__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 3 / 2 0 1 9

HUDPLEIE OG VITENSKAP MED SJEL

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 3 / 2 0 1 9

COCOON PERSONAL SKIN CONCEPT:

Kundene krever resultater HUD - OG KROPPSPLEIER LINDA JØRGENSEN:

Har satt fagbrev på dagsorden

En ny måte å ta vare på kundens skjønnhet - innvendig og utvendig. Gjennom vår integrerte tilnærming til hudpleie basert på avanserte produkter, ekspertbehandlinger og en bærekraftig livsstil, kan du synlig forbedre kundens hud, kropp og sinn. Med vår løpende tverrfaglige opplæring kan du videreutvikle din kompetanse og nyte en sunn og lønnsom vekst for din salong. FRI FOR SILIKONER, PARABENER, MINERALOLJER, FARGETILSETNINGER, IKKE TESTET PÅ DYR

Glowing Beauty H U D , V E LVÆ R E , VIPPER,BRYN OG NEGLER:

LEVERANDØRENES

PRODUKTLANSERINGER


INNOVATIVE NYHETER FRA EN AV VERDENS MEST FREMTIDSRETTEDE LEVERANDØRER

GOLDEN GLOW SERUM

BEAUTY SLEEP MASK

LIFTING SERUM MED GYLNE PERLER!

Denne rike kremmasken inneholder ”mirakelalgen” Euglenia Gracilis, Hyaluronsyre og Bisabolol, sammen fjerner disse alle tegn på trett og gusten hud. Kombiner med Golden Glow Serum og du våkner frisk og opplagt hver dag.

OMM

SOV DEG VAKKER!

Serumet er intensivt fuktighetsgivende, jevner ut linjer, beskytter hudens barriere og gir en frisk glød til huden.

1 stk. 30ml kr.

VELK

EN!

ADVENTSKALENDER

Vi jobber for deg!

DENNE AMPULLEKUREN ER KANSKJE DET MEST VIRKNINGSFULLE DU KAN GI HUDEN FREM MOT HØYTIDEN Adventskalenderen er fylt med ampuller som gir huden en skikkelig næringsboost i tiden før jul. Kuren består av Hyaluron, Caviar, Anti-Wrinkle, Brilliance Shine, Eye Flash Fluid og Caviar Luxury Cream, sammen gir de huden en vakker glød til høytiden...

389,12 stk. kr. 4308,1 stk. kr.

216,6 stk. i sett 75ml kr. 1279,1 stk. 75ml kr.

476,-

PURE GOLD

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 91 10 62 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

- en eksklusiv kabinettbehandling for ett skinnende friskt resultat!

LIMIT

EDITI

ED

ON

SEASONAL GOLDEN GLOW D E T L Ø N NPAKKE E R S E G Å VÆ R E M E D L E M! GOLDEN GLOW TREATMENT INNEHOLDER BÅDE RENT GULL OG PERLEPULVER - EN SANN HØSTFEST FOR HUD OG CELLER! Golden Glow Serum med glitrende effekt, 30ml Golden Glow Massage Gel med Champagne, 50ml Golden Glow Peel off mask med gull og perlepulver, 10x30gr

Kr.

1307,-

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Sekretær

JARL MARTIN GARDER

A N I T R A G . S A N DVO L D

jarl@nfvb.no

anitra@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 920 32 029

www.nfvb.no

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende i konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


ADVENTSKALENDER

DENNE AMPULLEKUREN ER KANSKJE DET MEST VIRKNINGSFULLE DU KAN GI HUDEN FREM MOT HØYTIDEN Adventskalenderen er fylt med ampuller som gir huden en skikkelig næringsboost i tiden før jul. Kuren består av Hyaluron, Caviar, Anti-Wrinkle, Brilliance Shine, Eye Flash Fluid og Caviar Luxury Cream, sammen gir de huden en vakker glød til høytiden...

389,12 stk. kr. 4308,1 stk. kr.

Esthetica søker nye forhandlere i Norge og tilbyr svært gode avtaler for din klinikk. Janssen Cosmetics er en av verdens mest innovative og var den første produsenten av Cosmeceutical Produkter til hudpleiemarkedet. Janssen Cosmetics har de mest innovative ingrediensene, høy fortjeneste og er ett klart førstevalg for fremtidsrettede klinikker. Ta kontakt på mail katrine@esthetica.no for nærmere informasjon og priser.


Brukervennlig betalingsløsning. Vi leverer et effektivt betalingssystem og et brukervennlig program som gjør at du kan bruke mer tid på kunder og mindre tid ved datamaskinen.

ENKEL OVERGANG FRA ALLE SYSTEMER

Vi henter ut data fra ditt tidligere system.

SALG@EASYUPDATE.NO

Oppsett av nytt system.

Levering og opplæring i nytt program.

TELEFON 40 00 40 79

Gratis support

EASYUPDATE.NO


LITEN LISENS

STOR LISENS

UTSTYRSPAKKE

1-3 ansatte

4-ubgr ansatte

Komplett utstyr

747,-

1347,-

999,-

• • •

• • • •

• • •

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

PC med touchskjerm Strekkodeleser Kvitteringsskriver Elektronisk kasseskuff


24

42

42

I N NH O L D 3/2019

ARTIKLER 8 H U D - O G K R O P P S P L E I E R L I N D A J Ø R G E N S E N: H a r s a t t fa gbr ev p å da gs or de n 11 N F V B L A N D S M ØT E 201 9: E n o rg a n is a sjon i e n dr in g 12 14

N F V B L E D E R P R O G R A M: B ra ns j e t il p a ss e t l e de r u t v ikl in g M E D L E M S B E D R I F T E N : Co co o n Per s on a l S kin C on c e pt

18 E S T E T I S K E A N S I K T S B E H A N D L I N G E R : K r eve r ku n n ska psp å fy l l 2 0

D I G I TA LT S A M T Y K K E S K J E M A : R a skt , e f fe kt iv t o g ku n deve n n l ig

2 4

M E N N O G H U D P L E I E : Hå re t e m e nn ka n bl i go d bu t ikk

2 8

B A D N O R W E G I A N : D e t e r e n li t e n ma n n ska mp

FA S T E S I D E R 9 Sig n e r t

30

Up d a t e - b eve g e ls e r i b ra ns j e n

36

M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re

40

M ix - p ro d uk t e r fo r h e nd e r & fø t t er

46 A kt i vi t e t s ka le nd e r/NF VB i nfo

6

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019


SIG N ERT R EDA KT ØR

30

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

44 Hudpleiere – stå sammen! Bransjeorganisasjonen NFVB er fortsatt relativt ny for hudpleiere, men har svært lang historikk som interesseorganisasjon for bransjens salongeiere. Det startet med barberere i 1907. Gjennom årene har forbundet kjempet mange slag for bransjens interesser, siden 90-tallet side om side med NHO. De siste seks årene har hud- og kroppspleier Linda Jørgensen sittet i NFVBs styre, og vært en tydelig stemme for å snakke hudpleiernes sak. Blant annet har hun arbeidet for å fremme fagbrev for hudpleiere. Det er en politisk sak som krever at bransjen står samlet om ønsket. På NFVBs landsmøte 19. oktober skal man blant annet velge nytt styre. Guri Elisabeth Andreassen fra 7. Himmel i Bodø er av valgkomiteen foreslått som nytt styremedlem. Hun har også vært med i utarbeidelsen av NFVBs bransjetilpassede lederutviklingsprogram. Guri har et sterkt ønske om å bidra til et bransjeløft. Medlemsbedriften Cocoon Personal Skin Concept har et dedikert forhold til god fagkunnskap. Heidi Hafslund er medeier i bedriften, og med i NFVBs prosjektgruppe som jobber med fagbrev for hudpleiere. Cocoon er en bedrift som ser at kundene har et mer bevisst forhold til profesjonell hudpleie enn tidligere. Les mer om disse dyktige fagfolkene, deres bedrifter og hvorfor de er medlem i NFVB på de kommende sider. Denne utgaven setter igjen søkelys på menn og hudpleie. Undersøkelser viser at menn er mer opptatt av hud- og skjønnhetspleie enn hva man kanskje tror. Utfordringen ligger i å få dem inn i klinikken for å løse deres ønsker og behov. Det handler blant annet om hvordan du utformer salongen, hele veien fra utvendig profil til behandlingsrom og design av nettside. Bad Norwegian har tatt steget fra å være et nisjemerke på nederste hylle i salongen, til å bli et sterkt og volumselgende varemerke. Produktsalget er ikke bare en viktig oppfølging av salongens behandlinger, men kan bety mye for bedriftens bunnlinje. Du bør derfor være veldig bevisst hva du tilbyr og hvordan du tilbyr det. Og apropos produkter… Vi presenterer som vanlig mange sider med produktnyheter som kan være akkurat det dine kunder ønsker og trenger. Husk at mange er svært oppdaterte på hva som er på markedet. Det bør du være også. Til sist: SALONG Hud & velvære utgis av bransjeorganisasjonen NFVB for å informere om NFVBs virksomhet, og for at nettopp din bedrift kan bli en del av bransjeløftet. Mer kontaktinfo finner du på nfvb.no God lesning!

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

3-2019

7


TEMA: BRANSJEPROFILEN

Hud- og kroppspleier Linda Jørgensen er avtroppende styremedlem i NFVB. Til daglig jobber hun i Blue i Oslo, passe diskret i 2. etasje i Niels Juels gate 25.

H U D -

O G

K R O P P S P L E I E R

L I N DA

J Ø R G E N S E N:

Har satt fagbrev på dagsorden 8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019


TEMA: BRANSJEPROFILEN

- Det har vært veldig spennende og givende å bidra til å utvikle frisørog velværebransjen gjennom å sitte i NFVBs styre i tre perioder. Det jeg er mest stolt over, er at vi har greid å sette fagbrev for hudpleiere på dagsorden. Dette er et prosjekt som vil sikre at hudpleieryrket blir attraktivt og fremtidsrettet, poengterer hud- og kroppspleier Linda Jørgensen. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Velkommen inn, smiler Linda Jørgensen mens hun geleider fagbladet SALONGs team til sittegruppen hos Blue på Oslos vestkant. Atmosfæren er behagelig og Linda er roen selv. - Jeg legger vekt på å skape en god atmosfære som gir kundene et avbrekk i hverdagen, et pusterom. Dufter, bakgrunnsmusikk og belysning understreker at man er kommet til et sted der man stresser ned og nyter at man har litt egentid. Selv er jeg nok også ganske rolig og tålmodig, og det smitter. - Jeg har fokus på hudhelse, og jeg har løpende dialog med kundene. Derfor er jeg er godt forberedt når de kommer til klinikken. «Hvor er vi nå?» og «Hvor skal vi?» er sentrale spørsmål for å gi de beste resultatene. Man må jobbe planmessig over tid, ta hensyn til hudkvaliteten her og nå, årstid og sosialt liv til kundene, og justere behandling og program underveis, poengterer Linda. DISKRESJON

Det er ingen hemmelighet at Linda har flere kjente profiler i sin kundekrets, noen av dem ønsker også at besøket skal være konfidensielt. Da passer det godt med at klinikken ikke er synlig fra gateplan, men plassert litt usynlig i 2. etasje. Det passer kundene og Linda utmerket. - Jeg jobber 1 til 1 med kunder, og har åpent etter avtale. Her er det ikke drop-in som gjelder, for å si det sånn. Hos meg er det døgnåpent 24 – 7. Kundene får alltid svar på spørsmål de måtte ha. Det bygger en personlig relasjon som de setter pris på. Jeg holder meg også regelmessig faglig oppdatert for å kunne tilby de tjenestene jeg mener skal til. - Jeg opplever at kunden stoler fullt og helt på meg, fordi de opplever resultater som innfrir forventningene. Det er en relasjon mellom meg som terapeut og kunden som

