Mandakh university Brand book

Page 1

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

BRANDBOOK СУРТАЛЧИЛГААНЫ ИЖ БҮРДЭЛ DESIGNED BY BASIC DESIGN


Агуулга

ЛОГО

БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Логоны байгуулалт

1.1

Логоны өнгөний код, уриа үг

1.2

Өнгөт дэвгэр дээрхи логоны хэрэглээ

1.3

Хар цагаан дэвсгэр дээрхи логоны хэрэглээ

1.4

Фото зурган дээрхи логоны хэрэглээ

1.5

Текстэн дунд байрлах логоны хэрэглээ

1.6

Үсгийн фонт

1.7

Логоны буруу хэрэглээ

1.8

АЛБАН ХЭРЭГЛЭЭ Албан бланк

2.1

Тушаал захирамж

2.2

Дугтуй

2.3

Хавтас

2.4

Туг, Дарцаг

2.5

Илтгэлийн дэвсгэр

4.1

Хурал зөвлөгөөн, индэр, мэдээллийн төв

4.2

Бичиг хэргийн хавтас

4.3

Урилга, мэндчилгээ

4.4

Бусад зүйлс

4.5

СУРТАЛЧИЛГАА Тараах материал

5.1

Постер

5.2

Тайлан танилцуулга

5.3

Үзэсгэлэн экспо

5.4

Гэрэлт самбар, гудамжны самбар

5.5

Тээврийн хэрэгсэл

5.6

АЖИЛТНУУДЫН ХЭРЭГЦЭЭ Нэрийн хуудас

3.1

Ажлын үнэмлэх

3.2

Энгэрийн тэмдэг

3.3

Хаяг бичих стандарт

3.4

Хувцаслалт

3.5

Тамга, тэмдэг

3.6

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 1


ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Агуулга ЛОГО Логоны байгуулалт Логоны өнгөний код, уриа үг Өнгөт дэвгэр дээрхи логоны хэрэглээ Хар цагаан дэвсгэр дээрхи логоны хэрэглээ Фото зурган дээрхи логоны хэрэглээ Текстэн дунд байрлах логоны хэрэглээ Үсгийн фонт Логоны буруу хэрэглээ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

ХУУДАС 2


Логоны байгуулалт 1.1

СУРГУУЛИЙН БЭЛЭГ ТЭМДЭГ

ҮНДСЭН ЛОГО

ЛОГО ЗУРААСААР

1. Бадамлан асч буй гал /улаан өнгөөр/ 2. Бэлэгдэл нь ерөнхийдөө ном хэлбэрийг агуулсан /цагаан өнгөөр/ 3. М нь сургуулийн нэрийн эхний үсэг бөгөөд нөгөө талаар уулын ноён оргилыг бэлэгдсэн. /хөх өнгөөр/ 4. Зоос нь мэргэжлийн онцлогийг илэрхийлсэн бөгөөд нарны цацраг нь түгэн, дэлгэрэхийг тодотгож байгаа болно. /Шар өнгөөр/ 5. Тариан түрүү нь өсөн үржихийн бэлэгдэл

ИХ

6. 1992 нь байгуулагдсан он Эдгээр бэлэгдэлүүдийн нэгдэл нь эрдэм ном, мэдлэг соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх үйлс ноён оргилын дээгүүр мандах нар лугаа адил хэмээсэн болон үеийн үед бадамлан асах гал лугаа оршихын бэлэгдлийг агуулж байгаа болно.

БРЭНДБҮҮК

С УРГ У УЛ

Ь

ИХ

Ь

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ЛОГО ТОРОН БАЙГУУЛАЛТ

ИХ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

1992

1992

С УРГ У УЛ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ХУУДАС 3


Логоны өнгөний код, уриа 1.2

ӨНГӨНИЙ ТАЙЛБАР Хөх ба цэнхэр өнгө итгэлцэл, үнэнч байдлыг илтгэдэг. Мэдрэлийн системийг амраахаас гадна, оюун ухаанд сайнаар нөлөөлдөг. Энэ өнгөнд мөрөөдөмтгий, хүмүүстэй нээлттэй харилцаж, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг, саад тотгороос айдаггүй ч сэтгэл хөдлөлөө нуун далдалдаг хүмүүс дуртай байдаг. Улаан өнгө нь хүний анхаарлыг хүчтэй татдаг өнгө юм. Цусны даралтанд нөлөөлдөг мөн эрч хүч, баяр баясгалантай өнгө. Улаан өнгийн хувцас нийтэч, илэн далангүй байдлыг илэрхийлдэг. Шар өнгө амжилт, аз жаргал, оюун ухаан, сэтгэн бодох чадвар, авъяасыг билэгддэг. Дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлдэг. Сонин содон байдал, бүтээлч сэтгэлгээ, гэнэн, шийдэмгий, бардам байдлын илэрхийлэл нь шар өнгө юм.

