Page 1


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:51 P谩gina 1

IRAKASLEEN AGENDA 2013-14

GERNIKA BHI www.gernikabhi.com


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:51 P谩gina 2

3

DATU PERTSONALAK Izena: Abizenak: Helbidea: Herria: Posta elektronikoa: Laneko helbidea: Herria: Posta elektronikoa:

Telefonoa:

Telefonoa:

GERNIKA BHI www.gernikabhi.com


02 Hasiera 13-14_Maquetación 1 19/07/13 07:51 Página 4

4

5

IRAKASLEAK GOGOAN HARTZEKOAK 1. Sarrera Ikastetxeetan ematen diren eskolek berebiziko garrantzia dute nolako iraupena eta kalitatea agertzen dituzten. Horretarako, nola ez, eskolaren iraupena, nahitaez, bete egin behar da eta eskolak eraginkorrak izateko gelan giro egokia lortu, hau da, gutxieneko isiltasuna bermatu, elkarren arteko errespetua erdietsi eta ikasleek egunero lan egiten jadetsi. Aurreko helburuak lortzeko, ordukotasuna, ikasleen asistentzia, ikasgela barruko giro egokia, huelgak ondo kudeatzea eta zaintzak ondo egitea ezinbestekoak dira. Eta honi guztiari ikasgelen garbitasuna eta baliabide materialak era egokian erabiltzea batu behar zaizkio. Ikastetxe batek, edozein gizataldek bezala, arautua du bere jarduera, hots, mailaz igarotzeko baldintzak, ikasle-taldeak nola osatu, erreklamatzeko prozedura…. Ikastetxeak ondoko dokumentuetan batuta dauzka: Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua, Ikastetxearen Curriculum Proiektua, Hizkuntza proiektua eta Antolakuntza eta Jarduera Arautegia. Aipatutako dokumentuok sarean N karpetan aurki ditzakezue, ondoko helbidean: N: LEGEAK ETA ARAUTEGIAK\Ikastetxearen Arautegiak edo dokumentuen apalean AZ batean gordeta.

2. Ordukotasuna Urritik maiatzera astelehen, astearte eta ostegunetan bi txirrin joko dira (arratsaldeetan izan ezik): klasea amaitu dela adierazteko, bata eta handik bost minutura, bestea, klasea hasi egin behar dela jakinarazten diguna. Asteazken eta ostiraletan txirrin bakarra izango dugu klase baten amaiera eta hurrengoaren hasiera bereizteko. Ekainean eta irailean ere txirrin bakarra izango dugu. Txirrin hotsaren inguruan klaustroak honako erabakiak hartu ditu: - Irakasleak txirrina entzun bezain laster irakasle gelatik aterako dira. - Inor ez da klasetik aterako txirrina jo arte. - Ikasleei dagokienez, ikasgelan itxaron behar diote irakasleari, edo bere aurretik gelara sartu. Ikasle bat berandu datorrenean, orduz kanpo jarriko zaio. Hiru orduz kanpo hutsegite baten baliokide denez, DBHko tutoreak ikaslearen etxera deituko du. Berandu etortzea ohikoa baldin bada, jarrerako notan kontuan hartuko da.

GERNIKA BHI Karlos Gangoiti kalea 23 48300 Gernika-Lumo Tel.: 94 625 0589 Faxa: 94 625 0753 E-maila: 014320aa@hezkuntza.net

www.gernikabhi.com

3. Sasieskolen kontrola DBHn zein batxilergoan irakasleak egunero jasoko ditu klasera etorri ez direnen izenak.

3.1. DBH - DBHn egunean bertan eman behar zaio hutsegitearen berri dagokion tutoreari (horretarako irakasle gelan egongo den koaderno batean idatzi behar dira hutsegiteak) eta eInikan sartu, buletinean ager daitezen. Tutoreak egunean bertan deitu behar du etxera.

- DBHn hutsegite guztiak justifikatu behar dira, biharamunean. - Tutoreak, egiaztagiriak aztertuta, hutsegiteak justifikatukoditu.

3.2. DBH0n - EInika sistemaren bidez sartu beharko dituzte irakasleek hutsegiteak. Tutoreak, egiaztagiriak aztertuta, hutsegiteak justifikatuko ditu. Aste jakin bati dagozkion hutsegiteak hurrengo asteko asteartea baino lehenago sartuko ditu irakasleak. - Batxilergoan ebaluazio berean justifikatu gabeko hamargarren hutsegitea eginda tutoreak etxera deituko du. Ikasle bati ikasturte hasieratik 30 hutsegite metatzen zaizkionean, tutoreak honen berri emango die talde horretako irakasle guztiei eta 40 hutsegite metatzen zaizkionean, Elkarbizitza Batzordea bilduko da kasua aztertzeko. Berdin 50, 60… hutsegite metatzen zaizkionean ere. Irakasgai guztietan matrikulatuta egonez gero: justifikatu gabeko 60 hutsegitetik gora, etengabeko ebaluazioa ezinezkoa izateagatik, eskubide hori galdu egingo du. Hala ere, ohiko zein ezohiko deialdiko nahikotasunean aurkeztu ahal izango da. Bestalde, irakasgai jakin batean (irakasgai guztietan zein irakasgai solteetan matrikulatuta egon arren), justifikatu gabeko %10ak huts egiten badu (4 orduko ikasgaietan 13 huts egite, 3 ordukoetan 10, 2 ordukoetan 7 eta 1 ordukoetan 4), etengabeko ebaluaziorako eskubidea galduko du, baina, kasu honetan ere, ohiko zein ezohiko deialdiko nahikotasunean aurkeztu ahal izango da.Hutsegite guztiak buletinean agertuko dira, justifikatuak zein justifikatu gabeak. (2009/04/02ko Eskola Kontseiluan onartua.) Elkarbizitza Batzordea ondoko hauek osatuko dute: ikasketaburuak, tutoreak, gelako delegatuak eta inplikatutako ikasleak, eta horrela dagokionean, orientazio zerbitzuko partaideren batek.

4. Komunera joatea Kasu larria ez bada, klaseen arteko denbora tartean joan beharko dute ikasleek komunera.

5. Kanporaketak Ikasleren bat kanporatzen bada, -klasearen jarduna oztopatzen duelako edo beste edozein arrazoirengatik- zuzendaritzara joateko agindua eman behar zaio. Irakasleak bi aukera ditu: bata, gelan bertan lehen eranskinari (Ikus 1. eranskina hurrengo atalean) dagokion zatia betetzea; bestea, klasea amaitutakoan, zuzendaritzan azaltzea idatziz gertatutakoa. Zuzendaritzan ikasleari izen-deiturak hartu eta kanporatzearen arrazoia galdetuko zaio. Lehen eranskinaren hiru fotokopia egin behar dira: bat, irakasleentzat, beste bat tutorearentzat eta bestea, ikasketaburuarentzat. Originala ikasleari emango zaio, etxean entregatzeko. Ikasleak jakinarazpenaren frogagiria sinatuta ekarri beharko dio irakasleari. - Batxilergoan, hiru kanporatze metatzen zaizkionean ikasle GERNIKA BHI www.gernikabhi.com


02 Hasiera 13-14_Maquetación 1 19/07/13 07:51 Página 6

6

7

IRAKASLEAK GOGOAN HARTZEKOAK bati, elkarbizitza batzordea bilduko da, ikaslearen jarrera eta hutsegiteen zergatia aztertzeko. - DBHn ez da kanporatzerik onartuko, muturreko kasuetan izan ezik. Ikaslea kanporatua bada zuzendaritzatik pasatu ostean, klasera itzuliko da. Ikasle kanporatu guztiek zuzendaritzatik pasatu behar dute. Ez da onartuko bestelako kanporaketarik.

6. Disziplina arazoekiko formularioak, protokoloak. Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuaren arabera, irakasle guztiek eskumena dute berehala zuzentzeko ikasleen jokabide desegokiak (falta arinak), baita bere aurrean bizikidetzaren aurkako jokabideren bat (falta larria) edo bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabideren bat (falta oso larria) ere gertatzen bada. Edozein kasutan, ikaslea unean bertan hitzez ohartaraziko du edota zuzendaritzara bidaliko du. Zuzendaritzari dagokio falta larriak eta oso larriak zuzentzeko eskumena. Falta arinak zuzentzeko, irakasleak ondoko neurriak har ditzake: a) hitzezko ohartarazpena, b) idatzizko ohartarazpena, I. eranskina (Ikusi 11.orrialdean) c) zuzendaritzara bidaltzea, d) atsedenaldietan ikasketa lanak edo arauak barneratzeko aktibitateak agintzea, e) jarduera akademikoak agintzea.

7. Mugikorren, MP3, MP4 eta era honetako aparatuen gaineko araua. Debekatzen zaie ikasleei mugikorrak, MP3, MP4 eta era honetako aparatuak erabiltzea edo agerian eramatea. Ikasleari aparatua konfiskatuko zaio, momentuan itzali, gurasoei gertatutakoaren berri emango eta gurasoek jaso beharko dute aparatua zuzendaritzan. Aparatua edukitzekotan, motxilan gordeta eta itzalita egon behar du. Salbuespen moduan, ezinbestean, ikasle batek premiazko deiren bat jaso behar badu mugikorra “isiltasuna” aukeran utz dezake piztuta eta deia egin behar badu, irakasle bati esango dio, eta alboan duela egingo du. Irakasleei dagokienez, mugikorra gelara eramatekotan, edo itzalita edo “isiltasuna” aukeran eraman beharko dute.