ønsker å løse et spesifikt problem, og jeg legger mye av meg selv i det arbeidet for å oppnå et ønsket resultat. I dag har jeg for eksempel et godt samarbeid med en lege, som utfører kosmetisk medisinske behandlinger. Jeg er alltid til stede ved denne typen behandling, legger hun til. GRÜNDERGLEDE

Linda har en lang faglig og forretningsmessig merittliste, og kan vise til flere suksesser som har gitt henne oppmerksomhet. Hun startet hudpleiekjeden Face It, som var banebrytende i sin tid, og hun har blitt kåret til Årets kvinnelige gründer av Innovasjon Norge. Nå er det nye prosjekter i tillegg til å drive klinikken Blue. - Jeg trives godt med å drive klinikken Blue på den måten jeg gjør i dag. Det gir rom for å gjøre flere ting. Jeg er en gründertype som liker å utvikle nye konsepter. Da jeg etablerte Face It, var dette nyskapende og vokste til seks avdelinger. Det er fortsatt ingen i bransjen som har etablert flere avdelinger i en konstellasjon, og jeg er litt stolt over det vi fikk til, selv om det var krevende. Nå har jeg jobbet med å utvikle et eget merke, Nordic Formula. Det har også vært en spennende reise. I dag selges det hos klinikken Blue og på blueoslo.no samt Nordic Formulas egen nettbutikk. Dette er noe jeg vil utvikle videre. Så jeg har spennende planer fremover å holde på med. EN TYDELIG STEMME

Linda Jørgensen har meningers mot, og hun har vært en markert og tydelig stemme på vegne av hudpleiebransjen gjennom tre styreperioder i NFVB. Vedtektene sier at ingen kan sitte mer enn tre perioder, så nå er Lindas styre-epoke over, etter seks års innsats. Hva er det viktigste hun har jobbet med? - Uten tvil arbeidet med å etablere fagbrev for hudpleiere.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

9


TEMA: BRANSJEPROFILEN

- Jeg elsker yrket mitt! Etter 23 år i bransjen gleder jeg meg til å gå på jobben hver dag. Jeg gir mye av meg selv, men kundene gir meg energi tilbake.

Dette er et langsiktig arbeid, der NFVB har vært en aktiv pådriver i denne prosessen og gitt politiske og faglige innspill. Et fagbrev er nøkkelen til å høyne statusen til hudpleiere, heve kompetansenivået, og det vil også gi salongene muligheter til å etablere en lærlingordning med lærlingtilskudd. Her har styret, tillitsvalgte og adminstrasjonen gjort en flott innsats. Jeg må også rette en takk til prosjektgruppens medlemmer, som har gjort et viktig arbeid også med å tilrettelegge innholdet til nye læreplaner, som trer i kraft i 2021. GJENNOMFØRINGSKRAFT

- Fagbrev er noe jeg brenner for, og jeg vil fortsette å følge denne prosessen, også etter at jeg har trådt ut av styret på landsmøtet 19. oktober. Hvis det nyvalgte styret ønsker det, stiller jeg meg til disposisjon til å fortsette som «prosjekteier», helt frem til at vi er kommet i mål. - Ellers er jeg fornøyd med at NFVB i min styreperiode har klart å gjennomføre de strategiske målene som jeg tok initiativ til i 2015. Det var å øke kjennskap til og medlemsmassen til NFVB, etablere NM i hudpleie, og ikke minst at vi har etablert prisen Årets Hudpleiebedrift, avrunder Linda Jørgensen.

Trinnvis innføring av nye læreplaner De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Fornyelsen av læreplanene innebærer til dels store endringer i fagenes innhold, og det er mange hensyn å ta når vi planlegger innføring. Blant annet er det viktig å ta hensyn til at elevene skal prøves etter læreplanene de har fått opplæring i. VG1 med nye læreplaner for helse og oppvekst starter 2020. Det betyr at nye læreplaner for hudpleie, som er linjevalg fra VG2, har oppstart i 2021, og da VG3 for skoleåret 2022-23.

10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

Hudpleiebransjen trenger NFVB - Uten NFVB har ikke hudpleiebransjen et talerør inn mot Utdanningsdirektoratet og det politiske miljøet, der viktige beslutninger som berører vår bransje blir fattet. Skal vi utvikle bransjen faglig og forretningsmessig, trenger vi at alle gode krefter støtter opp om NFVB og det arbeidet som gjøres. Vi trenger at hudpleiebransjen tar ansvar og at flere bedriftseiere blir medlemmer i NFVB. Skal hudpleiebransjen ha en sterk og tydelig stemme, så må vi være mange nok. Jeg oppfordrer også bransjen til å slutte med Facebook-diskusjoner og heller ta med seg diskusjoner og utfordringer til profesjonelle forum i NFVB, appellerer Linda Jørgensen.


A K T U E LT: N F V B L A N D S M Ø T E 2 0 1 9

N F V B

L A N D S M Ø T E

2 0 1 9:

En organisasjon i endring! NFVBs landsmøtet 19. oktober vil behandle behovet for en omfattende organisasjonsendring. Hvordan skal NFVB driftes, sentralt og lokalt, for å få best måloppnåelse på forbundets oppgaver? Flere av oppgavene har stor betydning for alle hudpleiebedrifter. I sommer sendte NFVBs direktør en e-post til samtlige medlemmer. Der ble det gitt en påminnelse om vedtak fra landsmøtet for to år siden, og hva som har skjedd siden. Styret har jobbet etter en ambisiøs strategi, der det blant annet er utmeislet et program med 10 utviklingsprosjekt. Noen av prosjektene har kommet godt i gang, mens andre vil man se resultatene av et stykke senere i strategiperioden, som ble satt fra 2017 til 2025. NOEN MÅ GJØRE JOBBEN…

Det nåværende styret vil legge frem forslag til en organisasjonsreform som skal gi NFVB ny virkekraft. Leser man det strategidokumentet som ble utviklet for to år siden, så forstår man at det trengs kraft for å nå målene. Blant annet ble det fremsatt ambisiøse mål om medlemsvekst. Man kan ikke forvente en snarlig inntektsøkning i forbundet, og derfor heller ikke nye ansatte eller midler til å kjøpe tjenester. Mye handler derfor om å bruke ressurser annerledes. S T Ø T T E A P P A R AT E T

Administrasjonen i Oslo består p.t. av fem ansatte og en kontorlærling. De skal være NFVBs sentrale støtteapparat i alle deler av organisasjonsapparatet. Spørsmålet er også om administrasjonen har rammene og kompetansen til oppgavene fremover. Hva slags kompetanse har vi, hva mangler vi og hvordan får vi ny og nødvendig kompetanse? Er ledelsen av NFVB tilfredsstillende, og er strukturen i organisasjonen slik at den muliggjør maksimal effekt av tiltak og aktiviteter? M E D L E M M E N E S S T E M M E AV G J Ø R !

Diskusjonen og valgene på landsmøtet har betydning for bransjens utvikling, og vil få innvirkning på din bedrifts fremtid. NFVB er bransjens egen interesseorganisasjon, eiet og styrt av medlemmene selv. Les gjerne strategidokumentet (kan lastes ned fra nfvb.no) om morgendagens NFVB. Det nye styret som velges 19. oktober vil uansett «arve» målsettinger og oppgaver som er svært viktige for hudpleie- og velværebedriftene og fagets utforming.

L A N D S M ØT E T AV H O L D E S 19. O K TO B E R PÅ C L A R I O N H OT E L T H E H U B I O S LO.

NFVB LANDSMØTE 2019 NFVBS VEDTEKTER

NFVBs vedtekter definerer organisasjonens formål og hvem som utgjør organisasjonen. Ingen andre bransjegrupperinger tar det samme ansvaret og jobber så dedikert som NFVB gjør. Vi minner om følgende paragrafer i vedtektene: § 1– 2 N F VB s form ål

a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen. På nfvb.no finner du også: • NFVBs vedtekter • NFVBs strategi 2017 - 2025 • Protokoll Landsmøtet 2017

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

11


A K T U E LT: N F V B L E D E R P R O G R A M

N F V B

L E D E R P R O G R A M:

Bransjetilpasset lederutvikling I oktober er det oppstart for NFVB lederprogram. Guri Andreassen, daglig leder/medeier i 7. himmel AS, har vært med i utarbeidelsen av det bransjetilpassede programmet. TEKST OG FOTO: JARL MARTIN GARDER

Det finnes en verden av ulike lederutdanninger, kurs og opplæring, men resultatet av tilegnet kunnskap og kompetanse kommer også an på hvor og hvordan man utvikler seg, i hvilke miljøer man er i. NFVBs nye lederprogram tar utgangspunkt i din egen bransje, din egen bedrift og ikke minst: deg selv. BEHOVSFOKUSERT

NFVB jobber aktivt for å støtte bedriftene i kompetanseheving. Utviklingsprosjektet «Kompetansebygging for medlemmer» er ett av de definerte prosjektene fra NFVBs strategiplan. Prosjektdeltakere fra ulike typer medlemsbedrifter har drøftet mange ønsker og behov. Guri Andreassen, daglig leder/medeier i 7. himmel AS, er en av dem. - Dette prosjektet ser på områdene hvor drivere / ledere i våre salonger trenger mer kunnskap. Hva er vi gode på og hvor trengs det mer kompetanse? Hvordan kan man legge opp og tilby for eksempel kurs, slik at disse er tilgjengelige og overkommelig å kunne delta på for flest mulig? Salongdrift i dag krever kunnskap på mange flere felt enn kun fag. Hva har vi tid og anledning til å lære oss? - Dette har vi fått belyst godt, og kommet frem til et bransjerettet lederprogram som jeg mener treffer behovet skikkelig. Det å utdanne seg i denne retningen bør være kostnadseffektivt, det vil si man må føle at dette vil jeg ha mye igjen for, og at det skal vises på bunnlinja. Det er i alle fall mitt mål. Da kan jeg absolutt anbefale dette lederprogrammet for de som har medarbeidere, avdelinger eller en drift de vil løfte! ET BRANSJELØFT

- Vi trenger en mer regulert bransje, med tanke på fagbrev for hudterapeuter, trygge og seriøse arbeidsplasser, muligheter for god rekruttering og tilgang på riktig arbeidskraft i årene fremover. Her trengs like forhold å konkurrere i, da med hensyn til arbeidskraft, marked og forskjellige profesjoner som nå er aktører innen vårt fag. Stor «kred» til NFVB / NHO som avsetter så mye ressurser på alle disse prosjektene som er satt i verk. Dette vil heve bransjen vår i alle ledd. Om man tenker over det, er dette uhyre viktige tiltak til problemstillinger de fleste har kjent på i ulike situasjoner, mener Guri Andreassen.

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

Guri Andreassen fra 7. himmel AS anbefaler salongledere medlemskap i NFVB og deltakelse i det bransjetilpassede lederprogrammet.

LØNNSOMT LEDERSKAP - GARANTERT

Coach Alf Inge Cleve-Stiansen er mannen som kan gi deg en ny giv som leder. Han lover deltakerne ikke bare metoder og verktøy, men et program som er designet opp av forskning på det som virker. Cleve-Stiansen er tydelig på


hva som er en leders rolle og hvordan den rollen må utføres for å skape optimale resultater. - En ting er å sette mål for virksomheten, men du må også forankre dette hos hver enkelt ansatt og skape et aktivt kommunikasjonsmiljø. Som leder er du premissgiver for hele miljøet i bedriften. Din påvirkningskraft er ekstra stor i et lite salongmiljø. - Skap produktive medarbeidere som skaper gode kundeopplevelser. Det gir lojale kunder, som er grunnlag for god inntjening. Overraskende enkle grep kan gi store resultater, men du må ha tålmodighet til å jobbe bevisst med dette – hele tiden!