ИХ

R-29 G-94 B-222 C-87 M-69 Y-0 K-0 Hex - #1D5EDE

1992

С УРГ У УЛ

R-237 G-50 B-55 C-0 M-100 Y-100 K-0 Hex - #Ed3237

Ь

R-254 G-210 B-82 C-0 M-16 Y-82 K-0 Hex - #FED252

МЭДЛЭГЭЭР БАЯЛГИЙГ БҮТЭЭНЭ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 4


Өнгөт дэвгэр дээрхи логоны хэрэглээ 1.3

ӨНГӨТ ДЭВСГЭРҮҮД БА БРЭНД ӨНГҮҮД Үндсэн брэнд өнгүүддээр логог ашиглахдаа логонд орж буй тухайн давхацсан өнгийг цагаанаар сольбож ашиглана. Мөн шаардлагатай нөхцөлд логог сэлвэт буюу дан цагаан, дан шар, дан улаан өнгөөрч ашиглаж болно

ИХ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ХУУДАС 5


Хар цагаан дэвсгэр дээрхи логоны хэрэглээ

1.4

ХАР ЦАГААН ДЭВСГЭРДЭЭР ЛОГОГ АШИГЛАХДАА Үндсэн брэнд өнгүүддээр логог ашиглахдаа логонд орж буй тухайн давхацсан өнгийг цагаанаар солибож ашиглана. Мөн шаардлагатай нөхцөлд логог сэлвэт буюу дан цагаан, дан шар, дан улаан өнгөөр ч ашиглаж болно

70%

90%

100%

40%

50%

60%

20%

30%

ИХ

10%

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ХУУДАС 6


Фото зурган дээрхи логоны хэрэглээ

ФОТО ЗУРГАН ДЭЭРХИ ЛОГОНЫ ХЭРЭГЛЭЭ Фото зураг нь олон төрлийн өнгүүд агуулсан ба логог өөрийн өнгөөр бүрэн харуулхад нэмэлт бууралт, нэмэлт фон, логог хар цагаан ба брэнд өнгөн дээр ашигласан шиг сэлвэт, цагаан, мөн үндсэн өнгүүддээр ашиглаж болно. Мөн брэндийг чанартай хадгалхын тулд тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийг харуулсан зургуудыг зориулж авч болох ба тэмдэгтийг дан ганцаар нь бүрэн ашиглаж болно.

1.4

Жигд өнгөтэй фонтой зураг: Логог үндсэн өнгөөр нь нэмэлт фонгүйгээр хэрэглэнэ

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ИХ

МАНДАХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

60% бууралттай 1 өнгөтэй зураг: Логог үндсэн өнгөөр нь нэмэлт фонгүйгээр хэрэглэх ба сэлвэт болгон ашиглана.

МАНДАХ

И Х С У Р Г У У Л Ь

Бууралтгүй өнгөт зураг: Логог үндсэн өнгөөр нь нэмэлт фонгүйгээр мөн бууралтгүйгээр хэрэглэж болохгүй

ИХ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ИХ

МАНДАХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

ХУУДАС 7


Текстэн дунд байрлах логоны хэрэглээ 1.6

ТЕКСТЭН ДУНД БАЙРЛАХ ЛОГОНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

Логог үргэлжилсэн урт тексттэй хэрэглэх тохиолдолд текстний дээр нь эсвэл урд нь дангаар нь байрлуулна.

Логог текстэн дунд ашиглахдаа урт үргэлжилсэн текстүүд дээр толгой болгож ашиглаж болно. Мөн аливаа тараах материал, албан бичиг, албан бланк урт үргэлжилэн текстүүд дээр дан ганцаар нь тодорхой хэмжээний жигд зай болгоныг авж ашиглах ба логог текстэн дунд байрлуулах буюу Text Wrap хийж болохгүй.

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

Con eraestrud tat, commy nis dolore do do dolore facipit nit at nonullam, quipsum nim dolore con ulla conum illa facipsuscil in erosting eu facipsustio doluptat. Guero ercil do dignim quate dolorem vulla ad tis ad tismodit dolestio commodolore duisi exeraestie ea conse ming eliscidunt iure facincil essi ero odigna am erci tet, quis num eugiamet veniametum velit ute feumsandiam, sum atie core tinisl ullaor si. Odio odio dipit ut lummy nullam iusciduis ectet, commy nullum aci

Текстэн дунд “Text Wrap” хийж оруулж болохгүй

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

Efficiently whiteboard vertical information before interdependent leadership. Conveniently communicate tactical manufactured products through turnkey benefits. Collaboratively morph process-centric methodologies after error-free information. Distinctively productize web-enabled systems before collaborative channels. Enthusiastically myocardinate interdependent niche markets and emerging platforms.

Credibly iterate team building e-markets through standards compliant models. Interactively synthesize cost effective paradigms whereas go forward process improvements. Dynamically restore goal-oriented niches whereas just in time web-readiness. Dramatically target plug-and-play strategic theme areas without best-of-breed users. Rapidiously re-engineer integrated convergence with just in time niches.

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 8


Үсгийн фонт 1.7

БРЭНД ФОНТ (ROBOTO CONDENSED)

Roboto Condensed (Light)

Roboto Condensed нь Гүүглэ санд байдаг Universal, Cryllic фонт бөгөөд албаны хэв маягийг агуулсан ба Web site, Application - д хэрэглэхэд технологи, кодчиллын хувьд нийцдэг фонт юм.