8. Grebak direla eta... Ikasleen grebetan nola jokatu behar den AJAn dago zehaztuta. 72. artikuluaren 5. atalean, hain zuzen ere. Dena dela, ondokoak gogoraraztea komeni da: - Greba-deialdia 24 ordu aurretik Zuzendaritzan idatziz aurkeztu behar da, arrazoiak eta proposatutako ekintzak zehaztuz. - Ikasleek bozketak paperez egin behar dituzte. - DBHko lehen zikloan ezin daiteke grebarik egin. Bigarren zikloko ikasleek egin dezakete, baina ezin dira ikastetxetik irten. GERNIKA BHI www.gernikabhi.com

- Azterketak errespetatuko dira. - Arauz kanpoko greba egingo balitz, irakasleek normal emango genuke klase. - Greba egiten ez duten ikasleei klase eman behar zaie, beti ere greba egin duten ikasleen kaltetan izan gabe. - Greban (edo ikasleek antolatutako hitzaldietan) parte hartuko duten ikasleen zerrendak irakasle-gelan jarriko dira. Irakasleak dagokion taldeko zerrendaren fotokopia egingo du, eta falta ipiniko diote greba egin ez (edo hitzaldirako apuntatu ez) eta ikasgelan ez dagoen ikasleari. - Irakasleek ikasleen greba-orduak eInikan sartuko dituzte.

9. Garbitasunaz eta materiala zaintzeaz. Irakasle guztion eta bakoitzaren ardura da ikasleek gelak garbi mantentzea eta garbi eduki ditzatela eskatzea. Hau guztia gainbegiratzea tutoreari dagokio. Jokaera berbera materiala zaintzearekin: mahaiak, aulkiak, ateak, hormak... ez dira hondatu behar ezta zikindu ere. Ikasgelaren bat neurriz kanpo zikintzen denean, ikasleek eurek garbitu beharko dute. Ikasgeletan nahita egindako apurketak egileek eurek ordaindu beharko dituzte. Zuzendaritzaren ardura da hori gainbegiratzea. Saio bakoitzaren amaieran, ikasgelan dagoen irakasleak giltzapean utzi beharko du gela.

9.1. Ikastetxeko ondasun higigarriak eta instalazioak errespetatzea eta modu egokian erabiltzea. Apurketak nahi gabe gertatzen badira, ez dute ikasleek zertan ordaindu. Ikasle guztien eta bakoitzaren ardura da materiala zaintzea. Ikasgeletan nahita egindako apurketak egileek eurek edo, egileak harrapatzerik ez balego, gelako ikasleek ordaindu beharko dituzte. Zuzendaritzaren ardura da hori gainbegiratzea. (2009/06/02-ko klaustroan onartua).

10. Zaintzak. Zaintzak bi eratakoak dira: ikastorduetako zaintzak eta atsedenaldietako zaintzak. Zaintzan dauden irakasleek ondoko ardurak dituzte: - Irakasle-gelako zaintza-orrian irakasleen hutsegiteak eta berandu-etortzeak jasotzea, baita zaintzako irakasleen sinadurak ere adieraztea. - Klase orduetan pasabideetan isiltasuna bermatzea. - Hutsik geratzen diren geletan –ikasleak soinketara joan direlako edota irakasleren bat etorri ez delako- lapurretak saihestea. - DBHko eta batxilergoko ikasgelaren batean irakaslerik ez balego, zaindariek hartuko lukete gela horren ardura, eta falta den irakasleak aurretiaz jakin badaki egun horretan etorriko ez dela, lana utziko du talde horrentzat. Batxilergoan aurreko egunean irakaslea ez dela institutura joango jakina denean,goizeko lehengo orduan ez etortzeko, eta goizeko azken orduan etxera joateko aukera izango dute ikasleek.

Irakasle-zaindariek beren funtzioak ondo bete ditzaten txirrina entzun bezain laster joan beharko dira euren ardurak betetzera.

10.1 Atsedenaldietarako zaintzak. 1. Irakasle bat batxilergoko eremura joango da. Irakasle horrek arreta berezia izango du inguru horretan. 2. Bigarren irakaslea ikastetxeko sarrera nagusira. Aurreko eta eskuineko aldeak zainduko ditu, irten ezin diren ikasleei irtetea galaraziz. a. Gogoratu DBHko lehen eta bigarren mailako ikasleak ezin direla ikastetxetik irten atsedenaldietan. b. Hirugarren eta laugarren mailakoak karneta erakutsiz irten daitezke; eta batxilergokoak dagokien atetik irten daitezke euren gurasoek berariaz kontrakorik adierazi ez badute. Edozelan ere, adinez nagusi diren ikasleak beti irten ahal izango dira. 3. Hirugarrenak atzeko aldea (kirol zelaien ingurua) zainduko du. 4. Laugarrenak DBHko ikasleak lehen solairutik kanporatuko ditu eta lehen solairuaz arduratuko da, batxilergoko eremua barne. 5. Bosgarren irakasleak DBHko ikasleak bigarren solairutik kanporatuko ditu eta bigarren solairuaz arduratuko da, batxilergoko eremua barne. Zeregin hauek txandakatu egingo dituzte zaindariek. Hau errazteko, nori non dagokion zaintza egitea zaintza koadernoan idatzita egongo da.

10.2 Zaintza arruntak. Hauetarako zaintza-koadernoa erabiliko da. Egun bakoitzerako orrialde bi erabiliko ditugu. Ezkerreko orrialdean falta izango diren irakasleen izenak idatziko dira eta hauek utzitako lana zein gelatan eta zein taldetan ikasleek egin behar duten zehaztuko da. Honez gain, noren ordez eta nork (zein irakasle-zaindarik) ordezkatuko duen idatziko dugu bigarren orrialdean. Zaintza koadernoa iragarki-taularen azpian, mahai batean, egongo da. Honen ondoan, erreteiluan, falta izango diren irakasleek utzi dituzten lanak. Irakasle-zaindariek koadernoan ikusiko dute gelaren batera joan behar duten ala ez. Baiezkoa bada, orrian apuntatuko dira. Geletara joan behar ez duten irakasleak pasilloetatik ibiliko dira. Dena kontrolpean dagoenean, haietako bat, irakasle ibiltaria, etengabe ibiliko da pasilloetatik, elkarbizitza arauak eta klaseak emateko baldintza minimoak bete daitezen. Bigarren koaderno batean idatzita egongo da zaintza egun bakoitzean nor izango den irakasle ibiltaria, nor lehen zaindaria (ikasgela bakar batera sartu beharra dagoenean, nor sartuko den). Bigarren zaindaria, hirugarren zaindaria… Zaindari bat liburutegian egongo da. Liburutegiko zaindaria ez badago, beste zaindariren batek ordezkatu beharko du. Zaindari nahikorik ez badago, irakasleen hutsegiteak betetzerik ez dagoenean: - Gela horretako irakasleek ordua aprobetxa dezakete klasea emateko.

- Zaindariek ikasleak liburutegira eraman ditzakete lekurik badago, eta bertan eurekin gelditu.

10.3. Egoera bereziak. 1.Irakasle asko falta izan bada ikasketa bidaiak(4. eta 2.mailan) direla eta, ikaslerik gabe gelditu diren irakasleek ordezkatu beharko dituzte joan diren irakasleak, horren kudeaketa zuzendaritzak egingo du eta libre dauden irakasleen artean behinbehineko zaindariak izendatuko ditu. 2.Irteerak, kirol edo kultur ekintzak eta irakasleen grebak direla eta, zaindari nahikorik ez badago libre gelditu diren irakasleen artean behin-behineko zaindariak izendatuko dira. Horren kudeaketa saioaren zaindariek egingo dute.

10.4. Falta izango diren edo irteera izango duten irakasleak. Irteeraren bat izango duten irakasleak bi tokitan apuntatu behar dira: a) zaintza-koadernoan. Zaintza-koadernoan orduak, taldeak eta gelak zehaztuko dira. Horrela, zaindari-irakasleen lana erraztuko da. b) iragarki-taulan egongo den paperean. Irteera izango duten irakasleek adieraziko dute nora joango diren eta zein talderekin. Horrela, talde horietan eskolak ematen dituzten gainontzeko irakasleak jakitun egongo dira. Falta izango diren irakasleak zaintza koadernoan baino ez dira apuntatu behar.

10.5. Jantokiko orduko zaintzak. Hiru irakaslek egingo dituzte. a) Lehenegoa, liburutegian. b) Bigarrena, fotokopiagailu gelaren ondoan. Barruko ate urdinak itxita daudela eta eskilaretatik ikasleak ez direla ibiltzen zainduko du. c) Hirugarrena zuzendaritza pareko eremuan, eskilaretatik ikasleak ez direla ibiltzen zainduko du. Kanpoko atean atezain bat egongo da

11. Legeak eta arautegiak. Arestian esan dugunez, gure eguneroko lana araututa dago. Beharrezkoa da, gutxienezko bada ere, gurekiko eragina duten legeak eta arauak ezagutzea. Hau errazteko, Lan baldintzen akordioa, Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculuma, LOE eta beste batzuk karpeta batean eskuragarri edukiko ditugu irakasle gelan. Gainera, dokumentu hauek guztiak sarean ere ipiniko ditugu. Artxiboen helbidea karpetan bertan idatziko dugu: N:LEGEAK ETA ARAUTEGIAK

GERNIKA BHI www.gernikabhi.com


02 Hasiera 13-14_Maquetación 1 19/07/13 07:51 Página 8

8

9

IRAKASLEAK GOGOAN HARTZEKOAK 11.1. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuaren, Ikastetxearen Curriculum Proiektuaren, Antolakuntza eta Jardueraren Arautegia eta Hizkuntza Proiektuaren garapena. AJAk (Antolakuntza eta Jarduera Arautegia) ikastetxearen antolamendua eta jarduerak arautzen ditu: zuzendaritza, klaustroa, irakasle eta mintegien jarduerak, ikasleen eskubideak eta betebeharrak, ebaluazioa, diziplina… Eskola kontseiluak onartu zuen eta indarrean dago, baina, sarritan, ez dugu ondo ezagutzen. Gainera, oraindik ez dugu egokitu Ikasleen eskubideen eta betebeharren dekretura. Aurten, AJA eguneratu beharko dugu, gure eguneroko jokabideak eta arauak bat etor daitezen. ICP (Ikastetxearen Curriculum Proiektua) curriculumari buruzko erabakien multzoa da. Klaustroari dagokio ICP egitea. Lege berrietara egokitu behar da, eta aurreko urteetan klaustroak hartu dituen eta, oraindik, ICPn jaso ez diren erabakiak idatzi beharko ditugu. Lehen aipatu ditugun dokumentuak eta ekonomiari dagokion Kudeaketa proiektua, Ikastetxearen Urteko Plana-ren bidez gauzatu behar dira. Ikastetxearen Urteko Plana-ri esker, ikasturtea planifikatzen eta antolatzen da. Gainera, ikastetxeak ikasturterako dituen helburuak zehazteko baliabidea da. Izan ere, bere barruan ondokoak kokatzen dira: a) Irakas-jardueren programa (orientabidetza-plana, indartze- neurriak, ikasleak taldean banatzeko irizpideak, ICP garatzeko plangintza…) b) Prestakuntza jarduerak: jarduera osagarriak eta eskolazkanpoko jarduerak. c) Urteko kudeaketa programa (ekonomikoa). Ikasturte amaieran horren gaineko Urteko txostena edo memoria egin behar da, lorpenak eta ahulguneak baloratzeko, eta datorren urterako hobekuntzak proposatzeko. Gure artean Ikastetxearen Urteko Plana egiteko ohiturarik ez da egon. Egin beharreko lanak egin, egin dira, baina ez dira batu dokumentu batean. Aurten egiteko asmoa dugu. Gure ustez, oso tresna baliagarria da eta prestatu behar dela uste dugu.

