Page 1

PageScope Enterprise Suite 3.0 Kategorier

Enhetsstyring

Utskriftsstyring

Moduler

Bruker- og kostnadsstyring

– – – – –

PageScope Net Care Device Manager PageScope Account Manager PageScope Authentication Manager PageScope My Print Manager PageScope My Panel Manager


FOKUS PÅ KOMPLETT UTSKRIFTSSTYRING PageScope Enterprise Suite tilbyr langt mer enn bare utskriftsstyring og inneholder en lang rekke moduler for oppsett, overvåkning, kontroll og styring av skriverparken, konfigurasjon av nettverket og oppsett av brukerstrukturen.

I dagens komplekse IT-miljø er skrivere og MFP-maskiner blitt til kraftige nettverksenheter som kan sammenlignes med servere eller klientterminaler. Akkurat som annet IT-utstyr må bedriftens skrivere og MFP-maskiner også konfigureres, overvåkes og styres, oppgaver som bør utføres via ekstern tilgang. Forskjellen er at MFP-maskiner skriver ut papir og dermed genererer kostnader, som må begrenses uavhengig av næring eller miljø. Som skriveransvarlig eller IT-administrator er du ansvarlig for at virksomhetens skrivere og MFP-er er organisert på en effektiv måte: – Du ønsker ikke å bruke tid på å sette opp og overvåke brukere, enheter og konfigurasjoner individuelt, men trenger en effektiv løsning for å løse disse oppgavene eksternt. – Du har fått ansvaret for å overvåke og holde kostnadene og styringen av enhetene under kontroll. – Du er avhengig av effektive programmer for å håndtere disse oppgavene, helst en løsning som lar deg løse alt sentralt.


PageScope Enterprise Suite 3.0 KOMPLETT UTSKRIFTSSTYRING   3

PageScope Enterprise Suite 3.0 En rekke programvareløsninger på markedet fokuserer på ulike områder av utskrifts- og kostnadsstyring. De fleste programmene dekker individuelle, og i noen tilfeller flere, aspekter ved utskriftsstyring. Med de fem uavhengige programvarekomponentene kombinert i PageScope Enterprise Suite har Konica Minolta et annet mål: Oppfylle alle krav du som skriveransvarlig har med én pakke, som du kan administrere fra et enkelt brukergrensesnitt. PageScope Enterprise Suite leverer en enhetlig løsning for kontroll og styring av brukerautentisering og tilgang til funksjoner, oppsett og overvåkning av enheter og kontroll og visualisering av alle tilhørende kostnader. Per i dag finner du ikke andre integrere programpakker på markedet som kombinerer et så bredt spekter av programmer som PageScope Enterprise Suite. Den dekker områdene overvåkning, innstillinger og distribusjon av innstillinger, administrasjon av firmware, styring av brukertilgang, ekstrafunksjoner og kontohold og kostnadsstyring, sikker utskrift, paneltilpasning, administrasjon av ID-kort og biometrisk autentisering. Dette omfattende settet av funksjoner gjør PageScope Enterprise Suite til det perfekt integrerte verktøyet for administrasjon av Konica Minoltas bizhub-enheter, og til den eneste applikasjonen du trenger.

– PageScope Net Care Device Manager er kjerneapplikasjonen i pakken og tar hånd om den sentrale implementeringen av nettverkskonfigurasjoner og sentral statusovervåkning. – PageScope Account Manager er essensiell for sentral innsamling av detaljerte telleravlesninger og for visualisering av de resulterende kostnadene. – PageScope Authentication Manager utfører sentral styring av brukerdatabasen og brukerrettighetene. – PageScope My Print Manager er modulen for følg-meg-utskrift i PageScope Enterprise Suite, og gir sikker utskrift fra alle enheter i nettverket. – PageScope My Panel Manager støtter individuell oppretting av sentrale brukerprofiler, persontilpassede adressebøker og skannemottakere på bizhub-enheter. De fem modulene kan brukes individuelt eller i kombinasjon, og konfigureres for bruk i nettverket etter hver som virksomhetens behov endres.

Authentication Manager

Net Care Device Manager My Print Manager

Account Manager My Panel Manager


EFFEKTIV AUTOMATISERING AV OVERVÅKNING OG RAPPORTERING I travle virksomheter vokser skriverparken hele tiden og den krever stadig mer oppmerksomhet. Før du vet ordet av det har oppsett og oppfølging av skrivere, kontroll og etterfylling av forbruksartikler og etterfylling av lageret blitt til en stor oppgave som både er tidkrevende og kostbar.