Roboto Condensed (Regular)

Roboto Condensed (Bold)

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890!@$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890!@$%

Монгол

Монгол

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмноөрстуүфхцчшщъыьэюя 01234567890!@$%

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмноөрстуүфхцчшщъыьэюя 01234567890!@$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890!@$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890!@$%

Монгол

Монгол

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмноөрстуүфхцчшщъыьэюя 01234567890!@$%

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмноөрстуүфхцчшщъыьэюя 01234567890!@$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890!@$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890!@$%

Монгол

Монгол

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмноөрстуүфхцчшщъыьэюя 01234567890!@$%

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОӨРСТУҮФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмноөрстуүфхцчшщъыьэюя 01234567890!@$%

ХУУДАС 9


Логоны буруу хэрэглээ 1.8

ИХ

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

ИХ

Хэлбэр эвдэхгүй

ИХ

УЛ

Г УР

У

ИХ С

Хазайлгахгүй

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

1992

Ь С УРГ У УЛ

Хүрээ хийх

Ь

Алслахгүй

92

Ь

Ь

Сүүдэрлүүлэхгүй

19

1992

С УРГ У УЛ

БРЭНДБҮҮК

ИХ

1992

Ь С УРГ У УЛ

Тэмдэгтийн өнгө солихгүй

1992

С УРГ У УЛ

Ь

Хэлбэр эвдэхгүй

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

Өнгийг ямарваа нэгэн байдлаар солих

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

Уусгахгүй

ХУУДАС 10


ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Агуулга АЛБАН ХЭРЭГЛЭЭ Албан бланк

2.1

Тушаал захирамж

2.2

Дугтуй

2.3

Хавтас

2.4

Туг, Дарцаг

2.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 11


Албан бланк 2.1

АЛБАН БЛАНК Албан тоотыг 80гр-тай цаасан дээр хэвлэнэ. Онцгой тохиолдолд 100 граммын цаасан дээр хэвлэвэл итгэл төрүүлэхүйц, чанартай харагдана. Албан тоотыг байгууллагын дотоод бүртгэлийн дагуу дугаарласан байна.

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

17024 Сүхбаатар дүүрэг, 29 хороо Утас : 11-7018-5950 Факс: 11-7018-5950 И-мэйл: info@mandakh.edu.mn http://mandakh.edu.mn/ № танай

-ны

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

17024 Сүхбаатар дүүрэг, 29 хороо Утас : 11-7018-5950 Факс: 11-7018-5950 И-мэйл: info@mandakh.edu.mn http://mandakh.edu.mn/ № танай

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

-ны

ХУУДАС 12


ХУУДАС 13


Тушаал захирамж 2.2

ТУШААЛ ЗАХИРАМЖ Албан тоотыг 80гр-тай цаасан дээр хэвлэнэ. Онцгой тохиолдолд 100 граммын цаасан дээр хэвлэвэл итгэл төрүүлэхүйц, чанарлтай харагдана. Албан тоотыг байгууллагын дотоод бүртгэлийн дагуу дугаарласан байна.

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ 20......оны......сарын......өдөр

Дугаар......

Мандах их сургууль

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ 20......оны......сарын......өдөр

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

Дугаар......

Мандах их сургууль

ХУУДАС 14


ХУУДАС 15


Дугтуй 2.3

ДУГТУЙ Брэнд өнгүүдийн шийдэлтэй ба логоны деталь болох symbol тэмдэгтийг оруулж өгсөнөөрөө үндэсний хэв маяг болон шинэлэг харагдана.

ИХ

МАНДАХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

Утас : 11-7018-5950 Факс: 11-7018-5950 И-мэйл: info@mandakh.edu.mn http://www.mandakh.edu.mn/

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-28, Шуудангийн хаяг: УБ-37, Шуудангийн хайрцаг: 441, Мандах Их Сургууль

Бодит хэмжээ 220mm x 110mm Бодит хэмжээ Хэмжээ: 335мм x 245мм

ИХ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

МАНДАХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

ХУУДАС 16


ХУУДАС 17


Хавтас 2.4

32 мм 20 мм

Лого тогой хэсэгдээр байрлах ба заагдсан хэмжээ харьцаануудыг авж байрлуулна.

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

2018

13 мм 15 мм

ХАВТАС

160 мм

202 мм

Бодит хэмжээ 210мм x 297мм

12мм 8мм

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 18


Туг, Дарцаг 2.5

ТУГ, ДАРЦАГ ИХ

МАНДАХ

2

199

БРЭНДБҮҮК

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

И Х С У РГ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Ь

Л

Үндсэн логог дээр доор зайнууд өөр хоорондоо жигд байрлуулах ба логоны деталь элементийг чимэглэл байдлаар оруулж болно. Мөн албаны харагдуулахыг хүсвэл деталь элементгүй оруулж болно.

1992

С УРГ У УЛ

УУ

ХУУДАС 19


Туг, Дарцаг 2.5

МАНДАХ

И Х С У Р Г У У Л Ь

МАНДАХ И Х С У Р Г У У Л Ь

МАНДАХ ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

МАНДАХ И Х С У Р Г У У Л Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 20


ХУУДАС 21


ХУУДАС 22


ХУУДАС 23


ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Агуулга АЖИЛТНУУДЫН ХЭРЭГЦЭЭ Нэрийн хуудас

3.1

Ажлын үнэмлэх

3.2

Энгэрийн тэмдэг

3.3

Хаяг бичих стандарт

3.4

Хувцаслалт

3.5

Тамга, тэмдэг

3.6

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 24


Хавтас 2.4

БАГШ АЖИЛЧИД НЭРИЙН ХУУДАС

МАНДАХ ИХ

1992

С УРГ У У

ЛЬ

И Х С У Р Г У У Л Ь

55 mm

Нэрийн хуудас нь хоёр талтай хэвлэгдэх ба ар талд нь лого дангаараа байрлаж нэмэлт логоны элементүүд зохиомжлогдож орно. Урд хэсэгт тухайн хүний үндсэн мэдээлэлүүд мөн нэмэлт элементүүд зохиомжлогдож орно.

