Page 1

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 1

AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII. VIII. IPUIN IPUIN RALLYA RALLYA 2019/20 i kastur tea O N D A R R OA


AZ-a5.qxp_Maquetación 1 12/12/19 12:33 Página 2

AURKIBIDEA

LEHEN HEZKUNTZA 5. eta 6. mailakoen artean

4 7 9 12 14

BiZiTZAREN MOMENTU ZORAGARRiAK I R AT I A R A N B U R U B A D I O L A • L A I A R E TO Z A L A B I L B AO DiMENTSiO ARRAROAK IZARO OÑEDERRA ZENARRUTZABEITIA HAWAiiKO BiDAiA E N A R A H O R TA S O L A B A R R I E TA • J A R E B E D I A L A U N E TA U R I B E IKUTU ETA BiDAiATU NE R E A L AK A BE LAU S T E GI IRENE BAKARRiK MUNDUAN N A H I A R O J A S U R B I E TA

BIGARREN HEZKUNTZA 1. eta 2. mailakoen artean

17 19 21

BANKETXEKO LAPURRETA XABIER URTEAGA ZENDOIA LAU HORMEN ARTEAN E N E R I T Z U R R O S O L O Z U B I Z A R R E TA • A I O R A D I E Z L A D O PiRATA TXiKiAK MADDI BADIOLA LEON

BIGARREN HEZKUNTZA 3. eta 4. mailakoen artean

24 28 31 33 2

40 URTEKO GiZON BATEN ABENTURA JON MARTINEZ DE AZAGRA MARTINEZ DE LUKO 101. LOGELA I Z A R O A R I Z AG A A D R I A N • A N E G O M E Z M A D A R I E TA AHAZTUA LAIA LANDARIBAR URROSOLO • ENARA ARANBARRI LERSUNDI KATE HOTSAK GELA iLUNEAN HAIZEA ELU ETXEBARRIA • ENARA BILBAO ETXEBARRIA

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


AG U R R A

AZ-a5.qxp_Maquetación 1 12/12/19 12:33 Página 3

Z ARANTZA ATXURRA ARANGUREN UDAL EUSKARA BATZORDEBURUA

AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII. IPUIN RALLYA

2019-2020 ikasturtea Epaimahaikideak: Leire Bilbao Barruetabeña Ana Urkiza Ibaibarriaga Jabegoa: ONDARROAKO UDALA Euskara Zerbitzua Musika Plaza, z/g 48700 ONDARROA Maketazioa: 11barri

er ote dago gure ume eta nerabeen iruditerian? Nolako errealitatea margotzen dute, latza ala gozoa? Edota zeri buruz egiten dute amets? Bada, eskuartean duzun ipuin bilduma honetan baliteke galdera hauei erantzunen bat bilatzea. Izan ere, momentuan bertan emaniko esaldi batzuetan oinarrituz, eta 2 orduko lanaren ostean, gure gazteek egindako sorkuntza literarioak aurkeztera gatozkizue. Lehen Hezkuntzako ipuin guztietan esaldi hau aurkituko duzue: «ohetik jaiki eta leihora hurreratu zenean ezin zuen sinistu ere egin ikusten zuena» eta Bigarren Hezkuntzakoetan, ostera, beste hau: «susmoa hurrengo egunean bertan baieztatu zuen». Aurtengo edizioan 359 parte-hartzaile izan ditugu denetara, 173 neska 186 mutil. Ez dakigu noizbait libururen bat argitaratzera helduko den irabazle edo parte-hartzaileren bat. Leire Bilbaok berak, adibidez, behin baino gehiagotan irabazi zuen udalak antolatutako ipuin lehiaketa. Baina hori ez da garrantzitsuena; benetan balio duena da gure gazteak ez direla kokiltzen paper zuri baten aurrean, eta horixe dugu, zalantza barik, bultzatu eta saritu beharreko urrezko abilezia.

Agurtzeko, ezin aipatu gabe utzi, edizioz edizio, VIII. honetara iritsi arte lehiaketa hau aurrera eramaten laguntzen duzuen guztiok: euskara batzordeko kideak, Leire Bilbao eta Ana Urkiza epaimahaikideak, gaztetxo hauen bidelagun zareten irakasle guztiak eta sari banaketari gatza eta piperra jarri zion gure aurkezle kuttun Ugaitz Alegria, Batxilerreko Ane Alkorta eta June Otxoantesana ikasleen laguntzarekin saioa izan zelako borobila. Mila esker, bihotzez. Pasatu orria eta gozatu irakurketarekin!