12. Erosketak eta gastuak. Mintegian adostutako erosketak -liburuak, batez ere, edo beste mota bateko gastuak- mintegiburuaren bitartez egingo dira, eta honek zuzendaritzarekin hitz egin beharko du erosketak baimentzeko eta zuzenena erosketak transferentziaz ordaintzea da.

13. Fotokopiak egiteko. Fotokopiagailu gelan (beheko solairuan) egingo dira. Gela hori irekita egongo da ordu oro. Hurrengo egunerako diren fotokopiak mahai gainean utzi, eskabide-papera beteta. Berehalakoan egin beharrekoak norberak egin behar ditu irakasle gelako fotokopiagailuan eta kopuru txikia atera ,20-30 bitartekoa gehienez. GERNIKA BHI www.gernikabhi.com

Ikasleei atsedenaldietan egingo zaizkie fotokopiak. Beraz, irakasleok inprimatu nahi ditugun artxiboak ez dira atsedenaldietan bidali behar kontserjeen inprimagailura.

14. Zuzendaritza taldea eratzeko sistema. Borondatezko talderik izan ezean, ondoren azalduko dugun zozketa-bozketa sistemaren bidez hautatzen da Zuzendaritza taldea eratzeaz arduratuko dena. - Zozketa: Gernikako Institutuan behin-betiko plaza daukatenekin eta aurreko sei urteetan Zuzendaritzan izan ez direnekin zerrenda bat osatzen da eta ondoren zerrenda horretatik zozketaz lau izen ateratzen dira. - Bozketa: Klaustroak lau izen horien artean bozkatzen du eta botorik gehien ateratzen duena da hurrengo urteko Zuzendaritza taldea eratzeaz arduratu behar dena.

15. Mintegiak. Mintegia arlo bera irakasten duten irakasleez osatutako lan taldea da. Mintegien xedea irakasleen arteko koordinazioa gauzatzea da. Mintegiburuak zuzenduko du lana, baina mintegikide guztiena da ardura. Mintegiei dagozkien zereginak: - Programazioa, curriculuma eta ebaluazio irizpideak zehaztea, zikloka eta ikasturteka banatzeko. - Aukerako irakasgaiak proposatzea. - Nahikotasun probak, proba gehigarriak eta apartekoak prestatzea eta kalifikazioei buruzko erreklamazioei erantzutea. - Bere arloarekin zerikusia duten prestakuntzak edo berrikuntza-proiektuak eta baliabideak proposatzea. - Mintegikideek bileretako sinadura-orrian sinatuko dute eta mintegiburuek sinadura-orri hori Pedagogi Taldeko bilerara eramango dute (2002ko apirilaren 10eko klaustroan onartua). - Ekainean mintegikideak proiektu eta zeregin guztiak aztertzeko bilduko dira, bai lorpenak neurtzeko, bai hurrengo urteari begira egin beharreko zuzenketak egiteko.

15.1. Mintegiburuen zereginak. - Mintegiaren lana zuzentzea eta koordinatzea. - Bilerak antolatzea, prestatzea eta zuzentzea. - Programazioaren edukiak eta gutxieneko maila exijitzeaz arduratzea, eta nahikotasun azterketa bakarra egongo dela ziurtatzea. - Bilera-agiriak egitea. - Ordezkoen harrera egitea.

16. Irtenaldiak. Irteerak arautzeko prozedura: Irailaren hasieran, mintegiek eta institutuko lan taldeek (orientabidetza, ikasketa bidaia, liburutegia, euskararen normalkuntza,...) euren programazioetan zehaztuko dituzte ikasturte osoan zehar egingo dituzten irtenaldi edo jarduera osagarri guztiak, beti ere eduki zehatzekin loturik eta, jakina, jakitemaila hobetzeko asmoz. Jarduera osagarriak ez dira egingo irakaslearen arabera, irakasgaiaren arabera baizik. Horretarako espresuki egongo den orri batean ondoko hauek zehaztuko dira: 1) Egingo den jarduera zehatza. 2) Helburua. 3) Nora. 4) Ikasle kopurua, maila eta taldea. 5) Data ,zehazterik izan ezean, zein hilabetetan edo zein ebaluaziotan, behintzat. 6) Joango diren irakasleak. 7) Aurrekontua. Irteera guztien koordinazio-lana institutuko zuzendariordeak egingo du. Hala ere, bere betebeharra beste norbaitengan delegatu dezake. Edonola ondoko hau izango da bere eginkizuna: behin betiko plangintza eratzea. Horretarako zenbait irizpide kontuan izango du, hala nola, irtenaldi batzuk batera egitea edo sakabanatzea. Irteera-proposamen guztien koordinazioa gauzatzeko, ondoko irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1.- Talde jakin batek egin dezakeen irtenaldi kopurua. 2.- Irtenaldi batek berarekin izan ditzakeen loturak eta hauen ondorioak. 3.- Mintegi jakin batek proposa dezakeen jarduera kopurua. Horretarako, mintegi honek jakin beza honako hau: 1) Irakasgaiaren asteko orduak 1 edo 2 badira, ikasturteko irtenaldiak egiteko, gehienez, 6/7 ordu, hau da, goiz osoa izango da. 2) Irakasgaiaren asteko orduak 3 edo 4 badira, ikasturteko irtenaldiak 12/14 ordukoak izango dira, gehienez (goiz bi). Ondoren aipatuko direnak aparteko ekintzak dira: ikasketabidaia, sexu-ikastaroa, Alemaniakoekin ikasle-trukea, orientabidetza, eta unibertsitaterakoak ... Ekintza hauek guztiak gauzatzeko plangintza berezia egin behar da eta klaustroaren onarpena izan. (2006ko urtarrilaren 19ko klaustroan onartua).

17. Tutoreen eginkizunak. - Bere ikasle taldeari egokitzen zaizkion irakasleak koordinatzea, programazioari eta ebaluazioari dagokienean. - Ikasleak orientatzea. - DBHko 4. mailaren amaieran ikasle bakoitzari buruzko orientazio aholkuak idaztea hurrengo urteari begira. - Ikasleei eta hauen gurasoei eskolako jarduerari buruzko

informazioa ematea. - Ebaluazio batean ikasleren batek hiru irakasgai edo gehiago suspenditu baditu, etxera deitzea.. - Ebaluazio bilerak koordinatzea, ikasleen notak jartzea, beraiei ematea eta dagozkion dokumentu guztiak betetzea. - DBHn ordubetez astero-astero maila bakoitzeko tutoreek orientatzailearekin batera izaten duten bileran parte hartzea. Batxillergoan premia dagoenean, egingo dira bilerak. Parte hartzaileek sinadura orrian sinatu eta orientatzaileak zuzendaritzara eramango du (2002ko apirilaren 10eko klaustroan onartuta). - Ikasturtearen amaieran tutoretzapekoen txostenak idatziko ditu.

18. Azterketak. Azterketa bere klase-orduan egiten saiatu behar du irakasleak. Azterketaren ezaugarriengatik aurrekoa ezinezkoa balitz, ikasleekin adostuta, azterketa atsedenaldira luza daiteke edo, hurrengo orduko irakasleren (edo irakasleen) baimenarekin, hurrengo orduaren zati batean luza daiteke. Azterketan gehiegi luzatzen diren ikasle bakanekin zelan jokatu irakaslearen esku dago. Jantokiko langileen ordutegia beti errespetatuko da. Ikasleen adina kontuan hartuta, eta garraio arazoak saihesteko, DBHn ez da azterketarik edo berreskurapenik egingo arratsaldeetan, ordutegitik kanpo. Batxilergoan arratsaldeetako azterketak eta berreskurapenak ahalik eta gehien murriztu behar dira eta ikasleekin adostu. Posibilitate hau gurasoei jakinaraziko zaie matrikulazio gutun-azalean. Guraso aurkakorik agertu ezean, onartutzat hartuko da. Ikastetxearen jarduera ez oztopatzeko, ikasle pendienteen azterketak arratsaldeetan egin daitezke. Guztiok jakitun egon gaitezen, ikasturte amaieran mintegi bakoitzak esango du zenbat azterketa eta berreskurapen aurreikusten duen hurrengo urteko arratsaldeetarako. Ordutegiz kanpo egiten diren jardueren berri Zuzendaritzari emango zaio, zerrenda eguneratua izan dezan. Egun berean ezin izango dira bi azterketa baino gehiago egin. (AJAren 81- 3 artikulua).