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН СУРГУУЛЬ

ОЛОН УЛСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН СУРГУУЛЬ

ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ХАМТ ОЛОН

ЕВРОПЫН БИЗНЕС АСАМБЛЭЙН БҮС НУТГИЙН ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА

90 mm

Батболд НЯМ-ЭРДЭНЭ

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ

БРЭНДБҮҮК

(976-11)-89141044 (976-11)-333333 (976-11)-89141044 info@mandakh.edu.mn www.mandakh.edu.mn

И Х С У Р Г У У Л Ь

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-28,

38 mm

52 mm

Бодит хэмжээ 90мм x 55мм

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Утас: Факс: Гар утас: Цахим шуудан: Вэб хаяг:

55 mm

БАГШ

ХУУДАС 25


ХУУДАС 26


ХУУДАС 27


Хавтас 2.4

ЗАХИРЛЫН НЭРИЙН ХУУДАС

МАНДАХ ИХ

1992

С УРГ У У

ЛЬ

И Х С У Р Г У У Л Ь

55 mm

Нэрийн хуудас нь хоёр талтай хэвлэгдэх ба ар талд нь лого дангаараа байрлаж нэмэлт логоны элементүүд зохиомжлогдож орно. Урд хэсэгт тухайн хүний үндсэн мэдээлэлүүд мөн нэмэлт элементүүд зохиомжлогдож орно.

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН СУРГУУЛЬ

ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ХАМТ ОЛОН

ОЛОН УЛСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН СУРГУУЛЬ

ЕВРОПЫН БИЗНЕС АСАМБЛЭЙН БҮС НУТГИЙН ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА

90 mm

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ И Х С У Р Г У У Л Ь

Гомбожав НАНЖИД ЗАХИРАЛ, ПРОФЕССОР  89141044

Бодит хэмжээ 90мм x 55мм

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

 info@mandakh.edu.mn

 www.mandakh.edu.mn

 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-28,

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 28


ХУУДАС 29


Ажлын үнэмлэх 3.2

АЖЛЫН ҮНЭМЛЭХ

МАНДАХ ИХ

Ажлын үнэмлэх нь хоёр талтай хэвлэгдэх ба ар талд нь лого дангаараа байрлаж нэмэлт логоны элементүүд зохиомжлогдож орно. Урд хэсэгт тухайн хүний үндсэн мэдээлэлүүд мөн нэмэлт элементүүд зохиомжлогдож орно.

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

Б. НЯМ-ЭРДЭНЭ Албан тушаал: БАГШ Захирал................../Г. НАНЖИД/ Хүчинтэй хугацаа: 201 ... оны ... сарын ... өдөр CARD ID : 180403 Олгосон хугацаа: 2018.04.03

Бодит хэмжээ 90мм x 55мм

МАНДАХ И Х С У Р Г У У Л Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 30


ХУУДАС 31


ХУУДАС 32


Ажлын үнэмлэх 3.2

ЭНГЭРИЙН ТЭМДЭГ

MONGOLIA MONGOLIA

АНГЛИ

MONGOLIA

20mm

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 33


Энгэрийн тэмдэг 3.3

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 34


Энгэрийн тэмдэг 3.3

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 35


Хаяг бичих стандарт 3.4

Монголоор голлуулсан

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-28, Шуудангийн хаяг: УБ-37, Ш/Х:441, Мандах Их Сургууль Утас: 7018-5950, 7018-5949 Имэйл: info@mandakh.edu.mn

Англиар голлуулсан

Ulaanbaatar city, Songinokhairkhan district, 29th khoroo, Trade union street Шуудан-28, Postal address: УБ-37, Ш/Х:441, Mandakh University Phone: 7018-5950, 7018-5949 Email: info@mandakh.edu.mn

Монголоор зүүн талд шахсан

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-28, Шуудангийн хаяг: УБ-37, Ш/Х:441, Мандах Их Сургууль Утас: 7018-5950, 7018-5949 Имэйл: info@mandakh.edu.mn

Англиар зүүн талд шахсан

Ulaanbaatar city, Songinokhairkhan district, 29th khoroo, Trade union street Шуудан-28, Postal address: УБ-37, Ш/Х:441, Mandakh University Phone: 7018-5950, 7018-5949 Email: info@mandakh.edu.mn

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 36


Хувцаслалт 3.5

ХУВЦАСЛАЛТ Багш ажилчдийн өдөр тутамд өмсөх хувцас (хэт задгай, мөр, дал, суга ил гарсан, торон болон гэрэлтдэг, саатай, цацагтай материалаар хийгдсэн хувцас өмсөхийг хориглоно.)