For å optimalisere skriverparken og redusere den samlede kostnaden må du organisere og håndtere oppsett, overvåkning og styring av enhetene på en effektiv måte:

Sentralisert og automatisert enhetsstyring vil bidra til en betydelig forbedring av kvaliteten på de interne IT‑tjenestene med pålitelig og effektiv overvåkning. Fordelene for deg og dine ansatte inkluderer:

– Du trenger en samlet oversikt over alle enhetene som er koblet til nettverket, slik at du kan yte god brukerstøtte. – Du ønsker ikke at de ansatte skal måtte rapportere feil personlig til intern brukerstøtte. – Du ønsker å unngå at de høyt kvalifiserte ITmedarbeiderne fysisk må gå bort til enhetene for å endre innstillingene individuelt.

– Tilgang, for administratoren, til statusinformasjon i sanntid med enheter som automatisk sender statusmeldinger som feil eller varsler. – Med riktige applikasjoner trenger administratorene ikke lenger å bruke menyene for tilgangsinnstillinger direkte på enheten. – Oppsett av enheter via applikasjoner forenkler installasjon og konfigurering av nye skrivere, siden eksisterende innstillinger vanligvis kan overføres.


PageScope Enterprise Suite 3.0 Net Care Device Manager  5

Løsningen: Net Care Device Manager Som kjerneelementet i PageScope Enterprise Suite, effektiviserer Net Care Device Manager administrasjonen av alle skrivere og MFP'er i nettverket. Det omfattende settet av funksjoner gir en sentral database over alle enheter og muligheter for overvåkning. Rask distribusjon av innstillinger og en kloningsfunksjon gjør Net Care Device Manager til det perfekte verktøyet for alle skriveradministratorer med ansvar for hele skriverparken. Alle funksjonene i Net Care Device Manager er tilgjengelige for skrivere og multifunksjonsmaskiner fra Konica Minolta, mens skrivere og multifunksjonsmaskiner fra andre produsenter kan til en viss grad overvåkes og administreres fra dette verktøyet.

Funksjoner – Ett verktøy til alt: Istedenfor å administrere hver enhet hver for seg, gir Net Care Device Manager tilgang til og gjør det mulig å konfigurere og overvåke alle enheter eksternt som en enhetsgruppe. Ved behov kan dette også gjøre automatisk. For rask og enkel administrasjon blir bizhub-enheter og enheter fra andre leverandører kombinert i ett grensesnitt. – Overvåkning: Dette gir en detaljert oversikt over tonerstatus, samt advarsler og feilmeldinger fra alle skrivere og multifunksjonsmaskiner i nettverket. – Automatisert oppsett for store skrivermiljøer: Enhetene kan grupperes i logiske grupper ved hjelp av egendefinerte kriterier. I kombinasjon med eksternt oppsett, kan oppsettet av hele skriverparker gjøres helautomatisk. – Statusrapportering: IT-administratoren har full kontroll over og kan automatisere alle statusmeldinger, inkludert styre hvem som skal motta hvilke typer meldinger for bestemte enheter eller grupper av enheter. – Sentral telleravlesning og grunnleggende analyse: Verktøyet gir rask og enkel telleravlesning. Administratoren kan enkelt lese av telleren på individuelle enheter, eller for alle enhetene samtidig. Det er også mulig å vise trender for en bestemt tidsperiode. – Administrasjon av firmware: Firmware for enhetene kan enkelt distribueres via Net Care Device Manager web service. – Webbasert grensesnitt: Det intuitive webgrensesnittet gir til enhver tid detaljert informasjon og oversikt over alle innstillingene.

Net Care Device Manager


PageScope Enterprise Suite 3.0 Account Manager  6

BEDRE KOSTNADSKONTROLL Et av de klassiske spørsmålene er "Hvem skriver ut hva, når og i hvor mange eksemplarer?" Moderne utskriftsmiljøer tilbyr de ansatte nesten ubegrenset med muligheter, dette fører til at volum og kostnader raskt overstiger budsjettet, med mindre du innfører begrensninger. I tillegg til vanlig utskrift genererer kopiering, utskrift fra USB-minne og utskrift av dokumenter lagret på harddisken til MFP-en ekstra kostnader.

