenieuws om de twee weken in uw mailbox.

inkomsten

uitgaven

Data en bedragen De data en bedragen die u in dit overzicht vindt, zijn zorgvuldig berekende schattingen. Ze benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kosten en timing.

Subsidies Voor sommige projecten krijgt de gemeente subsidies of andere financiële tegemoetkomingen. Het bedrag van de subsidie is het verschil tussen de totaalkost van het project ( ) en de investering van de gemeente ( ).

= datum realisatie = periode realisatie = investering gemeente = totaalkost

3


ambitieus

duurzaam integer

professioneel betrokken

Samen

2970 info meerjarenplan 2014 - 2019  
2970 info meerjarenplan 2014 - 2019  

Bijlage 2970 info maart - april 2014

Advertisement