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 37


Хувцаслалт 3.5

1992

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

3

3

ÌÀÍÄÀÕ Èõ Ñóðãóóëü

ХУУДАС 39


Хувцаслалт 3.5

ХУВЦАСЛАЛТ-СПОРТ ХУВЦАС /САГСАН БӨМБӨГИЙН ТОГЛОГЧИЙН ӨМСГӨЛ/ Багш ажилчдийн спорт тэмцээн болох сагсан бөмбөгийн өмсгөл нь бренд өнгө болох цэнхэр өнгөөр голлох ба шорт нь цагаан болон цэнхэр өнгөний хослол байна. Тус өмсгөл нь урдаа цагаан бичвэрээр тоглогчийн дугаар болон зүүн дээд талд Мандах Их Сургуулийн лого цагаан өнгөөр байрлана. Өмсгөлийн ард талд буюу нуруун хэсэгт тоглогчийн нэр болон дугаар байрлана. Дугаарын доод хэсэгт МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ гэсэн бичвэр байрлана. Шорт нь цагаан өнгөтэй байх ба цэнхэр өнгөний оруулгатай байна. Шортны доод хэсэгт баруун болон зүүн талд сургуулийн лого, тоглогчийн дугаар цэнхэр өнгийн бичвэрээр орсон байна.

1992

3

3

ÌÀÍÄÀÕ Èõ Ñóðãóóëü

ҮСГИЙН ФОНТ MOGUL ENGINE

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 39


Хувцаслалт 3.5

УРД ТАЛ

1992

3

ХАЖУУ ТАЛ

ХОЙД ТАЛ

3

ÌÀÍÄÀÕ Èõ Ñóðãóóëü

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 40


Хувцаслалт 3.5

ХУВЦАСЛАЛТ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 41


Тамга тэмдэг

3.6

ТАМГА ТЭМДЭГ

Заавал оруулах зүйлс: - Оноосон нэр - Өмчийн хариуцлагын ялгаа

И

ТТА0000

Х

- Харьяалал

ТТА0000

СУРГУУЛ

Ь

И

Ь

И

Ь

И

ТТА0000

Х

ТТА0000

СУРГУУЛ

Ь

- Регистрийн дугаар - Бүртгэлийн дугаар /тамганы үйлдвэрээс олгох/

И

И

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ТТА0000

Х

СУРГУУЛ

ТТА0000

Х

ТТА0000

ТТА0000

СУРГУУЛ

ТТА0000

Х

СУРГУУЛ

ТТА0000

Х

ТТА0000

Ь

ТТА0000

СУРГУУЛ

Ь

ХУУДАС 42


ХУУДАС 43


ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Агуулга БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭ Илтгэлийн дэвсгэр

4.1

Хурал зөвлөгөөн, индэр, мэдээллийн төв

4.2

Бичиг хэргийн хавтас

4.3

Урилга, мэндчилгээ

4.4

Бусад зүйлс

4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 44


Илтгэлийн дэвсгэр 4.1

ИЛТГЭЛИЙН ДЭВСГЭР

МАНДАХ ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

БАГШ, АЖИЛТНЫ ХӨГЖЛИЙН ХОРОО /2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ 1-Р УЛИРАЛ/

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 45


Хурал зөвлөгөөн, индэр, мэдээллийн төв 4.2

МАНДАХ ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

БОЛОМЖ ба ХӨГЖИЛ ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад МАТЕМАТИКИЙН ШАЛГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

ГАЙХАМШИГТ ТАРХИ БА АНГЛИ ХЭЛ СУРАХ АРГА ЗҮЙ

ДОКТОР ДЭД ПРОФЕССОР С.ЦОЛМОН

МОНГОЛЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ АКАДЕМИЙН ЗАХИРАЛ Ц.ХҮРЭЛТУЛГА

МҮЭСТО

 2018.04.07 10:30AM 

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

70185950, 89040274, 95854140

ХУУДАС 46


МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 47


Бичиг хэргийн хавтас 4.3

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 48


МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ БРЭНДБҮҮК та бүхэндээ чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье!

болон боловсролын салбарын нийт ажилтнууд

өдрийг тохиолдуулан оюутан, сурагч, эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгчид

Энэхүү хамгийн сэтгэл догдлуулсан, гэгээлэг сайхан баярын

эрдмийн их баярын нээлт эхэлж байна.

2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийн анхны хонхны дуу цангинаж,

Ýðõýì õ¿íäýò áàãø ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷èä, îþóòàí, ñóðàã÷, ýöýã ýõ÷¿¿äýý!

1992

Ìýíä÷èëãýý

Ìýíä÷èëãýý

Урилга, мэндчилгээ 4.4

Óðèëãà

Мандах Их Сургуулийн удирдлага, багш, ажилтан, оюутан залуус

Эрхэм хүндэт ....................... таныг

та бүхэн 2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирнэ үү.

Óðèëãà НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ 2018 оны 09-р сарын 03-ны өдрийн 09:00 цагаас Мандах Их Сургуулийн хичээлийн байрны өмнөх талбайд болно.

