Scholenboek - 19 het atelier architecten b.v.

Page 1

SCHOLENBOEK

SCHOLENBOEK 19 HET ATELIER I JAAR 2022 I 19HETATELIER.NLSCHOLENBEOEK I JAAR 2022 I 19HETATELIER.NL

Ruimte om te leren

Wij vinden onderwijs belangrijk. Naast de lesstof leer je ook conflicten oplossen en samenwerken. Dit draagt bij aan een leefbare samenleving. Vandaar onze belangstelling voor het ontwerpen van scholen. Met elkaar maken we een leefbare wereld op het niveau van het kind. En natuurlijk met goede voorzieningen, zodat medewerkers er met plezier werken. Iedere school, kinderopvang of multifunctioneel gebouw vraagt om maatwerk. Wij werken vanuit de visie van de school*. Een gebouw waar iedereen zich fijn voelt ontwerp je samen. Wij zetten sámen met de toekomstige gebruikers ideeën en wensen om in een uniek ontwerp. Dat hoeft geen tijd te kosten, dat levert juist tijdwinst op. Door op elkaars schouders te gaan staan bereiken we grotere hoogtes en kunnen we verder kijken. Want we bouwen scholen voor de toekomst. De toekomst van vele generaties. Ons motto is: ‘creatief en professioneel’. Dit betekent concreet, dat het plezier dat wij beleven aan ons werk ook door onze opdrachtgevers wordt ervaren in zowel de ontwerpfase, de uitvoering en uiteraard het uiteindelijke resultaat. We gaan ervan uit dat ons enthousiasme ook in ons portfolio tot uiting komt en aanstekelijk zal werken! *In dit scholenboek gebruiken we het woord school. Maar hier kunt u ook kinderdagverblijf, integraal kindcentrum (IKC), speelzaal of multifunctionele accommodatie (MFA) invullen. Door het ontwerpen van een diversiteit aan onderwijsgebouwen hebben wij een schat aan ervaring opgedaan met dergelijke opgaven.

<< RUIMTE OM TE ONTWERPEN 19 het atelier is gevestigd in een industrieel monument aan de gracht in het centrum van Zwolle. Waar eerst specerijen werden bewerkt, gemengd en verspreid over Nederland, werkt nu een team van (interieur)architecten en bouwkundigen aan eigen, onderscheidende en verrassende gebouwen. Het eigenwijze fabriekspand uit 1940 is verbouwd tot werkatelier. Op nummer 19. Vandaar de naam.


werkwijze

2 à 3 jaar

1. definitie

2. ontwerp

40 - 60 jaar

3. uitvoering

4

4. gebruik/ beheer

Denken vanuit gebruik


Hoe werken we?

Wij werken vol overgave aan de opgave. Groot of klein, we gaan het voor maximaal haalbare. We dagen elkaar uit om het beste uit onszelf te halen. Dat doen we ook met onze opdrachtgevers. Zoals gezegd: een gebouw waar iedereen zich fijn voelt ontwerp je samen. Wij luisteren goed naar uw vraag en vragen door. Wij voegen daar een flinke portie kennis, creativiteit en architectuur aan toe. Tijdens het ontwerpproces zoeken we niet de weg van de minste weerstand. We stellen onze beslissingen telkens ter discussie, om te onderzoeken of we er wel het maximale hebben uitgehaald. Dit vragen we ook van onze opdrachtgevers. Met een kritische opdrachtgever worden immers de beste gebouwen gerealiseerd. Het betekent ook dat wij ons open stellen voor het onverwachte in het proces. Of dit nu bij de gesprekken rond de eerste schetsen is of bij het doorvoeren van veranderende inzichten in een later stadium. In onze optiek moet het proces ten dienste staan van het eindresultaat. Eigen aanpak bij schoolgebouwen

“Als opdrachtgever word je meegenomen in het proces. Er wordt niet over je gesproken, maar met je gesproken als onderdeel van de keten.”

Zoveel mensen, zoveel wensen. Na analyse van het programma van eisen gaan we met alle gebruikers apart in gesprek om te kijken wat ieders ideeën bij het gebouw zijn. Vervolgens maken we voor elke functie in het gebouw een blokje op schaal. En heel veel sfeerbeelden. Hiermee houden we met alle teamleden en overige gebruikers een workshop. Met elkaar werken we zo naar een eerste ontwerpbeeld toe. Maar u bent nog niet van ons af! We gaan met z'n allen op excursie naar voorbeeldprojecten, zodat je elkaars voorkeuren leert kennen. Leerzaam en leuk. Onze architecten vertalen de opbrengsten van de workshop naar een voorlopig ontwerp in de vorm van schetsen en maquettes. Flexibiliteit en gebruikersgemak staan hierin voorop. Net als de maat en schaal van het kind. Maar daar mag u natuurlijk van uitgaan.

Alle resultaten worden plenair gepresenteerd en besproken. Daarnaast houden we per gebruiker individuele architecten spreekuren. Dan kan je één op één alles nog eens goed doornemen en bijstellen. Dit aangepaste ontwerp wordt weer gepresenteerd en alle keuzemogelijkheden aangegeven. Zo ontwikkelen we samen stap voor stap een gebouw dat van iedereen is, met alle gewenste duurzaamheid. Het ontwerp wordt op een ouderavond gepresenteerd en natuurlijk houden we een informatiebijeenkomst voor overige belanghebbenden. Ook de leerlingen worden niet vergeten! In wat voor gebouw willen zij graag les krijgen en wat vinden zij belangrijk aan een school? Wij geven een presentatie in de klas en luisteren naar de kinderen. Voor de start van de bouw krijgen ze van ons een bouwplaat van het nieuwe gebouw. Zo zijn ze nauw betrokken bij het bouwproces.