Fem viktige råd til ledere De beste lederne er lagspillere som vet hvor viktig det er å gjøre hverandre gode. Her er Alf Inges fem punkter for hva de beste lederne gjør: 1) Du må kommunisere tydelige mål – og forankre de i hver enkelt medarbeider. 2) Du må ha evne til å følge opp alle oppgaver – og fokusere på å komme i mål. 3) Du må stimulere til samarbeid og skape et miljø for gjensidig læring. 4) Du må coache medarbeiderne frem til å bli trygge og selvstendige. 5) Du må gi tilbakemeldinger – og be om tilbakemeldinger på deg selv som leder.

Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

Alf Inge har jobbet mye med bedrifter innen hudpleiebransjen. Nå gleder han seg til å sette i gang et nyutviklet program for NFVBs medlemsbedrifter.

Medlemsfordel Det er kun ledere i NFVBs medlemsbedrifter som får tilbud om det unike lederprogrammet. Det er tilpasset din konkrete jobbsituasjon, og er en investering der CleveStiansen garanterer for resultatet. Alf Inge Cleve-Stiansen har bred erfaring fra coaching og lederutvikling i hudpleiebransjen. Han vil starte med individuell analyse og gjennomgang av hver deltakers bedrift. Fellessamlingene har en praktisk tilnærming og progresjon, med konkrete, individuelle handlingsplaner mellom hver samling. Gjennom hele programmet jobbes det med person- og bedriftscase. Lederutviklingsprogrammet gir en NFVB ledersertifisering. Du kan lese mer om lederprogrammet på nfvb.no

hudpleie og Årets Hudpleiebedrift.

MEDLEMSFORDELER: → Tilgang til juridisk hjelp → Gunstig og utvidet pensjonsavtale → Gunstige priser på forsikringer → Gratis eksperthjelp og kurs i HMS → Tilgang på digitale håndbøker innen personal,

HMS og ledelse → Tilgang på digital verktøykasse for ledere → Rabatterte priser på kurs og arrangementer → Tilgang på rabattavtaler hos eksterne

leverandører

www.nfvb.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

13


- Vi har bygget opp virksomheten sten på sten. Vår styrke er å tilby et høyt servicenivå, skreddersydde behandlinger og behagelige omgivelser. Nøkkelen til vår suksess er kvalitet på alle ledd, sier Heidi Hafslund og Petra Eckmann.

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

C O C O O N

P E R S O N A L

S K I N

C O N C E P T:

Kundene krever resultater - Skal du lykkes i denne bransjen må du ha dyktige, tillitsskapende medarbeidere som har solid fagkunnskap i bunn, fastslår gründer og partner i Cocoon Personal Skin Concept, Heidi Hafslund. Sammen med medeierne Pia Vik og Ying Chik har hun bygget opp Cocoon til å bli et av Oslos mest fremgangsrike hudpleiekonsepter. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Vi legger vekt på at kundene skal føle seg hjemme og godt ivaretatt. Vi er veldig terapeutorientert, for å si det sånn. Dette er en krevende bransje, og nøkkelen til å beholde kundene er å sikre kvaliteten i alle ledd. Erfarne terapeuter har vært avgjørende for å lykkes, og vi har alle lang bransjeerfaring, sier Heidi Hafslund. Vi traff henne i avdelingen på Vinderen i Oslo. - Ja, vi har fulle lister, så det er ikke mange pausene, smiler hun og geileder oss inn i lokalene. Etter snart fem års drift av avdelingen på Vinderen, kan det oppsummeres at det har vært en god utvikling for gründerne og eierne av Cocoon Skin AS. - Vi er tre gründere, Pia Vik, Ying Chik og meg selv. Det er fint å være tre som deler på ansvaret. Det gir oss en fleksibilitet og trygghet når vi driver to avdelinger. Men vi har også hatt drahjelp i oppstartfasen av denne avdelingen. Flere av våre kunder i avdelingen på Skøyen bor i området Vinderen/Holmenkollen og setter pris på en kortere reisevei. TERAPEUTENE SKAL SKINNE

- Teamet i Cocoon Personal Skin Concept er som en stor familie, og vi er opptatt av å løfte frem hver enkelt medarbeider, forteller Heidi. - Da vi startet opp Cocoon hadde vi lyst til å lage egne signaturmenyer, som et supplement til standardmenyene. Det gjør at vi kan tilby kundene et stort spekter i behandlinger. Vi er opptatt av å la terapeutene skinne, la hver enkelt jobbe med det de er best på, og la dem utvikle en

distinkt signatur. Det styrker Cocoon Personal Skin Concept som merkevare. BEVISSTE KUNDER

Profesjonell hudpleie har gjennomgått en rivende utvikling gjennom de siste årene. Bevisstheten blant kundene har også økt, forteller Heidi. - Et stort flertall av våre kunder er det jeg vil beskrive som viderekomne. De er bevisste på hudhelse, og villig til å bruke tid og penger på å ta vare på og styrke huden. Vi tilbyr resultater og en profesjonell opplevelse. Det har gitt oss trofaste kunder. Vi har mange eksempler på kunder som har gått hos oss i 10 - 20 år, og det tar vi som en bekreftelse på at vi jobber riktig. Signaturbehandlingene er utviklet over tid, og Cocoon tilbyr i dag alt fra kropps- og ansiktbehandlinger, til fillere, manikyr og pedikyr. Alt innbakt i en profesjonell, trygg ramme. - Men man må ikke stå stille. Jeg er nok det mange vil kalle en «fagnerd», og bruker gjerne kveldene til å google opp ting jeg vil sjekke ut på fagfora. Vi drar også på messer og holder oss oppdatert gjennom våre leverandører. Det er avgjørende at man holder seg faglig oppdatert. EKSKLUSIV PROFIL

Cocoon Personal Skin Concept sikter seg inn mot bevisste og resultatorienterte kunder. Avdelingen på Skøyen byr kundene på en innbydende og eksklusiv atmosfære, med store behandlingsrom, god takhøyde, eget resep-

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

15


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

Avdelingene på Skøyen og Vinderen byr begge på smakfulle omgivelser og en avslappende atmosfære. Cocoons signaturlampe finnes i begge avdelingene.

Kontorarbeid hører med når du driver egen virksomhet. - Vi har gode systemer og følger opp driften fra dag til dag. Det er viktig at vi har fokus på lønnsomhet, så våre medarbeidere opplever at de har trygge og gode arbeidsplasser med utviklingsmuligheter. Det nytter ikke å være faglig god, hvis du ikke greier å drive lønnsomt. Vi har fokus på budsjetter, regnskap og løpende drift, poengterer Heidi Hafslund.

Vi har et bredt tilbud av hjemmebehandlingsprodukter, og vi legger stor vekt på rådgivning. Det er avgjørende for resultatet at kundene bruker produkter hjemme. Vi følger opp kundene mellom behandlingene, med råd og veiledning. Det er en viktig del av jobben. Produktsalget er også viktig for salongens lønnsomhet. Omsetningsmessig ligger produktsalget på 40 - 45 % av totalsalget, forteller Heidi Hafslund.

sjonsområde og utstillingsområde for salgsprodukter. Signaturlampen og profilen som er bygget opp på Skøyen er videreført i avdelingen på Vinderen. - Kundene skal få en eksklusiv og behagelig opplevelse når de oppsøker Cocoon. Det ligger i bunn, og vi har videreført denne profilen på Vinderen. Flere av kundene våre på Skøyen er bosatt i området Vindern og Holmenkollen. De så positivt på at vi nærmet oss dem geografisk, men vi visste at de hadde forventninger om de samme kundeopplevelsene, og jeg synes vi har fått en sømløs løsning som fungerer godt, oppsummerer Heidi. T O M M E L O P P F O R FA G B R E V

Cocoon Personal Skin Concept er medlem i Norske frisør- og velværebedrifter, NFVB. Heidi Hafslund mener man trenger en bransjeorganiasjon i ryggen for å utvikle bransjen. - Grunnen til at vi har meldt oss inn i NFVB, er først og fremst at vi ser behovet for å drive bransjepåvirkning, og ikke minst støtte NFVB i det arbeidet de gjør for hudpleieutdanningen. Prosjektet Fagbrev for hudpleiere er viktig. Jeg sitter selv i prosjektgruppen, og kommer med mine innspill. - I fagbrevordningen ligger det at man får innført læretid for hudpleiere. Det trenger vi, fordi det er krevende for nyutdannede å gå rett inn i rollen som selvstendig hudpleier. En lærlingordning vil også innebære lærlingtilskudd for lærebedrifter. Det gjør at vi vil få betalt for den opplæringen vi driver i dag, og vil være et viktig bidrag til å bedre bedriftenes lønnsomhet. VEIEN VIDERE

Cocoon Personal Skin Concept er en etablert merkevare.

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

Heidi er forsiktig når det gjelder å flagge fremtidsplaner, men sier kryptisk at man ikke har låst seg til de to avdelingene som nå ligger i systemet. - Vi skal utvikle oss, men vi trenger i så fall de riktige lokalene. Vi er avhengige av å drive med produktsalg og trenger eksponering på gateplan. Samtidig har vi fokus på hva som skal til for å drive lønnsomt. Vi kan ikke betale husleie som ikke er bærekraftig.

Hva er i skuddet akkurat nå? - Fokus på effektive behandlinger uten nedetid er uten tvil en markert trend. Oljer er veldig i tiden igjen, det så vi tydelig på en messe i London nylig. Den naturlige bølgen med fokus på miljøtilpassede ingredienser er også noe kundene er opptatt av, oppsummerer Heidi Hafslund.

Fakta:

Salong: Cocoon Personal Skin Concept Etablert: 2010 Sted: Oslo, avdelinger på Skøyen og Vinderen. Antall medarbeidere: 12 Eiere: Heidi Hafslund, Pia Vik og Ying Chik


NEWS!

The ”SUPERFOOD SQUAD” Just Got Tastier


T E M A : N Y FA G K U N N S K A P

Environ-gründer Dr. Des Fernandes bød deltagerne på praktiske demonstrasjoner.

E S T E T I S K E

A N S I K T S B E H A N D L I N G E R:

Krever kunnskapspåfyll Nye behandlingsmetoder optimaliserer resultatene, men krever ekspertise og fagkunnskap på injeksjonsteknikker og etterfølgende behandlinger. Det var hovedbudskapet som ble presentert under Estheticas fagforum tidligere i år. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D F O T O : B J Ø R N K O L L E R U D O G E S T H E T I C A

På Estheticas fagforum, Teoxane Expert Day, gjennomgikk man fire dimensjoner i estetiske ansiktsbehandlinger med Teoxane hyaluronsyre fillere og Cosmeceutical-produkter. Anatomi, teknikker og produktkunnskap ble grundig gjennomgått med teori og praktiske demonstrasjoner på modeller. De rundt 150 fremmøtte fikk en bredspektret gjennomgang av effektive og trygge behandlingsmetoder og teknikker.

duktsalget innen hudpleie, og flere leverandører har selvsagt møtt etterspørselen fra denne delen av bransjen. Andre rendyrker sin profil i motsatt retning. - Leverandøren Esthetica og Esthetica Medical har siden oppstarten fokusert på kurs, seminarer, produkter, maskiner og tjenester til hudpleieklinikker, estetiske klinikker og private medisinske klinikker. Det er en linje de fortsatt rendyrker, forteller markedsansvarlig Katrine Birkelid.