Men det å tildele og administrere brukerroller og tilgangsrettigheter kan være både komplisert og tidkrevende. Datainnsamling kan raskt bli til en overveldende oppgave, spesielt hvis virksomheten har mange ulike typer utstyr, utstyr på mer enn ett sted og utstyr fra flere leverandører. Uten et effektivt og nøyaktig verktøy for å spore, samle inn, sette sammen og visualisere hvor utskriftene skjer og av hvem, vil IT-administratorene raskt komme ut på dypt vann. – Du må unngå den store potten "generelle utskriftskostnader", som ufravikelig øker utskriftskostnadene. – Du har behov for en enkel metode for å sette opp og administrere utskriftskvoter for enkeltpersoner, avdelinger, kontoer og prosjekter. – Du ønsker også tilgang til detaljerte oversikter over antall utskrifter og kostnader, inkludert rask og fleksibel visualisering av de innsamlede opplysningene fra ulike vinkler.

Automatiske analyser og kostnadsrapporter er viktig for både IT-administratorer og kontoransatte, siden det minimerer avbrudd for brukerne og sparer administratorene for betydelig tid. Fordelene for alle i virksomheten inkluderer: – En effektiv rapportfunksjon som viser antall utskrifter og kostnader, slik at man unngår tidkrevende manuell datainnsamling. Ved at de kan generere store mengder informasjon kun ved å trykke på en knapp, sparer administratorene og brukerne enda mer tid. – Med avanserte funksjoner for kostnadsallokering blir alle kostnader riktig allokert, slik at de kan faktureres riktig.

Løsningen: PageScope Account Manager PageScope Account Manager tilbyr avanserte funksjoner for utskrifts- og kostnadsstyring, slik at utskriftsintensive miljøer får anledning til å vurdere egne utskriftskostnader og innføre prosedyre for kostnadsstyring. Løsningen støtter innføringen av utskriftskvoter og gir bedre oversikt over de tilhørende kostnadene og begrenser dermed unødvendig utskrift.

Funksjoner – Automatisk sporing: Ved hjelp av sentral innsamling av tellerstand, blir all kopiering, utskrift, skanning og faksing automatisk koblet til bruker, gruppe, kostnadssted eller prosjekt. – Fleksibel kostnadsfordeling: Brukerne kan kobles til et bestemt kostnadssted eller de kan individuelt velge riktig kostnadssted eller prosjekt før de skriver ut. – Nøyaktig kostnadsberegning: Flere pristabeller kan knyttes til individuelle enheter eller grupper av lignende enheter, for nøyaktig beregning av utskriftskostnader i en heterogen skriverinfrastruktur. – Fleksibelt kvoteoppsett: Separate kvoter for utskrift i farger og sort/hvitt kan enkelt knyttes til individuelle brukere eller brukergrupper. – Oppretting av rapporter: Ved å velge fra mer enn 30 forhåndskonfigurerte rapportkomponenter, kan brukeren i løpet av sekunder generere en omfattende rapport i PDF-format. – Automatisering og eksport: Alle rapporter kan kjøres automatisk og eksporteres til valgt sted. Administratoren behøver kun å åpne rapportmotoren for å generere nye rapporttyper eller gjøre mindre endringer i eksisterende rapporter.

Account Manager


PageScope Enterprise Suite 3.0 My Print Manager  7

SENTRALT ADMINISTRERT SIKKER UTSKRIFT På alle steder hvor skrivere og MFP-enheter er installert sentralt og er tilgjengelig for mange brukere, er det viktig å innføre prosedyrer for sikker utskrift. Ved å kontrollere og begrense tilgangen til enhetene sikrer du ikke bare at bedriftsinformasjon holdes konfidensielle, men du får også kontroll på utskriftsvolumet og forbedrer effektiviteten hos de ansatte, fordi de slipper å bla seg gjennom hauger med papir for å finne sin egen utskrift.

– Du vil ikke at følsom informasjon eller konfidensielle dokumenter skal bli liggende i utskuffene, hvor de kan falle i gale hender. – Du har behov for prosedyrer for sikker utskrift, som du enkelt kan sette opp og administrere sentralt. – Du ønsker å etablere personlig og sikker følg megutskrift, samtidig som løsningen skal være praktisk og fleksibel for de ansatte.