ONDARROAKO UDALA

Ondarroa, 2019ko negua

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

3


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 4

LEHEN HEZKUNTZA 5-6

BIZITZAREN MOMENTU ZORAGARRIAK

B I Z I T Z A R E N

M O M E N T U

Z O R A G A R R I A K

IRATI ARANBURU BADIOLA LAIA RETOLAZA BILBAO

4

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


B I Z I T Z A R E N

M O M E N T U

Z O R A G A R R I A K

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 5

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

5


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 6

LEHEN HEZKUNTZA 5-6

DIMENTSIO ARRAROAK

D I M E N T S I O

A R R A R O A K

IZARO Oร‘EDERRA ZENARRUTZABEITIA

6

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


D I M E N T S I O

A R R A R O A K

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 7

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

7


D I M E N T S I O

A R R A R O A K

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 8

8

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


D I M E N T S I O

A R R A R O A K

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 9

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

9


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 10

LEHEN HEZKUNTZA 5-6

HAWAIIKO BIDAIA

H A W A I I K O

B I D A I A

ENARA HORTA SOLABARRIETA JARE BEDIALAUNETA URIBE

10

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


H A W A I I K O

B I D A I A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 11

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

11


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 12

LEHEN HEZKUNTZA 5-6

IKUTU ETA BIDAIATU

I K U T U

E T A

B I D A I A T U

NEREA LAKA BELAUSTEGI

12

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


I K U T U

E T A

B I D A I A T U

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 13

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

13


I K U T U

E T A

B I D A I A T U

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 14

14

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

NYC


I K U T U

E T A

B I D A I A T U

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 15

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

15


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 16

LEHEN HEZKUNTZA 5-6

IRENE BAKARRIK MUNDUAN

I R E N E

B A K A R R I K

M U N D U A N

NAHIA ROJAS URBIETA

16

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


I R E N E

B A K A R R I K

M U N D U A N

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 17

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

17


I R E N E

B A K A R R I K

M U N D U A N

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 18

18

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 19

BIGARREN HEZKUNTZA 1-2

BANKETXEKO LAPURRETA

B A N K E T X E K O

L A P U R R E T A

XABIER URTEAGA ZENDOIA

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

19


B A N K E T X E K O

L A P U R R E T A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 20

20

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


B A N K E T X E K O

L A P U R R E T A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 21

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

21


B A N K E T X E K O

L A P U R R E T A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 22

22

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 23

BIGARREN HEZKUNTZA 1-2

LAU HORMEN ARTEAN

L A U

H O R M E N

A R T E A N

ENERITZ URROSOLO ZUBIZARRETA AIORA DIEZ LADO

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

23


L A U

H O R M E N

A R T E A N

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 24

24

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 25

BIGARREN HEZKUNTZA 1-2

PIRATA TXIKIAK

P I R A T A

T X I K I A K

MADDI BADIOLA LEON

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

25


P I R A T A

T X I K I A K

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 26

26

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 27

BIGARREN HEZKUNTZA 3-4

40 URTEKO GIZON BATEN ABENTURA

4 0

U R T E K O

G I Z O N

B A T E N

A B E N T U R A

JON MARTINEZ DE AZAGRA MARTINEZ DE LUKO

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

27


4 0

U R T E K O

G I Z O N

B A T E N

A B E N T U R A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 28

28

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


4 0

U R T E K O

G I Z O N

B A T E N

A B E N T U R A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 29

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

29


4 0

U R T E K O

G I Z O N

B A T E N

A B E N T U R A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 30

30

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 31

BIGARREN HEZKUNTZA 3-4

101. LOGELA

1 0 1 . L O G E L A

IZARO ARIZAGA ADRIAN ANE GOMEZ MADARIETA

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

31


1 0 1 . L O G E L A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 32

32

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


1 0 1 . L O G E L A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 33

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

33


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 34

BIGARREN HEZKUNTZA 3-4

AHAZTUA

A H A Z T U A

LAIA LANDARIBAR URROSOLO ENARA ARANBARRI LERSUNDI

34

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


A H A Z T U A

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 35

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

35


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 36

BIGARREN HEZKUNTZA 3-4

KATE HOTSAK GELA ILUNEAN

K A T E

H O T S A K

G E L A

I L U N E A N

HAIZEA ELU ETXEBARRIA ENARA BILBAO ETXEBARRIA

36

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


K A T E

H O T S A K

G E L A

I L U N E A N

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 37

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |

37


K A T E

H O T S A K

G E L A

I L U N E A N

AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 38

38

2019-20 Ikasturtea | AUGUSTIN ZUBIKARAI VIII.IPUIN RALLYA | ONDARROA |


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 39

V I I I .

A U G U S T I N

Z U B I K A R A I

I P U I N

R A L L Y A

Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi! ONDARROAKO UDALA


AZ-a5.qxp_Maquetaciรณn 1 12/12/19 12:33 Pรกgina 40

ONDARROAKO UDALA

Profile for 11BARRI

VIII. AUGUSTIN ZUBIKARAI RALLYA • ONDARROA  

Advertisement