MARKED I ENDRING

FORBRUKERDREVET TILBUD

Det norske hudpleiemarkedet har utviklet seg i flere retninger gjennom de siste årene. Apotek og parfymerier har tatt sin del av markedet, spesielt har apotekkjedene satset tungt på å sikre seg deler av det voksende pro-

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

- Vi har valgt å holde fokus på avansert tradisjonell hudpleie og medisinske behandlinger. Det vi ser, er at det norske hudpleiemarkedet de siste 5-7 årene har beveget seg stadig lengre mot medisinsk avanserte tilbud, både


T E M A : N Y FA G K U N N S K A P

Faglig fokus. CEO Esthetica Medical, Sveinung Midtseim, flankert av spesialist i estetisk medisin, Dr. Raul Cetto og kjevekirurg med spesialiser­ ing innen injeksjoner, Dr. Lee Walker i forbindelse med Teoxane Academy Norways fagdag på Hotel Bristol i Oslo før sommeren.

Rundt 150 deltagere fikk faglig påfyll under Teoxane seminaret på Hotel Bristol.

Environ fagdagen i høst bød på faglige inputs og en pressekonferanse med influenser Marna Haugen og Dr. Des Fernandez.

Kongen av vitamin A

innen behandlinger og produkter rettet mot forbrukere. En økende del av dagens hudpleieklinikker tilbyr fillerog laserbehandlinger utført av sykepleier og lege. Disse behandlingene kombineres gjerne med avanserte hudbehandlinger utført av hudpleiere. - Samtidig opplever vi at sluttbrukerne gjerne forholder seg til en klinikk de vanligvis bruker, og de ønsker gjerne å få utført medisinske behandlinger her, i tillegg til de vanlige behandlingene. Det krever kunnskapspåfyll for fagpersonalet. Det er noe vi har søkelys på, og under den årlige Teoxane Expert Day inviterer vi alle som utfører medisinske behandlinger, sykepleiere og leger. Kort sagt alle som jobber i dette fagfeltet. Fokuset er anatomi, komplikasjonshåndtering og forskjellige injeksjonsteknikker. K R E V E N D E O P P D AT E R I N G

- Alt innen produktsortimentet til fagutøvere blir stadig mer avansert, så det er viktig at alle som jobber i klinikkene blir faglig oppdatert. Vi erkjenner at den raske utviklingstakten i vår bransje krever at vi som leverandør tilbyr seminarer, som en viktig del av videreutdanningen innen de ulike fagfeltene. Med henholdsvis 150 og 120 deltagere på vår- og høstseminaret, ser vi at sammensetningen av foredragene er etterspurt, sier Katrine Birkelid.

Gründeren av Environ, Dr. Des Fernandes, har vært en høyt verdsatt foredragsholder i forbindelse med Estheticas årlige høstkonferanse, som også i år gikk av stabelen på Thon Hotel Opera i Oslo. Han er regnet som en av verdens mest kunnskapsrike eksperter på vitamin A sin betydning for hudhelse og aldring, som han har forsket på gjennom flere tiår. Han gjennomgikk effekten av Environs behandlingsritualer og kombinerte behandlinger, ikke minst i kombinasjon av microneedling. - Jeg ønsker å utvikle noe som faktisk hjelper til å forbedre huden, ikke bare å sørge for at kundene føler seg bedre, poengterer han, som utgangspunktet for utviklingen av Environs produktprogram. Årets event satt søkelys på hudens helse, aldring, solskader og A-vitamin i hudpleie og bød også på Advanced Microneedling med TCA peeling og DF2 Iontophoresis og Sonophoresis. Dr. Des Fernandes har viet 40 år på å forske på hud, spesielt A-vitamin og hudpleie. Resultater uten nedetid er en viktig tråd i hans arbeid.

Bilde: Billed Bilde:

A-vitaminets velsignelse Her er noen nøkkelfakta for hva A-vitamin gjør med huden: ∙ Forebygger utvikling av fremtidige hud sykdommer ∙ Hindrer tyrosinase, dvs. melaninproduksjon/ pigmentering ∙ Gir en tykkere og sunnere hud som gir bedre lysrefleksjon ∙ Jevner hudtonen ∙ Akneforebyggende, regulerer talgproduksjon ∙ Øker hudens naturlige hyaluronsyreproduksjon ∙ Stimulerer fibroblastcellene til økt kollagen og e lastinproduksjon ∙ Øker potensiale til langerhansceller ∙ Øker helingsprosessen ∙ Beskytter cellens DNA ∙ Øker hudens naturlige SPF

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

19


TEMA: SALONGDRIFT OG SALG

D I G I TA LT

S A M T Y K K E S K J E M A :

Raskt, effektivt og kundevennlig

Klinikksjef/daglig leder Julie Karoline Stensrud i Eger Skin Clinic mener bruk av digitalt samtykkeskjema har flere fordeler. - Det er effektivt, trygt og gjør det mulig å planlegge behandlingen i forkant av kundebesøket.

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019


TEMA: SALONGDRIFT OG SALG

- Digitalt samtykkeskjema føles trygt både for oss og våre klienter. Det er raskt å fylle ut, og det gir muligheter til å planlegge behandlingsløpet i forkant. Jeg ser bare fordeler med denne løsningen, sammenlignet med papirbaserte samtykkeskjema, sier klinikksjef/daglig leder Julie Karoline Stensrud i Eger Skin Clinic. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUS

- Vi har gode erfaringer med løsningen fra Aestmed. Når kunden bestiller time, så får de en sms med link til et konsultasjonsskjema de kan trykke på. Det gjør det mer effektivt for oss å planlegge behandlingsløpet, og sjekke eventuelle avvik før behandlingen. Vi vet da beregnet tidsforbruk, og det gjør at vi får bedre flyt i behandlingene gjennom arbeidsdagen. Det tar ikke lang tid for kunden å fylle ut skjemaet og foreta en digital signatur. Alt gjøres på mobiltelefonen. Vi er veldig godt fornøyd med denne løsningen, oppsummerer Julie Karoline Stensrud. N Y E K R AV

Utgangspunktet for utviklingen av Aestmeds digitale samtykkeskjema, var at gründer William Andreé Høvik via familiære bånd ble forespurt om å utvikle samtykkeskjema for en klinikk. - Jeg oppdaget at det fantes mange ulike skjemaer ute i klinikkene og fikk ideen om å gjøre dette mer standardisert og kundetilpasset. Da en ny standard for samtykke med en rekke føringer for estetiske behandlere ble innført i 2017, følte jeg at tiden var moden for å lage en digital løsning for samtykkeskjemaer og sikre disse digitalt i henhold til Datatilsynets krav. Sammen med to kolleger, Krenar Badivuku og Christian Oudenstad Søhoel, startet vi arbeidet med å utvikle vår løsning. I dag har vi klinikker over hele landet som bruker vår løsning. - Digitale samtykkeskjemaer har blitt enda mer aktuelle med den nye personvernlovgivningen, GDPR, legger han til. D I G I TA L K O N S U LTA S J O N

Trioen bak Aestmed har utvidet satsningen mot den profesjonelle hudpleiebransjen. - Vi lanserte i april en løsning for digital konsultasjon som inkluderer ansvarlig lege. Denne løsningen gjør at en sykepleier kan injisere botulinumtoksin som legens medhjelper. Løsningen følger retningslinjene til Helsedirektoratet og Datatilsynet, forklarer William Andreé Høvik.

Sammen med to kolleger i Aestmed, Krenar Badivuku og Christian Søhoel, har gründer William Andreé Høvik utviklet løsninger for digitalisering av hudpleiebransjen. - I tillegg til digitalt samtykkeskjema har vi også utviklet en løsning for digital konsultasjon i forbindelse med injeksjonsbehandlinger, som inkluderer ansvarlig lege. Dette gjør at sykepleier kan injisere botulinumtoksin som legens medhjelper, forteller han.

- Vi lanserte i april en løsning for digital konsultasjon som inkluderer ansvarlig lege. Denne løsningen gjør at en sykepleier kan injisere botulinumtoksin som legens medhjelper. Løsningen følger retningslinjene til Helsedirektoratet og Datatilsynet,

Prisen for bruk av Aestmeds digitale samtykkeskjema strekker seg fra en månedspris fra kr 599 til kr 1.499. Sjekk mer på www.aestmed.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

21


ANNONSE FRA FIXIT

Gro Ravndal Bruarøy, eier av Topp til Tå Velvære på Bryne.

Solgte gavekort for en halv million på én måned Topp til Tå Velvære ligger sentralt plassert på Bryne, og er en av Jærens eldste og største salonger. Til tross for at de har vært i gamet i mange år, er de ikke redd for å fornye seg og prøve nye løsninger. Nå er de en av Fixit-salongene som selger mest gavekort, og det drar de nytte av. TEKST: AMALIE ESPEDAL

FIXIT / VI FÅR SALONGER TIL Å LYKKES

FOTO: ASLE HAUKLAND OG SHUTTERSTOCK


ANNONSE FRA FIXIT

– I desember solgte vi gavekort for over en halv million kroner, forteller Gro Ravndal Bruarøy, eier av salongen. Rundt juletider og viktige merkedager, som morsdag eller Valentines, eksploderer salget, og gavekort er en stor del av salongens omsetning. Gro tilbyr fysiske gavekort i sin salong, men selger også digitale gavekort på salongens hjemmeside og i appen Fixit Timebestilling. Hun var faktisk en av pådriverne for at Fixit skulle lansere digitale gavekort, og så behovet for å gjøre gavehandelen nettbasert og enkel for sine kunder. I tillegg er gavekortene enkel å markedsføre, lett å selge og en real luksusgave for mottakerne. – Jeg snakker også en del med kundene om gavekort, og minner de på den muligheten det er å gi en velværebehandling. Alle har så mye ting i vår tid, de fleste har alt de trenger, og da er en behandling utrolig kjekt å få, sier Gro. SALONGER KAN TJENE GODT PÅ GAVEKORT For hudpleiesalonger er gavekort en potensielt enorm inntektskilde. Det krever gode, digitale løsninger, men når det er på plass går salget enkelt, og Topp til Tå Velvære selger over tusen gavekort årlig med Fixits løsning. I tillegg er Gro sine ansatte eksperter på å ivareta gamle kunder og nye gavekort-kunder, og de skaper en avslappende og trygg atmosfære. – De ansatte er så utrolig flinke til å knytte kontakt og binde kundene til seg, og kundene vil ofte komme tilbake til samme person og gjerne få samme behandling igjen og igjen, sier Gro. GIR BÅDE ANSATTE OG KUNDER EKSTRA TID Og når de ansatte har travle dager, hjelper Fixit salongen å spare tid. Fixit tilbyr egne løsninger for å planlegge de ansattes vakter, gir salongen rabatt på produktkjøp og hjelper til

I tillegg til den digitale gavekortløsningen, tilbyr Fixit også fine gavekort i plast med salongenes eget design, gaveesker og omslag.

De fleste har alt de trenger, og da er en behandling utrolig kjekt å få.

med markedsføring. Men best av alt: kundene kan bestille time enkelt gjennom appen Fixit Timebestilling, eller på Fixit.no. I appen får kundene enkelt oversikt over alle sine besøk, og de ansatte kan anbefale kundene både produkter og behandlinger gjennom appen. Og de ansatte slipper også å løpe for å ta telefonen. – At man slipper å ta telefonen og føre inn de bestillinger som kommer inn, det er gull verdt. Og med digitale gavekort sparer vi også tid, i tillegg til at kunden sparer tid, avslutter Gro.

SPAR TID OG REDUSER KOSTNADER MED FIXIT Vårt mål er å sørge for at din salong tjener mer og reduserer kostnader med Fixit sine smarte løsninger. Vår butikkdata er ikke bare komplett – den er den smarteste i bransjen. Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fixit kan gi din salong? Prøv verdikalkulatoren på verdi.fixit.no og få en gratis rapport på hva din salong kan spare og tjene.