De riktige applikasjonene for sikker utskrift hjelper deg med å håndtere disse forholdene og gir de ansatte en rekke fordeler: – Med personlig følg meg-utskrift gjør du det enkelt for å ansatte å skrive ut og deretter hente jobben på den maskinen de foretrekker, samtidig som du sikrer konfidensialiteten. – Den raske og enkle administrasjonen av skriverinnstillinger og distribusjon av disse til brukernes arbeidsstasjoner er svært tidsbesparende, og medfører at IT-administratoren slipper å sette opp hver enhet individuelt.

Løsningen: My Print Manager My Print Manager kan brukes både som en enkeltstående skriverserver-applikasjon eller i kombinasjon med andre moduler i PageScope Enterprise Suite. I begge tilfeller får man sikker utskrift uten driverautentisering, og etter autentiseringen får brukeren valget mellom å skrive ut alle eller individuelle jobber. Med PageScope My Print Manager er følg meg-utskrift tilgjengelig via effektiv administrasjon av skriverkøen. Dette sikrer at det er mulig å skrive ut på alle støttede enheter, og gir dermed fullstendig mobilitet og fleksibilitet for brukerne. Siden dokumentene kun kan skrives ut etter autentisering, styrker applikasjonen sikkerheten og sikrer at det ikke blir liggende igjen utskrifter i utskuffen. Dette gir økt produktivitet og kostnadseffektivitet

Funksjoner – Sentral administrasjon av utskriftskø og innstillinger: Ved hjelp av My Print Manager server får hver bruker en sentralt plassert personlig utskriftskø, for sikker frigivelse av utskriftsjobber. Hver bruker kan velge sin egen foretrukne utskriftsmetode, enten utskrift av alle jobber etter autentisering (også kjent som "ID og skrive ut") eller velge individuelle jobber fra køen, inkludert muligheten for å merke spesifikke jobber som "favoritter". – Sikker frigivelse av utskriftsjobber: Utskriftsjobbene blir bare skrevet ut etter at eieren av jobben har identifisert seg på skriveren ved hjelp av PIN-kode, kort, brukernavn eller biometrisk autentisering. Dette bidrar til at man unngår unødvendige utskrifter, samt at man unngår at konfidensielle utskrifter blir liggende i utskuffen og faren for at de skal komme i gale hender. – Distribuerte skriverservere: My Print Manager støtter distribuerte skrivermiljøer med flere avdelingskontorer. Utskriftsdata lagres lokalt og belaster ikke virksomhetens båndbredde. I tillegg er det mulig å overføre utskriftsjobben til et annet kontor, slik at brukeren kan få tak i utskriftsjobbene sine fra alle utskriftsenheter i bedriftens nettverk. Dette gjør My Print Manager til en svært skalerbar, men likevel fleksibel modul for utskriftsstyring. – Favorittjobber: Alle dokumenter som sannsynligvis skal skrives ut flere ganger kan merkes som "favoritt". På denne måten blir filen liggende i køen for senere utskrift uten at man må gå tilbake til PC-en og sende jobben på nytt.

My Print Manager


OVERVÅKNING OG KONTROLL BRUKERTILGANG OG TILLATELSER De fleste middels til store virksomheter med fem eller flere delte skrivere og MFP-er har et åpenbart behov for sentral bruker- og kostnadsstyring. Administratorene har behov for å styre alle brukerne av skriverne eksternt og gi tilgang fra en sentral applikasjon. Denne tilgangen må ta hensyn til ulike jobbkrav og restriksjoner på bl.a. fargeutskrift. Brukerrollene i virksomheten må være enkle å opprette og det må være mulighet for direkte kontroll av tilgangsnivåene. – Du ønsker å kontrollere enheter og brukerne fra ett sted, og dette stedet bør være koblet sammen med brukerdatabasen. – Du må kunne definere brukerroller på en enkel måte, og du må kunne gi nye brukere riktige rettigheter på en rask og enkel måte.

Svaret på slike krav er en effektiv og sentral organisering av bruke- og rollestyringen, som dekker alle ansatte. Det finnes åpenbare fordeler for IT-administratoren, som også kommer alle andre til nytte: – Brukervennlige maler gjør det raskere å definere og sette opp brukerroller og tilgangsrettigheter. – Automatiske prosesser sparer tid og gjør det mulig for de ansatte på IT-avdelingen å konsentrere seg om viktigere oppgaver.