19 HET ATELIER

5


6


BPD online

van ons werk

gen zit 6 in ons DNA

aarin

d

We werken vandaag aan Onze rol > 1>miljoen 475 oplossingen 350.000 regisseur van > 1 miljoen huishoudens wonenin in wijken wijken waarin mensen wonen waarin woningen verkocht voor morgen mensen wonen in herkenbaar wijkensinds onze samenwerking gebiedsontwikkeling onze hand herkenbaar waarin is is. onze oprichting > 20inis1946 slimme steden, onze hand herkenbaar > 1 miljoen wijken en woningen kantoren mensen wonen in wijken waarin > 20 onze hand herkenbaar is kantoren

Hoogs en o

> bpd.nl bpd.de gemaak bpdeurope.com

Hoogstaande > en op maat > > 350.000 gemaakte concepten

woningen verkocht sinds onze oprichting in 1946

Th

a o actuele trends en > 35 > 20 Onze rol ontwikkelingen> 20 woningen > 600 kantoren onze opri als regisseur van integrale kantore werknemers gebiedsontwikkeling in Nederland en Duitsland Met een onderzoek naar >Doorlopend 20 bewonerswensen kantoren 19 sterk netwerk Doorlopend onderzoek naar and > 600 Altijd een bewonerswensen > 600 D werknemers MarktleiderEen in thuis geïntegreerde sta in Nederland en Duitsland werknemers Marktleider in Nederland voor iedereen Een in Nederland en Duitsland Centraal blik op projecten Eengebouw thuis Lokaal 19 27 > 600 enNederland Duitsland voor iedereen gelegen Actief in meer dan voor iedereen verankerd, en Duitsland werknemers > 1 miljoen werknemers Marktleider in Lokaal 350 gemeenten dichtbij onze thuis D dichtbijEen onzepartners. partners Actief in meer in dan Nederland eninDuitsland mensen wonen wijken waarin Onderdeel 19 Nederland verankerd, voor iedereen 350 gemeenten onze hand herkenbaar is Een th b uitsland en Duitsland van Rabobank dichtbij onze partners Placemaking voor iede sterke positie Actief in meerfinanciële dan brengt gebieden al tot k Onderdeel 350 gemeenten Eenleven thuis Onze rol voor ontwikkeling e Actief in heel 19HA > 1 miljoen Marktleider in vanvoor Rabobank als regisseur van integrale iedereen mensen wonen in wijken waarin Onderdeel Betaalbaarheid veelNederland gemeenten positie Bewonerssterke financiële gebiedsontwikkeling onzevan hand herkenbaar is woningen zit vormen het van Rabobank en Duitsland sinds 1946 in ons DNA uitgangspunt sterke financiële positie en Actief in meer dan Onderdeel van ons werk n wijken waarin 19 350 gemeenten Onzerol rol Onze van Rabobank nbaar is wij zien onszelf als regisseur; Onze rol onderzoek naar Onze rol Thematisch

als regisseur van integrale als regisseur van integrale gebiedsontwikkeling gebiedsontwikkeling 19

als regisseur integrale sterke financiëlevan positie wij gebiedsontwikkeling ontwerpen gebouwen voor

> 30> 350.000 We werken > 20 iedereen. >ontworpen. 600 scholen woningen verkocht sinds Onze rol vandaag aan kantoren gstaande staande onze werknemers oprichting in 1946 Marktleider in als regisseur van integrale oplossingen > 600 in Nederland en Duitsland n op maat gebiedsontwikkeling op maat Nederland Bewoners Betaalbaarheid Bewoners > 20 aakte concepten voor morgen Betaalbaar ontwerp werknemers te concepten vormen het het uitgangspunt Betaalbaarheid woningen zit envanDuitsland vormen slimme steden, ook voor de mensen met een in Nederland en Duitsland kantoren van ons werk van woningen zit sinds 1946 in ons DNA Actief in meer dan uitgangspunt wijken en woningen kleine portemonee. > 600 sinds 1946 in ons DNA 350 gemeenten van ons werk werknemers Marktleider in v in Nederland en Duitsland Nederland Duurzaamheid en Duurzaamheid > 600 We werken We werken aan We werken staat bij al en onze Duitsland projecten circulairiteit Thematisch onderzoek naar onderzoek naar werknemers nematischstaan vandaag aan Financieel hoog in het vaandel oplossingen voor gezond meer dan vandaag aan hoog bijActief ons ininhet Onderdeel Gebruikers Bewoners Doorlopend onderzoek naar in Nederland en Duitsland actuele trends en 350 gemeenten trends en Een thuis vaandel. dctuele oplossingen vormenhet hetuitgangspunt uitgangspunt vormen mens én dier Betaalbaarheid oplossingen vanbewonerswensen Rabobank ontwikkelingen van ons ontwerp. ntwikkelingen vleermuiskasten, van ons werk van woningen zit voor iedereen d sterke financiële positie voor morgen voor morgen

nsinds 1946 in ons DNA n

vogelnesten slimme steden, slimme steden, en bijenhotels. wijken en woningen thuis

Een wijken en woningen geïntegreerde voor Onderdeel iedereen We werken Rabobank blik opvan projecten Duurzaamheid vandaag aan Duurzaamheid sterke financiële positie vast projecten gegeven in staat is bijeen al onze Onderdeel oplossingen al onze ontwikkelingen hoog in het vaandel van Rabobank voor morgen Altijd een

Lokaal verankerd dichtbij onze pa

sterke financiële positie slimme steden, wijken en woningen

Placemaking Placemaking heid brengt gebieden al tot brengt gebieden al tot

ven in leven voor ontwikkeling leven voor ontwikkeling ingen

Altijd Altijd eeneen

geïntegreerde 19 HET ATELIER geïntegreerde bpd MAGAZINE7 blik projecten blik opop projecten

73


Een duurzaam gebouw begint bij een duurzaam ontwerp.

Op dit moment zijn veel schoolgebouwen (te) oud waardoor knelpunten ontstaan in functionaliteit, comfort en exploitatie. Bovendien verandert de wereld in rap tempo: adaptief onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs, digitaal onderwijs. Verandert de omgeving waarin er geleerd wordt wel mee? Is uw leeromgeving flexibel genoeg om zich te kunnen aanpassen aan ander gebruik? Kortom; welke aanpassingen kunnen er binnen uw onderwijsvoorziening(en) gedaan worden waardoor de leeromgeving gezond en toekomstbestendig wordt? De ene keer biedt nieuwbouw de oplossing. De andere keer volstaat een renovatie. In ieder geval: een duurzaam gebouw is gewenst. Voor nu en in de toekomst. Duurzaam bouwen, natuurinclusief bouwen en circulariteit zijn voor ons geen ambitie, maar een basisbeginsel. Flexibiliteit Nieuwe schoolgebouwen worden gebouwd voor de komende 40-60 jaar. Een periode waarin ongetwijfeld sprake is van een andere onderwijsvisie, nieuwe gebruikers en groei/krimp. Een gebouw moet dus flexibel genoeg zijn om te kunnen meebewegen met deze veranderingen. Om dit te realiseren ontwerpen wij met het oog op de toekomst; door de constructie los te houden van de inbouw, de mogelijkheid voor flexibele plattegronden te bieden en uitbreidbaarheid mee te ontwerpen. Materiaalkeuze Door onderhoudsarme materialen te gebruiken houden we rekening met een verantwoorde veroudering van gebouwen. Door circulair te bouwen kunnen materialen eenvoudig worden hergebruikt. Robuuste, maar vriendelijke materialen op de gevels voorkomen vervuiling of beschadiging en beperken het onderhoud. Hetzelfde geldt voor de lambrisering op de binnenwanden. De houten binnenkozijnen worden met een dekkende lak afgewerkt, waardoor beschadigingen eenvoudig kunnen worden gerepareerd. Op alle uitwendige hoeken worden beschermprofielen onopvallend mee-ontworpen. De vloeren, en eventueel wanden, van de toiletten zijn voorzien van epoxycoating met kwartronde sanitairplinten; eenvoudig en vooral hygiënisch (geen voegen of kiertjes) schoon te maken.