FIXIT LEVERES AV VITEC ODIN SYSTEMER AS / SALG@ODINSYSTEMER.NO / TELEFON 55 70 70 60


TEMA: MENN OG HUDPLEIE

ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK

H Å R F J E R N I N G:

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019


TEMA: MENN OG HUDPLEIE

Hårete menn – kan bli god butikk Da Jack Dunn startet sin egen hårfjerningsklinikk i London for tolv år siden var det langt mellom de mannlige kundene. I dag er 95 prosent av klientene menn. T E K S T O G F O T O : R A N D I S O L S TA D

Den britiske hårfjerningseksperten Jack Dunn var nylig i Oslo og holdt kurs i hårfjerning på menn. Dette er et marked som har eksplodert i England de siste årene, og som nå er i ferd med å etablere seg for alvor også her i landet. ØKT INTERESSE FOR EGENPLEIE

Stadig flere menn er opptatt av hud- og kroppspleie. Det er ikke lenger skamfullt for en mann å komme ut av en hudpleiesalong. Tidligere ble det sett på som feminint, men i dag er det i enkelte miljøer forventet at menn tar vare på huden sin og fjerner uønsket kroppshår. Dunn mener at TV og sosiale medier har mye av æren for dette. - I sosiale medier viser David Beckham og andre store sportskjendiser frem sine hårløse kropper, og de forteller om hvilke hud- og kroppspleierutiner de benytter seg av for å holde seg glatte, kjekke og delikate. - I tillegg ser vi, her i England, en stadig økende mengde reklame fra bedrifter som selger hår- og hudpleieprodukter til menn. De er ofte synlige på store sportsarrangementer og fotballsendinger på TV, der det største publikummet er menn. Dette har resultert i en trend som ikke bare treffer unge menn, men også godt voksne mannfolk, sier han. HÅRLØST ER TRENDY

Selv har han gjort stor suksess på hårete menn med sin egen klinikk, og driver i tillegg egen skole (London Waxing School) som utdanner nye hårfjerningseksperter. Da han etablerte sin hårfjerningsklinikk for tolv år siden, kom de fleste mannlige kundene for å fjerne hår på ryggen, i nakken og på skuldrene. I dag er intimvoksing, hårfjerning på brystet og til og med legger blitt vanlig. - Menn blir ofte sendt hit av sin partner som selv er tilhenger av brazilian, for å få manzilian, og vi ser også en økende tendens til at menn kommer for å fjerne hår på leggene før sommeren, sier han.

Jack Dunn er ambassadør for det ledende voksmerket Cirépil fra Perron Rigot, og reiser verden rundt for å lære opp terapeuter i nye voksteknikker. Her er han i Oslo da han nylig holdt kurs i Skinthals lokaler i Oslo.

NØYTRALE OMGIVELSER

Dunn driver klinikken sin i nøytrale lokaler sammen med kiropraktorer og sportsmassører. Dette mener han appellerer til mannlige kunder. Dessuten har han valgt et område i et distrikt hvor det jobber mange menn. - Vil du ha mannlige kunder må du sørge for at klinikken passer for alle. En mann som er overvektig og hårete kommer aldri til å føle seg komfortabel i et venterom der

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

25


TEMA: MENN OG HUDPLEIE

ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK

det sitter unge jenter som skal ha nye øyevipper eller nye negler. Lokalene må være nøytrale, slik at man ikke er omringet av blomster og nips som bare får dem til å føle seg mindre velkomne, forklarer Dunn. Han legger til at alle aspektene ved forretningen bør være mannevennlig. WEBSIDEN

- Start med websiden. Menn går ikke inn på websider som bare har bilder av negler og blomster. Det hjelper heller ikke om en liten flik av nettsiden er avsatt til en behandlingsmeny for menn. Dette virker bare som at den er kastet halvhjertet inn, sier han. Skal du tilby behandlinger for menn, må de også være avbildet på nettsiden. Den må også være informativ og nøytral, og ha fokus på hva du driver med. Han legger til at rommet hvor hårfjerningen skal utføres må være mer klinisk og skille seg ut fra et tradisjonelt behandlingsrom. - Fjern duftlys og velværemusikk. Det behøves skarpere lys, men velg likevel så diskret belysning at han ikke føler seg forlegen. OPPFØLGING OG ETTERBEHANDLING

Dunn mener også at du må jobbe med en god voks og gi konkrete råd om den etterbehandlingen som kunden selv må gjøre hjemme. - Bruk hårfjerningsvoks som er spesielt tilpasset den mannlige hårveksten. De har både tykkere hårvekst og tykkere hud enn kvinner, og bruk et merke som også har salgsprodukter som kunden kan kjøpe med seg hjem. Gjør du alt dette riktig, vil du få en fornøyd og trofast kunde som føler seg komfortabel i din klinikk, avslutter han.

Menn er like opptatt av hudpleie som kvinner I en undersøkelse publisert på nettstedet Mindbody, kom det frem at 40 prosent av kvinner prioriterer hud- og skjønnhetspleie. Hele 39 prosent av mennene svarte det samme. Dette bekrefter at menn er like opptatt av å stelle hud og kropp, som kvinner er. Tall viser også at andelen av menn som oppsøker hår- og hudpleieklinikker er stigende, og stell av ansiktshår og fjerning av kroppshår er den mest økende trenden. Kilde: business.mindbody.io/education/blog/

4 1 2 3 4

tips som kan få menn inn i klinikken

G ave kor t

Oppmuntre dine trofaste kvinnelige kunder til å ta med seg mannlige venner eller familiemedlemmer. Tips: Gavekort er også en fin mulighet å introdusere behandlinger på. S os i a l e m e di e r

Sørg for at du inkluderer bilder av menn i markedsføringen på sosiale medier. Hvis en potensiell klient blar gjennom Instagramkontoen din og bare ser kvinner, kan han tro at bedriften din ikke tar imot menn. P ro d uk te r

Ha hudpleieserier rettet mot menn synlig tilgjengelig i butikkhyllene. Det signaliserer at alle er velkommen inn i din klinikk. For te l l hva d u g j ør!

Når en mann kommer til ansiktsbehandling for første gang, bør terapeuten som behandler forklare hva som skjer underveis. Dette vil få nykommeren til å føle seg velkommen og godt ivaretatt. Anbefal også produkter til hjemmebruk og foreslå videre oppfølgingsbehandling. Menn er som regel lojale kunder, og kjøper gjerne det du anbefaler at de trenger. Kilde: business.mindbody.io/education/blog/

0

MOTT MO

0

0

C8J 26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019


,� ,� Hudpleiegrossisten AS Hudpleiegrossisten AS HUD/KROPP MEDISINSK/PMU FOT/NEGLER VIPPEEXTENSION HUD/KROPP MEDISINSK/PMU FOT/NEGLER VIPPEEXTENSION

FORBRUK FORBRUK

KURS BLOGG KURS BLOGG

••

0

MOTTA EN OVERRASKELSE FRA OSS! ALT DU TRENGER Å GJØRE: SKRIV «SALONG» I RABATTKODE-FELTET VED BESTILLING I NETTBUTIKKEN MOTTA EN OVERRASKELSE FRA OSS! ALT DU TRENGER Å GJØRE: SKRIV «SALONG» I RABATTKODE-FELTET VED BESTIL LING I NETTBUTIKKEN

0

HUDPLEIEGROSSISTEN HUDPLEIEGROSSISTENAS, AS, RYENSVINGEN 3, 0680 OSLO RYENSVINGEN 3, 0680 OSLO

00

+47 +47479 4797676800 800

C8J C8J

POST@HUDPLEIEGROSSISTEN.NO POST@HUDPLEIEGROSSISTEN.NO

SE NETTSIDEI SE GJERNE GJERNE MEI PÅ VÅR NYE NETTSIDEI HTTPS://H HTTPS://HUDPLEI EGROSSISTEN.NO/ EGROSSISTEN.NO/

°°


TEMA: MENN OG HUDPLEIE

B A D

N O RW E G I A N:

- D et er en liten

m a nns kamp

Under et ferieopphold i Sør-Afrika fikk den tidligere NATO-soldaten Marius Trandheim Kristiansen problemer med huden. Da han fikk utdelt en rosa krukke med fuktighetskrem, fikk han en idé. Dette ble starten på et norsk gründereventyr. TEKST OG FOTO: LENA VERÅS ERIKSEN

Som en ivrig hobbyfotograf på safari i Sør-Afrika, ble for mye sol og lite søvn en utfordring for Trandheim Kristiansen. Det resulterte i utslett og kløe. Den rosa krukken han fikk utdelt med fuktighetskremen hjalp mot hudproblemene, men han oppdaget raskt at verken innpakningen eller lukten appellerte til ham som mann. Ideen om et norsk hudprodukt tilpasset menn ble skapt. T E S T E T PÅ V E N N E R , I K K E D Y R

Etter Sør-Afrika-turen traff Trandheim Kristiansen på Castilñano Simoons, som har bakgrunn som grafisk designer. Ideen om å skape hudpleieprodukter for menn ble presentert for Simoons, og han så umiddelbart potensialet. Sammen startet de arbeidet med å utvikle den første Bad Norwegian-kremen, Moisturize Face. - Den gangen var det et veldig traust marked for menn. Målet var å «shake up» dette trauste markedet, sier CarlArne Meyer Melin, som ble en del av Bad Norwegianteamet kort tid etter lanseringen av Moisturize Face. «Vegansk» og «testet på venner, ikke dyr» står det skrevet i beskrivelsen av produktene på nettsiden til Bad Norwegian. Trandheim Kristiansen og Simoons har siden starten satt dyrevelferd høyt, så det var ikke – og er fortsatt ikke – aktuelt å teste produktene på dyr. Derfor ble vennene deres de første som fikk testet ut blandingene som laboranten hadde satt sammen. - Det var ikke før kompisene var fornøyd at man faktisk gikk videre. De brukte omtrent ett år på å utvikle den første kremen, sier Meyer Melin, salgsansvarlig i Bad Norwegian. B E T H ’ S B E A U T Y S AT T E F A R T PÅ S A L G E T

Det å komme inn på et marked der de store konsernene dominerer innen hudpleie, er ikke enkelt for en nyoppstartet gründerbedrift. De startet med å ringe alle bedrif-

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

ter som hadde parfyme og hudpleie i bedriftsnavnet i Brønnøysundregisteret. De tok hundrevis av telefoner, men fikk avslag gang på gang. Først da Beth’s Beauty på Frogner takket ja til å ta inn produktet deres i butikken ble det fart på salget. - Det var veldig trått i hudpleiemarkedet for menn da Bad Norwegian startet opp. Herrehudpleien sto – noe det dessverre også fortsatt ofte gjør – i nederste hylle i butikkene og støvet ned, forklarer Meyer Melin. For å appellere til menn har designet på produktene vært svært viktig for Bad Norwegian. - Ser man på en hudpleiehylle i dag, så blir man fort blind for hva som er hva; er dette hudkrem eller sjampo? Derfor er det viktig for oss å ha et enkelt design som bærer preg av maskulinitet, samtidig som produkttypen skal komme tydelig fram. MANNSKAMP

Det er ikke tvil om at Bad Norwegians design bærer preg av maskulinitet. I tillegg er produktene tydelig merket med «not for women». - Man kan si det er en liten mannskamp, sier Meyer Melin. - Designet skal snakke til menn. Produktene er laget fordi vi ønsker å øke herresegmentet, og at det skal være lett for menn å se produktet, legger han til. I tillegg til at produktene er veganske, så påpeker Meyer Melin at alle ingrediensene har en funksjon; Du merker – på en positiv måte – at du bruker det. Noe som skiller Bad Norwegian fra mange andre innen hudpleiebransjen, er at alle ingrediensene står på pakken. - Da jeg jobbet for noen av de store konsernene, så irriterte det meg at man ikke kunne se hva produktene inneholdt. Vi skriver selvfølgelig ikke hvor mange prosent det er av hver ingrediens, men vi viser hva den inneholder. Det er unikt, sier han.