PageScope Enterprise Suite 3.0 Authentication Manager  9

Løsningen: Authentication Manager

Funksjoner

PageScope Authentication Manager er beregnet for tilgangsstyring og kontroll av brukerrettigheter. Løsningen administreres av IT-avdelingen og gir en pålitelig metode for å kontrollere tilgang til enheter samt egnede autentiseringsmekanismer. Authentication Manager støtter sentral oppsetting av autentiseringemetode og kontroll av brukerrettigheter på MFP'er. Løsningen gjør administratoren mer effektiv, sparer verdifull tid og øker den samlede oversikten over skriverinfrastrukturen i virksomheten. Applikasjonen er et sentralt element for å redusere utskriftskostnadene, særlig ved å begrense tilgangsrettigheter til fargeutskrift. Authentication Manager støtter integrasjon med løsninger for ID-kort og biometrisk autentisering, og reduserer administrasjonen og gir brukerne raskere innlogging. Med støtten for alt fra 20 til flere tusen brukere, er Authentication Manager en skalerbar og rimelig løsning som effektiviserer sentral bruker- og rollestyring i små til store virksomheter.

– Sentral database: Alle brukerne med tilgang til enheter for kopiering, utskrift og skanning administreres fra den sentralt plasserte databasen til Authentication Manager. – Synkronisering med eksisterende brukerdatabaser: Administratoren slipper å opprette og administrere brukere i ulike systemer. Windows Server Active Directory, LDAP og Novell Directory Services er støttet. – Maler for tillatelser og brukerroller: Disse malene er enkle å opprette og gir enkel administrasjon av ulike nivåer av tilgangsrettigheter. IT-administratoren definerer de ulike brukerrollene én gang (f.eks. ledergrupper, ansatte, ansatte med ekstra rettigheter og midlertidig ansatte), og kan deretter sette disse tillatelsene på individuelle brukere og grupper. – Stor nøyaktighet: Tilgangsrettighetene kan defineres med stor nøyaktighet. Malene for tilgangsrettigheter inkluderer brukerrettigheter som kopiering, utskrift, skanning eller faksing, bruk av farger (separat for alle funksjoner), dokumentlagring på harddisken til MFP-en, innebygd nettleser og utskrift fra USB-minne. – Sentral styring av typer autentisering: Både ved bruk av kortautentisering, brukerinnlogging eller PIN kan administratoren sentralt definere hvilken type brukerautentisering som gir tilgang til enheten. – Støtte for biometrisk autentisering (ekstrautstyr): Denne autentiseringen gir høyest sikkerhet og høyest grad av konfidensialitet ved utskrift. Alle biometriske data blir kryptert og sentralt sikret i den valgfrie databasen for biometrisk autentisering.

Authentication Manager


FLEKSIBEL OG PRAKTISK PERSONALISERING AV PANELET Med stadig flere smartenheter tilgjengelig på markedet er etterspørselen etter personlige brukergrensesnitt stadig økende. Siden brukerne er forskjellige, er arbeidsprosessene deres sannsynligvis også forskjellige. Et personlig panel med din egen startskjerm etter innlogging og med personlige snarveien til ofte brukte funksjoner er praktisk og nyttig, særlig siden du bare trenger å definere panelet én gang, for at det automatisk skal vises på alle skriverenheter i nettverket du logger på. – Du ønsker at de ansatte skal kunne sette opp sine personlige menyer for direkte tilgang til deres mest brukte funksjoner og arbeidsflyter. – Du ønsker ikke at de ansatte skal måtte kjempe med store adressebøker, men heller gi dem fleksibiliteten til å tilpasse adresseboken til sin egen personlige versjon. – Du har behov for å redusere tiden IT-administratoren bruker på å håndtere brukerroller, enheter og arbeidsflyter.

Personlige paneler kan løse disse problemene for deg og være til nytte for alle i virksomheten: – En applikasjon med den riktige funksjonaliteten forbedrer den samlede produktiviteten på tvers av hele MFPinfrastrukturen. – Det blir enklere for brukerne å få ut de riktige jobbene, fordi det ikke lenger er behov for at de skal lete etter de riktige innstillingene. – De ansatte sparer tid og kan arbeide mer effektivt med kjerneoppgavene sine.