8


Daglicht Uit onderzoek blijkt dat mensen beter functioneren in een ruimte met veel natuurlijke omstandigheden, zoals daglicht en groen. In onze ontwerpen zorgen wij voor veel natuurlijk daglicht tot diep in het gebouw. Bijvoorbeeld door lichtstraten, patio’s en veel glas. Energieverbruik Een goed binnenklimaat in de school is essentieel. Met een fris hoofd neem je ten slotte meer lesstof op! Bovendien zorgen goede isolatie, kierdichting en geïntegreerde zonwering voor een lage energierekening. We ontwerpen energiebesparendeen opwekkende oplossingen (zonnepanelen, warmtekoude opslag uit de bodem, warmtepompen en warmte terugwin installaties) integraal mee, zodat het nieuwe onderwijsgebouw ook voldoet aan de BENG norm en de frisse scholen classificatie.

• •

groendak met PVpanelen door verdamping wordt warmte aan gebouw natuurlijk daglicht

Zonwering d.m.v. luifels en screens zomers warmte weren winters warmte opvangen

onttrokken

water vasthouden water opvangen water hergebruiken in grijs water circuit

lichte kleuren op wanden/ vloer en plafond voor gunstige reflectiewaardes

natuurlijk daglicht

kantoor

Het gebouw heeft een grote accumulerende massa om de koellast te beperken

centrale

leerplein

ontmoetingsruimte

Hoge isolatiewaarden vloeren, gevels en daken

lerend gebouw: zichtbaar maken in het gebouw

Beglazing met lage ZTA

Tochtportalen Zeer goede kierdichting

driedubbele beglazing

19 HET ATELIER

9


Natuurinclusief ontwerpen

Met het veranderen van het klimaat is het belangrijk dat onze nieuwe gebouwen een positieve bijdrage leveren aan de natuurlijke en ecologische leefomgeving. We bouwen niet alleen voor mensen, maar zorgen ervoor dat onze gebouwen een natuurlijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van dieren en natuur. Dit doen we door natuurinclusief bouwen onderdeel te laten zijn van het ontwerp. Groene daken Waar mogelijk passen wij groene daken toe in onze ontwerpen. Een groen dak kent namelijk vele voordelen: het zorgt voor het verminderen van hittestress in de bebouwde omgeving, het vergroot de leefomgeving van vogels en insecten, het zorgt voor het vasthouden van regenwater én het heeft een verkoelend effect op de onderliggende ruimtes in het gebouw. Ideaal dus! Groene pleinen/natuurlijk spelen Het ontwerp van een school gaat vaak hand in hand met het ontwerp van de buitenruimte (zoals bergingen en fietsenstallingen) en het plein. De ligging van het gebouw in de stedenbouwkundige situatie, de aansluiting op de omgeving en natuurlijk de pleinen zien wij als onderdeel van de opgave. Natuurlijk spelen is niet alleen leuk voor de kinderen, maar geeft de mogelijkheid om het schoolplein te vergroenen. In het ontwerp van groene schoolpleinen wordt de bestaande natuurlijke situatie als uitganspunt gebruikt en versterkt. Nestkasten Wij ontwerpen gebouwen voor mens én dier. In onze ontwerpen nemen wij nestvoorzieningen mee voor vogels en vleermuizen. Dit kan in de vorm van nestkasten in de gemetselde gevel of speciaal ontworpen nestvoorzieningen die we integreren in de vormgeving.

mos-sedum retentiedak nestkasten

graskeien toilet

paddenpoel

10

sloot onderdeel waterhuishouding

opvang hemelwater

heesterranden t.b.v. biodiverstiteit


ONTMOETINGS- EN EDUCATIECENTRUM DE STADSHOEVE ZWOLLE

MEERSCHOLENGEBOUW DE GARVE

LOCHEM

19 HET ATELIER

11


Aardbevingsbestendig ontwerpen

Onze ervaring heeft ons geleerd dat aardbevingsbestendig ontwerpen goed is in te passen in het functionele en architectonische ontwerp. Sterker nog: we maken van de nood een deugd en integreren slimme aardbevingsbestendige oplossingen (zie nr. 1-10) vroegtijdig in het ontwerp. Zo stellen wij voor om op strategische plekken in het gebouw (de voor het bevingsbestendig bouwen noodzakelijke) ‘slappe’ constructies aan te brengen, zodat in de toekomst op eenvoudige wijze de groei en krimp van het gebouw kan worden opgevangen.

1

2

3

Verminder de massa van het gebouw.

Verminder de massa hoog in het gebouw.

Gebruik materialen en details

4

5

Zorg voor een gelijke verdeling

Plaats wanden boven elkaar.

6

van openingen. 7

Vermijd grote overstekken en vides.

die kunnen vervormen.

Vermijd een draagstructuur met kolommen beneden en zware bovenbouw.

8

Zorg voor regelmatige vormen en losse elementen die los van elkaar kunnen werken. .

12

9

10

Voorkom draaiing en dus scheurvorming door het gebruik van dichte hoeken en verdeling van openingen.

Zorg voor een stabiliteitsvoorziening in het zwaartepunt.