TEMA: MENN OG HUDPLEIE

Bad Norwegian-teamet: CarlArne Meyer Melin, Madeleine Sjöberg, Marius Trandheim Kristiansen og Castilñano Simoons.

Salgsansvarlig Carl-Arne Meyer Melin har med Bad Norwegian nesten bokstavelig talt løftet herreproduktene fra nederste hylle til å bli populære bestselgere.

V I L V O K S E I N T E R N A S J O N A LT

Siden lanseringen av Moisturize Face i 2011 har Bad Norwegian laget flere produkter, som blant annet deodorant, kroppsvask og ansiktsrens. Alle produktene er veganske og er testet på venner, ikke dyr. I tillegg er produktene deres på plass i alle Vita Exclusive-butikkene, utvalgte Skin Tonic-butikker, Fredrik & Louisa og taxfree-butikker på norske lufthavner. De har også plass i 50 parfymerier hos kjeden Marionnaud i Tsjekkia. - Vi har et klart mål om å vokse internasjonalt og til slutt verdensherredømme, sier Meyer Melin og ler. - Vi er det første rene hudpleiemerket for gutta i det selektive markedet. Vi er helnorske. Vi står alene og har ikke en buffer i en dameserie eller et konsern som spytter inn masse penger. Det er selvfølgelig en utfordring, men det er samtidig styrken vår. Vi er ikke bundet på ryggen av store konsern som bestemmer hvordan salget skal foregå. Det har gjort at vi får en veldig lojal og familiær tone med mange av selgerne i butikkene, sier han.

ØNSKER MER KONKURRANSE

Meyer Melin forteller at de er i dag ranket som fjerde mest solgte herremerke i det selektive markedet i Norge. - Det at vi, som et norsk merke laget av privatpersoner, begynner å slåss om markedsverdiene til de store konsernene er veldig gøy. - Det er ikke lenger slik at menn bare får produkter via dama, men det er fortsatt for konservativt. Selgerne i butikkene er nok ikke så vant til å jobbe med herrekunder, men nå ser vi endringer. Herrekundene er veldig lojale. Hvis du løser utfordringene til vedkommende, så er stor sannsynlighet for at han kommer tilbake til deg og din butikk. Lommeboken sitter løst og de kjøper produkter. - Hudpleiemarkedet for menn er absolutt ikke erobret. Vi ønsker mer konkurranse velkommen. Da blir mannfolka mer bevisste, sier han.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

29


update

Bevegelser i bransjen

The Babor way Høstens store lansering fra Tjøstolvsen as er uten tvil Doctor Babor PRO, en linje som markedsføres tungt som en profesjonell serie. Den inkluderer ritualer for en fullverdig 1-times klinikkbehandling, med intensivbehandlingen Thera PRO AHA Peels som kjernen i behandlingskonseptet, med kontrollerbare resultater og ingen nedetid. Produktlinjen inkluderer også behandlingsprodukter for hjemmebruk. Ingen av produktene inneholder dufter eller kunstige fargestoffer.

S T I L L E R K R AV

For å bruke og selge produkter i Doctor Babor PRO-serien kreves det at minst én medarbeider i klinikken har gjennomgått et kurs hos Tjøstolvsen. Det kjøres også et 1-times webinar for dem som ønsker dette. Ikke minst kan det bemerkes at produktene ikke tillates solgt gjennom nettbutikk. På denne måten opprettholdes eksklusiviteten og kravene til personlig rådgivning overfor sluttkunder.

Fagduoen Anne og Ine gjennomgikk Doctor Babor PRO i form av behandlingsrutiner, produkter og ikke minst kursing og oppfølgning av terapeuter rundt om i landet. - Doctor Babor PRO har ingen nedetid. Det vet vi er viktig for kundene, oppsummerte Ine.

Høst – og tid for kampanjer! Visste du at det er på denne tiden av året da det er mest sannsynlig at forbrukere vurderer å endre på hudpleierutinene sine og investere i nye produkter og behandlinger? Dette kommer frem i statistikk fra Pinterest over søk relatert til de livsstilsendringene brukerne ønsker å innlemme i livet når det nærmer seg høst. Skjønnhets- og velværerutiner, samt egenomsorgsrutine er det som blir hyppigst søkt på fra slutten av august. Kanskje på tide å planlegge en høstkampanje?

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

Miljøbevisste forbrukere 56 prosent av britiske kvinner mellom 18 og 45 år som regelmessig bruker sminke, kjøper veganske produkter, selv om 39 prosent av dem ikke er veganere. Dette kom frem i en stor nasjonal spørreundersøkelse om veganske kjøpsvaner som ble gjennomført av cosmetify.com. Undersøkelsen avdekket også at 62 prosent av de spurte hadde tatt en beslutning om å ta flere etiske valg, og 44 prosent var villige til å betale mer for ”bærekraftige” skjønnhetsprodukter. Hele 60 prosent kjøpte konsekvent økologiske produkter. 61 prosent foretrakk naturlige, og 39 prosent hadde kuttet helt ut produkter med plastinnhold. Kilde: vegnews.com


Hano journalsystem

Ă… administrere en salong har aldri vĂŚrt enklere Online timebok / Kunderegister / Automatiske meldinger Varelager / 24/7 online booking / Detaljert statistikk Gavekort og bonuspoeng / Gratis support

Les mer pĂĽ: www.hano.no


update

Bevegelser i bransjen

P Tindrende norsk Mineralmake-up merket Tind of Norway bringer næringsrike råvarer fra naturen, som lakserognekstrakt og næringsrike oljer fra tindvedbær, inn i daglige make-up rutiner. Daglig leder Jeanette Hveding Halvorsen i CosmoNorth AS forteller at dette er mer enn et «ansiktsløft» for Cosmobeauty. - Det dreier seg om en helt ny produktlinje. Vi følte derfor at denne linjen fortjener et nytt navn, som sier mer om vår identitet. Tind of Norway henspiller rett og slett på tind, som er en fjelltopp og en henvisning til tindvedbær. - Fagnerder som vi er, jobber vi hele tiden for at vi skal komme så nær hudpleie-egenskaper som mulig. Dette gjenspeiler seg også i nettsiden. Der bryter vi ned alle ingredienser i alle produktene, for at det skal være lett å skjønne alt som vi gjør, fra bindemiddel til norsk lakserogn. Vi er en liten bedrift som er opptatt av at fagkunnskapen skal bli tatt vare på. Våre kunder og forhandlere skal få en personlig oppfølgning av dedikerte make-up artister, legger hun til.

Faglig leder Charlotte Christiansen gleder seg til høstens introduksjonstur rundt om i landet.

Jakter på Norges beste negledesignere NeglAkademiet feirer 30 år denne høsten og jubileet feires med stiftelsen av en egen bransjepris: Norwegian Nails Awards. - Jakten på Norges beste negledesignere, neglesalonger og negle-instagrammere har startet i forbindelse med Norwegian Nails Awards. I juryen sitter blant annet Jan Arnold fra CND, Lezlie McConnel fra Light Elegance, Linn Himberg-Larsen fra Tone Lise Akademiet, tidligere norgesmester Trine Ergan og Madeleine Forsell fra NeglAkademiet og britiske Scratch Magazine, forteller PR-ansvarlig Marianne Jemtegård i NeglAkademiet. Prisene vil bli delt ut under et Award Show på nyåret 2020. Publikum kan nå være med å nominere sine favoritter i de respektive konkurransekategoriene, sjekk selv på neglakademiet.no Fullt trykk i jubileumsåret CND er merket som mer enn noe forbindes med NeglAkademiet, men produktspekteret utvides stadig. Fjorårets lansering av Light Elegance er et eksempel på dette, likeledes det norskutviklede vippe-extension konseptet Laveria Lashes, som drives av Marina Rasool. Sammen med vippebøy fra LashUS, permanent make-up og microblading fra Nouveau Contour og voksbehandlinger fra Depiléve og wax:one, fremstår NeglAkademiet som en fullsortimentsleverandør til det profesjonelle markedet innen sine respektive produktområder.

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019


PERFECTLY NATURAL BEAUTY John Masters Organics tilbyr luksuriøse hårpleieprodukter med en stor andel økologiske ingredienser. Med fokus på naturlige ingredienser og formuleringer framstilt helt uten kjemiske og syntetiske tilsetningsstoffer som effektivt tar vare på både mennesker og miljø.

NYLANSERING

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli forhandler av John Masters Organics.

LEVERANDØR AV JOHN MASTERS ORGANICS: HEXA AS | TLF 73 83 37 60 JOHN MASTERS ORGANICS NORGE

@JOHNMASTERSORGANICS_NORGE


d

v

update

Bevegelser i bransjen

Markedssjef Katrine Myhre og Intraceuticals UK & EU Sales Manager Carlo Cantone møtte pressen under lanseringen av Intraceuticals serumene Retouch Peptide Serums.

Den originale «Madonna-behandlingen» - Vi er stolte over å kunne tilby den originale Madonna-behandlingen, som nå styrkes med de nye produktene Intraceuticals Retouch, forteller markedssjef Katrine Myhre i Beauty Products Norway AS. Som trekkplaster på presselanseringen fikk man celebert besøk fra Los Angeles. Lord Gavin-McLeod Valentine, Intraceuticals Global Director Studio Services. Intraceuticals Retouch inkluderer fem serumer for salong- og hjemmebehandlinger. Serien består av følgende: Hyaluronic Base Serum, som fukter, plumper og nærer. Lines, som bekjemper uttrykkslinjer, jevner og strammer opp. Lift, som strammer opp, løfter og motvirker «sagging». Eyes, som reduserer linjer, poser og mørke ringer! Highlight glatter og reduserer rødhet. Produktene lar seg kombinere for å behandle fokusområder. Gir en softfokus filter­ effekt, som bringer frem de beste trekkene for en selfie.

Hovedtrekkplasteret var L.A.baserte Global Director Studio Services, Lord Gavin-McLeodValentine, som kan skilte med en celeber kundeliste med Akjendiser.

CELEBERT BESØK

Lord Gavin-McLeod Valentine fronter Intraceuticals internasjonalt fra sin base i L.A. Under presse-eventet demonstrerte han den originale «Madonnabehandlingen», som han selv utfører på en rekke kjendiser i L.A., blant andre Kim Kardashian-West, Michelle Williams og Amanda Seyfried.

Hudspesifikke kosttilskudd Skintific AS har gått inn på et nytt produktområde, nemlig kosttilskudd. Ifølge fagsjef AnnKristin Stokke har man forberedt lanseringen av Advanced Nutrition Programme i Norge godt. - Vi har hatt lang og god kontakt med distributøren av mineralmakeup merket jane iredale i England, som også distribuerer Advanced Nutrition Programme. De har lenge ønsket at vi skulle starte distribusjon i Norge, og etter lange forberedelser følte vi at vi var klare til å gå inn og lansere dette kosttilskuddet. Utgangspunktet har vært å gi våre kunder et helhetlig tilbud, ved å gi kroppen det den trenger, fra vitaminer og mineraler til hudpleieprogrammer, samt en siste finish med make-up produkter fra jane iredale. S U N N H U D S TA R T E R I N N E N I F R A

Skintific hadde invitert Lorraine Perretta, Head of Nutrition Advanced Nutrition Programme. Hun poengterte at sunn hud starter innenifra i argumentasjonen om hvorfor hudpleiere skal engasjere seg i å tilby kundene kosttilskudd.

