Page 1

ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при

КАРТОФИТЕ

Очаквани вредители: МАНА, КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР, ЛИСТНИ ВЪШКИ, ЗИМЕН СИВ ЧЕРВЕЙ, КАРТОФЕН МОЛЕЦ

Картофите Очакваните няколко много горещи дни не са благоприятни за развитието на средно ранните и късните сортове картофи. Затова най-добрия начин е качествената поливка, като задължително трябва се избягват найгорещите часове от денонощието – между 12 и 17 часа. Предвид, фактът че на много места в страната се е появила картофената мана по листната маса в различна степен на нападение от слаба до средно силна степен, а на отделни места са поразени освен листата и стъблата на картофените растения много важно е преди поредната поливка на растенията да третирате със системни фунгициди :

Регистрирани ПРЗ за борба срещу картофената мана: ПРЗ

ДОЗА/ ДКА А.В.: Мандипропамид Ревус 250 СК 0,05% А.В.: Диметоморф + манкоцеб Акробат плюс ВГ 200 г А.В.: Симоксанил + манкоцеб Корсейт М 44 ВГ 250 г Корсейт Макс ВП 150 г А.В.: металаксил-М + манкоцеб Ридомил голд МЦ 250 г 68 ВГ А.В.: Симоксанил +манкоцеб+мед като меден оксихлорид Триомакс 45 ВГ 250 г А.В.: Фамоксадон + симоксанил


БЮЛЕТИН № 9

Стр.2 Икуейшън Про 40 г А.В.: фенамидон + фозетил алуминий Верита ВГ 150 г и др. регистрирани ПРЗ

Колорадски бръмбар Наблюдава се масово развитие на бръмбари и ларви от второ поколение на колорадския бръмбар в различните области на страната. Продължете обследванията на посевите с картофи и при доказан ПИВ - 20% нападнати растения да се извърши поредното третиране, насочено срещу възрастните в планинските райони преди масово яйцеснасяне и при масово излюпване на ларвите от 3-та възраст в равнинните части на страната. Регистрирани ПРЗ са: ПРЗ ДОЗА А.В.: Алфациперметрин Вазтак нов 100 ЕК 10 мл А.В.: Ацетамиприд

Моспилан 20 СП 6г Газел 6г А.В.: Гама -цихалотрин Нексид 015КС 30 мл А.В.: Делтаметрин Децис 2,5 ЕК 20-30 мл А.В.: Тиаклоприд Калипсо 480 СК 10 мл Биская 240 ОД 20 мл А.В.: Хлорантранилипрол Кораген 20 СК 6 мл А.В.: Есфенвалерат Суми алфа 5 ЕК 15 мл Сумицидин 5 ЕК 15 мл А.В.: Зетациперметрин Фюри 10 ЕК 10 мл А.В.: Ламбда-цихалотрин Карате зеон 5 КС 15 мл А.В.: циперметрин Цитрин макс 5 мл А.В.: Хлорпирифос - етил+ циперметрин Нуреле Д 50 мл Агрия 1050 + 50 мл

А.В.: Тиаметоксам Актара 25 ВГ

А.В.: Клотианидин Дантоп 50 ВГ

4-6 г

А.В.: Циперметрин Сипервет 25 ЕК 10 мл Суперсект 10 ЕК 12,5 мл и др. регистрирани ПРЗ


БЮЛЕТИН № 9

Стр.3 Картофен молец

През вегетацията - редовна обработка на почвата и загърляне. Нападнатите листа да се обират и унищожават. Навременното прибиране на реколтата (преди засъхването на стъблата) и унищожаване на растителните остатъци, намалява плътността на неприятеля. Клубените да се прибират веднага и да се съхраняват при температура над 90

Наблюдава се постоянен летеж на пеперуди във феромоновите уловки. Наблюдават се от 16-20 бр./ уловка до 30-40 пеперуди на уловка за седмица. Предвид предстоящото начало на прибиране на картофената реколтата през август в предпланинските райони съобразете карантинните срокове на ползваните инсектициди. Следете динамиката на летежа на молците и при постоянен летеж над 10 пеперуди / 24 часа е задължително третирането на посевите. Най-често повредата започва от централната жилка и листата засъхват. При по-голяма плътност повреждат и вегетационния връх. По клубените изгризват галерии изпълнени с извержения, огризки и паяжини. Над мястото на повредата обвивката на клубена засъхва и хлътва. Повредените картофи са негодни за консумация и технологична преработка. При прибиране на картофената реколта не оставяйте през нощта неприбрана продукция на полето, за да не внесете в складовете молеца. Борбата с вредителя превантивна и включва :

е

Химичната борба започва при масовия летеж на пеперудите и установяване на първите повреди. ПИВ – 10-20 пеперуди / уловка за 1 ден или 2 мини на растение. Все още няма регистрирани ПРЗ за картофения молец. Подходящи са контактните и трансламинарните инсектициди от всички групи: Алверде - 20 мл/дка; Актара 25 ЕК – 6 г / дка; Калипсо 480 СК – 10 мл /дка; Децис 2,5 ЕК – 30 мл / дка; Вазтак Нов 100 ЕК – 30 мл /дка и др. Третирайте рано сутрин, когато пеперудите не са активни

Бюлетин рз 9 август 2013 борба с вредителите при картофи  
Бюлетин рз 9 август 2013 борба с вредителите при картофи  
Advertisement