ХУУДАС 49


Урилга, мэндчилгээ 4.4

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 50


Урилга, мэндчилгээ 4.4

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 51


19

92

Урилга, мэндчилгээ 4.4

S BU IN ND SA E S

СУРТАЛЧИЛГААНЫ ИЖ БҮРДЭЛ

01 7,

СУРТАЛЧИЛГААНЫ ИЖ БҮРДЭЛ

BrandBOOK

F2

BrandBOOK

AS O

SS. INE

1992

TE XT ME S

GE SA

SA

E US RE

DESIGNED BY BASIC DESIGN

DESIGNED BY BASIC DESIGN

OUT YY DB

H AN

D ADULTS FOR PERSON

AL, FA MILY AN D

SO CIA LP

UR PO

19

19

92

92

1992

СУРТАЛЧИЛГААНЫ ИЖ БҮРДЭЛ

AS O

01

S BU IN ND SA E S

F2 7, TE XT ME S

SA

E US RE

DESIGNED BY BASIC DESIGN

GE SA

SS. INE

BrandBOOK DESIGNED BY BASIC DESIGN

OUT YY DB

H AN

D ADULTS FOR PERSONAL, FA MILY AN

DS OC IAL

PU RP O

19

92

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 52


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 53


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 54


Бусад зүйлс 4.5

ТҮЛХҮҮРИЙН ООСОР

1992

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 55


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 56


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 57


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 58


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 59


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 60


Бусад зүйлс 4.5

РОМБО

МАНДАХ ИС

МАНДАХ ИС

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 61


Бусад зүйлс 4.5

230.0 mm

A4

210.0 mm

317.0 mm

297.0 mm

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 62


Бусад зүйлс 4.5

A4

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 63


Бусад зүйлс 4.5

A4

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 64


Бусад зүйлс 4.5

A4

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 65


Бусад зүйлс 4.5

A4

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 66


Бусад зүйлс 4.5

A4

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 67


Бусад зүйлс 4.5

БАТЛАМЖ БАТЛАМЖ бичгийг А4 болон А3 форматаар 300гр-тай цаасан дээр хэвлэнэ. Онцгой тохиолдолд төмөр дээр шарж гаргаж ашиглах боломжтой бөгөөд жааз хүрээнд хийж болно.

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Хэмжээ 420мм х 297мм /А3/ 297мм х 210мм /А4/ As of 2017, text messages are used by youth and adults for personal, family and social purposes and in business. Governmental and non-governmental organizations use text messaging for communication between colleagues. As with emailing, in the 2010s, the sending of short informal messages has become an accepted part of many cultures.[1] This makes texting a quick and easy way to communicate with friends and colleagues, including in contexts where a call would be impolite or inappropriate (e.g., calling very late at night or when one knows the other person is busy with family or work activities).

Захирал, Ph.D Г.Нанжид

Захирал, Ph.D Г.Нанжид УЛААНБААТАР ХОТ 2018.04.12

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 68


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 69


Бусад зүйлс 4.5

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

ӨРГӨМЖЛӨЛ ӨРГӨМЖЛӨЛ бичгийг А4 болон А3 форматаар 300гр-тай цаасан дээр хэвлэнэ. Онцгой тохиолдолд төмөр дээр шарж гаргаж ашиглах боломжтой бөгөөд жааз хүрээнд хийж болно.

Хэмжээ 420мм х 297мм /А3/ 297мм х 210мм /А4/

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ӨРГӨМЖЛӨЛ As of 2017, text messages are used by youth and adults for personal, family and social purposes and in business. Governmental and non-governmental organizations use text messaging for communication between colleagues. As with emailing, in the 2010s, the sending of short informal messages has become an accepted part of many cultures.[1] This makes texting a quick and easy way to communicate with friends and colleagues, including in contexts where a call would be impolite or inappropriate (e.g., calling very late at night or when one knows the other person is busy with family or work activities).

Захирал, Ph.D Г.Нанжид

Захирал, Ph.D Г.Нанжид

УЛААНБААТАР ХОТ 2018.04.12

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 70


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 71


Бусад зүйлс 4.5

ХУАНЛИ 2018 ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

Хуанлийг А3 форматаар 300гр-тай цаасан дээр хэвлэнэ. Онцгой тохиолдолд жааз хүрээнд хийж болно.

Хэмжээ 420мм х 297мм /А3/

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ НЭГДҮГЭЭР САР

ХОЁРДУГААР САР

ГУРАВДУГААР САР

ДӨРӨВДҮГЭЭР САР

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 6 7 12 13 14 19 20 12 26 27 28

ТАВДУГААР САР ДА МЯ ЛХА ПҮР 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31

5 12 19 26

ЗУРГААДУГААР САР

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

2 9 16 23 30

ДОЛДУГААР САР

3 10 17 24

4 11 18 25

1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

НАЙМДУГААР САР

АРАВДУГААР САР

АРВАННЭГДҮГЭЭР САР

АРВАНХОЁРДУГААР САР

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ

1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

БЯ 2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

ЕСДҮГЭЭР САР

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

7 14 21 28

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ 5 12 19 26

НЯ 6 13 20 27

6 13 20 27

ДА МЯ ЛХА ПҮР БА БЯ НЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4 11 18 25

БЯ 5 12 19 26

4 11 18 25

НЯ 3 10 17 24

3 10 17 24

БА 4 11 18 25

1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28

6 13 20 27

6 7 13 14 20 21 27 28

6 13 20 27

7 14 21 28

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30

ДА МЯ ЛХА ПҮР 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

БА 3 10 17 24 31

БЯ 4 11 18 25

НЯ 5 12 19 26

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

Бид мэдлэгээр баялгийг бүтээнэ.

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 72


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 73


Бусад зүйлс 4.5

ХУАНЛИ 2018

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

Хуанлийг 220х160мм форматаар 300гр-тай цаасан дээр хэвлэнэ.

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

2018

Хэмжээ 220мм х 160мм

КАЛЕНДАРЬ

Бид мэдлэгээр баялгийг бүтээнэ.

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 74


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 75


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 76


Бусад зүйлс 4.5

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 77


Бусад зүйлс 4.5

МА Н

ДА

С У Р Г У У Л Ь

Х

БУСАД ХЭРЭГЛЭЭ

И Х

Логог ашиглах үндсэн зарчмыг барих ба тохирох өнгөндээр сэлвэт байдлаар ашиглаж болно. Мөн тухайн хэвлэх бүтээгдэхүүн маань компанийн брэнд өнгийг барьсан байх шаардлагатай.