18.1. Azterketak erreklamatzeko sistema. Ikasleek ikasturte hasieratik honako hauek jakin behar dituzte: - ebaluazio-irizpideak - helburuak - irakasgaia gainditzeko behar diren gutxieneko edukiak. Ikasleek 48 orduko epea edukiko dute irakaslearengana joateko erreklamazioa egitera. Ikaslea irakaslearen azalpenarekin ados ez badago: a) Ebaluazio arruntetan, idatziz, mintegian erreklama dezake. Mintegiak ere idatziz erantzun beharko dio. Mintegiaren ebazpenak ez du baldintzatzen irakaslearen erabakia.

GERNIKA BHI www.gernikabhi.com


02 Hasiera 13-14_Maquetación 1 19/07/13 07:51 Página 10

10

11

IRAKASLEAK GOGOAN HARTZEKOAK b) Azken ebaluazioetan,dagokion irakaslearen aurrean erreklamatu ondoren, ikaslea ados ez badago, idatziz, erreklamazioa aurkeztu beharko dio ikasketa buruari, horretarako prestatu den inprimakia erabiliz. Idatzi horretan ikasleak ondokoak zehaztuko ditu: irakasleak jarri dion kalifikazioa; bere ustez, jarri behar diona eta hori eskatzeko dituen arrazoiak. Erreklamazioa dagokion mintegira pasatuko du ikasketa buruak. Probako edukiak egokiak diren eta ebaluazio irizpideak zuzen aplikatu diren aztertu beharko du mintegiak, kontuan hartuta erreklamatzailearen antzeko egoeran dauden ikasleei zer kalifikazio ipini dien irakasleak, eta, erreklamazioari erantzunez, txosten arrazoitua idatziko du. Horretarako, gehienez jota, bi eguneko epea dauka mintegiak. Erabakiarekin ados ez badago, ikasleak 48 orduko epea dauka Zuzendaritzan alegazio-idazkia aurkezteko, horretarako prestatu den inprimakia erabilita. Zuzendaritzak Ikuskaritzara bideratu du erreklamazioa. Bestela, ikasleak zuzenean aurkez dezake erreklamazioa Lurralde Ordezkaritzan. Horrelakoetan, ikuskariek ondokoak eskatzen dituzte: ikaslearen azterketa, mintegian aurkeztutako idazkia, mintegiaren erantzuna, programazio laburra eta luzea. Beraz, mintegiak Zuzendaritzaren esku utzi beharko luke dokumentazio guztia. Ebazpenerako, 7 eguneko epea dago.

19. Ebaluazio bilerak. Ebaluazio bilera baino 24 ordu lehenago gutxienez, irakasgai bakoitzeko notak eInikan sartuta egon behar dira; ikasleei, berriz, 48 ordu arinago jakinaraziko zaizkie ebaluazioko notak (Begiratu AJAren 79. artikulua). Aurrekoa ez da hirugarren ebaluazioan indarrean egongo. Tutoreak irakasgai bakoitzeko emaitzen txostena ekarri beharko du ebaluazio-saiora, baita ebaluazio bileran aztertu beharreko gai guztien gidoia ere; azken hau bileraren hasieran aurkeztuko da. Berreskurapenen notak ahal bait arinen sartuko dituzte irakasleek ordenagailuan eta gauza bera egingo dute mintegiburuek gaingabeen notekin. Irakasle batek talde batean bost ikasle baino gehiago dituenean, taldeko ebaluaziora joan behar du.

20. Ikastaldez aldatzeko edo irakasgaiak aldatzeko. Kurtso hasieran, astebeteko epean, ikasleek idazkaritzan orri bat beteko dute euren aldatze nahia azalduz. Aldaketak zentzuzkoak diren ala ez zuzendaritzak erabakiko du eta erabaki hori hartu bitartean ez da aldaketarik egingo. Kontu honek garrantzi handia dauka. Irakasle guztien eta, batez ere, tutoreen ardura da ikasleei jakinaraztea hau guzti hau.

GERNIKA BHI www.gernikabhi.com

21. Bikoizketa gelak.

25. Ikastetxeko ebakuazio plana.

27. Hizkuntza normalkuntza proiektua.

Zuzendaritzak jarritako geletan egin beharko dira bikoizketak.

Guztion betebeharra da larrialdi baten aurrean ikastetxea ebakuatzeko plana ezagutzea (alarma seinaleak zeintzuk diren, zonalde-arduradunak, e.a.). Planari buruzko informazioa guztion eskura dugu: a) Irakasle-gelan, irakasleen kasileroen alboko horma-irudian. b) N: > PREBENTZIOA > EBAKUAZIO PLANA 2012-13 karpetan. Zalantzak argitzeko Prebentzio-laguntzaileari galdetu.

Gure ikastetxeak ardura berezia dauka euskararen normalizazioan eta hala adierazten du bere eguneroko jardunean. Euskal unibertso aberatsaren erakusgarri diren hainbat ekintza antolatu ditugu proiektu honen inguruan:bertsolaritza eskolak, bertsolariak institutuan, Euskararen jaia, Euskararen ataria, idazleak institutuan, literatura eta postal lehiaketa, Peto-petoa aldizkaria … Peto-petoa aldizkarian euskaraz sortutako hainbat elkarrizketa interesgarri, idatzi eder eta plazer iturri aurki ditzakezu.Parte hartu nahi izanez gero, helbide elektronikoa hauxe da: petopetoaaldizkaria@gmail.com

22. Irakasleen hutsegiteak justifikatzeko. Hutsegiteak justifikatzeko inprimakiak idazkaritzan jasoko dituzte irakasleek eta,ahal dela, agiri ofizialen bidez (froga-agiri medikoaz, adibidez) justifikatu behar dira.

23. Ikasleak gaixotu, zauritu edota istripua jasotzean jarraitu beharreko protokoloa. A) 1. eta 2.DBHn ikasleek asegururik ez daukatenez , egin beharrekoa ondokoa da: 1.- Etxera deitu eta egoera azaldu. 2.- Etxean inor egon ezean, Gernikako anbulatoriora eraman. B) 3. eta 4.DBHn, 1. eta 2. DBHOn, eta H.Hko 1. eta 2. mailan ( 18 urte baino gutxiago badituzte), egin beharrekoa ondokoa da: 1.- Etxera deitu eta egoera azaldu. 2.- Etxekoek erabakiko dute zer egin: a) Euren kontura ikaslea medikuarenera eraman. b) Eskola-asegurua erabili. Kasu horretan, zaintzako irakasleak idazkaritzara jaitsi beharko du eta Mila idazkariarekin egon. Berak egingo ditu egin beharreko gestioak eta, ondoren, ondoko helbidera bidaliko du ikaslea: Zornotzako GANE mediko-zentrora – Gane auzunea, 3; Zornotzatik Durangorako irteeran dagoena. - Tel .94 673 04 04 (Edurne). Garraioa taxiz egin behar da eta taxistak faktura institutura pasatuko du.

24. Irakasleok lan-istripua edota lan-gorabehera (ikastetxean edota etxetik lanera joan-etorrian) jasotzean jarraitu beharreko protokoloa. 1.- Prebentzio-laguntzaileari jakinarazi behar zaio. 2.- Jarraitu beharreko protokoloaren zehaztasunak N: > IRAKASLEONA > PREBENTZIOA > LAN-ISTRIPUEN AURREAN ZER EGIN karpetan daude. Zalantzak argitzeko Prebentzio-laguntzaileari galdetu.

26. AGENDA 21. Eskola Agenda 21 ikastetxearen proiektu bat da eta denon parte-hartzea inplikatzen du. Orain arte funtzionatzeko adostutako zenbait puntu kontuan hartzekoak: - Ikasturtean Eskola Agenda 21-eko eguna zehaztuko da eta egun horretako ordu jakin batean talde guztiek landuko dute Eskola Agenda 21ekin lotutako gai bat.

Papera eta hondakinei buruzko akordioak: - Fotokopien kopurua argi eta garbi zehaztea eta soberakinik ez egitea. - Orriak alde bietatik erabiltzea, beti. Alde batetik bakarrik idatzita dauden orriak mahaien gaineko ontzietan jarriko ditugu beste aldetik erabiltzeko. - Kopuru handiko fotokopiak(20-30 baino gehiago) fotokopiagelan bertan egitea. - Alde bietatik beteta, hau da, idatzita dauden orriak ontzi urdinera botako ditugu, beti ere tolestu gabe. - Plastikoetarako (kafe edalontziak kasu, zein bestelakoak), ontzi horia erabiliko da. - Irakasle gelako ontziak (urdina nahiz horia..) beteta daudenean, zaintza egiten edo libre dagoen irakasle batek hustuko ditu kanpoko edukiontzietan.

Tutoretzari dagokionez: - “Eskola Agenda 21” tutoretza-orduan lantzeko gaia da. - Talde bakoitzak bere Eskola agenda 21eko ordezkaria izango du. - Gela guztietan begiratuko da ikasturte hasieratik ea 4 ontzi mota dauden hondakin desberdinetarako: horia, plastikoetarako; kartoizko ontzia, botatzeko diren paperetarako; kutxatila, berrerabiltzeko diren paperetarako, eta ohiko zakarrontzia. - Talde bakoitzean adostuko da ikasturte hasieran nola burutuko den ontzien hustuketa. - Zenbait ikasmailatan irteerak egingo dira.

GERNIKA BHI www.gernikabhi.com


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 12

I. ERANSKINA

BATXILERGOko egutegia 2013-14

201/208 DEKRETUA: JOKABIDE DESEGOKIAK ZUZENTZEKO PROZEDURA Ikaslea: Maila:

Guraso agurgarriok:

Abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez besteko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa (2008ko abenduaren 16ko EHAA), zuen semearen/alabaren portaeraz informatu behar zaituztet. Hain zuzen ere: ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... Gertatutakoaren inguruan zuen seme/alabaren azalpena: ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... Horregatik, neurri zuzentzaile hau aplikatu zaio: ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... Zuen seme/alabarentzat eta Ikastetxearen jarduera onarentzat kaltegarria den jokabide hau berriro gerta ez dadin laguntza eskatu nahi dizuet, eta gogorarazten dizuet horrelako portaerak errepikatzea ikastetxeko bizikidetzaren kontrako jokabide gisa har daitekeela, 31.1.m artikuluaren arabera). Adeitasunez agurtzen zaituzte,

Al

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

7 14 21 28

Ig

1 8 15 22 29

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

ABENDUA Al

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24 31

Az

Og

3 10 17 24 31

Ar

Ol

Lr

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

4 11 18 25

Az

Ig

Al

Ar

Az

Og

1 8 15 22 29

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

5 12 19 26

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Al

Ar

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Irakaslea:

..........(e)(a)n

Izpta.:

Hartzailea: .............................................................................................................................................................................. Aitaren, amaren edo legezko tutorearen (adinduna bada, interesatuaren) izenpea. Jaso den eguna: ....................................................