AARDBEVINGSBESTENDIG KINDCENTRUM WOLDWIJCK

HOOGEZAND

AARDBEVINGSBESTENDIG WOONGEBOUW ATLANTIS GRONINGEN

19 HET ATELIER

13


14

“School en buurthuis vormen samen multifunctioneel gebouw”


CNBS DE WEGWIJZER -SCHUINESLOOT-

19 HET ATELIER

15


CNSB DE WEGWIJZER - SCHUINESLOOT

Oplevering: 2019 Projectomvang: 1525 m2 waarvan nieuwbouw 752 m2

In het centrum van het dorp Schuinesloot is het nieuwe schoolgebouw van CNBS De Wegwijzer gebouwd. Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw vouwt zich letterlijk om het naastgelegen bestaande buurthuis en gymzaal “Ons Trefpunt”. Door het nieuwe schoolgebouw rondom het bestaande gebouw te leggen ontstaat er een routing door en rond het nieuwe gebouw, waarbij de bestaande gymzaal het hart van het gebouw vormt. Het multifunctionele gebouw biedt niet alleen onderdak aan de school, maar krijgt ook een belangrijke buurtfunctie gericht op vieringen, bijeenkomsten en toneelvoorstellingen. De plaatselijke sportverenigingen maken buiten schooltijden gebruik van de gymzaal. De nieuwbouw vouwt zich om het bestaande buurthuis met een witte metselwerk gevel. Ter plaatse van de lokalen en de entrees zijn overhoekse openingen gemaakt van glas en roodbruin metselwerk in bijzonder metselverband. Het verticale metselverband in deze ‘kaders’ geven de accenten een warme houtachtige uitstraling. Binnenin de school liggen twee patio’s die ervoor zorgen, dat er veel natuurlijk licht in de school is. In het interieur zijn veel warme en natuurlijk materialen toegepast, in combinatie met frisse accentkleuren.

3 2

2

1 1

3

2

7

5

7 7

5 4 6

3 3

2

1 5

6

16

6

6

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte multifunctionele ruimte kleedruimten sporthal


19 HET ATELIER

17


18

“Duurzame renovatie passend bij nieuwe onderwijsvisie”


PCB DE WEGWIJZER -PUTTEN-

19 HET ATELIER

19


PCB DE WEGWIJZER - PUTTEN

2022 1450 m2

Oplevering: Projectomvang:

“Fijn dat er zó goed geluisterd wordt. Daarmee wordt het een gezamenlijk project en ontstaat echt wat wij voor ogen hebben.” - Irma Blok, directeur PCB De Wegwijzer.

Het ontwerp voor de vernieuwing van PCB De Wegwijzer versterkt de karakteristieke vormgeving van de verschoven lokalen met grote openingen. Het gebouw krijgt een nieuwe isolerende schil, nieuw metselwerk en nieuwe kozijnen. In het hart van de school wordt het dak opgetild, wat zorgt voor veel daglicht en ruimte voor een tribunetrap. De hoofdentree wordt geaccentueerd door een grote opgetilde luifel. In het interieur zorgen de bestaande houten spanten voor een warme sfeer. De school wordt aangepast op de nieuwe onderwijsvisie: kleinere lokalen met openslaande deuren naar de grote leerpleinen. De combinatie van hout en kleuraccenten geeft de school een warm en vernieuwde uitstraling. Het nieuw ingerichte groene schoolplein maakt de duurzame renovatie helemaal af.

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2

5

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte multifunctionele ruimte peuterspeelzaal

k.

5 k.

2

2 k.

k.

k.

k.

k.

k.

k.

k.

2

k.

k.

3

k.

k.

k.

k.

2

5 1

Eerste verdieping

k.

k.

5 maatvoering kolommen k.

k. k.

k.

5

7

4

2

5

3

3

2

5

20

3

k.

1 k.

Begane grond

k.

k.

k.

6

2 k.

5


19 HET ATELIER

21


22

“School en opvang samen onder één dak”


IKC MARNIX -KAMPEN-

19 HET ATELIER

23


IKC MARNIX - KAMPEN

Oplevering: Projectomvang:

2023 1450 m2

De huidige Marnixschool en IRIS opvang gaan samen onder één dak. Het Kindcentrum is vormgegeven als vier metselwerk villa’s, ontworpen in de stijl van het bestaande schoolgebouw: kappen met verschillende vorm en kaprichting, metselwerk rollaag kaders rondom vierkante verspringende kozijnen, grote glazen puien en schoorstenen. Met grote houten luifels zijn de entrees goed zichtbaar. In het hart ligt de centrale hal met tribunetrap, keuken, bibliotheek, kantoren, speellokaal en de onder- en middenbouw en kinderopvang. Op de verdieping ligt het technieklokaal en de bovenbouw. Vanuit het leerplein van de bovenbouw is het buitenlokaal bereikbaar. Door daklichten dringt overal veel natuurlijk daglicht naar binnen. Het nieuwe gebouw is energieneutraal (ENG), wordt circulair gebouwd, is klimaatadaptief met o.a. een groen dak en een groen speelplein.

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte kinderdagverblijf peuterspeelzaal

2

7

3

2

Eerste verdieping 2 4

1

tekst op dakrand

gootbaan

2

3

2

5

2

2 5

5

5 gootbaan

1

tekst op dakrand

gootbaan

Begane grond

2

3

2

2

2

5

24


19 HET ATELIER

25


“Ingepast in het groen” 26


OBS DE MARKE & PCBO DE PLOEG -APELDOORN-

19 HET ATELIER

27


OBS DE MARKE & PCBO DE PLOEG - APELDOORN

2022 3600 m2

Oplevering: Projectomvang:

In de wijk de Maten in Apeldoorn worden twee nieuwe schoolgebouwen voor OBS De Marke en PCBO De Ploeg gerealiseerd. De nieuwe schoolgebouwen komen als twee paviljoens op de huidige groene locatie van De Marke te staan.

OBS De Marke De Marke bestaat uit een zogenoemd ‘hart’ waar de verbinding tussen de verschillende leerteams en functies samenkomt. Het hart ligt voor en tussen de lokalen en is ruimtelijk, overzichtelijk, transparant en uitnodigend. De entree ligt aan het centrale plein, tussen de twee schoolgebouwen, en heeft een sterke relatie met de groene omgeving. De landschappelijke uitstraling van het schoolgebouw wordt benadrukt door het gebouw in het park te leggen met rondom een groenstrook. Het gebouw heeft houten gevels, die aangebracht worden in verschillende structuren, met daartussen glas en fris gekleurde kantafwerkingen. PCBO De Ploeg Het uitgangspunt voor het ontwerp voor de school van De Ploeg is het motto ‘open en gastvrij’. De school is opgebouwd uit twee bouwlagen. Op de begane grond zijn het KDV en de onderbouw gesitueerd. Deze hebben een aparte ingang maar zijn ook gekoppeld met het hart en de bovenbouw, die op de verdieping is gesitueerd. Het ontwerp van de school kenmerkt zicht door de geleding in massa en de natuurlijk verticale houten gevelbekleding. Het hart van het gebouw, de ontmoetingsruimte met de bibliotheektrap, is door de grote gevelopening duidelijk zichtbaar vanaf het plein. De grote gevelopening op de verdieping bij het creatieve lokaal geeft uitstraling naar het Schoutenveld. De Ploeg Begane grond