34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Ernæringsekspert Lorraine Perretta fra Advanced Nutrition Programme avla Oslo et besøk i forbindelse med lanseringen. Hun viste til ny forskning på hvor viktig kosthold og kosttilskudd er for hudens helse. Perretta poengterte at Advanced Nutrition Programme ikke bare er en kosttilskuddsserie, men et viktig verktøy for en helhetlig behandling av huden. - Hudpleie har best effekt på en velnært kropp. Gode næringsstoffer har ikke bare effekt i seg selv, men de øker effekten av profesjonell hudpleie og hudpleieprodukter. Næringsstoffer jobber ikke bare dypt i huden, men også på hudoverflaten. Med et balansert og bredt utvalg kosttilskudd, kan man bidra positivt på ulike hudutfordringer, som tørr hud, irritert hud og hud som er utsatt for flass eller kviser. TRENGER MAN KOSTTILSKUDD?

Ett poeng Lorraine Perretta trakk frem, er at kostholdsundersøkelser utført av helsedepartementet i UK i 2009 rapporterte at 95 % av kvinner ikke får i seg tilstrekkelig med A-vitamin, 60 % får ikke tilstrekkelig C-vitamin og 58 % får mindre enn anbefalt dagsdose av kalsium. - Dette kan skyldes at frukt og grønnsaker i dag inneholder lavere nivåer av næringsstoffer enn for 70 år siden, oppsummerte hun og la til at dette er et argument for at hvis vi ikke skal øke inntaket betraktelig så trenger vi kosttilskudd.

3-2019

heliabrine


heliabrine hel annonse-18.indd 1

13.08.2018 18:30


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

mix

produkter for hud & velvære

L e n g de o g volum

MII Cosmetics Showstopping lash lover mascara gir vippene lengde og volum. Mer info: Beauty Product as, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

U m i d d e l b ar g lø d

MII light loving illuminators er laget med perleformede partikler, som gjør at highlighteren forvandler seg fra et pudder til en vektløs, kremaktig finish for å gi umiddelbar glød. Mer info: Beauty Product as, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

Glowing Beauty Korri g e re n de

(comfort zone) Sublime Corrector for korrigering av pigmentflekker og (comfort zone) Sublime Skin Color Perfect SPF 50 bidrar effektivt til å forebygge pigmentering. Produktene har dokumenterte synlige resultater etter to måneders bruk ved påføring to ganger daglig. Et attraktivt alternativ til mer «aggressive» hudpleiemetoder. Mer info: Kokong Skincare, tlf. 55 11 08 60 / post@kokong.net

B er o l i gen d e

Darphin Cooling Stick er en beroligende og fuktighetsgivende stift med avkjølende effekt. Den inneholder hyaluronsyre og vannrike planteekstrakter som umiddelbart fukter og minsker hevelser. Forbereder også huden på makeup, og sørger for at huden holdes fresh hele dagen. Mer info: Beauty Product as, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

M i l d o g re n s e n de

The Ordinary Squalane Cleanser er en mild, vegansk ansiktsrens som fjerner makeup og urenheter, samtidig som den holder huden myk og gjennomfuktet. Inneholder squalane og fuktighetsgivende lipofile estere. Konsistensen forvandles fra en balm til en deilig olje når den masseres inn i huden. Produktet er ikke-komedogen og såpefri. Passer til daglig bruk på alle hudtyper. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no


Vi har alt til Hudpleie, Fotpleie og SPA.

Ren ser i d y b d en

The Ordinary Salicylic Acid 2% Masque er en vegansk, eksfolierende ansiktsmaske med salisylsyre, vegetabilsk kull, leire fra Amazonas og squalane. Renser huden i dybden og fjerner døde hudceller og urenheter. Etterlater huden myk, strålende med forbedret tekstur. Lanseres 15. oktober. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Du vil finne alt du trenger av forbruksvare, voks, elektrisk utstyr og innredninger. Vi har et stort utvalg i benker fra ulike produsenter.

Klar fo r se lf i e

Intraceuticals Retouch Peptide Serums inkluderer fem uike serum som gjør det mulig å skreddersy både hjemmeprodukter og salongbehandlinger. Gir en umiddelbar soft fokus filter effekt, som bringer frem kundens beste trekk. Mer info: Beauty Product as, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

N æ r en d e

Matis Réponse Regard Recomfort Eyes er en og fuktighetsgivende nærende øye- og leppemaske. Virker beroligende og oppstrammende, motvirker og forebygger sårhet. Fin mot tørr hud rundt øynene og på leppene. Gir kuldebeskyttelse. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Kre m e t

Åre ts ju le ga ve t i l k r o p p en ?

Spa Find INDULGE byr på fuktighetsgivende produkter til kroppen; dusjsåpe, body lotion, kroppspeeling og fotkrem. Mer info: Thorsen Biovital AS, tlf. 64 97 40 60 / www.biovital.no

MII Forever Eye Color Crayon er en kremet øyeskygge, med høy pigmentering og holdbarhet opptil åtte timer. Den nye, matte konsistensen er vannresistent og beriket med antioksidanter og vitamin E. Tilgjengelig i fire nye, matte farger. Mer info: Beauty Product as, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

Besøk vår nettside for å se vårt store utvalg. Her kan du enkelt gjøre alle dine innkjøp.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

37


mix

produkter for hud & velvære

A n ti i n f l a m m a tori s k

Elixir Cosmeceuticals Sulfactil Cleanser er en aktiv, behandlende ansiktskrem med antiinflammatoriske egenskaper, spesielt tilpasset de som sliter med fet og uren hud, store porer eller tilbakevendende utbrudd av akne, seboreisk eksem og rosacea. Mer info: Cosmedica as, elixir@cosmedica.no

Hudhelse i fokus S k ru ti d e n ti l b a ke

Phyto-Nature Firming Serum blir markedsført som Dermalogicas mest avanserte serum noensinne. Produktet er to serum i en flaske: Ett serum med biomimetiske peptider, som strammer opp og forsterker hudens naturlige forsvar, og ett serum basert på planteteknologi som gir huden et løft. Begge serumene jobber umiddelbart og over tid for å stramme, løfte og revitalisere huden. Mer info: Skintific AS, tlf. 47 85 50 65 / www.dermalogica.no

Th

U n g d om s k i l d e n

Matis Réponse Regard Global Eyes er en reparerende øyekrem med anti-age effekter. Minsker rynker, linjer møreke ringer og poser under øynene. Bedrer bindevevet, gir økt glød og bedrer fuktighetsnivået. Byr på en silkemyk, lukseriøs kremtekstur. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Pa t en t er t eksfo l i e ri n g

Skinbetter Science AlphaRet Exfoliating Peel Pad FACE er eksfolierende pads til ansiktet. Inneholder melkesyre, glykolsyre og salisylsyre forsterket med den patenterte AlphaRet-teknologien. Eksfolierer huden med liten eller ingen irritasjon. Gir en smidigere, jevnere og glødende hudtone, samtidig som linjer og rynker reduseres. Esken inneholder 30 pads, som er pakket enkeltvis. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

E n e rg i s k

Matis Réponse Regard Relax-Eyes er en øyekrem som demper synlige tegn på tretthet, reduserer mørke ringer og poser under øynene og duser ut mimikklinjer og fine trøtthetslinjer. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

H e rreavdel in gen

/Skin Regimen/ roll-on serum, shaving og backpack er attraktive videresalgsprodukter for mannlige kunder som ønsker å ta vare på seg selv. Mer info: Kokong Skincare, tlf. 55 11 08 60 / post@kokong.net

Hav forb PH dvs full ulti

Blu 3D syn Alle

* k m

3-2019

“Triple A” Retinolbehan


m, k

: 60

    Beauty Forum Readers award

SEE CHANGE - Visibly younger The Blue Evolution - For synlig yngre hud Havet er en utrolig skjønnhets ressurs. I kosmetikkbransjen har vi har alltid visst om de forbløffende egenskapene til plankton og alger og deres positive effekt pĂĽ hud og kropp. PHYRIS er det første profesjonelle kosmetiske merke som konsekvent har den blĂĽ evolusjonen, dvs. optimerte algeingredienser fremstilt i laboratorier. Dette gjør dem i stand til ĂĽ utvikle sitt fulle potensiale: standardisert, kontrollert, uavhengig av miljømessige pĂĽvirkninger og med den ultimate renhet. Blue Evolution Essences fornyer, “Boosterâ€? huden og gjenoppretter den naturlige elastisiteten i 3D nettverket. See Change fra Phyris tilbyr supereffektive behandlinger med resultater som skal synes og føles, alt pakket inn i Phyris Luksus. Phyris har trygge og tolerante behandlinger. Alle produkter holder medisinsk standard. *Phyris har tidligere vunnet priser som mest attraktive hudpleiemerke, beste produkt for problemhud, og beste klassiske hudpleieprodukt i en av bransjens aller mest prestisjefulle kĂĽringer - Beauty Forum Readers choice, hvor mer enn 60 000 kosmetologer, leger og hudterapeuter stemmer frem sine favoritter.

nolbehandling

       


mix

produkter for hud & velvære

Relaxing

Guinot byr på en ny manuell behandling, der du kan gi kunden din 1 time massasje med deilige dufter fra Mirific-serien. Inkluderer Mirific body scrub 250 ml. og Relaxing body oil massage 200 ml. Mer info: Beauty Product as, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

Beautyboost Fuk tb o os t

Elemis Pro-Collagen Rose Hydro-Mist Serum-i-mist gir øyeblikkelig og langvarig fuktighet, så huden føles plumpet og blir synlig glattre, samtidig som den forsegler og forfrisker makeup. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Klar t blik k

Darphin Intral anti-oxidant Eye Cream er en gelekrem for det sensitive øyenområdet. Den inneholder antioksidanter, kamille og pioner for å beskytte mot ytre miljøpåvirkning. Minsker synligheten av poser under øynene, beroliger og fukter huden. Mer info: Beauty Product as, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

S up e r j ul e g ave

Spa Find har en vakker toalettmappe fylt med alt du trenger for å holde huden sunn og i balanse, fra renseprodukter til ansiktsmaske og pleiekrem. Toalettmappen er produsert i 100 % bomull, og kommer i en trendy farge med rosegull glidelås. Mer info: Thorsen Biovital AS, tlf. 64 97 40 60 / www.biovital.no

K l i n i s k g l a m our

Grande Cosmetics tilbyr produkter med klinisk dokumenterte resultater innen vipper, lepper, bryn og hår. Spesielt fremheves GrandeLASH-MD, som har vunnet mange priser. Dermatologisk testet og godkjent som vekstimulerende behandling. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019


N y gn i st

Matis Hyalushot-Eyes er en høyabsorberende biocellmaske for øyepartiet. Gir en umiddelbar virkning på mørke ringer, poser, kråketær og slapp hud. Utviklet for den tynne, sarte huden rundt øyepartiet, for et strålende blikk med ny livsgnist. Selges i forpakninger på 5 stk. x 10 ml. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Nimue Skin Technology -

en derma-cosmeceuticals serie fra Sør Afrika.