Lr

Ig

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

Az

Og

Ol

Lr

Ig

6 13 20 27

Ebaluaketak 1. BATXILERGOA: azaroak 27/martxoak 13. 2. BATXILERGOA: azaroak 28/martxoak 12. EAEko estatutua: urriak 25. Urriko azken astelehena: urriak 28. Urriko azken martitzena: urriak 29. Domu Santu Eguna: azaroak 1. Gabonetako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 6ra. Inauteriak: martxoaren 3tik 7ra. Aste Santuko oporrak: apirilaren 16tik, 25era (barne). Langileen eguna eta zubia: maiatzak 1 eta 2. Udako oporrak: ekainak 20.

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Al

3 10 17 24

Ar

Lr

Ig

4 11 18 25

Az

Og

Ol

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

MAIATZA

Ikasturte hasiera: irailak 6 eta azken klase eguna: maiatzak 22.

EGUN BEREZIAK

JASO DUT JAKINARAZPENA

Ol

Og

Az

OTSAILA

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

KLASE HASIERA ETA AMAIERA

.........................................n, 2...........(e)ko ................................................aren

5 12 19 26

APIRILA

Ol

Og

4 11 18 25

Ar

URTARRILA

MARTXOA Al

Al

Al

5 12 19 26

Ar

6 13 20 27

Az

7 14 21 28

Lr

Ig

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

4 11 18 25

Og

Ol

EKAINA Al

Ar

Az

Og

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

KLASE EGUNAK 160

GERNIKA BHI www.gernikabhi.com

13


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 14

14

DBHko egutegia 2013-14 IRAILA Al

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 13 20 27

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

ABENDUA Al

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24 31

Az

Og

3 10 17 24 31

Ar

Lr

Ol

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

4 11 18 25

Az

Ig

1 8 15 22 29

5 12 19 26

4 11 18 25

Ar

Al

6 13 20 27

Ar

Az

Og

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Al

Ar

Lr

Ig

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

6 13 20 27

Al

3 10 17 24

Ar

Ol

Ikasturte hasiera: irailak 6 eta azken klase eguna: ekainak 20. 1. DBH: abenduak 3/martxoak 19/Ohikoa:ekainak 19 2. DBH: abenduak 4/martxoak 20/Ohikoa:ekainak 16 3. DBH: abenduak 3/martxoak 19/Ohikoa:ekainak 18 4. DBH: abenduak 4/martxoak 20/Ohikoa:ekainak 17 Ez-ohikoa: ekainak 26

EGUN BEREZIAK

EAEko estatutua: urriak 25. Urriko azken astelehena: urriak 28. Urriko azken martitzena: urriak 29. Domu Santu Eguna: azaroak 1. Gabonetako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 6ra. Inauteriak: martxoaren 3tik 7ra. Aste Santuko oporrak: apirilaren 16tik, 25era (barne). Langileen eguna eta zubia: maiatzak 1 eta 2. Udako oporrak: ekainak 20. GERNIKA BHI www.gernikabhi.com

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Al

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

Og

Ol

Al

5 12 19 26

Ar

6 13 20 27

Az

7 14 21 28

Og

Ol

Lr

Ig

Ar

Az

Lr

Ig

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

4 11 18 25

Og

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Lr

Ol

6 13 20 27

7 14 21 28

Ig

1 8 15 22 29

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Og

Ol

Al

Ar

Az

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

Al

3 10 17 24 31

Ar

4 11 18 25

Az

Lr

Ig

Al

Ar

Az

Og

1 8 15 22 29

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

5 12 19 26

4 11 18 25

Ar

5 12 19 26

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Al

Ar

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Lr

Ig

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

Lr

Ig

6 13 20 27

Og

Al

3 10 17 24

Ar

4 11 18 25

Ol

Al

5 12 19 26

Ar

6 13 20 27

KLASE HASIERA ETA AMAIERA

Ol

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

KLASE EGUNAK 175 Goiz eta arratsaldez.

Ikasturte hasiera: irailak 6 eta azken klase eguna: ekainak 6.

EGUN BEREZIAK

EAEko estatutua: urriak 25. Urriko azken astelehena: urriak 28. Urriko azken martitzena: urriak 29. Domu Santu Eguna: azaroak 1. Gabonetako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 6ra. Inauteriak: martxoaren 3tik 7ra. Aste Santuko oporrak: apirilaren 16tik, 25era (barne). Langileen eguna eta zubia: maiatzak 1 eta 2. Udako oporrak: ekainak 20.

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Lr

Ig

Az

Og

Ol

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

MAIATZA

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

Az

Og

Az

OTSAILA

APIRILA

Ol

Og

Al

URTARRILA

MARTXOA

EKAINA Al

Az

AZAROA

URRIA Al

ABENDUA

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28

KLASE HASIERA ETA AMAIERA

Ebaluaketak

Lr

MAIATZA Ig

Og

Ol

OTSAILA

Lr

Az

IRAILA

Og

Az

5 12 19 26

APIRILA

Ol

Og

Al

URTARRILA

MARTXOA Al

AZAROA

URRIA Ol

HAUR HEZKUNTZAko egutegia 2013-14

Az

7 14 21 28

Og

Ol

Lr

Ig

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

4 11 18 25

EKAINA Al

Ar

Az

Og

2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

KLASE EGUNAK 165

Jardunaldi trinkoa.

GERNIKA BHI www.gernikabhi.com

15


asteartea 08:30-09:30

DBHO

DBH 08:30-09:20

DBHO

DBH

asteazkena

URRITIK MAIATZERA BITARTEKO ordutegia

DBH

astelehena 08:30-09:30

DBHO DBH

osteguna 08:30-09:30

DBHO

11:30-12:00

ostirala 08:30-09:20

DBHO

12:10-13:00

DBH

14:10

13:20-14:10

13:35-14:30

13:35-14:30

14:30-15:25 12:40-13:35

12:40-13:35 10:20-11:15

11:15-11:45

10:20-11:15

11:15-11:45

s

09:25-10:20

09:25-10:20

asteartea

DBHO

08:30-09:25

DBHO

08:30-09:25

t

11:45-12:40

a

11:45-12:40

DBH

14:10-15:00

JANTOKIA

astelehena

e DBH

JANTOKIA 14:15

14:30-15:25 13:35-14:30

13:25-14:15

i

12:40-13:35

d

12:35-13:25

l

11:45-12:40

a

11:15-11:45

11:15-11:45

n

10:20-11:15

10:20-11:15

e

11:45-12:35

14:15-15:05

d

09:25-10:20

09:25-10:20

DBH

osteguna

DBHO

08:30-09:25

DBH

08:30-09:25

DBHO asteazkena

a

13:00-14:30

11:20-12:10

11:00-11:20

09:20-10:10

11:00-11:20

09:30-10:30

a

13:00-14:00

12:00-13:00

i

09:20-10:10

d

09:30-10:30

l

09:30-10:30

a

10:10-11:00

11:30-12:00

n

12:10-13:00

11:20-12:10

13:00-14:30

13:00-13:20

e

10:30-11:30

d

10:10-11:00

e

13:00-14:00

JANTOKIA

12:00-13:00

s

10:30-11:30

11:30-12:00

t

10:30-11:30

a 13:00-14:30

14:00-15:00

12:00-13:00

13:00-14:00

13:00-13:20

15:30-16:30

atsedenaldia

JANTOKIA

14:10

atsedenaldia 13:20-14:10

14:10-15:00

14:30-15:30

14:00-15:00

15:30-16:30

14:30-15:30

JANTOKIA

14:30-15:30

DBH

14:15

JANTOKIA

ostirala

DBHO

08:30-09:25

09:25-10:20

10:20-11:15

11:15-11:45

11:45-12:35

12:35-13:25

13:25-14:15

14:15-15:05

15:30-16:30 15:30-16:30

14:00-15:00

15:30-16:30 JANTOKIA

IRAILEKO ETA EKAINEKO ordutegia

02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 16

16


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 18

18

PLANGINTZA egunez egun 01 I

IRAILA

01 As

URRIA

01 Or 02 L

02 Az

02 A

05 Og 06 Or

4 2013-14 ikasturte HASIERA.

07 L 08 I

07 A

09 Az

10 Og

10 As

06 Az

06 I

08 As

09 A

05 As

05 L

n 1. BATX. GG: Mun Gara (1.zatia). n 1. BATX. GG: Fisika-Kimika.

12 Og

12 L

14 L

14 A

15 I

15 As

16 Az

16 A

17 Og

17 As

19 Og

19 L

21 L

21 A

22 I

22 As

23 Az

23 A

24 Og

24 As

25 Or

25 Az

26 L

26 Og

27 I

27 Or

28 A

28 L

29 As

29 I

30 Az

30 A

31 Og n

2013

10 I

4 EAEko estatutua.

4 Urriko Azken Astelehena. 4 Urriko Azken Martitzena.

Programazioak entregatzeko azken eguna

07 L

17 As

18 Az

19 Og 22 I

23 L

23 A

25 A

25 Az

24 As

24 I

29 Or

30 L

1. Ebaluazioa - 1.BATX. 1. Ebaluazioa - 2.BATX.

4 Gabonetako oporren hasiera.

4 Gabon eguna.

n 1. BATX. GG: Mun Gara (2.zatia).