Eerste verdieping 1

4

6

5 2

6

2

2

2

2

2

1 5

5

2

5 1

2

2

2

2

De Marke Begane grond

Eerste verdieping

6

2

6

2

2

2

2

1 1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

28

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte kinderdagverblijf

4

6 5

5

1

2

2

2


19 HET ATELIER

29


“Gebruik maken van elkaars ruimte” 30


CBS DE WIEKSLAG -Bruchterveld-

19 HET ATELIER

31


CBS DE WIEKSLAG - BRUCHTERVELD

Oplevering: 2019/2020 Projectomvang: 1415 m2 waarvan nieuwbouw 530 m2

In het dorp Bruchterveld is een nieuw schoolgebouw gebouwd voor CBS De Wiekslag en Kinderopvang Wiekwijs. Het nieuwe gebouw is op het terrein van de school tegen het bestaande dorpshuis ‘De Heujmansbelt’ gebouwd. Het nieuwe gebouw vormt het ‘MFA Bruchterveld’; een multifunctioneel gebouw waarin het dorpshuis, gymzaal, de school en de kinderopvang gebruik maken van elkaars ruimten. Het nieuwe schoolgebouw vouwt zich met zijn nieuwe metselwerk plint om het bestaande dorpshuis. Op deze manier vormen oud en nieuw één gebouw. Bovenop de metselwerk plint liggen de twee bovenbouwlokalen ieder in een ‘huisje’ die we op de plint hebben geplaatst. De maat en schaal van de ‘huisjes’ volgen uit de stedenbouwkundige situatie waarin het MFA Bruchterveld omringd wordt door vrijstaande woningen.

8

2

1

8

2

3

5 3

4

1

7

1

5

5 6 Eerste verdieping

Begane grond

2

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte kinderdagverblijf multifunctionele ruimte kleedruimten sporthal

32

3

2


19 HET ATELIER

33


34

“Een echte dorpsschool”


CBS DE FONTEIN -Lutten-

19 HET ATELIER

35


CBS DE FONTEIN - LUTTEN

Oplevering: Projectomvang:

2017 1200 m2

Huisjes zoals een kind ze tekent: twee verdiepingen met een puntdak. Dat is onze inspiratie voor het ontwerp. Dit concept van het ontwerp is heel simpel en komt als vanzelfsprekend voort uit de omgeving: we zetten de reeks woningen langs de Gouden Regenstraat door in het uiterlijk van de school. Een rij ‘huisjes’ met maat en schaal van de omgeving. Zo voegt het schoolgebouw zich naadloos in de omgeving. En passend bij de schaal en de belevingswereld van het kind. Zelfs de gymzaal, die ook buiten schooltijden door het dorp te gebruiken is, is in dit eenvoudige concept ingepast. Tussen de huisjes lopen de straten en liggen de (leer)pleinen. Een dorpsschool die een dorpje op zich is geworden.

1 2 5

2

3 1

4

2 1

Begane grond

Eerste verdieping

2 2

3 3 2

1. 2. 3. 4. 5.

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speellokaal personeelsruimte

36

2 2


19 HET ATELIER

37


38

“Villa in het groene landschap”


DE ONTDEKKING -KAMPEN-

19 HET ATELIER

39


DE ONTDEKKING - KAMPEN

Oplevering: Projectomvang:

2019 1110 m2

CBS De Ontdekking is gesitueerd op de bestaande locatie van de school; een groene locatie midden in de karakteristieke wijk Brunnepe in Kampen. Deze groene locatie maakt onderdeel uit van een meanderende groenzone aan het water door de woonwijk. Een prachtige plek voor de nieuwe school, met een groen plein met natuurlijk spelen. De nieuwe school is vormgegeven als een villa in het groene landschap; een sculpturaal gebouw dat zich beweegt rondom de centrale gemeenschapsruimte. De school past qua vormgeving aan alle kanten aan zijn aangrenzende omgeving en wordt uitgevoerd in licht wit metselwerk, afgewisseld met een warme houtkleurige steen in een bijzonder metselwerkpatroon. De twee materialen zijn met elkaar vervlochten waardoor er een dynamische maar lichte en vriendelijke school ontstaat. Centraal in de school ligt de gemeenschapsruimte met een grote tribunetrap met glijbaan: een droom van de kinderen van de school. Daarnaast ligt er aan het leerplein van de onderbouw een patio/binnentuin die zorgt voor veel daglicht en groen in de school.

1

2

2

3 2

2

2 1

5

2 3

4

3 2 2

1

Begane grond 1. 2. 3. 4. 5.

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speellokaal personeelsruimte

40

Eerste verdieping


19 HET ATELIER

41


“Samen verschillend” 42


ONDERWIJSCAMPUS WINKLER PRINS -VEENDAM-

19 HET ATELIER

43


ONDERWIJSCAMPUS WINKLER PRINS - VEENDAM

2021 8000 m2 nieuwbouw 5000 m2 renovatie 3000 m2

Oplevering: Projectomvang: waarvan waarvan

“Zijn wij echt de eersten die hier les krijgen?” - Brugklasleerlingen Winkler Prins

Onderwijscampus Winkler Prins is onderdeel van het nieuwe sport- en leerpark Lange Leegte in Veendam. Uitgangspunt voor de nieuwbouw van het brugklasjaar en kader-basis was om twee gebouwen te ontwerpen waarbij een koppeling ontstaat tussen de nieuwe en bestaande schoolgebouwen. In de gewonnen architectenselectie heeft 19 het atelier een visie gegeven op de nieuwbouw van deze schoolgebouwen, als ook voor de renovatie van het bestaande hoofdgebouw en de inrichting van de onderwijscampus. De gebouwen liggen in een parkachtige, groene omgeving met een mooie waterpartij, passend bij ‘parkstad’ Veendam. Het landschapsontwerp van de parkachtige campus is gemaakt door Buro Mien Ruys. De beide nieuwe gebouwen zijn duidelijk familie van elkaar, maar toch ook verschillend. Dit past bij het motto van de school: ‘samen verschillend’. De compacte gebouwen kenmerken zich vooral door de opdeling van de gevel in verschillende ‘pandjes’ zodat de schaal van de gebouwen beter aansluit op de belevingswereld van de gebruikers. De opdeling wordt benadrukt door zeer diverse metselwerkpatronen in Groninger rode baksteen en door de verscheidene dakvormen van de pandjes. Zo ontstaat er een speels beeld. Een ander voordeel van de toegepaste dakvormen is de mogelijkheid tot toepassen van PV-panelen aan de zuidzijde en daklichten aan de noordzijde. Door de vele daklichten en meerdere patio’s op de verdieping stroomt daglicht diep de gebouwen in. Basis- kader gebouw begane grond

2

Basis- kader gebouw eerste verdieping

2

2

4 1

2

2

2

2

2

2

2

2

1 2

4

4 4 2 2

3

2

2 1

Brugjaargebouw begane grond

Brugjaargebouw eerste verdieping 1 2

4

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

1

1. 2. 3. 4.