PageScope Enterprise Suite 3.0 My Panel Manager  11

Løsningen: My Panel Manager

Funksjoner

Denne modulen gir tilgang til enkel tilpasning av brukergrensesnittet på bizhub-enhetene og individuell eller sentral administrasjon av alle innstillinger. Brukerne kan velge språk og tilpasse paneloppsettet som del av deres persontilpassede profil. Etter innlogging får brukeren automatisk tilgang til det kjente grensesnittet på alle skrivere og MFP'er, og bruker dermed mindre tid på å betjene enhetene. Fordelen for administratoren er at det går betydelig mindre tid til administrasjon av MFP'ene. Det eneste han må gjøre er å velge gjeldende enheter for My Panel Manager, og deretter kan brukerne administrere sine egne profiler og adressebøker. I tillegg til enkel og praktisk tilpasning av paneler, gir applikasjonen også enkel, sentral administrasjon av brukerroller og standard arbeidsflyter via PageScope Enterprise Suite server.

– Fleksible tilpasningsmuligheter: Brukerne kan tilpasse oppsettet på panelet etter egne ønsker. Dette inkluderer type og rekkefølge på funksjoner som skal være direkte tilgjengelig på hovedskjermen, valg av skjerm som viser etter innlogging, snarveier til favorittfunksjoner og språk. – Skann til meg: My Panel Manager bruker Active Directory til å sette inn en "Meg"-knapp, slik at brukeren kan skanne direkte til egen e-postadresse. – Skann til hjem: På lignende måte som for Skann til meg-funksjonen, slår Skann til hjem-funksjonen opp brukerens hjemmekatalog og registrerer den automatisk som "Hjemmemappe" på brukerpanelet. – Persontilpasset adressebok: Brukere som ofte skanner og fakser jobber kan tilpasse adresseboken sin etter egne behov. Istedenfor å bla gjennom adresseboken for hele bedriften, kan hver bruker sette sine foretrukne mottakere direkte i mappen over personlige favoritter. – Ekstern tilpasning: All tilpasning av panelet utføres eksternt via det enkle og brukervennlige webgrensesnittet til PageScope Enterprise Suite.

My Panel Manager


PageScope Enterprise Suite 3.0 ARBEIDSFLYT  12

ARBEIDSFLYT Skriverpark Active Directory

Authentication Manager – Bruker- og rolleadministrasjon – Tilgangsstyring – Sentral kortdatabase – Synkronisering med AD

– Import/synkronisering av brukere med AD – Opprette og tildele brukerroller og tilgangsrettigheter

Admin

Account Manager Net Care Device Manager

– Sentral telleravlesning – Detaljerte rapporter – Budsjett og Kvoteadministrasjon

– Opprette rapporter over utskrifter – Administrere utskriftsbudsjetter

– Overvåkning og administrasjon av skriverparken – Oppsett av enheter – Sentralisering og distribusjon – Automatiske statusmeldinger

My Print Manager

– Sikker utskrift

– Sikker frigivelse av utskriftsjobber – Administrasjon av utskriftskø – Administrasjon av lagringskvote

Admin

Brukere

– Oversikt over utskriftskø – Administrasjon av lagringskvote

Admin

My Panel Manager – Personlige innstillinger – Personlig adressebok – Skann til hjem/skann til meg

Andre skrivere

– Egendefinerte paneler Brukere

– Enhetsstyring Med automatisk overvåkning og rapportering kreves det svært lite innsats for å håndtere store utskriftsjobber. – Utskriftsstyring Gir kontroll over kvaliteten på utskriften, samtidig som kostnadene og administrasjonen minimeres.

Konica Minoltas applikasjonsportefølje består av tolv kategorier. For å finne ut mer om de andre kategoriene og hele sortimentet av applikasjoner, kan du skanne denne QR-koden.

– Bruker- og kostnadsstyring Det er enkelt å få full oversikt over bruk og kostnader med sentral administrasjon av brukergrupper og kostnadssteder.

Konica Minolta Business Solutions Norway AS Maridalsveien 323 0872 Oslo Norge www.konicaminolta.no

06/2013

http://www.konicaminolta. no/no/business-solutions/ produkter/programvareloesninger.html

[Title will be auto-generated]  

http://www.konicaminolta.no/fileadmin/content/no/Brosjyrer/Loesninger/PageScope_Enterprise_Suite_Brosjyre.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you