18 L

15 L

18 As

19 I

19 Az

20 Og

21 Or

22 Az

22 L

24 Or

24 A

23 I

23 Og 25 L

28 As

29 Az 4 Gabon Zahar eguna.

14 Or 17 A

17 Or

25 As

26 Az

27 Og

27 A

29 I

13 Og

16 I

26 I

28 L

31 As

12 Az

21 As

27 Or 30 A

11 As

20 A

26 Og

26 As

10 A

09 I

16 Og

21 L

07 Or

10 Or

15 Az

4 Santa Ageda bezpera

06 Og

08 L

14 As

n DBH. GG: Matematika (1. zatia) n 1. BATX. GG: Ekonomia

05 Az

08 Az

12 I

20 Or

22 Or

4 Gabonetako oporren amaiera.

07 As

13 A

16 A

21 Og

06 A

13 Or

16 L 17 I

05 I

OTSAILA

02 I

04 As

09 Og

15 I

15 Or

28 Og

Konstituzioa.

01 L 03 A

04 L

11 L

14 L

4 Urte Barri Eguna.

03 Or

11 Az

14 Og

27 Az

1. Ebaluazioa - DBH2 / DBH4

12 Og

20 Az n 1. BATX. GG: Filosofia. (1.zatia)

06 Or

1. Ebaluazioa - DBH1 / DBH3

10 As

19 As

20 I

20 Or

05 Og

URTARRILA

02 Og

09 A

18 A

18 Or

18 Az

09 L

13 Az

n 1. BATX. GG: Biologia,Geologia.

01 Az

08 I

08 Or

12 As

13 I

13 Or

n 1. BATX. GG: Giza mat I, Mat I (1. azterketa)

ABENDUA

02 A

04 Az

11 A

11 Or

11 Az

07 Og

01 I

03 As

04 A

04 Or

04 Az

4 Domu Santu Eguna.

03 I

03 Og

03 As

AZAROA

30 Og 31 Or

2014

n 1. BATX. GG: Euskera.

28 Or

n 1. BATX. GG: Filosofia. (2.zatia) n DBH. GG: Matematika (2. zatia)

19


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 20

20

PLANGINTZA egunez egun MARTXOA

01 L 02 I

03 A 04 As

01 As 4 Inauteri hasiera.

05 Az 06 Og 07 Or 08 L

13 Og 14 Or

n DBH GG: Ingelesa n 1. BATX. GG: Ingelesa 2. Ebaluazioa - 2. BATX 2. Ebaluazioa - 1. BATX

15 L 16 I

10 Og

19 Az 20 Og

21 Or 22 L

2. Ebaluazioa - DBH2 / DBH4.

n 1. BATX. GG: Giza mat I, Mat I (2. azterketa)

14 A

4 Aste Santuko oporren HASIERA.

19 L 20 I

27 Og 28 Or

29 L 30 I

26 L 27 I

28 A

29 As

30 Az

31 A

2014

23 Or

4 Aste Santuko oporren BUKAERA.

4 Bonbardaketaren 77. urteurrena.

n 2.BATX. 3 ebaluazioko azterketaldia.

09 A

n 2. BATX. Nahiko. azterketak.

22 Og 24 L 25 I

26 A

27 As

28 Az

29 Og 30 Or

31 L

06 Or

07 L

16 Or

21 Az

03 As

n DBH. GG: Matematika (3. zatia)

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

17 L

02 A

05 Og

14 Az

15 Og

01 I

04 Az

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

20 As

21 A

25 Or

4 Zubia

12 A

19 A

23 Az

25 As 26 Az

10 L

18 I

18 Or

24 Og

09 Or

13 As

22 As

23 I 24 A

08 Og 11 I

13 I

17 Og n 1. BATX. GG: Gaztelania 2. Ebaluazioa - DBH1 / DBH3

07 Az

12 L

16 Az

17 A 18 As

06 As

11 Or

15 As

4 Langileen Eguna.

05 A

07 A

09 Az

MAIATZA

04 I

04 Or

06 I

4 Inauteri amaiera.

11 As 12 Az

03 L

03 Og

08 As

01 Og 02 Or

02 Az 05 L

4 Emakumeen eguna.

09 I 10 A

APIRILA

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

g Gaingabeen azterketak arratsaldez. n 2. BATX. Nahiko. azterketak. g Gaingabeen azterketak arratsaldez. n 2. BATX. Nahiko. azterketak.

08 I

10 As

11 Az

12 Og 13 Or

14 L 15 I

16 A

17 As

18 Az

19 Og 20 Or

n 2. BATX. Nahiko. azterketak.

21 L

n 1.BATX. 3 ebaluazioko azterketaldia. n 2. BATX notak, erreklamazio eguna.

23 A

4BATX: AZKEN klase eguna. 4 OHIKO Ebaluazioa - 2.BATX

n 1.BATX. 3 ebaluazioko azterketaldia. n 2. BATX erreklamazio eguna, klase osag. n 1.BATX. 3 ebaluazioko azterketaldia.

n 2. BATX klase osagarriak. n DBH. GG: Matematika (Nahikotasun)

22 I

24 As

25 Az

26 Og 27 Or

n 2. BATX klase osagarriak.

28 L

n 2. BATX klase osagarriak. n 1.BATX. Nahiko. azterketak n 2. BATX klase osagarriak.

30 A

n 1.BATX. 3 ebaluazioko azterketaldia. n 1.BATX. 3 ebaluazioko azterketaldia.

29 I

EKAINA n 1.BATX. Nahiko. azterketak n 2. BATX klase osagarriak. n 1.BATX. Nahiko. azterketak n 2. BATX klase osagarriak. n 1.BATX. Nahiko. azterketak n 2. BATX klase osagarriak/Hautaprobak.

OHIKO Ebaluazioa - 1.BATX

n 2. BATX klase osagarriak/Hautaprobak. n 1. BATX. Notak, erreklamazioak n 2. BATX klase osagarriak/Hautaprobak.

4 HH: AZKEN klase eguna.

n 1. BATX. Erreklamazioak

n BATX klase osagarriak. n BATX klase osagarriak n BATX klase osagarriak

n BATX. Ez ohiko azterketak. n BATX. Ez ohiko azterketak.

OHIKO Ebaluazioa - DBH2

n BATX. Ez ohiko azterketak.

OHIKO Ebaluazioa - DBH4

n BATX. Ez ohiko azterketak.

OHIKO Ebaluazioa - DBH3 n EZ-OHIKO Ebaluazioa - 2. BATX n EZ-OHIKO Ebaluazioa - 1. BATX OHIKO Ebaluazioa - DBH1

n 2. BATX: Notak, erreklamazioak n DBH / 1. BATX: Notak n DBH / BATX: Erreklamazioak 4 DBH: AZKEN klase eguna.

n DBH. Ez ohiko azterketak. n 1. BATX: Erreklamazioak n DBH. Ez ohiko azterketak. n DBH. Ez ohiko azterketak.

EZ-OHIKO Ebaluazioa - DBH

n DBH: Notak, erreklamazioak n DBH: Erreklamazioak

n Aktak / Sinatzea

KLAUSTROA

01 As 02 Az

UZTAILA

03 Og 04 Or 05 L 06 I

07 A 08 As

09 Az 10 Og 11 Or 12 L 13 I 14 A

15 As 16 Az

17 Og 18 Or 19 L 20 I

21 A 22 As

23 Az 24 Og 25 Or 26 L 27 I 28 A

29 As 30 Az

31 Og

4OPORRAK

01 Or

02 L

03 I

04 A

05 As

06 Az

07 Og

08 Or

09 L

10 I

11 A

12 As

13 Az

14 Og

15 Or

16 L

17 I

18 A

19 As

20 Az

21 Og

22 Or

23 L

24 I

25 A

26 As

27 Az

28 Og

29 Or

30 L

31 I

ABUZTUA

21


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 22

ABUZTUA 26 > IRAILA

22

1

2>8

IRAILA

1. ASTEA [2013]

23

Asteartea

Asteartea

Asteazkena

Asteazkena

Osteguna

Osteguna

Astelehena

Astelehena

2. ASTEA [2013]

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

IRAILA

astelehena-asteartea-osteguna Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:40 / 12:40-13:35 / 13:35-14:30 / 14:30-15:25 (1. BATX astelehenetan eta 2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:35 / 12:35-13:25 / 13:25-14:15 / 14:15-15:05

Al

EGUTEGIA

2 9 16 23 30

Ar

ORDUTEGIA

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:35 / 12:35-13:25 / 13:25-14:15 / 14:15-15:05

EGUTEGIA

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

Al

4

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:40 / 12:40-13:35 / 13:35-14:30 / 14:30-15:25 (1. BATX astelehenetan eta 2.BATX ostegunetan)

Larunbata Igandea

Ostirala

Larunbata Igandea

IRAILA

astelehena-asteartea-osteguna

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

4

Ostirala

4 2013-14 ikasturte HASIERA.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 24

IRAILA 16 >

9 > 15

3. ASTEA [2013]

Astelehena

Astelehena

Asteazkena

Asteartea

Asteartea Asteazkena

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

IRAILA

astelehena-asteartea-osteguna Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:40 / 12:40-13:35 / 13:35-14:30 / 14:30-15:25 (1. BATX astelehenetan eta 2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:35 / 12:35-13:25 / 13:25-14:15 / 14:15-15:05

Al

EGUTEGIA

3 10 17 24

Az

ORDUTEGIA

EGUTEGIA

2 9 16 23 30

Ar

Larunbata Igandea

Ostirala

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna Ostirala ORDUTEGIA

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:35 / 12:35-13:25 / 13:25-14:15 / 14:15-15:05

IRAILA Al

4

asteazkena-ostirala

25

4. ASTEA [2013]

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:40 / 12:40-13:35 / 13:35-14:30 / 14:30-15:25 (1. BATX astelehenetan eta 2.BATX ostegunetan)

