Przenikanie

Page 1

PRZENIKANIE

TERESA PASTUSZKA KOWALSKA | rZEŹBA JACEK SIKORA | MALARSTWO

03.06 - 19.06.2023

101 PROJEKT GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ I DOM AUKCYJNY

Piękna 62/64

00-672 Warszawa

godziny otwarcia

pon – pt 11.00 – 19.00 sob 11.00 – 15.00

telefon: +48 882 022 604

telefon: +48 690 431 336

e-mail: galeria@101projekt.pl

www.101projekt.pl

Jacek sikora

Aktor z wykształcenia, malarz z wyboru, podróżnik ze zrządzenia losu. Absolwent paryskiej Ecole Etienne Decroux swoją przygodę ze sztuką rozpoczynał od pracy na scenie. Jego ścieżka artystyczna ewoluowała od aktorstwa i pantomimy w stronę sztuk wizualnych i malarstwa sztalugowego. Zauroczony tradycyjnym dalekowschodnim malarstwem tuszem na papierze studiuje zarówno japońską kaligrafię jak i Sumi-e, które dopełniają jego poszukiwania artystyczne o monochromatyczną sztukę przedstawieniową, w której odnajdujemy charakterystyczne cechy jego twórczości – minimalizm kolorystyczny i dążenie do redukowania szczegółu. Z czasem jego prace ewoluują w stronę malarstwa barwnych płaszczyzn, coraz bardziej redukując szczegół z obrazów abstrakcyjnych i wprowadzając kolor do twórczości

figuratywnej. Laureat Certificate of Excellence na 36 International Artavita Contest, jego prace wyróżniono tytułem Curators Choice na portalu Saatchi Art i dwukrotnie umieszczano wśród najlepszych prac portalu Artfinder. Obrazy artysty znaleźć można w kolekcjach w Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Australii, Francji, na Cyprze, w Emiratach Arabskich i Japonii. Żyje i pracuje w Wędrzynie.

TERESA PASTUSZKA KOWALSKA

ur. 1960

Polska rzeźbiarka, członkini m.in. ZPAP, Stowarzyszenia

Pracowni Twórczych Lubelska 30/32, Stowarzyszenia Stanisława ze

Skalbmierza, Towarzystwa Przyjaciół Mazowsza oraz Via Varsovia.

Ukończyła wydział rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w

Warszawie w 1985 roku w pracowni Gustawa Zemły.

W dorobku twórczym ma setki wystaw zbiorowych i bez mała trzydzieści indywidualnych, a także wiele ważnych realizacji, w tym monumentalnych.

Na co dzień przy projektach współpracuje z mężem, Dariuszem Kowalskim.

Swoje prace prezentuje za granią m.in. w Syrii, Niemczech, Belgii, Argentynie, we Włoszech, Francji, na Łotwie i Litwie, jak i w kraju.

Wystawa „Przenikanie” to nie tylko prezentacja malarstwa i rzeźby, ale ukazanie korelacji pomiędzy wieloma innymi dziedzinami

sztuki, będących inspiracją dla artystów. Zarówno w przypadku rzeźbiarskiej twórczości Teresy Pastuszki-Kowalskiej, jak i malarstwa Jacka Sikory, głównym narzędziem twórczej wypowiedzi jest język abstrakcji, za pomocą którego ilustrują oni interesujące ich zagadnienia.

Rzeźba Teresy Pastuszki-Kowalskiej stanowi wizualizację tego, co słyszalne. Pochodząca z cyklu realizacji poświęconych muzyce, została zainspirowana utworami Antonio Vivaldiego. Artystka pracuje w marmurze - ta duża kamienna rzeźba zachwyca jednak

swą lekkością ujętą za pomocą obłych i delikatnych w formie kształtów, które podkreślają szlachetność wykorzystanego materiału. Symetryczny układ rzeźbionych kształtów nadaje rytm całej kompozycji, a gra światła i cienia podkreśla jej dynamiczny charakter. Twórczość Jacka Sikory to szeroko rozumiane inspiracje sztuką Dalekiego Wschodu. Tytuły tych prac pochodzą z martwego języka palijskiego. Artysta interpretuje słowo pisane za pomocą

języka wizualnego, nadając temu procesowi wręcz medytacyjny charakter. Artysta w swoich pracach dąży do coraz większej syntezy, buduje przestrzeń malarską w obrębie bardzo określonej gamy barwnej. Cała uwaga skupia się zazwyczaj w centrum kompozycji, które sprawia wrażenie umieszczone w głębi obrazu –sugerując niejako wejście do innego, mistycznego i tajemniczego świata.