11 12 1 10

2 ИХ

ИХ

С УРГ У У

ЛЬ

9

1992

С УРГ У УЛ

1992

3

Ь

МАНДАХ

4

8

ИХ СУРГУУЛЬ

7

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

6

5

ХУУДАС 78


ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Агуулга СУРТАЛЧИЛГАА Тараах материал

5.1

Постер

5.2

Тайлан танилцуулга

5.3

Үзэсгэлэн экспо

5.4

Гэрэлт самбар, гудамжны самбар

5.5

Тээврийн хэрэгсэл

5.6

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 79


Тараах материал 5.1

ТАРААХ МАТЕРИАЛ

БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

МЕНЕЖМЕНТИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

УДИРДЛАГЫН

ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

МЕНЕЖМЕНТИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ДИЗАЙНЫ БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

СИСТЕМИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ИНЖЕНЕРИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ХАНГАМЖИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

ХУУДАС 80


Тараах материал 5.1

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 81


Постер 5.2

ПОСТЕР

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

МЭДЛЭГЭЭР БАЯЛГИЙГ БҮТЭЭНЭ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

 70185950,70185949  info@Mandakh.edu.mn  www.mandakh.edu.mn  СХД-29р хороо Мандах Их Сургууль

ХУУДАС 82


Тайлан танилцуулга 5.3

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ANNUAL

REPORT 2018

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

БРЭНДБҮҮК

ТАНИЛЦУУЛГА 2018-2019 WWW.MANDAKH.EDU.MN

ХУУДАС 83


Тайлан танилцуулга 5.3

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 84


Үзэсгэлэн экспо 5.4

ҮЗЭСГЭЛЭН ЭКСПОГИЙН АРЫН ФОН Хүний нүдэнд тусгахын тулд цэнхэр өнгийн фон ашиглах ба өөрсдийн үйл ажиллагааны текстууд зургуудыг томоор бичиж арын фонд зураг эсвэл дангаар нь ашиглаж болно.

БОЛОМЖ ба ХӨГЖИЛ ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад ГАЙХАМШИГТ ТАРХИ БА АНГЛИ ХЭЛ СУРАХ АРГА ЗҮЙ МОНГОЛЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ АКАДЕМИЙН ЗАХИРАЛ Ц.ХҮРЭЛТУЛГА

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

МАТЕМАТИКИЙН ШАЛГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ ДОКТОР ДЭД ПРОФЕССОР С.ЦОЛМОН

ХУУДАС 85


Гэрэлт самбар, гудамжны самбар 5.5

ҮЗЭСГЭЛЭН ЭКСПОГИЙН ТУГ ҮЗЭСГЭЛЭН ЭКСПОГЫН ТУГ Хүний нүдэнд тусгахын тулд цэнхэр өнгийн фон ашиглах ба өөрсдийн үйл ажиллагааны текстууд зургуудыг томоор бичиж арын фонд зураг эсвэл дангаар нь ашиглаж болно.

ИХ

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ

МАНДАХ

ИХ СУРГУУЛЬ

ИХ СУРГУУЛЬ

ХУУДАС 86


ХУУДАС 87


Гэрэлт самбар, гудамжны самбар 5.5

ЭЛСЭЛТ АВЧ

ЭХЭЛЛЭЭ ИХ

2018-2019

1992

WWW.MANDAKH.EDU.MN

С УРГ У У

ЛЬ

AпeксМeд ЭМНЭЛЭГ Бидний Нэр - Бидний Амлалт

 70185950,70185949  info@Mandakh.edu.mn  www.mandakh.edu.mn  СХД-29р хороо Мандах Их Сургууль

AпeксМeд ЭМНЭЛЭГ Бидний Нэр - Бидний Амлалт

ЭЛСЭЛТ АВЧ

ЭХЭЛЛЭЭ

ЭЛСЭЛТ АВЧ

ЭХЭЛЛЭЭ 2018-2019

WWW.MANDAKH.EDU.MN

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

 70185950,70185949  info@Mandakh.edu.mn  www.mandakh.edu.mn  СХД-29р хороо Мандах Их Сургууль

БРЭНДБҮҮК

2018-2019

WWW.MANDAKH.EDU.MN

 70185950,70185949  info@Mandakh.edu.mn  www.mandakh.edu.mn  СХД-29р хороо Мандах Их Сургууль

ЭЛСЭЛТ АВЧ

ЭХЭЛЛЭЭ 2018-2019

WWW.MANDAKH.EDU.MN

 70185950,70185949  info@Mandakh.edu.mn  www.mandakh.edu.mn  СХД-29р хороо Мандах Их Сургууль

ХУУДАС 88


Тээврийн хэрэгсэл

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

5.6

ХУУДАС 89


Тээврийн хэрэгсэл

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

5.6

ХУУДАС 90


Тээврийн хэрэгсэл

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

5.6

ХУУДАС 91


Нэмэлт

ОЮУТНЫ ҮНЭМЛЭХ МАНДАХ

Оюутны үнэмлэх нь пластик карт дээр 2 талтай байх ба нүүрэн талд тухайн оюутны 4х3 цээж зураг, овог нэр, суралцаж буй тэнхим, анги, оюутны үнэмлэхний дугаар, олгосон огноо, хүчинтэй хугацаа болон сургуулийн захиргаа, албан тушаалтны гарын үсэг, тамгатайгаар гарна. Харин ар талд суурь цэнхэр өнгийн дэвсгэр дээр сургуулийн логог байршуулсан байна.