44

entree lokaal kantine personeelsruimte

2

4

4

4

2

4

2

2


19 HET ATELIER

45


“Een licht en vriendelijk gebouw” 46


KINDCENTRUM DE KEI KINDCENTRUM De Kei -AMERSFOORT-AMERSFOORT-

19 HET ATELIER

47


KINDCENTRUM DE KEI - AMERSFOORT

Oplevering: 2022 Projectomvang: 3000 m2

Midden in de wijk Schothorst, op de locatie van de huidige school De Zevensprong, wordt het nieuwe Kindcentrum De Kei gebouwd. Het Kindcentrum is dé plek waar kinderen van 0 – 12 jaar samen kunnen leren, ontdekken en spelen. Het gebouw heeft een belangrijke positie in de wijk en heeft een alzijdig karakter. Het Kindcentrum is vormgegeven met een dynamische metselwerk gevel rondom het centrale hart van het gebouw. Het hart van het gebouw wordt aan het speelplein geaccentueerd door de grote sprong in massa van het gebouw. Hier opent het Kindcentrum zich naar zijn omgeving met veel glas en transparantie. Door het toepassen van twee materialen; metselwerk en hout, sluit de vormgeving aan op de maat en schaal van het kind.

2

2

2

2

4

6 1

1

2

2

2

6 1

Begane grond Eerste verdieping 2

2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

48

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte kinderdagverblijf

2

2

2

2

5

2

2

2

2

5


19 HET ATELIER

49


50

“Meerscholengebouw ontworpen met en voor kinderen”


MSG DE GARVE -LOCHEM-

19 HET ATELIER

51


MSG DE GARVE - LOCHEM

Oplevering: Projectomvang:

2017 2200 m2

“De locatie waar dit gebouw staat is heel beperkt, het is een langgerekt en moeilijk terrein tussen woningen. Dus hoe zorg je ervoor dat er genoeg ruimte is om te spelen, dat er een fatsoenlijk gebouw staat dat goed toegankelijk is en de buren ook niet het gevoel hebben dat je in hun tuin zit? Na een modellenstudie bleek dat het barbapapa zich met haar ronde hoeken voegde naar haar omgeving. En dat werd de favoriet van iedereen.” - Rob Moritz, architect 19 het atelier

Het meerschoolgebouw ‘De Garve’ van de Meester G. Propschool en de Prins Hendrikschool is in meerdere opzichten bijzonder te noemen. Vanaf de architectenselectie tot aan de realisatie hebben de kinderen van de school een actieve rol gehad. Samen met het kinderknooppunt in Lochem hebben we de kinderen architectuurlessen gegeven, hun ontwerpideeën vertaald en onze voorstellen toegelicht. Daarnaast had de opdrachtgever een hoge duurzaamheidsambitie, maar een zeer laag budget. Door een integrale aanpak met alle adviseurs hebben we een uiterst duurzame BENG school ontworpen met een flexibele indeling, bijzondere constructie en een maximum aan isolatie. De grootste duurzaamheidsmaatregel moest uit de gevelisolatie komen. De buitengevelisolatie is bekleed met door ons bureau ontworpen ecoshapes, op basis van een nieuwe vlakvullende vijfhoek, een ruimtelijk fenomeen. De gevelbekleding krijgt daardoor een kenmerkend patroon van korenaren, zeer toepasselijk voor een gebouw dat de Garve heet.

2

2 2 3

2 3

2

2

2

2

2

3

3

4

2

2

1 1

2

2

5

Begane grond 1. 2. 3. 4. 5.

52

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte

5

3

3

2 1

Eerste verdieping

2

2


19 HET ATELIER

53


54

“Uitvliegen naar de wereld”


ACHTSPRONG -AMSTERDAM-

19 HET ATELIER

55


ACHTSPRONG - AMSTERDAM

Oplevering: Projectomvang:

2016 1890 m2

Een warme, transparante en lichte school waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Het ontwerp van de nieuwe school ‘Achtsprong’ symboliseert letterlijk en figuurlijk de ontwikkeling van de kinderen als routing door het gebouw. De stapsgewijze ontwikkeling naar talent door de leerjaren heen, met als hoogtepunt het ‘uitvliegen’ in de maatschappij vanuit de uitkijktoren. Rondom de centrale aula met vide en tribunetrap, die als hart van het gebouw functioneert, liggen de leslokalen gesitueerd. Door de onderlinge verbinding ontstaat er een secundaire routing door het gebouw, de leerroute van het kind. De draagconstructie is zo ontworpen dat de school naar de toekomst toe flexibel indeelbaar is. Om een optimaal binnenklimaat te kunnen maken, passen we het BaOpt systeem toe. BaOpt (Bauer Optimalisatie) is een nieuwe manier om het binnenklimaat van gebouwen optimaal te regelen. Naast de brede school ligt Gymzaal Huntum, onderdeel van het onderwijscluster. Begane grond

Eerste verdieping

2

2

1

2 4

2

5 2 2

1 2

2

2

2 2 1

2 2

56

1. entree 2. groepsruimte 3. zelfstandig werken 4. gymzaal/ speelzaal 5. personeelsruimte


19 HET ATELIER

57


58

“Aardbevingbestendig onderwijs”


KINDCENTRUM WOLDWIJCK -HOOGEZAND-

19 HET ATELIER

59


KINDCENTRUM WOLDWIJCK - HOOGEZAND

2016 1960 m2

Oplevering: Projectomvang:

In de wijk Woldwijck te Hoogezand is een nieuw kindcentrum gerealiseerd, gericht op kinderen van 0-12 jaar. In dit kindcentrum zijn twee basisscholen en een kindvoorziening (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) ondergebracht. Het ontwerpconcept van het nieuwe schoolgebouw is ontstaan vanuit zijn ligging in de woonwijk. De locatie vormt een ‘groene long’ in de wijk en het gebouwconcept sluit hierbij aan in de vorm van ‘paviljoens in het groen’. De verschillende gebruikers hebben een ‘eigen’ paviljoen met daartussen een zone voor gemeenschappelijk, multifunctioneel gebruik. Het gebouw is uitermate duurzaam en toekomstbestendig ontworpen. De gemeente heeft haar duurzaamheidsambities vertaald door extra budget voor duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar te stellen. Bij het ontwerp zijn de laatste technieken toegepast om dit kindcentrum aardbevingbestendig te maken. Begane grond

2

2 2

2

4

1

2

5 1

1

Eerste verdieping

2

2

2

2

2

2

1

2

1. entree 2. groepsruimte 3. zelfstandig werken 4. gymzaal/ speelzaal 5. personeelsruimte

60

5

2


19 HET ATELIER

61


62

“Zichtbaarheid en (multi)functionaliteit vormen de basis”


BREDESCHOOL BENTHUIZEN -BENTHUIZEN-

19 HET ATELIER

63


BREDESCHOOL BENTHUIZEN - BENTHUIZEN

2021 2400 m2

Oplevering: Projectomvang:

Brede School Benthuizen is onderdeel van de geplande woningbouwlocatie Bentlanden II. De Brede School vervangt de bestaande schoolgebouwen van De School met de Bijbel en OBS Arnoldus van Os en huisvest tevens Junis Kinderopvang. Zichtbaarheid van de afzonderlijke gebruikers en (multi)functionaliteit vormen de basis van het ontwerp. Zo zijn er in het ontwerp drie vleugels te onderscheiden met elk een duidelijk gezicht aan de geplande ontsluitingsweg. Het multifunctionele hart, met onder andere speellokaal en keuken, vormt de verbindende schakel. De gebouwopzet maakt het mogelijk eenvoudig in te spelen op een veranderende ruimtevraag, krimp en/of uitbreiding.

5 2

2

2

1

2

2

3

2

5

2

5 6

1

2

1

6

6

Begane grond

Eerste verdieping

5 2

2

2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte kinderdagverblijf

64

2

2

2

2

2


19 HET ATELIER

65


“Gebruikers speciaalonderwijs elkaars ruimte”

66


KINDCENTRUM URK -URK-

delen 19 HET ATELIER

67


KINDCENTRUM URK - URK

Oplevering: Projectomvang:

2015 2010 m2

Het Kindcentrum biedt onderdak aan de peuterspeelzaal, de kinderopvang, lokalen voor de taaltrein (een voorschool voor kinderen die moeite hebben met praten, horen of met het begrijpen van taal), een muziekschool, de balletschool en een oefenruimte voor de Brassband. Veel verschillende gebruikers met verschillende en specifieke onderwijsvisies, geen doorsnee scholen. Het Kindcentrum is ontworpen als een dorp op een eiland. Het gebouw heeft een ronde vorm. De entree heeft een prominente plaats aan de straat, herkenbaar en uitnodigend. Vanuit deze entree zijn de verschillende ‘gebruikerszones’ te bereiken. Centraal in het gebouw liggen, als een marktplein, de grotere multifunctioneel te gebruiken ruimten, zoals speellokalen en ballet-/oefenruimte. Vanuit deze marktplaats ontwikkelen zich verschillende straten. Straten die uitkomen op pleintjes, kantoren en groepsruimten als huiskamers aan de buitenring.

1

2

2

2

2

2

4 2 2

2

2 2

Begane grond

5

2

Eerste verdieping 1. 2. 3. 4. 5.

68

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte


19 HET ATELIER

69


“Herkenbare vormgeving” 70


WINDESHEIM FLEVOLAND -ALMERE-

19 HET ATELIER

71


WINDESHEIM FLEVOLAND - ALMERE

Oplevering: Projectomvang:

2015 2010 m2

In september 2011 is de nieuwe hogeschool Windesheim Almere gestart met haar eerste zeventien hbo-opleidingen in het nieuwbouw gebouw de Landdrost in Almere. Hiervoor heeft 19 het atelier de gehele inbouw, in het reeds in aanbouw genomen casco, ontworpen. Dit nieuwe gebouw van Windesheim Flevoland telt 9 verdiepingen en vormt een van de landmarks in het centrum Almere. Het oorspronkelijke casco, bedoeld voor kantoorindeling, was niet direct praktisch voor de vestiging van een onderwijsinstelling met destijds meer dan 1.500 studenten. Forse ontwerpingrepen, een heldere logistiek en een organisatorisch concept maken het nu tot een sprankelend en inspirerende leeromgeving van 10.000 m2. Elk van de 9 verdiepingen en elke opleiding op zich zijn herkenbaar vormgegeven, met een accent op identiteit en samenbindende architectuur, hetgeen zelfs ’s avonds te zien is.

72


19 HET ATELIER

73


“Stimulerend en creatief gebouw“ 74


CS VINCENT VAN GOGH -ASSEN-

19 HET ATELIER

75


CS VINCENT VAN GOGH - ASSEN

Oplevering: Projectomvang:

2014 10.000 m2

CS Vincent van Gogh biedt naast gangbare lesmethoden op creatieve en innovatieve manier kennis aan met als motto: leren leren, leren leven! Het hart van het gebouw is daarom een ruime aula van drie verdiepingen hoog met een tribunetrap die uitkijkt op het 'Art-House', de pijler van de school. Loopbruggen verbinden de vleugels van het gebouw en maken hier een spectaculaire en levendige ruimte van. Het 'Art-House' bevat o.a. ateliers en muziekstudioruimtes.De expositieruimte neemt een prominente plaats in. De constructieve en organisatorische opzet van het gebouw is uitermate flexibel. Kenmerkend is de dubbele gangenstructuur waartussen de vaste facilitaire functies zoals de toiletten en de stijgpunten. De buitenzones langs de gevel zijn vrij indeelbaar met allerlei groottes van lokalen, studielandschappen, etc. Uiteraard zijn ook de mogelijkheden van de installaties hierop afgestemd. Hiermee is dit duurzame gebouw uitermate flexibel indeelbaar en aanpasbaar voor de toekomst.