22

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

4

IRAILA

24


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 26

23 > 29

IRAILA

5. ASTEA [2013]

Astelehena

Astelehena

Asteazkena

Asteartea

Asteartea Asteazkena

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

Larunbata Igandea 8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

URRIA

IRAILA

astelehena-asteartea-osteguna

Al

EGUTEGIA

4 11 18 25

Og

ORDUTEGIA

EGUTEGIA

3 10 17 24

Az

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

DBH

Ostirala

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna Ostirala 8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:35 / 12:35-13:25 / 13:25-14:15 / 14:15-15:05

2 9 16 23 30

Ar

4

asteazkena-ostirala

IRAILA Al

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

4

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:40 / 12:40-13:35 / 13:35-14:30 / 14:30-15:25 (1. BATX astelehenetan eta 2.BATX ostegunetan)

27

6. ASTEA [2013]

astelehena-asteartea-osteguna ORDUTEGIA

30 > URRIA 6

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

4

IRAILA

26


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 28

URRIA

28

7 > 13

URRIA

7. ASTEA [2013]

14 > 20

29

Astelehena

Astelehena

8. ASTEA [2013]

Asteartea

Asteartea

n 1. BATX. GG: Mun Gara.()1.zatia

n 1. BATX. GG: Biologia, Geologia

Larunbata Igandea

Ostirala Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

URRIA

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

URRIA Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

4

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

Asteazkena

Asteazkena

n 1. BATX. GG: Fisika-Kimika.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 30

URRIA

30

21 > 27

URRIA

28 > AZAROA 3

9. ASTEA [2013]

31

10. ASTEA [2013]

Astelehena

Astelehena

4 Urriko Azken Astelehena.

n 1. BATX. GG: Filosofia. (1. zatia)

Asteartea

Asteartea

Asteazkena

Asteazkena

4 Urriko Azken Martitzena

Osteguna

Osteguna

n Programazioak entregatzeko azken eguna

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

AZAROA

URRIA

EGUTEGIA

Ar

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

URRIA Al

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

DBH

Ostirala

Larunbata Igandea 8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

astelehena-asteartea-osteguna

4

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

Al

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

4

astelehena-asteartea-osteguna

4 11 18 25

Ar

5 12 19 26

Az

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4

4 EAEko estatutua.

Larunbata Igandea

4 Domu Santu Eguna.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 32

AZAROA

32

4 > 10

AZAROA

11 > 17

33

12. ASTEA [2013]

Asteartea

Asteartea

Astelehena

Astelehena

11. ASTEA [2013]

Larunbata Igandea

Ostirala 4 11 18 25

Ar

5 12 19 26

Az

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

AZAROA Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

AZAROA Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

4 11 18 25

Ar

5 12 19 26

Az

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

Asteazkena

Asteazkena

n 1. BATX. GG: Giza Mate I, Mate I (1. azterketa)


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 34

AZAROA

34

18 > 24

AZAROA

25 > ABENDUA 1

13. ASTEA [2013]

35

Astelehena

Astelehena

Asteartea

Asteartea

14. ASTEA [2013]

Asteazkena

Asteazkena

1. Ebaluazioa - 1.BATX.

DBH

Larunbata Igandea

Ostirala 5 12 19 26

Az

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

ABENDUA

AZAROA Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

4 11 18 25

Ar

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

AZAROA Al

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

astelehena-asteartea-osteguna

4

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4 11 18 25

Ar

5 12 19 26

Az

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4

astelehena-asteartea-osteguna

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

Ig

1 8 15 22 29

4

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

1. Ebaluazioa - 2.BATX.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 36

ABENDUA

36

2 >8

ABENDUA

15. ASTEA [2013]

9 > 15

37

Astelehena

Astelehena

16. ASTEA [2013]

Asteartea

Asteartea

1. Ebaluazioa - DBH1 / DBH3.

Osteguna

Osteguna

Asteazkena

Asteazkena

1. Ebaluazioa - DBH2 / DBH4

Larunbata Igandea

Ostirala 2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24 31

Az

Og

Ol

Lr

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

Ig

1 8 15 22 29

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

ABENDUA

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

ABENDUA

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

Ig

1 8 15 22 29

4

Larunbata Igandea

Konstituzioa.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 38

ABENDUA

38

16 > 22

ABENDUA

17. ASTEA [2013]

23 > 29

39

18. ASTEA [2013]

Astelehena

Astelehena

4 Gabonetako oporren hasiera

Asteartea

Asteartea

4 Gabonetako oporrak.

4 Gabonetako oporrak.

n 1. BATX. GG: Ekonomia

Asteazkena

Asteazkena

n DBH GG: Matematika (1. zatia)

Osteguna

Osteguna

4 Gabonetako oporrak.

4 Gabonetako oporrak.

Larunbata Igandea

Ostirala 2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24 31

Az

Og

Ol

Lr

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

Ig

1 8 15 22 29

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

ABENDUA

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

ABENDUA Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

Ig

1 8 15 22 29

4

Larunbata Igandea

4 Gabonetako oporrak.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 40

ABENDUA

40

30 > URTARRILA 5

URTARRILA

19. ASTEA [2013-2014]

6 > 12

41

20. ASTEA [2014]

4 Gabonetako oporrak.

Astelehena

Astelehena

4 Gabonetako oporren amaiera.

Asteartea

Asteartea

4 Gabonetako oporrak.

Asteazkena

Asteazkena

4 Gabonetako oporrak.

Osteguna

Osteguna

4 Gabonetako oporrak.

Ol

Larunbata Igandea

Ostirala DBH

Og

Lr

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

Al

Ig

1 8 15 22 29

6 13 20 27

Ar

Az

Og

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Ol

Lr

Ig

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

URTARRILA

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Al

EGUTEGIA

3 10 17 24 31

Az

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

2 9 16 23 30

Ar

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

URTARRILA

ABENDUA

astelehena-asteartea-osteguna

4

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

6 13 20 27

Ar

Az

Og

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Ol

Lr

Ig

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

4

Larunbata Igandea

4 Gabonetako oporrak.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 42

URTARRILA

42

13 > 19

URTARRILA

21. ASTEA [2014]

20 > 26

43

Astelehena

Astelehena

22. ASTEA [2014]

Larunbata Igandea

Ostirala 6 13 20 27

Ar

Az

Og

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Ol

Lr

Ig

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

URTARRILA Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

URTARRILA Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

6 13 20 27

Ar

Az

Og

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Ol

Lr

Ig

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

4

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

Asteazkena

Asteazkena

Asteartea

Asteartea

n 1. BATX. GG: Mun Gara (2. zatia)


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 44

URTARRILA

44

27 > OTSAILA 2

3>9

OTSAILA

23. ASTEA [2014]

45

Astelehena

Astelehena

24. ASTEA [2014]

Asteartea

Asteartea

4 Santa Ageda bezpera.

Og

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Ol

Larunbata Igandea

Ostirala DBH

Az

OTSAILA Lr

Ig

Al

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

3 10 17 24

Ar

4 11 18 25

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

OTSAILA

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

6 13 20 27

Ar

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

URTARRILA Al

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

astelehena-asteartea-osteguna

4

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

3 10 17 24

Ar

4 11 18 25

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

4

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

Asteazkena

Asteazkena

n 1. BATX. GG: Euskara


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 46

OTSAILA

46

10 > 16

OTSAILA

25. ASTEA [2014]

17 > 23

47

Astelehena

Astelehena

26. ASTEA [2014]

Asteartea

Asteartea

n 1. BATX. GG: Filosofia. (2. zatia)

Larunbata Igandea

Ostirala 3 10 17 24

Ar

4 11 18 25

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

OTSAILA

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

OTSAILA

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

3 10 17 24

Ar

4 11 18 25

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

4

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

Asteazkena

Asteazkena

n DBH. GG: Matematika. (2. zatia)


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 48

OTSAILA

48

24 > MARTXOA 2

3>9

MARTXOA

27. ASTEA [2014]

49

28. ASTEA [2014]

Asteartea

Asteartea

Asteazkena

Asteazkena

Osteguna

Osteguna

Astelehena

Astelehena

4 Inauterien hasiera.

4 Emakumeen eguna.

4 11 18 25

Og

Ol

Larunbata Igandea

Ostirala DBH

Az

MARTXOA Lr

Al

Ig

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

3 10 17 24 31

Ar

4 11 18 25

Az

5 12 19 26

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

MARTXOA

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

3 10 17 24

Ar

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

Al

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

OTSAILA

astelehena-asteartea-osteguna

4

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

3 10 17 24 31

Ar

4 11 18 25

Az

5 12 19 26

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

4

Larunbata Igandea

4 Inauterien amaiera.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 50

MARTXOA

10 > 16

MARTXOA

29. ASTEA [2014]

Astelehena

Astelehena

Asteartea

Asteartea

n 1. BATX. GG: Gaztelania 2. Ebaluazioa - DBH1/DBH3

Asteazkena

2. Ebaluazioa - 2.BATX

2. Ebaluazioa - 1.BATX

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Larunbata Igandea

Ostirala 3 10 17 24 31

Ar

4 11 18 25

Az

5 12 19 26

Og

DBH

Al

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

MARTXOA

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

MARTXOA

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

astelehena-asteartea-osteguna

4

Ostirala

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

2. Ebaluazioa - DBH2/DBH4

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Asteazkena

n 1. BATX. GG: Ingelesa

DBH

51

30. ASTEA [2014]

n DBH. GG: Ingelesa

ORDUTEGIA

17 > 23

3 10 17 24 31

Ar

4 11 18 25

Az

5 12 19 26

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

4

50


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 52

24 > 30

MARTXOA

31. ASTEA [2014]

Astelehena

Astelehena

Asteazkena

Asteartea

Asteartea Asteazkena

4 11 18 25

Az

5 12 19 26

Og

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

Larunbata Igandea astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

MARTXOA Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

3 10 17 24 31

Ar

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

MARTXOA Al

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

DBH

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

Ostirala

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna Ostirala DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