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

И Х С У Р Г У У Л Ь

ИХ

ХЭМЖЭЭ 90мм Х 55мм

CARD ID : 180403 Олгосон хугацаа: 2018.04.03 Овог, нэр:

Батболд БАТБААТАР

Мэргэжил:

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

Захирал......................./Г. НАНЖИД/ И

ТТА0000

Х

ТТА0000

СУРГУУЛ

Ь

Хүчинтэй хугацаа: 201 ... оны ... сарын ... өдөр

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 92


Нэмэлт

ЗОЧНЫ ҮНЭМЛЭХ Зочны үнэмлэх нь Мандах Их Сургуулийн лого болон бренд өнгийн үзэмжийг шингээсэн байх ба ар талд суурь цэнхэр өнгийн дэвсгэр дээр сургуулийн логог байршуулсан байна.

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ХЭМЖЭЭ 110мм Х 70мм

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ЗОЧИН

HOSPITAL APPOINTMENTS

REMINDERS OF HOSPITAL APPOINTMENTS

2018.04.23

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 93


Нэмэлт

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 94


Нэмэлт

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БИД МЭДЛЭГЭЭР БАЯЛГИЙГ БҮТЭЭНЭ МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

БИД МЭДЛЭГЭЭР БАЯЛГИЙГ БҮТЭЭНЭ. Мэдээллийн самбар нь акриллан материал болон хөөсөн самбар дээр хэвлэгдэж болно. Үндсэн текстүүд бренд цэнхэр өнгөтэй байх ба туслах текстүүд цэнхэр суурь дээр цагаан өнгөтэй байна.

i

МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

ТАНИЛЦУУЛГА

ДҮРЭМ ЖУРАМ

ТУШААЛ ШИЙДВЭР

МЭДЭЭ

МЭДЭЭЛЭЛ

ЦАГ ҮЕ

СОНИН ХАЧИН

ЗАРЛАЛ

ХЭМЖЭЭ 1200мм Х 1200мм

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

http://www.mandakh.edu.mn/

info@mandakh.edu.mn

7018-5950, 7018-5949 ХУУДАС 95Нэмэлт

NEWSLETTER

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ 2017 |9, 10 сар| Newsletter

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

МАНАЙ СУРГУУЛЬ “ИХ СУРГУУЛЬ” БОЛЛОО Их сургуульд тавигдах шаардлага шалгуурыг хангасан тухай, холбогдох байгууллага ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн манай сургуулийг “Их сургууль”-ийн ангилалд хамруулах тухай БСШУС-ын сайдын 2017.07.28-ны өдрийн тушаалыг БСШУСЯ-ны Дээд боловсролын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Амаржаргалан, ахлах мэргэжилтэн Батсайхан, Баяр, Энхээ нар сургуулийн удирдлагад 8 сарын 3-нд nгардууллаа. Тушаалд заасны дагуу манай сургууль 2017.08.01-ний өдрөөс эхлэн “ИХ СУРГУУЛЬ” боллоо.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

NEWSLETTER

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН БОЛОВСРОЛЫН Ч АН АРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ, ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ.

МАНДАХ БҮРТГЭЛ ИХ СУРГУУЛИЙН 26 ДАХЬ УДААГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН НЭЭЛТ

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ ДЭЛХИЙН БАГШ НАРЫН БАЯРЫН ӨДӨР

АЛСЫН ХАРАА ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ ХҮРСЭН СУДАЛГАА-СУРГАЛТЫН ИХ СУРГУУЛЬ БОЛОХ.

Мандах Бүртгэл Их сургуулийн 26 дах удаагийн буюу 2017-2018 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2017 оны 09 сарын 04-ны өдөр ёслол төгөлдөр боллоо. Нээлтийн арга хэмжээг Мандах Бүртгэл Их Сургуулийн захирал профессор Г.Нанжид нээж, нийт эрдэмтэн багш, оюутан суралцагчид, ажилчиддаа 2017-2018 оны шинэ хичээлийн жилийн баяр хүргэж, Их сургуулийн анхны хичээлийн жил эхлэж буйг баяртайгаар мэдэгдлээ. Мөн энэ хичээлийн жилд Чанарын удирдлагын ISO-9001:2015 олон улсын стандартыг бүрэн нэвтрүүлэх, Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг улам эрчимжүүлэх гол зорилтыг дэвшүүлж буйг онцлон тэмдэглэлээ.

УРИА БИД МЭДЛЭГЭЭР БАЯЛГИЙГ БҮТЭЭНЭ

ҮНЭТ ЗҮЙЛС •ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ •ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭН •ЁС ЗҮЙ, ХАРИУЦЛАГА •ОЮУНЛАГ, ХҮНЛЭГ, НЭГДМЭЛ БАЙДАЛ

НАМРЫН УРГАЦ ХУРААЛТАД ЯВЛАА 

АВЪЯАСЛАГ МАНДАХЧУУД

2018 он

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

http://www.mandakh.edu.mn/ info@mandakh.edu.mn 7018-5950, 7018-5949

PAGE 1 OF 4

ХУУДАС 97


Нэмэлт

NEWSLETTER

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

БРЭНДБҮҮК

ХУУДАС 98


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.