2

2

2

2 2

2

2

2 2

2

3

5 2

2

2

2

2

2

5

3

3

2

2 2

2

2

2 2

2

2 2

1. 2. 3. 4. 5.

entree groepsruimte zelfstandig werken centrale hal/ tribune personeelsruimte

76

2

2 2

2

2

2 3

2

2

2

2


19 HET ATELIER

77


78

“De groenste school van Noord Nederland”


DE GROENLING DE GROENLING -OUDE PEKELA-OUDE PEKELA-

19 HET ATELIER

79


DE GROENLING - OUDE PEKELA

Oplevering: Projectomvang:

2011 3595 m2

Het nieuwe onderwijscentrum ‘De Groenling’ in Oude Pekela bestaat uit drie verschillende scholen (Openbaar, Christelijk en Katholiek), Jeugdgezondheidszorg, Peuterspeelzaal en een Gymzaal die ook voor de buurt toegankelijk is. Een van de scholen bleef grotendeels gehandhaafd en is grondig gerenoveerd. Alle scholen hebben een ander onderwijssysteem, waardoor er per school verschillende plattegronden zijn ontstaan. Binnen de eenheid van het gebouw komen op deze wijze de verschillende identiteiten van de gebruikers tot uitdrukking. De drie scholen zijn verbonden door een centrale as/ straat, waar alle gemeenschappelijke functies aan liggen die de drie scholen met elkaar verbindt. De centrale middenas is vormgegeven als een groene rups die over de scholen kruipt met in het hoge gedeelte de gymzaal. Het dak van de groene rups bestaat uit een mossedum dak. Begane grond

Eerste verdieping

2

5

2

1

5

2

2 4

3

1

2

3

2

1

2

2

2

2

2

1

2

4

1 2 1

2

80

3

3

2

2

3

2 2

2

3

1. 2. 3. 4. 5.

entree groepsruimte zelfstandig werken gymzaal/ speelzaal personeelsruimte


19 HET ATELIER

81


82

“Een in alle opzichten Frisse School”


DE SPRANKEL -ZWOLLE-

19 HET ATELIER

83


DE SPANKEL - ZWOLLE

Oplevering: Projectomvang:

2009 2135 m2

Deze basisschool voor het gereformeerd onderwijs bevat naast de gebruikelijke onder-, midden- en bovenbouwclusters ook nog huisvesting voor het kinderdagverblijf de Kleine Reus en ruimtes voor de Pabo van de Gereformeerde Hogeschool; een echte brede school. De locatie heeft twee zeer verschillende kanten. Enerzijds is er de Klokkengieterlaan een belangrijke buurtontsluitingsweg, anderzijds het informele groengebied naar het Zwartewater in de verte. Zo manifesteert de school zich ook. Langs de weg een formeel uiterlijk met grote vensters, naar schoolplein en groengebied een (dak)terrassenlandschap. De lokalen zijn gegroepeerd om leerpleinen en hebben een veelhoekige vorm gekregen, de speellokalen zijn schakelbaar. Alle leeftijdsgroepen hebben een eigen entree aan het schoolplein.

5

2 2

Tweede verdieping

2

2 2

2 3

3

2

2

2

2

2

2

2

Eerste verdieping

2 2

2 2

3

4

2 2

2 2

84

1

5

Begane grond

1. entree 2. groepsruimte 3. zelfstandig werken 4. gymzaal/ speelzaal 5. personeelsruimte


19 HET ATELIER

85


“Interne make-over” 86


JENAPLANSCHOOL -ZWOLLE-

19 HET ATELIER

87


JENAPLANSCHOOL - ZWOLLE

2009 1800 m2

Oplevering: Projectomvang:

Het bestaande schoolgebouw van bijna 100 jaar oud heeft ons de mogelijkheid gegeven het gebouw een complete metamorfose te geven door een efficiënte manier van ver- en nieuwbouwen. Het bestaande gedeelte van de school bestond uit twee bouwlagen van elk 5 meter. Door deze twee bouwlagen bij elkaar op te tellen en door drie te delen ontstond er een extra laag waar lokalen konden worden tussen gevoegd. De nieuwe vloeren zijn vervaardigd van de bestaande vloeren plafondbalken. Hiermee werd afvalreductie bewerkstelligd en behoefden er nauwelijks nieuwe materialen te worden toegepast. De hal met het trappenhuis kon worden gespaard omdat de bestaande tussenbordessen naadloos aansloten op de nieuwe vloeren. Een oppervlaktevergroting van 50% met minimale inspanning. De uitbreiding van 900 m2 is compact tegen het bestaande gebouw aangebouwd en volledig uit losse componenten vervaardigd. Enerzijds omdat de bouwlocatie om prefab elementen vroeg, anderzijds om in de toekomst deze prefab elementen op eenvoudige wijze te kunnen demonteren en hergebruiken (bij eventuele uitbreiding) of recyclen.

2

2 4

1. entree 2. groepsruimte 3. zelfstandig werken 4. gymzaal/ speelzaal 5. personeelsruimte

2

2

2

2

Begane grond

4

Eerste verdieping

2

2

2

Tweede verdieping

2

2

2

1 3

2

3

2

4 1

88

2

3

2

2 5

2

4


19 HET ATELIER

89


90

“Duurzaamheid zichtbaar gemaakt”


MONTESSORISCHOOL MONTESSORI KINDCENTRUM -ZWOLLE-

19 HET ATELIER

91


MONTESSORI KINDCENTRUM - ZWOLLE

2005 1800 m2

Oplevering: Projectomvang:

Een tweelaags gebouw met hierin dertien groepen van de openbare Montessorischool en buitenschoolse opvang, en een acht groeps kinderdagverblijf. Uiteraard is het concept geheel toegesneden op de principes van het Montessori-onderwijs. Tussen de lokalen ligt de centrale ruimte met de speelhal voor Catalpa, een amfitheater, dakterras en gemeenschappelijke ruimte voor handvaardigheid en zelfstandig werken. Deze ruimten zijn overdekt met een houtachtige kap, de zolderruimte. Dit geeft de school een bijzonder huiselijke sfeer; van binnen ingetogen, buiten bekleed met vrolijk metselwerk. Het hekwerk bij de onderdoorgang verbeeldt de vier jaargetijden en is speciaal ontworpen door kunstenares Annet van der Kamp. Door de gehele school zijn duurzaamheid en bouwtechniek zichtbaar gemaakt: met ingrepen zoals een glazen plaat die de vloerverwarming toont en een opening om in de spouw te kijken leren kinderen van hun schoolgebouw.

Begane grond

Eerste verdieping

2

2

2

2 3

2

2

3

2

2

2

2

1

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2 1

92

2

2

2 5

1. entree 2. groepsruimte 3. zelfstandig werken 4. gymzaal/ speelzaal 5. personeelsruimte


19 HET ATELIER

93


Bezoekadres Thorbeckegracht 19 8011 VM Zwolle Telefoon 038 4226633 Website www.19hetatelier.nl Email info@19hetatelier.nl

94


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.