53

32. ASTEA [2014]

3 10 17 24 31

Ar

4 11 18 25

Az

5 12 19 26

Og

APIRILA

Ol

Lr

Ig

6 7 13 14 20 21 27 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

4

ORDUTEGIA

31 > APIRILA 6

Al

Ar

Az

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Og

3 10 17 24

Ol

Lr

Ig

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

4

MARTXOA

52


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 54

APIRILA

54

7 > 13

APIRILA

33. ASTEA [2014]

14 > 20

55

Asteartea

Asteartea

Astelehena

Astelehena

34. ASTEA [2014]

n 1. BATX. GG: Giza Mate. I, Mate I (2. azterketa)

Asteazkena

Asteazkena

4 Aste Santuko oporren hasiera.

Osteguna

Osteguna

4 Aste Santuko oporrak.

Larunbata Igandea

Ostirala Ar

Az

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Og

3 10 17 24

Ol

Lr

Ig

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

APIRILA

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

APIRILA Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

4 Aste Santuko oporrak.

Al

Ar

Az

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Og

3 10 17 24

Ol

Lr

Ig

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

4

Larunbata Igandea

4 Aste Santuko oporrak.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 56

APIRILA

56

APIRILA 28 > MAIATZA 4

21 > 27

35. ASTEA [2014]

57

36. ASTEA [2014]

Astelehena

Astelehena

4 Aste Santuko oporrak.

Asteartea

Asteartea

4 Aste Santuko oporrak.

Asteazkena

Asteazkena

4 Aste Santuko oporrak.

4 Langileen Eguna.

Osteguna

Osteguna

4 Aste Santuko oporrak.

4 Bonbardaketaren 77. urteurrena.

4 Zubia.

DBH

Larunbata Igandea

Ostirala Az

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Og

3 10 17 24

Ol

Lr

Ig

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

APIRILA

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

Ar

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

APIRILA Al

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

astelehena-asteartea-osteguna

4

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

Al

Ar

Az

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Og

3 10 17 24

MAIATZA Ol

Lr

Ig

4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

4

astelehena-asteartea-osteguna

Al

5 12 19 26

Ar

6 13 20 27

Az

7 14 21 28

Lr

Ig

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

Og

Ol

4 11 18 25

4

Larunbata Igandea

4 Aste Santuko oporren bukaera.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 58

MAIATZA

58

5 > 11

MAIATZA

37. ASTEA [2014]

12 > 18

59

38. ASTEA [2014]

Astelehena

Astelehena

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

Asteartea

Asteartea

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

n DBH GG: Matematika (3. zatia)

Asteazkena

Asteazkena

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

Osteguna

Osteguna

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

n 2.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia.

Larunbata Igandea

Ostirala 5 12 19 26

Ar

6 13 20 27

Az

7 14 21 28

Og

Ol

Lr

Ig

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

4 11 18 25

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

MAIATZA Al

EGUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

MAIATZA Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

asteazkena-ostirala

DBH

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

Ostirala DBH

ORDUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

4

astelehena-asteartea-osteguna

5 12 19 26

Ar

6 13 20 27

Az

7 14 21 28

Lr

Ig

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

Og

Ol

4 11 18 25

4

Larunbata Igandea

n 2.BATX. Nahiko. azterketak


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 60

MAIATZA

60

19 > 25

MAIATZA

26 > EKAINA 1

39. ASTEA [2014]

61

40. ASTEA [2014]

n 2.BATX. Nahiko. azterketak

n 2. BATX. Erreklamazio eguna, Klase osagarriak

g Gaingabeen azterketak arratsaldez.

Astelehena

Astelehena

n 1.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia

n 2. BATX. Klase osagarriak

g Gaingabeen azterketak arratsaldez.

n 1.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia

Asteartea

Asteartea

n 2.BATX. Nahiko. azterketak

n 2.BATX. Nahiko. azterketak

n 2. BATX. Klase osagarriak

Asteazkena

Asteazkena

n 1.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia

n OHIKO EBALUAZIOA: 2. BATX

n 2. BATX. Klase osagarriak

n BATX:: AZKEN klase eguna

n 2. BATX. notak, erreklamazio eguna.

n 1.BATX .Nahikotasun azterketak

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

DBH

Ostirala 5 12 19 26

Ar

6 13 20 27

Az

7 14 21 28

Og

Ol

Lr

Ig

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

4 11 18 25

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

astelehena-asteartea-osteguna

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-15:00

EKAINA

MAIATZA Al

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

MAIATZA Al

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

8:30-9:20 / 9:20-10:10 / 10:10-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-12:10 / 12:10-13:00 / 13:00-13:20 / 13:20-14:10 / 14:10-14:50 / 14:50-15:15

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:30-16:30 (1.BATX astelehenetan/2.BATX ostegunetan)

ORDUTEGIA

asteazkena-ostirala

astelehena-asteartea-osteguna

EGUTEGIA

8:30-9:30 / 9:30-10:30 / 10:30-11:30 / 11:30-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-13:45(2.zikloa) / 13:45-14:30(1.zikloa) / 14:30-15:30 / 15:30-16:30

HAUR HEZKUNTZA BATXILERGOA

DBH

astelehena-asteartea-osteguna

4

Ostirala

Larunbata Igandea

n 2. BATX. Klase osagarriak

5 12 19 26

Ar

6 13 20 27

Az

7 14 21 28

Og

Ol

Lr

Ig

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

4 11 18 25

4

n 1.BATX. 3. ebaluazioko azterketaldia

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

n 1.BATX .3. ebaluazioko azterketak

Al

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

4

ORDUTEGIA

n DBH GG: Matematika ( Nahikotasun)


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 62

EKAINA

62

2>8

EKAINA

41. ASTEA [2014]

9 > 15

63

42. ASTEA [2014] n BATX. Klase osagarriak

n 2. BATX. Klase osagarriak

n 1. BATX. Erreklamazioak.

Astelehena

Astelehena

n 1.BATX .Nahikotasun azterketak

n BATX. Klase osagarriak

n 2. BATX. Klase osagarriak

Asteartea

Asteartea

n 1.BATX .Nahikotasun azterketak

n 2. BATX. Klase osagarriak, Hautaprobak

n BATX. Klase osagarriak

Asteazkena

Asteazkena

n 1.BATX .Nahikotasun azterketak

n EZ-OHIKO azterketak - BATX.

n 2. BATX. Klase osagarriak, Hautaprobak

Osteguna

Osteguna

OHIKO Ebaluazioa - 1. BATX.

Ostirala

Larunbata Igandea

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:40 / 12:40-13:35 / 13:35-14:30 / 14:30-15:25 (1. BATX astelehenetan eta 2.BATX ostegunetan)

asteazkena-ostirala

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:35 / 12:35-13:25 / 13:25-14:15 / 14:15-15:05

EKAINA Al

EGUTEGIA

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:35 / 12:35-13:25 / 13:25-14:15 / 14:15-15:05

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

astelehena-asteartea-osteguna

EKAINA Al

ORDUTEGIA

Ostirala

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:40 / 12:40-13:35 / 13:35-14:30 / 14:30-15:25 (1. BATX astelehenetan eta 2.BATX ostegunetan)

4

ORDUTEGIA

astelehena-asteartea-osteguna

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

4

4 HH: AZKEN klase eguna.

Larunbata Igandea

n EZ-OHIKO azterketak - BATX.

n 2. BATX. Klase osagarriak, Hautaprobak

n 1 . BATX Notak, erreklamazioak.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 64

EKAINA

64

16 > 22

EKAINA

43. ASTEA [2014]

23 > 29

65

44. ASTEA [2014] n EZ-OHIKO azterketak - DBH

n EZ-OHIKO azterketak - BATX.

n 1. BATX: Erreklamazioak.

Astelehena

Astelehena

n OHIKO EBALUAZIOA - DBH 2

n OHIKO EBALUAZIOA - DBH 4

n EZ-OHIKO azterketak - DBH

Asteartea

Asteartea

n EZ-OHIKO azterketak - BATX.

n EZ-OHIKO azterketak - DBH

n OHIKO EBALUAZIOA - DBH 3

Asteazkena

Asteazkena

n EZ-OHIKO EBALUAZIOA - 2. BATX

n DBH: Notak, erreklamazioak.

n EZ-OHIKO EBALUAZIOA - DBH

n OHIKO EBALUAZIOA - DBH 1

Osteguna

Osteguna

n EZ-OHIKO EBALUAZIOA - 1. BATX n 2. BATX. Notak, erreklamazioak.

n DBH: Erreklamazioak.

n DBH / 1. BATX. Notak

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

EKAINA Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Al

EGUTEGIA

8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:35 / 12:35-13:25 / 13:25-14:15 / 14:15-15:05

EKAINA Al

EGUTEGIA

asteazkena-ostirala

Larunbata Igandea

Ostirala

Ostirala 8:30-9:25 / 9:25-10:20 / 10:20-11:15 / 11:15-11:45 / 11:45-12:40 / 12:40-13:35 / 13:35-14:30 / 14:30-15:25 (1. BATX astelehenetan eta 2.BATX ostegunetan)

4

ORDUTEGIA

astelehena-asteartea-osteguna

2 9 16 23 30

Ar

3 10 17 24

Az

4 11 18 25

Og

5 12 19 26

Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

4

4 DBH: AZKEN klase eguna.

Larunbata Igandea

n DBH/ BATX: Erreklamazioak.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 66

66

EKAINA

30 > UZTAILA 6

7 > 13

UZTAILA

45. ASTEA [2014]

67

46. ASTEA [2014]

n KLAUSTROA

5 12 19 26

UZTAILA

UZTAILA Ol

6 13 20 27

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

EGUTEGIA

EGUTEGIA

4 11 18 25

Og

4

3 10 17 24

Az

4

2 9 16 23 30

Ar

Larunbata Igandea

Ostirala

EKAINA Al

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

4

Ostirala

Larunbata Igandea

Osteguna

Osteguna

Asteazkena

Asteazkena

Asteartea

Asteartea

Astelehena

Astelehena

n Aktak / Sinatzea.


02 Hasiera 13-14_Maquetaci贸n 1 19/07/13 07:52 P谩gina 68

AGENDA IRAKASLE - Gernika BHI  

Irakasleen agenda pertsonalizatua euskaraz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you