W obu tych twórczościach istotny jest problem właściwej interpretacji źródeł inspiracji. Z jednej strony mamy tu do czynienia z określonymi kontekstami powstania dzieł, które przenikają się swobodnie, stanowiąc punkt wyjścia dla nowych przedstawień. Z drugiej, dzięki syntezie i nieokreślonej formie otwierają się nowe możliwości indywidualnej, uczuciowej interpretacji zarówno obrazów, jak i rzeźby.

JACEK SIKORA

Sabhava 2023

Olej na płótnie 120x100cm

CENA: 3000 PLN

JACEK SIKORA

Sabhava 2023

Oil on canvas 120x100cm

PRICE: 3000 PLN

JACEK SIKORA

Kusala Lakkhana 2023

Olej na płótnie 120x100cm

CENA: 3000 PLN

JACEK SIKORA

Kusala Lakkhana 2023

Oil on canvas 120x100cm

PRICE: 3000 PLN

JACEK SIKORA

Kamma 2023

Olej na płótnie 120x100cm

CENA: 3000 PLN

JACEK SIKORA

Kamma 2023

Oil on canvas 120x100cm

PRICE: 3000 PLN

JACEK SIKORA

Atappa 2023

Olej na płótnie 120x100cm

CENA: 3000 PLN

JACEK SIKORA

Atappa 2023

Oil on canvas 120x100cm

PRICE: 3000 PLN

Olej na płótnie 120x100cm

CENA: 3000 PLN

Oil on canvas 120x100cm

PRICE: 3000 PLN

JACEK SIKORA Magga 2023 JACEK SIKORA Magga 2023

110 x 90 cm

CENA: 2500 PLN

PRICE: 2500 PLN

JACEK SIKORA Piti 2022 Olej na płótnie JACEK SIKORA Piti 2022 Oil on canvas 110 x 90 cm

JACEK SIKORA

Aparisesa 2023

Olej na płótnie 110 x 90 cm

CENA: 2500 PLN

JACEK SIKORA

Aparisesa 2023

Oil on canvas

110 x 90 cm

PRICE: 2500 PLN

JACEK SIKORA

Pahana 2023

Olej na płótnie 110 x 90 cm

CENA: 2500 PLN

JACEK SIKORA

Pahana 2023

Oil on canvas

110 x 90 cm

PRICE: 2500 PLN

Udayabbaya 2022

Olej na płótnie 110 x 90 cm

CENA: 2500 PLN

Udayabbaya 2022

Oil on canvas

110 x 90 cm

PRICE: 2500 PLN

JACEK SIKORA JACEK SIKORA

Appanihita 2022

Olej na płótnie 110 x 90 cm

CENA: 2500 PLN

JACEK SIKORA

Appanihita 2022

Oil on canvas

110 x 90 cm

PRICE: 2500 PLN

JACEK SIKORA

JACEK SIKORA

Kaya 2022

Olej na płótnie

110 x 90 cm

CENA: 2500 PLN

JACEK SIKORA

Kaya 2022

Oil on canvas

110 x 90 cm

PRICE: 2500 PLN

JACEK SIKORA

Dithi 2022

Olej na płótnie

110 x 90 cm

CENA: 2500 PLN

JACEK SIKORA

Dithi 2022

Oil on canvas

110 x 90 cm

PRICE: 2500 PLN

Manussaloka 2022

Olej na płótnie

110 x 90 cm

CENA: 2500 PLN

Manussaloka 2022

Oil on canvas

110 x 90 cm

PRICE: 2500 PLN

JACEK SIKORA JACEK SIKORA

Teresa Pastuszka Kowalska

Zapomniana melodia

2005 Marmur 55x34x44 cm

CENA: 20 000 PLN

Teresa Pastuszka Kowalska

Forgotten melody

2005 Marble 55x34x44 cm

PRICE: 20 000 PLN

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.