D u ggfris k

Elemis Pro-Collagen Rose Facial Oil er en ultralett tørr­ olje som jevner ut fine rynker for et duggfriskt utseende. Oljen er basert på nærende rose-ekstrakter og padina pavonia alger fra Middelhavet. Etterlater huden fløyelsmyk med en duft av velvære. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

G y l l en b r u n

St. Tropez mest solgte produkt er Self Tan Classic Bronzing Mousse og Gradual Tan. Nye Self Tan Watermelon Infusion Bronzing Mousse gir et like gyllenbrunt resultat som originalen, men med ekstra gjenfukting og hudpleiende ingredienser i form av vannmelonekstrakt og vitamin E. Mer info: Beauty Product as, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

Ønsker du å vite mer om Nimue og hvilke muligheter nimue kan gi deg og din klinikk? Kontakt Beauty Products AS tlf 23 19 10 00 eller mail: kundeservice@beautyproducts.no E ffek t i vt

Doctor Babor PRO NIC Skin Activator er en kraftig maske som aktiverer mikrosirkulasjonen med nikotinat. Produktet øker stoffskiftet og forbedrer dermed også hudens evne til å absorbere påførte hudpleieprodukter. Mer info: kontakt Tjøstolvsen as, tlf. 51 95 93 00 / sjekk www.tjostolvsen.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

41


mix

produkter for hud & velvære

Klar for vinter? S ynlig e fo ra n d r i n ger

PHYRIS tilbyr en serie kosmetiske hudpleieseprodukter med optimaliserte alger dyrket frem i laboratorium. Blue Evolution Essences har tre effekter på huden; Den fornyer huden, den «booster» huden slik at linjer og rynker glattes ut, og den gjenoppretter den naturlige elastisiteten i hudens 3D-nettverk. Mer info: Hankon, tlf. 69 67 56 00 / post@hankon.no

Vi tamin s h ot

Elemis Superfood AHA Glow Booster er en konsentrert multivitamin shot til huden. Konsentrert som et serum, nærer som en olje. Etterlater huden klarere og friskere, med en boost av glød. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

S kå n so m

Matis Micell-Eyes er en sminkefjerner som skånsomt fjerner sminke. Ideell på vippe-exstension. Respekterer og opprettholder balansen i hudens mikroflora. Gir umiddelbar friskhet og en avslappende følelse. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

M ul ti v i ta m i n

Elemis Superfood Cica Calm Booster er konsentrert som et serum, men nærer som en olje. Konsentrerte ingredienser gjenoppretter balansen i en sensitiv eller irritert hud. Minimerer porer. Vegan vennlig. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

F l e re nya n s e r

S kjø nnhe te n ko mmer i n n en i fr a

Skintific har lansert et kosttilskuddsprogram, Advanced Nutrion Programme, som leveres i kapsler. De inneholder konsentrerte doser av viktige vitaminer og ekstrakter fra blant annet grønn te og grapefruktfrø. Programmet leveres i esker med 140 kapsler, noe som rekker til 28 dager med utgangspunkt i at brukeren skal innta fem kapsler om dagen for å oppnå ønsket effekt. Mer info: Skintific AS, tlf. 47 85 50 65 / www.dermalogica.no

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

bareMinerals barePRO Performance Wear Liquid Foundation SPF20, bestselgeren innen flytende foundation, er nå utvidet til 35 nyanser for å matche alt fra de lyseste hudtoner til de mørkeste. Laget med mineraler og papaya enzymer som forbedrer huden over tid. barePRO Performance Wear Power Foundation er også utvidet med et fargesortiment tilpasset enhver hudtone. Mer info: Dermanor AS, tlf. 66 77 55 55 / www.dermanor.no

N attarb eid

Doctor Babor PRO AHA peeling overnight med pH 4.0 er en hjemmebehandling som byr på milde fruktsyrer. Produktet fjerner død, flassende hud uten å forårsake mekanisk irritasjon. Ideell som en nattbehandling. Mer info: Tjøstolvsen as, tlf. 51 95 93 00 / www.tjostolvsen.no


#IFOUNDDMK

DMK has over the past 40 years been Building a World of Confidence™ through its unique DMK Skin Revision™ concept and treatments. Created by the scientific visionary Danné Montague-King, DMK offers skin revision programs for all ages, skin conditions and ethnicities in more than 30 countries utilizing DMK Skincare™ home prescriptive products.

REBUILDING SKIN - REBUILDING LIVES LEVERANDØR AV DMK: HEXA AS | TLF 73 83 37 60 DMK NORGE

@DMKNORGE

#i dmk


mix

produkter for hender og føtter

CND Chrystal Alchemy Collection.

Kr ystallis er t

CND Crystal Alchemy Collection tar opp i seg vinternes store trend innen mote, interiør og skjønnhet. Den byr på krystallinspirerte nyanser, og er utviklet i samabeid med Swarovski, som kombinerer krystallenes lysreflektekterende glans med CNDs trendy fargespekter. Kolleksjonen byr på fem farger som spenner fra myke og feminine Lovely Quartz til flammende Rebellious Ruby. Kommer i både CNDs Vinilux og CND Shellac gelé salongbehandling. Mer info: NeglAkademiet as, tlf. 23 25 36 36.

Shubui fra Light Elegance

S j e l e f re d

CND Shellac Collection

Iko nisk

CNDs ikoniske farger er tilbake i en tidløs kolleksjon, som en motreaksjon til stadig nye sesongvarianter og nye sjatteringer. - Shellac Iconic kolleksjonen og de fem Shellac-fargene er en hyllest til de banebrytene og tidløse stilene som CNDs negledesignere har skapt i løpet av merkets 40 år i bransjen, fremholder CND Co-Founder og Style Director, Jan Arnold. Mer info: NeglAkademiet as, tlf. 23 25 36 36.

Light Elegance Buttercream er de nyeste, mest luksuriøse farge-geléene som Light Elegance har lansert. Shibui er navnet på høstens fargekolleksjon, som henter inspriasjon fra japansk sanselighet, stillhet og ro. Farger som Mantra, Maure, Show me your Chakra og Now and zen setter standarden for en spirituell høst. Mer info: NeglAkademiet as, tlf. 23 25 36 36.

H j e l p e n e r n ær

Ecrinal neglepleie byr på førstehjelp til tynne, flisete eller nedbitte negler. Ecrinal tilbyr en duo som gir neglene fuktighet og stimulert vekst, med styrkende og beskyttende egenskaper. Vitamin Nail Strenghtener og Nail Growth Care pleier naturneglen, og gir en fargeløs og naturlig finish. Mer info: Thorsen Biovital AS, tlf: 64 97 40 60 / www.biovital.no

44

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

To

Ne

T

We go tec pro into Sm be


FAMOUS NAMES LLC THE NEXT GENERATION OF AWARD-WINNING NAIL PRODUCTS

YOUR OWN LONGER, MORE BEAUTIFUL NAILS!

30 1989 - 2019

To learn more about Famous Names, IBX & IBX REPAIR:

NeglAkademiet AS  www.neglakademiet.no  23 25 36 36  post@neglakademiet.no Famous Names’ revolutionary

IBX® SYSTEM CREATING NAIL STRENGTH FROM WITHIN

THE POWER OF IBX We’re done hiding our problems. We’re going to fix them. The UV/LED curable technology in IBX toughens and protects weak nails by penetrating into the nail plate. The result? Smoother, happier, more beautiful nails - for real.

BEFORE IBX

AFTER IBX

light

e l e g a nc e W E ’ V E G O T G R E AT C H E M I S T R Y

MASTERS IN MICROPIGMENTATION


Aktivitetskalender 2019 International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Fort Lauderdale, USA Info: www.iecsc.com/ Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk VELK Salon Look Internacional OMM EN! Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 NFVB Landsmøtet 2019 Vi ønsker vårt nye NFVB-medlem Sted: Clarion The Hub, Oslo velkommen i fellesskapet! Info: www.nfvb.no Professional Beauty Ireland M i a s hud o g ve l væ re – Myse n Sted: Dublin, Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk E i e r: M i a Omhol t Hår & Velvære 2019 - Ålesund Sted: Scandic Parken Hotell, Ålesund Info: Ålesund og omegn Frisør- og velværelaug Bergen Beauty 2019 Sted: Grieghallen Info: www.bergenbeauty.no 08.11 – 10.11 Baltic Beauty 2019 Sted: Riga, Latvia Info: www.bt1.lv/bb 13.11 – 15.11 Cosmoprof Asia Sted: Hong Kong, Kina Info: www.cosmoprof-asia.com MAGASINET 16.11 Trondheim Hair Open (Julecupen) SALONG Sted: Clarion Hotel & Congress, Trondheim H U D & V E LVÆ R E Info: nina@salong-perfect.no 06.10 – 07.10 13.10 – 14.10 18.10 – 20.10 19.10 20.10 – 21.10 26.10 02.11 – 03.11

Flere messer? Sjekk www.tofairs.com/

KAN OGSÅ LESES PÅ N E T T ! Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

NFVBS LANDSMØTE 2019 19. OKTOBER 2019, CL ARION THE HUB, OSLO

TRYGG HVERDAG FØLG OSS P Å I N S TA G R A M : nfvb_insta

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

46

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2019

BEST PRIS!

Tlf. 23 08 79 60 ww w.nfvb.no


INNOVATIVE NYHETER FRA EN AV VERDENS MEST FREMTIDSRETTEDE LEVERANDØRER

GOLDEN GLOW SERUM

BEAUTY SLEEP MASK

LIFTING SERUM MED GYLNE PERLER!

Denne rike kremmasken inneholder ”mirakelalgen” Euglenia Gracilis, Hyaluronsyre og Bisabolol, sammen fjerner disse alle tegn på trett og gusten hud. Kombiner med Golden Glow Serum og du våkner frisk og opplagt hver dag.

OMM

SOV DEG VAKKER!

Serumet er intensivt fuktighetsgivende, jevner ut linjer, beskytter hudens barriere og gir en frisk glød til huden.

1 stk. 30ml kr.

VELK

EN!

ADVENTSKALENDER

Vi jobber for deg!

DENNE AMPULLEKUREN ER KANSKJE DET MEST VIRKNINGSFULLE DU KAN GI HUDEN FREM MOT HØYTIDEN Adventskalenderen er fylt med ampuller som gir huden en skikkelig næringsboost i tiden før jul. Kuren består av Hyaluron, Caviar, Anti-Wrinkle, Brilliance Shine, Eye Flash Fluid og Caviar Luxury Cream, sammen gir de huden en vakker glød til høytiden...

389,12 stk. kr. 4308,1 stk. kr.

216,6 stk. i sett 75ml kr. 1279,1 stk. 75ml kr.

476,-

PURE GOLD

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 91 10 62 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

- en eksklusiv kabinettbehandling for ett skinnende friskt resultat!

LIMIT

EDITI

ED

ON

SEASONAL GOLDEN GLOW D E T L Ø N NPAKKE E R S E G Å VÆ R E M E D L E M! GOLDEN GLOW TREATMENT INNEHOLDER BÅDE RENT GULL OG PERLEPULVER - EN SANN HØSTFEST FOR HUD OG CELLER! Golden Glow Serum med glitrende effekt, 30ml Golden Glow Massage Gel med Champagne, 50ml Golden Glow Peel off mask med gull og perlepulver, 10x30gr

Kr.

1307,-

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Sekretær

JARL MARTIN GARDER

A N I T R A G . S A N DVO L D

jarl@nfvb.no

anitra@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 920 32 029

www.nfvb.no

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende i konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 3 / 2 0 1 9

HUDPLEIE OG VITENSKAP MED SJEL

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 3 / 2 0 1 9

COCOON PERSONAL SKIN CONCEPT:

Kundene krever resultater HUD - OG KROPPSPLEIER LINDA JØRGENSEN:

Har satt fagbrev på dagsorden

En ny måte å ta vare på kundens skjønnhet - innvendig og utvendig. Gjennom vår integrerte tilnærming til hudpleie basert på avanserte produkter, ekspertbehandlinger og en bærekraftig livsstil, kan du synlig forbedre kundens hud, kropp og sinn. Med vår løpende tverrfaglige opplæring kan du videreutvikle din kompetanse og nyte en sunn og lønnsom vekst for din salong. FRI FOR SILIKONER, PARABENER, MINERALOLJER, FARGETILSETNINGER, IKKE TESTET PÅ DYR

Glowing Beauty H U D , V E LVÆ R E , VIPPER,BRYN OG NEGLER:

LEVERANDØRENES

PRODUKTLANSERINGER

Profile for 07 Interaktiv

Salong 3 - 2019  

Salong 3

Salong 3 - 2019  

Salong 3

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded